A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Lánchíd Rádió Kft.- vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Budapest (100,3 MHz) állandó megnevezésű helyi körzeti közösségi médiaszolgáltatás január 26. és február 1. napja közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz százötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Budapest (100,3 MHz) állandó megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatásának január 26. és február 1. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. 1

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében március 24-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 375/2015. (III. 24.) számú, MN/5710-4/2015. iktatószámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést április 3-án vette át, a Hatósághoz április 24-én elektronikus úton, április 27-én személyesen benyújtott, majd május 7-én postai úton érkezett ugyanazon beadványában élt nyilatkozattételi jogával. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában az ismételt műsorszámok vonatkozásában kifejtette, hogy az erre irányuló vállalását csak az éjszakai órák nélküli műsoridőben tudja teljesíteni, ezért több alkalommal kezdeményezte a hatósági szerződésében foglaltak módosítását, amelyhez a Médiatanács nem járult hozzá. A hírműsorszámok arányával kapcsolatosan a Médiaszolgáltató álláspontja szerint a vállalásait teljesítette, tekintettel arra, hogy a Reggeli Hírjárat 3 órás, a Déli Hírjárat 30 perces és az Esti Hírjárat ugyancsak 30 perces hírműsor. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában megjegyezte, hogy számára nem egyértelmű, hogy a műsorszámok mely nem felel meg az Mttv. hírműsorszám fogalmának, mivel a műsorai készítése során figyelmet fordít arra, hogy a hírműsorszám a törvényben foglalt követelményeknek megfeleljen. A Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint a vizsgálati eredmények ismeretében a műsorszámait a jövőre nézve átalakítja annak érdekében, hogy a törvényi előírásoknak eleget tegyen, továbbá a hallgatói igényeknek is megfeleljen. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató álláspontja szerint a vizsgálati eredmény által kifogásolt időjárás jelentésre, lapszemlére és közlekedési hírekre a helyi jellegű információk között a hallgatói visszajelzések alapján a legnagyobb a közérdeklődés. A Médiaszolgáltató továbbá kifejtette, hogy valamennyi akár országos jelentőségű hír, információ, esemény feldolgozása során igyekszik a helyi sajátosságokat is figyelembe véve a hallgatóinak minél szélesebb köréhez szólni, a vételkörzetben élő hallgatók számára országos és helyi információkat közzé tenni. A Médiaszolgáltató jelezte, hogy vizsgálati ellenőrzést követően a hatósági szerződésben foglaltak maradéktalan betartása érdekében műsorait felülvizsgálta és a felmerült problémák megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a 359/2011. (III. 17.) sz. határozatával közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Médiaszolgáltatót a Budapest MHz körzeti rádiós jogosultság tekintetében. A körzeti közösségi rádió Hatósági Szerződése az eltelt időszakban számos esetben módosult, a budapesti rádióhoz vételkörzet-bővítésként csatlakozott a Székesfehérvár 106,6 MHz, a Balatonfüred 96,2 MHz, a Zalaegerszeg 88,3 MHz, a Keszthely 93,4 MHz, a Dunaújváros 99,1 MHz, a Győr 88,1 MHz, a Tatabánya 107,0 MHz és a Szombathely 97,1 MHz. A Hatósági Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a 306/2014. (IV. 8.) számú médiatanácsi határozattal ismételten módosításra került. A médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességei a Szerződés szerint: 1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra (Szerződés 6.1. pont). 2. Hálózatos médiaszolgáltatás napi műsorideje 20 óra, mely az alábbiak szerint oszlik meg: hétköznap: :30 óra, 7:00-7:30 óra, 8:00-8:30 óra, 9: , 15:00-18:30, 19:00-24:00 óra között, hétvégén: :00 és 17:00-24:00 óra között. (Szerződés 5.4. pont) 3. Hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje napi 4 óra: hétköznap :00, 7:30-8:00, 8:30-9:00, 13:00-15:00, 18:30-19:00, hétvégén: 13:00-17:00 óra között. (Szerződés 5.5. pont) 2

3 4. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Lánchíd Rádió (Szerződés 6.2. pont). 5. A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi rádiós médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre. (Szerződés 6.3. pont). 6. A médiaszolgáltatás központi elemei (Szerződés 6.4. pont): reggeli műsorsáv (06:30-09:30) napközbeni műsorsáv (09:30-18:00) esti műsorsáv (18:00-00:00) éjszakai műsorsáv (23:00-05:00) központi elemek közéleti és politikai hírek, riportok helyszíni tudósítások, közlekedési információk, lapszemle és elemzések délelőtti és délutáni szolgáltató és magazinműsorok, közéleti témák megjelenítése riportokkal, stúdióvendégek és hallgatói vélemények bevonásával, hírek és háttérműsor, belpolitikai, gazdasági és közéleti háttérműsor, könnyűzenei és népzenei magazinok, ismétlések és fiatalos beszélgetések, zenei válogatás, hírek, fiatalos műsorok, előző napi összegzés és beszélgetések. A Szerződés 6.5. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a saját műsoridő minimális százalékaként a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok minimális aránya A budapesti helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A székesfehérvári helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A balatonfüredi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A zalaegerszegi és keszthelyi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A győri és tatabányai helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke Havi Heti Napi 75% 70% 76% 15% 216 perc 8,3 120 perc 8,3 120 perc 8,3 120 perc 8,3 120 perc A műsorterv egyes egységeinek százalékos aránya a napi teljes (00:00-24:00) műsoridőben (Szerződés 6.6. pont): Szöveg min. 70% Ismétlések hétvégén: max. 46% hétköznap: max. 5% 3

4 Az egyes közszolgálati műsorszám kategóriák aránya a napi teljes (00:00-24:00) műsoridő minimális százalékaként (Szerződés 6.8. pont) Hírműsorszámok Nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 20%/nap és 17%/hét 5%/nap és 5%/hét A fentieken kívül a Lánchíd Rádió Budapest az éjszakai órák nélkül számított műsoridőben minden órában legalább 3 perc hosszúságú egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett további 21 perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy egy hírműsorszám időtartama legalább 3 perc egybefüggően. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak alapján a Médiatanáccsal való szerződés megkötésével arra vállalt kötelezettséget, hogy a Szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsort sugároz azon a jogosultságon, melyet nyilvános pályázaton nyert el. Így a Szerződés a Médiaszolgáltatónak az egyes műsorszámok arányára tett saját vállalásait tartalmazza. A Hivatal álláspontja szerint a Médiaszolgáltatót nem mentesíti a felelősség alól, így a tárgyi jogsértést nem teszi meg nem történtté, ha a szerződéskötést követően úgy ítéli meg, hogy a pályázati ajánlatában tett és a Szerződésben rögzített vállalások teljesítése nehézséget okoz, ahogy az sem, hogy a Médiatanács nem járult hozzá a Hatósági Szerződése módosításához, amennyiben annak módosítását kérelmezte. A Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak szerint köteles a műsorát sugározni. A Médiaszolgáltató a hírműsorszámok vonatkozásában tett nyilatkozata tekintetében a Médiatanács az alábbiakat állapította meg: A Médiaszolgáltató e vállalásának teljesítését célzandó krónika jellegű, riportokból összeállított műsorszámot sugárzott, mely nem felelt meg teljes egészében az Mttv pontja szerinti tartalmaknak, miszerint a hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. A vizsgált adáshét során a hírműsorok állandó időpontban és közel azonos szerkezetben (hírek főcím szignál - külföldi- és helyi hírek szignál időjárás-jelentés szignál és/vagy közlekedési hírek (BKK, MÁVINFONRM), illetve kiemelt hírek röviden) jelentkeztek: Időtartam (perc) I. 26. I. 27. I II. 1. Műsoridő Hírműsor Időjárás-jelentés Közlekedési hírek Hírműsor összesen Hírműsor aránya % 18% 17% 17% 17% 18% 15% 11% 4

5 A Médiaszolgáltató a Szerződésében 20%/nap (288 perc) hírműsorszám közzétételét vállalta, melyet a vizsgált adáshét minden napján alulteljesített. A Médiaszolgáltató álláspontjával ellentétben a vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a Reggeli Hírjárat című műsorszámban a hírműsor mellett szerepeltek még műsorajánlók, időszerű közéleti kérdéseket feldolgozó riportok, sportmagazinok, kulturális programajánlók, lapszemle, közlekedési információk és különböző szegmensek között popzenei felvételek (111 perc/hét időtartamban). A Reggeli Hírjárat című műsorszámból csupán a hírek (ide értve az egymás utáni sorrendben elhangzó híreket, időjárás-jelentést és a közlekedési híreket) számíthatóak a hírműsorszám kvótába, a többi műsorrész a közéleti, helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő, információs, helyi információs és sport kategóriába sorolhatóak. A Déli és az Esti Hírjárat című műsorszámokban (fél-fél óra) hírműsort, hírösszefoglalót, valamint néhány esetben kulturális ajánlót közölt a Médiaszolgáltató, mely vonatkozásban a hírműsor teljes egészében hírműsorszám kategóriába tartozik, azonban a kulturális ajánló kulturális, helyi kulturális besorolást kapott. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy: 1. A Médiaszolgáltató az ismétlések tekintetében január 26-a, január 31-e és február 1-je kivételével jelentősen meghaladta az 5 %-os arányú vállalását, tekintettel arra, hogy január 27-én 25%, 28-án 30%, 29-én és 30-án 26% volt az ismétlések aránya. (I. számú melléklet) 2. A hírműsorszámok tekintetében napi 20% és heti 17%-os arányú vállalását a vizsgált időszakban alulteljesítette a Médiaszolgáltató. A krónika jellegű, riportokból összeállított Reggeli-, Déli- és Esti Hírjárat című műsorszámok teljes tartalmukban nem feleltek meg az Mttv pontjában meghatározott hírműsorszám fogalmának, ezért teljes terjedelmükben nem voltak elfogadhatóak. Ennek alapján a hírek és a hírösszefoglalók napi aránya 9-16% között alakult, és 14%-ot ért el heti szinten. (I. és III. számú melléklet) 3. A helyi közéletet bemutató műsorszámok arányára tett vállalását a Médiaszolgáltató a teljes műsoridőben alulteljesítette, kivéve Budapest vonatkozásában a napi teljes műsoridőben január 26-án, 29-én és 31-én, valamint az éjszakai órákban január 31-én. Az ellenőrzés során 13 féle szignál hangzott el, mely alapján a műsorszámok több vételkörzetnek szóltak. A helyi közéletet bemutató műsorszámok keretében a mindennapi életet segítő információk (időjárás jelentés, lapszemle, közlekedési hírek) hangzottak el, melyek nem felelnek meg az aktuális helyi jellegű információknak, tájékoztatásoknak. A Médiaszolgáltató a Budapesten kívüli vételkörzetek esetében is alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó napi (8,3) vállalásait. (I-II. számú melléklet) Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe: A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség 5

6 védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbi esetekben állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben: médiatanácsi határozat száma médiaszolgáltatás jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest Mttv IX ,- Ft bírság (12) /2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) II ,- Ft bírság 6

7 345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió 88,1 (Győr) és vételkörzet-bővítései (Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely) Mttv. 63. (12) 1761/2013. (XII. 11.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) 243/2014.(lll.18.) 122/2015.(II.3.) Lánchíd Rádió Budapest és vételkörzet-bővítései Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely, Győr, Tatabánya Lánchíd Rádió Száz pont kettő (Szeged 100,2 MHz) Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) IX ,- Ft bírság IX ,- Ft bírság XI , -Ft bírság X , -Ft bírság Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerinti rendelkezés hetedik alkalommal történt megsértése a Médiatanács következetes joggyakorlata szerint nem értékelhető csekély súlyúnak. Mivel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak megsértését háromszázhatvanöt napon belül egy alkalommal jogerősen már megállapította a Médiaszolgáltatóval szemben, e jogsértés körében ismételtség áll fenn. Fentiek okán az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezmény a Médiaszolgáltatóval szemben nem alkalmazható. A Médiatanács fenti rendelkezések megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyát figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten az ismétlések tekintetében az általa vállalt 5 %-os arányú vállalását három nap kivételével naponta jelentősen meghaladta, továbbá a hírműsorszámok aránya is jelentősen elmaradt a Hatósági Szerződésben rögzített mértéktől. A Médiaszolgáltató emellett a helyi közéletet bemutató műsorszámok arányára tett vállalását kivéve Budapest vonatkozásában 3 napon - a vizsgált adáshéten teljes műsoridőben alulteljesítette, tekintettel arra, hogy a műsorszámok több vételkörzetnek szóltak és közzétett műsorszámok nem feleltek meg az aktuális helyi jellegű információknak, tájékoztatásoknak. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Erre figyelemmel a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A fentiek okán a jogsértések súlyára, ismételtségére, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés ismételt megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jogsértés ismételtsége ellenére, a korábbi bírság összegéhez képest a jelen bírság összegét a Médiatanács nem emelte, tekintettel arra, hogy hogy jelen jogsértés esetében az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltakat a Médiaszolgáltató nem sértette meg. 7

8 Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, május 19. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 8

9 I. számú melléklet a Médiatanács 590/2015. (V.19.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A teljesítések alakulása a napi teljes (00:00-24:00) műsoridőben: Időtartam (perc) január 26. hétfő január 27. kedd január 28. szerda január 29. csütörtök január 30. péntek január 31. szombat február 1. vasárnap Összesen Vállalás Műsoridő Szöveg időtartama perc/nap Szöveg (%) 77,5% 81% 76% 71% 70% 78% 80% - min. 70%/nap Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 6 Mttv. 66. (4) h alapján 50%/hét Ismétlés időtartama Ismétlés aránya (%) 1% 25% 30% 26% 26% 29% 4 - hétvégén: max. 46% hétköznap: max. 5% Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorszámok aránya (%) 86% 89% 94% 9 81% 8 81% 87% 76%/nap 70%/hét Hírműsorszámok időtartama Hírműsorszámok aránya (%) Nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsoridő Nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorok aránya (%) % 15,5% 14% 15% 16% 14% 9% 14% % 5% 5% 9% 9% 11% 14% 8,5% 20%/nap 17%/hét 5%/nap 5%/hét 9

10 BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke/nap 15% 10% 10% 20% 9% 25% 1 15% perc % % ,5% ,5% 49 3,5% 50 2,5% 30 2,5% % 41 6,5% 84 2,5% 38 2,5% ,3-120 perc 8,3-120 perc 8,3-120 perc 8,33 % perc Budapest, május 19. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 10

11 II. számú melléklet a Médiatanács 590/2015. (V.19.) számú határozatához A teljesítések alakulása az éjszakai órák (23:00-5:00) nélküli műsoridőben: január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. január 31. február 1. Összesen Vállalás Időtartam (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Műsoridő Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorszámok aránya (%) BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA % 89% 89% 94% 81% 94% 89% 89% A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke/nap 9% 98 8% % 72 4% 38 10% 112 2,5% % ,5% % 41 4,5% 46 15% 176 4,5% % 36 8% ,5% % % %/nap 70%/hét 20% perc 11,11% perc 11,11% perc 11,11% perc 11,11% perc Budapest, május 19. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 11

12 III. számú melléklet a Médiatanács 590/2015. (V.19.) számú határozatához január 26. hétfő Lánchíd Express - Reggeli hírjárat hétfő Hírek 06:00:03 06:22:51 00:22:48 00:22:48 00:00:00 hírműsor hétfő időjárás 06:22:51 06:23:42 00:00:51 00:00:51 00:00:00 hétfő közlekedés (BKK) 06:23:42 06:24:39 00:00:57 00:00:57 00:00:00 hétfő műsorajánló 06:24:39 06:25:41 00:01:02 00:01:02 00:00:00 műsorajánló hétfő R.E.M. - Man On The Moon 06:25:41 06:30:00 00:04:19 00:00:00 00:04:19 műsorszám - zene hétfő Hírek 06:30:00 06:34:17 00:04:17 00:04:17 00:00:00 hírműsor hétfő görög választás, európai következményei - beszélgetés Pogácsa Zoltán közgazdásszal 06:34:17 06:46:57 00:12:40 00:12:40 00:00:00 közéleti hétfő műsorajánló 06:46:57 06:47:37 00:00:40 00:00:40 00:00:00 műsorajánló hétfő közlekedés (BKK) 06:47:37 06:48:16 00:00:39 00:00:39 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő hétfő Billy Joel - My Life 06:48:16 06:49:15 00:00:59 00:00:00 00:00:59 műsorszám - zene hétfő román politika támadja a székely zászlót - beszélgetés Tamás Sándor RMDSZ képviselővel 06:49:15 06:59:58 00:10:43 00:10:43 00:00:00 közéleti, valamely csop. hétfő Hírek 06:59:58 07:18:03 00:18:05 00:18:05 00:00:00 hírműsor hétfő időjárás 07:18:03 07:19:03 00:01:00 00:01:00 00:00:00 hétfő közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 07:19:03 07:20:50 00:01:47 00:01:47 00:00:00 hétfő szegregáció, köznevelési törvény módosítása - beszélgetés Törcsi Péterrel, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójával 07:20:50 07:28:56 00:08:06 00:08:06 00:00:00 közéleti, valamely csop. hétfő műsorajánló 07:28:56 07:29:57 00:01:01 00:01:01 00:00:00 műsorajánló hétfő Hírek 07:29:57 07:34:12 00:04:15 00:04:15 00:00:00 hírműsor hétfő EU-USA közötti szabad kereskedelmi egyezmény - beszélgetés Csank Magdolna közgazdásszal és Tóth Gy. László politológussal 07:34:12 07:44:00 00:09:48 00:09:48 00:00:00 információs, közéleti hétfő műsorajánló 07:44:00 07:44:45 00:00:45 00:00:45 00:00:00 műsorajánló hétfő közlekedés (BKK) 07:44:45 07:46:17 00:01:32 00:01:32 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő hétfő Nemzeti Közműszolgáltató - beszélgetés Németh Szilárddal, a rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetőjével 07:46:17 07:56:49 00:10:32 00:10:32 00:00:00 információs, közéleti hétfő Azok a Fiúk - Az angyalok a földre vágynak 07:56:49 07:59:58 00:03:09 00:00:00 00:03:09 műsorszám - zene hétfő Hírek 07:59:58 08:17:46 00:17:48 00:17:48 00:00:00 hírműsor hétfő időjárás 08:17:46 08:18:39 00:00:53 00:00:53 00:00:00 12

13 hétfő közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 08:18:39 08:20:28 00:01:49 00:01:49 00:00:00 hétfő 13 eutanázia - beszélgetés Frivalszky Edittel, az Emberi Méltóság Központ igazgatójával 08:20:28 08:28:57 00:08:29 00:08:29 00:00:00 közéleti, valamely csop. hétfő műsorajánló 08:28:57 08:29:57 00:01:00 00:01:00 00:00:00 műsorajánló hétfő Hírek 08:29:57 08:34:08 00:04:11 00:04:11 00:00:00 hírműsor hétfő Kalauz c. műsor előzetese 08:34:08 08:35:06 00:00:58 00:00:58 00:00:00 műsorajánló hétfő nyíregyházi Huszár telepi iskola ellen jogvédő hadjárat - beszélgetés Halász Krisztina iskola igazgatóval 08:35:06 08:44:27 00:09:21 00:09:21 00:00:00 közéleti, valamely csop. hétfő műsorajánló 08:44:27 08:44:54 00:00:27 00:00:27 00:00:00 műsorajánló hétfő Heaven Street Seven - Hol van az a krézi srác 08:44:54 08:49:02 00:04:08 00:00:00 00:04:08 műsorszám - zene hétfő sportmagazin (Téli Európai Ifjúsági Fesztivál - riport összeállítás) 08:49:02 08:55:23 00:06:21 00:06:21 00:00:00 sport hétfő Sheryl Crow - Soak Up The Sun 08:55:23 08:59:57 00:04:34 00:00:00 00:04:34 műsorszám - zene hétfő Lánchíd Express - Déli hírjárat hétfő Hírek 12:00:18 12:20:02 00:19:44 00:19:44 00:00:00 hírműsor hétfő közlekedés (BKK) 12:20:02 12:20:51 00:00:49 00:00:49 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő hétfő időjárás 12:20:51 12:21:47 00:00:56 00:00:56 00:00:00 hétfő kiemelt hírek röviden 12:21:47 12:23:09 00:01:22 00:01:22 00:00:00 hírműsor hétfő kulturális ajánló (budapesti, pécsi, dunaújvárosi, székesfehérvári, keszthelyi programok) 12:23:09 12:27:50 00:04:41 00:04:41 00:00:00 helyi kulturális hétfő Komár László - Mambo Italiano 12:27:50 12:30:00 00:02:10 00:00:00 00:02:10 műsorszám - zene hétfő Lánchíd Express - Délutáni hírjárat hétfő Hírek 15:59:58 16:25:43 00:25:45 00:25:45 00:00:00 hírműsor hétfő közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 16:25:43 16:27:37 00:01:54 00:01:54 00:00:00 hétfő időjárás 16:27:37 16:28:11 00:00:34 00:00:34 00:00:00 hétfő kiemelt hírek röviden 16:28:11 16:29:08 00:00:57 00:00:57 00:00:00 hírműsor hétfő szignál (Székesfehérvár 106,6, Szigetvár 98,9, Szombathely 97,1, Tatabánya 107,0, Zalaegerszeg 88,3) 16:29:08 16:29:30 00:00:22 00:00:22 00:00:00 január 27. kedd Lánchíd Express - Reggeli hírjárat kedd Hírek 05:59:58 06:22:08 00:22:10 00:22:10 00:00:00 hírműsor kedd időjárás 06:22:08 06:23:00 00:00:52 00:00:52 00:00:00 kedd közlekedés (BKK) 06:23:00 06:24:00 00:01:00 00:01:00 00:00:00

14 kedd műsorajánló 06:24:00 06:25:28 00:01:28 00:01:28 00:00:00 műsorajánló kedd Emberek - Süt a nap 06:25:28 06:29:46 00:04:18 00:00:00 00:04:18 műsorszám - zene kedd szignál (Székesfehérvár 106,6) 06:29:46 06:29:57 00:00:11 00:00:11 00:00:00 kedd Hírek 06:29:57 06:33:43 00:03:46 00:03:46 00:00:00 hírműsor kedd Szovjetunióba elhurcoltak emlékéve - beszélgetés Rétvári Bence államtitkárral 06:33:43 06:43:15 00:09:32 00:09:32 00:00:00 közéleti,valamely csop. kedd műsorajánló 06:43:15 06:44:32 00:01:17 00:01:17 00:00:00 műsorajánló kedd közlekedés (BKK) 06:44:32 06:45:33 00:01:01 00:01:01 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő kedd auschwitzi haláltábor felszabadítása - beszélgetés Haraszti György történésszel 06:45:33 06:54:38 00:09:05 00:09:05 00:00:00 közéleti,valamely csop. kedd U2 - One 06:54:38 06:58:55 00:04:17 00:00:00 00:04:17 műsorszám - zene kedd műsorajánló 06:58:55 06:59:59 00:01:04 00:01:04 00:00:00 műsorajánló kedd Hírek 06:59:59 07:18:04 00:18:05 00:18:05 00:00:00 hírműsor kedd időjárás 07:18:04 07:18:54 00:00:50 00:00:50 00:00:00 kedd közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 07:18:54 07:21:42 00:02:48 00:02:48 00:00:00 14 kedd orosz embargó - beszélgetés Budai Gyula miniszteri biztossal 07:21:42 07:28:14 00:06:32 00:06:32 00:00:00 közéleti kedd Hooligans - Egyformán 07:28:14 07:29:57 00:01:43 00:00:00 00:01:43 műsorszám - zene kedd Hírek 07:29:57 07:33:53 00:03:56 00:03:56 00:00:00 hírműsor kedd görög választás politikai következményei - beszélgetés Törő Csaba uniós szakértővel 07:33:53 07:44:50 00:10:57 00:10:57 00:00:00 közéleti kedd műsorajánló 07:44:50 07:45:53 00:01:03 00:01:03 00:00:00 műsorajánló kedd közlekedés (BKK) 07:45:53 07:46:40 00:00:47 00:00:47 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő kedd egészségügy átalakítása - beszélgetés Csiba Gáborral, a miskolci kórház főigazgatójával 07:46:40 07:56:18 00:09:38 00:09:38 00:00:00 közéleti kedd Charlie - Az légy aki vagy 07:56:18 07:59:58 00:03:40 00:00:00 00:03:40 műsorszám - zene kedd Hírek 07:59:58 08:16:30 00:16:32 00:16:32 00:00:00 hírműsor kedd időjárás 08:16:30 08:17:20 00:00:50 00:00:50 00:00:00 kedd közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 08:17:20 08:19:27 00:02:07 00:02:07 00:00:00 kedd görög adósság - beszélgetés Madár Istvánnal, a Portfolio.hu elemzőjével 08:19:27 08:29:06 00:09:39 00:09:39 00:00:00 közéleti kedd azonosítatlan zene 08:29:06 08:29:36 00:00:30 00:00:00 00:00:30 műsorszám - zene kedd szignál (Balatonfüred 96,2, Budapest 100,3, Győr 88,1, Keszthely 93,4, Székesfehérvár 106,6, Zalaegerszeg 88,3) 08:29:36 08:29:59 00:00:23 00:00:23 00:00:00

15 kedd Hírek 08:29:59 08:33:50 00:03:51 00:03:51 00:00:00 hírműsor kedd Kalauz c. műsor előzetese 08:33:50 08:34:32 00:00:42 00:00:42 00:00:00 műsorajánló kedd pécsi tervek - beszélgetés Páva Zsolt polgármesterrel 08:34:32 08:40:42 00:06:10 00:06:10 00:00:00 helyi közéleti, helyi információs kedd kulturális ajánló (budapesti, szegedi, keszthelyi, székesfehérvári programok) 08:40:42 08:45:40 00:04:58 00:04:58 00:00:00 helyi kulturális kedd Másik János - Méz 08:45:40 08:46:57 00:01:17 00:00:00 00:01:17 műsorszám - zene kedd sportmagazin (beszélgetés Gedó György edzővel a Török Gyula Bokszterem avatója kapcsán) 08:46:57 08:56:11 00:09:14 00:09:14 00:00:00 sport kedd Zoltán Erika - Madonna 08:56:11 08:59:45 00:03:34 00:00:00 00:03:34 műsorszám - zene kedd szignál (Tatabánya 107,0) 08:59:45 08:59:59 00:00:14 00:00:14 00:00:00 kedd Lánchíd Express - Déli hírjárat kedd Hírek 12:00:17 12:22:14 00:21:57 00:21:57 00:00:00 hírműsor kedd időjárás 12:22:14 12:22:46 00:00:32 00:00:32 00:00:00 kedd közlekedés (BKK) 12:22:46 12:24:15 00:01:29 00:01:29 00:00:00 kulturális ajánló (budapesti, szegedi, keszthelyi, székesfehérvári kedd programok) 12:24:15 12:29:20 00:05:05 00:05:05 00:00:00 helyi kulturális kedd Lánchíd Express - Délutáni hírjárat kedd Hírek 15:59:54 16:25:12 00:25:18 00:25:18 00:00:00 hírműsor kedd közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 16:25:12 16:26:49 00:01:37 00:01:37 00:00:00 kedd időjárás 16:26:49 16:27:54 00:01:05 00:01:05 00:00:00 kedd azonosítatlan zene 16:27:54 16:29:13 00:01:19 00:00:00 00:01:19 műsorszám - zene kedd szignál (Balatonfüred 96,2, Budapest 100,3, Győr 88,1, Keszthely 93,4, Székesfehérvár 106,6, Zalaegerszeg 88,3) 16:29:13 16:29:33 00:00:20 00:00:20 00:00:00 január 28. szerda Lánchíd Express - Reggeli hírjárat szerda Hírek 06:00:00 06:19:53 00:19:53 00:19:53 00:00:00 hírműsor szerda időjárás 06:19:53 06:20:22 00:00:29 00:00:29 00:00:00 szerda közlekedés (BKK) 06:20:22 06:21:12 00:00:50 00:00:50 00:00:00 szerda Magyar Turizmus-díj - beszélgetés Glattfelder Béla államtitkárral 06:21:12 06:28:03 00:06:51 00:06:51 00:00:00 információs, közéleti szerda Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me 06:28:03 06:29:59 00:01:56 00:00:00 00:01:56 műsorszám - zene szerda Hírek 06:29:59 06:34:29 00:04:30 00:04:30 00:00:00 hírműsor szerda tudás reálgazdasági hasznosulása - beszélgetés Imre Szabolccsal, a Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi karának 06:34:29 06:43:37 00:09:08 00:09:08 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti 15

16 docensével szerda műsorajánló 06:43:37 06:45:31 00:01:54 00:01:54 00:00:00 műsorajánló szerda közlekedés (BKK) 06:45:31 06:46:58 00:01:27 00:01:27 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő szerda bankok elszámolgatása, Civil Összefogás Fórum családi vállalkozásokat segítő programja - beszélgetés Csizmadia László elnökkel 06:46:58 06:57:06 00:10:08 00:10:08 00:00:00 közéleti, valamely csop. szerda Magna Cum Laude - Köszönet 06:57:06 06:59:59 00:02:53 00:00:00 00:02:53 műsorszám - zene szerda Hírek 06:59:59 07:18:46 00:18:47 00:18:47 00:00:00 hírműsor szerda időjárás 07:18:46 07:19:16 00:00:30 00:00:30 00:00:00 szerda közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 07:19:16 07:20:57 00:01:41 00:01:41 00:00:00 szerda 16 centrumon kívüli pártok előretörése az EU-ban - beszélgetés Orosz Annával a Külügyi- és Külgazdasági Intézet elemzőjével és Kiszeli Zoltán politológussal 07:20:57 07:28:46 00:07:49 00:07:49 00:00:00 információs, közéleti szerda azonosítatlan zene 07:28:46 07:29:58 00:01:12 00:00:00 00:01:12 műsorszám - zene szerda Hírek 07:29:58 07:33:52 00:03:54 00:03:54 00:00:00 hírműsor szerda stratégiai együttműködési megállapodás a Nemak Győr Kft.-vel - beszélgetés Magyar Levente államtitkárral 07:33:52 07:49:05 00:15:13 00:15:13 00:00:00 helyi információs, közéleti szerda felzárkózás, integráció - beszélgetés Czibere Károly államtitkárral 07:49:05 07:58:52 00:09:47 00:09:47 00:00:00 közéleti, valamely csop. szerda azonosítatlan zene 07:58:52 08:00:00 00:01:08 00:00:00 00:01:08 műsorszám - zene szerda Hírek 08:00:00 08:15:41 00:15:41 00:15:41 00:00:00 hírműsor szerda időjárás 08:15:41 08:16:11 00:00:30 00:00:30 00:00:00 szerda közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 08:16:11 08:17:58 00:01:47 00:01:47 00:00:00 szerda katonai életpálya modell - beszélgetés Hende Csaba honvédelmi miniszterrel 08:17:58 08:30:32 00:12:34 00:12:34 00:00:00 információs, közéleti szerda Hírek 08:30:32 08:34:29 00:03:57 00:03:57 00:00:00 hírműsor szerda Nemzeti Kastély program - beszélgetés Sághi Attilával, a Forster Központ elnökével 08:34:29 08:42:25 00:07:56 00:07:56 00:00:00 információs, közéleti szerda kulturális ajánló (budapesti, szombathelyi, zalaegerszegi, pécsi) 08:42:25 08:47:18 00:04:53 00:04:53 00:00:00 helyi kulturális szerda Lionel Richie - Dancing On The Ceiling 08:47:18 08:50:24 00:03:06 00:00:00 00:03:06 műsorszám - zene szerda sportmagazin (asztaltenisz bajnokság a budapesti Tüskecsarnokban - beszélgetés Nátrán Rolanddal, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökével) 08:50:24 08:56:49 00:06:25 00:06:25 00:00:00 közéleti szerda Color - Bűvös kocka 08:56:49 09:00:00 00:03:11 00:00:00 00:03:11 műsorszám - zene

17 szerda Lánchíd Express - Déli hírjárat szerda Hírek 12:00:18 12:21:37 00:21:19 00:21:19 00:00:00 hírműsor szerda közlekedés (BKK) 12:21:37 12:22:15 00:00:38 00:00:38 00:00:00 szerda időjárás 12:22:15 12:23:51 00:01:36 00:01:36 00:00:00 szerda kulturális ajánló (budapesti, szombathelyi, zalaegerszegi, pécsi) 12:23:51 12:28:44 00:04:53 00:04:53 00:00:00 helyi kulturális szerda Lánchíd Express - Délutáni hírjárat szerda Hírek 16:00:00 16:23:15 00:23:15 00:23:15 00:00:00 hírműsor szerda közlekedés (BKK) 16:23:15 16:24:16 00:01:01 00:01:01 00:00:00 szerda időjárás 16:24:16 16:25:16 00:01:00 00:01:00 00:00:00 szerda Ottawan - Hands Up 16:25:16 16:30:05 00:04:49 00:00:00 00:04:49 műsorszám - zene szerda szignál (Székesfehérvár 106,6, Szigetvár 98,9, Szombathely 97,1, Tatabánya 107,0, Zalaegerszeg 88,3) 16:30:05 16:30:25 00:00:20 00:00:20 00:00:00 január 29. csütörtök Lánchíd Express - Reggeli hírjárat csütörtök Hírek 06:00:00 06:17:19 00:17:19 00:17:19 00:00:00 hírműsor csütörtök időjárás 06:17:19 06:18:15 00:00:56 00:00:56 00:00:00 csütörtök közlekedés (BKK) 06:18:15 06:19:03 00:00:48 00:00:48 00:00:00 csütörtök görög választások - beszélgetés Fokasz Nikosz-szal, a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatójával 06:19:03 06:30:00 00:10:57 00:10:57 00:00:00 közéleti csütörtök Hírek 06:30:00 06:33:30 00:03:30 00:03:30 00:00:00 hírműsor csütörtök menekült ügy - beszélgetés Lánczi Tamással, a Századvég vezető elemzőjével 06:33:30 06:42:32 00:09:02 00:09:02 00:00:00 közéleti, valamely csop. csütörtök műsorajánló 06:42:32 06:43:12 00:00:40 00:00:40 00:00:00 műsorajánló csütörtök közlekedés (BKK) 06:43:12 06:44:00 00:00:48 00:00:48 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő csütörtök balassagyarmati emlékezés az 1919-es felkelésre - beszélgetés Medvácz Lajos polgármesterrel 06:44:00 06:55:07 00:11:07 00:11:07 00:00:00 közéleti csütörtök Belmondo - Miért ne higgyem? 06:55:07 06:58:51 00:03:44 00:00:00 00:03:44 műsorszám - zene csütörtök műsorajánló 06:58:51 07:00:01 00:01:10 00:01:10 00:00:00 műsorajánló csütörtök Hírek 07:00:01 07:17:11 00:17:10 00:17:10 00:00:00 hírműsor csütörtök időjárás 07:17:11 07:18:03 00:00:52 00:00:52 00:00:00 csütörtök közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 07:18:03 07:20:16 00:02:13 00:02:13 00:00:00 17

18 csütörtök lapszemle (Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava) 07:20:16 07:27:39 00:07:23 00:07:23 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő csütörtök műsorajánló 07:27:39 07:28:21 00:00:42 00:00:42 00:00:00 műsorajánló csütörtök Hooligans - Egyformán 07:28:21 07:30:01 00:01:40 00:00:00 00:01:40 műsorszám - zene csütörtök Hírek 07:30:01 07:33:29 00:03:28 00:03:28 00:00:00 hírműsor csütörtök Szél Kálmán tér átépítése - beszélgetés Dorner Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedés Egyesület elnökével 07:33:29 07:41:32 00:08:03 00:08:03 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti csütörtök közlekedés (BKK) 07:41:32 07:42:15 00:00:43 00:00:43 00:00:00 csütörtök műsorajánló 07:42:15 07:43:37 00:01:22 00:01:22 00:00:00 műsorajánló csütörtök Steve Miller Band - Abracadabra 07:43:37 07:48:34 00:04:57 00:00:00 00:04:57 műsorszám - zene csütörtök vasárnapi zárva tartás - beszélgetés Vámos Györggyel, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával 07:48:34 07:54:07 00:05:33 00:05:33 00:00:00 közéleti csütörtök műsorajánló 07:54:07 07:54:51 00:00:44 00:00:44 00:00:00 műsorajánló csütörtök Mester Tamás - Nélküled 07:54:51 08:00:01 00:05:10 00:00:00 00:05:10 műsorszám - zene csütörtök Hírek 08:00:01 08:17:22 00:17:21 00:17:21 00:00:00 hírműsor csütörtök időjárás 08:17:22 08:18:09 00:00:47 00:00:47 00:00:00 csütörtök közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 08:18:09 08:19:43 00:01:34 00:01:34 00:00:00 csütörtök házhoz jönnek az állami szolgáltatások - beszélgetés Tarnai Richárd Pest-megyei kormánymegbízott 08:19:43 08:29:18 00:09:35 00:09:35 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti csütörtök műsorajánló 08:29:18 08:30:00 00:00:42 00:00:42 00:00:00 műsorajánló csütörtök Hírek 08:30:00 08:32:50 00:02:50 00:02:50 00:00:00 hírműsor csütörtök Fradi Múzeum - beszélgetés Tobak Csaba vezetővel 08:32:50 08:34:21 00:01:31 00:01:31 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti csütörtök Kalauz c. műsor előzetese 08:34:21 08:36:37 00:02:16 00:02:16 00:00:00 műsorajánló csütörtök kerítést épít Szaúd-Arábia a terrorizmus kivédésére - beszélgetés N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértővel 08:36:37 08:44:12 00:07:35 00:07:35 00:00:00 közéleti csütörtök kulturális ajánló (budapesti, szegedi, székesfehérvári programok) 08:44:12 08:48:44 00:04:32 00:04:32 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti csütörtök Machine Mouse - A pillanat 08:48:44 08:50:08 00:01:24 00:00:00 00:01:24 műsorszám - zene csütörtök sportmagazin (új sporttermek kapott az MTK - beszélgetés Csötönyi Sándorral, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével) 08:50:08 08:55:46 00:05:38 00:05:38 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti csütörtök műsorvezető búcsú 08:55:46 08:56:32 00:00:46 00:00:46 00:00:00 műsorszám - zene csütörtök műsorajánló 08:56:32 08:57:58 00:01:26 00:01:26 00:00:00 műsorajánló csütörtök Rácz Gergő - Csak állj mellém! 08:57:58 09:00:00 00:02:02 00:00:00 00:02:02 műsorszám - zene csütörtök Lánchíd Express - Déli hírjárat csütörtök Hírek 12:00:23 12:23:22 00:22:59 00:22:59 00:00:00 hírműsor 18

19 csütörtök közlekedés (BKK) 12:23:22 12:24:01 00:00:39 00:00:39 00:00:00 csütörtök időjárás 12:24:01 12:24:42 00:00:41 00:00:41 00:00:00 19 csütörtök kiemelt hírek röviden 12:24:42 12:26:06 00:01:24 00:01:24 00:00:00 hírműsor csütörtök kulturális ajánló (budapesti, szegedi, székesfehérvári programok) 12:26:06 12:30:51 00:04:45 00:04:45 00:00:00 helyi információs, helyi közéleti csütörtök Lánchíd Express - Délutáni hírjárat csütörtök Hírek 16:00:02 16:22:29 00:22:27 00:22:27 00:00:00 hírműsor csütörtök közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 16:22:29 16:23:39 00:01:10 00:01:10 00:00:00 csütörtök időjárás 16:23:39 16:24:17 00:00:38 00:00:38 00:00:00 csütörtök kiemelt hírek röviden 16:24:17 16:25:16 00:00:59 00:00:59 00:00:00 hírműsor csütörtök szignál (Balatonfüred 96,2, Budapest 100,3, Győr 88,1, Keszthely 93,4, Székesfehérvár 106,6, Zalaegerszeg 88,3) 16:25:16 16:25:39 00:00:23 00:00:23 00:00:00 január 30. péntek Lánchíd Express - Reggeli hírjárat péntek Hírek 05:59:58 06:24:44 00:24:46 00:24:46 00:00:00 hírműsor péntek időjárás 06:24:44 06:25:20 00:00:36 00:00:36 00:00:00 péntek közlekedés (BKK) 06:25:20 06:26:19 00:00:59 00:00:59 00:00:00 péntek műsorajánló 06:26:19 06:27:50 00:01:31 00:01:31 00:00:00 műsorajánló péntek Ákos - Igazán 06:27:50 06:29:58 00:02:08 00:00:00 00:02:08 műsorszám - zene péntek Hírek 06:29:58 06:33:46 00:03:48 00:03:48 00:00:00 hírműsor péntek orosz-ukrán konfliktus - beszélgetés Feledi Botond külpolitikai szakértővel 06:33:46 06:42:18 00:08:32 00:08:32 00:00:00 közéleti péntek műsorajánló 06:42:18 06:43:43 00:01:25 00:01:25 00:00:00 műsorajánló péntek közlekedés (BKK) 06:43:43 06:44:22 00:00:39 00:00:39 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő péntek újabb hungarikumok - beszélgetés Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel 06:44:22 06:55:38 00:11:16 00:11:16 00:00:00 közéleti péntek Hobo Blues Band - 3:20-as blues 06:55:38 06:59:59 00:04:21 00:00:00 00:04:21 műsorszám - zene péntek Hírek 06:59:59 07:18:13 00:18:14 00:18:14 00:00:00 hírműsor péntek időjárás 07:18:13 07:18:49 00:00:36 00:00:36 00:00:00 péntek közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 07:18:49 07:20:31 00:01:42 00:01:42 00:00:00 péntek kárpátaljai iskolák feltöltése magyar nyelvű könyvekkel - beszélgetés Wraukóné Lukács Ilonával, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány vezetőjével 07:20:31 07:28:47 00:08:16 00:08:16 00:00:00 közéleti, valamely csop.

20 péntek műsorajánló 07:28:47 07:29:27 00:00:40 00:00:40 00:00:00 műsorajánló péntek azonosítatlan zene 07:29:27 07:29:59 00:00:32 00:00:00 00:00:32 műsorszám - zene péntek Hírek 07:29:59 07:33:50 00:03:51 00:03:51 00:00:00 hírműsor péntek alkotmánybírósági döntés a devizahitelekről - beszélgetés ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal 07:33:50 07:45:03 00:11:13 00:11:13 00:00:00 közéleti péntek műsorajánló 07:45:03 07:46:28 00:01:25 00:01:25 00:00:00 műsorajánló péntek közlekedés (BKK) 07:46:28 07:47:14 00:00:46 00:00:46 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő péntek kötelező magán nyugdíjpénztári rendszer felszámolása a régióban - beszélgetés Matics Ágnes nyugdíj szakértővel 07:47:14 07:55:06 00:07:52 00:07:52 00:00:00 közéleti, valamely csop. péntek United - Hajnalban még a nap is más 07:55:06 07:58:24 00:03:18 00:00:00 00:03:18 műsorszám - zene péntek Ponikló Imre - Tomi 07:58:24 07:59:59 00:01:35 00:00:00 00:01:35 műsorszám - zene péntek Hírek 07:59:59 08:19:54 00:19:55 00:19:55 00:00:00 hírműsor péntek időjárás 08:19:54 08:20:29 00:00:35 00:00:35 00:00:00 péntek közlekedés (BKK, MÁVINFORM) 08:20:29 08:22:16 00:01:47 00:01:47 00:00:00 péntek 20 bővülnek a kormányablakok - beszélgetés dr. Kovács Zoltán államtitkárral 08:22:16 08:28:21 00:06:05 00:06:05 00:00:00 közéleti péntek műsorajánló 08:28:21 08:28:53 00:00:32 00:00:32 00:00:00 műsorajánló péntek külföldi zene 08:28:53 08:29:58 00:01:05 00:00:00 00:01:05 műsorszám - zene péntek Hírek 08:29:58 08:33:21 00:03:23 00:03:23 00:00:00 hírműsor péntek Kalauz c. műsor előzetese 08:33:21 08:35:19 00:01:58 00:01:58 00:00:00 műsorajánló péntek péntek Oroszország elleni szankciók - beszélgetés Németh Zsolttal, az országgyűlés külügyi bizottságának elnökével 08:35:19 08:46:34 00:11:15 00:11:15 00:00:00 közéleti kulturális ajánló (budapesti, szombathelyi, győri, tatabányai, dunaújvárosi programok) 08:46:34 08:51:44 00:05:10 00:05:10 00:00:00 helyi közéleti péntek sportmagazin (Birkózó Szövetség tervei - riport összeállítás) 08:51:44 08:58:30 00:06:46 00:06:46 00:00:00 közéleti péntek Hooligans - Privát mennyország 08:58:30 08:59:59 00:01:29 00:00:00 00:01:29 műsorszám - zene péntek Lánchíd Express - Déli hírjárat péntek Hírek 12:00:20 12:21:15 00:20:55 00:20:55 00:00:00 hírműsor péntek közlekedés (BKK) 12:21:15 12:21:55 00:00:40 00:00:40 00:00:00 péntek időjárás 12:21:55 12:23:29 00:01:34 00:01:34 00:00:00 kulturális ajánló (budapesti, szombathelyi, győri, tatabányai, péntek dunaújvárosi programok) 12:23:29 12:28:56 00:05:27 00:05:27 00:00:00 helyi közéleti péntek Lánchíd Express - Délutáni hírjárat

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/ (V. 6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30476-20/2011. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: kiskorúak védelméről szóló, a termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatási követelmény és a burkolt kereskedelmi

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT. Lánchíd. Rádió

MÉDIAAJÁNLAT. Lánchíd. Rádió MÉDIAAJÁNLAT 2016 2016 Lánchíd Budapest 100.3 MHz Lánchíd Balatonfüred 96.2 MHz Lánchíd Dunaújváros 99.1 MHz Lánchíd Győr 88.1 MHz Lánchíd Keszthely 93.4 MHz Lánchíd Kaposvár 97.5 MHz Lánchíd Pécs 94.6

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Csőd- és felszámolási eljárások

Csőd- és felszámolási eljárások Csőd- és felszámolási eljárások 3. 4. 1. Csődeljárások száma Terület Érkezett megszüntetés Befejezett ebből egyezség egyéb Az év végén folyamatban maradt Fővárosi Törvényszék 91 12 24 27 63 56 Pécsi Törvényszék

Részletesebben

M ÉDIAAJÁNLAT. Lánchíd Rádió

M ÉDIAAJÁNLAT. Lánchíd Rádió M ÉDIAAJÁNLAT 2016 2016 Budapest 100.3 MHz Balatonfüred 96.2 MHz Dunaújváros 99.1 MHz Győr 88.1 MHz Keszthely 93.4 MHz Kaposvár 97.5 MHz Pécs 94.6 MHz Siklós 88.6 MHz Szeged 100.2 MHz Székesfehérvár 106.6

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/15753-14/2015. Tárgy: Személyes adat fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben