A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (1153 Budapest, Eötvös utca 1.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató XV TV adóján december 2-8-i adáshéten eltért a saját készítésű műsorszámok ismétlés és képújság nélküli heti minimális műsorideje kapcsán vállalt műsorszerkezettől, amely jogsértés következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács egyúttal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató XV TV adóján december 2-7. között jogosulatlanul módon kapcsolódott hálózatba a Rádió Juventus Zrt. által üzemeltetett Juventus Rádió állandó megnevezésű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatással, amely jogsértés következtében a Médiaszolgáltatót A Médiatanács egyúttal ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás december 2-8. között sugárzott műsorát, amelynek során a saját készítésű műsorszámok ismétlés és képújság nélküli heti minimális műsorideje kapcsán vállalt műsorszerkezettől történt eltérés következtében a 431/2013. (III. 13.) számú, BJ/2482-6/2012. ügyiratszámú médiatanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) u) pontjában foglaltak, képújság alatti rádiózás következtében pedig az Mttv. 64. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j), k) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében február 11. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 152/2014. (II. 11.) számú, MN/675-5/2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést február 26-án vette át, azonban a jelen határozat meghozataláig nem élt a nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: I. A Médiatanács a Határozatban a Médiaszolgáltató által üzemeltetett médiaszolgáltatást közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el, amely a műsoridőt és műsorstruktúrát illetően a vizsgált adáshét idején az alábbi adatokkal szerepelt a hatósági nyilvántartásban: o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; p) Képújság: 15 óra/nap; q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: XV TV; r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 23 óra 49 perc heti: 166 óra 39 perc havi: 714 óra 44 perc; s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 9 óra heti: 8 óra havi: 40 óra; t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 1 óra; u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 8 óra 50 perc; v) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: 0 perc; w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; időtartam (óra; óra:perc) (hét) (kedd) (sze) (csüt) (pén) (szo) (vas) össz (óra/%) vállalás (óra; óra:perc) nap hét 1. műsoridő (óra) szerkesztett műsor időtartama (perc) képújság időtartama (perc) közszolgálati és helyi tartalom időtartama a képújságban (perc) közszolgálati és helyi tartalom a szerkesztett műsorban (perc) közszolgálati és helyi tartalom időtartama összesen (perc) napi rendszeres híradás

3 időtartama (perc) 6. saját gyártású, elsőként bemutatott, képújság nélkül számított műsorok időtartama (óra:perc:mp) 7 óra 26 perc 8 óra 50 perc II. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Médiaszolgáltató által közzétett képújság alatt december 2-7. között a Rádió Juventus Zrt. által üzemeltetett Juventus Rádió állandó megnevezésű kereskedelmi médiaszolgáltatás aktuális műsora volt hallható. Az átvett műsor időtartama 95 óra 51 percet tett ki heti szinten az alábbi megoszlásban: dátum műsorszám tartalom kezdés vége nettó ideje Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:55 06:28: Képújság Juventus Rádió 7:49:45 9:28:55 01:39: Képújság Juventus Rádió 10:49:45 11:28:57 00:39: Képújság Juventus Rádió 13:49:47 15:28:57 01:39: Képújság Juventus Rádió 16:49:47 18:58:57 02:09: Képújság Juventus Rádió 20:20:02 20:58:57 00:38: Képújság Juventus Rádió 22:21:01 0:00:00 01:38: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:57 06:28: Képújság Juventus Rádió 7:50:46 9:28:57 01:38: Képújság Juventus Rádió 10:50:53 12:28:57 01:38: Képújság Juventus Rádió 13:50:51 15:28:57 01:38: Képújság Juventus Rádió 16:51:01 18:58:57 02:07: Képújság Juventus Rádió 19:31:08 20:58:57 01:27: Képújság Juventus Rádió 21:30:53 0:00:00 02:29: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:57 06:28: Képújság Juventus Rádió 7:01:01 9:28:57 02:27: Képújság Juventus Rádió 10:00:59 12:28:57 02:27: Képújság Juventus Rádió 13:01:09 15:28:57 02:27: Képújság Juventus Rádió 16:00:54 18:58:57 02:58: Képújság Juventus Rádió 20:25:43 20:58:57 00:33: Képújság Juventus Rádió 22:25:50 0:00:00 01:34: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:56 06:28: Képújság Juventus Rádió 7:55:48 9:28:56 01:33: Képújság Juventus Rádió 10:55:42 12:28:56 01:33: Képújság Juventus Rádió 13:55:49 15:28:56 01:33: Képújság Juventus Rádió 16:55:47 18:59:25 02:03: Képújság Juventus Rádió 20:07:23 20:58:56 00:51: Képújság Juventus Rádió 22:06:41 0:00:00 01:53: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:56 06:28: Képújság Juventus Rádió 7:36:51 9:28:56 01:52: Képújság Juventus Rádió 10:36:51 12:28:56 01:52: Képújság Juventus Rádió 13:36:40 15:28:56 01:52: Képújság Juventus Rádió 16:36:51 18:58:56 02:22: Képújság Juventus Rádió 20:24:48 20:58:56 00:34: Képújság Juventus Rádió 22:24:28 0:00:00 01:35: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:50 06:28: Képújság Juventus Rádió 10:00:53 12:28:50 02:27:57 3

4 A fentiekre tekintettel a Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, a hatósági ellenőrzés eredménye alapján az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette a Határozat u) pontjában foglaltakat, tekintettel arra, hogy a saját készítésű műsorszámok képújság és ismétlés nélküli heti időtartama (7 óra 26 perc) a vizsgált adáshéten nem érte el a vállalt 8 óra 50 perces időtartamot. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 64. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, figyelemmel arra, hogy a hatósági ellenőrzés megállapította: a Médiaszolgáltató december 2-7. közötti képújságjának sugárzása alatt a Rádió Juventus Zrt. által üzemeltetett Juventus Rádió aktuális műsora volt hallható. Az Mttv ának 13. és 14. pontja szerint: 13. Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. 14. Hálózatos médiaszolgáltató: az a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, amelynek műsora vagy műsorszáma hálózatos médiaszolgáltatásban terjesztésre kerül. Az Mttv. 64. (1)-(3) bekezdései a földfelszíni médiaszolgáltatások hálózatba kapcsolódásáról az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák: 64. (1) A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. (2) Közösségi médiaszolgáltató csak közösségi médiaszolgáltatóval kapcsolódhat hálózatba. Országos médiaszolgáltató nem lehet hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató. (3) Nem engedélyezhető a hálózatba kapcsolódás, a) ha a hálózatba kapcsolódó körzeti vagy helyi médiaszolgáltató saját médiaszolgáltatása nem éri el naponta a négy órát, b) ha a médiaszolgáltatók bármelyike médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkeznek a Médiatanács felé, c) ha a médiaszolgáltatók bármelyike a hálózatba kapcsolódás következtében nem felelne meg a 71. -ban foglaltaknak, d) ha a hálózatos médiaszolgáltató és a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató vételkörzete több mint húsz százalékban fedi egymást, e) ha a hálózatba kapcsolódás következtében a médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában tett eredeti vállalásaitól jelentősen eltérne. Az Mttv. 42. (11) bekezdése a bejelentés alapján működő médiaszolgáltatások hálózatba kapcsolódásáról a következők szerint rendelkezik: 42. (11) A médiaszolgáltatók hálózatba kapcsolódásának, illetve vételkörzet-bővítésének feltétele a Médiatanács e törvény 64. -ban foglaltak megfelelő alkalmazásával meghozott hatósági határozatában foglalt engedélye. Bár a hálózatba kapcsolódás klasszikus esetében a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató saját műsorát helyettesíti a hálózatos médiaszolgáltatás műsorával, az Mttv. szerinti definíció nem zárja ki, hogy az átvétellel egyidejűleg más műsorszámot is sugározzon a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató. Tekintettel arra, hogy a képújság alatti rádiózás esetében a törvényi definícióban leírtak megvalósulnak, azaz a rádiós médiaszolgáltatás az audiovizuális médiaszolgáltató által átvételre, terjesztésre kerül, a képújság alatti rádiózás hálózatba kapcsolódásnak minősül, amely médiatanácsi engedélyhez kötött. A hálózatba kapcsolódás engedélyezése esetén a Médiatanács a hálózatba kapcsolódást a hatósági szerződés módosításában, bejelentés alapján működő médiaszolgáltatás esetén hatósági határozatban rögzíti. 4

5 A Médiaszolgáltató médiaszolgáltatása közösségi, a Rádió Juventus Zrt. Juventus Rádió adója pedig kereskedelmi médiaszolgáltatás, ennek okán a hálózatba kapcsolódása egyébként sem volt lehetséges az Mttv. 64. (2) bekezdés alapján. Ennek okán a Médiaszolgáltató a jogosulatlan hálózatba kapcsolódás okán megsértette a 64. (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatálybalépése nem állapított meg jogsértést a Médiaszolgáltatóval szemben. 1. A Határozat u) pontjában foglaltak megsértése vonatkozásában a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött, mivel a vizsgált adáshéten egyetlen vállalás megsértésére került sor, ezért a jogsértést csekély súlyúnak tekintette. 2. Az Mttv. 64. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértését korábban nem állapította meg, ám arra tekintettel, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését a Médiatanács eddigi jogalkalmazói gyakorlata alapján nem minősítette csekély súlyú törvénysértésnek, az Mttv (1) bekezdésében meghatározott felhívás jogkövetkezmény e jogsértések esetében nem alkalmazható. A Médiaszolgáltató jogosulatlanul hálózatba kapcsolódott, mely tényről a Rádió Juventus Zrt.- nek nem volt tudomása. A jogsértés miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: [ ] b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig [ ] terjedhet. A jogsértés súlyán és folyamatosságán túl az Mttv (2) bekezdés szerinti további mérlegelési szempontok az Mttv. 64. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése vonatkozásában nem voltak értékelhetők. A Médiatanács a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértések vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével, a Hatósági Határozat u) pontjában foglaltak megsértése okán az Mttv (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt alkalmazta, s a rendelkező részben foglaltak szerint felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől, az Mttv. 64. (1)-(2) bekezdésekben foglalt rendelkezések megsértése okán pedig a kiszabható bírságmaximum 0,1%-ának megfelelő mértékű, azaz Ft összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. 6

7 A fentieken túl a Médiatanács az Mttv. a 64. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése kapcsán a bírság kiszabásán túl az Mttv (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett döntött, s a rendelkező részben foglaltak szerint megtiltotta a jogsértő magatartás tanúsítását. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, március 18. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 Melléklet a Médiatanács 239/2014. (III. 18.) számú határozatához dátum műsorszám tartalom kezdés vége nettó idő közszolg: ismétlés k Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:55 06:28: Hétzáró Hírtükör IV. rákospalotai rövidfilmszemle 6:28:55 6:33:56 00:05:01 helyi kultúra k Hétzáró Hírtükör Kiállítások a kerületben 6:33:56 6:35:13 00:01:17 helyi kultúra k Hétzáró Hírtükör Játékos vetélkedő nemcsak kerületi iskoláknak 6:35:13 6:41:26 00:06:13 helyi kultúra, oktatás, ifjúság k Hétzáró Hírtükör Továbbtanulási és képzési börze a kerületben 6:41:26 6:45:32 00:04:06 helyi kultúra, oktatás k Hétzáró Hírtükör Koszorúzás 6:45:32 6:46:05 00:00:33 helyi közélet k Hétzáró Hírtükör Nyílt nap a reformátusoknál (síketek, vakok) 6:46:05 6:55:02 00:08:57 helyi vallás, karitász k Hétzáró Hírtükör Felújjítotott óvoda 6:55:02 7:00:32 00:05:30 helyi közélet k Véradás több Hétzáró Hírtükör helyszínen 7:00:32 7:01:30 00:00:58 helyi egészségügy k Hétzáró Hírtükör 100 éves szülinapos 7:01:30 7:03:15 00:01:45 helyi közélet k Közösségi Házak Hétzáró Hírtükör ádventi porgramjai 7:03:15 7:12:44 00:09:29 helyi kultúra k Hétzáró Hírtükör Inflúenza szezon 7:12:44 7:24:40 00:11:56 helyi egészségügy k Kötelező Hétzáró Hírtükör kéményellenőrzések 7:24:40 7:26:31 00:01:51 helyi közszolgálat k reklám főcím 7:26:31 7:26:39 00:00: A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 7:26:39 7:49:31 00:22:52 helyi kultúra k reklám főcím 7:49:31 7:49:45 00:00: Képújság Juventus Rádió 7:49:45 9:28:55 01:39:10 A reggeli adás Hétzáró Hírtükör ismétlése 9:28:55 10:26:30 00:57:35 helyi hírműsor ism k reklám főcím 10:26:30 10:26:38 00:00: A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 10:26:38 10:49:31 00:22:53 helyi kultúra ism k reklám főcím 10:49:31 10:49:45 00:00: Képújság Juventus Rádió 10:49:45 11:28:57 00:39:12 8

9 Hétzáró Hírtükör A reggeli adás ismétlése 11:28:57 13:26:30 01:57:33 helyi hírműsor ism k reklám főcím 13:26:30 13:26:38 00:00: A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 13:26:38 13:49:33 00:22:55 helyi kultúra ism k reklám főcím 13:49:33 13:49:47 00:00: Képújság Juventus Rádió 13:49:47 15:28:57 01:39:10 A reggeli adás Hétzáró Hírtükör ismétlése 15:28:57 16:26:33 00:57:36 helyi hírműsor ism k reklám főcím 16:26:33 16:26:40 00:00: A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 16:26:40 16:49:33 00:22:53 helyi kultúra ism k reklám főcím 16:49:33 16:49:47 00:00: Képújság Juventus Rádió 16:49:47 18:58:57 02:09:10 Ping-pong vándorkupa 18:58:57 19:15:17 00:16:20 helyi nyugdíjas sport k reklám főcím 19:15:17 19:15:26 00:00: Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 19:15:26 19:32:19 00:16:53 helyi ismeretterjesztés k reklám főcím 19:32:19 19:32:27 00:00: Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 19:32:27 19:52:06 00:19:39 helyi ismeretterjesztés k reklám főcím 19:52:06 19:52:14 00:00: Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 19:52:14 20:19:48 00:27:34 helyi sport k reklám főcím 20:19:48 20:20:02 00:00: Képújság Juventus Rádió 20:20:02 20:58:57 00:38:55 Ping-pong vándorkupa 20:58:57 21:15:17 00:16:20 helyi nyugdíjas sport ism k reklám főcím 21:15:17 21:15:26 00:00: Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 21:15:26 21:32:19 00:16:53 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 21:32:19 21:32:27 00:00: Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 21:32:27 21:52:06 00:19:39 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 21:52:06 21:52:14 00:00: Sportmagazin REAC - Jászapáti NB 21:52:14 22:19:48 00:27:34 helyi sport ism k 9

10 mérkőzés reklám főcím 22:19:48 22:19:55 00:00: Alkotókéz - Nagámi, a szobrászművész műsorajánló 22:19:55 22:21:01 00:01:06 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 22:21:01 0:00:00 01:38: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:57 06:28:57 Ping-pong vándorkupa 6:28:57 6:45:18 00:16:21 helyi nyugdíjas sport ism k reklám főcím 6:45:18 6:45:26 00:00: Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 6:45:26 7:02:20 00:16:54 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 7:02:20 7:02:28 00:00: Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 7:02:28 7:22:07 00:19:39 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 7:22:07 7:22:15 00:00: Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 7:22:15 7:49:49 00:27:34 helyi sport ism k reklám főcím 7:49:49 7:49:56 00:00: Halottak napjától Virágvasárnapig műsorajánló 7:49:56 7:50:46 00:00:50 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 7:50:46 9:28:57 01:38:11 Ping-pong vándorkupa 9:28:57 9:45:18 00:16:21 helyi nyugdíjas sport ism k reklám főcím 9:45:18 9:45:26 00:00: Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 9:45:26 10:02:20 00:16:54 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 10:02:20 10:02:28 00:00: Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 10:02:28 10:22:07 00:19:39 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 10:22:07 10:22:15 00:00: Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 10:22:15 10:49:49 00:27:34 helyi sport ism k reklám főcím 10:49:49 10:49:56 00:00: Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 10:49:56 10:50:53 00:00:57 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 10:50:53 12:28:57 01:38:04 Ping-pong vándorkupa 12:28:57 12:45:18 00:16:21 helyi nyugdíjas sport ism k reklám főcím 12:45:18 12:45:26 00:00:08 10

11 Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 12:45:26 13:02:20 00:16:54 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 13:02:20 13:02:28 00:00: Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 13:02:28 13:22:07 00:19:39 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 13:22:07 13:22:15 00:00: Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 13:22:15 13:49:49 00:27:34 helyi sport ism k reklám főcím 13:49:49 13:49:56 00:00: Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 13:49:56 13:50:51 00:00:55 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 13:50:51 15:28:57 01:38:06 Ping-pong vándorkupa 15:28:57 15:45:18 00:16:21 helyi nyugdíjas sport ism k reklám főcím 15:45:18 15:45:26 00:00: Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 15:45:26 16:02:20 00:16:54 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 16:02:20 16:02:28 00:00: Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 16:02:28 16:22:07 00:19:39 helyi ismeretterjesztés ism k reklám főcím 16:22:07 16:22:15 00:00: Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 16:22:15 16:49:49 00:27:34 helyi sport ism k reklám főcím 16:49:49 16:49:56 00:00: Alkotókéz - Nagámi, a szobrászművész műsorajánló 16:49:56 16:51:01 00:01:05 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 16:51:01 18:58:57 02:07: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 18:58:57 19:29:56 00:30:59 helyi oktatás, kultúra k reklám főcím 19:29:56 19:30:04 00:00: Alkotókéz - Nagámi, a szobrászművész műsorajánló 19:30:04 19:31:08 00:01:04 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 19:31:08 20:58:57 01:27: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 20:58:57 21:29:56 00:30:59 helyi oktatás, kultúra ism k reklám főcím 21:29:56 21:30:04 00:00: Halottak napjától Virágvasárnapig műsorajánló 21:30:04 21:30:53 00:00:49 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 21:30:53 0:00:00 02:29: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:57 06:28: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 6:28:57 6:59:56 00:30:59 helyi oktatás, kultúra ism k 11

12 reklám főcím 6:59:56 7:00:04 00:00: Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 7:00:04 7:01:01 00:00:57 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 7:01:01 9:28:57 02:27: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 9:28:57 9:59:56 00:30:59 helyi oktatás, kultúra ism k reklám főcím 9:59:56 10:00:04 00:00: Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 10:00:04 10:00:59 00:00:55 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 10:00:59 12:28:57 02:27: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 12:28:57 12:59:56 00:30:59 helyi oktatás, kultúra ism k reklám főcím 12:59:56 13:00:04 00:00: Alkotókéz - Nagámi, a szobrászművész műsorajánló 13:00:04 13:01:09 00:01:05 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 13:01:09 15:28:57 02:27: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás 15:28:57 15:59:56 00:30:59 helyi oktatás, kultúra ism k reklám főcím 15:59:56 16:00:04 00:00: Halottak napjától Virágvasárnapig műsorajánló 16:00:04 16:00:54 00:00:50 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 16:00:54 18:58:57 02:58:03 GYIÖK választás Civil Sáv :58:57 19:17:53 00:18:56 helyi ifjúsági közélet k reklám főcím 19:17:53 19:18:00 00:00: Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 19:18:00 19:45:42 00:27:42 helyi sport k reklám főcím 19:45:42 19:45:50 00:00: Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 19:45:50 20:05:15 00:19:25 helyi közélet k reklám főcím 20:05:15 20:05:23 00:00: Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 20:05:23 20:24:45 00:19:22 helyi kultúra k reklám főcím 20:24:45 20:24:53 00:00: Halottak napjától Virágvasárnapig műsorajánló 20:24:53 20:25:43 00:00:50 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 20:25:43 20:58:57 00:33:14 GYIÖK választás Civil Sáv :58:57 21:17:53 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k reklám főcím 21:17:53 21:18:00 00:00: Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 21:18:00 21:45:42 00:27:42 helyi sport ism k 12

13 reklám főcím 21:45:42 21:45:50 00:00: Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 21:45:50 22:05:15 00:19:25 helyi közélet ism k reklám főcím 22:05:15 22:05:23 00:00: Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 22:05:23 22:24:45 00:19:22 helyi kultúra ism k reklám főcím 22:24:45 22:24:53 00:00: Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 22:24:53 22:25:50 00:00:57 helyi kultúra ism k Képújság Juventus Rádió 22:25:50 0:00:00 01:34: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:56 06:28:56 GYIÖK választás Civil Sáv :28:56 6:47:52 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k reklám főcím 6:47:52 6:48:00 00:00: Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 6:48:00 7:15:41 00:27:41 helyi sport ism k reklám főcím 7:15:41 7:15:49 00:00: Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 7:15:49 7:35:14 00:19:25 helyi közélet ism k reklám főcím 7:35:14 7:35:22 00:00: Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 7:35:22 7:54:44 00:19:22 helyi kultúra ism k reklám főcím 7:54:44 7:54:52 00:00: Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 7:54:52 7:55:48 00:00:56 helyi kultúra ism k Képújság Juventus Rádió 7:55:48 9:28:56 01:33:08 GYIÖK választás Civil Sáv :28:56 9:47:52 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k reklám főcím 9:47:52 9:48:00 00:00: Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 9:48:00 10:15:41 00:27:41 helyi sport ism k reklám főcím 10:15:41 10:15:49 00:00: Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 10:15:49 10:35:14 00:19:25 helyi közélet ism k reklám főcím 10:35:14 10:35:22 00:00: Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. 10:35:22 10:54:44 00:19:22 helyi kultúra ism k 13

14 reklám főcím 10:54:44 10:54:52 00:00:08 rész Halottak napjától Virágvasárnapig műsorajánló 10:54:52 10:55:42 00:00:50 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 10:55:42 12:28:56 01:33:14 GYIÖK választás Civil Sáv :28:56 12:47:52 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k reklám főcím 12:47:52 12:48:00 00:00: Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 12:48:00 13:15:41 00:27:41 helyi sport ism k reklám főcím 13:15:41 13:15:49 00:00: Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 13:15:49 13:35:14 00:19:25 helyi közélet ism k reklám főcím 13:35:14 13:35:22 00:00: Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 13:35:22 13:54:44 00:19:22 helyi kultúra ism k reklám főcím 13:54:44 13:54:52 00:00: Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 13:54:52 13:55:49 00:00:57 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 13:55:49 15:28:56 01:33:07 GYIÖK választás Civil Sáv :28:56 15:47:52 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k reklám főcím 15:47:52 15:48:00 00:00: Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 15:48:00 16:15:41 00:27:41 helyi sport ism k reklám főcím 16:15:41 16:15:49 00:00: Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 16:15:49 16:35:14 00:19:25 helyi közélet ism k reklám főcím 16:35:14 16:35:22 00:00: Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 16:35:22 16:54:44 00:19:22 helyi kultúra ism k reklám főcím 16:54:44 16:54:52 00:00: Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 16:54:52 16:55:47 00:00:55 helyi kultúra k Képújság Juventus Rádió 16:55:47 18:59:25 02:03:38 heti polgármesteri Mi történt a héten? beszámoló 18:59:25 19:09:15 00:09:50 helyi közélet k 14

15 A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 19:09:15 19:15:17 00:06:02 helyi közélet, kultúra k reklám főcím 19:15:17 19:15:25 00:00: Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 19:15:25 20:06:19 00:50:54 helyi kultúra k Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 20:06:19 20:07:16 00:00:57 helyi kultúra k reklám főcím 20:07:16 20:07:23 00:00: Képújság Juventus Rádió 20:07:23 20:58:56 00:51: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 20:58:56 21:08:46 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 21:08:46 21:14:48 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 21:14:48 22:05:48 00:51:00 helyi kultúra ism k Szabadegyetem az életről műsorajánló 22:05:48 22:06:33 00:00:45 helyi kultúra k reklám főcím 22:06:33 22:06:41 00:00: Képújság Juventus Rádió 22:06:41 0:00:00 01:53: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:56 06:28: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 6:28:56 6:38:46 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 6:38:46 6:44:48 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 6:44:48 7:35:48 00:51:00 helyi kultúra ism k Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 7:35:48 7:36:43 00:00:55 helyi kultúra k reklám főcím 7:36:43 7:36:51 00:00: Képújság Juventus Rádió 7:36:51 9:28:56 01:52: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 9:28:56 9:38:46 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 9:38:46 9:44:48 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház 9:44:48 10:35:48 00:51:00 helyi kultúra ism k 15

16 elődása Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 10:35:48 10:36:43 00:00:55 helyi kultúra k reklám főcím 10:36:43 10:36:51 00:00: Képújság Juventus Rádió 10:36:51 12:28:56 01:52: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 12:28:56 12:38:46 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 12:38:46 12:44:48 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 12:44:48 13:35:48 00:51:00 helyi kultúra ism k Szabadegyetem az életről műsorajánló 13:35:48 13:36:32 00:00:44 helyi kultúra k reklám főcím 13:36:32 13:36:40 00:00: Képújság Juventus Rádió 13:36:40 15:28:56 01:52: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 15:28:56 15:38:46 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 15:38:46 15:44:48 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 15:44:48 16:35:48 00:51:00 helyi kultúra ism k Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 16:35:48 16:36:43 00:00:55 helyi kultúra k reklám főcím 16:36:43 16:36:51 00:00: Képújság Juventus Rádió 16:36:51 18:58:56 02:22:05 Ping-pong vándorkupa 18:58:56 19:02:06 00:03:10 helyi nyugdíjas sport k Új emléktáblákat avattak 19:02:06 19:07:43 00:05:37 helyi közélet k Neptun Általános Iskola estje 19:07:43 19:17:51 00:10:08 helyi oktatás, ifjúság k A kerület kíváló sportolói 19:17:51 19:20:14 00:02:23 helyi sport, ifjúság k Szépkorúak köszöntése 19:20:14 19:22:57 00:02:43 helyi nyugdíjas közélet k Igazgatási szünet 19:22:57 19:23:13 00:00:16 helyi közélet k Megnyítottak a szabadtéri 19:23:13 19:24:02 00:00:49 helyi sport, ifjúság k 16

17 műjégpáják Két új műfűves pályát adtak át 19:24:02 19:33:06 00:09:04 helyi sport, ifjúság k A lelkipásztor könyvhagyatéka 19:33:06 19:37:28 00:04:22 helyi kultúra k Mackókiállítás a Pólusban 19:37:28 19:39:42 00:02:14 helyi kultúra k Közösségi Házak ádventi porgramjai 19:39:42 19:46:16 00:06:34 helyi kultúra k Véradási lehetőség 19:46:16 19:46:58 00:00:42 helyi egészségügy k Kötelező kéményellenőrzések 19:46:58 19:48:46 00:01:48 helyi közszolgálat k Inflúenza szezon 19:48:46 20:00:45 00:11:59 helyi egészségügy k interjú Tordai Terivel A Szkalla lányok Palotán és Béres Ilonával 20:00:45 20:23:44 00:22:59 helyi kultúra ism k Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 20:23:44 20:24:40 00:00:56 helyi kultúra reklám főcím 20:24:40 20:24:48 00:00: Képújság Juventus Rádió 20:24:48 20:58:56 00:34:08 Az esti adás ismétlése 20:58:56 22:00:45 01:01:49 helyi közélet ism k A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 22:00:45 22:23:44 00:22:59 helyi kultúra ism k Szabadegyetem az életről műsorajánló 22:23:44 22:24:28 00:00:44 helyi kultúra Képújság Juventus Rádió 22:24:28 0:00:00 01:35: Képújság Juventus Rádió 0:00:00 6:28:50 06:28: Ping-pong vándorkupa 6:28:50 6:45:11 00:16:21 helyi nyugdíjas sport ism k Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 6:45:11 7:02:12 00:17:01 helyi ismeretterjesztés ism k Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 7:02:12 7:21:57 00:19:45 helyi ismeretterjesztés ism k Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 7:21:57 7:49:37 00:27:40 helyi sport ism k Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 7:49:37 7:50:32 00:00:55 helyi kultúra k reklám főcím 7:50:32 7:50:40 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 7:50:40 9:28:50 01:38: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 9:28:50 9:59:50 00:31:00 helyi oktatás, kultúra ism k Visszatekintő - "Mi itthon vagyunk" műsorajánló 9:59:50 10:00:45 00:00:55 helyi kultúra k 17

18 reklám főcím 10:00:45 10:00:53 00:00: Képújság Juventus Rádió 10:00:53 12:28:50 02:27: Civil Sáv GYIÖK választás :28:50 12:47:46 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 12:47:46 13:15:34 00:27:48 helyi sport ism k Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 13:15:34 13:35:05 00:19:31 helyi közélet ism k Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 13:35:05 13:54:34 00:19:29 helyi kultúra ism k Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 13:54:34 13:55:30 00:00: reklám főcím 13:55:30 13:55:38 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 13:55:38 15:28:50 01:33: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 15:28:50 15:38:40 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 15:38:40 15:44:42 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 15:44:42 16:35:42 00:51:00 helyi kultúra ism k Szabadegyetem az életről műsorajánló 16:35:42 16:36:26 00:00:44 helyi kultúra k reklám főcím 16:36:26 16:36:34 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 16:36:34 18:58:50 02:22: Híradó A december 6-ai adás ismétlése 18:58:50 20:00:39 01:01:49 helyi közélet ism k A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 20:00:39 20:23:37 00:22:58 helyi kultúra ism k Visszatekintő - Névjegy (Kudlik Júlia) műsorajánló 20:23:37 20:24:33 00:00:56 helyi kultúra reklám főcím 20:24:33 20:24:41 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 20:24:41 0:00:00 03:35: Képújság nincs Juventus Rádió 0:00:00 6:28:51 06:28: Híradó A december 6-ai adás ismétlése 6:28:51 7:30:40 01:01:49 helyi közélet ism k A Szkalla lányok Palotán interjú Tordai Terivel és Béres Ilonával 7:30:40 7:53:39 00:22:59 helyi kultúra ism k Visszatekintő - "Mi itthon vagyunk" műsorajánló 7:53:39 7:54:35 00:00:56 helyi kultúra 18

19 reklám főcím 7:54:35 7:54:43 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 7:54:43 9:28:51 01:34: Mi történt a héten? heti polgármesteri beszámoló 9:28:51 9:38:41 00:09:50 helyi közélet ism k A hét embere Prof. Dr. Adamik Tamás 9:38:41 9:44:43 00:06:02 helyi közélet, kultúra ism k Halottak napjától Virágvasárnapig II. rész A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elődása 9:44:43 10:35:44 00:51:01 helyi kultúra ism k Kultakt - Miért írunk verset? műsorajánló 10:35:44 10:36:40 00:00:56 helyi kultúra k reklám főcím 10:36:40 10:36:48 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 10:36:48 12:28:51 01:52: Civil Sáv GYIÖK választás :28:51 12:47:47 00:18:56 helyi ifjúsági közélet ism k Sportmagazin REAC - Létavértes NB mérkőzés 12:47:47 13:15:34 00:27:47 helyi sport ism k Megkérdezzük Szociális munka díjátadó 13:15:34 13:35:06 00:19:32 helyi közélet ism k Alkotókéz Nagámi, a szobrászművész II. rész 13:35:06 13:54:35 00:19:29 helyi kultúra ism k Szabadegyetem az életről műsorajánló 13:54:35 13:55:19 00:00:44 helyi kultúra reklám főcím 13:55:19 13:55:27 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 13:55:27 15:28:51 01:33: Dózsa György Gimnázium Tanévzáró Előadás II. rész 15:28:51 15:59:51 00:31:00 helyi oktatás, kultúra ism k Visszatekintő - "Mi itthon vagyunk" műsorajánló 15:59:51 16:00:45 00:00:54 helyi kultúra k reklám főcím 16:00:45 16:00:53 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 16:00:53 18:58:51 02:57: Ping-pong vándorkupa 18:58:51 19:15:12 00:16:21 helyi nyugdíjas sport ism k Alkotókéz Készítsünk adventi koszorút! 19:15:12 19:32:12 00:17:00 helyi ismeretterjesztés ism k Civil Sáv Ökológiai gyümölcsös I.rész (előadás) 19:32:12 19:51:50 00:19:38 helyi ismeretterjesztés ism k Sportmagazin REAC - Jászapáti NB mérkőzés 19:51:50 20:19:38 00:27:48 helyi sport ism k Visszatekintő - "Mi itthon vagyunk" műsorajánló 20:19:38 20:20:33 00:00:55 helyi kultúra k 19

20 reklám főcím 20:20:33 20:20:41 00:00: Képújság nincs Juventus Rádió 20:20:41 0:00:00 03:39:19 Budapest, március 18. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 665/2014. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 665/2014. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14452-11/2014. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben