A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Szabó Ferenc egyéni vállalkozóval (8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 58., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió 88,7 (Siófok 88,7 MHz ) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás november közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok és a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió 88,7 állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának november 22-1

2 28. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, az Mttv. 63. (12) bekezdésében, a 66. (4) bekezdés g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) és h) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:, g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló szám, politikai tájékoztató műsorszám, műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. ( ) h) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: ( ) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében február 6-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 216/2013. (II.6.) számú, MN/717-4/2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató vélelmezhetően megsértette a Médiatanács 818/2012.(V.2.) számú határozatával módosított 577/2011. (V.4.) számú, PJ/ /2011. ügyiratszámú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) foglaltakat, mivel nem a hatósági szerződésben meghatározott audiologót alkalmazta a vizsgált héten, valamint a zene-szöveg arányára, a helyi közélettel foglakozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára tett vállalását mind napi, mind heti szinten, valamint a közszolgálati műsorszámok napi és heti 67%-os arányára tett vállalását a vizsgált adáshéten, továbbá a közszolgálati műsorszámok és a magyar zenei műsorszámok heti aránya vonatkozó törvényi követelményt szintén alulteljesítette. Emellett a Médiatanács kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy mi az oka az általa üzemeltetett Rádió 88,7 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás november a között sugárzott műsorának a Hatóság részére hatósági ellenőrzés céljából rendelkezésére bocsátott, és a Hatóság által a Médiaszolgáltató ugyanezen időszakra vonatkozó médiaszolgáltatásáról a helyszínen készített felvételein szereplő adatok közötti eltérésnek. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról értesítő, 216/2013. (II.6.) számú médiatanácsi végzést a tértivevény tanúsága szerint február 28-án vette át, nyilatkozata március 11-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy figyelmetlenségből a hatósági ellenőrzés alá vont, november a közötti médiaszolgáltatása tekintetében az online adását rögzítette DVD-re és nem a Rádió 88,7 (Siófok 88,7 MHz) vételkörzetű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatásáét, és ez előbbit küldte be a Hatósághoz hatósági ellenőrzés céljából. A Médiaszolgáltató közölte, hogy a hibát Ő követte el, amelyből eredő felelősséget teljes mértékben vállalja. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában azt is közölte, hogy a évben az online médiaszolgáltatásában jóval több ismétlést tett közzé, mint amire az FM 88,7 MHz-es kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés értelmében lehetősége lett volna. A Médiaszolgáltató 2

3 azonban január 1-jétől egységesítette az online, valamint az FM 88,7 MHz-en sugárzott médiaszolgáltatását, így azok teljes mértékben megegyeznek. A Médiaszolgáltató kérte a Médiatanácsot, hogy kötelezze új adatszolgáltatásra, hogy megfelelően és hibátlanul tudja a Hatóság részére egy heti műsorfolyamát hatósági ellenőrzés céljából eljuttatni. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiaszolgáltatót a Médiatanács a hatósági szerződésben közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Siófok 88,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában elismerte, hogy az online adását és nem a Rádió 88,7 (Siófok 88,7 MHz) vételkörzetű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását - melyre a hatósági szerződés vonatkozikrögzítő felvételeket küldte be a Hatósághoz hatósági ellenőrzés céljából. Ennek okán az általa beküldött felvételek bizonyító erővel nem rendelkeznek, így a hatósági ellenőrzés alapjául a Hatóság által a Médiaszolgáltató november a közötti műsorfolyamáról a helyszínen készített felvételek szolgáltak. A hatósági szerződés szerint: 5.2. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 5.3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió 88, A Médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatást az Mttv. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján akként végzi, hogy egy adott településen, régióban, vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. A Médiaszolgáltató az általa szolgálni kívánt célcsoportként Siófok-Fokihegy lakótelep fiatal (15-25) lakóközösségét jelölte meg A médiaszolgáltatás sajátos arculata: Olyan közösségi médiaszolgáltatás, amely a vételkörzetben élő közösség és tájékoztatási céljait kívánja szolgálni A médiaszolgáltatás által elérni kívánt kisközösségi célcsoport megnevezése: Fokihegy lakótelep fiatal lakóközössége reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek Reggeli s műsor, hírek, magazinműsor hírek, magazinműsor, zenei műsor hírek, interaktív magazinműsor, zenei műsor 5.7. A médiaszolgáltatás központi elemei: Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 67% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 33,33% 33,33% 33,33% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 20,8% 20,8% 20,8% Ismétlések aránya 0% 0% 0% 3

4 Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya 4,93% - - 0% % Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a hatósági szerződés 5.3 és 5.7. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta az alábbiak szerint: 1. A Médiatanács a 818/2012.(V.2.) számú határozatában, a Médiaszolgáltató kérelmére, annak Siófok 88,7 MHz jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatás állandó megnevezését Fokihegy Rádió -ról Rádió 88,7 -re változtatta. A Médiaszolgáltató azonban a vizsgált héten a Rádió 88,7 audiológó helyett a Balaton Rádió és 88.7 Balaton Rádió audiologókat használta. ( a hatósági szerződés 5.3. pontja szerint) 2. A Médiaszolgáltató a zene-szöveg arányra tett heti és napi 20,8%-os vállalását alulteljesítette, tekintettel arra, hogy a szöveg aránya napi szinten 8-11,5% között alakult, heti szinten pedig 9% -ot tett ki, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő táblázat 2. és 2.a pontjai szerint. 3. A vizsgált műsorfolyamában helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat 27 másodperc és 49 perc közötti hosszúságban sugárzott a Médiaszolgáltató, így ezek aránya napi szinten 0,03-3% között mozgott, heti aránya pedig 1% volt, ezért e vállalása kapcsán alulteljesítette a hatósági szerződés 5.7. pontjában vállalt heti és napi 33,3-33,3%-os arányt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő táblázat 5. és 5.a pontjai szerint. 4. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 12 óra 37 perc közszolgálati tartalmat közvetített, amely napi szinten 6-10% közötti, míg heti szinten 7,5%-os aránynak felel meg, ezért e tekintetben tett napi és heti 67-67%-os vállalását alulteljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő táblázat 6. és 6.a pontjai szerint. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdését. Emellett a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati műsorszámok arányára vonatkozó törvényi rendelkezést is, ugyanis ezen műsorszámok aránya nem érte el az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt, a közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 67%-os arányát, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő táblázat 6. és 6.a pontjai szerint. A Médiaszolgáltató megsértette továbbá a magyar zenei műsorszámok arányára vonatkozó rendelkezést, mivel a vizsgált héten az általa közzétett zenei műsorszámok 2%-a minősült magyar zenei műnek, ezért az Mttv. 66. (4) bekezdése h) pontjában előírt minimális (a heti műsoridő 50%-a) kötelezettségének nem 4

5 tett eleget, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő táblázat 3. és 3.a pontjai szerint. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig egy esetben, a február a közötti médiaszolgáltatás kapcsán állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, mely vonatkozásában az 1238/2012. (VII. 11.) sz. határozatában Ft bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót. A Médiatanács megállapította, hogy mivel a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat egy éven belül második alkalommal sértette meg, valamint a hatósági ellenőrzés által vizsgált médiaszolgáltatása során a hatósági szerződésben tett vállalásaitól és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) és h) pontjában előírt törvényi kötelezettségétől jelentősen eltért, jelen jogsértései együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. 5

6 Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozásában jelen jogsértéseket megelőző 365 napon belül egy alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, tehát jelen jogsértések kapcsán az ismételtség Mttv (4) bekezdésében meghatározott fogalmi elemei nem állnak fent, de a jogsértések együttes súlyára figyelemmel nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: ( ) b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. ( ) A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl a folyamatosságát is figyelembe vette, az alábbiak szerint: A Médiaszolgáltató a vizsgált héten nem a hatósági szerződésben szereplő audiológót használta a műsorfolyamában, valamint a zene-szöveg arányára, a helyi közélettel foglakozó, a helyi mindennapi életet segítő és a közszolgálati műsorszámok arányára tett vállalásait a hét minden napján alulteljesítette, a fentiekben részletesen kifejtettek szerint. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,08 %- ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 6

7 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, március 27. A Médiatanács nevében: dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 1. számú melléklet a Médiatanács 539/2013. (III.27.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 88,7 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás november a között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során megállapította a hatósági szerződés 5.3. pontjában meghatározott a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől való eltérő audiologó alkalmazása, a hatósági szerződés 5.7. pontjában szereplő adatoktól eltérés kapcsán az Mttv. 63. (12) bekezdésében; az Mttv. 66. (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértését. A Médiaszolgáltatót a Médiatanács a 818/2012.(V.2.) számú határozatával módosított 577/2011. (V.4.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Siófok, 88,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A hatósági szerződés szerint: 5.2. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 5.3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió 88, A Médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatást az Mttv. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján akként végzi, hogy egy adott településen, régióban, vagy vétel körzetben élők tájékoztatásra, műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. A Médiaszolgáltató az általa szolgálni kívánt célcsoportként Siófok-Fokihegy lakótelep fiatal (15-25) lakóközösségét jelölte meg A médiaszolgáltatás sajátos arculata: Olyan közösségi médiaszolgáltatás, amely a vételkörzetben élő közösség és tájékoztatási céljait kívánja szolgálni A médiaszolgáltatás által elérni kívánt kisközösségi célcsoport megnevezése: Fokihegy lakótelep fiatal lakóközössége 5.7. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek Reggeli s műsor, hírek, magazinműsor hírek, magazinműsor, zenei műsor hírek, interaktív magazinműsor, zenei műsor Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 67% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 33,33% 33,33% 33,33% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 20,8% 20,8% 20,8% Ismétlések aránya 0% 0% 0% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 4,93% 8

9 A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya - - 0% % A hatósági ellenőrzés eredménye: A Médiaszolgáltató Rádió 88,7 (Siófok, 88,7 MHz) adójának november a közötti médiaszolgáltatása tekintetében a hatóság ellenőrzés eltérést tárt fel a helyszínen készített és a Médiaszolgáltató által a Hatóság rendelkezésére bocsátott felvételek között. Ezért az alábbi táblázatban a fehér színű sávok jelölik a Hatóság által készített, míg a szürke sávok a Médiaszolgáltató által beküldött felvételek hatósági ellenőrzéséből származó eredményeket. nov. 22. nov. 23. nov. 24. nov. 25. nov. 26. nov. 27. nov. 28. Összesen Eltéré s Vállalás Napi Heti 1. saját Műsoridő a.rádi ó Műsoridő saját 2.a.rádi ó 3.saját 3.a.rádi ó 4.saját 4.a.rádi ó Szöveg időtartama Szöveg % 8,5% 8,5% 10% 11,5% 9% 9% 8% 9% 20,8% 20,8% Szöveg időtartama perc Szöveg % 16,5% 17% 17% 19% 16% 16% 15% 17% +8% Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene % 2% 50% Zene időtartama perc Magyar zene időtartama perc Magyar zene % 51% +49% Híradás időtartama Híradás % 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5.3% 5% Híradás időtartama perc Híradás % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% -0.3% 5.saját Helyi közéletet bemutató tartalmak időtartama Helyi közéletet bemutató 8 9 0: :27 0,5% 0,6% 0,03% 3% 1% 2% 0,7% 1% 33,3% 33,3% 9

10 5.a.rádi ó 6.saját 6.a.rádi ó tartalmak % Helyi közéletet bemutató tartalmak időtartama Helyi közéletet bemutató tartalmak % Közszolgálati tartalom időtartama Közszolgálati tartalom % Közszolgálati tartalom időtartama Közszolgálati tartalom % perc 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1,5% +0,5% % 7% 9% 10% 6,5% 7% 6% 7,5% 67% 67% perc 15% 16% 16% 17% 14,5% 15% 14% 15% +7.5% 1. A Médiatanács 818/2012.(V.2.) számú határozatával a Médiaszolgáltató kérelmére módosította a hatósági szerződést, mely módosítás eredményeként a Médiaszolgáltató Siófok 88,7 MHz jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatás állandó megnevezését Fokihegy Rádió -ról Rádió 88,7 -re változtatta. A Médiaszolgáltató azonban a vizsgált héten a Rádió 88,7 audiológó helyett a Balaton Rádió és 88.7 Balaton Rádió audiologókat használta. (A hatósági szerződés 5.3 pontja) 2. A Médiaszolgáltató műsorában a zene dominált, napi szinten a szöveg aránya 8-11,5% között mozgott, míg a vizsgált hét viszonylatában 9%-ot tett ki. A Médiaszolgáltató a szövegarányra tett vállalását (20,8%/nap és hét) sem napi, sem heti szinten nem teljesítette. A Médiaszolgáltató által a Hatóság részére megküldött felvételeken napi szinten 15-19% között mozgott, míg heti szinten 16%-ot tett ki a szöveg aránya a zenei részhez viszonyítva. (A hatósági szerződés 5.7. pontja, fenti táblázat 2. és 2.a. pontjai) 3. A Médiaszolgáltató által sugárzott magyar zenei műsorszám heti aránya 2% (170 perc) volt. A Balaton DJ és a Mixműsor című műsorszámok nem kerültek elfogadásra magyar zenei programként, tekintettel arra, hogy az azokban szereplő zeneszámok nem feleltek meg az Mttv pontjában meghatározott magyar zenei mű fogalmának. A Médiaszolgáltató által a Hatóság részére megküldött felvételeken 51%-ot ért el a magyar zenei művek aránya. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten nem érte el az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott 50%-os kvótát. (A fenti táblázat 3. és 3.a pontjai) 4. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat a Médiaszolgáltató napi szinten 27 és 49 percben, azaz 0,03-3% közötti arányban sugárzott, így ezek aránya a vizsgált héten 1%-ot ért el, ezáltal nem teljesítette a hatósági szerződésben tett napi és heti 33,33%-33,33%-os vállalását. Helyi tartalomként a siófoki aktualitások (útinform, sportesemények és hírek), és a helyben élők mindennapi életvitelét segítő k (egy-egy mondatos közlések) kerültek elfogadásra. A Médiaszolgáltató által beküldött felvételeken 33 perccel több volt a k tartalma, de volt olyan műsorszám, ami az eredetileg közzétettben, vagyis a Hatóság által rögzítettben szerepelt, de a Hatóság rendelkezésére bocsátottban már nem (Pl. a zamárdi polgármesterrel készült interjú-sorozat, melyet november 25-én 07:20.55-től sugárzott a Médiaszolgáltató). (A hatósági szerződés 5.7. pontja, fenti táblázat 5. és 5.a. pontjai) 5. Az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható elemek időtartama napi szinten 6-10% között mozgott, míg heti szinten 12 óra 37 percet (7,5%) tett ki. A nagyobb szerkesztett egységekből álló műsorszámokból (Sztárportré, Jó reggelt Balaton!, Délutáni levezető, Balatoni Life, 10

11 Cooltúra és Balatoni Tájoló) csupán az informatív elemek kerültek elfogadásra. (Ezek a több órát is kitevő egységekben elszórtan megjelenő, rövid k formájában jelentek meg.) A közszolgálati műsorszámok időtartama és aránya vonatkozásában a tett vállalások (napi: 67%, heti:67%) a hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a vizsgált adáshét egyes napjain és heti szinten sem teljesültek, emellett a Médiaszolgáltató nem teljesítette az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában, a közszolgálati műsorszámok heti idejére előírt törvényi kötelezettségét sem. A Médiaszolgáltató által beküldött felvételeken a közszolgálati műsorszámok aránya duplája volt a ténylegesen közzétett műsorszámokéhoz képest. (A hatósági szerződés 5.7. pontja, fenti táblázat 6. és 6.a. pontjai) Budapest, március 27. A Médiatanács nevében: dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 11

12 2. számú melléklet a Médiatanács 539/2013. (III.27.) számú határozatához Hatóság felvételei Dátum Helyszínen felvett Műsor tartalma kezdés vég nettó idő szöveg zene magyar külföldi műsor zene zene közszolg. kat Mixműsor külföldi zene 0:00:00 5:59:53 05:59:53 0:00:00 5:59:53 0:00:00 5:59: Hírpercek Hírpercek 5:59:53 6:20:04 00:20:11 0:20:11 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! konf. 6:20:04 6:21:00 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:21:00 6:24:33 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! névnapok 6:24:33 6:25:20 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:25:20 6:28:46 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03: Hírek Hírek 6:28:46 6:31:43 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:31:43 6:38:24 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:00:00 0:06: Jó reggelt Balaton! kalendárium 6:38:24 6:40:01 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:40:01 6:59:00 00:18:59 0:00:00 0:18:59 0:00:00 0:18: Jó reggelt Balaton! konf. 6:59:00 6:59:29 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 6:59:29 7:02:26 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:02:26 7:06:09 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! trafipax infók 7:06:09 7:06:55 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:06:55 7:10:09 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:10:09 7:18:02 00:07:53 0:00:00 0:07:53 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! horoszkóp 7:18:02 7:19:59 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:19:59 7:28:21 00:08:22 0:00:00 0:08:22 0:00:00 0:08: Hírek Hírek 7:28:21 7:31:25 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:31:25 7:38:30 00:07:05 0:00:00 0:07:05 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! horoszkóp 7:38:30 7:40:35 00:02:05 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:40:35 7:56:26 00:15:51 0:00:00 0:15:51 0:00:00 0:15: Jó reggelt Balaton! konf. 7:56:26 7:56:56 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 7:56:56 7:57:17 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 7:57:17 8:00:18 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:00:18 8:03:43 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! a nap szülöttje 8:03:43 8:05:28 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:05:28 8:16:37 00:11:09 0:00:00 0:11:09 0:00:00 0:11: Jó reggelt Balaton! kiállítás a Mai Manóban 8:16:37 8:17:17 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:17:17 8:20:25 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03:08 12

13 Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:20:25 8:24:22 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:24:22 8:27:40 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03: Hírek Hírek 8:27:40 8:30:40 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:30:40 8:39:31 00:08:51 0:00:00 0:08:51 0:00:00 0:08: Jó reggelt Balaton! félmaratoni siófokon 8:39:31 8:40:32 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi sport Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:40:32 8:58:47 00:18:15 0:00:00 0:18:15 0:00:00 0:18: Jó reggelt Balaton! konf. 8:58:47 8:59:21 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 8:59:21 9:00:47 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 9:00:47 9:03:51 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:03:51 9:07:55 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:00:00 0:04: Jó reggelt Balaton! időjárás 9:07:55 9:08:35 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:08:35 9:23:33 00:14:58 0:00:00 0:14:58 0:00:00 0:14: Jó reggelt Balaton! Tolkien örökösei 80 millió dollárra perlik a Warnert 9:23:33 9:25:19 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:25:19 9:32:07 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06: Hírek Hírek 9:32:07 9:35:05 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:35:05 9:43:04 00:07:59 0:00:00 0:07:59 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! Helyükre kerültek a tihanyi Kálvária szobrai 9:43:04 9:44:25 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:44:25 9:59:14 00:14:49 0:00:00 0:14:49 0:00:00 0:14: Jó reggelt Balaton! konf. 9:59:14 9:59:53 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 9:59:53 10:00:13 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 10:00:13 10:03:07 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:03:07 10:21:12 00:18:05 0:00:00 0:18:05 0:00:00 0:18: Maratoni Balatoni konf. 10:21:12 10:21:34 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:21:34 10:38:06 00:16:32 0:00:00 0:16:32 0:00:00 0:16: Maratoni Balatoni időjárás 10:38:06 10:38:40 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:38:40 10:58:00 00:19:20 0:00:00 0:19:20 0:00:00 0:19: Maratoni Balatoni konf. 10:58:00 10:58:25 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 10:58:25 11:01:16 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:01:16 11:21:02 00:19:46 0:00:00 0:19:46 0:00:00 0:19: Maratoni Balatoni konf. 11:21:02 11:21:31 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 13

14 Maratoni Balatoni magyar zene 11:21:31 11:24:08 00:02:37 0:00:00 0:02:37 0:02:37 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:24:08 11:39:59 00:15:51 0:00:00 0:15:51 0:00:00 0:15: reklám reklám 11:39:59 11:40:05 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni november 22: a Magyar Közoktatás Napja 11:40:05 11:40:35 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:40:35 11:43:41 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni magyar zene 11:43:41 11:47:23 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:47:23 12:00:39 00:13:16 0:00:00 0:13:16 0:00:00 0:13: Maratoni Balatoni konf. 12:00:39 12:01:00 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 12:01:00 12:03:57 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:03:57 12:18:52 00:14:55 0:00:00 0:14:55 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni zenei infó (Guetta) 12:18:52 12:19:37 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:19:37 12:41:04 00:21:27 0:00:00 0:21:27 0:00:00 0:21: Maratoni Balatoni zenei infó (Florance and The 12:41:04 12:42:19 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Machine) Maratoni Balatoni külföldi zene 12:42:19 13:00:30 00:18:11 0:00:00 0:18:11 0:00:00 0:18: Maratoni Balatoni konf. 13:00:30 13:00:58 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 13:00:58 13:03:48 00:02:50 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:03:48 13:20:18 00:16:30 0:00:00 0:16:30 0:00:00 0:16: reklám reklám 13:20:18 13:21:39 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni zenei infó (Marc Anthony) 13:21:39 13:23:05 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:23:05 13:37:49 00:14:44 0:00:00 0:14:44 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni zenei infó 13:37:49 13:38:36 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:38:36 13:59:09 00:20:33 0:00:00 0:20:33 0:00:00 0:20: Maratoni Balatoni konf. 13:59:09 13:59:34 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 13:59:34 14:02:24 00:02:50 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:02:24 14:20:22 00:17:58 0:00:00 0:17:58 0:00:00 0:17: Maratoni Balatoni zenei infó (Enrique Iglesias) 14:20:22 14:21:03 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14

15 Maratoni Balatoni külföldi zene 14:21:03 14:28:21 00:07:18 0:00:00 0:07:18 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Balatonszabadi Művészeti Fesztivál 14:28:21 14:28:58 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:28:58 14:40:31 00:11:33 0:00:00 0:11:33 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni a hosszú élet titka 14:40:31 14:42:02 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:42:02 14:59:34 00:17:32 0:00:00 0:17:32 0:00:00 0:17: Maratoni Balatoni konf. 14:59:34 14:59:58 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 14:59:58 15:01:08 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 15:01:08 15:04:02 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető konf. 15:04:02 15:04:37 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:04:37 15:15:48 00:11:11 0:00:00 0:11:11 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető trafipax infók 15:15:48 15:16:17 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:16:17 15:19:53 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető magyar zene 15:19:53 15:23:46 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:23:46 15:31:25 00:07:39 0:00:00 0:07:39 0:00:00 0:07: Délutáni Levezető időjárás 15:31:25 15:31:50 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:31:50 15:46:40 00:14:50 0:00:00 0:14:50 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető a nyugdíjak megadóztatása 15:46:40 15:47:38 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:47:38 16:00:54 00:13:16 0:00:00 0:13:16 0:00:00 0:13: Délutáni Levezető konf. 16:00:54 16:01:29 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 16:01:29 16:01:53 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 16:01:53 16:05:24 00:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető konf. 16:05:24 16:05:45 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:05:45 16:17:36 00:11:51 0:00:00 0:11:51 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető időjárás 16:17:36 16:18:06 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:18:06 16:30:39 00:12:33 0:00:00 0:12:33 0:00:00 0:12: Délutáni Levezető Fókuszban a Balaton - konferencia Siófokon 16:30:39 16:31:30 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:31:30 16:46:15 00:14:45 0:00:00 0:14:45 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető Fejlődik a közösségi közlekedés Siófokon 16:46:15 16:47:15 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:47:15 17:01:43 00:14:28 0:00:00 0:14:28 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető konf. 17:01:43 17:02:13 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 17:02:13 17:02:53 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 15

16 Hírek Hírek 17:02:53 17:06:25 00:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető konf. 17:06:25 17:06:43 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:06:43 17:17:10 00:10:27 0:00:00 0:10:27 0:00:00 0:10: Délutáni Levezető siófoki aktuális sporthír 17:17:10 17:17:43 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi sport Délutáni Levezető külföldi zene 17:17:43 17:32:27 00:14:44 0:00:00 0:14:44 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető érdekesség az állatvilágból 17:32:27 17:33:30 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:33:30 17:48:25 00:14:55 0:00:00 0:14:55 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető érdekesség (Einstein) 17:48:25 17:49:13 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:49:13 18:00:30 00:11:17 0:00:00 0:11:17 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető konf. 18:00:30 18:01:00 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 18:01:00 18:02:41 00:01:41 0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 18:02:41 18:06:47 00:04:06 0:04:06 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi zene külföldi zene 18:06:47 19:04:02 00:57:15 0:00:00 0:57:15 0:00:00 0:57: reklám reklám 19:04:02 19:04:26 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 19:04:26 19:08:31 00:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi zene külföldi zene 19:08:31 20:01:19 00:52:48 0:00:00 0:52:48 0:00:00 0:52: Hírek Hírek 20:01:19 20:04:53 00:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:00: Mixműsor külföldi zene 20:04:53 20:10:20 00:05:27 0:00:00 0:05:27 0:00:00 0:05: Mixműsor magyar zene 20:10:20 20:15:30 00:05:10 0:00:00 0:05:10 0:05:10 0:00: Mixműsor külföldi zene 20:15:30 0:00:00 03:44:30 0:00:00 3:44:30 0:00:00 3:44: Mixműsor külföldi zene 0:00:00 5:57:54 05:57:54 0:00:00 5:57:54 0:00:00 5:57: magyar zene magyar zene 5:57:54 6:01:50 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Hírpercek Hírpercek 6:01:50 6:21:55 00:20:05 0:20:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! konf. 6:21:55 6:22:55 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:22:55 6:26:10 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! névnapok 6:26:10 6:26:48 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:26:48 6:30:35 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03: Hírek Hírek 6:30:35 6:33:24 00:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:33:24 6:41:01 00:07:37 0:00:00 0:07:37 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! kalendárium 6:41:01 6:42:58 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 6:42:58 7:02:06 00:19:08 0:00:00 0:19:08 0:00:00 0:19: Jó reggelt Balaton! konf. 7:02:06 7:02:30 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 7:02:30 7:05:31 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:05:31 7:09:22 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! trafipax infók 7:09:22 7:10:28 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16

17 Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:10:28 7:14:14 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:14:14 7:18:17 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:18:17 7:23:00 00:04:43 0:00:00 0:04:43 0:00:00 0:04: Jó reggelt Balaton! horoszkóp 7:23:00 7:24:52 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:24:52 7:32:29 00:07:37 0:00:00 0:07:37 0:00:00 0:07: reklám reklám 7:32:29 7:33:07 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 7:33:07 7:36:11 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:36:11 7:43:55 00:07:44 0:00:00 0:07:44 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! horoszkóp 7:43:55 7:45:47 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 7:45:47 7:59:55 00:14:08 0:00:00 0:14:08 0:00:00 0:14: Jó reggelt Balaton! konf. 7:59:55 8:00:21 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 8:00:21 8:00:41 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 8:00:41 8:03:44 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:03:44 8:07:16 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! a nap szülöttje 8:07:16 8:08:41 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:08:41 8:24:29 00:15:48 0:00:00 0:15:48 0:00:00 0:15: Jó reggelt Balaton! Elárasztják a Grand-kanyont 8:24:29 8:26:15 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:26:15 8:32:56 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:00:00 0:06: Hírek Hírek 8:32:56 8:35:54 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:35:54 8:42:30 00:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 0:06: Jó reggelt Balaton! palackon a Balaton 8:42:30 8:44:04 00:01:34 0:01:34 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 8:44:04 9:02:42 00:18:38 0:00:00 0:18:38 0:00:00 0:18: Jó reggelt Balaton! konf. 9:02:42 9:03:07 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 9:03:07 9:04:32 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 9:04:32 9:07:34 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:07:34 9:11:08 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! időjárás 9:11:08 9:11:50 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:11:50 9:24:45 00:12:55 0:00:00 0:12:55 0:00:00 0:12: Jó reggelt Balaton! brutális utcai támadó Londoban 9:24:45 9:26:04 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:26:04 9:33:57 00:07:53 0:00:00 0:07:53 0:00:00 0:07: Hírek Hírek 9:33:57 9:36:59 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:36:59 9:44:03 00:07:04 0:00:00 0:07:04 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! Balatonszabadi Művészeti Fesztivál 9:44:03 9:44:46 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! külföldi zene 9:44:46 10:00:07 00:15:21 0:00:00 0:15:21 0:00:00 0:15: Jó reggelt Balaton! konf. 10:00:07 10:01:15 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17

18 reklám reklám 10:01:15 10:01:44 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 10:01:44 10:04:43 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:04:43 10:22:28 00:17:45 0:00:00 0:17:45 0:00:00 0:17: Maratoni Balatoni konf. 10:22:28 10:22:31 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni magyar zene 10:22:31 10:26:40 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:26:40 10:42:05 00:15:25 0:00:00 0:15:25 0:00:00 0:15: Maratoni Balatoni időjárás 10:42:05 10:42:34 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 10:42:34 11:00:21 00:17:47 0:00:00 0:17:47 0:00:00 0:17: Maratoni Balatoni konf. 11:00:21 11:00:47 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 11:00:47 11:03:44 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:03:44 11:22:38 00:18:54 0:00:00 0:18:54 0:00:00 0:18: Maratoni Balatoni konf. 11:22:38 11:22:57 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:22:57 11:30:25 00:07:28 0:00:00 0:07:28 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni magyar zene 11:30:25 11:34:43 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:04:18 0:00: reklám reklám 11:34:43 11:34:49 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni november 23: a Nyilas hónap kezdete 11:34:49 11:35:24 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 11:35:24 11:59:49 00:24:25 0:00:00 0:24:25 0:00:00 0:24: Maratoni Balatoni konf. 11:59:49 12:00:15 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 12:00:15 12:03:18 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:03:18 12:18:50 00:15:32 0:00:00 0:15:32 0:00:00 0:15: Maratoni Balatoni zenei infó 12:18:50 12:19:35 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:19:35 12:38:32 00:18:57 0:00:00 0:18:57 0:00:00 0:18: Maratoni Balatoni zenei infó 12:38:32 12:39:20 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 12:39:20 12:58:01 00:18:41 0:00:00 0:18:41 0:00:00 0:18: Maratoni Balatoni konf. 12:58:01 12:58:25 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 12:58:25 13:01:27 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18

19 Maratoni Balatoni külföldi zene 13:01:27 13:21:14 00:19:47 0:00:00 0:19:47 0:00:00 0:19: reklám 13:21:14 13:22:35 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni zenei infó 13:22:35 13:23:45 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:23:45 13:27:29 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni magyar zene 13:27:29 13:31:35 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:31:35 13:39:39 00:08:04 0:00:00 0:08:04 0:00:00 0:08: Maratoni Balatoni zenei infó 13:39:39 13:40:16 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 13:40:16 13:51:56 00:11:40 0:00:00 0:11:40 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni magyar zene 13:51:56 13:56:42 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:04:46 0:00: Maratoni Balatoni konf. 13:56:42 13:57:04 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 13:57:04 14:00:10 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:00:10 14:14:19 00:14:09 0:00:00 0:14:09 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni zenei infó 14:14:19 14:14:45 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:14:45 14:36:50 00:22:05 0:00:00 0:22:05 0:00:00 0:22: Maratoni Balatoni bébimonitort épített 14:36:50 14:37:42 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni külföldi zene 14:37:42 14:55:47 00:18:05 0:00:00 0:18:05 0:00:00 0:18: Maratoni Balatoni konf. 14:55:47 14:56:16 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 14:56:16 14:56:36 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 14:56:36 14:59:32 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető konf. 14:59:32 15:00:08 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:00:08 15:15:29 00:15:21 0:00:00 0:15:21 0:00:00 0:15: Délutáni Levezető trafipax infók 15:15:29 15:16:04 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:16:04 15:28:00 00:11:56 0:00:00 0:11:56 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető időjárás 15:28:00 15:28:28 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:28:28 15:32:04 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető magyar zene 15:32:04 15:35:58 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: Délutáni Levezető Balatonszabadi Művészeti Fesztivál 15:35:58 15:36:31 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:36:31 15:46:51 00:10:20 0:00:00 0:10:20 0:00:00 0:10:20 19

20 Délutáni Levezető alapnyugdíj 15:46:51 15:47:56 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 15:47:56 15:58:40 00:10:44 0:00:00 0:10:44 0:00:00 0:10: Délutáni Levezető konf. 15:58:40 15:59:15 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető reklám 15:59:15 16:00:18 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 16:00:18 16:03:15 00:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető konf. 16:03:15 16:03:34 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:03:34 16:11:59 00:08:25 0:00:00 0:08:25 0:00:00 0:08: Délutáni Levezető Konferencia a Balatonról - konferencia Máriafürdőn 16:11:59 16:12:47 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:12:47 16:27:53 00:15:06 0:00:00 0:15:06 0:00:00 0:15: Délutáni Levezető időjárás 16:27:53 16:28:25 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:28:25 16:43:02 00:14:37 0:00:00 0:14:37 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető már nem nyomoznak a siófoki cégnél 16:43:02 16:44:10 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:44:10 16:47:11 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető magyar zene 16:47:11 16:50:17 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 16:50:17 16:58:16 00:07:59 0:00:00 0:07:59 0:00:00 0:07: Délutáni Levezető konf. 16:58:16 16:58:44 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 16:58:44 16:59:33 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 16:59:33 17:03:39 00:04:06 0:04:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető konf. 17:03:39 17:03:59 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:03:59 17:14:28 00:10:29 0:00:00 0:10:29 0:00:00 0:10: Délutáni Levezető siófoki aktuális sporthír 17:14:28 17:15:01 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:15:01 17:28:48 00:13:47 0:00:00 0:13:47 0:00:00 0:13: Délutáni Levezető külföldre menni dolgozni 17:28:48 17:30:59 00:02:11 0:02:11 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:30:59 17:46:02 00:15:03 0:00:00 0:15:03 0:00:00 0:15: Délutáni Levezető napszemüveggel a téli ború ellen 17:46:02 17:47:03 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető külföldi zene 17:47:03 17:57:34 00:10:31 0:00:00 0:10:31 0:00:00 0:10: Délutáni Levezető konf. 17:57:34 17:58:04 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám reklám 17:58:04 17:59:05 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 17:59:05 18:03:12 00:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi zene külföldi zene 18:03:12 18:37:55 00:34:43 0:00:00 0:34:43 0:00:00 0:34: magyar zene magyar zene 18:37:55 18:41:55 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: külföldi zene külföldi zene 18:41:55 19:00:11 00:18:16 0:00:00 0:18:16 0:00:00 0:18: reklám reklám 19:00:11 19:00:35 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek Hírek 19:00:35 19:04:11 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben