LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról Körlevelek 1/2015. (III. 31.) LÜ h. körlevél a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítésével, valamint a évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletének ellátásával összefüggő ügyészi feladatokról szóló 1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél módosításáról /2015. (III. 31.) főov. körlevél az informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályairól Személyi hírek Kitüntetések Kinevezések Kinevezés módosítások Megbízás Szolgálati viszony megszűnések Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére

2 50 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Utasítások A legfőbb ügyész 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítása az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi érdek-képviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 23/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép, és a tanulmányi szerződés alcím 23/C. -sal egészül ki: 23/B. (1) Képzésben vagy továbbképzésben (a továbbiakban együtt: képzés) való részvétel akkor támogatható, ha a megszerzendő tudás vagy képesítés az ügyészségen hasznosítható. Az ügyészségi alkalmazott a képzésben való részvételhez a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól akkor mentesülhet, és a kiesett időre illetményre abban az esetben jogosult, ha a munkáltató kötelezte a képzésben való részvételre vagy vele tanulmányi szerződést kötött. (2) A tanulmányi szerződésben az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további kedvezmény, így különösen regisztrációs díj, tandíj, vizsgadíj, tankönyv és egyéb oktatási segédlet árának megtérítése, utazási és szállás költség viselése biztosítható. A tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell a tanulmányi támogatás ellenében arányosan teljesítendő kötelezettségeket. (3) A rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítés a) vizsgánként a vizsga napját is beszámítva négy munkanapot, amennyiben egy vizsganapon több vizsgatárgyból kell vizsgázni, vizsgatárgyanként további három munkanapot, b) a záródolgozat vagy diplomamunka elkészítéséhez tíz munkanapot nem haladhatja meg. (4) A rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója lehetőség szerint az ügyészségi alkalmazott kérésének megfelelően köteles biztosítani. Az ügyészségi alkalmazott az oktatási intézmény által kiadott igazolás bemutatásával köteles a munkáltatói jogkör gyakorlóját előzetesen tájékoztatni arról, hogy mely időpontban kell az oktatáson vagy a vizsgán megjelennie. 23/C. (1) A tanulmányi szerződés megkötését a legfőbb ügyész engedélyezi. (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a hozzá érkezett tanulmányi szerződés kötésére irányuló kérelmet egyetértése esetén indokolt javaslattal a szeptemberben induló képzésekre augusztus 15-ig, a februárban induló képzésekre január 15-ig küldi meg a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének. (3) A tanulmányi szerződést a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetője köti meg. (4) A tanulmányi szerződés pénzügyi kötelezettségvállalásnak minősül, a kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi feltételeket a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetője a Gazdasági Főigazgatóság vezetőjével előzetesen egyezteti. (5) A tanulmányi szerződést négy példányban kell elkészíteni, egy-egy példányt az ügyészségi alkalmazott, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály, valamint a Gazdasági Főigazgatóság kap. 2. (1) Ez az utasítás április 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ut. 23/A. -a és az azt megelőző alcím megjelölés. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 51 Körlevelek A legfőbb ügyész helyettes 1/2015. (III. 31.) LÜ h. körlevele a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítésével, valamint a évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletének ellátásával összefüggő ügyészi feladatokról szóló 1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló évi XLVII. törvény, továbbá a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítására figyelemmel a következő körlevelet adom ki: 1. A bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítésével, valamint a évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletének ellátásával összefüggő ügyészi feladatokról szóló 1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél (a továbbiakban: Körl.) melléklete helyébe a Melléklet lép. 2. A Körl. a) 6. pontjában a 3. számú adatlap mellett az 1. számú adatlapot szövegrész helyébe az R. 3. számú adatlapja mellett az R. 1.számú adatlapját, b) 11. pont b) alpontjában az 1. számú adatlapot szövegrész helyébe az R. 1. számú adatlapját szöveg lép. 3. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. Dr. Belovics Ervin s. k., legfőbb ügyész helyettes

4 52 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Melléklet az 1/2015. (III. 31.) LÜ h. körlevélhez Melléklet az 1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevélhez Eljáró hatóság megnevezése: Eljáró hatóság ügyszáma: 1. számú adatlap ADATKÖZLÉS BÜNTETŐELJÁRÁS ÁTTÉTELÉRŐL (MÁS ÜGYÉSZSÉG KIJELÖLÉSÉRŐL) PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 1.1. Személyi azonosító: 1.2. Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap 1.6. Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő 1.9. Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Áttételre került ügy adatai: 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Az eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma: A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 1 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő Áttétel adatai: 4.1. Áttételt elrendelő szerv adatai Az eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma (az áttevő szervnél) Az áttétel elrendelésének kelte: év hó nap 4.2. A továbbiakban eljáró (amely szerv részére az áttételt elrendelték) kódja és megnevezése:... Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... Az eljáró szerv képviselője

6 54 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Eljáró hatóság megnevezése: Eljáró hatóság ügyszáma: 2. számú adatlap ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁS ÁTVÉTELÉRŐL PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 1.1. Személyi azonosító: 1.2. Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap 1.6. Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő 1.9. Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Átvételre került ügy adatai: 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Az átadó szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma az átadó szervnél: A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 2 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő Átvétel adatai: 4.1. Átvevő szerv adatai Az eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma az átvevő szervnél Az átvétel napja: év hó nap Kelt:...,... év... hó... nap. P. H.... Az eljáró szerv képviselője

8 56 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Eljáró hatóság megnevezése: Eljáró hatóság ügyszáma: 3. számú adatlap ADATKÖZLÉS BÜNTETŐELJÁRÁSOK EGY SZEMÉLYT ÉRINTŐ EGYESÍTÉSÉRŐL PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 1.1. Személyi azonosító: 1.2. Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap 1.6. Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő 1.9. Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely:... 2/A. Egyesítésre került ügy adatai: 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 2.3. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 2/B. Egyesítésre került ügy adatai: 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 3 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni. 4 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 2/C. Egyesítésre került ügy adatai: 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 2.3. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 3. Az EGYESÍTETT eljárás adatai: 3.1. Eljáró szerv kódja és megnevezése: Az egyesítést elrendelő határozat száma:... kelte: év hó nap Az egyesített büntetőügy iktatószáma (amin az eljárás továbbfolyik) A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő Kelt:...,... év... hó... nap. P. H.... Az eljáró szerv képviselője 5 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni. 6 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

10 58 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Eljáró hatóság megnevezése: Eljáró hatóság ügyszáma: 4. számú adatlap ADATKÖZLÉS BÜNTETŐELJÁRÁSOK TÖBB SZEMÉLYT ÉRINTŐ EGYESÍTÉSÉRŐL PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 1/A EGYESÍTÉSRE KERÜLT ELJÁRÁS 1.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Egyesítésre került ügy adatai: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 7 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni. 8 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 59 1/B EGYESÍTÉSRE KERÜLT ELJÁRÁS 1.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Egyesítésre került ügy adatai: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 9 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

12 60 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 1/C EGYESÍTÉSRE KERÜLT ELJÁRÁS 1.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Egyesítésre került ügy adatai: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 10 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 61 1/D EGYESÍTÉSRE KERÜLT ELJÁRÁS 1.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Egyesítésre került ügy adatai: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 2. Az EGYESÍTETT eljárás adatai: 2.1. Eljáró szerv kódja és megnevezése: Az egyesítést elrendelő határozat száma:... kelte: év hó nap Az egyesített büntetőügy iktatószáma (amin az eljárás továbbfolyik)... Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... Az eljáró szerv képviselője 11 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

14 62 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Eljáró hatóság megnevezése: Eljáró hatóság ügyszáma: 5. számú adatlap ADATKÖZLÉS BÜNTETŐELJÁRÁSOK EGY SZEMÉLYT ÉRINTŐ ELKÜLÖNÍTÉSÉRŐL PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 1.1. Személyi azonosító: 1.2. Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap 1.6. Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő 1.9. Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Az ELKÜLÖNÍTÉSRŐL HOZOTT DÖNTÉS adatai: 2.1. Eljáró szerv kódja és megnevezése: Az elkülönítés elrendelés határozat száma:... kelte: év hó nap 2/A. Alapügy adatai (amiből elkülönítenek): 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 2.3. A bűncselekmény adatai elkülönítés előtt Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 2.4. Az elkülönítés után alapügyben maradt bűncselekmények Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 12 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 63 2/B. Elkülönített ügy adatai: 2.1. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: : év hó nap 2.3. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... Az eljáró szerv képviselője 13 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

16 64 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Eljáró hatóság megnevezése: Eljáró hatóság ügyszáma: 6. számú adatlap ADATKÖZLÉS BÜNTETŐELJÁRÁSOK TÖBB SZEMÉLYT ÉRINTŐ ELKÜLÖNÍTÉSÉRŐL PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 1. Az ELKÜLÖNÍTÉSRŐL HOZOTT DÖNTÉS adatai: 1.1. Eljáró szerv kódja és megnevezése: Az elkülönítést elrendelő határozat száma:... kelte: év hó nap 2. Alapügy adatai (amiből elkülönítenek): 2.1. Megalapozott gyanú adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A büntetőeljárás megindításának időpontja: év hó nap 2.2. Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap 2.3. Bírósági ügyszám:... 3/A AZ ELKÜLÖNÍTÉSRE KERÜLT ÜGY ADATAI 3.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Az ügy adatai elkülönítés után: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap Bíróság ügyszáma: Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

17 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 3/B AZ ELKÜLÖNÍTÉSRE KERÜLT ÜGY ADATAI 3.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Az ügy adatai elkülönítés után: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap Bíróság ügyszáma: A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő 15 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

18 66 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 3/C AZ ELKÜLÖNÍTÉSRE KERÜLT ÜGY ADATAI 3.1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) Személyi azonosító: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Előző születési családi és utónév: Születési hely:... és idő: év hó nap Anyja születési családi és utóneve: Anyja előző születési családi és utóneve: Neme: férfi nő Állampolgárság:... Előző állampolgárság: Lakóhely: Előző lakóhely: Az ügy adatai elkülönítés után: Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) Eljáró szerv kódja és megnevezése: A büntetőügy iktatószáma A megalapozott gyanú közlésének időpontja: év hó nap Vádemelés adatai (kitöltése kizárólag bírósági ügyszakban kötelező) Ügyészség kódja és megnevezése Vádirat száma:... Vádemelés időpontja: év hó nap Bíróság ügyszáma: A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség hely idő Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... Az eljáró szerv képviselője 16 Csak ügyészségi nyomozás esetén kell kitölteni.

19 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 67 Az Informatikai Főosztály vezetőjének 3/2015. (III. 31.) főov. körlevele az informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályairól A számítógépes igazgatási ügyvitelről szóló 26/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 2. -ában foglalt felhatalmazás alapján az informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályaira a következő körlevelet adom ki: Az igazgatási ügyek fogalma, az igazgatási irat- és ügykezelés szervezete 1. a) Igazgatási ügyként kell kezelni azokat az ügyeket, melyek az ügyészség vezetésével, működésével kapcsolatosak és más szakmai vagy funkcionális ügykezelés hatálya alá nem tartoznak. b) A központosított küldeménykezelési feladatokat a Legfőbb Ügyészségen a c) pontban meghatározott eltéréssel a Központi Igazgatási és Minősített Adatot Kezelő Iroda látja el. c) Az igazgatási ügyekkel kapcsolatos küldemény- és ügykezelési feladatokat az Informatikai Főosztályon az Informatikai Minősített Adat- és Ügykezelő Iroda látja el. d) Az igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügykezelési feladatokat a Legfőbb Ügyészség valamennyi főosztálya és önálló osztálya önállóan végzi. A szervezeti egység vezetője gondoskodik az igazgatási feladatokat ellátó ügyészségi alkalmazottak kijelöléséről, valamint az irat- és ügykezelési tevékenységük irányításáról. e) Az igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügykezelési feladatokat ea) a fellebbviteli főügyészségeken, a megyei (Fővárosi) főügyészségeken, a járási és járási szintű (a továbbiakban együtt: járási) ügyészségeken, a Központi Nyomozó Főügyészségen és regionális osztályain, valamint eb) az Országos Kriminológiai Intézetben az erre a feladatra kijelölt szervezeti egység vagy személy látja el. f) Az igazgatási ügyek papíralapú iratait az ügyészség egyéb irataitól elkülönítve kell kezelni. Igazgatási ügycsoportok 2. a) Az igazgatási ügyeket tárgyuk szerint különböző ügycsoportokba kell sorolni, és ügycsoportonként kell kezelni. b) Az ügycsoportok meghatározására állandó főügycsoportok és ezen belül ügycsoportok szolgálnak. Az ügycsoportok további alcsoportokra bontottak. c) A főügycsoportok egymás után következő római számjeggyel jelöltek. A főügycsoportokon belül alakított ügycsoportok az ABC egymás után következő nagybetűjével, míg az alcsoportok 1-től kezdődő arab számmal jelöltek. d) Az igazgatási ügyek főcsoport-beosztását az 1-5. melléklet tartalmazza. Az iktatószám képzése 3. a) Az ügyiratot (ügy) az iktatókönyv azonosítója, az ügyszám és az évszám azonosítja. Az iktatókönyv azonosítót és az ügyszámot // jel választja el egymástól. Az ügyszámot és az évszámot / jel választja el egymástól. b) Az iratot az iktatószám azonosítja, melynek elemei sorrendben az iktatókönyv azonosítója, az ügyszám, az alszám és az évszám. Az iktatószámban az iktatókönyv azonosítót és az ügyszámot // jel választja el egymástól. Az ügyszámot és az alszámot - jel, míg az alszámot és az évszámot / jel választja el egymástól. c) Egy alszám alá egyidejűleg egy irat típusú dokumentum és ahhoz korlátlan számú melléklet típusú dokumentum kerülhet iktatásra.

20 68 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Az iratkezelés informatikai támogatása 4. a) Az igazgatási ügyekhez kapcsolódó irat- és ügykezelési feladatokat az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer (a továbbiakban: eir) alkalmazásával kell végezni. b) Az eir igazgatási ügyekhez kapcsolódó felhasználói kézikönyvét a 6. melléklet tartalmazza, amit az érintettek közvetlenül kapnak kézhez. Záró rendelkezések 5. a) Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. b) A főügyészségek rendszergazdáinak bevonásával a január 1. napját megelőzően használt igazgatási ügyviteli rendszerben kezelt iktatókönyveket december 31. napjának megfelelő állapotban le kell zárni. A lezárt állományok archiválásáról és megőrzéséről intézkedni kell. c) A január 1. napját megelőzően használt igazgatási ügyviteli rendszer január 1. napját követően előzménykutatási céllal használható. Amennyiben a január 1. napját megelőzően iktatott ügyirat helye az ügyfeldolgozás során megváltozik, a programban az ügyirat helyének megváltozása rögzíthető. d) A január 1. napja után iktatott ügyeket, iratokat az időrendi és szám sorrend megtartásával át kell iktatni az adott szervezeti egység eir-ben évre megnyitott iktatókönyvébe. e) A számítógépes igazgatási ügyvitel szabályairól szóló 11/2003. (ÜK. 12.) LÜ főov. körlevelet visszavonom. Dr. Nagy Tibor s. k., főosztályvezető ügyész 1. melléklet a 3/2015. (III. 31.) főov. körlevélhez I. Irányító intézkedések Az igazgatási ügyek főügycsoport beosztása a Legfőbb Ügyészségen A) A legfőbb ügyész és a Legfőbb Ügyészség irányító intézkedései, szabályzatai A) 1. A legfőbb ügyész utasításai A) 2. A legfőbb ügyész körlevelei A) 3. A legfőbb ügyész helyetteseinek körlevelei A) 4. A szervezeti egységek vezetőinek körlevelei A) 5. Belső szabályzat B) A fellebbviteli főügyész, valamint a főügyészek körlevelei B) 1. Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség B) 2. Pécsi Fellebbviteli Főügyészség B) 3. Szegedi Fellebbviteli Főügyészség B) 4. Debreceni Fellebbviteli Főügyészség B) 5. Győri Fellebbviteli Főügyészség B) 6. Fővárosi Főügyészség B) 7. Baranya Megyei Főügyészség B) 8. Bács-Kiskun Megyei Főügyészség B) 9. Békés Megyei Főügyészség B) 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség B) 11. Csongrád Megyei Főügyészség B) 12. Fejér Megyei Főügyészség

21 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 69 B) 13. Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség B) 14. Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség B) 15. Heves Megyei Főügyészség B) 16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség B) 17. Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség B) 18. Nógrád Megyei Főügyészség B) 19. Pest Megyei Főügyészség B) 20. Somogy Megyei Főügyészség B) 21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség B) 22. Tolna Megyei Főügyészség B) 23. Vas Megyei Főügyészség B) 24. Veszprém Megyei Főügyészség B) 25. Zala Megyei Főügyészség B) 26. Központi Nyomozó Főügyészség C) A Legfőbb Ügyészség jogszabály-alkotási előterjesztései C) 1. A Legfőbb Ügyészség által készített törvényjavaslatok C) 2. A Legfőbb Ügyészség által a Köztársaság elnökének tett előterjesztések C) 3. Egyéb jogszabály-alkotási előterjesztések II. Vizsgálati tervek A) A Legfőbb Ügyészség vizsgálati terve B) A Legfőbb Ügyészség által a vizsgálati terven kívül megszabott feladatok szempontjai, a fellebbviteli főügyészségek és a főügyészségek összefoglaló jelentései, a Legfőbb Ügyészség összesítő jelentése III. Egyéb jelentések A) Meghatározott témában jelentéskérés az alárendelt ügyészi szervektől B) A fellebbviteli főügyészségek és a főügyészségek egyéb jelentései, tájékoztatói C) Rendkívüli események jelentése IV. Értekezletek A) Országos vezetői értekezletek A) 1. Országos vezetői értekezletek A) 2. Szakági vezetői értekezletek A) 3. Egyéb értekezletek B) A fellebbviteli főügyészségek és a főügyészségek értekezletei C) Minisztériumok értekezletei D) Egyéb szervezetek értekezletei D) 1. OBT ülések D) 2. Közbeszerzési Tanács ülései D) 3. Egyéb E) Értekezletek a Kúrián F) Legfőbb ügyészségi értekezletek G) Egyéb értekezlet

22 70 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám V. Alkotmánybírósággal, minisztériumokkal, központi hatáskörű szervekkel kapcsolatos ügyek A) A legfőbb ügyész tevékenysége az Alkotmánybíróságnál B) Más szervek jogszabálytervezeteinek véleményezése C) Központi szervektől érkező egyéb megkeresések és iratváltások D) A Legfőbb Ügyészség részvétele (képviselete) országos bizottságokban VI. Tájékoztatási és sajtóügyek A) A Legfőbb Ügyészség által tartott sajtótájékoztatók B) Egyéb sajtótájékoztatók C) Egyéb sajtóügyek D) Sajtószóvivői jelentések VII. Biztonságtechnikai ügyek A) Vagyonvédelem és biztonság A) 1. Honvédelmi ügyek A) 2. Nemzetbiztonsági ügyek A) 3. Rendészeti ügyek A) 4. Rendvédelmi ügyek A) 5. Tűz- és munkavédelmi ügyek B) Adatvédelem B) 1. Adatvédelmi ügyek B) 2. Informatikai biztonsági ügyek B) 3. Titokvédelmi ügyek VIII. Számítástechnikai, ügyviteli és statisztikai ügyek, információk A) Számítástechnikai beruházások, fejlesztések A) 1. Épület A) 2. Legfőbb ügyészségi számítógépek A) 3. Területi ügyészségek számítástechnikai beruházásai, fejlesztései, számítógépei B) Számítógépközpont működésével és fenntartásával kapcsolatos ügyek B) 1. Berendezéssel, felszereléssel kapcsolatos ügyek B) 2. A működéssel és a fenntartással kapcsolatos ügyek B) 3. Területi ügyészségek számítástechnika-alkalmazásával, működésével és fenntartásával kapcsolatos ügyek C) Számítástechnikai bázisú ügyészségi információs rendszerek C) 1. Büntetőjogi ügyvitel információs rendszere C) 2. Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere C) 3. Személyügyi nyilvántartási rendszer C) 4. Illetmény számfejtési rendszer C) 5. Az Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatainak (ENyÜBS) továbbfeldolgozása C) 6. Közjogi tevékenység információs rendszere C) 7. Egyéb számítógépes információs rendszerek C) 8. Elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer (eir) D) Számítógépes célfeldolgozásokkal tudományos kutatások, munkatervi vizsgálatok stb. kapcsolatos ügyek E) Számítástechnikai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek F) Statisztikai tájékoztatók és azok elosztása F) 1. Bűnözési tájékoztatók F) 2. Bűnüldözési tájékoztatók

23 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 71 F) 3. Közjogi tájékoztatók F) 4. Ügyforgalmi tájékoztatók F) 5. Egyéb statisztikai tájékoztatók F) 6. Egyéb statisztikai információk G) Ügyviteli kérdések H) Statisztikai és ügyviteli vizsgálatok I) Más szervek statisztikai tárgyú ügyei J) Statisztikai és ügyviteli vizsgák K) Területi ügyészségek statisztikai adatgyűjtései és adatfeldolgozásai IX. Nemzetközi kapcsolatok A) Nemzetközi szervezetek A) 1. Európa Tanács A) 2. ENSZ A) 3. Egyéb B) Európai Unió B) 1. EUROJUST B) 2. Európai Igazságügyi Hálózat B) 3. Hazai koordináció B) 4. Egyéb C) Kétoldalú kapcsolatok D) Regionális kapcsolatok E) Nemzetközi szerződések és nemzetközi vonatkozású jogszabályok véleményezése F) Legfőbb ügyész, legfőbb ügyész helyettesek nemzetközi tevékenysége G) Legfőbb ügyészi, legfőbb ügyész helyettesi hivatalos látogatások és fogadások, protokoll-levelezés H) Vezetői hivatalos utazások I) Tanulmányutak, csereprogramok és szemináriumok J) Nemzetközi jogsegélyügyek K) Támogatási programok L) Külföldre irányuló dokumentáció és kommunikáció M) Egyéb X. Vegyes ügyek A) Tanfolyamok és szakmai konferenciák B) Vezetői ügykörök átadása C) Elfogultsági bejelentések D) Selejtezés (könyvtári és irat) E) Könyvtári ügyek F) Fordítások G) Szakértői ügyek H) Legfőbb Ügyészség panasziroda jelentései és egyéb ügyei I) Személyes adat iránti kérelem J) Közérdekű adat iránti kérelem K) A Legfőbb Ügyészség hivatalos kiadványai L) Egyéb vegyes ügyek E) Az ügyészség működésével kapcsolatos nem eljárásjogi panaszok és közérdekű bejelentések

24 72 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám XI. Legfőbb ügyészi beszámolók, tájékoztatók A) Legfőbb ügyész beszámolói az Országgyűlés plenáris ülésén B) Legfőbb ügyész beszámolói az országgyűlési bizottságoknál C) Legfőbb ügyész egyéb tájékoztatói XII. Ellenőrzési ügyek A) Éves ellenőrzési terv B) Az ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatok szempontjai, az ellenőrzésekről készített jelentések C) Ellenőrzési terven felül végzendő vizsgálatok 2. melléklet a 3/2015. (III. 31.) főov. körlevélhez I. Irányító intézkedések Az igazgatási ügyek főügycsoport beosztása a fellebbviteli főügyészségeken A) A legfőbb ügyész utasításai és körlevelei, valamint a legfőbb ügyész helyetteseinek körlevelei B) A Legfőbb Ügyészség főosztályvezetőinek és önálló osztályvezetőinek körlevelei C) A fellebbviteli főügyész irányító intézkedései (körlevelek) II. Vizsgálati tervek A) A Legfőbb Ügyészség vizsgálati terve B) A fellebbviteli főügyészség vizsgálati terve, az arra tett észrevételek és a vizsgálati terv esetleges módosításai C) A Legfőbb Ügyészség által megszabott vizsgálatok összefoglaló jelentései D) A fellebbviteli főügyészség által megszabott vizsgálatok összefoglaló jelentései III. Értekezletek A) Hivatali értekezletek, eligazítások B) Bírósági értekezletek C) Egyéb szervek által szervezett értekezletek IV. Általános jellegű, több szakterület, szakág ügykörét érintő iratváltások elvi, gyakorlati és egyéb kérdésekben V. Ügyviteli, statisztikai és számítástechnika-alkalmazási ügyek A) Ügyviteli ügyek B) Statisztikai ügyek C) Számítástechnika-alkalmazási ügyek

25 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 73 VI. Vegyes ügyek A) Vezetői ügykörök átadása B) Elfogultsági bejelentések C) Személyzeti és tanulmányi ügyek D) Selejtezés E) A fellebbviteli főügyészség könyvbeszerzései F) Sajtóügyek G) Szakértői ügyek H) Ügyvédi ügyek I) Személyes adat iránti kérelem J) Közérdekű adat iránti kérelem K) Külföldi utazásokról készült beszámolók, tájékoztatók és tapasztalatcserék L) Egyéb vegyes ügyek 3. melléklet a 3/2015. (III. 31.) főov. körlevélhez I. Irányító intézkedések Az igazgatási ügyek főügycsoport beosztása a főügyészségeken A) A legfőbb ügyész utasításai és körlevelei, valamint a legfőbb ügyész helyetteseinek körlevelei B) A Legfőbb Ügyészség főosztályvezetőinek és önálló osztályvezetőinek körlevelei C) A főügyész irányító intézkedései (körlevelek) II. Vizsgálati tervek A) A Legfőbb Ügyészség vizsgálati terve B) A főügyészség vizsgálati terve, az arra tett észrevételek és a vizsgálati terv esetleges módosításai C) A Legfőbb Ügyészség által megszabott vizsgálatok összefoglaló jelentései D) A főügyészség által megszabott vizsgálatok összefoglaló jelentései E) A regionális osztályok, a járási ügyészségek vizsgálati szempontjai és összefoglaló jelentései III. Értekezletek A) Hivatali értekezletek, eligazítások B) Nyomozó hatóságok értekezletei C) Bírósági értekezletek D) Egyéb szervek által szervezett értekezletek IV. Általános jellegű több szakterület, szakág ügykörét érintő iratváltások elvi, gyakorlati és egyéb kérdésekben

26 74 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám V. Ügyviteli, statisztikai és számítástechnika-alkalmazási ügyek A) Ügyviteli ügyek B) Statisztikai ügyek C) Számítástechnika-alkalmazási ügyek VI. Vegyes ügyek A) Vezetői ügykörök átadása B) Elfogultsági bejelentések C) Személyzeti és tanulmányi ügyek D) Selejtezés E) Könyvbeszerzések F) Sajtóügyek G) Szakértői ügyek H) Ügyvédi ügyek I) Személyes adat iránti kérelem J) Közérdekű adat iránti kérelem K) Külföldi utazásokról készült beszámolók, tájékoztatók és tapasztalatcserék L) Egyéb vegyes ügyek 4. melléklet a 3/2015. (III. 31.) főov. körlevélhez I. Irányító intézkedések Az igazgatási ügyek főügycsoport beosztása a regionális osztályokon és a járási ügyészségeken A) A legfőbb ügyész utasításai és körlevelei, valamint a legfőbb ügyész helyetteseinek körlevelei B) A Legfőbb Ügyészség főosztályvezetőinek és önálló osztályvezetőinek körlevelei C) A főügyész irányító intézkedései (körlevelek) II. Vizsgálati tervek A) A főügyészség vizsgálati terve, az arra tett észrevételek és a vizsgálati terv esetleges módosításai B) A járási ügyészség vizsgálati tervei és az azokra tett észrevételek C) A főügyészség által megszabott vizsgálatok összefoglaló jelentései D) A regionális osztályok és a járási ügyészségek vizsgálati szempontjai, valamint összefoglaló jelentései III. Értekezletek A) Hivatali értekezletek, eligazítások B) Egyéb szervek által szervezett értekezletek IV. Általános jellegű vagy több szakterület, szakág ügykörét érintő iratváltások elvi, gyakorlati és egyéb kérdésekben

27 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 75 V. Ügyviteli, statisztikai és számítástechnika-alkalmazási ügyek A) Ügyviteli ügyek B) Statisztikai ügyek C) Számítástechnika-alkalmazási ügyek VI. Vegyes ügyek A) Vezetői ügykörök átadása B) Elfogultsági bejelentések C) Személyzeti és tanulmányi ügyek D) Selejtezés E) Sajtóügyek F) Személyes adat iránti kérelem G) Közérdekű adat iránti kérelem H) Külföldi utazásokról készült beszámolók, tájékoztatók és tapasztalatcserék I) Pénzügyi és gazdasági ügyek J) Egyéb vegyes ügyek 5. melléklet a 3/2015. (III. 31.) főov. körlevélhez I. Vezetési, személyügyi, továbbképzési ügyek Az igazgatási ügyek főügycsoport beosztása az Országos Kriminológiai Intézetben A) Igazgatói, igazgató helyettesi levelezés B) Személyügyi (bért érintő, kitüntetés, jutalom, fegyelmi) levelezés C) Továbbképzés D) Szakmai értekezletek, konferenciák tartása és ezekre meghívások E) Külföldi levelezés F) Igazgatási tevékenység (felvétel, szabadság, tájékoztatók, kiküldetés, szakmai gyakorlat) G) Véleményezések, értelmezések H) Jogszabály, és más tervezetek észrevételezése I) Értekezletek anyagai J) Selejtezési jegyzőkönyvek II. Költségvetési és Gazdálkodási ügyintézés A) Megrendelések, árajánlatok, kapcsolódó levelezések B) Pályázatok, terven kívüli kutatások, együttműködéssel kapcsolatos levelezés C) Költségtérítés, anyagigénylés D) Ellenőrzési munkaterv, éves beszámoló, jelentések E) Számviteli bizonylatok (könyvviteli elszámoláshoz) F) Költségvetési beszámolók G) Készpénzfelvételi utalvány tőszelvénye H) Kiadási és bevételi pénztárbizonylat tőszelvényei

28 76 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám III. Egyéb ügyiratok A) Tudományos Tanács anyagai B) Intézet munkaterve, beszámolók C) Igazgatói, igazgató helyettesi belső utasítások, szabályzatok, levelek D) Kutatási és vizsgálati szempontok és összefoglaló anyagok E) Ügyészségi kapcsolatok, levelezések, kapcsolódó igazgatási ügyek F) Konferenciák anyagai G) Kapcsolat más szervekkel H) Bel- és külföldi tanulmányutak, csereprogramok és szemináriumok iratai I) Egyéb igazgatási ügyek Személyi hírek Kitüntetések Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából dr. Sipos László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészhelyettesnek és Jánoshegyi István főtanácsos, legfőbb ügyészségi ügyészségi megbízott, műszaki igazgatónak Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat); dr. Németh Zoltán címzetes főügyészségi ügyész, budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi ügyészségi ügyésznek Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozott.

29 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 77 Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Bóna Gyula mb. Nógrád megyei főügyészt szolgálati helyén főügyésszé; Horváth Nándor szakmai főtanácsadó, ügyészségi megbízott, mb. gazdasági főigazgatót szolgálati helyén gazdasági főigazgatóvá; dr. Bodnár Judit főügyészségi ügyész, mb. budapesti VI. és VII., dr. Kapronyi Ferenc Kristóf mb. budapesti XI. és XXII. kerületi vezető ügyészeket szolgálati helyükön vezető ügyésszé; dr. Kelecsényi Mónika Klára mb. budapesti I. és XII., dr. Pap Balázs mb. budapesti V. és XIII. kerületi vezetőhelyettes ügyészeket szolgálati helyükön vezetőhelyettes ügyésszé; dr. Szántai Sándor mb. Hajdú-Bihar megyei főügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén az Általános Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Csoport főügyészségi csoportvezető ügyészévé; dr. Fialka Orsolya mb. budakörnyéki járási ügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport csoportvezető ügyészévé; dr. Szulics Kitti budakörnyéki járási ügyészségi alügyészt szolgálati helyén ügyésszé; dr. Bereczki Brigitta keszthelyi és dr. Fekete Krisztina gödöllői járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön, Csehné dr. Garay Alexandra szolnoki és dr. Walter Ákos jászberényi járási ügyészségi fogalmazókat a Szolnoki és a Jászberényi Járási Ügyészséghez alügyésszé. Kinevezés módosítások A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Gellén Krisztina Hajdú-Bihar megyei főügyészségi csoportvezető ügyészt és dr. Pappné dr. Jenei Andrea a Fővárosi Főügyészséghez kirendelt budapesti VIII. kerületi ügyészségi ügyészt a Fővárosi Főügyészséghez, főügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Farkas Kinga kaposvári járási ügyészségi alügyészt a Dombóvári és a Tamási Járási Ügyészséghez; dr. Király Gábor András kőszegi járási ügyészségi fogalmazót a Vas Megyei Főügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte alügyésszé; Szabó Ildikó Zala megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat fővárosi kerületi ügyészséghez.

30 78 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Megbízás A legfőbb ügyész megbízta dr. Beregszászi Gizella legfőbb ügyészségi ügyészt szolgálati helyén, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán az Elvi Ügyek Osztályának Tárgyalást Segítő Csoportjában a csoportvezető ügyészi feladatok ellátásával. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Hajdu Magdolna Éva legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyésznek évi szeptember hó 4. napjával, Hajbáné dr. Deák Andrea Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségi ügyésznek évi április hó 26. napjával, dr. Kálmánczi Antal János főhadnagy, központi nyomozó főügyészségi katonai ügyésznek évi április hó 1. napjával, Orbán Ildikó budapesti VIII. kerületi ügyészségi ügyészségi megbízottnak évi október hó 31. napjával, Petre Péter legfőbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak évi február hó 20. napjával. Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségre közérdekvédelmi szakterületi fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség Zseblopási Büntető Ügyek Csoportjába csoportvezető ügyészi, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Költségvetési, Gazdasági és Kiemelt Jelentőségű Büntetőügyek Csoportjába csoportvezető ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg.

31 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 79 A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi álláshely, valamint a vezetőhelyettes ügyészi álláshelyek esetében a kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi álláshely esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves közérdekvédelmi szakterületen szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálása során előnyt jelent a másodfokú közérdekvédelmi ügyek bírósági ügyintézésében szerzett gyakorlat. A vezetőhelyettes ügyészi és a csoportvezető ügyészi álláshelyek esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Költségvetési, Gazdasági és Kiemelt Jelentőségű Büntetőügyek Csoportjának csoportvezető ügyészi álláshelyére pályázók közül a pályázat elbírálása során előnyt élvez az a jelölt, aki gazdasági büntetőjogi szakjogászi képzettséggel rendelkezik. Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá nem tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytat.

32 80 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot az említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban) a fellebbviteli osztályvezető ügyészi álláshely esetében a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségre (6720 Szeged, Vörösmarty u. 5.) április 30-án 15 óráig, a fővárosi kerületi ügyészségi álláshelyek esetében a Fővárosi Főügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) április 16-án 15 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet fővárosi kerületi ügyészségre a fővárosi főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre nyolc büntetőjogi szakági, a Pécsi Járási Ügyészségre és a Siklósi Járási Ügyészségre a Baranya megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre kettő büntetőjogi szakági, a Pécsi Járási Ügyészségre és a Szigetvári Járási Ügyészségre a Baranya megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Kiskőrösi Járási Ügyészségre és a Kalocsai Járási Ügyészségre a Bács-Kiskun megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági,

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl A Kormány a központi államigazgatási szervekrl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: / 2011-0981 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Debreceni Javítóintézete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Hatályos: 2011. április 01-től 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A javítóintézet

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2731 28/2013. (IV. 30.) HM

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/10. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK/4 AJÁNLÁS/22 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /68 HATÁROZATOK/61

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/10. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK/4 AJÁNLÁS/22 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /68 HATÁROZATOK/61 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /4 UTASÍTÁSOK/4 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás az

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 5/2008. BJE jogegységi határozat... 146 Áthelyezések... 151 Szolgálati

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8 2016/1. SZÁM 2016/1. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 1. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI UTASÍTÁSOK 8 1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. Szám: 19643/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. Telefon:06-22/460-958 E-mail: mvovoda@gmail.com OM azonosító:030016 Adatkezelési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat melléklete 1. Általános

Részletesebben

Tolna Megyei Kormányhivatal HÍRLEVÉL. 2011. évi 2. szám (május)

Tolna Megyei Kormányhivatal HÍRLEVÉL. 2011. évi 2. szám (május) Tolna Megyei Kormányhivatal HÍRLEVÉL 2011. évi 2. szám (május) T A R T A L O M J E G Y Z É K ELŐSZÓ... 2 I. FEJEZET: A TÖRZSHIVATAL SZAKMAI TÁJÉKOZATÓI... 3 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Debreceni Javítóintézete és az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E Iktatószám: H-KOR/80-4/2011. A HEVES MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév Pályázati felhívás és működési szabályzat Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014 tanév Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013.(II.25)

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 83 kisdoboz 21 kötet Kötetek: 0,90 ifm Iratok: 10,37

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 35. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 35. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 35. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 19., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2013. (VII. 19.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6192 22/2013. (VII. 19.) KIM

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1) A szabályzat célja, hogy meghatározza Nepomuki

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, mint megbízó

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

A forgalomszámlálás aktuális kérdései

A forgalomszámlálás aktuális kérdései A forgalomszámlálás aktuális kérdései Cseffalvay Mária tudományos munkatárs KTI Nonprofit Kft A közlekedésbiztonság aktuális kérdései KTE-KTI Szakmai Roadshow 2014 Pécs, 2014. április 3. 1988. évi I. sz.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól I. Az ügyintézés és az iratkezelés általános szabályai 1. Az iskolához postai úton vagy más módon érkező iratot az erre kijelölt

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

(a továbbiakban: Szabályzat)

(a továbbiakban: Szabályzat) ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYZAT a kereskedelmi és iparkamaráknál vezetett nyilvántartások egységes rendszeréről, az adatgyűjtés, az adatkezelés és az adatvédelem szabályairól (a továbbiakban: Szabályzat) A Magyar

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15. Adatkezelési szabályzat

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15. Adatkezelési szabályzat Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15. 2009. szeptember 1. unk jogszabályi alapja és célja Az intézményünkben folyó adatkezelés

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Összefoglaló az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet soron következő tervezett módosításáról

Összefoglaló az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet soron következő tervezett módosításáról Összefoglaló az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet soron következő tervezett módosításáról A tárca közvetlen célja egyrészt a választható érettségi

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

14. Tétel: e) A selejtezési jegyzőkönyv: a) Archiválás fogalma: b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: f) A levéltár értesítése: c) Őrzési idő:

14. Tétel: e) A selejtezési jegyzőkönyv: a) Archiválás fogalma: b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: f) A levéltár értesítése: c) Őrzési idő: 14. Tétel: a) Archiválás fogalma: elektronikus úton rögzített adatokról félévente és évente legalább két példányban külső adathordozóra másolatot kell készíteni a másolatok egy példányát az ügyészségi

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek 183. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXXIV. törvény A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Az SZMSZ 5. számú melléklete II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Adatkezelési Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013 szeptember 01. Tartalom

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben