HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Televízió Zrt.-vel (1016 Budapest, Mészáros u , a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 6-án, 11-én, 17-én és 28-án, a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 1-jén, 7-én, 12-én és 23-án, összesen ötvenkét alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezéseket, amelyek értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám filmalkotás, játék és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a évben legalább hat órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől A Hivatal figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén az Mttv ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 28-án, Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 7-én és 12-én, összesen négy alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot

2 köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. Indokolás A Hivatal az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Duna TV és Duna elnevezésű médiaszolgáltatását. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a augusztus hónapban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok vonatkozásában felmerült az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés ötvenegy, a ba) alpontjában foglalt rendelkezés egy és a (4) bekezdésében foglalt rendelkezés négy alkalommal történt megsértése. A Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) alpontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján hivatalból november 20-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely tényről a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően az MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében az eljárás során nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. A Hivatal a Médiaszolgáltatót a tényállás tisztázása érdekében az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján arra kötelezte továbbá, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok becsatolásával együtt, hogy a végzés mellékletében részletezett műsorszámok esetében biztosította-e, hogy azok a hallássérültek számára hozzáférhetőek legyenek. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint november 26-án vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint az adatszolgáltatásra kötelező végzést, és a Hatósághoz december 15-én érkezett beadványában tett eleget vonatkozó kötelezettségének. A Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak szerint értékelte. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 6-án, 11-én, 17-én és 28-án, a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 1-jén, 7-én, 12-én és 23-án, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok esetében, összesen ötvenegy alkalommal nem biztosította, hogy az időjárás-jelentés, a sporthírek és a politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhető legyen. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 7-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint a 6 óra és 24 óra közötti műsoridőben, legalább hat órán 2

3 keresztül nem tette elérhetővé magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással a filmalkotást, játék és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámot. A Hivatal megállapította azt is, hogy a Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában a augusztus 28-án sugárzott Híradó, a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában a augusztus 7-én sugárzott Hazajáró és Pannon expressz, az augusztus 12-én sugárzott Híradó című műsorszámokat, azok teljes időtartama alatt nem látta el felirattal. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a ba) alpontjában és a (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében: (2) A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, ba) évben legalább hat órán keresztül, magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. ( ) (4) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy az Mttv nyarán hatályba lépett módosítására tekintettel, amely kibővítette azon műsorszámok körét, melyek vonatkozásában a közszolgálati médiaszolgáltatókat feliratozási kötelezettség terheli, a megfelelő médiaszolgáltatás biztosításához szükséges felkészülési idő túlságosan rövid volt, ezért nem sikerült azt maradéktalanul teljesítenie. Kiemelte továbbá, hogy a július 2. napjáig hatályban volt Mttv. a jelen eljárásban kifogásolt műsortípusok, így a sporthírek és az időjárás-jelentés vonatkozásában nem írta elő a hallássérültek számára való hozzáférhetővé tételt, azaz a törvénymódosítás és a rövid felkészülési idő jelentősen megnehezítette, tulajdonképpen ellehetetlenítette a teljeskörű megfelelést, hiszen a változás műszaki, technikai és technológiai fejlesztéseket igényelt. A Médiaszolgáltató haladéktalanul megkezdte a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő médiaszolgáltatás érdekében a szükséges lépéseket és a technikai háttér megvalósítását, amely folyamat azonban időt igényel(t). Biztosította továbbá a Hatóságot arról, hogy mindenkor törekszik a jogszabályok tiszteletére és betartására, illetve az esetleges hiányosságok késlekedés nélküli felszámolására. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltatónak valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám esetében biztosítania kell, hogy ezen műsorszámok magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhetők legyenek. A Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok (politikai tájékoztató műsorszám, időjárás-jelentés, sporthírek) vonatkozásában ezen kötelezettségét nem teljesítette, tehát a kifogásolt műsorszámoknál segédletet nem alkalmazott, azaz nem látta el feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással a műsorszámokat. Az Mttv. 39. (2) bekezdés ba) alpontja értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltatónak a filmalkotás, játék és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám esetében naptári naponként a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a évben hat 3

4 órán keresztül biztosítania kell, hogy azok magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhetők legyenek. A Médiaszolgáltató augusztus 7-én a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a kötelezően feliratozandó műsorszámok mellett a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint csupán 5 óra 46 perc 51 másodpercben sugárzott segédlettel ellátott műsorszámot az Mttv.-ben meghatározott hatórányi kvótához viszonyítva. A Médiaszolgáltató tehát nem tett eleget azon törvényi kötelezettségének, miszerint a fent említett műsorszámokat 6 és 24 óra között hat órában magyar nyelvű felirattal, illetve jelnyelvi tolmácsolással elérhetővé tegye. Az Mttv. 39. (4) bekezdése előírja, hogy a Médiaszolgáltató a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A Médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 28-án sugárzott Híradó című műsorszám esetében 18:00:43-18:04:11 között, a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában a augusztus 7-én sugárzott Hazajáró című műsorszám esetében 05:28:46-05:31:11 között, a Pannon expressz című műsorszám esetében 20:11:57-20:24:16 között, az augusztus 12-én sugárzott Híradó című műsorszám esetében 07:00:04-07:05:40 között hiányzott a felirat, így a szóban forgó műsorszámok nem a teljes időtartamuk alatt voltak feliratozva, ezért a Médiaszolgáltató nem teljesítette az Mttv. 39. (4) bekezdésében előírt kötelezettségét. A Hivatal a Médiaszolgáltató azon érvét, amely az Mttv. módosítása óta eltelt rövid időre vonatkozott, nem fogadta el érvként, amely a törvénysértést meg nem történtté tette volna, azonban a jogkövetkezmény kiszabása során értékelte. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokat a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásban augusztus 6-án, 11-én, 17- én és 28-án, a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában augusztus 1-jén, 7-én, 12- én és 23-án a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint nem a törvény rendelkezéseinek megfelelően tette közzé, a Hivatal megállapította az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés ötvenegy alkalommal, a ba) alpontjában foglalt rendelkezés egy alkalommal és a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés négy alkalommal történt megsértését. A jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények megállapítása során a Hivatal az alábbiakat mérlegelte. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy annak időjárás-jelentésre és sporthírekre vonatkozó része a július 3. napjától hatályos törvénymódosítás óta van érvényben, és ezen törvényi előírás megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben első alkalommal állapította meg. Figyelembe vette továbbá azt is, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 39. (2) 4

5 bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés politikai tájékoztató műsorszámra vonatkozó részét érintő kötelezettségét a tárgybani esetben csupán egy alkalommal nem teljesítette. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés ba) alpontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a Médiaszolgáltatóval szemben jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg a hivatkozott rendelkezés megsértését. A Hivatal a jelen határozat meghozataláig az Mttv. a feliratozással megkezdett műsorszám teljes időtartama alatt történő feliratozásának kötelezettségére vonatkozó rendelkezés június hónapban történt megsértését az MN/ /2012. ügyiratszámú határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a Duna elnevezésű médiaszolgáltatás vonatkozásában, amely jogsértés miatt az Mttv (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. Tekintettel erre, valamint a jelen esetben elkövetett törvénysértések esetszámára (4), a Hivatal a jelen törvénysértéseket nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. Az Mttv (2) bekezdése szerint a Hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Hivatal az Mttv. 39. (4) bekezdés megsértése tekintetében a joghátrány mértékének megállapítása során az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül figyelembe vette a jogsértés súlyán túl, a jogsértéssel okozott érdeksérelmet a jövőbeni jogsértések mellőzése érdekében (generális prevenció). Az érdeksérelem tekintetében figyelembe vette a hallási fogyatékkal élők élvezhető és teljes értékű televíziózáshoz, valamint a megfelelő tájékozódáshoz fűződő jogát. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel a törvény 187. (4) bekezdésben rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértés vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 39. (4) bekezdésének megsértése miatt esetenként (4) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,04%-ának (20.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft összegű bírságot (az ötvenmillió forint 0,16%-a) szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal külön tekintettel volt a jogkövetkezménynek a jövőbeni jogsértések elkerülését célzó hatására, illetve arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó szankció esetén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. 5

6 A fentebb kifejtettek szerint tehát a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés ötvenegy alkalommal, a ba) alpontjában foglalt rendelkezés egy alkalommal történt megsértése miatt a jogsértés csekély súlyára és az ismételtség hiányára tekintettel az Mttv (1) bekezdés alapján alkalmazható jogkövetkezmény, az Mttv. 39. (4) bekezdésben foglalt rendelkezés négy alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett és a rendelkező rész szerint döntött. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) és 102. (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, január 21. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Kapják: Személyes adat dr. Pap Szilvia főosztályvezető 6

7 Az MN/ /2012. ügyiratszámú határozat melléklete dátum időpont vége időtarta m :00:00 0:08:14 0:08:14 Duna :08:14 0:13:14 0:05:00 Duna :13:14 0:13:39 0:00:25 Duna :13:39 0:15:39 0:02:00 Duna :15:39 0:16:25 0:00:46 Duna :16:25 0:28:06 0:11:41 Duna :28:06 0:41:30 0:13:24 Duna :41:30 2:41:56 2:00:26 Duna :41:56 4:11:38 1:29:42 Duna csatorna cím műfaj kötelező/ egyéb figyelem felhívás Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Abszolút London - Kulturális Olimpia 2012 riportmagazin Himnusz egyéb Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 XXX. Nyári Olimpiai Játékok, London 2012 ismétlés Reklám - támogatók XXX. Nyári Olimpiai Játékok, London 2012 ismétlés sport sport tolmács felirat

8 :11:38 4:12:23 0:00:45 Duna :12:23 4:46:17 0:33:54 Duna :46:17 4:47:33 0:01:16 Duna :47:33 4:50:48 0:03:15 Duna :50:48 4:53:38 0:02:50 Duna :53:38 4:58:39 0:05:01 Duna :58:39 4:59:53 0:01:14 Duna :59:53 5:26:12 0:26:19 Duna :26:12 5:27:55 0:01:43 Duna :27:55 5:54:22 0:26:27 Duna :54:22 5:55:16 0:00:54 Duna :55:16 6:47:27 0:52:11 Duna Kisváros A vendégjátékos ismétlés Flash News - angol nyelvű hírösszefoglaló Abszolút London - Kulturális Olimpia 2012 sorozat hírek, híradó riportmagazin Marslakók ismétlés sorozat Hazajáró: Fagyalos-hegység - A Tisza szülőföldje Család-barát válogatás ismétlés ismeretterjesztő program egyéb 1 1 életmódmagazin 8

9 :47:27 6:50:01 0:02:34 Duna :50:01 7:16:02 0:26:01 Duna :16:02 7:17:53 0:01:51 Duna :17:53 7:43:57 0:26:04 Duna :43:57 7:46:11 0:02:14 Duna :46:11 7:56:29 0:10:18 Duna :56:29 8:00:11 0:03:42 Duna :00:11 9:26:30 1:19.54 Duna :28:18 8:30:58 0:02:40 Duna :30:58 8:31:38 0:00:40 Duna :31:38 8:34:43 0:03:05 Duna :26:30 9:28:13 0:01:43 Duna Kárpát expressz információs magazin Határtalanul magyar: Életben maradni... - a beregszászi színház kálváriája ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Gazdakör gazdasági magazin Balatoni nyár: Töltse velünk a nyarat! élő Társadalmi Célú Reklám Reklám nem zenei szórakoztató program társadalmi célú reklám (TCR) 9

10 :28:13 9:54:13 0:26:00 Duna :54:13 9:56:50 0:02:37 Duna :56:50 10:52:14 0:55:24 Duna :52:14 10:53:33 0:01:19 Duna :53:33 10:56:48 0:03:15 Duna :56:48 10:59:39 0:02:51 Duna :59:39 11:33:49 0:34:10 Duna :33:49 11:36:13 0:02:24 Duna :36:13 11:45:26 0:09:13 Duna :45:26 11:53:24 0:07:58 Duna :53:24 11:57:27 0:04:03 Duna Térkép - Válogatás információs magazin Névtelenek - Kaboli történet /Horváth Mihály története - Újvidék/ Flash News - angol nyelvű hírösszefoglaló Kisváros: Kazettahamisítók Mikrobi: Start bonyodalmakkal ismétlés A nagy ho-ho-hohorgász: Az éjszakai horgászat ismétlés Kastélyok és kúriák: Nádasdykastély, Nádasdladány dokumentumfilm egyéb 1 1 hírek, híradó sorozat egyéb 1 1 animáció gyerekeknek animáció gyerekeknek ismeretterjesztő program 10

11 :57:27 11:59:44 0:02:17 Duna :59:44 11:59:58 0:00:14 Duna :59:58 12:01:01 0:01:03 Duna :01:01 12:05:33 0:04:32 Duna :05:33 12:06:39 0:01:06 Duna :06:39 12:07:27 0:00:48 Duna :07:27 12:12:28 0:05:01 Duna :12:28 12:15:04 0:02:36 Duna :15:04 12:18:45 0:03:41 Duna :18:45 12:19:50 0:01:05 Duna :19:50 12:19:58 0:00:08 Duna :19:58 14:12:28 1:49:22 Duna :15:24 13:16:31 0:01:07 Duna Másodpercszámlál ó Óra Déli Harangszó egyéb Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Abszolút London - Kulturális Olimpia 2012 Hay János blérió Budapesten ben 1 Könyv: Khalid Boudou - All in - A póker nem játék riportmagazin ismeretterjesztő program kultúrális/művészeti program Csatorna promóció egyéb Kívánságkosár élő zenei programok Időjárás 11

12 :16:31 13:18:26 0:01:55 Duna :18:26 13:18:32 0:00:06 Duna :12:28 14:14:57 0:02:29 Duna :14:57 14:41:12 0:26:15 Duna :41:12 14:42:26 0:01:14 Duna :42:26 15:34:26 0:52:00 Duna :34:26 15:35:46 0:01:20 Duna :35:46 15:50:51 0:15:05 Duna :50:51 15:52:16 0:01:25 Duna :52:16 15:53:23 0:01:07 Duna :53:23 15:54:49 0:01:26 Duna Csatorna promóció egyéb Marslakók sorozat egyéb 1 1 XXX. Nyári Olimpiai Játékok, London 2012 ismétlés Duna anzix: 37. epizód - Római városromok a magyar Duna mentén - Dunaújváros és Dunaföldvár sport ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Időjárás időjárás kötelező

13 :54:49 16:09:51 0:15:02 Duna :09:51 16:10:37 0:00:46 Duna :10:37 16:36:35 0:25:58 Duna :36:35 16:37:30 0:00:55 Duna :37:30 16:47:50 0:10:20 Duna :47:50 16:49:36 0:01:46 Duna :49:36 17:38:51 0:49:15 Duna :38:51 17:39:47 0:00:56 Duna :39:47 17:50:01 0:10:14 Duna :50:01 17:59:01 0:09:00 Duna :59:01 17:59:58 0:00:57 Duna :59:58 18:51:59 0:52:01 Duna Magyar elsők: Az első magyar film ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Térkép - Válogatás információs magazin Gazdakör gazdasági magazin Család-barát válogatás ismétlés MESE Mikrobi: A gömbagyag bolygója MESE A nagy hoho-ho-horgász: Teknősháton lovagolva Balatoni nyár - összefoglaló ismétlés életmódmagazin animáció gyerekeknek animáció gyerekeknek nem zenei szórakoztató program 13

14 :51:59 18:55:40 0:03:41 Duna :55:40 18:58:40 0:03:00 Duna :58:40 18:59:10 0:00:30 Duna :59:10 18:59:38 0:00:28 Duna :59:38 18:59:52 0:00:14 Duna :59:52 19:25:13 0:25:21 Duna :25:13 19:32:48 0:07:35 Duna :32:48 19:34:54 0:02:06 Duna :34:54 19:35:59 0:01:05 Duna :35:59 20:01:57 0:25:58 Duna :01:57 20:04:41 0:02:44 Duna :04:41 20:10:32 0:05:51 Duna :10:32 20:11:17 0:00:45 Duna 1 Könyv: Khalid Boudou - All in - A póker nem játék Társadalmi Célú Reklám Reklám Másodpercszámlál ó Óra kultúrális/művészeti program társadalmi célú reklám (TCR) Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Kárpát expressz információs magazin Magyarok cselekedetei ismeretterjesztő program 14

15 :11:17 20:37:36 0:26:19 Duna :37:36 20:38:11 0:00:35 Duna :38:11 20:53:13 0:15:02 Duna :53:13 20:55:03 0:01:50 Duna :55:03 21:20:01 0:24:58 Duna :20:01 21:21:37 0:01:36 Duna :21:37 21:24:51 0:03:14 Duna :24:51 21:25:42 0:00:51 Duna :25:42 21:27:46 0:02:04 Duna :27:46 21:30:26 0:02:40 Duna :30:26 21:30:55 0:00:29 Duna :30:55 21:57:21 0:26:26 Duna Pannon expressz: Esztergom, Párkány Magyar elsők: Az első magyar film ismétlés Hagyaték: Fehérlófia - A teljesség meséje Flash News - angol nyelvű hírösszefoglaló ismeretterjesztő program egyéb 1 1 ismeretterjesztő program egyéb 1 1 ismeretterjesztő program egyéb 1 1 hírek, híradó Időjárás időjárás kötelező 2 3 Reklám Hazajáró: Fagyalos-hegység - A Tisza ismeretterjesztő program egyéb

16 :57:21 21:59:23 0:02:02 Duna :59:23 22:56:13 0:56:50 Duna :56:13 22:59:40 0:03:27 Duna :59:40 23:00:08 0:00:28 Duna :00:08 23:25:24 0:25:16 Duna :25:24 23:29:47 0:04:23 Duna :29:47 23:55:09 0:25:22 Duna :55:09 23:55:44 0:00:35 Duna :55:44 24:00:00 0:04:16 Duna szülőföldje i adás ismétlés Két világ közt - Portré Aknay Jánosról Reklám Szellem a palackból: Farkas Vince és Farkas Judith gyűjteménye dokumentumfilm egyéb 1 1 ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Abszolút London - Kulturális Olimpia 2012 riportmagazin 16

17 Jelmagyarázat a fenti táblázathoz Figyelemfelhívás oszlopban: 1 = volt figyelemfelhívás 2 = nem volt figyelemfelhívás Tolmács/felirat oszlopban: 1 = teletext, felirat 2 = jeltolmács 3 = nem volt segédlet A segédlettel ellátott műsorok óraszáma a törvényben meghatározott napi kvótához viszonyítva [Mttv. 39. (2) ba)]: Duna :46:51 A segédlettel el nem látott, kötelezően feliratozandó vagy jeltolmácsolással ellátandó műsorszámok listája (a műsorszám nem volt ellátva feliratozással, illetve jeltolmácsolással) [Mttv. 39. (2) a)]: dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj :06:14 12:07:17 0:01:03 Duna Televízió Időjárás időjárás :16:50 13:17:53 0:01:03 Duna Televízió Időjárás időjárás :26:37 18:34:55 0:08:18 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :36:10 18:38:21 0:02:11 Duna Televízió Időjárás időjárás :30:52 21:39:09 0:08:17 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :40:36 22:52:17 0:11:41 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :10:12 1:21:50 0:11:38 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :06:00 12:07:20 0:01:20 Duna Televízió Időjárás időjárás :25:25 18:33:53 0:08:28 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :34:22 18:36:22 0:02:00 Duna Televízió Időjárás időjárás :46:46 21:58:28 0:11:42 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :06:24 12:07:37 0:01:13 Duna Televízió Időjárás időjárás :16:55 13:18:07 0:01:12 Duna Televízió Időjárás időjárás :25:48 18:30:40 0:04:52 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :31:46 18:33:48 0:02:02 Duna Televízió Időjárás időjárás :02:16 21:06:23 0:04:07 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :06:17 12:07:28 0:01:11 Duna Televízió Időjárás időjárás :19:30 13:20:41 0:01:11 Duna Televízió Időjárás időjárás :28:40 18:31:38 0:02:58 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :32:43 18:34:51 0:02:08 Duna Televízió Időjárás időjárás :27:30 21:31:48 0:03:44 Duna Televízió Sporthírek sporthírek :07:28 0:19:17 0:11:49 Duna Sporthírek sporthírek :06:13 12:07:23 0:01:10 Duna Időjárás időjárás

18 :14:42 13:15:51 0:01:09 Duna Időjárás időjárás :24:46 19:33:38 0:08:52 Duna Sporthírek sporthírek :33:38 19:35:50 0:02:12 Duna Időjárás időjárás :16:25 0:28:06 0:11:41 Duna Sporthírek sporthírek :05:33 12:06:39 0:01:06 Duna Időjárás időjárás :52:16 15:53:23 0:01:07 Duna Időjárás időjárás :25:13 19:32:48 0:07:35 Duna Sporthírek sporthírek :32:48 19:34:54 0:02:06 Duna Időjárás időjárás :25:42 21:27:46 0:02:04 Duna Időjárás időjárás :08:27 0:20:08 0:11:41 Duna Sporthírek sporthírek :18:49 7:23:25 0:04:36 Duna Sporthírek sporthírek :23:26 7:25:33 0:02:07 Duna Időjárás időjárás :12:35 8:14:35 0:02:00 Duna Időjárás időjárás :05:39 12:06:51 0:01:12 Duna Időjárás időjárás :23:11 15:24:22 0:01:11 Duna Időjárás időjárás :24:57 19:33:11 0:08:14 Duna Sporthírek sporthírek :33:11 19:35:20 0:02:09 Duna Időjárás időjárás :05:58 21:08:07 0:02:09 Duna Időjárás időjárás :31:28 0:35:55 0:04:27 Duna Sporthírek sporthírek :18:51 6:22:52 0:04:01 Duna Sporthírek sporthírek :22:52 7:54:29 1:13:31 Duna Ma reggel politikai magazinműsor :09:41 7:13:55 0:04:14 Duna Sporthírek sporthírek :06:11 12:07:20 0:01:09 Duna Időjárás időjárás :14:33 13:15:42 0:01:09 Duna Időjárás időjárás :24:51 19:30:04 0:05:13 Duna Sporthírek sporthírek :30:04 19:32:11 0:02:07 Duna Időjárás időjárás :29:04 21:31:12 0:02:08 Duna Időjárás időjárás :52:44 22:57:47 0:05:03 Duna Sporthírek sporthírek Azon műsorszámok, amelyek elején percekig hiányzott a felirat [Mttv. 39. (4)]: csatorna dátum műsorszám címe hiány kezdete hiány vége hiány időtartama Duna TV Híradó 18:00:43 18:04:11 3 perc 28 mp Duna Hazajáró 5:28:46 5:31:11 2 perc 25 mp Duna Pannon expressz 20:11:57 20:24:16 12 perc 19 mp Duna Híradó 7:00:04 7:05:40 5 perc 36 mp Budapest, január 21. Aranyosné dr. Börcs Janka a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető 18

Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: személyes adat Melléklet: H A T Á R O Z A T Hivatal Médiaszolgáltató

Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: személyes adat Melléklet: H A T Á R O Z A T Hivatal Médiaszolgáltató Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/16548-3/2012. Tárgy: a közösségi médiaszolgáltatásban közzétett műsorszámok reklámmal történő megszakításának tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/24810-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 53/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 53/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30591-6/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 947/2017. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 947/2017. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/17336-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás megállapításai I. és II. számú melléklet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/38164-3/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 788/2018. (VII. 24.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 788/2018. (VII. 24.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály Ügyiratszám: PJ/9404-4/2018. Tárgy: hatósági szerződés szerinti beszámolási kötelezettség megszegése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 785/2018. (VII. 24.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 785/2018. (VII. 24.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály Ügyiratszám: PJ/9374-5/2018. Tárgy: hatósági szerződés szerinti beszámolási kötelezettség megszegése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/31908-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1377/2018. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1377/2018. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Iktatószám: BJ/29660-9/2018 Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: (06-1) 457-7124 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7438-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz négyszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz négyszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/4786-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.290.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31618-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/20304-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 309/2017. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 309/2017. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4819-7/2017. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50863-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-kétszázhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3278-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 648/2018. (VI. 26.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 648/2018. (VI. 26.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/11518-4/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: személyes adat Tárgy: műsorkvóta kötelezettségek 2017-es teljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 697/2018. (VII.10.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 697/2018. (VII.10.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/12964-3/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefon:személyes adat Fax: személyes adat Tárgy: műsorkvóta kötelezettségek 2017- es teljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50862-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT

Médiafelügyeleti Főosztály HATÁROZAT Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31615-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4762-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22625-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15533-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10952-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése HATÁROZAT A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3282-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvennyolcezer-kétszáz forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvennyolcezer-kétszáz forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/14242-5/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/34199-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 851/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 851/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5624-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 691/2017. (VII. 5.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 691/2017. (VII. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14598-8/2017. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az általános reklámtilalmakat rögzítő rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 543/2014. (VI.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 543/2014. (VI.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11600-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a napi műsoridőre, a közszolgálati műsorszámokra, a helyi közélettel foglakozó, helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 48/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 48/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN31174-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10251-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/35764-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Ügyiratszám: MN/30776-4/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2015. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25732-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 49/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 49/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34955-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Személyes adat Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22624-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/37383-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben