A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó törvényi rendelezése megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK /. (XI. 8.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) Bihari Antal egyéni vállalozóval (5 Esztergom, Ráóczi tér.; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Körzeti Televízió Esztergom állandó megnevezésű helyi vételörzetű özösségi adóján. augusztus -. özött nem a vállalt műsorszerezeti arányona megfelelő műsort sugárzott, amelyne öveteztében a Médiaszolgáltatót.,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Körzeti Televízió Esztergom állandó megnevezésű helyi vételörzetű özösségi adóján. augusztus -. özött alalommal megsértette a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő népszerűsítését, ismertetését tilalmazó törvényi rendelezést, amelye öveteztében a Médiaszolgáltatót.,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 35-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 3 napon belül a Fővárosi Törvényszéhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 3 napon belül bírálja el.

2 Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló. évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.). () beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Körzeti Televízió Esztergom állandó megnevezésű helyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás. augusztus -. özött sugárzott műsorát, amelyne során a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 3. () beezdésében foglalt rendelezés; a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő népszerűsítését, ismertetését tilalmazó előírás vonatozásában a sajtószabadságról és a médiatartalma alapvető szabályairól szóló. évi CIV. törvény (a továbbiaban: Smtv.). () beezdésében foglalt rendelezés megsértése merült fel. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló. évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 9. () beezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 8. a), c), j) és l) pontjában foglalt hatásörében. otóber. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 9. (3) beezdés szerint az 85/. (X..) számú, MN/35-/. ügyiratszámú végzésében (a továbbiaban: Végzés) tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 5. () beezdésében foglalt rendelezésne megfelelően a nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 8. () beezdésében rögzített iratbeteintés lehetőségéről. A visszaérezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést. otóber -én vette át, s nyilatozata. november 9-én érezett a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatozatában előadta, hogy az általa üzemeltetett stúdiót és adót orábban ért viharár miatt megrongálódott egyes berendezései izárólag ülföldön volta javítható, s a javított berendezése visszaszállítása fél évbe erült. A Médiaszolgáltató megjegyezte azt is, hogy eddigi műödése során igyeezett a jogövető magatartás tanúsítására, továbbá töreszi az új műsormérési szabályo betartására is. Ez utóbbival apcsolatban ifejtette, hogy bár részt vett az NMHH műsormérési tájéoztatóján és többször apcsolatba lépett a hatósággal, nem tudott a óddal regisztrálni. Enne öveteztében a Médiaszolgáltató számára nem áll rendelezésre olyan szoftver, amely pontosan imutatja a műsorszerezet százaléos arányait. A Végzésben vélelmezett jogsértése apcsán a Médiaszolgáltató az alábbiaat adta elő.. A özszolgálati célt szolgáló műsorszámo vállalt napi és heti arányána alulteljesítése teintetében ifejtette, hogy techniai aadály miatt siertelenül ísérelt meg új, a vállalásona megfelelő anyagot felhelyezni az adásvezérlőre, ezért a vállalást már fent lévő anyagoal igyeezett teljesíteni. Enne bizonyítására nyilatozatához csatolta az adásvezérlő meghibásodásáról és javításáról szóló vállalozási igazolást.. A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt műsoridő hatósági ellenőrzés során történt számításaor a Médiaszolgáltató szerint figyelmen ívül maradt a Vadvirág Fesztivál. augusztus -i és -i özvetítése, amely rendezvényen izárólag roma fiatalo vette részt. A Médiaszolgáltató ifejtette, hogy a vételörzetébe tartozó település (Esztergom) örnyéén a történelmi Magyarország területe, a régi Esztergom vármegye révén everedne a műsorbesorolási határo: Esztergom örnyéén többségében német és szlová települése, míg a vármegye nagyobbi, Felvidéen található részén a magyarlata települése vanna. A Médiaszolgáltató szerint ez a helyzet vonatozi a atolius szertartásora is: az esztergomi egyházmegye felvidéi papsága, illetve a felvidéi híve nagy száma gyaran vesz részt a miséen. A Médiaszolgáltató a nemzetiségi és etniai vagy más isebbségi jelleg apcsán utalt arra, hogy a művészeteről, iállításoról szóló műsorszámo is ide tartozna, mivel a örnyébeli művésze egy CÉH-be tömörülte. A Médiaszolgáltató előadta továbbá, hogy az uniós csatlaozás után létrejött Ister Granum Eurégió, EGTC vezetését paritásos rendszerben, felváltva ellátó esztergomi és párányi polgármester révén az önormányzat épviselőtestületi üléseine özvetítése a özszolgálatiság mellett nemzetiségi műsorna is teintendő, amely jelleget erősíti a felvidéi több ezer munavállaló is.

3 3. A napi rendszeres híradás teintetében irányadó vállalás nem teljesítésével apcsolatban a Médiaszolgáltató az adásvezérlő meghibásodására hivatozott, s előadta, hogy a hiányt a épújság oldalaina felhasználásával igyeezett pótolni.. A Richter Gedeon Gyógyszergyár című műsorszámmal apcsolatban a Médiaszolgáltató arra az álláspontra helyezedett, hogy a Richter Nyrt., mint a örnyé legnagyobb számú munaerőt foglaloztató cége tevéenységéről szóló tájéoztatás özszolgálati feladat. A műsorszámban szereplő tartalom és a bemutatott épe apcsán a felelősség a műsorszám gyártóját terheli. A Médiaszolgáltató megjegyezte azt is, hogy a műsorszám özzétételére azért vállalozott, mert azt a vételörzet mási médiaszolgáltatója, a Régió TV Esztergom is özszolgálatina ítélte, és műsorára tűzte. A Médiaszolgáltató utalt továbbá a műsorelosztóal, illetve a épviselő-testülettel szembeni iszolgáltatottságára, továbbá arra a tényre, hogy az elmúlt évben semmilyen támogatásban nem részesült. A Médiatanács a rendelezésére álló adato alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbia szerint értéelte: Az Esztergom 5. csatorna helyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 99/. (XII..) számú határozata alapján,. december -án jött létre hatósági szerződés (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) audiovizuális médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés 5.. pontjában foglalt műsorszerezeti adato az alábbia: 5.. Az egyes műsorszám-típuso aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo 9 % 9 % 9 % Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo aránya % % % Szöveg aránya 5 % 5 % 5 % A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - % Az 5.. pontban megjelölt özösségne szóló műsorszámo aránya, %, %, % Az Mttv. 3. () értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. Az Smtv.. () szerint: Nem szabad médiatartalomban özzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az állami adóhatóság engedélye nélül szervezett szerencsejátéot, izárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető eresedelmi özleményt. E orlátozás nem terjed i a gazdasági relámtevéenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt ivételere. 3

4 időtartam/arány (percre ereítve/%) VIII.. (szerda) VIII.. (csütörtö) VIII. 3. (pénte) VIII.. (szombat) VIII. 5. (vasárnap) VIII.. (hétfő) VIII.. (edd) összesen (óra/%) vállalás (%). műsoridő 8 8. egységnyi épújság özszolgálati tartalmána időtartama özszolgálati tartalom időtartama a épújságban özszolgálati tartalom a szeresztett műsorban özszolgálati tartalom időtartama özszolgálati tartalom aránya (%) 3. a nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi min. időtartama a nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi aránya (%). napi rendszeres híradás időtartama napi rendszeres híradás aránya (%) ::3 ::3 ::3 ::3 ::3 ::3 :: ,3 8,3 83, 83 8,3 88,5 8, , A Médiaszolgáltató által özzétett özszolgálati célt szolgáló műsorszámo napi aránya 83-88,5 % özött változott, a heti arány pedig 8,8 % volt (ld. a fenti táblázat. pontját). Enne öveteztében a Médiaszolgáltató az általa vállalt 9 %-os napi és heti szintű özszolgálati arányt a vizsgált adáshét egyetlen napján sem, illetve heti szinten sem teljesítette.. A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő teintetében vállalt %-os arányt a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét egyetlen napján sem teljesítette, a napi teljesítése - % özött alaulta (ld. a fenti táblázat 3. pontját). 3. A napi rendszeres híradás apcsán tett vállalását a Médiaszolgáltató nem teljesítette, mivel a hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a vizsgált adáshéten egyáltalán nem erült sor híradásra (ld. a fenti táblázat. pontját).. A Médiaszolgáltató az alábbi táblázatban megjelölt időpontoban tette özzé a Richter Gedeon Gyógyszergyár című műsorszámot. nap hét dátum a műsorszám címe ezdete vége időtartama A Richter Gedeon Gyógyszergyár :8:3 ::3 :9: A Richter Gedeon Gyógyszergyár :8:3 ::3 :9: A Richter Gedeon Gyógyszergyár :8:3 ::3 :9: A Richter Gedeon Gyógyszergyár 3:8:3 3::3 :9: 3 A Richter Gedeon Gyógyszergyár :8:3 ::3 :9: 3 A Richter Gedeon Gyógyszergyár 3:8:3 3::3 :9: A Richter Gedeon Gyógyszergyár :: :3:3 :9: 5 A Richter Gedeon Gyógyszergyár :: ::5 :9: 5 A Richter Gedeon Gyógyszergyár :: ::5 :9: 5 A Richter Gedeon Gyógyszergyár :: ::5 :9: A Richter Gedeon Gyógyszergyár 8:: 8::5 :9:

5 A műsorszám az alábbi tartalmi egységeből tevődött össze: a tartalmi egysége címe és tartalma időtartama (perc:mp) a gyár általános bemutatása :3 Évszázados tapasztalat" - történelmi visszateintés, a társaság múltja :3 Független magyar cég" - az RG nemzetgazdasági szerepe; utatási tevéenysége; beruházáso és munahelyteremtés :8 Bogsch Eri vezérigazgató beszél a vállalati filozófiáról :5 Csúcstechnológia" az elmúlt éve jelentős beruházásai (dorogi gyáregység, budapesti telephely és az új debreceni gyáregység rövid bemutatása) : Richter csoport" - üleresedelmi apcsolato, ülföldi leányvállalato, referencia patia-hálózat export-tevéenység és a piachálózat bemutatása : Átfogó termépaletta" a özponti idegrendszerre ható, a szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri és nőgyógyászati termée iemelése :33 Fóuszban a nőgyógyászat" : Innováció" utatás, fejlesztés, hazai és nemzetözi elismerése, egyetemeel özös utatási programo és tehetséggondozás :9 Fenntartható fejlődés" - társadalmi felelősségvállalás, örnyezetvédelem, felvilágosító- és szűrőprogramo :3 Richter a jövőben" orszerű észítménye elérhető áron, új termée (jelentős beruházáso) és dinamius fejlődés :53 összesen: 9: Az Átfogó termépaletta című tartalmi egység az alábbi információat tartalmazta: A Richter máranév világszerte ismert, a társaság több mint féle gyógyszert gyárt, több mint iszerelési formában. Terméei szinte valamennyi terápiás területen ínálna hatéony, orszerű és elérhető árú gyógymódot. Kivételes figyelmet fordít a özponti idegrendszerre ható, továbbá a szív- és érrendszeri, az emésztőrendszeri és nőgyógyászati észítménye fejlesztésére és gyártására. A fenti tartalom özlése során a Richter által gyártott/forgalmazott egyes gyógyszere (Terbinafine Hydrochloride, Quamatel, Atorvox, Cavinton forte, Escapelle, Cicactiv) dobozai jelente meg az alábbia szerint. 5

6 A Fóuszban a nőgyógyászat cím tartalmi egység az alábbiaat tartalmazta: A nőgyógyászati termée gyártásána hagyománya a Richterben az 9-es alapításig nyúli vissza. 9-ben Richter Gedeon fejlesztette i és hozta forgalomba az egyi saját belső elválasztású hormontartalmú szert. A 3-as éve végén már több mint hormontartalmú észítmény erült forgalomba. Az 5-es éve eredménye a hormonszintézise ulcsvegyületéne előállítása volt, amelyből a nemi hormono, progeszteron, ösztron, tesztoszteron és az orális fogamzásgátló észülte. A -as éveben a Richter elsőént jelent meg saját fejlesztésű ombinált hormonális fogamzásgátló észítménnyel a eleti térségben. Melyet rövid időn belül csöentett hatóanyag tartalmú másodi generációs ombináció övetett. Az idézett szöveg özlése alatt ugyancsa a Richter egyes gyógyszereine (Infecundin, Bisecurin, Ovidon, Rigevidon, Postinor, Dolforin, Ninivet) dobozai volta felismerhetőe, az alábbia szerint.

7

8 A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 3. () beezdésében foglalt rendelezést, teintettel arra, hogy. a özszolgálati műsorszámo vizsgált adáshét napjain teljesített aránya, amely 83-88,5 % özött alault, illetve a heti teljesítés (8,8 %), elmaradt a Hatósági Szerződés 5.. pontjában vállalt arányotól (a napi és heti vállalás is 9 %);. a nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő apcsán vállalt %-os arányt. augusztus -5-ig naponta 3 %-nyi arányban, augusztus -án 3, %-os, augusztus -én pedig %-os arányban alulteljesítette; 3. a vizsgált adáshéten hírszolgáltatás hiányában egyáltalán nem teljesítette a napi rendszeres híradás apcsán tett vállalását. A özszolgálati célt szolgáló műsorszámo vállalt arányaina alulteljesítésével apcsolatban előadott médiaszolgáltatói észrevételt, miszerint az adásvezérlő meghibásodása megaadályozta új özszolgálati tartalom felhelyezését, a Médiatanács nem vette figyelembe, teintettel arra, hogy az Mttv. 3. -ában foglalta ( médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. ) értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objetív. A Médiaszolgáltató nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt műsorszámo teintetében ifejtett álláspontjával apcsolatban a Médiatanács megjegyzi, hogy a hatósági ellenőrzés során e örben figyelembe vette a művészeti, ulturális, ulináris értéeet özvetítő műsorszámoat (IV. Ebedi Borfesztivál -. rész, az Ebedi Citerazenear előadása), továbbá a vallási özössége igényeit szolgáló műsorszámoat (A Szent Anna templom és a vele apcsolatos intézete című önyvbemutató, valamint Horváth István áplán beitatása a Szent Anna plébánián című műsorszámot) is. Ugyanaor helytálló a Médiaszolgáltató hivatozása a XV. Vadvirág Fesztiválról szóló óra perc 5 másodperc időtartamú műsorszámra, az valóban megfelelt a vonatozó ategóriána. Erre figyelemmel a hatósági ellenőrzés során megállapított,. augusztus -i műsoridőtartam 3 percről perc 5 másodpercre és műsorarány,8 %-ról,8 %-ra; a. augusztus -i műsoridőtartam pedig 35 percről 58 perc másodpercre és műsorarány %-ról 3, %-ra változott. A Médiaszolgáltató által teljesített napi arányo azonban még így is elmaradna a Szerződésben vállalt napi aránytól ( %). A Médiatanács szerint nem helytálló a Médiaszolgáltató azon hivatozása, miszerint a művészeti és iállításoal apcsolatos műsorszámo automatiusan nemzetiségi műsorna minősülne, mivel ez a megözelítés indoolatlanul viszonylagossá tenné a besorolást, s lehetővé tenné a ténylegesen, szű értelemben vett isebbségi témájú műsorszámo alapvetően ulturális, művészeti értéet hordozó műsorszámoal történő iváltását. Ez irányadó a Médiaszolgáltató azon érvelésére is, miszerint az uniós csatlaozást övetően létrejött Ister Granum Eurégió révén az önormányzat épviselő-testületi üléseine özvetítése a özszolgálati besorolás mellett megfelel nemzetiségi műsorna is. A napi rendszeres híradás apcsán irányadó vállaláso alulteljesítésével apcsolatos azon médiaszolgáltatói érvelést illetően, miszerint az adásvezérlő meghibásodása öveteztében a épújság oldalaina felhasználásával igyeezett pótolni a híradást, a Médiatanács megállapította, hogy a hatósági ellenőrzés a épújság tartalmára is iterjedt, azonban nem erült özzétételre olyan műsorszám, amely hírműsorszámént vagy híradásént elfogadható lett volna. A fentieen túl a Médiaszolgáltató megsértette az Smtv.. () beezdésében foglalt rendelezést is, teintettel arra, hogy alalommal vényöteles gyógyszerészítményeet népszerűsítő eresedelmi özleményt tett özzé. A Médiatanács megállapította, hogy a Richter Gedeon Gyógyszergyár című műsorszám a hatósági ellenőrzés során megállapított tartalma alapján, amely a Richter Gedeon Gyógyszergyárat népszerűsítette, megfelel a eresedelmi özlemény az Smtv.. -ána 9., illetve az Mttv. 3. -ána. pontjában meghatározott fogalmána, amely szerint: Keresedelmi özlemény: olyan médiatartalom, amelyne célja gazdasági tevéenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve 8

9 jogi személyiséggel nem rendelező gazdasági társaság árujána, szolgáltatásána vagy arculatána özvetlen vagy özvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalma fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önrelámozás céljából íséri a médiatartalmaat, vagy szerepelne abban. A eresedelmi özlemény formái özé tartozi többe özött a relám, a támogatást nyújtó nevéne, védjegyéne, arculatána vagy termééne megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termémegjelenítés. Az említett gyógyszere épi bemutatása során elhangzott szöveges ismertetés ugyan elsősorban a gyógyszercég gyártási, fejlesztési tevéenységét, valamint a nőgyógyászati észítménye terén nyújtott utatási eredményeit, az alapítás óta végzett teljesítményét népszerűsítette, azonban a szövegben megjelent egyes információ özvetetten apcsolatba hozható a megjelent gyógyszereel, amelyne öveteztében a gyógyszergyár tevéenységét népszerűsítő hatás iterjedt a épileg bemutatott, vényöteles gyógyszerészítményere is, s alalmassá tett a műsorszámot, hogy a nézőt a épileg ábrázolt gyógyszere megvásárlására ösztönözze. A Médiatanács nem fogadta el azon médiaszolgáltatói érvelést, amely szerint a vényöteles gyógyszereet népszerűsítő műsorszám tartalmáért, épocáiért a gyártó tartozi felelősséggel, mivel az Mttv. 3. -ában foglalt rendelezés értelmében a médiatartalom meghatározása szabad, az a Médiaszolgáltató ompetenciájába tartozi, ai egyúttal felelős a médiaigazgatásra vonatozó szabályo betartásáért is. Az Smtv.. () beezdésében foglalt rendelezés vélelmezett megsértése apcsán a Médiaszolgáltató hivatozott a Régió TV Esztergom állandó megnevezésű médiaszolgáltatásra, amely a Médiaszolgáltatót megelőzően özzétette a Richter Gedeon Gyógyszergyár című műsorszámot. E özléssel apcsolatban a Médiatanács megállapította, hogy a jelen hatósági eljárásban irreleváns a tényállás megítélése során, a jogsértés elövetése szempontjából. A fentie alapján a médiaigazgatásra vonatozó szabályo betartásána felügyelete során a médiahatóság a médiaszolgáltatóal szemben járhat el, s léphet fel jogsértés esetén, a műsorba erülő tartalma gyártójával szemben nem. A jogsértéseet alátámasztó részletes adatoat a jelen határozat mellélete tartalmazza, amely mellélet a határozat elválaszthatatlan részét épezi. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. ci () beezdéséből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és a demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: 9

10 Az Mttv.. () beezdése szerint:. () A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv.. () beezdése szerint:. () Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv. 8. () beezdés értelmében: 8. () Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv. 8. () beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv. 8. () beezdése szerint: 8. () Az ()-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, a Hatósági Szerződésben vállalta nem, illetve jelentős alulteljesítését, valamint a vényöteles gyógyszereet népszerűsítő eresedelmi özleménye özzétételét tilalmazó törvényi rendelezése megsértését nem értéelte cseély súlyúént, ezért, bár az Mttv. 3. () beezdésében és az Smtv.. () beezdésében foglalt rendelezése megsértését jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, az Mttv. 8. () beezdése szerinti felhívás jogövetezményét nem alalmazta. A Médiatanács az Mttv. 8. (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírságo iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. Az Mttv. 8. () beezdésében foglalt rendelezés szerint: 8. () A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg.

11 . A Médiatanács az Mttv. 3. () beezdésében foglalt rendelezés megsértése apcsán a 8. () beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyán túl azo folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató - a özszolgálati műsorszámo arányát illetően a Hatósági Szerződés 5.. pontjában vállalt értéeet a vizsgált adáshét minden napján, folyamatosan; - a nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő apcsán a vállalást napi szinten jelentős mértében, 3-3 %-nyi arányban; - a napi rendszeres híradás apcsán tett vállalását hírszolgáltatás hiányában a vizsgált adáshéten folyamatosan, teljes mértében alulteljesítette.. Az Smtv.. () beezdésében foglalt rendelezés vizsgált adáshéten történt megsértései örében a Médiatanács az elövetés magas esetszámát ( alalom) vette figyelembe. Az Mttv. 8. () beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv. 8. () beezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. A fentie oán a jogsértése súlyára, valamint az eset összes örülményére teintettel a Médiatanács az Mttv. 3. () beezdésében foglalt rendelezés megsértése miatt a 8. (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság, %-ána megfelelő összegű, azaz.,- Ft; az Smtv.. () beezdésében foglalta alalommal történt megsértése miatt pedig a maximálisan iszabható bírság, %-ána megfelelő összegű, azaz.,- Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket. 53. () beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájéoztatás a Ket.. () beezdés da) pontján, valamint az Mttv. 3. () és (3) beezdésén, illetve a. -on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló 95. évi III. törvény 338. () beezdésén alapul. Budapest,. november 8. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö dr. Kollari Tamás hitelesítő tag Kapjá:. Személyes adat

12 Mellélet a Médiatanács /. (XI. 8.) számú határozatához Körzeti TV (Esztergom) -. nettó dátum műsor címe ezdés vég idő ::. épújság :: :: A Várszínház programajánlója :3:. (általános) :: :3:9 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish ::. Dance Tornado :3:9 ::3 3 helyi ulturális KTV Magazinműsor - anyatejes :53:5 helyi özélet,. világnap, egészségnap ::3 3::8 egészség ::3. relám 3::8 3:5: "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi :3:. Várszínház előadása 3:5: :8:3 3 helyi ulturális :9:. Richter Gedeon - Image film :8:3 ::3 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp :: helyi ulturális. Házban ::3 :9:33 Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné :3: helyi ulturális. és a Szeleburdia :9:33 :3: 9 A Várszínház programajánlója :3:. (általános) :3: :: 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish ::. Dance Tornado :: :9:5 3 helyi ulturális ::. Képújság :9:5 5::. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele 5:: :: :: épújság :: 8:: :5:3 ismétlé s ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi nemzetiségi

13 . Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása ::3 ::3. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) 8:: ismeretterjesztő. épújság ::3 :: :39:3 Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő :: ::5 ::5 helyi özéleti. újságíróval (vágatlan). épújság ::5 :: :8: 3. A Várszínház programajánlója (általános) :: :3: 9 :3: 9 helyi ulturális. A Várszínház programajánlója: Irish Dance Tornado :3: 9 ::3 :: 3 helyi ulturális. KTV Magazinműsor - anyatejes világnap, egészségnap ::3 5:: 8 :53:5 5:: 5:5: ::3. relám 8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi 5:5: :8: :3:. Várszínház előadása 3 :8: :: :9:. Richter Gedeon - Image film 3 3 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp :: :9:3 :: helyi ulturális. Házban 3 3 Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné :9:3 :3: :3: helyi ulturális. és a Szeleburdia 3 9. épújság :3: :: ::3 8 helyi özélet, egészség ismétlés 3 helyi ulturális ismétlés ismétlés ismétlés ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele :: 9:: :: 9:: :: :5:3. épújság Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása :: ::3 ::3 ismétlés 3

14 . Esztergom-ertvárosban (vágatlan) ismeretterjesztő ::3 :39:3. épújság :: ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele :: :: :: :5:3. épújság :: 3:: Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása ::3. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) 3:: 5::3 ismeretterjesztő ismétlés :39:3. épújság 5::3 :: Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő ::5. újságíróval (vágatlan) :: ::5 ismeretterjesztő ismétlés :8:. épújság ::5 9:: 3 A Várszínház programajánlója :3:. (általános) 9:: 9:3:9 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish ::. Dance Tornado 9:3:9 9::3 3 helyi ulturális KTV Magazinműsor - anyatejes :: :53:5 helyi özélet,. világnap, egészségnap 9::3 8 egészség ismétlés :: :5: ::3. relám 8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi :5: :8: :3:. Várszínház előadása 3 3 helyi ulturális ismétlés :8: :: :9:. Richter Gedeon - Image film 3 3 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp :: :9:3 :: helyi ulturális. Házban 3 3 ismétlés Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné :9:3 :3: :3: helyi ulturális. és a Szeleburdia 3 9 ismétlés A Várszínház programajánlója :3: :: :3: helyi ulturális

15 . (általános) 9. A Várszínház programajánlója: Irish Dance Tornado :: :9:5 :: 3 helyi ulturális. épújság :9:5 :: :: ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi. IV. Ebedi borfesztivál. rész vágatlan felvétele :: :: :: :: 5:: :5:3. épújság Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása 5:: ::3 ::3. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) ismeretterjesztő ismétlés ::3 8:: :39:3. épújság Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő 8:: 8::5 ::5. újságíróval (vágatlan) ismeretterjesztő ismétlés 8::5 :: :8:. épújság 3 A Várszínház programajánlója :: :3: :3:. (általános) 9 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish :3: ::3 ::. Dance Tornado 9 3 helyi ulturális KTV Magazinműsor - anyatejes ::3 :: :53:5 helyi özélet,. világnap, egészségnap 8 egészség ismétlés :: :5: ::3. relám 8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi :5: 3:8: :3:. Várszínház előadása 3 3 helyi ulturális ismétlés 3:8: 3:: :9:. Richter Gedeon - Image film 3 3 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp 3:: 3:9:3 :: helyi ulturális. Házban 3 3 ismétlés Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné 3:9:3 3:3: :3: helyi ulturális ismétlés 5

16 . és a Szeleburdia 3 9. A Várszínház programajánlója (általános) 3:3: 3:: :3: 9 helyi ulturális. A Várszínház programajánlója: Irish Dance Tornado 3:: 3:9:5 :: 3 helyi ulturális. épújság 3:9:5 :: :: ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi 3. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele :: :: :: :5:3 3. épújság :: 3:: Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása ::3 3. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) 3:: 5::3 ismeretterjesztő ismétlés :39:3 3. épújság 5::3 :: Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő ::5 3. újságíróval (vágatlan) :: ::5 ismeretterjesztő ismétlés :8: 3. épújság ::5 9:: 3 A Várszínház programajánlója :3: 3. (általános) 9:: 9:3:9 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish :: 3. Dance Tornado 9:3:9 9::3 3 helyi ulturális KTV Magazinműsor - anyatejes :: :53:5 helyi özélet, 3. világnap, egészségnap 9::3 8 egészség ismétlés :: :5: ::3 3. relám 8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi :5: :8: :3: 3. Várszínház előadása 3 3 helyi ulturális ismétlés :8: :: :9: 3. Richter Gedeon - Image film 3 3 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp :: :9:3 :: helyi ulturális ismétlés

17 3. Házban 3 3 Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné :9:3 :3: :3: helyi ulturális 3. és a Szeleburdia 3 9 A Várszínház programajánlója :3: :: :3: 3. (általános) 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish :: :9:5 :: 3. Dance Tornado 3 helyi ulturális :9:5 :: :: 3. épújság 3. IV. Ebedi borfesztivál. rész vágatlan felvétele :: :: :: :: 5:: :5:3 3. épújság Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása 5:: ::3 ::3 3. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) ::3 8:: :39:3 3. épújság Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő 8:: 8::5 ::5 3. újságíróval (vágatlan) 8::5 :: :8: 3. épújság 3 A Várszínház programajánlója :: :3: :3: 3. (általános) 9 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish :3: ::3 :: 3. Dance Tornado 9 3 helyi ulturális KTV Magazinműsor - anyatejes ::3 :: :53:5 3. világnap, egészségnap 8 :: :5: ::3 3. relám 8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi :5: 3:8: 3. Várszínház előadása 3 Richter Gedeon - Image film 3:8: 3:: :9: ismétlés ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi ismeretterjesztő ismétlés ismeretterjesztő ismétlés helyi özélet, egészség ismétlés :3: 3 helyi ulturális ismétlés

18 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp 3:: 3:9:3 :: helyi ulturális 3. Házban 3 3 Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné 3:9:3 3:3: :3: helyi ulturális 3. és a Szeleburdia 3 9 A Várszínház programajánlója 3:3: 3:: :3: 3. (általános) 9 helyi ulturális A Várszínház programajánlója: Irish 3:: 3:9:5 :: 3. Dance Tornado 3 helyi ulturális 3:9:5 :: 3. épújság :: ::. épújság :: ::. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele :: 3::. épújság 3:: :: Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) :: ::3. épújság ::3 :: Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő. újságíróval (vágatlan) :: ::5 ::. épújság ::5 A Várszínház programajánlója: Irish :: ::. Dance Tornado 3 KTV Magazinműsor - anyatejes :: :5:3. világnap, egészségnap 3 9 :5:3 ::. relám 9 "Tetemre hívás" Arany János :: ::. rememűveiből - Esztergomi ismétlés ismétlés :5:3 9 :: ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi :: :5:3 ::3 ismeretterjesztő ismétlés :39:3 ::5 ismeretterjesztő ismétlés :8: 3 :: 3 helyi ulturális :53:5 helyi özélet, egészség ismétlés ::3 :3: 3 helyi ulturális ismétlés :5:3 9 :: 8

19 Várszínház előadása. Richter Gedeon - Image film Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp. Házban Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné. és a Szeleburdia A Várszínház programajánlója: Irish.8.. Dance Tornado.8.. épújság.. épújság.. épújság.. épújság.. relám. 5. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása Esztergom-ertvárosban (vágatlan) Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő újságíróval (vágatlan) KTV Magazinműsor - anyatejes világnap, egészségnap "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi Várszínház előadása :: :3:3 :5: :39:3 3 :: 3:: 5:: :: 8::3 9:: 9::5 :: :53:5 :3:3 :5: :39:3 3 :: 3:: 5:: :: 8::3 9:: 9::5 :: :53:5 :58: 8 :58: 8 :: "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi Várszínház előadása :: :: :9: :: helyi ulturális ismétlés :3: helyi ulturális 9 ismétlés :: 3 helyi ulturális :: ulináris, :: ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi :5:3 ::3 :39:3 ::5 :8: 3 :53:5 ::3 ismeretterjesztő ismétlés ismeretterjesztő ismétlés helyi özélet, egészség ismétlés ::3 helyi ulturális ismétlés :: helyi ulturális ismétlés 9

20 5. Richter Gedeon - Image film :: ::5 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp 5. Házban ::5 :3: Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné 5. és a Szeleburdia :3: :3:5 5. épújság :3:5 :: KTV Magazinműsor - anyatejes 5. világnap, egészségnap :: :53:5 5. relám :53:5 :58:8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi 5. Várszínház előadása :58:8 :: 5. Richter Gedeon - Image film :: ::5 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp 5. Házban ::5 :3: Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné 5. és a Szeleburdia :3: :3:5 5. épújság :3:5 5:: 5. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele 5:: :: 5. épújság :: 8:: Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása ::3 5. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) 8:: ::3 :: 5. épújság Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő :: ::5 5. újságíróval (vágatlan) :9: :: helyi ulturális ismétlés :3: helyi ulturális 9 ismétlés :3: :53:5 helyi özélet, egészség ismétlés ::3 :3: 3 helyi ulturális ismétlés :9: :: helyi ulturális ismétlés :3: helyi ulturális 9 ismétlés :3: ulináris, :: ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi :5:3 ::3 :39:3 ::5 ismeretterjesztő ismétlés ismeretterjesztő ismétlés

21 5. épújság KTV Magazinműsor - anyatejes 5. világnap, egészségnap 5. relám "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi 5. Várszínház előadása 5. Richter Gedeon - Image film Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp 5. Házban Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné 5. és a Szeleburdia 5. épújság ::5 :: :53:5 :58: 8 :: ::5 :3: :3:5 :: :53:5 :58: 8 :: ::5 :3: :3:5 :: 5. IV. Ebedi borfesztivál.rész vágatlan felvétele :: 9:: 9:: :: 5. épújság Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása :: ::3 5. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) ::3 5. épújság :: Pilis rejtély - Aradi Lajos előadása. Esztergom-ertvárosban (vágatlan) :: ::3. épújság ::3 3:: Könyvtári beszélgetés Süveges Gergő. újságíróval (vágatlan) 3:: 3::5. épújság 3::5 :: :8: 3 ::3 :53:5 helyi özélet, egészség ismétlés ::3 :3: 3 helyi ulturális ismétlés :9: :: helyi ulturális ismétlés :3: helyi ulturális 9 ismétlés :3: :5:39 ulináris, :: ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi :5:3 ::3 ismeretterjesztő ismétlés :39:3 ::3 ismeretterjesztő ismétlés :39:3 ::5 ismeretterjesztő ismétlés :8: 3

22 . KTV Magazinműsor - anyatejes világnap, egészségnap :: :53:5. relám :53:5 :58:8 "Tetemre hívás" Arany János rememűveiből - Esztergomi. Várszínház előadása :58:8 8::. Richter Gedeon - Image film 8:: 8::5 Kertész Kinga iállítása a Kaleidoszóp. Házban 8::5 8:3: Retro szerelem avagy özvegy Karnyóné. és a Szeleburdia 8:3: 8:3:5. épújság 8:3:5 9:: :53:5 ::3 helyi özélet, egészség ismétlés :3: 3 helyi ulturális ismétlés :9: :: helyi ulturális ismétlés :3: helyi ulturális 9 ismétlés :3: ulináris, :: ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi :5:3. IV. Ebedi borfesztivál. rész vágatlan felvétele 9:: :: :: ::. épújság Könyvtári beszélgetés Dr. Zacher :: :: ::. Gábor toxiológussal (vágatlan) ismeretterjesztő :: 5:: :5:. épújság 3 XV. Vadvirág fesztivál felvétele (a tánc világnapja alalmából megrendezett fesztivál a gyermevédelmi hátrányos helyzetű, intézményeben élő -8 éves orú 5:: ::5 ::5 ifjúsági, özéleti,. tehetséges fiatalo részére) isebbségi ::5 8:: :33:. épújság Várszínház promóció 8:: 8:3: :3:. (gyermeelőadáso) ifjúsági Virággal várla - zenés est Pitti 8:3: 8:: :: helyi ulturális

23 . Katalinnal (részlet) 5. relám 8:: 8:9: 3 ::. Szent Anna templom és a vele apcsolatos intézete c. önyvbemutató 8:9: 3 8:3: :3:5 9 helyi vallási, özéleti vallási. Horváth István ápláni beitatása az esztergomi Szent Anna Plébánián 8:3: 8:8: 5 :5: 3 helyi vallási, özéleti vallási. Almás Gergő oncert 8:8: 5 9:: ::5 helyi ulturális. Ebedi citerazenear 9:: 9::3 :5: helyi ulturális nemzetiségi 9::3 9:5: :: helyi ulturális. Tűzeré oncert az Erzsébet parban 5 Willams Band oncert az Erzsébet 9:5: ::5 ::3 helyi ulturális. parban 5 ::5 :5: ::5 helyi ulturális. Memory Band oncert. Ballagás 9 (archív) :5: :8:5 9 :3: 8 helyi özéleti Várszínház promóció :8:5 :5: :3:. (gyermeelőadáso) 9 ifjúsági. épújság :5: :: :8:. IV. Ebedi borfesztivál. rész vágatlan felvétele (Bihari Cigányzenear; A ZENEar) :: 3:3: 3:3:. épújság ::. épújság :: ::. IV. Ebedi borfesztivál. rész vágatlan felvétele (Bihari Cigányzenear; A ZENEar) :: 3:3: :3: :: :: :3: ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi ulinárás, ifjúsági, özéleti, ismétlés nemzetiségi 3

24 . épújság 3:3: :: Könyvtári beszélgetés Dr. Zacher. Gábor toxiológussal (vágatlan) :: ::. épújság :: :: XV. Vadvirág fesztivál felvétele (a tánc világnapja alalmából megrendezett fesztivál a gyermevédelmi intézményeben élő -8 éves orú.8.. tehetséges fiatalo részére) :: 8::5 ::. épújság 8::5 Várszínház promóció :: :3:. (gyermeelőadáso) Virággal várla - zenés est Pitti :3: ::. Katalinnal (részlet) :: :9:. relám 3 Szent Anna templom és a vele :9: :3:. apcsolatos intézete c. önyvbemutató 3 Horváth István ápláni beitatása az :3: :8:. esztergomi Szent Anna Plébánián 5 :8: ::. Almás Gergő oncert 5 :: ::3. Ebedi citerazenear ::3 :5:. Tűzeré oncert az Erzsébet parban 5.8. Willams Band oncert az Erzsébet :5: ::5. parban 5 ::5 :5:. Memory Band oncert :5: :8:5. Ballagás 9 (archív) 9 :: :: :5: 3 isebbségi ismeretterjesztő ismétlés hátrányos helyzetű, ::5 ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés :33: :3: ifjúsági :: helyi ulturális 5 ismétlés :: :3:5 9 helyi vallási, özéleti ismétlés :5: 3 helyi vallási, özéleti ismétlés ::5 helyi ulturális ismétlés :5: helyi ulturális ismétlés nemzetiségi :: helyi ulturális ismétlés ::3 helyi ulturális ismétlés ::5 helyi ulturális ismétlés :3: 8 helyi özéleti ismétlés

25 Várszínház promóció. (gyermeelőadáso). épújság.. épújság.. épújság IV. Ebedi borfesztivál. rész vágatlan felvétele (Bihari Cigányzenear; A ZENEar) Könyvtári beszélgetés Dr. Zacher Gábor toxiológussal (vágatlan) XV. Vadvirág fesztivál felvétele (a tánc világnapja alalmából megrendezett fesztivál a gyermevédelmi. intézményeben élő -8 éves orú tehetséges fiatalo részére). épújság Várszínház promóció. (gyermeelőadáso) Virággal várla - zenés est Pitti. Katalinnal (részlet). relám Szent Anna templom és a vele. apcsolatos intézete c. önyvbemutató Horváth István ápláni beitatása az. esztergomi Szent Anna Plébánián. Almás Gergő oncert. Ebedi citerazenear :8:5 9 :5: 3:: 5:3: :: 8:: 9:: ::5 :: :3: :: :9: 3 :3: :8: 5 3:: :5: 3:: 5:3: :: 8:: 9:: ::5 :: :3: :: :9: 3 :3: :8: 5 3:: 3::3 :3: :8: :3: :: :: :5: 3 ifjúsági ulináris, ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés nemzetiségi ismeretterjesztő ismétlés hátrányos helyzetű, ::5 ifjúsági, özéleti, isebbségi ismétlés :33: :3: ifjúsági :: helyi ulturális 5 ismétlés :: :3:5 9 helyi vallási, özéleti ismétlés :5: 3 helyi vallási, özéleti ismétlés ::5 helyi ulturális ismétlés :5: helyi ulturális ismétlés nemzetiségi 5

26 . Tűzeré oncert az Erzsébet parban Willams Band oncert az Erzsébet. parban 3::3 3:5: 5 3:5: 5 :: :: :: 5 helyi ulturális helyi ulturális ismétlés ismétlés Budapest,. november 8. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö dr. Kollari Tamás hitelesítő tag

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 2. sz. melléklet Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 1. Termékmegjelenítés fogalma A jelen ajánlás alkalmazásában termékmegjelenítésnek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6597-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Á ö é ő á ó ó É é í ő ó á á ő á ő é é á é é á á áé ú á á á í á é é ü ö é é ü ú á é á ó í Á í é ű ö é é á á ö ö á í é í ő ö é é é á é é é á á é ö é é ü é ö ö é ó í á á á é ö é é é í á á ő ö é ő é é é é

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15.

Részletesebben

ó ű ü ó Á ó ú ú ú ó ó ó ü É É ű ü Ö ú ű ó ü ó í ű Ö ű ú Ü ű Ö ó í ű ó ó Ő í ű ó ü Á ú ú ó ű ó ü ű ó ó ó ó ű ű ó ó í ű ó ü ó Á ú ú ű ó ü Á ó ó í ó í ü ü ú ó í ú Á ó ó Ü ü ó Ö ü ó ü Ö ú í Á ü ű í í ü ú ó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben