A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az FM 4 Rádió Kft.- vel (8200 Veszprém, Házgyár út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd (Veszprém 95,1 MHz) állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás szeptember közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz kilencvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás szeptember közötti működése során szeptember 14-én nem sértette meg a szövegarányra vonatkozó napi vállalását, továbbá szeptember 14-én és 15-én nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását sem. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatásának szeptember között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a),) j) és l) pontjában foglalt hatáskörében november 19-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1641/2013. (XI.19.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten vélelmezhetően megsértette a műsoridőre, a napi szövegarányra, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, valamint a rendszeres híradás napi arányára vonatkozó vállalásait. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint november 25-én vette át, nyilatkozata december 7-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában különleges helyzetére, egyedülálló struktúrájára hivatkozással előadta, hogy önkénteseinek képzése folyamatos, de a műszaki ismeretek elsajátítását kővetően a vonatkozó Mttv. részek és a Hatósági Szerződés szerinti teljesítés tudásának átadása igen időigényes. Az önkéntesek lelkesen, de nem elég körültekintéssel látták el feladatukat, ez okozhatta a Hatósági Szerződéstől eltérő teljesítéseket. A Mária Rádió Völgyhíd minden napra előállítja a saját négy óra műsort a Hatósági Szerződésnek megfelelően, ezért amennyiben szeptember 14-én és 15-én mégsem a legyártott anyag került műsorra 16:00 és között, azt csak műszaki hiba okozhatta, amit munkatársai a kellő rutin hiányában nem vettek észre. Álláspontja szerint így az eljárást megindító végzésben ezen napokon vélelmezett egyéb jogsértések vizsgálata nem releváns, mert akkor nem a saját műsor volt hallható. Kérte a Hatóságot, hogy az eljárás során vegye figyelembe speciális működési rendjét, és az eltérések miatt ne alkalmazzon jogkövetkezményt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 384/2011. (III. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Veszprém 95,1 MHz frekvencia tekintetében. A Médiatanács és a Médiaszolgáltató között létrejött hatósági szerződés a 705/2013. (IV. 25.) számú médiatanácsi határozattal módosításra került (a továbbiakban: Hatósági Szerződés), amely értelmében a Médiaszolgáltató Mária Rádió Völgyhíd elnevezésű adója - napi négy órát kitevő saját műsor megtartása mellett - hálózatba kapcsolódóan működhet a Mária Rádió (Budapest 94,2 MHz és vételkörzet bővítései) elnevezésű adójával. A Hatósági Szerződés szerint: 1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra (Hatósági Szerződés 6.1. pont). 2. A médiaszolgáltatás saját műsorideje: napi 4 óra (minden nap 16:00-20:00 óra között - Hatósági Szerződés 5.6. pont). 3. A hálózatos médiaszolgáltatás (Mária Rádió - Budapest 94,2 MHz és vételkörzet bővítései) műsorideje: minden nap 00:00-16:00 és 20:00-00:00 óra között (Hatósági Szerződés 5.5. pont). A Szerződésben a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: 2

3 Az egyes műsorszám-típusok, egységek aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 90% 90% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 35% 35% Szöveg aránya 70% 70% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 1% Célközösségnek szóló műsorszámok aránya 100% 100% Az egyes műsorszámok aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések aránya 30% 30% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak miatt: szeptember 14-én és 15-én a saját műsoridejére rendelkezésre álló időtartamban (minden nap 16:00-20:00 óra között) nem a saját (azaz a Mária Rádió Völgyhíd elnevezésű médiaszolgáltatás), hanem a Mária Rádió (Budapest 94,2 MHz és vételkörzet bővítései) hálózatos médiaszolgáltatás adását közvetítette a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint; szeptember 10-én (43%) alulteljesítette a napi szövegarányra vonatkozó vállalását (70%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; szeptember 10-én, 12-én és 13-án nem teljesítette a rendszeres híradásra vonatkozó napi vállalását (1%), e napokon ugyanis egyáltalán nem sugárzott híradást, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (híradásként a Mária Rádió veszprémi stúdiójának hírösszefoglalói, a Regionális hírösszefoglaló és a Hírpercek tematikus hírei kerültek elfogadásra). Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, ezért nincs jelentősége annak, hogy műszaki hiba, illetve a Médiaszolgáltató munkatársainak szakmai tapasztalatlansága vezetett a jogsértésekhez. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakkal kapcsolatban megállapította továbbá, hogy mivel a hatósági ellenőrzés tárgyát a Médiaszolgáltató Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának szeptember között sugárzott műsora képezte, nem állapítható meg szeptember 14-ét és 15-ét illetően a saját műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértésén kívül a Hatósági Szerződésben foglalt egyéb vállalások megsértése, hiszen 3

4 ezen napokon a Médiaszolgáltató saját műsort nem tett közzé (azaz az erre rendelkezésre álló idősávban nem a saját, hanem a Mária Rádió hálózatos médiaszolgáltatás adását közvetítette). Erre való tekintettel a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán szeptember 14-én nem sértette meg a szövegarányra vonatkozó napi vállalását, továbbá szeptember 14-én és 15-én nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását sem. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 4

5 A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma jogsértés médiaszolgáltatás a jogsértés elkövetésének időpontja 634/2012. (IV.4.) Mttv. 63. (12) bek. Mária Rádió Völgyhíd szeptember 1107/2012. (VI.13.) Mttv. 63. (12) bek. 1494/2012. (VIII.15.) Mttv. 63. (12) bek. Mária Rádió Völgyhíd, Mária Rádió (Budapest) Mária Rádió Völgyhíd, Mária Rádió (Budapest) február április az alkalmazott jogkövetkezmény Mttv (3) b) Ft Mttv (3) b) médiaszolgáltatásonként Ft Mttv (3) b) médiaszolgáltatásonként Ft A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak, figyelemmel arra is, hogy az Mttv. hatályba lépése óta negyedik alkalommal indult eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések együttes súlyát vette figyelembe. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,18 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, január 7. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 16/2014. (I.7.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai Mária Rádió Völgyhíd (Veszprém 95,1 MHz), szeptember Időtartam/arány IX. 9. IX.10. IX.11. IX.12. IX.13. IX.14. IX.15. Teljesítés Vállalás (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 83,5% 43% 87,7% 82,7% 84,7% 53,3% 81,3% 74% 70% 70% 3. Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 64% - 50% 4. Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) ,4% 42%% 86% 62,9% 81,8% 0% 0% 47,2% 35% 35% 5. Híradás Híradás (%) 10,6% 0% 2% 0% 0% 2% 4% - 1% - 6. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) Ismételt műsorszámot nem azonosítottunk be % 30% 30% 7. Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) ,3% 99% 99,2% 98,7% 99,2% 99,6% 98,3% 97% 90% 90% 8. Célközönség 1662 A műsor teljes egészében megfelelhetett a célközönség elvárásainak. Célközönség (%) 100% 100% 100% Budapest, január 7. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 7

8 II. számú melléklet a Médiatanács 16/2014. (I.7.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Dátum Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene ismeretlen zene ismeretlen komolyzene V 15:59:11 16:00:22 00:01:11 0:00:00 0:01:11 0:00:00 0:00:00 0:01:11 A Mária Rádió V 16:00:22 16:08:33 00:08:11 0:08:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 veszprémi stúdiójának hírösszefoglalója magyar zene V 16:08:33 16:11:00 00:02:27 0:00:00 0:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00: külföldi komolyzene V 16:11:00 16:13:13 00:02:13 0:00:00 0:02:13 0:00:00 0:02:13 0:00: A nap szentje V 16:13:13 16:19:51 00:06:38 0:06:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 16:19:51 16:21:04 00:01:13 0:00:00 0:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00: szignál V 16:21:04 16:21:23 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 16:21:23 16:23:45 00:02:22 0:00:00 0:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00: Zarándoknapló V 16:23:45 16:40:16 00:16:31 0:16:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi komolyzene V 16:40:16 16:42:02 00:01:46 0:00:00 0:01:46 0:00:00 0:01:46 0:00:00 Jáki Sándor Teodóz V 16:42:02 16:47:31 00:05:29 0:05:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: énekel és tanít szignál V 16:47:31 16:47:46 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi komolyzene V 16:47:46 16:50:39 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 A Mária Rádió V 16:50:39 16:58:51 00:08:12 0:08:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 veszprémi stúdiójának hírösszefoglalója külföldi komolyzene V 16:58:51 17:02:47 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00:00 Hit és tudás - a Föld, a V 17:02:47 17:54:41 00:51:54 0:51:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: táj, a vidék ismeretlen komolyzene V 17:54:41 17:59:20 00:04:39 0:00:00 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:04:39 Szentmise - Közvetítés V 17:59:20 18:29:04 00:29:44 0:29:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 a veszprémi Szent Margit templomból szignál V 18:29:04 18:29:39 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Horváth Lajos atya V 18:29:39 18:49:46 00:20:07 0:20:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: gondolatai magyar zene V 18:49:46 18:55:09 00:05:23 0:00:00 0:05:23 0:05:23 0:00:00 0:00:00 A Mária Rádió V 18:55:09 19:03:23 00:08:14 0:08:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 veszprémi stúdiójának hírösszefoglalója magyar zene V 19:03:23 19:07:25 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 0:00: Meserovat V 19:07:25 19:16:56 00:09:31 0:09:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 19:16:56 19:19:20 00:02:24 0:00:00 0:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00: Imapercek V 19:19:20 19:49:55 00:30:35 0:30:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi komolyzene V 19:49:55 19:54:20 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:00:00 0:04:25 0:00: Elköszönő V 19:54:20 19:54:41 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál V 19:54:41 19:54:54 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Technikai hiba alatt V 15:58:59 16:53:36 00:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: egyházi zene a budapesti Mária Bp 16:53:36 16:59:05 00:05:29 0:05:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rádió műsora egyházi zene V 16:59:05 17:00:17 00:01:12 0:00:00 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:01: szignál V 17:00:17 17:00:35 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 veszprémi Mária Rádió V 17:00:35 17:01:51 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: elérhetőségei magyar zene V 17:01:51 17:02:27 00:00:36 0:00:00 0:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 8

9 ismeretlen komolyzene V 17:02:27 17:09:01 00:06:34 0:00:00 0:06:34 0:00:00 0:00:00 0:06:34 regionális V 17:09:01 17:09:05 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírösszefoglalónkat hallották magyar zene V 17:09:05 17:11:58 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 Reményik Sándor: Szól V 17:11:58 17:13:15 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: a cenzor magyar zene V 17:13:15 17:19:01 00:05:46 0:00:00 0:05:46 0:05:46 0:00:00 0:00:00 Vörösmarty Mihály: V 17:19:01 17:22:53 00:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Jóslat magyar zene V 17:22:53 17:27:15 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00: A nap szentje V 17:27:15 17:32:40 00:05:25 0:05:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 17:32:40 17:45:08 00:12:28 0:00:00 0:12:28 0:12:28 0:00:00 0:00:00 Napi evangélium és V 17:45:08 17:48:58 00:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Horváth István Sándor gondolatai magyar zene V 17:48:58 17:59:21 00:10:23 0:00:00 0:10:23 0:10:23 0:00:00 0:00:00 Szentmise - Közvetítés V 17:59:21 18:36:26 00:37:05 0:37:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Sopronból ismeretlen komolyzene V 18:36:26 18:40:16 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:00:00 0:03: magyar zene V 18:40:16 19:01:28 00:21:12 0:00:00 0:21:12 0:21:12 0:00:00 0:00: Meserovat V 19:01:28 19:21:35 00:20:07 0:09:47 0:10:20 0:10:20 0:00:00 0:00: Imapercek V 19:21:35 19:53:18 00:31:43 0:31:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Elköszönő V 19:53:18 19:53:33 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál V 19:53:33 19:53:50 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál V 15:59:16 15:59:27 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 veszprémi Mária Rádió V 15:59:27 16:00:47 00:01:20 0:01:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: elérhetőségei Sík Sándor: Hiszek V 16:00:47 16:04:06 00:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Beköszönő - Üdvözlés V 16:04:06 16:05:56 00:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: A nap szentje V 16:05:56 16:11:11 00:05:15 0:05:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Veszprém Szent V 16:11:11 16:48:57 00:37:46 0:37:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Anna tisztelete címmel nyílt kiállítás a Szaléziánumban (könyvbemutató) szignál V 16:48:57 16:49:14 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regőczi István atya Az V 16:49:14 16:59:34 00:10:20 0:10:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 isten vándora című könyvéből (felolvasás) szignál V 16:59:34 16:59:47 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A Mária Rádió V 16:59:47 17:00:00 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 gazdasági magazinja következik magyar zene V 17:00:00 17:01:23 00:01:23 0:00:00 0:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 A Mária Rádió V 17:01:23 17:58:44 00:57:21 0:52:45 0:04:36 0:04:36 0:00:00 0:00:00 veszprémi stúdiójának gazdasági magazinja szignál V 17:58:44 17:59:02 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Szentmise - Közvetítés V 17:59:02 18:32:11 00:33:09 0:33:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 a hajmáskéri plébániáról magyar zene V 18:32:11 18:45:07 00:12:56 0:00:00 0:12:56 0:12:56 0:00:00 0:00: szignál V 18:45:07 18:45:22 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Barsi Balázs atya V 18:45:22 18:47:39 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: gondolatai Napi evangélium és Horváth István Sándor V 18:47:39 18:50:23 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9

10 gondolatai Imapercek V 18:50:23 18:56:54 00:06:31 0:06:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 18:56:54 18:59:19 00:02:25 0:00:00 0:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00: szignál V 18:59:19 18:59:35 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Meserovat V 18:59:35 19:20:56 00:21:21 0:13:50 0:07:31 0:07:31 0:00:00 0:00:00 Örvendetes rózsafüzér V 19:20:56 19:50:45 00:29:49 0:29:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: imádkozása Regionális V 19:50:45 19:54:25 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: hírösszefoglaló Elköszönő V 19:54:25 19:54:45 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál V 19:54:45 19:54:54 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: ismeretlen komolyzene V 15:59:09 16:00:20 00:01:11 0:00:00 0:01:11 0:00:00 0:00:00 0:01: szignál V 16:00:20 16:00:35 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Beköszönő - Üdvözlés V 16:00:35 16:01:56 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 16:01:56 16:06:10 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00: A nap szentje V 16:06:10 16:13:51 00:07:41 0:07:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 16:13:51 16:16:46 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00: szignál V 16:16:46 16:17:00 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beszélgetés Palásthy V 16:17:00 17:08:50 00:51:50 0:51:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 István Brusznyai emlékérmes végzős diákkal magyar zene V 17:08:50 17:16:25 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:07:35 0:00:00 0:00: szignál V 17:16:25 17:16:59 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beszélgetés egy V 17:16:59 17:43:36 00:26:37 0:26:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kitűntetett veszprémi pedagógussal magyar zene V 17:43:36 17:48:07 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 beszélgetés egy V 17:48:07 18:00:20 00:12:13 0:12:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 balatonfüredi hitoktatóval Szentmise közvetítés V 18:00:20 18:41:55 00:41:35 0:41:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Veszprémből szignál V 18:41:55 18:42:10 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 18:42:10 18:47:26 00:05:16 0:00:00 0:05:16 0:05:16 0:00:00 0:00:00 Napi evangélium és V 18:47:26 18:49:49 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Horváth István Sándor gondolatai Imapercek V 18:49:49 18:58:37 00:08:48 0:08:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 18:58:37 19:01:05 00:02:28 0:00:00 0:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00: Meserovat V 19:01:05 19:14:01 00:12:56 0:05:01 0:07:55 0:07:55 0:00:00 0:00:00 A Világosság rózsafüzér V 19:14:01 19:51:06 00:37:05 0:37:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: imádkozása magyar zene V 19:51:06 19:55:21 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00: Elköszönő V 19:55:21 19:55:45 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: ismeretlen komolyzene V 15:59:11 16:00:19 00:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:01: szignál V 16:00:19 16:00:35 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Beköszönő - Üdvözlés V 16:00:35 16:00:50 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: ismeretlen komolyzene V 16:00:50 16:04:04 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:00:00 0:03: A nap szentje V 16:04:04 16:09:43 00:05:39 0:05:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: ismeretlen komolyzene V 16:09:43 16:13:35 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:00:00 0:03: szignál V 16:13:35 16:14:17 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hitvalló - beszélgetés V 16:14:17 16:39:59 00:25:42 0:25:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Héjj Tibor Szent György Díjas cégvezetővel ismeretlen komolyzene V 16:39:59 16:44:51 00:04:52 0:00:00 0:04:52 0:04:52 0:00:00 0:00: Kovács Tibor István V 16:44:51 16:57:44 00:12:53 0:12:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10

11 fotókiállítása Veszprémben, a Szaléziánumban ismeretlen komolyzene V 16:57:44 17:02:50 00:05:06 0:00:00 0:05:06 0:00:00 0:00:00 0:05:06 beszélgetés Kovács V 17:02:50 17:23:31 00:20:41 0:20:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tibor Istvánnal, a tihanyi bencés apátság fotósával ismeretlen komolyzene V 17:23:31 17:27:52 00:04:21 0:00:00 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:04: szignál V 17:27:52 17:28:10 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 interjú Oberfrank Pállal V 17:28:10 17:54:26 00:26:16 0:26:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 a veszprémi Petőfi Színház igazgatójával ismeretlen komolyzene V 17:54:26 17:59:21 00:04:55 0:00:00 0:04:55 0:00:00 0:00:00 0:04:55 A veszprémi Padányi V 17:59:21 18:25:00 00:25:39 0:25:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Biró Márton Római Katolikus Gyakorló Iskola tanévnyítója ismeretlen komolyzene V 18:25:00 18:28:12 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:03: veszprémi tanévnyító V 18:28:12 18:52:08 00:23:56 0:23:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene V 18:52:08 18:53:08 00:01:00 0:00:00 0:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00: ismeretlen komolyzene V 18:53:08 18:56:44 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:03:36 Napi evangélium és V 18:56:44 18:59:19 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Horváth István Sándor gondolatai Szentmise közvetítés a V 18:59:19 19:52:59 00:53:40 0:53:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Veszprémi Szent László templomból Elköszönő V 19:52:59 19:54:51 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál Bp 15:59:58 16:00:14 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: instrumentális zene Bp 16:00:14 16:02:44 00:02:30 0:00:00 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:02:30 Kórusgála - A Mária Bp 16:02:44 17:59:40 01:56:56 0:25:43 1:31:13 1:31:13 0:00:00 0:00:00 Rádió kórusversenye helyezettjeinek gálakoncertje szignál Bp 17:59:40 17:59:56 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Szentmise közvetítés a Bp 17:59:56 18:00:44 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 váci a Hétkápolna kegytemplomból Technikai hiba alatt Bp 18:00:44 18:15:04 00:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: instrumentális zene Szentmise közvetítés a Bp 18:15:04 19:17:44 01:02:40 1:02:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 váci a Hétkápolna kegytemplomból szignál Bp 19:17:44 19:18:18 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: instrumentális zene Bp 19:18:18 19:18:51 00:00:33 0:00:00 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene Bp 19:18:51 19:23:18 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00: instrumentális zene Bp 19:23:18 19:29:24 00:06:06 0:00:00 0:06:06 0:00:00 0:00:00 0:06: szignál Bp 19:29:24 19:29:59 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egyházatyák tanítása - Bp 19:29:59 19:50:22 00:20:23 0:20:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Horváth Pál egyháztörténeti sorozata Hírpercek - A Mária Bp 19:50:22 19:54:59 00:04:37 0:04:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Rádió rövid, tematikus hírei szignál Bp 19:54:59 19:55:14 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ráhangoló - Készüljünk Bp 19:55:14 19:59:32 00:04:18 0:04:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: a nemzeti imára 11

12 szignál Bp 15:59:58 16:00:14 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hitvalló - beszélgetés Bp 16:00:14 16:23:13 00:22:59 0:22:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ókovács Szilveszterrel a Magyar Állami Operaház vezetőjével instrumentális zene Bp 16:23:13 16:25:05 00:01:52 0:00:00 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:01: szignál Bp 16:25:05 16:25:13 00:00:08 0:00:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Belső várkastély - Avilai Bp 16:25:13 16:27:36 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Nagy Szent Teréz gondolatai az év minden napjára magyar zene Bp 16:27:36 16:30:51 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00: szignál Bp 16:30:51 16:31:01 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Alma Mater - Bp 16:31:01 16:57:12 00:26:11 0:17:15 0:08:56 0:00:00 0:00:00 0:08:56 keresztény oktatási intézmények bemutatása instrumentális zene Bp 16:57:12 16:59:37 00:02:25 0:00:00 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:02: szignál Bp 16:59:37 17:00:12 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Csemetekert - Szent Bp 17:00:12 17:21:19 00:21:07 0:21:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Család Óvoda foglalkozása Zalaegerszeg szignál Bp 17:21:19 17:21:55 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tanúságtétel - Bp 17:21:55 17:40:26 00:18:31 0:18:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Személyes vallomások megtérésről, a hit segítő erejéről szignál Bp 17:40:26 17:40:48 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene Bp 17:40:48 17:45:04 00:04:16 0:00:00 0:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 A hét plébániája - Bp 17:45:04 18:30:10 00:45:06 0:45:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Bemutatkozik: Sümeg, kegytemplom hívő közössége szignál Bp 18:30:10 18:30:26 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Isten jelenlétében - Bp 18:30:26 18:43:24 00:12:58 0:12:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Varga László atya elmélkedése magyar zene Bp 18:43:24 18:45:59 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00: Márai Sándor: Ajándék Bp 18:45:59 18:47:08 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene Bp 18:47:08 18:50:48 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00: elmélkedés Bp 18:50:48 18:54:08 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: instrumentális zene Bp 18:54:08 18:55:04 00:00:56 0:00:00 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál Bp 18:55:04 18:55:13 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírpercek - A Mária Bp 18:55:13 18:59:42 00:04:29 0:04:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Rádió rövid, tematikus hírei szignál Bp 18:59:42 19:00:17 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Esti mese Bp 19:00:17 19:07:51 00:07:34 0:05:32 0:02:02 0:02:02 0:00:00 0:00: magyar zene Bp 19:07:51 19:15:05 00:07:14 0:00:00 0:07:14 0:07:14 0:00:00 0:00: szignál Bp 19:15:05 19:15:13 00:00:08 0:00:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kincseláda - Pölöskei Bp 19:15:13 19:49:49 00:34:36 0:27:44 0:06:52 0:06:52 0:00:00 0:00:00 Judit és Mihály atya tanulságos történetei instrumentális zene Bp 19:49:49 19:50:20 00:00:31 0:00:00 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: szignál Bp 19:50:20 19:50:49 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid, tematikus Bp 19:50:49 19:54:58 00:04:09 0:04:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 12

13 hírei szignál Bp 19:54:58 19:55:13 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Ráhangoló - Készüljünk Bp 19:55:13 20:00:00 00:04:47 0:04:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: a nemzeti imára Magyarázat: a táblázat harmadik oszlopában a V jelölés a Médiaszolgáltató veszprémi adóját, míg a Bp jelölés a budapesti adóját jelenti. Budapest, január 7. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 13

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben