A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Szabó Ferenccel (8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 58.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Rádió Balaton adóján a március 8-14-i adáshéten eltért a szöveg napi aránya, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi és heti arányai, valamint a közszolgálati műsorszámok napi és heti arányai kapcsán vállalt műsorszerkezettől, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben a közszolgálati műsorszámok heti aránya kapcsán előírt törvényi követelményeket, amely miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás március között sugárzott műsorát, amelynek során a szöveg napi arányai, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi és heti arányai, valamint a közszolgálati műsorszámok napi és heti arányai kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében április 8. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a 321/2014. (IV. 8.) számú, MN/8929-4/2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést április 25-én vette át, s nyilatkozata május 16-án érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a napi szövegarány két adásnapon történt alulteljesítésével kapcsolatban előadta, hogy e napokon technikai problémák miatt maradt el a napi szövegarány teljesítése, s kérte annak figyelembevételét, hogy mindössze néhány százalékkal maradt el a vállalástól, továbbá a heti vállalás teljesült. A helyi műsorok arányának alulteljesítésével kapcsolatban kifejtette, hogy minden elektronikus és nyomtatott sajtóban megjelenő helyi, fokihegyi és siófoki hírt ismertetni szokott, egyúttal a helyi jótékonysági rendezvényekre és programokra is rendszeresen felhívja a figyelmet. Ennek megfelelően a vizsgált időszakban, napi átlagban 4 db online cikk jelent meg a helyi elektronikus sajtóban, és a héten 5 cikk a nyomtatott sajtóban, amelyek közül mindegyik ismertetésre került. A közszolgálati műsorarányok körében tapasztalt alulteljesítés kapcsán kérte annak a ténynek a méltánylását, hogy a tavalyi hatósági ellenőrzés során tapasztaltakhoz képest +80%-kal teljesített a mostani adáshéten, illetve azt, hogy a technikai berendezések, műszaki felszerelés bővítésével e tendenciát igyekszik folytatni. A közszolgálati arányok kapcsán kérte annak figyelembevételét is, hogy az előző ellenőrzéshez hasonlóan minden informatív műsorvezetői megszólalás közszolgálatinak minősült a jelen vizsgálat során. Ennek igazolása céljából feltüntetett egy táblázatot az általa említett két vizsgálat főbb adatairól, s kérelmezte, hogy a jelen eljárás tárgyát képező jogsértések súlyossága ezen adatok figyelembevételével kerüljön megállapításra. A Médiaszolgáltató egyúttal közölte, hogy folyamatosan törekszik vállalásai és a jogszabályban foglaltak maradéktalan teljesítésére, és utalt arra, hogy a médiaszolgáltatási tevékenység folytatásában kivétel nélkül önkéntesek vesznek részt, illetve, hogy minden helyi, környékbeli fiatal számára igyekszik megadni a lehetőséget a rádióban történő munkavégzésre, természetesen a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok betartása mellett, mert célja a tárgyilagos, fiatalos és közösségi médiaszolgáltatás. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Siófok 88,7 MHz kisközösségi vételkörzetű nem nyereségérdekelt médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 577/2011. (V. 4.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására, a médiaszolgáltatás egyúttal közösségi médiaszolgáltatásként került elismerésre. A Hatósági Szerződés az ismétlések maximális arányának meghatározására tekintettel a Médiatanács 830/2013. (V. 14.) számú döntésével, az állandó megnevezés (Rádió 88,7) Rádió Balaton -ra történő változtatására tekintettel pedig az 1250/2013. (VII. 24.) számú médiatanácsi döntéssel került módosításra. A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentiekben részletezett módosítással egységes szerkezetben szereplő Hatósági Szerződés pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.2. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 5.3. a médiaszolgáltatás állandó megnevezése július 24. napjától: Rádió Balaton 2

3 5.4. A Médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatást az Mttv. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján akként végzi, hogy egy adott településen, régióban, vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. A Médiaszolgáltató az általa szolgálni kívánt célcsoportként Siófok-Fokihegy lakótelep fiatal (15-25) lakóközösségét jelölte meg A médiaszolgáltatás sajátos arculata: Olyan közösségi médiaszolgáltatás, amely a vételkörzetben élő közösség kulturális és tájékoztatási céljait kívánja szolgálni A médiaszolgáltatás által elérni kívánt kisközösségi célcsoport megnevezése: Fokihegy lakótelep fiatal lakóközössége A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) Központi elemek Reggeli információs műsor, hírek, magazinműsor hírek, magazinműsor, zenei műsor hírek, interaktív magazinműsor, zenei műsor 5.8. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 33,33% 33,33% 33,33% Szöveg aránya 20,8% 20,8% 20,8% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 4,93% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0% 0% 0% Az 5.6. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya % 5.9. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként (%): havi heti napi 10% 10% 10% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 83,78% 83,78% 83,78% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 44,44% 44,44% 44,44% Szöveg aránya 25,88% 25,88% 25,88% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 6,57% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0% 0% 0% Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként (%): havi heti napi 11,11% 11,11% 11,11% 3

4 időtartam/arány (óra/perc/%) III III III III III III III.14. összesen vállalás napi heti műsoridő (óra) óra - 2. szöveg időtartama (perc) szöveg aránya (%) ,5 20, ,7 22,02 20,8% 20,8% zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) 54 - min. 50% (törvényi előírás) híradás időtartama (perc) híradás aránya (%) 5,5 5,7 5,3 6 5,5 5,6 5,5-4,93% helyi közéletet bemutató tartalmak időtartama (perc) helyi közéletet bemutató tartalmak aránya (%) közszolgálati tartalom időtartama (perc) közszolgálati tartalom aránya (%) ,5 3,2 1,8 1,6 1, ,33 % ,33% , ,5 67% 67% 7. ismétlés időtartama (perc) ismétlés aránya (%) 0 0 1,5 1,5 1, ,8 10% 10% 4

5 A teljesítés alakulása az éjszakai órák nélkül számított időszakban: időtartam/arány (óra/perc/%) III III III III III III III.14. összesen vállalás napi heti műsoridő (óra) óra - szöveg időtartama (perc) szöveg aránya (%) , , ,83 27,4 25,88 % 25,88% híradás időtartama (perc) híradás aránya (%) ,5 7-6,57% - helyi közéletet bemutató tartalmak időtartama (perc) helyi közéletet bemutató tartalmak aránya (%) 3 4 2,4 2,2 2,2 2,7 2,7 2,8 44,44 % 44,44% közszolgálati tartalom időtartama (perc) közszolgálati tartalom aránya (%) ,5 26,7 32,2 83,78 % 83,78% ismétlés időtartama (perc) ismétlés aránya (%) % 11% A fentiek alapján a Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, a hatósági ellenőrzés eredménye, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a napi teljes műsoridő viszonylatában irányadó napi szövegarányt érintő vállalását (20,8%) a vizsgált adáshét két napján nem teljesítette: a napi szövegarány március 8-án 17%-ot, 14-én pedig 19,7%-ot ért el, illetve március 8-án elmaradt az éjszakai órák nélküli napi műsoridő viszonylatában irányadó 25,88%-os vállalás teljesítése is, mivel e napon a szöveg aránya 22% volt; 2. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi teljes műsoridőhöz és az éjszakai órák nélküli napi műsoridőhöz viszonyított napi és heti aránya kapcsán tett vállalásait (a napi teljes műsoridő alapulvételével napi és heti 33,33%, az éjszakai órák nélküli napi műsoridő viszonylatában napi és heti 44,44%) a vizsgált adáshét minden napján és heti szinten is alulteljesítette, mivel az arány a napi teljes műsoridő alapulvételével március 8-án 2,5, 9-én 3,2, 10-én 1,8, 11-én és 12-én 1,6-1,6, 13-án és 14- én 2-2%, heti szinten 2%, az éjszakai órák nélküli napi műsoridő alapulvételével március 8-án 3, 9-én 4, 10- én 2,4, 11-én és 12-én 2,2-2,2, 13-án és 14-én 2,7-2,7%, heti szinten pedig 2,8% volt; 3. a közszolgálati tartalom kapcsán irányadó vállalásait (a napi teljes műsoridő alapulvételével napi és heti 67%, az éjszakai órák nélküli napi műsoridőhöz viszonyítva napi és heti 83,78%) a vizsgált adáshét egyetlen napján és heti szinten sem teljesítette: a közszolgálati arány a napi teljes műsoridő alapulvételével március 8-án 29, 9-én 43, 10-én és 11-én 30-30, 12-én 29, 13-án 37,5, 14-én 28%, és heti szinten 32,5%, az éjszakai órák nélküli napi műsoridőt tekintve március 8-án 33, 9-én 36, 10-én és 11-én 34-34, 12-én 33, 13-án 28,5, 14-én pedig 26,7, és heti szinten 32,2% volt. 5

6 Az Mttv. 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést is, tekintettel arra, hogy a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok aránya (32,5%) a vizsgált adáshéten nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló szám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatával kapcsolatban megállapította, hogy a napi szövegarány két adásnapon történt alulteljesítésével kapcsolatban kifejtettek megfelelnek a valóságnak (kisebb mértékű elmaradásokról van szó, és a heti vállalás teljesült), azonban ezek nem változtatnak a jogsértések tényén. A Médiaszolgáltató e körben technikai problémákra hivatkozott, azonban ezeket nem nevezte meg, egyúttal e hivatkozás irreleváns a jogsértések megállapítása szempontjából, figyelemmel arra, hogy a médiaszolgáltatói felelősség az Mttv. 3. -a értelmében objektív, a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok és a hatósági szerződéseikben foglaltak teljesítését. A Médiatanács az Mttv. 3. -ában foglaltakat irányadónak tekintette a Médiaszolgáltató által a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, valamint a közszolgálati műsorszámok körében megállapított alulteljesítések kapcsán előadottak esetében is. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 6

7 Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbi esetekben állapított meg jogsértést a Médiaszolgáltatóval szemben. határozat száma 1238/2012. (VII. 5.) 539/2013. (III. 27.) 1514/2013. (X. 16.) Médiaszolgáltató (médiaszolgáltatás) Szabó Ferenc (Fokihegyi Rádió) Szabó Ferenc (Rádió 88,7) Szabó Ferenc (Rádió 88,7) jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) Mttv. 63. (12), 66. (4) g) Mttv. 63. (12), 66. (4) g)-h) Mttv. 63. (12), 66. (4) g) február november június bírság, ,- Ft bírság, ,- Ft bírság, ,- Ft Tekintettel arra, hogy a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve a 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését negyedik alkalommal állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. 7

8 A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, valamint a közszolgálati műsorszámok napi arányait illetően a Hatósági Szerződés 5.8. és pontjában vállalt értékeket a vizsgált adáshéten folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, továbbá a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,16%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, május 20. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 8

9 Melléklet a Médiatanács 457/2014. (V. 20.) számú határozatához dátum műsorszám címe műsor tartalma kezdete vége nettó ideje szöveg zene magyar zene külföldi zene közszolgálat Magyar Zenei magyar zene 0:00:00 1:56:53 01:56:53 0:00:00 1:56:53 1:56:53 0:00:00 Válogatás Lemezjátszó a Nox pályafutása 1:56:53 1:58:06 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene (NOX) 1:58:06 2:12:27 00:14:21 0:00:00 0:14:21 0:14:21 0:00: Lemezjátszó a Nox pályafutása 2:12:27 2:14:57 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene (NOX) 2:14:57 2:26:58 00:12:01 0:00:00 0:12:01 0:12:01 0:00: Lemezjátszó a Nox pályafutása 2:26:58 2:29:55 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene (NOX) 2:29:55 2:41:15 00:11:20 0:00:00 0:11:20 0:11:20 0:00: Lemezjátszó a Nox pályafutása 2:41:15 2:43:58 00:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene (NOX) 2:43:58 2:55:58 00:12:00 0:00:00 0:12:00 0:12:00 0:00: Lemezjátszó a Nox pályafutása 2:55:58 2:56:27 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Zenei magyar zene 2:56:27 4:54:53 01:58:26 0:00:00 1:58:26 1:58:26 0:00:00 Válogatás A Mindentudás Heller Ágnes előadása 4:54:53 5:50:15 00:55:22 0:55:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egyeteme Magyar Zenei magyar zene 5:50:15 5:57:50 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:07:35 0:00:00 Válogatás Hírpercek közeledik pollenszezon 5:57:50 6:18:54 00:21:04 0:21:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 csúcsidőszaka Sztárportré Király L. Norbi 6:18:54 6:22:50 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (népszerűség) Sztárportré magyar zene 6:22:50 6:29:32 00:06:42 0:00:00 0:06:42 0:06:42 0:00: Hírek Ukrajna 6:29:32 6:32:28 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 6:32:28 6:41:35 00:09:07 0:00:00 0:09:07 0:09:07 0:00: Sztárportré Király L. Norbi 6:41:35 6:44:15 00:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (népszerűség) Sztárportré magyar zene 6:44:15 6:51:44 00:07:29 0:00:00 0:07:29 0:07:29 0:00: Sztárportré Király L. Norbi 6:51:44 6:54:09 00:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (népszerűség) Ism 9

10 Sztárportré magyar zene 6:54:09 6:57:23 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00: Hírek Ukrajna 6:57:23 7:00:18 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré Király L. Norbi (népszerűség) 7:00:18 7:04:06 00:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 7:04:06 7:15:07 00:11:01 0:00:00 0:11:01 0:11:01 0:00: Sztárportré Király L. Norbi (népszerűség) 7:15:07 7:18:00 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 7:18:00 7:26:00 00:08:00 0:00:00 0:08:00 0:08:00 0:00: Hírek Ukrajna 7:26:00 7:28:56 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 7:28:56 7:41:31 00:12:35 0:00:00 0:12:35 0:12:35 0:00: Sztárportré Király L. Norbi (népszerűség) 7:41:31 7:45:23 00:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Zenei magyar zene 7:45:23 7:56:40 00:11:17 0:00:00 0:11:17 0:11:17 0:00:00 Válogatás Hírek Ukrajna 7:56:40 7:59:36 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré Papadimitrou Athina (optimista szemlélet) 7:59:36 8:03:04 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 8:03:04 8:11:12 00:08:08 0:00:00 0:08:08 0:08:08 0:00: Sztárportré Papadimitrou Athina (optimista szemlélet) 8:11:12 8:15:38 00:04:26 0:04:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 8:15:38 8:27:33 00:11:55 0:00:00 0:11:55 0:11:55 0:00: Hírek Ukrajna 8:27:33 8:30:29 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 8:30:29 8:41:13 00:10:44 0:00:00 0:10:44 0:10:44 0:00: Sztárportré Papadimitrou Athina (optimista szemlélet) 8:41:13 8:45:31 00:04:18 0:04:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar zene 8:45:31 8:56:55 00:11:24 0:00:00 0:11:24 0:11:24 0:00: Hírek Ukrajna 8:56:55 8:59:50 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré Papadimitrou Athina (optimista szemlélet) 8:59:50 9:04:55 00:05:05 0:05:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré külföldi zene 9:04:55 9:08:03 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03: Sztárportré magyar zene 9:08:03 9:11:57 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: Sztárportré külföldi zene 9:11:57 9:14:19 00:02:22 0:00:00 0:02:22 0:00:00 0:02:22 10

11 Sztárportré Papadimitrou Athina 9:14:19 9:18:24 00:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (optimista szemlélet) Sztárportré külföldi zene 9:18:24 9:25:36 00:07:12 0:00:00 0:07:12 0:00:00 0:07: Hírek Ukrajna 9:25:36 9:28:31 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré külföldi zene 9:28:31 9:39:46 00:11:15 0:00:00 0:11:15 0:00:00 0:11: Sztárportré Papadimitrou Athina (optimista szemlélet) 9:39:46 9:44:12 00:04:26 0:04:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás külföldi zene 9:44:12 9:47:51 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 9:47:51 9:52:04 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:04:13 0:00: Zenei Válogatás külföldi zene 9:52:04 9:55:21 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 9:55:21 9:59:51 00:04:30 0:00:00 0:04:30 0:04:30 0:00: Hírek Ukrajna 9:59:51 10:01:47 00:01:56 0:01:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:01:47 10:05:30 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 Zenefolyam Maratoni Balatoni magyar zene 10:05:30 10:09:02 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:09:02 10:12:45 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni konf. 10:12:45 10:13:06 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:13:06 10:27:44 00:14:38 0:00:00 0:14:38 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni belvíz a Kis-Balaton 10:27:44 10:29:31 00:01:47 0:01:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 térségében Maratoni Balatoni magyar zene 10:29:31 10:33:40 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:33:40 10:41:41 00:08:01 0:00:00 0:08:01 0:00:00 0:08: Maratoni Balatoni Pi(szám) - 8 billiárd 10:41:41 10:43:24 00:01:43 0:01:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 tízedesjegy Maratoni Balatoni külföldi zene 10:43:24 10:50:44 00:07:20 0:00:00 0:07:20 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni magyar zene 10:50:44 10:54:46 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 11

12 Maratoni Balatoni konf. 10:54:46 10:55:14 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek tartós bérlet 10:55:14 10:58:26 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:58:26 11:02:55 00:04:29 0:00:00 0:04:29 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni magyar zene 11:02:55 11:07:12 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:04:17 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:07:12 11:10:58 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni kigyógyultak a HIVfertőzésből. 11:10:58 11:13:09 00:02:11 0:02:11 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:13:09 11:23:22 00:10:13 0:00:00 0:10:13 0:00:00 0:10: Maratoni Balatoni magyar zene 11:23:22 11:27:21 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:03:59 0:00: Maratoni Balatoni turizmus fejlesztés a 11:27:21 11:30:23 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Balatonon Maratoni Balatoni külföldi zene 11:30:23 11:34:04 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: reklám reklám 11:34:04 11:34:10 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni továbbélnek az 11:34:10 11:37:24 00:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 európaiak Maratoni Balatoni külföldi zene 11:37:24 11:44:07 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni magyar zene 11:44:07 11:48:17 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:48:17 11:55:57 00:07:40 0:00:00 0:07:40 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni konf. 11:55:57 11:56:21 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Zajvédő falak épülnek 11:56:21 11:59:11 00:02:50 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:59:11 12:03:28 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni magyar zene 12:03:28 12:07:31 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00:00 12

13 Maratoni Balatoni külföldi zene 12:07:31 12:14:07 00:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni gondolatolvasás 12:14:07 12:16:07 00:02:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:16:07 12:27:59 00:11:52 0:00:00 0:11:52 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni magyar zene 12:27:59 12:31:09 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:03:10 0:00: Maratoni Balatoni balatoni halászat 12:31:09 12:33:25 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:33:25 12:44:07 00:10:42 0:00:00 0:10:42 0:00:00 0:10: Maratoni Balatoni bántalmazott nők 12:44:07 12:46:48 00:02:41 0:02:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:46:48 12:53:58 00:07:10 0:00:00 0:07:10 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni magyar zene 12:53:58 12:58:12 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00: Maratoni Balatoni konf. 12:58:12 12:58:34 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek 40 milliós hóvirág 12:58:34 13:01:30 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:01:30 13:15:43 00:14:13 0:00:00 0:14:13 0:00:00 0:14: reklám reklám 13:15:43 13:16:13 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni placebo 13:16:13 13:18:31 00:02:18 0:02:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:18:31 13:25:19 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni balatoni régió turisztika 13:25:19 13:27:57 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:27:57 13:32:07 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni magyar zene 13:32:07 13:36:24 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:04:17 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:36:24 13:43:49 00:07:25 0:00:00 0:07:25 0:00:00 0:07:25 13

14 Maratoni Balatoni Eltűnt egy fiola halálos 13:43:49 13:44:52 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 virus Texasból Maratoni Balatoni külföldi zene 13:44:52 13:51:26 00:06:34 0:00:00 0:06:34 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni magyar zene 13:51:26 13:55:39 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:04:13 0:00: Maratoni Balatoni konf. 13:55:39 13:56:01 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek bölcsödei férőhelyek; balatoni borok 13:56:01 13:59:08 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Maratoni Balatoni külföldi zene 13:59:08 14:13:40 00:14:32 0:00:00 0:14:32 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni balatoni közlekedési 14:13:40 14:14:14 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 HÍRADÁS, helyi Maratoni Balatoni külföldi zene 14:14:14 14:17:52 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni magyar zene 14:17:52 14:21:33 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:21:33 14:28:23 00:06:50 0:00:00 0:06:50 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni balatoni vasút 14:28:23 14:29:56 00:01:33 0:01:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:29:56 14:33:39 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni magyar zene 14:33:39 14:37:56 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:04:17 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:37:56 14:44:58 00:07:02 0:00:00 0:07:02 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Bill Gates 14:44:58 14:46:53 00:01:55 0:01:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:46:53 14:53:50 00:06:57 0:00:00 0:06:57 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni magyar zene 14:53:50 14:57:19 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 14

15 Maratoni Balatoni konf. 14:57:19 14:57:40 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek nem lesz olcsóbb a 14:57:40 15:00:58 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 választás Balaton Life - konf. 15:00:58 15:01:18 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egészséges életmód magazin Balaton Life külföldi zene 15:01:18 15:04:50 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Balaton Life magyar zene 15:04:50 15:08:56 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Balaton Life külföldi zene 15:08:56 15:14:47 00:05:51 0:00:00 0:05:51 0:00:00 0:05: Balaton Life megfelelő folyadék bevitel 15:14:47 15:17:22 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 15:17:22 15:24:17 00:06:55 0:00:00 0:06:55 0:00:00 0:06: Balaton Life magyar zene 15:24:17 15:26:58 00:02:41 0:00:00 0:02:41 0:02:41 0:00: Balaton Life fekete kömény az egészség titka 15:26:58 15:29:30 00:02:32 0:02:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 15:29:30 15:43:26 00:13:56 0:00:00 0:13:56 0:00:00 0:13: Balaton Life kismama sport 15:43:26 15:46:02 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 15:46:02 15:49:48 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: Balaton Life magyar zene 15:49:48 15:53:17 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00: Balaton Life külföldi zene 15:53:17 15:56:33 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03: Balaton Life konf. 15:56:33 15:56:49 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek kevesebb az influenzás; balatoni kormányüdülő 15:56:49 15:59:54 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Balaton Life konf. 15:59:54 16:00:14 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life külföldi zene 16:00:14 16:12:30 00:12:16 0:00:00 0:12:16 0:00:00 0:12: Balaton Life tojás olyan mint az anyatej 16:12:30 16:15:23 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 16:15:23 16:18:48 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Balaton Life magyar zene 16:18:48 16:23:33 00:04:45 0:00:00 0:04:45 0:04:45 0:00: Balaton Life külföldi zene 16:23:33 16:27:00 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 15

16 Balaton Life természetes édes íz 16:27:00 16:30:06 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 16:30:06 16:40:58 00:10:52 0:00:00 0:10:52 0:00:00 0:10: Balaton Life magyar zene 16:40:58 16:44:20 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00: Balaton Life 6 illat, ami segít aludni 16:44:20 16:47:03 00:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 16:47:03 16:53:17 00:06:14 0:00:00 0:06:14 0:00:00 0:06: Balaton Life magyar zene 16:53:17 16:56:58 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Balaton Life konf. 16:56:58 16:57:12 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek bölcsödei férőhelyek; balatoni borok 16:57:12 17:00:20 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Balaton Life konf. 17:00:20 17:00:39 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life külföldi zene 17:00:39 17:03:28 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:00:00 0:02: Balaton Life magyar zene 17:03:28 17:07:05 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00: Balaton Life külföldi zene 17:07:05 17:10:44 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: Balaton Life piros ribizli 17:10:44 17:12:49 00:02:05 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 17:12:49 17:22:55 00:10:06 0:00:00 0:10:06 0:00:00 0:10: Balaton Life magyar zene 17:22:55 17:26:53 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00: Balaton Life együnk fokhagymát 17:26:53 17:29:20 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 17:29:20 17:40:22 00:11:02 0:00:00 0:11:02 0:00:00 0:11: Balaton Life medvehagyma 17:40:22 17:42:29 00:02:07 0:02:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 egészség, életmód Balaton Life külföldi zene 17:42:29 17:46:00 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03: Balaton Life magyar zene 17:46:00 17:50:13 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:04:13 0:00: Balaton Life külföldi zene 17:50:13 17:57:30 00:07:17 0:00:00 0:07:17 0:00:00 0:07: Balaton Life konf. 17:57:30 17:57:44 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 17:57:44 17:58:14 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek kevesebb az influenzás; balatoni kormányüdülő 17:58:14 18:01:12 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Club 30 külföldi zene 18:01:12 18:52:24 00:51:12 0:00:00 0:51:12 0:00:00 0:51:12 16

17 Magyar Zenei magyar zene 18:52:24 18:56:15 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 Válogatás Hírek bölcsödei férőhelyek; balatoni borok 18:56:15 18:59:23 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Club 30 külföldi zene 18:59:23 19:55:43 00:56:20 0:00:00 0:56:20 0:00:00 0:56: Hírek kevesebb az influenzás; balatoni kormányüdülő 19:55:43 19:58:40 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Balaton DJ külföldi zene 19:58:40 20:57:10 00:58:30 0:00:00 0:58:30 0:00:00 0:58: Hírek kevesebb az influenzás; balatoni kormányüdülő 20:57:10 21:00:07 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Balaton DJ külföldi zene 21:00:07 22:00:36 01:00:29 0:00:00 1:00:29 0:00:00 1:00: Hírek kevesebb az influenzás; balatoni kormányüdülő 22:00:36 22:03:33 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Magyar Zenei magyar zene 22:03:33 0:00:00 01:56:27 0:00:00 1:56:27 1:56:27 0:00:00 Válogatás Magyar Zenei magyar zene 0:00:00 0:13:43 00:13:43 0:00:00 0:13:43 0:13:43 0:00:00 Válogatás Hírek kevesebb az influenzás; balatoni kormányüdülő 0:13:43 0:16:40 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (helyi) Hallgass hazait! konf. 0:16:40 0:17:31 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 0:17:31 0:21:27 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Hallgass hazait! Hangmás zenekar 0:21:27 0:24:14 00:02:47 0:02:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 0:24:14 0:27:54 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Hallgass hazait! Hangmás zenekar 0:27:54 0:32:06 00:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 0:32:06 0:35:44 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00: Hallgass hazait! Hangmás zenekar 0:35:44 0:38:10 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 0:38:10 0:48:09 00:09:59 0:00:00 0:09:59 0:09:59 0:00: Hallgass hazait! Hangmás zenekar 0:48:09 0:51:13 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 0:51:13 0:55:15 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: Hallgass hazait! Hangmás zenekar 0:55:15 0:59:06 00:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 0:59:06 1:03:01 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Hallgass hazait! Hangmás zenekar 1:03:01 1:06:24 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17

18 Hallgass hazait! magyar zene 1:06:24 1:19:34 00:13:10 0:00:00 0:13:10 0:13:10 0:00: Hallgass hazait! Temesi Berci 1:19:34 1:23:13 00:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 1:23:13 1:25:44 00:02:31 0:00:00 0:02:31 0:02:31 0:00: Hallgass hazait! Temesi Berci 1:25:44 1:29:07 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 1:29:07 1:33:54 00:04:47 0:00:00 0:04:47 0:04:47 0:00: Hallgass hazait! Temesi Berci 1:33:54 1:38:19 00:04:25 0:04:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 1:38:19 1:49:55 00:11:36 0:00:00 0:11:36 0:11:36 0:00: Hallgass hazait! Temesi Berci 1:49:55 1:55:37 00:05:42 0:05:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 1:55:37 1:59:43 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Hallgass hazait! Temesi Berci 1:59:43 2:03:55 00:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! külföldi zene 2:03:55 2:08:00 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:00:00 0:04: Hallgass hazait! Temesi Berci 2:08:00 2:09:57 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar zene 2:09:57 2:14:23 00:04:26 0:00:00 0:04:26 0:04:26 0:00: Lemezjátszó V-Tech zenekar pályafutása 2:14:23 2:15:21 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene 2:15:21 2:31:14 00:15:53 0:00:00 0:15:53 0:15:53 0:00: Lemezjátszó V-Tech zenekar pályafutása 2:31:14 2:33:30 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene 2:33:30 2:44:14 00:10:44 0:00:00 0:10:44 0:10:44 0:00: Lemezjátszó V-Tech zenekar pályafutása 2:44:14 2:46:38 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene 2:46:38 2:57:33 00:10:55 0:00:00 0:10:55 0:10:55 0:00: Lemezjátszó V-Tech zenekar pályafutása 2:57:33 3:00:30 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar zene 3:00:30 3:14:57 00:14:27 0:00:00 0:14:27 0:14:27 0:00: Lemezjátszó V-Tech zenekar pályafutása 3:14:57 3:15:19 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Zenei magyar zene 3:15:19 4:55:19 01:40:00 0:00:00 1:40:00 1:40:00 0:00:00 Válogatás A Mindentudás Egyeteme Gángó Gábor előadása 4:55:19 5:49:51 00:54:32 0:54:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18

19 Magyar Zenei magyar zene 5:49:51 5:57:11 00:07:20 0:00:00 0:07:20 0:07:20 0:00:00 Válogatás Hírpercek közeledik pollenszezon 5:57:11 6:18:14 00:21:03 0:21:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 csúcsidőszaka Tájoló magyar zene 6:18:14 6:22:11 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00: Tájoló több halat telepítenek a 6:22:11 6:23:40 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Balatonba Tájoló magyar zene 6:23:40 6:27:20 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Hírek kevesebb az influenzás; 6:27:20 6:30:17 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 balatoni kormányüdülő (helyi) Tájoló magyar zene 6:30:17 6:37:21 00:07:04 0:00:00 0:07:04 0:07:04 0:00: Tájoló ingyenes wifi Siófokon 6:37:21 6:39:06 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 6:39:06 6:49:30 00:10:24 0:00:00 0:10:24 0:10:24 0:00: Tájoló ideális a Balaton 6:49:30 6:50:50 00:01:20 0:01:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vízszintje Tájoló magyar zene 6:50:50 6:57:08 00:06:18 0:00:00 0:06:18 0:06:18 0:00: Hírek Párizs és Washington 6:57:08 7:00:06 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 7:00:06 7:03:49 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00: Tájoló Szárszói bűnmegelőzés 7:03:49 7:05:11 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 7:05:11 7:20:39 00:15:28 0:00:00 0:15:28 0:15:28 0:00: Tájoló A kompok jó szezont 7:20:39 7:22:26 00:01:47 0:01:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 zártak Tájoló magyar zene 7:22:26 7:29:24 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:06:58 0:00: Hírek Párizs és Washington 7:29:24 7:32:23 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 7:32:23 7:40:08 00:07:45 0:00:00 0:07:45 0:07:45 0:00: Tájoló hajléktalanok és Siófok 7:40:08 7:41:03 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 7:41:03 7:57:43 00:16:40 0:00:00 0:16:40 0:16:40 0:00: Hírek Timosenko Berlinben 7:57:43 8:00:40 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 8:00:40 8:04:41 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00: Tájoló Siófok bekeményít 8:04:41 8:06:27 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 8:06:27 8:17:41 00:11:14 0:00:00 0:11:14 0:11:14 0:00:00 ism 19

20 Tájoló zalavári orvhalász 8:17:41 8:18:55 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 8:18:55 8:26:29 00:07:34 0:00:00 0:07:34 0:07:34 0:00: Hírek Timosenko Berlinben 8:26:29 8:29:26 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 8:29:26 8:42:33 00:13:07 0:00:00 0:13:07 0:13:07 0:00: Tájoló börtönt kapott az orvhalász 8:42:33 8:57:01 00:14:28 0:14:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Nem jutottak el a Krímbe 8:57:01 9:00:05 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló külföldi zene 9:00:05 9:04:30 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:00:00 0:04: Tájoló lelövik a harrablókat a Balatonnál 9:04:30 9:05:35 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló külföldi zene 9:05:35 9:09:16 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Tájoló magyar zene 9:09:16 9:14:02 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:04:46 0:00: Tájoló külföldi zene 9:14:02 9:17:27 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Tájoló szükséges a busahalászat 9:17:27 9:18:32 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló külföldi zene 9:18:32 9:29:13 00:10:41 0:00:00 0:10:41 0:00:00 0:10: Hírek Nem jutottak el a Krímbe 9:29:13 9:32:17 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló külföldi zene 9:32:17 9:35:30 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03: Tájoló magyar zene 9:35:30 9:40:34 00:05:04 0:00:00 0:05:04 0:05:04 0:00: Tájoló külföldi zene 9:40:34 9:44:02 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03: Tájoló Siófok jobban teljesített 9:44:02 9:45:23 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló külföldi zene 9:45:23 9:49:09 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: Tájoló Szarvasok a faluban 9:49:09 9:50:39 00:01:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Tájoló magyar zene 9:50:39 9:54:23 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00: Tájoló külföldi zene 9:54:23 9:57:07 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 0:02: Hírek Szevasztopoli 9:57:07 10:00:14 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hadikikötő Maratoni Balatoni külföldi zene 10:00:14 10:03:49 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni magyar zene 10:03:49 10:08:07 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:04:18 0:00:00 20

21 Maratoni Balatoni külföldi zene 10:08:07 10:24:36 00:16:29 0:00:00 0:16:29 0:00:00 0:16: Maratoni Balatoni bringakölcsönzés a 10:24:36 10:26:18 00:01:42 0:01:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Balatonnál Maratoni Balatoni magyar zene 10:26:18 10:29:44 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:29:44 10:40:54 00:11:10 0:00:00 0:11:10 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni fehérje hiány okoz 10:40:54 10:43:01 00:02:07 0:02:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 tanulási problémákat Maratoni Balatoni külföldi zene 10:43:01 10:49:41 00:06:40 0:00:00 0:06:40 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni magyar zene 10:49:41 10:53:36 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:53:36 10:57:11 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni konf. 10:57:11 10:57:37 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Klicsko pártja 10:57:37 11:00:45 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:00:45 11:04:36 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni magyar zene 11:04:36 11:08:56 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:04:20 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:08:56 11:12:24 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni csökkent a népesség 11:12:24 11:15:06 00:02:42 0:02:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 száma Maratoni Balatoni külföldi zene 11:15:06 11:26:49 00:11:43 0:00:00 0:11:43 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni magyar zene 11:26:49 11:30:49 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Maratoni Balatoni Napelemek a Balaton 11:30:49 11:32:42 00:01:53 0:01:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 partján Maratoni Balatoni külföldi zene 11:32:42 11:35:38 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 0:02:56 21

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben