H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Televízió Zrt.-vel (1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, az MN/35766/2013. számú eljárással egyesített MN/17076/2013. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 3-án, 8-án, 13-án, 19-én, április 3-án, 12-én, 17-én, 20-án, valamint május 2-án, 8-án és 27-én, a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában március 5-én, 11-én, 15-én, 23-án, április 3-án, 9-én, 14-én, 22-én, május 4- én, 9-én, 17-én és 22-én összesen negyvenöt (45) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában március 5-én, 11-én, 15-én, április 9-én, 22-én és május 22-én összesen hat (6) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a filmalkotás, játék és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Mttv.) 83. -ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a évben legalább nyolc órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 3-án, 13-án, 19-én, április 3-án, 12-én, 17-én, május 2-án és 27-én, továbbá a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában március 5-én, 23-án, április 3-án, 9-én, 14-én és 22- én, május 4-én, 9-én, 17-én és 22-én összesen negyvenhét (47) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz kétmillió-nyolcszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 8-án, 13-án, 19-én, április 17-én, továbbá május 2-án és 27-én, a Duna World

2 elnevezésű médiaszolgáltatásában pedig március 5-én, 11-én, 15-én, április 9-én, 14-én, 22-én, valamint május 4-én, 9-én és 22-én összesen harminc (30) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Duna TV elnevezésű csatornáján a Veszélyeztetett állatok című műsorszámnak az MN/ /2013. számú végzésében megjelölt időpontban április 17-én való sugárzásával összefüggésben nem sértette meg azt a törvényi rendelkezést, amely szerint a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Hivatal az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Duna TV és Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásain március-április hónapokban közreadott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján felmerült az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bb) alpontjában, a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) alpontjában foglalt hatáskörében június 5-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Hivatal a Médiaszolgáltatót a tényállás tisztázása érdekében az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezte továbbá, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok csatolásával együtt, hogy a végzés mellékletében részletezett műsorszámok esetében biztosította-e, hogy azok a hallássérültek számára hozzáférhetőek legyenek. A Médiaszolgáltató az MN/ /2013. ügyiratszámú végzést a visszaérkezett tértivevény adatai szerint június 11-én vette át, azonban nyilatkozatát a végzésben megállapított teljesítési határidőn belül nem terjesztette elő. A Médiaszolgáltató Duna TV és Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásain május hónapban közreadott műsorfolyam általános hatósági felügyelete során a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bb) alpontjában, a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértésének lehetőségét észlelte. MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében a Hivatal 2

3 a hatósági eljárás megindításáról, valamint a fentiek szerinti, MN/17076/2013. ügyiratszámon folyamatban lévő eljárással az ügyek együttes eldöntése céljából, a Ket. 33/B. (1) bekezdése alapján történő egyesítéséről tájékoztatta a Médiaszolgáltatót, továbbá az Mttv (3) bekezdés a) pontja szerint kötelezte a végzés mellékletében, valamint a teljesítés elmaradására tekintettel ismételten kötelezte az MN/ /2013. számú végzés mellékletében részletezett műsorszámokkal kapcsolatos nyilatkozata (és az azt alátámasztó esetleges iratok, bizonyítékok) előterjesztésére. A Médiaszolgáltató az MN/ /2013. ügyiratszámú végzést a visszaérkezett tértivevény adatai szerint július 30-án vette át, és augusztus 14-én érkezett, MN/ /2013. számon iktatott (saját iktatószám: 600/221/2/2013) beadványában elsődlegesen a hatósági eljárás megszüntetését, másodlagosan jogsértés megállapítása esetén a bírságszankció alkalmazásának mellőzését kérte, a május hónap tekintetében vélelmezett jogsértések tekintetében pedig az alábbiakat adta elő. A feliratozással el nem látott műsorszámokkal kapcsolatban a Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a Közbeszéd", a Napirend előtt", Az este és a Ma reggel" című műsorait élőben sugározta, és ezek feliratozása álláspontja szerint a jelenlegi műszaki-technológiai ismeretek és feltételek mellett nem megoldható, a probléma orvoslásán jelenleg is dolgozik. A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy a hallási fogyatékkal élő nézői számára az élőben sugárzott műsorokat azok ismétléseinek feliratozása útján igyekszik elérhetővé tenni mindazon esetekben, ha az élő adás és az ismétlés között rendelkezésre álló időtartam elegendő a pontos, szó szerinti felirat elkészítésére (így pl. a Közbeszéd című műsornál). A Médiaszolgáltató a Híradó május 17-ei adásával kapcsolatos vélelmezett jogsértéssel összefüggésben úgy nyilatkozott, hogy a műsorszám saját nyilvántartásának adatai szerint felirattal ellátva került sugárzásra. Az Időjárás című műsor május 22-ei adása tekintetében a Médiaszolgáltató kifejtette, hogy az akadálymentesítés elmaradását egy műszaki hiba folytán szükségessé vált és haladéktalanul elvégzendő, megközelítőleg egy óra időtartamú karbantartási munkálat okozta. A segédlettel kötelezően ellátandó műsorok időtartamával kapcsolatosan a Médiaszolgáltató előadta, hogy a 6-24 óráig terjedő műsorsávban a törvényi kvótát a Duna World médiaszolgáltatásában május 22-én a sugárzott élő műsorok (a Ma reggel, a Kívánságkosár, a Család barát című műsorszámok és a közvetített labdarúgó-mérkőzés) együttes időtartamára tekintettel, a korábbiakban ismertetett okok miatt nem teljesítette. Az előbbiekhez kapcsolódóan a Médiaszolgáltató rögzítette, hogy a teljes adásnapon (0-24 óráig terjedő időtartamban) összesen 521 percet (mintegy 8 óra 41 percet) akadálymentesített. Az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezéssel kapcsolatos vélelmezett jogsértésekre vonatkozóan a Médiaszolgáltató ismételten az élőben sugárzott műsorok akadálymentesítésének nehézségeivel kapcsolatos korábbi okfejtésére hivatkozott, külön kiemelve, hogy a Híradó és a Sporthírek elnevezésű műsorainál az adás előtti utolsó pillanatban elkészült hírek és az élő kapcsolások, valamint a Ma Reggel című műsora keretében sugárzott időjárás-jelentések tekintetében a siket és a nagyothalló nézők tájékoztatását kizárólag rövid, valamennyi releváns információt tartalmazó egy-két mondatos összefoglaló közlése útján tudja megoldani. A Médiaszolgáltató az Élő egyház, a Tálentum és Az ajtó című műsorszámok vonatkozásában úgy nyilatkozott, hogy a feliratok kimaradásának rövid időn belül történő észlelését követően kollégái a hibát minden esetben haladéktalanul orvosolták. Beadványában a Médiaszolgáltató rögzítette továbbá, hogy a Parlamenti közvetés elnevezésű műsorának akadálymentesítése jelnyelvi tolmács közreműködése útján történik, így álláspontja szerint e műsorszámok tekintetben a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett. A Médiaszolgáltató az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában rögzítettek feltételezett megsértésével összefüggésben a Híradó és a Sporthírek elnevezésű műsorszámai során fellépő, a műsorrendnek az adásidő alatt történő módosulásából eredő műszaki hibára hivatkozott, melyet néhány másodperces aszinkronitást követően haladéktalanul orvosolt. Beadványában a Médiaszolgáltató rögzítette, hogy a Heti hírmondó című műsoránál első alkalommal téves felirat került betöltésre, melyet egy perc késéssel korrigált, míg a Magyar történelmi arcképcsarnok elnevezésű műsorszámnál az utolsó egy percnyi felirathiányt már nem tudta pótolni. A Médiaszolgáltató augusztus 24-én érkezett, MN/ /2013. számon iktatott beadványában (saját iktatószám: 600/221/3/2013) a március április hónapok tekintetében vélelmezett jogsértések megállapításának mellőzése mellett a hatósági eljárás megszüntetését, jogsértés megállapítása esetén pedig a bírság szankció alkalmazásának mellőzését kérelmezte. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Médiaszolgáltató az élőben sugárzott műsorai akadálymentesítésének nehézségeivel kapcsolatos, MN/ /2013. számon iktatott nyilatkozatában kifejtett, a fentiekben már ismertetett álláspontját rögzítette. A 6-24 óráig terjedő műsorsávban segédlettel 3

4 kötelezően ellátandó műsorok időtartamával kapcsolatos vélelmezett jogsértéssel összefüggésben a Médiaszolgáltató kiemelte, hogy a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásának március 15-ei adásnapján a műsorszámok feliratozását az ünnepi műsorra és az élő közvetítésekre, a végzés mellékletében jelzett egyéb napokon (2013. március 5-én és 11-én, valamint április 9-én és 22-én) pedig a sugárzott élő műsorai együttes időtartamára tekintettel nem tudta megoldani. Az MN/ /2013. számú végzés mellékletének C) és D) pontjaiban meghatározott vélelmezett jogsértésekkel összefüggésben a Médiaszolgáltató előadta, hogy az élő műsorok esetében az adott technikai lehetőségek mellett alkalmazott megoldása (utolsó pillanatban elkészült híreknél összefoglaló készítése) álláspontja szerint összhangban van a törvény szellemével. Beadványában rámutatott, hogy a március 15-én kialakult hóhelyzet miatt az egész napos műsorrendje felborult, számos műsort meg kellett szakítania jogszabályi tájékoztatási kötelezettségei teljesítése érdekében. A Médiaszolgáltató a március 3-ai Világ-Nézet, a március 5-ei Gazdakör és Magyar elsők, a március 13-ai Glóbusz, a április 9-ei Gazdakör, az április 17-ei Angyali érintés, valamint az április 22-ei Klubszoba és Száműzött magyar irodalom című műsorszámai tekintetében technikai, illetve személyi jellegű hibákra hivatkozott. A Médiaszolgáltató ugyanakkor rögzítette, hogy a Hivatal fenti számú végzésében említett időpontban Veszélyeztetett állatok címmel műsort nem sugárzott, továbbá a március 19-én 415 perc időtartamban leadott Parlamenti közvetítés elnevezésű műsorszámmal összefüggésben úgy nyilatkozott, hogy a műsort teljes terjedelmében az Országgyűlés Hivatala közvetíti és a jelnyelvi tolmács is a helyszínen dolgozik, így a Médiaszolgáltatónak az akadálymentesítésre ráhatása nincs és az 52 másodpercnyi kimaradás indokát sem ismer(het)i. A Médiaszolgáltató összefoglalóan ismételten rögzítette, hogy a jelenleg rendelkezésre álló technikai feltételek mellett folyamatosan törekszik törvényi akadálymentesítési kötelezettsége teljesítésére, valamint az élő műsorok feliratozásának megoldása érdekében tárgyalásokat folytat az ún. real-time típusú megoldás alkalmazási lehetőségeiről (rögzítve ugyanakkor, hogy álláspontja szerint ilyen, bevezethető állapotú rendszer jelenleg nem elérhető). A Médiaszolgáltató felhívta a Hivatal figyelmét arra is, hogy az észlelt felirathiányok többsége csupán néhány másodperc időtartamú, továbbá, hogy a többi médiapiaci szereplőhöz képest közszolgálati médiaszolgáltatásai kiemelkednek az akadálymentesített műsorszámok kínálatát és időtartalmát tekintetve. A Médiaszolgáltató augusztus 30-án érkezett, MN/ /2013. számon iktatott beadványa (saját iktatószám: 600/221/3/2013.) alapján megállapítást nyert, hogy az az MN/ /2013. számú beadvánnyal azonos, a Médiaszolgáltató részéről további a fentiekben nem ismertetett nyilatkozatot, adatot nem tartalmaz. A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő, márciusáprilis-május hónapokra vonatkozó vizsgálati jelentések és a Médiaszolgáltató fenti nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azokat az alábbiak szerint értékelte: A.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 3-án, 8-án, 13-án, 19-én, április 3-án, 12-én, 17-én, 20-án, valamint május 2-án, 8- án és 27-én, a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában március 5-én, 11-én, 15-én, 23-án, április 3-án, 9-én, 14-én, 22-én, május 4-én, 9-én, 17-én és 22-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen negyvenöt (45) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést, ugyanis a mellékletben felsorolt műsorszámokat nem látta el felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, ( ) magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben a Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az e rendelkezésben meghatározott műsorszámokat azok kiemelt, a nagy nyilvánosság tájékoztatásában 4

5 betöltött kiemelkedő szerepük folytán a Médiaszolgáltatónak kvótán kívül, kötelezően kell akadálymentessé tennie, a gazdasági és műszaki lehetőségein alapuló választása szerint feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás biztosítása útján. A Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok (hírműsorok ennek keretében az időjárás-jelentések és sporthírek, továbbá a politikai tájékoztató műsorszámok) vonatkozásában ezen kötelezettségét nem teljesítette, tehát a kifogásolt műsorszámoknál segédletet nem alkalmazott, azaz nem látta el feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással a műsorszámokat. A törvény nem enged kivételt sem a felvételről sugárzott, sem az élő műsorszámok esetén, tehát a közszolgálati médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy minden, a médiaszolgáltatásban közzétett (akár élő, akár felvételről sugárzott) közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással (a hallássérültek érdekeit szolgáló, tipikusan az élő műsorok nyomon követését célzó, azt teljes mértékben biztosítani képes módszerrel) elérhető legyen. A fentiekben kifejtetteknek megfelelően, a Médiaszolgáltató MN/ /2013. és MN/ /2013. számon iktatott beadványaiban foglalt nyilatkozataival összefüggésben amelyekben az élőben sugárzott műsorai felirattal való ellátásának nehézségeire, valamint ezen problémák ismétlések feliratozása útján történő megoldására hivatkozik, a Hivatal rámutat, hogy az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott műsorszámok hallássérültek számára történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettség a Médiaszolgáltatót mint közszolgálati médiaszolgáltatót az általa választott eszköz (feliratozás vagy jelnyelvi tolmácsolás) útján ex lege terheli a törvényben meghatározott közérdekű cél elérése, érvényre juttatásának előmozdítása érdekében, így a fentiekben ismertetett indokai a jogsértés megvalósulásának, megtörténtének hiányát nem bizonyítják. A Médiaszolgáltató MN/ /2013. számú beadványában rögzített, halaszthatatlan műszakikarbantartási munkálatokra való hivatkozással összefüggésben a Hivatal kiemeli, hogy a médiaszolgáltatók az Mttv. 3. -a alapján szabadon határozzák meg a médiaszolgáltatásuk tartalmát és felelősséggel tartoznak a törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. hivatkozott rendelkezése alapján a törvény hatálya a médiaszolgáltatókra terjed ki, a Hatóság az Mttv.-ben foglaltak megsértése miatt a médiaszolgáltatókkal szemben jár el. Az Mttv. 3. -a értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objektív, e felelőssége körében vétkessége nem értékelhető, tehát a Médiaszolgáltató azon érve, amely technikai hibára hivatkozik, a jogsértés megállapítása szempontjából irreleváns. A Médiaszolgáltató az említett beadványában rögzítette továbbá, hogy saját nyilvántartásának adatai szerint a Duna World csatornán a május 17-ei adásnapon, 20:58:00-tól kezdődően sugárzott Híradó elnevezésű műsorszámot felirattal ellátva tette hozzáférhetővé. Tekintettel arra, hogy előbbi állítását a Médiaszolgáltató bizonyítékokkal nem támasztotta alá, a Hivatal a Műsorfigyelő és elemző főosztály által készített jegyzőkönyvet és a rendelkezésre álló felvételeket újból összevetette, és a felvételeket ismételten megtekintette, amelyek alapján megállapította, hogy az említett műsorszám felirat nélkül került a fenti időpontban sugárzásra, így a Médiaszolgáltató nyilatkozata ezen jogsértés megvalósulásának hiányát nem támasztja alá. B.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásán március 5-én, 11-én, 15-én, április 9-én, 22-én és május 22-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen hat (6) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglalt rendelkezést, ugyanis ezeken a napokon a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben a legalább nyolc órában meghatározottnál kevesebb időtartamban sugárzott olyan műsorszámokat, amelyeket magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással kellett volna elérhetővé tennie. Ennek keretében a Médiaszolgáltató március 5-én 6 óra 30 perc 28 másodperc, március 11-én 7 óra 12 perc, március 15-én 7 óra 15 perc 38 másodperc, április 9-én 6 óra 30 perc 7 másodperc, április 22-én 7 óra 56 perc 17 másodperc, míg május 22-én 6 óra 30 perc 14 másodperc időtartamban sugárzott a kötelezően feliratozandó műsorszámok mellett segédlettel ellátott műsorszámokat. Az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy ( ) b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, 5

6 ( ) bb) évben legalább nyolc órán keresztül, ( ) magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. A Hivatal kiemeli, hogy az Mttv a valamennyi rendelkezésének célja az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása érdekében annak biztosítása, hogy a halló nézőkhöz hasonlóan a közvélemény széles rétegének szánt, a nagy nyilvánosságot tájékoztató, szórakoztató és oktató funkciót is ellátó televízió műsorok a hallássérült nézők számára is élvezhetővé, megérthetővé váljanak. A hallássérült nézők e jogosultsága teljesülésének előmozdítása érdekében az Mttv. fentebb idézett rendelkezése szerint a jogalkotó az akadálymentesítés kötelezettségét a Médiaszolgáltató valamennyi közszolgálati jellegű médiaszolgáltatása tekintetében, külön-külön írja elő, mégpedig a magasabb nézettségű, 6-24 óráig tartó műsorsávban. A jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban azonban a Médiaszolgáltató nem tett eleget azon törvényi kötelezettségének, miszerint a fent említett műsorszámokat 6 és 24 óra között legalább nyolc óra időtartamban magyar nyelvű felirattal, illetve jelnyelvi tolmácsolással kell elérhetővé tennie. A fentiek alapján, a Médiaszolgáltatónak a március 15-ei ünnepi műsorok élő közvetítése akadálymentesítésének nehézségeire, valamint május 22-én a kvóta teljes adásnapon (0-24 óra között) történő túlteljesítésére való hivatkozása alapján a jogsértés megállapítása jelen hatósági eljárásban nem mellőzhető. A Médiaszolgáltató azon nyilatkozatával összefüggésben, amely szerint március 15-én a hóhelyzet következtében rendkívüli híradásokkal megszakított adásai sugárzása folytán vált lehetetlenné törvényi kötelezettsége teljesítése, a Hivatal kiemeli, hogy a hírműsorszámokat a Médiaszolgáltatónak kvótán kívül is (az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja szerint) teljesítenie kell, így hivatkozása a jelen jogsértés megállapítása tekintetében jogi relevanciával ugyancsak nem bír. C.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 8-án, 13-án, 19-én, április 17-én, május 2-án és 27-én, a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában pedig március 5-én, 11-én, 15-én, április 9-én, 14-én, 22-én, május 4-én, 9-én és 22-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen negyvenhét (47) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ugyanis a mellékletben felsorolt műsorszámokat nem látta el azok teljes időtartama alatt felirattal. Az Mttv. 39. (4) bekezdése szerint: A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A Médiaszolgáltató MN/ /2013. és MN/ /2013. számon iktatott beadványaiban foglaltakkal kapcsolatban, amely szerint a március 19-ei Parlamenti közvetítésben fellépő 52 másodpercnyi hiány, valamint ugyanezen műsorszám május 27-ei akadálymentesítésének hiányossága a terhére nem róható, a Hivatal utalva a fenti A.) pontban részletesen kifejtett álláspontjára ismételten rögzíti, hogy a Médiaszolgáltató felelősséggel tartozik a törvényben foglaltak betartásáért, az Mttv. 3. -a alapján e felelőssége objektív, és felelőssége körében jogi szempontból irreleváns az a körülmény, hogy a jogsértést emberi mulasztás vagy technikai hiba idézte elő. MN/ /2013. számú beadványában a Médiaszolgáltató a fentieken túl hangsúlyozta, hogy az MN/ /2013. számú végzés mellékletében megjelölt időpontban (2013. április 17-én) Veszélyeztetett állatok címmel műsorszámot nem közvetített Duna TV elnevezésű csatornáján. A Hivatal a műsorszámok rendelkezésére álló felvételei alapján megállapította, hogy a végzése elválaszthatatlan mellékeltét képező táblázatban adminisztrációs hiba folytán tévesen került a műsorszám időpontja rögzítésre, így e műsor tekintetében a Médiaszolgáltató jogsértése valóban nem megállapítható. Az előbbiekre tekintettel a Hivatal az említett műsorszámot a határozata meghozatala és a jogkövetkezmény megállapítása során nem vette figyelembe. (A törvénysértés megállapításának mellőzése mellett felhívja ugyanakkor a Hivatal a Médiaszolgáltató figyelmét arra, hogy az említett 6

7 műsorszámot a rendelkezésre álló felvételek alapján április 20-án 1 perc 45 másodperces felirat hiánnyal sugározta.) D.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 8-án, 13-án, 19-én, április 17-én, május 2-án és 27-én, a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában pedig március 5-én, 11-én, 15-én, április 9-én, 14-én, 22-én, május 4-én, 9-én és 22-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen harminc (30) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezést, mivel a mellékletben felsorolt műsorszámok szövegének feliratozott változata nem volt pontos, illetve a képernyő történéseivel nem állt szinkronban. Az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondata szerint: A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia. A Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés mely a médiaszolgáltatók szinkronitási kötelezettséget írja elő egyértelműen arra vonatkozik, hogy a feliratozott műsorszámok során az elhangzottakat rögzítő feliratnak az elhangzottakkal egyidejűleg, azonos időben kell megjelennie a képernyőn, tekintettel a kifejezés jelentésére, valamint arra, hogy csupán így lehet teljes mértékben figyelemmel kísérni és megérteni a cselekményt. A szöveg feliratozott változatának pontosságára vonatkozó kötelezettség ugyanakkor természetesen nem azt jelenti, hogy minden egyes elhangzott szó a feliraton is szerepeljen, az esélyegyenlőség azonban csak úgy valósítható meg, ha valóban az elhangzott szavak és nem pedig más, azok értelmének a Médiaszolgáltató szerint megfelelő szavak szerepelnek a feliraton. A Hatóságnál az Mttv.-nek a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi kötelezettségei teljesülésének vizsgálatát, a hatósági ellenőrzést hallássérült kódolók végzik, akik közül többen a feliratot használják segítségül az elhangzottak megerősítéséhez, ezért számukra is zavaró, ha más megfogalmazású vagy csupán hasonló szöveg olvasható a feliraton, továbbá a feliratcsúszás hasonló okokból szintén nehézséget okoz a történtek nyomon követésében. Az előbbieknek megfelelően, a Médiaszolgáltató által előadottakra hivatkozással amely szerint az utolsó pillanatban elkészült hírek, a rendkívüli híradások, az élő kapcsolások és a Ma reggel című műsorának időjárás-jelentései lényegi információiról rövid összefoglaló révén tájékoztatja hallássérült nézőit a Hivatal kiemeli, hogy amennyiben a Médiaszolgáltató az időjárás-jelentés során összefoglalót sugároz feliratos formában, úgy nem teljesíti az Mttv. 39. (5) bekezdése második mondatában foglalt rendelkezést. A Médiaszolgáltató MN/ /2013. számú beadványában foglalt, azonban bizonyítékokkal alá nem támasztott észrevétellel kapcsolatban, amely szerint május 4-én az MN/ /2013. számú végzés mellékletében megjelöltektől eltérően a Magyar történelmi arcképcsarnok című műsorából csupán az utolsó egy percnyi felirat hiányzott, a rendelkezésére álló műsorfelvétel alapján megállapítást nyert, hogy a Hivatal említett végzésének melléklete helyesen tartalmazta, hogy A felirat a műsor elején hiányzott, majd olvashatatlan gyorsasággal pörgött, később végig másfél perccel előbb jelent meg, így az utolsó másfél percen ismét hiányzott., így a Médiaszolgáltató jogsértése e műsorszám tekintetében is megállapítható. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a hallássérültek számára hozzáférhető, az eljárás tárgyát képező műsorszámokat a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában március 3-án, 8-án, 13-án és 19-én, április 3-án, 12-én, 17-én és 20-án, május 2-án, 8-án és 27-én, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában március 5-én, 11-én, 15-én és 23-án, április 3-án, 9-én, 14-én és 22-én, május 4-én, 9-én, 17-én és 22-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint nem a törvény rendelkezéseinek megfelelően tette közzé, a Hivatal megállapította az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés negyvenöt, a (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglalt rendelkezés hat, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés negyvenhét, továbbá az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés harminc alkalommal történt megsértését. A Hivatal a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: 7

8 Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozatala időpontjáig az alábbi táblázat szerinti kilenc határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/7173-6/ január - március 117 Mttv (1) bek. szerinti felhívás (a továbbiakban: felhívás) MN/ / április május 50 felhívás MN/ / június 22 az Mttv (3) bek. bb) alpontja alapján Ft bírság (a továbbiakban: bírság) (jogsértésenként Ft) MN/ / július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus 51 felhívás MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2914-7/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7438-5/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) A fentiek alapján, különös tekintettel a Médiaszolgáltatóval szemben ugyanazon törvényi rendelkezés hat alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankciókra, a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek a vizsgált időszakban (2013. március-április-május hónapokban) negyvenöt (45) alkalommal történt megsértését nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. B.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató esetében a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázat szerinti öt határozatában rögzítette a hivatkozott rendelkezés megsértését: 8

9 Határozat Megállapított Vizsgált időszak Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke ügyiratszáma jogsértések száma MN/ / július 2 felhívás MN/ / augusztus 1 felhívás MN/ / október 2 felhívás november MN/7438-5/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) Az előbbiek alapján, a március-április-május hónapokban megvalósult esetszámra (6) és a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően, ugyanazon törvényi rendelkezés két alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra figyelemmel a Hivatal a jelen ügyben a törvénysértést nem értékelhette csekély súlyúként ezáltal az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. C.) A Hivatal az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázatban rögzített hét határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / június 1 felhívás MN/ / július Ft bírság MN/ / augusztus Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2914-7/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7438-5/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) Az előbbiekben foglaltak szerint, a Médiaszolgáltatóval szemben ugyanazon törvényi rendelkezés hat alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra tekintettel, valamint figyelemmel a március-április-május hónapokban elkövetett törvénysértés esetszámára (47), a Hivatal a jelen törvénysértéseket nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, ezért az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. D.) A Hivatal az Mttv. a feliratok pontosságának és a képernyő történéseivel való szinkronban állásásának kötelezettségére vonatkozó, az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázatban rögzített négy határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / október 3 felhívás november MN/2914-7/ december 2 felhívás MN/7438-5/ január 10 felhívás MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) 9

10 Az előbbiekben foglaltak szerint, a Médiaszolgáltatóval szemben ugyanazon törvényi rendelkezés egy alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra tekintettel, valamint figyelemmel a vizsgált időszakban elkövetett törvénysértés esetszámára (30), a Hivatal a jelen törvénysértéseket nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, ezért az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bb) alpontjában, továbbá a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl figyelembe vette a jogsértésekkel okozott érdeksérelmet (annak mértékét) a jövőbeni jogsértések megelőzése érdekében (generális prevenció). Az érdeksérelem tekintetében tekintettel volt továbbá a hallássérültek élvezhető és teljes értékű televíziózáshoz, valamint a megfelelő tájékozódáshoz fűződő jogára is. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bb) alpontjában, valamint a (4) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése tekintetében értékelte továbbá a jogsértés ismételtségét, míg az előbbi és az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában rögzített rendelkezések esetén figyelemmel volt arra is, hogy a jelen határozatban értékelt jogsértések három hónap időtartam alatt (2013. március-április-május hónapokban) valósultak meg. Az előbbiek alapján és tekintettel az Mttv (4) bekezdésben rögzített definícióra a Hivatal kiemeli, hogy az MN/ /2012. ügyiratszámú bírságoló határozata október 16-án, az MN/ /2012. ügyiratszámú bírságoló határozata február 27-én, az MN/ /2012. ügyiratszámú bírságoló határozata február 13-án, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata április 30-án, az MN/2914-7/2013. ügyiratszámú bírságoló határozata május 18-án, az MN/7438-5/2013. ügyiratszámú bírságoló határozata május 29-én, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata pedig június 18-án vált jogerőssé, mivel a Médiaszolgáltató a jogorvoslati határidőn belül nem élt jogorvoslati jogával. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértés vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának megsértése miatt esetenként (45) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,12%-ának (60.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 5,4%-a), az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bb) alpontjának megsértése miatt esetenként (6) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,04%-ának (20.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 0,24%-a), az Mttv. 39. (4) bekezdésének megsértése miatt esetenként (47) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,12 %-ának (60.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen Ft (az ötvenmillió forint 5,64 %-a), az Mttv. (5) bekezdés második mondatának megsértése miatt, esetenként (30) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,02%-ának (10.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 0,6 %-a) összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal külön tekintettel volt a jogkövetkezménynek a jövőbeni jogsértések elkerülését célzó hatására, illetve arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó szankció esetén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. 10

11 A fentebb kifejtettek szerint tehát a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés negyvenöt, a b) pont bb) alpontjában foglalt rendelkezés hat, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés negyvenhét, az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés harminc alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) és 102. (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. ( ) Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, szeptember 10. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető Kapják: 1) Személyes adat 11

12 Az MN/ /2013. ügyiratszámú határozat melléklete A) A segédlettel el nem látott, kötelezően feliratozandó vagy jeltolmácsolással ellátandó műsorszámok listája március-április-május hónapok tekintetében (a műsorszám feliratozással nem volt ellátva, és a figyelmeztető felhívás is hiányzott) [Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja]: dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj :36:23 19:02:36 0:26:13 Duna Televízió Heti Hírmondó politikai magazinműsor :29:57 22:43:23 0:13:26 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :35:57 19:02:26 0:26:29 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :37:22 19:03:05 0:25:43 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :34:09 19:00:53 0:26:44 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :17:24 4:22:41 0:05:17 Duna World Sporthírek sporthírek :22:46 8:58:13 1:55:07 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :35:15 24:00:00 0:24:45 Duna World Az Este politikai magazinműsor :00:01 0:03:43 0:03:42 Duna World Heti Hírmondó politikai magazinműsor :55:49 8:58:08 1:54:41 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :37:10 24:00:00 0:22:50 Duna World Az Este politikai magazinműsor :00:00 0:17:54 0:17:54 Duna World Az Este politikai magazinműsor :54:38 8:58:19 1:16:49 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :00:00 0:04:42 0:04:42 Duna World Az Este politikai magazinműsor :32:09 18:57:59 0:25:50 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :32:28 18:58:15 0:25:47 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :30:46 18:56:59 0:26:13 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :12:21 23:24:31 0:12:10 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :00:01 0:03:59 0:03:58 Duna World Az Este politikai magazinműsor :55:04 8:57:45 1:52:33 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :14:12 8:16:23 0:02:11 Duna World Időjárás (Ma reggel) időjárás :36:02 24:00:00 0:23:58 Duna World Az Este politikai magazinműsor :00:00 0:05:35 0:05:35 Duna World Az Este politikai magazinműsor :22:33 8:58:20 1:53:56 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :34:16 24:00:00 0:25:44 Duna World Az Este politikai magazinműsor :35:32 24:00:00 0:24:28 Duna World Heti Hírmondó politikai magazinműsor :00:00 0:03:12 0:03:12 Duna World Heti Hírmondó politikai magazinműsor :55:10 8:58:11 1:57:03 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :34:57 24:00:00 0:25:03 Duna World Az Este politikai magazinműsor :29:53 18:57:45 0:27:52 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :31:54 19:00:00 0:28:06 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :27:35 12:54:10 0:26:35 Duna Televízió Napirend előtt politikai magazinműsor :32:24 18:59:29 0:27:05 Duna Televízió Közbeszéd politikai magazinműsor :00:00 0:04:47 0:04:47 Duna World Az este politikai magazinműsor :00:01 0:05:25 0:05:24 Duna World Az Este politikai magazinműsor :55:07 8:58:03 1:49:42 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :36:39 24:00:00 0:23:21 Duna World Az Este politikai magazinműsor :00:00 0:07:42 0:07:42 Duna World Az Este politikai magazinműsor :22:36 8:57:54 1:51:40 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :58:00 21:01:21 0:03:21 Duna World Híradó hírek, híradó :35:56 24:00:00 0:24:04 Duna World Az Este politikai magazinműsor :00:01 0:08:12 0:08:11 Duna World Az Este politikai magazinműsor :22:52 8:58:50 1:53:35 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :57:33 13:58:50 0:01:17 Duna World Időjárás időjárás :35:27 24:00:00 0:24:33 Duna World Az Este politikai magazinműsor B) A segédlettel ellátott műsorok óraszáma az Mttv.-ben meghatározott napi 8 órányi követelményhez viszonyítva március-április-május hónapokban [Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont, bb) alpontja]: 12

13 médiaszolgáltatás Duna World óra között segédlettel ellátott műsoridő dátum (kivéve a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámokat) :30: :12: :15: :30: :56: :30:14 Az említett napokon az alábbiak szerinti műsorszámokat sugározta a Médiaszolgáltató a Duna World csatornán:

14 datum időpont vége időtartam cím műfaj kötelező figyelemfelhívás tolmács/felirat :00:00 0:06:58 0:06:58 Az Este politikai magazinműsor kötelező :06:58 0:07:29 0:00:31 Ajánló egyéb :07:29 0:09:29 0:02:00 Himnusz egyéb egyéb :09:29 0:11:30 0:02:01 Ajánló egyéb :11:30 2:07:11 1:55:41 Kívánságkosár zenei programok egyéb :07:11 2:10:10 0:02:59 Ajánló egyéb :10:10 2:13:05 0:02:55 Duna World Newsangol idegen nyelvű hírműsor egyéb 2 3 nyelvű hírösszefoglaló :13:05 2:39:40 0:26:35 Térkép információs magazin egyéb :39:40 2:41:31 0:01:51 Ajánló egyéb :41:31 3:47:05 1:05:34 8 évszak 3.rész sorozat egyéb :47:05 3:48:18 0:01:13 Ajánló egyéb :48:18 4:17:24 0:29:06 Híradó hírek, híradó kötelező :17:24 4:22:46 0:05:22 Sport sporthírek kötelező :22:46 4:24:05 0:01:19 Ajánló egyéb :24:05 4:44:01 0:19:56 Töredékek/ ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Történelmi Borvidékek :44:01 4:45:30 0:01:29 Ajánló egyéb :45:30 4:55:32 0:10:02 Megyejáró/ Szabolcs- ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Szatmár-Bereg megye :55:32 4:57:10 0:01:38 Ajánló egyéb :57:10 5:00:05 0:02:55 Duna World Newsangol idegen nyelvű hírműsor egyéb 2 3 nyelvű hírösszefoglaló :00:05 5:00:45 0:00:40 Ajánló egyéb :00:45 5:24:54 0:24:09 Familia Kft 90.rész sorozat egyéb 1 1 Zsuzsi beteg :24:54 5:27:00 0:02:06 Ajánló egyéb :27:00 5:53:20 0:26:20 Közbeszéd-ismétlés politikai magazinműsor kötelező :53:20 5:55:50 0:02:30 Ajánló egyéb 2 3

15 :55:50 5:58:30 0:02:40 Ma reggel ajánlója egyéb :58:30 5:59:25 0:00:55 Ajánló egyéb :59:25 5:59:59 0:00:34 Reklám egyéb :59:59 6:14:55 0:14:56 Híradó hírek, híradó kötelező :14:55 6:16:26 0:01:31 Ajánló egyéb :16:26 6:17:54 0:01:28 Reklám egyéb :17:54 6:22:46 0:04:52 Sport sporthírek kötelező :22:46 8:58:13 1:55:07 Ma reggel politikai magazinműsor kötelező :23:42 6:26:12 0:02:30 Időjárás- Ma reggel időjárás kötelező :56:55 6:57:36 0:00:41 Ajánló egyéb :57:36 6:59:58 0:02:22 Reklám egyéb :59:58 7:05:22 0:05:24 Híradó hírek, híradó kötelező :05:22 7:07:40 0:02:18 Ajánló egyéb :07:40 7:09:38 0:01:58 Reklám egyéb :09:38 7:14:30 0:04:52 Sport sporthírek kötelező :15:00 7:16:26 0:01:26 Időjárás- Ma reggel időjárás kötelező :57:25 7:58:07 0:00:42 Ajánló egyéb :58:07 8:00:15 0:02:08 Reklám egyéb :00:15 8:05:59 0:05:44 Híradó hírek, híradó kötelező :05:59 8:09:55 0:03:56 Ajánló egyéb :09:55 8:14:00 0:04:05 Sport sporthírek kötelező :14:26 8:16:40 0:02:14 Időjárás- Ma reggel időjárás kötelező :58:13 9:00:15 0:02:02 Ajánló egyéb :00:15 9:26:17 0:26:02 Kárpát expressz információs magazin egyéb :26:17 9:26:59 0:00:42 Ajánló egyéb :26:59 9:42:09 0:15:10 Kultikon kultúrális/művészeti program egyéb :42:09 9:43:18 0:01:09 Ajánló egyéb :43:18 9:53:18 0:10:00 Gazdakör gazdasági magazin egyéb :53:18 9:54:00 0:00:42 Ajánló egyéb :54:00 10:08:56 0:14:56 Magyar elsők/ Az első ismeretterjesztő program egyéb

16 magyar taxik :08:56 10:10:35 0:01:39 Ajánló egyéb :10:35 10:22:46 0:12:11 Balassagyarmat ismeretterjesztő program egyéb 1 1 kincsei- Horváth Endre öröksége :22:46 10:25:25 0:02:39 Ajánló egyéb :25:25 10:57:19 0:31:54 Az Este (ismétlés) politikai magazinműsor kötelező :57:19 10:58:00 0:00:41 Ajánló egyéb :58:00 11:00:54 0:02:54 Duna World Newsangol nyelvű hírösszefoglaló idegen nyelvű hírműsor egyéb :00:54 11:02:43 0:01:49 Ajánló egyéb :02:43 11:03:17 0:00:34 Reklám egyéb :03:17 11:42:49 0:39:32 Veszélyes szerelem sorozat egyéb rész Az átadás :42:49 11:45:20 0:02:31 Ajánló egyéb :45:20 11:50:36 0:05:16 Hókusz-pókusz animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Cirkusz :50:36 11:57:39 0:07:03 Mekk Elek az ezermester: A animáció gyerekeknek egyéb 2 3 csodálatos asztalos :57:39 11:59:58 0:02:19 Ajánló egyéb :59:58 12:01:04 0:01:06 Déli harangszó egyéb egyéb :01:04 12:05:47 0:04:43 Híradó hírek, híradó kötelező :05:47 12:07:05 0:01:18 Időjárás időjárás kötelező :07:05 12:10:00 0:02:55 Ajánló egyéb :10:00 12:11:55 0:01:55 Költők társaságában/ Dzsida Jenő: Vallomás, elmondja: Illyés Kinga kultúrális/művészeti program egyéb :11:55 12:14:25 0:02:30 Ajánló egyéb :14:25 12:24:40 0:10:15 Gazdakör gazdasági magazin egyéb :24:40 12:25:40 0:01:00 Ajánló egyéb :25:40 12:52:17 0:26:37 Térkép információs magazin egyéb :52:17 12:54:25 0:02:08 Ajánló egyéb :54:25 12:57:43 0:03:18 Hazajáró pillanatok/ ismeretterjesztő program egyéb

17 Erdély:Gyilkos-tó, Békás szoros :57:43 13:00:00 0:02:17 Ajánló egyéb :00:00 14:56:09 1:56:09 Kívánságkosár zenei programok egyéb :56:09 14:59:27 0:03:18 Ajánló egyéb :59:27 15:00:00 0:00:33 Reklám egyéb :00:00 15:24:10 0:24:10 Familia Kft 90.rész sorozat egyéb 1 1 Zsuzsi beteg :24:10 15:26:25 0:02:15 Ajánló egyéb :26:25 15:52:57 0:26:32 Isten kezében vallási program egyéb 1 1 Keresztúti elmélkedés :52:57 15:55:37 0:02:40 Ajánló egyéb :55:37 16:20:57 0:25:20 Élő egyház vallási program egyéb :20:57 16:22:15 0:01:18 Ajánló egyéb :22:15 16:49:16 0:27:01 Sportaréna sport egyéb :49:16 16:50:58 0:01:42 Ajánló egyéb :50:58 17:06:07 0:15:09 Magyar történelmi arcképcsarnok/ Aponyi Albert ismeretterjesztő program egyéb :06:07 17:06:40 0:00:33 Ajánló egyéb :06:40 17:12:36 0:05:56 Esti mese: Hókuszpókusz cirkusz/ Olló, narancssárga, hat animáció gyerekeknek egyéb :12:36 17:19:47 0:07:11 Esti mese: Mekk Elek az ezermester Épületes eset :19:47 17:27:10 0:07:23 Esti mese:a nagy hoho-horgász Csecsemőaltató horgászbot animáció gyerekeknek egyéb 2 3 animáció gyerekeknek egyéb :27:10 17:29:30 0:02:20 Ajánló egyéb :29:30 18:44:54 1:15:24 Család barát életmódmagazin egyéb :44:54 18:48:06 0:03:12 Ajánló egyéb :48:06 18:56:08 0:08:02 Megyejáró/ Pest ismeretterjesztő program egyéb 2 3 megye :56:08 18:58:00 0:01:52 Ajánló egyéb

18 :58:00 18:59:59 0:01:59 Társadalmi célú társadalmi célú reklám (TCR) egyéb 2 3 reklám :59:59 19:24:35 0:24:36 Híradó hírek, híradó kötelező :24:35 19:29:03 0:04:28 Sport sporthírek kötelező :29:03 19:31:17 0:02:14 Időjárás időjárás kötelező :31:17 19:33:06 0:01:49 Ajánló egyéb :33:06 19:59:08 0:26:02 Határtalanul magyar ismeretterjesztő program egyéb :59:08 20:00:59 0:01:51 Ajánló egyéb :00:59 20:27:42 0:26:43 Hazajáró ismeretterjesztő program egyéb :27:42 20:29:45 0:02:03 Ajánló egyéb :29:45 20:55:36 0:25:51 Rejtélyes XX. század / ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Merényletek Tito ellen :55:36 20:59:30 0:03:54 Ajánló egyéb :59:30 21:06:22 0:06:52 Magyarország ismeretterjesztő program egyéb 2 3 kincsei/ Kitaibel tanösvény, Somló :06:22 21:07:03 0:00:41 Ajánló egyéb :07:03 21:12:27 0:05:24 Jövő-időben/ Látjuk-e információs magazin egyéb 2 3 a jövőt? :12:27 21:15:20 0:02:53 Ajánló egyéb :15:20 21:18:16 0:02:56 Duna World Newsangol idegen nyelvű hírműsor egyéb 2 3 nyelvű hírösszefoglaló :18:16 21:22:41 0:04:25 Sport sporthírek kötelező :22:41 21:25:00 0:02:19 Időjárás időjárás kötelező :25:00 21:25:51 0:00:51 Ajánló egyéb :25:51 21:26:24 0:00:33 Reklám egyéb :26:24 22:18:15 0:51:51 4 szellem talk show egyéb :18:15 22:19:32 0:01:17 Ajánló egyéb :19:32 22:59:03 0:39:31 Veszélyes szerelem sorozat egyéb rész Az átadás :59:03 23:00:40 0:01:37 Ajánló egyéb :00:40 23:29:55 0:29:15 Híradó hírek, híradó kötelező :29:55 23:35:15 0:05:20 Sport sporthírek kötelező :35:15 24:00:00 0:24:45 Az Este politikai magazinműsor kötelező :00:01 0:03:43 0:03:42 Heti Hírmondó politikai magazinműsor kötelező

19 :03:43 0:06:11 0:02:28 Ajánló :06:11 0:08:19 0:02:08 Himnusz egyéb egyéb :08:19 0:11:05 0:02:46 Ajánló :11:05 1:02:41 0:51:36 Klubszoba politikai magazinműsor kötelező :02:41 1:03:32 0:00:51 Ajánló Görögkatolikus Szent :03:32 2:14:13 1:10:41 Liturgia vallási program egyéb :14:13 2:16:14 0:02:01 Ajánló Tanúságtevők / :16:14 2:42:19 0:26:05 Ismétlés vallási program egyéb :42:19 2:43:56 0:01:37 Ajánló Református magazin / :43:56 3:09:48 0:25:52 Ismétlés vallási program egyéb :09:48 3:12:06 0:02:18 Ajánló A Biblia a magyar :12:06 3:25:13 0:13:07 költészetben kultúrális/művészeti program egyéb :25:13 3:26:57 0:01:44 Ajánló Úton-útfélen a fiatalok :26:57 3:34:57 0:08:00 világa / Ismétlés vallási program egyéb :34:57 3:36:28 0:01:31 Ajánló :36:28 4:57:52 1:21:24 Férjet keresek mozifilm egyéb :57:52 5:00:50 0:02:58 Ajánló :00:50 5:24:58 0:24:08 Família Kft. 94. rész sorozat egyéb :24:58 5:27:01 0:02:03 Ajánló :27:01 5:53:35 0:26:34 Közbeszéd-ismétlés politikai magazinműsor kötelező :53:35 5:55:49 0:02:14 Ajánló :55:49 8:58:08 1:54:41 Ma reggel politikai magazinműsor kötelező :57:24 5:59:56 0:02:32 Ajánló :59:56 6:15:01 0:15:05 Híradó hírek, híradó kötelező :15:01 6:17:49 0:02:48 Ajánló :17:49 6:18:11 0:00:22 Reklám :18:11 6:23:01 0:04:50 Sporthírek sporthírek kötelező

20 :23:33 6:26:06 0:02:33 Időjárás - Ma reggel / Élő időjárás kötelező :56:31 7:00:05 0:03:34 Reklám :00:05 7:04:48 0:04:43 Híradó hírek, híradó kötelező :04:48 7:05:31 0:00:43 Ajánló :05:31 7:07:33 0:02:02 Reklám :07:33 7:12:13 0:04:40 Sporthírek sporthírek kötelező 1 1 Időjárás - Ma reggel / :12:49 7:15:29 0:02:40 Élő időjárás kötelező :55:51 7:58:34 0:02:43 Ajánló :58:34 7:59:50 0:01:16 Reklám :59:50 8:04:51 0:05:01 Híradó hírek, híradó kötelező :04:51 8:07:30 0:02:39 Ajánló :07:30 8:12:18 0:04:48 Sporthírek sporthírek kötelező 1 4 Időjárás - Ma reggel / :12:46 8:17:25 0:04:39 Élő időjárás kötelező :58:08 9:00:03 0:01:55 Ajánló :00:03 9:26:12 0:26:09 Kárpát expressz információs magazin egyéb :26:12 9:28:07 0:01:55 Ajánló Kultikon: Mindenütt :28:07 9:43:21 0:15:14 nő kultúrális/művészeti program egyéb :43:21 9:45:03 0:01:42 Ajánló :55:20 9:57:27 0:02:07 Ajánló :57:27 9:57:59 0:00:32 Reklám :57:59 10:18:10 0:20:11 Magyar Elsők ismeretterjesztő program egyéb :18:10 10:19:01 0:00:51 Ajánló Jövő-Időben : Megállítható-e a :19:01 10:24:06 0:05:05 népességfogyás? ismeretterjesztő program egyéb :24:06 10:26:19 0:02:13 Ajánló :26:19 10:56:05 0:29:46 Az Este / Ismétlés politikai magazinműsor kötelező :56:05 11:00:12 0:04:07 Ajánló :00:12 11:37:52 0:37:40 Veszélyes szerelem sorozat egyéb

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) Budapest, 2014. december 17. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 545-2/2014/HO Tárgy: V-Terra Kft. (székhelye: 2890 Tata, Kakas úti ipartelep 153/20., adószám: 13093413-2-11) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

T/6627. számú törvényjavaslat. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról. Előadó:

T/6627. számú törvényjavaslat. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról. Előadó: MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6627. számú törvényjavaslat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-4600 Kisvárda, Mátyás király u. 109. Tel: (+36 45) 420-420 Fax:(+36 45) 420-420

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat Iktatószám: Tárgy: JNO/001/00709-0004/2015 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT Bárány Henrietta egyéni vállalkozó (székhely: 5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy III. út 43., adószám:

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/6019-4/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XII. kerületi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben