A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Magyar Katolius Rádió Alapítvánnyal (3300 Eger, Széchenyi István utca 1.; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Szent István Rádió 91,8 adóján a november 29-december 5-i adáshéten nem a Hatósági Szerződés szerinti állandó megnevezést használta, továbbá eltért a magyar zene zenei műsorszámo özzétételére szánt saját műsoridőhöz viszonyított napi és heti aránya, illetve az ismétlése napi aránya apcsán vállalt műsorszerezettől, amely miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Szent István Rádió 91,8 állandó megnevezésű örzeti vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás november 29-december 5. özött sugárzott műsorát, amelyne során az állandó megnevezéstől, továbbá a magyar zene zenei műsorszámo özzétételére szánt saját műsoridőhöz viszonyított napi és heti aránya, illetve az ismétlése napi aránya apcsán vállalt műsorszerezettől történő eltérés öveteztében az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértése merült fel. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatásörében február 4. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdés szerinti értesítésében a 122/2014. (II. 4.) számú, MN/668-4/2014. ügyiratszámú

2 végzésében (a továbbiaban: Végzés) tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdésében foglalt rendelezésne megfelelően a nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdésében rögzített iratbeteintés lehetőségéről. A visszaérezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést február 10-én vette át, azonban jelen határozat meghozataláig nem élt a nyilatozattételi jogával. A Médiatanács a rendelezésére álló adato alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbia szerint értéelte: Az Eger 91,8 MHz örzeti vételörzetű özösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 2195/2012. (XII. 12.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) örzeti rádiós médiaszolgáltatás folytatására, amelyben egyúttal engedélyezte a Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Toaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal történő hálózatba apcsolódást. A Hatósági Szerződés az 1473/2013. (X. 2.) számú médiatanácsi határozattal módosításra erült oly módon, hogy az Eger 91,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság Gyöngyös 102,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal vételörzet-bővítésre erült. A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentieben részletezett módosításoal egységes szerezetben szereplő Hatósági Szerződés , valamint pontjaiban foglalt műsorszerezeti adato az alábbia: 5.1. A Magyar Katolius Rádió Alapítvány jelen Hatósági Szerződés szerinti Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz médiaszolgáltatása hálózatba apcsolódi a Hegyalja Média Kft. Toaj 101,8 MHz médiaszolgáltatásával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csanem egyidejű szolgáltatására A hálózatos médiaszolgáltatás a Hegyalja Média Kft. Toaj 101,8 MHz jogosultsága A hálózatos médiaszolgáltatásért a hálózatos médiaszolgáltató, a Hegyalja Média Kft. tartozi felelősséggel A hálózatba apcsolódó médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató jelen Hatósági Szerződés szerinti Eger 91,8 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz jogosultsága A hálózatos médiaszolgáltatás napi műsorideje: Hétfőtől szombatig (szerda ivételével): óra, óra, óra, óra és óra özött (20 óra); Szerda: óra, óra, óra, óra és óra özött (20 óra); Vasárnap: óra, óra, óra, óra és óra özött (20 óra) A hálózatba apcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: Hétfőtől szombatig (szerda ivételével): óra, óra, óra, óra özött (4 óra); Szerda: óra, óra, óra, óra özött (4 óra); Vasárnap: óra, óra, óra, óra özött (4 óra) A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 6.2. a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Szent István Rádió 91, A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) beezdés c) pontja szerinti özösségi rádiós médiaszolgáltatás, azaz műsoridejéne túlnyomó részében a özszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámo erülne özzétételre. 2

3 6.4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A rádió saját műsoridejében az egyes műsorszámoban töreszi a teljes műsorfolyam arculatát türözni. A ülönböző napszaoban jelentező műsorszámo más-más jelleget öltene. Délelőtt világi és egyházi özéleti témáal, délután ismeretterjesztő és ulturális műsorszámoal, az esti órában omolyabb elmélyedésre inspiráló összeállításoal jelentezi a rádió, előtérbe helyezve a vételörzetben élő embere igényeit. A műsorszámo hangvételére a iegyensúlyozottság, a özvetlen, de tisztelettudó megszólalás a jellemző A saját médiaszolgáltatás özponti elemei: reggeli műsorsáv ( ) napözbeni műsorsáv ( ) esti/éjszaai műsorsáv ( ) Központi eleme Ismeretterjesztő, szolgáltató műsorszámo Ismeretterjesztő, szolgáltató és ulturális műsorszámo világi és egyházi témában Irodalmi, zenei özössége életét bemutató műsorszámo 6.6. Az egyes műsorszámo, műsoreleme aránya a saját műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo, műsoreleme 79% 79% 72% Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo, műsoreleme 8% 8% 8% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 6,7% A nemzetiségi vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Zenei műve 30% 30% 40% Szöveg 70% 70% 60% 6.7. Az ismétlése aránya a saját műsoridő maximális százaléaént: havi heti napi Ismétlése aránya 18% 18% 18% 6.8. A magyar zenei műve minimális aránya A magyar zenei műve A zenei műve özzétételére szánt heti saját műsoridőben A zenei műve özzétételére szánt napi saját műsoridőben 70% 60% 6.9. Az egyes műsorszámo, műsoreleme aránya az éjszaai órá ( ) nélüli saját műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo, műsoreleme 79% 79% 72% Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo, műsoreleme 8% 8% 8% Napi rendszeres hííradsára szánt minimális műsoridő - - 6,7% A nemzetiségi vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Zenei műve 30% 30% 40% Szöveg 70% 70% 60% Az ismétlése aránya az éjszaai órá ( ) nélüli saját műsoridő maximális százaléaént: havi heti napi Ismétlése aránya 18% 18% 18% 3

4 6.11. A Médiaszolgáltató hírműsorszámo időtartama teintetében vállalt ötelezettsége: A Médiaszolgáltató az éjszaai órá ( ) nélüli műsoridőben minden órában 4 perc hosszúságú egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett hétfőtől pénteig további napi 35 perc, szombaton és vasárnap további napi 25 perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy egy-egy hírműsorszám időtartama legalább 3 perc egybefüggően. időtartam/arány (óra/óra:perc/perc/%) 1. műsoridő (óra/óra:perc) 2. szöveg időtartama (perc) XI. 29. (pén) XI. 30. (szo) XII. 1. (vas) XII. 2. (hét) XII. 3. (edd) XII. 4. (sze) 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra XII. 5. (csüt) 3 óra 53 perc összesen 27 óra 53 perc nap 240 vállalás szöveg aránya (%) % 70% 3. zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) , % 70% 4. helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsoro időtartama (perc) helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsoro % 8% aránya (%) 5. híradás időtartama (perc) híradás aránya (%) 8, ,5 8,7 8,7 8,5-6,7% - 6. ismételt műsorszám időtartama (perc) ismételt műsorszám aránya (%) , ,5 18% 18% 7. özszolgálati műsoro időtartama (perc) heti özszolgálati műsoro aránya (%) , ,6 72% 79% A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezést, teintettel arra, hogy 1. a vizsgált adáshéten a Szent István Rádió elnevezést használta a Hatósági Szerződés 6.2. pontjában foglalt állandó megnevezés (Szent István Rádió 91,8) helyett; 2. a vizsgált adáshét négy napján nem teljesítette a magyar zene zenei műsoridőhöz viszonyított napi aránya apcsán irányadó vállalását (60%), ugyanis a magyar zene aránya november 29-én 36%, december 2- án 38%, 3-án 48% és 5-én 20,5% volt, elmaradt továbbá a heti vállalás (70%) teljesítése is, ugyanis a magyar zene mindössze a heti zenei műsoridő 56%-át érte el; november 29-én 33%-os arányban, 30-án 42%-os arányban, december 4-én pedig 21%-os arányban sugárzott ismételt műsorszámoat, amelyne öveteztében 15, 24, illetve 3%-al túlteljesítette az ismétlése napi arányára vonatozó maximum jellegű vállalását (18%). Az Mttv. 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. 4

5 A jogsértéseet alátámasztó részletes adatoat a jelen határozat mellélete tartalmazza, amely mellélet a határozat elválaszthatatlan részét épezi. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezménye fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. ci (2) beezdéséből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és a demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: 167. (1) A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) beezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértését jelen határozat meghozataláig egy alalommal állapította meg, az alábbia szerint: határozat száma jogsértés jogsértés ideje szanció (fajtája, mértée) 1787/2013. (XII. 18.) Mttv. 63. (12) szeptember bírság, ,- Ft 5

6 Teintettel arra, hogy a Médiatanács az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértését másodi alalommal állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, a Médiatanács újfent bírság iszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén is e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) beezdésében foglalt rendelezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértése örében az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértés súlyán túl a Hatósági Szerződés szerinti állandó megnevezéstől eltérés esetében anna folyamatosságát is figyelembe vette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. A fentie oán a jogsértése súlyára, valamint az eset összes örülményére teintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) beezdésében, továbbá a 66. (4) beezdéséne g) és h) pontjaiban foglalt rendelezése megsértése miatt a 187. (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (50 millió Ft) 0,08%-ána megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájéoztatás a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) beezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdésén alapul. Budapest, március 18. a Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 6

7 Mellélet a Médiatanács 248/2014. (III. 18.) számú határozatához dátum műsorszám címe műsorszám tartalma szárm. besorolható (Mttv. 83. ) ezdete vége nettó ideje szöveg zene magyar ülföldi özszolg ismétlés pénte Himnusz (férfiar) Z M I 0:00:00 0:01:19 00:01:19 0:00:00 0:01:19 0:01:19 0:00:00 himnusz pénte szignál Adóazonosító O - I 0:01:19 0:01:43 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre M - I 0:01:43 0:07:17 00:05:34 0:05:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte Katedrális Gálaesttel és szentmisével zárult a Hit M - I 0:07:17 0:57:34 00:50:17 0:50:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra éve, Misolcon pénte zene Creatio-Deus Creator omnium Z M I 0:57:34 0:59:10 00:01:36 0:00:00 0:01:36 0:01:36 0:00: pénte szignál Adóazonosító O - I 0:59:10 1:00:02 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Regionális híre az NMHH támogatásával M - I 1:00:02 1:12:32 00:12:30 0:12:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hír pénte zene Dance Of The Elves Z K N 1:12:32 1:15:04 00:02:32 0:00:00 0:02:32 0:00:00 0:02: pénte szignál Adóazonosító O - I 1:15:04 1:15:29 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Kora esti hírmondó Kora esti hírmondó M - I 1:15:29 1:39:29 00:24:00 0:24:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hír pénte zene Cavatine, De «Voyage Au Bout De L'enfer» Z K I 1:39:29 1:44:17 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00:00 0:04: pénte A régió sportja regionális sportösszefoglaló M - I 1:44:17 1:55:36 00:11:19 0:11:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi sport pénte zene When I Survery The Wonderous Cross Z K I 1:55:36 1:58:51 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03: pénte szignál Adóazonosító O - I 1:58:51 1:59:42 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre M - I 1:59:42 2:05:03 00:05:21 0:05:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hír pénte Közélet jótéonyság a látássérülteért M - I 2:05:03 2:05:48 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti Hevesben pénte Közélet Az Öreg Tölgy meséje Z M I 2:05:48 2:05:53 00:00:05 0:00:00 0:00:05 0:00:05 0:00:00 helyi özéleti pénte Közélet jótéonyság a látássérülteért M - I 2:05:53 2:16:39 00:10:46 0:10:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti Hevesben pénte Közélet I Will Change Your Name Z K I 2:16:39 2:16:48 00:00:09 0:00:00 0:00:09 0:00:00 0:00:09 helyi özéleti pénte Közélet véradás Egerben M - I 2:16:48 2:22:57 00:06:09 0:06:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti pénte Közélet Infinity Z M I 2:22:57 2:23:15 00:00:18 0:00:00 0:00:18 0:00:18 0:00:00 helyi özéleti pénte Közélet emléülés az egri órházban M - I 2:23:15 2:28:06 00:04:51 0:04:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti pénte Közélet The Alchemist Z K I 2:28:06 2:28:37 00:00:31 0:00:00 0:00:31 0:00:00 0:00:31 helyi özéleti pénte Közélet emléülés az egri órházban M - I 2:28:37 2:40:06 00:11:29 0:11:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti pénte Közélet Shepherd Of My Thanful Heart Z K I 2:40:06 2:42:17 00:02:11 0:00:00 0:02:11 0:00:00 0:02:11 helyi özéleti pénte Közélet emléülés az egri órházban M - I 2:42:17 2:45:51 00:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti pénte Közélet Amazing Grace Z K I 2:45:51 2:47:53 00:02:02 0:00:00 0:02:02 0:00:00 0:02:02 helyi özéleti pénte Közélet emléülés az egri órházban M - I 2:47:53 2:52:19 00:04:26 0:04:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özéleti 7

8 pénte szignál Adóazonosító O - I 2:52:19 2:52:34 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Léle szava Czaó István anono M - I 2:52:34 2:59:36 00:07:02 0:07:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte szignál Adóazonosító O - I 2:59:36 2:59:55 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre M - I 2:59:55 3:05:47 00:05:52 0:05:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte zene First Two Pieces by TurloughO Carolan: Shebeg and Shermor Z K N 3:05:47 3:08:20 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 #1/Mrs pénte Segíthetün? miben segít az adventi idősza? M - I 3:08:20 3:30:29 00:22:09 0:22:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte Segíthetün? Erőt adsz minden helyzetben Z M I 3:30:29 3:30:52 00:00:23 0:00:00 0:00:23 0:00:23 0:00:00 helyi pénte Segíthetün? miben segít az adventi idősza? M - I 3:30:52 3:56:40 00:25:48 0:25:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte Segíthetün? Vonj özel hozzád Z M I 3:56:40 3:57:39 00:00:59 0:00:00 0:00:59 0:00:59 0:00:00 helyi pénte Segíthetün? miben segít az adventi idősza? M - I 3:57:39 3:57:48 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte Segíthetün? A Sellőlány története Z M I 3:57:48 3:58:52 00:01:04 0:00:00 0:01:04 0:01:04 0:00:00 helyi pénte Segíthetün? miben segít az adventi idősza? M - I 3:58:52 3:59:07 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte szignál Adóazonosító O - I 3:59:07 3:59:58 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre M - I 3:59:58 4:05:19 00:05:21 0:05:21 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál Adóazonosító M - I 4:05:19 4:05:31 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Hajnali zene Male Andrea és Demjén M - I 4:05:31 4:05:45 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ferenc felvételei szóraoztatás pénte Hajnali zene Néha eltűnün Z M I 4:05:45 4:12:06 00:06:21 0:00:00 0:06:21 0:06:21 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Prológ Z M I 4:12:06 4:16:06 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Felnőtt gyermee Z M I 4:16:06 4:21:53 00:05:47 0:00:00 0:05:47 0:05:47 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Jó reggelt holdfény Z M I 4:21:53 4:24:24 00:02:31 0:00:00 0:02:31 0:02:31 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Isten óvd szívem Z M I 4:24:24 4:27:45 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Az angyalo útján Z M I 4:27:45 4:31:55 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Nyiss ajtót hát Z M I 4:31:55 4:36:55 00:05:00 0:00:00 0:05:00 0:05:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Három lány Z M I 4:36:55 4:40:10 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:03:15 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Neem szű a világ Z M I 4:40:10 4:45:18 00:05:08 0:00:00 0:05:08 0:05:08 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Azért vanna a jóbaráto Z M I 4:45:18 4:49:42 00:04:24 0:00:00 0:04:24 0:04:24 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Amíg élün szeretni Z M I 4:49:42 4:53:36 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 szóraoztatás pénte Hajnali zene Álmodtam én egy álmot Z M I 4:53:36 4:57:53 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:04:17 0:00:00 8

9 szóraoztatás pénte Hajnali zene Male Andrea és Demjén M - I 4:57:53 4:58:06 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ferenc felvételei szóraoztatás pénte zene Éljen a magyar Z M I 4:58:06 4:59:44 00:01:38 0:00:00 0:01:38 0:01:38 0:00: pénte szignál Adóazonosító O - I 4:59:44 5:00:10 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Napöszöntő Napöszöntő M - I 5:00:10 5:00:27 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő napöszöntő M - I 5:00:27 5:02:48 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő A nap imája M - I 5:02:48 5:05:45 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Híre M - I 5:05:45 5:09:23 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Dicsértessé a Jézus helyi özélet, M - I 5:09:23 5:09:37 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Krisztus szignál pénte Napöszöntő Vatiáni Rádió M - I 5:09:37 5:29:57 00:20:20 0:20:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Adóazonosító O - I 5:29:57 5:30:14 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Híre M - I 5:30:14 5:33:58 00:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Napöszöntő M - I 5:33:58 5:34:15 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Névnap M - I 5:34:15 5:35:34 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Te vagy! Z M I 5:35:34 5:39:01 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Kalendárium M - I 5:39:01 5:51:54 00:12:53 0:12:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Te csa szelíden ringasd helyi özélet, Z M I 5:51:54 5:56:12 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:04:18 0:00:00 el pénte Napöszöntő Világország Z M I 5:56:12 5:59:51 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Adóazonosító O - I 5:59:51 6:00:08 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Harangszó M - I 6:00:08 6:01:10 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Híre Híre M - I 6:01:10 6:06:45 00:05:35 0:05:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte Relám Relám R - N 6:06:45 6:08:55 00:02:10 0:02:10 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Napöszöntő Napöszöntő szignál M - I 6:08:55 6:09:16 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő MŰSORISMERTETÉS A - I 6:09:16 6:13:05 00:03:49 0:03:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Állj meg islány Z M I 6:13:05 6:15:13 00:02:08 0:00:00 0:02:08 0:02:08 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Kérem a övetezőt M - I 6:15:13 6:20:08 00:04:55 0:04:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Napöszöntő szignál M - I 6:20:08 6:20:24 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, 9

10 pénte Napöszöntő IDŐJÁRÁSJELENTÉS M - I 6:20:24 6:26:08 00:05:44 0:05:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Ébredj fel Rocandrollia Z M I 6:26:08 6:28:02 00:01:54 0:00:00 0:01:54 0:01:54 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő A nap verse M - I 6:28:02 6:29:32 00:01:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Adóazonosító O - I 6:29:32 6:29:56 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Vatiáni Rádió M - I 6:29:56 6:50:15 00:20:19 0:20:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Múlna az éve Z M I 6:50:15 6:52:59 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:02:44 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő szívem első gondolata M - I 6:52:59 6:57:51 00:04:52 0:04:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Esz-dúr Kürtverseny No2 helyi özélet, Z M I 6:57:51 7:00:17 00:02:26 0:00:00 0:02:26 0:02:26 0:00:00 II Andante pénte Napöszöntő SZENTMISE M - I 7:00:17 7:38:24 00:38:07 0:38:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Szente, szentéletű helyi özélet, M - I 7:38:24 7:44:59 00:06:35 0:06:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 embere pénte Napöszöntő Regina Coeli KV127 - helyi özélet, Z K I 7:44:59 7:49:33 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 0:04:34 Adagio pénte Napöszöntő A nap imája M - I 7:49:33 7:52:30 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Napöszöntő szignál M - I 7:52:30 7:52:46 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő MŰSORISMERTETÉS A - I 7:52:46 7:52:49 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Chega De Saudade No helyi özélet, Z K I 7:52:49 7:55:09 00:02:20 0:00:00 0:02:20 0:00:00 0:02:20 More pénte Napöszöntő MŰSORISMERTETÉS M - I 7:55:09 7:55:57 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Chega De Saudade No helyi özélet, Z K I 7:55:57 7:59:49 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:03:52 More pénte Napöszöntő Adóazonosító O - I 7:59:49 8:00:15 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Híre M - I 8:00:15 8:06:07 00:05:52 0:05:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Relám Relám R - N 8:06:07 8:09:08 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Napöszöntő Napöszöntő szignál M - I 8:09:08 8:09:29 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő MŰSORISMERTETÉS A - I 8:09:29 8:18:48 00:09:19 0:09:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő 03. Somethin' Stupid Z K I 8:18:48 8:21:40 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 0:02:52 helyi özélet, pénte Napöszöntő Játé M - I 8:21:40 8:26:11 00:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő In pace Z K I 8:26:11 8:29:17 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:00:00 0:03:06 helyi özélet, 10

11 pénte Napöszöntő JÁTÉK M - I 8:29:17 8:32:22 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő O Mio Babbino, Caro - helyi özélet, Z K I 8:32:22 8:34:34 00:02:12 0:00:00 0:02:12 0:00:00 0:02:12 Gianni Schicchi pénte Napöszöntő JÁTÉK M - I 8:34:34 8:37:25 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Vivo Sohando Dreamer Z K I 8:37:25 8:38:38 00:01:13 0:00:00 0:01:13 0:00:00 0:01:13 helyi özélet, pénte Napöszöntő JÁTÉK M - I 8:38:38 8:40:17 00:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Közszolgálati perce M - I 8:40:17 8:48:14 00:07:57 0:07:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Napöszöntő szignál M - I 8:48:14 8:48:31 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Lapszemle M - I 8:48:31 8:58:17 00:09:46 0:09:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Wonderful Z K I 8:58:17 9:00:29 00:02:12 0:00:00 0:02:12 0:00:00 0:02:12 helyi özélet, pénte Napöszöntő Adóazonosító O - I 9:00:29 9:00:52 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő ABLAK VILÁGUNKRA M - I 9:00:52 9:01:05 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, pénte Napöszöntő Híre M - I 9:01:05 9:06:12 00:05:07 0:05:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Relám Relám R - N 9:06:12 9:07:40 00:01:28 0:01:28 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Műsorajánló Műsorajánló A - I 9:07:40 9:08:36 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Nete adom a földet Keleti-Bü és Misolc M - I 9:08:36 9:14:44 00:06:08 0:06:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ismeretterjesztő pénte Nete adom a földet Love At A Distance Z K I 9:14:44 9:17:48 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03:04 helyi ismeretterjesztő pénte Nete adom a földet Keleti-Bü és Misolc M - I 9:17:48 9:27:55 00:10:07 0:10:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ismeretterjesztő pénte Nete adom a földet Entr' Act Z M I 9:27:55 9:30:40 00:02:45 0:00:00 0:02:45 0:02:45 0:00:00 helyi pénte Nete adom a földet Keleti-Bü és Misolc M - I 9:30:40 9:31:05 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő helyi ismeretterjesztő pénte szignál Adóazonosító O - I 9:31:05 9:31:31 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Az erdő fohásza Somoső és Salgó M - I 9:31:31 9:44:23 00:12:52 0:12:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi turisztiai pénte Az erdő fohásza Pyramid Z K I 9:44:23 9:45:04 00:00:41 0:00:00 0:00:41 0:00:00 0:00:41 helyi turisztiai pénte Az erdő fohásza Széchenyi Zsigmond M - I 9:45:04 9:56:22 00:11:18 0:11:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi turisztiai pénte Az erdő fohásza Pyramid Z K I 9:56:22 9:58:24 00:02:02 0:00:00 0:02:02 0:00:00 0:02:02 helyi turisztiai pénte Az erdő fohásza Julia Z K I 9:58:24 9:59:28 00:01:04 0:00:00 0:01:04 0:00:00 0:01:04 helyi turisztiai pénte szignál Adóazonosító O - I 9:59:28 9:59:57 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre M - I 9:59:57 10:04:59 00:05:02 0:05:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, Sajólád M - I 10:04:59 10:05:53 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Közélet Medicine Man Z K I 10:05:53 10:06:25 00:00:32 0:00:00 0:00:32 0:00:00 0:00:32 otatás, aritasz otatás, aritasz 11

12 pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 10:06:25 10:16:28 00:10:03 0:10:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz pénte Közélet Caribbean Blue Z K I 10:16:28 10:16:54 00:00:26 0:00:00 0:00:26 0:00:00 0:00:26 otatás, aritasz pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 10:16:54 10:24:30 00:07:36 0:07:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz pénte Közélet Barátom Z M I 10:24:30 10:24:59 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 otatás, aritasz pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 10:24:59 10:31:03 00:06:04 0:06:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz pénte Közélet Váro rád Z M I 10:31:03 10:31:32 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 otatás, aritasz pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 10:31:32 10:34:28 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz pénte Közélet Téozló fiú Z M I 10:34:28 10:34:56 00:00:28 0:00:00 0:00:28 0:00:28 0:00:00 otatás, aritasz pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 10:34:56 10:46:15 00:11:19 0:11:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz pénte A léle szava Pál levele a Rómaiahoz (13,11-13,12) M - I 10:46:15 10:58:59 00:12:44 0:12:44 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál Adóazonosító O - I 10:58:59 10:59:51 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre M - I 10:59:51 11:05:23 00:05:32 0:05:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte Könyvtári barangolás A filozófia napja (Candide) M - I 11:05:23 11:14:24 00:09:01 0:09:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte Könyvtári barangolás Modo Candido Z K I 11:14:24 11:15:38 00:01:14 0:00:00 0:01:14 0:00:00 0:01:14 ultúra pénte Könyvtári barangolás A filozófia napja M - I 11:15:38 11:28:21 00:12:43 0:12:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte Könyvtári barangolás Mondo Candido Z K I 11:28:21 11:29:35 00:01:14 0:00:00 0:01:14 0:00:00 0:01:14 ultúra pénte Könyvtári barangolás A filozófia napja M - I 11:29:35 11:29:54 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte Könyvtári barangolás Mondo Candido Z K I 11:29:54 11:30:56 00:01:02 0:00:00 0:01:02 0:00:00 0:01:02 ultúra pénte Könyvtári barangolás A filozófia napja M - I 11:30:56 11:31:18 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte szignál Adóazonosító O - I 11:31:18 11:31:31 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Vatiáni Rádió Vatiáni Rádió M - I 11:31:31 11:51:41 00:20:10 0:20:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 i hírműsor pénte A nap verse A nap verse M - I 11:51:41 11:53:12 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte zene Nocturne in D flat Major Op. 27 Z K I 11:53:12 11:56:54 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03: pénte A nap imája A nap imája M - I 11:56:54 11:59:51 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál Adóazonosító O - I 11:59:51 12:00:05 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Imádság ima M - I 12:00:05 12:02:52 00:02:47 0:02:47 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Délidőben Délidőben szignál M - I 12:02:52 12:03:13 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Egyházi híre M - I 12:03:13 12:12:58 00:09:45 0:09:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Relám Relám R - N 12:12:58 12:15:03 00:02:05 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Délidőben Dicsértessé a Jézus m - I 12:15:03 12:15:18 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Krisztus szignál özélet pénte Délidőben Magyar nyelvű evangélim m - I 12:15:18 12:18:59 00:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 12

13 özélet pénte Délidőben Double Trumpets Concerto in C, R z K I 12:18:59 12:20:04 00:01:05 0:00:00 0:01:05 0:00:00 0:01:05 Largo özélet pénte Délidőben Szlová nyelvű evangélim m - I 12:20:04 12:20:47 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Trumpet (Oboe) & Violin Concerto in B, R z K I 12:20:47 12:24:47 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00:00 0:04:00 Allegro özélet pénte Délidőben Roma és német nyelvű m - I 12:24:47 12:26:18 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 evangélim özélet pénte Délidőben Trumpet (Oboe) Concerto z K I 12:26:18 12:29:33 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 in C, R Adagio özélet pénte Délidőben Szente, szentéletű m - I 12:29:33 12:36:08 00:06:35 0:06:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 embere özélet pénte Délidőben Délidőben szignál m - I 12:36:08 12:36:29 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Névnap m - I 12:36:29 12:37:47 00:01:18 0:01:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Te vagy! z M I 12:37:47 12:41:15 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:03:28 0:00:00 özélet pénte Délidőben Kalendárium m - I 12:41:15 12:54:07 00:12:52 0:12:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Felnőtt gyermee z M I 12:54:07 12:59:52 00:05:45 0:00:00 0:05:45 0:05:45 0:00:00 özélet pénte Délidőben Adóazonosító o - I 12:59:52 13:00:08 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Híre Híre m - I 13:00:08 13:05:12 00:05:04 0:05:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Délidőben Műsorajánló a - I 13:05:12 13:06:04 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Szent András napi étele m - I 13:06:04 13:06:46 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Quintet No. 1 in F major - Part 4 z M I 13:06:46 13:07:19 00:00:33 0:00:00 0:00:33 0:00:33 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Szent András napi étele m - I 13:07:19 13:15:33 00:08:14 0:08:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Quintet No. 4 in D major - Part 2 z M I 13:15:33 13:16:52 00:01:19 0:00:00 0:01:19 0:01:19 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Szent András napi étele m - I 13:16:52 13:23:10 00:06:18 0:06:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Quintet No. 2 in C major - z M I 13:23:10 13:24:32 00:01:22 0:00:00 0:01:22 0:01:22 0:00:00 ismeretterjesztő 13

14 Part pénte Évezrede asztalánál Szent András napi étele m - I 13:24:32 13:29:30 00:04:58 0:04:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Quintet No. 3 in A major - Part 4 z M I 13:29:30 13:30:54 00:01:24 0:00:00 0:01:24 0:01:24 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Évezrede asztalánál Szent András napi étele m - I 13:30:54 13:31:19 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő pénte Népzenei incsestár Népzenei incsestár m - I 13:31:19 13:31:51 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Csütörtöön este z M I 13:31:51 13:33:27 00:01:36 0:00:00 0:01:36 0:01:36 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Szerba z M I 13:33:27 13:36:27 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Piros, Piros, Szefű z M I 13:36:27 13:39:02 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:02:35 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Kezes z M I 13:39:02 13:43:17 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Le az úton, le,le, le z M I 13:43:17 13:44:52 00:01:35 0:00:00 0:01:35 0:01:35 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Virágtánc z M I 13:44:52 13:48:16 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár András-öszöntő z M I 13:48:16 13:50:54 00:02:38 0:00:00 0:02:38 0:02:38 0:00:00 ultúra pénte Népzenei incsestár Népzenei incsestár m - I 13:50:54 13:51:09 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra pénte Délidőben Délidőben szignál m - I 13:51:09 13:51:29 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Műsorajánló a - I 13:51:29 13:54:07 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben A rádió z M I 13:54:07 14:00:01 00:05:54 0:00:00 0:05:54 0:05:54 0:00:00 özélet pénte Délidőben Adóazonosító o - I 14:00:01 14:00:24 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Délidőben Szivárvány m - I 14:00:24 14:00:40 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet pénte Híre Híre m - I 14:00:40 14:05:14 00:04:34 0:04:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Relám Relám z - N 14:05:14 14:07:18 00:02:04 0:02:04 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Mit tegye? vendég: a gyöngyösi plébános (töéletesség) m - I 14:07:18 14:18:07 00:10:49 0:10:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Mit tegye? Written in the sand z M I 14:18:07 14:21:55 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 helyi özélet pénte Mit tegye? vendég: a gyöngyösi plébános (töéletesség) m - I 14:21:55 14:29:55 00:08:00 0:08:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Mit tegye? Our Power z M I 14:29:55 14:32:42 00:02:47 0:00:00 0:02:47 0:02:47 0:00:00 helyi özélet pénte szignál Adóazonosító o - I 14:32:42 14:32:55 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Feltámadt Krisztus görög atolius magazin (Advent) m - I 14:32:55 14:58:18 00:25:23 0:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 nemzetiség pénte zene Borostyán z M I 14:58:18 14:59:50 00:01:32 0:00:00 0:01:32 0:01:32 0:00: pénte szignál Adóazonosító o - I 14:59:50 15:00:06 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Keresztút imaóra m - I 15:00:06 15:16:59 00:16:53 0:16:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte zene Esz-dúr Allegro z M I 15:16:59 15:19:05 00:02:06 0:00:00 0:02:06 0:02:06 0:00: pénte Szente, szentéletű Freinademetz József embere misszionárius m - I 15:19:05 15:25:41 00:06:36 0:06:36 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte zene Regina Coeli KV127 - Adagio z K I 15:25:41 15:30:14 00:04:33 0:00:00 0:04:33 0:00:00 0:04:33 14

15 pénte szignál Dicsértessé a Jézus Krisztus szignál m - I 15:30:14 15:30:29 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Hitvalló Hitvalló - a hit és az ész m - I 15:30:29 15:42:46 00:12:17 0:12:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte Hitvalló Óh, Uram, hűséges Istenem z M I 15:42:46 15:46:03 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 helyi pénte Hitvalló Hitvalló - a hit és az ész m - I 15:46:03 15:56:27 00:10:24 0:10:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte zene Szívem telve van veled z M I 15:56:27 15:59:30 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:03:03 0:00: pénte szignál Adóazonosító o - I 15:59:30 15:59:56 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre m - I 15:59:56 16:05:11 00:05:15 0:05:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híműsor pénte Relám Relám r - N 16:05:11 16:06:46 00:01:35 0:01:35 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:06:46 16:07:32 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Tiszta fehér oltár z M I 16:07:32 16:11:09 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:11:09 16:11:41 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Ezer veszélyen z M I 16:11:41 16:14:06 00:02:25 0:00:00 0:02:25 0:02:25 0:00:00 Szűzanyám szóraoztatás pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:14:06 16:14:28 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Abbá Pater z K I 16:14:28 16:20:16 00:05:48 0:00:00 0:05:48 0:00:00 0:05:48 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:20:16 16:20:35 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Régi magyar áldás m - I 16:20:35 16:22:06 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:22:06 16:22:18 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Hitün, Hazán z M I 16:22:18 16:26:41 00:04:23 0:00:00 0:04:23 0:04:23 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:26:41 16:26:54 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte Zenés üzenete Szeressü egymást z M I 16:26:54 16:29:09 00:02:15 0:00:00 0:02:15 0:02:15 0:00:00 gyeree szóraoztatás pénte Zenés üzenete Zenés üzenete m - I 16:29:09 16:29:37 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás pénte szignál Adóazonosító o - I 16:29:37 16:30:00 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúsági magazin pénte Iránytű (regionális ulturális m - I 16:30:00 16:30:46 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági magazin) pénte Iránytű I'm Gonna Getcha Good! z K I 16:30:46 16:30:52 00:00:06 0:00:00 0:00:06 0:00:00 0:00:06 helyi ifjúsági pénte Iránytű ifjúsági magazin (misolci ulturális ajánló) m - I 16:30:52 16:34:42 00:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági pénte Iránytű Open Your Heart z K I 16:34:42 16:38:28 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03:46 helyi ifjúsági pénte Iránytű ifjúsági magazin (misolci ulturális ajánló) m - I 16:38:28 16:44:04 00:05:36 0:05:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági pénte Iránytű J'ai connu z K I 16:44:04 16:47:39 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03:35 helyi ifjúsági pénte Iránytű ifjúsági magazin (misolci m - I 16:47:39 16:55:32 00:07:53 0:07:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági 15

16 ulturális ajánló) pénte Iránytű Every Teardrop Is A Waterfall z K I 16:55:32 16:58:45 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03:13 helyi ifjúsági pénte Iránytű ifjúsági magazin (misolci ulturális ajánló) m - I 16:58:45 16:59:33 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági pénte szignál Adóazonosító o - I 16:59:33 16:59:59 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Regionális híre Regionális híre m - I 16:59:59 17:15:04 00:15:05 0:15:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor pénte szignál Adóazonosító o - I 17:15:04 17:15:31 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Kora esti hírmondó Kora esti hírmondó m - I 17:15:31 17:40:14 00:24:43 0:24:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor pénte zene Trambulin z M I 17:40:14 17:43:37 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00: pénte zene Nap z M I 17:43:37 17:46:35 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00: pénte Régió sportja sport m - I 17:46:35 17:56:53 00:10:18 0:10:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi sport pénte zene La Fille aux cheveux de lin (Préludes 1, No. 8; arr.: z K I 17:56:53 17:59:07 00:02:14 0:00:00 0:02:14 0:00:00 0:02:14 Marcel Grandjany) pénte szignál Adóazonosító o - I 17:59:07 17:59:56 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Rózsafűzér imaóra m - I 17:59:56 18:00:07 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte Rózsafűzér Angyalona irálynéja z M I 18:00:07 18:00:51 00:00:44 0:00:00 0:00:44 0:00:44 0:00:00 helyi pénte Rózsafűzér imaóra m - I 18:00:51 18:30:34 00:29:43 0:29:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte Rózsafűzér Angyalona irálynéja z M I 18:30:34 18:31:20 00:00:46 0:00:00 0:00:46 0:00:46 0:00:00 helyi pénte Rózsafűzér imaóra m - I 18:31:20 18:31:28 00:00:08 0:00:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi pénte A nap imája A nap imája m - I 18:31:28 18:34:14 00:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Közelép Szemere István portréja m - I 18:34:14 18:45:46 00:11:32 0:11:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Közelép Eljött hozzám z M I 18:45:46 18:46:21 00:00:35 0:00:00 0:00:35 0:00:35 0:00:00 helyi özélet pénte Közelép Szemere István portréja m - I 18:46:21 18:59:34 00:13:13 0:13:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte zene Hatalmas, dicső Király z M N 18:59:34 19:00:03 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 helyi özélet pénte szignál Adóazonosító o - I 19:00:03 19:00:17 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál MÚZSA m - I 19:00:17 19:00:32 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre híre m - I 19:00:32 19:05:47 00:05:15 0:05:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Harangszó Harangszó m - I 19:05:47 19:05:50 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre m - I 19:05:50 19:06:00 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 híre pénte Relám Relám r - N 19:06:00 19:09:10 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Iránytű ifjúsági magazin (regionális ulturális m - I 19:09:10 19:10:02 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági ism magazin) pénte Iránytű I'm Gonna Getcha Good! z K I 19:10:02 19:10:07 00:00:05 0:00:00 0:00:05 0:00:00 0:00:05 helyi ifjúsági ism pénte Iránytű ifjúsági magazin (regionális ulturális m - I 19:10:07 19:13:57 00:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági ism magazin) pénte Iránytű Open Your Heart z K I 19:13:57 19:17:43 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03:46 helyi ifjúsági ism pénte Iránytű ifjúsági magazin (regionális ulturális m - I 19:17:43 19:23:19 00:05:36 0:05:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági ism magazin) pénte Iránytű J'ai connu z K I 19:23:19 19:26:54 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03:35 helyi ifjúsági ism pénte Iránytű ifjúsági magazin (regionális ulturális m - I 19:26:54 19:34:47 00:07:53 0:07:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági ism magazin) pénte Iránytű Every Teardrop Is A z K I 19:34:47 19:38:56 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04:09 helyi ifjúsági ism 16

17 Waterfall pénte Iránytű ifjúsági magazin (regionális ulturális m - I 19:38:56 19:39:43 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ifjúsági ism magazin) pénte szignál Adóazonosító o - I 19:39:43 19:39:57 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Esti mese Az égigérő fű m - I 19:39:57 19:47:07 00:07:10 0:07:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúsági pénte A léle szava Pál levele a Rómaiahoz (13,11-13,12) m - I 19:47:07 19:59:44 00:12:37 0:12:37 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál Adóazonosító o - I 19:59:44 19:59:57 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre m - I 19:59:57 20:05:25 00:05:28 0:05:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte szignál Az est hangjai szignál m - I 20:05:25 20:05:49 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Műsorajánló Műsorajánló a - I 20:05:49 20:07:53 00:02:04 0:02:04 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte zene One z K I 20:07:53 20:12:27 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 0:04: pénte Kultúrör Advent Misolcon m - I 20:12:27 20:22:01 00:09:34 0:09:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Kultúrör Cold December Night z K I 20:22:01 20:24:57 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 0:02:56 helyi özélet pénte Kultúrör 40 éves a Kelet m - I 20:24:57 20:34:58 00:10:01 0:10:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Kultúrör Mae It With You z K I 20:34:58 20:36:01 00:01:03 0:00:00 0:01:03 0:00:00 0:01:03 helyi özélet pénte Kultúrör Egri színházi bemutató m - I 20:36:01 20:48:06 00:12:05 0:12:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Kultúrör Zene ell z M I 20:48:06 20:52:35 00:04:29 0:00:00 0:04:29 0:04:29 0:00:00 helyi özélet pénte Kultúrör Egri színházi bemutató m - I 20:52:35 20:58:54 00:06:19 0:06:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet pénte Kultúrör The Better Shoes z K I 20:58:54 21:00:05 00:01:11 0:00:00 0:01:11 0:00:00 0:01:11 helyi özélet pénte szignál Adóazonosító o - I 21:00:05 21:00:29 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál CSEND HANGJAI m - I 21:00:29 21:00:47 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre m - I 21:00:47 21:06:12 00:05:25 0:05:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte zene Sainte Maxime1 z K N 21:06:12 21:07:52 00:01:40 0:00:00 0:01:40 0:00:00 0:01: pénte Katedrális Gálaesttel és szentmisével zárult a Hit m - I 21:07:52 21:58:09 00:50:17 0:50:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra éve, Misolcon ism pénte zene Creatio-Deus Creator omnium z M I 21:58:09 21:59:45 00:01:36 0:00:00 0:01:36 0:01:36 0:00: pénte szignál Adóazonosító o - I 21:59:45 22:00:04 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre m - I 22:00:04 22:05:29 00:05:25 0:05:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, m - I 22:05:29 22:06:23 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism pénte Közélet Medicine Man z K I 22:06:23 22:06:55 00:00:32 0:00:00 0:00:32 0:00:00 0:00:32 otatás, aritasz ism pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, m - I 22:06:55 22:16:58 00:10:03 0:10:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism pénte Közélet Caribbean Blue z K I 22:16:58 22:17:25 00:00:27 0:00:00 0:00:27 0:00:00 0:00:27 otatás, aritasz ism pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, m - I 22:17:25 22:25:01 00:07:36 0:07:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism pénte Közélet Barátom z M I 22:25:01 22:25:30 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 otatás, aritasz ism pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, m - I 22:25:30 22:31:34 00:06:04 0:06:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism pénte Közélet Váro rád z M I 22:31:34 22:32:03 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 otatás, aritasz ism 17

18 pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, m - I 22:32:03 22:34:59 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism pénte Közélet Téozló fiú z M I 22:34:59 22:35:26 00:00:27 0:00:00 0:00:27 0:00:27 0:00:00 otatás, aritasz ism pénte Közélet Misolc, Alsózsolca, m - I 22:35:26 22:46:27 00:11:01 0:11:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism pénte A léle szava Pál levele a Rómaiahoz (13,11-13,12) m - I 22:46:27 22:59:06 00:12:39 0:12:39 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál Adóazonosító o - I 22:59:06 23:00:07 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Híre Híre m - I 23:00:07 23:05:32 00:05:25 0:05:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor pénte Vatiáni Rádió Vatiáni Rádió m - I 23:05:32 23:25:50 00:20:18 0:20:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egyházi hírműsor pénte zene Second Two O Carolan's Pieces: A Tune Without z K N 23:25:50 23:27:47 00:01:57 0:00:00 0:01:57 0:00:00 0:01:57 Title/Planxty Bure pénte szignál Adóazonosító o - I 23:27:47 23:28:03 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte szignál Dicsértessé a Jézus Krisztus szignál m - I 23:28:03 23:28:17 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Hitvalló a hit és az ész m - I 23:28:17 23:40:35 00:12:18 0:12:18 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Hitvalló Óh, Uram, hűséges Istenem z M I 23:40:35 23:44:39 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00: pénte Hitvalló a hit és az ész m - I 23:44:39 23:54:55 00:10:16 0:10:16 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Napbúcsúztató Napbúcsúztató m - I 23:54:55 23:57:09 00:02:14 0:02:14 0:00:00 0:00:00 0:00: pénte Esti ima Esti ima M - I 23:57:09 0:00:00 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Esti ima Esti ima O - I 0:00:00 0:00:16 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat szignál Adóazonosító O - I 0:00:16 0:00:40 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Híre Híre M - I 0:00:40 0:06:04 00:05:24 0:05:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor szombat zene The Beautiful Game Z K N 0:06:04 0:09:05 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03: szombat Kultúrör Advent Misolcon M - I 0:09:05 0:18:40 00:09:35 0:09:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet ism szombat Kultúrör Cold December Night Z K I 0:18:40 0:22:01 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:00:00 0:03:21 helyi özélet ism szombat Kultúrör 40 éves a Kelet M - I 0:22:01 0:32:02 00:10:01 0:10:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet ism szombat Kultúrör Mae It With You Z K I 0:32:02 0:33:04 00:01:02 0:00:00 0:01:02 0:00:00 0:01:02 helyi özélet ism szombat Kultúrör Egri színházi bemutató M - I 0:33:04 0:45:10 00:12:06 0:12:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet ism szombat Kultúrör Zene ell Z M I 0:45:10 0:49:39 00:04:29 0:00:00 0:04:29 0:04:29 0:00:00 helyi özélet ism szombat Kultúrör Egri színházi bemutató M - I 0:49:39 0:55:45 00:06:06 0:06:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet ism szombat Kultúrör The Better Shoes Z K I 0:55:45 0:56:57 00:01:12 0:00:00 0:01:12 0:00:00 0:01:12 helyi özélet ism szombat zene Quartier Latin Z K N 0:56:57 0:59:50 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02: szombat szignál Adóazonosító O - I 0:59:50 1:00:16 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Regionális híre Regionális híre M - I 1:00:16 1:15:20 00:15:04 0:15:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor szombat szignál Adóazonosító O - I 1:15:20 1:15:44 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Kora esti hírmondó Kora esti hírmondó M - I 1:15:44 1:40:27 00:24:43 0:24:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor szombat zene Trambulin Z M I 1:40:27 1:43:50 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00: szombat zene Nap Z M I 1:43:50 1:46:49 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00: szombat A régió sportja régió sportja M - I 1:46:49 1:57:06 00:10:17 0:10:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi sport szombat zene La Fille aux cheveux de lin (Préludes 1, No. 8; arr.: Z K I 1:57:06 1:59:20 00:02:14 0:00:00 0:02:14 0:00:00 0:02:14 Marcel Grandjany) szombat szignál Adóazonosító O - I 1:59:20 2:00:09 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18

19 szombat Híre Híre M - I 2:00:09 2:05:36 00:05:27 0:05:27 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 2:05:36 2:06:31 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism szombat Közélet Medicine Man Z K I 2:06:31 2:07:02 00:00:31 0:00:00 0:00:31 0:00:00 0:00:31 otatás, aritasz ism szombat Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 2:07:02 2:17:05 00:10:03 0:10:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism szombat Közélet Caribbean Blue Z K I 2:17:05 2:17:32 00:00:27 0:00:00 0:00:27 0:00:00 0:00:27 otatás, aritasz ism szombat Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 2:17:32 2:25:08 00:07:36 0:07:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism szombat Közélet Barátom Z M I 2:25:08 2:25:37 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 otatás, aritasz ism szombat Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 2:25:37 2:31:41 00:06:04 0:06:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism szombat Közélet Váro rád Z M I 2:31:41 2:32:10 00:00:29 0:00:00 0:00:29 0:00:29 0:00:00 otatás, aritasz ism szombat Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 2:32:10 2:35:06 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism szombat Közélet Téozló fiú Z M I 2:35:06 2:35:34 00:00:28 0:00:00 0:00:28 0:00:28 0:00:00 otatás, aritasz ism szombat Közélet Misolc, Alsózsolca, M - I 2:35:34 2:46:34 00:11:00 0:11:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sajólád otatás, aritasz ism szombat A léle szava Pál levele a Rómaiahoz (13,11-13,12) M - I 2:46:34 2:59:13 00:12:39 0:12:39 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat szignál Adóazonosító O - I 2:59:13 3:00:11 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Híre Híre M - I 3:00:11 3:05:39 00:05:28 0:05:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor szombat zene Spring Fever Z K N 3:05:39 3:09:16 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03: szombat Nete adom a földet Keleti-Bü és Misolc M - I 3:09:16 3:15:23 00:06:07 0:06:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ismeretterjesztő ism szombat Nete adom a földet Love At A Distance Z K I 3:15:23 3:18:27 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03:04 helyi ismeretterjesztő ism szombat Nete adom a földet Keleti-Bü és Misolc M - I 3:18:27 3:28:35 00:10:08 0:10:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ismeretterjesztő ism szombat Nete adom a földet Entr' Act Z M I 3:28:35 3:31:20 00:02:45 0:00:00 0:02:45 0:02:45 0:00:00 helyi ismeretterjesztő ism szombat Nete adom a földet Keleti-Bü és Misolc M - I 3:31:20 3:31:44 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi ismeretterjesztő ism szombat szignál Adóazonosító O - I 3:31:44 3:32:10 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Az erdő fohásza Somoső és Salgó M - I 3:32:10 3:45:02 00:12:52 0:12:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi turisztiai ism szombat Az erdő fohásza Pyramid Z K I 3:45:02 3:45:44 00:00:42 0:00:00 0:00:42 0:00:00 0:00:42 helyi turisztiai ism szombat Az erdő fohásza Széchenyi Zsigmond M - I 3:45:44 3:57:02 00:11:18 0:11:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi turisztiai ism szombat Az erdő fohásza Pyramid Z K I 3:57:02 3:59:03 00:02:01 0:00:00 0:02:01 0:00:00 0:02:01 helyi turisztiai ism szombat Az erdő fohásza Julia Z K I 3:59:03 4:00:08 00:01:05 0:00:00 0:01:05 0:00:00 0:01:05 helyi turisztiai ism szombat szignál Adóazonosító O - I 4:00:08 4:00:22 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Híre Híre M - I 4:00:22 4:05:49 00:05:27 0:05:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor szombat zene Mayombe Z M N 4:05:49 4:09:20 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00: szombat Hajnali zene Hajnali zene M - I 4:09:20 4:09:33 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19

20 szóraoztatás szombat Hajnali zene Wild Child Z K I 4:09:33 4:13:22 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03:49 szóraoztatás szombat Hajnali zene A Day Without Rain Z K I 4:13:22 4:16:02 00:02:40 0:00:00 0:02:40 0:00:00 0:02:40 szóraoztatás szombat Hajnali zene Fallen Embers Z K I 4:16:02 4:18:35 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 szóraoztatás szombat Hajnali zene Trains And Winter Rains Z K I 4:18:35 4:22:21 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03:46 szóraoztatás szombat Hajnali zene Flora's Secret Z K I 4:22:21 4:26:30 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04:09 szóraoztatás szombat Hajnali zene Lazy Days Z K I 4:26:30 4:30:14 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00:00 0:03:44 szóraoztatás szombat Hajnali zene Only Time Z K I 4:30:14 4:33:54 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 szóraoztatás szombat Hajnali zene Pilgrim Z K I 4:33:54 4:37:08 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 szóraoztatás szombat Hajnali zene The First Of Autumn Z K I 4:37:08 4:40:20 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 szóraoztatás szombat Hajnali zene Journey Of The Angels Z K I 4:40:20 4:45:06 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:00:00 0:04:46 szóraoztatás szombat Hajnali zene Last Time By Moonlight Z K I 4:45:06 4:49:05 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 0:03:59 szóraoztatás szombat Hajnali zene Marble Halls Z K I 4:49:05 4:52:59 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 0:03:54 szóraoztatás szombat Hajnali zene Hajnali zene M - I 4:52:59 4:53:13 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szóraoztatás szombat zene Pavane Z K N 4:53:13 4:56:45 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: szombat zene Éljen a magyar Z M I 4:56:45 4:59:53 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: szombat szignál Adóazonosító O - I 4:59:53 5:00:07 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat Napöszöntő Napöszöntő - A nap imája M - I 5:00:07 5:04:42 00:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00: szombat híre Híre M - I 5:04:42 5:09:20 00:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor szombat Napöszöntő Vatiáni Rádió M - I 5:09:20 5:29:35 00:20:15 0:20:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, szombat Napöszöntő Adóazonosító O - I 5:29:35 5:29:59 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, szombat Napöszöntő Híre M - I 5:29:59 5:34:43 00:04:44 0:04:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, szombat Napöszöntő Kissing A Fool Z K I 5:34:43 5:39:20 00:04:37 0:00:00 0:04:37 0:00:00 0:04:37 helyi özélet, szombat Napöszöntő névnap M - I 5:39:20 5:40:20 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, szombat Napöszöntő Meseautó Z M I 5:40:20 5:43:46 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 helyi özélet, szombat Napöszöntő A szívemben nincs seni helyi özélet, Z M I 5:43:46 5:47:07 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 másna hely szombat Napöszöntő alendárium M - I 5:47:07 5:51:07 00:04:00 0:04:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi özélet, 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Á ö é ő á ó ó É é í ő ó á á ő á ő é é á é é á á áé ú á á á í á é é ü ö é é ü ú á é á ó í Á í é ű ö é é á á ö ö á í é í ő ö é é é á é é é á á é ö é é ü é ö ö é ó í á á á é ö é é é í á á ő ö é ő é é é é

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15.

Részletesebben

ó ű ü ó Á ó ú ú ú ó ó ó ü É É ű ü Ö ú ű ó ü ó í ű Ö ű ú Ü ű Ö ó í ű ó ó Ő í ű ó ü Á ú ú ó ű ó ü ű ó ó ó ó ű ű ó ó í ű ó ü ó Á ú ú ű ó ü Á ó ó í ó í ü ü ú ó í ú Á ó ó Ü ü ó Ö ü ó ü Ö ú í Á ü ű í í ü ú ó

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben

á í á Ö Á Á É ő á ő á ü á ö ú á á á ö ű á í í á í á úí Í ő á ő á ő í á Í ő á ő ú í á í ü ő á ö Á í á á á Íí á á á á í ü ü í á á í á ö ö í á ü í Í ú ö íí á í á í á á á á á á á í á í á á á á í á ö á á Í

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben