A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Szabó Ferenccel (8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 58.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Rádió Balaton adóján a október i adáshéten eltért a napi műsoridőtől, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi és heti arányai, valamint a közszolgálati műsorszámok napi és heti arányai kapcsán tett szerződéses vállalásaitól, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben a közszolgálati műsorszámok heti aránya kapcsán előírt törvényi követelményeket, amely miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás október között sugárzott műsorát, amelynek során a napi műsoridő, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi és heti arányai, valamint a közszolgálati műsorszámok napi és heti arányai kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében december 1. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében az 1165/2014. (XII. 1.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést december 27-én vette át, s nyilatkozata január 16-án érkezett meg a Hatósághoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a hatósági ellenőrzés során észlelt, október 11-i műsoridő-kiesés/adásszünet technikai meghibásodásra vezethető vissza, ugyanis meghibásodott az adásvezérlő számítógép winchestere. A hiba mielőbbi elhárítása érdekében a Médiaszolgáltató pótgépet tett a helyére, amellyel másnaptól, (2014. október 12.) hibátlanul és megszakításmentesen tudott műsort sugározni. E körben a Médiaszolgáltató kérte annak figyelembevételét, hogy kisköltségvetésű kisközösségi médiaszolgáltatást végez, amelynek esetében a technikai meghibásodás adáskieséssel járhat, egyúttal technikai felszereltsége és hasonló helyzetekre adható technikai válasza elmarad a kereskedelmi rádiók költségigényesebb megoldásaitól. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok körében észlelt alulteljesítések kapcsán a Médiaszolgáltató kifejtette, hogy minden interneten és nyomtatott sajtóban megjelenő helyi, fokihegyi és siófoki hírt ismertet, egyúttal folyamatosan felhívja a figyelmet a helyi jótékonysági rendezvényekre és programokra, azonban a vizsgált időszakban átlagosan 5 db cikk jelent meg a helyi elektronikus és 4 a helyi nyomtatott sajtóban, amelyeknek mindegyike ismertetésre került. A közszolgálati műsorszámok körében irányadó vállalások teljesítésének elmaradásával kapcsolatban a Médiaszolgáltató előadta, hogy folyamatosan törekszik e műsorszámok arányának növelésére, s a jelenlegi technikai feltételek maximális kihasználása mellett sikerült elérnie a megállapított 33,6%-os heti arányt. E körben a Médiaszolgáltató kérte annak figyelembevételét, hogy a műsorokat önkéntesek készítik, akik e munka és/vagy tanulás mellett végzett tevékenységükért nem kapnak anyagi juttatást, továbbá a közszolgálati tartalom arányának emelését célzó műszaki bővítés szándékát. A Médiaszolgáltató egyúttal kérte annak méltánylását, hogy az informatív műsorvezetői megszólalások kivétel nélkül közszolgálatinak minősültek. Nyilatkozata végén a Médiaszolgáltató ígéretet tett, hogy folyamatos innovációval igyekszik biztosítani a jogszabály- és szerződésszerű magatartást, a tárgyilagos, fiatalos és közösségi médiaszolgáltatást. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Siófok 88,7 MHz kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 577/2011. (V. 4.) számú határozata alapján, május 10-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Médiatanács 306/2014. (IV. 8.) számú döntése alapján meghatározásra került az ismétlések maximális aránya, az 1250/2013. (VII. 24.) számú médiatanácsi döntéssel Rádió Balatonra változott a médiaszolgáltatás állandó megnevezése, a Médiatanács 342/2014. (IV. 15.) számú döntése révén a médiaszolgáltatási jogosultság 5 évre megújításra került. A Hatósági Szerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozó rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően a Médiatanács 306/2014. (IV. 8.) számú döntése alapján módosításra kerültek. A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentiekben részletezett módosítással egységes szerkezetben szereplő Hatósági Szerződés pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 5.2. a médiaszolgáltatás állandó megnevezése július 24. napjától: Rádió Balaton 2

3 5.3. A Médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatást az Mttv. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján akként végzi, hogy egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. A Médiaszolgáltató az általa szolgálni kívánt célcsoportként Siófok-Fokihegy lakótelep fiatal (15-25) lakóközösségét jelölte meg A médiaszolgáltatás sajátos arculata: Olyan közösségi médiaszolgáltatás, amely a vételkörzetben élő közösség kulturális és tájékoztatási céljait kívánja szolgálni A médiaszolgáltatás által elérni kívánt kisközösségi célcsoport megnevezése: Fokihegy lakótelep fiatal lakóközössége A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) Központi elemek Reggeli információs műsor, hírek, magazinműsor hírek, magazinműsor, zenei műsor hírek, interaktív magazinműsor, zenei műsor 5.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 33,33% 33,33% 33,33% Szöveg aránya 20,8% 20,8% 20,8% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 4,93% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0% 0% 0% Az 5.5. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % 5.8. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként (%): havi heti napi Ismétlések aránya 10% 10% 10% 5.9. Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 83,78% 83,78% 83,78% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 44,44% 44,44% 44,44% Szöveg aránya 25,88% 25,88% 25,88% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 6,57% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0% 0% 0% Az 5.5. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi Ismétlések aránya 11,11% 11,11% 11,11% A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridő legalább 50%-át magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok éves átlagában legalább 25%-át öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia. A médiaszolgáltató köteles havonta adatokat szolgáltatni a Médiatanács számára az Mttv. 21. (2) bekezdése szerinti műsorkvótákra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséhez. 3

4 Időtartam/arány (óra/óra:perc/perc/%) műsoridő (óra/óra:perc) szöveg időtartama (perc) október 10. (péntek) október 11. (szo) 22 óra 24 perc október 12. (vas) október 13. (hétfő) október 14. (kedd) október 15. (sze) október 16 (csüt) teljesítés összesen 166 óra 24 perc napi vállalás heti 24 óra szöveg aránya (%) 21 20,8 29,1 20,1 20,1 20,7 22, ,8% 20,8% zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) ,1-50% 4. híradás időtartama (perc) híradás aránya (%) 7,6 6 8,2 6,9 7,4 6,9 8 7,3 4,93% helyi közéletet bemutató tartalmak időtartama (perc) helyi közéletet bemutató tartalmak aránya (%) közszolgálati tartalom időtartama (perc) közszolgálati tartalom aránya (%) ,9 2,7 1,8 1,7 1,6 2,1 1,9 33,33% 33,33% ,4 30, ,5 29,2 27,1 30,5 31,2 67% 67% 7. ismétlés időtartama (perc) ismétlés aránya (%) % 10% 8. célközönségnek szánt műsorszámok időtartama (óra/óra:perc) célközönségnek szánt műsorszámok aránya (%) óra 24 perc óra 24 perc % 67% A teljesítés alakulása az éjszakai órák nélkül számított időszakban: Időtartam/arány (óra/óra:perc/perc/%) műsoridő (óra/óra:perc) szöveg időtartama (perc) október 10. (péntek) október 11. (szo) 16 óra 24 perc október 12. (vas) október 13. (hétfő) október 14. (kedd) október 15. (sze) október 16. (csüt) teljesítés összesen 124 óra 24 perc napi vállalás heti szöveg aránya (%) 27,6 27,8 28,7 25,9 25,8 27,2 28,8 27,4 25,88% 25,88% 3. híradás időtartama (perc)

5 híradás aránya (%) 10,1 8,1 10,6 9,3 9,8 9,2 10,6 9,7 6,57% helyi közéletet bemutató tartalmak időtartama (perc) helyi közéletet bemutató tartalmak aránya (%) közszolgálati tartalom időtartama (perc) közszolgálati tartalom aránya (%) ,7 1,3 3,6 2,4 2,3 2,1 2,9 2,5 44,44% 44,44% ,5 35,2 35,9 32,4 33,1 30,3 34,9 33,6 83,78% 83,78% 6. ismétlés időtartama (perc) ismétlés aránya % % 11% 7. célközönségnek szánt műsorszámok időtartama (perc) célközönségnek szánt műsorszámok aránya (%) óra 24 perc óra 24 perc % 67% A fentiek alapján a Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, a hatósági ellenőrzés eredménye, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a vizsgált adáshét egy napján (2014. október 11.) a napi műsoridő a vállalt 24 óra/nappal ellentétben 22 óra 24 perc volt. 2. nem teljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi teljes műsoridőhöz és az éjszakai órák nélküli napi műsoridőhöz viszonyított napi és heti aránya kapcsán tett vállalásait (a napi teljes műsoridő alapulvételével napi és heti 33,33%, az éjszakai órák nélküli műsoridő alapulvételével pedig napi és heti 44,44%), mivel a napi teljes műsoridő alapulvételével október 10-én 2%-ban, 11-én 0,9%-ban, 12-én 2,7%-ban, 13-án 1,8%-ban, 14-én 1,7%-ban, 15-én 1,6%-ban, 16-án 2,1%- ban és heti szinten 1,9%-ban, az éjszakai órák nélküli napi műsoridő alapulvételével október 10-én 2,7%-ban, 11-én 1,3%-ban, 12-én 3,6%-ban, 13-án 2,4%-ban, 14-én 2,3%-ban, 15-én 2,1%-ban, 16-án 2,9%-ban, továbbá heti szinten 2,5%-ban tett közzé e körbe sorolható műsorszámokat. 3. a közszolgálati tartalom kapcsán irányadó vállalások (a napi teljes műsoridő alapulvételével napi és heti 67%, az éjszakai órák nélküli napi műsoridő alapulvételével napi és heti 83,78%) teljesítésére a vizsgált adáshét egyetlen napján, továbbá heti szinten sem került sor, ugyanis a közszolgálati arány a napi teljes műsoridő alapulvételével október 10-én 29,4%, 11-én 30,7%, 12-én 43%, 13-án 28,5%, 14-én 29,2%, 15-én 27,1%, 16-án 30,5%, és heti szinten 31,2%; az éjszakai órák nélküli napi műsoridő alapulvételével október 10-én 33,5%, 11-én 35,2%, 12-én 35,9%, 13-án 32,4%, 14-én 33,1%, 15-én 30,3%, 16-án pedig 34,9%, és heti szinten 33,6% volt. Az Mttv. 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 5

6 II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést is, tekintettel arra, hogy a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok időtartama (51 óra 55 perc) a vizsgált adáshéten nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át (112 óra). Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatával kapcsolatban megállapította, hogy a technikai meghibásodásra, a kis költségvetésre, valamint az önkéntes munkára történt hivatkozás irreleváns a jogsértés megállapítása szempontjából, figyelemmel arra, hogy a médiaszolgáltatói felelősség az Mttv. 3. -a értelmében objektív, a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok és a hatósági szerződéseikben foglaltak teljesítését. E körülmények az eset jellegétől függően a jogkövetkezmény megállapítása körében vehetők figyelembe. A Médiaszolgáltató előadta azt is, hogy a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok körében megállapított elmaradások oka a helyi hírek, események alacsony száma volt. Ezzel kapcsolatban a Médiatanács ugyancsak az objektív médiaszolgáltatói felelősségre hivatkozik, amelyből adódóan a médiaszolgáltatók kötelesek teljesíteni szerződéses vállalásaikat, s amennyiben ez a jellegénél fogva az adott körbe tartozó események, történések alacsony számából kifolyólag nem teljesíthető, kezdeményezniük kell a szerződéses vállalás mérséklését. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. 6

7 Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdés jogsértés idején hatályos szövege szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: határozat száma jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 1238/2012. (VII. 5.) Mttv. 63. (12), 66. (4) g) február bírság, ,- Ft 539/2013. (III. 27.) Mttv. 63. (12), 66. (4) g) november bírság, ,- Ft h) 1514/2013. (X. 16.) Mttv. 63. (12), 66. (4) g) június bírság, ,- Ft 457/2014. (V. 20.) Mttv. 63. (12), 66. (4) g) március bírság, ,- Ft Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács a jogsértések súlya körében azt vette figyelembe, hogy a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok körében irányadó vállalásokat a Médiaszolgáltató minden esetben több mint 90%-ban, a közszolgálati műsorszámok esetében irányadó vállalásokat pedig nagyjából fele arányban alulteljesítette. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve a 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését egy éven belül második alkalommal állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, így a jogsértések ismételtsége fennáll, másrészt pedig arra, hogy e jogsértések a fentiek következtében nem minősülnek csekély súlyúnak, kizárt az Mttv (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása. Erre figyelemmel a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 7

8 A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán és ismételtségén túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, valamint a közszolgálati műsorszámok napi teljes és az éjszakai órák nélküli napi műsoridőhöz viszonyított napi és heti arányait illetően a Hatósági Szerződés 5.7. és 5.9. pontjában vállalt értékeket a vizsgált adáshéten folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A fentiek okán a jogsértések súlyára, ismételtségére, folyamatosságára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, továbbá a 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,2%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, január 27. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 8

9 Melléklet a Médiatanács 103/2015. (I. 27.) számú határozatához dátum műsorszám címe műsorszám tartalma kezdete vége nettó ideje szöveg zene magyar nyelvű zene idegen nyelvű zene magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 0:00:00 2:00:45 02:00:45 0:00:00 2:00:45 2:00:45 0:00: Lemezjátszó Zséda 2:00:45 2:01:42 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:01:42 2:16:20 00:14:38 0:00:00 0:14:38 0:14:38 0:00: Lemezjátszó Zséda 2:16:20 2:17:32 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:17:32 2:29:20 00:11:48 0:00:00 0:11:48 0:11:48 0:00: Lemezjátszó Zséda 2:29:20 2:30:50 00:01:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:30:50 2:46:16 00:15:26 0:00:00 0:15:26 0:15:26 0:00: Lemezjátszó Zséda 2:46:16 2:47:20 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:47:20 3:02:07 00:14:47 0:00:00 0:14:47 0:14:47 0:00: Lemezjátszó Zséda 3:02:07 3:02:30 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 3:02:30 5:01:23 01:58:53 0:00:00 1:58:53 1:58:53 0:00: Mindentudás Egyeteme Mihály György előadása 5:01:23 5:56:02 00:54:39 0:54:39 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 5:56:02 5:59:40 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Rádiókabaré júliusi bemutató 2. rész 5:59:40 6:54:27 00:54:47 0:54:47 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 6:54:27 7:01:45 00:07:18 0:00:00 0:07:18 0:07:18 0:00: Hírpercek ország, világ 7:01:45 7:21:27 00:19:42 0:19:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 7:21:27 7:25:20 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:00:00 0:03: Jó reggelt, Balaton! konf. 7:25:20 7:25:44 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 7:25:44 7:32:12 00:06:28 0:00:00 0:06:28 0:06:28 0:00: Hírek ország, világ 7:32:12 7:35:27 00:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 7:35:27 7:42:15 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06: Jó reggelt, Balaton! több zajtól tartanak Siófokon 7:42:15 7:44:38 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 7:44:38 7:48:23 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 7:48:23 7:52:13 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00: Jó reggelt, Balaton! Balatoni pontyok 7:52:13 7:55:49 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9

10 Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 7:55:49 8:02:06 00:06:17 0:00:00 0:06:17 0:00:00 0:06: Jó reggelt, Balaton! konf. 8:02:06 8:02:32 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 8:02:32 8:02:47 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 8:02:47 8:06:05 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 8:06:05 8:09:42 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 8:09:42 8:13:21 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00: Jó reggelt, Balaton! üvegházhatás 8:13:21 8:15:33 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 8:15:33 8:27:46 00:12:13 0:00:00 0:12:13 0:00:00 0:12: Jó reggelt, Balaton! éhínség 8:27:46 8:29:15 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 8:29:15 8:32:10 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02: reklám helyi 8:32:10 8:32:40 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 8:32:40 8:35:57 00:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 8:35:57 8:42:38 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:00:00 0:06: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 8:42:38 8:49:55 00:07:17 0:00:00 0:07:17 0:07:17 0:00: Jó reggelt, Balaton! beleestek a Balatonba 8:49:55 8:50:40 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 8:50:40 8:57:15 00:06:35 0:00:00 0:06:35 0:00:00 0:06: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 8:57:15 9:00:36 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Jó reggelt, Balaton! konf. 9:00:36 9:01:04 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 9:01:04 9:02:18 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 9:02:18 9:05:35 00:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 9:05:35 9:09:57 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:00:00 0:04: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 9:09:57 9:13:47 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00: Jó reggelt, Balaton! szabadesés 9:13:47 9:15:17 00:01:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 9:15:17 9:26:44 00:11:27 0:00:00 0:11:27 0:00:00 0:11: Jó reggelt, Balaton! kínaik az IKEA-ban 9:26:44 9:28:04 00:01:20 0:01:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 9:28:04 9:31:12 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 9:31:12 9:35:30 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:04:18 0:00: Hírek ország, világ 9:35:30 9:38:27 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 9:38:27 9:49:20 00:10:53 0:00:00 0:10:53 0:00:00 0:10:53 10

11 Jó reggelt, Balaton! Balatoni Nyári Fesztivál 9:49:20 9:51:15 00:01:55 0:01:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt, Balaton! idegen nyelvű 9:51:15 9:58:06 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06: Jó reggelt, Balaton! magyar nyelvű 9:58:06 10:02:02 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Jó reggelt, Balaton! konf. 10:02:02 10:02:36 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 10:02:36 10:03:06 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 10:03:06 10:06:06 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 10:06:06 10:09:49 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 10:09:49 10:12:58 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:03:09 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 10:12:58 10:19:46 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. konf. 10:19:46 10:20:08 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 10:20:08 10:31:18 00:11:10 0:00:00 0:11:10 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 10:31:18 10:34:52 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Maratoni Balatoni Zf. A Balaton a társadalomé 10:34:52 10:36:56 00:02:04 0:02:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 10:36:56 10:48:19 00:11:23 0:00:00 0:11:23 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. tanulási problémák 10:48:19 10:50:32 00:02:13 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 10:50:32 10:56:37 00:06:05 0:00:00 0:06:05 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 10:56:37 11:00:26 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:00:26 11:04:16 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:03: Hírek ország, világ 11:04:16 11:07:14 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:07:14 11:11:06 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 11:11:06 11:14:53 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:14:53 11:21:27 00:06:34 0:00:00 0:06:34 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. csökkent a népesség 11:21:27 11:24:19 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:24:19 11:32:13 00:07:54 0:00:00 0:07:54 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 11:32:13 11:36:10 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00: Maratoni Balatoni Zf. Sió zsilip 11:36:10 11:38:38 00:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:38:38 11:45:27 00:06:49 0:00:00 0:06:49 0:00:00 0:06: reklám helyi 11:45:27 11:45:57 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. neandervölgyiek 11:45:57 11:48:15 00:02:18 0:02:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 11

12 Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:48:15 11:55:15 00:07:00 0:00:00 0:07:00 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 11:55:15 12:00:05 00:04:50 0:00:00 0:04:50 0:04:50 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:00:05 12:03:45 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03: Hírek ország, világ 12:03:45 12:06:39 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:06:39 12:10:20 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:10:20 12:14:14 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:14:14 12:18:20 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. vallástudomány 12:18:20 12:20:29 00:02:09 0:02:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:20:29 12:27:27 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:27:27 12:30:44 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00: Maratoni Balatoni Zf. uutoljára futotott ki a Balaton hajó 12:30:44 12:32:22 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:32:22 12:39:50 00:07:28 0:00:00 0:07:28 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:39:50 12:43:50 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:43:50 12:46:42 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 0:02: Maratoni Balatoni Zf. a világ legkönnyebb anyaga 12:46:42 12:48:23 00:01:41 0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:48:23 12:55:36 00:07:13 0:00:00 0:07:13 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:55:36 12:59:37 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:59:37 13:02:56 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03: Hírek ország, világ 13:02:56 13:05:51 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:05:51 13:10:16 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 13:10:16 13:14:55 00:04:39 0:00:00 0:04:39 0:04:39 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:14:55 13:21:19 00:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00:00 0:06: reklám helyi 13:21:19 13:22:44 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. kevesebbet alszunk 13:22:44 13:24:40 00:01:56 0:01:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:24:40 13:28:05 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 13:28:05 13:31:29 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00: Maratoni Balatoni Zf. Balatoni Kör 13:31:29 13:33:42 00:02:13 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:33:42 13:48:28 00:14:46 0:00:00 0:14:46 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni Zf. eladó őserdő 13:48:28 13:50:25 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 12

13 Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:50:25 13:57:27 00:07:02 0:00:00 0:07:02 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 13:57:27 14:01:12 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Hírek ország, világ 14:01:12 14:04:00 00:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:04:00 14:18:04 00:14:04 0:00:00 0:14:04 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni Zf. trafi 14:18:04 14:18:42 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:18:42 14:22:39 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 14:22:39 14:26:45 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:26:45 14:33:47 00:07:02 0:00:00 0:07:02 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. világökség lehet a Balaton-felvidék 14:33:47 14:35:59 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:35:59 14:40:34 00:04:35 0:00:00 0:04:35 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 14:40:34 14:44:23 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:44:23 14:47:47 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. Robert Redford 14:47:47 14:49:33 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:49:33 14:56:02 00:06:29 0:00:00 0:06:29 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 14:56:02 15:00:11 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Maratoni Balatoni Zf. konf. 15:00:11 15:00:33 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 15:00:33 15:00:48 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 15:00:48 15:03:38 00:02:50 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető konf. 15:03:38 15:04:02 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 15:04:02 15:07:45 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Délutáni levezető magyar nyelvű 15:07:45 15:11:11 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 15:11:11 15:17:42 00:06:31 0:00:00 0:06:31 0:00:00 0:06: Délutáni levezető újra bolygó lehet a Plutó 15:17:42 15:19:00 00:01:18 0:01:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 15:19:00 15:26:44 00:07:44 0:00:00 0:07:44 0:00:00 0:07: Délutáni levezető magyar nyelvű 15:26:44 15:29:42 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00: Délutáni levezető viharjelzés a Balatonnál 15:29:42 15:31:07 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 15:31:07 15:46:31 00:15:24 0:00:00 0:15:24 0:00:00 0:15: Délutáni levezető biotechnológia 15:46:31 15:47:52 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 15:47:52 15:53:52 00:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:00 0:06:00 13

14 Délutáni levezető magyar nyelvű 15:53:52 15:57:00 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 15:57:00 16:00:26 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03: Délutáni levezető konf. 16:00:26 16:00:39 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 16:00:39 16:01:09 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 16:01:09 16:04:15 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető konf. 16:04:15 16:04:36 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 16:04:36 16:16:04 00:11:28 0:00:00 0:11:28 0:00:00 0:11: Délutáni levezető magyar nyelvű 16:16:04 16:19:57 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00: Délutáni levezető elhagyta a Balatont a Balaton hajó 16:19:57 16:20:58 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 16:20:58 16:32:53 00:11:55 0:00:00 0:11:55 0:00:00 0:11: Délutáni levezető feketére festették a tavat 16:32:53 16:34:46 00:01:53 0:01:53 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 16:34:46 16:44:03 00:09:17 0:00:00 0:09:17 0:00:00 0:09: Délutáni levezető magyar nyelvű 16:44:03 16:48:01 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00: Délutáni levezető labor a siófoki iskolásoknak 16:48:01 16:49:09 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 16:49:09 16:56:28 00:07:19 0:00:00 0:07:19 0:00:00 0:07: Délutáni levezető magyar nyelvű 16:56:28 16:59:50 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00: Délutáni levezető konf. 16:59:50 17:00:03 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 17:00:03 17:00:33 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 17:00:33 17:03:40 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető konf. 17:03:40 17:03:57 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 17:03:57 17:08:03 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04: Délutáni levezető magyar nyelvű 17:08:03 17:12:18 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 17:12:18 17:15:16 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02: Délutáni levezető herpesz 17:15:16 17:16:31 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 17:16:31 17:26:32 00:10:01 0:00:00 0:10:01 0:00:00 0:10: Délutáni levezető magyar nyelvű 17:26:32 17:30:31 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:03:59 0:00: Délutáni levezető kamerákkal figyelnék a Balatont 17:30:31 17:32:02 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 17:32:02 17:42:21 00:10:19 0:00:00 0:10:19 0:00:00 0:10: Délutáni levezető Rubik kocka VB 17:42:21 17:44:01 00:01:40 0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14

15 Délutáni levezető idegen nyelvű 17:44:01 17:47:29 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03: Délutáni levezető magyar nyelvű 17:47:29 17:50:58 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00: Délutáni levezető idegen nyelvű 17:50:58 17:58:26 00:07:28 0:00:00 0:07:28 0:00:00 0:07: Délutáni levezető konf. 17:58:26 17:58:40 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 17:58:40 18:00:09 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 18:00:09 18:03:53 00:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 18:03:53 18:14:26 00:10:33 0:00:00 0:10:33 0:00:00 0:10: Zenei Válogatás magyar nyelvű 18:14:26 18:18:39 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:04:13 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 18:18:39 18:25:55 00:07:16 0:00:00 0:07:16 0:00:00 0:07: Zenei Válogatás magyar nyelvű 18:25:55 18:30:03 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 18:30:03 18:41:20 00:11:17 0:00:00 0:11:17 0:00:00 0:11: Zenei Válogatás magyar nyelvű 18:41:20 18:45:20 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 18:45:20 18:48:30 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar nyelvű 18:48:30 18:52:49 00:04:19 0:00:00 0:04:19 0:04:19 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 18:52:49 18:59:13 00:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00:00 0:06: Hírek ország, világ 18:59:13 19:02:53 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 19:02:53 19:13:31 00:10:38 0:00:00 0:10:38 0:00:00 0:10: Zenei Válogatás magyar nyelvű 19:13:31 19:17:05 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 19:17:05 19:24:17 00:07:12 0:00:00 0:07:12 0:00:00 0:07: Zenei Válogatás magyar nyelvű 19:24:17 19:28:26 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 19:28:26 19:40:20 00:11:54 0:00:00 0:11:54 0:00:00 0:11: Zenei Válogatás magyar nyelvű 19:40:20 19:43:57 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00: Zenei Válogatás idegen nyelvű 19:43:57 19:54:50 00:10:53 0:00:00 0:10:53 0:00:00 0:10: Zenei Válogatás magyar nyelvű 19:54:50 19:59:21 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:04:31 0:00: Hírek ország, világ 19:59:21 20:03:02 00:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton DJ idegen nyelvű 20:03:02 21:01:48 00:58:46 0:00:00 0:58:46 0:00:00 0:58: Hírek ország, világ 21:01:48 21:05:28 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! beszélgetés: Hien 21:05:28 21:06:00 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar nyelvű 21:06:00 21:09:25 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:03:25 0:00:00 15

16 Hallgass hazait! idegen nyelvű 21:09:25 21:14:11 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:00:00 0:04: Hallgass hazait! beszélgetés: Hien 21:14:11 21:18:32 00:04:21 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! idegen nyelvű 21:18:32 21:22:13 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Hallgass hazait! beszélgetés: Hien 21:22:13 21:24:27 00:02:14 0:02:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! idegen nyelvű 21:24:27 21:28:31 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:00:00 0:04: Hallgass hazait! beszélgetés: Hien 21:28:31 21:31:02 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! idegen nyelvű 21:31:02 21:34:29 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03: Hallgass hazait! magyar nyelvű 21:34:29 21:41:48 00:07:19 0:00:00 0:07:19 0:07:19 0:00: Hallgass hazait! beszélgetés: Holdviola 21:41:48 21:47:50 00:06:02 0:06:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar nyelvű 21:47:50 21:51:27 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00: Hallgass hazait! beszélgetés: Holdviola 21:51:27 21:56:26 00:04:59 0:04:59 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar nyelvű 21:56:26 22:00:16 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00: Hírek ország, világ 22:00:16 22:03:58 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! idegen nyelvű 22:03:58 22:08:10 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04: Hallgass hazait! magyar nyelvű 22:08:10 22:11:45 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:03:35 0:00: Hallgass hazait! beszélgetés: Holdviola 22:11:45 22:17:00 00:05:15 0:05:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar nyelvű 22:17:00 22:35:35 00:18:35 0:00:00 0:18:35 0:18:35 0:00: Hallgass hazait! beszélgetés: Holdviola 22:35:35 22:41:20 00:05:45 0:05:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! idegen nyelvű 22:41:20 22:44:57 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03: Hallgass hazait! beszélgetés: Holdviola 22:44:57 22:52:28 00:07:31 0:07:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Hallgass hazait! magyar nyelvű 22:52:28 22:59:45 00:07:17 0:00:00 0:07:17 0:07:17 0:00: Hallgass hazait! beszélgetés: Holdviola 22:59:45 23:00:17 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 23:00:17 0:00:00 00:59:43 0:00:00 0:59:43 0:59:43 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 0:00:00 2:00:42 02:00:42 0:00:00 2:00:42 2:00:42 0:00: Lemezjátszó Crystal együttes 2:00:42 2:01:22 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:01:22 2:17:57 00:16:35 0:00:00 0:16:35 0:16:35 0:00: Lemezjátszó Crystal együttes 2:17:57 2:18:49 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:18:49 2:31:48 00:12:59 0:00:00 0:12:59 0:12:59 0:00: Lemezjátszó Crystal együttes 2:31:48 2:32:28 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16

17 Lemezjátszó magyar nyelvű 2:32:28 2:45:05 00:12:37 0:00:00 0:12:37 0:12:37 0:00: Lemezjátszó Crystal együttes 2:45:05 2:46:21 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Lemezjátszó magyar nyelvű 2:46:21 3:03:06 00:16:45 0:00:00 0:16:45 0:16:45 0:00: Lemezjátszó Crystal együttes 3:03:06 3:03:41 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 3:03:41 5:01:52 01:58:11 0:00:00 1:58:11 1:58:11 0:00: Mindentudás Egyeteme Papp Zoltán előadása 5:01:52 5:56:10 00:54:18 0:54:18 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 5:56:10 6:03:37 00:07:27 0:00:00 0:07:27 0:07:27 0:00: Hírek ország, világ 6:03:37 6:07:03 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Rádiókabaré Hadházi László műsora 6:07:03 7:01:51 00:54:48 0:54:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírpercek ország, világ 7:01:51 7:21:34 00:19:43 0:19:43 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 7:21:34 7:25:12 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00: Sztárportré vendég: Kocsis Tibor 7:25:12 7:29:45 00:04:33 0:04:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 7:29:45 7:33:36 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00: Hírek ország, világ 7:33:36 7:36:30 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 7:36:30 7:43:53 00:07:23 0:00:00 0:07:23 0:07:23 0:00: Sztárportré vendég: Kocsis Tibor 7:43:53 7:47:58 00:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 7:47:58 7:54:30 00:06:32 0:00:00 0:06:32 0:06:32 0:00: Sztárportré vendég: Kocsis Tibor 7:54:30 7:58:18 00:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 7:58:18 8:02:12 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: Hírek ország, világ 8:02:12 8:05:06 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré vendég: Kocsis Tibor 8:05:06 8:09:30 00:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 8:09:30 8:12:43 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00: Sztárportré vendég: Kocsis Tibor 8:12:43 8:16:57 00:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 8:16:57 8:23:38 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:06:41 0:00: Sztárportré vendég: Kocsis Tibor 8:23:38 8:28:20 00:04:42 0:04:42 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 8:28:20 8:32:21 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00: Hírek ország, világ 8:32:21 8:35:13 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar nyelvűi Válogatás magyar nyelvű 8:35:13 8:38:26 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00: Sztárportré vendég: Karalyos Gábor magyar színész 8:38:26 8:42:30 00:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17

18 Sztárportré magyar nyelvű 8:42:30 8:53:05 00:10:35 0:00:00 0:10:35 0:10:35 0:00: Sztárportré vendég: Karalyos Gábor magyar színész 8:53:05 8:57:03 00:03:58 0:03:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 8:57:03 9:04:19 00:07:16 0:00:00 0:07:16 0:07:16 0:00: Hírek ország, világ 9:04:19 9:07:12 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré vendég: Karalyos Gábor magyar színész 9:07:12 9:10:30 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré idegen nyelvű 9:10:30 9:14:18 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03: Sztárportré magyar nyelvű 9:14:18 9:17:42 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00: Sztárportré idegen nyelvű 9:17:42 9:20:49 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03: Sztárportré vendég: Karalyos Gábor magyar színész 9:20:49 9:23:55 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré idegen nyelvű 9:23:55 9:30:24 00:06:29 0:00:00 0:06:29 0:00:00 0:06: Hírek ország, világ 9:30:24 9:33:38 00:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré vendég: Karalyos Gábor magyar színész 9:33:38 9:37:18 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Sztárportré magyar nyelvű 9:37:18 9:40:35 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00: Maratoni Balatoni Zf. Műszaki Hiba 9:40:35 11:16:45 01:36:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. bólogató fóka 11:16:45 11:19:23 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:19:23 11:30:21 00:10:58 0:00:00 0:10:58 0:00:00 0:10: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 11:30:21 11:34:10 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00: Maratoni Balatoni Zf. részegen engedte vezetni barátját 11:34:10 11:35:36 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Balatonfüreden Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:35:36 11:43:00 00:07:24 0:00:00 0:07:24 0:00:00 0:07: reklám helyi 11:43:00 11:43:05 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. csalnak a hallal 11:43:05 11:46:03 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:46:03 11:52:54 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 11:52:54 11:55:51 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 11:55:51 11:59:20 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. konf. 11:59:20 11:59:48 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 11:59:48 12:02:49 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:02:49 12:06:47 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:06:47 12:10:32 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:10:32 12:18:16 00:07:44 0:00:00 0:07:44 0:00:00 0:07:44 18

19 Maratoni Balatoni Zf. arat a tüdőrák Pekingben 12:18:16 12:20:48 00:02:32 0:02:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:20:48 12:32:37 00:11:49 0:00:00 0:11:49 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:32:37 12:36:19 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Maratoni Balatoni Zf. viharjelzés a Balatonnál 12:36:19 12:38:49 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:38:49 12:46:24 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. Obama hadat üzent 12:46:24 12:49:14 00:02:50 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 12:49:14 12:58:27 00:09:13 0:00:00 0:09:13 0:00:00 0:09: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 12:58:27 13:02:04 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00: Maratoni Balatoni Zf. konf. 13:02:04 13:02:40 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 13:02:40 13:05:41 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:05:41 13:09:43 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 13:09:43 13:13:27 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:13:27 13:20:08 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:00:00 0:06: reklám helyi 13:20:08 13:21:21 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. a magány káros 13:21:21 13:23:10 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:23:10 13:30:02 00:06:52 0:00:00 0:06:52 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 13:30:02 13:33:58 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Maratoni Balatoni Zf. balatoni fröccs 13:33:58 13:36:06 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:36:06 13:43:09 00:07:03 0:00:00 0:07:03 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. TV egészségtelenebb 13:43:09 13:44:59 00:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 13:44:59 13:56:44 00:11:45 0:00:00 0:11:45 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 13:56:44 14:00:13 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00: Maratoni Balatoni Zf. konf. 14:00:13 14:00:45 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:45 14:03:29 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:03:29 14:14:17 00:10:48 0:00:00 0:10:48 0:00:00 0:10: Maratoni Balatoni Zf. trafi 14:14:17 14:14:50 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:14:50 14:18:15 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 14:18:15 14:22:31 00:04:16 0:00:00 0:04:16 0:04:16 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:22:31 14:32:44 00:10:13 0:00:00 0:10:13 0:00:00 0:10:13 19

20 Maratoni Balatoni Zf. balatoni szőlőszüret 14:32:44 14:35:07 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:35:07 14:39:16 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 14:39:16 14:42:33 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:42:33 14:46:06 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. nyálkahal 14:46:06 14:49:13 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. idegen nyelvű 14:49:13 14:56:59 00:07:46 0:00:00 0:07:46 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar nyelvű 14:56:59 15:01:10 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:04:11 0:00: Maratoni Balatoni Zf. konf. 15:01:10 15:01:32 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 15:01:32 15:01:47 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 15:01:47 15:04:33 00:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life konf. 15:04:33 15:04:55 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 15:04:55 15:08:19 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Balaton Life magyar nyelvű 15:08:19 15:12:14 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 15:12:14 15:16:22 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:00:00 0:04: Balaton Life folyadék bevitel 15:16:22 15:18:57 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 15:18:57 15:26:10 00:07:13 0:00:00 0:07:13 0:00:00 0:07: Balaton Life magyar nyelvű 15:26:10 15:31:11 00:05:01 0:00:00 0:05:01 0:05:01 0:00: Balaton Life fekete kömény 15:31:11 15:33:44 00:02:33 0:02:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 15:33:44 15:44:10 00:10:26 0:00:00 0:10:26 0:00:00 0:10: Balaton Life sport várandosan 15:44:10 15:46:47 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 15:46:47 15:54:36 00:07:49 0:00:00 0:07:49 0:00:00 0:07: Balaton Life magyar nyelvű 15:54:36 15:58:26 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 15:58:26 16:01:58 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Balaton Life konf. 16:01:58 16:02:14 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 16:02:14 16:05:07 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 16:05:07 16:16:17 00:11:10 0:00:00 0:11:10 0:00:00 0:11: Balaton Life tojás, mint az anyatej 16:16:17 16:19:09 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Balaton Life idegen nyelvű 16:19:09 16:22:56 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03: Balaton Life magyar nyelvű 16:22:56 16:26:36 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben