A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése, valamint engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Magyarországi Mária Rádió Alapítvánnyal (8200 Veszprém, Házgyár út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Palota (Várpalota 90,0 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás július közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Palota megnevezésű médiaszolgáltatásán július között erre irányuló kérelem, annak médiatanácsi engedélyezése és szerződésmódosítás hiányában kapcsolódott hálózatba az FM 4 Rádió Kft. által üzemeltetett Mária Rádió (Budapest 94,2 MHz és vételkörzet bővítései) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatással, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót A Médiatanács továbbá ,- Ft, azaz kilencvenezer forint bírsággal sújtja. megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott

2 hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Mária Rádió Palota állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának július között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 64. (1) bekezdése szerint: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a),) j) és l) pontjában foglalt hatáskörében október 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1037/2014. (X.28.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint november 7-én vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 427/2011. (III. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Várpalota 90,0 MHz frekvencia tekintetében. A Médiatanács és a Médiaszolgáltató között létrejött hatósági szerződés egységes szerkezetbe foglalva az 1932/2012. (XI. 7.), majd a 306/2014. (IV.8.) számú médiatanácsi határozatokkal módosításra került (a továbbiakban: Hatósági Szerződés). A Médiatanács az 1933/2012. (XI. 7.) számú határozatával elutasította a Médiaszolgáltató arra irányuló kérelmét, hogy hálózatba kapcsolódóan működhessen az FM 4 Rádió Kft. által üzemeltetett Mária Rádió (Budapest 94,2 MHz és vételkörzet bővítései) elnevezésű adóval. A Hatósági Szerződésben ( pontok) a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: 2

3 Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámo 80% 80% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 38% 35% Szöveg aránya 80% 80% Célközösségnek szóló műsorszámok aránya 100% 100% Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések aránya 30% 30% Az egyes műsorszám-típusok aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámo 80% 80% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 40% 32% Szöveg aránya 80% 80% Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések aránya 15% 15% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy: 1. A Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozóan a teljes műsoridőre nézve napi 35%-os és heti 38%-os vállalást tett (ugyanez az éjszakai órák nélküli időszakban napi 32% és heti 40%). A vizsgált adáshéten ezen vállalásait alulteljesítette, ugyanis e műsorszámok aránya a teljes műsoridőben naponta 13,3-16,7% között volt, heti szinten pedig 15,9%-ot ért el. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 17,7-22,3% között váltakozott a teljesítés, a vizsgált adáshét egészét tekintve pedig 21,2% volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatai szerint. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámként csupán a Mária Rádió Palota című magazinműsorszám került elfogadásra, amely naponta 4 óra időtartamban (16:00-20:00 óra között), mint a várpalotai adó saját készítésű műsora jelent meg. A Médiaszolgáltató fentiek alapján megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 3

4 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten engedély nélkül kapcsolódott hálózatba az FM 4 Rádió Kft. által üzemeltetett Mária Rádió (Budapest 94,2 MHz és vételkörzet bővítései) elnevezésű médiaszolgáltatással, ugyanis a vizsgált adáshét valamennyi napján 00:00-16:00 óra és 20:00-24:00 óra között nem a saját (Mária Rádió Palota), hanem a budapesti Mária Rádió műsorát sugározta, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint. Az Mttv pontja szerint: Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 1. -ának 5. pontja értelmében a lineáris médiaszolgáltatás fogalma: Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás. A Médiatanács megállapította, hogy a tárgyi ügyben a törvényi meghatározás minden fogalmi eleme fennáll, tekintettel arra, hogy mind a Médiaszolgáltató, mind pedig az FM 4 Rádió Kft. által üzemeltetett médiaszolgáltatás lineáris médiaszolgáltatás, a médiaszolgáltatások műsorai teljes mértékű azonosságot mutattak a fentebb írt időtartamokban (ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú mellékletben foglalt táblázatot), az azonos műsorok között időben csaknem egyidejűség állt fenn, ugyanis a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Mária Rádió Palota médiaszolgáltatás csupán napi négy óra időtartamban (16:00-20:00 óra között) sugározta a saját műsorát, a fennmaradó időtartamban a budapesti Mária Rádió műsorát közvetítette. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megvalósította a hálózatba kapcsolódást, s mivel arra a Médiatanács döntése hiányában került sor, megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezést: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Erre tekintettel a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati 4

5 célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdésének a jogsértés elkövetése idején hatályos szövege szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését az alábbi esetekben állapította meg Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma a jogsértés elkövetésén időpontja 1017/2012. (V.30.) december Mttv. 63. (12) bek /2012. (VIII.15.) április /2014. (I.14.) augusztus Mttv. 63. (12) bek., Mttv. 64. (1) bek. Mttv. 63. (12) bek., Mttv. 64. (1) bek. jogsértés esetszám az alkalmazott jogkövetkezmény Mttv (3) b) Ft Mttv (3) b) Ft Ft Mttv (3) b) Ft Ft A jelen ügyben ismételtség nem állapítható meg, mivel a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértéseket háromszázhatvanöt napon csak egyszer valósította meg. 5

6 A. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését megvalósító jogsértés nem tekinthető csekély súlyúnak, figyelemmel arra is, hogy az Mttv. hatályba lépése óta negyedik alkalommal indult eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben a hivatkozott rendelkezés megsértése tárgyában, és a Médiaszolgáltató három esetben alkalmazott bírságszankció ellenére a vizsgált adáshéten újfent elkövette a jogsértést. B. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését megvalósító jogsértés szintén nem tekinthető csekély súlyúnak, figyelemmel arra is, hogy az Mttv. hatályba lépése óta harmadik alkalommal indult eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben a hivatkozott rendelkezés megsértése tárgyában, és a Médiaszolgáltató két esetben alkalmazott bírságszankció ellenére a vizsgált adáshéten újfent elkövette a jogsértést. A Médiatanács továbbá e jogsértés súlyossága körében az alábbiakat is figyelembe vette: A hálózatba kapcsolódás a médiajogban jelentős jogintézmény, amely kettősséget foglal magában: egyfelől hozzájárul a média sokszínűségéhez a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatások gazdasági, médiapiaci helyzetének javításával, másrészt viszont a műsorok egységesítése révén éppen ellenkező irányba hat. E kettős jelleg adja meg a hálózatba kapcsolódáshoz szükséges médiahatósági engedély jelentőségét, amely azt hivatott szolgálni, hogy a jogszabályi korlátok betartatása révén gátat szabjon a médiaszolgáltatások helyi arculata elvesztésének, továbbá szükséges a médiapiaci viszonyok átláthatóságához. Az a tény, hogy a Médiaszolgáltató kérelem, annak médiatanácsi engedélyezése, illetve ennek alapján megfelelő tartalmú szerződésmódosítás hiányában kapcsolódott hálózatba az FM 4 Rádió Kft. által üzemeltetett Mária Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatással, s vette át műsorát, a fentiekre tekintettel megalapozza a jogsértés súlyosságát. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyát vette figyelembe, továbbá az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése kapcsán a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó napi vállalását a vizsgált adáshéten folyamatosan, valamennyi napon megsértette. A Médiatanács az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésének körében a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak piacra gyakorolt hatását is. Az engedély nélküli hálózatba kapcsolódással okozati összefüggésben ugyanis a vételkörzetet alkotó piac előfizetői a hálózatba kapcsolódás révén más, akár a fogyasztói igényeknek nem megfelelő tartalmú médiaszolgáltatással voltak kénytelenek szembesülni. A hálózatba kapcsolódás továbbá a Médiaszolgáltató számára egyúttal 6

7 lehetőséget teremthetett, hogy csökkentse műsorai beszerzési költségeit, amely gazdasági helyzetének javítását eredményezte. A Médiatanács figyelembe vette továbbá a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató az engedély nélküli hálózatba kapcsolódást a vizsgált adáshét valamennyi napján elkövette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések súlyára és az eset összes körülményére figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,16 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot, míg az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt a maximálisan kiszabható bírság 0,18 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A fentieken túl a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett döntött, s a rendelkező részben foglaltak szerint megtiltotta a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 1244/2014. (XII.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei A.) táblázat: a mérési eredmények a teljes műsoridőre vetítve Mária Rádió Palota (Várpalota 90,0 MHz) július Időtartam (perc) július 15. július 16. július 17. július 18. július 19. július 20. július 21. Teljesítés Vállalás kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 82,4% 79,8% 80,1% 81,3% 79,8% 88,6% 85,9% 82,7% 80% 80% 3. Zene időtartama heti szinten 1747 perc 17,3% Magyar zene időtartama - Magyar zene (%) 55,6% - 50% Külföldi zene heti szinten 194 perc 11,1% Azonosítatlan zene 972 heti szinten 581 perc 33,3% 4. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya (%) ,7% 16% 16,7% 16,5% 13,3% 16,3% 15,8% 15,9% 35% 38% 5. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám aránya (%) 6. Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorszámok aránya (%) ,8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,4% max.30% max.30% ,2% 92,7% 95,1% 94% 91,2% 94,5% 95,4% 93,9% 80% 80% 7. Célközönség A Mária Rádió Palota műsora teljes egészében megfelelhetett a célközönség elvárásainak. Célközönség (%) 100% 100% 100% 8

9 B.) táblázat: a mérési eredmények az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőre vetítve Mária Rádió Palota (Várpalota 90,0 MHz) július Időtartam/arány július 15. július 16. július 17. július 18. július 19. július 20. július 21. Teljesítés Vállalás (óó:pp:mp) kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 82% 79,4% 82,3% 80,9% 83,9% 89,7% 87,5% 83,7% 80% 80% 3. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya (%) ,2% 21,4% 22,3% 21,9% 17,7% 21,8% 21,1% 21,2% 32% 40% 4. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám aránya (%) 5. Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorszámok aránya (%) 3,8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,5% 15% 15% ,9% 93,9% 96,4% 96,8% 92,7% 97,2% 96,7% 95,5% 80% 80% 6. Célközönség 100% - - A Mária Rádió Palota műsora teljes egészében megfelelhetett a célközönség elvárásainak. Célközönség (%) 100% 100% 100% Budapest, december 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 9

10 II. számú melléklet a Médiatanács 1244/2014. (XII.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázata Mária Rádió Palota (Várpalota 90,0 MHz) július Dátum Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar Szignál 0:00:00 0:00:40 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 Boldogasszony anyánk 0:00:40 0:03:29 00:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 0:03:29 0:04:29 00:01:00 0:00:00 0:01:00 0:00:00 Szignál 0:04:29 0:05:04 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Az örvendetes rózsafüzér 0:05:04 0:42:28 00:37:24 0:37:24 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 0:42:28 0:44:56 00:02:28 0:00:00 0:02:28 0:00:00 Szignál 0:44:56 0:45:05 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 Taúságtétel - Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről (Éva) 0:45:05 1:04:23 00:19:18 0:19:18 0:00:00 0:00:00 Szignál 1:04:23 1:05:04 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 Szombat esti beszélgetés (Viki és Laci) 1:05:04 1:43:16 00:38:12 0:38:12 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 1:43:16 1:46:35 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 instrumentális komolyzene 1:46:35 1:49:04 00:02:29 0:00:00 0:02:29 0:00:00 Felhívások 1:49:04 1:55:02 00:05:58 0:05:58 0:00:00 0:00:00 magyar zene 1:55:02 1:59:50 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:04:48 Szignál 1:59:50 2:00:11 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 Ne félj, nem ítéllek el! - Kiút az abortusz okozta szenvedésből (Válaszd az életet!) 2:00:11 2:39:32 00:39:21 0:34:28 0:04:53 0:04:53 instrumentális komolyzene 2:39:32 2:42:56 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 Ima szülőkért és gyermekekért 2:42:56 2:44:38 00:01:42 0:01:42 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 2:44:38 2:49:55 00:05:17 0:00:00 0:05:17 0:00:00 Igéző - Vallomások Isten szaváról (Ivancsics) 2:49:55 2:52:22 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 magyar zene 2:52:22 2:53:58 00:01:36 0:00:00 0:01:36 0:01:36 Szignál 2:53:58 2:54:06 00:00:08 0:00:08 0:00:00 0:00:00 Felhívások 2:54:06 2:58:48 00:04:42 0:04:42 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 2:58:48 2:59:29 00:00:41 0:00:00 0:00:41 0:00:00 Szignál 2:59:29 3:00:05 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 Irgalmasság órája - Erőforrás mindenkinek 3:00:05 3:14:00 00:13:55 0:13:55 0:00:00 0:00:00 Felhívások 3:14:00 3:17:08 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 magyar zene 3:17:08 3:19:24 00:02:16 0:00:00 0:02:16 0:02:16 1 Úton - Zarándokok tanúságtételei (Zoltán) 3:19:24 3:23:00 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 3:23:00 3:24:56 00:01:56 0:00:00 0:01:56 0:00:00 Felhívások 3:24:56 3:26:45 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 3:26:45 3:29:29 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 Szignál 3:29:29 3:30:05 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 Lelkigyakorlat - ajánlóműsor lelkigyakorlatozóknak 3:30:05 4:01:28 00:31:23 0:28:23 0:03:00 0:03:00 Felhívások 4:01:28 4:05:42 00:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 4:05:42 4:08:22 00:02:40 0:00:00 0:02:40 0:00:00 magyar zene 4:08:22 4:09:49 00:01:27 0:00:00 0:01:27 0:01:27 Szignál 4:09:49 4:10:04 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 Inter Arma Caritas - honvédelem, hazaszeretet (a hősök olyan emberek ) 4:10:04 4:30:51 00:20:47 0:20:47 0:00:00 0:00:00 Hitünk és életünk - Katekézis görögkatolikus atyákkal 4:30:51 4:51:51 00:21:00 0:21:00 0:00:00 0:00:00 magyar zene 4:51:51 4:54:15 00:02:24 0:00:00 0:02:24 0:02:24 Felhívások 4:54:15 4:58:37 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 magyar zene 4:58:37 5:00:59 00:02:22 0:00:00 0:02:22 0:02:22 Gondolatok 5:00:59 5:02:04 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 10

11 magyar zene 5:02:04 5:04:29 00:02:25 0:00:00 0:02:25 0:02:25 imádság 5:04:29 5:05:37 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 magyar zene 5:05:37 5:07:59 00:02:22 0:00:00 0:02:22 0:02:22 instrumentális komolyzene 5:07:59 5:09:29 00:01:30 0:00:00 0:01:30 0:00:00 Szignál 5:09:29 5:10:04 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 A világosság rózsafüzér imádkozása 5:10:04 5:40:16 00:30:12 0:30:12 0:00:00 0:00:00 magyar zene 5:40:16 5:42:17 00:02:01 0:00:00 0:02:01 0:02:01 Márai Sándor 5:42:17 5:43:27 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 magyar zene 5:43:27 5:47:34 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 Áprily Lajos 5:47:34 5:48:45 00:01:11 0:01:11 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 5:48:45 5:49:51 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 Ne féljetek! - II. János Pál pápa imái az év minden napjára 5:49:51 5:53:03 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 5:53:03 5:53:50 00:00:47 0:00:00 0:00:47 0:00:00 Abba Pater - II. János Pál pápa zenés imája 5:53:50 5:59:30 00:05:40 0:05:40 0:00:00 0:00:00 Szignál 5:59:30 6:00:11 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 Reggeli dicséret 6:00:11 6:13:47 00:13:36 0:13:36 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 6:13:47 6:17:47 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00:00 magyar zene 6:17:47 6:19:18 00:01:31 0:00:00 0:01:31 0:01:31 instrumentális komolyzene 6:19:18 6:24:56 00:05:38 0:00:00 0:05:38 0:00:00 A hit fénye - Pápai útmutatások ismertetése 6:24:56 6:27:06 00:02:10 0:02:10 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 6:27:06 6:29:29 00:02:23 0:00:00 0:02:23 0:00:00 Szignál 6:29:29 6:30:05 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 Napindító - szignál 6:30:05 6:31:00 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 6:31:00 6:50:39 00:19:39 0:19:39 0:00:00 0:00:00 Igéző - Vallomások Isten szaváról (Ivancsics) 6:50:39 6:53:11 00:02:32 0:02:32 0:00:00 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 6:53:11 6:56:32 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 6:56:32 7:00:05 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 Napindító - szignál 7:00:05 7:00:30 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 evangélium és magyarázat 7:00:30 7:01:55 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 magyar zene 7:01:55 7:04:16 00:02:21 0:00:00 0:02:21 0:02:21 motoros zarándoklat 7:04:16 7:18:02 00:13:46 0:13:46 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 7:18:02 7:20:52 00:02:50 0:00:00 0:02:50 0:00:00 zarándoklat motor nélkül 7:20:52 7:28:03 00:07:11 0:07:11 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 7:28:03 7:30:04 00:02:01 0:00:00 0:02:01 0:00:00 egészségügyi tanácsok 7:30:04 7:43:09 00:13:05 0:13:05 0:00:00 0:00:00 magyar zene 7:43:09 7:46:07 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 Bátor Botonddal Pálosszentkúton 7:46:07 7:55:05 00:08:58 0:08:58 0:00:00 0:00:00 Programajánló 7:55:05 7:57:49 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 7:57:49 7:59:29 00:01:40 0:00:00 0:01:40 0:00:00 Szignál 7:59:29 8:00:11 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 A nap szentje: Szent Bonaventura 8:00:11 8:08:58 00:08:47 0:08:47 0:00:00 0:00:00 pálos programok 8:08:58 8:22:15 00:13:17 0:13:17 0:00:00 0:00:00 magyar zene 8:22:15 8:25:58 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 Szignál 8:25:58 8:26:33 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 magyar zene 8:26:33 8:28:51 00:02:18 0:00:00 0:02:18 0:02:18 instrumentális komolyzene 8:28:51 8:29:56 00:01:05 0:00:00 0:01:05 0:00:00 Kitekintő - Válogatás a Mária Rádió pápai körzeti stúdiójának műsorából 8:29:56 8:50:01 00:20:05 0:20:05 0:00:00 0:00:00 magyar zene 8:50:01 8:53:39 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 instrumentális komolyzene 8:53:39 8:54:56 00:01:17 0:00:00 0:01:17 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 8:54:56 8:58:28 00:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 8:58:28 8:59:02 00:00:34 0:00:00 0:00:34 0:00:00 Szignál 8:59:02 8:59:38 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 11

12 instrumentális komolyzene 8:59:38 9:03:39 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 magyar zene 9:03:39 9:10:05 00:06:26 0:00:00 0:06:26 0:06:26 instrumentális komolyzene 9:10:05 9:13:33 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 Szentmise - Esztergom, Szent Anna (ferences) templom 9:13:33 9:45:05 00:31:32 0:31:32 0:00:00 0:00:00 Hitünk és életünk - Katekézis pálos atyákkal 9:45:05 10:26:07 00:41:02 0:41:02 0:00:00 0:00:00 Jegyzet - Gondolatok a teremtett világ védelméről (turizmus) 10:26:07 10:31:15 00:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00:00 Szignál 10:31:15 10:31:55 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 A test harmóniája - Dr. Tamás György urológus műsora (szűrés) 10:31:55 11:18:32 00:46:37 0:40:13 0:06:24 0:06:24 instrumentális komolyzene 11:18:32 11:20:04 00:01:32 0:00:00 0:01:32 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 11:20:04 11:23:27 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 11:23:27 11:25:00 00:01:33 0:00:00 0:01:33 0:00:00 Ne féljetek! - II. János Pál pápa imái az év minden napjára 11:25:00 11:28:28 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 11:28:28 11:29:30 00:01:02 0:00:00 0:01:02 0:00:00 Szignál 11:29:30 11:30:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Olvasmányos és napközi imaóra 11:30:05 11:57:37 00:27:32 0:27:32 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 11:57:37 11:59:30 00:01:53 0:00:00 0:01:53 0:00:00 Szignál 11:59:30 12:00:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Úrangyala - imádság 12:00:05 12:02:29 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 12:02:29 12:04:57 00:02:28 0:00:00 0:02:28 0:00:00 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 12:04:57 12:14:30 00:09:33 0:09:33 0:00:00 0:00:00 Szignál 12:14:30 12:15:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 A fájdalmas rózsafüzér elmélkedő imádkozása 12:15:05 12:50:45 00:35:40 0:35:40 0:00:00 0:00:00 magyar zene 12:50:45 12:56:46 00:06:01 0:00:00 0:06:01 0:06:01 instrumentális komolyzene 12:56:46 12:59:30 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 Szignál 12:59:30 13:00:12 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 A vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 13:00:12 13:19:54 00:19:42 0:19:42 0:00:00 0:00:00 Jóhírek - A Mária Rádió egyházi hírei 13:19:54 13:29:04 00:09:10 0:09:10 0:00:00 0:00:00 Programajánló 13:29:04 13:31:57 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 Örök ige - Részletek a Szentírásból 13:31:57 13:38:38 00:06:41 0:06:41 0:00:00 0:00:00 Lelkiségi irodalom - Szemelvények lelkiségi írók műveiből XI/7 13:38:38 13:43:57 00:05:19 0:05:19 0:00:00 0:00:00 Felhívások 13:43:57 13:50:41 00:06:44 0:06:44 0:00:00 0:00:00 magyar zene 13:50:41 13:53:26 00:02:45 0:00:00 0:02:45 0:02:45 Áldott vagy 13:53:26 13:54:27 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 13:54:27 13:56:10 00:01:43 0:00:00 0:01:43 0:00:00 Reményik Sándor 13:56:10 13:57:10 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 13:57:10 13:59:30 00:02:20 0:00:00 0:02:20 0:00:00 Szignál 13:59:30 14:00:06 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 A nap evangéliuma - Szentírás magyarázat 14:00:06 14:11:01 00:10:55 0:10:55 0:00:00 0:00:00 Felhívások 14:11:01 14:13:40 00:02:39 0:02:39 0:00:00 0:00:00 magyar zene 14:13:40 14:14:39 00:00:59 0:00:00 0:00:59 0:00:59 instrumentális komolyzene 14:14:39 14:17:59 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 Szignál 14:17:59 14:18:34 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Felhívások 14:18:34 14:19:36 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 magyar zene 14:19:36 14:23:51 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 Jegyzet - Gondolatok a teremtett világ védelméről (turizmus) 14:23:51 14:29:07 00:05:16 0:05:16 0:00:00 0:00:00 Szignál 14:29:07 14:29:42 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Köszöntó ima - Napközbeni áhítat 14:29:42 14:39:08 00:09:26 0:06:00 0:03:26 0:01:00 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 14:39:08 14:57:30 00:18:22 0:15:13 0:03:09 0:03:09 külföldi komolyzene 14:57:30 14:59:30 00:02:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 Szignál 14:59:30 15:00:15 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 Irgalmasság órája - Erőforrás mindenkinek 15:00:15 15:13:24 00:13:09 0:13:09 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 15:13:24 15:14:30 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 12

13 Szignál 15:14:30 15:15:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 A dicsőséges rózsafüzér imádkozása 15:15:05 15:52:49 00:37:44 0:37:44 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 15:52:49 15:53:43 00:00:54 0:00:00 0:00:54 0:00:00 magyar zene 15:53:43 15:56:29 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 instrumentális komolyzene 15:56:29 15:59:06 00:02:37 0:00:00 0:02:37 0:00:00 MR Palota - köszönti önöket 15:59:06 15:59:56 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 MR Palota - Felhívás 15:59:56 16:00:46 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - névnapok; köszöntések 16:00:46 16:02:00 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - magyar zene 16:02:00 16:05:53 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 MR Palota délutáni magazinja - kalendárium 16:05:53 16:10:57 00:05:04 0:05:04 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Felhívások 16:10:57 16:13:05 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Jó tudni! 16:13:05 16:22:53 00:09:48 0:09:48 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Várpalotai Hírek 16:22:53 16:25:38 00:02:45 0:02:45 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Életünk: interjú Bajzát Ferenc atyával 16:25:38 16:54:14 00:28:36 0:28:36 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Felhívások 16:54:14 16:55:05 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - beszélgetés a Thury-Vár Nonprofit Kft. igazgatójával 16:55:05 17:23:17 00:28:12 0:13:15 0:14:57 0:03:55 MR Palota délutáni magazinja - Felhívások 17:23:17 17:24:01 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Katolikus énekkarok előadásai 17:24:01 17:52:12 00:28:11 0:04:46 0:23:25 0:23:25 MR Palota délutáni magazinja - Felhívások 17:52:12 17:53:49 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Szentmise közvetítés Várpalotáról 17:53:49 19:20:43 01:26:54 1:26:54 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Felhívások 19:20:43 19:22:07 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - esti mese 19:22:07 19:45:27 00:23:20 0:23:20 0:00:00 0:00:00 MR Palota - szignál 19:45:27 19:45:46 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - Ha az ember rendben van 19:45:46 19:49:10 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 MR Palota - szignál 19:49:10 19:49:25 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - A nap szentje 19:49:25 20:04:24 00:14:59 0:14:59 0:00:00 0:00:00 MR Palota délutáni magazinja - magyar zene 20:04:24 20:06:53 00:02:29 0:00:00 0:02:29 0:02:29 MR Palota - szignál; elköszönés; kapcsolás 20:06:53 20:08:52 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 Kiáltás - Ima a nemzetért kegyhelyekről 20:08:52 20:10:15 00:01:23 0:00:20 0:01:03 0:01:03 magyar zene 20:10:15 20:11:23 00:01:08 0:00:00 0:01:08 0:01:08 instrumentális komolyzene 20:11:23 20:14:30 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 Szignál 20:14:30 20:15:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Esti dicséret 20:15:05 20:28:10 00:13:05 0:13:05 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 20:28:10 20:29:30 00:01:20 0:00:00 0:01:20 0:00:00 Szignál 20:29:30 20:30:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Gyöngysor - A nő hivatása Mária életének tükrében 20:30:05 21:01:29 00:31:24 0:27:40 0:03:44 0:00:00 Felhívások 21:01:29 21:04:01 00:02:32 0:02:32 0:00:00 0:00:00 magyar zene 21:04:01 21:09:57 00:05:56 0:00:00 0:05:56 0:05:56 Programajánló 21:09:57 21:12:49 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 21:12:49 21:14:50 00:02:01 0:00:00 0:02:01 0:00:00 Életigenlő - A nő hivatása Mária életének tükrében 21:14:50 21:55:06 00:40:16 0:37:27 0:02:49 0:00:00 1 Úton - Zarándokok tanúságtételei (Zoltán) 21:55:06 21:58:38 00:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 magyar zene 21:58:38 21:59:30 00:00:52 0:00:00 0:00:52 0:00:52 Szignál 21:59:30 22:00:09 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 Csillagképek - Arcvonásaink az irodalom tükrében (Sánta) 22:00:09 22:46:29 00:46:20 0:46:20 0:00:00 0:00:00 Felhívások 22:46:29 22:48:57 00:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 22:48:57 22:49:50 00:00:53 0:00:00 0:00:53 0:00:00 Jegyzet - Gondolatok a teremtett világ védelméről (turizmus) 22:49:50 22:55:14 00:05:24 0:05:24 0:00:00 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 22:55:14 22:58:33 00:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 22:58:33 22:59:30 00:00:57 0:00:00 0:00:57 0:00:00 Szignál 22:59:30 23:00:07 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 13

14 Befejező imádság 23:00:07 23:07:49 00:07:42 0:07:42 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 23:07:49 23:09:10 00:01:21 0:00:00 0:01:21 0:00:00 magyar zene 23:09:10 23:14:55 00:05:45 0:00:00 0:05:45 0:05:45 Legyetek apostolok! - Gaál Jenő verbita atya elmélkedése 23:14:55 23:31:40 00:16:45 0:16:45 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 23:31:40 23:34:30 00:02:50 0:00:00 0:02:50 0:00:00 Szignál 23:34:30 23:35:06 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 A vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23:35:06 23:54:45 00:19:39 0:19:39 0:00:00 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 23:54:45 23:58:04 00:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 23:58:04 0:00:00 00:01:56 0:00:00 0:01:56 0:00:00 instrumentális komolyzene 0:00:00 0:00:05 00:00:05 0:00:00 0:00:05 0:00:00 Szignál 0:00:05 0:00:40 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Boldogasszony anyánk 0:00:40 0:03:33 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 magyar zene 0:03:33 0:04:30 00:00:57 0:00:00 0:00:57 0:00:57 Szignál 0:04:30 0:05:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 A világosság rózsafüzér imádkozása 0:05:05 0:40:18 00:35:13 0:35:13 0:00:00 0:00:00 magyar zene 0:40:18 0:42:40 00:02:22 0:00:00 0:02:22 0:02:22 instrumentális komolyzene 0:42:40 0:44:57 00:02:17 0:00:00 0:02:17 0:00:00 Tanúságtétel - Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről (Éva II) 0:44:57 1:04:03 00:19:06 0:19:06 0:00:00 0:00:00 Szignál 1:04:03 1:04:45 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 A mi rádiónk - műsor a Mária Rádió életéről 1:04:45 1:43:16 00:38:31 0:30:29 0:08:02 0:08:02 Felhívások 1:43:16 1:48:09 00:04:53 0:04:53 0:00:00 0:00:00 magyar zene 1:48:09 1:50:33 00:02:24 0:00:00 0:02:24 0:02:24 Felhívások 1:50:33 1:54:41 00:04:08 0:04:08 0:00:00 0:00:00 magyar zene 1:54:41 1:57:27 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 instrumentális komolyzene 1:57:27 1:59:30 00:02:03 0:00:00 0:02:03 0:00:00 Szignál 1:59:30 2:00:05 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 A hit kapuja - hitvédelmi műsor (papi nőtlenség) 2:00:05 2:44:28 00:44:23 0:44:23 0:00:00 0:00:00 Felhívások 2:44:28 2:46:13 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 2:46:13 2:49:45 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 Igéző - Vallomások Isten szaváról (Pap J.) 2:49:45 2:53:06 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 Felhívások 2:53:06 2:55:46 00:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00:00 magyar zene 2:55:46 2:56:58 00:01:12 0:00:00 0:01:12 0:01:12 Felhívások 2:56:58 2:58:28 00:01:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 magyar zene 2:58:28 2:59:30 00:01:02 0:00:00 0:01:02 0:01:02 Szignál 2:59:30 3:00:08 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 Irgalmasság órája - Erőforrás mindenkinek 3:00:08 3:14:35 00:14:27 0:14:27 0:00:00 0:00:00 Felhívások 3:14:35 3:17:53 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 3:17:53 3:19:57 00:02:04 0:00:00 0:02:04 0:00:00 1 Úton - Zarándokok tanúságtételei (Marica) 3:19:57 3:22:50 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 Felhívások 3:22:50 3:26:35 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 3:26:35 3:29:57 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 Aktuális - Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 3:29:57 4:09:40 00:39:43 0:16:54 0:22:49 0:22:49 Felhívások 4:09:40 4:11:57 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 4:11:57 4:15:37 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 Nagy László 4:15:37 4:16:21 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 4:16:21 4:19:05 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 Sándor ernő 4:19:05 4:21:02 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 magyar zene 4:21:02 4:22:34 00:01:32 0:00:00 0:01:32 0:01:32 Felhívások 4:22:34 4:26:56 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 magyar zene 4:26:56 4:28:46 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:01:50 Hitünk és életünk - Katekézis pálos atyákkal 4:28:46 5:09:54 00:41:08 0:41:08 0:00:00 0:00:00 Szignál 5:09:54 5:10:28 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 14

15 A fájdalmas rózsafüzér elmélkedő imádkozása 5:10:28 5:37:37 00:27:09 0:27:09 0:00:00 0:00:00 magyar zene 5:37:37 5:42:05 00:04:28 0:00:00 0:04:28 0:04:28 Álmomban 5:42:05 5:44:36 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 magyar zene 5:44:36 5:45:50 00:01:14 0:00:00 0:01:14 0:01:14 Ima az aggódókért 5:45:50 5:48:11 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 5:48:11 5:49:58 00:01:47 0:00:00 0:01:47 0:00:00 Ne féljetek! - II. János Pál pápa imái az év minden napjára 5:49:58 5:52:59 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 5:52:59 5:53:44 00:00:45 0:00:00 0:00:45 0:00:00 Abba Pater - II. János Pál pápa zenés imája 5:53:44 5:59:31 00:05:47 0:05:47 0:00:00 0:00:00 Szignál 5:59:31 6:00:08 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 Reggeli dicséret 6:00:08 6:15:36 00:15:28 0:15:28 0:00:00 0:00:00 Felhívások 6:15:36 6:23:02 00:07:26 0:07:26 0:00:00 0:00:00 magyar zene 6:23:02 6:24:55 00:01:53 0:00:00 0:01:53 0:01:53 A hit fénye - Pápai útmutatások ismertetése 6:24:55 6:28:40 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 6:28:40 6:29:30 00:00:50 0:00:00 0:00:50 0:00:00 Szignál 6:29:30 6:30:07 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 Napindító - szignál 6:30:07 6:31:01 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 A vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 6:31:01 6:50:41 00:19:40 0:19:40 0:00:00 0:00:00 Igéző - Vallomások Isten szaváról (Pap J.) 6:50:41 6:53:43 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 6:53:43 6:57:46 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 magyar zene 6:57:46 6:59:36 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:01:50 Napindító - szignál 6:59:36 7:00:03 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 7:00:03 7:00:30 00:00:27 0:00:00 0:00:27 0:00:00 evangélium és magyarázat 7:00:30 7:03:26 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 7:03:26 7:09:42 00:06:16 0:00:00 0:06:16 0:00:00 interjú barkai búcsúról 7:09:42 7:15:53 00:06:11 0:06:11 0:00:00 0:00:00 magyar zene 7:15:53 7:19:38 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 névnapok, kalendárium 7:19:38 7:22:27 00:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 Felvidéki hírek 7:22:27 7:26:22 00:03:55 0:03:55 0:00:00 0:00:00 magyar zene 7:26:22 7:31:05 00:04:43 0:00:00 0:04:43 0:04:43 Ima világosságért 7:31:05 7:33:02 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 magyar zene 7:33:02 7:35:55 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 Az Új ember lapszemléje 7:35:55 7:47:29 00:11:34 0:11:34 0:00:00 0:00:00 magyar zene 7:47:29 7:51:05 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:03:36 instrumentális komolyzene 7:51:05 7:54:59 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 Programajánló 7:54:59 7:58:27 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 7:58:27 7:59:31 00:01:04 0:00:00 0:01:04 0:00:00 Szignál 7:59:31 8:00:17 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 A nap szentje: Kármelhegyi Boldogasszony 8:00:17 8:06:32 00:06:15 0:06:15 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 8:06:32 8:09:36 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 III. Felvidéki Ministráns Olimpia 8:09:36 8:17:15 00:07:39 0:07:39 0:00:00 0:00:00 magyar zene 8:17:15 8:21:23 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 lekonf. Napindító 8:21:23 8:22:14 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 8:22:14 8:23:17 00:01:03 0:00:00 0:01:03 0:00:00 instrumentális komolyzene 8:23:17 8:26:11 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 magyar zene 8:26:11 8:28:26 00:02:15 0:00:00 0:02:15 0:02:15 instrumentális komolyzene 8:28:26 8:29:59 00:01:33 0:00:00 0:01:33 0:00:00 Kitekintő - Szederkényi Károly atya műsora a határon túli magyar Mária Rádiókról 8:29:59 8:48:49 00:18:50 0:18:50 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 8:48:49 8:54:59 00:06:10 0:00:00 0:06:10 0:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 8:54:59 8:58:21 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 8:58:21 8:59:05 00:00:44 0:00:00 0:00:44 0:00:00 Szignál 8:59:05 8:59:40 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 15

16 Szentmise - Esztergom, Szent Anna (ferences) templom 8:59:40 9:28:50 00:29:10 0:29:10 0:00:00 0:00:00 magyar zene 9:28:50 9:35:34 00:06:44 0:00:00 0:06:44 0:06:44 instrumentális komolyzene 9:35:34 9:38:38 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 magyar zene 9:38:38 9:43:18 00:04:40 0:00:00 0:04:40 0:04:40 instrumentális komolyzene 9:43:18 9:44:59 00:01:41 0:00:00 0:01:41 0:00:00 Hitünk és életünk - Katekézis Szederkényi Károly atyával 9:44:59 10:25:05 00:40:06 0:34:59 0:05:07 0:00:00 Jegyzet - Gondolatok a tudományról(palagáz) 10:25:05 10:28:50 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 10:28:50 10:30:34 00:01:44 0:00:00 0:01:44 0:00:00 Evezz a mélyre! - Bibliai elemző műsor 10:30:34 11:14:45 00:44:11 0:44:11 0:00:00 0:00:00 Szignál 11:14:45 11:15:08 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 1 Úton - Zarándokok tanúságtételei (Marica) 11:15:08 11:17:52 00:02:44 0:02:44 0:00:00 0:00:00 magyar zene 11:17:52 11:20:06 00:02:14 0:00:00 0:02:14 0:02:14 Hírpercek - A Mária Rádió rövid hírei 11:20:06 11:23:19 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 magyar zene 11:23:19 11:25:07 00:01:48 0:00:00 0:01:48 0:01:48 Ne féljetek! - II. János Pál pápa imái az év minden napjára 11:25:07 11:28:01 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 magyar zene 11:28:01 11:29:30 00:01:29 0:00:00 0:01:29 0:01:29 Szignál 11:29:30 11:30:08 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 Olvasmányos és napközi imaóra 11:30:08 11:56:00 00:25:52 0:25:52 0:00:00 0:00:00 műsorismertetés 11:56:00 11:59:53 00:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 Szignál 11:59:53 12:00:08 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 Úrangyala - imádság 12:00:08 12:02:44 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 12:02:44 12:05:00 00:02:16 0:00:00 0:02:16 0:00:00 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 12:05:00 12:14:03 00:09:03 0:09:03 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 12:14:03 12:14:33 00:00:30 0:00:00 0:00:30 0:00:00 Szignál 12:14:33 12:15:08 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 A dicsőséges rózsafüzér imádkozása 12:15:08 12:55:51 00:40:43 0:40:43 0:00:00 0:00:00 magyar zene 12:55:51 12:57:45 00:01:54 0:00:00 0:01:54 0:01:54 instrumentális komolyzene 12:57:45 12:59:33 00:01:48 0:00:00 0:01:48 0:00:00 Szignál 12:59:33 13:00:18 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 A vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 13:00:18 13:19:57 00:19:39 0:19:39 0:00:00 0:00:00 Jóhírek - A Mária Rádió egyházi hírei 13:19:57 13:29:02 00:09:05 0:09:05 0:00:00 0:00:00 Programajánló 13:29:02 13:32:23 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 Örök ige - Részletek a Szentírásból 13:32:23 13:38:14 00:05:51 0:05:51 0:00:00 0:00:00 magyar zene 13:38:14 13:39:38 00:01:24 0:00:00 0:01:24 0:01:24 Lelkiségi irodalom - Szemelvények lelkiségi írók műveiből XII/1 13:39:38 13:47:37 00:07:59 0:07:59 0:00:00 0:00:00 Felhívások 13:47:37 13:54:57 00:07:20 0:07:20 0:00:00 0:00:00 külföldi komolyzene 13:54:57 13:57:30 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 Háromság 13:57:30 13:58:42 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 13:58:42 14:00:00 00:01:18 0:00:00 0:01:18 0:00:00 Szignál 14:00:00 14:00:18 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 A nap evangéliuma - Szentírás magyarázat 14:00:18 14:18:30 00:18:12 0:18:12 0:00:00 0:00:00 Felhívások 14:18:30 14:21:43 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 magyar zene 14:21:43 14:25:22 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 Jegyzet - Gondolatok a tudományról(palagáz) 14:25:22 14:29:07 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 Szignál 14:29:07 14:29:42 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 Köszöntó ima - Napközbeni áhítat 14:29:42 14:39:07 00:09:25 0:06:55 0:02:30 0:00:00 Irgalmasság órája - Erőforrás mindenkinek 14:39:07 14:42:25 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 magyar zene 14:42:25 14:45:48 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 14:45:48 14:55:52 00:10:04 0:10:04 0:00:00 0:00:00 instrumentális komolyzene 14:55:52 14:59:33 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 Szignál 14:59:33 15:00:16 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 Egerszalóki Ifjúsági Találkozó 15:00:16 15:55:03 00:54:47 0:54:47 0:00:00 0:00:00 16

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 2012. október 17. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben