A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Rádió Szarvas adóján a április i adáshéten eltért a vállalt műsorszerkezettől, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményeket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás április között sugárzott műsorát, amelynek során a szöveg, illetve a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok, valamint a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok napi és heti aránya, a napi rendszeres híradásra szánt, továbbá a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében június 19. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1049/2013. (VI. 19.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést június 24-én vette át, azonban a jelen határozat meghozataláig nem élt a nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Szarvas 105,4 MHz kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 1694/2011. (XI. 23.) számú határozata alapján, november 23-án jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés pontjában foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 10% 10% 10% Szöveg aránya 40% 40% 40% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzetiségi és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi - - 5% minimális műsoridő Az 5.3. pontban megjelölt közösségnek 1 szóló műsorszámok aránya 67% 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi Ismétlések aránya 20% 20% 20% 5.8. Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 10% 10% 10% Szöveg aránya 40% 40% 40% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzetiségi és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 5% 1 A Hatósági Szerződés 5.3. pontja értelmében a Szarvason és környékén élő, kultúrára fogékony emberek 2

3 időtartam/ arány (óra/perc/%) április 15. (hétfő) április 16. (kedd) április 17. (szerda) április 18. (csüt) április 19. (péntek) április 20. (szo) április 21. (vas) összes 1. műsoridő (óra) óra 2. vállalás nap hét szöveg időtartama (perc) szöveg aránya (%) 15,5 12,3 19,8 22,3 18,6 12,8 18,7 17,2 40% 40% zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) 50 48,6 48, ,5 54,7 55, %, műsorszámok időtartama (perc), műsorszámok aránya (%) híradás időtartama (perc) híradás aránya (%) nemzeti, etnikai más kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámok közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorok aránya (%) ,6 3,5 6,9 8,1 8,1 2 7,3 5,6 10% 10% ,7 1,8 2,7 2,4 2,9 0,7 1,4 10% - A kategóriának megfelelő tartalmú műsorszám és/vagy tartalom nem szerepelt a kínálatban % ,2 6, ,7 3,7 17,7 13,5 67% 67% 7. ismétlés időtartama (perc) ismétlés aránya (%) ,8 4,1 5,5 7,5 1,8 10,6 4,5 20% 20% 3

4 Az éjszakai órák nélkül ( ) között mért eredmények: időtartam/ arány (perc/%) szöveg időtartama (perc) szöveg aránya (%), műsorszámok időtartama (perc), műsorszámok aránya (%) híradás időtartama (perc) híradás aránya (%) nemzeti, etnikai műsorok közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorok aránya (%) április 15. (hétfő) április 16. (kedd) április 17. (szerda) április 18. (csüt) 1. április 19. (péntek) április 20. (szo) április 21. (vas) összes vállalás nap hét 20 15, , , % 40% ,6 9,2 10,8 10,8 2,7 9,7 7,5 10% 10% ,4 3,7 3,2 3, % - 4. A kategóriának megfelelő tartalmú műsorszám és/vagy tartalom nem szerepelt a kínálatban ,6 9,2 25,2 25,2 15,6 5 18,6 17,2 67% 67% - 5% A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a szövegarány kapcsán irányadó napi és heti szintű vállalásait (a teljes, illetve az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában is heti és napi 40%) sem a teljes műsoridő, sem pedig az éjszakai órák nélküli műsoridő viszonylatában nem teljesítette, ugyanis a szövegarány a vizsgált adáshét napjain a napi teljes műsoridő 12,3-22,3%-a között alakult, heti szinten 17,2%-ot ért el; az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában naponta 15,8 és 29,4% között változott, heti szinten pedig 22% volt; 2. a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok kapcsán a vizsgált adáshét minden napján, illetve heti szinten (a napi arány a napi teljes műsoridő 2 és 8,1%-a között alakult, heti szinten 5,6% volt) is elmaradt a teljes műsoridő viszonylatában irányadó vállalásaitól (heti és napi 10%), az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában pedig az április i és i adásnapok esetében (2,7-9,7% közötti értékekkel), illetve heti szinten (7,5%-kal) került sor alulteljesítésre (a vállalás mindkét esetben 10%); 3. a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő kapcsán, a napi teljes és az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában irányadó 10%-os vállalásait sem a napi teljes, sem pedig az éjszakai órák nélküli műsoridő viszonylatában nem teljesítette, mivel a híradás aránya a napi teljes műsoridő esetében 0,7-3,7% között, az éjszakai órák nélküli műsoridő viszonylatában pedig 1-5% között változott; 4

5 4. a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő esetében irányadó 10%-os vállalásait sem a napi teljes, sem pedig az éjszakai órák nélküli műsoridő viszonylatában egyáltalán nem teljesítette, mivel e kategóriába tartozó műsorszámot a vizsgált adáshéten nem tett közzé; 5. a vizsgált adáshét minden napján és heti szinten is elmaradt a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok kapcsán irányadó vállalásaitól (a teljes műsoridő és az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában is heti és napi 67%), mind a napi teljes, mind pedig az éjszakai órák nélküli műsoridő tekintetében, figyelemmel arra, hogy e műsorszámok aránya a napi teljes műsoridő vonatkozásában 3,7-19% között változott, heti szinten 13,5%-ot ért el; az éjszakai órák nélküli műsoridő viszonylatában naponta 5 és 25,2% között alakult, heti szinten pedig 17,2% volt. Az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést is, tekintettel arra, hogy a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok aránya (13,5%) a vizsgált adáshéten nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 5

6 Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv.- ben foglaltak megsértését. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdésének b) pontja szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben A Médiatanács a napi szövegarány, a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányainak alulteljesítése, a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok napi arányainak alulteljesítése, a napi rendszeres híradás minimális arányainak, valamint a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi minimális arányainak nem teljesítése kapcsán a 187. (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vállalt értékeket a vizsgált adáshét valamennyi napján, folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 6

7 Bár a jogsértések az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekinthette csekély súlyúnak, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal elkövetett jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) pontjban foglalt rendelkezések megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,02%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, augusztus 28. a Médiatanács nevében dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 Melléklet a Médiatanács 1331/2013. (VIII. 28.) számú határozatához dátum műsor címe tartalom kezdés vég nettó idő szöveg zene magyar külföldi közszolg: ism. műsor külföldi zene 0:00:00 0:01:19 00:01:19 0:00:00 0:01:19 0:00:00 0:01:19 műsor ajánló 0:01:19 0:02:09 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:02:09 0:09:52 00:07:43 0:00:00 0:07:43 0:07:43 0:00:00 műsor ajánló 0:09:52 0:10:24 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:10:24 0:17:47 00:07:23 0:00:00 0:07:23 0:07:23 0:00:00 műsor ajánló 0:17:47 0:18:02 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:18:02 0:24:31 00:06:29 0:00:00 0:06:29 0:06:29 0:00:00 műsor ajánló 0:24:31 0:25:13 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:25:13 0:33:24 00:08:11 0:00:00 0:08:11 0:08:11 0:00:00 műsor ajánló 0:33:24 0:33:58 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:33:58 0:41:53 00:07:55 0:00:00 0:07:55 0:07:55 0:00:00 műsor ajánló 0:41:53 0:42:31 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:42:31 1:12:22 00:29:51 0:00:00 0:29:51 0:29:51 0:00:00 műsor ajánló 1:12:22 1:12:28 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 1:12:28 1:26:16 00:13:48 0:00:00 0:13:48 0:13:48 0:00:00 műsor ajánló 1:26:16 1:26:30 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8

9 műsor magyar zene 1:26:30 2:01:15 00:34:45 0:00:00 0:34:45 0:34:45 0:00:00 műsor ajánló 2:01:15 2:02:04 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 2:02:04 2:10:16 00:08:12 0:00:00 0:08:12 0:08:12 0:00:00 műsor ajánló 2:10:16 2:11:05 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 2:11:05 2:14:05 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 műsor külföldi zene 2:14:05 2:19:09 00:05:04 0:00:00 0:05:04 0:00:00 0:05:04 műsor ajánló 2:19:09 2:19:19 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 2:19:19 3:18:56 00:59:37 0:00:00 0:59:37 0:59:37 0:00:00 műsor külföldi zene 3:18:56 3:26:12 00:07:16 0:00:00 0:07:16 0:00:00 0:07:16 műsor magyar zene 3:26:12 3:43:43 00:17:31 0:00:00 0:17:31 0:17:31 0:00:00 műsor ajánló 3:43:43 3:44:15 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 3:44:15 3:51:40 00:07:25 0:00:00 0:07:25 0:07:25 0:00:00 műsor ajánló 3:51:40 3:52:00 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 3:52:00 3:59:01 00:07:01 0:00:00 0:07:01 0:07:01 0:00:00 műsor ajánló 3:59:01 3:59:23 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 3:59:23 4:25:28 00:26:05 0:00:00 0:26:05 0:26:05 0:00:00 műsor külföldi zene 4:25:28 4:29:13 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03:45 műsor magyar zene 4:29:13 5:08:13 00:39:00 0:00:00 0:39:00 0:39:00 0:00:00 9

10 műsor külföldi zene 5:08:13 5:14:35 00:06:22 0:00:00 0:06:22 0:00:00 0:06:22 műsor ajánló 5:14:35 5:14:46 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 5:14:46 5:38:30 00:23:44 0:00:00 0:23:44 0:00:00 0:23:44 műsor magyar zene 5:38:30 5:45:04 00:06:34 0:00:00 0:06:34 0:06:34 0:00:00 műsor külföldi zene 5:45:04 6:10:55 00:25:51 0:00:00 0:25:51 0:00:00 0:25:51 műsor magyar zene 6:10:55 6:15:49 00:04:54 0:00:00 0:04:54 0:04:54 0:00:00 műsor külföldi zene 6:15:49 6:27:33 00:11:44 0:00:00 0:11:44 0:00:00 0:11:44 műsor magyar zene 6:27:33 6:30:57 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 műsor külföldi zene 6:30:57 6:34:27 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 műsor magyar zene 6:34:27 6:37:44 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 műsor külföldi zene 6:37:44 6:42:25 00:04:41 0:00:00 0:04:41 0:00:00 0:04:41 műsor magyar zene 6:42:25 6:50:43 00:08:18 0:00:00 0:08:18 0:08:18 0:00:00 műsor külföldi zene 6:50:43 6:58:07 00:07:24 0:00:00 0:07:24 0:00:00 0:07:24 Hírek ország-világ 6:58:07 7:00:56 00:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 7:00:56 7:03:42 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 7:03:42 7:16:22 00:12:40 0:00:00 0:12:40 0:00:00 0:12:40 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin ajánló 7:16:22 7:17:04 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 7:17:04 7:24:51 00:07:47 0:00:00 0:07:47 0:00:00 0:07:47 10

11 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin ajánló 7:24:51 7:25:09 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 7:25:09 7:28:40 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03:31 reklám reklám () 7:28:40 7:34:05 00:05:25 0:05:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 7:34:05 7:38:17 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04:12 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin ajánló 7:38:17 7:38:44 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 7:38:44 7:46:34 00:07:50 0:00:00 0:07:50 0:00:00 0:07:50 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 7:46:34 7:49:09 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:02:35 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 7:49:09 7:53:27 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:00 0:04:18 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 7:53:27 7:57:42 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin ajánló 7:57:42 7:58:30 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek ország-világ 7:58:30 8:02:25 00:03:55 0:03:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 8:02:25 8:14:07 00:11:42 0:00:00 0:11:42 0:00:00 0:11:42 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin riport (fotokiállítás Szarvason) 8:14:07 8:23:39 00:09:32 0:09:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 8:23:39 8:27:38 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 0:03:59 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin programajánló (Szarvasi Életmód Egyesület) 8:27:38 8:28:37 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 reklám reklám () 8:28:37 8:32:08 00:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 8:32:08 8:35:57 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03:49 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 8:35:57 8:39:21 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 8:39:21 8:42:31 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 11

12 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin névnapok 8:42:31 8:43:19 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 8:43:19 8:47:20 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04:01 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin kalendárium 8:47:20 8:48:56 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 8:48:56 8:58:35 00:09:39 0:00:00 0:09:39 0:09:39 0:00:00 Hírek ország-világ 8:58:35 9:01:15 00:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin programajánló (Csillagászat Napja Szarvason) 9:01:15 9:02:38 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:02:38 9:05:35 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02:57 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 9:05:35 9:09:23 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:09:23 9:13:31 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:00:00 0:04:08 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin Napi gondolat 9:13:31 9:14:10 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:14:10 9:17:52 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03:42 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin ajánló 9:17:52 9:18:30 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:18:30 9:22:13 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin magyar zene 9:22:13 9:25:38 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:03:25 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:25:38 9:28:56 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03:18 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin konf. 9:28:56 9:29:17 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós reklám reklám () 9:29:17 9:33:39 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:33:39 9:43:42 00:10:03 0:00:00 0:10:03 0:00:00 0:10:03 12

13 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin A városi könyvtár olvasmány ajánlója (Kutyák és sakálok) 9:43:42 9:45:48 00:02:06 0:02:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:45:48 9:53:19 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07:31 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin ajánló 9:53:19 9:54:01 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 KÖRÖS-VÖLGY kulturális magazin külföldi zene 9:54:01 9:58:45 00:04:44 0:00:00 0:04:44 0:00:00 0:04:44 Hírek ország-világ 9:58:45 10:01:23 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Matiné időjárás; sport 10:01:23 10:02:54 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné külföldi zene 10:02:54 10:06:43 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03:49 Matiné ajánló 10:06:43 10:06:58 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné külföldi zene 10:06:58 10:13:26 00:06:28 0:00:00 0:06:28 0:00:00 0:06:28 információs Matiné A szarvasi tanyasi iskolák története 10:13:26 10:18:43 00:05:17 0:05:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Matiné külföldi zene 10:18:43 10:28:58 00:10:15 0:00:00 0:10:15 0:00:00 0:10:15 Matiné konf. 10:28:58 10:29:23 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós reklám reklám () 10:29:23 10:33:23 00:04:00 0:04:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné magyar zene 10:33:23 10:38:01 00:04:38 0:00:00 0:04:38 0:04:38 0:00:00 Matiné konf. 10:38:01 10:38:20 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Matiné külföldi zene 10:38:20 10:43:25 00:05:05 0:00:00 0:05:05 0:00:00 0:05:05 Matiné gazdasági hírek (országos) 10:43:25 10:45:15 00:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné külföldi zene 10:45:15 10:48:52 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03:37 Matiné magyar zene 10:48:52 10:52:16 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 gazdasági hírek Matiné konf. 10:52:16 10:52:50 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Matiné külföldi zene 10:52:50 10:56:44 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 0:03:54 Matiné magyar zene 10:56:44 10:58:48 00:02:04 0:00:00 0:02:04 0:02:04 0:00:00 Hírek ország-világ 10:58:48 11:01:34 00:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Sporthírek Sporthírek (országos) 11:01:34 11:02:55 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sporthírek Matiné magyar zene 11:02:55 11:05:53 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00:00 Matiné ajánló 11:05:53 11:06:39 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné magyar zene 11:06:39 11:09:38 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 Matiné külföldi zene 11:09:38 11:13:57 00:04:19 0:00:00 0:04:19 0:00:00 0:04:19 13

14 Matiné ajánló 11:13:57 11:14:08 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné külföldi zene 11:14:08 11:17:40 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03:32 Matiné magyar zene 11:17:40 11:28:26 00:10:46 0:00:00 0:10:46 0:10:46 0:00:00 reklám reklám () 11:28:26 11:32:35 00:04:09 0:04:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Matiné magyar zene 11:32:35 11:36:25 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 Matiné konf. 11:36:25 11:37:14 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Matiné külföldi zene 11:37:14 11:40:56 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03:42 Matiné magyar zene 11:40:56 11:44:14 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00:00 Matiné névnapok, kalendárium 11:44:14 11:46:26 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Matiné külföldi zene 11:46:26 11:49:51 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03:25 Matiné magyar zene 11:49:51 11:59:39 00:09:48 0:00:00 0:09:48 0:09:48 0:00:00 Hírek ország-világ 11:59:39 12:02:37 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Közház magyar zene 12:02:37 12:21:16 00:18:39 0:00:00 0:18:39 0:18:39 0:00:00 Közház programajánló (majális Szarvason) 12:21:16 12:24:29 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 12:24:29 12:32:32 00:08:03 0:00:00 0:08:03 0:08:03 0:00:00 reklám reklám () 12:32:32 12:37:12 00:04:40 0:04:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 12:37:12 12:48:15 00:11:03 0:00:00 0:11:03 0:11:03 0:00:00 Közház ajánló 12:48:15 12:48:47 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 12:48:47 12:52:31 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 Közház konf. 12:52:31 12:53:10 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház magyar zene 12:53:10 12:56:16 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00:00 Közház külföldi zene 12:56:16 12:59:18 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00:00 0:03:02 Hírek ország-világ 12:59:18 13:02:12 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Közház külföldi zene 13:02:12 13:06:00 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 Közház ajánló 13:06:00 13:06:23 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 13:06:23 13:13:47 00:07:24 0:00:00 0:07:24 0:07:24 0:00:00 Közház A szarvasi tanyasi iskolák története 13:13:47 13:19:25 00:05:38 0:05:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 13:19:25 13:26:02 00:06:37 0:00:00 0:06:37 0:06:37 0:00:00 Közház konf. 13:26:02 13:26:40 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház magyar zene 13:26:40 13:29:36 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:02:56 0:00:00 reklám reklám () 13:29:36 13:33:32 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 13:33:32 13:53:20 00:19:48 0:00:00 0:19:48 0:19:48 0:00:00 ism. 14

15 Közház konf. 13:53:20 13:53:38 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 13:53:38 13:58:40 00:05:02 0:00:00 0:05:02 0:00:00 0:05:02 Hírek ország-világ 13:58:40 14:01:42 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Közház külföldi zene 14:01:42 14:11:53 00:10:11 0:00:00 0:10:11 0:00:00 0:10:11 Közház magyar zene 14:11:53 14:15:35 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00:00 Közház A városi könyvtár olvasmány ajánlója (Kutyák és sakálok) 14:15:35 14:18:05 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális ism. Közház magyar zene 14:18:05 14:21:16 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00:00 Közház külföldi zene 14:21:16 14:24:46 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 Közház magyar zene 14:24:46 14:28:25 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 reklám reklám () 14:28:25 14:31:32 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 14:31:32 14:42:18 00:10:46 0:00:00 0:10:46 0:10:46 0:00:00 Közház konf. 14:42:18 14:42:50 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház magyar zene 14:42:50 15:00:53 00:18:03 0:00:00 0:18:03 0:18:03 0:00:00 Hírek ország-világ 15:00:53 15:01:59 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Nagy Generáció Elvis Presley pályája 15:01:59 15:03:26 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Nagy Generáció külföldi zene (Elvis Presley) 15:03:26 15:10:09 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06:43 kulturális Nagy Generáció Elvis Presley pályája 15:10:09 15:11:04 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Nagy Generáció külföldi zene (Elvis Presley) 15:11:04 15:20:10 00:09:06 0:00:00 0:09:06 0:00:00 0:09:06 kulturális Nagy Generáció Elvis Presley pályája 15:20:10 15:21:13 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Nagy Generáció külföldi zene (Elvis Presley) 15:21:13 15:28:31 00:07:18 0:00:00 0:07:18 0:00:00 0:07:18 kulturális reklám reklám () 15:28:31 15:32:29 00:03:58 0:03:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Nagy Generáció Elvis Presley pályája 15:32:29 15:33:41 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Nagy Generáció külföldi zene (Elvis Presley) 15:33:41 15:41:28 00:07:47 0:00:00 0:07:47 0:00:00 0:07:47 kulturális Nagy Generáció Elvis Presley pályája 15:41:28 15:42:25 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Nagy Generáció külföldi zene (Elvis Presley) 15:42:25 15:55:28 00:13:03 0:00:00 0:13:03 0:00:00 0:13:03 kulturális Nagy Generáció Elvis Presley pályája 15:55:28 15:56:26 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Nagy Generáció külföldi zene (Elvis Presley) 15:56:26 15:58:59 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 kulturális Hírek ország-világ 15:58:59 16:00:45 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor 15

16 Közház konf. 16:00:45 16:01:41 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 16:01:41 16:05:16 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03:35 Közház magyar zene 16:05:16 16:08:37 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 Közház horoszkóp 16:08:37 16:10:52 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 16:10:52 16:13:53 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03:01 Közház horoszkóp 16:13:53 16:16:01 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 16:16:01 16:19:14 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03:13 Közház horoszkóp 16:19:14 16:21:27 00:02:13 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház magyar zene 16:21:27 16:24:43 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00:00 Közház horoszkóp 16:24:43 16:26:46 00:02:03 0:02:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 16:26:46 16:31:03 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:00:00 0:04:17 reklám reklám () 16:31:03 16:35:19 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 16:35:19 16:46:26 00:11:07 0:00:00 0:11:07 0:00:00 0:11:07 Közház játék 16:46:26 16:47:40 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 16:47:40 16:55:57 00:08:17 0:00:00 0:08:17 0:00:00 0:08:17 Közház magyar zene 16:55:57 16:59:00 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:03:03 0:00:00 Hírek ország-világ 16:59:00 17:01:44 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Sporthírek Sporthírek (országos) 17:01:44 17:03:17 00:01:33 0:01:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sporthírek Közház konf. 17:03:17 17:05:48 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 17:05:48 17:10:13 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:00:00 0:04:25 Közház konf. 17:10:13 17:11:08 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház külföldi zene 17:11:08 17:16:05 00:04:57 0:00:00 0:04:57 0:00:00 0:04:57 Közház A szarvasi tanyasi iskolák története 17:16:05 17:21:19 00:05:14 0:05:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 17:21:19 17:24:46 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 Közház játék 17:24:46 17:25:55 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 17:25:55 17:28:49 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 reklám reklám () 17:28:49 17:33:01 00:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism. Szarvasi Hírek Szarvasi Hírek (Túzok konferencia; irodalmi délután; távcsöves bemutató) A Médiatanács támogatásával 17:33:01 17:41:18 00:08:17 0:08:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Közház külföldi zene 17:41:18 17:44:41 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03:23 16

17 Közház Gazdasági Hírek 17:44:41 17:46:32 00:01:51 0:01:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház ajánló 17:46:32 17:47:15 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 17:47:15 17:56:15 00:09:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 0:09:00 gazdasági hírek Közház konf. 17:56:15 17:56:30 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház magyar zene 17:56:30 17:59:59 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 Hírek ország-világ 17:59:59 18:02:47 00:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Közház konf. 18:02:47 18:04:23 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház ajánló 18:04:23 18:04:38 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 18:04:38 18:12:03 00:07:25 0:00:00 0:07:25 0:00:00 0:07:25 Közház segélykérő felhívás 18:12:03 18:14:22 00:02:19 0:02:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 18:14:22 18:22:29 00:08:07 0:00:00 0:08:07 0:00:00 0:08:07 Közház játék 18:22:29 18:23:26 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 18:23:26 18:27:28 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04:02 Közház játék 18:27:28 18:28:11 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 reklám reklám () 18:28:11 18:31:00 00:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 18:31:00 18:34:46 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 Közház ajánló 18:34:46 18:35:18 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Közház A Körösvölgy kulturális hírei (Micimackó Szarvason ) 18:35:18 18:38:13 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház magyar zene 18:38:13 18:41:21 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00:00 ism. Közház A Körösvölgy kulturális hírei (fotokiállítás...) 18:41:21 18:43:10 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 18:43:10 18:45:56 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:00:00 0:02:46 Közház ajánló 18:45:56 18:46:15 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Közház külföldi zene 18:46:15 18:54:30 00:08:15 0:00:00 0:08:15 0:00:00 0:08:15 Közház konf. 18:54:30 18:55:12 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Közház magyar zene 18:55:12 18:59:16 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00:00 Hírek ország-világ 18:59:16 19:02:07 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor 17

18 Akkord - rockzenei magazin Akkord - rockzenei magazin a dán Volbeat és a Woodoo Circle zenakarok mukássága 19:02:07 19:05:05 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális külföldi zene (Volbeat és a Woodoo Circle) 19:05:05 19:16:46 00:11:41 0:00:00 0:11:41 0:00:00 0:11:41 kulturális Akkord - rockzenei magazin Akkord - rockzenei magazin a dán Volbeat és a Woodoo Circle zenakarok mukássága 19:16:46 19:17:11 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális külföldi zene (Volbeat és a Woodoo Circle) 19:17:11 19:31:29 00:14:18 0:00:00 0:14:18 0:00:00 0:14:18 kulturális reklám reklám () 19:31:29 19:33:32 00:02:03 0:02:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Akkord - rockzenei magazin Akkord - rockzenei magazin a dán Volbeat és a Woodoo Circle zenakarok mukássága 19:33:32 19:34:08 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális külföldi zene (Volbeat és a Woodoo Circle) 19:34:08 19:42:37 00:08:29 0:00:00 0:08:29 0:00:00 0:08:29 kulturális Akkord - rockzenei magazin Akkord - rockzenei magazin a dán Volbeat és a Woodoo Circle zenakarok mukássága 19:42:37 19:44:18 00:01:41 0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális külföldi zene (Volbeat és a Woodoo Circle) 19:44:18 19:57:07 00:12:49 0:12:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Akkord - rockzenei magazin Akkord - rockzenei magazin a dán Volbeat és a Woodoo Circle zenakarok mukássága 19:57:07 19:58:03 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális külföldi zene (Volbeat és a Woodoo Circle) 19:58:03 20:02:00 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00:00 0:03:57 kulturális Hírek ország-világ 20:02:00 20:05:04 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Akkord - rockzenei magazin konf. 20:05:04 20:05:45 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós műsor magyar zene 20:05:45 20:24:34 00:18:49 0:00:00 0:18:49 0:18:49 0:00:00 18

19 műsor külföldi zene 20:24:34 20:36:12 00:11:38 0:00:00 0:11:38 0:00:00 0:11:38 műsor ajánló 20:36:12 20:36:59 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 20:36:59 20:41:02 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04:03 műsor ajánló 20:41:02 20:41:35 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 20:41:35 20:49:05 00:07:30 0:00:00 0:07:30 0:00:00 0:07:30 műsor ajánló 20:49:05 20:49:20 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 20:49:20 20:56:29 00:07:09 0:00:00 0:07:09 0:00:00 0:07:09 műsor ajánló 20:56:29 20:57:10 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 20:57:10 21:00:10 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 műsor külföldi zene 21:00:10 21:04:05 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 műsor ajánló 21:04:05 21:04:38 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 21:04:38 21:07:47 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:03:09 0:00:00 műsor külföldi zene 21:07:47 21:11:35 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 műsor ajánló 21:11:35 21:12:14 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 21:12:14 21:15:59 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00:00 műsor külföldi zene 21:15:59 21:47:53 00:31:54 0:00:00 0:31:54 0:00:00 0:31:54 műsor magyar zene 21:47:53 22:01:04 00:13:11 0:00:00 0:13:11 0:13:11 0:00:00 műsor ajánló 22:01:04 22:01:18 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19

20 műsor külföldi zene 22:01:18 22:07:36 00:06:18 0:00:00 0:06:18 0:00:00 0:06:18 műsor magyar zene 22:07:36 22:10:52 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00:00 műsor külföldi zene 22:10:52 22:14:34 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03:42 műsor magyar zene 22:14:34 22:21:57 00:07:23 0:00:00 0:07:23 0:07:23 0:00:00 műsor külföldi zene 22:21:57 22:27:34 00:05:37 0:00:00 0:05:37 0:00:00 0:05:37 műsor magyar zene 22:27:34 22:31:25 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 műsor külföldi zene 22:31:25 22:34:28 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00:00 0:03:03 műsor ajánló 22:34:28 22:35:17 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 22:35:17 22:42:32 00:07:15 0:00:00 0:07:15 0:00:00 0:07:15 műsor ajánló 22:42:32 22:43:25 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 22:43:25 22:50:13 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06:48 műsor ajánló 22:50:13 22:50:25 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 22:50:25 23:07:36 00:17:11 0:00:00 0:17:11 0:00:00 0:17:11 műsor magyar zene 23:07:36 23:11:03 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00:00 műsor külföldi zene 23:11:03 23:17:54 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06:51 műsor magyar zene 23:17:54 23:20:48 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00:00 műsor külföldi zene 23:20:48 23:36:44 00:15:56 0:00:00 0:15:56 0:00:00 0:15:56 műsor magyar zene 23:36:44 23:47:11 00:10:27 0:00:00 0:10:27 0:10:27 0:00:00 20

21 műsor külföldi zene 23:47:11 23:57:34 00:10:23 0:00:00 0:10:23 0:00:00 0:10:23 műsor magyar zene 23:57:34 0:00:00 00:02:26 0:00:00 0:02:26 0:02:26 0:00:00 műsor magyar zene 0:00:00 0:03:29 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 műsor ajánló 0:03:29 0:03:55 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:03:55 0:07:00 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:03:05 0:00:00 műsor ajánló 0:07:00 0:07:31 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:07:31 0:11:55 00:04:24 0:00:00 0:04:24 0:04:24 0:00:00 műsor ajánló 0:11:55 0:12:19 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 0:12:19 0:38:18 00:25:59 0:00:00 0:25:59 0:25:59 0:00:00 műsor külföldi zene 0:38:18 0:40:36 00:02:18 0:00:00 0:02:18 0:00:00 0:02:18 műsor magyar zene 0:40:36 0:47:07 00:06:31 0:00:00 0:06:31 0:06:31 0:00:00 műsor külföldi zene 0:47:07 0:48:57 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:00:00 0:01:50 műsor magyar zene 0:48:57 1:03:31 00:14:34 0:00:00 0:14:34 0:14:34 0:00:00 műsor külföldi zene 1:03:31 1:07:34 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04:03 műsor magyar zene 1:07:34 1:22:51 00:15:17 0:00:00 0:15:17 0:15:17 0:00:00 műsor külföldi zene 1:22:51 1:26:10 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 műsor magyar zene 1:26:10 1:30:12 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 műsor külföldi zene 1:30:12 1:34:21 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04:09 21

22 műsor magyar zene 1:34:21 1:41:38 00:07:17 0:00:00 0:07:17 0:07:17 0:00:00 műsor külföldi zene 1:41:38 1:44:53 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 műsor magyar zene 1:44:53 1:52:24 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:07:31 0:00:00 műsor külföldi zene 1:52:24 1:55:17 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02:53 műsor magyar zene 1:55:17 2:15:24 00:20:07 0:00:00 0:20:07 0:20:07 0:00:00 műsor külföldi zene 2:15:24 2:19:01 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03:37 műsor magyar zene 2:19:01 2:38:24 00:19:23 0:00:00 0:19:23 0:19:23 0:00:00 műsor külföldi zene 2:38:24 2:42:32 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:00:00 0:04:08 műsor magyar zene 2:42:32 3:22:50 00:40:18 0:00:00 0:40:18 0:40:18 0:00:00 műsor ajánló 3:22:50 3:23:33 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 3:23:33 3:29:27 00:05:54 0:00:00 0:05:54 0:05:54 0:00:00 műsor ajánló 3:29:27 3:29:45 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 3:29:45 3:34:03 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:00 0:04:18 műsor magyar zene 3:34:03 3:36:48 00:02:45 0:00:00 0:02:45 0:02:45 0:00:00 műsor ajánló 3:36:48 3:37:16 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 3:37:16 4:17:07 00:39:51 0:00:00 0:39:51 0:39:51 0:00:00 műsor ajánló 4:17:07 4:17:49 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor külföldi zene 4:17:49 4:21:00 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 22

23 műsor magyar zene 4:21:00 4:24:06 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00:00 műsor ajánló 4:24:06 4:24:39 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 4:24:39 4:32:20 00:07:41 0:00:00 0:07:41 0:07:41 0:00:00 műsor ajánló 4:32:20 4:32:36 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 4:32:36 4:40:36 00:08:00 0:00:00 0:08:00 0:08:00 0:00:00 műsor ajánló 4:40:36 4:41:19 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 4:41:19 4:49:42 00:08:23 0:00:00 0:08:23 0:08:23 0:00:00 műsor ajánló 4:49:42 4:50:15 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 4:50:15 4:57:23 00:07:08 0:00:00 0:07:08 0:07:08 0:00:00 műsor ajánló 4:57:23 4:58:01 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 4:58:01 5:46:09 00:48:08 0:00:00 0:48:08 0:48:08 0:00:00 műsor ajánló 5:46:09 5:46:23 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 5:46:23 6:23:23 00:37:00 0:00:00 0:37:00 0:37:00 0:00:00 műsor ajánló 6:23:23 6:24:12 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 6:24:12 6:31:52 00:07:40 0:00:00 0:07:40 0:07:40 0:00:00 műsor ajánló 6:31:52 6:32:42 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 műsor magyar zene 6:32:42 6:39:03 00:06:21 0:00:00 0:06:21 0:06:21 0:00:00 műsor ajánló 6:39:03 6:39:14 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 23

24 műsor magyar zene 6:39:14 6:59:43 00:20:29 0:00:00 0:20:29 0:20:29 0:00:00 Hírek ország-világ 6:59:43 7:02:26 00:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Reggeli Ébresztő időjárás () 7:02:26 7:03:41 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Reggeli Ébresztő külföldi zene 7:03:41 7:07:46 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:00:00 0:04:05 Reggeli Ébresztő Sporthírek (országos) 7:07:46 7:09:23 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sporthírek Reggeli Ébresztő ajánló 7:09:23 7:10:03 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 7:10:03 7:14:24 00:04:21 0:00:00 0:04:21 0:00:00 0:04:21 Reggeli Ébresztő konf. 7:14:24 7:14:50 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Reggeli Ébresztő magyar zene 7:14:50 7:18:42 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 7:18:42 7:24:49 00:06:07 0:00:00 0:06:07 0:00:00 0:06:07 Reggeli Ébresztő konf. 7:24:49 7:25:15 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Reggeli Ébresztő magyar zene 7:25:15 7:28:18 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:03:03 0:00:00 reklám reklám () 7:28:18 7:33:38 00:05:20 0:05:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 7:33:38 7:36:21 00:02:43 0:00:00 0:02:43 0:00:00 0:02:43 Reggeli Ébresztő A Körösvölgy kulturális hírei (Micimackó Szarvason ) 7:36:21 7:39:14 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 7:39:14 7:42:29 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 Reggeli Ébresztő A Körösvölgy kulturális hírei (fotokiállítás...) 7:42:29 7:44:17 00:01:48 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő magyar zene 7:44:17 7:46:51 00:02:34 0:00:00 0:02:34 0:02:34 0:00:00 ism. ism. Reggeli Ébresztő névnapok, kalendárium 7:46:51 7:49:35 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Reggeli Ébresztő külföldi zene 7:49:35 7:58:12 00:08:37 0:00:00 0:08:37 0:00:00 0:08:37 Reggeli Ébresztő ajánló 7:58:12 7:58:28 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek ország-világ 7:58:28 8:01:19 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Reggeli Ébresztő konf. 8:01:19 8:02:08 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós Reggeli Ébresztő külföldi zene 8:02:08 8:12:03 00:09:55 0:00:00 0:09:55 0:00:00 0:09:55 Reggeli Ébresztő Virágba borult a Szent István Egyetem gyakorló óvodája 8:12:03 8:20:31 00:08:28 0:08:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 24

25 Reggeli Ébresztő külföldi zene 8:20:31 8:24:23 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:03:52 Reggeli Ébresztő játék 8:24:23 8:25:31 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 8:25:31 8:29:52 00:04:21 0:00:00 0:04:21 0:00:00 0:04:21 reklám 8:29:52 8:33:18 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő magyar zene 8:33:18 8:39:59 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:06:41 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 8:39:59 8:56:12 00:16:13 0:00:00 0:16:13 0:00:00 0:16:13 Reggeli Ébresztő időjárás () 8:56:12 8:56:34 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 8:56:34 8:58:47 00:02:13 0:00:00 0:02:13 0:00:00 0:02:13 információ Hírek ország-világ 8:58:47 9:01:38 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Reggeli Ébresztő időjárás () 9:01:38 9:02:40 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:02:40 9:13:14 00:10:34 0:00:00 0:10:34 0:00:00 0:10:34 Reggeli Ébresztő magyar zene 9:13:14 9:16:42 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:03:28 0:00:00 Reggeli Ébresztő Napi gondolat 9:16:42 9:17:19 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:17:19 9:21:51 00:04:32 0:00:00 0:04:32 0:00:00 0:04:32 Reggeli Ébresztő játék 9:21:51 9:22:40 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:22:40 9:25:49 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 0:03:09 Reggeli Ébresztő ajánló 9:25:49 9:26:21 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:26:21 9:29:33 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 Reggeli Ébresztő konf. 9:29:33 9:30:14 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 informácós reklám 9:30:14 9:34:32 00:04:18 0:04:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő ajánló 9:34:32 9:35:01 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:35:01 9:40:13 00:05:12 0:00:00 0:05:12 0:00:00 0:05:12 Reggeli Ébresztő A Körösvölgy kulturális hírei (Micimackó Szarvason ) 9:40:13 9:43:04 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:43:04 9:46:57 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:00:00 0:03:53 ism. Reggeli Ébresztő A városi könyvtár olvasmány ajánlója (A szorongástól az önbecsülésig) 9:46:57 9:48:59 00:02:02 0:02:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kulturális Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:48:59 9:53:32 00:04:33 0:00:00 0:04:33 0:00:00 0:04:33 Reggeli Ébresztő időjárás () 9:53:32 9:54:00 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Reggeli Ébresztő külföldi zene 9:54:00 9:58:46 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:00:00 0:04:46 információ 25

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben