A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Magyar Katolikus Rádió Alapítvánnyal (3300 Eger, Széchenyi István utca 1.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Szent István Rádió 95,1 adóján a május i adáshéten eltért a magyar zene napi és heti saját műsoridőben közzétett zenei művekhez viszonyított arányai, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi saját műsoridőhöz viszonyított aránya, az ismételt műsorszámok napi saját műsoridőbeli aránya kapcsán tett szerződéses vállalásaitól, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben a magyar zenei műsorszámok heti időtartamának minimumával kapcsolatban előírt törvényi követelményt, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százhetvenötezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Szent István Rádió 95,1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) médiaszolgáltatás május között sugárzott műsorát, amelynek során a magyar zene saját műsoridőben közzétett zenei művekhez viszonyított napi és heti aránya, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok saját műsoridőbeli napi aránya, valamint az ismételt műsorszámok saját műsoridőbeli napi aránya kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmény be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében július 12. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a 859/2016. (VII. 12.) számú, MN/ /2016. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést július 21-én vette át, s nyilatkozata július 29-én érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének, s táblázatos formában nyilatkozott arról, hogy az instrumentális zene -ként feltüntetett zenék közül május 15-én 131 másodpercnyi volt magyar és 269 másodpercnyi volt külföldi, - május 16-án 301 másodpercnyi volt magyar, - május 17-én 155 másodpercnyi volt magyar és 479 másodpercnyi volt külföldi, - május 18-án 796 másodpercnyi volt külföldi, - május 19-én 52 másodpercnyi volt magyar és 511 másodpercnyi volt külföldi, - május 20-án 96 másodpercnyi volt magyar és 55 másodpercnyi volt külföldi, - május 21-én 976 másodpercnyi volt magyar és 61 másodpercnyi volt külföldi zene. A hatósági ellenőrzés helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi aránya kapcsán irányadó vállalás alulteljesítéseit illetően tett megállapításával kapcsolatban kérte annak figyelembevételét, hogy a május 15-én közzétett Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorszám (témák: kiállítás, borászati rendezvény, gasztronómiai találkozó), valamint a Cseperedő című gyermeknevelési kérdésekkel foglalkozó műsorszám (téma: a kamaszkor nehézségei) megfelelnek e kategóriának. 2

3 A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Miskolc 95,1 MHz körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 2196/2012. (XII. 12.) számú határozata alapján, december 19-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós közösségi médiaszolgáltatás folytatására, egyúttal a Médiaszolgáltató pályázati ajánlata alapján engedélyezte a Miskolc 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hálózatba kapcsolódását a Hegyalja Média Kft. Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával. A Médiatanács 946/2013. (VI. 5.) számú döntése révén a Hatósági Szerződés az Encs 95,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal történő vételkörzet-bővítés tekintetében módosításra került. A Médiatanács 306/2014. (IV. 8.) számú döntése alapján a Hatósági Szerződés óvadékra és azonnali hatályú felmondására vonatkozó rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően módosultak. A Médiatanács 152/2016. (II. 9.) számú határozata alapján a szerződő felek egységes szerkezetben módosították a Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság, illetve a Sátoraljaújhely 90,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében létrejött hatósági szerződéseit: a vételkörzet kibővítésre került a Sátoraljaújhely 90,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal. A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentiekben részletezett módosítással egységes szerkezetben szereplő Hatósági Szerződés pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.1. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány jelen Hatósági Szerződés szerinti Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz médiaszolgáltatása hálózatba kapcsolódik a Hegyalja Média Kft. Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatásával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására A hálózatos médiaszolgáltatás a Hegyalja Média Kft. Tokaj 101,8 MHz jogosultsága A hálózatos médiaszolgáltatásért a hálózatos médiaszolgáltató, a Hegyalja Média Kft. tartozik felelősséggel A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a Médiaszolgáltató jelen Hatósági Szerződés szerinti Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz jogosultsága A hálózatos médiaszolgáltatás napi műsorideje: Hétfőtől szombatig (szerda kivételével): 0:00-9:00 óra, 10:00-14:00 óra, 15:00-19:00 óra, 20:00-21:00 óra és 22:00-24:00 óra között (20 óra) Szerda: 0:00-10:00 óra, 11:00-14:00 óra, 15:00-19:00 óra, 20:00-21:00 óra és 22:00-24:00 óra között (20 óra) Vasárnap: 0:00-08:00 óra, 09:00-14:00 óra, 15:00-19:00 óra, 20:00-21:00 óra és 22:00-24:00 óra között (20 óra) 3

4 5.6. A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: Hétfőtől szombatig (szerda kivételével): 09:00-10:00 óra, 14:00-15:00 óra, 19:00-20:00 óra, 21:00-22:00 óra között (4 óra) Szerda: 10:00-11:00 óra, 14:00-15:00 óra, 19:00-20:00 óra, 21:00-22:00 óra között (4 óra) Vasárnap: 08:00-09:00 óra, 14:00-15:00 óra, 19:00-20:00 óra, 21:00-22:00 óra között (4 óra) 5.7. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kijelenti, hogy mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató, megfelel az Mttv. médiaszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel a 64. (1)-(3) bekezdésben és a 71. -ban foglalt feltételeknek Amennyiben a Médiaszolgáltató vagy a Hegyalja Média Kft. a hálózatba kapcsolódást megszünteti, vagy a hálózatos, vagy a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatási jogosultság megszűnik, úgy a jelen Hatósági Szerződésben biztosított hálózatba kapcsolódáshoz való jog megszűnik A Médiaszolgáltató köteles a Médiatanácsot tájékoztatni, ha a hálózatba kapcsolódást megszünteti. Ezen kötelezettségét a megszűnés megtörténtét megelőző 10 napon belül köteles teljesíteni A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 6.2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Szent István Rádió 95, A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi rádiós médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. -ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A rádió saját műsoridejében az egyes műsorszámokban törekszik a teljes műsorfolyam arculatát tükrözni. A különböző napszakokban jelentkező műsorszámok más-más jelleget öltenek. Délelőtt világi és egyházi közéleti témákkal, délután ismeretterjesztő és kulturális műsorszámokkal, az esti órában komolyabb elmélyedésre inspiráló összeállításokkal jelentkezik a rádió, előtérbe helyezve a vételkörzetben élő emberek igényeit. A műsorszámok hangvételére a kiegyensúlyozottság, a közvetlen, de tisztelettudó megszólalás a jellemző A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) Központi elemek ismeretterjesztő, szolgáltató műsorszámok ismeretterjesztő, szolgáltató és kulturális műsorszámok világi és egyházi témában irodalmi, zenei közösségek életét bemutató műsorszámok 4

5 6.6. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya a saját műsoridő százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 79% 79% 72% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 8% 8% 8% Hírműsorszámok 8% 8% 8% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Szöveg 70% 70% 60% 6.7. Az ismétlések maximális aránya a saját műsoridő százalékaként: 6.8. A magyar zenei művek minimális aránya havi heti napi Ismétlések 18% 18% 18% A zenei művek közzétételére szánt heti saját műsoridőben A zenei művek közzétételére szánt napi saját műsoridőben A magyar zenei művek 70% 60% 6.9. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya az éjszakai órák ( ) nélküli saját műsoridő százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 79% 79% 72% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 8% 8% 8% Hírműsorszámok 9% 9% 9% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0% Szöveg 70% 70% 60% Az ismétlések aránya az éjszakai órák ( ) nélküli saját műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi Ismétlések 18% 18% 18% A Médiaszolgáltató hírműsorszámok időtartama tekintetében vállalt kötelezettsége: A Médiaszolgáltató az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridőben minden órában 4 perc hosszúságú egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett hétfőtől péntekig további napi 35 perc, szombaton és vasárnap további napi 25 perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy egy-egy hírműsorszám időtartama legalább 3 perc egybefüggően A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridő legalább 50%-át magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok éves átlagában legalább 25%-át öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia. A médiaszolgáltató köteles havonta adatokat szolgáltatni a Médiatanács számára az Mttv. 21. (2) bekezdése szerinti műsorkvótákra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséhez. 5

6 időtartam/arány (óra/perc/%) 1. teljes saját műsoridő (óra) 2. szöveg időtartama (perc) 3. szöveg aránya (%) zene időtartama (perc) 4. magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) 5. helyi, közéleti műsorszámok időtartama (perc) helyi, közéleti műsorszámok aránya (%) 6. hírműsorszámok időtartama (perc) hírműsorszámok aránya (%) 7. közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorok aránya (%) 8. ismételt műsorszámok időtartama (perc) ismételt műsorszámok aránya (%) óra 55 perc össz. 27 óra 55 perc vállalások nap hét , % 70% % 70% , % 8% % 8% % 79% , óra max. 18% max. 18% A Médiaszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a Médiatanács ismételten ellenőrizte a magyar zene napi és heti időtartamának a zenei tartalom időtartamához viszonyított napi és heti arányait, s azok a következőkben kerültek megállapításra: május 15-én (40 percnyi zenéhez viszonyított 10 perc+2 perc 11 másodperc=) 15,45%; május 16-án (44 percnyi zenéhez viszonyított 17 perc+5 perc 1 másodperc=) 50%; május 17-én (43 percnyi zenéhez viszonyított 30 perc+2 perc 35 másodperc=) 75,7%; május 18-án változatlanul 20%; május 19-én (47 percnyi zenéhez viszonyított 6 perc+52 másodperc=) 14,6%; május 20-án (54 percnyi zenéhez viszonyított 39 perc+1 perc 36 másodperc=) 75,2%; május 21-én (65 percnyi zenéhez viszonyított 32 perc+16 perc 16 másodperc=) 74,25%; valamint heti szinten (359 percnyi zenéhez viszonyított 141 perc+28 perc 31 másodperc=) 47,2%. 6

7 A Médiatanács megállapította, hogy nem helytálló a Médiaszolgáltató érvelése a május 15-én 08:38-08:59 óra között 21:44 perc időtartamban közzétett Évezredek asztalánál című műsorszámmal kapcsolatban, ugyanis az e műsorszámban ismertetett három téma közül mindössze egy volt az, amely a vételkörzetekhez (Miskolc-Zemplén régióhoz) köthető, mint helyi gasztronómiai találkozó, míg a Szerzetesek asztalánál címmel megnyitott kiállításról készült összeállítás folytatása, amely Budapesten volt látható, valamint az Egri Csillag Weekendről (Egri Csillag Borfesztiválról) és az Egri Borvidéki Borversenyről szóló riport nem tekinthető helyi, vételkörzethez köthető információnak. A Médiatanács pályáztatási gyakorlatában helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok körébe olyan műsorszámok tartoznak, amelyek kifejezetten a vételkörzetben működő igazgatási szervek, testületek, civil, vagy egyéb szervezetek közérdekű tevékenységével foglalkoznak, vagy bemutatják valamely a vételkörzetben élő személy, társadalmi csoport mindennapi életét, tevékenységét, életviszonyait, illetve a vételkörzetben élő valamennyi ember számára szóló helyi információkat szolgáltatnak, tájékoztatnak. Figyelemmel arra, hogy a fentieknek a szóban forgó 21:44 perces műsorszám három összeállítása közül mindössze egy, kb. 5-6 perces rész felelt meg, a Médiatanács a műsorszámot nem tekintette helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámnak. A Médiatanács elfogadta ugyanakkor a Cseperedő című műsorszámmal kapcsolatban előadott médiaszolgáltatói észrevételt, mivel az tartalma, témája szerint alkalmas volt a vételkörzetben élők mindennapi életének segítésére. Erre tekintettel megállapította, hogy május 15-én a Médiaszolgáltató 22:07 perc időtartamban tett közzé helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámot, azaz e műsorszámok napi aránya e napon 9,2% volt, amelynek következtében a 8%-os vállalás teljesítésre került. A fent előadottakra tekintettel a Médiatanács a következőket állapította meg. I. 1. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a vizsgált adáshét négy napján nem tett eleget a magyar zene zenei művek közzétételére szánt napi saját műsoridőhöz viszonyított 60%-os arányára vonatkozó szerződéses vállalásának, ugyanis a napi arány május 15-én 15,45%, 16-án 50%, 18-án 20%, 19-én 14,6% volt, elmaradt továbbá a heti vállalás (70%) teljesítése is, mivel a heti arány 47,2%-ot ért el. A Médiatanács a magyar zene zenei művek közzétételére szánt napi saját műsoridőhöz viszonyított május 21-i arányát érintő körben a Médiaszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján megállapította, hogy nem került sor jogsértésre, mivel a magyar zene aránya 49% helyett 74,25% volt. 2. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi saját műsoridőhöz viszonyított aránya kapcsán tett vállalását (8%) nem teljesítette, mivel május 17-én 4%-ban tett közzé e kategóriába sorolható műsorszámokat; 3. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a vizsgált adáshét két napján túllépte az ismétlések maximum 18%-os arányára vonatkozó napi vállalását, figyelemmel arra, hogy ez az arány május 18-án 26,6%, 21-én pedig 22% volt. 7

8 Az Mttv. 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiatanács a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi saját műsoridőhöz viszonyított arányának május 15-i alulteljesítése körében tett hatósági megállapítással kapcsolatban előadott médiaszolgáltatói észrevétel részbeni, Cseperedő című műsorszámot érintő körben történő elfogadása és a napi arány ennek alapján történt ismételt megállapítása következtében megállapította, hogy a szerződéses vállalásnak a Médiaszolgáltató e napon eleget tett, mivel az e kategóriába sorolható műsorszámok aránya 9,2% volt. II. A Médiaszolgáltató megsértette továbbá az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést is, mivel magyar zene heti zenei műsoridőhöz viszonyított aránya 47,2% volt, azaz nem érte el a heti zenei műsoridő legalább ötven százalékát. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. 8

9 A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdés értelmében: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapított meg jogsértést a Médiaszolgáltatóval szemben: 9

10 határozat száma médiaszolgáltatás állandó megnevezése (jogosultság) 1787/2013. (XII. 18.) Szent István Rádió 96,4 (Törökszentmiklós 96,4 MHz) 248/2014. (III. 18.) Szent István Rádió 91,8 (Eger 91,8 MHz+Gyöngyös 102,2 MHz) 104/2015. (I. 27.) Szent István Rádió 95,1 (Miskolc 95,1 MHz; + vételkörzet-bővítései) 1356/2015. (X. 13.) Szent István Rádió 94,0 (Hatvan 94,0 MHz) 177/2016. (II. 16.) Szent István Rádió 90,6 (Sátoraljaújhely 90,6 MHz) 178/2016. (II. 16.) Szent István Rádió 91,8 (Eger 91,8 MHz+Gyöngyös 102,2 MHz) jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) Mttv. 63. (12) szeptember bírság, ,- Ft Mttv. 63. (12) november bírság, 29-december ,- Ft Mttv. 63. (12), 66. (4) h) augusztus 26-szeptember 1. bírság, ,- Ft Mttv. 63. (12) február bírság, ,- Ft Mttv. 63. (12) október 1-7. bírság, ,- Ft [Mttv. 63. (12)], ,- Ft [Mttv. 64. (1)] Mttv. 63. (12), 64. (1) október 3-9. bírság, ,- Ft [Mttv. 63. (12)], ,- Ft [Mttv. 64. (1)] Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács a jogsértések súlya körében azt vette figyelembe, hogy a magyar zene zenei műsoridőhöz viszonyított aránya kapcsán irányadó vállalás a vizsgált adáshét négy napján nem teljesült, ebből három alkalommal jelentős mértékben, két adásnapon kevesebb, mint egyharmadát, egy napon pedig pont az egyharmadát teljesítette (a vállalt 60% helyett május 15-én 15,45%-ot, 19-én 14,6%-ot, 18-án pedig 20%-ot), továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok kapcsán irányadó 8%-os vállalásnak egy adásnapon (2016. május 17.: 4%) mindössze a fele teljesült. Tekintettel arra, hogy a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését egy éven belül második alkalommal állapította meg [178/2016. (II. 16.) számú médiatanácsi határozat, október 3-9. közötti adáshét] a Médiaszolgáltatóval szemben, így a jogsértések ismételtsége fennáll, illetve e rendelkezések megsértése korábban már hat alkalommal került megállapításra, továbbá e jogsértések együttesen nem minősülnek csekély súlyúnak, ezért kizárt az Mttv (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása. Erre figyelemmel a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 10

11 Az Mttv (3) bekezdésének b) pontja szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben A fentiek okán a jogsértések súlyára, ismételtségére, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,35%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, szeptember 6. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 11

12 Melléklet a Médiatanács 1077/2016. (IX. 6.) számú határozatához dátum műsorszám címe műsorszám tartalma kezdés vége össz. szöveg zene magyar zene idegen zene instrumentális zene SZIR 95.1 szignál 7:59:56 8:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgát Hírek ország, világ 8:00:08 8:05:08 00:05:00 0:05:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 8:05:08 8:05:13 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 8:05:13 8:08:05 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 8:08:05 8:08:10 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Közérdekű közlemény KK 8:08:10 8:09:02 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közérdekű 0:00:00 közlemény Dicsértessék a Jézus Krisztus! Madasszeri Sebastian verbita szerzetes 8:09:02 8:33:56 00:24:54 0:23:54 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:01:00 hitélet zene instrumentális 8:33:56 8:38:06 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:00:00 0:00:00 0:04: Évezredek asztalánál Szerzetesek asztalánál kiállítás 8:38:06 8:59:50 00:21:44 0:21:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra SZIR 95.1 szignál 13:59:56 14:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:08 14:05:15 00:05:07 0:05:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor zene magyar 14:05:15 14:09:13 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00:00 0:00:00 A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják szignál 14:09:13 14:09:32 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Életrevaló családi magazin 14:09:32 14:35:25 00:25:53 0:23:22 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:02:31 A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották szignál 14:35:25 14:35:30 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene instrumentális 14:35:30 14:37:25 00:01:55 0:00:00 0:01:55 0:00:00 0:00:00 0:01: SZIR 95.1 szignál 14:37:25 14:37:38 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Cseperedő a kamaszkor nehézségei 2 14:37:38 14:59:45 00:22:07 0:21:00 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:01: zene instrumentális 14:59:45 15:00:04 00:00:19 0:00:00 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 18:59:56 19:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 család és hit Hírek ország, világ 19:00:08 19:05:15 00:05:07 0:05:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Hétvégi levél Gróf Lajos újságíró 19:05:15 19:14:40 00:09:25 0:09:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra ifjúság, hitélet 12

13 Andante Komolyzenei kalauz - Richard Wagner 19:14:40 19:59:22 00:44:42 0:24:30 0:20:12 0:00:00 0:11:05 0:09:07 kultúra Ismétlés szignál 19:59:22 19:59:50 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 20:59:56 21:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 21:00:08 21:04:40 00:04:32 0:04:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Krisztuskereszt az erdőn emléktáblák 21:04:40 21:27:47 00:23:07 0:20:41 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:02:26 kultúra Kérem a következőt! egészségpercek 21:27:47 21:59:20 00:31:33 0:30:29 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:01:04 egészség zene instrumentális 21:59:20 21:59:36 00:00:16 0:00:00 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 8:59:56 9:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 9:00:08 9:05:05 00:04:57 0:04:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Hajrá magyarok! sportmagazin 9:05:05 9:29:15 00:24:10 0:23:40 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:30 sport Merítés kultúra országos kitekintésben 9:29:15 9:57:13 00:27:58 0:26:10 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:01:48 kultúra zene instrumentális 9:57:13 9:59:51 00:02:38 0:00:00 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:02: SZIR 95.1 szignál 13:59:56 14:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:08 14:05:18 00:05:10 0:05:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Közélet Miskolci Civil Nap; Miskolci Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 14:05:18 14:59:12 00:53:54 0:39:28 0:14:26 0:00:00 0:00:00 0:14:26 h közélet zene instrumentális 14:59:12 14:59:50 00:00:38 0:00:00 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 18:59:56 19:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 19:00:08 19:05:17 00:05:09 0:05:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor A lélek szava A bennünk élő szent lélek 19:05:17 19:14:10 00:08:53 0:08:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene magyar 19:14:10 19:16:58 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00: Esti mese Virágbál 19:16:58 19:23:16 00:06:18 0:06:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar 19:23:16 19:31:33 00:08:17 0:00:00 0:08:17 0:08:17 0:00:00 0:00: Ismétlés szignál 19:31:33 19:31:45 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Nem középiskolás fokon A balladaírás Shakespeare-je 19:31:45 19:56:47 00:25:02 0:23:05 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:01:57 kultúra zene instrumentális 19:56:47 19:59:22 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:02:35 h. ifjúság, kultúra 13

14 zene magyar 19:59:22 20:00:18 00:00:56 0:00:00 0:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 20:59:56 21:00:08 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 21:00:08 21:05:17 00:05:09 0:05:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor zene magyar 21:05:17 21:06:20 00:01:03 0:00:00 0:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Magyar Mária Légió 21:06:20 21:46:20 00:40:00 0:40:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene instrumentális 21:46:20 21:48:08 00:01:48 0:00:00 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:01:48 Szentek, szentéletű emberek Nepomuki Szent János 21:48:08 21:55:23 00:07:15 0:07:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene magyar 21:55:23 21:59:28 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 8:59:58 9:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 9:00:10 9:05:08 00:04:58 0:04:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 9:05:08 9:05:13 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 9:05:13 9:07:12 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 9:07:12 9:07:17 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Az erdő fohásza cserkészek vendégségben 9:07:17 9:36:18 00:29:01 0:29:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 9:36:18 9:36:30 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Ezerszínű világ középkori dallamok 9:36:30 9:59:47 00:23:17 0:00:57 0:22:20 0:22:20 0:00:00 0:00:00 kultúra SZIR 95.1 szignál 14:00:00 14:00:12 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:12 14:05:29 00:05:17 0:05:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 14:05:29 14:05:34 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 14:05:34 14:07:33 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 14:07:33 14:07:38 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Egymás közt Születés hete Összhang Egyesület 14:07:38 14:57:15 00:49:37 0:46:19 0:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00: zene instrumentális 14:57:15 14:59:50 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:02: SZIR 95.1 szignál 19:00:00 19:00:12 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, hitélet család és hit Hírek ország, világ 19:00:12 19:05:33 00:05:21 0:05:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 19:05:33 19:05:38 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 19:05:38 19:09:03 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14

15 reklám szignál 19:09:03 19:09:08 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: A lélek szava a szent gyónásról 19:09:08 19:18:36 00:09:28 0:09:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet Esti mese Esőmese 19:18:36 19:27:45 00:09:09 0:09:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Itt a SZIR - Hit, nemzet, hagyomány szignál 19:27:45 19:27:59 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Mustármag Szentlélek szeminárium 19:27:59 19:53:33 00:25:34 0:25:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene instrumentális 19:53:33 19:59:46 00:06:13 0:00:00 0:06:13 0:00:00 0:00:00 0:06: SZIR 95.1 szignál 21:00:00 21:00:12 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h. ifjúság, kultúra Hírek ország, világ 21:00:12 21:05:33 00:05:21 0:05:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Mit tegyek? Beszélgessünk a Szentlélekről 21:05:33 21:30:56 00:25:23 0:21:15 0:04:08 0:04:08 0:00:00 0:00:00 hitélet zene instrumentális 21:30:56 21:32:42 00:01:46 0:00:00 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:01: Merítés kultúra országos kitekintésben 21:32:42 21:59:58 00:27:16 0:25:28 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:01:48 kultúra SZIR 95.1 szignál 10:00:00 10:00:12 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 10:00:12 10:05:01 00:04:49 0:04:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Úton-útfélen Új-Zéland 10:05:01 10:29:35 00:24:34 0:18:19 0:06:15 0:03:29 0:00:00 0:02:46 kultúra SZIR 95.1 szignál 10:29:35 10:29:47 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Ismétlés szignál 10:29:47 10:29:54 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Neuma barokk szerzők művei 10:29:54 10:54:02 00:24:08 0:01:39 0:22:29 0:00:00 0:00:00 0:22:29 kultúra zene instrumentális 10:54:02 10:59:29 00:05:27 0:00:00 0:05:27 0:00:00 0:00:00 0:05: SZIR 95.1 szignál 13:59:59 14:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:11 14:04:53 00:04:42 0:04:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Eszterházy Károly munkássága; Jótékonysági Szószóló koncert 14:04:53 14:44:48 00:39:55 0:37:01 0:02:54 0:02:24 0:00:00 0:00:30 közélet A lélek szava Bántalmakat békével tűrni 14:44:48 14:58:17 00:13:29 0:13:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene instrumentális 14:58:17 14:59:22 00:01:05 0:00:00 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:01: SZIR 95.1 szignál 18:59:59 19:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 19:00:11 19:05:07 00:04:56 0:04:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 19:05:07 19:05:12 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 15

16 reklám 19:05:12 19:08:15 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 19:08:15 19:08:20 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: A lélek szava Bántalmakat békével tűrni 19:08:20 19:21:49 00:13:29 0:13:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet Esti mese Erdei kívánság 19:21:49 19:27:09 00:05:20 0:05:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h. ifjúság, 0:00:00 kultúra Iránytű Diósgyőri vár; Miskolci Kulturális Központ 19:27:09 19:51:58 00:24:49 0:18:55 0:05:54 0:03:51 0:02:03 h ifjúság, 0:00:00 kultúra zene külföldi 19:51:58 19:57:02 00:05:04 0:00:00 0:05:04 0:00:00 0:05:04 0:00: zene instrumentális 19:57:02 19:59:52 00:02:50 0:00:00 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:02: SZIR 95.1 szignál 20:59:59 21:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 21:00:11 21:05:07 00:04:56 0:04:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Úton-útfélen Új-Zéland 21:05:07 21:29:44 00:24:37 0:18:19 0:06:18 0:03:32 0:00:00 0:02:46 kultúra A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják szignál 21:29:44 21:30:02 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Életrevaló családi magazin 21:30:02 21:55:58 00:25:56 0:23:22 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:02:34 A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották szignál 21:55:58 21:56:03 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene instrumentális 21:56:03 21:59:57 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:03: SZIR 95.1 szignál 8:59:58 9:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 család és hit Hírek ország, világ 9:00:10 9:05:30 00:05:20 0:05:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 9:05:30 9:05:35 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 9:05:35 9:07:33 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 9:07:33 9:07:38 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kávéház beszélgetés a TV Eger vezetőjével 9:07:38 9:59:35 00:51:57 0:41:34 0:10:23 0:00:00 0:10:23 0:00: SZIR 95.1 szignál 13:59:59 14:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:11 14:02:23 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Segíthetünk? miskolci kórházlelkész 14:02:23 14:53:41 00:51:18 0:38:12 0:13:06 0:00:00 0:00:00 h. hitélet, 0:13:06 egészség zene instrumentális 14:53:41 14:59:37 00:05:56 0:00:00 0:05:56 0:00:00 0:00:00 0:05: SZIR 95.1 szignál 18:59:59 19:00:10 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közélet, kultúra 16

17 Hírek ország, világ 19:00:10 19:04:49 00:04:39 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 19:04:49 19:04:53 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 19:04:53 19:09:15 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 19:09:15 19:09:20 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: A lélek szava a magyar nyelv érdekében 19:09:20 19:16:44 00:07:24 0:07:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene magyar 19:16:44 19:20:05 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00: Esti mese A csudaerejű sár 19:20:05 19:32:02 00:11:57 0:11:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar 19:32:02 19:33:52 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00: Könyvtári barangolás Grecsó Krisztián; Pletykaanyu 19:33:52 19:58:10 00:24:18 0:20:11 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:04:07 kultúra zene instrumentális 19:58:10 19:59:13 00:01:03 0:00:00 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:01: SZIR 95.1 szignál 20:59:59 21:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h. ifjúság, kultúra Hírek ország, világ 21:00:11 21:04:48 00:04:37 0:04:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Megmaradni konferencia Miskolcon; Felvidéken kirándultak a miskolci diákok 21:04:48 21:29:21 00:24:33 0:21:58 0:02:35 0:01:04 0:00:00 h közélet, hitélet, 0:01:31 ifjúság zene instrumentális 21:29:21 21:30:53 00:01:32 0:00:00 0:01:32 0:00:00 0:00:00 0:01: SZIR 95.1 szignál 21:30:53 21:31:05 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Görögkatolikus magazin Gadnai Görög Katolikus templom 21:31:05 21:58:48 00:27:43 0:27:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h kultúra zene instrumentális 21:58:48 21:59:40 00:00:52 0:00:00 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 8:59:58 9:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 9:00:10 9:04:14 00:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor kultúra országos kitekintésben Merítés II. 9:04:14 9:29:47 00:25:33 0:23:19 0:02:14 0:00:00 0:00:00 0:02:14 kultúra SZIR 90.6 szignál 9:29:47 9:29:59 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 9:29:59 9:30:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: SZIR 95.4 szignál 9:30:11 9:30:23 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Görögkatolikus Gadnai Görög Katolikus magazin templom 9:30:23 9:58:06 00:27:43 0:27:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h kultúra zene instrumentális 9:58:06 9:59:01 00:00:55 0:00:00 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:55 17

18 zene magyar 9:59:01 9:59:19 00:00:18 0:00:00 0:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 13:59:58 14:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 14:00:10 14:05:17 00:05:07 0:05:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 14:05:17 14:05:22 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 14:05:22 14:06:25 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 14:06:25 14:06:30 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Közélet Az egri érsek szentbeszéde Nagyváradon; Múzeumpedagógiai bázis Egerben 14:06:30 14:59:48 00:53:18 0:37:22 0:15:56 0:10:25 0:00:00 0:05:31 közélet SZIR 95.1 szignál 18:59:59 19:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 19:00:11 19:00:17 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám szignál 19:00:17 19:00:22 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 19:00:22 19:04:45 00:04:23 0:04:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám szignál 19:04:45 19:04:50 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Esti mese A kis herceg I. 19:04:50 19:18:08 00:13:18 0:13:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar 19:18:08 19:26:11 00:08:03 0:00:00 0:08:03 0:08:03 0:00:00 0:00:00 Új Nemzedék Miskolci Iránytű Közösségi Tér 19:26:11 19:53:57 00:27:46 0:20:20 0:07:26 0:07:26 0:00:00 0:00: zene magyar 19:53:57 19:59:35 00:05:38 0:00:00 0:05:38 0:05:38 0:00:00 0:00: SZIR 95.1 szignál 20:59:58 21:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h. ifjúság, kultúra h ifjúság, kultúra Hírek ország, világ 21:00:10 21:05:19 00:05:09 0:05:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Mindennapi egészségünk a tüdőgyulladás 21:05:19 21:58:10 00:52:51 0:42:56 0:09:55 0:06:55 0:00:00 0:03:00 egészség zene instrumentális 21:58:10 21:59:46 00:01:36 0:00:00 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:01: SZIR 95.1 szignál 8:59:58 9:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek ország, világ 9:00:10 9:05:13 00:05:03 0:05:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Kultúrkör beszélgetés a SZIR miskolci stúdiójában 9:05:13 9:52:52 00:47:39 0:39:08 0:08:31 0:06:26 0:00:00 h közélet, 0:02:05 hitélet zene instrumentális 9:52:52 9:56:26 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:03: SZIR 95.1 szignál 13:59:59 14:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18

19 Hírek ország, világ 14:00:11 14:05:03 00:04:52 0:04:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor zene magyar 14:05:03 14:08:03 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00: Segíthetünk? miskolci kórházlelkész 14:08:03 14:59:31 00:51:28 0:38:12 0:13:16 0:00:00 0:00:00 0:13: SZIR 95.1 szignál 18:59:59 19:00:11 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h. hitélet, egészség Hírek ország, világ 19:00:11 19:04:37 00:04:26 0:04:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor zene magyar 19:04:37 19:10:25 00:05:48 0:00:00 0:05:48 0:05:48 0:00:00 0:00: A nap verse Az öreg honvéd 19:10:25 19:17:40 00:07:15 0:01:25 0:05:50 0:05:50 0:00:00 0:00:00 kultúra zene instrumentális 19:17:40 19:19:30 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:00:00 0:00:00 0:01: Esti mese A kis herceg II. 19:19:30 19:25:14 00:05:44 0:05:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar 19:25:14 19:27:38 00:02:24 0:00:00 0:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00: Könyvek könyve Belső végtelen (MKR műsor) 19:27:38 19:48:14 00:20:36 0:20:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet zene instrumentális 19:48:14 19:59:06 00:10:52 0:00:00 0:10:52 0:00:00 0:00:00 0:10: SZIR 95.1 szignál 20:59:58 21:00:10 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h. ifjúság, kultúra Hírek ország, világ 21:00:10 21:04:37 00:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Ezerszínű világ mezőkövesdi múzeumok; Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület 21:04:37 21:58:38 00:54:01 0:45:37 0:08:24 0:08:24 0:00:00 0:00:00 kultúra zene instrumentális 21:58:38 21:59:39 00:01:01 0:00:00 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:01:01 Budapest, szeptember 6. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 19

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1356/2015. (X. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1356/2015. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20306-8/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 2012. október 17. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben