E l ő t e r j e s z t é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület április 25-i testületi ülésére Tárgy: Balatonfüredi Rendőrkapitányság évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Képviselő-testület februári ülésén elfogadta ez évi munkatervét, melyben szerepel a fenti tárgyú előterjesztés. Felkérésemre Regdon László rendőrkapitány úr megküldte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság évi beszámolóját, melyet mellékelünk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Balatonfüred, április 17. Dr. Bóka István polgármester

2 HATÁROZATI JAVASLAT /2013. (IV.25.) sz. h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Rendőrkapitányság évi beszámolóját elfogadta.

3 BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYA 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/ , BM: 22/44-22, fax: /44-26 Szám: 19070/1138-2/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Balatonfüred város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Előterjesztő: Regdon László r. alezredes kapitányságvezető

4 2013. április TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A bűnügyi helyzet értékelése A bűncselekmények alakulása a Rendőrkapitányság illetékességi területén A bűncselekmények alakulása Balatonfüred város területén A bűnüldöző munka A közterületek rendje és a közlekedésbiztonság alakulása Közrendvédelem Közlekedésrendészet Igazgatásrendészet Bűn- és baleset-megelőzés helyzete A turisztikai idény alakulása Balatonfüreden Együttműködés Összegzés Mellékletek 16.

5 1. Bevezetés: A rendőrségről szóló évi. XXXIV. törvény 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területen működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Balatonfüred Város Képviselő Testülete az előző évi beszámolót márciusában, hasonlóan az illetékességi területünkön lévő többi képviselő testülethez egyhangúlag fogadta el. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság személyi állománya az elmúlt évi feladatait az éves munkatervben meghatározottak alapján a törvényes keretek, a hatályos jogszabályok, és normák között hajtotta végre. A tavalyi évben fő célkitűzéseink az alábbiak voltak: A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű esetenként sorozatjellegű bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, illetve az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése eredményességének javítása. A szervezeti egységek reagáló képességének és készségének, a reagálások szakszerűségének - különös tekintettel a bejelentések, panaszok vételére és azokat követő intézkedések megtételére - javítása. Az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges idő csökkentése, a bejelentések, panaszok kezelésének szakmai színvonalának növelése. Az előző évben elért felderítési és nyomozás eredményességi mutatóink szinten tartása, a kiemelt bűncselekmények vonatkozásában, pedig növelése. A családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények hatékonyabb megelőzése, felderítése, a büntetőeljárások minél gyorsabb lefolytatása. A veszélyeztetettebb fiatal és idős korosztály sérelmére elkövetett cselekmények megelőzése, a közterületi bűnözés visszaszorítása, a felderítési eredményesség növelése. Az önkormányzatokkal, illetve a közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel való együttműködés eredményesebbé tétele, közös fellépés és munkamegosztás megvalósítása. Úgy értékelem, hogy tisztességesen helytállt az állomány azon alapvető célkitűzés megvalósítása tekintetében, hogy megfeleljünk a kapitányság illetékességi területén élők elvárásainak, azaz a megfelelő közbiztonság megteremtésének. A szolgálati feladatokat a kapitányság hivatásos és közalkalmazott dolgozói minden esetben az állampolgári és emberi jogok tiszteletben tartásával végezték, valamint a törvények maradéktalan betartásával hajtották végre. Alátámasztja tevékenységünk jó színvonalát az, hogy a kistérségi közbiztonsági egyeztető fórumon a résztvevők (polgármesterek, igazgatók, pedagógusok) továbbra is biztosítottak bennünket szervezetünkkel való aktív együttműködésükről, támogatásukról.

6 2. A bűnügyi helyzet értékelése: 2.1 A bűncselekmények alakulása a Rendőrkapitányság illetékességi területén: A rendőrkapitányság illetékességi területén 733-ról 654-re (11 %) csökkent a nyomozás elrendelések száma. (1. sz. melléklet) A mellékletből is jól látható, hogy 5 év távlatában a nyomozás elrendelések száma 780 és 654 határértékek között, kisebb nagyobb mértékben ingadozik. A vizsgálat évében keletkezett bűncselekmények valós számát a nyomozás elrendelések határozzák meg, míg az ismertté vált bűncselekmény, mint mutatószám, a nyomozó hatóságok által a vizsgált időszakban befejezett nyomozásokat mutatják, tekintet nélkül az elkövetés idejére. Veszprém megyében 7 %-kal csökkent a bűncselekmények száma ( ) a tavalyi évben. Rendőrkapitányságunk illetékességi területén évben az előző évhez viszonyítva 10 %-kal, 1162-ről 1045-re csökkent a deliktumok száma (2. sz. melléklet). Balatonfüred város területén évben összesen 629 bűncselekmény vált ismertté, a évi 706-al szemben, ez 11 %-os csökkenést jelent (2. sz. melléklet). Veszprém megye többi rendőrkapitányságának illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények számát a 3. sz. melléklet mutatja. A bűncselekmények struktúrájában, eloszlásában és az elkövetői kör tekintetében az előző évek tendenciái ismétlődtek. A térség idegenforgalmi jellegéből adódóan a bűncselekmények szinte felét (500) a nyári hónapokban követik el, és jellemző, hogy a bűncselekmények szintén fele éves viszonylatban vagyon ellen irányuló (541). Az ismertté vált bűncselekmények 28 %-a a közrend elleni (pl.: garázdaság) bűncselekmények (290), 11 %-a a közlekedési (115), 12 %-a a személy elleni bűncselekmények (126) körébe tartozik. Kapitányságunk illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények száma ( ) 24 %-kal csökkent a 2011-es évhez képest. A vagyon elleni bűncselekményeken belül annak ellenére, hogy csökkent a lopások, betöréses lopások száma, még mindig ez a két deliktum a legmeghatározóbb ben összesen 291 lopás és 57 betöréses lopás vált ismertté, amely ennek a bűncselekmény kategóriának a 61 és 12 %-át jelenti. Az egyéb meghatározó vagyon elleni bűncselekmények aránya, pedig az alábbiak szerint alakult: csalás (56) 9,03 %, sikkasztás (28) 5 %, a gépkocsi lopás (4), mint kategória a tavalyi évben sem volt meghatározó. A legsúlyosabb vagyon elleni bűncselekmény, mint a rablás, 2 esetben történt az illetékességi területünkön (egyik sem Balatonfüreden). Egy esetben az elkövetőt még a helyszínen elfogtuk, a másik esetben az ismeretlen elkövetőt még keressük. A közlekedési bűncselekmények száma 107-ről, 115-re (7 %-kal), ezen belül az ittas vezetés tényállások 74- ről 89-re 20 %-kal emelkedtek. Az ittas vezetők kiszűrésére folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk, a gépjárművezetők alkoholszondával történő ellenőrzésére 8492 alkalommal került sor.

7 Kis mértékben emelkedett a személy elleni bűncselekmények ( ) száma, ezen belül a testi sértések száma (38-37) stagnált, a közrend elleni bűncselekmények száma ( ) csökkent, de ezen belül a garázdaságok száma szinte nem változott, továbbra is magas (5. sz. melléklet). A házasság-család-ifjúság-nemi erkölcs elleni bűncselekmények (29-19), az államigazgatás, közélet tisztasága elleni bűncselekmények (12-3) száma szintén csökkenő tendenciát mutat. Kistérségünkben a gazdasági bűnözés, valamint a szervezett bűnözés körébe tartozó bűncselekmények megjelenése sem arányaiban, sem pedig önmagukban nem jelentősek. A gazdasági bűncselekmények (45), az ismertté vált bűncselekmények alig több mint 4 %-át teszik ki. A szervezett bűnözés körébe tartozó bűncselekmények közül a gépjárműlopások (4) és a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma (45-30) a tavalyi évben sem volt meghatározó. Hatóságunk 2012-ben összesen 311 bűnelkövetőt vont eljárás alá. Az elkövetők döntő többsége (248 fő) felnőtt, kevés százalékuk (31 fő) fiatalkorú, gyermekkorú elkövető nem vált ismertté előttünk (12. sz. melléklet). Az elkövetői kapcsolatok terén nem jellemző a csoportosan, vagy bűnszövetségben történő elkövetés. Bűnszervezet területünkön nem vált ismertté. 2.2 A bűncselekmények alakulása Balatonfüred város területén: Balatonfüred város területén a tavalyi évben összesen 629 bűncselekmény vált ismertté, a évi 706-al szemben, ez 11 %-os csökkenést jelent. Az elmúlt évben 19 %-kal csökkent ( ) a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül 10 %- kal csökkent a betöréses lopások (28-25) és 16 %-kal az alkalmi lopások száma ( ). A gépkocsi lopások száma továbbra sem számottevő mértékű a város területén, de ezt a számot is sikerült csökkentenünk, hiszen 5-ről 2-re redukáltuk az elkövetéseket. A legsúlyosabb vagyon elleni bűncselekmény, mint a rablás nem történt Balatonfüreden. A közlekedési bűncselekmények száma 69-ről, 63-ra (9 %-kal) csökkent, ezen belül azonban az ittas vezetés tényállások 46-ról 51-re, mintegy 10 %-kal emelkedtek. Kis mértékben, mintegy 15 %-kal a városban is emelkedett a személy elleni bűncselekmények (71-82) száma, ezen belül a testi sértések száma (25-29) 16 %-kal emelkedett. A közrend elleni bűncselekmények száma ( ) száma szinte nem változott, de ezen belül a garázdaságok száma (35-41) 17 %-os emelkedő tendenciát mutatott (5. sz. melléklet). Sajnálatos módon élet ellenes bűncselekmény (emberölés, halált okozó súlyos testi sértés) kettő esetben történt Balatonfüreden. Az emberölést a Rendőrkapitányság állományába tartozó rendőr magánlakásban, szerelemféltésből követte el, aki ezt követően önmagával is végzett. A halált okozó súlyos testi sértés egy szórakozóhelyen történt verekedésből következett be, melynek során az áldozat egy fejre irányzott ütés hatására olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. Az elkövetőt azonnal elfogtuk. A házasság-család-ifjúság-nemi erkölcs elleni bűncselekmények (23-11), az államigazgatás, közélet tisztasága elleni bűncselekmények (6-1), valamint a gazdasági bűncselekmények (28-29) elkövetése a városban nem jellemző. Prostitúcióval kapcsolatos intézkedésre amely korábban sem volt jellemző nem került sor.

8 2.3. A bűnüldöző munka: A 2012-es év során több olyan bűnelkövetőt, illetve bűnözői csoportot sikerült eljárás alá vonnunk, akik illetékességi területünkön sorozat jelleggel, szervezett formában követtek el vagyon elleni bűncselekményeket. Ezen bűnözők illetve bűnözői csoportok felderítése, eljárás alá vonása, letartóztatása nemcsak a felderítési eredményességet növelte, hanem természetszerűleg a bűncselekményeket is jól érezhetően csökkentette. A tavalyi évben sikerült egy csalás sorozat, illetőleg egy ereszcsatorna lopás sorozat elkövetőit eljárás alá vonni, ami összesen 61 bűncselekmény felderítését jelentette. Ezen kívül jelentős sikert értünk el a kábítószert terjesztők felderítésében, 2 elkövető jelenleg is házi őrizet, illetve lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll. A nyomozási eredményességünk az elmúlt évekhez hasonlóan jónak mondható (51,53 %). Úgy gondolom, hogy a regisztrált bűncselekmények számához viszonyítva kiváló eredménynek tekinthető (6. sz. melléklet). A tavalyi évben is előtérbe helyeztük az elkövetők bíróság elé állításának intézményét, mely jelentősen meggyorsítja a felelősségre vonást és nagyobb a visszatartó ereje az elkövetők számára is. A gyorsított eljárási forma a szigorú törvényi feltételek és a rövid határidők miatt az egész állományra nézve nagyobb leterheltséget jelent, de a tavalyi évben is fokoztuk tevékenységünket és 54 (2011-ben 56) esetben éltünk e jogintézménnyel. A felderítő munkánk minőségét illetve mértékét elsősorban a szezonális leterheltségből adódó nehézségek befolyásolták. Az idegenforgalmi szezonban elkövetett bűncselekmények többségében az áldozat turista volt, sok esetben külföldi állampolgár. Gyakran fordul elő, hogy a feljelentést követően a sértett azonnal hazautazik, elhagyja az országot, így a nyomozás során érdemi közreműködésére nem számíthatunk. A felderítést nehezíti továbbá az is, hogy jellemzően nemcsak az áldozatok, de az elkövetők is idegenek, azaz nem helyi lakosok. Feltételezhető, hogy a fel nem derített elkövetők esetében ez az arány még nagyobb az idegen elkövetők javára. Mindezek miatt a felderítés terén kiemelt jelentősége van az azonnalos intézkedéseknek és a forrónyomon üldözésnek. Erre viszont csak akkor van mód és lehetőség, ha az áldozatok az elkövetést követően azonnal észlelik a bűncselekményt, és azonnal értesítik kapitányságunkat. 3. A közterületek rendje és a közlekedésbiztonság alakulása 3.1 Közrendvédelem: Egész évben igyekeztünk a kapitányság területét teljes egészében ellenőrzés alá vonni és a bűnügyileg legveszélyeztetettebb területeken a folyamatos rendőri jelenlétet biztosítani. Ennek érdekében maximálisan kihasználtuk a különböző szolgálati formák adta lehetőségeket, így gyalogos rendőri szolgálatot szerveztünk a Vitorlás térre, Tagore sétányra, a diszkók környékének hajnalban történő ellenőrzésére, továbbá a vasúti- és távolsági autóbusz pályaudvar kora reggeli, valamint késő délutáni ellenőrzésére. A legnagyobb közterületi jelenlétet Balatonfüreden biztosítottuk. Különösen az idegenforgalmi szezonban próbáltunk meg a nap 24 órájában egyszerre több járőrrel jelen lenni. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy órát tudtunk a közterületen tölteni, ami az előző évek adataihoz hasonló képet mutat (7. sz. melléklet). Az idény során több alkalommal szerveztünk a város szórakozóhelyeihez kapcsolódó fokozott ellenőrzéseket, amelyek végrehajtásához a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek részvételét is igényeltük. Ugyanakkor a társszervek által szervezett akciókban az érintett rendőri szerv állománya

9 biztosította a társhatóságok munkatársainak a biztonságos munkavégzéshez, feladatuk ellátásához szükséges feltételeket. A lakosság szubjektív biztonságérzetének javulását kívántuk elérni azzal, hogy Belügyminiszter úr meghatározása alapján minden, az illetékességi területünkön lévő települést közbiztonsági és bűnügyi szempontból elemeztünk, és ez alapján elkészítettük az adott település, úgynevezett vagyon- és közbiztonsági tervét. Ennek keretében hetente fokozott ellenőrzéseket tartottunk és tartunk ott, ahol az leginkább indokolt. A településeken pedig lakossági kérdőíveket helyeztünk ki, amelyből képet kaphatunk a lakosság biztonságérzetére, a rendőrséggel kapcsolatos elvárásaira. A helyi, illetve a megerősítő erők, - a jogsértések megelőzése, a közrend és közbiztonság, illetve közlekedés biztonságának fenntartása érdekében - igazoltató, ellenőrző tevékenységük során 148 főt fogtak el, 473 főt állítottak elő, 96 személlyel szemben alkalmaztak biztonsági intézkedést, 1121 személlyel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, főt pedig több mint 14 millió Ft értékben helyszíni bírsággal sújtottak (8. sz. melléklet). Összesen 8492 személlyel szemben alkalmaztunk ittasság ellenőrzést, amelynek során 241 személy szegte meg a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára vonatkozó szabályokat, így velük szemben a mért eredménytől függően büntetőeljárást, vagy közigazgatási hatósági eljárást indítottunk. Az ittas eljárás alá vont személyek száma 64 %-kal meghaladja a tavalyi év adatait (8. sz. melléklet). A végrehajtott intézkedések száma az előző évihez képest egyedül a szabálysértési feljelentések számában ( ) mutat jelentős, 62 %-os csökkenést. Ennek oka a jogszabályi változásokban keresendő, hiszen a szabálysértési eljárás alól kivett jogsértő magatartások szankcionálását az idei évtől a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint végezzük. Természetesen emiatt a közigazgatási hatósági eljárások száma ( ), mintegy 127 %-kal emelkedett (8. sz. melléklet). 3.2 Közlekedésrendészet: Kapitányságunk területén két főútvonal halad át. Az úthálózat forgalmára jellemző, hogy egész évben közepes, amely a nyári idegenforgalmi idényben felerősödik. A Rendőrkapitányság területén évben 262, míg évben 246 bejelentett balesetről van tudomásunk. Ebből ben 56 (67 sérült) míg 2011-ben 61 (74 sérült) baleset volt személyi sérüléssel járó (9. számú melléklet). Ez 8 %-al kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában ben halálos baleset nem történt, a 2011-ben történt 1 esettel szemben. A vizsgált időszakában 7, míg évben 12 balesetnél volt ittas az okozó. Ez jelentős, 41 %-os csökkenést jelent, és az Európai Unió átlagát tekintve is elfogadható eredmény. Az összbalesetek számát tekintve 12,5%-ban volt ittas a balesetet okozó. A balesetek okozóit tekintve átrendeződés nem tapasztalható, továbbra is a személygépkocsi vezetők idézik elő a balesetek nagyobb részét (43%-át). Az egy nyomon haladó járművek (48%) vezetői közül a kerékpárosok 48%-ban a motorkerékpárosok 44%-ban a segédmotoros-kerékpárosok 7%-ban felelősek a balesetekért. Területünkön vasút-közút kereszteződésében nem történt baleset, holott több olyan vasúti átjáró van, amely még félsorompóval sincs ellátva. A balesetek fő okaként a gyorshajtás (44%), elsőbbségi jog meg nem adása (10%), figyelmetlenség (10%), majd a kanyarodás szabályainak megsértése (10%) sorolható fel. Ezt követi az egyéb ok (10%), előzés szabályainak megsértése (10%) majd a követési távolság be nem tartása (5%) és végül a gyalogos hibája (2%).

10 Balatonfüreden a tavalyi évben összesen 131 balesetről van tudomásunk. A könnyű kimenetelű közúti balesetek számában (8-14) emelkedés, még a súlyos kimenetelű balesetek számában (12-4) csökkenés tapasztalható. Az összbalesetekre jellemző, hogy többségük (65) a nyári idegenforgalmi idényben következett be. Előidéző okként még mindig vezet a sebesség helytelen megválasztása. Az elsőbbségi jog és a kanyarodási szabályok megsértése csak a gyorshajtás után következik. Az ittasan okozott balesetek száma a kistérségben csökkent, de az európai, valamint a magyar átlagtól is magasabban alakult Igazgatásrendészet: Helyszíni bírság végrehajtása: A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény hatályba lépését követően a rendőrség által kiszabott és önként meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtását az elkövető lakóhelye szerinti rendőrkapitányság végzi. Osztályunkhoz 154 végrehajtási ügy érkezett, melynek 31%-a befizetéssel zárult. A közérdekű munka vállalása a szabálysértési ügyekhez hasonlóan igen csekély. A bíróságra 36 ügyet terjesztettünk fel elzárásra átváltoztatás céljából, melyből 14 bírságot változtattak át, a többiben befizetés történt. Elővezetésre nem került sor. Tulajdon elleni szabálysértés: Előkészítő eljárás lefolytatására tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 168 esetben folytattunk le eljárást, amelyből 132 esetben volt ismeretlen az elkövető. A lopások mellett a szándékos rongálás volt a jellemző cselekmény. Az előkészítő eljárások befejezését követően 56 ügyet a bíróságnak adtuk át, amely 33,3 %-os felderítési eredmény. Közigazgatási bírság: A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 20. (1) bekezdés k.) pontjába ütköző jogsértések miatti intézkedések száma 30%-kal növekedett (432/332). Többségében a biztonsági öv használatának elmulasztása (225) és ittas vezetés (183) jogsértések miatt szabtunk ki bírságot. Engedélyügy: a) Fegyverengedély A kapitányság illetékességi területén lőfegyvertartási engedéllyel csak természetes személyek rendelkeznek, 337 engedélyes 675 fegyvert birtokol (11. sz. melléklet). Az engedéllyel rendelkező személyek és a fegyverek száma is 4%-kal növekedett. A fegyverek jelentős részét, közel 72%-át vadászati célból tartják az engedélyesek. A fegyverengedélyezés ügyforgalmát jelentősen befolyásolták a jogszabályváltozások, a vadászokra, sportolókra vonatkozó szabályok egyszerűsítése, liberalizálása, többek között az engedélyek érvényességének megszűnése, a megszerzési engedélyek eltörlése. A fegyverkérelmek száma 10%-kal csökkent. A kiadási feltételek hiánya miatt 75%-kal kevesebb tartási engedély visszavonására kellett intézkednünk. b) Személy- és vagyonvédelem A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzésére jogosító igazolvánnyal 271 fő, működési engedéllyel 39 vállalkozás rendelkezik. Az igazolványosok száma 10%-kal növekedett, míg a működési engedélyesek száma 2%-kal csökkent. Az igazolványok, engedélyek visszavonása 56%-kal csökkent. Az igazolványok és engedélyek öt évig érvényesek. Az érvényesség lejártát követően a megújításukat az ügyfeleknek kérelmezni kell. A lejárt

11 igazolványokkal, engedélyekkel való tevékenység végzését a törvény szigorúan, felügyeleti bírsággal rendeli büntetni. Az ellenőrzéseket növeltük. Az ellenőrzések eredményeképpen 1 felügyeleti bírság kiszabására került sor, 1 szabálysértési feljelentést tettünk és 1 esetben figyelmezetést alkalmaztunk (11. sz. melléklet). c) Pirotechnika: 1. és 2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazására érvényes bejelentéssel 2 üzlet rendelkezik. Pirotechnikai termék lejátszására 2 bejelentés érkezett, melyeket záradékoltunk. A végrehajtás helyszínén a tevékenységet a Körzeti Megbízotti Alosztály ellenőrizte. Az alosztállyal további két (megyei hatáskörben engedélyezett) tűzijátékot ellenőriztünk. Az ellenőrzések során szabálytalanságot nem észleltünk. d) Figyelmeztető jelzés: Figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára jogosító érvényes engedéllyel 6 jármű rendelkezik. Elsősorban autómentés és elromlott járművek szállítása céljából. 4. Bűn- és baleset-megelőzés helyzete: Kapitányságunk állományában egy fő megelőzési főelőadó koordinálja a bűn-és baleset-megelőzési feladatokat, amely feladatok végrehajtásában a kapitányság egész hivatásos főként a körzeti megbízotti - állománya aktívan részt vesz. A Balatonfüredi Rendőrkapitányságon első alkalommal a 2001/2002-es tanévben kezdődött el a DADA oktatói munka. A kapitányság illetékességi területén található valamennyi, összesen 8 általános iskola tantervébe beépült mára a megelőzési főeladó által végzett oktatás. A 2012-es évben összesen 131 tanóra keretében valósult meg a program. A 2003/2004-es tanévtől rendszeresen, valamennyi, az illetékességi területünkön lévő középiskola (3) első osztályában tart 3-4 előadásból álló előadássorozatot a megelőzési főelőadó, melynek keretében a büntetőeljárás során a fiatalkorúakra vonatkozók rendelkezésekről, az áldozattá válás lehetséges elkerülési módozatairól, a fiatalkorúak korosztálya által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények fajtáiról, e cselekmények törvényi következményeiről, a kábítószer problémáról, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények törvényi következményeiről szól. A 2006/2007-es tanévtől a kapitányság illetékességi területén található valamennyi középfokú oktatási intézmény kollégiumában elkezdtük oktatni az ELLEN- SZER középiskolás biztonságra nevelő programot. A program azonban így csak a kollégistákhoz jutott el, ezért az iskolákkal egyeztetve a 2007/2008-as tanévtől valamennyi középiskola 9. osztályaiban tananyag az ELLEN-SZER program. A 2012-es évben összesen 36 tanóra keretében valósult meg a program. Kapitányságunk illetékességi területén ez idáig egyetlen óvodában valósult meg az OVIZSARU program. Balatonfüreden a Hunyadi utcában lévő Mesevilág Tagóvoda nagycsoportjában az év során kettő alkalommal tartott kapitányságunk megelőzési főelőadója előadást. A nagy sikerre való tekintettel ki akarjuk terjeszteni a programot további óvodákra is. Ennek érdekében a kapcsolatfelvétel megtörtént az intézményvezetőkkel, akik hasonlóképp gondolkodnak. A család-, gyermek- és ifjúságvédelem szakterület intézményrendszerével több éves partnerségi viszonyt ápolunk. Jelzőrendszeren keresztül napi kapcsolatunk van az illetékességi területünkön lévő általános és középiskolák ifjúságvédelmi felelőseivel, a Gyermekvédelmi Szolgálattal, a Szociális Alapszolgáltatási Központtal. Ennek egyik legfőbb színtere a Balatonfüredi Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága, amelynek tagjaként egész évben aktívan részt vettünk a megelőzési munkában. A Bizottság előtt

12 beszámoltunk a rendőrség család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tárgyú bűnmegelőzési programjainak, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények bűnmegelőzési szempontú elemzésének tapasztalatairól. Droghasználat és kábítószer-bűnözés elleni tevékenységünk során, felkérések alapján prevenciós előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekeztünk az általános és középiskolák diákjai mellett a nyári táborok fiataljait, az egészségnapok, illetve egyéb fórumok résztvevőit a drogmentes életmód irányába befolyásolni. Rendszeresen részt vettünk a balatonfüredi kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein. Kiskorú eltűnése ügyében kettő alkalommal kellett körözést kibocsátani, azonban mindkét esetben egy héten belül előkerült a kiskorú személy. Egyik esetben önként hazatért, a másik esetben a család kutatta fel a kiskorút. Egyikük sérelmére sem valósult meg bűncselekmény elkövetése, továbbá kutatást nem kellett alkalmazni egyik esetben sem. Jellemzően a családból való kitörési szándék volt az ok. A családon belüli erőszak témakörébe sorolható bűncselekmények a Balatonfüredi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett ismert bűnesetek számának kicsivel több, mint 2%-át teszik ki. A vizsgált időszakban, 8 esetben - ebből 2 esetben ugyanazon személlyel szemben - történt ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése. A kiskorú veszélyeztetését jelző adatlapot az intézkedő rendőr minden olyan esetben haladéktalanul kitölti és küldi az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, mikor a családon belüli erőszak kategóriájába tartózó bűncselekmény kapcsán a gyermek jelenlétében történik a jogellenes cselekmény. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat Irodájának munkatársával együttműködve végzi az erőszakos bűncselekmények áldozatainak, és az áldozatok hozzátartozóinak kárenyhítési igényére vonatkozó hatósági teendőkkel kapcsolatos intézkedéseket. Az áldozattá vált emberek részére próbáltunk segíteni oly módon, hogy a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület számára július 1-jétől helyet biztosítottunk, így az Egyesület a Rendőrkapitányságon hetente három alkalommal az ügyfélfogadást tartott. A baleset-megelőzés terén folytattuk az évek óta megrendezendő Már Tudok Biztonságosan Közlekedni baleset-megelőzési vetélkedősorozatunkat, amelyen a kapitányság illetékességi területén lévő összes általános iskola részt vett. A tavasszal induló selejtezők során az iskolák legjobb eredményt elért csapatai vettek részt a Balatonfüreden megrendezendő döntőn. Az ügyességi, valamint elméleti feladatokat tartalmazó versenyt a Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány, valamint helyi vállalkozók, cégek támogatásával rendeztük meg. A versenyben dobogós helyezést elért csapatok valamennyien pénzjutalomban részesültek. A programmal játékos, ügyességi feladatok megoldásával próbáljuk az általános iskolás korosztályt a biztonságos közlekedésre nevelni. A kerékpáros balesetek megelőzése érdekében, az országos szintű Szuperbringa program keretében, - melyben valamennyi a területünkön lévő (8) általános iskola vett részt - a gyermekek oktatásokon vettek részt, amely vizsgával zárult. Sikeres vizsga esetén a diákok Kerékpáros Igazolványt kaptak. A program részeként a Közlekedési Felügyelőség munkatársai a diákok kerékpárjait műszaki megfelelőség szempontjából átvizsgálták, a kifogás alá nem esőket matricával látták el. A hiányosságok pótlása érdekében a szülők figyelmét felhívtuk, hogy a biztonságos közlekedés érdekében szerezzék be a kötelező tartozékokat gyermekük kerékpárjára. A baleset-megelőzés terén folytattuk az Iskola Rendőre programot, melynek köszönhetően a területünkön lévő nyolc általános iskolához és a három középiskolához tartozó iskola-rendőrök az évnyitókon is, osztályfőnöki órákon is jelen voltak, melynek során tájékoztatást adtak a korosztályt érintő baleset-megelőzési információkról, a közlekedés veszélyeiről és a helyes közlekedési magatartásról szeptember 06-án a

13 balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában iskolakezdési előadást tartottunk. Az előadás során a gyerekek szülei a KRESZ szabályok változásáról kaptak tájékoztatást, az első osztályosok számára játékos formában tartottunk baleset-megelőzési előadást a tantermekben. Az iskolákban jól látható helyen elhelyeztük az iskola rendőrök nevét, elérhetőségét. A Balatont megkerülő kerékpár úton, az év folyamán több alkalommal felállított, területünket érintő bringaponton szóróanyagokkal megjelentünk, népszerűsítve ezzel a kapitányság baleset-megelőzési tevékenységét. A megelőző vagyonvédelem középpontjában egyrészt az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények (besurranás, trükkös lopás) megelőzési lehetőségeinek hatékonyabb kiaknázása volt a célunk, kiemelten fontosnak tartottuk az idős, főként egyedül élő emberekkel való törődést, bűnmegelőzési célú tájékoztatását. A kapitányság illetékességi területén található valamennyi bejegyzett nyugdíjas szervezetet a megelőzési főelőadó prevenciós előadás megtartása céljából, a helyileg illetékes körzeti megbízott társaságában felkeresett. Összesen 7 előadást tartott az év során. A megelőzési főelőadó által elkészített hasznos tanácsokat és információkat tartalmazó tájékoztatót (Nyugdíjasok 7 pontja), a körzeti megbízotti állomány által az év folyamán is eljuttattuk az önkormányzatoktól kapott lista alapján - az egyedül élő idős emberek részére. A körzeti megbízottak a működési területükön élő idős embereket visszatérő jelleggel felkeresték, az áldozattá válást elkerülendő tájékoztatást részükre folyamatosan megadták. E célcsoportra fókuszálva a tavalyi évtől 7 orvosi rendelőben, és 1 vasúti váróban is megjelentünk az ott kihelyezett monitorokon, az áldozattá válást elősegítő kisfilmünkkel. A nyári vendégforgalmi szezonra összpontosítva, megelőző vagyonvédelmi tevékenységként immár harmadik alkalommal szerveztük meg, a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye első, második és harmadik évfolyamos rendészeti fakultációs diákjai számára az un. Rendészeti Fakultációs Diákjárőr tábort 2012 nyarán. A 6 hetes gyakorlat során a diákok Balatonfüred városában, az idegenforgalmi időszakban nagy tömegeket vonzó frekventált helyeken (strandok és parkolói, bevásárló központ) teljesítettek 10 fős csoportokban szolgálatot a megelőzési főelőadó, és Balatonfüred-Balatonarács városrész körzeti megbízottja koordinálása és felügyelete mellett. Hétfőtől - vasárnapig délutánonként gyalogosan járőröztek a diákok, akik különféle magyar-német-angol nyelvű prevenciós kiadványok osztásával, valamint hasznos információkkal segítették a honi és a külföldi állampolgárok nyaralását. Részvételükkel jó idő esetén a Kisfaludy-strand parkolójában, valamint a Füred Kemping területén, rossz idő esetén a TESCO üzletközpont területén bűnmegelőzési minicentrumot is működtettünk, ahol az érdeklődőknek hasznos információval szolgálhattak. A diákok a három hét során sok száz, döntően magyar állampolgárnak nyújtottak segítséget, adtak hasznos információt, továbbá több esetben bűncselekmények elkövetését előzték meg azzal, hogy észlelték a nyitva felejtett gépkocsit, a gépkocsi tetején hagyott kézi táskát és figyelmeztették ezzel a nyaralókat értékeik megóvására. Kiemelt feladatként kezeltük az év végi ünnepek időszakában a kereskedelmi egységek, pénzváltók, posták, pénzintézetek, üzemanyagtöltő állomások, stb. sérelmére elkövetett rablások megelőzését, akik részére összeállított tájékoztatót a kapitányság megelőzési főelőadója személyesen juttatta el, továbbá a városban lévő pénzintézetek vezetőinek oktatást tartott a sérelmükre jellemzően elkövethető bűncselekmények témakörében. Ezen kívül a közterületi szolgálat napi tevékenységébe beépítésre került a forgalmas időszakban a pénzintézet környékén történő gyalogos szolgálatellátás is. A kiemelt ünnepekkel kapcsolatos áldozattá válás elkerülését fontosnak tartottuk. A karácsonyi és a húsvéti időszakban, illetve mindenszentekkor a megelőzést hangsúlyozó, figyelemfelhívó híreket jelentettünk meg az írott és elektronikus sajtóban. A Rendőrség Napja alkalmából óvodások számára tartottunk nyílt napot és egyben bemutatót április

14 hónapban, mely során a kicsik megismerkedhettek a rendőrségi járművekkel, a rendőrkutyával és az ujjnyomat vételt is megtapasztalhatták. A tradicionális rajzpályázat eredményhirdetésére is ekkor került sor. Év közben részt vettünk szinte valamennyi városi és községi programon, melynek során baleset- és bűnmegelőzési szóróanyagot osztottunk, kutyás bemutatót tartottunk. A nyári szünet folyamán a városi napközis táborban 3 alkalommal rendőrségi bemutatót tartottunk, mely során a megelőzési főelőadót mindig egyenruhás rendőr segítette. Fontosnak tartjuk a rendőri munkát segítő polgárőrök önzetlen segítését, hiszen nagy szerepük van főként a bűnmegelőzés területén. Polgárőrök számára kettő alkalommal tartottunk oktatást melynek során tevékenységüket érintően, gyakorlatias példákkal készítettük fel őket a jog- és szakszerű szolgálatellátásra. A Rendőrkapitányság szervezésében került sor októberben a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye rendészeti fakultációs képzésében résztvevő tanulói számára az II. Rendészeti Akadályverseny megtartására. A hegyekkel-völgyekkel tarkított 10 km-es útvonalon több előre be nem jelentett akadályt kellett a közel 100 gyermeknek teljesítenie. A többek között lajhármászással, légpuska lövészettel, hegytetőre futással, logikai feladatokkal nehezített versenyt a csapatok nagy lelkesedéssel hajtották végre, melynek fődíja tárgyjutalom volt. A verseny célja a gyermekek egészséges életmódra történő ösztönzése, rendészeti irányú orientálása volt, amit szeretnénk tovább folytatni. 5. A turisztikai idény alakulása Balatonfüreden: A tapasztalataink szerint az évnek ebben az időszakában követik el az ismertté vált bűncselekmények több mint egyharmadát, a Balatonfüredre látogató turisták miatt a lakossága megsokszorozódik, így ez az időszak a Rendőrkapitányság életében is jelentős szerepet tölt be. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva az ismertté vált bűncselekmények száma 9 %-kal csökkent a városban ( ). A városban történt összes bűncselekmény 44 %-át (126) a vagyon elleni bűncselekmények /alkalmi lopás (77), betörés (8), gépkocsi lopás (2), csalás (25)/ tették ki. A hosszú évekig nagy problémát jelentő gépkocsi feltörések számát a tavalyi évben is sikerült nagyon alacsonyan tartanunk (20-16). Az ismertté vált bűncselekmények fennmaradó részét jellemzően a garázdaságok (17), testi sértések (11) és a közlekedési bűncselekmények (28) tették ki. A betöréses lopások (8), gépkocsi lopások (2) száma a tavalyi évben is alacsonyan maradt, rablás bűncselekmény egész évben nem történt Balatonfüreden. A garázdaságok száma (14-17) a városban az előző évekhez hasonlóan alakult, aminek kiváltó oka főként az ittasság volt, és a cselekmények főleg szórakozóhelyekhez voltak köthetők. A garázdaságok elkövetőit az elmúlt évekhez hasonlóan a vizsgált időszakban is nagyon jó százalékban derítettük fel, vagy még a helyszínen elfogtuk, és gyorsított büntetőeljárást, un. bíróság elé állítást kezdeményeztünk velük szemben. Az ittas vezetők száma nőtt, de az ittasan okozott balesetek száma csökkent a nyári időszakban. Halálos baleset az idény során nem történt a városban. A 71. sz. út Balatonfüredre eső forgalma kiegyensúlyozott volt, csak esős időben volt torlódás, de a folyamatos közlekedést a forgalom irányításával meg tudtuk oldani. Ez mindösszesen néhány nap volt a teljes szezonban. A hétvégén sem volt jelentősebb fennakadás, de igyekeztünk motoros rendőröket vezényelni a péntek és vasárnap délutánokra, akik segítették a forgalom folyamatos haladását.

15 Szinte valamennyi péntek és szombat éjszaka közös szolgálatot szerveztünk a polgárőrökkel, akik segítségét a térfigyelő kamerarendszerrel történő megfigyelés során is kamatoztattuk. Bevezettük a kerékpáros és a segédmotor-kerékpáros, kutyás-járőr szolgálatokat is a közterületeken, főleg a városi strandok és a Füred Camping területén a gépkocsi feltörések és strandi lopások megelőzésére. Egyrészt a fokozott ellenőrzések, másrészt az idegenforgalmi szezon megfelelő színvonalú rendőri biztosításához ez évben is igényeltük a Készenléti Rendőrség állományának segítségét. Így elértük azt, hogy közterületi jelenlétünk az előző évekhez képest nem csökkent. A turisztikai idényben nagy leterhelést jelentett a nagyszámú, nagy tömeget vonzó rendezvények biztosítása. A jelentős szórakozni vágyót vonzó Sundance park környezete közbiztonságának fenntartása, a Harley Davidson motoros találkozó, az Anna-bál és kísérő rendezvényei, az augusztus 20-i tűzijáték, a Borhetek, továbbá a számos városi rendezvény biztosítása csak összehangolt tevékenység eredményeképp volt szavatolható. A rendelkezésre álló állományt igyekeztünk a bűnügyi szempontból legveszélyeztetettebb területekre vezényelni. Folyamatos szolgálatot láttunk el a Tagore sétányon, Zákonyi utcában és környékén, rendszeresen járőröztünk a Kisfaludy strand parkolójában, az Annagora Parkban, valamint a Deák Ferenc - Germering és a 71-es út által határolt területeken. Az idegenforgalmi idény bűn- és baleset-megelőzés feladatainak összehangolása érdekében tavaszán is megrendeztük a szezon közbiztonságával kapcsolatos konferenciánkat, melyre a Kistérségi Egyeztető Fórum résztvevőit hívtuk meg. Az értekezleten elemeztük a 2011-es szezon tapasztalatait, valamint a közrend és közbiztonság érdekében szoros együttműködést határoztunk meg. A kapitányság területén és ezen belül Balatonfüreden a kitűzött feladatokat végrehajtottuk, közbiztonsági szempontból is nyugodt szezonról számolhatunk be. A korábbi évekhez hasonlóan, a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos ügyintézés gyors és szakszerű lefolytatása érdekében a tavalyi évben is tolmácsokat foglalkoztattunk. A tolmácsok nagy lelkesedéssel végezték a rájuk bízott feladatokat, elsősorban a feljelentési jegyzőkönyvek és a kihallgatási jegyzőkönyvek felvételénél segédkeztek, de be voltak osztva az idegenforgalmi szempontból frekventál helyeken szolgálatban lévő járőrök mellé is. 6. Együttműködés: A város közbiztonságának minőségét döntően befolyásolja az a körülmény, hogy milyen a rendőri szervek és társszervek, valamint az egyéb állami és civil szervezetek közötti együttműködés. Úgy érzem és a gyakorlat is ezt mutatja, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az illetékességi területünkön működő valamennyi önkormányzattal. A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal szakhatóságaival együttműködésünket folyamatos, egymás munkáját segítő, partneri kapcsolat jellemzi. Kiemelt feladatként kezeltük a polgárőrökkel való szoros és eredményes együttműködést. Területünkön 10 szervezet működik közel 270 fővel. A polgárőrökkel helyi szinten a körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot, heti rendszerességgel tájékoztatják egymást az eseményekről, átadják egymásnak az információkat. A körzeti

16 megbízottakon túl a Körzeti Megbízotti Alosztályvezető és a Rendészeti Osztályvezető is rendszeresen találkozik a szervezetek vezetőivel és értékelik a közös munkát, elemzik az eredményeket. Meggyőződésem, hogy a polgárőrök segítsége nélkül a jelenlegi közbiztonság nem lenne fenntartható, ezért önkéntes és szabadidejüket feláldozó tevékenységüket külön megköszönöm. A Veszprémi Járási Ügyészséggel és Bírósággal a Nyomozó Ügyészséggel folyamatos, egymás munkáját segítő együttműködés biztosítja és segíti elő a jogszerű és hatékony, egyben eredményes bűnüldözést. A rendvédelmi társszervekkel, így a helyi Önkormányzati Tűzoltósággal, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a helyi Polgári Védelemmel, a megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel, a Kormányhivatallal valamint a Vám- és Pénzügyőrség szerveivel való sikeres együttműködésünk jelentősen hozzájárult a közbiztonság fenntartásához. A Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvánnyal a kapcsolatunk harmonikus, közösen és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyek a közbiztonság minél magasabb szintjét hivatottak biztosítani. 7. Összegzés: A bekövetkezett bűncselekmények alakulásának tükrében elmondható, hogy a közterületeken, nyilvános helyeken az idei szezonban is sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági viszonyokat fenntartani, annak ellenére, hogy az élet elleni, erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények növekedtek. Gondolok itt a térségünkre egyáltalán nem jellemző, azonban az idei évben, két esetben is elkövetett élet ellenes bűncselekményre, a megemelkedett garázdaságok számára és az egy esetben elkövetett szemérem elleni erőszakra. Pozitívum az is, hogy nem csak egész évben, de az idegenforgalmi szezonban bekövetkezett bűncselekmények számát is sikerült alacsonyan tartanunk, továbbá a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma idén is alacsony volt, ezen belül halálos kimenetelű nem is történt a városban. Júniustól az üzletekben bevezetett alkoholvásárlási tilalom, a szórakozóhelyek ellenőrzése, és a vagyonőrök alkalmazása pozitív elmozdulást jelentett a közterületi garázdaságok visszaszorításában. A rendőri állomány az idegenforgalommal összefüggő feladatait fegyelmezetten, összehangoltan hajtotta végre, a nagyszámú intézkedés mellett benyújtott panaszok száma elenyésző és megalapozatlan volt. Munkánk elismerését jelzi, hogy a megyei Napló által hagyományosan indított, Legkedveltebb nyaralóhely elnevezésű nem reprezentatív felmérésen közbiztonság kategóriában Balatonfüred város holtversenyben Alsóörssel az első helyezést érte el pozitívan minősítve ezzel az Önkormányzat és a Rendőrkapitányság egész éves tevékenységét. A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseink részben elérték céljukat, mivel halálos baleset a területünkön nem történt, a sérüléses balesetek száma csökkent. A kapitányság fiatal állományának tapasztalatlanságát folyamatos képzéssel, a szakszerű munkavégzésre törekvéssel, a kiválóan teljesítők jutalmazásával, és a következetes fegyelemkezelő tevékenységgel igyekeztünk ellensúlyozni. Kiemelt célként tűztük ki továbbra is a változó jogszabályokhoz, egyéb normákhoz igazodó, az ügyek egyedi sajátosságait figyelembe vevő törvényes, minőségi eljárások folytatását, meglévő eredményeink szinten

17 tartását, a szolgáltatói tevékenységünk érvényesülését, az itt lakó és az ide nyaralni érkező állampolgárok megelégedettségének fokozására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy észrevételeikről, javaslataikról tájékoztassanak bennünket, ezzel is elősegítve munkánk eredményességének, hatékonyságának és ezen keresztül városunk közbiztonságának javítását. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámolóm végén tisztelettel megköszönöm a évben nyújtott sokoldalú segítségüket, mely nagymértékben hozzájárult a város közbiztonságának jelenlegi színvonalához. Biztosítom Önöket, hogy 2013-ban is minden erőnkkel azon leszünk és munkálkodunk, hogy a város lakóinak és a városba látogató valamennyi embernek a lehető legjobb közbiztonságot szolgáltassuk. Balatonfüred, április 10. Regdon László r. alezredes s.k. kapitányságvezető 8. Mellékletek 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet NYOMOZÁS ELRENDELÉSEK SZÁMA A RENDŐRKAPITÁNYSÁGON ÉS AZ IDEGENFORGALMI SZEZONBAN ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA, ORSZÁGOS, MEGYEI, HELYI, BALATONFÜREDI ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA A MEGYE RENDŐRKAPITÁNYSÁGAIN VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA A RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN, BALATONFÜREDEN ERŐSZAKOS ÉS GARÁZDA BŰNCSELEKMÉNYEK A RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN, BALATONFÜREDEN A BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG NYOMOZÁS EREDMÉNYESSÉGE, KAPITÁNYSÁGOK NYOMOZÁSI EREDMÉNYESSÉGEI 7. sz. melléklet SZOLGÁLATOT ELLÁTÓK SZÁMA, ÓRASZÁMA

18 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet A KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI ÁLLOMÁNY FŐBB INTÉZKEDÉSI MUTATÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZLEKEDÉSI BALESETEK SZÁMA A RENDŐRKAPITÁNYSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK SZÁMA. SZABÁLYSÉRTÉSI INTÉZKEDÉSEK FŐBB MUTATÓI 11. sz. melléklet ENGEDÉLYÜGYI ADATOK 12. sz. melléklet ISMERTTÉ VÁLT BŰNELKÖVETŐK MEGOSZLÁSA

19 Nyomozás elrendelések száma a Rendőrkapitányságon és az idegenforgalmi szezonban Évek Rendőrkapitányság Nyári három hónapban Nyár % 44,36 38, ,33 46,6 42,6

20 Ismertté vált bűncselekmények száma Veszprém Megye Rendőrkapitányság összes Balatondfüred város Balatonfüred %-ban

21 ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA A MEGYE RENDŐRKAPITÁNYSÁGAIN Évek Veszprém Pápa Ajka Tapolca Várpalota B.almádi B.füred

22 Vagyon elleni bűncselekmények száma a Vagyon elleni bcs. Lopás Bet.lopás Gépkocsilopás Vagyon elleni bűncselekmények szám Vagyon elleni bcs. Lopás Bet.lopás Gépkocsilopás

23 Szem.szab. korl. int. össz. -ebből elfogás -előállítás -biztonsági intézkedés -elővezetés Szabs. Feljelentés összesen -ittas vez. közig -garázdaság, rendzavarás Helyszínbírság /fő 'HB/1000 Ft Szondahasz. össz. -pozitív Bünt. felj. össz. -ittas vez. bű. A közrendvédelmi és kö

24 Rendőrkapitányság területén történt Összesen könnyű súlyos halálos Balatonfüred be halálos súlyos könnyű összesen

25 Járm A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó szabálysértési eljár év 2008 eljárás 1187 Szabálysértési intézkedések főbb mutatói

26 FEGYVEREK MEGOSZLÁSA TÍPUSUK SZERINT Sörétes Golyós Kisgolyós Marok Gáz-riasztó Flóbert Össz. Term. szem A FEGYVEREK TARTÁSI CÉL SZERINTI MEGOSZLÁSA Természetes személy Vadászat 482 Önvédelem 95 Sport 18 Munkavégzés 40 Céllövészet 39 Egyéb 1 Össz 675 VAGYONŐR ENGEDÉLYÜGY Vagyonőri igazolvány kiadása Vagyonőri igazolvány visszavonása Vagyonőri tevékenységi engedély kiadása visszavonás elutasítás Magánnyomozói tevékenység kiadása Ellenőrzések Szabálysértési eljárás kezdeményezése Felügyeleti bírság kiszabása

27 Ismertté vált bűnelkövetők megoszlása MEGNEVEZÉS Megye összesen Balatonfüred RK Összes bűnelkövető fiatalkorú elkövető ami az össz.%-a gyermekkorú elk ami az össz.%-a 0,2 1 0,5 0

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület 2007. március 29-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Siófok, Sió utca 12-20. Fax: 0684/519-150 Pf.:27 BM: 23/5256 E-mail : siofokrk@somogy.police.hu tel.: 84/519-150 BM: 23/5122 Ügyszám: 14060/225-1/2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról BESZÁMOLÓ Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője 4024 Debrecen,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom:

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom: TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: Jóváhagyom: Dr. Balogh Barnabás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Szám: 13050/427- /2016.ált. Jóváhagyom: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3.

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET BESZÁMOLÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a Balaton Régió köz- és vízbiztonságának alakulásáról Testületünk 2015.

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató BESZÁMOLÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Közterület-felügyelet jogállása, feladatai és illetékességi

Részletesebben

SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó

SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08050/1718 1 /2010. Ált. Jóváhagyom: DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó Sopron Megyei Jogú Város és

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Szeged 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4. Tel: 62/420-528 IRM Tel: 33-14-97 Szám: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL S Z E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Ügyiratszám: 3095- /2011. E l ő t e r j e s z t é s Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató 8. sz. melléklet Ügyféltájékoztató A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek kiemelt állománycsoportjai részére, valamint az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozásának népegészségügyi hatásai

Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozásának népegészségügyi hatásai Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozásának népegészségügyi hatásai Az árusítás időtartamának szabályozása: nemzetközi tapasztalatok és magyarországi kitekintés Németh Zsófia ELTE PPK Addiktológiai Tanszéki

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 Szám: 321- /2005. Ált. Tárgy: A 2005. évi turisztikai idény értékelése Dr. Kovács Lajos Jegyző

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági

Részletesebben

Az ORFK-OBB közlekedésre neveléssel kapcsolatos programjai

Az ORFK-OBB közlekedésre neveléssel kapcsolatos programjai Berzai Zsolt c.r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Az ORFK-OBB közlekedésre neveléssel kapcsolatos programjai Budapest,

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Szám: 29000/105/1270/11/2010. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/1270/11/2010. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről

Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről A háziorvosi ellátás körzete Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községeket foglalja magába. Az ellátást 3 fő végzi: -

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

MUNKATERVE A MÁRTÉLYI POLGÁRŐR, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI 2009.

MUNKATERVE A MÁRTÉLYI POLGÁRŐR, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI 2009. Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély 6636. Mártély, Jókai u. 8. sz. Adószám: 18455 106-1-06 Számlaszám: 5740024810300617 Tel: (62) 228-043 Mobil: (30) 621-6237 E-mail: rozsapolgaror@citromail.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 58 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 34/2010. (III. 29.) ÖKT.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. május 29-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. május 29-i soron következő üléséről 1 03-3/82-6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. május 29-i soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője, Belányi

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. 867-1/2014. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. évi munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya...

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya... HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartói

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám:1054-95/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2008. március 27-én megtartott nyílt üléséről. A Képviselő-testület teljes

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/768/

Részletesebben

A járművezető-képzés feladatai

A járművezető-képzés feladatai Érsek István 2011. december 16. Az Európai Unió közlekedésbiztonsági célkitűzései Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2016. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. MÁRCIUS 23-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTVA: AZ OPSZ 2016. FEBRUÁR 19-EI ELNÖKSÉGI

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2011. július 14. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben