H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Televízió Nonprofit Zrt.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, az MN/24508/2014. ügyiratszámú eljárással egyesített MN/22605/2014. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában június 2-án egy alkalommal a feliratozott műsorszámot megelőzően nem jelezte, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson, ezért a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlését követően haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Hivatal figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában május 6-án, 14-én és 26-án, valamint június 2-án, 17-én és 20-án, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 5-én, 11-én, 21-én és 29-én, továbbá június 3-án, 11-én és 27- én, összesen tizenhét (17) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 5-én, 21-én és 29-én, továbbá június 3-án, 11-én és 27-én, összesen hat (6) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a filmalkotás, játék és az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a évben legalább tíz órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz háromszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában május 6-án, 14-én és 26-án, valamint június 2-án, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában 1

2 2014. május 11-én és 29-én, továbbá június 27-én, összesen nyolc (8) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz hétszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában május 14-én, valamint június 8-án és 17-én, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 11-én, 21-én és 29-én, továbbá június 11-én, 21-én és 27-én összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Hivatal az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Duna TV és Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásain május hónapban közreadott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján felmerült az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésében, valamint az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) alpontjában foglalt hatáskörében augusztus 26-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Hivatal a Médiaszolgáltatót a tényállás tisztázása érdekében az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezte továbbá, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok csatolásával együtt, hogy a végzés mellékletében részletezett műsorszámok esetében biztosította-e, hogy azok a hallássérült nézők számára hozzáférhetőek legyenek. A Médiaszolgáltató Duna TV és Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásain június hónapban közreadott műsorfolyam általános hatósági felügyelete során a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésében, valamint az (5) bekezdés első és második mondatában foglalt rendelkezések megsértésének lehetőségét észlelte szeptember 2-án, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében a Hivatal a hatósági eljárás megindításáról, valamint a fentiek szerinti, MN/22605/2014. ügyiratszámon folyamatban lévő eljárással az ügyek együttes eldöntése céljából, a Ket. 2

3 33/B. (1) bekezdése alapján történő egyesítéséről tájékoztatta a Médiaszolgáltatót, továbbá az Mttv (3) bekezdés a) pontja szerint kötelezte a végzés mellékletében részletezett műsorszámokkal kapcsolatos nyilatkozata (és az azt alátámasztó esetleges iratok, bizonyítékok) előterjesztésére. A Médiaszolgáltató október 2-áén érkezett, MN/ /2014. számon iktatott beadványában (saját iktatószám: 600/120/2/2014) a hatósági eljárás megszüntetését, ennek elmaradása esetén a bírság szankció alkalmazásának mellőzését kérte, továbbá a május-június hónapok tekintetében vélelmezett jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakat adta elő. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának május hónapban történt vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy az MN/ /2014. számú végzésben megjelölt Ma reggel", Közbeszéd", Heti hírmondó" és Napirend előtt című műsorszámait élőben sugározta, és ezzel összefüggésben rámutatott, hogy az élő műsorszámok feliratozását a rendelkezésére álló technológiai feltételek mellett nem tudja megvalósítani. A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy a hallási fogyatékkal élő nézői számára az élőben sugárzott műsorszámokat azok ismétléseinek feliratozása útján igyekszik elérhetővé tenni mindazon esetekben, ha az élő adás és az ismétlés között rendelkezésre álló időtartam elegendő a pontos, szó szerinti felirat elkészítésére. A Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy Az Este című műsorszám esetében az élő adás és az ismétlés közötti rövid időtartam miatt megoldhatatlan a feliratozás, így e műsorszám pontos feliratozással csupán a másnapi ismétlés időpontjára válik hallássérült nézői számára is elérhetővé. A Médiaszolgáltató tájékoztatta továbbá a Hivatalt, hogy a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti kutatásfejlesztési együttműködés keretében, a hamarosan kezdődő tesztelés eredményei alapján az élő műsorszámok feliratozása lépcsőzetesen fog bevezetésre kerülni médiaszolgáltatásaiban. Beadványának a Hivatal MN/ /2014. számú végzésének elválaszthatatlan mellékletében a június hónap tekintetében megjelölt, vélelmezett jogsértésekre vonatkozó részében a Médiaszolgáltató visszautalt az élőben sugározott műsorszámok feliratozásával kapcsolatos technológiai nehézségeire. A 6-24 óráig terjedő műsorsávban segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok időtartamával kapcsolatos vélelmezett jogsértéseket a Médiaszolgáltató nem vitatta, és úgy nyilatkozott, hogy május-én, 21-én és 29-én, valamint június 3-án, 11-én és 27-én a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában az élőben sugárzott műsorszámai ( Ma Reggel, Kívánságkosár és Család-barát ), zenés műsorszámai, valamint az adás előtti utolsó pillanatban történt műsorváltozás folytán nem tudta a kvótát teljesíteni. Az MN/ /2014. és az MN/ /2014. számú végzések elválaszthatatlan részét képező mellékleteknek az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértésére vonatkozó egyes megállapításai körében a Médiaszolgáltató előadta, hogy a Duna TV-n a Parlamenti közvetítés című műsorszáma jeltolmács közreműködésével került május 6-án és június 2-án leadásra, míg a Duna TV-n május 14-én, továbbá a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 29-én és június 27-én közreadott Sporthírek című műsorszámok esetében a friss hírek leiratát az adás időpontjára nem tudta elkészíteni. A május 26-án a Duna TV-n vetített Napok, évek, századok című műsorszám akadálymentesítésének hiányosságával összefüggésben a Médiaszolgáltató a műsorszámot megelőző Európai Parlamenti Választás 2014 című, jelentős műszaki eszköz igényű és a tervezett időtartamot egy órával meghaladóan tovább vetített műsorszámát követő átállás időigényére hivatkozott, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 11-én sugárzott Csellengők és a június 27-én közreadott Szabadság tér 89 című műsorszámok feliratozásának részbeni elmaradása okaként a feliratozó rendszer technikai hibáját jelölte meg. A Hivatal MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan melléklete D) pontjában megjelölt vélelmezett jogsértés tekintetében a Médiaszolgáltató előadta, hogy a feliratozott műsorszámot megelőzően adminisztrációs hiba folytán nem jelezte, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. Az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés május és június hónapokban történt vélelmezett megsértése tekintetében a Médiaszolgáltató a feliratozás pontatlanságának okaként a sugárzott anyagok leirata rendelkezésre állásának hiányára, technikai problémára, valamint emberi mulasztásra hivatkozott az MN/ /2014. és az MN/ /2014. számú végzések elválaszthatatlan részét képező mellékletek D), illetve E) pontjaiban megjelölt műsorszámok esetében. Az előbbieken túl a Médiaszolgáltató nyilatkozata zárásaként hangsúlyozta, hogy a vizsgált időszakban több ezer műsor- és adásperc akadálymentesítését biztosította közszolgálati médiaszolgáltatásaiban, továbbá folyamatosan törekszik a jogszabályi kötelezettsége maradéktalan teljesítéséhez szükséges technikai háttér megvalósítására. 3

4 A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményeit rögzítő, május és június hónapokra vonatkozó vizsgálati jelentések és a Médiaszolgáltató fentiekben részletesen ismertetett tartalmú nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában június 2-án a Klubszoba címmel sugárzott, feliratozott műsorszámát megelőzően nem jelezte, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. Az Mttv. 39. (5) bekezdése első mondata szerint: A feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. Az említett műsorszámmal összefüggésben a Médiaszolgáltató a jogsértést nem vitatta, annak okaként NM/ /2014. számon iktatott beadványában adminisztrációs hibára hivatkozott. B.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában május 6-án, 14-én és 26-án, valamint június 2-án, 17-én és 20-án, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 5-én, 11-én, 21-én és 29-én, továbbá június 3-án, 11-én és 27-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen tizenhét (17) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést, ugyanis a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt műsorszámokat nem látta el felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, ( ) magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben a Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az e rendelkezésben meghatározott műsorszámokat azok kiemelt, a nagy nyilvánosság tájékoztatásában betöltött kiemelt szerepük folytán a Médiaszolgáltatónak kvótán kívül, kötelezően kell akadálymentessé tennie a gazdasági és műszaki lehetőségein alapuló választása szerint feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás biztosítása útján. A Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok (időjárás-jelentés, politikai tájékoztató és hírműsorszám) vonatkozásában ezen kötelezettségét nem teljesítette, tehát a kifogásolt műsorszámoknál segédletet nem alkalmazott (azokat nem látta el feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással). A törvény ugyanis nem enged kivételt sem a felvételről sugárzott, sem az élő műsorszámok esetén, tehát a közszolgálati médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy minden, a médiaszolgáltatásban közzétett (akár élő, akár felvételről sugárzott) közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással (a hallássérültek érdekeit szolgáló, tipikusan az élő műsor nyomon követését célzó, azt teljes mértékben biztosítani képes módszerrel) elérhető legyen. A Médiaszolgáltató MN/ /2014. számon iktatott beadványában az élőben sugárzott műsorszámok felirattal való ellátásának nehézségeire, a problémának az egyes műsorszámok ismétléseinek feliratozása útján történő megoldására, valamint a feliratozás jövőbeni biztosítására irányuló kutatás-fejlesztési együttműködésre hivatkozott. A fentiekben kifejtetteknek megfelelően a Hivatal rámutat, hogy az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott műsorszámok hallássérültek számára történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettség a Médiaszolgáltatót mint közszolgálati médiaszolgáltatót az általa választott eszköz (feliratozás vagy jelnyelvi tolmácsolás) 4

5 útján ex lege terheli a törvényben meghatározott közérdekű cél elérése, érvényre juttatásának előmozdítása érdekében, így a fentiekben ismertetett indokai a jogsértés megvalósulásának, megtörténtének hiányát nem bizonyítják. A Hivatal kiemeli továbbá, hogy a médiaszolgáltatók az Mttv. 3. -a alapján szabadon határozzák meg a médiaszolgáltatásuk tartalmát és felelősséggel tartoznak a törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. hivatkozott rendelkezése alapján a törvény hatálya a médiaszolgáltatókra terjed ki, a Hatóság az Mttv.-ben foglaltak megsértése miatt a médiaszolgáltatókkal szemben jár el. Az Mttv. 3. -a értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objektív, e felelőssége körében vétkessége nem értékelhető. A fentiekben kifejtetteknek megfelelően, a Médiaszolgáltató MN/ /2014. számon iktatott beadványában az élőben sugárzott műsorszámokkal kapcsolatosan előadott, a feliratozás jövőbeni biztosítására irányuló kutatás-fejlesztési együttműködésre való hivatkozása alapján a jogsértés megállapítása jelen eljárásban nem mellőzhető. C.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 5-én, 21-én és 29-én, továbbá június 3-án, 11-én és 27-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen hat (6) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezést, ugyanis az említett napokon a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben a legalább tíz órában meghatározott napi kvótánál kevesebb időtartamban sugárzott olyan műsorszámokat, amelyeket magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással kellett volna elérhetővé tennie. A Médiaszolgáltató a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 5-én 6 óra 44 perc 33 másodperc, május 21-én 7 óra 55 perc 37 másodperc, május 29-én 7 óra 4 perc 35 másodperc, június 3-án 7 óra 54 perc 12 másodperc, június 11-én 6 óra 49 perc 7 másodperc, június 27-én pedig 7 óra 36 perc 39 másodperc időtartamban sugárzott - a kötelezően feliratozandó műsorszámok mellett - segédlettel ellátott műsorszámokat. Az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy ( ) b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, ( ) bc) évben legalább tíz órán keresztül, magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.. A Hivatal kiemeli, hogy az Mttv a valamennyi rendelkezésének célja az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása érdekében annak biztosítása, hogy a halló nézőkhöz hasonlóan a közvélemény széles rétegének szánt, a nagy nyilvánosságot tájékoztató, szórakoztató és oktató funkciót is ellátó televízió műsorok a hallássérült nézők számára is élvezhetővé, megérthetővé váljanak. A hallássérült nézők e jogosultsága biztosításának előmozdítása érdekében az Mttv. fentebb idézett rendelkezése szerint a jogalkotó az akadálymentesítés kötelezettségét a Médiaszolgáltató valamennyi közszolgálati jellegű médiaszolgáltatása tekintetében, külön-külön írja elő, mégpedig a magasabb nézettségű, naptári naponként 6-24 óráig tartó műsorsávban. A Médiaszolgáltató a fentiek szerinti (és egyúttal a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben feltüntetett) műsorszámok esetében a jogsértés hat alkalommal történt megvalósulását nem vitatta, ugyanakkor e körben hangsúlyozta az élőben sugárzott, valamint a zenés műsorszámok feliratozásával kapcsolatos technikai nehézségeit, illetve a jogsértés okaként még műsorváltozásra hivatkozott (a május 5-ei és 19-ei adásnapok tekintetében). A médiaszolgáltatóknak az Mttv. 3. -a alapján fennálló, a fenti B.) pontban részletesen kifejtett objektív felelősségére visszautalással a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján a jogsértések megállapítása jelen határozatban nem mellőzhető. D.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában május 6-án, 14-én és 26-án, valamint június 2-án, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 11-én és 29-én, továbbá június 27-én a jelen határozat 5

6 elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen nyolc (8) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ugyanis a mellékletben felsorolt műsorszámokat nem látta el azok teljes időtartama alatt felirattal. Az Mttv. 39. (4) bekezdése szerint: A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. Az Mttv. 39. (4) bekezdése tekintetében május és június hónapokban megvalósult vélelmezett jogsértések okaként a Médiaszolgáltató előadta, hogy a Duna TV-n a Parlamenti közvetítés című műsorszáma jeltolmács közreműködésével került május 6-án és június 2-án leadásra, míg a Duna TV-n május 14-én, továbbá a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 29-én és június 27-én közreadott Sporthírek című műsorszámok esetében a friss hírek leiratát az adás időpontjára nem tudta elkészíteni. A május 26-án a Duna TV-n vetített Napok, évek, századok című műsorszám akadálymentesítésének hiányosságával összefüggésben a Médiaszolgáltató a műsorszámot megelőző Európai Parlamenti Választás 2014 című, jelentős műszaki eszköz igényű és a tervezett időtartamot egy órával meghaladóan tovább vetített műsorszámát követő átállás időigényére hivatkozott, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 11-én sugárzott Csellengők és a június 27-én közreadott Szabadság tér 89 című műsorszámok feliratozásának részbeni elmaradása okaként a feliratozó rendszer technikai hibáját jelölte meg. A Médiaszolgáltató MN/ /2014. számon iktatott nyilatkozatában foglaltakra a Hivatal a fenti B.) pontban ismertetett álláspontjára utalással ismételten hangsúlyozza, hogy a médiaszolgáltatók az Mttv. 3. -a alapján szabadon határozzák meg a médiaszolgáltatásuk tartalmát és felelősséggel tartoznak a törvényben foglaltak betartásáért, felelősségük objektív, e felelősség körében vétkességük nem értékelhető. Az MN/ /2014. számú beadványnak a Parlamenti közvetítés című műsorszámokra vonatkozó állításával összefüggésben a Hivatal rögzíti, hogy bár a műsorszámok elérését a Médiaszolgáltató valóban jelnyelvi tolmács közreműködésével biztosította, azonban a Médiaszolgáltató az MN/22605/2014. és az MN/ /2014. számú végzések elválaszthatatlan mellékletében megjelölt időpontokban az elhangzottak akadálymentesítését sem felirat, sem jelnyelvi tolmácsolás útján nem biztosította (a megjelölt időpontokban az ülés menetrendjével, valamint az üléssel kapcsolatos, ahhoz kapcsolódó információk hangzottak el). Az előbbiek alapján a Médiaszolgáltató fenti hivatkozásai jogi relevanciával nem bírhatnak, és azok alapján a jogsértés jelen határozatban történő megállapítása nem mellőzhető. E.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában május 14-én, valamint június 8-án és 17-én, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásában május 11-én, 21-én és 29-én, továbbá június 11-én, 21-én és 27-én a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezést, mivel a mellékletben felsorolt műsorszámok szövegének feliratozott változata nem volt pontos, illetve a képernyő történéseivel nem állt szinkronban. Az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondata szerint: A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia.. A Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés a médiaszolgáltatók pontos feliratozásra és a feliratoknak a történésekkel szinkronban való megjelenítésére vonatkozó kötelezettséget írja elő. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K /2013/4. számú ítélete szerint a médiaszolgáltatók szinkronitási kötelezettsége egyértelműen arra vonatkozik, hogy a feliratozott műsorszámok során az elhangzottakat rögzítő feliratnak az elhangzottakkal lehetőleg egyidejűleg, azonos időben kell megjelennie a képernyőn annak érdekében, hogy a hallási fogyatékkal élő nézők figyelemmel követhessék és megérthessék az adott cselekményt. Amennyiben valamely műsorszámban a felirat sietése vagy késése akadályozza, vagy akár csak hátráltatja a megértést, illetve a követhetőséget, úgy szinkronban álló feliratról nem beszélhetünk. A szöveg feliratozott változatának pontosságára vonatkozó kötelezettséghez kapcsolódóan a Hivatal 6

7 kiemeli, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden egyes elhangzott szónak szerepelnie kell a feliraton is, az esélyegyenlőség azonban csak úgy valósítható meg, ha valóban az elhangzott szavak és nem pedig más, azok értelmének a Médiaszolgáltató szerint megfelelő szavak szerepelnek a feliraton. A Hatóságnál az Mttv.-nek a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi kötelezettségei teljesülésének vizsgálatát, a hatósági ellenőrzést hallássérült kódolók végzik, akik közül többen a feliratot használják segítségül az elhangzottak megerősítéséhez, ezért számukra is zavaró, ha más megfogalmazású vagy csupán hasonló szöveg olvasható a feliraton, továbbá a feliratcsúszás hasonló okokból szintén nehézséget okoz a történtek nyomon követésében. Az előbbieknek megfelelően, a feliratozott műsorszámban megvalósuló aszinkronitás esetén a Médiaszolgáltató nem teljesíti az Mttv. 39. (5) bekezdése második mondatában foglalt rendelkezést, így jogsértése megállapítható. Az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés május és június hónapokban történt vélelmezett megsértése tekintetében a Médiaszolgáltató a feliratozás pontatlanságának okaként a sugárzott anyagok leirata rendelkezésre állásának hiányára, technikai problémára, valamint emberi mulasztásra hivatkozott az MN/ /2014. és az MN/ /2014. számú végzések elválaszthatatlan részét képező mellékletek D), illetve E) pontjaiban megjelölt műsorszámok esetében. A Hivatal a Médiaszolgáltató által előadottakkal összefüggésben ismételten utal a jelen határozat B.) pontjában részletesen kifejtett, a médiaszolgáltatók Mttv. 3. -a alapján fennálló objektív felelősségére, amely alapján a Médiaszolgáltató nyilatkozata e határozat meghozatala és a jogsértések megállapítása tekintetében figyelembe nem vehető. A fenti D.) és E.) pontok tekintetében általánosságban rögzíti a Hivatal, hogy az olyan esetekben, amelyekben egy adott műsorszámon belül az Mttv. 39. (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglaltak megsértése egyaránt megvalósul, a két törvényi rendelkezés megsértése közül csak az egyik törvénysértést állapítja meg. Ha az adott műsorszám kapcsán hiányzik a felirat, vagy csak egyetlen, illetve csupán néhány, nem az elhangzottakat tartalmazó mondat olvasható a folyamatos szövegezés helyett, a Hivatal az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglaltak megsértését állapítja meg (mivel a felirat hiánya volt a jogsértés meghatározó eleme), abban az esetben viszont, amikor van felirat, de az hiányos, illetve pontatlan (a képernyő történéseivel nem áll szinkronban), az Mttv. 39. (5) bekezdése szerint minősíti a tényállást. Az előbbiekkel összefüggésben kiemeli a Hivatal, hogy az egy műsorszámon belüli több alkalommal hiányzó felirat, illetve nem az Mttv.-ben foglaltaknak megfelelő feliratozás miatti törvénysértéseket a Hivatal műsorszámonként, tehát egy alkalommal megvalósult törvénysértésként értékeli. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a hallássérültek számára hozzáférhető, az eljárás tárgyát képező műsorszámokat a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásban május 6-án, 14-én és 26-án, valamint június 2-án, 8-án, 17-én és 20-án, míg a Duna World elnevezésű médiaszolgáltatásban május 5- én, 11-én, 21-én és 29-én, továbbá június 3-án, 11-én, 21-én és 27-án a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint nem a törvény rendelkezéseinek megfelelően tette közzé, a Hivatal megállapította Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizenhét, a (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában foglalt rendelkezés hat, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés nyolc, valamint az (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezés egy és a második mondatában foglalt rendelkezés tizennégy alkalommal történt megsértését. A Hivatal a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a 7

8 jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.. Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.. A.) A Hivatal az Mttv. 39. (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozatala időpontjáig az alábbi táblázat szerinti egy határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / június július 1 Mttv (1) bek. szerinti felhívás (a továbbiakban: felhívás) A Hivatal az Mttv. 39. (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezéssel összefüggésben a vizsgált két hónapban (2014. május - június) megvalósult törvénysértés esetszámán (1) túl figyelembe vette azt a körülményt, hogy a Médiaszolgáltató a jelen határozat meghozatala időpontjáig a hivatkozott rendelkezést csupán egy alkalommal sértette meg, így e jogsértést csekély súlyúként értékelte, mivel az nem járhatott nagyobb érdeksérelemmel. Az előbbiek alapján a Hivatal az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. B.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozatala időpontjáig az alábbi táblázat szerinti tizenöt határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/7173-6/ január - március 117 felhívás MN/ / április május 50 felhívás MN/ / június 22 az Mttv (3) bek. bb) alpontja alapján Ft bírság (a továbbiakban: bírság) (jogsértésenként Ft) MN/ / július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus 51 felhívás MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2914-7/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7438-5/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) 8

9 MN/ / március május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus október Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3278-4/ november december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) A fentiek alapján, különös tekintettel a Médiaszolgáltatóval szemben ugyanazon törvényi rendelkezés tizenkét alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankciókra, a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek a vizsgált időszakban (2014. május június hónapokban) tizenhét alkalommal történt megsértését nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. C.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató esetében a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázat szerinti tizenegy határozatában rögzítette a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke ügyiratszáma jogsértések száma MN/ / július 2 felhívás MN/ / augusztus 1 felhívás MN/ / október 2 felhívás november MN/7438-5/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus október Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3278-4/ november december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) Az előbbiek alapján, a május-június hónapokban megvalósult esetszámra (6) és a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően, ugyanazon törvényi rendelkezés nyolc alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra figyelemmel a Hivatal a jelen ügyben a törvénysértést nem értékelhette csekély súlyúként ezáltal az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. D.) A Hivatal az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázatban rögzített tizenhárom határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: 9

10 Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / június 1 felhívás MN/ / július Ft bírság MN/ / augusztus Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2914-7/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7438-5/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként MN/ / augusztus október Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3278-4/ november december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) Az előbbiekben foglaltak szerint, a Médiaszolgáltatóval szemben ugyanazon törvényi rendelkezés tizenkét alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra tekintettel a május-június hónapokban elkövetett jelen törvénysértéseket (8) nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, ezért az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. E.) A Hivatal az Mttv. a feliratok pontosságának és a képernyő történéseivel való szinkronban állásának kötelezettségére vonatkozó, az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázatban rögzített tíz határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / október 3 felhívás november MN/2914-7/ december 2 felhívás MN/7438-5/ január 10 felhívás MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus október Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3278-4/ november december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) Az előbbiekben foglaltak szerint, a Médiaszolgáltatóval szemben ugyanazon törvényi rendelkezés hét alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra tekintettel a Hivatal a jelen törvénysértéseket (14) nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, ezért az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. 10

11 A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bc) alpontjában, továbbá a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl figyelembe vette a jogsértésekkel okozott érdeksérelmet (annak mértékét) a jövőbeni jogsértések megelőzése érdekében (generális prevenció). Az érdeksérelem tekintetében figyelemmel volt továbbá a hallássérültek élvezhető és teljes értékű televíziózáshoz, valamint a megfelelő tájékozódáshoz fűződő jogára is. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában és a b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésben és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében értékelte továbbá a jogsértés ismételtségét, továbbá figyelemmel volt arra is, hogy a jelen határozatban értékelt jogsértések két hónap időtartam alatt (2014. május és június hónapokban) valósultak meg. Az előbbiek alapján és tekintettel az Mttv (4) bekezdésben rögzített definícióra a Hivatal kiemeli, hogy az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata október 1-jén, MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata november 26-án, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata március 4-én, az MN/3278-4/2014. ügyiratszámú bírságoló határozata április 26-án vált jogerőssé, az MN/ /2014. ügyiratszámú bírságoló határozata július 23-án vált jogerőssé, az MN/ /2014. ügyiratszámú bírságoló határozata pedig szeptember 16-án vált jogerőssé, mivel a Médiaszolgáltató a jogorvoslati határidőn belül nem élt jogorvoslati jogával. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésben és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértés vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának megsértése miatt, esetenként (17) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,19 %-ának (95.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 3,23 %-a), az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjának megsértése miatt, esetenként (6) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,11 %-ának (55.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 0,66 %-a), az Mttv. 39. (4) bekezdésének megsértése miatt esetenként (8) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,19 %- ának (95.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 1,52 %-a), az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatának megsértése miatt, esetenként (14) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,09 %-ának (45.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 1,26 %-a) összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal külön tekintettel volt a jogkövetkezménynek a jövőbeni jogsértések elkerülését célzó hatására, illetve arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó szankció esetén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentebb kifejtettek szerint tehát a Hivatal az Mttv. 39. (5) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezés egy alkalommal történt megsértése miatt a jogsértés csekély súlyára és az ismételtség hiányára tekintettel az Mttv (1) bekezdés alapján alkalmazható jogkövetkezmény, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizenhét, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés hat, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés nyolc, az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés tizennégy alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett és a rendelkező rész szerint döntött. 11

12 Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) bekezdésén és a 102. (1) bekezdésén, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. ( ) Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, október 8. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető Kapják: 1) Személyes adat 12

13 Az MN/ /2014. ügyiratszámú határozat melléklete A) A segédlettel el nem látott, kötelezően feliratozandó vagy jeltolmácsolással ellátandó műsorszámok listája május-június hónapok tekintetében (a műsorszám feliratozással nem volt ellátva, és a figyelmeztető felhívás is hiányzott) [Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja]: dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj :36:29 19:02:22 0:25:53 Duna TV Közbeszéd politikai magazinműsor :36:27 19:02:02 0:25:35 Duna TV Közbeszéd politikai magazinműsor :27:09 12:53:41 0:26:32 Duna TV Napirend előtt politikai magazinműsor :36:52 19:03:28 0:26:36 Duna TV Közbeszéd politikai magazinműsor :53:02 8:58:03 1:45:35 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :29:51 18:55:48 0:25:57 Duna World Heti Hírmondó politikai magazinműsor :52:27 1:23:30 0:31:03 Duna World Az este politikai magazinműsor :53:58 8:57:49 1:41:28 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :47:52 1:18:14 0:30:22 Duna World Az Este politikai magazinműsor :54:58 8:58:54 1:49:16 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor :27:32 12:53:40 00:26:08 Duna TV Napirend előtt politikai magazinműsor :37:34 19:04:03 00:26:29 Duna TV Közbeszéd politikai magazinműsor :36:38 19:02:59 00:26:21 Duna TV Közbeszéd politikai magazinműsor :34:56 19:01:27 00:26:31 Duna TV Közbeszéd politikai magazinműsor :54:48 08:57:47 01:46:26 Duna World Ma Reggel politikai magazinműsor :23:01 08:59:31 01:51:34 Duna World Ma Reggel politikai magazinműsor :00:09 07:55:08 00:54:59 Duna World Ma Reggel politikai magazinműsor B) A segédlettel ellátott műsorok óraszáma az Mttv.-ben meghatározott napi 10 órányi követelményhez viszonyítva május-június hónapokban [Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontja]: médium Duna World dátum óra között segédlettel ellátott műsoridő (kivéve a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámokat) :44: :55: :04: :54: :49: :36:39 Az említett napokon az alábbiak szerinti műsorszámokat sugározta a Médiaszolgáltató a Duna World csatornán: 13

14 datum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj kötelező :00:29 0:03:20 0:02:51 Duna World Magyar klasszikusok új köntösben figyelemfelhívás tolmács/ felirat kultúrális/művészeti program egyéb :03:20 0:04:44 0:01:24 Duna World Ajánló :04:44 0:30:25 0:25:41 Duna World Isten kezében: Ébredés vallási program egyéb :30:25 0:31:10 0:00:45 Duna World Ajánló :31:10 0:57:37 0:26:27 Duna World Önkéntesek riportmagazin egyéb :57:37 0:58:51 0:01:14 Duna World Ajánló :58:51 1:16:18 0:17:27 Duna World Szentföldi szent helyek üzenete: Salamon országa ismeretterjesztő program :16:18 1:17:18 0:01:00 Duna World Ajánló :17:18 1:53:21 0:36:03 Duna World Híradó/ Ismétlés hírek, híradó kötelező :53:21 1:54:41 0:01:20 Duna World Ajánló :54:41 2:00:12 0:05:31 Duna World Sporthírek/ Ismétlés sporthírek kötelező :00:12 2:00:48 0:00:36 Duna World Ajánló :00:48 2:02:55 0:02:07 Duna World Himnusz egyéb :02:55 2:03:39 0:00:44 Duna World Ajánló :03:39 2:30:10 0:26:31 Duna World Heti Hírmondó/ Ismétlés politikai magazinműsor kötelező :30:10 2:31:30 0:01:20 Duna World Ajánló :31:30 2:57:28 0:25:58 Duna World Székely kapu/ Ismétlés nemzetiségi magazinműsor egyéb :57:28 2:59:18 0:01:50 Duna World Ajánló :59:18 4:48:05 1:48:47 Duna World Amerikai fogócska mozifilm egyéb :48:05 4:50:01 0:01:56 Duna World Ajánló :50:01 5:13:38 0:23:37 Duna World Família Kft. 65. rész sorozat egyéb :13:38 5:15:48 0:02:10 Duna World Ajánló :15:48 5:22:42 0:06:54 Duna World Magyarország kincsei ismeretterjesztő program :22:42 5:24:06 0:01:24 Duna World Ajánló :24:06 5:50:38 0:26:32 Duna World Heti Hírmondó/ Ismétlés politikai magazinműsor kötelező :50:38 5:53:02 0:02:24 Duna World Ajánló :53:02 8:58:03 1:45:35 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor kötelező

15 :54:50 5:58:35 0:03:45 Duna World Ajánló :58:35 5:59:48 0:01:13 Duna World Közérdekű közlemény közérdekű közlemény kötelező :59:48 6:15:29 0:15:41 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :15:29 6:16:49 0:01:20 Duna World Ajánló :16:49 6:19:37 0:02:48 Duna World Reklám :19:37 6:24:20 0:04:43 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező :25:16 6:29:05 0:03:49 Duna World Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :55:59 6:56:51 0:00:52 Duna World Ajánló :56:51 6:59:54 0:03:03 Duna World Reklám :59:54 7:05:06 0:05:12 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :05:06 7:07:01 0:01:55 Duna World Ajánló :07:01 7:08:06 0:01:05 Duna World Közérdekű közlemény közérdekű közlemény kötelező :08:06 7:09:54 0:01:48 Duna World Reklám :09:54 7:14:41 0:04:47 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező :15:47 7:18:38 0:02:51 Duna World Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :53:38 7:54:29 0:00:51 Duna World Ajánló :54:29 7:55:26 0:00:57 Duna World Társadalmi célú reklám társadalmi célú reklám (TCR) :55:26 7:59:33 0:04:07 Duna World Reklám :59:33 8:04:28 0:04:55 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :04:28 8:05:28 0:01:00 Duna World Ajánló :05:28 8:06:34 0:01:06 Duna World Társadalmi célú reklám társadalmi célú reklám (TCR) :06:34 8:09:31 0:02:57 Duna World Reklám :09:31 8:14:18 0:04:47 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező :15:33 8:19:27 0:03:54 Duna World Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :58:03 8:59:22 0:01:19 Duna World Reklám :59:22 9:02:05 0:02:43 Duna World Hazajáró pillanatok: Muravidék ismeretterjesztő program :02:05 9:04:54 0:02:49 Duna World Chopin: c-moll "Forradalmi" etűd zenei programok :04:54 9:08:16 0:03:22 Duna World Hazajáró pillanatok: Kárpátalja ismeretterjesztő program :08:16 9:12:18 0:04:02 Duna World Vajdahunyadvár ismeretterjesztő program :12:18 9:15:36 0:03:18 Duna World Hazajáró pillanatok: Erdély ismeretterjesztő program :15:36 9:20:21 0:04:45 Duna World Chopin: Berceuse zenei programok :20:21 9:24:26 0:04:05 Duna World Páratlan panorámák ismeretterjesztő program 15

16 :24:26 9:27:42 0:03:16 Duna World Balaton felvidék ismeretterjesztő program :27:42 9:33:09 0:05:27 Duna World Kárpát expressz 1/2 információs magazin egyéb :33:09 9:36:10 0:03:01 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :36:10 9:56:57 0:20:47 Duna World Kárpát expressz 2/2 információs magazin egyéb :56:57 9:58:17 0:01:20 Duna World Reklám :58:17 10:08:35 0:10:18 Duna World Gazdakör gazdasági magazin egyéb :08:35 10:09:19 0:00:44 Duna World Ajánló :09:19 10:10:31 0:01:12 Duna World Reklám :10:31 10:40:35 0:30:04 Duna World Önkéntes Odüsszeia 5. rész riportmagazin egyéb :40:35 10:41:08 0:00:33 Duna World Ajánló :41:08 10:41:50 0:00:42 Duna World Reklám :41:50 11:10:57 0:29:07 Duna World Gyalogbéka 3. rész sorozat egyéb :10:57 11:11:44 0:00:47 Duna World Ajánló :11:44 11:13:27 0:01:43 Duna World Reklám :13:27 11:57:43 0:44:16 Duna World Ridikül talk show egyéb :57:43 11:59:50 0:02:07 Duna World Ajánló :59:50 12:00:53 0:01:03 Duna World Déli harangszó egyéb :00:53 12:17:52 0:16:59 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :17:52 12:18:59 0:01:07 Duna World Időjárás időjárás kötelező :18:59 12:23:25 0:04:26 Duna World Ajánló :23:25 12:24:53 0:01:28 Duna World Reklám :24:53 13:23:23 0:58:30 Duna World Kívánságkosár/ Élő 1/2 zenei programok :23:23 13:24:30 0:01:07 Duna World Időjárás időjárás kötelező :24:30 13:25:50 0:01:20 Duna World Ajánló :25:50 14:18:10 0:52:20 Duna World Kívánságkosár/ Élő 2/2 zenei programok :18:10 14:21:12 0:03:02 Duna World Ajánló :21:12 14:40:41 0:19:29 Duna World Nótacsokor: Nánássy Lajos, Szentendrei Klára, ifj. Kállai Kiss Ernő és zenekara :40:41 14:43:46 0:03:05 Duna World Ajánló :43:46 14:44:59 0:01:13 Duna World Reklám zenei programok egyéb

17 :44:59 15:34:26 0:49:27 Duna World Beugró - Felkészültek? Mert mi nem! nem zenei szórakoztató program egyéb :34:26 15:36:24 0:01:58 Duna World Ajánló :36:24 16:00:02 0:23:38 Duna World Família Kft. 65. rész sorozat egyéb :00:02 16:02:22 0:02:20 Duna World Ajánló :02:22 16:10:28 0:08:06 Duna World Engedjétek hozzám animáció gyerekeknek egyéb :10:28 16:12:43 0:02:15 Duna World Ajánló :12:43 16:19:13 0:06:30 Duna World Így szól az Úr! vallási program egyéb :19:13 16:20:59 0:01:46 Duna World Ajánló :20:59 16:29:14 0:08:15 Duna World Református ifjúsági műsor vallási program egyéb :29:14 16:31:42 0:02:28 Duna World Ajánló :31:42 16:33:04 0:01:22 Duna World Reklám :33:04 17:39:55 1:06:51 Duna World Család-barát/ Ismétlés életmódmagazin :39:55 17:41:15 0:01:20 Duna World Ajánló :41:15 18:09:50 0:28:35 Duna World Konok kunok ismeretterjesztő program :09:50 18:12:03 0:02:13 Duna World Ajánló :12:03 18:16:58 0:04:55 Duna World 100 éve történt ismeretterjesztő program egyéb :16:58 18:19:14 0:02:16 Duna World Ajánló :19:14 18:20:20 0:01:06 Duna World Társadalmi célú reklám társadalmi célú reklám (TCR) :20:20 18:22:02 0:01:42 Duna World Reklám :22:02 18:35:41 0:13:39 Duna World Nekem ne lenne hazám?: A hallgatás kertje ismeretterjesztő program egyéb :35:41 18:39:51 0:04:10 Duna World Ajánló :39:51 18:54:59 0:15:08 Duna World Kultikon kultúrális/művészeti program egyéb :54:59 18:57:45 0:02:46 Duna World Ajánló :57:45 18:59:44 0:01:59 Duna World Reklám :59:44 19:22:47 0:23:03 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :22:47 19:23:29 0:00:42 Duna World Ajánló :23:29 19:24:42 0:01:13 Duna World Reklám :24:42 19:29:46 0:05:04 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező

18 :29:46 19:30:22 0:00:36 Duna World Ajánló :30:22 19:32:59 0:02:37 Duna World Időjárás időjárás kötelező :32:59 19:34:15 0:01:16 Duna World Ajánló :34:15 19:35:33 0:01:18 Duna World Reklám :35:33 20:02:35 0:27:02 Duna World Hazajáró ismeretterjesztő program egyéb :02:35 20:03:50 0:01:15 Duna World Ajánló :03:50 20:05:03 0:01:13 Duna World Reklám :05:03 21:33:28 1:28:25 Duna World Régi keringő mozifilm egyéb :33:28 21:35:42 0:02:14 Duna World Ajánló :35:42 21:40:45 0:05:03 Duna World Sporthírek/ Ismétlés sporthírek kötelező :40:45 21:41:49 0:01:04 Duna World Ajánló :41:49 21:44:05 0:02:16 Duna World Időjárás időjárás kötelező :44:05 21:45:45 0:01:40 Duna World Ajánló :45:45 21:47:44 0:01:59 Duna World Reklám :47:44 22:55:29 1:07:45 Duna World Mester és Zuriel - Táncjáték a Botafogo Táncegyüttes zenei programok előadásában :55:29 22:57:11 0:01:42 Duna World Ajánló :57:11 22:58:24 0:01:13 Duna World Reklám :58:24 23:01:13 0:02:49 Duna World Duna World News-angol nyelvű hírösszefoglaló angol nyelvű hírműsor :01:13 23:04:59 0:03:46 Duna World Ajánló :04:59 23:57:19 0:52:20 Duna World Kívánságkosár/ Ismétlés zenei programok :57:19 23:59:41 0:02:22 Duna World Ajánló :59:41 24:00:00 0:00:19 Duna World Híradó/ Ismétlés hírek, híradó kötelező :00:29 0:03:12 0:02:43 Duna World Kívánság kosár zenei programok :03:12 0:04:02 0:00:50 Duna World Ajánló :04:02 0:44:53 0:40:51 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :44:53 0:45:51 0:00:58 Duna World Ajánló :45:51 0:51:38 0:05:47 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező

19 :51:38 0:52:27 0:00:49 Duna World Ajánló :52:27 1:23:30 0:31:03 Duna World Az este politikai magazinműsor kötelező :23:30 1:24:21 0:00:51 Duna World Ajánló :24:21 1:26:28 0:02:07 Duna World Himnusz egyéb :26:28 1:28:13 0:01:45 Duna World Ajánló :28:13 1:30:54 0:02:41 Duna World Duna World News-angol nyelvű hírösszefoglaló angol nyelvű hírműsor :30:54 1:32:08 0:01:14 Duna World Ajánló :32:08 1:58:06 0:25:58 Duna World Térkép információs magazin egyéb :58:06 1:59:11 0:01:05 Duna World Ajánló :59:11 2:07:00 0:07:49 Duna World Hetedhét gyerekhíradó gyerekhíradó egyéb :07:00 2:18:39 0:11:39 Duna World Mesebolt: Szivárvány - indiai népmese /Kubik Anna/ animáció gyerekeknek :18:39 2:20:22 0:01:43 Duna World Ajánló :20:22 2:47:26 0:27:04 Duna World Hazajáró: Visói havasok ismeretterjesztő program egyéb :47:26 2:48:41 0:01:15 Duna World Ajánló :48:41 2:51:22 0:02:41 Duna World Duna World News-angol nyelvű hírösszefoglaló angol nyelvű hírműsor :51:22 2:52:42 0:01:20 Duna World Ajánló :52:42 3:51:24 0:58:42 Duna World Petőfi: Szülőföldemen sorozat egyéb :51:24 3:53:41 0:02:17 Duna World Ajánló :53:41 4:20:13 0:26:32 Duna World Hagyaték : Krisztus katonái ismeretterjesztő program egyéb :20:13 4:22:32 0:02:19 Duna World Ajánló :22:32 4:48:52 0:26:20 Duna World Munkaügyek: Gyerekbarát iroda sorozat egyéb :48:52 4:50:05 0:01:13 Duna World Ajánló :50:05 4:51:24 0:01:19 Duna World Egyperces kultúrális/művészeti program :51:24 4:52:55 0:01:31 Duna World Ajánló :52:55 4:55:36 0:02:41 Duna World Duna World News-angol nyelvű hírösszefoglaló :55:36 4:57:27 0:01:51 Duna World Ajánló :57:27 5:21:29 0:24:02 Duna World Família Kft: Anyáknapi virág angol nyelvű hírműsor sorozat egyéb

20 :21:29 5:24:33 0:03:04 Duna World Ajánló :24:33 5:51:27 0:26:54 Duna World Közbeszéd politikai magazinműsor kötelező :51:27 5:53:51 0:02:24 Duna World Ajánló :53:51 5:53:58 0:00:07 Duna World Csatorna promóció :53:58 8:57:49 1:41:28 Duna World Ma reggel politikai magazinműsor kötelező :55:27 5:59:02 0:03:35 Duna World Ajánló (M1) :59:02 5:59:44 0:00:42 Duna World Reklám :59:44 6:15:01 0:15:17 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :15:01 6:16:42 0:01:41 Duna World Ajánló (M1) :16:42 6:18:50 0:02:08 Duna World Reklám :18:50 6:23:56 0:05:06 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező :25:11 6:28:33 0:03:22 Duna World Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :54:52 6:55:56 0:01:04 Duna World Ajánló (M1) :55:56 6:56:40 0:00:44 Duna World Társadalmi célú reklám társadalmi célú reklám (TCR) :56:40 6:59:44 0:03:04 Duna World Reklám :59:44 7:05:20 0:05:36 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :05:20 7:05:55 0:00:35 Duna World Ajánló (M1) :05:55 7:09:52 0:03:57 Duna World Reklám :09:52 7:14:34 0:04:42 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező :15:31 7:18:17 0:02:46 Duna World Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :50:01 7:53:07 0:03:06 Duna World Ajánló :53:07 7:56:39 0:03:32 Duna World Kaszás Attila-díj, 2014 egyéb :56:39 7:59:46 0:03:07 Duna World Ajánló :59:46 7:59:58 0:00:12 Duna World Csatorna promóció :59:58 8:05:32 0:05:34 Duna World Híradó hírek, híradó kötelező :05:32 8:06:32 0:01:00 Duna World Egészséges tippek :06:32 8:07:44 0:01:12 Duna World Társadalmi célú reklám társadalmi célú reklám (TCR) :07:44 8:10:17 0:02:33 Duna World Reklám :10:17 8:14:41 0:04:24 Duna World Sporthírek sporthírek kötelező

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/20304-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50863-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3278-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50862-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4762-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31618-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22621-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/35764-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10952-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése HATÁROZAT A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31615-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25732-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/14628-5/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/34199-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/38612-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15532-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/38614-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/14430-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 12954-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 925/2014. (IX. 23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/37383-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/53567-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13070-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/67672-9/2013. Ügyintéző.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/14628-11/2015. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1367/2015. (X. 13.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben