H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.- vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, az MN/24510/2014. számú eljárással egyesített MN/22621/2014. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában június 13-án egy alkalommal a feliratozott műsorszámot megelőzően nem jelezte, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson, ezért a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlését követően haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Hivatal figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a Hivatal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4- én, 12-én, 22-én és 28-án, valamint június 13-án, 18-án és 23-án összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4- én, 12-én, 22-én és 28-án, továbbá június 13-án, 18-án és 23-án, míg az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 8-án és 23-án összesen kilenc (9) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a filmalkotás, játék és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, évben legalább tíz órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz háromszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 12- én, 22-én és 28-án, valamint június 13-án, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 18- án, továbbá június 16-án és 25-én, míg az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 27-én 1

2 összesen tizenkét (12) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4-én, 12-én, 22-én és 28-án, továbbá június 7-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 13-án, míg az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 10-én és 27-én, valamint június 2-án és 26-án összesen tizenhárom (13) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz kilencszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában a Minnie masniboltja című műsorszámnak az MN/ /2014. számú végzés mellékletének D) pontjában megjelölt időpontban június 13-án való sugárzásával összefüggésben nem sértette meg azt a törvényi rendelkezést, amely szerint a feliratozott műsorszámot megelőző jelezni kell, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Hivatal az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató M1, M2 és M3 elnevezésű médiaszolgáltatásain május hónapban közreadott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján felmerült az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, valamint a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) alpontjában foglalt hatáskörében augusztus 19-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Hivatal a Médiaszolgáltatót a tényállás tisztázása érdekében az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján arra kötelezte továbbá, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok csatolásával 2

3 együtt, hogy a végzés mellékletében részletezett műsorszámok esetében biztosította-e, hogy azok a hallássérültek számára hozzáférhetőek legyenek. A Médiaszolgáltató M1, M2 és M3 elnevezésű médiaszolgáltatásain június hónapban közreadott műsorfolyam általános hatósági felügyelete során a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésében, valamint az (5) bekezdés első és második mondatában foglalt rendelkezések megsértésének lehetőségét észlelte. A Hivatal szeptember 2-án, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében a hatósági eljárás megindításáról, valamint a fentiek szerinti, MN/22621/2014. ügyiratszámon folyamatban lévő eljárással az ügyek együttes eldöntése céljából, a Ket. 33/B. (1) bekezdése alapján történő egyesítéséről tájékoztatta a Médiaszolgáltatót, továbbá az Mttv (3) bekezdés a) pontja szerint kötelezte a végzés mellékletében részletezett műsorszámokkal kapcsolatos nyilatkozata (és az azt alátámasztó esetleges iratok, bizonyítékok) előterjesztésére. A Médiaszolgáltató a Hivatal MN/ /2014. számú végzésére szeptember 17-én érkezett, MN/ /2014. számon iktatott beadványában (MTV Zrt. iktatószám: 1-249, MTVA jogi iktatószám: 29/2014) reagált, melyben az általa előadottaknak az érdemi döntéshozatal során történő figyelembevételét kérte. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának május hónap tekintetében vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató a Hivatal megállapításait nem vitatta, ugyanakkor előadta, hogy az egyes élőben sugárzott ( Ma reggel, Az Este és A lényeg című) műsorszámai esetében a törvényi feltételeket a feliratozás technikai nehézségei folytán nem tudta teljesíteni. A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a probléma megoldását a szolgáltatója (a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a továbbiakban: MTVA) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti együttműködés útján kívánja (és tudja) megoldani, a végső megoldás kidolgozása időpontjáig pedig élő műsorai mint például Az Este és A lényeg című műsorszámai akadálymentesítését az ismétlések feliratozása útján képes megvalósítani. Az Mttv. által másik akadálymentesítési megoldásként kínált jelnyelvi tolmácsolás lehetőségével összefüggésben a Médiaszolgáltató rámutatott, hogy a jeltolmács képernyőn való megjelenítése a történések szempontjából fontos részletek kitakarását eredményezheti, amely mind a halló, mind a hallássérült nézők számára zavaró lehet, továbbá a jelnyelvi tolmácsok alkalmazása olyan - nagyobb műszaki és gazdasági kapacitást igényelne, amelyet jelenlegi anyagi és emberi erőforrásai nem tesznek lehetővé. A Médiaszolgáltató a Hivatal MN/ /2014. számú végzése elválaszthatatlan részét képező melléklet B) pontjában megjelölt műsorszámok esetén az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjának megsértését nem vitatta. Az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének C) pontjában felsorolt műsorszámok tekintetében vélelmezett jogsértések hiányosságok okaként a Médiaszolgáltató részben szubjektív okokra, részben külső, tőle független körülményekre hivatkozott. Az M2 csatornán május 18-án közreadott Noddy kalandjai a Játékvárosban" című műsorszám esetében a hiányosságot a Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint emberi mulasztás (kései feliratindítás) okozta, amely hiba elhárítását (a feliratnak az adással való szinkronba hozatalát) az észlelését követően munkatársai azonnal megkezdték. Az M3 csatornán május 27-én sugárzott Top-Show" és az M1 csatornán május 28-án sugárzott Rex felügyelő: Megszállottság című műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató a hiányosságok okaként műszaki hibát jelölt meg (a feliratozó program lefagyását), míg a M1 médiaszolgáltatásában május 12- én, 18-án és 22-én közreadott Híradó és Sporthírek című műsorszámok esetében technikai hiányosságra, illetve az élőben sugárzott műsorszegmensek (élő bejelentkezések) feliratozásának - a beadványa korábbi részében már ismertetett - nehézségeire hivatkozott. Az említett hiányosságokkal összefüggésben a Médiaszolgáltató kérte annak az érdemi döntéshozatal során való figyelembevételét, hogy a fenti hibák csupán rövid időtartamú hiányosságot okoztak az akadálymentesítés menetében, és azok orvoslása iránt az észlelést követően, minden esetben haladéktalanul intézkedett. A Hivatalnak az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglaltak vélelmezett megsértésével kapcsolatos megállapításait a Médiaszolgáltató nem vitatta, az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének D) pontjában megjelölt egyes műsorszámok tekintetében a feliratozás pontatlansága, aszinkronitása okaként az M2 csatornán május 13-án vetített Tilly és barátai (29. rész) című műsorszám, valamint az M3 csatornán május 10-én közreadott Híradó esetében emberi mulasztásra, míg az M2 médiaszolgáltatásában május 28-án közreadott Sporthírek tekintetében az élőben történő bejelentkezés feliratozásának technikai nehézségeire hivatkozott. A Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 12-én, 22-én és 28-án sugárzott Sporthírek, valamint a május 4-én az M1 csatornán, a május 13-án az M2 csatornán, továbbá a május 27-én az M3 csatornán közreadott Híradó című műsorszámok esetében a törvénysértés okaként technikai okokat (az adásszerkesztő rendszer hiányosságát, illetve pontatlanságát) jelölte meg. 3

4 Nyilatkozata lezárásaként a Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy technikai szolgáltatójával szorosan együttműködve folyamatosan törekszik a jogszabályi követelmények betartására és a hallássérült nézők számára is elérhető műsorkínálat biztosítására, bővítésére. A Médiaszolgáltató a Hivatal MN/ /2014. számú végzésére szeptember 29-én érkezett, MN/ /2014. számon iktatott beadványában (MTV Zrt. iktatószám: 1-249, MTVA jogi iktatószám: 29/2014) válaszolt, melyben az általa előadott indokoknak az érdemi döntéshozatal során történő figyelembevételét kérte. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának június hónap tekintetében vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató a Hivatal megállapításait nem vitatta, és e körben kérte az MN/ /2014. számon iktatott beadványában előadott indokai figyelembevételét. A Hivatal MN/ /2014. számú végzése elválaszthatatlan mellékletének B) pontjában felsorolt műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató az akadálymentesített percek hiányát nem vitatta. Az Mttv. 39. (4) bekezdésének vélelmezett megsértése tekintetében a Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy az M2 csatornán június 16-án sugárzott Timothy iskolába jár 21. rész és a június 25-én közreadott Mumin-völgy: Viszály Mumussal című műsorszámok esetén technikai szolgáltatója, az MTVA tájékoztatása szerint a felirathiányokat emberi mulasztás (kései feliratindítás) okozta. A Médiaszolgáltató beadványában az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában június 13-án sugárzott műsorszámai tekintetében a feliratozások hibájának okaként az Álmok mai álmodói tudós fiatalok Dr. Lukács Manuéla című műsorszám esetén műszaki okot (a feliratozó rendszer lefagyását), míg a FIFA World Cup Brasil sporthírek című műsorszám esetében technikai hiányosságot jelölt meg. A Médiaszolgáltató valamennyi hiányosság tekintetében kiemelte, és kérte annak az érdemi döntéshozatal során történő figyelembevételét, hogy a hibák csupán rövid ideig álltak fenn, mivel azok észlelését követően munkatársai haladéktalanul intézkedtek a hiányosságok orvoslása iránt. A Hivatal MN/ /2014. számú végzése elválaszthatatlan mellékletének D) pontjában felsorolt műsorszámok körében a Médiaszolgáltató hangsúlyozta, a június 13-ai megjelölt időpontban Minnie masniboltja címmel műsorszámot nem sugárzott, míg az ugyanezen a napon közreadott FIFA World Cup Brasil sporthírek című műsorszám esetében a figyelemfelhívás elmaradásának okaként technikai okot jelölt meg, rögzítve, hogy az MTVA-val szorosan együttműködve a hasonló hibák jövőbeni kiküszöbölése érdekében szükséges lépéseket megtette. Az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatának 2014 júniusában történt vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy az M3 csatornán június 2-án vetített Sporthírek című műsorszám az MTVA adásszerkesztő rendszerének hiányossága miatt, míg az M1 csatornán június 7-án sugárzott Híradó az élő műsorok akadálymentesítésének technikai nehézségei miatt kerültek pontatlanul feliratozásra. A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményeit rögzítő, május és június hónapokra vonatkozó vizsgálati jelentések és a Médiaszolgáltató fentiekben részletesen ismertetett tartalmú nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában június 13-án a FIFA World Cup Brasil - Sporthírek címmel sugárzott, feliratozott műsorszámát megelőzően nem jelezte, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. Az Mttv. 39. (5) bekezdése első mondata szerint: A feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. Az említett műsorszámmal összefüggésben a Médiaszolgáltató a jogsértést nem vitatta, annak okaként technikai hiányosságra hivatkozott, míg az MN/ /2014. számú beadványban a Minnie masniboltja című műsorszámmal kapcsolatos médiaszolgáltatói észrevétel alapján a Hivatal a műsorszám rendelkezésre álló felvételét a vizsgálati jegyzőkönyvvel ismételten összevetette. Az összevetése eredményeként a Hivatal megállapította, hogy az MN/ /2014. számú végzése elválaszthatatlan mellékeltét képező táblázat D) pontjában adminisztrációs hiba folytán tévesen téves időponttal került a műsorszám megjelölésre, így e műsorszám tekintetében a Médiaszolgáltató jogsértése a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően valóban nem megállapítható. Az 4

5 előbbiekre tekintettel a Hivatal az említett műsorszámot jelen határozata meghozatala és a jogkövetkezmény megállapítása során nem vette figyelembe. B.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4-én, 12-én, 22-én és 28-án, valamint június 13-án, 18-án és 23-án összesen, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést, ugyanis a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt politikai tájékoztató műsorszámokat nem látta el felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, ( ) magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben a Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az e rendelkezésben meghatározott műsorszámokat azok kiemelt, a nagy nyilvánosság tájékoztatásában betöltött kiemelt szerepük folytán a Médiaszolgáltatónak kvótán kívül, kötelezően kell akadálymentessé tennie a gazdasági és műszaki lehetőségein alapuló választása szerint feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás (a hallássérültek érdekeit szolgáló, tipikusan az élő műsorok nyomon követését célzó, azt teljes mértékben biztosítani képes módszer) biztosítása útján. A Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok (politikai tájékoztató és hírműsorszám) vonatkozásában ezen kötelezettségét nem teljesítette, tehát a kifogásolt műsorszámoknál segédletet nem alkalmazott (azokat nem látta el feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással). A törvény nem enged kivételt sem a felvételről sugárzott, sem az élő műsorszámok esetén, tehát a közszolgálati médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy minden, a médiaszolgáltatásban közzétett (akár élő, akár felvételről sugárzott) közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhető legyen. A fentiekben kifejtetteknek megfelelően, a Médiaszolgáltató MN/ /2014. számon iktatott beadványában (és erre visszautalva MN/ /2014. számú beadványában) az élőben sugárzott műsorszámokkal kapcsolatosan előadott, a feliratozás jövőbeni biztosítására irányuló kutatás-fejlesztési együttműködésre, valamint a jelnyelvi tolmácsolás zavaró vizuális hatására, műszaki és költségigényére való hivatkozása szerint - az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja alapján fennálló kötelezettsége folytán - a jogsértés megállapítása jelen eljárásban nem mellőzhető. C.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4-én, 12-én, 22-én és 28-án, továbbá június 13-án, 18-án és 23-án, míg az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 8-án és 23-án a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint kilenc (9) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezést, ugyanis az említett napokon a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben a legalább tíz órában meghatározottnál kevesebb időtartamban sugárzott olyan műsorszámokat, amelyeket magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással kellett volna elérhetővé tennie. A Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4-én 8 óra 22 perc 3 másodperc, május 12-én 8 óra 27 perc 9 másodperc, május 22-én 7 óra 25 perc 46 másodperc, május 28-án 8 óra 51 perc 59 másodperc, június 13-án 4 óra 7 perc 54 másodperc, június 18-án 2 óra 18 perc 6 másodperc, június 23-án 1 óra 27 perc 51 másodperc, míg az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 8-án 9 óra 42 perc 29 másodperc és május 23-án 9 óra 19 perc 45 másodperc időtartamban sugárzott - a kötelezően akadálymentesítendő műsorszámok mellett - segédlettel ellátott műsorszámokat. 5

6 Az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy ( ) b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, ( ) bc) évben legalább tíz órán keresztül, magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.. A Hivatal kiemeli, hogy az Mttv a valamennyi rendelkezésének célja az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása érdekében annak biztosítása, hogy a halló nézőkhöz hasonlóan a közvélemény széles rétegének szánt, a nagy nyilvánosságot tájékoztató, szórakoztató és oktató funkciót is ellátó televízió műsorok a hallássérült nézők számára is élvezhetővé, megérthetővé váljanak. A hallássérült nézők e jogosultsága teljesülésének előmozdítása érdekében az Mttv. fentebb idézett rendelkezése szerint a jogalkotó az akadálymentesítés kötelezettségét a Médiaszolgáltató valamennyi közszolgálati jellegű médiaszolgáltatása tekintetében, külön-külön írja elő, mégpedig a magasabb nézettségű, naptári naponként 6-24 óráig tartó műsorsávban. A jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban azonban a Médiaszolgáltató nem tett eleget azon törvényi kötelezettségének, miszerint a fent említett műsorszámokat 6 és 24 óra között tíz órában magyar nyelvű felirattal, illetve jelnyelvi tolmácsolással elérhetővé tegye. A Médiaszolgáltató MN/ /2014., valamint MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban a jogsértések fentiek szerinti megvalósulását nem vitatta. D.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 12-én, 22-én és 28-án, valamint június 13-án, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 18-án, továbbá június 16-án és 25-én, míg az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 27-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen tizenkét (12) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ugyanis a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt műsorszámok akadálymentesítését az egyes műsorszámok teljes időtartama alatt nem biztosította. Az Mttv. 39. (4) bekezdése szerint: A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A Médiaszolgáltató az Mttv. 39. (4) bekezdése tekintetében vélelmezett jogsértések tekintetében MN/ /2014., valamint MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban emberi mulasztásra, illetve műszaki hibára hivatkozott, továbbá kérte annak figyelembevételét, hogy a feliratozásban az említett hibák csupán rövid ideig tartó fennakadást jelentettek és azokat észlelésüket követően munkatársai haladéktalanul kijavították. A Hivatal a Médiaszolgáltató emberi mulasztásra, illetve műszaki hibára való hivatkozásával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a médiaszolgáltatók az Mttv. 3. -a alapján szabadon határozzák meg a médiaszolgáltatásuk tartalmát és felelősséggel tartoznak a törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. hivatkozott rendelkezése alapján a törvény hatálya a médiaszolgáltatókra terjed ki, a Hatóság az Mttv.- ben foglaltak megsértése miatt a médiaszolgáltatókkal szemben jár el. Az Mttv. 3. -a értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objektív, e felelőssége körében vétkessége nem értékelhető. Az előbbiek alapján, a Médiaszolgáltató beadványaiban előadottak alapján az egyes jogsértések megállapítása jelen határozatban nem mellőzhető. A feliratozás hiányosságának időtartamával összefüggésben a Hivatal rámutat, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében rögzítettek szerint, az ott megjelölt műsorszámok akadálymentesítésében 12 másodperctől 16 perc 54 másodpercig terjedő hiányosságok voltak 6

7 tapasztalhatók. A Hivatal álláspontja szerint az Mttv. fentebb idézett jogszabályi rendelkezése kizárólag abban az esetben érheti el célját, ha az érintett, a Médiaszolgáltató választása szerint feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás útján akadálymentesített műsorszámokat a hallássérült nézők azok teljes időtartama alatt figyelemmel követhetik, és az előbb említett legkisebb mértékű felirat hiány is alkalmas (volt) már arra, hogy az adott műsor nyomon követhetőségének megnehezítése révén az érdeklődés csökkenésén túlmenően a hallássérült nézők szövegértését akadályozza, ezért a jogsértések jelen hatósági eljárásban való megállapítása ezen médiaszolgáltatói érvelés alapján ugyancsak nem mellőzhető. E.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 4-én, 12-én, 22-én és 28-án, továbbá június 7-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 13-án, míg az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában május 10-én és 27-én, valamint június 2-án és 26-án a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen tizenhárom (13) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezést, mivel a mellékletben felsorolt műsorszámok szövegének feliratozott változata nem volt pontos, illetve a képernyő történéseivel nem állt szinkronban. Az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondata szerint: A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia.. A Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés a médiaszolgáltatók pontos feliratozásra és a feliratoknak a történésekkel szinkronban való megjelenítésére vonatkozó kötelezettséget írja elő. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K /2013/4. számú ítélete szerint a médiaszolgáltatók szinkronitási kötelezettsége egyértelműen arra vonatkozik, hogy a feliratozott műsorszámok során az elhangzottakat rögzítő feliratnak az elhangzottakkal lehetőleg egyidejűleg, azonos időben kell megjelennie a képernyőn annak érdekében, hogy a hallási fogyatékkal élő nézők figyelemmel követhessék és megérthessék az adott cselekményt. Amennyiben valamely műsorszámban a felirat sietése vagy késése akadályozza, vagy akár csak hátráltatja a megértést, illetve a követhetőséget, úgy szinkronban álló feliratról nem beszélhetünk. A szöveg feliratozott változatának pontosságára vonatkozó kötelezettséghez kapcsolódóan a Hivatal kiemeli, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden egyes elhangzott szónak szerepelnie kell a feliraton is, az esélyegyenlőség azonban csak úgy valósítható meg, ha valóban az elhangzott szavak és nem pedig más, azok értelmének a Médiaszolgáltató szerint megfelelő szavak szerepelnek a feliraton. A Hatóságnál az Mttv.-nek a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi kötelezettségei teljesülésének vizsgálatát, a hatósági ellenőrzést hallássérült kódolók végzik, akik közül többen a feliratot használják segítségül az elhangzottak megerősítéséhez, ezért számukra is zavaró, ha más megfogalmazású vagy csupán hasonló szöveg olvasható a feliraton, továbbá a feliratcsúszás hasonló okokból szintén nehézséget okoz a történtek nyomon követésében. Az előbbieknek megfelelően, a feliratozott műsorszámban megvalósuló aszinkronitás esetén a Médiaszolgáltató nem teljesíti az Mttv. 39. (5) bekezdése második mondatában foglalt rendelkezést, így jogsértése megállapítható. Az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatának május és június hónapok tekintetében vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató MN/ /2014., valamint MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban a pontatlanságok és az aszinkronitás megvalósulását nem vitatta, a jogsértések okaként az élőben történő sugárzás nehézségeit, emberi mulasztást, technikai és műszaki okokat jelölt meg. A Médiaszolgáltató említett beadványában előadottakkal összefüggésben a Hivatal ismételten utal a jelen határozat fenti D) pontjában részletesen kifejtett, a médiaszolgáltatók Mttv. 3. -a alapján fennálló objektív felelősségére, amely szerint a Médiaszolgáltató által ismertetett körülmények emberi mulasztás, technikai hiba stb. alapján, illetve a jövőbeni jogsértések megelőzése érdekében tett lépésekre való hivatkozása szerint a jogsértés megállapítása jelen határozatban nem mellőzhető. A fenti D) és E) pontok tekintetében általánosságban rögzíti a Hivatal, hogy az olyan esetekben, amelyekben egy adott műsorszámon belül az Mttv. 39. (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglaltak megsértése egyaránt megvalósul, a két törvényi rendelkezés megsértése közül csak az egyik 7

8 törvénysértést állapítja meg. Ha az adott műsorszám kapcsán hiányzik a felirat vagy csak egyetlen, illetve csupán néhány, nem az elhangzottakat tartalmazó mondat olvasható a folyamatos szövegezés helyett, a Hivatal az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglaltak megsértését állapítja meg (mivel a felirat hiánya volt a jogsértés meghatározó eleme), abban az esetben viszont, amikor van felirat, de az hiányos, illetve pontatlan (a képernyő történéseivel nem áll szinkronban), az Mttv. 39. (5) bekezdése szerint minősíti a tényállást. Az előbbiekkel összefüggésben kiemeli a Hivatal, hogy az egy műsorszámon belüli több alkalommal hiányzó felirat, illetve nem az Mttv.-ben foglaltaknak megfelelő feliratozás miatti törvénysértéseket a Hivatal műsorszámonként, tehát egy alkalommal megvalósult törvénysértésként értékeli. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a hallássérültek számára hozzáférhető, az eljárás tárgyát képező műsorszámokat az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásban május 4-én, 12-én, 22-én és 28-án, valamint június 7-én, 13-án, 18-án és 23-án, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásban május 8-án, 13- án, 18-án és 23-án, továbbá június 16-án és 25-én, míg az M3 elnevezésű csatornán május 10- én és 27-én, valamint június 2-án és 26-án a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint nem a törvény rendelkezéseinek megfelelően tette közzé, a Hivatal megállapította Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizennégy, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti rendelkezés kilenc, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés tizenkettő, valamint az (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezés egy és a második mondatában foglalt rendelkezés tizenhárom alkalommal történt megsértését. A Hivatal a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.. Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.. A.) A Hivatal az Mttv. 39. (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozatala időpontjáig az alábbi táblázat szerinti két határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / június július 3 Mttv (1) bek. szerinti felhívás (a továbbiakban: felhívás) MN/ / augusztus - szeptember 1 felhívás 8

9 A Hivatal az Mttv. 39. (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezéssel összefüggésben a vizsgált két hónapban (2014. május - június) megvalósult törvénysértés esetszámán (1) túl figyelembe vette azt a körülményt is, hogy a Médiaszolgáltató a jelen határozat meghozatala időpontjáig a hivatkozott rendelkezést csupán két alkalommal sértette meg, így e jogsértést csekély súlyúként értékelte, mivel az nem járhatott nagyobb érdeksérelemmel. Az előbbiek alapján a Hivatal az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. B.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozatala időpontjáig az alábbi táblázatban rögzített tizennyolc határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/7177-6/ január március 53 felhívás MN/ / április május 27 felhívás MN/ / június Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus 31 felhívás MN/ / szeptember november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2912-6/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7441-4/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus szeptember Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3279-4/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február március Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / április Ft bírság (jogsértésenként Ft) A fentiek alapján, különös tekintettel a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően, ugyanazon törvényi rendelkezés tizenöt alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra, a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek a vizsgált időszakban (2014. május június hónapokban) történt tizennégy alkalommal történt megsértését nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. C.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a Médiaszolgáltató esetében a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázat szerinti tíz határozatában rögzítette a hivatkozott rendelkezés megsértését: 9

10 Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / szeptember november 1 Mttv (1) bek. szerinti felhívás (a továbbiakban: felhívás) MN/ / február 1 felhívás MN/ / március április 3 felhívás MN/ / május 6 felhívás MN/ / június július 6 az Mttv (3) bek. bb) alpontja alapján Ft bírság (a továbbiakban: bírság) (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus 1 felhívás szeptember MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február március Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / április Ft bírság (jogsértésenként Ft) A fentiek alapján a Hivatal nem értékelhette csekély súlyúként a jogsértést, és nem alkalmazhatta az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményt tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató többszöri felhívás és öt alkalommal alkalmazott bírságszankció ellenére is a vizsgált hónapokban (2014. május - június) kilenc alkalommal sértette meg az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglaltakat. D.) A Hivatal a jelen határozat meghozataláig a felirat, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszám teljes időtartama alatt történő feliratozásának kötelezettségére vonatkozó, az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését az alábbi táblázat szerinti ügyiratszámú, összesen tizenhat határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató közszolgálati médiaszolgáltatásai vonatkozásában: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / június 7 felhívás MN/ / július 1 felhívás MN/ / augusztus Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / szeptember november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2912-6/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7441-4/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus szeptember Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3279-4/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február március Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / április Ft bírság (jogsértésenként Ft) 10

11 Az előbbiek alapján a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően ugyanazon törvényi rendelkezés tizennégy alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankciókra figyelemmel a Hivatal a jelen ügyben nem értékelhette csekély súlyúként a vizsgált hónapokban (2014. május-június) tizenkét alkalommal megvalósult törvénysértést ezáltal az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. E.) A Hivatal a feliratok pontosságának és a képernyő történéseivel való szinkronban állásának kötelezettségére vonatkozó, az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben jelen határozat meghozataláig a lenti táblázatban meghatározott tizenhárom határozatában állapította meg: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / szeptember 7 felhívás november MN/2912-6/ december 1 felhívás MN/7441-4/ január 4 felhívás MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus szeptember Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3279-4/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február március Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / április Ft bírság (jogsértésenként Ft) A táblázatban foglaltak szerint, a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően ugyanazon törvényi rendelkezés tíz alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra tekintettel, valamint figyelemmel a május és június hónapokban elkövetett törvénysértés esetszámára (13), a Hivatal a jelen eljárásban vizsgált törvénysértéseket nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, ezért az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bc) alpontjában, továbbá a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés első és második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl figyelembe vette a jogsértésekkel okozott érdeksérelmet (annak mértékét) a jövőbeni jogsértések megelőzése érdekében (generális prevenció). Az érdeksérelem tekintetében a Hivatal figyelemmel volt továbbá a hallássérültek élvezhető és teljes értékű televíziózáshoz, valamint a megfelelő tájékozódáshoz fűződő jogára is. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésben és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében a fenti szempontokon túl értékelte a jogsértés ismételtségét is. Az előbbiek alapján és tekintettel az Mttv (4) bekezdésben rögzített definícióra is, a Hivatal kiemeli, hogy az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata november 23-án, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata február 1-jén, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata március 14-én, az MN/3279-4/2014. ügyiratszámú bírságoló határozata április 16-án, az MN/ /2014. ügyiratszámú bírságoló határozata július 1-jén, az MN/

12 5/2014. ügyiratszámú bírságoló határozata augusztus 5-én, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata pedig szeptember 6-án vált jogerőssé, mivel a Médiaszolgáltató a rendelkezésre álló határidőn belül nem élt jogorvoslati jogával. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésben és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértések vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának megsértése miatt, esetenként (14) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,23 %-ának ( ,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 3,22 %-a), az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alponjának megsértése miatt esetenként (9) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,08 %-ának (40.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 0,72 %-a), az Mttv. 39. (4) bekezdésének megsértése miatt esetenként (12) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,25 %-ának ( ,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 3 %-a), az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatának megsértése miatt, esetenként (13) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,14 %-ának (70.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 1,82 %-a) összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal külön tekintettel volt a jogkövetkezménynek a jövőbeni jogsértések elkerülését célzó hatására, illetve arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó szankció esetén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentebb kifejtettek szerint tehát a Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) pontja szerinti hatáskörében az Mttv. 39. (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezés egy alkalommal történt megsértése miatt a jogsértés csekély súlyára és az ismételtség hiányára tekintettel az Mttv (1) bekezdés lapján alkalmazható jogkövetkezmény, míg az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizennégy, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés kilenc, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés tizenkét, míg az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés tizenhárom alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv (13) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Hivatal az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a szerint intézkedik a bírság behajtásáról az adóhatóság útján. A késedelmesen megfizetett bírságot az Art (1) bekezdése alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a 165. (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) bekezdésén és a 102. (1) bekezdésén, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. 12

13 A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. ( ) Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, október 9. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető Kapják: 1) Személyes adat 13

14 Az MN/ /2014. ügyiratszámú határozat melléklete A) A segédlettel el nem látott, kötelezően feliratozandó vagy jeltolmácsolással ellátandó műsorszámok listája május-június hónapok tekintetében (a műsorszámok feliratozással nem voltak ellátva, és a figyelmeztető felhívás is hiányzott) [Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja]: dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj :55:06 19:24:52 0:29:46 M1 A Lényeg politikai magazinműsor :53:46 8:58:00 1:44:42 M1 Ma reggel politikai magazinműsor :27:28 12:52:57 0:25:29 M1 Napirend előtt politikai magazinműsor :25:19 22:56:27 0:31:08 M1 Az Este politikai magazinműsor :54:57 8:57:06 1:40:39 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor :23:46 22:53:14 0:29:28 M1 Az Este politikai magazinműsor :54:43 8:58:20 1:49:36 M1 Ma reggel politikai magazinműsor :10:45 22:41:07 0:30:22 M1 Az Este politikai magazinműsor :53:56 08:57:57 01:47:38 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor :11:03 23:36:42 00:25:39 M1 Az Este politikai magazinműsor :00:08 07:54:36 00:54:28 M1 Ma reggel politikai magazinműsor :09:13 23:34:40 00:25:27 M1 Az Este politikai magazinműsor :59:51 07:54:35 00:54:44 M1 Ma reggel politikai magazinműsor :30:38 12:57:05 00:26:27 M1 Napirend előtt politikai magazinműsor B) A segédlettel ellátott műsorok óraszáma az Mttv.-ben meghatározott napi 10 órányi követelményhez viszonyítva május-június hónapokban [Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont, bc) alpontja]: médium M2 M1 dátum óra között segédlettel ellátott műsoridő (kivéve a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámokat) :42: :19: :22: :27: :25: :51: :07: :18: :27:51 14

15 datum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj kötelező :00:01 0:00:52 0:00:51 M2 Ajánló :00:52 0:51:05 0:50:13 M2 Az A38 Hajó színpadán:jherek Bischoff és Die Roten Punkte figyelemfelhívás tolmács/ felirat zenei programok egyéb :51:05 0:52:19 0:01:14 M2 Ajánló :52:19 1:18:24 0:26:05 M2 MNASZ Autó-motorsport magazin információs magazin egyéb :18:24 1:19:27 0:01:03 M2 Ajánló :19:27 1:32:15 0:12:48 M :32:15 1:35:44 0:03:29 M :35:44 1:42:08 0:06:24 M :42:08 1:44:45 0:02:37 M2 Van Más Kép-ünk: Válogatás a Van Más Kép Kísérleti Film- és Videoklip Fesztivál kisfilmjeiből- Kisjátékfilm 1. Van Más Kép-ünk: Válogatás a Van Más Kép Kísérleti Film- és Videoklip Fesztivál kisfilmjeibőlvideoklip Van Más Kép-ünk: Válogatás a Van Más Kép Kísérleti Film- és Videoklip Fesztivál kisfilmjeiből- Kisjátékfilm 2. Van Más Kép-ünk: Válogatás a Van Más Kép Kísérleti Film- és Videoklip Fesztivál kisfilmjeiből- Animáció :44:45 1:46:00 0:01:15 M2 Ajánló :46:00 2:29:20 0:43:20 M2 Heartland:5.évad 2.rész: Menekülés az éjszakába kultúrális/művészeti program egyéb 1 1 kultúrális/művészeti program egyéb 1 1 kultúrális/művészeti program egyéb 1 1 kultúrális/művészeti program egyéb 1 1 sorozat egyéb :29:20 2:31:20 0:02:00 M2 Ajánló :31:20 3:15:20 0:44:00 M2 Család csak egy van: Kártyavár sorozat egyéb :15:20 3:16:40 0:01:20 M2 Ajánló :16:40 3:21:31 0:04:51 M2 Gusztáv: Gusztáv és a téli örömök :21:31 3:23:45 0:02:14 M2 Ajánló :23:45 3:32:09 0:08:24 M2 Merülj alá! - A halak csodálatos világa animáció gyerekeknek ismeretterjesztő program :32:09 3:33:12 0:01:03 M2 Ajánló :33:12 4:14:53 0:41:41 M2 Everwood: Szellemek sorozat egyéb :14:53 4:16:53 0:02:00 M2 Ajánló 15

16 :16:53 5:58:03 1:41:10 M2 Család-barát-ismétlés életmódmagazin :58:03 5:59:57 0:01:54 M2 Ajánló :59:57 6:06:35 0:06:38 M2 A kockásfülű nyúl: Kistöfi az állatkertben animáció gyerekeknek :06:35 6:07:53 0:01:18 M2 Ajánló :07:53 6:13:29 0:05:36 M2 Aprónép: A szúnyogok délutánja animáció gyerekeknek :13:29 6:15:03 0:01:34 M2 Ajánló :15:03 6:16:03 0:01:00 M2 Domonkos az okostelefon:zsófi biztonságos fel és leszállása a vonatról ismeretterjesztő program :16:03 6:17:16 0:01:13 M2 Ajánló :17:16 6:29:09 0:11:53 M2 Kérem a következőt: Korrupció animáció gyerekeknek :29:09 6:30:51 0:01:42 M2 Ajánló :30:51 6:35:04 0:04:13 M2 Alex a dzsungelben :35:04 6:36:17 0:01:13 M2 Ajánló :36:17 6:43:42 0:07:25 M2 Magyar népmesék: A székely asszony és az ördög animáció gyerekeknek :43:42 6:44:53 0:01:11 M2 Ajánló :44:53 6:52:44 0:07:51 M2 Tehénke mesék: Ki az erősebb? :52:44 6:54:14 0:01:30 M2 Ajánló :54:14 6:55:14 0:01:00 M2 Domonkos az okostelefon:zsófi biztonságos fel és leszállása a vonatról :55:14 6:56:26 0:01:12 M2 Ajánló :56:26 7:08:07 0:11:41 M2 Noddy kalandjai Játékvárosban: Noddy eltéved ismeretterjesztő program :08:07 7:08:53 0:00:46 M2 Ajánló :08:53 7:19:57 0:11:04 M2 Traktor Tom: A nagy kaland :19:57 7:21:00 0:01:03 M2 Ajánló :21:00 7:21:57 0:00:57 M2 Reklám :21:57 7:48:31 0:26:34 M2 Állatkert a hátizsákban: Családok ismeretterjesztő program :48:31 7:49:45 0:01:14 M2 Ajánló :49:45 7:59:45 0:10:00 M2 Eszes Jess: Hogyan lesz a kintből bent? animáció gyerekeknek 16

17 :59:45 8:00:55 0:01:10 M2 Ajánló :00:55 8:23:46 0:22:51 M2 Tappancs mesék: Pitypang, a filmsztár animáció gyerekeknek :23:46 8:24:48 0:01:02 M2 Ajánló :24:48 8:47:33 0:22:45 M2 Egér-úti kalandok: A karmester animáció gyerekeknek :47:33 8:48:21 0:00:48 M2 Ajánló :48:21 8:59:11 0:10:50 M2 Tickety Toc: Orvososdi :59:11 9:10:16 0:11:05 M2 Tickety Toc: Jelvények :10:16 9:11:47 0:01:31 M2 Ajánló :11:47 9:24:42 0:12:55 M2 Kérem a következőt: Terrorizmus animáció gyerekeknek :24:42 9:26:11 0:01:29 M2 Ajánló :26:11 9:28:38 0:02:27 M2 Bóbita Bábszínház: Séta az állatkertben: Kakaduodu animáció gyerekeknek :28:38 9:30:11 0:01:33 M2 Ajánló :30:11 9:33:48 0:03:37 M2 Lóti és Futi:Mobil animáció gyerekeknek :33:48 9:35:28 0:01:40 M2 Ajánló :35:28 9:36:28 0:01:00 M2 Domonkos az okostelefon:zsófi biztonságos fel és leszállása a vonatról :36:28 9:37:46 0:01:18 M2 Ajánló :37:46 9:45:05 0:07:19 M2 Mesélj nekem!:a világgá ment Csacsi és Bari ismeretterjesztő program animáció gyerekeknek egyéb :45:05 9:46:42 0:01:37 M2 Ajánló :46:42 9:54:35 0:07:53 M2 Hetedhét gyerekhíradó gyerekhíradó egyéb :54:35 9:56:11 0:01:36 M2 Ajánló :56:11 10:03:19 0:07:08 M2 Shaun, a bárány: Mentsük meg a fát! animáció gyerekeknek :03:19 10:04:56 0:01:37 M2 Ajánló :04:56 10:16:35 0:11:39 M2 Kenguk: Amatőr operaelőadás :16:35 10:17:42 0:01:07 M2 Ajánló :17:42 10:23:30 0:05:48 M2 Fixi, Foxi és barátaik: Maestro Lupo :23:30 10:28:12 0:04:42 M2 Fixi, Foxi és barátaik: Szőrös rém 17

18 :28:12 10:32:57 0:04:45 M2 Fixi, Foxi és barátaik: Vakondtúrások :32:57 10:40:18 0:07:21 M2 Fixi, Foxi és barátaik: A Peppercorn család:papa sikerének biztosítása :40:18 10:41:33 0:01:15 M2 Ajánló :41:33 10:48:53 0:07:20 M2 Telmo és Tula, a kis szakácsok :48:53 10:51:03 0:02:10 M2 Reklám :51:03 10:51:49 0:00:46 M2 Garfield és barátai:fél perces Garfield :51:49 11:00:02 0:08:13 M2 Garfield és barátai:az iszapszörny :00:02 11:00:41 0:00:39 M2 Garfield és barátai:fél perces Orson :00:41 11:07:21 0:06:40 M2 Garfield és barátai:a szerencse süti :07:21 11:13:55 0:06:34 M2 Garfield és barátai:forró karácsony :13:55 11:14:59 0:01:04 M2 Garfield és barátai:fél perces Garfield :14:59 11:16:21 0:01:22 M2 Ajánló :16:21 11:18:28 0:02:07 M2 Balekok animáció gyerekeknek :18:28 11:19:47 0:01:19 M2 Ajánló :19:47 11:44:45 0:24:58 M2 Sandokan: Támadás a Fehér Rádzsa ellen :44:45 11:46:45 0:02:00 M2 Ajánló :46:45 11:57:54 0:11:09 M2 Tilly és barátai: Dudi és az Indulózenekar :57:54 11:58:39 0:00:45 M2 Ajánló :58:39 12:03:54 0:05:15 M2 Lenny és Twiek szerint a világ: A bátorság próbája :03:54 12:05:09 0:01:15 M2 Ajánló :05:09 12:12:21 0:07:12 M2 Zazie kisasszony: Palackposta :12:21 12:13:35 0:01:14 M2 Ajánló :13:35 12:14:53 0:01:18 M2 Reklám :14:53 12:27:32 0:12:39 M2 Amika 33.rész sorozat egyéb :27:32 12:28:50 0:01:18 M2 Ajánló :28:50 12:40:52 0:12:02 M2 Amika 34.rész sorozat egyéb

19 :40:52 12:41:38 0:00:46 M2 Ajánló :41:38 13:04:36 0:22:58 M2 Rocky és Bakacsin kalandjai 30.rész :04:36 13:05:45 0:01:09 M2 Ajánló :05:45 13:28:47 0:23:02 M2 Rocky és Bakacsin kalandjai 31.rész :28:47 13:29:57 0:01:10 M2 Ajánló :29:57 13:31:30 0:01:33 M2 Reklám :31:30 13:57:32 0:26:02 M2 Willy Fog újabb kalandjai: A vihar :57:32 13:58:22 0:00:50 M2 Ajánló :58:22 14:09:31 0:11:09 M2 Tilly és barátai: Hektor és a gonosz farkas :09:31 14:10:46 0:01:15 M2 Ajánló :10:46 14:35:44 0:24:58 M2 Sandokan: Támadás a Fehér Rádzsa ellen-ismétlés :35:44 14:36:36 0:00:52 M2 Ajánló :36:36 14:43:47 0:07:11 M2 Zazie kisasszony: Semmi munka, csupa játék :43:47 14:44:51 0:01:04 M2 Ajánló :44:51 14:45:19 0:00:28 M2 Reklám :45:19 14:52:54 0:07:35 M2 Garfield és barátai:a falánk páfrány :52:54 14:53:38 0:00:44 M2 Garfield és barátai:fél perces Orson :53:38 15:01:05 0:07:27 M2 Garfield és barátai:valamit valamiért :01:05 15:08:42 0:07:37 M2 Garfield és barátai:a kis fekete notesz :08:42 15:09:58 0:01:16 M2 Ajánló :09:58 15:12:05 0:02:07 M2 Balekok animáció gyerekeknek :12:05 15:13:13 0:01:08 M2 Ajánló :13:13 15:18:57 0:05:44 M2 Fixi, Foxi és barátaik: Ablaktisztítók :18:57 15:23:40 0:04:43 M2 Fixi, Foxi és barátaik: Magassági kaland 19

20 :23:40 15:28:24 0:04:44 M2 Fixi, Foxi és barátaik:az eltűnt törpék esete :28:24 15:35:47 0:07:23 M2 Fixi, Foxi és barátaik: A Peppercorn család:michelangelo tolvajok :35:47 15:37:20 0:01:33 M2 Ajánló :37:20 15:44:40 0:07:20 M2 Telmo és Tula, a kis szakácsok :44:40 15:46:36 0:01:56 M2 Ajánló :46:36 15:47:18 0:00:42 M2 Reklám :47:18 15:58:57 0:11:39 M2 Kenguk: Bűncselekmény-sorozat :58:57 16:00:35 0:01:38 M2 Ajánló :00:35 16:07:44 0:07:09 M2 Shaun, a bárány: Shaun, a gazda animáció gyerekeknek :07:44 16:08:46 0:01:02 M2 Ajánló :08:46 16:10:14 0:01:28 M2 Reklám :10:14 16:33:05 0:22:51 M2 Tappancs mesék: Csiperke és a varázsló animáció gyerekeknek :33:05 16:34:41 0:01:36 M2 Ajánló :34:41 16:36:18 0:01:37 M2 Reklám :36:18 16:40:32 0:04:14 M2 Alex a dzsungelben :40:32 16:42:01 0:01:29 M2 Ajánló :42:01 17:04:46 0:22:45 M2 Egér-úti kalandok: Azok a csodálatos egerek az ő repülő masináikon - Anglia, Franciaország animáció gyerekeknek :04:46 17:06:27 0:01:41 M2 Ajánló :06:27 17:12:02 0:05:35 M2 Aprónép: A szúnyogok délutánja animáció gyerekeknek :12:02 17:13:37 0:01:35 M2 Ajánló :13:37 17:14:54 0:01:17 M2 Reklám :14:54 17:25:44 0:10:50 M2 Tickety Toc: A kirándulás :25:44 17:36:49 0:11:05 M2 Tickety Toc: A látogatás :36:49 17:38:42 0:01:53 M2 Ajánló :38:42 17:40:00 0:01:18 M2 Reklám :40:00 17:46:44 0:06:44 M2 A kockásfülű nyúl: Kistöfi eltéved animáció gyerekeknek 20

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/20304-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50863-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3278-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50862-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4762-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/35764-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31618-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31615-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10952-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése HATÁROZAT A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25732-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/14628-5/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/38612-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/38614-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/34199-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 12954-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/14430-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/53567-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/14628-11/2015. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13070-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT Ft, azaz kétmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT Ft, azaz kétmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja. Soproni hatósági iroda Iktatószám: CS/12768-7/2012 Tárgy: berendezés szabálytalan forgalomba hozatala miatti bírság HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben