A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Multiple Média Sales House Kft.-vel (1039 Budapest, Gyula utca 72.; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió adója szeptember napjain erre irányuló érelem, anna médiatanácsi engedélyezése és szerződésmódosítás hiányában apcsolódott hálózatba a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Neston Rádió állandó megnevezésű interneten fogható médiaszolgáltatással, amelyne öveteztében a Médiaszolgáltatót A Médiatanács egyúttal ,- Ft, azaz hetvenötezer forint bírsággal sújtja. megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Civil Rádiózásért Alapítvány (a továbbiaban: Alapítvány) által üzemeltetett Civil Rádió állandó megnevezésű örzeti vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás szeptember özött sugárzott műsorát, amelyne során felmerült az Mttv. 64. (1) beezdésében foglalt rendelezés megsértése.

2 A hatósági ellenőrzés megállapításai szerint az alábbi táblázatban foglalta szerint a Civil Rádió szeptember özötti napoon délelőtt a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Neston Rádió műsorát tette özzé. dátum cím tartalom ezdés vége nettó idő szöveg Neston tudásmorzsá; zene 7:01:33 8:00:10 00:58:37 0:01: Neston délelőtt Hátrányos helyzetűe otatása; özleedés 8:00:10 8:42:15 00:42:05 0:25:07 Józsefváros nem ér többet a Neston délelőtt tűcsereprogramból; vendég a Kétfarú Kutya Párt elnöe; uoricából észült 8:42:57 9:42:16 00:59:19 0:32:50 műanyag inhalátor Neston délelőtt uoricából észült műanyag inhalátor; recepte; özleedés; új magyar sorozat 9:42:58 10:58:08 01:15:10 0:43: Neston Napi angol (nyelvlece) 10:58:08 11:59:59 01:01:51 0:07: Neston tudásmorzsá; zene 7:00:19 7:59:08 00:58:49 0:01: Neston délelőtt Magyar Progresszív Intézet véleménye a politiai eseményeről; 7:59:08 8:40:47 00:41:39 0:29:16 vendég: Sastin Marianna világbajno Neston délelőtt birózó; önyvajánló; özleedés; 8:41:27 9:46:38 01:05:11 0:34:22 receptajánló; Neston délelőtt vendég: Intim Torna Illegál zenear 9:47:32 11:00:47 01:13:15 0:30: Neston Napi angol (nyelvlece) 11:00:47 11:59:45 00:58:58 0:11: Neston tudásmorzsá; zene 7:00:19 7:59:31 00:59:12 0:23: Neston délelőtt önyvajánló; filmajánló; oncertajánló; 7:59:31 8:36:41 00:37:10 0:18:05 önyvajánló; filmajánló; oncertajánló; Neston délelőtt receptajánló; egészségrovat; a 8:37:25 9:33:09 00:55:44 0:32:14 legrosszabb autó; Neston délelőtt a legrosszabb autó; jóga; Trafó bemutató; Mentőutyás Egyesület 9:33:51 11:01:12 01:27:21 0:57: Neston Napi angol (nyelvlece) 11:01:12 11:58:24 00:57:12 0:06: Neston tudásmorzsá; zene 7:00:21 7:58:41 00:58:20 0:01:36 erőszaosna tűnő fiatalo; Kossuth Neston délelőtt Lajos születésnapja; özleedés; a puno; a nap dala; tűcsere problémá; 7:59:23 10:31:43 02:32:20 1:31:48 Kulturális Szeresztősége Éjszaája Neston délelőtt özleedés; Cin.hu 10:32:28 11:03:51 00:31:23 0:10: Neston Napi angol (nyelvlece) 11:03:51 11:56:31 00:52:40 0:10: Neston tudásmorzsá; zene 7:00:55 7:46:07 00:45:12 0:01: Neston tudásmorzsá; zene 7:58:47 7:59:49 00:01:02 0:01: Neston délelőtt Jazzfoto blog; 7:59:49 8:29:16 00:29:27 0:19: Neston délelőtt Jazzfoto blog; filmajánló; drogozott a polgármester? Művészcseré; új Krétaör produció; özleedés; Áthalláso c. iállítás; új lemez; receptajánló 8:30:01 11:00:35 02:30:34 1:31: Neston Napi angol (nyelvlece) 11:00:35 11:59:43 00:59:08 0:11:38 A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a) és j) pontjaiban foglalt hatásörében december 3. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint az 1722/2013. (XII. 3.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében (a továbbiaban: Végzés) tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdésében foglalt rendelezésne megfelelően a nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdésében rögzített iratbeteintés lehetőségéről. A visszaérezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést december 13-án vette át, azonban a jelen határozat meghozataláig nem élt a nyilatozattételi jogával. 2

3 A Médiatanács a rendelezésére álló adato alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 64. (1) beezdésében foglalt rendelezést, teintettel arra, hogy a Civil Rádió szeptember 23-án 07:01:33-11:59:59 óra özött, szeptember 24-én 07:00:19-11:59:45 óra özött, szeptember 25-én 07:00:19-11:58:24 óra özött, szeptember 26-án 07:00:21-11:56:31 óra özött és szeptember 27-én 07:00:55-11:59:43 óra özött, azaz összesen öt alalommal engedély nélül apcsolódott hálózatba a Neston Rádió állandó megnevezésű internetes médiaszolgáltatás műsorával. A hatósági ellenőrzés azon megállapítása, miszerint a Civil Rádió említett időpontoban sugárzott műsora teljes egészében azonos volt a Neston Rádió ugyanezen napoon, ugyanezen időpontoban sugárzott műsorával, az alábbia miatt megfelel a hálózatba apcsolódás törvényi fogalmána. Az Mttv ána 13. pontjában foglalt definíció szerint: Hálózatba apcsolódás: ét vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összeapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csanem egyidejű szolgáltatására. A tárgyi ügyben a törvényi meghatározás minden fogalmi eleme fennáll, teintettel arra, hogy a) mind a Médiaszolgáltató, mind az Alapítvány által üzemeltetett médiaszolgáltatás lineáris médiaszolgáltatás, b) a médiaszolgáltatáso műsorai a jelzett időintervallumoban teljes mértéű azonosságot mutatta (ld. az előterjesztésben szereplő határozat-tervezete melléletében foglalt táblázatoat), c) az azonos műsorszámo özött időben egyidejűség állt fenn. A hálózatba apcsolódás törvényi fogalmána eleme, hogy az összeapcsolódó médiaszolgáltatásona lineárisna ell lenniü. A sajtószabadságról és a médiatartalma alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény 1. -ána 5. pontja értelmében a lineáris médiaszolgáltatás fogalma: Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámo műsorrend alapján történő egyidejű megteintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás. A Neston Rádió interneten fogható zenei adó. Az említett weboldalról szerzett információ alapján a Neston Rádió lineáris médiaszolgáltatás, mivel előre meghatározott műsorrenddel rendelezi, az oldalon található információ arra utalna, hogy a Neston Rádió üzemeltetetője (Multiple Média Sales House Kft.) a műsorszámona a műsorrend alapján történő egyidejű meghallgatását teszi lehetővé. A fent említett azonosságot, továbbá egyidejűséget az összeapcsolódás elején és végén özzétett szignálo ( Íme a Neston délelőtt! A Civil Rádió FM98,0-s frevenciáján a Civil Rádió és a neston.hu özös adását halljáto egészen délig., A Neston és a Civil Rádió özös délelőtti műsorát hallhattáto. Ha tetszett, várun benneteet a oldalon a folytatással. Holnap reggel hétor ismét jövün! ) is alátámasztjá. A fentie oán a Médiaszolgáltató és az Alapítvány megvalósította a hálózatba apcsolódást, s mivel arra a Médiatanács döntése hiányában erült sor, mindét médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 64. (1) beezdésében foglalt rendelezést. Az Mttv. 64. (1) beezdésében foglalt rendelezés szerint: A Médiatanács a hálózatba apcsolódásról az abba apcsolódó együttes érelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a érelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltató hatósági szerződéseit. A jogsértéseet alátámasztó részletes adatoat a jelen határozat mellélete tartalmazza, amely mellélet a határozat elválaszthatatlan részét épezi. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. 3

4 A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú és ismételtsége nem állapítható meg. Az Mttv (4) beezdése értelmében ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács január 1-je óta egy alalommal, az 1611/2013. (XI. 12.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 64. (1) beezdésében foglalta megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, s a Médiaszolgáltatót ,- Ft összegű bírsággal sújtotta. Jelen jogsértés apcsán az ismételtség az Mttv (4) beezdésében meghatározott fogalmi elemei nem állna fenn, ám arra teintettel, hogy a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi rendelezése megsértését a Médiatanács eddigi jogalalmazói gyaorlata alapján nem minősítette cseély súlyú törvénysértésne, az Mttv (1) beezdésében meghatározott felhívás jogövetezmény az Mttv. 64. (1) beezdéséne megsértése apcsán nem alalmazható. Az Mttv. lehetővé teszi, hogy a médiaszolgáltató egymással hálózatba apcsolódjana, és a saját műsoru mellett átvegyé és továbbítsá egymás műsorát is. A hálózatba apcsolódás ugyanaor a Médiatanács előzetes engedélyéhez ötött és az érintett médiaszolgáltató hatósági szerződéseine módosítását igényli. A jogsértés miatti jogövetezmény alalmazásána alapját az Mttv (2) beezdés és a (3) beezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban iszabható bírság maximális összege az Mttv (3) beezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: [ ] b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben az alábbi összeghatáro szerint: bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig [ ] terjedhet. A jogsértés súlyán túl az Mttv (2) beezdés szerinti további mérlegelési szemponto jelen jogsértés vonatozásában nem volta értéelhető. A Médiatanács a hatályos szabályozási örnyezettel összhangban és a ialaított szancióalalmazási gyaorlatána megfelelően az Mttv (3) beezdésben foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel a érdéses jogsértés vonatozásában e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. 4

5 A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság ellő visszatartó erővel rendelezi a további jogsértése teintetében. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében foglalt mérlegelési jogörében a foozatosság és arányosság elvéne figyelembevételével, az Mttv. 64. (1) beezdésében foglalt rendelezés öt alalommal történt megsértése miatt alalmanént a iszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,03%-ána megfelelő mértéű, azaz , összesen a bírságmaximum 0,15%-ána megfelelő összegű, ,- Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság összegéne meghatározásaor teintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény meghatározásánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növevő progresszivitás és a szancionálás iszámíthatósága, előreláthatósága. A bírság összegéne meghatározása örében a Médiatanács egyúttal figyelembe vette azt a örülményt is, hogy a Médiaszolgáltató a jelen eljárás tárgyát épező jogsértése elövetéseor még nem szerezhetett tudomást arról, hogy e magatartását a Médiatanács az 1611/2013. (XI. 12.) számú határozatában jogsértőne találta, ezért a bírság összegét ezen döntéshez épest nem emelte. A fentieen túl a Médiatanács egyúttal az Mttv (3) beezdésében foglalta alalmazása mellett döntött, s a rendelező részben foglalta szerint megtiltotta a jogsértő magatartás tanúsítását. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájéoztatás a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) beezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdésén alapul. Budapest, január 28. a Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 5

6 Mellélet a Médiatanács 83/2014. (I. 28.) számú határozatához dátum cím tartalom ezdés vége nettó idő szöveg zene magyar ülföldi típus Mttv. 83. szerinti besorolás "magunat ajánlju" 0:00:00 0:00:40 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Kultúrotél Olaszrizling Otóber; Placcc Fesztivál 0:00:40 1:57:47 01:57:07 1:20:46 0:36:21 0:11:25 0:24:56 helyi ulturális "magunat ajánlju" 1:57:47 2:00:27 00:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Ahol a zene szól omolyzenei műsor (Ars Sacra Fesztivál) 2:00:27 2:56:37 00:56:10 0:21:32 0:34:38 0:28:28 0:06:10 helyi ulturális "magunat ajánlju" 2:56:37 3:00:33 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Mindeni joga Emberi jogi útialauz 3:00:33 3:57:30 00:56:57 0:49:14 0:07:43 0:00:00 0:07:43 helyi özéleti "magunat ajánlju" 3:57:30 4:00:33 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Scherzo beszélgetés a muzsia művelőivel 4:00:33 4:56:20 00:55:47 0:49:24 0:06:23 0:06:23 0:00:00 helyi ulturális "magunat ajánlju" 4:56:20 5:00:37 00:04:17 0:04:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Kemény ötés önyvajánló magazin (három önyv) 5:00:37 5:58:30 00:57:53 0:55:04 0:02:49 0:00:00 0:02:49 ulturális "magunat ajánlju" 5:58:30 6:00:28 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Moha Grouv a legfrissebb smooth jazz újdonságo 6:00:28 6:56:42 00:56:14 0:00:00 0:56:14 0:00:00 0:56:14 ulturális "magunat ajánlju" 6:56:42 6:58:46 00:02:04 0:02:04 0:00:00 0:00:00 0:00: HOLNAP COPY CON 6:58:46 7:01:33 00:02:47 0:00:00 0:02:47 0:02:47 0:00: Neston tudásmorzsá; zene 7:01:33 8:00:10 00:58:37 0:01:42 0:56:55 0:30:18 0:26:37 ulturális Neston délelőtt Hátrányos helyzetűe otatása; özleedés 8:00:10 8:42:15 00:42:05 0:25:07 0:16:58 0:06:24 0:10: Relám Myco morzsa 8:42:15 8:42:57 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti, ulturális Neston délelőtt Józsefváros nem ér többet a tűcsereprogramból; vendég a Kétfarú Kutya Párt elnöe; uoricából észült műanyag inhalátor 8:42:57 9:42:16 00:59:19 0:32:50 0:26:29 0:11:12 0:15:17 helyi özéleti, ulturális Relám Myco morzsa 9:42:16 9:42:58 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt uoricából észült műanyag inhalátor; recepte; özleedés; új magyar sorozat 9:42:58 10:58:08 01:15:10 0:43:00 0:32:10 0:17:30 0:14:40 helyi özéleti, ulturális 6

7 Neston Napi angol (nyelvlece) 10:58:08 11:59:59 01:01:51 0:07:32 0:54:19 0:28:43 0:25:36 ulturális Hangépcsarno válogatás a Puszi együttes felvételeiből 11:59:59 12:57:15 00:57:16 0:02:30 0:54:46 0:53:29 0:01:17 ulturális "magunat ajánlju" 12:57:15 13:00:13 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Melléhatás a TV mint megerülhetetlen médim 13:00:13 13:56:10 00:55:57 0:51:07 0:04:50 0:00:00 0:04:50 helyi özéleti "magunat ajánlju" 13:56:10 13:59:55 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Civilsport Eötös5, az ELTE hagyományőrző futóversenye 13:59:55 14:57:12 00:57:17 0:36:09 0:21:08 0:03:26 0:17:42 helyi sport "magunat ajánlju" 14:57:12 15:00:13 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: MOHA Country a legfrissebb country újdonságo 15:00:13 15:56:37 00:56:24 0:00:00 0:56:24 0:00:00 0:56:24 ulturális "magunat ajánlju" 15:56:37 16:00:07 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00: perc a műsor tartalma 16:00:07 16:01:16 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti A 117 perc hírei 16:01:16 16:13:14 00:11:58 0:11:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc extrém ulturális ajánló; névnapo; olasz tésztá; alendárium 16:13:14 17:01:02 00:47:48 0:40:26 0:07:22 0:04:02 0:03:20 helyi özéleti A 117 perc hírei 17:01:02 17:12:33 00:11:31 0:11:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc pénzügyi tanácsadó; uoricából észült műanyag inhalátor; extrém ulturális ajánló 17:12:33 17:57:56 00:45:23 0:31:08 0:14:15 0:06:54 0:07:21 helyi özéleti "magunat ajánlju" 17:57:56 18:00:12 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Különóra vendég: Lerch István 18:00:12 18:57:33 00:57:21 0:36:22 0:20:59 0:20:59 0:00:00 helyi ulturális "magunat ajánlju" 18:57:33 18:59:59 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Gondolozda Filozófiai disputa: a atarzis 18:59:59 19:57:02 00:57:03 0:50:08 0:06:55 0:06:55 0:00:00 ulturális "magunat ajánlju" 19:57:02 20:00:05 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Konstrutív Bizalmatlanság özéleti, ulturális beszélgetős műsor 20:00:05 20:57:17 00:57:12 0:41:46 0:15:26 0:00:00 0:15:26 helyi özéleti "magunat ajánlju" 20:57:17 21:00:00 00:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Málenij Rocot orosz zenei, ultirális magazin 21:00:00 21:57:14 00:57:14 0:46:32 0:10:42 0:00:00 0:10: "magunat ajánlju" 21:57:14 22:00:00 00:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 nemzetisségi ulturális Hold. téma: a tudás, a tudás fája 22:00:00 23:57:44 01:57:44 1:08:22 0:49:22 0:11:18 0:38:04 helyi ulturális "magunat ajánlju" 23:57:44 0:00:00 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00: perc, benne híre A 117 perc ismétlése 0:00:00 1:57:48 01:57:48 1:36:11 0:21:37 0:10:56 0:10: "magunat ajánlju" 1:57:48 2:00:03 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre és özéleti ismétlés 7

8 Hangépcsarno válogatás a Puszi együttes felvételeiből 2:00:03 2:57:18 00:57:15 0:02:30 0:54:45 0:53:28 0:01:17 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 2:57:18 3:00:13 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Civilsport Eötös5, az ELTE hagyományőrző futóversenye 3:00:13 3:57:30 00:57:17 0:36:09 0:21:08 0:03:26 0:17:42 helyi sport ismétlés "magunat ajánlju" 3:57:30 4:00:15 00:02:45 0:02:45 0:00:00 0:00:00 0:00: MOHA Country a legfrissebb country újdonságo 4:00:15 4:56:37 00:56:22 0:00:00 0:56:22 0:00:00 0:56:22 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 4:56:37 5:00:20 00:03:43 0:03:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Konstrutív Bizalmatlanság özéleti, ulturális beszélgetős műsor 5:00:20 5:57:31 00:57:11 0:41:45 0:15:26 0:00:00 0:15:26 helyi özéleti ismétlés "magunat ajánlju" 5:57:31 6:00:09 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Különóra vendég: Lerch István 6:00:09 6:57:30 00:57:21 0:36:22 0:20:59 0:20:59 0:00:00 helyi ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 6:57:30 6:59:01 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00: A KICSI A NAGY AZ ARTUR LGT 6:59:01 7:00:19 00:01:18 0:00:00 0:01:18 0:01:18 0:00: Neston tudásmorzsá; zene 7:00:19 7:59:08 00:58:49 0:01:13 0:57:36 0:27:17 0:30:19 ulturális Neston délelőtt Magyar Progresszív Intézet véleménye a politiai eseményeről; 7:59:08 8:40:47 00:41:39 0:29:16 0:12:23 0:03:14 0:09:09 helyi özéleti, ulturális Relám Myco morzsa 8:40:47 8:41:27 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt vendég: Sastin Marianna világbajno birózó; önyvajánló; özleedés; receptajánló; 8:41:27 9:46:38 01:05:11 0:34:22 0:30:49 0:15:19 0:15:30 helyi özéleti, ulturális Relám Myco morzsa 9:46:38 9:47:32 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt vendég: Intim Torna Illegál zenear 9:47:32 11:00:47 01:13:15 0:30:24 0:42:51 0:17:58 0:24:53 helyi özéleti, ulturális Neston Napi angol (nyelvlece) 11:00:47 11:59:45 00:58:58 0:11:45 0:47:13 0:19:39 0:27:34 ulturális Mi nem azért zenélün... 11:59:45 12:00:00 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Tűzhely világzenei magazin 12:00:00 12:57:09 00:57:09 0:00:00 0:57:09 0:00:00 0:57:09 ulturális Múzeumo Őszi 12:57:09 12:57:44 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 12:57:44 13:00:13 00:02:29 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Válogatás magyar előadó roc and roll felvételei 13:00:13 13:58:26 00:58:13 0:00:41 0:57:32 0:57:32 0:00:00 ulturális "magunat ajánlju" 13:58:26 14:00:11 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8

9 Civil tudomány - Az égi jelentés Múzeumo Őszi csillagászati, ismeretterjesztő műsor 14:00:11 14:57:46 00:57:35 0:43:24 0:14:11 0:00:00 0:14:11 ulturális 14:57:46 14:58:21 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 14:58:21 15:00:12 00:01:51 0:01:51 0:00:00 0:00:00 0:00: Planet Mambo Válogatás latin, brazil, mediterrán, arab, afriai és indiai zenéből 15:00:12 15:57:28 00:57:16 0:16:59 0:40:17 0:00:00 0:40:17 ulturális "magunat ajánlju" 15:57:28 16:00:05 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Válogatás magyar előadó roczenei felvételei 16:00:05 17:56:50 01:56:45 0:01:24 1:55:21 1:15:26 0:39:55 ulturális Múzeumo Őszi 17:56:50 17:57:25 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 17:57:25 18:00:02 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Jazzöz 18:00:02 18:56:56 00:56:54 0:00:41 0:56:13 0:56:13 0:00:00 ulturális "magunat ajánlju" 18:56:56 19:00:03 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Kapocs az ifjúság helyzete és jövőépe 19:00:03 19:57:33 00:57:30 0:50:42 0:06:48 0:06:48 0:00:00 helyi özéleti "magunat ajánlju" 19:57:33 20:00:01 00:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Állati óra Emberséggel az állatoért 20:00:01 20:57:57 00:57:56 0:49:47 0:08:09 0:04:47 0:03:22 helyi özéleti "magunat ajánlju" 20:57:57 21:00:03 00:02:06 0:02:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Psychedelic Cowboys Feeling téma: a éttannyelvű gimnázium 21:00:03 21:58:41 00:58:38 0:36:16 0:22:22 0:00:00 0:22:22 ulturális "magunat ajánlju" 21:58:41 22:00:25 00:01:44 0:01:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Kígyóbűvölő Zene fúvóáon és csöveen 22:00:25 22:56:00 00:55:35 0:01:56 0:53:39 0:35:06 0:18:33 ulturális Gyere, gyere i a hegyoldalba Locomotiv GT 22:56:00 22:58:55 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00: "magunat ajánlju" 22:58:55 23:00:31 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Blueseum a hatvanas-hetvenes éve blues és roc zenéje 23:00:31 23:56:35 00:56:04 0:00:00 0:56:04 0:00:00 0:56:04 ulturális "magunat ajánlju" 23:56:35 0:00:00 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 0:00:00 0:00:12 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Válogatás magyar előadó roczenei felvételei 0:00:12 0:58:39 00:58:27 0:00:38 0:57:49 0:31:21 0:26:28 ulturális Válogatás magyar előadó világzenei felvételei 0:58:39 1:56:35 00:57:56 0:00:44 0:57:12 0:40:46 0:16:26 ulturális "magunat ajánlju" 1:56:35 2:00:16 00:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Jazzöz A Budapest Jazz Klubból 2:00:16 2:57:10 00:56:54 0:00:41 0:56:13 0:56:13 0:00:00 helyi ulturális 9

10 "magunat ajánlju" 2:57:10 3:00:07 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Kapocs az ifjúság helyzete és jövőépe 3:00:07 3:57:36 00:57:29 0:50:41 0:06:48 0:06:48 0:00:00 helyi özéleti ismétlés "magunat ajánlju" 3:57:36 4:00:14 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Kígyóbűvölő Zene fúvóáon és csöveen 4:00:14 4:55:50 00:55:36 0:01:57 0:53:39 0:35:06 0:18:33 ulturális ismétlés Gyere, gyere i a hegyoldalba Locomotiv GT 4:55:50 4:58:42 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:02:52 0:00: "magunat ajánlju" 4:58:42 5:00:27 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Állati óra Emberséggel az állatoért 5:00:27 5:58:22 00:57:55 0:49:46 0:08:09 0:04:47 0:03:22 helyi özéleti ismétlés "magunat ajánlju" 5:58:22 6:00:16 00:01:54 0:01:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Tűzhely világzenei magazin 6:00:16 6:57:26 00:57:10 0:00:00 0:57:10 0:00:00 0:57:10 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 6:57:26 6:58:41 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00: MADE TO LOVE A-JOHN LEGEND 6:58:41 7:00:19 00:01:38 0:00:00 0:01:38 0:01:38 0:00:00 Z Neston tudásmorzsá; zene 7:00:19 7:59:31 00:59:12 0:23:51 0:35:21 0:20:36 0:14:45 ulturális Neston délelőtt önyvajánló; filmajánló; oncertajánló; 7:59:31 8:36:41 00:37:10 0:18:05 0:19:05 0:07:32 0:11: Relám Myco morzsa 8:36:41 8:37:25 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti, ulturális Neston délelőtt önyvajánló; filmajánló; oncertajánló; receptajánló; egészségrovat; a legrosszabb autó; 8:37:25 9:33:09 00:55:44 0:32:14 0:23:30 0:10:09 0:13:21 helyi özéleti, ulturális Relám Myco morzsa 9:33:09 9:33:51 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt a legrosszabb autó; jóga; Trafó bemutató; Mentőtutyás Egyesület 9:33:51 11:01:12 01:27:21 0:57:30 0:29:51 0:12:31 0:17:20 helyi özéleti, ulturális Neston Napi angol (nyelvlece) 11:01:12 11:58:24 00:57:12 0:06:31 0:50:41 0:26:12 0:24:29 ulturális "magunat ajánlju" 11:58:24 12:00:14 00:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Mumus az ír Clannad zenear lemeze 12:00:14 12:57:15 00:57:01 0:03:00 0:54:01 0:00:00 0:54:01 ulturális Múzeumo Őszi 12:57:15 12:57:50 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 12:57:50 13:00:06 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00: A Kanál Forradalma életmód magazin a test és a léle egészségéért 13:00:06 13:56:38 00:56:32 0:34:45 0:21:47 0:09:26 0:12:21 helyi ulturális "magunat ajánlju" 13:56:38 14:00:05 00:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Disputa - Zala Ilona téma: a Zuglói Liptá Villa programjai 14:00:05 14:56:45 00:56:40 0:49:22 0:07:18 0:00:00 0:07:18 helyi ulturális "magunat ajánlju" 14:56:45 15:00:10 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Piosztár ülföldi zene 15:00:10 15:56:52 00:56:42 0:00:00 0:56:42 0:00:00 0:56:42 ulturális 10

11 Múzeumo Őszi 15:56:52 15:57:27 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 15:57:27 16:00:01 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00: perc a műsor tartalma 16:00:01 16:01:50 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti A 117 perc hírei 16:01:50 16:05:00 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc Egészsségügyi Média Szövetség; a túrázás ma; 12. évüet betöltő gyermee is büntethető leszne; őszi múzeumi fesztiválo 16:05:00 17:01:16 00:56:16 0:38:56 0:17:20 0:15:00 0:02:20 helyi özéleti A 117 perc hírei 17:01:16 17:04:23 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc vendég: Bereményi Géza; receptajánló; jegyzet; Lerch 60 17:04:23 17:56:59 00:52:36 0:34:16 0:18:20 0:08:47 0:09:33 helyi özéleti "magunat ajánlju" 17:56:59 17:59:56 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Hangépcsarno válogatás a Puszi együttes felvételeiből 17:59:56 18:57:11 00:57:15 0:02:29 0:54:46 0:53:29 0:01:17 ulturális ismétlés Múzeumo Őszi 18:57:11 18:57:47 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 18:57:47 19:00:04 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Demorácia MOST Állampolgári Részvétel Hete ; FUGA Budapesti Építészeti Központ 19:00:04 19:57:01 00:56:57 0:50:06 0:06:51 0:00:00 0:06:51 helyi özéleti ismétlés "magunat ajánlju" 19:57:01 19:59:57 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Filagória Civile éjszaája; Szemem Fénye Alapítvány; ombudsman 19:59:57 20:56:28 00:56:31 0:39:42 0:16:49 0:14:11 0:02: "magunat ajánlju" 20:56:28 20:58:35 00:02:07 0:02:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti, nemzeti, etniai stb Fonó-ra Bera zenear Szűnjé meg bánattól c. lemeze 20:58:35 21:58:10 00:59:35 0:01:46 0:57:49 0:57:49 0:00:00 helyi ulturális "magunat ajánlju" 21:58:10 22:00:06 00:01:56 0:01:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Hangvágányo roc a javából - ismert zenearo ritán játszott felvételei 22:00:06 22:55:23 00:55:17 0:04:04 0:51:13 0:00:00 0:51:13 ulturális "magunat ajánlju" 22:55:23 22:57:11 00:01:48 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Trac 2 Omega 22:57:11 23:00:13 00:03:02 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00: Jazzöz A Budapest Jazz Klubból 23:00:13 23:57:07 00:56:54 0:00:41 0:56:13 0:56:13 0:00:00 helyi ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 23:57:07 0:00:00 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 0:00:00 0:00:11 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00: perc A 117 perc ismétlése 0:00:11 1:57:19 01:57:08 1:21:28 0:35:40 0:23:47 0:11:53 helyi özéleti ismétlés 11

12 "magunat ajánlju" 1:57:19 1:58:36 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Mumus az ír Clannad zenear lemeze 1:58:36 2:55:37 00:57:01 0:03:00 0:54:01 0:00:00 0:54:01 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 2:55:37 2:57:28 00:01:51 0:01:51 0:00:00 0:00:00 0:00: A Kanál Forradalma életmód magazin a test és a léle egészségéért 2:57:28 3:54:00 00:56:32 0:34:45 0:21:47 0:09:26 0:12:21 helyi ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 3:54:00 3:56:01 00:02:01 0:02:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Piosztár ülföldi zene 3:56:01 4:52:42 00:56:41 0:00:00 0:56:41 0:00:00 0:56:41 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 4:52:42 4:54:27 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Gyöngyhajú lány Omega 4:54:27 5:00:21 00:05:54 0:00:00 0:05:54 0:05:54 0:00: Demorácia MOST Állampolgári Részvétel Hete ; FUGA Budapesti Építészeti Központ 5:00:21 5:57:16 00:56:55 0:50:04 0:06:51 0:00:00 0:06:51 helyi özéleti "magunat ajánlju" 5:57:16 5:59:42 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Fonó-ra Bera zenear Szűnjé meg bánattól c. lemeze 5:59:42 6:59:17 00:59:35 0:01:46 0:57:49 0:57:49 0:00:00 helyi ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 6:59:17 7:00:21 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston tudásmorzsá; zene 7:00:21 7:58:41 00:58:20 0:01:36 0:56:44 0:25:38 0:31:06 ulturális Relám Myco morzsa 7:58:41 7:59:23 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt erőszaosna tűnő fiatalo; Kossuth Lajos születésnapja; özleedés; a puno; a nap dala; tűcsere problémá; Kulturális Szeresztősége Éjszaája 7:59:23 10:31:43 02:32:20 1:31:48 1:00:32 0:27:15 0:33:17 helyi özéleti, ulturális Relám Myco morzsa 10:31:43 10:32:28 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt özleedés; Cin.hu 10:32:28 11:03:51 00:31:23 0:10:42 0:20:41 0:13:14 0:07:27 helyi özéleti, ulturális Neston Napi angol (nyelvlece) 11:03:51 11:56:31 00:52:40 0:10:14 0:42:26 0:22:08 0:20:18 ulturális "magunat ajánlju" 11:56:31 12:00:06 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Ritmius Keré zenei alandozás 12:00:06 12:58:42 00:58:36 0:01:26 0:57:10 0:00:00 0:57:10 ulturális Múzeumo Őszi 12:58:42 12:59:16 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 12:59:16 13:00:06 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Tehetségsáv Uray György Színház bemutatása 13:00:06 13:56:56 00:56:50 0:45:11 0:11:39 0:03:14 0:08:25 helyi ulturális "magunat ajánlju" 13:56:56 14:00:11 00:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Éva lányai borász és nő egyben 14:00:11 14:56:47 00:56:36 0:53:30 0:03:06 0:00:00 0:03:06 helyi ulturális "magunat ajánlju" 14:56:47 15:00:04 00:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Moha Country a legfrissebb country újdonságo 15:00:04 15:56:27 00:56:23 0:00:00 0:56:23 0:56:23 0:00:00 ulturális ismétlés 12

13 Múzeumo Őszi 15:56:27 15:57:02 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 15:57:02 16:00:06 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: perc a műsor tartalma 16:00:06 16:03:11 00:03:05 0:01:22 0:01:43 0:01:43 0:00:00 helyi özéleti A 117 perc hírei 16:03:11 16:13:41 00:10:30 0:10:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc Popfesztivál 40; Színiritiuso díja; olasz tésztá; boro 16:13:41 17:01:40 00:47:59 0:33:33 0:14:26 0:14:26 0:00:00 helyi özéleti A 117 perc hírei 17:01:40 17:12:03 00:10:23 0:10:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc Civile éjszaája; Néprajzi Múzeum; Múzeumo Őszi fesztiválja; programajánló; tűcsere problémá 17:12:03 17:55:38 00:43:35 0:35:42 0:07:53 0:03:41 0:04:12 helyi özéleti "magunat ajánlju" 17:55:38 17:59:59 00:04:21 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Gospel café téma: embereresedelem 17:59:59 18:58:07 00:58:08 0:42:35 0:15:33 0:00:00 0:15:33 helyi özéleti Múzeumo Őszi 18:58:07 18:58:42 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 18:58:42 19:00:04 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Színházi óra őszi premiere 19:00:04 19:56:02 00:55:58 0:36:34 0:19:24 0:09:53 0:09:31 helyi ulturális "magunat ajánlju" 19:56:02 20:00:12 00:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Autórádió atuális özleedésbiztonsági magazin 20:00:12 20:57:09 00:56:57 0:38:15 0:18:42 0:03:13 0:15:29 helyi özéleti "magunat ajánlju" 20:57:09 21:00:06 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Honi Jazz Világraszóló magyar jazz felvétele a özelmúltból 21:00:06 21:57:26 00:57:20 0:02:36 0:54:44 0:54:44 0:00:00 ulturális "magunat ajánlju" 21:57:26 22:00:25 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00: Különóra vendég: Lerch István 22:00:25 22:57:47 00:57:22 0:36:23 0:20:59 0:20:59 0:00:00 helyi ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 22:57:47 23:00:14 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Get the fol out! a magyar népzenéről angolul a Civil Rádióban 23:00:14 23:59:04 00:58:50 0:37:27 0:21:23 0:21:23 0:00:00 ulturális "magunat ajánlju" 23:59:04 0:00:00 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 0:00:00 0:00:27 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00: perc A 117 perc ismétlése 0:00:27 1:55:58 01:55:31 1:31:29 0:24:02 0:19:50 0:04:12 helyi özéleti ismétlés "magunat ajánlju" 1:55:58 2:00:28 00:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Ritmius Keré zenei alandozás 2:00:28 2:59:03 00:58:35 0:01:25 0:57:10 0:00:00 0:57:10 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 2:59:03 3:00:30 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Színházi óra őszi premiere 3:00:30 3:56:33 00:56:03 0:36:39 0:19:24 0:09:53 0:09:31 helyi ulturális ismétlés 13

14 "magunat ajánlju" 3:56:33 4:00:20 00:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Get the fol out! a magyar népzenéről angolul a Civil Rádióban 4:00:20 4:59:09 00:58:49 0:37:26 0:21:23 0:21:23 0:00:00 ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 4:59:09 5:00:38 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Éva lányai borász és nő egyben 5:00:38 5:57:20 00:56:42 0:53:36 0:03:06 0:00:00 0:03:06 helyi ulturális ismétlés "magunat ajánlju" 5:57:20 5:59:50 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Gospel café téma: embereresedelem 5:59:50 6:57:51 00:58:01 0:42:28 0:15:33 0:00:00 0:15:33 helyi özéleti ismétlés "magunat ajánlju" 6:57:51 6:59:22 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00: THIS TIME DJ SHADOW 6:59:22 7:00:55 00:01:33 0:00:00 0:01:33 0:01:33 0:00:00 Z Neston tudásmorzsá; zene 7:00:55 7:46:07 00:45:12 0:01:14 0:43:58 0:22:04 0:21:54 ulturális áramszünet 7:46:07 7:58:47 00:12:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston tudásmorzsá; zene 7:58:47 7:59:49 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Neston délelőtt Jazzfoto blog; 7:59:49 8:29:16 00:29:27 0:19:19 0:10:08 0:03:28 0:06:40 helyi özéleti, ulturális Relám Myco morzsa 8:29:16 8:30:01 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Neston délelőtt Jazzfoto blog; filmajánló; drogozott a polgármester? Művészcseré; új Krétaör produció; özleedés; Áthalláso c. iállítás; új lemez; receptajánló 8:30:01 11:00:35 02:30:34 1:31:54 0:58:40 0:29:44 0:28:56 helyi özéleti, ulturális Neston Napi angol (nyelvlece) 11:00:35 11:59:43 00:59:08 0:11:38 0:47:30 0:21:17 0:26:13 ulturális Emberi Hang 11:59:43 11:59:59 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Bíbor öd Blues és roc a 60-as évetől napjainig 11:59:59 12:55:33 00:55:34 0:03:44 0:51:50 0:00:00 0:51:50 ulturális "magunat ajánlju" 12:55:33 12:56:43 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Múzeumo Őszi 12:56:43 12:57:12 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 12:57:12 13:00:01 00:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 0:00: Handicap esélyegyenlőségi művészeti fesztivál; speciális olimpiai szövetség versenye; ombudsman sajtóözlemény 13:00:01 13:56:34 00:56:33 0:43:10 0:13:23 0:09:04 0:04:19 helyi özéleti "magunat ajánlju" 13:56:34 13:59:59 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00: A Tér vendég: Buda Eria 13:59:59 14:56:18 00:56:19 0:46:01 0:10:18 0:00:00 0:10:18 helyi ulturális "magunat ajánlju" 14:56:18 15:00:03 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Válogatás Hungária 15:00:03 15:57:37 00:57:34 0:00:42 0:56:52 0:56:52 0:00:00 ulturális "magunat ajánlju" 15:57:37 16:00:12 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14

15 perc a műsor tartalma 16:00:12 16:01:28 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti A 117 perc hírei 16:01:28 16:06:51 00:05:23 0:05:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc tűcsere probléma; adományozó fórum; Kutató Éjszaája; Motívációs Alapítvány; öröbefogadás 16:06:51 17:00:44 00:53:53 0:41:34 0:12:19 0:08:10 0:04:09 helyi özéleti A 117 perc hírei 17:00:44 17:06:10 00:05:26 0:05:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor perc tűcsere probléma; adományozó fórum; Kutató Éjszaája; Motívációs Alapítvány; öröbefogadás 17:06:10 17:58:13 00:52:03 0:38:01 0:14:02 0:07:26 0:06:36 helyi özéleti "magunat ajánlju" 17:58:13 18:00:31 00:02:18 0:02:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Málenij Rocot Az orosz roc múltja és jelene 18:00:31 18:56:51 00:56:20 0:14:21 0:41:59 0:00:00 0:41: Múzeumo Őszi 18:56:51 18:57:21 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 18:57:21 19:00:05 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 nemzetisségi ulturális Mióta hiányzun önmagunna! A női özéleti hangon megszólaló műsora feminista fűszerezéssel (vendég: Törzsö Károlyné) 19:00:05 19:57:03 00:56:58 0:45:02 0:11:56 0:00:00 0:11:56 helyi női ulturális "magunat ajánlju" 19:57:03 20:00:18 00:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Gombapresszó özéleti, ulturális "odamondogató" magazin (Emerson, Lae & Palmer) 20:00:18 21:58:26 01:58:08 1:36:19 0:21:49 0:00:00 0:21:49 helyi özéleti "magunat ajánlju" 21:58:26 22:00:02 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Zeng A Léle Archív felvétele, falusi parasztzene, CD-figyelő (Halmos Béla - Mesterein) 22:00:02 22:55:23 00:55:21 0:00:21 0:55:00 0:55:00 0:00:00 ulturális Múzeumo Őszi 22:55:23 22:55:58 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: "magunat ajánlju" 22:55:58 22:59:59 00:04:01 0:04:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Wal Together Roc Together Svéd (Svéd válogatás) 22:59:59 23:55:47 00:55:48 0:01:14 0:54:34 0:00:00 0:54:34 ulturális válogatás "magunat ajánlju" 23:55:47 23:59:57 00:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 0:00: perc A 117 perc ismétlése 23:59:57 0:00:00 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti ismétlés 15

16 Budapest, január 28. a Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 16

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Á ö é ő á ó ó É é í ő ó á á ő á ő é é á é é á á áé ú á á á í á é é ü ö é é ü ú á é á ó í Á í é ű ö é é á á ö ö á í é í ő ö é é é á é é é á á é ö é é ü é ö ö é ó í á á á é ö é é é í á á ő ö é ő é é é é

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

ó ű ü ó Á ó ú ú ú ó ó ó ü É É ű ü Ö ú ű ó ü ó í ű Ö ű ú Ü ű Ö ó í ű ó ó Ő í ű ó ü Á ú ú ó ű ó ü ű ó ó ó ó ű ű ó ó í ű ó ü ó Á ú ú ű ó ü Á ó ó í ó í ü ü ú ó í ú Á ó ó Ü ü ó Ö ü ó ü Ö ú í Á ü ű í í ü ú ó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben

á í á Ö Á Á É ő á ő á ü á ö ú á á á ö ű á í í á í á úí Í ő á ő á ő í á Í ő á ő ú í á í ü ő á ö Á í á á á Íí á á á á í ü ü í á á í á ö ö í á ü í Í ú ö íí á í á í á á á á á á á í á í á á á á í á ö á á Í

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyszám: NAIH-1881-5/2013/H Ügyintéző: Tárgy: diákok személyes adatainak nyilvánosságra hozatala az interneten HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/ (V. 6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Ügyszám: PFE/94/2011. 2900 2011. december 15. HATÁROZAT

Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Ügyszám: PFE/94/2011. 2900 2011. december 15. HATÁROZAT Pannon Takarék Bank Zrt. Ügyintéző neve: Delikát László Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Komárom Ügyszám: PFE/94/2011 Igmándi u. 45. Iktatószám: MNB/26137/2011 2900 2011.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi szabályokról Bátonyterenye

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben