A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Európa Rádió Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (Európa Rádió 94,4, 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.; továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Európa Rádió 94,4 adóján december 8-a és 14-e között nem a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsort sugárzott, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót , azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató (Európa Rádió Debrecen 94,4 MHz) december 8-a és 14-e közötti működése kapcsán a saját gyártású, általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok vonatkozásában nem sértette meg az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt rendelkezést. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Európa Rádió 94,4 adójának december 8-a és 14-e közötti működését, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzásától való eltérés miatt felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésének megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében március 14-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, erről a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette az 515/2012. (III.14.) számú, MN/2292-5/2012. ügyiratszámú végzésben, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiatanács az Mttv (5) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót arra vonatkozóan, hogy a végzés mellékletében azonosíthatatlan, illetve beazonosíthatatlan jelzéssel ellátott zenék magyar zeneszámnak minősültek-e, milyen arányban minősültek annak, illetve külön adatszolgáltatásra kötelezte az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pont teljesítésének vonatkozásában, mivel ezen adatok hiányában a tényállást nem lehetett teljes körűen megállapítani. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, március 21-én postázott értesítést a tértivevény tanúsága alapján március 23-án átvette, nyilatkozata április 13-án érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiatanács az 1056/2012. (VI.6.) számú végzésével ismételten adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót, mivel vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok vonatkozásában a Médiaszolgáltató nem tett eleget. A Médiaszolgáltató az adatszolgáltatásra kötelező, június 13-án postázott végzést a tértivevény tanúsága alapján június 18-án átvette, és nyilatkozata július 9-én érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató április 13-án a Médiatanácshoz érkezett nyilatkozatában a jogsértések kapcsán előadta, hogy szeptember 15-én kezdte meg szolgáltatását, és a szokásos beállási és elindulási gyermekbetegségek mellett is igyekezett betartani szerződéses vállalásait. A Médiaszolgáltató költségvetése, és az ebből fakadó lehetőségek szűkösek, de igyekszik minden hálózatos műsorral rendelkező településen létező stúdióval szerződni műsorok előállítására, azonban ez az eltérő hozzáállás miatt eltérő minőséget is okoz, és neki csak olyan műsort áll módjában sugározni, amelyet a szerződött partnerektől kap. A Médiaszolgáltató nem tudta meghatározni azt, hogy az azonosíthatatlan jelzésű zenék mekkora hányada volt magyar zeneszám. Nyilatkozatában előadta, hogy a szerkesztő kollegák tájékoztatása alapján kisebb részben volt a magyarok aránya, az alulteljesítés indokaként azt jelölve meg, hogy a stúdió zenetárában - akivel leszerződött - nem volt elegendő számú, egy felekezeti (református) rádióban is lejátszható, magyarnak számító zeneszám. A Médiaszolgáltató azóta az Európa Rádió központi zenetárából feltöltötte a debreceni zenetárat, és felhívta kollegái figyelmét annak használatára, továbbá igyekszik betartani az Mttv. által előírt heti 50%-os arányt. 2

3 Az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában foglaltak kapcsán a Médiaszolgáltató kifejtette, hogy mivel szeptember 15-én kezdte meg a szolgáltatását, nem értelmezhető, hogy mennyi volt ebben az adásban, az adott naptári évben az általa készített, nem ismételt műsorszám aránya. A Médiaszolgáltató az ismételt adatszolgáltatásra kötelező végzésre reagálva az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontja kapcsán a korábbi nyilatkozatát kiegészítette. Rögzítette, hogy a Kontinentális Reggeli (2 óra), a 4*35 perc próza, a Krónikus Reggeli követő két tematikus magazin (80 perc), a Határtalan című műsor (40 perc), a Svédasztal című műsorszámból két rész (105 perc), az Esti nyugalom (30 perc) és a Zenesáv című műsorszámok saját gyártásúnak minősülnek. Ez összesen 435 percet tesz ki, azaz több mint hét óra saját készítésű műsort sugároz a Médiaszolgáltató, amelyhez hozzáadhatóak az óránkénti hírblokkok, és a déli és fél ötkor kezdődő krónika. Hétvégén megismétli a heti anyagait és műsorait, ezért - hétvégén új - műsorelemnek csak a hírek és a Krónika számítanak, valamint az esti műsorsáv két új eleme, az Esti nyugalom (30 perc), és a Zenesáv (70 perc). A saját állandó megnevezés használata vonatkozásában a Médiaszolgáltató előadta, hogy a 94,4 MHz - illetve a többi jogosultságon a többi - frekvencia-jelölést sosem használja névként. A Médiaszolgáltató maga az Európa Rádió, nem létezik Európa Rádió Debrecen csatorna, csak több jogosultság. A Médiaszolgáltató számára az a fontos, hogy azonosíthatóan egy néven futó, egy brand legyen, különösen, hogy 20 órában mindenhol az Európa Rádió szól, nem pedig az Európa Rádió Debrecen, Európa Rádió 94,4, Európa Rádió Mezőkövesd stb. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint ezért tökéletesen fedi a valóságot a csatornajelzés. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés, a Médiaszolgáltató nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács pályázati eljárást követően, a 132/2011. (I.19.) és 357/2011. (III.17.) számú határozatai alapján március 19-én, PJ/4007-6/2011. iktatószámon létrejött Hatósági Szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) alapján közösségi médiaszolgáltatási tevékenység nyújtására jogosította fel a Médiaszolgáltatót. A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként című táblázat a Szöveg arány kapcsán napi 42 % arányt ír elő. A Médiaszolgáltató december 9-én alulteljesítette a Hatósági Szerződés 6.7. pontjában tett ezen vállalását, mivel e napon a szöveg aránya 40 % volt. A Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés által mért adattal kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.7. pontját. A Hatósági Szerződés pontja értelmében A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésének pontja alapján vállalt 50 %-os arányt a vizsgált héten jelentősen alulteljesítette, mert 50 % helyett csupán 21%-ot teljesített. A Médiaszolgáltató a Médiatanács kötelezésére nem határozott meg konkrét százalékot, vagy időtartamot, nyilatkozatában csupán annyit adott elő, hogy a szerkesztő kollegák tájékoztatása alapján kisebb részben volt a magyarok aránya. A Médiaszolgáltató 3

4 nyilatkozata alapján 21 % és 26% között becsülhető a magyar zenék aránya (26 % abban az esetben, ha az azonosítatlan zenék aránya 50 % volt), ezáltal a teljesítés nem érte el a pontjában meghatározott 50 %-os arányt. A Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés által mért adattal kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés pontját. A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként című táblázat a Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya kapcsán napi és heti szinten is 71%-os teljesítést ír elő. A Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés által mért adattal kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. A Médiaszolgáltató Hatósági Szerződés 6.7. pontjában tett, 71%-os vállalását egyik vizsgált napon sem teljesítette (63%, 57%, 64%, 60%, 64%, 59% és 59 %), ezáltal a heti szinten tett 71 %-os vállalása sem teljesült. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.7. pontját. A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként című táblázat a A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kapcsán napi és heti szinten is 85%-os teljesítési kötelezettséget ír elő. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 6.7. pontjában szereplő vállalását december 9-én alulteljesítette, mivel ezen a napon 57%-os arányt teljesített. A Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés által mért adattal kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.7. pontját. A Hatósági Szerződés 6.3. pontja értelmében A Médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Európa Rádió 94,4. A Hatósági Szerződés 3.2. pontja előírja: A Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltatási Jogosultság teljes időtartama alatt, a saját állandó megnevezését használva, a VI. Fejezet szerinti adásidőben, műsoridőben, az annak megfelelő műsorstruktúra szerinti rádióműsor szolgáltatását végzi. A Médiatanács a Médiaszolgáltató az állandó megnevezés használata kapcsán tett nyilatkozatát nem fogadta el. A Médiaszolgáltató pályázaton nyerte el a Debrecen 94,4 MHz fő ellátottságú, sztereo vételkörzetű, helyi rádiós jogosultságot a Hatósági Szerződésében megállapított feltételekkel. A Hatósági Szerződés 3.2 pontja értelmében a rádiónak saját állandó megnevezését használva kell működnie. A Hatósági Szerződés 6.3. pontja szerint a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Európa Rádió 94,4. Az audiojelet nem úgy alkalmazta a Médiaszolgáltató, ahogyan azt klasszikus értelemben szokás, hiszen az alábbi fordulatokkal élt: Európa Rádió Debrecenben a 94,4 MHz-en, vagy Hírek az Európa Rádióban, vagy az Európa Rádió reggeli műsora, vagy tartsanak velünk itt a 94,4 MHz-en! vagy Európa Rádió Tiszán innen és Tiszán túl. Amennyiben a Médiaszolgáltató más audiójelet alkalmazna a saját műsoridőben, külön eljárásban kezdeményezheti a Médiatanácsnál a Hatósági Szerződésének módosítását. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 3.2. pontját is. 4

5 Az Mttv. a jogsértések idején hatályos 63. (12) bekezdése értelmében: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az eljárás megindításáról értesítő végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve azokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Hatósági Szerződés pontja szerint: A Médiaszolgáltató műsortervét az Mttv. 66. (4) bekezdésének megfelelően állítja össze. Az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontja előírja, hogy a Médiaszolgáltatónak legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot kell közzétennie. Ezen érték pontos megállapítása a hatósági ellenőrzés során nem volt lehetséges, ezért ennek kapcsán a Médiatanács nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót. A Médiaszolgáltató nyilatkozatát a Médiatanács e körben elfogadta, és megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten 435 perc saját készítésű új műsort sugározott, ennek okán jogsértés nem állapított meg, mivel a Médiaszolgáltató teljesítette a vállalt heti 4 órányi műsoridőt. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiek okán különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. Az Mttv. 3. -a rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltató felelősségi körébe tartozik, hogy kivel köt szerződést, milyen műsorszámokat sugároz. Az Mttv (2) bekezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, 5

6 hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig egy alkalommal állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésben előírtak megsértését, annak Európa Rádió Miskolc adója vonatkozásában, az 589/2012. (lll.28.) számú határozatában. Ezen határozatában a Médiatanács a magyar zene arányának alulteljesítése, illetve a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokra tett vállalás szeptember 23-án történt, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára tett heti szintű vállalás csekély mértékű alulteljesítése miatt az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Bár a jogsértés Mttv (4) bekezdés szerinti ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekintethette csekély súlyúnak, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. Az Mttv (3) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik: 186. (3) Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a Médiatanács vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatkozó indokolás nélkül - a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat. Az Mttv (2) bekezdés értelmében: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát. A magyar zenei arányt, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra tett vállalását minden egyes vizsgált napon jelentősen alulteljesítette. A Médiatanács figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató Európa Rádió Miskolc adója kapcsán meghozott, 589/2012. (III.28.) számú határozatában is megállapította a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára, magyar zenei műsorszámok sugárzására és a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokra vonatkozó vállalt kötelezettség megsértését. 6

7 Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésére is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal elkövetett vagy ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,04 %- ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, július 18. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 I. számú melléklet az 1320/2012. (VII.18.) számú médiatanácsi határozathoz A hatósági ellenőrzés megállapításai Az Európa Rádió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-t a Médiatanács a 357/2011. (III. 17.) sz. határozatával közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Debrecen 94,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. Az Európa Rádió Miskolc 90,4 MHz+Mezőkövesd 102,1 MHz+Záhony 90,4 MHz+Kisújszállás 103,2 MHz mint hálózatos jogosultság hálózatba kapcsolódik a Nyíregyháza 100,5 MHz, a Debrecen 94,4 MHz és a Szeged 87,9 MHz jogosultságokkal. Jelen vizsgálat az Európa Rádió Debrecen 94,4 MHz, mint hálózatba kapcsolódó önálló médiaszolgáltatást érintette. Tapasztalatok: 1. A Hatósági Szerződés (továbbiakban: Hatósági Szerződés) 3.2 pontja értelmében a Médiaszolgáltató a saját állandó megnevezését használva (Európa Rádió 94,4) működik. A hatóság álláspontja szerint a fenti audiojelet nem úgy alkalmazta a Médiaszolgáltató, ahogyan azt klasszikus értelemben szokás, hiszen az alábbi fordulatokkal élt: Európa Rádió Debrecenben a 94,4 MHz-en, vagy Hírek az Európa Rádióban, vagy az Európa Rádió reggeli műsora, vagy tartsanak velünk itt a 94,4 MHz-en! vagy Európa Rádió Tiszán innen és Tiszán túl. 2. A Hatósági Szerződés 6.6 pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg a saját műsoridőben: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) beszélgetés meghívott vendéggel, vagy rögzített anyag (politika, gazdaság, vallás, kultúra, sport) bejátszása; Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) beszélgetés meghívott vendéggel, vagy rögzített anyag (politika, gazdaság, vallás, kultúra, sport) bejátszása A Hatósági Szerződés 6.7 pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes saját (napi és heti) műsoridő tekintetében: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya 85%, - helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 71%, - szöveg aránya 42%, - a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek szóló műsorszámok aránya 100%. Időtartam/arány december 8. december 9. december 10. december 11. december 12. december 13. december 14. Összesen Vállalás (%) (óó:pp:mp) csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda (óó:pp:mp) nap hét 1. Műsoridő 3:58:10 3:57:35 3:58:10 3:58:18 3:58:09 3:58:11 3:58:04 27:46:37 2. Szöveg 2:31:55 1:44:50 2:10:44 2:19:54 2:27:57 2:14:58 2:17:49 15:48:07 Szöveg (%) 64% 40% 59% 61% 63% 60% 61% 56% 42% 42% 3. Zene 1:26:15 2:12:45 1:47:26 1:38:24 1:30:12 1:43:13 1:40:15 11:58:30 Magyar zene 0:15:54 0:53:40 0:31:02 0:03:47 0:08:24 0:00:00 0:37:39 2:30:26 Magyar zene (%) 18% 40% 30% 3% 8% 0% 37% 21% 50% Külföldi zene 0:57:34 1:19:05 1:07:58 1:24:07 1:00:53 1:03:29 0:56:06 7:49:12 8

9 Ismeretlen zene 0:12:47 0:00:00 0:08:26 0:10:30 0:20:55 0:39:44 0:06:30 1:38:52 4. Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor 2:26:36 2:03:52 2:30:28 2:11:39 2:30:14 2:10:51 2:13:12 16:06:52 Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) 63% 57% 64% 60% 64% 59% 59% 59% 71% 71% Hírműsor 0:21:29 0:20:34 0:21:15 0:15:03 0:18:30 0:18:55 0:18:52 2:14:38 5. Ismételt műsor 0:53:27 0:38:59 1:07:52 0:03:27 0:39:58 1:00:06 0:56:45 5:20:34 Ismételt műsor (%) 22% 16% 25% 1% 17% 25% 24% 19% 2% 2% 6. Reklám 0:06:15 0:06:22 0:02:40 0:04:33 0:01:38 0:04:24 0:04:29 0:30:21 7. Közszolgálati tartalom 3:51:55 2:03:52 3:55:30 3:53:45 3:56:31 3:53:47 3:53:35 25:28:55 Közszolgálati tartalom (%) 98% 57% 99% 99% 99% 98% 98% 92% 85% 85% 8. Célcsoportnak szóló műsor 3:58:10 3:57:35 3:58:10 3:58:18 3:58:09 3:58:11 3:58:04 26:47:36 100% 100% 1. A hatóság mérései szerint a Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. A műsor a szöveg dominanciáját mutatta, ennek következtében a Médiaszolgáltató a vállalt szövegarányt (42%) a heti műsoridő tekintetében túlteljesítette (56%), ugyanakkor december 9-én nem teljesült maradéktalanul a vállalás (40%) [lásd Hatósági Szerződés 6.7. pont]. 3. A zene időtartama 11 óra 58 perc 30 mp-t tett ki a vizsgált időszakban. A zenére fordított műsoridőnek csupán 21%-a (2 óra 30 perc 26 mp) tartalmazott magyar zenei műveket, annak ellenére, hogy a közösségi médiumoktól elvárt minimum a zenei műsorszámokra fordított heti műsoridő 50%-a [lásd Mttv. 66. (4) bekezdés h) pont és Hatósági Szerződés pont]. 4. A helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorokra vonatkozó vállalás (71%) nem teljesült maradéktalanul (59%) noha a megszólalások többsége a zsánerbe beilleszthető volt. Azok legnagyobb részben a helyi közélet történéseiről szóló, igényesen elkészített riport összeállítások voltak (pl. nemzetközi betlehemes találkozó Debrecenben, Fodor Krisztián útja a debreceni büntetésvégrehajtási intézetben, Csűri István életútja stb.). Ide sorolta a hatóság a híreket is, amelynek felépítése a következő volt: nyitásként egy-egy országos hír hangzott el, amit azután helyi közéleti, politikai vagy vallási hír, esetenként mini riport követett. (Itt jelezzük, hogy hírműsorra vonatkozó vállalása nincs a Médiaszolgáltatónak, örvendetes, hogy ennek ellenére naponta négy alkalommal jelentkezik hírműsorral.) Ebben a kategóriában kapott helyet a külön egységként (naponta négyszer) tálalt időjárásjelentés és az Útravaló c. szegmens, amelyben különböző etikai kérdésekről volt szó. 5. A reklámokra vonatkozó előírásokat a Médiaszolgáltató az elemzett időintervallumban betartotta. (A reklámszpotok kb. fele-fele részben tartalmaztak miskolci és debreceni hirdetéseket.) 6. A közszolgálati tartalom számbavételekor az Mttv. 66. (4) g) pontjában és az Mttv ban foglaltakat vette alapul a hatóság. A Médiaszolgáltató műsora két nagy egységből állt, a délelőtti adás a Villásreggeli, a délutáni pedig a Svédasztal keretcímet viselte. Az ellenőrzéskor azt vizsgálta a hatóság tehát, hogy az egységekben miként aránylott egymáshoz az értéket hordozó szöveges, illetve a közszolgálati kategóriába nem sorolható tartalom. 9

10 A két műsoregység szöveg:zene tartalmának alakulása az alábbi táblázatban látható: december 8. december 9. december 10. december 11. december 12. december 13. december 14. csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda Villásreggeli 1:59:05 1:58:57 1:59:03 1:59:12 1:59:04 1:59:07 1:59:07 Szöveg 1:15:50 0:48:00 1:05:01 1:12:41 1:10:50 1:13:43 1:06:59 Zene 0:43:15 1:10:57 0:54:02 0:46:31 0:48:14 0:45:24 0:52:08 Svédasztal 1:59:05 1:58:38 1:57:07 1:59:06 1:59:05 1:59:04 1:58:57 Szöveg 1:16:05 0:57:50 1:05:43 1:07:13 1:17:07 1:01:15 1:10:50 Zene 0:43:00 1:00:48 0:53:24 0:51:53 0:41:58 0:57:49 0:48:07 A fenti táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy december 9-én a délelőtti és a délutáni programban egyaránt túlsúlyban volt a zene, ezért ezen szegmens egészét nem, csupán az informatív részeket vette figyelembe a hatóság a közszolgálati műsorok számbavételekor. A hatóság számításai arra mutattak rá, hogy a jelzett napon csupán 57%-os volt a közszolgálati tartalom aránya, ugyanakkor a hét többi napján túlteljesült a vállalt kvóta (81%). 7. A közösségi médiaszolgáltatás az Mttv. 66. (1) a) pontja alapján egy meghatározott társadalmi, nemzeti és etnikai kisebbség, kulturális vagy vallási közösség, csoport tájékoztatására, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. Az Európa Rádiót a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni- és Tisztántúli Egyházkerülete közösen tartja fenn, kifejezetten azzal a missziós céllal, hogy a Református Egyház értékrendje iránt fogékony, minél szélesebb réteget elérje. A Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatási Szabályzatában kettős célközönség elérését tűzte ki célul, mely a vételkörzetben élő reformátusokból és az igényes műsorokat kedvelő, de az egyházhoz nem tartozó hallgatókból áll. A Közösségi Médiaszolgáltatási Szabályzatban a Médiaszolgáltató az alábbi kulturális területek, témák bemutatását vállalta: - a régiót érintő közéleti hírek, hírháttér, - az országos és helyi kulturális események hírei, eseményei, az alkotók bemutatása, - a kisközösségek folklórja, népszokások, népi művészetek bemutatása, - irodalmi művek, regények, versek, énekek bemutatása, - helytörténet, történelem feldolgozása, - református közösségek és tevékenységeik, életük, művészetük bemutatása, - egészségvédelem, egészséges életmód, tanácsadás, - színházak, műsorok, színészek megismertetése, - a fenntartható fejlődés, az alternatív energiák felhasználásának és a társadalmi felelősségvállalásnak bemutatása, propagálása. 10

11 A Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltató 100 %-os vállalást tett a célközösségnek szóló műsorszámok sugárzása vonatkozásában. A hatóság álláspontja szerint az elemzett időszakban közreadott műsor teljes egészében megfelelt ennek. Budapest, július 18. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 11

12 II. számú melléklet az 1320/2012. (VII.18.) számú médiatanácsi határozathoz Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai Európa Rádió (Debrecen) :00-09:00 és 15:00-17:00 ismeretlen Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. közszolgálati kategória z. Hírek 06:58:24 07:03:54 00:05:30 00:05:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 07:03:54 07:04:10 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs külföldi zene 07:04:10 07:08:30 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 nem közszolgálati kategória műsorvezető (köszöntő) 07:08:30 07:09:12 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Everything But The Girl Missing 07:09:12 07:13:12 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló, ami Önnel tart napközben (Felelősség, felelősségvállalás másokért Fodor Krisztián misszionárius) 07:13:12 07:16:48 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő azonosítatlan zene 07:16:48 07:21:15 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:00:00 00:04:27 nem közszolgálati kategória Fodor Krisztián missziós útja a debreceni büntetés végreh.intézetben; beszámoló haitii útjáról 07:21:15 07:34:42 00:13:27 00:13:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, ismeretterjesztő külföldi zene 07:34:42 07:39:04 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 nem közszolgálati kategória Cigaretta csempészekkel elleni küzdelem az ukrán határ mentén The Mamas and the Papas Dream a Little Dream of Me 07:39:04 07:49:32 00:10:28 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti 07:49:32 07:53:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 07:53:00 07:54:42 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória John Lennon Imagine 07:54:42 07:57:49 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 07:57:49 08:03:16 00:05:27 00:05:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 08:03:16 08:03:31 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Charlie Nézz az ég felé 08:03:31 08:08:42 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 08:08:42 08:09:05 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 08:09:05 08:14:06 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 nem közszolgálati kategória A francia kultúra terjesztéséért Akadémia Pálmarend Lovagi fokozatával tüntették ki Csűri Istvánt; életútja, oktatói és tudományos munkáj 08:14:06 08:50:14 00:36:08 00:32:05 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 helyi közéleti Ágnes Vanilla Óh szív nyugodj 08:50:14 08:52:33 00:02:19 00:00:00 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (búcsú) 08:52:33 08:52:50 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 08:52:50 08:54:32 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória 12

13 külföldi zene 08:54:32 08:57:29 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 14:56:06 15:01:27 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 15:01:27 15:01:48 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Ákos Ilyenek voltunk 15:01:48 15:06:07 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:04:19 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 15:06:07 15:06:27 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória David Bowie China Girl 15:06:27 15:10:41 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló, ami Önnel tart napközben (Felelősség, felelősségvállalás másokért Fodor Krisztián misszionárius) 15:10:41 15:14:13 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő azonosítatlan zene 15:14:13 15:18:12 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:03:59 nem közszolgálati kategória Nemzetközi Betlehemes Találkozó Debrecenben 15:18:12 15:25:20 00:07:08 00:07:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti külföldi zene 15:25:20 15:29:53 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (első betelefonáló 2 db jegyet nyer a Mária c. musical-re) 15:29:53 15:30:17 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória azonosítatlan zene 15:30:17 15:34:38 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00:00 00:00:00 00:04:21 nem közszolgálati kategória Fodor Krisztián missziós útja a debreceni büntetés végreh.intézetben 15:34:38 15:48:05 00:13:27 00:13:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti külföldi zene 15:48:05 15:52:16 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 15:52:16 15:52:30 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 15:52:30 15:53:38 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Bob Dylan Knocking on Heaven's Door 15:53:38 15:55:20 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 15:55:20 16:00:31 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 16:00:31 16:00:52 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs R.E.M. - Everybody Hurts 16:00:52 16:06:01 00:05:09 00:00:00 00:05:09 00:00:00 00:05:09 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 16:06:01 16:06:19 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Auth Csilla Érzés 16:06:19 16:10:24 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória A francia kultúra terjesztéséért Akadémia Pálmarend Lovagi fokozatával tüntették ki Csűri Istvánt; életútja, oktatói és tudományos munkáj 16:10:24 16:46:32 00:36:08 00:32:05 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 helyi közéleti The Mamas and the Papas Dream a Little Dream of Me 16:46:32 16:49:58 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (búcsú) 16:49:58 16:50:16 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 16:50:16 16:51:59 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Billy Idol White Wedding 16:51:59 16:55:11 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 nem közszolgálati kategória Európa Rádió (Debrecen) :00-09:00 és 15:00-17:00 13

14 ismeretlen Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. közszolgálati kategória z. Hírek 06:58:23 07:03:55 00:05:32 00:05:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 07:03:55 07:04:13 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs (csend) 07:04:13 07:04:40 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória KFT Balatoni nyár 07:04:40 07:09:11 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 07:09:11 07:09:30 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 07:09:30 07:13:33 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló (Felelősség-felelősségvállalás, felelősségvállalás világunkért) 07:13:33 07:16:59 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő, környezetvédelem magyar zene 07:16:59 07:21:04 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Közig.Ig.Min. Főosztályvezetője, Szabics Bálint az új civil szervezeti törvényről 07:21:04 07:28:00 00:06:56 00:06:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs külföldi zene 07:28:00 07:33:02 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 nem közszolgálati kategória Nemzetközi Betlehemes Találkozó Debrecenben 07:33:02 07:40:14 00:07:12 00:07:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti külföldi zene 07:40:14 07:45:30 00:05:16 00:00:00 00:05:16 00:00:00 00:05:16 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (első betelefonáló 2 jegyet nyer a Mária. c. musical-re) 07:45:30 07:46:02 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Sting Desert Rose 07:46:02 07:50:32 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 07:50:32 07:52:35 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 07:52:35 07:58:12 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 07:58:12 08:03:00 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 08:03:00 08:03:21 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs külföldi zene 08:03:21 08:07:03 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 08:07:03 08:07:24 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 08:07:24 08:11:03 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 nem közszolgálati kategória Lemezbemutató koncertre készül a Törköly zenekar; Pásku György zenekarvezető; zenekar bemutatása, új 08:11:03 08:39:28 00:28:25 00:14:00 00:14:25 00:14:25 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális lemez NOX Százszor ölelj 08:39:28 08:43:27 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (búcsú) 08:43:27 08:43:43 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Simply Red Stars 08:43:43 08:47:50 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 nem közszolgálati kategória Adele Rolling in the Deep 08:47:50 08:51:38 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 nem közszolgálati kategória NOX Árnyék és Fény 08:51:38 08:55:51 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám (nincs vége szignál) 08:55:58 08:57:27 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 14:56:05 15:01:03 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Időjárás 15:01:03 15:01:20 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs 14

15 Meat Loaf I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) 15:01:20 15:06:48 00:05:28 00:00:00 00:05:28 00:00:00 00:05:28 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 15:06:48 15:07:14 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Tina Turner Goldeneye 15:07:14 15:10:42 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló (Felelősség-felelősségvállalás, felelősségvállalás világunkért) 15:10:42 15:14:04 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő, környezetvédelem Enya Orinoco Flow 15:14:04 15:18:42 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 nem közszolgálati kategória Lemezbemutató koncertre készül a Törköly zenekar; Pásku György zenekarvezető; zenekar bemutatása, új 15:18:42 15:47:07 00:28:25 00:14:00 00:14:25 00:14:25 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális lemez külföldi zene 15:47:07 15:51:08 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (első betelefonáló 2 jegyet nyer a Mária. c. musical-re) 15:51:08 15:51:41 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 15:51:41 15:52:49 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Nickelback Savin' Me 15:52:49 15:56:28 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 15:56:28 16:01:44 00:05:16 00:05:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Időjárás 16:01:44 16:02:01 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Starship We Built This City 16:02:01 16:07:05 00:05:04 00:00:00 00:05:04 00:00:00 00:05:04 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 16:07:05 16:07:23 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Chris Rea Road to Hell 16:07:23 16:12:03 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 nem közszolgálati kategória Átadták a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumot; riport 16:12:03 16:36:22 00:24:19 00:24:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, kisebbségi összeállítás Publo Hunny Kismadár 16:36:22 16:40:01 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (búcsú) 16:40:01 16:40:15 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Blur Girls and Boys 16:40:15 16:44:33 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 16:44:33 16:46:15 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Publo Hunny kislány 16:46:15 16:50:38 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Chris Rea Road to Hell 16:50:38 16:54:43 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 nem közszolgálati kategória Európa Rádió (Debrecen) :00-09:00 és 15:00-17:00 ismeretlen Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. közszolgálati kategória z. Hírek 06:59:23 07:04:36 00:05:13 00:05:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 07:04:36 07:05:14 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Útravaló (Felelősség hárítás, jelek között élünk) 07:08:52 07:12:28 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő Az év önkéntes programja díjat nyert a debreceni Központi Ifjúsági Egyesület bemutatása (zene: The Rembrants I'll 07:18:47 07:45:56 00:27:09 00:24:07 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 helyi közéleti 15

16 Be There For You) Hírek 07:59:13 08:04:46 00:05:33 00:05:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 08:04:46 08:05:24 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Mária c. musical a debreceni Csokonai Színházban; Vidnyánszky Attila és Szarka Tamás riport; zene: részletek a 08:09:57 08:38:02 00:28:05 00:24:08 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális műből Hírek 14:57:04 15:02:15 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 15:02:15 15:02:52 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Útravaló (Felelősség hárítás, jelek között élünk) 15:07:11 15:10:47 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő A francia kultúra terjesztéséért Akadémia Pálmarend Lovagi fokozatával tüntették ki Csűri Istvánt; életútja, oktatói és 15:12:54 15:49:05 00:36:11 00:32:05 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 helyi közéleti tudományos munkáj Hírek 15:56:38 16:01:56 00:05:18 00:05:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 16:01:56 16:02:34 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Lemezbemutató koncertre készül a Törköly zenekar; Pásku György zenekarvezető; zenekar bemutatása, új lemez 16:15:18 16:43:23 00:28:05 00:14:00 00:14:05 00:14:05 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális Európa Rádió (Debrecen) :00-09:00 és 15:00-17:00 ismeretlen Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. közszolgálati kategória z. Hírek 06:58:16 07:03:22 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 07:03:22 07:04:14 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama 07:04:14 07:09:10 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 07:09:10 07:09:26 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló (Felelősség hárítás) 07:09:26 07:12:53 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő azonosítatlan zene 07:12:53 07:18:21 00:05:28 00:00:00 00:05:28 00:00:00 00:00:00 00:05:28 nem közszolgálati kategória Átadták a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumot; riport 07:18:21 07:42:39 00:24:18 00:24:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti összeállítás Timbaland - Apologize 07:42:39 07:45:51 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 07:45:51 07:46:05 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 07:46:05 07:47:47 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Depeche Mode Enjoy the Silence 07:47:47 07:52:09 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 nem közszolgálati kategória Tina Turner Goldeneye 07:52:09 07:56:51 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 07:56:51 08:01:53 00:05:02 00:05:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti 16

17 időjárás 08:01:53 08:02:45 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Pink Floyd Another Brick in the Wall 08:02:45 08:07:20 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 08:07:20 08:07:32 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Led Zeppelin Stairway to Heaven 08:07:32 08:15:44 00:08:12 00:00:00 00:08:12 00:00:00 00:08:12 00:00:00 nem közszolgálati kategória Fodor Krisztián missziós útja a debreceni büntetés végreh.intézetben 08:15:44 08:29:10 00:13:26 00:13:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Aretha Franklin Respect 08:29:10 08:31:51 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 nem közszolgálati kategória Debreceni advent eddigi eseményei; lappföldi mikulás, betlehemi találkozó, nagy-erdei futóverseny 08:31:51 08:47:04 00:15:13 00:15:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, helyi kulturális U2 One 08:47:04 08:51:52 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (búcsú) 08:51:52 08:52:10 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 08:52:10 08:53:53 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Another Level - From The Heart 08:53:53 08:57:28 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 14:56:07 15:00:48 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 15:00:48 15:01:40 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Bruce Springsteen Dancing in the Street 15:01:40 15:05:53 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 15:05:53 15:06:12 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória R.E.M. - Everybody Hurts 15:06:12 15:11:05 00:04:53 00:00:00 00:04:53 00:00:00 00:04:53 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló (Felelősség hárítás) 15:11:05 15:14:32 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő azonosítatlan zene (Black Wonderful Life, instrumentális) Kárpát medencei imanap debreceni eseménye 15:14:32 15:19:34 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 00:00:00 00:05:02 nem közszolgálati kategória 15:19:34 15:32:12 00:12:38 00:12:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallásos Phil Collins In The Air Tonight 15:32:12 15:37:39 00:05:27 00:00:00 00:05:27 00:00:00 00:05:27 00:00:00 nem közszolgálati kategória 2 millió forintos adományt kapott a debreceni gyermek klinika egy helyi 15:37:39 15:46:11 00:08:32 00:08:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti vállalkozástól The Pretenders I'll Stand By You 15:46:11 15:50:20 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 15:50:20 15:50:33 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 15:50:33 15:52:15 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Shakespeare's Sister - Stay 15:52:15 15:56:04 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 15:56:04 16:01:24 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 16:01:24 16:02:17 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Lenny Kravitz Are You Gonna Go My Way 16:02:17 16:06:01 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 nem közszolgálati kategória 17

18 Műsorvezető (előzetes) 16:06:01 16:06:12 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Elton John - Step into Christmas 16:06:12 16:10:49 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:00:00 nem közszolgálati kategória Debreceni advent eseményei (Somogyi Béla alpolgármester; ünnepi műsor részlet; Dr. Mészáros Kálmán a baptista 16:10:49 16:37:49 00:27:00 00:27:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti egyzáz elnöke) külföldi zene 16:37:49 16:42:25 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:00:00 nem közszolgálati kategória magyar zene 16:42:25 16:46:12 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (búcsú) 16:46:12 16:46:29 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 16:46:29 16:47:37 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Mr. Mister - Broken Wings 16:47:37 16:53:18 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 nem közszolgálati kategória Vanilla Ice Ice Ice Baby 16:53:18 16:55:13 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 nem közszolgálati kategória Európa Rádió (Debrecen) :00-09:00 és 15:00-17:00 ismeretlen Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. közszolgálati kategória z. Hírek 06:58:23 07:02:55 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 07:02:55 07:03:09 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Bruno Mars Just The Way You Are 07:03:09 07:07:07 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 Műsorvezető (előzetes) 07:07:07 07:07:24 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Celine Dion Think Twice 07:07:24 07:11:35 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 Útravaló (Felismerése annak, hogy részese vagyok a világnak, befolyásolom és befolyásol) 07:11:35 07:14:51 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vangelis :14:51 07:19:51 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 Meggyulladt a harmadik gyertya a debreceni adventi koszorún; Dr. Pap László alpolgármester, Réz Nagy Zoltán evangelikus lelkész; Fekete András görög katolikus paróku Duran Duran Perfect Day 07:43:39 07:47:40 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 Műsorvezető (első betelefonáló 2 jegyet nyer a Mária. c. musical-re) Ne-Yo - Miss Independent 07:48:10 07:52:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 mindennapi életet segítő, vallásos 07:19:51 07:43:39 00:23:48 00:20:43 00:03:05 00:00:00 00:00:00 00:03:05 helyi közéleti, vallásos 07:47:40 07:48:10 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 07:52:00 07:53:45 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 07:53:45 07:57:58 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 Hírek 07:57:58 08:02:29 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 08:02:29 08:02:44 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Tears For Fears Everybody Wants To Rule The World 08:02:44 08:07:11 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 Műsorvezető (előzetes) 08:07:11 08:07:26 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 08:07:26 08:11:06 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 18

19 Református Szeretetszolgálat és a Dorkas Segélyszervezet adventi 08:11:06 08:47:50 00:36:44 00:32:32 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti adománygyűjtő akciója és programja külföldi zene 08:47:50 08:51:55 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 Műsorvezető (búcsú) 08:51:55 08:52:14 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 08:52:14 08:53:55 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória No Angel There Must Be An Angel 08:53:55 08:57:27 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 Hírek 14:56:06 15:00:54 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 15:00:54 15:01:15 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Muddy Waters - Manish Boy 15:01:15 15:05:58 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 Műsorvezető (előzetes) 15:05:58 15:06:16 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 15:06:16 15:10:10 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 Útravaló (Felismerése annak, hogy mindennapi életet segítő, részese vagyok a világnak, befolyásolom 15:10:10 15:13:24 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos és befolyásol) azonosítatlan zene 15:13:24 15:15:47 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:02:23 Adventi családi délelőtt; Lakatos Szilvia szervezővel, résztvevőkkel készült riport 15:15:47 15:28:34 00:12:47 00:12:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti összeállítás azonosítatlan zene 15:28:34 15:32:54 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:00:00 00:04:20 10 éves Varázskuckó természettudományos játszóház; Dr. 15:32:54 15:46:55 00:14:01 00:14:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Nagy Mihály kuratóriumi elnö azonosítatlan zene 15:46:55 15:51:07 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:04:12 Műsorvezető (első betelefonáló 2 jegyet nyer a Mária. c. musical-re) 15:51:07 15:51:36 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 15:51:36 15:53:08 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória azonosítatlan zene 15:53:08 15:55:56 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:02:48 Hírek 15:55:56 16:00:35 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 16:00:35 16:00:55 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs külföldi zene 16:00:55 16:06:07 00:05:12 00:00:00 00:05:12 00:00:00 00:05:12 00:00:00 Műsorvezető (előzetes) 16:06:07 16:06:22 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 16:06:22 16:09:56 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 Református Szeretetszolgálat és a Dorkas Segélyszervezet adventi 16:09:56 16:46:40 00:36:44 00:32:32 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti adománygyűjtő akciója és programja azonosítatlan zene 16:46:40 16:50:47 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:00:00 00:04:07 19

20 Műsorvezető (búcsú) 16:50:47 16:51:05 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 16:51:05 16:52:38 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 16:52:38 16:55:11 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:00:00 Európa Rádió (Debrecen) :00-09:00 és 15:00-17:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. közszolgálati kategória Hírek 06:58:23 07:03:17 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 07:03:17 07:03:36 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Al Jarreau - Black And Blues 07:03:36 07:08:43 00:05:07 00:00:00 00:05:07 00:00:00 00:05:07 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 07:08:43 07:09:05 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 07:09:05 07:12:56 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 nem közszolgálati kategória Útravaló (Felismerése annak, hogy részese vagyok a világnak, befolyásolom és befolyásol) 07:12:56 07:16:13 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő, vallásos azonosítatlan zene 07:16:13 07:23:40 00:07:27 00:00:00 00:07:27 00:00:00 00:00:00 00:07:27 nem közszolgálati kategória 10 éves Varázskuckó természettudományos játszóház; Dr. 07:23:40 07:37:43 00:14:03 00:14:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Nagy Mihály kuratóriumi elnö külföldi zene 07:37:43 07:40:10 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 nem közszolgálati kategória Adventi családi délelőtt; Lakatos Szilvia szervezővel, résztvevőkkel készült riport 07:40:10 07:52:54 00:12:44 00:12:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti összeállítás külföldi zene 07:52:54 07:56:43 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 nem közszolgálati kategória reklám 07:56:43 07:57:45 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 07:57:45 08:02:42 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 08:02:42 08:03:02 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs külföldi zene 08:03:02 08:06:44 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 08:06:44 08:07:03 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória külföldi zene 08:07:03 08:09:51 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 nem közszolgálati kategória Nemzetközi Betlehemes Találkozó Debrecenben 08:09:51 08:39:55 00:30:04 00:30:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti azonosítatlan zene 08:39:55 08:44:02 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:00:00 00:04:07 nem közszolgálati kategória műsorvezető (búcsú) 08:44:02 08:44:17 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória azonosítatlan zene 08:44:17 08:49:58 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 00:00:00 00:05:41 nem közszolgálati kategória reklám 08:49:58 08:51:05 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória azonosítatlan zene 08:51:05 08:57:30 00:06:25 00:00:00 00:06:25 00:00:00 00:00:00 00:06:25 nem közszolgálati kategória Hírek 14:56:07 15:00:37 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor időjárás 15:00:37 15:00:57 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs Vaya Con Dios Paradise 15:00:57 15:04:33 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 nem közszolgálati kategória Műsorvezető (előzetes) 15:04:33 15:04:50 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/15753-14/2015. Tárgy: Személyes adat fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 1. oldal 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d,

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 323/2008. (II. 13.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 323/2008. (II. 13.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 323/2008. (II. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról T á j é k o z t a t ó a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Vízmű Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. április 15-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. április 15-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. április 15-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-35.

Részletesebben

Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Ügyszám: PFE/94/2011. 2900 2011. december 15. HATÁROZAT

Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Ügyszám: PFE/94/2011. 2900 2011. december 15. HATÁROZAT Pannon Takarék Bank Zrt. Ügyintéző neve: Delikát László Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Komárom Ügyszám: PFE/94/2011 Igmándi u. 45. Iktatószám: MNB/26137/2011 2900 2011.

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/1045/24/2009.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület. 237/2008. (I.30.) sz. Határozata

Országos Rádió és Televízió Testület. 237/2008. (I.30.) sz. Határozata Országos Rádió és Televízió Testület 237/2008. (I.30.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

Visionet Kft. szolgáltató

Visionet Kft. szolgáltató Visionet Kft. szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Vásárhelyi Fiatalokért

Részletesebben