A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a atósági ellenőrzés megállapításai és a médiaszolgáltatás szeptember 2-8-a özötti műsorána bemutatása (1. számú és 2. számú mellélete) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Baja Mareting Kft. -vel (6500 Baja, Szentáromság tér 11., a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben ivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, ogy a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Baja Televízió állandó megnevezésű elyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás szeptember 2-8-a özött nem a Médiatanács 486/2012. (III.14.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú atározatában (a továbbiaban: Határozat) előírtana megfelelően sugározta műsorát a szeresztett műsorszámo, a özszolgálati műsorszámo és a elyi özélettel foglalozó és a elyi mindennapi életet segítő műsorszámo teintetében, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e atározat özlését övető ét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E atározat ellen fellebbezésne nincs elye. A atározat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéez címzett, de a Médiatanácsoz árom példányban benyújtott eresetlevéllel érető. A eresetlevél benyújtásána e atározat végreajtására alasztó atálya nincs, a eresettel támadott atósági atározat végreajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján atósági ellenőrzés eretében, ivatalból vizsgálta a elyi özösségi Médiaszolgáltató Baja Televízió csatornájána szeptember 2-8-a özötti műödését, amely során felmerült a Határozat p), r) és s) pontjaina a megsértése. 1

2 A Médiatanács a özigazgatási atósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdésében foglalta alapján, az Mttv l) pontjában foglalt atásörében ivatalból otóber 30-án atósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1913/2012. (X.30.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) beezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) beezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájéoztatta a atósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felívta a figyelmét arra, ogy az eljárás során a Ket. 51. (1) beezdése alapján nyilatozattételi és a Ket. 68. (1) beezdése alapján iratbeteintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a atósági eljárás megindításáról szóló végzést november 9-én vette át, nyilatozata december 7-én, postai úton érezett meg a atóságoz. A Médiaszolgáltató előadta, ogy a Médiatanács 1913/2012. (X.30.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzése indoolásána 2. és 3. pontja vonatozásában a szabályzatuat első alalommal még a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiaban: Rttv.) és a Médiatanács jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiaban: ORTT) időszaa alatt észítette el és nyújtotta be, amely a atóságnál elveszett, így az új jogszabály, az Mttv. atálybalépése miatt át ellett dolgoznia és újra be ellett nyújtania a beadványát. A Médiaszolgáltató ivatozott arra, ogy a atóság orábbi joggyaorlata az volt, ogy amennyiben a özszolgálati témá aránya egy műsorszámon belül megaladja az 50%-ot, aor a műsorszám teljes tartamát teintve özszolgálati műsorszámna minősül. A Médiaszolgáltató ezért a épújságot egy műsorszámént ezeli, így a épújság egész időtartama, azaz napi 14 óra özszolgálati, illetve egyidejűleg elyi özélettel foglalozó, elyi mindennapi életet segítő műsorszámna minősül. Ezért a Médiaszolgáltató arra számított, ogy az e teintetben vállalt napi 21, illetve 19 órás arányszámoat teljesíteni fogja, iszen a teljes épújságon belül már csa 7, illetve 5 óra özszolgálati, illetve elyi özélettel foglalozó, elyi mindennapi életet segítő műsorszámot ell észítenie, amelyne véleménye szerint meg is felelt. A Médiaszolgáltató továbbá jelezte nyilatozatában, ogy a Médiatanács 1913/2012. (X.30.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzése indoolásána 3. pontjában a elyi özélettel foglalozó, elyi mindennapi életet segítő tartalom teintetében 13 óra 11 és 13 óra 56 özötti, míg a táblázat 5.a pontjában 15 óra 6 és 16 óra 33 özötti időtartam erült feltüntetésre. A fentie alapján a Médiaszolgáltató érte a Médiatanácsot, ogy az általa előadotta figyelembevételével, a méltányosság elve alapján ozza meg döntését az ügyben. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a atósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A özösségi médiaszolgáltató ellenőrzéséne rendjéről az Mttv. 66. (6) beezdése eént rendelezi: ( ) az (5) beezdés alapján történő elismerést övetően a Médiatanács legalább étévente - új szolgáltatás esetében az első év után is - részletes, legalább ét műsornapra iterjedő - vizsgálat során eljárásában ivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését ( ), amelyne érdeében az általa özzétett műsorszámoal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával apcsolatban a Médiaszolgáltató részletes adatszolgáltatásra öteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács atósági atásöreiben, a sal összangban gyaorolja a médiaszolgáltatás özösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő atásöröet, felügyeli műödésüet. Az Mttv. 3. értelmében Magyarországon a médiaszolgáltatáso szabadon nyújtató, a sajtótermée szabadon özzéteető, az információ és a véleménye a tömegommuniációs eszözö útján szabadon továbbítató, a nyilvános vételre szánt magyarországi és ülföldi médiaszolgáltatáso szabadon elérető. A médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána megatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. 2

3 A fentie alapján a Médiaszolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatásáért objetív. 1) A Határozat p) pontjána megsértése: A Médiaszolgáltató a vizsgált éten szeptember 8-án 8 óra 9 szeresztett műsorszámot tett özzé, a Határozat p) pontjában pedig napi 14 óra épújság és enne megfelelően napi 10 óra szeresztett műsorszám sugárzására tett vállalást. A rendelezésre álló adato alapján a szeresztett műsorszámo teintetében tett vállalását a Médiaszolgáltató szeptember 8-án nem teljesítette, ezért megsértette a Határozat p) pontját. 2. A Határozat r) pontjána megsértése: A Médiaszolgáltató a vizsgált éten 15 óra 51 és 16 óra 47 özött, míg az egész ét teintetében 114 óra 18 ben sugárzott özszolgálati műsorszámot, miözben ezen ategóriára a Határozat r) pontjában napi 21 órás és eti 147 órás vállalást tett, amelyet a rendelezésre álló adato alapján alulteljesített, ezért megsértette a Határozat r) pontját. 3. A Határozat s) pontjána megsértése: A Médiaszolgáltató azon, nyilatozatában foglalt észrevétele, mely szerint a Médiatanács 1913/2012. (X.30.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú eljárást indító végzése indoolásána 3. pontjában a elyi özélettel foglalozó, elyi mindennapi életet segítő tartalom teintetében 13 óra 11 és 13 óra 56 özötti, míg a végzés melléletét épező táblázat 5.a pontjában 15 óra 6 és 16 óra 33 özötti időtartam erült feltüntetésre, elytálló, teát az indoolási részben elírásra erült a Médiaszolgáltató e vállalása teintetében a vizsgált éten tett teljesítése. A Médiatanács ez alapján megállapította, ogy a Médiaszolgáltató a vizsgált éten napi szinten 15 óra 6 és 16 óra 33 özött, míg eti szinten 111 óra 23 ben sugárzott elyi özéletet bemutató, a elyi mindennapi életvitelt segítő tartalmat, így e teintetben a Határozat s) pontjában tett (napi 19 óra, eti 133 óra) vállalását alulteljesítette, ezért megsértette a Határozat s) pontját is. A Médiatanács nem ért egyet a Médiaszolgáltató nyilatozatában ifejtett álláspontjával, mely szerint, a az általa özzétett épújság időtartamána több, mint 50%-ában sugároz özszolgálati, illetőleg elyi özéletet bemutató, a elyi mindennapi életvitelt segítő tartalmat, aor a épújság egésze, jelen esetben napi 14 óra is ilyen jellegű tartalomna minősül. A épújságban ugyanis a Médiaszolgáltató több esetben ugyanazt a rollt ismételte, melyne özszolgálati tartalma örülbelül a fele volt a roll időtartamána, a roll további részében pedig zömében eresedelmi információ szerepelt, amely nem minősítető özszolgálati tartalomna. A épújság elyi özéletet bemutató, a elyi mindennapi életvitelt segítő tartalma vonatozásában is szintén ugyanaz a tartalom ismétlődött többször, s a épújság további részében nagyrészt eresedelmi információ erülte özzétételre. Ezért a atósági ellenőrzés során a épújság özszolgálati, illetőleg a elyi mindennapi életvitelt segítő tartalmána napi többszöri ismétlődése, valamint az abban azon felül szereplő özzététele nagy részéne eresedelmi jelege miatt a épújság egésze nem, csa anna özszolgálati és a elyi mindennapi életvitelt segítő tartalmána időtartama erült figyelembevételre a Médiaszolgáltató vállalásai apcsán. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által ifogásolt jogsértéseről az eljárás megindításáról szóló értesítést tartalmazó végzés révén tudomással bír, illetve azoat a jelen atározat mellélete tartalmazza, mely mellélet jelen atározat elválasztatatlan részét épezi. A mellélet rögzíti és részletezi a atározat törzsszövegében szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne megatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. 3

4 A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása az Alaptörvényből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a megatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve atósági szerződésében vagy atósági atározatban megatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy ivatalból - feladat- és atásöréne eretében - jogosult atósági ellenőrzés vagy atósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben megatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a atósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött atósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a atósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a atósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a atéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, ogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végreajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében atósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítató meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb arminc napos atáridő tűzésével felívatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és megatározatja anna feltételeit. Az Mttv (4) beezdés értelmében ismételtségne az teintendő, a a jogsértő a jogerős atósági atározatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályely teintetében, ugyanazon tárgyörben, áromszázatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. Teintettel arra, ogy a Médiatanács jelen jogsértést megelőzően nem állapította meg a Határozat p), r) és s) pontjaina a megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, a jogsértése ismételtségéne fogalmi elemei nem teljesülne. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, azaz a szeresztett műsorszámo napi időtartamára, a özszolgálati műsorszámo, valamint a elyi özélettel foglalozó és a elyi mindennapi életet segítő műsorszámo teintetében tett vállalásaina alulteljesítését nem értéelte cseély súlyúént, ezért, bár jelen atározat megozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a Határozat p), r), és s) pontjaiban foglalta megsértését, az Mttv (1) beezdése szerinti felívás jogövetezményét nem alalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) beezdése szerint: "A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett 4

5 személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt atására, továbbá az egyedi ügyben értéelető egyéb szempontora teintettel állapítja meg." A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, ogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, ogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítató, előre látató legyen. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyán túl a folyamatosságát is figyelembe vette, az alábbia szerint: A Médiaszolgáltató a vizsgált ét minden napján alulteljesítette a Határozat r) és s) pontjaiban foglalt vállalásait, a fentieben részletesen ifejtette szerint. Az Mttv (2) beezdésében megatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, jelen jogsértés teintetében nem értéelető. A fentiere való teintettel, valamint a jogsértése súlyára és az eset összes örülményére is figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabató bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ána megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt atásörében a rendelező részben foglalta szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájéoztatás a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) beezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) beezdésén alapul. Budapest, december 12. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö Kapjá: 1. Személyes adat dr. Vass Ágnes itelesítő tag 5

6 1. számú mellélet a Médiatanács 2212/2012. (XII.12.) számú atározatáoz A atósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Bajai Televízió állandó megnevezésű elyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás szeptember 2-8-a özött sugárzott műsorára vonatozó vizsgálat során megállapítást nyert a Médiatanács 486/2012. (III.14.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú atározat p), r) és s) pontjaiban foglalt a Médiaszolgáltató által, a szeresztett műsorszámo, a özszolgálati műsorszámo és a elyi özélettel foglalozó, a elyi mindennapi életet segítő műsorszámo özzétételére vonatozó vállalásától való eltérés, így a atározatban foglalta megsértése miatt. A Médiaszolgáltatót a Médiatanács a 486/2012. (III.14.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú atározatával (a továbbiaban: özösségi médiaszolgáltatóna nyilvánító atározat) özösségi médiaszolgáltatóént ismerte el. A Médiaszolgáltató az alábbi adatoal szerepel a Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Hivatala (a továbbiaban: Hivatal) nyilvántartásában: (eze az adato szerepelne a atározatban is) c) A médiaszolgáltatás jellege: özösségi; d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematiájú; e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; j) Vételörzete alapján: elyi médiaszolgáltatás; o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; p) Képújság: 14 óra/nap; q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Bajai Televízió; r) A özszolgálati műsorszámo özlésére szánt minimális műsoridő: napi: 21 óra eti: 147 óra avi: 648 óra; s) A elyi özélettel foglalozó, a elyi mindennapi életet segítő műsorszámo özlésére szánt minimális műsoridő: napi: 19 óra eti: 133 óra avi: 576 óra; t) A napi rendszeres íradásra szánt minimális műsoridő: 80 ; u) A saját észítésű műsorszámo eti minimális műsorideje (épújság és nélül): 10 óra; v) A nemzetisége igényeine szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: 1 óra; A atósági ellenőrzés tapasztalatait az alábbi táblázat mutatja be: Időtartam/arány IX. 2. IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. IX. 7. IX. 8. Összesen (óra) Vállalás (%) vasárnap étfő edd szerda csütörtö pénte szombat (%) nap ét 1. Műsoridő () 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 24 óra 168 óra 24 óra 168 óra Szeresztett műsor időtartama 10 óra 5 10 óra óra óra 4 10 óra 4 9 óra 55 8 óra 9 69 óra 23 () 10 óra 70 óra 2.Képújság időtartama () 13 óra óra óra óra óra óra 5 15 óra óra óra 98 óra 3.1 roll ismétlődéséne száma , a.Egységnyi épújság özszolgálati tartalmána 00:15:10 00:15:10 00:15:10 00:15:10 00:15:10 00:15:10 00:15:10 időtartama (:mp) 4.b.Közszolgálati tartalom időtartama a épújságban 6 óra 57 6 óra 35 6 óra 52 6 óra 57 6 óra 57 7 óra 7 óra 55 6

7 () 4.c. Közszolgálati tartalom a szeresztett műsorban () 4.d.Közszolgálati tartalom időtartama összesen () 4.e.Közszolgálati tartalom aránya 5.a.Helyi özéletet bemutató, a mindennapi életvitelt segítő tartalom időtartam (épújság+szer. műsor //) 5.b.Helyi özéletet aránya 6.a.A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi min. műsoridő időtartama (:mp) 6.b. A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi min. műsoridő aránya 7.a.Napi rendszeres íradás időtartama () 7.b.Napi rendszeres íradás aránya 8. Saját gyártású, elsőént bemutatott, épújság nélül számított műsoro időtartama (óra::mp) 9 óra óra óra óra 46 9 óra óra 26 9 óra16 16 óra 13 9 óra óra 17 8 óra óra 48 7 óra óra óra óra 147 óra 69,9% 70,5% 68,5% 67,5% 67,8% 66% 66% 68% 87,5% 87,5% = 16 óra = 16 óra = 16 óra = óra = 16 óra = 15 óra = 15 óra óra óra ,6% 70% 67,4% 66,4% 66,8% 63% 63,8% 66,3% 79% 79% 47:32 2 óra 1 1 óra 52 2 óra 7 1 óra óra ,3% 8,4% 7,7% 8,8% 7,5% 4% 13% 4% - 3 óra 18 3 óra 37 2 óra 44 3 óra 8 2 óra 45 2 óra 39 1 óra ,7% 15% 11,4% 13% 11,4% 11% 7% 5,5% - 32:06:49-10 óra/ét 1. A atósági ellenőrzés megállapításai szerint a Médiaszolgáltató által a vizsgált éten özzétett épújság és szeresztett műsor aránya megfelelt a atározatban rögzítettene, ivéve szeptember 8-át, amior a szeresztett műsor időtartama (8 óra 9 ) elmaradt a vállalt mértétől (10 óra/nap). (A atározat p) pontja, fenti táblázat 2. pontja) 2. A atósági ellenőrzés megállapításai szerint a Médiaszolgáltató által szeptember 2-8-a özött özzétett özszolgálati műsorszámo időtartama napi 15 óra 51 és 16 óra 47 özött mozgott, míg az egész ét teintetében 114 óra 18 et tett i, míg e típusú műsorszámo apcsán a atározat r) pontjában a Médiaszolgáltató napi 21 óra és eti 147 óra vállalást tett. (A atározat r) pontja, fenti táblázat 4.a. - 4.e. pontjai) 3. A atósági ellenőrzés megállapításai szerint a Médiaszolgáltató elyi özéletet bemutató, a elyi mindennapi életvitelt segítő tartalmat a vizsgált éten napi szinten 15 óra 6 és 16 óra 33 özött, míg eti szinten 111 óra 23 ben sugárzott, míg e típusú műsorszámo apcsán a atározat s) pontjában napi 19 óra és eti 133 óra vállalást tett. (A atározat s) pontja, fenti táblázat 5.a,- 5.b. pontjai) Budapest, december 12. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö dr. Vass Ágnes itelesítő tag 7

8 2. számú mellélet a Médiatanács 2212/2012. (XII.12.) számú atározatáoz Baja TV Műsor címe ezdés vég nettó idő épújság 0:00:00 7:59:52 07:59:52 Bajai TV nyitó főcím 7:59:52 8:00:55 00:01:03 relám 8:00:55 8:01:25 00:00:30 Visszpillantó - 8:01:25 8:41:07 00:39:42 elyi özélet, 0:02:30 műsorajánló 8:41:07 8:41:40 00:00:33 Itton - Otton - ismeretterjesztő film 8:41:40 9:11:44 00:30:04 ismeretterjesztő (Hajdú-Biar; Biar) relám 9:11:44 9:12:14 00:00:30 Életútinterjú Dr. Gaál Csaba bajai 9:12:14 9:51:39 00:39:25 elyi özélet orvossal relám 9:51:39 9:54:52 00:03:13 III. Luciano Pavarotti Emlé Meterurzus 9:54:52 10:40:32 00:45:40 elyi ulturális Gálaoncert Baján 10:40:32 10:41:13 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés Visszpillantó - A ét legfontosabb írei elyi özélet, 10:41:13 11:20:54 00:39:41 (, lásd: 0:02:30 8:01:25) relám 11:20:54 11:21:24 00:00:30 Biini oncert Baján 11:21:24 12:47:27 01:26:03 elyi ulturális épújság 12:47:27 17:59:52 05:12:25 Bajai TV nyitó főcím 17:59:52 18:00:51 00:00:59 Visszpillantó - A ét legfontosabb írei (, lásd: 8:01:25) 18:00:51 18:40:28 00:39:37 műsorajánló 18:40:28 18:41:01 00:00:33 Római ásatás Bajától délre - riportfilm elyi özélet, 18:41:01 19:00:14 00:19:13 elyi ultúra műsorajánló 19:00:14 19:00:43 00:00:29 Misc Adrienn oncertje (I. rész) 19:00:43 20:08:35 01:07:52 elyi ultúra 20:08:35 20:09:17 00:00:42 örnyezetvédelem 0:02:30 8

9 írdetés Sportré - portréműsor (vendég: bajai 20:09:17 20:44:49 00:35:32 elyi sport dzsúdóedző) relám (Baja Mareting Kft.) 20:44:49 20:48:02 00:03:13 Bajai ul-túra - magazinműsor (bajai festményiállítás; délszláv táncáz elyi ulturális, 20:48:02 21:15:43 00:27:41 szabadtéren; 0:27:41 csanádi nyár, népagyományo felelevenítése; programajánló) 21:15:43 21:16:24 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés Visszpillantó - A ét legfontosabb írei elyi özélet, 21:16:24 21:56:02 00:39:38 (, lásd: 0:02:30 8:01:25) 21:56:02 21:56:43 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés Sipos F. Tamás oncert Baján 21:56:43 22:34:11 00:37:28 elyi ultúra relám (Baja Mareting Kft.) 22:34:11 22:37:24 00:03:13 Visszpillantó - A ét legfontosabb írei elyi özélet, 22:37:24 23:17:18 00:39:54 (, lásd: 0:02:30 8:01:25) épújság 23:17:18 0:00:00 00:42:42 épújság 0:00:00 6:59:52 06:59:52 Bajai TV nyitó főcím 6:59:52 7:00:51 00:00:59 Visszpillantó - A ét legfontosabb írei elyi özélet, 7:00:51 7:40:29 00:39:38 (, lásd: 0:02: :01:25) műsorajánló 7:40:29 7:41:02 00:00:33 Római ásatás Bajától délre - riportfilm 7:41:02 8:00:14 00:19:12 elyi ultúra műsorajánló 8:00:14 8:00:42 00:00:28 Misc Adrienn 8:00:42 9:08:36 01:07:54 elyi ultúra oncertje (I. rész) 9:08:36 9:09:17 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés Sportré - 9:09:17 9:44:49 00:35:32 elyi sport 9

10 portréműsor (vendég: bajai dzsúdóedző) relám (Baja Mareting Kft.) 9:44:49 9:48:02 00:03:13 Bajai ul-túra - magazinműsor (bajai festményiállítás; délszláv táncáz szabadtéren; 9:48:02 10:15:43 00:27:41 csanádi nyár, népagyományo felelevenítése; programajánló) írdetés Visszpillantó - A ét legfontosabb írei (, lásd: 10:16:24 10:56:02 00:39: :01:25) írdetés Sipos F. Tamás oncert Baján relám (Baja Mareting Kft.) 11:34:11 11:37:24 00:03:13 Visszpillantó - A ét legfontosabb írei (, lásd: 11:37:24 12:16:20 00:38: :01:25) épújság 12:16:20 18:00:07 05:43:47 Bajai TV nyitó főcím 18:00:07 18:00:54 00:00:47 műsorajánló 18:00:54 18:01:27 00:00:33 Bajai Atuális - íradó, sport,időjárás (becsengette; 100 éves az óvoda; Szécsenyi programiroda Baján; szabadegyetm Baján; módosult a 18:01:27 18:25:15 00:23:48 Kresz; isörösi szüret és szlová napo; Nemzete tánca: magyar táncoat tanulatta; sporte) elyi ulturális, 10:15:43 10:16:24 00:00:41 örnyezetvédelem elyi özélet, 10:56:02 10:56:43 00:00:41 örnyezetvédelem 10:56:43 11:34:11 00:37:28 elyi ultúra elyi özélet, elyi írműsor, 0:27:41 0:02:30 0:02:30 0:05:00 10

11 műsorajánló 18:25:15 18:25:43 00:00:28 Időjárásjelentés 18:25:43 18:26:48 00:01:05 információ relám (Bácsai 18:26:48 18:27:46 00:00:58 18:27:46 18:28:31 00:00:45 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 18:28:31 18:28:58 00:00:27 Kreatív e (farmer bevásárló 18:28:58 19:00:32 00:31:34 elyi ulturális tása) műsorajánló 19:00:32 19:01:05 00:00:33 Bajai Atuális -, lásd: :01:27 19:01:05 19:24:53 00:23:48 elyi írműsor műsorajánló 19:24:53 19:25:21 00:00:28 Időjárásjelentés 19:25:21 19:26:26 00:01:05 információ relám (Bácsai 19:26:26 19:27:24 00:00:58 Bemutatozi a Hercegszántói Horvát Tanítási elyi ulturális, 19:27:24 19:39:32 00:12:08 Nyelvű Óvoda, Általalános Isola és Diáotton 19:39:32 19:40:12 00:00:40 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 19:40:12 19:40:39 00:00:27 Made in Hungary - magyar terméeet bemutató sorozat 19:40:39 19:52:20 00:11:41 ismeretterjesztő Tunézia - ismerteterjesztő rövidfilm 19:52:20 19:58:58 00:06:38 ismeretterjsztő műsorajánló 19:58:58 19:59:30 00:00:32 Bajai Atuális -, lásd: :01:27 19:59:30 20:23:18 00:23:48 elyi írműsor műsorajánló 20:23:18 20:23:47 00:00:29 Időjárásjelentés 20:23:47 20:24:52 00:01:05 információ relám (Bácsai 20:24:52 20:25:50 00:00:58 Mesterfoon: Villamosgép teercselés - elyi ismerteterjesztő 20:25:50 20:36:18 00:10:28 ismeretterjesztő, rövidfilm ( nyelven feliratozva) írdetés 20:36:18 20:37:00 00:00:42 örnyezetvédelem 0:05:00 0:12:08 0:05:00 11

12 Rajó zenear bajai 20:37:00 21:31:22 00:54:22 elyi ulturális oncertje műsorajánló 21:31:22 21:31:49 00:00:27 Beszélgetés B. Mili Ferenc 21:31:49 22:08:41 00:36:52 elyi ulturális festőművésszel műsorajánló 22:08:41 22:09:13 00:00:32 Bajai Atuális -, lásd: 22:09:13 22:33:01 00:23:48 elyi írműsor :01:27 műsorajánló 22:33:01 22:33:30 00:00:29 Időjárásjelentés 22:33:30 22:34:35 00:01:05 információ relám (Bácsai 22:34:35 22:35:33 00:00:58 Mesterfoon: Villamosgép elyi teercselés - 22:35:33 22:46:01 00:10:28 ismeretterjesztő,, lásd: :25:50 22:46:01 22:46:42 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 22:46:42 22:47:12 00:00:30 Hosszú Katina olimpion öszöntése 22:47:12 23:24:00 00:36:48 elyi sport Záró főcím 23:24:00 23:31:44 00:07:44 épújság 23:31:44 0:00:00 00:28:16 épújság 0:00:00 6:59:54 06:59:54 Bajai TV nyitó főcím 6:59:54 7:00:41 00:00:47 műsorajánló 7:00:41 7:01:14 00:00:33 Bajai Atuális -, lásd: :01:27 7:01:14 7:25:02 00:23:48 elyi írműsor műsorajánló 7:25:02 7:25:31 00:00:29 Időjárásjelentés 7:25:31 7:26:36 00:01:05 információ relám (Bácsai 7:26:36 7:27:34 00:00:58 7:27:34 7:28:19 00:00:45 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 7:28:19 7:28:45 00:00:26 Kreatív e (farmer bevásárló 7:28:45 8:00:19 00:31:34 elyi ulturális tása) műsorajánló 8:00:19 8:00:52 00:00:33 Bajai Atuális -, lásd: :01:27 8:00:52 8:24:40 00:23:48 elyi írműsor műsorajánló 8:24:40 8:25:09 00:00:29 Időjárásjelentés 8:25:09 8:26:14 00:01:05 információ relám (Bácsai 8:26:14 8:27:12 00:00:58 0:54:22 0:05:00 12

13 Bemutatozi a Hercegszántói Horvát Tanítási elyi ulturális, 8:27:12 8:39:19 00:12:07 Nyelvű Óvoda, Általalános Isola és Diáotton 8:39:19 8:40:00 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 8:40:00 8:46:27 00:06:27 Made in Hungary - magyar terméeet 8:46:27 8:52:08 00:05:41 ismeretterjesztő bemutató sorozat műsorajánló 8:52:08 8:52:41 00:00:33 Bajai Atuális -, lásd: 8:52:41 9:16:29 00:23:48 elyi írműsor :01:27 műsorajánló 9:16:29 9:16:58 00:00:29 Időjárásjelentés 9:16:58 9:18:02 00:01:04 információ relám (Bácsai 9:18:02 9:19:00 00:00:58 Mesterfoon: Villamosgép teercselés -, lásd: :25:50 9:19:00 9:29:28 00:10:28 elyi ismeretterjesztő, 9:29:28 9:30:10 00:00:42 örnyezetvédelem írdetés Rajó zenear bajai elyi 9:30:10 10:24:33 00:54:23 oncertje ulturális, műsorajánló 10:24:33 10:25:00 00:00:27 Beszélgetés B. Mili Ferenc 10:25:00 11:01:52 00:36:52 elyi ulturális festőművésszel műsorajánló 11:01:52 11:02:25 00:00:33 Bajai Atuális -, lásd: :01:27 11:02:25 11:26:02 00:23:37 elyi írműsor műsorajánló 11:26:02 11:26:41 00:00:39 Időjárásjelentés 11:26:41 11:27:46 00:01:05 információ relám (Bácsai 11:27:46 11:28:44 00:00:58 Mesterfoon: Villamosgép elyi teercselés - 11:28:44 11:39:12 00:10:28 ismeretterjesztő,, lásd: :25:50 írdetés 11:39:12 11:39:54 00:00:42 örnyezetvédelem műsorajánló 11:39:54 11:40:20 00:00:26 13

14 Hosszú Katina olimpion öszöntése 11:40:20 12:16:15 00:35:55 elyi sport Képújság 12:16:15 18:01:31 05:45:16 Bajai TV nyitó főcím 18:01:31 18:02:18 00:00:47 műsorajánló 18:02:18 18:02:55 00:00:37 relám (Bácsai 18:02:55 18:03:53 00:00:58 Bajai Atuális - íradó, sport,időjárás (új nevet apott a szaözépisola; időözi lesz választás Baján; 18:03:53 18:18:57 00:15:04 elyi írműsor orgonaoncert a belvárosban; iállítás; alfogó és alfőzőverseny; sporte) műsorajánló 18:18:57 18:19:26 00:00:29 Időjárásjelentés 18:19:26 18:20:40 00:01:14 információ műsorajánló 18:20:40 18:21:19 00:00:39 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm (bútorasztalos) 18:21:19 18:28:33 00:07:14 elyi ismeretterjesztő írdetés 18:28:33 18:29:14 00:00:41 örnyezetvédelem műsorajánló 18:29:14 18:29:41 00:00:27 Bajai ul-túra - magazinműsor (lezmer oncert a bajai zsinagógában; 18:29:41 18:56:01 00:26:20 elyi ulturális alotótáboro bajai amatőröne; programajánló) műsorajánló 18:56:01 18:56:36 00:00:35 relám (Bácsai 18:56:36 18:57:40 00:01:04 Bajai Atuális -, lásd: :03:53 18:57:40 19:12:40 00:15:00 elyi írműsor műsorajánló 19:12:40 19:13:09 00:00:29 Időjárásjelentés 19:13:09 19:14:23 00:01:14 információ műsorajánló 19:14:23 19:15:02 00:00:39 Mi leszel, a nagy szamabemutató 19:15:02 19:22:16 00:07:14 elyi ismeretterjesztő 14

15 isfilm (bútorasztalos) 19:22:16 19:22:57 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 19:22:57 19:23:23 00:00:26 Kávészünet - rendagyó irodalomóra 19:23:23 19:48:33 00:25:10 elyi ulturális (megzenésített verse a bajai főisolán) műsorajánló 19:48:33 19:49:11 00:00:38 relám (Bácsai 19:49:11 19:50:09 00:00:58 Bajai Atuális -, lásd: 19:50:09 20:05:13 00:15:04 elyi írműsor :03:53 műsorajánló 20:05:13 20:05:42 00:00:29 Időjárásjelentés 20:05:42 20:06:56 00:01:14 információ műsorajánló 20:06:56 20:07:35 00:00:39 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm (bútorasztalos) 20:07:35 20:14:49 00:07:14 elyi ismeretterjesztő írdetés 20:14:49 20:15:30 00:00:41 örnyezetvédelem műsorajánló 20:15:30 20:15:58 00:00:28 Nyitott egyetem - Új utaon az építészet 20:15:58 20:38:48 00:22:50 elyi ulturális relám (Baja Mareting Kft.) 20:38:48 20:42:01 00:03:13 III. Luciano Pavarotti Emlé Meterurzus 20:42:01 21:41:40 00:59:39 elyi ulturális Gálaoncert Baján (2. rész) műsorajánló 21:41:40 21:42:17 00:00:37 relám (Bácsai 21:42:17 21:43:15 00:00:58 Bajai Atuális -, lásd: :03:53 21:43:15 21:58:19 00:15:04 elyi írműsor műsorajánló 21:58:19 21:58:48 00:00:29 Időjárásjelentés 21:58:48 22:00:02 00:01:14 információ műsorajánló 22:00:02 22:00:42 00:00:40 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm 22:00:42 22:07:55 00:07:13 elyi ismeretterjesztő 15

16 (bútorasztalos) 22:07:55 22:08:36 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 22:08:36 22:09:02 00:00:26 Bajai ul-túra - magazinműsor 22:09:02 22:35:27 00:26:25 elyi ulturális,, lásd: :29:41 relám (Bácsai 22:35:27 22:36:25 00:00:58 Beszélgetés a elyi ulturális, 22:36:25 22:53:54 00:17:29 busójárásról Záró főcím 22:53:54 23:01:38 00:07:44 épújság 23:01:38 0:00:00 00:58:22 épújság 0:00:00 6:59:53 06:59:53 Bajai TV nyitó főcím 6:59:53 7:00:40 00:00:47 műsorajánló 7:00:40 7:01:18 00:00:38 relám (Bácsai 7:01:18 7:02:15 00:00:57 Bajai Atuális -, lásd: 7:02:15 7:17:19 00:15:04 elyi írműsor :03:53 műsorajánló 7:17:19 7:17:48 00:00:29 Időjárásjelentés 7:17:48 7:19:02 00:01:14 információ műsorajánló 7:19:02 7:19:41 00:00:39 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm (bútorasztalos) 7:19:41 7:26:55 00:07:14 elyi ismeretterjesztő írdetés 7:26:55 7:27:36 00:00:41 örnyezetvédelem műsorajánló 7:27:36 7:28:03 00:00:27 Bajai ul-túra -, lásd: 7:28:03 7:54:23 00:26:20 elyi írműsor :29:41 műsorajánló 7:54:23 7:55:00 00:00:37 relám (Bácsai 7:55:00 7:55:58 00:00:58 Bajai Atuális -, lásd: :03:53 7:55:58 8:11:03 00:15:05 elyi írműsor műsorajánló 8:11:03 8:11:31 00:00:28 Időjárásjelentés 8:11:31 8:12:45 00:01:14 információ műsorajánló 8:12:45 8:13:25 00:00:40 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm (bútorasztalos) 8:13:25 8:20:38 00:07:13 elyi ismeretterjesztő 16

17 8:20:38 8:21:19 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés műsorajánló 8:21:19 8:21:46 00:00:27 Kávészünet - rendagyó irodalomóra 8:21:46 8:46:56 00:25:10 elyi ulturális (megzenésített verse a bajai főisolán) műsorajánló 8:46:56 8:47:33 00:00:37 relám (Bácsai 8:47:33 8:48:31 00:00:58 Bajai Atuális -, lásd: 8:48:31 9:03:35 00:15:04 elyi írműsor :03:53 műsorajánló 9:03:35 9:04:04 00:00:29 Időjárásjelentés 9:04:04 9:05:18 00:01:14 információ műsorajánló 9:05:18 9:05:58 00:00:40 Képújság-blo 0:16:33 0:46:36 00:30:03 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm (bútorasztalos) 9:05:58 9:13:11 00:07:13 elyi ismeretterjesztő írdetés 9:13:11 9:13:52 00:00:41 örnyezetvédelem műsorajánló 9:13:52 9:14:21 00:00:29 Nyitott egyetem - Új utaon az építészet 9:14:21 9:37:11 00:22:50 elyi ulturális relám (Baja Mareting Kft.) 9:37:11 9:40:22 00:03:11 III. Luciano Pavarotti Emlé Meterurzus 9:40:22 10:40:03 00:59:41 elyi ulturális Gálaoncert Baján (2. rész) műsorajánló 10:40:03 10:40:40 00:00:37 relám (Bácsai Bajai Atuális -, lásd: :03:53 10:40:40 10:41:37 00:00:57 10:41:37 10:56:42 00:15:05 elyi írműsor Képújság-blo 0:46:36 1:16:39 00:30:03 Hírdetés- Képújság főcím írdessen nálun! (Bajai TV) Ma éjfélig éevényes riasztás 0:16:33 0:17:00 00:00:27 0:17:00 0:17:21 00:00:21 0:17:21 0:17:39 00:00:18 Relám főcím 0:17:39 0:17:57 00:00:18 műsorajánló 10:56:42 10:57:11 00:00:29 Delfi (otatás) Baja 0:17:57 0:18:27 00:00:30 Időjárásjelentés 10:57:11 10:58:25 00:01:14 információ Kun László Középisola 0:18:27 0:21:02 00:02:35 műsorajánló 10:58:25 10:59:04 00:00:39 névnapo 0:21:02 0:21:18 00:00:16 Mi leszel, a nagy 10:59:04 11:06:18 00:07:14 elyi ismeretterjesztő Hírdetés- 0:21:18 0:21:46 00:00:28 17

18 szamabemutató isfilm (bútorasztalos) írdetés 11:06:18 11:06:59 00:00:41 örnyezetvédelem műsorajánló 11:06:59 11:07:25 00:00:26 Bajai ul-túra -, lásd: :29:41 relám (Bácsai Beszélgetés a busójárásról 11:07:25 11:33:50 00:26:25 elyi írműsor Képújság főcím írdessen nálun! (Bajai TV) Ma éjfélig éevényes riasztás 0:21:46 0:22:07 00:00:21 0:22:07 0:22:25 00:00:18 Relám főcím 0:22:25 0:22:43 00:00:18 11:33:50 11:34:47 00:00:57 Delfi (otatás) Baja 0:22:43 0:23:13 00:00:30 11:34:47 11:52:28 00:17:41 elyi ulturális, Kun László Középisola 0:23:13 0:25:48 00:02:35 épújság 11:52:28 17:59:53 06:07:25 névnapo 0:25:48 0:26:04 00:00:16 Bajai TV nyitó főcím 17:59:53 18:00:40 00:00:47 Hírdetés- Képújság főcím 0:26:04 0:26:31 00:00:27 írdessen műsorajánló 18:00:40 18:01:07 00:00:27 nálun! (Bajai 0:26:31 0:26:51 00:00:20 TV) írdetés Bajai Atuális - íradó, sport,időjárás (vállalozásoat segítő iroda nyílt Baján; rendívüli testületi ülés; időözi választás Baján; felszámolás; lezmer Baján; sporte) 18:01:07 18:01:48 00:00:41 örnyezetvédelem 18:01:48 18:18:05 00:16:17 elyi írműsor műsorajánló 18:18:05 18:18:59 00:00:54 Időjárásjelentés 18:18:59 18:20:22 00:01:23 információ relám (Bácsai műsorajánló 18:21:20 18:21:53 00:00:33 Mesterfoon: gyertyaöntés - ismerteterjesztő rövidfilm Ma éjfélig éevényes riasztás 0:26:51 0:27:10 00:00:19 Relám főcím 0:27:10 0:27:28 00:00:18 Delfi (otatás) Baja Kun László Középisola 0:27:28 0:27:58 00:00:30 0:27:58 0:30:34 00:02:36 18:20:22 18:21:20 00:00:58 névnapo 0:30:34 0:30:49 00:00:15 18:21:53 18:34:18 00:12:25 elyi ismeretterjesztő, Közasznú információ főcím bajai patiá nyitvatartása 0:30:49 0:31:06 00:00:17 0:31:06 0:32:12 00:01:06 18

19 ( nyelven szól és magyarul feliratozva) műsorajánló 18:34:18 18:35:02 00:00:44 Képújság főcím 0:32:12 0:32:22 00:00:10 relám (Baja Mareting Kft.) 18:35:02 18:38:14 00:03:12 bajai egyáza 0:32:22 0:34:12 00:01:50 műsorajánló 18:38:14 18:38:46 00:00:32 Bajai TV 0:34:12 0:35:02 00:00:50 Sziréna - rendőrségi 18:38:46 18:57:50 00:19:04 elyi özélet időjárás 0:35:02 0:35:52 00:00:50 magazin műsorajánló 18:57:50 18:58:12 00:00:22 írdetés Bajai Atuális -, lásd: :01:48 18:58:12 18:58:58 00:00:46 örnyezetvédelem 18:58:58 19:15:15 00:16:17 elyi írműsor Nemzete Tánca Baján (délszláv, magyar, orvát, német) Közasznú információ főcím bajai patiá nyitvatartása 0:35:52 0:36:47 00:00:55 0:36:47 0:37:05 00:00:18 0:37:05 0:38:11 00:01:06 műsorajánló 19:15:15 19:16:09 00:00:54 Képújság főcím 0:38:11 0:38:21 00:00:10 Időjárásjelentés 19:16:09 19:17:32 00:01:23 információ bajai egyáza 0:38:21 0:40:11 00:01:50 relám (Bácsai 19:17:32 19:18:30 00:00:58 Bajai TV 0:40:11 0:41:01 00:00:50 műsorajánló 19:18:30 19:19:03 00:00:33 időjárás 0:41:01 0:41:51 00:00:50 Mesterfoon: gyertyaöntés - Nemzete ismerteterjesztő elyi Tánca Baján rövidfilm 19:19:03 19:31:28 00:12:25 ismeretterjesztő, (délszláv, ( magyar, orvát, nyelven szól és német) magyarul 0:41:51 0:42:46 00:00:55 feliratozva) műsorajánló 19:31:28 19:32:07 00:00:39 Idegenforgalmi fejlesztése Baján - beszélgetés a polgármesterrel írdetés A lázmérő - ismeretterjesztő rövidfilm Bajai Atuális -, lásd: :01:48 19:32:07 19:52:52 00:20:45 elyi özélet 19:52:52 19:53:34 00:00:42 örnyezetvédelem 19:53:34 19:58:52 00:05:18 ismeretterjesztő 19:58:52 20:15:09 00:16:17 elyi írműsor Közasznú információ főcím bajai patiá nyitvatartása 0:42:46 0:43:04 00:00:18 0:43:04 0:44:09 00:01:05 Képújság főcím 0:44:09 0:44:19 00:00:10 bajai egyáza 0:44:19 0:46:10 00:01:51 Bajai TV 0:46:10 0:46:20 00:00:10 műsorajánló 20:15:09 20:16:03 00:00:54 névnapo 0:46:20 0:46:36 00:00:16 19

20 Időjárásjelentés 20:16:03 20:17:26 00:01:23 információ 00:30:03 relám (Bácsai 20:17:26 20:18:24 00:00:58 műsorajánló 20:18:24 20:18:58 00:00:34 Mesterfoon: gyertyaöntés - ismerteterjesztő elyi rövidfilm Hírdetés- 20:18:58 20:31:22 00:12:24 ismeretterjesztő, ( Képújság főcím nyelven szól és 0:46:36 0:47:03 00:00:27 magyarul feliratozva) műsorajánló 20:31:22 20:32:01 00:00:39 X. Iill Nemzetözi Jazz és Blues Nap - Mr. Fireand oncert relám (Baja Mareting Kft.) 20:32:01 21:12:56 00:40:55 elyi ultúra műsorajánló 21:16:09 21:16:41 00:00:32 Múltun eresztény megismerése - Dr. Hegedűs András előadása írdessen nálun! (Bajai TV) Ma éjfélig éevényes riasztás 0:47:03 0:47:24 00:00:21 0:47:24 0:47:42 00:00:18 21:12:56 21:16:09 00:03:13 Relám főcím 0:47:42 0:48:00 00:00:18 21:16:41 22:09:59 00:53:18 elyi ismeretterjesztő, vallás Delfi (otatás) Baja Kun László Középisola 0:48:00 0:48:30 00:00:30 0:48:30 0:51:05 00:02:35 műsorajánló 22:09:59 22:10:25 00:00:26 névnapo 0:51:05 0:51:20 00:00:15 Hírdetés- 22:10:25 22:11:06 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés Képújság főcím 0:51:20 0:51:48 00:00:28 Bajai Atuális - írdessen, lásd: 22:11:06 22:27:24 00:16:18 elyi írműsor nálun! (Bajai :01:48 TV) 0:51:48 0:52:09 00:00:21 műsorajánló 22:27:24 22:28:18 00:00:54 Ma éjfélig éevényes riasztás 0:52:09 0:52:27 00:00:18 Időjárásjelentés 22:28:18 22:29:41 00:01:23 információ Relám főcím 0:52:27 0:52:45 00:00:18 relám (Bácsai Delfi (otatás) 22:29:41 22:30:38 00:00:57 0:52:45 0:53:15 00:00:30 Baja Kun László műsorajánló 22:30:38 22:31:12 00:00:34 0:53:15 0:55:51 00:02:36 Középisola Mesterfoon: gyertyaöntés - ismerteterjesztő rövidfilm ( nyelven szól és magyarul feliratozva) 22:31:12 22:43:36 00:12:24 elyi ismeretterjesztő, névnapo 0:55:51 0:56:06 00:00:15 műsorajánló 22:43:36 22:44:16 00:00:40 Hírdetés- 0:56:06 0:56:34 00:00:28 20

21 Képújság főcím írdessen Sziréna - rendőrségi 22:44:16 23:03:21 00:19:05 elyi özélet nálun! (Bajai magazin TV) 0:56:34 0:56:55 00:00:21 Ma éjfélig Záró főcím 23:03:21 23:11:04 00:07:43 éevényes 0:56:55 0:57:13 00:00:18 riasztás épújság 23:11:04 0:00:00 00:48:56 Relám főcím 0:57:13 0:57:31 00:00:18 épújság 0:00:00 6:59:53 06:59:53 Delfi (otatás) Baja 0:57:31 0:58:01 00:00:30 Bajai TV nyitó főcím 6:59:53 7:00:41 00:00:48 Kun László Középisola 0:58:01 1:00:36 00:02:35 műsorajánló 7:00:41 7:01:07 00:00:26 névnapo 1:00:36 1:00:51 00:00:15 Közasznú 7:01:07 7:01:48 00:00:41 örnyezetvédelem információ írdetés főcím 1:00:51 1:01:09 00:00:18 Bajai Atuális -, lásd: :01:48 7:01:48 7:18:05 00:16:17 elyi írműsor bajai patiá nyitvatartása 1:01:09 1:02:15 00:01:06 műsorajánló 7:18:05 7:18:59 00:00:54 Képújság főcím 1:02:15 1:02:25 00:00:10 Időjárásjelentés 7:18:59 7:20:18 00:01:19 információ bajai egyáza 1:02:25 1:04:16 00:01:51 relám (Bácsai 7:20:18 7:21:20 00:01:02 Bajai TV 1:04:16 1:05:04 00:00:48 műsorajánló 7:21:20 7:21:54 00:00:34 időjárás 1:05:04 1:05:55 00:00:51 Mesterfoon: gyertyaöntés - Nemzete ismerteterjesztő elyi Tánca Baján rövidfilm 7:21:54 7:34:18 00:12:24 ismeretterjesztő, (délszláv, ( magyar, orvát, nyelven szól és német) magyarul 1:05:55 1:06:51 00:00:56 feliratozva) műsorajánló 7:34:18 7:35:02 00:00:44 Közasznú információ főcím 1:06:51 1:07:08 00:00:17 relám (Baja bajai patiá 7:35:02 7:38:14 00:03:12 1:07:08 1:08:14 00:01:06 Mareting Kft.) nyitvatartása műsorajánló 7:38:14 7:38:46 00:00:32 Képújság főcím 1:08:14 1:08:24 00:00:10 Sziréna - rendőrségi 7:38:46 7:57:50 00:19:04 elyi özélet bajai egyáza 1:08:24 1:10:14 00:01:50 magazin műsorajánló 7:57:50 7:58:17 00:00:27 Bajai TV 1:10:14 1:11:03 00:00:49 7:58:17 7:58:58 00:00:41 örnyezetvédelem időjárás 1:11:03 1:11:54 00:00:51 írdetés Bajai Atuális -, lásd: :01:48 7:58:58 8:15:16 00:16:18 elyi írműsor műsorajánló 8:15:16 8:16:09 00:00:53 Nemzete Tánca Baján (délszláv, magyar, orvát, német) Közasznú információ 1:11:54 1:12:50 00:00:56 1:12:50 1:13:06 00:00:16 21

22 főcím Időjárásjelentés 8:16:09 8:17:33 00:01:24 információ bajai patiá nyitvatartása 1:13:06 1:14:13 00:01:07 relám (Bácsai 8:17:33 8:18:30 00:00:57 Képújság főcím 1:14:13 1:14:23 00:00:10 műsorajánló 8:18:30 8:19:04 00:00:34 bajai egyáza 1:14:23 1:16:13 00:01:50 Mesterfoon: gyertyaöntés - ismerteterjesztő elyi rövidfilm 8:19:04 8:31:28 00:12:24 ismeretterjesztő, ( nyelven szól és Bajai TV 1:16:13 1:16:23 00:00:10 magyarul feliratozva) műsorajánló 8:31:28 8:32:08 00:00:40 névnapo 1:16:23 1:16:39 00:00:16 Idegenforgalmi fejlesztése Baján - 8:32:08 8:52:52 00:20:44 elyi özélet beszélgetés a 00:30:03 polgármesterrel írdetés A lázmérő - ismeretterjesztő rövidfilm Bajai Atuális -, lásd: :01:48 8:52:52 8:53:34 00:00:42 örnyezetvédelem 8:53:34 8:58:52 00:05:18 ismeretterjesztő 8:58:52 9:15:10 00:16:18 elyi írműsor műsorajánló 9:15:10 9:16:03 00:00:53 Időjárásjelentés 9:16:03 9:17:27 00:01:24 információ relám (Bácsai 9:17:27 9:18:24 00:00:57 műsorajánló 9:18:24 9:18:58 00:00:34 Mesterfoon: gyertyaöntés - ismerteterjesztő elyi rövidfilm 9:18:58 9:31:22 00:12:24 ismeretterjesztő, ( nyelven szól és magyarul feliratozva) műsorajánló 9:31:22 9:32:02 00:00:40 X. Iill Nemzetözi Jazz és Blues Nap - Mr. Fireand oncert relám (Baja Mareting Kft.) 9:32:02 10:12:57 00:40:55 elyi ultúra 10:12:57 10:16:09 00:03:12 Hírdetés- Képújság főcím írdessen nálun! (Bajai TV) Ma éjfélig éevényes riasztás 0:16:33 0:17:00 00:00:27 0:17:00 0:17:21 00:00:21 0:17:21 0:17:39 00:00:18 műsorajánló 10:16:09 10:16:41 00:00:32 Relám főcím 0:17:39 0:17:57 00:00:18 22

23 Múltun eresztény megismerése - Dr. Hegedűs András előadása 10:16:41 11:09:59 00:53:18 műsorajánló 11:09:59 11:10:26 00:00:27 elyi ismeretterjesztő, vallás Delfi (otatás) Baja Kun László Középisola 0:17:57 0:18:27 00:00:30 0:18:27 0:21:02 00:02:35 műsorajánló 11:42:37 11:44:16 00:01:39 Kun László Középisola 0:23:13 0:25:48 00:02:35 11:10:26 11:11:06 00:00:40 örnyezetvédelem írdetés névnapo 0:21:02 0:21:18 00:00:16 Bajai Atuális -, lásd: 11:11:06 11:27:24 00:16:18 elyi írműsor :01:48 00:04:45 műsorajánló 11:27:24 11:28:18 00:00:54 Hírdetés- Képújság főcím 0:21:18 0:21:46 00:00:28 Időjárásjelentés 11:28:18 11:29:41 00:01:23 információ írdessen nálun! (Bajai 0:21:46 0:22:07 00:00:21 TV) Ma éjfélig relám (Bácsai 11:29:41 11:30:39 00:00:58 éevényes riasztás 0:22:07 0:22:25 00:00:18 műsorajánló 11:30:39 11:31:12 00:00:33 Relám főcím 0:22:25 0:22:43 00:00:18 Mesterfoon: gyertyaöntés - ismerteterjesztő elyi rövidfilm Delfi (otatás) 11:31:12 11:42:37 00:11:25 ismeretterjesztő, ( Baja nyelven szól és 0:22:43 0:23:13 00:00:30 magyarul feliratozva) Sziréna - rendőrségi 11:44:16 12:03:32 00:19:16 elyi özélet magazin névnapo 0:25:48 0:26:04 00:00:16 épújság 12:03:32 17:59:54 05:56:22 00:04:46 Bajai TV nyitó főcím 17:59:54 18:00:41 00:00:47 Hírdetés- Képújság főcím 0:26:04 0:26:31 00:00:27 írdessen műsorajánló 18:00:41 18:01:20 00:00:39 nálun! (Bajai TV) 0:26:31 0:26:51 00:00:20 Bajai Atuális - íradó, sport,időjárás (munáltatói fórum Baján; pótfelvételi; diáo a levéltárban; Magyar Dal Napja Baján; sporte) 18:01:20 18:15:58 00:14:38 elyi írműsor Ma éjfélig éevényes riasztás 0:26:51 0:27:10 00:00:19 műsorajánló 18:15:58 18:16:53 00:00:55 Relám főcím 0:27:10 0:27:28 00:00:18 Időjárásjelentés 18:16:53 18:18:00 00:01:07 információ Delfi (otatás) Baja 0:27:28 0:27:58 00:00:30 23

24 relám (Bácsai Rendívüli testületi ülés. írdetés Lelátó - sportmagazin 18:18:00 18:18:57 00:00:57 18:18:57 18:27:02 00:08:05 elyi özélet 18:27:02 18:27:43 00:00:41 örnyezetvédelem 18:27:43 18:48:16 00:20:33 elyi sport műsorajánló 18:48:16 18:48:43 00:00:27 Mi leszel, a nagy szamabemutató isfilm (egészségügyi szaápoló) 18:48:43 19:03:14 00:14:31 elyi ismeretterjesztő Kun László Középisola 0:27:58 0:30:34 00:02:36 névnapo 0:30:34 0:30:49 00:00:15 Közasznú információ főcím bajai patiá nyitvatartása 00:04:45 0:30:49 0:31:06 00:00:17 0:31:06 0:32:12 00:01:06 Képújság főcím 0:32:12 0:32:22 00:00:10 műsorajánló 19:03:14 19:03:53 00:00:39 bajai egyáza 0:32:22 0:34:12 00:01:50 Bajai Atuális -, lásd: 19:03:53 19:18:32 00:14:39 elyi írműsor Bajai TV 0:34:12 0:35:02 00:00: :01:20 műsorajánló 19:18:32 19:19:21 00:00:49 időjárás 0:35:02 0:35:52 00:00:50 Időjárásjelentés 19:19:21 19:20:33 00:01:12 információ Nemzete Tánca Baján (délszláv, magyar, orvát, német) 0:35:52 0:36:47 00:00:55 relám (Bácsai Rendívüli testületi ülés. 19:20:33 19:21:31 00:00:58 00:05:58 19:21:31 19:29:35 00:08:04 elyi özélet műsorajánló 19:29:35 19:30:02 00:00:27 Közasznú információ főcím bajai patiá nyitvatartása 0:36:47 0:37:05 00:00:18 0:37:05 0:38:11 00:01:06 19:30:02 19:30:44 00:00:42 örnyezetvédelem írdetés Képújság főcím 0:38:11 0:38:21 00:00:10 Megyei Krónia 19:30:44 20:02:32 00:31:48 elyi özélet,íradás bajai egyáza 0:38:21 0:40:11 00:01:50 műsorajánló 20:02:32 20:03:12 00:00:40 Bajai TV 0:40:11 0:41:01 00:00:50 Bajai Atuális -, lásd: 20:03:12 20:17:50 00:14:38 elyi írműsor :01:20 időjárás 0:41:01 0:41:51 00:00:50 műsorajánló 20:17:50 20:18:44 00:00:54 Nemzete Tánca Baján (délszláv, magyar, orvát, német) 0:41:51 0:42:46 00:00:55 Időjárásjelentés 20:18:44 20:19:52 00:01:08 információ 00:05:59 relám (Bácsai Közasznú 20:19:52 20:20:49 00:00:57 információ 0:42:46 0:43:04 00:00:18 24

25 főcím Rendívüli testületi bajai patiá 20:20:49 20:28:54 00:08:05 elyi özélet ülés. nyitvatartása 0:43:04 0:44:09 00:01:05 műsorajánló 20:28:54 20:29:21 00:00:27 Képújság főcím 0:44:09 0:44:19 00:00:10 Terray Orsoly önálló 20:29:21 21:33:25 01:04:04 elyi ultúra zenés estje bajai egyáza 0:44:19 0:46:10 00:01:51 21:33:25 21:34:07 00:00:42 örnyezetvédelem írdetés Bajai TV 0:46:10 0:46:20 00:00:10 Búvárélet Baján - ismeretterjesztő 21:34:07 22:04:26 00:30:19 elyi ismeretterjesztő isfilm névnapo 0:46:20 0:46:36 00:00:16 műsorajánló 22:04:26 22:05:05 00:00:39 00:03:50 Bajai Atuális - Hírdetés-, lásd: 22:05:05 22:19:44 00:14:39 elyi írműsor 0:46:36 0:47:03 00:00:27 Képújság főcím :01:20 műsorajánló 22:19:44 22:20:37 00:00:53 Időjárásjelentés 22:20:37 22:21:45 00:01:08 információ írdessen nálun! (Bajai TV) Ma éjfélig éevényes riasztás 0:47:03 0:47:24 00:00:21 0:47:24 0:47:42 00:00:18 Bajai Atuális -, lásd: :01:20 7:01:19 7:15:58 00:14:39 elyi írműsor Kun László Középisola 0:53:15 0:55:51 00:02:36 relám (Bácsai 22:21:45 22:22:42 00:00:57 Relám főcím 0:47:42 0:48:00 00:00:18 Rendívüli testületi Delfi (otatás) 22:22:42 22:30:47 00:08:05 elyi özélet ülés. Baja 0:48:00 0:48:30 00:00:30 műsorajánló 22:30:47 22:31:13 00:00:26 Kun László Középisola 0:48:30 0:51:05 00:02:35 22:31:13 22:31:54 00:00:41 örnyezetvédelem írdetés névnapo 0:51:05 0:51:20 00:00:15 Lelátó - 22:31:54 22:52:28 00:20:34 elyi sport sportmagazin 00:04:44 Záró főcím 22:52:28 23:00:12 00:07:44 Hírdetés- Képújság főcím 0:51:20 0:51:48 00:00:28 írdessen épújság 23:00:12 0:00:00 00:59:48 nálun! (Bajai 0:51:48 0:52:09 00:00:21 TV) épújság 0:00:00 6:59:53 06:59:53 Ma éjfélig éevényes 0:52:09 0:52:27 00:00:18 riasztás Bajai TV nyitó főcím 6:59:53 7:00:40 00:00:47 Relám főcím 0:52:27 0:52:45 00:00:18 műsorajánló 7:00:40 7:01:19 00:00:39 Delfi (otatás) Baja 0:52:45 0:53:15 00:00:30 műsorajánló 7:15:58 7:16:52 00:00:54 névnapo 0:55:51 0:56:06 00:00:15 Időjárásjelentés 7:16:52 7:17:59 00:01:07 információ 00:04:46 relám (Bácsai Hírdetés- 7:17:59 7:18:57 00:00:58 0:56:06 0:56:34 00:00:28 Képújság főcím Rendívüli testületi 7:18:57 7:27:01 00:08:04 elyi özélet írdessen 0:56:34 0:56:55 00:00:21 25

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása. a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása. a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/ (V. 6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/5646-11/2013. Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 806/2008. (V.6.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 806/2008. (V.6.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 806/2008. (V.6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZAT. helybenhagyom.

HATÁROZAT. helybenhagyom. Szám: 119-3/2014/ADR Tárgy: KARINTIA Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság

Részletesebben