A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek megszegése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (1. számú melléklet), a médiaszolgáltatások december közötti műsorainak táblázatos bemutatása (2. számú melléklet) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Műsor-Hang Nyrt. médiaszolgáltatóval (1133, Váci út 78/B.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az egymással hálózatba kapcsolódó Gazdasági Rádió, Gazdasági Rádió 95,7 és Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű adóján december 8-14-e közötti időszakban a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorszerkezeti arányoknak megfelelő műsort sugárzott, továbbá teljesítette a célokat szolgáló műsorszámok heti aránya, és a magyar zenei műsorszámoknak a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridőn belül irányadó aránya vonatkozásában a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi követelményeket, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót médiaszolgáltatásonként ,- Ft, azaz összesen ,- Ft, azaz százötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Gazdasági Rádió, Gazdasági Rádió 95,7 és Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű médiaszolgáltatások december 8-14-e közötti műsorát, amely során

2 mindhárom médiaszolgáltatás vonatkozásában a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés; az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok heti aránya vonatkozásában a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi követelmény teljesítésének elmulasztása miatt az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés, a magyar zenei műsorszámoknak a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridőn belül irányadó aránya vonatkozásában a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi követelmény teljesítésének elmulasztása miatt az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés, ezen túlmenően a Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás vonatkozásában a közösségi médiaszolgáltatásban közzétett műsorszámok reklámmal történő megszakítása tilalmának megszegése miatt az Mttv. 36. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében április 4. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében, a 637/2012. (IV. 4.) számú, MN/4921-4/2012. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítést április 12-én átvette, azonban jelen határozat meghozataláig nyilatkozatot tett. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: I. A 105,9 MHz frekvencián fogható körzeti médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás keretében a Médiatanács 1633/2011. (XI. 16.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés közösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Gazdasági Rádió december között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során több esetben felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. 1. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy teljesítette a heti, és december 9-11-én, illetve 13-án a napi szövegarány kapcsán tett vállalását (mindkettő 35 %, ld. az 1. számú mellékletben I. pont alatt szereplő táblázat 2. pontját). 2. a) A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti saját műsoridőnek (60 óra 36 perc 49 másodperc) csupán 40 %-a (24 óra 40 perc 40 másodperc) tartalmazott magyar zenei műveket. b) A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Médiaszolgáltató a különleges karakterisztikájú zene (world&folk, jazz&blues) minimális aránya tekintetében tett heti és napi vállalását (mindkettő 40 %) sem teljesítette, megsértve ezzel az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. A fenti jogsértésekkel kapcsolatos megállapításokat az 1. számú mellékletben I. pont alatt szereplő táblázat 3. pontja tartalmazza. 2

3 3. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a hatósági ellenőrzés megállapítása szerint december 10-én és 11-én teljesítette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő tekintetében tett vállalását (7 %), a részletes adatok az 1. számú mellékletben I. pont alatt szereplő táblázat 5. pontjában szerepelnek. 4. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a hatósági ellenőrzés megállapítása szerint az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok sugárzásának vonatkozásában tett napi vállalását (70 %) a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesítette (lásd az 1. számú mellékletben I. pont alatt szereplő táblázat 8. pontját). A hatósági ellenőrzés során az is megállapítást nyert, hogy a teljesített heti arány annyira alacsony (37 %) volt, hogy az egyben az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértésével is járt. II. A Balassagyarmat 95,7 MHz frekvencián fogható helyi médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás keretében a Médiatanács 1634/2011. (XI. 16.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés közösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Gazdasági Rádió 95, december között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során több esetben felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. 1. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a vizsgált adáshéten teljesítette a heti, és december én, illetve én a napi szövegarány kapcsán tett vállalását (mindkettő 35 %, ld. az 1. számú mellékletben II. pont alatt szereplő táblázat 2. pontját). 2. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti saját műsoridőnek (27 óra 30 perc 15 másodperc) csupán 16 %-a (4 óra 37 perc 26 másodperc) tartalmazott magyar zenei műveket (ld. az 1. számú mellékletben II. pont alatt szereplő táblázat 3. pontját). 3. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya tekintetében tett heti és napi vállalásait teljesítette, hiszen a vizsgált adáshéten tett közzé e körbe sorolható műsorszámokat (pl. regionális et, térségi értékeléseket, észak-magyarországi gazdasági információkat stb.). 4. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok sugárzásának vonatkozásában tett napi vállalását (70 %) a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesítette (lásd az 1. számú mellékletben II. pont alatt szereplő táblázat 8. pontját). A teljesített heti arány annyira alacsony mértékű (32 %) volt, hogy egyúttal az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértésével is járt. 3

4 III. Az Eger 100,7 MHz frekvencián fogható helyi médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás keretében a Médiatanács 1635/2011. (XI. 16.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés közösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Gazdasági Rádió 100, december között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során több esetben felmerült az Mttv. 36. (3), 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. 1. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti saját műsoridőnek (20 óra 40 perc 09 másodperc) csupán 12 %-a (2 óra 50 perc 50 másodperc) tartalmazott magyar zenei műveket (ld. az 1. számú mellékletben III. pont alatt szereplő táblázat 3. pontját). 2. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya tekintetében tett heti és napi vállalásait teljesítette, hiszen a vizsgált adáshéten tett közzé e körbe sorolható műsorszámokat. 3. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok sugárzásának vonatkozásában tett napi vállalását (70 %) a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesítette (lásd az 1. számú mellékletben III. pont alatt szereplő táblázat 8. pontját). A teljesített heti arány annyira alacsony mértékű (46 %) volt, hogy az egyúttal az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértésével is járt. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint december 9-én 16:10:11 órakor kezdődött Ízlésdetektív című műsorszám 16:30:56 órakor reklámmal került megszakításra. A Médiatanács a Ket. 22. (1) bekezdése alapján eljárva a hatósági eljárás megindítását követően megállapította, hogy az Mttv (1) bekezdésének cb) alpontja értelmében az Mttv. 36. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése tárgyában a hatósági eljárás lefolytatása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozik. A Ket. 22. (1) bekezdése értelmében: 22. (1) A hatóság a joghatóságát - ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Az Mttv (1) bekezdésének cb) alpontja szerint: 184. (1) A Hivatal hatósági hatásköreiben c) felügyeli az e törvényben foglalt alábbi rendelkezések érvényesülését: cb) a és közösségi médiaszolgáltatásban közzétett reklámra és közérdekű közleményre vonatkozó szabályok (36. ), A fentiekre figyelemmel a Médiatanács a május 30-án kelt, 1020/2012. (V. 30.) számú végzésével az ügy iratait e körben további ügyintézés végett áttette a Hivatalhoz. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az értesítést tartalmazó végzés révén tudomással bír, illetve azokat a határozat mellékletei tartalmazzák, amely mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 4

5 Az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: 63. (12) A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjában foglalt rendelkezések értelmében: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A) A rendelkezésére álló adatok alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy I. a Gazdasági Rádió állandó megnevezésű adóján 1. a vizsgált adáshéten alulteljesítette a heti, és december 9-11-én, illetve 13-án a napi szövegarány kapcsán tett vállalását (mindkettő 35 %); 2. a különleges karakterisztikájú zene (world&folk, jazz&blues) minimális aránya tekintetében tett heti és napi vállalását (mindkettő 40 %) alulteljesítette; december 10-én és 11-én alulteljesítette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő tekintetében tett vállalását (7 %); 4. az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok sugárzása vonatkozásában tett napi vállalását (70 %) a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesítette; II. a Gazdasági Rádió 95,7 állandó megnevezésű adóján 1. a vizsgált adáshéten alulteljesítette a heti, és december 8-10-én, illetve én a napi szövegarány kapcsán tett vállalását (mindkettő 35 %); 2. a vizsgált adáshéten tett közzé a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat (pl. regionális et, térségi értékeléseket, észak-magyarországi gazdasági információkat stb.), amelynek következtében teljesítette az e körben tett heti és napi vállalásait (mindkettő 52 %); 3. az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok sugárzása vonatkozásában tett napi vállalását (70 %) a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesítette; III. Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű adóján 1. a vizsgált adáshéten tett közzé a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat, amelynek következtében teljesítette az e körben tett heti és napi vállalásait (heti arány: 2 %, napi arány: 1 %); 2. az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok sugárzása vonatkozásában tett napi vállalását (70 %) a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesítette. B) A fentieken túl a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott, az Mttv ában foglalt célokat szolgáló műsorszámok aránya sem a Gazdasági Rádió, sem a Gazdasági Rádió 95,7, sem pedig a Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű adón haladta meg a heti műsoridő kétharmadát. 5

6 C) A Médiatanács egyúttal azt is megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott magyar zenei műsorszámok időtartama sem a Gazdasági Rádió, sem a Gazdasági Rádió 95,7, sem pedig a Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű adón érte el a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő ötven százalékát. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, a hatósági szerződésben vállaltak, illetve a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben támasztott törvényi követelmények jelentős alulteljesítését, együttesen értékelte csekély súlyúként, ezért, bár a Médiatanács korábban állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve 66. (4) bekezdése g)-h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát. A Médiaszolgáltató a hatósági szerződésben vállalt értékeket az alábbiak szerint teljesítette alul: 1. A Médiaszolgáltató mindhárom médiaszolgáltatása esetében a napi műsoridő 70 %-ában vállalta, hogy célokat szolgáló műsorokat sugároz, amely vállalásait mindhárom adón jelentős mértékben, minden vizsgált napon alulteljesítette (a napi teljesítések a Gazdasági Rádió esetében 26 és 6

7 42 %, a Gazdasági Rádió 95,7 esetében 22 és 60 %, a Gazdasági Rádió 100,7 esetében pedig 25 és 47 % között mozogtak). 2. A napi rendszeres híradásra szánt műsoridő aránya tekintetében, a Gazdasági Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás vonatkozásában tett vállalást (7 %) a Médiaszolgáltató december 10-én és 11-én jelentős mértékben alulteljesítette (az arány mindkét napon 3 % volt, amely a napi vállalásnak kevesebb, mint a fele). 3. A különleges karakterisztikájú zene (world&folk, jazz&blues) minimális aránya tekintetében, a Gazdasági Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás vonatkozásában tett napi vállalást (40 %) a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét minden napján jelentős mértékben alulteljesítette (a napi teljesítések 19 és 28,1 % között mozogtak), s elmaradt a heti vállalástól (40 %) is, amely mindössze 34 % volt. 4. A szöveg aránya (mindhárom médiaszolgáltatás vonatkozásában a napi és heti is 35 %) tekintetében is jelentős mértékű, több esetben 10 % körüli alulteljesítés volt tapasztalható a Gazdasági Rádió és Gazdasági Rádió 95,7 állandó megnevezésű adók esetében: a Gazdasági Rádió műsorában a napi alulteljesítések 25 és 35 % között mozogtak, a heti teljesítés 33 % volt; a Gazdasági Rádió 95,7 műsorában a napi alulteljesítések 23 és 27 % között mozogtak, a heti teljesítés 29 % volt. 5. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok körében tett szerződéses vállalásait (Gazdasági Rádió 95,7: napi és heti arány 52 %, Gazdasági rádió 100,7: a heti arány 2 %, a napi arány 1 %) a Médiaszolgáltató a Gazdasági Rádió 95,7 és Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű adók esetében teljesítette, mivel a vizsgált adáshéten egyik említett adóján sem közölt e kategóriába tartozó műsorszámokat. Az Mttv. 66. (4) bekezdése g) pontjában foglalt rendelkezés ( műsorszámok heti aránya) megsértése kapcsán a Médiatanács azt vette figyelembe, hogy az alulteljesítés mindhárom médiaszolgáltatás esetében jelentős, mivel az említett törvényi rendelkezéssel ellentétben a heti arány a műsoridő előírt, több mint kétharmada helyett a Gazdasági Rádió műsorában mindössze 37, a Gazdasági Rádió 95,7 műsorában 32, a Gazdasági Rádió 100,7 műsorában pedig 46 %, tehát mindegyik adó esetében mindössze a törvényi arány felét megközelítő, illetve a Gazdasági Rádió és Gazdasági Rádió 100,7 esetében azt valamivel meghaladó volt. Az Mttv. 66. (4) bekezdése h) pontjában foglalt rendelkezés (magyar zenei műsorszámok aránya) sérelmét illetően a Médiatanács azt vette figyelembe, hogy az előírt arányt a Médiaszolgáltató jelentős mértékben, a Gazdasági Rádió állandó megnevezésű adó esetében 10, a Gazdasági Rádió 95,7 állandó megnevezésű adó esetében 34, a Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű adó esetében pedig 38 %-kal teljesítette alul. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő vagy ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács médiaszolgáltatásonként az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,1 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft, tehát összesen ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. 7

8 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul., június 13. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 8

9 1. számú melléklet a Médiatanács 1111/2012. (VI. 13.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Gazdasági Rádió állandó megnevezésű körzeti, Gazdasági Rádió 95,7 és Gazdasági Rádió 100,7 állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatások december között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során egy esetben felmerült az Mttv. 36. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, több esetben pedig az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve az Mttv. 66. (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések sérelme. I. A 105,9 MHz frekvencián fogható körzeti médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás keretében a Médiatanács 1633/2011. (XI. 16.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés közösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által a Pályázati Ajánlatban tett műsorszerkezeti vállalások megfeleltek a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ezért azok változtatás nélkül beemelésre kerültek a hatósági szerződésbe. A médiaszolgáltatás központi elemei reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek hírműsor, riportműsor, interjúk, beszélgetős műsor hírműsor, tematikus műsor, elemzőműsor hírműsor, tematikus zenei műsor, elemzőműsor Az említett műsorszerkezeti vállalások az alábbiak: Az egyes műsorszámok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként az Mttv ában meghatározott célokat szolgáló műsorszámok a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya havi heti napi 70 % 70 % 70 % 2 % 2 % 1 % szöveg aránya 35 % 35 % 35 % speciális zenei karakterisztikájú műsorszámok aránya 40 % 40 % 40 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő % az ismétlések aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi 40 % 40 % 40 % 9

10 A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértéseket alátámasztó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza dátum saját műsoridő XII XII XII. 10. Gazdasági Rádió XII XII XII XII. 14. összesen napi vállalás heti vállalás 12:58:12 12:58:07 13:03:15 13:00:05 12:59:04 13:01:14 12:59:56 90:59:38 13:00 91:00:00 szöveg 4:46:24 4:33:40 3:21:38 3:40:21 4:59:26 4:21:37 4:40:27 30:23:33 zene időtartama különleges karakterisztikájú zene (World&Folk, Jazz&Blues) 35% 34% 25% 26% 36% 32% 35% 33% 35% 35% 8:11:48 8:23:56 9:41:37 919:44 8:00:38 8:39:37 8:19:29 60:36:49 3:03:39 2:54:55 2:28:53 3:26:39 2:30:16 3:39:34 2:28:39 20:32:35 23,6 % 22,47 % 19 % 26,5 % 19,3 % 28,1 % 19,05 % 34% 40% 40% magyar zene 3:19:45 3:14:43 3:49:35 3:48:12 3:24:05 3:35:39 3:28:41 24:40:40 külföldi zene 4:52:03 5:07:54 5:52:02 5:31:32 4:36:01 5:02:09 4:44:33 35:46:14 67% 40% ld. Mttv. 66. (4) bek h) pontját beazonosíthatatlan zene helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsor helyi közélettel, helyi mindennapi életet segítő műsor aránya 0:00:00 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:32 0:01:50 0:06:24 0:10:25 4:05:30 4:05:36 3:06:57 2:48:55 3:45:59 3:48:59 3:51:54 25:33:50 31,54 % 31,56 % 23,86 % 21,65 % 29 % 29,31 % 29,73 % 28,28 % 1% 2% hírműsor 1:11:57 1:44:08 0:44:19 0:44:51 1:28:18 1:28:38 1:27:53 8:50:04 napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőarány ismételt műsorszám 9% 11% 3% 3% 10% 10% 10% 11% 7% - volt megállapítható 1:04:46 030:42 volt megállapítható volt megállapítható 7. reklám 0:21:18 0:20:39 0:07:23 0:07:08 0:13:24 0:15:37 0:12:11 1:37:40 8. műsorszámok időtartama műsorszámok aránya 5:28:24 5:13:50 4:01:51 3:35:05 4:55:00 4:59:34 5:25:32 33:39:16 40% 40% 42% 41% 31% 26% 36% 38% 40% 37% 70% 70% 10

11 II. A Balassagyarmat 95,7 MHz frekvencián fogható helyi médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás keretében a Médiatanács 1634/2011. (XI. 16.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés közösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által a Pályázati Ajánlatban tett műsorszerkezeti vállalások megfeleltek a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ezért azok változtatás nélkül beemelésre kerültek a hatósági szerződésbe. A médiaszolgáltatás központi elemei reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek hírműsor, riportműsor, interjúk, beszélgetős műsor hírműsor, tematikus műsor, elemzőműsor hírműsor, tematikus zenei műsor, elemzőműsor Az említett műsorszerkezeti vállalások az alábbiak: Az egyes műsorszámok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként az Mttv ában meghatározott célokat szolgáló műsorszámok a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya havi heti napi 70 % 70 % 70 % 52 % 52 % 52 % szöveg aránya 35 % 35 % 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % % a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő az ismétlések aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi 40 % 40 % 40 % A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértéseket alátámasztó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 1. dátum XII XII. 9. Gazdasági Rádió 95, XII XII XII XII XII. 14. Összesen napi vállalás heti vállalás saját műsoridő 5:28:51 5:29:37 5:27:15 5:30:12 5:29:23 5:29:26 5:29:11 38:23:55 5:30:00 38:30:00 2. szöveg 1:22:38 1:25:29 1:43:24 2:11:56 1:27:46 1:23:57 1:24:24 10:59:34 23% 24% 27% 40% 24% 23% 23% 29% 35% 35% zene 4:06:13 4:04:08 3:43:51 3:18:16 4:07:31 4:05:29 4:04:47 27:30: % magyar zene 0:42:44 0:33:34 0:45:43 0:41:42 0:44:57 0:28:12 0:40:34 4:37:26 külföldi zene 3:23:29 3:28:13 2:58:08 2:35:22 3:16:40 3:37:17 3:17:40 22:36:49 beazonosítatlan zene 0:00:00 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:33 0:08:54 16% ld. Mttv. 66. (4) bek h) pontját 11

12 helyi közéleti/helyi mindennapi életet segítő műsor időtartama és aránya 0% 52% 52% hírműsor 0:51:47 0:51:23 0:37:02 0:35:38 0:54:38 0:48:55 0:51:18 5:30:41 napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőarány 16% 16% 11% 11% 16% 15% 16% 14% 7% volt megállapítható ismételt műsorszám volt megállapítható 0:59:16 volt megállapítható 40% 40% reklám 0:02:45 0:05:01 0:04:51 0:02:59 0:02:32 0:01:40 0:02:00 0:21:48 műsorszámok időtartama 1:14:39 1:15:44 1:33:02 2:15:12 1:17:31 1:17:06 3:17:11 12:10:25 műsorszámok aránya 22% 22% 25% 41% 22% 22% 60% 32% 70% 70% III. Az Eger 100,7 MHz frekvencián fogható helyi médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás keretében a Médiatanács 1635/2011. (XI. 16.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés közösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által a Pályázati Ajánlatban tett műsorszerkezeti vállalások megfeleltek a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ezért azok változtatás nélkül beemelésre kerültek a hatósági szerződésbe. A médiaszolgáltatás központi elemei reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek hírműsor, riportműsor, interjúk, beszélgetős műsor hírműsor, tematikus műsor, elemzőműsor hírműsor, tematikus zenei műsor, elemzőműsor Az említett műsorszerkezeti vállalások az alábbiak: Az egyes műsorszámok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként az Mttv ában célokat szolgáló műsorszámok a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya havi heti napi 70 % 70 % 70 % 2 % 2 % 1 % szöveg aránya 35 % 35 % 35 % napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % % a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő az ismétlések aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi 40 % 40 % 40 % 12

13 A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértéseket alátámasztó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. dátum XII XII XII. 10. Gazdasági Rádió 100, XII XII XII XII. 14. összesen 1. saját műsoridő 5:30:31 5:30:22 5:30:09 5:29:42 5:31:32 5:29:19 5:30:52 38:32:27 2. szöveg 2:34:15 2:37:29 2:44:57 2:45:04 2:17:35 2:42:15 2:10:43 17:52:18 napi vállalás 5:30:00 szöveg aránya 44% 45% 46% 46% 41% 45% 40% 45% 35% 35% zene 2:56:16 2:52:53 2:45:12 2:44:38 3:13:57 2:47:04 3:20:09 20:40:09 zene aránya 54% magyar zene 0:25:30 0:39:21 0:19:51 0:17:04 0:26:17 0:14:05 0:28:42 2:50:50 heti vállalás 38:30: magyar zene aránya 12% ld. Mttv. 66. (4) bek h) pontját külföldi zene 2:30:46 2:11:23 2:22:28 2:27:34 2:47:40 2:32:59 2:51:27 17:44:17 4. beazonosítatlan zene a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsor időtartama és aránya 0:00:00 0:02:09 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:02 0% 1% 2% hírműsor 0:43:05 0:46:54 0:42:09 0:40:13 0:47:46 0:45:44 0:47:04 5:12:55 napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő-arány ismételt műsorszám 13% 14% 13% 12% 14% 14% 14% 13% 7% na. na. na. 1:48:49 na. na. na. na. 40% 40% 7. reklám 0:05:29 0:06:39 0:03:11 0:04:24 0:04:01 0:05:28 0:05:32 0:34:44 8. műsorszámok időtartama műsorszámok aránya 2:41:26 2:50:41 2:36:10 2:50:51 1:37:08 2:48:28 2:25:25 17:50:09 45% 47% 45% 47% 25% 47% 42% 46% 70% 70% 13

14 2. számú melléklet a Médiatanács 1111/2012. (VI. 13.) számú határozatához Hálózatos médium Magazin címe Gazdasági Rádió :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. zene (Sunset Session Group) 00:00:00 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 műsorajánló 00:01:42 00:02:02 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (Miles Davis) 00:02:02 00:07:07 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:00:00 zene (Shodeinde Dorka) 00:07:07 00:09:52 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 zene (Loungaholic, Amy Winehouse) 00:09:52 00:28:38 00:18:46 00:00:00 00:18:46 00:00:00 00:18:46 00:00:00 zene (Caramel) 00:28:38 00:32:07 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 00:32:07 00:32:51 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (The Isley Brothers, Susanna And The Magical, Mattafix, Jonas Lores, The Other Face) 00:32:51 00:55:22 00:22:31 00:00:00 00:22:31 00:00:00 00:22:31 00:00:00 zene (Takács Nikolas, Kozma Orsi) 00:55:22 01:00:27 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 zene (Hirosima és Whitney Houston, Ruben Willmer Band) 01:00:27 01:25:50 00:25:23 00:00:00 00:25:23 00:00:00 00:25:23 00:00:00 zene (Oláh Ibolya) 01:25:50 01:29:11 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 01:29:11 01:29:37 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (Kenny Rankin, Glambeats, Kinobe) 01:29:37 01:41:42 00:12:05 00:00:00 00:12:05 00:00:00 00:12:05 00:00:00 zene (Eszter és a Gumizsuzsi) 01:41:42 01:44:48 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 zene (Ane Brun, Benirras) 01:44:48 01:52:24 00:07:36 00:00:00 00:07:36 00:00:00 00:07:36 00:00:00 zene (Orsi) 01:52:24 01:56:30 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00:00 zene (A-La-Carte, Harcsa Veronika) 01:56:30 02:05:00 00:08:30 00:00:00 00:08:30 00:05:00 00:03:30 00:00:00 zene (Anima Sound System) 02:05:00 02:31:16 00:26:16 00:00:00 00:26:16 00:26:16 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 02:31:16 02:31:41 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (Neoton, Roy&Ádám Lakatos Krisztián, Smile, Singas Project, Szabó Eszter, Emil Rulez, Vastag Tamás, Somló Tamás, Fusio Group stb.) 02:31:41 03:27:48 00:56:07 00:00:00 00:56:07 00:56:07 00:00:00 00:00:00 zene (Beat Dis) 03:27:48 03:31:05 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 műsorajánló 03:31:05 03:31:57 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (Cipő, Emberek, Amorf Ördögök, Mantra, Marót Viki, Back II Black stb.) 03:31:57 04:00:25 00:28:28 00:00:00 00:28:28 00:28:28 00:00:00 00:00:00 zene (Yonderboi, Seal, Incognito, Moriarty, Sade, Toto) 04:00:25 04:30:30 00:30:05 00:00:00 00:30:05 00:05:00 00:25:05 00:00:00 műsorajánló 04:30:30 04:31:07 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (Zagar, Brian Berdwell) 04:31:07 04:40:31 00:09:24 00:00:00 00:09:24 00:05:24 00:04:00 00:00:00 zene (Csík Zenekar, Lovasi András, Tóth Vera) 04:40:31 04:48:32 00:08:01 00:00:00 00:08:01 00:08:01 00:00:00 00:00:00 zene (Bruce Andrews, Natalie Cole, E.K. Avenue, Bonobo, The Mechanics) 04:48:32 05:09:15 00:20:43 00:00:00 00:20:43 00:05:43 00:15:00 00:00:00 zene (El Tornado) 05:09:15 05:12:55 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 zene (u2, Al Jarreau, George Benson) 05:12:55 05:25:41 00:12:46 00:00:00 00:12:46 00:00:00 00:12:46 00:00:00 zene (Széles Iza) 05:25:41 05:29:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 zene (Moby, I Maniaci, Nelly Furtado) 05:29:00 05:40:13 00:11:13 00:00:00 00:11:13 00:00:00 00:11:13 00:00:00 k

15 zene (Bartók Eszter) 05:40:13 05:43:22 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 zene (Madonna) 05:43:22 05:47:45 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:00:00 zene (Polyák Péter) 05:47:45 05:51:12 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 zene (Fun Lovin'Criminals, Lionel Richie) 05:51:12 05:59:26 00:08:14 00:00:00 00:08:14 00:00:00 00:08:14 00:00:00 műsorajánló 05:59:26 05:59:49 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 05:59:49 06:00:05 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 06:00:05 06:04:43 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger zene (Blondie The Doors) 06:04:43 06:09:33 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00:00 Eger zene (Lee Ritenour) 06:09:33 06:14:44 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:00:00 Eger zene (Chambao) 06:14:44 06:17:44 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 Eger monitor monitor (GDP növekedés; Caffteria rendszer; 4. mobilszolgáltató tender ) 06:17:44 06:21:18 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger zene (Donavon Frankenreiter) 06:21:18 06:23:18 00:02:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 Eger zene (Pink Martini) 06:23:18 06:25:50 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:00:00 Eger zene (Sara Bareilles) 06:25:50 06:29:05 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 Eger műsorajánló 06:29:05 06:29:35 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 06:29:35 06:30:14 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor monitor (Dubai adóssága ) 06:30:14 06:30:39 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 06:30:39 06:40:00 00:09:21 00:09:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor időjárás 06:40:00 06:40:35 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor zene (De Phazz Astrud) 06:40:35 06:42:34 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:00:00 k monitor Új elem a Caffeteria rendszerben, betegbiztosítások díja adómentes lesz 06:42:34 06:55:09 00:12:35 00:12:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor zene (Maroon 5 This love) 06:55:09 06:58:16 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 k monitor műsorajánló 06:58:16 06:58:43 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor reklám 06:58:43 07:00:01 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor Hírek 07:00:01 07:00:42 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor Új elem a Caffeteria rendszerben, betegbiztosítások díja adómentes lesz 07:00:42 07:10:55 00:10:13 00:10:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k monitor zene (Stephen Marley) 07:10:55 07:14:55 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 k monitor 4. mobilszolgáltatóra kiírt pályázat 07:14:55 07:24:19 00:09:24 00:09:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor zene (Foreigner Cold As Ice) 07:24:19 07:27:26 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 k monitor műsorajánló 07:27:26 07:27:55 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor reklám 07:27:55 07:30:28 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor Dubai adóssága 07:30:28 07:31:55 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 07:31:55 07:39:58 00:08:03 00:08:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor időjárás 07:39:58 07:40:34 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Lapozó Válogatás a reggeli lapok gazdasági írásaiból 07:40:34 07:42:35 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Tőzsdeelemzés Sági Pállal 07:42:35 07:51:38 00:09:03 00:09:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor zene (Egyptian Nursery) 07:51:38 07:55:20 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 k monitor műsorajánló 07:55:20 07:55:58 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor budapesti közlekedés 07:55:58 07:57:40 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15 helyi információs monitor reklám 07:57:40 08:00:03 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor Részvénypiac és tőzsde 08:00:03 08:01:24 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 08:01:24 08:11:07 00:09:43 00:09:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor külföldi zene 08:11:07 08:13:51 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 k k

16 MKB Bank deviza kereskedője a piaci monitor várakozásokról 08:13:51 08:23:51 00:10:00 00:10:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor zene (Gnarls Barkley Crazy) 08:23:51 08:26:47 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 k monitor műsorajánló 08:26:47 08:27:30 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor reklám 08:27:30 08:29:51 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor Dabai adóssága 08:29:51 08:31:14 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 08:31:14 08:39:44 00:08:30 00:08:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor időjárás 08:39:44 08:40:19 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Tőzsdevilág Európai Központi Bank monitor kamat döntése, Amerika leminősítése 08:40:19 08:47:48 00:07:29 00:07:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 08:47:48 08:52:09 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00:00 k monitor külföldi zene 08:52:09 08:55:13 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 k monitor műsorajánló 08:55:13 08:55:40 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor budapesti közlekedés 08:55:40 08:57:21 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor reklám 08:57:21 08:59:48 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor helyi információs Lefelé tart a részvénypiac, gyengült az EU 08:59:48 09:01:08 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 09:01:08 09:09:50 00:08:42 00:08:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor időjárás 09:09:50 09:10:46 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 09:10:46 09:14:45 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 k monitor Pénzpiaci elemzés 09:14:45 09:21:10 00:06:25 00:06:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 09:21:10 09:25:10 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 k monitor zene (Lakatos Krisztián) 09:25:10 09:28:11 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 k monitor műsorajánló 09:28:11 09:28:37 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor reklám 09:28:37 09:30:00 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor rövid gazdasági 09:30:00 09:31:22 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 09:31:22 09:39:52 00:08:30 00:08:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor időjárás 09:39:52 09:40:37 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 09:40:37 09:42:25 00:01:48 00:00:00 00:01:48 00:00:00 00:01:48 00:00:00 k monitor Gazdasági hiánycél, államadósság csökkentése (riport összeállítás) 09:42:25 09:52:31 00:10:06 00:10:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 09:52:31 09:55:37 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 k monitor külföldi zene 09:55:37 09:59:07 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 k monitor műsorajánló 09:59:07 09:59:31 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor reklám 09:59:31 10:00:00 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 monitor Dubai adóssága 10:00:00 10:01:25 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor Hírek 10:01:25 10:10:22 00:08:57 00:08:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k monitor időjárás 10:10:22 10:11:02 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 10:11:02 10:14:40 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 k k monitor Harcolnak a bankok a megtakarításokért 10:14:40 10:21:56 00:07:16 00:07:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k monitor külföldi zene 10:21:56 10:25:19 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 k monitor külföldi zene 10:25:19 10:29:18 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 k műsorajánló 10:29:18 10:30:02 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 10:30:02 10:30:40 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 10:30:40 10:35:23 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 10:35:23 10:35:53 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 10:35:53 10:41:18 00:05:25 00:00:00 00:05:25 00:00:00 00:05:25 00:00:00 16

17 Balassagyarmat zene (Group 'N' Swing) 10:41:18 10:44:57 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat külföldi zene 10:44:57 10:49:05 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 Balassagyarmat zene (Charlie) 10:49:05 10:53:05 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat zene (48th St.Collective) 10:53:05 10:56:21 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 Balassagyarmat külföldi zene 10:56:21 10:59:36 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 10:59:36 11:00:00 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat reklám 11:00:00 11:00:27 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 11:00:27 11:05:40 00:05:13 00:05:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 11:05:40 11:06:10 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 11:06:10 11:29:31 00:23:21 00:00:00 00:23:21 00:00:00 00:23:21 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 11:29:31 11:29:57 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat reklám 11:29:57 11:30:20 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 11:30:20 11:35:10 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 11:35:10 11:35:45 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 11:35:45 11:59:20 00:23:35 00:00:00 00:23:35 00:00:00 00:23:35 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 11:59:20 11:59:46 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat reklám 11:59:46 12:00:13 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 12:00:13 12:05:30 00:05:17 00:05:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 12:05:30 12:06:00 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 12:06:00 12:30:03 00:24:03 00:00:00 00:24:03 00:00:00 00:24:03 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 12:30:03 12:30:35 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 12:30:35 12:35:07 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 12:35:07 12:35:39 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 12:35:39 12:44:12 00:08:33 00:00:00 00:08:33 00:00:00 00:08:33 00:00:00 Balassagyarmat zene (Bartók Eszter, Caramel) 12:44:12 12:47:40 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat zene (Chicago If You Leave Me Now) 12:47:40 12:51:29 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 Balassagyarmat külföldi zene 12:51:29 12:59:27 00:07:58 00:00:00 00:07:58 00:00:00 00:07:58 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 12:59:27 12:59:54 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat reklám 12:59:54 13:00:13 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Monitor Ösztönözni kell a magyar Balassagyarmat Monitor megtakarításokat 13:00:13 13:01:10 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat Monitor Hírek 13:01:10 13:09:15 00:08:05 00:08:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat Monitor időjárás 13:09:15 13:10:00 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat Monitor A gazdasági bűnözésről (riport) 13:10:00 13:16:00 00:06:00 00:06:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat Monitor Árfolyamelemzés 13:16:00 13:18:53 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat Monitor Korrupció az amerikai Illinois államban 13:18:53 13:21:33 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat Monitor Fellegi Tamás bejelentette lemondását 13:21:33 13:26:32 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 13:26:32 13:29:42 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Balassagyarmat reklám 13:29:42 13:30:20 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 13:30:20 13:35:35 00:05:15 00:05:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 13:35:35 13:36:15 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat külföldi zene 13:36:15 13:49:24 00:13:09 00:00:00 00:13:09 00:00:00 00:13:09 00:00:00 Balassagyarmat zene (Szekeres Adrienn - Csak engedd) 13:49:24 13:53:04 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat külföldi zene 13:53:04 13:59:03 00:05:59 00:00:00 00:05:59 00:00:00 00:05:59 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 13:59:03 13:59:46 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat reklám 13:59:46 14:00:17 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 14:00:17 14:05:30 00:05:13 00:05:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger időjárás 14:05:30 14:06:07 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k 17

18 Eger külföldi zene 14:06:07 14:18:30 00:12:23 00:00:00 00:12:23 00:00:00 00:12:23 00:00:00 Eger zene (Magna Cum Laude Minden állomás) 14:18:30 14:22:16 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Eger külföldi zene 14:22:16 14:29:09 00:06:53 00:00:00 00:06:53 00:00:00 00:06:53 00:00:00 Eger műsorajánló 14:29:09 14:29:49 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 14:29:49 14:30:16 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 14:30:16 14:35:00 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger időjárás 14:35:00 14:35:38 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger külföldi zene 14:35:38 14:39:49 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 Eger Földgömb Földgömb Világlátó magazin (Tudomány Ünnepe; Madagaszkár ) 14:39:49 14:59:16 00:19:27 00:19:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 tudományos, ismeretterjesztő k Eger műsorajánló 14:59:16 14:59:47 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 14:59:47 15:00:25 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 15:00:25 15:05:27 00:05:02 00:05:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger időjárás 15:05:27 15:06:06 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger külföldi zene 15:06:06 15:09:10 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 Szenzor Információ technológia, telekommunikációs és szórakoztató elektronikai magazin (Sony/Eriksson szétválás; EU követeli az IPV6-ra való Eger Szenzor átállást; okostelefonok kémkednek; gyerekpornó blokkolása) 15:09:10 15:28:16 00:19:06 00:19:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 tudományos, ismeretterjesztő k Eger Szenzor zene (Club54 Ne felejtsd el( 15:28:16 15:29:27 00:01:11 00:00:00 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 k Eger Szenzor műsorajánló 15:29:27 15:29:51 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Szenzor reklám 15:29:51 15:30:21 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Szenzor Hírek 15:30:21 15:35:20 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger Szenzor időjárás 15:35:20 15:35:54 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger Szenzor külföldi zene 15:35:54 15:39:55 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 k Eger Szenzor Szenzor Információ technológia, telekommunikációs és szórakoztató elektronikai magazin (19 éves az sms; HDI Dune médialejátszó) 15:39:55 15:58:31 00:18:36 00:18:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger külföldi zene 15:58:31 15:59:38 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 tudományos, ismeretterjesztő k Eger műsorajánló 15:59:38 16:00:01 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 16:00:01 16:00:19 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 16:00:19 16:04:53 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger időjárás 16:04:53 16:05:30 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger külföldi zene 16:05:30 16:10:23 00:04:53 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ízlésdetektív (Ingatlan panama Erzsébet információs, Eger Izlésdetektív városban) 16:10:23 16:16:21 00:05:58 00:05:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közösségi k Eger Izlésdetektív zene (James Brown I Feel Good) 16:16:21 16:19:52 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 k Eger Izlésdetektív Ízlésdetektív (hallgató: Aranykéz utcai robbantás) 16:19:52 16:24:03 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs, helyi közösségi Eger Izlésdetektív zene (Deee Lite You Sexy Thing) 16:24:03 16:28:09 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 k Eger Izlésdetektív műsorajánló 16:28:09 16:28:54 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Izlésdetektív reklám 16:28:54 16:29:16 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Izlésdetektív zene (Up Nap) 16:29:16 16:32:29 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 k Ízlésdetektív (Ingatlan panama Erzsébet információs, Eger Izlésdetektív városban) 16:32:29 16:35:23 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közösségi k Eger Izlésdetektív zene (Vad Fruttik Kicsit lassabb) 16:35:23 16:38:55 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 k 18 k

19 Eger Izlésdetektív külföldi zene 16:38:55 16:41:42 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 k Eger Izlésdetektív Ízlésdetektív (Ingatlan panama Erzsébet városban; hallgató: Gyurcsány öszödi beszéde) 16:41:42 16:52:42 00:11:00 00:11:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs, helyi közösségi Eger Izlésdetektív zene (Frenk Nagyvárosi éjszakák) 16:52:42 16:55:51 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 k Eger Izlésdetektív Ízlésdetektív (Bronxi mese c. film) 16:55:51 16:56:55 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Eger Izlésdetektív zene (Max Rabe Sexbomb) 16:56:55 16:58:58 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:00:00 k Eger műsorajánló 16:58:58 16:59:35 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 16:59:35 17:00:39 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Délutáni Monitor Hírek 17:00:39 17:10:27 00:09:48 00:09:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Délutáni Monitor időjárás 17:10:27 17:10:50 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Fellegi Tamás bejelentette lemondását Délutáni Monitor (összeállítás) 17:10:50 17:15:38 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Délutáni Monitor külföldi zene 17:15:38 17:20:20 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 k Délutáni Monitor Ízlésdetektív (Hunvald ügy mellékszereplői pénzbüntetést kaptak; Dante: Isteni színjáték Pokol kilenc bugyra; hallgató reagálása ) 17:20:20 17:39:07 00:18:47 00:18:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Délutáni Monitor műsorajánló 17:39:07 17:39:27 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Délutáni Monitor budapesti közlekedés 17:39:27 17:40:31 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs, helyi közösségi, kulturális 19 helyi információs Délutáni Monitor reklám 17:40:31 17:42:31 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Délutáni Monitor külföldi zene 17:42:31 17:45:48 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 k Délutáni Monitor Ízlésdetektív (hallgató: kiskapuk az igazságszolgáltatási rendszerben ) 17:45:48 17:54:34 00:08:46 00:08:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Délutáni Monitor külföldi zene 17:54:34 17:57:52 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 k műsorajánló 17:57:52 17:58:18 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 17:58:18 18:00:10 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 18:00:10 18:04:43 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 18:04:43 18:05:15 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k külföldi zene 18:05:15 18:08:14 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 Nap Vendége Nap vendége Háttérelemző műsor (Parragh László; IMF delegáció, válság kezelés, gazdasági növekedés) 18:08:14 18:28:44 00:20:30 00:20:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Nap Vendége műsorajánló 18:28:44 18:29:16 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nap Vendége reklám 18:29:16 18:31:24 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nap Vendége Hírek 18:31:24 18:35:15 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Nap Vendége időjárás 18:35:15 18:35:54 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Nap Vendége külföldi zene 18:35:54 18:37:54 00:02:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 k Nap vendége Háttérelemző műsor Nap Vendége (Parragh László; gazdasági növekedés) 18:37:54 18:56:44 00:18:50 00:18:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Nap Vendége külföldi zene 18:56:44 18:59:33 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 reklám 18:59:33 19:01:03 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 19:01:03 19:05:12 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger időjárás 19:05:12 19:05:42 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger külföldi zene 19:05:42 19:26:43 00:21:01 00:00:00 00:21:01 00:00:00 00:21:01 00:00:00 Eger zene (Rapulők, BonBon) 19:26:43 19:29:15 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 Eger műsorajánló 19:29:15 19:29:37 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 19:29:37 19:30:18 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 19:30:18 19:35:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k k k k

20 Eger időjárás 19:35:00 19:35:29 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger külföldi zene 19:35:29 19:59:19 00:23:50 00:00:00 00:23:50 00:00:00 00:23:50 00:00:00 Eger műsorajánló 19:59:19 19:59:48 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 19:59:48 20:00:17 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 20:00:17 20:05:20 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger időjárás 20:05:20 20:05:47 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger zene (Nouvelle Vague, Sagi Rei, Morcheeba) 20:05:47 20:18:18 00:12:31 00:00:00 00:12:31 00:00:00 00:12:31 00:00:00 Eger zene (Noémi Virág Hiányzol) 20:18:18 20:21:55 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 Eger zene (William Bell, Jazzamor) 20:21:55 20:30:25 00:08:30 00:00:00 00:08:30 00:00:00 00:08:30 00:00:00 Eger műsorajánló 20:30:25 20:31:00 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger reklám 20:31:00 20:31:21 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Eger Hírek 20:31:21 20:36:06 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Eger időjárás 20:36:06 20:36:33 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eger zene (Luis Hermandez, Brenda Russell, Harcsa Veronika, Röyksopp, Jojo Effect) 20:36:33 21:01:03 00:24:30 00:00:00 00:24:30 00:04:30 00:20:00 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 21:01:03 21:01:30 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 21:01:30 21:06:10 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 21:06:10 21:06:36 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat zene (Glambeats, Jamie Lanceaster, Rod Stewart, Yonderboi, Jeffrey Osborne, Donna Allen) 21:06:36 21:30:47 00:24:11 00:00:00 00:24:11 00:08:00 00:16:11 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 21:30:47 21:31:30 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 21:31:30 21:36:06 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 21:36:06 21:36:34 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat zene (Barabás Lőrinc Eklektric, Cosmo Notes, Maria Martins, Stacey Kent, Freedom Dub, Gary B. 21:36:34 22:01:04 00:24:30 00:00:00 00:24:30 00:04:30 00:20:00 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 22:01:04 22:01:44 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat Hírek 22:01:44 22:06:20 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Balassagyarmat időjárás 22:06:20 22:06:47 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Balassagyarmat zene (Seal, Jessy J.) 22:06:47 22:16:07 00:09:20 00:00:00 00:09:20 00:00:00 00:09:20 00:00:00 Balassagyarmat zene (Magna Cum Laude Lehet, hogy eltört) 22:16:07 22:19:54 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat zene (Robbie Williams, Future Sound Of Ibiza) 22:19:54 22:29:40 00:09:46 00:00:00 00:09:46 00:00:00 00:09:46 00:00:00 Balassagyarmat zene (Honeybeast) 22:29:40 22:34:00 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat zene (Cotton Club Singers, Tyler Broughton, Paul Scwartz, Ensemble Ethique) 22:34:00 22:51:24 00:17:24 00:00:00 00:17:24 00:04:24 00:13:00 00:00:00 Balassagyarmat zene (Magashegyi Underground Anglia) 22:51:24 22:54:20 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Balassagyarmat zene (Sandro Locco, Ramsey Gold) 22:54:20 22:59:51 00:05:31 00:00:00 00:05:31 00:00:00 00:05:31 00:00:00 Balassagyarmat műsorajánló 22:59:51 23:00:17 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 zene (Zagar, Christopher Goze, Bert Joris, Newton) 23:00:17 23:20:48 00:20:31 00:00:00 00:20:31 00:04:31 00:16:00 00:00:00 zene (Tóth Vera) 23:20:48 23:23:09 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 zene (LGT Boksz) 23:23:09 23:29:25 00:06:16 00:00:00 00:06:16 00:06:16 00:00:00 00:00:00 zene (Quarrel, Michael E., Monta And Rossini) 23:29:25 23:42:53 00:13:28 00:00:00 00:13:28 00:00:00 00:13:28 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben