A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése"

Átírás

1 A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. I. negyedév) Műsorfigyelő és elemző főosztály Budapest, július 7.

2 Tartalom Bevezetés... 3 Az NMHH vizsgálatának módszere... 4 A vizsgálat eredménye... 5 Segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok... 6 A vizsgálat szolgáltatókra bontott eredményei

3 Bevezetés 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított annak érdekében, hogy feltárja a felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással ellátott műsorok arányát hat országos médiaszolgáltató programjában. A Médiatanács 1601/2011. (XI. 9.) számú határozata alapján a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel vizsgálja az Mttv ának érvényesülését. A vizsgálat célja a hallási fogyatékkal élők számára készített feliratokkal és jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülésének, a televíziós műsorszámok akadálymentessé tételének ellenőrzése. A fogyatékossággal élő emberek jogait több nemzetközi és hazai törvény szabályozza. Magyarországon e jogokat az Alaptörvény, az évi XXVI. törvény, az esélyegyenlőségi törvény, a jelnyelvi törvény és a médiatörvény biztosítja. A hazai szabályozásban a Médiatörvény útmutatása szerint az audiovizuális médiaszolgáltatóknak törekedniük kell arra, hogy műsorszámaikat fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a hallássérültek számára. Az Mttv. 39. (2) bekezdése értelmében a közszolgálati és a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók minden közérdekű közleményt, politikai reklámot, hírműsorszámot - beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést -, valamint a politikai tájékoztató és a fogyatékos személyekről szóló műsorszámokat kötelesek a hallási fogyatékkal élők befogadását megkönnyítő segédlettel ellátni. Továbbá napi tíz órányi filmalkotáshoz és közszolgálati célokat szolgáló programhoz szintén feliratozást vagy jeltolmácsolást kell biztosítaniuk a 6-24 óra közötti műsorsávban. A fentieken túl a feliratoknak pontosan kell visszaadniuk az elhangzottak értelmét, és a képernyő történéseivel szinkronban kell állniuk. A médiatörvény előírásai szerint a televízióknak az esélyegyenlőség növelése érdekében évről évre bővíteniük kell a halláskárosultak számára is hozzáférhető műsoraik körét tavaszán összefoglaló tanulmány jelent meg a fogyatékos személyeket támogatószabályozó rendszer helyzetéről Európában és Magyarországon, melyet Kósa Ádám EP- képviselő kezdeményezésére a különböző fogyatékossággal élőket reprezentáló szervezetek készítettek a (1) Az audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy műsorszámait fokozatosan hozzáférhetővé tegye a hallássérültek számára. (2) A közszolgálati, illetve - legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában - a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám - beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést - és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és 24 óra közötti műsoridőben, ba) évben legalább hat órán keresztül, bb) évben legalább nyolc órán keresztül, bc) évben legalább tíz órán keresztül, magyar nyelvű felirattal - például teletext szolgáltatáson keresztül - vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. (3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget az ott meghatározott médiaszolgáltatóknak évtől a műsoridő teljes egészében teljesíteniük kell. (4) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot - a műsorszám egységét nem sértve -, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. (5) A feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia. (6) A műsorterjesztő köteles az audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást a kép- és hangjelekkel időszinkronban minden egyes átviteli rendszeren, hálózaton vagy műsorterjesztő átviteli platformon továbbítani. 3

4 saját szakterületükről. A tanulmányban 2 az érdekképviseleti szervezetek konkrét javaslatokat tettek a hazai és az uniós jogi szabályozás megváltoztatására azzal a céllal, hogy a fogyatékos emberek helyzetének javítására irányuló ENSZ egyezménnyel és az Európai Bizottság közötti fogyatékosságügyi stratégiájával minél jobban harmonizálják a magyar jogi környezetet és a mindennapi gyakorlatot. A szervezetek hét tematikus területre vonatkozóan tették meg a javaslataikat, amelyek megegyeznek az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiában megjelölt területekkel (Hozzáférhetőség, akadálymentesítés; Részvétel, társadalmi befogadás; Esélyegyenlőség; Foglalkoztatás; Oktatás és képzés; Szociális védelem; Egészség). A nemzetközi és európai kitekintés mellett a tanulmány elemzi a fogyatékossággal élők helyzetét Magyarországon, ismerteti a 2011-es népszámlálás adatait, az elöregedő társadalom problémáját és a fogyatékkal élők foglalkoztatásának kérdését. A évi népszámlálás azt tekintette fogyatékos személynek, akinek végleges, az egész további életére kiható testi, értelmi vagy érzékszervi fogyatékossága van, amely gátolja őt a megszokott, elvárható életvitele gyakorlásában. A válaszadás e kérdésekre nem volt kötelező, illetve a válaszadás önbevallás alapján történt. A 2011-es népszámlálás a fogyatékosságra vonatkozó adatgyűjtést az egészségi állapotra vonatkozó kérdések témakörén belül kezelte. Az adatok szerint a fogyatékossággal élő emberek száma Magyarországon fő, amely szám a lakosság 4,6 százalékát jelenti. Ezen belül fő nagyothalló (a népesség 0,63 százaléka) és 8571 fő siket (a népesség 0,09 százaléka) személyt regisztráltak. A népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élőknek több mint 70 százaléka 50 év feletti, és valamivel több közöttük a nő (53%). Iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a teljes népességben mért adatok, 8,4 százalékuk rendelkezik felsőfokú képzettséggel, míg 56 százalékuk legfeljebb az általános iskolát végezte el. Közel hetven százalékuk községben vagy kisebb városban él. A fogyatékossággal élő népesség foglalkoztatottsága alacsony, a településtípus és a gyengébb iskolázottsági szint pedig tovább csökkenti a munkavállalási esélyeiket. A hallássérült személyek aránya a fogyatékossággal élők csoportján belül 12,7 százalék. A leírtak összegzésében a tanulmány a következő elvárásokat fogalmazza meg: szükséges a fogyatékosság és a kapcsolódó fogalmak egységes, minden jogszabályban azonos használata, legyenek rugalmas, az egyénre (és családjára) szabott szolgáltatások, a szolgáltatások és a rehabilitáció legyen komplex, egymásra épülő rendszer, amelynek elemei nem egymástól foglalnak el forrásokat, hanem egymást kiegészítve működnek, a közszolgáltatások legyenek elérhetőek, rugalmasak és megfelelő minőségűek, a közintézmények működése legyen átlátható és akadálymentes, cél a fogyatékos ember társadalmi részvételének megerősítése, ennek érdekében felruházása a választás jogával. Az NMHH vizsgálatának módszere A műsorok vizsgálata meghatározott szempontrendszer szerint, egy erre a célra kifejlesztett webes alkalmazás segítségével történik (https://monitoring.nmhh.hu). A szempontrendszer a műsorszámok formális jellemzői mellett (a sugárzás dátuma, időpontja, a médiaszolgáltató neve, a program címe, műfaja) az alábbi kérdéseket tartalmazta: 2 A fogyatékos személyeket támogató-szabályozó rendszer helyzetéről Európában és Magyarországon, és az ezzel kapcsolatos, az országos érdekvédelmi szervezetek által készített javaslatokról EPP Group

5 volt-e figyelemfelhívás a műsorszám előtt, a műsorszám rendelkezett-e jelnyelvi tolmácsolással vagy a teletexten keresztül elérhető felirattal, a műsorszámban előfordultak-e részek, amelyeket nem láttak el felirattal, vagy jelnyelvi tolmácsolással, a műsorszámban felbukkantak-e részek, amelyekben a felirat hiányosan, vagy pontatlanul jelent meg. Az ellenőrzésbe kezdetekkor hat általános tematikájú televíziós csatorna műsorait vontuk be, négy közszolgálati (M1, M2, Duna Televízió, Duna World) és két kereskedelmi (RTL Klub, TV2) médiaszolgáltatót. Időközben az M2 tematikus csatornává alakult, valamint 2014-ben az M3 csatornával bővült a vizsgált médiumok köre. Az egyes hónapokban a hét médiaszolgáltató összesen 28 véletlenszerűen kiválasztott műsornapját vizsgáltuk, valamennyi elemzésbe vont csatornán négy nap analízisét végeztük el a 00:00-tól 24:00 óráig adásba kerülő műsorszámokra vonatkozóan. Vizsgálatunkban elsősorban az alábbi szempontokra fókuszáltunk: - ellátták-e segédlettel a szolgáltatók a törvényben kötelező jelleggel előírt műsorszámokat, azaz a hírműsorokat, sporthíreket, időjárás-jelentéseket, közlekedési híreket, politikai reklámokat, a közérdekű közleményeket, a fogyatékos személyekről szóló műsorokat és a politikai tájékoztató műsorokat, - teljesítették-e az adott naptári évre előírt napi kvótát, - a teletext felirattal ellátott műsorszámok előtt közzétettek-e felhívást és oldalszámot, illetve - megfelelő volt-e a feliratozás, jeltolmácsolás minősége, előfordultak-e hiányosságok, hibák? A kódolást továbbra is hallássérült külsős munkatársak végezték, akiket az érdekvédelmi szervezet ajánlása alapján, próbamunka elvégzése után választottunk ki a jelentkezők közül. A kódolók klasszikus távmunkában dolgoznak, a felvételeket az NMHH ftp szerveréről töltik le. A vizsgálat eredménye Az alábbiakban 2014 első negyedévének tapasztalatait foglaljuk össze. A vizsgált három hónap 84 műsornapjának elemzése során 1900 műsoróra kontrollját végeztük el. Az adatfelvétel eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált médiaszolgáltatók az ellenőrzésbe vont napokon a műsorok 66 százalékát látták el segédlettel. Hallási fogyatékkal élők számára is befogadható műsorszámot az első negyedévben leghosszabb időtartamban az M2 adott közre (194,2 óra). A magas óraszámot biztosító csatornát némi lemaradással követte az M3, a Duna World, a Duna TV és a TV2, míg az M1 és az RTL Klub csak kisebb mértékben akadálymentesítette a műsorait (1. táblázat). 5

6 1. táblázat: Segédlettel ellátott műsorórák száma I. negyedév összes vizsgált műsoróra segédlettel ellátott műsoróra egy napra jutó, segédlettel ellátott átlag műsoróra Duna TV 282:18:53 178:23:28 14:51:57 Duna World 287:57:00 182:25:52 15:12:09 M2 287:57:23 194:11:58 16:11:00 M1 255:21:13 165:41:05 13:48:25 M3 213:30:03 187:53:53 15:39:29 RTL Klub 287:04:01 162:04:27 13:30:22 TV2 284:37:40 183:09:49 15:15:49 Vizsgálatunk egyik fő szempontja a törvényben meghatározott napi óraszám 2014-ben tíz óra megvalósulásának ellenőrzése volt. A negyedév során a vizsgált médiaszolgáltatók közül mindössze kettő felelt meg valamennyi elemzésbe vont napon az előírásnak (M2, M3). A médiaszolgáltatók többsége nem tudta problémamentesen teljesíteni a megemelt óraszámot, így az előző negyedévhez képest jelentősen nőtt az előírtnál kevesebb akadálymentesített műsort szolgáltató napok száma. A 84 vizsgált napból 38 napon nem érte el a felirattal vagy jeltolmáccsal sugárzott műsorórák száma a szükséges mértéket a megjelölt időben, ami az ellenőrzött napok 45 százalékát tette ki (2. táblázat). A kvótát nem teljesítő napok magas gyakorisága elsősorban az akadálymentesített műsorok közreadására megjelölt intervallum figyelmen kívül hagyásának tudható be. 2. táblázat: A napi kvótát nem teljesítő napok száma csatornánkénti bontásban Duna TV Duna M2 M1 M3 RTL Klub TV2 World Az első negyedévben a hallássérült nézők számára nyújtott segítség 98,8 százalékban feliratot, döntő mértékben teletext átiratot jelentett. Az akadálymentesített programok 1,2 százaléka volt jelnyelvezve látható. Elsősorban híradók és sporthírek, parlamenti közvetítések, fogyatékkal élők számára készült érdekvédelmi műsorok, valamint gyermek és vallási műsorszámok voltak e segédlettel megtekinthetők a közszolgálati csatornákon. Néhány alkalommal az M1-en az adást záró Himnuszt is jelnyelven adták elő a szereplők. Az említett műsorok egy részét mind felirattal, mind jeltolmáccsal ellátták. A kereskedelmi televíziók nem sugároztak jelnyelvezett műsorszámot. Segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok A segédlettel kötelezően ellátandó programok körébe a hírműsorok, a közérdekű közlemények, a sporthírek és időjárás-jelentések, a politikai tájékoztató műsorok, a politikai reklámok, valamint a fogyatékos személyekről szóló műsorszámok tartoznak. A vizsgált médiumok naponta több hírműsorral szolgáltak a nézőknek, melyeknek az akadálymentesítésére fokozott figyelmet fordítottak. A negyedév során sugárzott 363 hírműsor 99,4 százaléka segédlettel ellátva került adásba. Az M1 és a Duna World csatornák híradóinak egy részén a felirat mellett jeltolmács is közreműködött. A híradókban mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi csatornáknál meglehetősen sok hiány és pontatlanság fordult elő, továbbá a helyszíni tudósítások és interjúk egy része nem kapott segédletet. 6

7 A vizsgált napokon sugárzott sporthíreket és időjárás-jelentéseket közel 100 százalékban segédlettel adták közre a médiaszolgáltatók. A műsorszámok egy részén azonban a feliratok minősége továbbra sem volt megfelelő, az időjárás-jelentések átirata gyakran nem egyezett az elmondottakkal, a sporthíreknél pedig a bejátszásokról és az interjúkról sok esetben hiányzott a segítség. A kereskedelmi tévék programjában az ellenőrzött napokon nem szerepeltek sporthírek első negyedévében a politikai tájékoztató műsorok nagyobb arányban kaptak segédletet, ennek eredményeként az érintett programok fele vált elérhetővé a hallássérült nézők számára. E műsortípusnál jelentkezik leginkább az élő műsorok akadálymentesítésének problémája, így zömében csak a műsorszámok ismétléseit tudta felirattal ellátni a Duna TV, a Duna World és az M1. Az RTL Klub a vizsgált napokon feliratozva adta közre politikai magazinjának minden adását, az M2, az M3 és a TV2 kínálatában pedig nem szerepelt az említett zsáner. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét a Duna World segédlettel ellátva sugározta, valamint a műsorszám ismétlései is feliratozva kerültek a képernyőre. Az április 6-i országgyűlési választásokat megelőző kampány ideje alatt az M1 és a Duna TV politikai reklámokat is közreadott, amelyeket a Médiatörvény szintén a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok körébe sorolt. A két közszolgálati csatorna által sugárzott minden politikai hirdetés szövege írott formában is olvasható volt a képernyőn. Közérdekű közleményeket az M1, a Duna TV és a Duna World programjában regisztráltunk, melyeken az információk minden esetben írásban, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető módon jelentek meg. Fogyatékkal élő személyek számára készített műsor az M1 és a Duna Televízió programján szerepelt (Esély, Akadálytalanul). Mindegyik műsorszám felirattal vagy mindkét segédlettel ellátva került adásba. A segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok mellett a közszolgálati csatornák változatos akadálymentesített programkínálattal szolgáltak a hallássérült nézőknek, amely ben az M3 csatorna archív műsoraival bővült. Az RTL Klub nem zenei szórakoztató műsorokkal és vetélkedőkkel, míg a TV2 gyerekeknek szóló animációs filmekkel színesítette a repertoárját. A feliratozott sorozatok, ismeretterjesztő és kulturális programok, valamint a vallási műsorok egy része szintén gyermekek számára készült. A műfaji ranglista élére idén is a hírműsorok, a sorozatok és a gyermekeknek szóló műsorszámok kerültek, amelyeket az ismeretterjesztő programok követtek a sorban. Mozifilmek és reality-k rendelkeztek még nagyobb arányban teletextes átirattal, valamint jóval több kulturális programot, vetélkedőt, szórakoztató és zenei műsort regisztráltunk, elsősorban az M3 műsorkínálatának köszönhetően, részben pedig a megnövekedett akadálymentesített műsoridő eredményeképpen. A leggazdagabb műfaji választékot a Duna Televízió és az M1, a legszűkebb kínálatot pedig a TV2 ajánlotta az érintett nézők számára (3. táblázat). A Nielsen Közönségmérés Kft. nézettségi adatai szerint 2014 I. negyedévében a legnézettebb műsorok a híradók, a mozifilmek, valamint a reality-k, a vetélkedők és a sportműsorok voltak. Mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi médiaszolgáltatók igyekeztek biztosítani a nagy nézettséggel bíró műsorszámokhoz való hozzáférést. 7

8 3. táblázat: A segédlettel ellátott műsorszámok műfaji megoszlása Műfajok sorozat 456 hírek, híradó 360 időjárás-jelentés 307 gyermekműsor 439 ismeretterjesztő program 269 sporthírek 181 életmód magazin 59 mozifilm 105 információs magazin 60 kulturális, művészeti program 111 reality 91 politikai tájékoztató műsor 43 vallási program 36 riportmagazin 34 nem zenei szórakoztató program 62 dokumentumfilm 31 tv-film 12 talk show 36 gazdasági magazin 22 vetélkedő, játék 39 érdekvédelmi magazin 11 színházi közvetítés 5 parlamenti közvetítés 1 sportműsor 11 tudományos műsor 3 közérdekű közlemény 235 nemzetiségi műsor 27 zenei műsor 48 politikai reklám 12 Himnusz 4 A műsorszámok előtti figyelemfelhívás közzétételére vonatkozó előírás betartása maradéktalanul megvalósult. A negyedév során minden teletext felirattal sugárzott műsorszám előtt megjelent a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám, hiányosságot nem tapasztaltunk a vizsgált napokon. Az akadálymentesített műsorok legnagyobb hányada továbbra is hazai gyártásban készült (4. táblázat). A magyarországi produkciókon kívül közel azonos arányban szerepeltek az amerikai, illetve az európai országokból importált alkotások. 8

9 4. táblázat: Az akadálymentesített műsorszámok gyártási hely szerinti megoszlása Ország Magyarország 2535 Európa 402 Egyesült Államok 398 egyéb ország 104 A feliratozás minőségében 2013 utolsó negyedévétől megmutatkozó javuló tendencia továbbra is tapasztalható volt, felirathiányt és aszinkronitást egyaránt kevesebbet regisztráltunk. Ugyanakkor az élő műsorok, stúdióbeszélgetések, interjúk és a helyszíni tudósítások feliratozása valamennyi vizsgált csatornán rendkívül problematikus, tekintve, hogy a feliratok nagy késéssel jelentek meg, és az elhangzottaknak csak egy részét tartalmazták, sok esetben csak vázlatosan, összefoglaló jelleggel. Különösen igaz ez a megállapítás az RTL Klub és a TV2 többórás reggeli magazinműsoraira, amelyekben a stúdióbeszélgetések a kimaradó szövegrészek miatt nehezen, vagy összefüggéseiben alig követhetőek (8:08 - Minden reggel, Mokka). A folyamatosan fennálló aszinkronitás miatt pedig nem lehet tudni, hogy a feliraton olvasható szöveget ki mondta, tekintve, hogy a késés olyan mértékű, hogy a felirat megjelenésekor már másik szereplő beszélt. Ezt a problémát részben megoldaná, ha a feliraton kiírásra kerülne a beszélő neve, vagy monogramja, illetve a műsorvezető vagy riporter megnevezés. A vizsgálat szolgáltatókra bontott eredményei Az M1 naponta átlagosan tizenöt és fél óra műsoridőt akadálymentesített, ennek ellenére ötszörösére nőtt a kvótát nem teljesítő napok száma a vizsgált időszakban. Februárban az M1-n feltűnően alacsony akadálymentes műsoridőt regisztráltunk, vélhetően annak következtében, hogy a csatorna magas óraszámban közvetítette a téli olimpiai versenyeket, amelyek nem voltak ellátva segítséggel. A médium a negyedév során minden híradót, időjárás-jelentést és sporthírt felirattal, vagy jeltolmáccsal adott közre, amelyek előtt minden esetben szerepeltette a figyelemfelhívást. A Ma reggel című műsorban látható időjárás-jelentéseken továbbra sem egyezett a felirat a meteorológus által elmondottakkal. A vizsgált napokon sugárzott politikai tájékoztató műsoroknak jóval nagyobb hányadát, a műsorok 60 százalékát akadálymentesítette a médiaszolgáltató. Az élő műsorok feliratozása továbbra is nehézséget okozott, a korábbiakhoz hasonlóan az ellenőrzött időszakban is főként a műsorszámok ismétlései kaptak segédletet. A közérdekű közlemények és a politikai reklámok egyaránt felirattal, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető módon kerültek bemutatásra. Az M1 programjában rendszeresen szerepelt fogyatékkal élő emberek számára készült műsorszám, melyet minden esetben mindkét segédlettel ellátva, hibátlan feliratozással adott közre (Esély című magazin). Az érdekvédelmi műsor mellett híradót, sporthíreket, vallási műsort és az adást záró Himnuszt sugározták még jeltolmács közreműködésével. A közszolgálati csatorna túlnyomó részben magyar gyártású programokat akadálymentesített. Az M1 rendelkezett az egyik legbővebb műfaji kínálattal, a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok mellett főként sorozatokat, kulturális és vallási műsorokat sugároztak felirattal, de mozifilmeket, talk show-t, valamint vetélkedőket is láthattak az érintett 9

10 nézők (5. táblázat). Az ismert külföldi szériák mellett magyar sorozat és mozifilm is helyet kapott a kínálatban. 5. táblázat: Az M1 által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 58 hírek, híradó 82 időjárás-jelentés 57 ismeretterjesztő program 15 sporthírek 58 életmód magazin 6 mozifilm 20 információs magazin 11 kulturális, művészeti program 36 politikai tájékoztató műsor 13 vallási program 17 riportmagazin 5 nem zenei szórakoztató program 2 dokumentumfilm 3 talk show 10 gazdasági magazin 3 vetélkedő, játék 11 érdekvédelmi magazin 4 közérdekű közlemény 20 nemzetiségi műsor 11 zenei műsor 1 politikai reklám 7 Az M2 naponta átlagosan több mint 16 órányi műsoridőt akadálymentesített, és a vizsgált napok mindegyikén teljesítette az előírt napi óraszámot. A sporthíreket, az időjárás-jelentéseket és a hírműsorokat segédlettel adta közre a csatorna, amelyek előtt minden esetben megjelenítette a figyelemfelhívást. Politikai tájékoztató műsorszám, közérdekű közlemény és fogyatékos személyekről szóló műsor nem szerepelt a vizsgált napok programjában. Az M2 tematikus csatornaként 20 óráig gyermekműsorokat sugároz, így a kínálatában elsősorban animációk és gyermekfilmek, valamint ifjúsági sorozatok szerepeltek (Varázslók a Waverly helyből, Ókori kalandok, H2O: egy vízcsepp elég, Táncakadémia, Az én kis szörnyeim, Az öreg bánya titka, Amika). A gyerekműsorokon túl a felnőtteknek sorozatokat, ismeretterjesztő programokat és vetélkedőket kínált nagyobb számban segédlettel az M2 (6. táblázat). Új szolgáltatásként 2013 végétől gyerek jelnyelvi narrátorok tolmácsolják a csatorna egyes műsorait az olvasni még nem tudó kisebb gyerekeknek. Két animációs film és a Hetedhét híradó volt jelnyelvi narrációval látható a vizsgált hónapokban. A legtöbb akadálymentesített műsor európai gyártásban készült, melyeket közel egyenlő aránnyal követték az USA-ban és a Magyarországon előállított produkciók. 10

11 6. táblázat: Az M2 által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 64 hírek, híradó 12 időjárás-jelentés 12 gyerekműsor 345 ismeretterjesztő program 31 sporthírek 11 életmód magazin 5 mozifilm 8 információs magazin 1 kulturális, művészeti program 4 dokumentumfilm 9 talk show 11 vetélkedő, játék 12 sportműsor 2 A működését december 20-án megkezdő M3 tematikus csatorna közszolgálati médiaszolgáltatás, így vonatkozik rá a jogszabályi kötelezettség a siket és nagyothalló nézők számára történő hozzáférhetőség biztosításáról, így a mintánkba is bekerült. Az M3 átlagosan naponta 15 és fél órányi programot feliratozott, valamint minden ellenőrzött napon teljesítette az előírt tízórás követelményt. Az időjárás-jelentéseket és a sporthíreket minden esetben ellátta segédlettel, és közzétette a műsorok előtt a figyelemfelhívást is. A programjában szereplő 36 hírműsor közül egyetlen híradóról hiányzott a segédlet. Politikai tájékoztató műsor, közérdekű közlemény és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a kínálatban. Az akadálymentesített műsorok túlnyomó többsége hazai gyártásban készült, amerikai produkciók egyáltalán nem kerültek a programkínálatába. A csatorna a Közszolgálati Archívumban található felvételeket sugározta, a repertoár széles műfaji palettáról toborzódott, éjféltől reggelig pedig az MTVA és az MTI fotóarchívumából vetített fotókat szöveges információval látták el (7. táblázat). 11

12 7. táblázat: Az M3 által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 79 hírek, híradó 35 időjárás-jelentés 24 gyerekműsor 4 ismeretterjesztő program 50 sporthírek 33 életmód magazin 3 mozifilm 10 kulturális, művészeti program 14 nem zenei szórakoztató program 12 dokumentumfilm 4 tv-film 9 talk show 1 vetélkedő, játék 9 színházi közvetítés 5 sportműsor 6 tudományos műsor 2 zenei műsor 22 A Duna Televízió átlagosan naponta közel 15 óra műsoridőt feliratozott, ennek ellenére az ellenőrzött napok 25 százalékánál nem teljesült a kívánt óraszám a 6-24 óra közötti időben. A vizsgált napokon a programjában szereplő és segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámokat akadálymentesítve sugározta, míg a politikai tájékoztató műsoroknak csak az 58 százalékát látta el felirattal. A teletexttel vetített műsorok előtt minden esetben megjelenítette a figyelemfelhívást. Jeltolmácsi segítséggel parlamenti közvetítést és fogyatékkal élők számára készült érdekvédelmi magazinműsort tekinthettek meg a hallássérült nézők a Duna TV-ben. A műsorszámok döntő része Magyarországon készült, európai és amerikai produkció csak minimális számban fordult elő. A széles műfaji kínálat élén a hírműsorok, az ismeretterjesztő programok, a sorozatok és a kulturális műsorok álltak (8. táblázat). 12

13 8. táblázat: A Duna TV által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 50 hírek, híradó 68 időjárás-jelentés 26 ismeretterjesztő program 78 sporthírek 23 életmód magazin 1 mozifilm 23 információs magazin 14 kulturális, művészeti program 29 politikai tájékoztató műsor 11 vallási program 12 riportmagazin 2 dokumentumfilm 10 tv-film 2 gazdasági magazin 9 érdekvédelmi magazin 7 parlamenti közvetítés 1 sportműsor 1 tudományos műsor 1 közérdekű közlemény 86 nemzetiségi műsor 13 politikai reklám 5 A Duna World átlagosan naponta tizenöt órányi műsoridőt feliratozott, azonban az ellenőrzött napok kétharmadánál mégsem sikerült teljesítenie a tízórás kvótát a megjelölt időben. A segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok esetében több hiányosságot is tapasztaltunk, a híradóknak, sporthíreknek és az időjárás-jelentéseknek 98,5 százaléka kapott segédletet. A politikai tájékoztató műsorok mindössze 53 százaléka volt elérhető az érintettek számára, ellenben a közérdekű közlemények mindegyike akadálymentesen került a képernyőre. A felirattal közzétett műsorok előtt mindig megjelent a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám. Az akadálymentesített műsorok mindegyike hazai gyártásban készült, jeltolmácsolással a híradók és a sporthírek egy része, a Hetedhét gyerekhíradó és a vallási műsor volt megtekinthető. A Duna World által nyújtott bőséges kínálat élén álló hírműsorok és ismeretterjesztő programok mellett sorozatokat, információs és kulturális műsorokat tekinthettek meg a nézők nagyobb arányban segédlettel (9. táblázat). 13

14 9. táblázat: A Duna World által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 46 hírek, híradó 67 időjárás-jelentés 65 gyerekműsor 5 ismeretterjesztő program 82 sporthírek 56 életmód magazin 7 mozifilm 6 információs magazin 24 kulturális, művészeti program 28 politikai tájékoztató műsor 19 vallási program 7 riportmagazin 3 nem zenei szórakoztató program 15 tv-film 1 dokumentumfilm 5 talk show 14 gazdasági magazin 10 közérdekű közlemény 129 nemzetiségi műsor 2 zenei műsor 15 Az RTL Klub naponta átlagosan 13,5 óra programot feliratozott az ellenőrzött időszakban, minden híradót, időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsort felirattal adott közre. Ugyanakkor a napi kvóta teljesítésében komoly visszalépés történt a megelőző időszakhoz képest, mivel a vizsgált napok kétharmadában nem teljesült az elvárás a 6-24 óra közötti terminusban. Fogyatékkal élőknek készített műsor, közérdekű közlemény, sporthírek és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a kínálatában az ellenőrzött napokon. Az élő műsorok feliratozását a kereskedelmi csatorna sem tudta kellő színvonalon megoldani, a feliratok hiányosak voltak, késtek és általában csak összefoglaló jelleggel, vázlatosan közvetítették az elhangzottakat. Az akadálymentesített programok 60 százaléka magyarországi, 24 százaléka amerikai gyártásban készült. A felirattal vetített műsorszámok előtt minden esetben látható volt a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám. A műfaji repertoár ugyan némileg bővült (10. táblázat), ennek ellenére a második legszerényebb kínálatot a negyedév vizsgált napjain az RTL Klub nyújtotta. A lista élén a sorozatok, a gyermekeknek készült rajzfilmek és a reality-k szerepeltek legnagyobb számban, majd a hírműsorok és a magazinok következtek a sorban. 14

15 10. táblázat: Az RTL Klub által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 86 hírek, híradó 21 időjárás-jelentés 39 gyerekműsor 63 ismeretterjesztő program 7 életmód magazin 10 mozifilm 21 információs magazin 11 kulturális, művészeti program 1 reality 32 politikai tájékoztató műsor 3 riportmagazin 22 nem zenei szórakoztató program 21 vetélkedő, játék 7 sportműsor 1 zenei műsor 5 A TV2 átlagosan naponta 15 órányi műsoridőt akadálymentesített. A vizsgált napok 75 százalékánál nem teljesült azonban az előírt óraszám a megjelölt napszakban, így a kvótát nem teljesítő napok száma közel a kétszeresére nőtt az előző negyedévhez képest. A hírműsorok és az időjárás-jelentések mindegyike feliratozva, figyelemfelhívással került közreadásra. Politikai tájékoztató műsor, sporthírek, közérdekű közlemény, valamint fogyatékkal élők számára készült és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a vizsgált napok programjában. A legtöbb akadálymentesített műsorszám hazai gyártásban készült, melyeken kívül amerikai produkciók szerepeltek nagyobb arányban a kínálatban. A szűk körű műfaji repertoárban elsősorban hírműsorok, sorozatok és reality-k kaptak helyet, valamint életmód magazinokat és mozifilmeket tett még nagyobb számban segítséggel hozzáférhetővé a kereskedelmi médiaszolgáltató. Pozitívumként említhetjük, hogy míg tavaly a csatorna csak elvétve akadálymentesítette a gyerekműsorait, addig a vizsgált negyedévben már számos gyerekeknek készült animációt és gyermekfilmet felirattal sugárzott (11. táblázat), valamint az Ének iskolája című népszerű tehetségkutató műsorát is segédlettel vetítette. 15

16 11. táblázat: A TV2 által műsorba szerkesztett, segédlettel ellátott programok műfaji orientációja Műfajok sorozat 73 hírek, híradó 75 időjárás-jelentés 84 gyerekműsor 24 ismeretterjesztő program 5 életmód magazin 28 mozifilm 17 információs magazin 9 kulturális, művészeti program 1 reality 59 riportmagazin 2 nem zenei szórakoztató program 11 zenei műsor 2 Összefoglalva az idei év első negyedévének eredményeit megállapíthatjuk, hogy az előző évhez hasonlóan 2014-ben is érzékelhető volt a médiaszolgáltatók azon törekvése, hogy az évenkénti kötelező két óránál nagyobb óraszámban növeljék az akadálymentesített műsorórák számát. Feltételezhetően ezt a folyamatot ösztönzi az a tény is, hogy jövőre az Mttv.-ben megnevezett műsorszámok mindegyikét - óraszámtól függetlenül - segédlettel kell ellátni a 6-24 óra közötti műsoridőben. Ennek ma még akadályát jelenti, hogy a médiaszolgáltatók nem rendelkeznek olyan technikai eszközzel/módszerrel, amelynek segítségével képesek lennének az élő műsorokat elfogadható minőségű felirattal ellátni. Így az említett programokat/programrészeket, valamint a helyszíni tudósításokat és interjúkat vagy egyáltalán nem látják el segédlettel, vagy csak nagyon hiányos, összefoglaló jellegű és késve megjelenő feliratokat kapnak a hallássérült nézők, amelyek az esetek többségében rendkívül megnehezítik a beszélgetések nyomon követését, illetve nagy mennyiségű információvesztést okoznak. Az élő műsorok feliratozásának nehézségei ellenére jelentős eredményként könyvelhető el, hogy I. negyedévében a műsorszámok kétharmada akadálymentesítve került a képernyőre. A mennyiségi eredményeken túl a feliratozás minőségében is pozitív változás mutatkozott, kevesebb hiányt és aszinkronitást rögzítettünk a negyedév során ellenőrzött műsorokban, azaz a feliratok időben és tartalmukban is pontosabbá váltak a vizsgált médiaszolgáltatók többségénél. Budapest, július 7. 16

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) Budapest, 2014. december 17. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Az NMHH vizsgálatának módszere

Az NMHH vizsgálatának módszere Bevezetés A Médiatanács 60/20. (XI. 9.) számú határozata alapján a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel ellenőrzi az Mttv. 39. -ának érvényesülését hét országos médiaszolgáltató

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított annak

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév) Műsorelemző osztály Budapest, 2013. október 30. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média-

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. I. negyedév) Budapest, 2013. július 3. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) Budapest, 2013. április 10. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév) Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék A vizsgálat módszere... 6 A vizsgálat részletes

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. ELSŐ FÉLÉV)

A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. ELSŐ FÉLÉV) A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. ELSŐ FÉLÉV) Tartalomjegyzék Az NMHH vizsgálatának módszere... 4 A vizsgálat eredménye...

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése. Előterjesztés a Médiatanács részére

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése. Előterjesztés a Médiatanács részére A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése Előterjesztés a Médiatanács részére Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Jogi háttér... 5 A Corvinus Egyetem siketek

Részletesebben

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat A televíziók akadálymentesítéssel kapcsolatos gyakorlatának megítélése, online-linked közvélemény-kutatás, 2014. augusztus NMHH 2014. szeptember

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3278-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31618-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/20304-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50863-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31615-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50862-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

2017. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv

2017. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv M É D I A T A N Á C S 2017. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv Budapest, 2016. november 30. Tartalom Bevezetés... 3 Általános hatósági felügyelet... 4 Az országos médiaszolgáltatók

Részletesebben

2016. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv

2016. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv 2016. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv Budapest, 2015. december 1. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELETI TERV... 5 ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI FELÜGYELET... 5 Az országos médiaszolgáltatók

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4762-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/35764-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben!

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben! Médiaajánlat Fizetett politikai hirdetés közzétételére Bevezető Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az emberek hétköznapjait hihetetlen

Részletesebben

2014-es országgyűlési választási kampány televíziós megjelenítésének elemzése

2014-es országgyűlési választási kampány televíziós megjelenítésének elemzése 2014-es országgyűlési választási kampány televíziós megjelenítésének elemzése 2014. június 6. A Műsorfigyelő és elemző főosztály a 2014. évi országgyűlési választással kapcsolatos műsorfigyelésre vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22621-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10952-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése HATÁROZAT A Nemzeti

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 38. heti ülésszakának napirendjére szeptember 19.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 38. heti ülésszakának napirendjére szeptember 19. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 202. szeptember 9. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/14628-11/2015. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Média ajánlat RTL Klub Nyereményjáték felületek Fókusz Barátok közt Story Extra Mozikvíz Hétvégi Filmklub

Média ajánlat RTL Klub Nyereményjáték felületek Fókusz Barátok közt Story Extra Mozikvíz Hétvégi Filmklub Média ajánlat RTL Klub Nyereményjáték felületek - 2017. Fókusz Barátok közt Story Extra Mozikvíz Hétvégi Filmklub RTL Klub Fókusz magazin Naponta jelentkező riportmagazin a legfrissebb hírekkel, aktuális

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16. Kezdési időpont: 13.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére 2014. december 16. (kedd) Tájékoztató:

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 12954-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban

Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban Előzmények Az ORTT az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoporttal együttműködve 1998 óta a nyolcvanas évek közepéig visszanyúló adatgyűjtést kezdeményezett

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/38614-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére 2015. június 16. (kedd) Kezdési időpont: 14 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

2015. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv

2015. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv 2015. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv Budapest, 2014. november 25. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELETI TERV... 5 ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI FELÜGYELET... 5 Az országos médiaszolgáltatók

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/14628-5/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2015. JÚLIUS 1. - DECEMBER 31.) 2016. FEBRUÁR 24. Az NMHH a hatósági ellenőrző tevékenysége során kiemelt figyelemmel kíséri a kereskedelmi

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2013 és 2014 egész év, egész nap, Total TV 400 350 370 376 300 250 286 289

Részletesebben

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 Média ajánlat RTL Klub műsorszponzorációs megjelenések Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 RTL Klub Barátok közt A Barátok közt hosszú évek óta Magyarország legnépszerűbb sorozata,

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25732-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz)

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2015. január 01.-től I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó + 659 Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Program Frekvencia Csatorna

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/14430-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS 2014. NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS LIVE ÉS PLAYBACK NÉZETT IDŐ (ATV) NAPONTA 2014. november CÉLCSOPORT LIVE PERC PLAYBACK PERC PLAYBACK % TELJES NÉPESSÉG 297 3.4 1.1% 4-17 199 2.9

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Sopronmédia. Soprontv

MÉDIAAJÁNLÓ Sopronmédia. Soprontv MÉDIAAJÁNLÓ 2017 Soprontv Soproni Kommunikációs Központ Kft. 9400 Sopron Liszt Ferenc utca 1. www.sopronmedia.hu info@sopronmedia.hu Reklám nélkül eddig csak a pénzverdéknek sikerült pénzt csinálniuk.

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/53567-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT. Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29.

FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT. Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29. FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29. TARTALOM 1. 2. 3. ESZKÖZÖK A HÁZTARTÁSOKBAN TÉVÉNÉZÉSI TRENDEK 4+ TÉVÉNÉZÉSI TRENDEK 15-29 2 ESZKÖZÖK A HÁZTARTÁSOKBAN 3 FELSZERELTSÉGI

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2012. és 2013. II. negyedév 400 350 300 357 346 250 270 268 200 224 226 150 180 184 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Mérők Klubja 2013.05.30. TARTALOM A hírek közönsége A hírfogyasztás dimenziói Hírfogyasztók preferenciái 2 NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS ELÉRÉS 2013 Q1, célcsoport:

Részletesebben

PLATFORMOK ÉS NÉZŐK PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS 2. HULLÁMÁNAK NAPJÁN MÉRŐK KLUBJA. Vörös Csilla 2013. Október 31.

PLATFORMOK ÉS NÉZŐK PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS 2. HULLÁMÁNAK NAPJÁN MÉRŐK KLUBJA. Vörös Csilla 2013. Október 31. PLATFORMOK ÉS NÉZŐK PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS 2. HULLÁMÁNAK NAPJÁN MÉRŐK KLUBJA Vörös Csilla 2013. Október 31. TARTALOM Digitális Mérés Technológiája Analóg Földi Lekapcsolás és Mérés Platformváltók

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 2. heti ülésszakának napirendjére január 10. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 2. heti ülésszakának napirendjére január 10. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2017. évi 2. heti ülésszakának napirendjére 2017. január 10. (kedd) Kezdési időpont: 11 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A 2017.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 50. heti ülésszakának napirendjére december 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 50. heti ülésszakának napirendjére december 13. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi 50. heti ülésszakának napirendjére 2016. december 13. (kedd) Kezdési időpont: 11 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Tévénézési trendek Magyarországon és innovatív megoldások

Tévénézési trendek Magyarországon és innovatív megoldások Tévénézési trendek Magyarországon és innovatív megoldások Nielsen Ügyfélkonferencia 2011. május 11. Előadó: Vörös Csilla Copyright 2011The Nielsen Company Tartalom Eszközellátottság és -használat Növekvő

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

I-TV csatornakiosztás

I-TV csatornakiosztás I-TV csatornakiosztás Balatonendréd, Balatonföldvár, Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagyberény, Nagycsepely, Nyim, Pusztaszemes, Som, Szántód, Teleki

Részletesebben