a munkavédelmi hatóság I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól"

Átírás

1 J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) évi Ellenőrzési irányelvei és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek munkaterveiben meghatározottak figyelembe vételével végezte. A munkavédelmi hatóság elkötelezett abban, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint hosszabb távon a munkavégző képességét és életkilátásait veszélyeztető munkakörülmények javuljanak, a munkavédelmi ellenőrzések hatékonyabbá váljanak. A célkitűzéseknek megfelelően a munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére épült. A szakmai tevékenység tükrözte a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során megmutatkozott az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt. 1. MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK 1.1. Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkáltatók, illetve munkavállalók A január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakban a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka munkáltatóra terjedt ki, amelynek során a felügyelők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzött munkáltatók 85,1 %-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány kicsit magasabb a év hasonló időszakában tapasztalt 84,6 %-hoz képest. Az ellenőrzött és a szabálytalansággal érintett munkáltatók számát az 1. számú ábra mutatja.

2 2/22 1. számú ábra A munkavédelmi felügyelők az ellenőrzések során munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták. Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 62,4 %-ánál tapasztaltak. Ez az arány 1,7 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában (64,1 %). Az ellenőrzött és a szabálytalansággal érintett munkavállalói létszámot a 2. számú ábra mutatja. 2. számú ábra A szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók számából 36,6 %-a volt a súlyos szabálytalansággal érintett, ez főt jelent. Ez az arány megegyezik a I.

3 3/22 negyedévi 36,5 %-os súlyosan veszélyeztetett létszámhoz képest számolt értékkel, amely főt érintett Az ellenőrzések megoszlása A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók mezőgazdaság, feldolgozóipar, gépipar, építőipar, kereskedelem, - ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakori. Súlyosság szempontjából is ez a munkavállalói kör érdemel nagyobb figyelmet. A kiemelt ágazatok ellenőrzéseinek számát és az összes ellenőrzéshez viszonyított arányát az 1. számú táblázat mutatja. Kiemelt ágazat (2014. I. negyedév) Ellenőrzések száma (db) Mezőgazdaság 188 Feldolgozóipar (kivéve: gépipar) 957 Gépipar 411 Építőipar Kereskedelem 700 Bányászat 1 Egészségügyi, szociális ellátás 378 Kiemelt ágazat összesen számú táblázat Ellenőrzött munkáltatók száma összesen Százalék (kiemelt ágazat / összesen ellenőrzött munkáltatók száma) 85,97 Az Mvt. előírása alapján a bányászati ágazatra vonatkozóan a munkaegészségügyi követelmények ellenőrzése tartozik a munkavédelmi hatóság hatáskörébe. A bányászati ágazatot veszélyessége miatt kezeljük kiemelt ágazatként az ellenőrzések során. A munkavédelmi hatóság a munkáltató ellenőrzése során látogatást folytatott le. A látogatások számát a látogatások leggyakoribb okai szerinti bontásban a 2. számú táblázat tartalmazza.

4 4/22 2. számú táblázat Látogatások leggyakoribb oka Látogatások száma Terv szerinti 4686 Célvizsgálat 704 Közérdekű bejelentés 647 Terv szerinti, utóellenőrzéssel 580 Balesetvizsgálat 558 Előre nem tervezett 232 Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) kivizsgálása 83 Panaszvizsgálat 76 Előzetes értesítés alapján történt átfogó ellenőrzés 50 Felkérésre végzett ellenőrzés 37 A látogatásra legtöbbször terv szerinti ellenőrzés alapján került sor (az összes látogatás 60,3 %-a). A célvizsgálatra az ellenőrzések 9,1 %-ában került sor. Az állampolgárok nagy számban tettek bejelentést, az egészséget és biztonságot veszélyeztető körülmények miatt. A látogatások 8,3 %-a irányult közérdekű bejelentés (647) vizsgálatára. Utóellenőrzésekre a látogatások 7,5%ában, míg a munkavédelmi felügyelőségekre beérkező munkabaleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata során szerzett tapasztalatok, illetve a munkavállalók kérelme alapján balesetvizsgálatra az ellenőrzések 7,2 %-ában került sor. A munkavédelmi felügyelőségekre beérkező bejelentett, kivizsgálásra kötelezett súlyos munkabalesetek kivizsgálása részben megtörtént, illetve folyamatban van.

5 5/22 AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK Az ellenőrzések eredményeként összesen db munkavédelmi határozat került kiadmányozásra a 3. számú ábra szerinti megoszlásban. 3. számú ábra A kiadmányozott határozatok közül az azonnali intézkedést foganatosító és a hiányosság megszüntetésre kötelező határozatok száma a meghatározó. Az azonnali intézkedést foganatosító db határozathoz és a hiányosság megszüntetését előíró db határozathoz képest 153 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására. Az érdemi munkavédelmi határozatoknak 3,3 %-a vont maga után valamilyen szankciót (munkavédelmi-, illetve eljárási bírság). A db közigazgatási határozatban összesen intézkedést hoztak a felügyelők. E határozatokban foglalt intézkedések közül munkabiztonsági jellegű, intézkedés munkaegészségügyi és intézkedés munkavédelmi tárgyú volt. Az összes intézkedésen belül a munkaegészségügyi intézkedések aránya 16,05 %-ot, a munkabiztonsági intézkedések aránya 27,58 %-ot tett ki, míg a legmagasabb arányt a munkavédelmi intézkedések képviseltek 56,37%-kal. A munkavédelmi felügyelők ellenőrző munkájában érvényesült a munkavédelem komplex szemlélete.

6 6/22 2. KIEMELT SZAKMAI CÉLOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ TAPASZTALATOK MUNKAVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A közigazgatási határozatokban foglalt intézkedések szakmai tartalma szerint a leggyakoribb intézkedéseket a 3. számú táblázatban nagyságrendi sorrendben bemutatott munkáltatói mulasztások miatt kellett meghozni. Leggyakrabban előforduló mulasztások megnevezése 3. számú táblázat Intézkedések száma Munkavédelmi ismeretek hiánya 1353 Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése 1055 Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése 1021 Botlás- elesés és elcsúszás veszély 955 Létesítmények érintésvédelme 905 Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, elhelyezés 835 Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése 832 Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya 829 Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb..) Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya 645 Elhelyezés, telepítés, rögzítés 594 Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése 592 Be- és leesési veszély 479 Figyelmeztető-, és funkció jelölések hiánya 457 Foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatainak ellátásával kapcsolatos szabályok megszegése A legtöbb intézkedést a Munkavédelmi ismeretek hiánya miatt hozták a felügyelők (az összes munkavédelmi intézkedés 11,12 %-a), ami azt jelentheti, hogy a munkáltatók nem fordítanak kellő figyelmet a munkavédelmi ismeretek átadására. A második legtöbb intézkedést, a Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegésével kapcsolatos hiányosságok miatt hozták meg a felügyelők (az összes munkavédelmi intézkedés 8,67 %-a). Ezután az Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegésével kapcsolatban intézkedtek a felügyelők, ami az összes munkavédelmi intézkedés 8,39 %-a. Ez a magas intézkedési arány azt jelenti, hogy az elsősegélynyújtással kapcsolatos követelményekkel a munkáltatók nincsenek tisztában. A negyedik legtöbb intézkedést a Botlás- elesés és elcsúszás veszély miatt hozták a felügyelők, ami az összes munkavédelmi intézkedés 7,85 %-a. Ebben az évben az Európai

7 7/22 Unió kampányt indított az elesés, elbotlás miatt bekövetkezett munkabalesetek felderítésére és mérséklésére. Az intézkedések magas száma is indokolja ennek a veszélyforrásnak a felderítését és visszaszorítását. Az ötödik és hatodik legtöbb intézkedést a villamos biztonság hiányosságai miatt hozták a felügyelők, ami összesen a legtöbb intézkedést és a legmagasabb arányt képviseli. (az összes intézkedés 14,3%-a). Az Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb..) miatt a felügyelők a kilencedik legtöbb intézkedést tették, ami az összes munkavédelmi intézkedés 5,55%-a. A kiemelt érdemi intézkedések az érdemi intézkedéseken belül a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét leginkább veszélyeztető munkáltatói szabályszegésekre utalnak. A tárgyidőszakban a kiemelt érdemi munkavédelmi intézkedések száma 5 875, a kiemelt érdemi munkabiztonsági intézkedések száma 2 888, a kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedések száma pedig 721 volt. Ezek összesen a munkavédelmi intézkedések 43,93 %-át teszik ki. A 4. számú ábrán a kiemelt érdemi munkavédelmi, az 5. számú ábrán a kiemelt érdemi munkabiztonsági, a 6. számú ábrán a kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedések megoszlása látható az intézkedések szakmai tartalma szerint. A kiemelt munkavédelmi intézkedések megoszlását a 4. számú ábra mutatja. 4. számú. ábra A munkavédelmi intézkedés közül a kiemelt munkavédelmi intézkedések száma 5 875, ami az összes munkavédelmi intézkedés 48,27%-a. Az első két kiemelt munkavédelmi intézkedést a Munkavédelmi ismeretek hiánya (23%) és a Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével

8 8/22 kapcsolatos szabályok megszegésével (18%) kapcsolatos hiányosságok miatt hozták meg a felügyelők. Ez a két intézkedés az összes munkavédelmi intézkedések közül is az első kettő volt. A harmadik legtöbb intézkedést az Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése miatt hozták a felügyelők (10%). A számadat azt is bizonyítja, hogy a tavalyi év harmadik negyedévében lefolytatott emelőgéppel kapcsolatos országos célvizsgálat során feltárt hiányosságok még továbbra is előfordulnak, ezért indokolt ezután is fokozott figyelemmel követni az emelőgépek használatát. Továbbra is gondot jelentenek az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok. Az ezirányú intézkedések a kiemelt munkavédelmi intézkedések 6%-át jelentették. Ez az arány azt is jelenti, hogy a munkáltatók és a munkavállalók munkavédelmi szemlélete és felelősségérzete még nem érte el a kívánt mértéket. A év I. negyedéve során a kiemelt munkabiztonsági intézkedések közül leggyakrabban a létesítmények érintésvédelme (31%), az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (23%), be-és leesésveszély (17%), valamint a munkaeszközök érintésvédelmi problémái (10%) miatt kellett a felügyelőknek intézkedni. Ezek az intézkedések adják a kiemelt érdemi munkabiztonsági intézkedések 81%-át. A kiemelt munkabiztonsági intézkedések megoszlását az 5. számú ábra mutatja. 5. számú ábra A munkaegészségügyi területen a munkahelyi zajjal, és a zajjal kapcsolatos kockázatértékeléssel kapcsolatos hiányosságok miatt kellett a felügyelőknek a legtöbb intézkedést hozniuk (36%). A második legtöbb intézkedés a Biológiai kóroki tényezőkre vonatkozó kockázatbecslés, megelőző intézkedések elmulasztása miatt történt (19%). A Rákkeltő anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésére, mérésére, értékelésére, kezelésére vonatkozó szabályok elmulasztása miatt az összes kiemelt munkaegészségügyi

9 9/22 intézkedés 14%-ában intézkedtek a felügyelők. Ezek az intézkedések adják a kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedések 69%-át. 6. számú ábra I. negyedévben a szankcionálás során 153 esetben munkavédelmi, 41 esetben eljárási bírságot alkalmaztak a felügyelők (7. számú ábra), Ft és Ft összegben. (8 számú ábra).

10 10/22 7. számú ábra 8. számú ábra A munkavédelmi felügyelőségek munkavédelmi bírság alkalmazási gyakorlata megfelelt a kis- és közepes vállalkozásokra vonatkozó törvényi előírásnak. A munkavédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos Kormányrendelet alkalmazása az egységes gyakorlat kialakítását nagyban elősegítette. A kiemelt védelemre szoruló munkavállalói csoportok (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők) foglalkoztatási körülményeinek vizsgálata során 41 intézkedést hoztak a felügyelők.

11 11/22 A felügyelőségek az I. negyedév során saját kezdeményezésű nyílt napot nem szerveztek. Közös szervezésben 74 alkalommal, közös szakmai fórumon pedig 21 esetben vettek részt. 3. SÚLYOS JOGSÉRTÉSEK I. negyedévére is jellemző a súlyos jogsértések között továbbra is a magasban végzett munkáknál a megfelelő leesés elleni kollektív védelem kialakításának hiánya, a leesés elleni egyéni védőeszköz munkáltató általi biztosításának, vagy a munkavállaló részéről történő használatának elmulasztása. Közműépítési földmunkáknál sok esetben elmarad a dúcolás, miközben a közúti járműforgalom közvetlenül a munkagödör mellett halad, megnövelve ezzel a föld beomlásának veszélyét. A gépkezelői jogosultság hiányában (nem megfelelő képesítés miatt) történő munkavégzés legtöbbször az anyagmozgatással, raktározással kapcsolatban merült fel, (emelőgépek, targoncák jogosulatlan használata). Villamos berendezések esetében a közvetlen illetve közvetett érintés elleni védelemmel kapcsolatos hiányosság a leggyakoribb veszélyeztetés. A villamos berendezések védőburkolatainak nem megfelelő rögzítése, a villamos vezetékek mechanikai hatás elleni védelmének elmulasztása rendszeresen ismétlődő probléma. A feldolgozó ipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések esetében továbbra is gyakran fordulnak elő súlyos balesetek a veszélyes tér lehatárolására szolgáló védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya, illetve azok használatának kiiktatása, elmulasztása miatt. A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között vezető helyet foglal el az előzetes, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó követelmények betartásának elmulasztása. Egyéni védőeszköz biztosításának hiányában veszélyes anyagokkal / keverékkel történő munkavégzés A munkaegészségügyi mérések elmulasztása, és felső beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozícióban egyéni hallásvédő eszköz biztosítása, használata nélkül történő munkavégzés. A vizsgált időszakra jellemző ellenőrzési tapasztalatok alapján a munkavállalók életének, testi épségének, egészségének súlyos veszélyeztetése az 1. számú melléklet negatív példák című pontjaiban ismertetett cselekményekkel valósult meg. 4. UTÓELLENŐRZÉSEK A munkavédelmi hatósági munka egyik fontos fokmérője, hogy a munkáltatók milyen arányban hajtják végre a felügyelői kötelezéseket. A vizsgált időszakban a Felügyelőségek összesen 385 db utóellenőrzéssel egybekötött tervszerű ellenőrzést végeztek, ami az ellenőrzött munkáltatók 9%-át érintette. 5. PANASZOK, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK VIZSGÁLATA A fővárosi és a megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei munkavédelmi felügyelőségeinek (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőségek)

12 12/22 jelentései alapján január 1-től március 31-ig terjedő időszakban beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok számát, megoszlását a 9. ábra mutatja. 9. ábra A munkavédelmi felügyelőségekhez I. negyedévben országosan összesen 414 db közérdekű bejelentés és 59 db panasz érkezett A közérdekű bejelentések és panaszok témakör szerinti megoszlása A közérdekű bejelentések és panaszok témakör szerinti százalékos megoszlását a 10. ábra mutatja. Az egyéb munkavédelmi jogsértés számadatait figyelembe nem véve a legtöbb közérdekű bejelentés (233 db) a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános

13 13/22 higiénés, valamint munkaszervezés témakörében érkezett, majd ezt követik az egyéni védőeszközökkel (119 db) és a személyi feltételekkel (51 db) kapcsolatos bejelentések. A beérkezett panaszok tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb panasz a közérdekű bejelentésektől eltérően a balesetek, foglalkozási megbetegedés témakörben (29 db), azután a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános higiénés kérdés, munkaszervezés témakörben (13 db) érkezett. Az 2. ábrán látható, hogy a balesetek, foglalkozási megbetegedés témakörben sokkal több panasz érkezett, mint közérdekű bejelentés. Ennek oka, hogy leggyakrabban a balesetet szenvedett vagy a foglalkozási betegséggel érintett munkavállaló élt panasszal, mert a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá a foglalkozási megbetegedés ill. fokozott expozíciós eset bejelentésének elmaradását sérelmezte. 10. ábra 5.2. A bejelentésekkel érintett jellemző gazdasági ágazatok A munkavédelmi felügyelőségek jelentései alapján megállapítható volt, hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok a gazdaság legkülönbözőbb ágazatait érintették I. negyedévben a bejelentések többsége a feldolgozóipari, az építőipari, a kereskedelmi, a szolgáltatási, a mezőgazdasági, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódott. Kisebb számban, de érkeztek bejelentések, pl. a szállítással és a raktározással, a pénzügyibiztosítási tevékenységgel, a közigazgatással összefüggésben.

14 14/ A közérdekű bejelentések és panaszok közlésének módja A közérdekű bejelentések, panaszok közlésmódjának százalékos megoszlását a 11. ábra mutatja. Az előző évhez hasonlóan a közérdekű bejelentéseket leggyakrabban telefonon (39 %) vagy elektronikus levélben (32 %), illetve levélben (21 %), ritkábban személyesen (8 %) tették meg. A panaszokat leginkább levélben (33 %) vagy személyesen (32 %), ritkábban elektronikus levélben (25 %), illetve telefonon (10 %) közölték. 11. ábra 5.4. A bejelentő személye A vizsgált időszakban továbbra is jellemző volt, hogy a közérdekű bejelentéseket, panaszokat magánszemélyek nyújtották be (88,3 %). Áttétellel érkeztek bejelentések a munkavédelmi felügyelőségekre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának Munkavédelmi Főosztályától (2,9 %), a kormányhivataloktól (2,9 %), a társhatóságoktól (5,7 %), és az önkormányzatoktól (0,2 %). A jelentési időszakban beküldött összesen 473 db bejelentésből jelentős számú, 151 db (31,9 %) névtelen volt. A névtelen bejelentések kivizsgálásától továbbra sem lehetett eltekinteni, mert nagy számban megalapozottak voltak és valós munkavédelmi problémákat vetettek fel A közérdekű bejelentések, panaszok alapján indult vizsgálatok A közérdekű bejelentések, panaszok alapján indult vizsgálatok jellemzése, különösen a bejelentések megalapozottsága vagy annak hiánya, illetve a bejelentés eredménytelen kivizsgálásának okai alapján: Megalapozottság, irányultság A közérdekű bejelentések és panaszok megalapozottságát vizsgálva elmondható, hogy a megkeresések általában csak részben voltak megalapozottak. Kevésbé volt jellemző a teljes mértékben megalapozott bejelentés, illetve a teljesen megalapozatlan.

15 15/22 Az ellenőrzések során számos esetben találtak a felügyelők más, a bejelentésben nem jelzett munkavédelmi hiányosságot, szabálytalanságot is melyre intézkedést tettek. A megalapozatlan bejelentések hátterében általában valamilyen egyéni munkavállalói sérelem (pl. munkaviszony megszüntetése) állt. A panaszok egy része munkaügyi szabálytalanságokat is tartalmazott. Ezekben az esetekben a munkaügyi felügyelőkkel közös vizsgálat keretében történt a helyzet feltárása és mindkét szakterület intézkedést tett a szabálytalanságok megszüntetésére Az eredménytelen kivizsgálások okai A bejelentett esetekben az eredménytelen kivizsgálások okai általában a következők voltak: - hatáskör hiánya (pl. nem volt szervezett munkavégzés); - a névtelen bejelentésekben gyakran nem nevezték meg a munkáltatót, illetve a munkavégzés helyét; - a bejelentett építési munkaterületen nem volt munkavégzés, továbbá a munkáltató nem volt beazonosítható; - a közérdekű bejelentő a közigazgatási hatósági eljárás során a bejelentését visszavonta; - a közigazgatási hatósági eljárás alatt a munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette, így a további intézkedés oka fogyottá vált Intézkedések A közérdekű bejelentések, ill. a panaszok nyomán indult munkavédelmi eljárásokban meghozott felügyelői intézkedések megoszlását a 12. és a 13. ábra mutatja. A közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult eljárások eredményeként I. negyedévben összesen 567 db munkavédelmi döntés került kiadmányozásra. A közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult vizsgálatokban kiadmányozott határozatok közül a hiányosságok megszüntetésére kötelező és az azonnali intézkedést foganatosító határozatok száma volt a meghatározó. Figyelemfelhívást összesen 4 esetben alkalmaztak a munkavédelmi felügyelők. Az azonnali intézkedést foganatosító 261 db határozathoz és a hiányosság megszüntetését előíró 287 db határozathoz képest mindössze 10 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására. Az érdemi munkavédelmi határozatoknak mindösszesen csak a 2,6 %-a volt a pénzbírságot (eljárási-, illetve munkavédelmi bírság) kiszabó.

16 16/ ábra 13. ábra A I. negyedévben a közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult munkavédelmi eljárások során összesen Ft eljárási bírságot szabtak ki a munkavédelmi felügyelők, továbbá Ft munkavédelmi bírságot róttak ki a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek igazgatói.

17 17/22 Példák: Közérdekű bejelentés alapján egy konyhai munkalapok, hátfalak gyártását, konfekcionálását végző Kft. munkaterületén történt ellenőrzés. A bejelentés megalapozott volt. A tevékenység során munkalapokat készítettek külföldi megrendelésre. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a faipari gépek használata és a munkavégzés kirívó, 24 órát meghaladó munkaidőben történő foglalkoztatással valósult meg. Azonnali intézkedésként az ellenőrzés időpontjában szabálytalanul használt eszközök, valamint 230 V-os hosszabbítók használata felfüggesztésre került, továbbá a munkaterületen az étel és az ital fogyasztása megtiltására került sor. Határidős kötelezésben többek között a használt faipari gépek elszívó rendszerének karbantartására, a munkahelyi rend kialakítására, a használt vegyi anyagok Biztonsági Adatlapjainak frissítésére történt intézkedés. Az ellenőrzést a munkavédelmi felügyelők a munkaügyi felügyelőkkel közösen végezték el. Egy munkavállaló ben tájékoztatta a munkavédelmi felügyelőséget a volt asztalosipari munkahelyén fennálló szabálytalanságokról (veszélyes gépek balesetveszélyes elhelyezése, gépkönyvek hiánya, elektromos földelés hiányossága, megoldatlan porelszívás, a fényező műhely nem megfelelő elszívó rendszere, az orvosi vizsgálatok, munkavédelmi oktatás és szociális helyiségek hiánya). A bejelentett hiányosságokon túl további szabálytalanságok is megállapításra kerültek, melyekre azonnali intézkedéseket hoztak a munkavédelmi felügyelők. A névtelen bejelentő szerint egy fémszerkezet gyártó üzemben a munkáltató nem biztosít munkaruhát, védőruhát a munkavállalók számára. A hegesztéshez nem biztosít védőeszközöket, védőparavánok nincsenek. Az elszívás nem megfelelő, takarítással, higiénével nem foglalkoznak. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bejelentésben felsorolt védőeszközök, paravánok biztosítottak, a hegesztő műhelyben folyamatban volt a telepített munkahelyek kialakítása. A festő műhelyben az elszívás hatásfokának ellenőrzését nem végeztette el a munkáltató el, erre határidős kötelezést hozott a felügyelő. 6. FŐMUNKAIDŐN KÍVÜL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK Az I. negyedév során főmunkaidőn kívül 51 esetben végeztek a Felügyelőségek ellenőrzéseket. Ezeknek az ellenőrzéseknek a döntő többsége munkabaleset kivizsgálása érdekében történt, más esetben társhatóság felkérésére tartottak ilyen ellenőrzéseket. 7. MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK a) Munkabalesetek Az Mvt. 64. (5) bekezdése, valamint az Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 7. (1) bekezdés szerint a munkáltató a súlyos munkabalesetet köteles azonnal bejelenteni a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek. A felügyelőségre történő bejelentés a munkáltatók kötelezettsége, melynek az esetek többségében eleget is tettek, előfordult azonban, hogy főként fekete foglakoztatás esetén a bejelentés a rendőrség részéről érkezett.

18 18/22 A jogszabályi előírásoknak megfelelően I. negyedévben 48 közúti baleseti eseményeket is tartalmazó súlyos baleseti eseményt jelentettek a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségekre, a bejelentett esetekből azonban 2 esetben törlést kezdeményeztek. Ezeknek az eseteknek a felülvizsgálata folyamatban van. A 46 bejelentett baleset közül 22 halálos, 14 életveszélyes, 6 súlyos csonkolásos, valamint 4 egyéb súlyos baleseti esemény volt. A tárgyidőszakban bejelentett súlyos baleseti események közül a legjellemzőbb baleseti okokat a 4. számú táblázat tartalmazza: 4. számú táblázat Baleset típusa Baleseti bejelentések száma Töröltek nélkül A bejelentett baleseti események megoszlása a baleset súlyossága szerint Halálos Súlyos csonkolásos Maradandó károsodás Áramütés Csonkolás Elesés Fulladás Gázolás Ismeretlen Közúti Leesés Mérgezés Összenyomás Ráesés Robbanás Szemsérülés Ütés Összesen Törlés kezdeményezése Életveszélyes Szemsérülés A munkáltatónak a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a munkabaleseti jegyzőkönyvet a balesetet követő hónap 8-ig küldje meg, így a hivatalos statisztika évek óta ehhez igazodóan negyedévente, egy hónappal később jelenik meg az Igazgatóság honlapján. A jelentés készítésekor még nem állt rendelkezésre a végleges negyed éves statisztika, ezért itt csak a bejelentett, súlyos események adatait ismertettük. Az előző évekről áthúzódó folyamatban lévő, feldolgozatlan súlyos baleset száma 45 db. Ebből 31 olyan eset van, ahol nem készült munkabaleseti jegyzőkönyv. Ezek közül 13 halálos, 11 életveszélyes, 4 súlyos csonkolásos valamint 1 szemsérülés volt. 14 esetben a munkabaleseti jegyzőkönyv nem került feldolgozásra. Ezek közül 5 halálos, 4 életveszélyes, 4 súlyos csonkolásos valamint 1 szemsérülés volt. b) Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek január 1-jétől március 31. napjáig a munkavédelmi hatósághoz 73 foglalkozási megbetegedés gyanút és 6 fokozott expozíciós esetet jelentettek be (5. és 6. számú táblázatok), a bejelentett foglalkozási betegségek közül 41 esetben, a fokozott expozíciós esetekből 4 esetben a kivizsgálás adott időszakban megtörtént és a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint a bejelentéseket a vizsgálati dokumentációval együtt továbbították a Nemzeti

19 19/22 Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály részére a bejelentés teljes körűségének és szakmai megalapozottságának elbírálása céljából. 5. számú táblázat Bejelentett foglalkozási megbetegedés gyanúját feltételező esetek alakulása kóroki tényezők szerint (esetszám) Kémiai kóroki tényezők I. negyedév Fizikai kóroki tényezők Biológiai kóroki tényezők Nem optimális igénybevétel, pszichoszociális ergonómiai tényezők összes bejelentett eset Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.-Z. 3 3 Csongrád 5 5 Fejér Győr-M.-S. 1 1 Hajdú-Bihar Heves Komárom-E. 3 3 Nógrád Pest 2 2 Somogy Szabolcs-SZ.-B Jász-N.-SZ. Tolna Vas Veszprém 1 1 Zala Összesen A év azonos időszakában bejelentett 33 foglalkozási betegség gyanúhoz képest az idei első negyedév bejelentési száma több mint duplájára nőtt (73 bejelentés érkezett), ami részben magyarázható az évek óta magas bejelentett esetszámot jelentő, Baranya Megyében korábban a bányaiparban dolgozó, de most diagnosztizált foglalkozási megbetegedés gyanús esetek számának ismételt emelkedésével (2012-ben 21 főt, 2013-ban 13 főt jelentettek be ebből az ágazatból, 2014-ben 31 bejelentés érkezett) de a bejelentések számának növekedése szinte az összes ágazatban megfigyelhető első negyedévében 35 dolgozónál kémiai, 19 dolgozónál biológiai, 10 dolgozónál fizikai, 9 dolgozónál nem optimális igénybevétel, pszichoszociális, ergonómiai kóroki tényező miatt történt a bejelentés. A bejelentések esetszámának kóroki tényezők szerinti sorrendje megegyezik a év és év azonos időszakával.

20 20/22 6. számú táblázat Bejelentett fokozott expozíciós esetek alakulása kóroki tényezők szerint (esetszám) I. negyedév Zaj (fő) Fluorid (fő) Benzol (fő) Ólom (szervetlen) (fő) összes bejelentett eset Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.-Z. 1 1 Csongrád Fejér 1 1 Győr-M.-S. 1 1 Hajdú-Bihar 1 1 Heves Komárom-E. Nógrád Pest Somogy Szabolcs-SZ.-B. Jász-N.-SZ. Tolna Vas Veszprém Zala Összesen első negyedévében bejelentett fokozott expozíciós esetek 5 megyéből: Borsod-Abaúj- Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Pest megyéből érkeztek. 3 dolgozót zaj, 1 dolgozót ólom, 1 dolgozót benzol, 1 dolgozót fluorid okozta fokozott expozícióval jelentettek be. A bejelentett fokozott expozíciós esetek száma évek óta fokozatos csökkenést mutat: év azonos időszakában 12 bejelentés történt, ban 10 esetet jelentettek, első negyedévében 6 dolgozót jelentettek be. 8. TANÁCSADÁS TAPASZTALATAI, JELLEMZŐ TÉMAKÖREI A Megyei és Fővárosi Kormányhivatalok Munkavédelmi Felügyelőségein I. negyedévében összesen 580 esetben történt információnyújtás. A tájékoztatásokra zömmel telefonon került sor. A tanácsadások megyei eloszlását tartalmazza a 7. számú táblázat.

21 21/22 7. számú táblázat Megyei Munkavédelmi Felügyelőségek Tanácsadások száma (db) Kérdések száma (db) Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar 5 13 Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest 2 3 Somogy 8 12 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 2 Jász-Nagykun-Szolnok Tolna 4 26 Vas 2 2 Veszprém 8 18 Zala Főváros Összesen A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által a hatósági munkától elkülönítetten működtetett Munkavédelmi Információs Szolgálathoz I. negyedévében 1435 (db) megkeresés érkezett, ebből 1397 fő telefonon, 38 ben érdeklődött. A tájékoztatások során összesen 1701 kérdés megválaszolására került sor. (8. számú táblázat) 8. számú táblázat Munkavédelmi Információs Szolgálat Megkeresések száma (db) Kérdések száma (db] Telefonos Írásos ( , levél) Összesen: Az első negyedév során a munkahelyen történt balesetek kivizsgálásával, a baleseti események minősítésével, a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatban merült fel a legtöbb kérdés. Az egyéni védőeszközök juttatására, használatára vonatkozóan is sokan kértek információt. Változatlanul fontos az érdeklődők számára a kockázatértékelés témaköre. Továbbra is sokan érdeklődtek a munkaeszközök biztonságával kapcsolatban, valamint az építő- és anyagmozgató gépek kezelői képesítése, jogosultsága iránt. (14. számú ábra)

22 22/ sz. számú ábra Leggyakrabban előforduló kérdések országosan I. negyedév Balesetek kivizsgálása, minősítése, bejelentése 487 Egyéni védőeszköz juttatás, használat, Ek Kockázatértékelésre vonatkozó ismeretek Munkaeszközök biztonságára vonatkozó Szakképzettség (kezelői jogosultság) Emelőgép létesítése, üzemeltetése Orvosi alkalmassági vizsgálatok Munkavédelmi ismeretek Egyéb munkabiztonsági Munkaterek hőmérsékletével (hideg, meleg), Bejelentési kötelezettségek Foglalkozási megbetegedés és/vagy fokozott Elsősegélynyújtás megszervezése, Előírt munkavédelmi szakember(ek) Munkavédelmi üzembe helyezés Időszakos biztonsági felülvizsgálat Biztonságos mozgástér, Közlekedési útvonalak, Egyéb, a munkavállalók egészségvédelmével Munkahelyi higiénés előírások, ivóvíz biztosítás, A fővállalkozó felelőssége Létesítmények érintésvédelme, energia ellátása A munkáltató rendszeres ellenőrzési kötelezettsége Az ellenőrzések fogadtatásával kapcsolatos tapasztalatok (munkáltatók, munkavállalók) Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók az ellenőrzések során együttműködőek, akárcsak a munkavállalók. A nagyobb munkáltatók általában készségesen, segítőkészen állnak a munkavédelmi ellenőrzésekhez, tudva, hogy közös érdekünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása. A kisebb, általában szabálytalanul foglalkoztató, a munkavédelmi követelményeket nem ismerő, és be nem tartó munkáltatók esetenként igyekeznek megakadályozni az ellenőrzés lefolytatását. Társhatósági közös ellenőrzések tapasztalatai A év I. negyedévben lefolytatott közös ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy az ellenőrzésben részt vett hatóságok között az együttműködés jó volt, a hatóságok egymás munkáját kiegészítve, egymást segítve dolgoztak.

HÍRLEVÉL. A tartalomból: Együttműködésük meghosszabbításáról döntöttek a román és a magyar munkafelügyeleti vezetők

HÍRLEVÉL. A tartalomból: Együttműködésük meghosszabbításáról döntöttek a román és a magyar munkafelügyeleti vezetők OMMF HÍRLEVÉL A tartalomból: HÍRLEVÉL I. évfolyam 10. szám 2011. október A munkavédelmi ellenőrzések háromnegyed éves tapasztalatai. A munkaügyi ellenőrzések háromnegyed éves eredményei. 3 23 Együttműködésük

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata 2003 február 1 - március 10. CÉL A rendkívüli országos vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5 A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 8 Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV 2 / 19 A tájékoztató a 2015. január 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. június XI. évfolyam 6. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság. A hónap témája.

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. június XI. évfolyam 6. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság. A hónap témája. Munkavédelem Szakmai folyóirat 2013. június XI. évfolyam 6. szám Munkabiztonság 1) 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

MUNKAVÉDELEM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN MUNKAVÉDELEM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE A MUNKAVÉDELEM CÉLJA BÁCS-KISKUN MEGYE MUNKAVÉDELMI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA A MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a bányászati munkahelyek 2014. évi munkaegészségügyi célvizsgálatáról (2014. november 10-21.) Budapest, 2015. február Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről

Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről Belügyminisztérium Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2015. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről 2016. február I. Bevezető Magyarország Kormányának célkitűzése, hogy a közfoglalkoztatás keretén

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet

28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet 28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség TÁJÉKOZTATÓ

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség TÁJÉKOZTATÓ Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség TÁJÉKOZTATÓ Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség KÁNIKULA célvizsgálatban elért eredményeiről Tájékoztató A nyári időszaknak megfelelően

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS VÁTI - OTO TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS 2. Háttéranyag Pénzügyi eszközök 2000. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY Készítette: Dobozi

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

A szélsőséges hőmérséklet-változás miatt elrendelt rendkívüli ellenőrzések eredményeinek összefoglalása

A szélsőséges hőmérséklet-változás miatt elrendelt rendkívüli ellenőrzések eredményeinek összefoglalása A szélsőséges hőmérséklet-változás miatt elrendelt rendkívüli ellenőrzések eredményeinek összefoglalása A szélsőséges hőmérséklet-változás hőséghullám miatt elrendelt rendkívüli munkavédelmi és munkaügyi

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG SEVESO III. EU Irányelv bevezetése Dr. Vass Gyula tű. t. ezredes Veszélyes Üzemek FőosztF osztály Vezetője BM OKF 2015. május m 28. Balatonalm almádi Az előadás tartalma: 1. Bevezetés 2. A Kat. törvény

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57 Elôzetes adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Előzetes adatok Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-348-7 Készült a Központi

Részletesebben

Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27.

Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27. Mint ismeretes, azelenőrzést megelőző időszakban több súlyos munkabaleset következet

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT Beszámoló a I-III. negyedévben elvégzett feladatokról BIZALOM HUMÁNUM SZIGOR 1 ELŐSZÓ A foglalkoztatás biztonsága és a gazdaság kifehérítése érdekében az OMMF fő feladata

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és megbetegedések megelőzésére irányuló munkavédelmi célvizsgálatról (2015. augusztus 31. szeptember 30.)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

2. sz. melléklet Beszámoló

2. sz. melléklet Beszámoló 2. sz. melléklet Beszámoló A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Kollégium Gazdaságvédelmi és Ellenőrzés-koordináció Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről 1 A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő Könyvkötő

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő Könyvkötő 0956-06 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Munkaegészségügyi nyílt nap Pécs 2014. október 15. dr. Madarász

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összeállította: Horváth Béla Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének előzménye A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 a felmérést és elemzést a és a munkacsoportja készítette. 1. Bevezető 2015-ben ismét lezajlott a vezetési tanácsadói díjak hazai felmérése, hasonlóan a 2014-ben

Részletesebben

Gyártástechnológus mérnök

Gyártástechnológus mérnök Gyártástechnológus mérnök A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete Foglalkoztatottak száma A gyártástechnológus mérnökök a fém- és gépipari jellegű szakmák körébe, a mérnökök foglalkozási szakmacsoportba

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Összeállította: GKM EK Kht. Budapest, 2008. február 13. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Cselekvési

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Mun ka v édelem munka környezetvédelem munkavédelem 1. Ergonómia munkarendszer munkafeladat munkafolyamat

Mun ka v édelem munka környezetvédelem munkavédelem 1. Ergonómia munkarendszer munkafeladat munkafolyamat Munkavédelem Az emberi társadalom egyik legfontosabb, talán leginkább meghatározó jellemzője az értékteremtő, gazdaságilag és erkölcsileg hasznos emberi munka. A kormányzatnak a piacgazdaságban is fontos

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben