A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata"

Átírás

1 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata 2003 február 1 - március 10. CÉL A rendkívüli országos vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy a munkáltatók elvégezték-e a kockázatértékelést a törvényi határidőre, illetve hogy az elkészített dokumentációk tartalmi és formai szempontból megfelelők-e. Valamennyi területi felügyelőség országosan egységes szempontok alapján vizsgálta a kockázatértékelési kötelezettség végrehajtását. MÓDSZER A felügyelők egyrészt a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) 84.. (1) bekezdése alapján határozatban kötelezték a munkáltatókat a kockázatértékelési dokumentáció megküldésére, másrészt a napi munkabiztonsági ellenőrzések keretében is ellenőrizték a kockázatértékelés meglétét és tartalmi megfelelőségét. A feltárt munkabiztonsági hiányosságok tekintetében megvizsgálták, hogy az szerepel e a munkáltató kockázatértékelésében, megfelelő módon kezelték-e a veszélyhelyzetet, tartalmaz-e a kockázatértékelés a megelőzés érdekében megteendő munkáltatói intézkedéseket. Súlyos veszélyeztetést tapasztalva a felügyelők szabálysértési eljárást folytattak le, illetve munkavédelmi bírságot szabta ki. FŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK 172 felügyelő közel öt hét alatt 2116 munkáltatónál vizsgálta a kockázatértékelés meglétét, valamint tartalmi és formai követelményeit. 440 esetben határozattal kötelezték a munkáltatót a dokumentáció bemutatására, amit 59 esetben a helyszínen is ellenőriztek, 1676 esetben pedig eleve helyszíni ellenőrzés keretében győződtek meg a munkabiztonsági követelmények teljesüléséről. Általános tapasztalatok: 1. Elsősorban azok a munkáltatók készítették el a kockázatértékelést, amelyek jelentős munkavállalói létszámmal rendelkeznek, és ahol a munkavédelmi feladatok ellátása intézményesült. 2. A kis- és középvállalkozások - az évi XCV. tv. 2. szerint középvállalkozás: az összes foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb, kisvállalkozás: az összes foglalkoztatotti létszám 50 főnéi kevesebb, mikrovállalkozás: az összes foglalkoztatotti létszám 10 főnél kevesebb - általában megbízást adtak különböző felkészültségű munkavédelmi szolgáltatást végző cégeknek a kockázatértékelés elvégzésére. Ennek megfelelően az elkészült értékelések színvonala jelentősen eltér egymástól. 3. A munkáltatók a kockázat fogalmát - az Mvt. 54. (2) bekezdésében és a 87. 1/B pontjában foglaltakat - nem egységesen kezelték, illetve értelmezték, elsősorban a szakmai ismeretek hiánya miatt. Egyes munkáltatók például abból kiindulva, hogy a munkabalesetek száma jelentéktelen, vagy hogy a bekövetkezett balesetek oka jellemzően elcsúszás, botlás volt - és ezt a munkavállaló figyelmetlenségére vezették vissza, - kockázatmentesnek ítélték a tevékenységet, veszélytelennek a működtetett munkaeszközöket, így nem is intézkedtek a kockázatértékelés elvégzése

2 érdekében. Ez teljes félreértésen alapszik, ugyanis az esetleges veszélytelenséget éppen a kockázatértékelés eredményeképpen lehetett volna megállapítani. 4. Számos munkáltatónak nem volt tudomása a kockázatértékelés december 31-i határidejéről. Gyakran egymástól értesültek arról, hogy valamit kell csinálni". Sokan 2003 januárjában érdeklődtek a felügyelőségektől vagy az OMMF központjától, hogy valóban van-e ilyen kötelezettségük. Ebben a helyzetben, a határidő lejárta után sokan kampányszerűen kerestek valamilyen gyors megoldást, hogy mielőbb eleget tegyenek a kötelezettségüknek. A rohammunkával elkészített dokumentációk színvonalát ez jelentős mértékben rontotta. 5. Több megyében forgalmaztak kockázatértékelési segédletet tartalmazó programokat, CD-ket. Egyes vállalkozók arra hivatkoztak, hogy az általuk használt CD, illetve program az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség jóváhagyásával került forgalomba, és ezzel megtévesztették a munkabiztonsági ismeretekkel nem rendelkező megbízókat. Az elkészült munkát a megbízók nem ellenőrizték - megbíztak a szolgáltató szaktudásában - és a munkát a szembetűnő hibák ellenére elfogadták. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség egyetlen kereskedelmi forgalomba hozott kockázatértékelési segédlethez vagy programhoz nem adta a "jóváhagyását", bár volt olyan program, amely a munkavédelmi bírságok összegéből pályázati úton kapott támogatást. 6. A vizsgálatok a megyei sajátosságokat is tükröző arányban terjedtek ki az egyes ágazatokra, illetve gazdálkodási formákra. A veszélyeztetés mértékének szempontjából legjelentősebb gondok az építőipari ágazatban tapasztalhatók. 7. A kockázatértékelés megléte területi bontásban nagy szórást mutatott. A törvényi kötelezettséget a legnagyobb arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hagyták figyelmen kívül a munkáltatók (76%), a legkedvezőbb képet a Békés megyei eredmények mutatták (33%). 8. Az ellenőrzött munkáltatók 55%-a nem rendelkezett kockázatértékeléssel. Azoknál a munkáltatóknál, akik elvégezték a kockázatértékelést, az ellenőrzés során a felügyelőségnek az esetek 64%-ában kellett kifogást emelnie. A főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Ellenőrzött munkáltató össz. A kockázat- értékelést nem végeztek el A kockázatértékelést elvégezték összesen megfelelő nem Megfelelő A nem felelők közül tartalmilag rossz hiányos dokumentáció db % db % db % db % db % db ,5* ,5 * , , , ,5 * Az ellenőrzött összes munkáltató hányadában Az elkészült és vizsgált összes kockázatértékelés hányadában A nem megfelelő kockázatértékelések hányadában A vizsgálat összefoglaló adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3 A VIZSGÁLAT RÉSZLETES TAPASZTALATAI Ahogy a táblázatból látható, hogy 1153 munkáltató (54,5 %) egyáltalán nem végezte el a kockázatértékelést. Ezt a kötelezettséget a legmagasabb arányban Szabolcs (76%), Pest (68%), Borsod (66%), Fejér, Veszprém és Zala megyében (60-60%) nem teljesítették a munkáltatók. A legfegyelmezettebbek a Békés (33%), Hajdú (35 r6) és Csongrád (36%) megyei munkáltatók voltak. A veszélyeztetés mértékének szempontjából a legrosszabb a helyzet az építőipari ágazatban. Azok a munkáltatók, ahol megfelelő munkavédelmi képzettségű szakemberek látják el a munkabiztonsági feladatokat (általában a nagyobb munkáltatók), általában önállóan végezték el a kockázatértékelést, és a kockázatértékelés tartalmi helyessége ezeknél a munkáltatóknál volt a legnagyobb arányú. A közép-és kisvállalkozások többnyire anyagi lehetőségük miatt nem rendelkeznek saját munkavédelmi szakemberekkel, a kockázatértékelési kötelezettségüknek általában külső szolgáltató cégek megbízásával tettek eleget. A munkavédelemmel foglalkozó szolgáltató cégek szakmai színvonala vegyes, ami az általuk készített kockázatértékelésekben is megmutatkozik. A szakmailag igényes munkavédelmi vállalkozók a kockázatértékelés során a kockázatértékelés valamennyi elemét vizsgálták, így a munkafolyamatokat, a technológiákat, a munkaeszközöket és használatukat, a munkakörnyezetet, a pszichikai, biológiai, fizikai tényezőket stb. Mérési eredményeket is figyelembe véve határozták meg a szükséges intézkedéseket, tettek javaslatot a hiányosságok felszámolásának határidejére, megjelölve a fontossági sorrendet. Általános tapasztalat, hogy a munkáltatók a kockázat fogalmát nem egységesen értelmezték. A fogalom definiálása a munkáltatók számára elérhető jogforrásokban, szabványokban sem teljesen egységes (pl. Mvt /B., MSZ EN 292: 1993 szabvány 3.7. pont). A felügyelők minden esetben felhívták a figyelmet az Mvt. megfelelő alkalmazására. Sokan elegendőnek tartották csak az általuk veszélyesnek" ítélt munkaeszközök ellenőrzését, és csak az e téren tapasztalt hiányosságok felszámolására tettek javaslatot. Sok esetben a kockázatértékelésben nem tértek ki konkrétan a munkáltatónál alkalmazott munkaeszközökre, a veszélyes munkahelyekre vagy technológiákra, a kockázatértékelésnek nem alapja a zaj, világítás stb. méréseinek eredményeit bemutató dokumentáció. Egyes megyékben azt is tapasztalták, hogy több munkáltatónál az ÁNTSZ szakemberei készítették el a kockázatértékelést, amely azonban csak a kémiai kockázatanalízisre és a foglalkozás-egészségügyi tényezőkre terjedt ki. Ezekre az értékelésekre többnyire az ÁNTSZ általi kötelezés miatt került sor. A munkavédelmi tevékenységet folytató vállalkozók jelentős része a kockázatértékeléshez számítógépes segédanyagot, űrlapot, programot készített, és azt ajánlotta fel segédanyagként, illetve vállalkozott irreálisan rövid határidő májelölésével - hivatkozva a várható ellenőrzésre, bírságra - a feladat elvégzésére. A számítógépes programok jelentősen eltérnek egymástól, de abban az egyben hasonlítanak, hogy a kockázatértékelések kampánymunkára készültek, felszínesek, csak a könnyen azonosítható tevékenységekre terjednek ki. Az ilyen programok és vizsgálatok eredménye lett a leltár típusú" kockázatértékelés, ahol leltárszerűen, az e célra szerkesztett űrlapon felsorolásra kerültek a munkaeszközök, és végső megállapításként az szerepelt, hogy azok megfelelők, intézkedés nem indokolt. Baranya és Somogy megyei tapasztalat, hogy a munkáltatók részben tájékozatlanságuk miatt, illetve a részletesebb jogszabályi előírások" hiányára történő hivatkozással elzárkóznak a kockázatértékeléstől, elkészítését túlzottan időigényesnek és költségesnek tartják, a már meglévő munkavédelmi intézkedések mellett kidobott pénznek, felesleges tehernek tekintik.

4 Szintén Baranya megyei tapasztalat, hogy egyes kockázatértékelések többszáz oldalas tanulmányok" formáját öltötték, ugyanakkor figyelmen kívül hagyták az OMMF útmutatóban rögzítetteket. A veszélyek kialakulásának mechanizmusát tárgyalták, miközben nem fordítottak gondot arra, hogy mely munkaeszköz hány munkavállalót és milyen mértékben veszélyeztet. A Borsod megyei tapasztalatok szerint több munkáltatónál jó színvonalú felmérés és értékelés készült, a vizsgálatok kiterjedtek a munkaeszközök állapotára, a működtetésükből származó kockázati tényezőkre, a veszélyes anyagok használatából származó kockázatokra is, azonban a kockázatok felszámolására, illetve csökkentésére szükséges intézkedéseket nem hozták meg. Borsod megyében szintén az volt a tapasztalat, hogy a munkáltatók többsége nem érti a kockázatértékelés valódi célját. Heves megyében a kockázatelemzésre szakosodott" munkavédelmi vállalkozók egy és ugyanazon séma alapján dolgoztak, ugyanazt a formát használva egy kereskedelmi egységbégben, mint egy gépipari üzemben. Az elkészített kockázatelemzések nagyobb hangsúlyt helyeztek a munkaegészségügyi követelményekre, mint az üzemeltetett munkaeszközök, technológiai folyamatok által okozott veszélyekre. A Szolnok megyei vizsgálat során az derült ki, hogy sok munkáltató - tévesen - úgy vélte, hogy az ÁNTSZ által kért, a telepengedély megadásához szükséges kémiai kockázatanalízis kielégíti az általános kockázatértékelés követelményeit is, holott ezek az eljárások csak a veszélyes anyagokra, készítményekre vonatkoznak. Veszprém megyében 1997 év vége óta a sajtó útján többször tájékoztatták a munkáltatókat a kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokról. A megyei felügyelőség napi ellenőrzései során már 1999 óta közvetlenül is felhívta a munkáltatók figyelmét erre a kötelezettségre, ennek ellenére a vizsgált munkáltatók 60%-a nem rendelkezett kockázatértékeléssel. A helyszíni ellenőrzéssel részletesen vizsgált 13 kockázatértékelés között mindössze 1 volt, amely maradéktalanul kielégítette a követelményeket. Zala megyében - ellentétben a Vas megyei tapasztalatokkal - azt állapították meg, hogy a kockázatértékelések egyoldalúan a munkabiztonsági követelmények vizsgálatára koncentráltak, figyelmen kívül hagyva a biológiai, kémiai, valamint szociális és pszichés tényezőket. Ezt azzal próbálták magyarázni, hogy az OMMF által kiadott tájékoztató elsősorban az OMMF által ellenőrzött munkabiztonsági követelményekre irányítja a figyelmet, az ÁNTSZ által ellenőrzött munkaegészségügyi tényezőkre nem. A kockázatértékelést elvégző szolgáltatók gyakran figyelmen kívül hagyták az adott munkáltató nem fő tevékenységi körébe tartozó munkafolyamatokat (pl. anyagmozgatás), holott a munkabalesetek jelentős része e tevékenység során következik be. HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK A célvizsgálat során felügyelői intézkedésre a legjelentősebb számban (1153 határozat) a kockázatértékelés elmaradása, a dokumentáció hiánya miatt került sor. A felügyelők 440 munkáltatót köteleztek határidő megjelölésével arra, hogy a kockázatértékelést küldje meg a felügyelőségre. A munkáltatók közül 11-en nem tett eleget a felszólításnak, ezért a kikényszerítés érdekében a felügyelők végrehajtási bírságot szabtak ki, összesen Ft összegben. A vizsgálat 2116 munkáltatóra terjedt ki, közülük 963-nál végezték el a kockázatértékelést. Az elvégzett kockázatértékelések közül 620 nem felelt meg a követelményeknek, 276 tatalmi hiányosságok miatt, 344 pedig a dokumentáció hiányosságai miatt.

5 A hiányosságok miatt a felügyelők 620 államigazgatási határozatot hoztak, bennük összesen 1882 intézkedési ponttal. Egy esetben itt is sor került végrehajtási bírság kiszabására, és 31 esetben figyelemfelhívással éltek. A célvizsgálat alapján, beleértve a helyszíni ellenőrzés keretében feltárt hiányosságokat is, 2325 határozati kötelezés történt határidő megjelölésévei 1773 munkáltató esetében kellett intézkedni, mért a kockázatértékelést nem, illetőleg hiányosan vagy hibásan készítette el a munkáltató 336 esetben konkrét veszély megszüntetése érdekében volt szükséges az intézkedés 216 esetben egyéb munkabiztonsági hiányosság miatt intézkedett a felügyelőség 12 végrehajtási bírság kiszabására került sor ( Ft) 189 szabálysértési eljárást folytattak le, a kiszabott szabálysértési bírság összege Ft 72 esetben szabtak ki munkavédelmi bírságot, összesen 21 millió Ft összegben. Munkavédelmi bírságot kizárólag olyankor alkalmaztak, amikor konkrét, súlyos, több munkavállalót érintő veszélyeztetést tártak fel, amely azonnali intézkedést igényelt. ÖSSZEFOGLALÓ A rendkívüli országos célvizsgálat - amely a hazai munkáltatók töredékére terjedt csak ki - egyértelműen megmutatta, hogy a kockázatértékeléssel kapcsolatos, 1997 óta fennálló és december 31-i határidőhöz kötött munkáltatói kötelezettségnek a munkáltatók több mint fele nem tett eleget. A nagy számú hiányosság igazolta a célvizsgálat szükségességét. A tapasztalatok szerint a munkáltatók nagy része nem érzi át, hogy a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, egészségkárosodások megelőzése érdekében milyen fontos a kockázatértékelés elvégzése, vagyis a veszélyek azonosítása, a veszélyeztetettek azonosítása, a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, valamint a teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele. Rávilágított arra is a vizsgálat, hogy a munkáltatók jelentős része nem ismeri a kockázatértékelés lényegét és tartalmi követelményeit, ezért a szolgáltatásként elvégzett vizsgálatok produktumait kritika nélkül elfogadják, bízva a szolgáltató szakértelmében". Szükségesnek látszik e területen is a munkáltatók szélesebb körű tájékoztatása. JAVASLATOK Szükségesnek látszik, hogy a kockázatértékelés lényegét még az eddigieknél is közérthetőbb módon, lehetőség szerint a sajtó útján is, az eddigieknél még kiterjedtebben megismertessük a munkáltatókkal. A kockázatértékelés tartalmi követelményeit, az elvárásokat egységes, könnyen hozzáférhető, közérthető kiadványban szükséges megjeleníteni. Kiemelt feladat a kockázatértékeléssel kapcsolatos követelményeket az építőipar vonatkozásában konkretizálni, tekintettel arra, hogy az építés-kivitelezési területeken a legkülönfélébb anyagokat, technológiákat, munkaeszközöket gyakran változó munkahelyeken alkalmazzák. Szükségesnek látszik a kockázatértékelési tevékenységet szaktevékenységnek minősíteni, tekintettel arra, hogy jelenleg akárki végezheti (és végzi is, például háziorvos, munkavédelmi vállalkozó, könyvelőiroda stb.) akik a tapasztalatok szerint ingadozó, gyakran nem megfelelő színvonalú munkát végeznek.

6 PÉLDATÁR 1. Egy fővárosi Kft a kockázatértékelés sajátos szisztémáját alakította ki. Felmérte és osztályzatokkal értékelte a kockázatokat, 1-től 5-ig. Az így kapott osztályzatokat átlagolta az egész munkáltatóra, és a végül megállapított 2,74-es átlag alapján úgy döntött, hogy intézkedés nem szükséges, a meghozott munkáltatói intézkedések elégségesek. A kockázatértékelésből sajnos nem volt megállapítható, hogy melyek ezek az elégséges" munkáltatói intézkedések. 2. Egy Baranya megyei Rt. részére egy kft. 240 oldalas kockázatértékelést készített. A műben például a zajos munkaterületek vizsgálatánál konkrétumok helyett az alábbiakat jelenítették meg: A zaj okozta halláskárosodás lényege a szőrsejtek destrukciója. Pontos mechanizmusa nem ismert. Miután az ingerület keletkezése és a transzmisszió egyaránt oxigén igényes folyamat, és mert a szőrsejtek citoplazmájában elhelyezkedő nagy számú mitochondrium a zaj okozta halláskárosodás kezdeti szakaszában degenerálódik, a zaj oxigénhiányos állapotot idéz elő. Minthogy a szőrsejtek a neuroectodermából származó prímér érzékhámsejtek (tehát módosult neuronok), az idegsejtek túlnyomó többségéhez hasonlóan nem regenerálódnak, károsodásuk irreverzibilis. Az ilyen jellegű ködösítésnek semmi köze a kockázatértékeléshez, és nem csak segíti a munkáltató tevékenységét, hanem érthetővé is teszi, hogy egyes megyei munkáltatók miért tartják a kockázatértékelést kidobott pénznek. 3. Egy borsodi szálloda kockázatértékelésében a portás munkakörét minősítették a legveszélyesebbnek a számítógép-használat és az éjszakai munkavégzés miatt, ugyanakkor a főzőkonyha tényleges veszélyt jelentő munkaeszközeinek kockázati tényezőit nem tárták fel. 4. Az egyik borsodi munkáltató, illetve képviselője nem vett részt a kockázatértékelésben, nem is ismerte a dokumentációt. Az üzem vezetője a felügyelői ellenőrzés végén, a kockázatértékelést végző munkavédelmi szakemberrel történt telefonbeszélgetés során tudta meg, hogy a kockázatértékelés dokumentációja több mint két hónapja a fiókjában van. 5. Egy Fejér megyei kft-nél 2002 szeptemberében csonkulásos munkabaleset következett be egy présgépen. A balesetet követően elvégezték a kockázatértékelést, ennek keretében a balesetet okozó présgép nem felel meg" minősítést kapott. Az azonnali intézkedés azonban elmaradt, és emiatt 2003 februárjában újabb csonkulásos baleset következett be. 6. Egy egyéni vállalkozó kereskedelmi egységében egy munkavédelmi vállalkozó úgy végezte el a kockázatértékelést, hogy a munkáltató telefonon ismertette a munkahelyi körülményeket, majd a vállalkozó postán küldte meg a dokumentációt. 7. Az egyik Pest megyei ápolási otthonban kockázatértékelés címén csak összerakták a munkaeszközök kezelési utasításait, a gépkönyveket, az oktatási anyagokat. 8. Egy Somogy megyei Rt. kockázatértékelésekor a hegesztési tevékenység elemzésénél nem tértek ki a tartályban, szűk munkatérben történő munkavégzésre, illetve a beszállási engedély szükségességére, holott ez a munkáltatónál gyakori februárjában egy tartályban hegesztési tevékenységet végző munkavállaló súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, mert a szükséges biztonsági feltételeket nem biztosították. 9. Egy Veszprém megyei vállalkozásnál a villamos emelővillás targoncák üzemeltetésével kapcsolatban a kockázatértékelés nem tért ki az akkumulátortöltésre, ahol áramütés, hidrogéngáz-képződés és savgőzök okozhatnak veszélyt. Nem foglalkoztak a benzin- és gázüzemű targoncák üzemeltetésének kockázataival sem. A kockázatértékelés a képernyős munkahelyekkel foglalkozott, holott a munkáltatónál ilyen nincs. 10. Egy Zala megyei multinacionális cég telephelyén a veszélyes anyaggal végzett tevékenység kockázatértékelését nem végezték el. A telephelyen történt munkabaleset vizsgálatának megállapításai szerint az vezetett két munkavállaló egészségkárosodásához, hogy nem biztosítottak számukra egyéni védőeszközt.

7 1.sz. MELLÉKLET A vizsgálatban részt vett felügyelő 172 Vizsgált munkáltató Kockázatértékeléssel nem rendelkező munkáltató Kockázatértékeléssel rendelkező munkáltató 963 Megfelelő kockázatértékeléssel rendelkező munkáltató 343 Nem megfelelő kockázatértékeléssel rendelkező munkáltató 620 Tartalmilag nem megfelelő kockázatértékeléssel rendelkező munkáltató 276 Hiányos kockázatértékeléssel rendelkező munkáltató 344 Vizsgált telephelyeken munkavállalók összesen: Intézkedést igénylő kockázatoknak kitett munkavállalók összesen Ebből a kockázati tényezők szerinti megoszlás (fő) Munkakörülmények - munkakörnyezet, zárt térben Munkakörülmények - munkakörnyezet, szabad téren Munkaeszközök használata Fizikai és biológiai tényezők Veszélyes anyagok és környezet Emberi, szociális, pszichés és szervezési tényezők Veszélyes munkaterület 3 843

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet

28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet 28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV 2 / 19 A tájékoztató a 2015. január 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

MUNKAVÉDELEM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN MUNKAVÉDELEM BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE A MUNKAVÉDELEM CÉLJA BÁCS-KISKUN MEGYE MUNKAVÉDELMI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA A MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A tartalomból: Együttműködésük meghosszabbításáról döntöttek a román és a magyar munkafelügyeleti vezetők

HÍRLEVÉL. A tartalomból: Együttműködésük meghosszabbításáról döntöttek a román és a magyar munkafelügyeleti vezetők OMMF HÍRLEVÉL A tartalomból: HÍRLEVÉL I. évfolyam 10. szám 2011. október A munkavédelmi ellenőrzések háromnegyed éves tapasztalatai. A munkaügyi ellenőrzések háromnegyed éves eredményei. 3 23 Együttműködésük

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. június XI. évfolyam 6. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság. A hónap témája.

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. június XI. évfolyam 6. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság. A hónap témája. Munkavédelem Szakmai folyóirat 2013. június XI. évfolyam 6. szám Munkabiztonság 1) 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27.

Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27. Mint ismeretes, azelenőrzést megelőző időszakban több súlyos munkabaleset következet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összeállította: Horváth Béla Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének előzménye A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a bányászati munkahelyek 2014. évi munkaegészségügyi célvizsgálatáról (2014. november 10-21.) Budapest, 2015. február Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által egyes kiemelt és meghatározott feladatokról Készítette: Vegyiprop Vegyipari Propaganda Központ Kft. Írta: Dr. Váró György Spiegel

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Környezet-egészségügyi kockázat értékelés

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Környezet-egészségügyi kockázat értékelés 2012 Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Környezet-egészségügyi kockázat értékelés Készítette: Murinkó Balázs Környezetgazdálkodási referens Környezet-egészségügyi kockázat értékelés

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

I., Ismét módosították a Munkavédelmi törvényt! Megjelent a 2007. évi Magyar Közlöny 180. számában.

I., Ismét módosították a Munkavédelmi törvényt! Megjelent a 2007. évi Magyar Közlöny 180. számában. I., Ismét módosították a Munkavédelmi törvényt! Megjelent a 2007. évi Magyar Közlöny 180. számában. A Munkavédelmi törvény /továbbiakban: Mvt./ több jelentős módosítást tartalmaz, amelyek úgy a munkáltatók,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT Beszámoló a I-III. negyedévben elvégzett feladatokról BIZALOM HUMÁNUM SZIGOR 1 ELŐSZÓ A foglalkoztatás biztonsága és a gazdaság kifehérítése érdekében az OMMF fő feladata

Részletesebben

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik.

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik. 1 ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 8.1.1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi,

Részletesebben

Közigazgatási hatóság által érvényesített megtérítési igény üzemi baleset, illetve. foglalkozási megbetegedés esetén. Szerző: dr.

Közigazgatási hatóság által érvényesített megtérítési igény üzemi baleset, illetve. foglalkozási megbetegedés esetén. Szerző: dr. Közigazgatási hatóság által érvényesített megtérítési igény üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén Szerző: dr. Oláh Zsolt Lezárás: Budapest, 2015 A kormányhivatal, mint egészségbiztosítási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Munkaegészségügyi nyílt nap Pécs 2014. október 15. dr. Madarász

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE

SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Országos Koordinációs Bizottsága és az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő Könyvkötő

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő Könyvkötő 0956-06 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Igazgatóság 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Fax: +36 (1) 767-8321 Adószám: 10901232-2-44 Postacím: 1540 Budapest H I R D E T M É N Y Magyar Posta

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről 325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Következtetések

Részletesebben

1. sz. füzet 2001-2005.

1. sz. füzet 2001-2005. M A G Y A R M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I H I V A T A L 1. sz. füzet A 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján összeállított biztonsági jelentés, illetőleg biztonsági elemzés hatóságnak megküldendő

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. május 5-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Vizsgálat lefolytatása a Zrínyi iskola villamossági kivitelezésére vonatkozóan

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ESZA KHT. 2007. ÉVI NCA KEZELŐSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Budapest, 2008. február 29.

BESZÁMOLÓ AZ ESZA KHT. 2007. ÉVI NCA KEZELŐSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Budapest, 2008. február 29. BESZÁMOLÓ AZ ESZA KHT. ÉVI NCA KEZELŐSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Budapest, 2008. február 29. Jelen beszámoló a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 7/2008 (2008. február 5.) számú határozatában foglalt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5 A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 8 Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek...

Részletesebben

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés alakulása Magyarországon Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés jellemzése Volumene Struktúrája Dinamikája 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása 197-23 1974 1975

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

54 524 02 0100 33 01 Gyógyszer-készítménygyártó Vegyipari technikus

54 524 02 0100 33 01 Gyógyszer-készítménygyártó Vegyipari technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A képzési kereslet növelése a hátrányos helyzetűek képzésbe kerülésével

A képzési kereslet növelése a hátrányos helyzetűek képzésbe kerülésével ÚMFT Programiroda A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP-2.2.1-08/1-2008-0002 A képzési kereslet növelése a hátrányos helyzetűek képzésbe kerülésével Készült: a TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 1255 Budapest, Pf.2. 19.M. 934/2007/12. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! a felperesi képviselő neve ügyvezető által

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÚTMUTATÓ AZOKRÓL A GYAKORLATBAN BEVÁLT MÓDSZEREKRŐL, AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁLNAK Európai Bizottság Hogyan kerülhető el vagy Hogyan

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FİOSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FİOSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FİOSZTÁLY Iktatószám: KVO-487/2013. Készítette: Pálné Tóth Márta ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Szarka Zsolt tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Budapest, 2012. május 31. Települések új besorolása

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben TANKÖNYVRENDELÉS AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben váltotta fel a "kvázi" piaci alapú kiadás és értékesítés (kvázi piac, hiszen nem pusztán az eladó és a fogyasztó,

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Dr. Brunner Péter főosztályvezető főorvos helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Egészség a legnagyobb gazdagság,

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és megbetegedések megelőzésére irányuló munkavédelmi célvizsgálatról (2015. augusztus 31. szeptember 30.)

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

2. sz. melléklet Beszámoló

2. sz. melléklet Beszámoló 2. sz. melléklet Beszámoló A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Kollégium Gazdaságvédelmi és Ellenőrzés-koordináció Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről 1 A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási

Részletesebben