Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltétele március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere március 1. napjától, visszavonásig. V /

2 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. a hitelintézeteről és a pénzügyi vállalozásoról szóló évi CXII. törvény (a továbbiaban Hpt.) 3. (1) beezdés c) pontja szerinti pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatást az Állami P énz- és Tőepiaci Felügyelet 150/1998. számú határozata alapján jogosult végezni. Az Erste Leasing Eszözfinanszírozási Zrt. a Hpt. 3. (1) beezdés c) pontja szerinti pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatást a Pénzügyi Szervezete Állami Felügyeleténe I-1901/2001. számú határozata alapján jogosult végezni. 1. Az Általános Szerződési Feltétele hatálya Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., vagy az Erste Leasing Eszözfinanszírozási Zrt. (a továbbiaban: ERSTE LEASING) és a vele szerződő fél (a továbbiaban: Lízingbevevő) (a továbbiaban együttesen: Fele) minden olyan üzleti apcsolatára, amelyne eretében az ERSTE LEASING magyar forint vagy ülföldi deviza alapon, pénzügyi lízing hitellevél iállítása alapján, vagy pénzügyi lízing hitellevél iállítása nélül pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatást nyújt, jogszabály ötelező rendelezése vagy a Fele ifejezetten eltérő tartalmú szerződési iötése hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételeet (a továbbiaban: ÁSZF) ell alalmazni Lízingbevevő az ERSTE LEASING mindenor hatályos finanszírozási feltételeine megfelelő bármely nagyorú és cselevőépes, magyar állampolgár természetes személy, a Magyar Köztársaságban széhellyel rendelező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelező gazdasági társaság lehet. Az ERSTE LEASING valamennyi Lízingbevevő, illetve azzá válni ívánó jogalany esetében fenntartja az egyedi hitelbírálat, anna alapján a finanszírozási érelem indoolás nélüli elutasításána jogát. Az ERSTE LEASING mindenor hatályos finanszírozási feltételei tartalmazzá azoat a feltételeet, amelye alapján valamely jogalany Lízingbevevővé válhat. A Havi Fix deviza alapú lízing onstrució az ERSTE LEASING mindenor hatályos finanszírozási feltételei alapján választható Az egyes pénzügyi lízing ügyletere elsősorban az adott ügyletne az egyedi feltételeit tartalmazó pénzügyi lízingszerződés (a továbbiaban:lízingszerződés) rendelezései az irányadóa. Azoban a érdéseben, amelyeet a Lízingszerződés nem szabályoz, a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét épező ÁSZF rendelezései az irányadóa. Az ÁSZF-ben sem szabályozott érdéseben az ERSTE LEASING Üzletszabályzatána (a továbbiaban: Üzletszabályzat) rendelezései az irányadóa Az ERSTE LEASING a mindenor hatályos jogszabályi erete özött jogosult a Lízingszerződést, az ÁSZF-et és az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani, illetve iegészíteni. A Lízingbevevő számára edvezőtlen egyoldalú módosításra az ERSTE LEASING ülönösen a bel- és ülföldi pénzügyi piaci viszonyo, a jogszabályo, hatósági előíráso, az ERSTE LEASING üzletpolitiája, vagy a szerződésben foglalt szolgáltatásra vonatozó ocázat megváltozása esetén jogosult, a mindenor hatályos jogszabályi erete özött A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés esetén az ERSTE LEASING a Lízingbevevő számára edvezőtlenül izárólag a amatot, díjat vagy öltséget módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra oot adó örülménye felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható a Lízingbevevő számára edvezőtlenül. Az egyoldalú módosítás jogát az ERSTE LEASING aor jogosult gyaorolni, ha a Lízingszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) a módosításra oot adó objetív örülménye tételes meghatározását tartalmazza, valamint az ERSTE LEASING az árazási elveit írásban rögzítette, illetve a módosítás összhangban van az ERSTE LEASING által ötelezően alalmazandó, mindenor hatályos Magatartási Kódex rendelezéseivel Az árazási elve megfelelőségét, valamint azo alalmazásána gyaorlatát a Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete ellenőrzi A Hpt. szerint fogyasztóna nem minősülő Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés esetén, amatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csa aor lehet egyoldalúan, az Adós számára edvezőtlenül módosítani, ha a Lízingszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) ezt az ERSTE LEASING számára ülön pontban egyértelműen meghatározott feltétele, illetve örülménye esetére lehetővé teszi A Hpt. szerint fogyasztóna nem minősülő Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés esetén a Lízingszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) amatot, díjat érintő a Lízingbevevő számára edvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább tizenöt nappal megelőzően az ERSTE LEASING hirdetményben özzé teszi A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés esetén, a amatot, díjat vagy öltséget érintő, egyoldalú, a Lízingbevevő számára edvezőtlen módosítást referencia-amatlábhoz ötött amatnál a referencia-amatláb változásból eredő amatváltozás ivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal Hirdetményben özzé ell tenni, valamint a módosításról és a módosítást övetően várhatóan fizetendő törlesztő részletről referencia-amatlábhoz ötött amatnál a referenciaamatláb változásból eredő amatváltozás ivételével - pedig a Lízingbevevőt postai úton vagy más, a Lízingszerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíteni ell oly módon, hogy az értesítés feladási időpontja legalább 60 nappal megelőzze a módosítás hatályba lépését Ha a Lízingbevevő a Lízingszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) módosítása ellen, anna hatálybalépéséig írásban tiltaozi, az ERSTE LEASING úgy teintheti, hogy a Lízingbevevő az ERSTE LEASING-gel ötött Lízingszerződését a módosítás hatálybalépéséne napjával felmondta, mely felmondással a teljes tartozás esedéessé váli és az ERSTE LEASING jogosult a Lízingszerződés megszűnéséből faadó jogait Lízingbevevővel szemben gyaorolni. Ebben az esetben az ERSTE LEASING és a Lízingbevevő haladétalanul ötelese elszámolni, és a Lízingbevevő öteles a fennálló teljes tartozását az ERSTE LEASING-ne haladétalanul, hiánytalanul megfizetni. Ha a Lízingbevevő a módosítás ellen, anna hatálybalépéséig írásban nem tiltaozi, azt általa elfogadottna ell teinteni A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés esetén, a amatot, díjat vagy öltséget érintő, egyoldalú, a Lízingbevevő számára edvezőtlen módosítás esetében a referenciaamatlábhoz ötött amat esetén a referencia-amatláb változásból eredő amatváltozás ivételével - a fogyasztóna minősülő Lízingbevevő a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Lízingszerződés díjmentes felmondására, mely felmondással a teljes tartozás esedéessé váli és az ERSTE LEASING jogosult valamennyi ezzel apcsolatos jogát a Lízingbevevővel szemben gyaorolni. Ha a Lízingbevevő felmondási jogával a módosítás hatálybalépéséig nem él, a módosítást a Lízingbevevő által elfogadottna ell teinteni. A jelen pont alalmazásában a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Lízingbevevő azon írásbeli, teljes bizonyító erejű magánoiratba, vagy özoiratba foglalt jognyilatozata minősül felmondásna, amelyet ajánlott, tértivevényes levélben az ERSTE LEASING postacímére üldte, és amelyet az ERSTE LEASING a módosítás hatálybalépéséig átvesz. A jelen pontban meghatározott díjmentes felmondás joga izárólag a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Lízingbevevőre vonatozi. A jelen pont alalmazása esetén, a Fele özötti elszámolásra az előtörlesztés szabályai értelemszerűen alalmazandó A mindenori Üzletszabályzat rendelezései szerint, a Hirdetményben özzétett módon és mértében, a Lízingszerződés szerinti Ügyleti Kamatláb és/vagy az árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába a 2

3 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez Lízingszerződés hatályban léte alatt megváltoztatásra erülhet a Lízingszerződésben meghatározott módon és feltételeel, valamint az Üzletszabályzat rendelezései alapján is A Lízingszerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy öltség bevezetésével. Az egye s amat, díj vagy öltségeleme Lízingszerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, a Lízingbevevő számára edvezőtlenül nem módosítható. Az ERSTE LEASING a Lízingbevevő számára nem edvezőtlenül bármior egyoldalúan módosíthatja a Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés feltételeit Az ERSTE LEASING a Lízingbevevőne a Hirdetmény útján történő tájéoztatása során biztosítja anna megállapíthatóságát, hogy melyi amat-, díj- vagy öltségelem milyen mértében változi, valamint elérhetővé teszi a módosítás oait is A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Lízingbevevővel ötött Lízingszerződés esetén az ÁSZF módosításáról, legésőbb a módosítás hatálybalépéseor, az illetées felügyeleti hatóságot tájéoztatni ell. 2. A pénzügyi lízing célja 2.1. A Lízingszerződés megötésével az ERSTE LEASING a Lízingszerződésben meghatározott ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát (a továbbiaban: Eszöz), a hitelintézeteről és a pénzügyi vállalozásoról szóló évi CXII. törvény rendelezéseine megfelelően, a Lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a Lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a Lízingbevevő önyveiben erül imutatásra. A használatba adással a Lízingbevevő a) viseli a árveszély átszállásából származó ocázatot, b) a haszno szedésére jogosulttá váli, c) viseli a özvetlen terheet (ideértve a fenntartási és amortizációs öltsége et is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a Lízingszerződésben iötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőetörlesztő és amattörlesztő részéne, valamint a szerződésben iötött maradványérté megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a Lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszaerül a Lízingbeadó birtoába és önyveibe. A Fele a Lízingszerződésben öti i a lízingdíj tőerészét /amely az Eszöz szerződés szerinti bruttó árával azonos/, va lamint amatrészét és a törlesztéséne ütemezését A Pénzügyi Lízing Hitellevél finanszírozási forma ivételével lehetőség van Havi Fix deviza alapú lízing onstrució választására (a továbbiaban: Havi Fix deviza alapú lízing). Havi Fix deviza alapú lízing onstrució választása esetén a 2.1. pontban foglalt feltétele beövetezésén felül az Árfolyamülönbözet Részlete, valamint a szerződésben iötött maradványérté megfizetésével történi meg a lízingelt dolgon a tulajdonszerzés. 3. Az Eszöz iválasztása, megvásárlása, tulajdonszerzés, szavatossági jogo Az Eszözt a Lízingbevevő választja i, és a Szállítóval ötött adásvételi szerződéssel az ERSTE LEASING vásárolja meg. Az Eszöz beszerzése a Lízingszerződésben megjelölt szállítótól (a továbbiaban: Szállító) történi. Az ERSTE LEASING a Lízingszerződés tartalmána megfelelően a pénzügyi lízinget lebonyolítja, enne eretében a Lízingszerződésben meghatározott Eszözt, a Lízingbevevő által az adott helyzetben általában elvárható gondossággal iválasztott Szállítótól megvásárolja, és a Lízingszerződésben meghatározott pénzügyi feltételeel a Szállító útján a Lízingbevevő birtoába és használatába adja. A Lízingbevevő ötelezettséget vállal arra, hogy az általa az adott helyzetben általában elvárható gondossággal iválasztott Eszözt használatba veszi és a Lízingszerződés alapján fennálló fizetési ötelezettségeine minden örülménye özött maradétalanul eleget tesz. A tulajdonszerzés a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi Lízingbevevői fizetési ötelezettség - beleértve a ésedelmi amato megfizetését is teljesítéseor övetezi be Az Eszözt a Lízingbevevő választja i, a Szállítót a Lízingbevevő maga határozza meg, a Lízingbevevő az Eszöz műszai és egyéb jellemzőit is meghatározva önállóan állapodi meg a Szállítóval a szállítási határidőről és a szállítás módjáról, a szavatossági és jótállási érdéseről, az Eszöz vételáráról, valamint minden egyéb lényeges feltételről. Az ERSTE LEASING ezen feltétele mellett öteles a Szállítótól megvásárolni az Eszözt. Amennyiben a Lízingbevevő nem állapodi meg minden lényeges feltételről, vagy a Lízingbevevő számára hátrányos feltételeel állapodi meg a Szállítóval, az adásvételi (szállítási) szerződés tartalmáért, hiányos, vagy a Lízingbevevő számára előnytelen feltételeel történő megötéséne övetezményeiért az ERSTE LEASING nem felelős. Az ERSTE LEASING a Lízingszerződéssel a Lízingbevevőre engedményezi - a tulajdonjog ivételével - a Szállítóval ötött adás-vételi (szállítási) szerződésen alapuló jogait, enne megfelelően a Szállító bármely szerződésellenes magatartása miatti ártérítési, szavatossági és jótálláson alapuló jogait, mely alapján a Lízingbevevő minden övetelését özvetlenül a Szállító vagy a jogszabályban meghatározott harmadi személy felé jogosult és öteles érvényesíteni, ilyen igénye teljesítéséért az ERSTE LEASING-et semmilyen felelősség nem terheli. A Fele megállapodna, hogy az engedményezett szavatossági és jótállási jogo örében a Lízingbevevő a ijavítás és az árleszállítás iránti igényét özvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítheti, a icserélést a saját nevében, de az ERSTE LEASING javára övetelheti, továbbá az elállási jogot a Lízingbevevő izárólag az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása alapján gyaorolhatja. Az ERSTE LEASING - a jelen pont szerinti engedményezés alapján - a Szállító szolgáltatásáért való ezesi felelősségét izárja. A Lízingbevevő az engedményezést tudomásul veszi, és ijelenti, hogy lemond az ERSTE LEASING elleni a Szállító ésedelme, nemteljesítése, illetve hibás teljesítése miatti - igényérvényesítés jogáról. Az engedményezés tényét a Szállító a Lízingszerződés aláírásával (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Gépjármű folyósítási és jóváhagyási érelem aláírásával) ugyancsa tudomásul veszi. A Lízingbevevőne a Szállító szolgáltatásána teljesítésével apcsolatosan felmerülő bármely ifogása a Lízingszerződés hatályát nem érinti. A Lízingbevevő lízingdíj fizetési ötelezettsége a Lízingszerződésen alapul, így a Lízingbevevő bármely övetelése a Szállítóval szemben a Lízingbevevő lízingdíj fizetési ötelezettségét nem érinti, azo lízingdíjba történő beszámításána nincs helye. Amenny iben a Szállítóna felróható oból az ERSTE LEASING teljesítése lehetetlenné váli, abban az esetben az ERSTE LEASING szabadul a Lízingszerződésen alapuló ötelezettségei alól. A Lízingbevevő által az ERSTE LEASING részére megfizetett lízingdíj(a)at, illetőleg anna (azona) - a Szállítóval szemben érvényesített amat mértéével számított - amattal növelt összegét ez esetben az ERSTE LEASING a Szállító részére ifizetett teljes vételár amatoal növelt összegéne Szállító általi visszatérítése napjától számított 8 napon belül öteles a Lízingbevevőne visszafizetni. 3

4 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez A Lízingbevevő öteles viselni minden, a Lízingszerződéssel összefüggő (így ülönösen a tulajdonszerzéssel apcsolatos), a Magyar Köztársaságban már meglévő vagy a jövőben felmerülő adót, vá mot, illetéet, engedélyezési öltséget, vagy hatóság által ivetett fizetési ötelezettséget, illetőleg minden egyéb díjat és öltséget. Enne megfelelően a Lízingbevevő öteles viselni a tulajdonszerzéssel felmerülő vagyonszerzési (átírási) illetéet, valamint minden ezzel apcsolatos díjat és öltséget. A Lízingbevevő öteles a Lízingszerződéssel apcsolatban felmerülő adó, vámo, illetée, illetve egyéb öltsége bejelentésével és teljesítésével apcsolatos intézedéseet a megfelelő határidőben megte nni és azo teljesítését a Lízingbeadó részére igazolni Amennyiben a Lízingbevevő a Pénzügyi Lízing Hitellevél (a továbbiaban: Pénzügyi Lízing Hitellevél) ibocsátását az ERSTE LEASING Gépjármű finanszírozási érelem című nyomtatványán éri, a Pénzügyi Lízing Hitellevélne az ERSTE LEASING általi iállítása esetén a Lízingszerződés megötésére a Pénzügyi Lízing Hitellevél adatai alapján erül sor, mely Pénzügyi Lízing Hitellevél tartalmazza az ERSTE LEASING által nyújtható minimális és maximális finanszírozási összeget, a finanszírozás célját, a finanszírozásra izárólagosan jogosult Lízingbevevő azonosító adatait és a finanszírozás egyéb feltételeit. A Lízingbevevő a Pénzügyi Lízing Hitellevél aláírásával elfogadja, hogy az ERSTE LEASING és özte a Pénzügyi Lízing Hitellevében meghatározott feltételeel öthető meg a Lízingszerződés Pénzügyi Lízing Hitellevél ibocsátása esetén az ERSTE LEASING a Pénzügyi Lízing Hitellevélben foglalt feltételeel legfeljebb a Pénzügyi Lízing Hitellevélben meghatározott maximális finanszírozási összeg nyújtását vállalja a Lízingbevevő részére a Lízingbevevő által iválasztott és a Pénzügyi Lízing Hitellevél melléletét épező Gépjármű jóváhagyási és folyósítási érelemben (a továbbiaban: Folyósítási Kérelem) megjelölt eszöz(ö)ne (a továbbiaban: Eszöz) a Folyósítási Kérelemben megjelölt szállítótól (a továbbiaban: Szállító) történő megvásárlásához. A Lízingbevevő a finanszírozást izárólag az Eszözne a Szállítótól történő megvásárlására használhatja fel Pénzügyi Lízing Hitellevél ibocsátása esetén a Lízingszerződés a Pénzügyi Lízing Hitellevélben és a Folyósítási Kérelemben meghatározott feltételeel a Folyósítási Kérelem teljes örű és pontos itöltését, majd a Lízingbevevő és a Szállító általi aláírását övetően az ERSTE LEASING írásbeli jóváhagyásával (a Folyósítási Kérelem záradéolásával) jön létre és lép hatályba. 4. A pénzügyi lízing pénzügyi feltételei 4.1. A pénzügyi lízing feltételeine meghatározása A pénzügyi lízing eretében nyújtott finanszírozás összege euróban, svájci franban, vagy magyar forintban erül meghatározásra, azonban a lízingdíja fizetése (törlesztése) minden esetben magyar forintban történi Az euróban, vagy svájci franban meghatározott pénzügyi lízing (a továbbiaban együtt: Deviza Alapú Lízing) eretében nyújtott finanszírozás forintban ifejezett összege, devizaneme (a továbbiaban: Devizanem) és futamideje a Lízingszerződésben erül rögzítésre A Deviza Alapú Lízing eretében nyújtott finanszírozás forintban ifejezett összege a pénzügyi lízing Devizaneméne megfelelően az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett, a Lízingszerződés hatálybalépése napján érvényes hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza vételi árfolyam (a továbbiaban: Bázis Devizaárfolyam) alapján erül meghatározásra. Amennyiben a Lízingszerződés hatályba lépéséne napja nem árfolyamjegyzési nap, aor a számítás során a hatálybalépést megelőző l egözelebbi árfolyamjegyzési napon érvényes árfolyamot ell figyelembe venni A Lízingbevevő a részére nyújtott finanszírozás amattal növelt összegét a Lízingszerződésben rögzített számú, összegű és esedéességű lízingdíj (a továbbiaban: Lízingdíj), valamint Havi Fix deviza alapú lízing onstrució választása esetén az Árfolyamülönbözet Részlet(e) megfizetésével öteles visszafizetni. Teintettel arra, hogy Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevél csa a folyósítható finanszírozás lehetséges minimális és maximális összegét rögzíti, a Fele megállapodna, hogy Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén az alábbiaban meghatározott Ügyleti amatláb alalmazásával számított Lízingdíja összegét az ERSTE LEASING a Folyósítási Kérelemben foglalt onrét finanszírozási összeg és a Pénzügyi Lízing Hitellevélben rögzített Ügyleti amatláb ismeretében határozza meg, melyről a Lízingbevevőt az eredeti Átvételi Jegyzőönyv, Folyósítási Kérelem, hatósági érvény leigazolt példánya, valamint a másolat Forgalmi Engedély és egyéni ötés esetén az ERSTE LEASING edvezményezettségével ellátott CASCO ajánlat ézhez vétele után értesíti. Ezen időpontig Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevélben megnevezett és óddal azonosított, a Lízingbevevő által a Pénzügyi Lízing Hitellevél iállításaor ézhez vett aluláció (táblázat) szerinti finanszírozási összeg(e)hez tartozó Lízingdíj összeg(e) az irányadó(). A Lízingdíj forintban ifejezett összege az alábbi éplet szerint erül meghatározásra: ahol H n d d 0 P H = n = P d d 0 1+ r 0 napi a Lízingszerződés eretében (ill. a Lízingdíja meghatározásaor fennálló) finanszírozott összeg forintban ifejezve; a nulladi Lízingdíjon felüli Lízingdíja száma; a -adi Lízingdíj esedéességéne időpontja; a finanszírozás ezdeténe a) pont szerinti időpontja, illetve az Ügyleti Kamatláb-változás időpontja; a -adi Lízingdíj összege, ahol P 0 a Lízingbevevő által szerződésötésor megfizetett Lízingdíj; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: = r napi 12 r r a Lízingszerződésben rögzített éves amatláb (a továbbiaban: Ügyleti Kamatláb). 4

5 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez Deviza Alapú Lízing esetén a Lízingdíja összege a pont szerint meghatározott Lízingdíja alapján erül megállapításra a övetező számítási módszerrel: Pt a = P a 0 Pt a ténylegesen fizetendő -adi Lízingdíj; P a Lízingszerződésben rögzített, a pont szerinti -adi eredeti Lízingdíj; a az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett, a -adi Lízingdíj esedéessége hónapját megelőző hónap utolsó árfolyamjegyzési napján érvényes hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam (a továbbiaban: Atuális Devizaárfolyam); a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam. a 0 Havi Fix deviza alapú lízing onstrució esetén a Lízingdíja a pont szerint erülne meghatározásra, azzal a feltétellel, hogy az egyes Lízingdíja esedéességeor eletező Pt -P árfolyamülönbözeteet (a továbbiaban: árfolyamülönbözet) az ERSTE LEASING a futamidő alatt halmozottan nyilvántartja, ahol a halmozott árfolyamülönbözet (a továbbiaban úgy is mint: halmozott árfolyamülönbözet) összege az alábbi éplet szerint számítandó i: ahol n n Pt P =1 a pontban meghatározott, a nulladi Lízingdíjon felüli Lízingdíja száma és az utolsó Lízingdíj esedéességeor megállapított - pozitív halmozott árfolyamülönbözet esetén a pontbeli n darab Lízingdíjon felül a Lízingbevevő öteles a eletezett árfolyamülönbözetet megfizetni az ERSTE LEASING-ne annyi, a pont szerint Lízingdíjjal azonos összegű részletben, valamint egy maradé összegben (a fentieben és a továbbiaban együtt: Árfolyamülönbözet Részlet(e)), hogy ezen utóbbi, pontbeli Lízingdíjon felüli Árfolyamülönbözet Részlete összege a pozitív árfolyam ülönbözettel egyenlő legyen. Az Árfolyamülönbözet Részlete esedéességét az ERSTE LEASING oly módon határozza meg, mintha a Lízingszerződés eredeti Lízingdíjaina száma annyi számú Lízingdíjjal növeedne, mint amennyi Árfolyamülönbözet Részlet(e) megfizetésére ötelezett a Lízingbevevő. Az Árfolyamülönbözet Részlet(e) esedéessége az utolsó Lízingdíj esedéességéne naptári hónapját övető minden naptári hónap tizenötödie. - negatív halmozott Árfolyamülönbözet esetén a ülönbözet összegét az ERSTE LEASING az utolsó Lízingdíj esedéességéne időpontjával jóváírja és visszafizeti a Lízingbevevőne. Amennyiben egy adott Lízingdíj esedéességéne időpontjában a negatív ülönbözet összege eléri vagy meghaladja a Lízingbevevő Lízingdíj esedéességéne időpontjában esedées jövőbeni tőetartozásaina összegét, valamint a Lízingbevevőne nincs lejárt tartozása, aor a Lízingbevevő érheti az árfolyamülönbözet előtörlesztésént való elszámolását, és a Lízingszerződés megszüntetését. A negatív árfolyamülönbözetne a Lízingszerződés ilyen módon történő megszüntetése után fennmaradó részét az ERSTE LEASING a Lízingbevevőne a Lízingszerződés megszüntetéseor jóváírja és visszafizeti Az ERSTE LEASING a 6.1. pont szerinti időpontban Lízingbevevő részére értesítést üld a finanszírozott összegről, az eredeti, valamint a ténylegesen fizetendő Lízingdíja összegéről, valamint a Lízingdíja tőe és amattartalmáról a Lízingszerződésne megfelelő Devizanemben és forintban is ifejezve. Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén az ERSTE LEASING a finanszírozott összeg folyósításána időpontjáról és összegéről a 6.2. pontban foglalta szerint tájéoztatja a Lízingbevevőt. Az ERSTE LEASING az egyes Lízingdíja ténylegesen fizetendő összegéről azo esedéességét legalább 5 naptári nappal megelőzően értesíti a Lízingbevevőt, mellyel együtt megüldi az esedées Lízingdíja amattartalmáról iállított számlát is, melyen Havi Fix deviza alapú lízing onstrució esetén feltüntetésre erül a pont szerinti halmozott árfolyamülönbözet is. Havi Fix deviza alapú lízing onstru ció esetén ERSTE LEASING a Lízingszerződésben meghatározott Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpont beövetezéséne napját övető 10 naptári napon belül értesíti a Lízingbevevőt, özölve a Lízingbevevővel a halmozott árfolyamülönbözet vonatozásában a pozitív és a negatív árfolyamülönbözettel történő elszámolás adatait is A pénzügyi lízing amata és amatlába A Lízingbevevő a finanszírozott összeg után a Lízingdíjaban amatot fizet az ERSTE LEASING-ne. Az egyes Lízingdíjaban megfizetendő amat a pont szerinti Kamatidőszaoban a Lízingszerződésne megfelelő Devizanemben fennálló tőetartozás és a Lízingszerződésben meghatározott Ügyleti Kamatláb alapján erül megállapításra az alábbia szerint (a szerződésötés időpont jában megfizetett nulladi Lízingdíj ivételével, amelyne amattartalma nulla): I = H d 1 d + r 1 napi 1 I a [d 1;d [ idősza (a -adi Kamatidősza) amata a Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; H a adi Kamatidőszaban fennálló tőetartozás összege a Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; 5

6 d -1 a 1-edi Lízingdíj esedéességéne időpontja; d a -adi Lízingdíj esedéességéne időpontja; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez = r napi 12 r r az Ügyleti Kamatláb Deviza Alapú Lízing esetén az egyes Lízingdíjaban foglalt forintban megfizetendő amat a pontban meghatározott amat alapján az alábbia szerint erül megállapításra: It = I a Illetve Havi Fix deviza alapú lízing onstrució esetén: It = I a 0 It a pont szerinti -adi Kamatidősza amata forintban ifejezve; I a pont szerinti -adi Kamatidősza amata a Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; a a pont szerinti Atuális Devizaárfolyam; a 0 a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam A amatidősza (a továbbiaban: Kamatidősza) ét egymást övető Lízingdíj megfizetéséne esedéessége özötti idősza, az alábbia figyelembe vételével: a) a finanszírozás ezdeténe időpontja az Eszöz átadás átvételéne a dátuma, ezért az első Kamatidősza ettől a naptól az első Lízingdíj esedéességét megelőző naptári napig tart; b) az első Kamatidőszaot övető Kamatidőszao rendre az egyes Lízingdíja esedéességéne napján ezdődne, és az utolsó Kamatidősza ivételével az azoat özvetlenül övető Lízingdíj esedéességét megelőző napon fejeződne be; c) az utolsó Kamatidősza záró napja a finanszírozás tőeösszege maradétalan visszafizetéséne napját megelőző naptári nap Havi Fix deviza alapú lízing onstrució esetén a pontban említett negatív halmozott árfolyamülönbözet után az ERSTE LEASING a Lízingbevevőne amatot nem fizet. Ha a halmozott árfolyamülönbözet összege egy adott esedéességor pozitív, aor a halmozott árfolyamülönbözet összege után a övetező esedéességig az ERSTE LEASING amatot számít fel. A pozitív halmozott árfolyamülönbözet után felszámított amat az alábbia szerint erül megállapításra: I' = ÁK d d d ld 1+ r r napi 1 I a [d 1;d ] idősza alatt a pozitív halmozott árfolyamülönbözet után felszámított amat összege forintban ifejezve; ÁK a [d 1;d ] időszaban fennálló pozitív halmozott árfolyamülönbözet összege forintban ifejezve; d -1 a 1-edi Lízingdíj esedéességéne időpontja (ha az esedéességor eletezett halmozott árfolyamülönbözet pozitív); d a -adi Lízingdíj esedéességéne időpontja; dl az utolsó Lízingdíj esedéessége, vagy a Lízingszerződés megszünéséne/megszüntetéséne vagy a Lízingszerződésben meghatározott Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontna a napja; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: = r napi 12 r r a Lízingszerződésben a pozitív árfolyamülönbözet után felszámítandó Kamatláb (a továbbiaban: árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába), melyne induló értée a Lízingszerződés hatálybalépését megelőző (fél)évforduló napján (azaz január 1. napján vagy július 1. napján) érvényben levő, a pontban meghatározott BUBOR értée (a továbbiaban: induló BUBOR érté). Az I pozitív árfolyamülönbözet után felszámított amato a negatív amatülönbözet felhasználásával történő előtörlesztést is ideértve előtörlesztésor/megszűnésor/megszüntetésor, vagy az ÁSZF-ben meghatározott Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető harmincadi (30.) napon, vagy az utolsó Árfolyamülönbözet Részlet megfizetése napján esedéese Az Ügyleti Kamatláb és a Lízingdíja változása Jelen ÁSZF alalmazásában a BUBOR mindenori értée megegyezi a Magyar Nemzeti Ban által özzétett 6 hónapos Budapesti Banözi Forint Hitelamatláb értéével; a CHF LIBOR mindenori értée megegyezi a Reuters Monitoron özzétett 6 hónapos CHF LIBOR 360 (360 napos alapon számított svájci fran banözi ínálati amatláb) értéével; az EURIBOR mindenori értée megegyezi a Reuters Monitoron özzétett 6 hónapos EURIBOR 360 (360 napos alapon számított euró banözi ínálati amatláb) értéével. napi 6

7 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez Jelen ÁSZF alalmazásában a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR mindenori értée özzétételéne időpontja a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR jegyzési nap. Jelen ÁSZF alalmazásában egy adott időpontban az a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR teintendő alalmazandóna, amely ét jegyzési nappal orábbi, mint az adott időpont A pontban foglaltara teintettel az Ügyleti Kamatláb és az árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába minden naptári év január 1-én és július 1-én erül újra-meghatározásra. a) Ha a Lízingszerződésben rögzített Devizanem forint, aor az új Ügyleti Kamatláb a Lízingszerződés hatálybalépéseor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott BUBOR és a Lízingszerződés hatályba lépéséne időpontja szerinti naptári félév első bani munanapján érvényben levő, de a pontra figyelemmel meghatározott BUBOR ülönbségéne, továbbá a Lízingszerződésben az újra-megállapítás időpontját megelőzően végrehajtott (rendívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(o)na az összege; b) Ha a Lízingszerződésben rögzített Devizanem svájci fran, aor az új Ügyleti Kamatláb a Lízingszerződés hatálybalépéseor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott CHF LIBOR és a Lízingszerződés hatálybalépéséne időpontja szerinti naptári félév első bani munanapján érvényben levő, de a pontra figyelemmel meghatározott CHF LIBOR ülönbségéne, továbbá a Lízingszerződésben az újra-megállapítás időpontját megelőzően végrehajtott (rendívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(o)na az összege; c) Ha a Lízingszerződésben rögzített Devizanem euró, aor az új Ügyleti Kamatláb a Lízingszerződés hatálybalépéseor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott EURIBOR és a Lízingszerződés hatályba lépéséne időpontja szerinti naptári félév első bani munanapján érvényben levő, de a pontra figyelemmel meghatározott EURIBOR ülönbségéne, továbbá a Lízingszerződésben az újra-megállapítás időpontját megelőzően végrehajtott (rendívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(o)na az összege; d) Havi Fix deviza alapú lízing onstrució esetén az árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlábána új mértée a Lízingszerződés hatálybalépéseor megállapított árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott BUBOR és a Lízingszerződés hatálybalépéseor megállapításra erülő, de a pontra figyelemmel meghatározott induló BUBOR érté ülönbségéne az összege Az Ügyleti Kamatláb megváltozása esetén automatiusan megváltozi a Lízingdíja összege. A még esedéessé nem vált Lízingdíja összegei a fennálló, még esedéessé nem vált tőetartozás és az újra -megállapított Ügyleti Kamatláb alapul vételével a , illetve pontban meghatározott módszerrel erülne iszámítás ra, az pontban foglaltara is teintettel. A Lízingdíja módosult összegeiről az ERSTE LEASING az első módosult Lízingdíj esedéességét legalább 5 naptári nappal megelőzően értesíti a Lízingbevevőt, mellyel együtt megüldi az adott Lízingdíj amattartalmáról iállított számlát is Az Ügyleti Kamatláb megváltozása esetén változhat a Lízingdíj tőetartalma, de a még esedéessé nem vált tőetartozás teljes összege nem A fennálló tőetartozás A Lízingbevevő Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezett fennálló (nem lejárt) tőetartozása a Lízingszerződés időtartama alatt bármior megállapítható, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbi számítási módszer alalmazásával: H j = n = j r P d napi ahol H j a j időpontbeli tőetartozás összege; n a nulladi Lízingdíjon felüli Lízingdíja száma; d a -adi Lízingdíj esedéességéne időpontja; d j a legutolsó pénzügyileg teljesített Lízingdíj esedéességéne időpontja; P a -adi Lízingdíj összege a Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: = r napi d 12 r r az Ügyleti Kamatláb Deviza Alapú Lízing esetén az ERSTE LEASING a Lízingbevevő részére megüldött esedées értesítésen tájéoztatásul feltünteti a Lízingbevevőne az esedées törlesztés ifizetése után fennálló tőetartozását a Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve. A Lízingszerződésben rögzített Devizanemben ifejezett tőetartozás forint ellenértée az alábbi számítási módszerrel állapítható meg: Ht j a tőetartozás forintban ifejezve; H j a pontban meghatározott tőetartozás; a pont szerinti Atuális Devizaárfolyam. a Ht = H a j j j 7

8 Refinanszírozási Kamatfelár Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez Az ERSTE LEASING minden naptári negyedév 1. munanapján iszámítja devizanemenént a refinanszírozási amatfelárat, az alábbia szerint: F j = n T R i i= 1 n i= 1 T i i L j ahol F j n T i R i L j a refinanszírozási amatfelár j időpontban a j időpontban fennálló (Devizanem szerint) forint/svájci fran/euró alapú, az Üzletszabályzatban meghatározott definíció szerinti refinanszírozási hitele száma az i-edi refinanszírozási hitel tőetartozása j időpontban az i-edi refinanszírozási hitel amatlába j időpontban a j időpont naptári félévéne 1. napján érvényben levő, a pontra figyelemmel meghatározott (Devizanem szerint) BUBOR/CHF LIBOR/EURIBOR értée Refinanszírozási Kamatfelár-változás Az ERSTE LEASING minden naptári negyedévben Hirdetményben özzéteszi Devizanemenént a refinanszírozási amatfelár előző negyedévhez viszonyított változásána mértéét százalépontban ifejezve (a továbbiaban: refinanszírozási amatfelárváltozás). Ha a refinanszírozási amatfelár-változás bármely irányban meghaladja a 0,50 százalépontot, aor az ERSTE LEASING megváltoztatja (növeli vagy csöenti) az adott Devizanem szerinti Lízingszerződés Ügyleti Kamatlábát a refinanszírozási amatfelár-változás értéével, mely megváltozott Ügyleti Kamatláb először a övetező naptári negyedévben esedées első Lízingdíjban erül érvényesítésre A teljes induló hiteldíj mutató Az ERSTE LEASING az éves százaléban ifejezett teljes induló hiteldíj mutatót a Lízingszerződésben állapítja meg. A teljes induló hiteldíj mutató az alábbi pontban foglalt számítási módszerrel az Ügyleti Kamatláb, valamint a szerződésötésor ismert, a Lízingbevevő által fizetendő öltsége figyelembevételével erül iszámításra A teljes induló hiteldíj mutató iszámítása a Lízingszerződés devizanemében meghatározott Lízingdíja (Deviza Alapú Lízing esetén forintban ifejezett, a Lízingszerződés hatálybalépéséne napját megelőző árfolyamjegyzési napon érvényes számlaonverziós deviza eladási árfolyam figyelembevételével átszámított Lízingdíja) és a övetező éplet alapján történi: H = n = 0 1 H a Lízingszerződés eretében a Lízingbeadó által megfizetett tőerész összege, csöentve a Lízingszerződés megötésével apcsolatban felmerült, a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő öltségeel; P a -adi Lízingdíj összege; n a nulladi Lízingdíjon felüli Lízingdíja száma; t a -adi Lízingdíj éveben vagy töredééveben ifejezett időpontja; i a teljes hiteldíj mutató századrésze A teljes hiteldíj mutató megváltozi (i) az Ügyleti Kamatláb megváltozásával, (ii) a Lízingdíja ténylegesen fizetendő összegéne változásával, valamint (iii) ha a Lízingszerződés hatálya alatt olyan hatósági rendelezés, pénzügyi (pénzpiaci), nemzetgazdasági vagy világgazdasági jelenség (folyamat), devizapolitiai változás vagy változtatás, vagy jogszabályváltozás övetezi be, melyne eredményeént az ERSTE LEASING-ne igazolható többletöltségei merülne fel, s ezeet a Lízingszerződés és/vagy az Üzletszabályzat rendelezései alapján az ERSTE LEASING továbbhárítja a Lízingbevevőre. A(z) (induló) teljes hiteldíj mutató Lízingszerződésben történő meghatározása a Lízingszerződésben foglalt atuális feltétele, illetve a hatályos jogszabályo figyelembevételével történt és a feltétele változása esetén mértée módosulhat. A(z) (induló) teljes hiteldíj mutató értée nem türözi a pénzüg yi lízing árfolyam- vagy/és amatocázatát A ésedelmi amat Amennyiben a Lízingbevevő a fizetési ötelezettségével ésedelembe esi, a ésedelembe eséstől ezdődően a Lízingszerződésben meghatározott mértéű ésedelmi amatot öteles fizetni az ERSTE LEASING részére Díja, Költsége Az ERSTE LEASING által felszámított valamennyi díjat és öltséget, azo számítási alapját és módszerét a mindenori Díjjegyzé tartalmazza. A mindenori Díjjegyzé a mindenori Hirdetmény részét épezi. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésne az ERSTE LEASING által történő felmondása, vagy a Lízingbevevőne a díjmentes felmondás esetöreibe nem eső, az ÁSZF vagy jogszabály által lehetővé tett felmondása esetén a Lízingbevevő öteles viselni az ERSTE LEASING-ne vele szemben fennálló öveteléséne érvényesítése során felmerülő öltségeet. A Lízingbevevő szerződésmódosítás esetén ülönösen szerződésmódosítási díjat, előtörlesztés esetén előtörlesztési díjat, a Lízingszerződés felmondása esetén ebből a célból meghatározásra erülő öltséget, és a P +i t 8

9 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez (i)-(ii)-(iii) pont szerinti esetben az ugyanezen pontban meghatározott öltséget öteles megfizetni. A Lízingbevevő az Eszöz ERSTE LEASING általi visszavétele esetén visszavételi díjat és a visszavétellel apcsolatos valamennyi öltséget és ha a Lízingszerződés hatálya alatt olyan hatósági rendelezés, vagy jogszabályváltozás övetezi be, melyne eredményeént az ERSTE LEASING-ne igazolható többletöltségei merülne fel, az ilyen módon felmerült öltséget is öteles megfizetni. A szerződésmódosítási és az előtörlesztési díj, a visszavételi díj összegét, továbbá a Lízingszerződéssel apcsolatos egyéb díjaat és öltségeet az ERSTE LEASING Díjjegyzée tartalmazza, ülönösen a Lízingszerződés futamidő előtti megszűnéseor (megszüntetéseor) a Lízingbevevő által fizetendő módosítási díjat. A Díjjegyzé eltérő rendelezése hiányában a Lízingszerződés felmondása esetére vonatozó öltség a Díjjegyzében a szerződés (Lízingszerződés) eredeti lejárat előtti lezárása esetére meghatározott díjjal egyenlő. Jogszabályban biztosított díjmentesség és/vagy öltségmentesség esetében díj és/vagy öltség felszámítására értelemszerűen nem erül sor Szélsőséges árfolyamváltozás esetére irányadó szabályo Havi Fix deviza alapú lízing onstrució esetén Amennyiben a mindenori Atuális Devizaárfolyam Lízingszerződés szerinti meghatározása napján érvényes, az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza vételi árfolyam, a Lízingszerződésben meghatározott Bázis Devizaárfolyam 125 %-át meghaladó, vagy a Lízingszerződésben meghatározott Bázis Devizaárfolyam 75 %-ánál isebb értéet vesz fel (a továbbiaban: Szélsőséges Árfolyamváltozás), az árfolyamváltozás beövetezéséne időpontjától (a továbbiaban: Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpont) ezdődő időponttal a Lízingszerződésre a nem Havi Fix deviza alapú lízing onstruciót szabályozó Lízingszerződés szabályai alalmazható. Ilyen eseteben a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontig épződött halmozott árfolyamülönbözet vonatozásában a pozitív és a negatív árfolyamülönbözet a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül a Lízingbevevővel elszámolható Amennyiben a Lízingbevevő a pozitív halmozott árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegét a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül ERSTE LEASING részére nem fizeti meg, úgy a Lízingszerződés az eredeti feltétele szerint vagy az ERSTE LEASING erre irányuló döntése vagy a Lízingbevevő erre irányuló érelme alapján a nem Havi Fix deviza alapú lízing onstruciót szabályozó Lízingszerződésént hatályban marad olyan módon, hogy a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontig épződött halmozott árfolyamülönbözetet a pont szerinti n darab Lízingdíjon felül a Lízingbevevő öteles az ERSTE LEASING-ne annyi, a pont szerinti Lízingdíjjal azonos összegű részletben, valamint egy maradé összegben (a fentieben és a továbbiaban együtt: Árfolyamülönbözet Részlet(e)) megfizetni, hogy ezen utóbbi, pontbeli Lízingdíjon felüli Árfolyamülönbözet Részlete összege a pozitív árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegével egyenlő legyen. Az Árfolyamülönbözet Részlete esedéességét az ERSTE LEASING olyan módon határozza meg, mintha a Lízingszerződés eredeti Lízingdíjaina száma annyi számú Lízingdíjjal növeedne, mint amennyi Árfolyamülönbözet Részlet(e) megfizetésére ötelezett a Lízingbevevő. Az Árfolyamülönbözet Részlet(e) esedéessége ilyen eseteben az utolsó Lízingdíj esedéességéne naptári hónapját övető minden naptári hónap tizenötödie Amennyiben a Lízingbevevő a pozitív halmozott árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegét a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül ERSTE LEASING részére megfizeti, úgy a halmozott árfolyamülönbözet a Fele özött elszámoltna teintendő és a Lízingszerződés az eredeti feltétele szerint vagy az ERSTE LEASING erre irányuló döntése vagy a Lízingbevevő erre irányuló érelme alapján a nem Havi Fix deviza alapú lízing onstruciót szabályozó Lízingszerződésént marad hatályban. Amennyiben a Lízingbevevő a pozitív halmozott árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegét a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül ERSTE LEASING részére megfizeti, úgy a Lízingbevevő a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül dönthet úgy is, hogy a Lízingszerződést a pozitív halmozott árfolyamülönbözet megfizetéséne időpontjában előtörlesztéssel megszünteti, mely esetben az előtörlesztéssel történő megszüntetés mentes a mindenori Hirdetmény szerinti előtörlesztés esetére meghatározott díjtól, az előtörlesztés időpo ntja pedig a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető harmincadi nap Amennyiben a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontban negatív halmozott árfolyamülönbözet áll fenn, a Lízingbevevő a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül dönthet úgy is, hogy a Lízingszerződést előtörlesztéssel megszünteti, mely esetben az előtörlesztéssel történő megszüntetés mentes a mindenori Hirdetmény szerinti előtörlesztés esetére meghatározott díjtól, az előtörlesztés időpontja pedig a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető harmincadi nap. 5. A Lízingszerződés megötése 5.1. Az ERSTE LEASING a Lízingszerződést az 5.2. pontban megjelölt doumentumo ézhezvételét övető 3 bani munanapon belül öti meg. (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén az ERSTE LEASING a finanszírozott összeget az 5.2. pontban megjelölt doumentumo ézhezvételét övető 3 bani munanapon belül folyósítja, a folyósítás időpontja az az érténap, amelyen az ERSTE LEASING számlavezető banja a finanszírozott összeg összegével megterhelte az ERSTE LEASING banszámláját.) A Lízingszerződés eretében nyújtott finanszírozás ezdeténe időpontja az Eszöz átadás-átvételéne a dátuma Az ERSTE LEASING az alábbi, megfelelően aláírt doumentumo hiánytalan átvételét övetően öti meg a Lízingszerződést (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén folyósítja a finanszírozott összeget): a) a nulladi Lízingdíj Szállító részére történt megfizetéséne igazolása (a Szállító bevételi pénztárbizonylatával vagy egyéb írásbeli doumentummal); b) a pontosan és maradétalanul itöltött, valamint a Szállító és a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződés (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Lízingbevevő által aláírt Pénzügyi Lízing Hitellevél és a Lízingbevevő, továbbá a Szállító által aláírt Folyósítási Kérelem); c) a Lízingbevevő és/vagy a biztosítéot nyújtó személy (zálogtárgy tulajdonosa, ezes) által aláírt biztosítéi szerződés(e); d) a mindenor hatályos jogszabályi rendelezésene megfelelő formájú és tartalmú adásvételi (szállítási) szerződés; amennyiben a Szállító gazdálodó szervezet, aor az adásvételi szerződésen felül az ERSTE LEASING nevére szóló, az Eszöz vételáráról iállított szállítói számla; 9

10 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez e) amennyiben az Eszöz használt gépjármű, abban az esetben a gépjármű szervizönyve, vagy a magyarországi első üzembehelyezést igazoló egyéb omány másolata, a szabályosan itöltött és aláírt, az ERSTE LEASING által rendszeresített gépjármű állapotfelmérő lap, érvényes eredetvizsgálati jegyzőönyv, az érvényes Forgalmi Engedély, illetve Törzsönyv másolata; f) amennyiben az Eszöz import gépjármű, a gépjárműre a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályo által előírt gépjármű Forgalmi Engedélyne és gépjármű Törzsönyvne megfelelő ülföldi forgalmi engedély, törzsönyv, egyéb oirat (import gépjárműne minősül minden olyan gépjár mű, melyne a Lízingszerződés megötését megelőző első forgalomba helyezése nem a Magyar Köztársaságban történt és a gépjárművet a Magyar Köztársaságban még nem helyezté forgalomba) másolata, a Magyar Köztársaságban történt vámezelés megtörténtét igazoló oirat (amennyiben a hatályos jogszabályi előírásona megfelelően az import gépjárműre vonatozó ilyen oiratot i ell állítani), a Magyar Köztársaságban történő forgalomba helyezéshez szüséges hatósági határozat, a gépjármű per -, teher- és igénymentességét igazoló ományo, a gépjármű járműísérő lapja (amennyiben azzal rendelezi, vagy a hatályos jogszabályo előírásai szerint azzal rendeleznie ell); g) a Lízingszerződésben és az ERSTE LEASING mindenori finanszírozási feltételeiben meghatározott egyéb feltétele. A nulladi Lízingdíjat a Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevél aláírásával) a Szállítóra engedményezi az Eszöz vételárána iegyenlítése eretében. A Lízingbeadó az engedményezés teintetében ezesi felelősségét izárja A Lízingbevevő részéről megfelelően aláírtna minősül az a doumentum, amelyet (i) a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelező gazdasági társaság épviseletére jogosult személy a épviseletre irányadó szabályona megfelelően írt alá, (ii) természetes személy esetében pedig az, amelyet a Lízingbevevő ét tanú jelenlétében írt alá, vagy aláírását ét tanú jelenlétében sajátjána ismerte el, és mindét esetben ezt a tényt a tanú a doumentum aláírásával tanúsítjá Az ERSTE LEASING az 5.2., illetve 5.3. pontban megjelölt feltétele nélül is jogosult a Lízingszerződés megötésére, a finanszírozott összeg folyósítására Az Eszöz átvételéne helye, időpontja és alapfeltételei a megrendelésben (szállítási -, adásvételi szerződés) és/vagy az átadás-átvételi jegyzőönyvben erülne rögzítésre. Ha a Lízingbevevő hibájából az Eszöz a szállítási határidőt övető ét héten belül nem erül átvételre, úgy azt a Lízingbeadó más részére értéesítheti. Ha ez az értéesítés a Lízingbeadóna veszteséget ooz (pl. alacsony ár, amatveszteség), azt a Lízingbeadó érvényesítheti a Lízingbevevővel szemben. 6. Értesítés a Lízingszerződés megötéséről 6.1. Az aláírt Lízingszerződés egy eredeti példányát, valamint a tőerészt (a tőerészen belül a Lízingbevevő által befizetett részt ülön imutatva) és a amatrészt tartalmazó Lízingszerződés megötéseor irányadó imutatást az ERSTE LEASING az Eszöz átvételét övető 30 munanapon belül üldi meg a Lízingbevevőne Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén az ERSTE LEASING a finanszírozott összeg folyósításána időpontjáról és összegéről az átadást folyósítást övető 30 napon belül értesíti a Lízingbevevőt, mely értesítés a tőerészt (a tőerészen belül a Lízingbevevő által befizetett részt ülön imutatva) és a amatrészt tartalmazó Lízingszerződés megötéseor irányadó imutatást tartalmazza. 7. Az Eszöz átvétele 7.1. A Lízingbevevő az Eszözt az alábbi feltétele mindegyiéne teljesülését övetően veheti át a Szállítótól: a) a jelen ÁSZF 5.2. pontjában megjelölt doumentumoat az ERSTE LEASING hiánytalanul ézhez vette, és erről a Szállítót (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása nélüli Lízingszerződés esetén a Lízingszerződés aláírásával) értesítette; b) az Eszözre a pontban előírt Vagyonbiztosítási Szerződés hatályba lépett, és az Eszözne a Lízingbevevő részére történő átadásával a biztosító ocázatviselése beáll, vagy a Lízingbevevő a biztosítási fedezetlenségre teintettel az ERSTE LEASING részére megfelelő biztosítéot nyújtott; c) az Eszöz átadásána a Lízingszerződésben előírt egyéb feltételei megvalósulta. A Lízingbevevő az Eszöz átvételéről jegyzőönyvet észít és ír alá, illetőle g a Szállítóval aláírat, és ezt öteles az ERSTE LEASING részére eredetiben haladétalanul megüldeni. Amennyiben a Lízingbevevő a tulajdonában álló jármű tulajdonjogát ifejezetten abból a célból ruházza át az ERSTE LEASING-re, hogy az Eszöz Lízingszerződés eretében lízingbeadásra erüljön Lízingbevevő részére, átadás-átvételen a Lízingbevevő általi birtobavételt ell értelemszerűen érteni. 8. A Lízingdíja megfizetése 8.1. Törlesztés A Lízingbevevő a Lízingszerződében meghatározott Lízingdíjaat a Lízingdíja esedéességeor öteles az ERSTE LEASING-ne megfizetni. A Lízingdíja esedéessége az átadás-átvétel naptári hónapját övető minden naptári hónap tizenötödie Előtörlesztés, túlfizetés, egyéb szerződésmódosítás Amennyiben a Lízingbevevőne semmilyen, a Lízingszerződés alapján fennálló, már esedéessé vált tartozása nincs, a Lízingbevevő (szerződésmódosítási díj megfizetése mellett) élhet a lejárat előtti teljesítés (előtörlesztés) jogával. A Lízingbevevő öteles az ERSTE LEASING-et az előtörlesztési szándéáról előzetesen, legalább 15 naptári nappal orábban írásban értesíteni. a) Részleges előtörlesztés esetén: az ERSTE LEASING az előtörlesztett tőetartozásra az előtörlesztés teljesítéséig számít fel amatot. Amennyiben a Fele máséppen nem rendelezne, előtörlesztés esetén a még esedéessé nem vált Lízingdíja összege csöen, esedéességü nem módosul, a még esedéessé nem vált Lízingdíja összegéne meghatározása a pénzügyi lízing feltételeine meghatározásánál (4.1. po nt) írt módszerrel történi. b) Teljes előtörlesztés esetén: az ERSTE LEASING előtörlesztési ajánlatot észít. Az előtörlesztés előzetes összege az alábbi éplet szerint erül meghatározásra: 10

11 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez P = H 1+ r d napi P az előtörlesztés előzetes összege; H a fennálló tőetartozás; d 0 az előtörlesztési ajánlat előtti utolsó Lízingdíj esedéessége; d az előtörlesztési ajánlat iállításától számított 10. naptári nap; a 0 a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam; a az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r az atuális Ügyleti Kamatláb. = r napi d 0 a a 12 r Az előtörlesztés előtörlesztési ajánlatban szereplő feltételene megfelelő (Lízingbevevő általi) pénzügyi teljesítése után az ERSTE LEASING meghatározza az előtörlesztés újraalulált összegét az alábbi éplet szerint: P = H 1+ r d p napi P az előtörlesztés újraalulált összege; H a fennálló tőetartozás; d 0 az előtörlesztési ajánlat előtti utolsó Lízingdíj esedéessége; d p az előtörlesztés pénzügyi teljesítéséne napja; a 0 a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam; a p az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett, az előtörlesztés pénzügyi teljesítéséne napján érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r az atuális Ügyleti Kamatláb. = r napi d 0 0 a a 12 r Az előtörlesztés előtörlesztési ajánlatban szereplő feltételene megfelelő (Lízingbevevő általi) pénzügyi teljesítése után az ERSTE LEASING az előtörlesztés előzetes és újraalulált összegéne ülönbségével elszámol a Lízingbevevővel abban az esetben, ha az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett, az előtörlesztés pénzügyi teljesítéséne napján érvényes, hivatalos HUF/ Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam az ERSTE LEASING Díjjegyzéében özzétett mérténél nagyobb mértében változott meg az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által özzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyamhoz épest Amennyiben a Lízingbevevő az összes lejárt fizetési ötelezettségéne teljesítéséhez szüségesnél nagyobb összeget fizet meg az ERSTE LEASING részére és az előtörlesztési szándéáról nem értesíti előzetesen az ERSTE LEASING-et (túlfizetés), az ERSTE LEASING a túlfizetés összegét nem előtörlesztésént ezeli, hanem a túlfizetés teljes összegét, a Lízingbevevő ezzel ellentétes (legésőbb a túlfizetésor megteendő) írásbeli rendelezése hiányában, beszámítja a övetező Lízingdíjaba, vagy a Lízingbevevő erre irányuló írásbeli érelme alapján a Lízingbevevőne visszafizeti, ha a Lízingbevevőne az ERSTE LEASING-gel szemben lejárt tartozása nem áll fenn Amennyiben az összes lejárt fizetési ötelezettségéne teljesítéséhez szüségesen felül a Lízingbevevő által előtörlesztési értesítés nélül megfizetett összeg eléri a Lízingbevevő teljes fennálló, még esedéessé nem vált tartozásána és a szerződésmódosítási díjna az összegét, az ERSTE LEASING a pontban foglaltatól eltérően a túlfizetést automatiusan előtörlesztésént számolja el egyebeben a pont szerint. Az előtörlesztés és a túlfizetés nem jár amatjóváírással, és nem befolyásolja a Lízingszerződés szerint irányadó ésedelmi amat mértéét! Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelezi, a Lízingszerződés csa a Fele özös megegyezésével, írásban módosítható. A szerződésmódosítási díj (előtörlesztés esetén is) a módosítással egyidejűleg esedées és a módosítás hatálybalépéséne feltétele. 9. A Lízingszerződés megszűnése 9.1. A Lízingszerződés megszűni a) a Lízingbevevő teljesítésével, amior a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott valamennyi ötelezettségéne maradétalanul eleget tett; b) felmondás esetén a felmondásban meghatározott időtartam elteltével, illetve azonnali ha tállyal; p 0 11

12 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez c) a Fele ilyen értelmű özös írásbeli megegyezésével, az abban megjelölt időpontban; d) a Lízingbevevő halálával, amennyiben a Lízingbevevő örööse(i) és az ERSTE LEASING özött a halálesetet övető 45 napon belül nem születi megállapodás a Lízingszerződés öröös(ö) általi folytatása tárgyában A Lízingbevevő a Lízingszerződést (amennyiben az ÁSZF vagy jogszabályi rendelezés eltérően nem rendelezi) nem mondhatja fel. Az ERSTE LEASING jogosult a Lízingszerződést a Lízingbevevőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatozattal azonnali hatállyal felmondani, ha a) a Szállító az általa vállalt szállítási határidőt 15 nappal túllépte; b) a Lízingszerződés eretében nyújtandó finanszírozott összegne a Lízingszerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen (ülönösen, ha az Eszöz nem létezi vagy helyébe más dolog lépett); c) a Lízingbevevő a Lízingszerződés eretében részére biztosított finanszírozást a Lízingszerződésben meghatározott céltól eltérően használja (a Lízingbevevő ülönösen aor használja a Lízingszerződés eretében részére biztosított finanszírozást a Lízingszerződésben meghatározott céltól eltérően, ha a finanszírozás igénybevétele valójában nem az Eszöz Lízingbevevő általi használatba vételét célozza); d) a Lízingbevevő által nyújtott biztosíté értée (az Üzletszabályzatban meghatározotta szerint) jelentősen csöent, és azt a Lízingbevevő az ERSTE LEASING felszólítására nem egészíti i; e) a Lízingbevevő vagyoni helyzeténe romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Lízingdíja fizetéséne lehetőségét; f) a Lízingbevevő más súlyos szerződésszegést övetett el; g) a Lízingbevevő hiteléptelenné váli (ülönösen az Üzletszabályzatban az Adós vagyoni helyzeténe edvezőtlen változásával apcsolatban szabályozott esetöröben); h) a Lízingbevevő az ERSTE LEASING-et valótlan ténye özlésével, adato eltitolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a Lízingszerződés létrejöttét befolyásolta; i) a Lízingbevevő az Üzletszabályzatban meghatározott tájéoztatási ötelezettségéne nem tesz megfelelő módon eleget; j) a Lízingbevevő a Lízingszerződés fedezetével, biztosítéával vagy céljána megvalósulásával apcsolatos vizsgálatot (figyelmeztetés ellenére) aadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Lízingszerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási ötelezettségét megszegi (a vizsgálat a vonatozó hatályos jogszabályo betartásával, a Lízingbevevő előzetes tájéoztatása mellett történhet és nem járhat a Lízingbevevő jogaina és törvényes érdeeine csorbításával, a Lízingbevevő indoolatlan zavarásával); ) a Lízingbevevő nem ötötte meg az Eszözre az ÁSZF szerinti Vagyonbiztosítási Szerződést, amennyiben a Lízingszerződés alapján ilyen ötelezettség terheli; l) a biztosító megtagadtá a Vagyonbiztosítási Szerződés megötését az Eszözre; m) a Lízingbevevő az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása nélül a pont szerinti biztosítóval ötötte meg a Vagyonbiztosítási Szerződést; n) az Eszözt elloptá vagy megsemmisült (totáláros lett); o) az Eszöz átvételére a Lízingszerződés hatályba lépését övető 30 napon belül nem erült sor; p) a Lízingbevevő a pont szerinti Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére iválasztott bi ztosító előírásaina megfelelő vagyonvédelmi berendezése beszereléséne nem tett eleget; q) a Lízingbevevő a Lízingszerződésen feltüntetett adataiban beövetezett változást az ERSTE LEASING-gel az Üzletszabályzatban meghatározott módon határidőben nem özölte; r) a Lízingbevevő az Eszözt nem rendeltetésszerűen használja (a Lízingbevevő ülönösen nem az Eszöz rendeletetéséne megfelelő célra használja az Eszözt, ha a használat eltér az Eszöz jellegétől, termésajátosságaitól, műödéséne, műödtetéséne a gyártó által meghatározott céljától /például: személygépjármű teherszállításra vagy versenyzésre való alalmazása/); s) a Lízingbevevő tulajdonosi örében változás övetezi be, mely változás a Lízingbevevő hitelépességét edvezőtlenül befolyásolja; t) a Lízingbevevővel szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolását határoztá el, vagy a gépjárművet bármely végrehajtó vagy hatóság lefoglalja; u) a Lízingbevevővel szemben végrehajtási eljárás indult; v) a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésben, a pont szerinti Vagyonbiztosítási Szerződésben vagy a biztosítéi szerződés(e)ben meghatározott ötelezettségét részben vagy egészben megszegi, így ülönösen, ha a Lízingszerződésből vagy a Vagyonbiztosítási Szerződésből faadó bármely fizetési ötelezettségéne teljesítésével legalább 15 napos ésedelembe esi; w) a pontban meghatározott Vagyonbiztosítási Szerződés bármilyen oból megszűni és a megszűnés időpontjától, a megszűnéssel egyidejűleg nem lép hatályba más, azonos tart almú Vagyonbiztosítási Szerződés A Lízingszerződés felmondásával, megszűnésével, megszüntetésével a Lízingbevevő összes, még fennálló fizetési ötelezettsége egy összegben azonnal esedéessé váli. Amennyiben a Lízingbevevő a fizetési ötelezettségéne nem tesz eleget, az ERSTE LEASING jogosult a biztosítéi szerződés(e)ben biztosított jogait gyaorolni. A Lízingbevevő által már teljesített lízingdíjaat az ERSTE LEASING jogosult megtartani. Az ERSTE LEASING felmondásával megszűni a Lízingbevevőne az Eszözre vonatozó birtolási és használati joga, és az ERSTE LEASING jogosult azt visszavenni és értéesítéséről rendelezni. A Lízingbevevő öteles az Eszözt az ERSTE LEASING minden ülön felszólítása nélül az ERSTE LEASINGne vagy megbízottjána - a tartozéoal és az Eszözre vonatozó valamennyi ománnyal együtt - átadni. Az ERSTE LEASING vagy megbízottja és a Lízingbevevő az átadás-átvételt megfelelő doumentumban ötelese rögzíteni. Az ERSTE LEASING az Eszöz visszavételeor, majd anna újraértéesítéseor a Lízingbevevő felé helyesbítő számlát, szüség esetén ülönbözeti számlát vagy a számla elléeivel bíró ományt bocsát i. Ezen, Lízingbevevő részére iállított, oirato teljesítési időpontja az Eszöz visszavételéne időpontja, tartalmu az Eszöz elméleti piaci, illetve megvalósult újraértéesítési vételárána megfelelő, mely újraértéesítési vételár meghatározására a Lízingbevevő az ERSTE LEASING-et a Lízingszerződés aláírásával (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevél aláírásával) felhatalmazza. Amennyiben a Lízingbevevő az Eszöz visszaszolgáltatásával apcsolatos ötelezettségét nem teljesíti, az ERSTE LEASING jogosult a Lízingbevevő öltségére az Eszözt ülön bírósági eljárás nélül visszavenni. Az 12

13 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez ERSTE LEASING fenti eljárását a Lízingbevevő öteles tűrni. Lízingbevevő ijelenti, hogy e örben az Eszözne az ERSTE LEASING általi birtoba vételét nem teinti birtoháborításna, és lemond a birtovédelem eszözeiről az ERSTE LEASING-gel szemben. A árveszély csa az Eszöz tényleges birtoba vételével száll át az ERSTE LEASING-re. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszöz bármilyen, a Lízingbevevő részére felróható oból a felmondás napjától számítva haladétalanul nem erül az ERSTE LEASING birtoába, abban az esetben az ERSTE LEASING büntető feljelentést tesz a Lízingbevevő ellen, és az ERSTE LEASING öveteléseine érvényesítése során a Lízingbevevő nem hivatozhat az ERSTE LEASING árenyhítési ötelezettségéne elmulasztására. Az ERSTE LEASING birtoába visszaerült Eszöz értéesítésével apcsolatosan az ERSTE LEASING jogosult a visszavett Eszözt mind eresedelmi forgalomban, mind szabadézből értéesíteni. A Lízingbevevő az újraértéesítésben jogosult és öteles özreműödni, az értéesítéshez azonban hozzájárulására nincs szüség. Az értéesítés örülményeiről, esetleges vételi ajánlatról a Lízingbevevő érésére az ERSTE LEASING tájéoztatást ad. Amennyiben a Lízingbevevő az értéesítésben nem műödi özre, úgy anna vitatására utóbb nem jogosult. A Lízingbevevő az értéesítésben való özreműödési szándéát ülön írásbeli nyilatozattal, legésőbb az Eszöz visszavételeor öteles az ERSTE LEASING-gel özölni, mely nyilatozat özléséne hiánya úgy teintendő, hogy a Lízingbevevő az értéesítés során nem íván özreműödni. Az ERSTE LEASING a visszavett Eszözt abból a célból értéesíti, hogy a vételárna a Lízingszerződés alapján fennálló övetelésébe történő beszámításával a Lízingszerződés alapján fennálló övetelését csöentse vagy ielégítse. Az ERSTE LEASING a birtoba erülést övetően haladétalanul megezdi az Eszöz értéesítését, amennyiben anna műszai állapota ezt lehetővé teszi. Az ERSTE LEASING az Eszöz eladása révén hozzá befolyt továbbértéesítési vételárral a Lízingbevevő felé elszámol. Enne eretében a befolyt továbbértéesítési vételárból a beszámítást övetően esetlegesen még fennmaradt övetelését ielégíti, továbbá levonja belőle az Eszöz értéesítésével apcsolatos öltségeit (ülönösen: szállítási ölt ség, javítási öltség, tárolási, őrzési díj, bizományosi díj), valamint ha a Lízingbevevő a megjelölt helyen és időpontban nem adja az Eszözt az ERSTE LEASING birtoába a birtobavétellel apcsolatos öltségeit, és a fennmaradó összeget megfizeti a Lízingbevevőne. Az elszámolást az ERSTE LEASING az Eszöz értéesítését övető 15 napon belül elvégzi, majd anna egyenlegéről haladétalanul értesíti a Lízingbevevőt. Az elszámolás egyenlege szerint fizetési ötelezettséggel rendelező fél anna összegét az elszámolás egyenlegéről való értesítést övető 8 naptári napon belül öteles a mási félne megfizetni. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevél aláírásával) meg- és felhatalmazza az ERSTE LEASING-et, hogy az Eszöz visszavételével, újraértéesítésével, a Lízingbevevővel szembeni öveteléseine behajtásával apcsolatban harmadi személy(e) özreműödését vegye igénybe, ezzel apcsolatban a Lízingbevevő Lízingszerződéssel apcsolatos adatait a özreműödő harmadi személy(e) részére átadja. 10. A Lízingszerződés átruházása Az ERSTE LEASING a Lízingszerződés alapján fennálló jogait és ötelezettségeit a Lízingbevevő hozzájárulása nélül jogosult harmadi személyre átruházni. Az átruházás a Lízingbevevő jogait nem csorbíthatja, és a Lízingbevevő számára nem eredményezhet többletötelezettséget. A Lízingszerződés átruházásáról az ERSTE LEASING utólag értesíti a Lízingbevevőt A Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló jogait és ötelezettségeit csa az ERSTE LEASING írásbeli hozzájárulásával, a Díjjegyzében megjelölt szerződésmódosítási díj megfizetését övetően, és csa olyan személyre jogosult átruházni, ait az ERSTE LEASING előzőleg hitelépesne minősített. A Lízingbevevő az átruházással apcsolatos valamennyi számviteli, adminisztrációs terhet és öltséget maga öteles viselni. A Lízingbevevő ijelenti anna tudomásul vételét, hogy az átruházással apcsolatban felmerülő, Lízingbevevőt és a Lízingbevevő jogutódját terhelő számviteli és adminisztrációs többletötelezettsége teljesítése iránt vagy azo elmaradása miatt az ERSTE LEASING-gel szemben övetelés érvényesítésére nem jogosult, az átruházás csa és izárólag a Lízingbevevő és jogutódja saját ocázatára történi. 11. Egyedi rendelezése Az egyedi rendelezése célja Teintettel arra, hogy a Lízingszerződés alapján az ERSTE LEASING a Lízingszerződésben meghatározott Eszöz megvásárlásához nyújt finanszírozást, mely Eszöz a Lízingbevevő használatában áll, a Lízingszerződésre a jelen fejezetben meghatározott egyedi rendelezése is érvényese A Lízingbevevő üzemeltetői felelőssége A megvásárolt Eszözt a Lízingbevevő saját öltségén és ocázatára üzemelteti és gondosodi anna rendeltetésszerű használatáról. A Lízingbevevő öteles gondosodni az Eszöz ezelési utasításában foglalta betartásáról. A Lízingbevevő öteles a Lízingszerződés hatálya alatt az Eszöz szüséges műszai felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott időpontoban, illetve az Eszöz egyéb rendszeres arbantartását és az esetleges meghibásodáso ijavítását a jótállási jegyen feltüntetett, vagy az Eszöz forgalmazója által megjelölt máraszervize (a továbbiaban: Máraszerviz) valamelyiében saját öltségén elvégeztetni A Lízingbevevő öteles (i) az Eszözt épségben megőrizni, (ii) azt nem idegenítheti el, (iii) nem terhelheti meg, (iv) anna birtolásával és használatával nem hagyhat fel, (v) azt nem egyesítheti és nem vegyítheti más dologgal aor, ha azo azt övetően nem vagy csa aránytalan öltséggel választható szét, (vi) az ERSTE LEASING előzetes ülön erre vonatozó írásbeli hozzájárulása hiányában tartózodni öteles az Eszöz minden olyan, a szoásos arbantartást meghaladó átalaításától, rendeltetéséne megváltoztatásától (például gépjármű esetén: gázüzemre történő átállítás, a gépjármű jellegét, fajtáját érintő átalaítás [ülönösen személygépocsiból haszongépjárművé, illetve haszongépjárműből személygépocsivá történő átalaítás], taxizás, otatás, sport céljára történő átalaítás), ami anna értéét csöentheti. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó valamennyi beépítésen és átalaításon a Lízingszerződés megszűnéséig tulajdonjogot szerez, a Lízingbevevő az esetleges érténöveedésből származó igényei érvényesítéséről a Lízingbeadóval szemben a Lízingszerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Az Eszöz meghibásodásából, sérüléséből, illetve ellopásából eredő ár, vagy a Lízingbevevő és a Szállító, továbbá az ERSTE LEASING és a Szállító özött felmerülő esetleges vita a Lízingbevevőne az ERSTE LEASING-gel szemben fennálló ötelezettségeit nem érinti A Lízingbevevő az Eszözt lízingbe-, bérbe-, haszonbérbe, ölcsönbe vagy haszonölcsönbe csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja. 13

14 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez A Lízingbevevő vagy az általa az ÁSZF pontjána figyelembe vételével az Eszöz használatára feljogosított személy az Eszözt csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli engedélyével viheti i ülföldre Az Eszöz üzemeltetésével oozott árért a Lízingbevevő a polgári jog szabályai szerint felel, az ilyen ároért az ERSTE LEASING-et semmilyen felelősség nem terheli. Az ERSTE LEASING jogosult az Eszöz rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, az Eszöz műszai állapotáról, az üzemeltetés örülményeiről tájéozódni. A Lízingbevevő haladétalanul írásban értesíti az ERSTE LEASING-et minden olyan örülményről, amely az ERSTE LEASING tulajdonjogát sérti vagy veszélyezteti (zár alá vétel, foglalás, végrehajtás stb.), és saját öltségére megtesz minden intézedést enne elhárítása érdeében, amennyiben pedig az ERSTE LEASING-et terhelő bármely öltség (illeté, díj stb.) merül fel, anna összegét a Lízingbevevő a felmerüléstől számított 8 napon belül öteles megtéríteni az ERSTE LEASING részére Biztosítás Kötelező felelősségbiztosítás A Lízingbevevő üzembentartóént öteles az Eszözre a jogszabályban előírt ötelező felelősségbiztosítást saját nevében megötni, és a biztosítási díjat a Lízingszerződésben meghatározott fizetési ötelezettségén felül a biztosítóna megfizetni Vagyonbiztosítás A Lízingszerződés hatályban léte során az Eszöz teintetében olyan vagyonbiztosítási szerződésne ell fennállnia, amely (i) a Lízingbevevő által megfizetett nulladi lízingdíj összegét alapul teintve, a Lízingbevevő által megfizetett nulladi lízingdíj 10%-al csöentett összegénél nem nagyobb mértéű önrészt ír elő, amennyiben a Lízingszerződés másént nem rendelezi, (ii) teljes örű vagyonbiztosítást nyújt (alap - és iegészítő biztosítás), és (iii) úgy rendelezi, hogy a biztosító által biztosítási esemény beöve tezteor fizetendő biztosítási összeg biztosítotti, illetve edvezményezetti jogcímen az ERSTE LEASING-et illeti meg (a továbbiaban: Vagyonbiztosítási Szerződés). Az alábbi pontoban foglalt feltételeel a Lízingbevevő választja i a Lízingszerződésben, hogy mely biztosítóna tesz ajánlatot a Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésben Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére vállal ötelezettséget és az anna megfelelő Vagyonbiztosítási Szerződést Lízingbevevő bármely oból nem öti meg, vagy a Vagyonbiztosítási Szerződés bármely oból a Lízingszerződés időtartama alatt nincs hatályban, az ERSTE LEASING automatiusan jogosult a Lízingszerződés szerint fizetendő, hátralévő Lízingdíjaat a megnöveedett ocázatna megfelelő mértében a Lízingbevevő terhére megváltoztatni és erről a Lízingbevevőt értesíteni. Amennyiben a Lízingbevevő az ERSTE LEASING felhívására (a Lízingszerződés előírásai szerinti) Vagyonbiztosítási Szerződés hatályban létéről nem gondosodi és emellett a megváltoztatott Lízingdíjaat nem fogadja el, úgy az ERSTE LEASING ülönösen jogosult a Lízingszerződést a felmondásra vonatozó szabályo szerint, azonnali hatállyal felmondani A Lízingbevevő az Eszöz vagyonbiztosítására a pontban meghatározott eset ivételével azon biztosító özül választhat, amelyeel az ERSTE LEASING-ne biztosítási eretszerződése (a továbbiaban: Biztosítási Keretszerződés) van. A Lízingbevevő az Eszöz vagyonbiztosításána megötéséhez érheti az ERSTE LEASING mindenori Hirdetményében szereplő Biztosítási Megbízottjána (a továbbiaban: Biztosítási Megbízott) özreműödését, illetve bonyolíthatja más özreműödő (Bit. szerinti biztosításözvetítő) segítségével a pontban foglalta figyelembe vételével. Amennyiben az ERSTE LEASING Hirdetményében Biztosítási Megbízottat nem jelöl meg, vagy a Lízingbevevő az ÁSZF-ben rögzített biztosításoat nem a Biztosítási Megbízott özvetítésével öti meg, a Lízingbevevő valamennyi az ÁSZF által rögzített biztosításoal apcsolatban meghatározott adatszolgáltatási, tájéoztatási ötelezettségét özvetlenül az ERSTE LEASING és a Biztosító részére öteles teljesíteni A Felene az Eszöz vagyonbiztosítása teintetében fennálló jogai és ötelezettségei az alábbia szerint alaulna: A Biztosítási Megbízott özreműödése esetén, a Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevél aláírásával) visszavonhatatlanul meghatalmazza a Biztosítási Megbízottat, hogy helyette és nevében a Vagyonbiztosítási Szerződést az Átadás-Átvételi jegyzőönyvben a Lízingbevevő által megjelölt Biztosító Társasággal, az Átadás-Átvételi jegyzőönyvben megjelölt feltételeel megösse. Az ERSTE LEASING ötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazásról értesíti a Biztosítási Megbízottat. A Vagyonbiztosítási Szerződésben a Lízingbevevő szerepel szerződő és díjfizetőént (díjfizetésre ötelezettént), az ERSTE LEASING-et biztosítottént és edvezményezettént ell feltüntetni. A Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződésben más edvezményezettet nem jelölhet meg. A Lízingbevevő öteles a Vagyonbiztosítási Szerződést a Lízingszerződés időtartama alatt hatályában fenntartani, azt fel nem mondhatja, és az abban foglalt ötelezettségeine öteles maradétalanul eleget tenni, a Vagyonbiztosítási Szerződésben bármilyen módosítást csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli engedélyével ezdeményezhet. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés hatálya alatt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos nyilvántartást az ERSTE LEASING vagy a Biztosítási Megbízott jogosult végezni és az ERSTE LEASING vagy a Biztosítási Megbízott jogosult tájéoztatni a Lízingbevevőt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos minden örülményről, abban az esetben is, ha a Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére nem a Biztosítási Megbízott özreműödésével erül sor. A Biztosítási Megbízott (amennyiben a Biztosító Társasággal ilyen megállapodása áll fenn) jogosult megüldeni a Lízingbevevő részére a Vagyonbiztosítási Szerződés egy példányát, a Biztosító Társaság szabályzatát, valamint a biztosítási díjról szóló számláat a Vagyonbiztosítási Szerződésben megjelölt díjfizetési gyaorisággal, melye alapján a biztosítási díjaat a Lízingbevevő a Biztosítási Megbízott részére fizeti meg. Amennyiben a Lízingbevevő nem a Biztosítási Megbízott özvetítésével ötötte meg a biztosítási szerződés(ee)t, vagy a Biztosító Társaság és a Biztosítási Megbízott özött ilyen megállapodás nem áll fenn, a Lízingbevevő részére a Vagyonbiztosítási Szerződés egy példányát, a Biztosító Társaság szabályzatát, valamint a biztosítási díjról szóló számláat a Vagyonbiztosítási Szerződésben megjelölt díjfizetési gyaorisággal a Biztosító Társaság üldi meg, melye alapján a biztosítási díjaat a Lízingbevevő özvetlenül a Biztosító Társaság felé fizeti meg. Biztosítási Megbízott özreműödése esetén a biztosítási díjaat a Biztosítási Megbízott és a Biztosító özötti megállapodás rendelezései szerint ell a Biztosítási Megbízott vagy özvetlenül a Biztosító díjbeérője alapján megfizetni. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING, a Biztosító és a Biztosítási Megbízott a ötelező felelősségbiztosítással és a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos minden örülményről egymást tájéoztassá, az ilyen módon tudomásura jutott adatoat felhasználjá. 14

15 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez A Biztosítási Keretszerződése hatálya alá tartozó Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatban a Fele ötelezettségvállalásai: a) A Lízingbevevő öteles az ERSTE LEASING-et, illetve a Biztosítási Megbízottat írásban tájéoztatni minden, a Vagyonbiztosítási Szerződés megötéséhez szüséges örülményről, így ülönösen: az Eszöz tulajdonságairól és felszereltségéről. A Lízingbevevő a tájéoztatást az Eszöz átvételeor felvett Átadás- Átvételi jegyzőönyv pontos itöltésével és aláírásával nyújtja. A Lízingbevevő felel a tájéoztatás elmaradása vagy pontatlansága miatti alulbiztosításból származó ároért. b) A Lízingbevevő öteles az Eszözt a vagyonbiztosítás megötésére a Lízingbevevő által iválasztott biztosító egyedi előírásaiban meghatározott lopás elleni védelmi Eszözöel, illetve vagyonvédelmi megoldásoal ellát(tat)ni, és azo beszerelését a beszerelést tanúsító számlána vagy a Szállító által az Eszözne az előírt védelmi Eszözöel, illetve vagyonvédelmi megoldásoal való ellátottságáról iállítot t írásbeli nyilatozatna a Biztosítási Megbízott, illetve az ERSTE LEASING részére történő megüldésével igazolni. A Biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott, illetve a Biztosító tájéoztatja a Lízingbevevőt. c) A Lízingbevevő vállalja, hogy a Lízingszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásban tájéoztatja a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos minden örülményről Amennyiben a Lízingbevevő egyénileg (más özreműödő /Bit. szerinti biztosításözvetítő/ segítségéve l) öti meg a Vagyonbiztosítási Szerződést, úgy a Vagyonbiztosítási Szerződésne eleget ell tenni a pontban részletezett feltételene. A Lízingbevevő öteles az ERSTE LEASING-et tájéoztatni a Vagyonbiztosítási Szerződés megötéséről, mely tájéoztatást az Eszöz átvételeor itöltött Vagyonbiztosítási Szerződés (biztosítási ajánlat) másolatána bemutatásával nyújtja. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával (Pénzügyi Lízing Hitellevél iállítása esetén a Pénzügyi Lízing Hitellevél aláírásával) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító a ötelező felelősségbiztosítás és a Vagyonbiztosítási Szerződés adatait izárólag ellenőrzés céljából iadja az ERSTE LEASING, illetve a Biztosítási Megbízott részére, aár egyénileg (más özreműödő /Bit. szerinti biztosításözvetítő/ segítségével), aár a Biztosítási Megbízott özreműödésével öti meg a ötelező felelősségbiztosítást és/vagy a Vagyonbiztosítást A Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződést olyan biztosítóval, amellyel az ERSTE LEASING-ne nem áll fenn Biztosítási Keretszerződése, csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ötheti meg. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását aor adja meg, ha (i) a iválasztott biztosítóval ötendő biztosítási szerződés megfelel a Vagyonbiztosítási Szerződés fenti, pontban foglalt feltételeine, (ii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben a Lízingbevevő biztosítottént megjelöli az ERSTE LEASING-et, (iii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben nincs más részére edvezményezett-jelölés, és (iv) a Biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződésben vállalja, hogy amennyiben a Lízingbevevő a biztosítási díjat esedéességor nem fizeti meg, erről haladétalanul értesíti az ERSTE LEASING-et, a Vagyonbiztosítási Szerződést az értesítés megüldésétől számított legalább 30 napig hatályosna teinti, és lehetőséget ad arra, hogy az ERSTE LEASING a biztosítási díjat a Lízingbevevő helyett megfizesse. Továbbá a Lízingbevevő öteles megüldeni ERSTE LEASING részére a biztosítási szerződés másolatát, valamint a folyamatos díjfizetést igazoló doumentum (cseszelvény, átutalási megbízás) másolatát a díjfizetés gyaoriságána megfelelő időözönént. A fentie elmulasztása a Lízingszerződés felmondását vonhatja maga után. Az ERSTE LEASING hozzájárulását az itt leírt feltétele teljesülése esetén sem öteles megadni Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére tett ajánlatot a Lízingszerződésben iválasztott biztosító nem fogadja el, és más, a , illetve a pontban foglalt feltét elene megfelelő biztosító sem öt Vagyonbiztosítási Szerződést az Eszözre, a Lízingbevevő csa azt övetően jogosult az Eszözt a Szállítótól átvenni, ha az ERSTE LEASING részére olyan megfelelő biztosítéot adott, amely a biztosítási fedezetlenség miatt megnöveedett ocázatára is fedezetet nyújt Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés szerinti fizetési ötelezettségét a Lízingbevevő nem teljesíti, aor az ERSTE LEASING ármegelőzés céljából azt jogosult a Biztosító részére a Lízingbevevő helyett megfizetni, és azt a Lízingbevevőtől a amataival, valamint a ármegelőzéssel apcsolatos egyéb öltségeivel együtt övetelni. A Lízingbevevő helyett megfizetett biztosítási díja amatána mértée a 4.6. pont szerinti ésedelmi amat mértéével egyezi meg Káresemény beövetezése esetén irányadó özös szabályo A Lízingszerződés és a biztosítéi szerződés(e) alalmazásában áreseményne (a továbbiaban: Káresemény) minősül minden olyan esemény, amelyet az Eszözre vonatozó Vagyonbiztosítási Szerződés biztosítási eseményne minősít, vagy amely egyébént az Eszözben a rendeltetésszerű használattal járó elhasználódáson túlmenő árosodást idéz elő. A Káresemény beövetezése a Lízingbevevőt az ERSTE LEASING felé fennálló fizetési és egyéb ötelezettségei alól nem mentesíti. A vagyonbiztosítás eretében az önrészt a Lízingbevevő viseli Káresemény beövetezése esetén a Lízingbevevő (vétességtől függetlenül) öteles erről az ERSTE LEASING-et és biztosítási esemény beövetezése esetén a Biztosítási Megbízottat haladétalanul értesíteni, továbbá a árfelvételi jegyzőönyv (vagy a feljelentés, valamint a rendőrségi határozat) egy példányát legésőbb anna felvételét övető munanapon eljuttatni, illetve az előbbie hián yában a biztosítási eseményről írásban tájéoztatást adni A Káresemény öveteztében az Eszözben beállott értécsöenésre teintettel fizetett Kártérítés, Kártalanítás (a továbbiaban: Kártérítés), illetve a biztosítási összeg az ERSTE LEASING-et illeti meg. A Kártérítésből, illetve biztosítási összegből az ERSTE LEASING jogosult a Lízingszerződés alapján fennálló, esedéessé vált öveteléseit ielégíteni, ideértve a Lízingszerződésne az Eszöz ellopása, megsemmisülése, vagy olyan mértéű sérülése miatti felmondásából eletezett övetelését is, amely esetében a gazdaságos javítás nem lehetséges (totálár). Amennyiben az ERSTE LEASING-ne esedéessé vált övetelése nincs, az ERSTE LEASING a pontban szabályozott esetet ivéve a teljes Kártérítést, illetve biztosítási összeget a számláján történt jóváírást övető 8 napon belül ifizeti a Lízingbevevőne, feltéve, hogy ezen határidő lejártáig nem eletezi lejárt övetelése a Lízingbevevővel szemben. Amennyiben az ERSTE LEASING-ne esedéessé vált övetelése van, az ERSTE LEASING a övetelésne a Kártérítésbe, illetve a biztosítási összegbe való beszámítását övetően fennmaradó Kártérítést, illetve a biztosítási összeget a Fele elszámolását övető 8 napon belül ifizeti a Lízingbevevőne, ivéve a pontban szabályozott esetet Amennyiben a Káresemény öveteztében megsérült Eszöz javítása szüséges és lehetséges, az ERSTE LEASING a Lízingbevevő részére járó összeget az Eszöz Máraszervize által iállított, a javítás öltségeit tartalmazó számla bemutatását és a Kártérítés, illetve a biztosítási összeg ézhez vételét övetően ifizeti a 15

16 Általános Szerződési Feltétele Pénzügyi Lízing Szerződésehez Lízingbevevő részére. Az ERSTE LEASING az előző mondatban foglaltatól eltérően úgy is eleget tehet a Lízingbevevő felé fennálló, a Vagyonbiztosítási Szerződés alapján fizetett Kártérítés vagy biztosítási összeg átadására vonatozó ötelezettségéne, hogy meghatalmazást ad a Lízingbevevőne, vagy a Lízingbevevő felhatalmazása alapján az Eszöz javítását végző Máraszervizne, hogy az ERSTE LEASING-et illető Kártérítést vagy biztosítási összeget a biztosítótól átvegye. A Lízingbevevő öteles a Kártérítést és a biztosítási összeget az Eszöz helyreállítására fordítani. 12. Biztosítéo A Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló tartozása fedezetéül a Lízingszerződésben meghatározott biztosítéot öteles nyújtani az ERSTE LEASING-ne. A biztosítéo rendszerét, alalmazásu feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza. A biztosítéo részletes feltételeit a Fele a Lízingszerződésben meghatározott biztosíté(o) alapján ülön szerződésben határozzá meg (biztosítéi szerződés). 13. Záró rendelezése A Lízingszerződésben nem szabályozott érdésere nézve a hitelintézeteről és a pénzügyi vállalozásoról szóló évi CXII. törvény és a Polgári Törvényönyv rendelezései az irányadó. A Lízingbevevőre vonatozó rendelezése (a Lízingbevevő halálára vonatozó rendelezése ivételével) a Társ-Lízingbevevőre is irányadó. A Fele a Lízingszerződésből származó jogvitá esetére, az irányadó hatásöri szabályona megfelelően, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Komárom -Esztergom Megyei Bíróság izárólagos illetéességét öti i. Budapest, március 1. Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Erste Leasing Eszözfinanszírozási Zrt. az ERSTE Bancsoport tagja(i) 1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken.

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken. Minta az ajánlás 2. alcímében foglaltak szerinti, forintra átváltáshoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló tájékoztatáshoz CHF alapú, referencia-kamatlábhoz kötött kamatú, élő gépjárművásárlási kölcsönszerződés

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis 2. THM Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. (KORÁBBI NEVE: RAIFFEISEN PROPERTY LÍZING ZRT.) KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ AZ EXIMBANK ÁLTAL INDÍTOTT LÍZING-REFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2016. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL)

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) A nem akciós (standard feltételekkel igénybe vehető) hitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény további mellékletei tartalmazzák.

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából.

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázati Felhívás Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Váci u. 36. szám alatti, 23996/0/A/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben