A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértése, továbbá engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Mária Rádió Frekvencia Kft.-vel (8200 Veszprém, Házgyári út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Kemenesalja (Celldömölk 92,5 MHz), Vértes (Mór 92,9 MHz), Barokk (Pápa 90,8 MHz) és Vár (Sárvár 95,2 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatások április 11-én sugárzott műsora során, valamint a Kemenesalja (Celldömölk 92,5 MHz) március 7 13-a közötti műsora során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Kemenesalja (Celldömölk 92,5 MHz), Mária Rádió Vértes (Mór 92,9 MHz), Barokk (Pápa 90,8 MHz) és Vár (Sárvár 95,2 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásait április 11-én, valamint a Mária Rádió Kemenesalja (Celldömölk 92,5 MHz) médiaszolgáltatását március 7-13-a között erre irányuló kérelem, annak médiatanácsi engedélyezése és szerződésmódosítás hiányában működtette hálózatban, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának

2 felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Kemenesalja, Vértes, Barokk és Vár állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásainak április 11- én sugárzott, valamint a Kemenesalja március 7-13-a között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá engedély nélküli hálózatba kapcsolódással megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 64. (1) bekezdése szerint: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. Az Mttv pontja szerint: Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében június 27-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 1187/2012. (VI.27.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékletében megállapította, hogy a Médiaszolgáltató A.) április 11-én a Kemenesalja, Vértes, Barokk és Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsorát nem a vállalt műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, és nem teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását. Továbbá a nevezett médiaszolgáltatások műsora a vizsgált napon teljes egészében, vagy csaknem egészében megegyezett az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein üzemeltetett adó műsorával, azaz a Médiaszolgáltató engedély nélkül hálózatba kapcsolódott. A 2

3 Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatások állandó megnevezésétől eltérő azonosító jelet alkalmazott. B.) március 7 13-a közötti műsorfolyama során a Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsorát nem a vállalt műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok, a szöveg, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, és nem a hatósági szerződésének megfelelően (azaz nem az abban vállalt, szerdai napon) teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor napi 1%-os arányára vonatkozó vállalását. Továbbá a nevezett médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adáshéten csaknem egészében megegyezett az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein üzemeltetett adó műsorával, azaz a Médiaszolgáltató engedély nélkül hálózatba kapcsolódott. A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Kemenesalja) eltérő azonosító jelet alkalmazott. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést július 9-én vette át, nyilatkozata pedig július 27-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz. A Médiaszolgáltató előadta, hogy sajnálattal vette tudomásul, hogy bizonyos műsoraik a Médiatanács értelmezése szerint nem tartoznak az Mttv a szerinti célt megvalósító műsorok közé, annak ellenére, hogy azok az általa meghatározott célközönségnek szólnak, és az ő igényeiket kívánják kielégíteni. A Médiaszolgáltató valamennyi érintett médiaszolgáltatás tekintetében kérte a 100 %-os vállalási arány 80 %-osra való csökkentését. Előadta továbbá, hogy A mi rádiónk című műsort a célt megvalósító osztályba sorolta, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalást pedig véleménye szerint teljesítette, azt tartani tudja. A műsoregyezőséggel kapcsolatban előadta, hogy a k Egyesületébe tartozó rádiók az ORTT által kiírt pályázatokat hasonló műsortervekkel adták be. Az egyes frekvenciákra is így nyerték el a Médiatanács támogatását, a műsoregyezőség erre vezethető vissza. Az adóazonosító jel hibás műsorba szerkesztésének orvoslásáról gondoskodni fognak. A Kemenesalja médiaszolgáltatás tekintetében végzett egy műsorhetet felölelő hatósági ellenőrzés eredményeivel kapcsolatban előadta, hogy a szöveg napi 80 %-os vállalási arányának 70 %-osra csökkentését kéri. A nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor napi 1%-os arányára vonatkozó vállalását álláspontja szerint teljesítette, ám ez műsorgyártási nehézségek miatt más napra esett a vizsgált időszakban, mint a hatósági szerződésben vállalt nap. Erre való tekintettel a probléma méltányos kezelését kérte. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalással kapcsolatban ismét előadta, hogy véleménye szerint a vállalást teljesítette. A Médiaszolgáltató végül megismételte kérelmét a hatósági szerződések akkénti módosítása iránt, hogy az Mttv a szerinti célt megvalósító műsorokra tett 100 %-os vállalást a Médiatanács 80 %-osra csökkentse az egyes jogosultságok esetén, valamint a Kemenesalja esetén a napi, heti, havi szövegarányra tett vállalásának 70 %-osra történő csökkentését is kérte. Kérte továbbá, hogy a Médiatanács engedélyezze a hálózatba kapcsolódást valamennyi érintett médiaszolgáltatás esetében úgy, hogy a hálózatos médiaszolgáltató az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. megnevezésű, Budapest 94,2 MHz műsora legyen. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. 3

4 A fentiek alapján a Médiatanács hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató április 11-én, illetve március 7 13-a között sugárzott médiaszolgáltatásait, és indított hatósági eljárást, melynek során megállapította a következőket: I. A vizsgált Médiaszolgáltató Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 896/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Celldömölk 92,5 MHz frekvencián. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: heti napi szöveg aránya 80 % 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló 100 % 100 % műsorszámok nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor - 1% (szerda) ismétlések aránya 30 % 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 100 % 100 A.) 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a április 11-i működése során műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 100%-nyi vállalás, 84%-nyi teljesítés); nem teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 35%-nyi vállalás, 5%-nyi teljesítés). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált napon csaknem egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Kemenesalja) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a budapesti adó műsorának közvetítésekor a FM 94,2, a saját idősávokban pedig a Celldömölk FM 92,5 adóazonosító szerepelt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. B.) 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a március 7 13-a közötti működése során a tárgyi médiaszolgáltatás műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; 4

5 alulteljesítette a szöveg heti arányára vonatkozó vállalását, és a vállalt napi arány is csupán két napon, március 8-án és 11-én teljesült, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; nem a Szerződésnek megfelelően (azaz nem az abban vállalt, szerdai napon) teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor napi 1%-os arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, mind heti, mind napi szinten, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint. 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adáshéten csaknem egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Kemenesalja) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a budapesti adó műsorának közvetítésekor a FM 94,2, a saját idősávokban pedig a Celldömölk FM 92,5 adóazonosító szerepelt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet. Fentiekre tekintettel a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. II. A vizsgált Médiaszolgáltató Vértes állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 898/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Mór 92,9 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: napi szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor 1% ismétlések aránya 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon (2012. április 11.) műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 100%-nyi vállalás, 86%-nyi teljesítés); nem teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 35%-nyi vállalás, 5%-nyi teljesítés). 5

6 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Vértes állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adásnapon teljes egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját elnevezése ( Vértes) helyett a, keresztény hang minden otthonban és a FM 94,2 azonosító jelet alkalmazta, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. Fentiekre tekintettel a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. III. A vizsgált Médiaszolgáltató Barokk állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 897/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Pápa 90,8 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: napi szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor 1% ismétlések aránya 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon (2012. április 11.) műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 100%-nyi vállalás, 85%-nyi teljesítés); nem teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 35%-nyi vállalás, 3%-nyi teljesítés). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Barokk állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adásnapon csaknem egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Barokk) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a budapesti adó műsorának közvetítésekor a FM 94,2, a saját idősávokban pedig a Pápa FM 90,8 adóazonosító szerepelt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 6

7 Fentiekre tekintettel a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. IV. A vizsgált Médiaszolgáltató Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 895/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Sárvár 95,2 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: napi szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor 1% ismétlések aránya 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon (2012. április 11.) műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 100%-nyi vállalás, 86%-nyi teljesítés); nem teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint; nem teljesítette helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 35%-nyi vállalás, 0%-nyi teljesítés). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adásnapon teljes egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját elnevezése ( Vár) helyett a, keresztény hang minden otthonban és a FM 94,2 azonosító jelet alkalmazta, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. Fentiekre tekintettel a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 7

8 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését, a jogsértések súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. 8

9 Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül egyrészt a jogsértések súlyát vette figyelembe, hiszen a Médiaszolgáltatónak valamennyi vizsgálat alá vont médiaszolgáltatása tekintetében április 11-én a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalása jelentős mértékben alul-, vagy egyáltalán nem teljesült, és a műsorszámok teljesítésének aránya is mintegy %-al elmaradt a napi vállalástól. A vizsgált napon továbbá egyik érintett médiaszolgáltatásán sem teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását. A Médiatanács a Médiaszolgáltató Kemenesalja megnevezésű médiaszolgáltatásának március 7-13-a közötti műsorfolyama során feltárt jogsértések kapcsán figyelembe vette azok folyamatosságát is, hiszen a, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalás a vizsgált hét minden napján alulteljesült, és a szöveg napi arányára vonatkozó vállalás is csupán két napon teljesült. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződéseinek megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. A Médiaszolgáltatónak az eljárás során benyújtott szerződés-módosítás iránti kérelme jelen határozat keltével egyidejűleg áttételre került az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező Médiaszolgáltatási főosztálynak további intézkedésre. A Médiatanács a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor kapcsán figyelembe vette azt is, hogy a Médiaszolgáltató a Kemenesalja megnevezésű médiaszolgáltatásán március 7 13-a között sugárzott műsorfolyama során március 12- én napi vállalását jelentősen túlteljesítette (14,4 %). A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a vállalt műsorstruktúrától való eltérés miatt médiaszolgáltatásonként a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft (tehát összesen ,- Ft) bírságot, továbbá az engedély nélküli 9

10 hálózatba kapcsolódásra tekintettel a maximálisan kiszabható bírság 0,1 %-ának megfelelő összegű, azaz további ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, augusztus 15. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 10

11 I. számú melléklet a Médiatanács 1495/2012. (VIII. 15.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai I. A vizsgált Médiaszolgáltató Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 896/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Celldömölk 92,5 MHz frekvencián. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: heti napi szöveg aránya 80 % 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló 100 % 100 % műsorszámok nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor - 1% (szerda) ismétlések aránya 30 % 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 100 % 100 % A.) 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a április 11-i működése során műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását a vizsgált adásnapon (ennek oka az, hogy nem nyertek elfogadást műsorszámként a köszönetnyilvánítások és a felkonferálás nélkül közzétett zenei egységek); nem teljesítette továbbá a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását (ilyen jellegű téma ugyan néhány gondolat erejéig felbukkant A mi rádiónk című műsorban, amelyben említésre került a cigány pasztoráció kérdése, ez azonban nem minősül a vállalás teljesítésének), alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását is (helyi celldömölki kötődésű műsorelemként A dicsőséges szentolvasó elmélkedő, Szentmise közvetítése a celldömölki Nagyboldogasszony templomból és a Helyi plébánia hirdetményei című szegmensek kerültek elfogadásra, azonban a vállalt (35%) és teljesített (5%) arány között jelentős volt a különbség). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián üzemeltetett adását a Magyarországi Közhasznú Alapítvány és a Frekvencia Kft. Médiaszolgáltatók egyidejűleg, vagy csaknem egyidejűleg szolgáltatták. A Palota, Bakony, Mária Rádió Völgyhíd, Kemenesalja, Vértes, Barokk és Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatások műsora ugyanis a vizsgált adásnapon teljes egészében, vagy csaknem egészében megegyezett egymással, továbbá az azonos műsor sugárzása gyakorlatilag egyidejű volt. Az egyes adók műsorának rögzítése során az időbeli eltéréseket kizárólag az alábbi technikai tényezők okozták: 1. a felvételt készítő készülékek felvétel közbeni szinkronizálása nem volt lehetséges, 2. a budapesti frekvencián hallható adás akadozott, illetve a felvétel 00:20:00 órakor kezdődött el, 3. az ajkai adón a 14:50-20:00 óra közötti műsor nem volt hallható (helyette sistergés szerepelt a felvételen), 11

12 4. a hálózatba kapcsolódást és szétválást jelző csend és 5. a helyi adók műsorának többszöri konvertálása. A fentiek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált napon csaknem egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, az alábbiak szerint: 00:00-15:59:24 óra között a budapesti műsor, 15:59:24-19:55 óra között saját műsor, 19:55-24:00 óra között a budapesti műsor szerepelt a kínálatban. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját elnevezésétől ( Kemenesalja) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a budapesti adó műsorának közvetítésekor a FM 94,2, a saját idősávokban pedig a Celldömölk FM 92,5 adóazonosító szerepelt. B.) 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a március közötti működése során a tárgyi médiaszolgáltatás műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását a vizsgált adáshéten (a különbség, bár csekély mértékű volt, de a vizsgált hét valamennyi napján megmutatkozott, és ennek következtében a heti vállalás sem teljesült, megállapítható továbbá, hogy a vállalás és teljesítés közötti különbség oka, hogy nem kerültek elfogadásra műsorként a Médiaszolgáltató által közzétett különféle felhívások és promóciós szegmensek); alulteljesítette a szöveg heti arányára vonatkozó vállalását, és a vállalt napi arány is csupán két napon, március 8-án és 11-én teljesült; nem a Szerződésnek megfelelően (azaz nem az abban vállalt, szerdai napon) teljesítette a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor napi 1%-os arányára vonatkozó vállalását; alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, mind heti, mind napi szinten (helyi celldömölki - kötődésű műsorelemként a Keresztúti imádság a celldömölki Nagyboldogasszony templomból, Szentmise közvetítése a celldömölki Nagyboldogasszony templomból, A celldömölki ifjúsági közösség bemutatkozása, A Köztünk élő keresztények: a celldömölki apácák 1992-ből, és a Helyi plébánia hirdetményei című műsorszámok kerültek elfogadásra, ám sem a heti, sem a napi szintű vállalás (35%) nem teljesült a vizsgált adáshéten, illetve egyes napjain). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adáshéten csaknem egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, az alábbiak szerint: 00:00-16:00: óra között a budapesti műsora, 16:00-20:00 óra között saját műsor, 20:00-24:00 óra között ismét a budapesti műsor szerepelt a kínálatban. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját állandó megnevezésétől (Mária Rádió Kemenesalja) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a budapesti adó műsorának közvetítésekor a FM 94,2, a saját idősávokban pedig a Celldömölk FM 92,5 adóazonosító szerepelt. 12

13 II. A vizsgált Médiaszolgáltató Vértes állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 898/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Mór 92,9 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor 1% ismétlések aránya 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya napi 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását a vizsgált adásnapon (mivel nem nyertek elfogadást műsorszámként a köszönetnyilvánítások, az adóazonosítók - szignál - és a felkonferálás nélkül közzétett zenei egységek), nem teljesítette továbbá a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását (ilyen jellegű téma ugyan néhány gondolat erejéig felbukkant A mi rádiónk című műsorban, amelyben említésre került a cigány pasztoráció kérdése, ez azonban nem minősül a vállalás teljesítésének), alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását is (helyi - Mór és/vagy térsége - közéleti tartalomként A mi rádiónk című műsorból a Mórra vonatkozó gondolatok, Pintér Józsefné és Szederkényi atya köszönetnyilvánítása, a Szentolvasó Bodajkról és a Szentmise Bodajkról című elemek voltak elfogadhatók, azonban a vállalt (35%) és teljesített (5%) arány között számottevő volt a különbség). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián üzemeltetett adását a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány és a Frekvencia Kft. Médiaszolgáltatók egyidejűleg, vagy csaknem egyidejűleg szolgáltatták. A Palota, Bakony, Völgyhíd, Kemenesalja, Vértes, Mária Rádió Barokk és Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatások műsora ugyanis a vizsgált adásnapon teljes egészében, vagy csaknem egészében megegyezett egymással, továbbá az azonos műsor sugárzása gyakorlatilag egyidejű volt. (az egyes adók műsorának rögzítése során az időbeli eltéréseket kizárólag technikai tényezők okozták). A fentiek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Vértes állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adásnapon teljes egészében megegyezett a budapesti adó műsorával. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját elnevezése ( Vértes) helyett a, keresztény hang minden otthonban és a FM 94,2 azonosító jelet alkalmazta. 13

14 III. A vizsgált Médiaszolgáltató Barokk állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 897/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Pápa 90,8 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor 1% ismétlések aránya 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya napi 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását a vizsgált adásnapon (mivel nem nyertek elfogadást műsorszámként a köszönetnyilvánítások és a felkonferálás nélkül közzétett zenei egységek), nem teljesítette továbbá a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását (ilyen jellegű téma ugyan néhány gondolat erejéig felbukkant A mi rádiónk című műsorban, amelyben említésre került a cigány pasztoráció kérdése, ez azonban nem minősül a vállalás teljesítésének), alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását is (helyi - Pápához és/vagy a térséghez köthető - közélettel foglalkozó elemként csupán a helyi hírek, a Rózsafüzér imádság és a hallgatói észrevételek kerültek elfogadásra, ennek következtében a vállalt (35%) és teljesített (3%) arány között jelentős különbség volt tapasztalható.) 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián üzemeltetett adását a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány és a Frekvencia Kft. Médiaszolgáltatók egyidejűleg, vagy csaknem egyidejűleg szolgáltatták. A Palota, Bakony, Völgyhíd, Kemenesalja, Vértes, Barokk és Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatások műsora ugyanis a vizsgált adásnapon teljes egészében, vagy csaknem egészében megegyezett egymással, továbbá az azonos műsor sugárzása gyakorlatilag egyidejű volt. (az egyes adók műsorának rögzítése során az időbeli eltéréseket kizárólag technikai tényezők okozták). A fentiek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Barokk állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adásnapon csaknem egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, az alábbiak szerint: óra között a budapesti műsor, óra között saját műsor, 18-18:45 óra között a budapesti műsor, 18:45-20 óra között saját műsor és óra között a budapesti műsor szerepelt a kínálatban. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját megnevezésétől ( Barokk) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a budapesti adó műsorának közvetítésekor a 14

15 FM 94,2, a saját idősávokban pedig a Pápa FM 90,8 adóazonosító szerepelt. IV. A vizsgált Médiaszolgáltató Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 895/2011. (VII. 6.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Sárvár 95,2 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: napi szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % nemzeti és etnikai csoportok számára készített műsor 1% ismétlések aránya 30% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon műsorát nem a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását a vizsgált adásnapon (mivel nem nyertek elfogadást műsorszámként a köszönetnyilvánítások, az adóazonosítók - szignál - és a felkonferálás nélkül közzétett zenei egységek), nem teljesítette továbbá a nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor arányára vonatkozó napi 1%-os vállalását (ilyen jellegű téma ugyan néhány gondolat erejéig felbukkant A mi rádiónk című műsorban, amelyben említésre került a cigány pasztoráció kérdése, ez azonban nem minősül a vállalás teljesítésének), alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását is (helyi, Sárvárral kapcsolatos elem A mi rádiónk című műsorban és Szederkényi atya köszönetnyilvánításában volt fellelhető, ezek hossza azonban csupán néhány másodpercnyi volt, mely gyakorlatilag 0 %-nyi teljesítést jelentett a vállalt 35%-al szemben). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián üzemeltetett adását a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány és a Frekvencia Kft. Médiaszolgáltatók egyidejűleg, vagy csaknem egyidejűleg szolgáltatták. A Palota, Bakony, Völgyhíd, Kemenesalja, Vértes, Mária Rádió Barokk és Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatások műsora ugyanis a vizsgált adásnapon teljes egészében, vagy csaknem egészében megegyezett egymással, továbbá az azonos műsor sugárzása gyakorlatilag egyidejű volt. (az egyes adók műsorának rögzítése során az időbeli eltéréseket kizárólag technikai tényezők okozták). A fentiek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált adásnapon teljes egészében megegyezett a budapesti adó műsorával. 15

16 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás saját elnevezése ( Vár) helyett a, keresztény hang minden otthonban és a FM 94,2 azonosító jelet alkalmazta. A Médiaszolgáltató fentebb elemzett négy médiaszolgáltatásának április 11-én sugárzott műsoráról készült mérés eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza (A. táblázat): óó:pp:mp Barokk (Pápa) Kemenesalja (Celldömölk) Vár (Sárvár) Vértes (Mór) Műsoridő 23:57:03 23:59:54 23:59:50 23:59:54 Szöveg 19:27:06 19:32:29 19:57:57 20:00:44 Szöveg (%) 82% 80% 83% 83% Zene 4:29:57 4:27:25 4:01:53 3:59:10 Helyi közéleti műsor 0:44:02 1:20:11 0 1:15:07 Helyi közéleti műsor (%) 3% 5% 0 5% Hírek 1:14:00 1:14:00 1:14:00 1:14:00 Hírek (%) 5% 5% 5% 5% Közszolg műsor 20:43:28 20:27:12 20:58:39 21:04:27 Közszolg műsor (%) 85% 84% 86% 86% Nemzeti és etnikai műsor Nemzeti és etnikai műsor (%) Ismétlés 5:44:32 5:39:11 6:37:19 6:37:51 Ismétlés (%) 23% 22% 27% 27% Célcsoportnak szóló műsor 100% 100% 100% 100% 16

17 A Médiaszolgáltató Kemenesalja állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának a március közötti műsoráról készült mérés eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza (B. táblázat): Időtartam március 7. március 8. március 9. március 10. március 11. március 12. március 13. Összesen Vállalás % (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd (%) nap hét Műsoridő % 100% Szöveg Szöveg (%) 77,7% 81% 79,4% 77,4% 80,5% 76,7% 76,7% 78,5% 80% 80% Zene Magyar zene % Magyar zene (%) 64% Helyi, közéleti műsorszámok Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,25% 2,63% 8,54% 3,75% 12,4% 5,13% 5% 6,25% 35% 35% Híradás Híradás (%) 5,34% 4,3% 5,34% 6% 3,1% 5,5% 5,5% 5% 1% - Nemzeti, etnikai műsorszámok Nemzeti, etnikai műsorok (%) % 0% 1,3% 1% 0,8% 14,4% 0% 2,5% 1% (szerda) - Közszolg műsorszámok Közszolg műsorok (%) ,75% 97,8% 98,75% 99,3% 98,75% 98,7% 99,7% 98,8% 100% 100% Ismétlések Ismétlések 24,8% 15,8% 7,3% 25% 17% 25,8% 21,9% 19,7% 30% 30% (%) Célközönség Célközönség 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (%) Budapest, augusztus 15. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 17

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben