A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértése, továbbá engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Magyarországi Közhasznú Alapítvánnyal (8200 Veszprém, Házgyári út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Palota állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Várpalota 90,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás a április 11-én sugárzott műsora során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Palota (Várpalota 90,0 MHz) és Bakony (Ajka 93,2 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásait április 11-én erre irányuló kérelem, annak médiatanácsi engedélyezése és szerződésmódosítás hiányában működtette hálózatban, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Palota és Bakony állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásainak április 11-én sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá engedély nélküli hálózatba kapcsolódással megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 64. (1) bekezdése szerint: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. Az Mttv pontja szerint: Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csak egyidejű szolgáltatására. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében június 27-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 1186/2012. (VI.27.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékletében megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon a Palota állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora során alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását; alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalását; médiatanácsi engedély nélkül hálózatba kapcsolódott az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein üzemeltetett adó műsorával; a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Palota) eltérő azonosító jelet alkalmazott; a Bakony állandó megnevezésű médiaszolgáltatás tekintetében szintén médiatanácsi engedély nélkül hálózatba kapcsolódott az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein üzemeltetett adó műsorával. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést július 10-én vette át, nyilatkozata pedig július 26-án, postai úton érkezett meg a hatósághoz. A Médiaszolgáltató 2

3 előadta, hogy sajnálattal vette tudomásul, hogy bizonyos műsoraik a Médiatanács értelmezése szerint tartoznak az Mttv a szerinti célt megvalósító műsorok közé, annak ellenére, hogy azok az általa meghatározott célközönségnek szólnak, és az ő igényeiket kívánják kielégíteni. A Médiaszolgáltató kérte a 100 %-os vállalási arány 80 %-osra való csökkentését. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokkal kapcsolatban előadta, hogy véleménye szerint a vonatkozó vállalást teljesítette, azt tartani tudja. A műsoregyezőséggel kapcsolatban előadta, hogy a k Egyesületébe tartozó rádiók az ORTT által kiírt pályázatokat hasonló műsortervekkel adták be. Az egyes frekvenciákra is így nyerték el a Médiatanács támogatását, a műsoregyezőség erre vezethető vissza. A Médiaszolgáltató végül megismételte kérelmét a hatósági szerződésük akkénti módosítása iránt, hogy az Mttv a szerinti célt megvalósító műsorokra tett 100 %-os vállalást a Médiatanács %-osra csökkentse az egyes jogosultságok esetén. Kérte továbbá, hogy engedélyezze a hálózatba kapcsolódást a Palota és a Bakony esetében úgy, hogy a hálózatos médiaszolgáltató mindkét esetben az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. megnevezésű, Budapest 94,2 MHz műsora legyen. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján a Médiatanács hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató április 11-én sugárzott médiaszolgáltatásait, és indított hatósági eljárást, melynek során megállapította a következőket: I. A vizsgált Médiaszolgáltató Palota állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 427/2011. (III. 30.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Várpalota 90,0 MHz frekvencián. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: napi szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % ismétlések aránya 20% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon űsorát a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 100%-nyi vállalás, 88%-nyi teljesítés); alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalását is, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint (napi 35%-nyi vállalás, 8%-nyi teljesítés). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Palota állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált napon csak egészében megegyezett az FM-4 Rádió 3

4 Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein üzemeltetett adásával, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Palota) eltérő azonosító jelet alkalmazott; ugyanis a budapesti adó műsorának közvetítésekor a Mária Rádió FM 94,2, a saját idősávokban pedig a FM 90,0 kísérleti adását hallják azonosító jel volt hallható, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. Fentiekre tekintettel a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. II. A vizsgált Médiaszolgáltató Bakony állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 1448/2011. (X. 26.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra az Ajka 93,2 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: napi szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1% a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 80 % zeti és etnikai csoportok számára készített műsor - ismétlések aránya 20 % Tekintettel arra, hogy a felvételen csupán a Médiaszolgáltató 00:20-14:50 és 20:00-24:00 óra közötti adása volt rögzíthető (mivel a műsort a köztes időben rosszul, vagy egyáltalán lehetett hallani, vélhetően az adó teljesítmény-romlása miatt), állapítható meg, hogy a médiaszolgáltatás a vizsgált adásnapon megfelelt-e a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek. A Médiatanács megállapította azonban, hogy a Médiaszolgáltató Bakony állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 0:20:00 és 14:50 óra között, valamint 20:00 és 24:00 óra között a budapesti adó adását sugározta, ezért megvalósult az engedély nélküli hálózatba kapcsolódás esete, azaz az Mttv. 63. (12) és 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott 4

5 tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató tekintetében korábban egy ízben már megállapította az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését (a Palota december 8-14-e közötti műsorfolyama során), a vállalt műsorstruktúrától való eltérés (a szöveg, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalás alulteljesítése) miatt. Ez esetben a Médiatanács Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben az 1017/2012. (V.30.) számú határozatában. Ez minősül az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtségnek, azonban a Médiatanács a fokozatosság elvére tekintettel, valamint a jogsértések súlya miatt alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. 5

6 Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt a már korábban, az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt a Médiaszolgáltatóval szemben kiszabott bírság mértékére, illetve arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál szintén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül egyrészt a jogsértések súlyát vette figyelembe, mivel a Palota állandó megnevezésű médiaszolgáltatás tekintetében a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalás jelentős mértékben alulteljesült (napi 35%-nyi vállalás, 8%-nyi teljesítés), és a műsorszámok teljesítésének aránya is mintegy 12%-al elmaradt a napi vállalástól. (Ezen adatok a Bakony médiaszolgáltatás tekintetében voltak mérhetők a már fentebb - illetve a határozat I. számú mellékletében részletesen is ismertetett okok miatt.) A Médiatanács tekintettel volt arra is, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalás alulteljesítése miatt korábban már megállapította, és a fentebb írtak szerint abban az ügyben Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács másrészt figyelemmel volt arra is, a Médiaszolgáltató Palota médiaszolgáltatása hálózatba kapcsolódásának engedélyezése iránti kérelme a 772/2011. (VI. 8.) számú médiatanácsi határozattal elutasításra került, ám a Médiaszolgáltató ennek ellenére működtette hálózatban a Palota és a (Budapest 94,2 MHz frekvencia és annak vételkörzet bővítései) adóval. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát volt köteles vizsgálni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződéseinek megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. A Médiaszolgáltatónak az eljárás során benyújtott szerződés-módosítás iránti kérelme jelen határozat keltével egyidejűleg áttételre került az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező Médiaszolgáltatási főosztálynak további intézkedésre. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a vállalt műsorstruktúrától való eltérés miatt a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,06 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódásra tekintettel a maximálisan kiszabható bírság 0,1 %-ának megfelelő összegű, azaz további Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. 6

7 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, augusztus 15. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 1496/2012. (VIII. 15.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai I. A vizsgált Médiaszolgáltató Palota állandó megnevezésű médiaszolgáltatását a Médiatanács a 427/2011. (III. 30.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatásra a Várpalota 90,0 MHz frekvencián. A Szerződés az alábbi műsorszerkezeti vállalásokat tartalmazza: szöveg aránya 80 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % ismétlések aránya 20% a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus 100 % keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 1.) A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon (2012. április 11.) a műsorát a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel napi alulteljesítette a műsorszámok arányára vonatkozó napi 100 %-os vállalását (mivel nyertek elfogadást műsorszámként a köszönetnyilvánítások és a felkonferálás nélkül közzétett zenei egységek); alulteljesítette továbbá a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó napi 35 %-os vállalását is (mivel helyi várpalotai - kötődésű műsorelemként a Rózsafüzér imádság, a Szentmise közvetítése Bodajkról, az Evangélikus félóra nyert elfogadást, ennek következtében a vállalt (35%) és teljesített (8%) arány között jelentős volt a különbség). 2.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által a Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein üzemeltetett adását a Magyarországi Közhasznú Alapítvány és a Frekvencia Kft. médiaszolgáltatók egyidejűleg, vagy csak egyidejűleg szolgáltatták. A Palota, Bakony, Völgyhíd, Kemenesalja, Vértes, Barokk és Vár állandó megnevezésű médiaszolgáltatások műsora ugyanis a vizsgált adásnapon teljes egészében, vagy csak egészében megegyezett egymással, továbbá az azonos műsor sugárzása gyakorlatilag egyidejű volt. Az egyes adók műsorának rögzítése során az időbeli eltéréseket kizárólag az alábbi technikai tényezők okozták: 1. a felvételt készítő készülékek felvétel közbeni szinkronizálása volt lehetséges, 2. a budapesti frekvencián hallható adás akadozott, illetve a felvétel 00:20:00 órakor kezdődött el, 3. az ajkai adón a 14:50-20:00 óra közötti műsor volt hallható (helyette sistergés szerepelt a felvételen), 4. a hálózatba kapcsolódást és szétválást jelző csend és 5. a helyi adók műsorának többszöri konvertálása. A fentiek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Palota állandó megnevezésű médiaszolgáltatás műsora a vizsgált napon csak egészében megegyezett a budapesti adó műsorával, az alábbiak szerint: óra között a budapesti műsor, óra között saját műsor, óra között a budapesti műsor, óra között saját műsor, óra között a budapesti műsor szerepelt a kínálatban. 8

9 3.) A Médiaszolgáltató továbbá a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől ( Palota) eltérő azonosító jelet alkalmazott; ugyanis a budapesti adó műsorának közvetítésekor a Mária Rádió FM 94,2, a saját idősávokban pedig a FM 90,0 kísérleti adását hallják azonosító jel volt hallható. Fentiekre tekintettel a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel, valamint a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megsértésével, továbbá az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. II. A vizsgált Médiaszolgáltató Bakony állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 0:20:00 és 14:50 óra között, valamint 20:00 és 24:00 óra között a budapesti adó adását sugározta, ezért ezen médiaszolgáltatás esetében is megvalósult az engedély nélküli hálózatba kapcsolódás, azaz az Mttv. 63. (12) és 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése. A Médiaszolgáltató két fentebb elemzett médiaszolgáltatásának április 11-én sugárzott műsoráról készült mérés eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: óó:pp:mp Bakony (Ajka) Palota (Várpalota) Műsoridő 23:59:54 Szöveg 20:24:25 0:20:00-14:50 óra között a budapesti adója szólt, majd fokozatosan romlott a hangminőség. Végül 16:00-20:00 óra között egyáltalán lehetett hallani az adást. A műsor 20:00- tól megegyezett a budapesti adón hallottakkal. Szöveg (%) 84% Zene 3:35:29 Helyi közéleti műsor 1:53:14 Helyi közéleti műsor (%) 8% Hírek 1:14:00 Hírek (%) 5% Közszolgálati műsor 21:10:22 Közszolgálati műsor (%) 88% Nemzeti és etnikai műsor Nemzeti és etnikai műsor (%) vállalt Ismétlés 5:39:49 Ismétlés (%) 22% Célcsoportnak szóló műsor 100% Budapest, augusztus 15. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 9

10 II. számú melléklet a Médiatanács 1496/2012. (VIII. 15.) számú határozatához Budapest Műsor címe kezdés Szentolvasó - A világosság imádkozása 00:20:00 instrumentális stb. zene, időkitöltő szereppel 00:32:50 Tanúságtétel Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 00:34:59 A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai A) Palota (Várpalota 90,0 MHz) Várpalota :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. közszolg álati Boldogasszony Miatyánk Himnusz 00:00:06 00:02:58 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A világosság imádkozása 00:02:58 00:32:24 00:29:26 00:29:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 instrumentális stb. zene, időkitöltő szereppel 00:32:24 00:34:35 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:02:11 Tanúságtétel Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 00:34:35 00:53:44 00:19:09 00:19:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 00:54:05 zene 00:53:44 00:55:41 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:01:57 zene 00:56:03 zene 00:55:41 00:58:04 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:02:23 szignál 00:59:24 szignál 00:58:04 00:59:51 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A mi rádiónk Dúl Géza atya műsora a Mária Rádió életéről (költözködéssel járó problémák) 01:00:11 A mi rádiónk Dúl Géza atya műsora a Mária Rádió életéről (költözködéssel járó problémák) 00:59:51 01:38:54 00:39:03 00:35:01 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 zene 01:39:09 zene 01:38:54 01:40:12 00:01:18 00:00:00 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:01:18 zene 01:40:27 zene 01:40:12 01:41:40 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 zene 01:41:54 zene 01:41:40 01:44:16 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00:00 00:00:00 00:02:36 zene 01:44:29 zene 01:44:16 01:47:14 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 zene 01:47:28 zene 01:47:14 01:52:46 00:05:32 00:00:00 00:05:32 00:00:00 00:00:00 00:05:32 zene 01:52:58 zene 01:52:46 01:54:13 00:01:27 00:00:00 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 Bíró László püspök atya üzenete 01:54:26 Bíró László püspök atya üzenete 01:54:13 01:57:11 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 01:57:24 zene 01:57:11 01:59:12 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:02:01 szignál 01:59:24 Szombat esti beszélgetés (Szőke Lajos a Szent Erzsébet plébánia plébános) 02:00:04 Dúl Géza atya köszönete a hallgatók adományáért 02:55:49 szignál 01:59:12 01:59:52 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szombat esti beszélgetés (Szőke Lajos a Szent Erzsébet plébánia plébános) 01:59:52 02:55:45 00:55:53 00:47:14 00:08:39 00:01:12 00:00:00 00:07:27 Dúl Géza atya köszönete a hallgatók adományáért 02:55:45 02:57:56 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, közéleti zene 02:57:58 zene 02:57:56 02:59:20 00:01:24 00:00:00 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:01:24 szignál 02:59:24 szignál 02:59:20 02:59:56 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (bp-i Szent Ferenc Kórház kápolnájából) 03:00:00 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (bp-i Szent Ferenc Kórház kápolnájából) 02:59:56 03:29:25 00:29:29 00:23:17 00:06:12 00:01:12 00:00:00 00:05:00 szignál 03:29:24 szignál 03:29:25 03:30:03 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10

11 Ezer színű kereszténység (Miről beszélnek az emberek haláluk előtt?, hitkártya) 03:30:02 szignál 04:25:15 Pintér Józsefné Litérről a Mária Rádióról 04:25:53 Ezer színű kereszténység (Miről beszélnek az emberek haláluk előtt?, hitkártya) 03:30:03 04:25:27 00:55:24 00:51:58 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 szignál 04:25:27 04:26:03 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pintér Józsefné Litérről a Mária Rádióról 04:26:03 04:26:48 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 benne Várpalota zene 04:26:38 zene 04:26:48 04:29:38 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:02:50 szignál 04:29:28 szignál 04:29:38 04:30:17 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életünk három oszlopa Hittanóra (Bálint Sándor néprajztudós írásai; teremtés; Felesősségünk a teremetett világért) 04:30:06 Életünk három oszlopa Hittanóra (Bálint Sándor néprajztudós írásai; teremtés; Felesősségünk a teremetett világért) 04:30:17 05:29:41 00:59:24 00:56:03 00:03:21 00:00:00 00:00:00 00:03:21 szignál 05:29:19 Hírek a Vatikánból A Vatikáni Rádió adása 05:29:57 Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 05:49:44 Abba Pater II. János Pál pápa zenés imája 05:52:43 szignál 05:59:24 Szentolvasó A fájdalmas imádkozása (Pilisszentkereszt ről) 06:00:04 szignál 05:29:41 05:30:17 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vatikánból A Vatikáni Rádió adása 05:30:17 05:50:07 00:19:50 00:19:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor, Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 05:50:07 05:53:06 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Abba Pater II. János Pál pápa zenés imája 05:53:06 05:59:48 00:06:42 00:06:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál 05:59:48 06:00:26 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó A fájdalmas imádkozása (Pilisszentkereszt ről) 06:00:26 06:28:31 00:28:05 00:28:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 06:28:04 zene 06:28:31 06:29:52 00:01:21 00:00:00 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:01:21 szignál 06:29:24 szignál 06:29:52 06:30:27 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Reggeli dicséret 06:29:59 Reggeli dicséret 06:30:27 06:45:51 00:15:24 00:15:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 06:45:21 zene 06:45:51 06:46:37 00:00:46 00:00:00 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:46 zene 06:46:08 zene 06:46:37 06:50:33 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:03:56 zene 06:50:02 zene 06:50:33 06:52:28 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:01:55 zene 06:51:57 zene 06:52:28 06:53:32 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 zene 06:53:01 zene 06:53:32 06:59:56 00:06:24 00:00:00 00:06:24 00:00:00 00:00:00 00:06:24 szignál 06:59:23 Napindító Reggeli magazinműsor Szederkényi Károly atyával (imádság; farkastéri templomszentelé si ünnep; nap szentje) 07:00:07 Hírpercek A rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 08:54:59 szignál 06:59:56 07:00:40 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Napindító Reggeli magazinműsor Szederkényi Károly atyával (imádság; farkastéri templomszentelé si ünnep; nap szentje) 07:00:40 08:55:48 01:55:08 01:43:22 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00 Hírpercek A rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 08:55:48 08:59:29 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 08:58:41 zene 08:59:29 09:00:13 00:00:44 00:00:00 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:44 szignál 08:59:23 szignál 09:00:13 09:00:59 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, közéleti hírműsor, kulturális 11

12 Életünk három oszlopa Hittanóra 09:00:08 szignál 09:59:23 Evezz a mélyre! - Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával 10:00:04 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 10:54:35 Életünk három oszlopa Hittanóra 09:00:59 10:00:22 00:59:23 00:49:16 00:10:07 00:00:00 00:00:00 00:10:07 szignál 10:00:22 10:01:03 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Evezz a mélyre! - Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával 10:01:03 10:55:41 00:54:38 00:51:37 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:03:01 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 10:55:41 10:58:56 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 10:57:49 zene 10:58:56 11:01:26 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:02:30 szignál 11:00:19 szignál 11:01:26 11:02:02 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Csemetekert Szent Imre Óvoda Párkány 11:00:54 Csemetekert Szent Imre Óvoda Párkány 11:02:02 11:28:44 00:26:42 00:25:37 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 11:27:33 szignál 11:30:51 Olvasmányos és napközi imaóra ( Szőnyi úti Kápolnájából) 11:31:28 tudomány os ismeretter jesztő gyermekés ifjúsági Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 11:28:44 11:32:03 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál 11:32:03 11:32:39 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Olvasmányos és napközi imaóra ( Szőnyi úti Kápolnájából) 11:32:39 11:59:50 00:27:11 00:27:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 11:58:34 zene 11:59:50 12:00:40 00:00:50 00:00:00 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:50 szignál 11:59:24 szignál 12:00:40 12:01:15 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Regina Coeli Imádság 11:59:59 Regina Coeli Imádság 12:01:15 12:05:49 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 12:04:32 zene 12:05:49 12:06:38 00:00:49 00:00:00 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:49 Szederkényi Károly atya köszönete az adományokért 12:05:20 Szederkényi Károly atya köszönete az adományokért 12:06:38 12:10:43 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Imalánc telefonos műsor Imaszándékok fogadása telefonon 12:09:25 benne Várpalota Imalánc telefonos műsor Imaszándékok fogadása telefonon 12:10:43 12:19:55 00:09:12 00:09:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 12:18:36 zene 12:19:55 12:20:37 00:00:42 00:00:00 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:42 szignál 12:19:17 szignál 12:20:37 12:21:14 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A dicsőséges imádkozása (Szőnyi u. rádió kápolnából) 12:19:55 Szentolvasó - A dicsőséges imádkozása (Szőnyi u. rádió kápolnából) 12:21:14 12:57:05 00:35:51 00:35:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 12:55:40 zene 12:57:05 13:00:49 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:03:44 szignál 12:59:23 Hírek a Vatikánból - A Vatikáni Rádió adása 13:00:08 Jóhírek A Mária Rádió egyházi hírei 13:19:52 Ószövetség - A Szentírás folyamatos olvasása (Sámuel második könyve 2. fejezet) 13:30:59 szignál 13:00:49 13:01:34 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vatikánból - A Vatikáni Rádió adása 13:01:34 13:21:17 00:19:43 00:19:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jóhírek A Mária Rádió egyházi hírei 13:21:17 13:32:30 00:11:13 00:11:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor, hírműsor, Ószövetség - A Szentírás folyamatos olvasása (Sámuel második könyve 2. fejezet) 13:32:30 13:39:27 00:06:57 00:06:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12

13 zene 13:37:55 zene 13:39:27 13:41:43 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:02:16 Lelkiségi irodalom Szemelvények lelkiségi írók műveiből (II. János Pál Átlépni a remény küszöbén c.könyvéből) 13:40:11 Lelkiségi irodalom Szemelvények lelkiségi írók műveiből (II. János Pál Átlépni a remény küszöbén c.könyvéből) 13:41:43 13:53:10 00:11:27 00:11:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 13:51:37 zene 13:53:10 13:56:37 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 zene 13:55:03 zene 13:56:37 13:58:18 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:01:41 kulturális, zene 13:56:44 zene 13:58:18 14:01:43 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:03:25 A nap evangéliuma Szentírás magyarázat (Szent Lukács könyvéből) 14:00:08 A nap evangéliuma Szentírás magyarázat (Szent Lukács könyvéből) 14:01:43 14:32:34 00:30:51 00:30:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 14:30:03 zene 14:32:34 14:37:35 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 00:00:00 00:05:01 zene 14:35:58 zene 14:37:35 14:40:54 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:03:19 Imalánc telefonos műsor - Imaszándékok fogadása telefonon 14:39:16 Imalánc telefonos műsor - Imaszándékok fogadása telefonon 14:40:54 14:59:32 00:18:38 00:18:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 14:57:50 zene 14:59:32 15:01:07 00:01:35 00:00:00 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:01:35 szignál 14:59:25 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kápolnájából) 15:00:08 szignál 15:01:07 15:01:50 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kápolnájából) 15:01:50 15:29:50 00:28:00 00:28:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 15:28:05 zene 15:29:50 15:31:11 00:01:21 00:00:00 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:01:21 szignál 15:29:25 szignál 15:31:11 15:31:55 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Legyetek apostolok! - Gaál Jenő verbita atya elmélkedése 15:30:08 Legyetek apostolok! - Gaál Jenő verbita atya elmélkedése 15:31:55 15:51:50 00:19:55 00:19:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 15:50:02 zene 15:51:50 15:54:46 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 zene 15:52:55 zene 15:54:46 15:57:04 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:00:00 00:02:18 Hírpercek A rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 15:55:13 Hírpercek A rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 15:57:04 16:00:45 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 15:58:53 zene 16:00:45 16:01:15 00:00:30 00:00:00 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:30 szignál 15:59:24 szignál 16:01:15 16:01:39 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Várpalota FM 90.0 kísérleti adását hallják 16:01:39 16:02:47 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, műsorismertetés 16:02:47 16:03:52 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Délutáni magazin (névnapok, évfordulók, időjárás, kiállítás megnyitó) 16:03:52 16:10:28 00:06:36 00:03:51 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 kulturális Köztünk élnek (József Attila munkássága, Költészet napja) 16:10:28 17:01:14 00:50:46 00:41:16 00:09:30 00:09:30 00:00:00 00:00:00 kulturális Mindszenti József ismeretter élete 17:01:14 17:26:55 00:25:41 00:24:39 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:01:02 Rózsafüzér imádság 17:26:55 18:00:39 00:33:44 00:33:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (csend Kapcsolás a budapesti 18:00:39 18:01:39 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 jesztő helyi 13

14 műsorra) Szentmise Bodajk, Segítő Szűz Mária kegytemplom 18:01:22 Esti dicséret 18:45:00 Szentmise Bodajk, Segítő Szűz Mária kegytemplom 18:01:39 18:47:15 00:45:36 00:45:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, helyi Esti dicséret 18:47:15 19:00:09 00:12:54 00:12:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 18:57:50 zene 19:00:09 19:01:42 00:01:33 00:00:00 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:01:33 szignál 18:59:24 szignál 19:01:42 19:01:55 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Várpalota FM 90.0 kísérleti adása 19:01:55 19:02:26 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Evangélikus félóra (evangélium gyermekek részére) 19:02:26 19:31:30 00:29:04 00:29:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Egészségügyi percek (dohányzásról való leszokás lehetőségei) 19:31:30 19:41:55 00:10:25 00:10:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kiáltás Ima a zetért kegyhelyekről (Gyöngyös Alsóvárosi Ferences kegytemplomból) 20:02:30 Álomba ringató percek (Fésüs Éva: Mese az ibolyáról meg még valamiről) 19:41:55 19:49:05 00:07:10 00:07:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi egészség ügyi gyermekés ifjúsági zene 19:49:05 19:49:37 00:00:32 00:00:00 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:32 Az öröm bűvköre (zenés történet) 19:49:37 19:54:40 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális zene 19:54:40 19:54:50 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 19:54:50 19:55:34 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nap szentje Szent Szaniszló püspök és vértanú 19:55:34 19:59:27 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 19:59:27 20:03:21 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:03:54 Várpalota FM 90.0 kísérleti adását hallották 20:03:21 20:03:51 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (csend Kapcsolás a budapesti, ismeretter jesztő műsorra) 20:03:51 20:04:50 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kiáltás Ima a zetért kegyhelyekről (Gyöngyös Alsóvárosi Ferences kegytemplomból) 20:04:50 20:15:45 00:10:55 00:10:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 20:13:17 zene 20:15:45 20:16:53 00:01:08 00:00:00 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:01:08 szignál 20:14:24 szignál 20:16:53 20:17:35 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Függő kérdések Kábítószerfüggők lelki gondozása 20:15:05 Függő kérdések Kábítószerfüggők lelki gondozása 20:17:35 21:01:10 00:43:35 00:36:23 00:07:12 00:07:12 00:00:00 00:00:00 zene 20:58:36 zene 21:01:10 21:02:00 00:00:50 00:00:00 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:50 szignál 20:59:04 Boldogan élnek, amíg A boldog házasságok titka. Házas Hétvégések beszélgetése párkapcsolatról, családról 21:00:07 egészség ügyi szignál 21:02:00 21:02:43 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Boldogan élnek, amíg A boldog házasságok titka. Házas Hétvégések beszélgetése párkapcsolatról, családról 21:02:43 21:57:44 00:55:01 00:47:23 00:07:38 00:07:38 00:00:00 00:00:00 14

15 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 21:54:59 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 21:57:44 22:01:02 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 tudomány os ismeretter jesztő zene 21:58:17 zene 22:01:02 22:02:09 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:01:07 szignál 21:59:23 szignál 22:02:09 22:02:45 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Collegium Esztergom Beszélgetés tudományról és hitről (új evangelizáció és szentírás) 22:00:00 Collegium Esztergom Beszélgetés tudományról és hitről (új evangelizáció és szentírás) 22:02:45 22:28:50 00:26:05 00:26:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:26:01 zene 22:28:50 22:31:49 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 zene 22:28:59 zene 22:31:49 22:33:18 00:01:29 00:00:00 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 Drága Jézus... 22:30:29 Drága Jézus... 22:33:18 22:34:13 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:31:22 zene 22:34:13 22:36:08 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 Föltámadtunk Krisztussal... 22:33:17 Föltámadtunk Krisztussal... 22:36:08 22:36:27 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:33:37 zene 22:36:27 22:38:05 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 zene 22:35:14 zene 22:38:05 22:40:28 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 Szabolcska Mihály: Húsvét 22:37:37 Szabolcska Mihály: Húsvét 22:40:28 22:41:37 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:38:46 zene 22:41:37 22:46:00 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:00:00 00:00:00 00:04:23 Reviczky Gyula: Húsvét 22:43:08 Reviczky Gyula: Húsvét 22:46:00 22:46:47 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:43:55 zene 22:46:47 22:47:13 00:00:26 00:00:00 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:26 zene 22:44:22 zene 22:47:13 22:50:02 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:02:49 Föltámadott a Krisztus... (zenés vers) 22:47:10 Föltámadott a Krisztus... (zenés vers) 22:50:02 22:52:06 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:49:14 zene 22:52:06 22:55:07 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 Hétköznapok húsvéti fényben (zenés vers) 22:52:14 Hétköznapok húsvéti fényben (zenés vers) 22:55:07 22:56:34 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 22:53:41 zene 22:56:34 22:58:55 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:02:21 zene 22:56:02 zene 22:58:55 23:02:17 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:03:22 szignál 22:59:24 Befejező imádság 23:00:00 szignál 23:02:17 23:02:54 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Befejező imádság 23:02:54 23:09:48 00:06:54 00:06:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 23:06:53 zene 23:09:48 23:10:30 00:00:42 00:00:00 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:42 zene 23:07:35 zene 23:10:30 23:12:37 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:02:07 zene 23:09:41 zene 23:12:37 23:15:34 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 zene 23:12:37 zene 23:15:34 23:17:55 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:02:21 Az igazság szabaddá tesz Dr. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése 23:14:58 Az igazság szabaddá tesz Dr. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése 23:17:55 23:28:35 00:10:40 00:10:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 23:25:37 zene 23:28:35 23:30:42 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:02:07 zene 23:27:38 zene 23:30:42 23:32:35 00:01:53 00:00:00 00:01:53 00:00:00 00:00:00 00:01:53 zene 23:29:36 zene 23:32:35 23:34:05 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:01:30 zene 23:31:06 zene 23:34:05 23:37:59 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:03:54 szignál 23:35:00 Hírek a Vatikánból A Vatikáni Rádió adása 23:35:35 szignál 23:37:59 23:38:35 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vatikánból A Vatikáni Rádió adása 23:38:35 23:58:17 00:19:42 00:19:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene 23:55:15 zene 23:58:17 00:00:00 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:01:43 zene 23:57:27 hírműsor, 15

16 Budapest Műsor címe kezdés Szentolvasó - A világosság imádkozása 00:20:00 B) Bakony (Ajka 93,2 MHz) Ajka :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó szöveg zene magyar külföldi ismeretlen idő z. z. z. Boldogasszony Miatyánk Himnusz 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A világosság imádkozása 00:02:59 00:32:21 00:29:22 00:29:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 00:32:50 vallásos zene 00:32:21 00:34:32 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:02:11 Tanúságtétel Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 00:34:59 Tanúságtétel Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 00:34:32 00:53:40 00:19:08 00:19:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 00:54:05 vallásos zene 00:53:40 00:55:35 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:01:55 vallásos zene 00:56:03 vallásos zene 00:55:35 00:58:58 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:03:23 szignál 00:59:24 szignál 00:58:58 00:59:46 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A mi rádiónk Dúl Géza atya műsora a életéről (költözködéssel járó problémák) 01:00:11 A mi rádiónk Dúl Géza atya műsora a életéről (költözködéssel járó problémák) 00:59:46 01:38:44 00:38:58 00:34:56 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 vallásos zene 01:39:09 vallásos zene 01:38:44 01:40:02 00:01:18 00:00:00 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:01:18 vallásos zene 01:40:27 vallásos zene 01:40:02 01:41:28 00:01:26 00:00:00 00:01:26 00:01:26 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 01:41:54 vallásos zene 01:41:28 01:44:04 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00:00 00:00:00 00:02:36 vallásos zene 01:44:29 vallásos zene 01:44:04 01:47:03 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 01:47:28 vallásos zene 01:47:03 01:52:34 00:05:31 00:00:00 00:05:31 00:00:00 00:00:00 00:05:31 vallásos zene 01:52:58 vallásos zene 01:52:34 01:54:01 00:01:27 00:00:00 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 Bíró László püspök atya üzenete 01:54:26 Bíró László püspök atya üzenete 01:54:01 01:57:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 01:57:24 vallásos zene 01:57:00 01:58:59 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:00:00 00:00:00 00:01:59 szignál 01:59:24 szignál 01:58:59 01:59:41 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szombat esti Szombat esti beszélgetés (Szőke beszélgetés (Szőke Lajos a Szent Lajos a Szent Erzsébet plébánia Erzsébet plébánia plébános) 02:00:04 plébános) 01:59:41 02:55:26 00:55:45 00:47:06 00:08:39 00:01:12 00:00:00 00:07:27, közéleti Dúl Géza atya köszönete a hallgatók adományáért 02:55:49 Dúl Géza atya köszönete a hallgatók adományáért 02:55:26 02:57:36 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 02:57:58 vallásos zene 02:57:36 02:59:01 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:01:25 szignál 02:59:24 szignál 02:59:01 02:59:38 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Irgalmasság órája Irgalmasság órája Erőforrás Erőforrás mindenkinek (bp-i mindenkinek (bp-i Szent Ferenc Szent Ferenc Kórház Kórház kápolnájából) 03:00:00 kápolnájából) 02:59:38 03:29:02 00:29:24 00:23:12 00:06:12 00:01:12 00:00:00 00:05:00 szignál 03:29:24 szignál 03:29:02 03:29:40 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ezer színű Ezer színű kereszténység kereszténység (Miről beszélnek az (Miről beszélnek az emberek haláluk emberek haláluk előtt?, hitkártya) 03:30:02 előtt?, hitkártya) 03:29:40 04:24:57 00:55:17 00:51:51 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 szignál 04:25:15 szignál 04:24:57 04:25:32 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pintér Józsefné Pintér Józsefné Litérről a Mária Litérről a Mária Rádióról 04:25:53 Rádióról 04:25:32 04:26:19 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16

17 vallásos zene 04:26:38 vallásos zene 04:26:19 04:29:08 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:02:49 szignál 04:29:28 szignál 04:29:08 04:29:46 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életünk három Életünk három oszlopa Hittanóra oszlopa Hittanóra (Bálint Sándor (Bálint Sándor néprajztudós írásai; néprajztudós írásai; teremtés; teremtés; Felesősségünk a Felesősségünk a teremetett világért) 04:30:06 teremetett világért) 04:29:46 05:29:03 00:59:17 00:55:56 00:03:21 00:00:00 00:00:00 00:03:21 szignál 05:29:19 szignál 05:29:03 05:29:38 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vatikánból Hírek a Vatikánból A Vatikáni Rádió A Vatikáni Rádió adása 05:29:57 adása 05:29:38 05:49:27 00:19:49 00:19:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 05:49:44 Abba Pater II. János Pál pápa zenés imája 05:52:43 hírműsor, Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 05:49:27 05:52:25 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Abba Pater II. János Pál pápa zenés imája 05:52:25 05:59:06 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál 05:59:24 szignál 05:59:06 05:59:47 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó A Szentolvasó A fájdalmas fájdalmas imádkozása imádkozása (Pilisszentkeresztről) 06:00:04 (Pilisszentkeresztről) 05:59:47 06:27:47 00:28:00 00:28:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 06:28:04 vallásos zene 06:27:47 06:29:07 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:01:20 szignál 06:29:24 szignál 06:29:07 06:29:42 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Reggeli dicséret 06:29:59 Reggeli dicséret 06:29:42 06:45:04 00:15:22 00:15:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 06:45:21 vallásos zene 06:45:04 06:45:51 00:00:47 00:00:00 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:47 vallásos zene 06:46:08 vallásos zene 06:45:51 06:49:45 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:03:54 vallásos zene 06:50:02 vallásos zene 06:49:45 06:51:40 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:01:55 vallásos zene 06:51:57 vallásos zene 06:51:40 06:52:44 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 06:53:01 vallásos zene 06:52:44 06:59:07 00:06:23 00:00:00 00:06:23 00:00:00 00:00:00 00:06:23 szignál 06:59:23 szignál 06:59:07 06:59:53 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Napindító Reggeli Napindító Reggeli magazinműsor magazinműsor Szederkényi Károly Szederkényi Károly atyával (imádság; atyával (imádság; farkastéri farkastéri templomszentelési templomszentelési ünnep; nap szentje) 07:00:07 ünnep; nap szentje) 06:59:53 08:54:45 01:54:52 01:43:06 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00, közéleti Hírpercek A Mária Rádió rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 08:54:59 Hírpercek A Mária Rádió rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 08:54:45 08:58:28 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor, kulturális vallásos zene 08:58:41 vallásos zene 08:58:28 08:59:11 00:00:43 00:00:00 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:43 szignál 08:59:23 szignál 08:59:11 08:59:56 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életünk három Életünk három oszlopa Hittanóra 09:00:08 oszlopa Hittanóra 08:59:56 09:59:12 00:59:16 00:49:09 00:10:07 00:00:00 00:00:00 00:10:07 szignál 09:59:23 szignál 09:59:12 09:59:53 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Evezz a mélyre! - Evezz a mélyre! - Bibliai elemző Bibliai elemző műsor Molnár Béla műsor Molnár Béla atyával 10:00:04 atyával 09:59:53 10:54:24 00:54:31 00:51:30 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:03:01 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - 10:54:35 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - 10:54:24 10:57:39 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 tudományos ismeretterjesztő 17

18 Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) vallásos zene 10:57:49 vallásos zene 10:57:39 11:00:07 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:02:28 szignál 11:00:19 szignál 11:00:07 11:00:45 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Csemetekert Csemetekert Szent Imre Óvoda Szent Imre Óvoda Párkány 11:00:54 Párkány 11:00:45 11:27:24 00:26:39 00:25:34 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 11:27:33 gyermek- és ifjúsági Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 11:27:24 11:30:41 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál 11:30:51 szignál 11:30:41 11:31:17 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Olvasmányos és Olvasmányos és napközi imaóra napközi imaóra ( Szőnyi ( Szőnyi úti Kápolnájából) 11:31:28 úti Kápolnájából) 11:31:17 11:58:25 00:27:08 00:27:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 11:58:34 vallásos zene 11:58:25 11:59:15 00:00:50 00:00:00 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:50 szignál 11:59:24 szignál 11:59:15 11:59:51 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Regina Coeli Imádság 11:59:59 Regina Coeli Imádság 11:59:51 12:04:24 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 12:04:32 vallásos zene 12:04:24 12:05:12 00:00:48 00:00:00 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:48 Szederkényi Károly atya köszönete az adományokért 12:05:20 Szederkényi Károly atya köszönete az adományokért 12:05:12 12:09:17 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Imalánc telefonos műsor Imaszándékok fogadása telefonon 12:09:25 Imalánc telefonos műsor Imaszándékok fogadása telefonon 12:09:17 12:18:28 00:09:11 00:09:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 12:18:36 vallásos zene 12:18:28 12:19:10 00:00:42 00:00:00 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:42 szignál 12:19:17 szignál 12:19:10 12:19:47 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A dicsőséges imádkozása (Szőnyi u. rádió kápolnából) 12:19:55 Szentolvasó - A dicsőséges imádkozása (Szőnyi u. rádió kápolnából) 12:19:47 12:55:34 00:35:47 00:35:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 12:55:40 vallásos zene 12:55:34 12:59:17 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:00:00 00:03:43 szignál 12:59:23 szignál 12:59:17 13:00:03 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vatikánból - Hírek a Vatikánból - A Vatikáni Rádió A Vatikáni Rádió adása 13:00:08 adása 13:00:03 13:19:46 00:19:43 00:19:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jóhírek A Mária Jóhírek A Mária Rádió egyházi hírei 13:19:52 Ószövetség - A Szentírás folyamatos olvasása (Sámuel második könyve 2. fejezet) 13:30:59 hírműsor, hírműsor, Rádió egyházi hírei 13:19:46 13:30:54 00:11:08 00:11:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ószövetség - A Szentírás folyamatos olvasása (Sámuel második könyve 2. fejezet) 13:30:54 13:37:50 00:06:56 00:06:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 13:37:55 vallásos zene 13:37:50 13:40:06 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:02:16 Lelkiségi irodalom Szemelvények lelkiségi írók műveiből (II. János Pál Átlépni a remény küszöbén c.könyvéből) 13:40:11 Lelkiségi irodalom Szemelvények lelkiségi írók műveiből (II. János Pál Átlépni a remény küszöbén c.könyvéből) 13:40:06 13:51:32 00:11:26 00:11:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, vallásos zene 13:51:37 vallásos zene 13:51:32 13:54:58 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 13:55:03 vallásos zene 13:54:58 13:56:40 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 vallásos zene 13:56:44 vallásos zene 13:56:40 14:00:03 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:03:23 A nap evangéliuma Szentírás magyarázat (Szent 14:00:08 A nap evangéliuma Szentírás magyarázat (Szent 14:00:03 14:29:59 00:29:56 00:29:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18

19 Lukács könyvéből)) Lukács könyvéből)) vallásos zene 14:30:03 vallásos zene 14:29:59 14:35:53 00:05:54 00:00:00 00:05:54 00:00:00 00:00:00 00:05:54 vallásos zene 14:35:58 vallásos zene 14:35:53 14:39:10 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:03:17 Imalánc telefonos műsor - Imaszándékok fogadása telefonon 14:39:16 Imalánc telefonos műsor - Imaszándékok fogadása telefonon 14:39:10 14:57:45 00:18:35 00:18:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 14:57:50 vallásos zene 14:57:45 14:59:20 00:01:35 00:00:00 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:01:35 szignál 14:59:25 szignál 14:59:20 15:00:04 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kápolnájából) 15:00:08 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kápolnájából) 15:00:04 15:28:00 00:27:56 00:27:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 15:28:05 vallásos zene 15:28:00 15:29:21 00:01:21 00:00:00 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:01:21 szignál 15:29:25 szignál 15:29:21 15:30:04 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Legyetek apostolok! - Gaál Jenő verbita atya elmélkedése 15:30:08 Legyetek apostolok! - Gaál Jenő verbita atya elmélkedése 15:30:04 15:49:58 00:19:54 00:19:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 15:50:02 vallásos zene 15:49:58 15:52:53 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 15:52:55 vallásos zene 15:52:53 15:55:05 00:02:12 00:00:00 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:02:12 Hírpercek A Mária Rádió rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 15:55:13 Hírpercek A Mária Rádió rövid, tematikus hírei (kulturális hírek) 15:55:05 15:58:49 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, vallásos zene 15:58:53 vallásos zene 15:58:49 15:59:21 00:00:32 00:00:00 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:32 szignál 15:59:24 szignál 15:59:21 16:00:00 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tanúságtétel Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16:00:00 1 vallásos zene 16:16:07 vallásos zene 16:17:46 vallásos zene 16:18:12 vallásos zene 16:21:05 vallásos zene 16:22:06 Dúl Géza atya köszönete a hallgatók adományáért 16:23:49 vallásos zene 16:26:08 szignál 16:29:23 Ép testben Sportról és hitről - Komáromi Dániel műsora 16:30:09 Jegyzet Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 17:24:59 vallásos zene 17:28:16 szignál 17:29:22 Szentolvasó A dicsőséges elmélkedő imádkozása 17:30:00 1 Adáshiba tól ig 19

20 (Bodajkról a Segítő Szűcs Mária kegytemplomból) Szentmise Bodajk, Segítő Szűz Mária kegytemplom 18:01:22 Esti dicséret 18:45:00 vallásos zene 18:57:50 szignál 18:59:24 Esti mese Az Erdélyi gyermekműsora 19:00:00 vallásos zene 19:09:10 Keresők Kerényi Lajos piarista atya műsora az EMBER titkáról (a Sátán csatlósai) 19:15:00 Ráhangoló - Készüljünk a zeti imára 19:55:00 Kiáltás Ima a zetért kegyhelyekről (Gyöngyös Alsóvárosi Ferences kegytemplomból) 20:02:30 Ráhangoló - Készüljünk a zeti imára 19:55:04 20:02:33 00:07:29 00:07:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kiáltás Ima a zetért kegyhelyekről (Gyöngyös Alsóvárosi Ferences kegytemplomból) 20:02:33 20:13:22 00:10:49 00:10:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 20:13:17 vallásos zene 20:13:22 20:14:29 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:01:07 szignál 20:14:24 szignál 20:14:29 20:15:10 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Függő kérdések Kábítószerfüggők lelki gondozása 20:15:05 Függő kérdések Kábítószerfüggők lelki gondozása 20:15:10 20:58:41 00:43:31 00:36:19 00:07:12 00:07:12 00:00:00 00:00:00 egészségügyi vallásos zene 20:58:36 vallásos zene 20:58:41 20:59:30 00:00:49 00:00:00 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:49 szignál 20:59:04 szignál 20:59:30 21:00:14 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Boldogan élnek, Boldogan élnek, amíg A boldog amíg A boldog házasságok titka. házasságok titka. Házas Hétvégések Házas Hétvégések beszélgetése beszélgetése párkapcsolatról, párkapcsolatról, családról 21:00:07 családról 21:00:14 21:55:07 00:54:53 00:47:15 00:07:38 00:07:38 00:00:00 00:00:00 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 21:54:59 Jegyzet - Gondolatok a tudományról - Náray-Szabó Gábor műsora (nano technológia) 21:55:07 21:58:22 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 tudományos ismeretterjesztő vallásos zene 21:58:17 vallásos zene 21:58:22 21:59:31 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:01:09 szignál 21:59:23 szignál 21:59:31 22:00:08 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Collegium Esztergom Beszélgetés tudományról és hitről (új evangelizáció és szentírás) 22:00:00 Collegium Esztergom Beszélgetés tudományról és hitről (új evangelizáció és szentírás) 22:00:08 22:26:10 00:26:02 00:26:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 22:26:01 vallásos zene 22:26:10 22:29:08 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 22:28:59 vallásos zene 22:29:08 22:30:35 00:01:27 00:00:00 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 Drága Jézus... 22:30:29 Drága Jézus... 22:30:35 22:31:32 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 22:31:22 vallásos zene 22:31:32 22:33:25 00:01:53 00:00:00 00:01:53 00:01:53 00:00:00 00:00:00 Föltámadtunk Krisztussal... 22:33:17 Föltámadtunk Krisztussal... 22:33:25 22:33:45 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 22:33:37 vallásos zene 22:33:45 22:35:23 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 22:35:14 vallásos zene 22:35:23 22:37:46 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben