Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:"

Átírás

1 Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1

2 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek a FT Projektprogramban...4 A Biztonságos Biogáz termelés alapja...4 Mezőgazdaság...5 Háztáji...5 Földművelés...6 Öntözés...6 Trágya...7 Üvegház...7 Erdőtelepítés - fásítás...7 Települési hulladékkezelés...8 Villamos-energia...8 Hő-energia...9 Irányvonalak...9 Közműrendszerek...10 Fogyasztói energiakorszerűsítés...10 Vállalkozó intézmények, infrastruktúra...11 Karbon kredit...11 A projektkörnyezetet röviden...11 Input azaz ahonnan a biomassza, mint nyersanyag származik) környezet:...11 Megújuló energia környezet:...11 Output környezet:...12 Motiváció...12 Feladatok...15 Biogáz üzem...17 Nyersanyag/alapanyag:...17 Termelés/felhasználás...17 Maradvány/eredmény...17 Termény, és termékkereskedelem Elektromos áram...19 Biotrágya...19 Élelmiszer, húskészítmények...19 Fa és erdő...19 Szerkezeti ábra a fenntartható üzemmenetről...20 Összefoglalva...21 Swott analízis

3 Összefoglalva A Faluprogram olyan, részben közösségi, részben magángazdálkodó rendszerek, harmonikus, és fenntartható szinergiája, mely révén jelentős számú munkahely jön létre, évtizedek óta hátrányosnak tekintett régiókban, és térségekben. A program a háztáji, és közösségi agrármodelleket összegzi, azokat tartalom vezérli, piacokat nyit és lát el, kezeli a pénzeszközök követelményrendszerét, ugyanakkor hatékonyan képviseli a lokális közösség érdekeket. A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt. Magyarországon a leszakadó kistelepülések száma évről évre növekszik, a lakosság elvándorol, a mezőgazdaságban egyre kevesebben dolgoznak, és mintegy hárommillió ember megélhetése került veszélybe, mert nincs olyan rendezői elv, ami képes lenne a hazai vidék, nyújtotta lehetőségek kiaknázására. Az FT projekt egy olyan diverzitív rendszer, mely kész és képes, kis befektetéssel, egy-egy vidéki falut a szó legelemibb értelmében pénzgyárrá tenni, rövid 3-5 éves időszak alatt, ha és amennyiben a törvénykezés kiszámíthatatlan gépezete ezt nem akadályozza a továbbiakban is. Átfogó cél Az eredményt tekintve az, az elvárás, hogy egyetlen eljárással, a településen élők költségeit csökkentsük, vagyonukat gyarapítsuk, ezzel a napi megélhetésre szánt költségkereteket növelve, illetve olyan rendszereket alkossunk, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fogyasztó a megvalósítás menetében létrejövő, az átfogó infrastruktúra átépítés, illetve az ezzel párhuzamosan indított mezőgazdasági, ipari, energetikai rendszerek üzemeltetése menetében munkához jusson, amivel létbiztonságát tartósan biztosíthatja. 3

4 Eme két rendszer költségcsökkentés, és jövedelemképzés együttesen a jelenlegi tarthatatlan állapotokhoz képest mindenféleképp előrelépést, haladást, és jobb, élhetőbb környezetet, életvitelt biztosít a fogyasztóknak. Fenntarthatósági alapelvek a FT Projektprogramban A természet a fenntarthatóságot a körkörös, és komplex újrahasznosítással éri el. Az ember jelen civilizációs szintjén nem képes tökéletes önfenntartó rendszert építeni, azaz minden esetben jelentős hulladék jön létre, ami nem képes újra felhasználhatóvá válni, azaz megújulni. A FT projektprogram olyan mesterségesen létrehozott, a természethez hasonló fenntartható köröket épít meg, melyekben az üzemeltetés folyamatában folyamatosan nyomon követhető minden elem útja, és azok körforgásban való részvétele. Éppen ezért a rendszer üzemkörökben épül meg, melyek központjában egy szerves hulladékkal üzemelő biogáz üzem áll, melynek input beviteli és output maradvány rendszerei is, egyegy fenntartható kört működtetnek, akként, hogy a két rendszer is része egymásnak. Minden jelentős projektnek van egy központi eleme, ami köré épülnek fel a részelemek. A jelen program központi eleme a biomassza, és az erre épülő erőművi rendszer, még akkor is, ha a projektben nem ez az elsődleges megépítésre épülő elem. A Biztonságos Biogáz termelés alapja A hazai biogáz üzemek elsődleges problémája a nyersanyag beszerzése, stabilan, előre látható költségek mentén, folyamatosan szállítva, vagy letárolva, a termelési biztonság érdekében. A hazai gyakorlat a szerződésszegési kultúra miatt a biogáz üzemek alapanyag ellátását kiszolgáltatottsági viszonyokra építi, ami eredményeként a nyersanyag felett diszponáló mezőgazdaság, vagy ipar, azt észlelve, hogy az általuk korábban hulladéknak tekintett és emiatt költségeket felemésztő maradványanyagok hasznot hajtanak, a szemétért is pénzt akarnak, ezzel 4

5 felborítva az ingyen hulladékra telepített Biogáz üzem stabil termelési lehetőségeit, és megtérülési számait. A FT program a bizonytalanság kivédése érdekében a termelés biztonságát szavatoló nyersanyagbázis - mezőgazdasági termelés - felett diszponál, vagy tulajdonosként, vagy tartós bérlőként, esetlegesen szerződés szerint, kölcsönösséggel. Ennek költségei és hasznai elszámolásra kerülnek a beruházásban. Ezzel a lépéssel egyfelől közel húszéves időszakra stabil és előre kalkulálható termelési környezet alakul ki, miközben a földterület tulajdonosai egyfelől évente jól kalkulálható bevételhez jutnak, másfelől dolgoznak a saját földjükön, ami munkahelyet jelent, harmadsorban a munkájukért cserébe a megtermelt javakból is részesülnek, ami bevétel jelent, negyedsorban a termékek értékesítése nem a feladatuk, azt egy hozzáértő szakmai csoport végzi, ezzel a gazdák kiszolgáltatottságát csökkentve, ötödsorban csökkennek a kiadásaik (nem kell pl: műtrágya), hatodsorban, ha saját maguk művelnek saját maguknak, a megállapodások mentén, akkor kiszámítható bevételre tesznek szert. Mezőgazdaság Háztáji A háztáji sertés, és baromfiállomány fejlesztése, és azok alanyi jogon történő biztosítása növeli a fogyasztók létbiztonságát, valamint pénzügyi lehetőségeit, ami viszont biztonságosság teszi a projekt legfőbb elemének finanszírozását, a lakosság megélhetését, hiszen a fogyasztók sajátosan át tudják költségeiket csoportosítani. A kihelyezésre kerülő sertésállomány alacsony költségek mellett EU kompatibilis háztáji sertéstartást céloz meg, mely célja a saját fogyasztás, valamint a leadásra hízlalása. A projekt mobil vágóhidakat kíván üzemeltetni, így a projektben az állatállományt nem egyszerre, hanem folyamatos vágásra alkalmasan, mintegy egy év alatt neveli ki, a levágott állatokat pótolva. Az átvett, vágott, kifejezetten gazdaságosan előállított, nem intenzíven tartott, háztáji sertéshús, a költségek alacsonyan tartása miatt az állatállomány, és az etetőanyag invesztícióján felül (ez utóbbi ráadásul saját termés), csak a rendszeres állatorvosi és ellátó 5

6 felügyeleti rendszer, a trágyakezelés, és a vágás igényel költségeket kifejezetten versenyképes áron értékesíthető. A kihelyezett baromfiállomány, jelentős tojás és húrtermelő egységként jelenik meg. A célzottan tartani kívánt csirke állományának tartása, nem okoz nagyobb problémát, mint a sertésé. A tartás, és feldolgozás költségei, körülményei, hasonlóak a sertéshez, így az ilyen módon tartott állatállomány versenyképessége biztosított. Földművelés A bérelt-használt földterületeken, elsősorban takarmánytermelést folytatva ( elsősorban olyan termény kell, mely magas terméshozamot és zöld biomasszát is ad. Pl: kukorica.), a megfelelő mennyiségű erőművi nyersanyagon (biomassza) túl, adott mennyiségű piaci termék is rendelkezésre áll, melyeket potensen lehet értékesíteni. A Terület tulajdonosai: - Bérleti díjat kapnak/vagy maguk művelnek - Részt vesznek a termelésben, azaz nem vesztik el a munkájukat és megélhetésüket - A termőföld nem kerül külföldi tulajdonba - A tulajdonosok legkevesebb húsz évig kalkulálhatják előre bevételeiket. Öntözés A víz-megtartás, víz-hasznosítás, olyan projektelem, amely több alternatíva mentén kész és képes hasznot generálni. A projektbe foglalt egyszerű tavak melyeket föld kitermeléssel, és kútfúrással nyitunk meg nyíltvízi tározóként egyszerű vízkivételi pontokat biztosítanak az öntözőműveknek. A beruházások a vonatkozó kavics, avagy homokbánya kitermelés alapján, sekély medrű, természetes vízbázisra támaszkodó kis vízfelületű tavakat eredményeznek. A tavak központi felületről történő, gépesített vízutánpótlás biztosítható, fenntarthatóan, ugyanakkor az elkészült víztározó ár és belvízvédelmi haszna is jelentős. 6

7 Trágya A mezőgazdasági területek trágyaellátása jelentős problémának számít, amit jelen koncepció fenntarthatóan kezel. A területen képződő heterogén állati trágya, szennyvíziszap, szántóföldi biomassza, stb, - a biogáz üzem fermentációs eljárásában homogenizálódik, és az éghető metán leválasztása után, végeredményül igen értékes biotrágyát kapunk, ami visszajuttatható a nitrogén körforgásba, a műtrágya költségek töredékéért. (kvázi ingyen) Üvegház A Projekt másodlagos fejlesztési irányában telepítésre kerülő üvegházi rendszerek beruházása önálló, a jelen projekttől független pénzügyi rendszereken nyugszik, ugyanakkor az üvegházi projekt CO2 elnyelése, biotrágya igénye, hő és áramigénye, valamint munkaerőigénye, lokálisan kielégíthető a FT Projektprogram Biogáz üzemének köszönhetően. Így az üvegházi beruházást végző, az üvegházi rendszert üzemeltető önálló szakmai és befektetői rendszerek számára piaci versenyelőnyt biztosítunk, miközben a FT projektprogram célkitűzései is megvalósulnak (pl: munkahelyteremtés). Ez a gazdasági, szakmai, ügyviteli szimbiózis a fenntarthatóság egyik alappillére. Erdőtelepítés - fásítás Az erdőtelepítési célja összetett. Egyfelől a célra kijelölt területen, adott idő alatt nyolc év kitermelési szintet kell elérni, mégpedig olyan módon, hogy az első időszakban a rendkívül gyorsan növő hibrideket telepít a projekt. A célra kiválasztott smaragdfa első tizenhat hónapját családonként oldja meg a program. A második évben a suhanc kitelepítésre kerül, és párhuzamosan a magról nevelési program folytatódik. A terület feltöltése ezzel az eljárással négy-hat év alatt elérhető. Mivel a smaragdfa nem szoríthatja ki a hazai fajtákat, a program párhuzamosan, és éves szinten a pótlás 5%-a tekintetében őshonos fajtákat nevel, és telepít, így év alatt a smaragdfa-erdő 7

8 átadja a helyét a honi fajtáknak, és a program újra kezdhető azonos területen, vagy új projektterület nyitható. Települési hulladékkezelés A lakossági szelektív hulladék gyűjtési innováció egyszeri beruházás mellet több haszontényező irányába mutat. A fogyasztók a program keretében kihelyezésre került egyedi hulladékgyűjtő rendszer segítségével, válogatva képesek a hasznosítható hulladékokat leadni. Mindezt változatlan költségek mellet, hiszen a leadott szerves hulladék nyersanyaggá válik a biogáz üzemben, illetve az egyéb hulladékok műanyag, fém, üveg, papír gyűjtése is ellenőrzötten valósulhat meg. Az egyéb hulladékok gazdasági haszna már jelenleg is releváns a piacon, de ebben az üzemmenetben a gyűjtés már szelektíven képes az újrahasznosítási rendszerek számára illetve a biogáz üzemnek alkalmas hulladékok egységes, EU konform, és kényelmes kezelésére. A szerves háztartási hulladékok részben a konyhai szerves maradványok étel, ital, főzőolaj részben a háztáji tartásból származó trágya, almos trágya kerülnek ki. Villamos-energia A biogáz üzemben leválasztásra váró metánt, az erre a célra épített gázmotorokban elégetve villamos energiát termelő turbinákat hajtunk meg relatíve magas hatásfokkal. A képződő villamos áramot a hálózatba továbbítja a rendszer. A felhasználás módja sokrétű lehet, hiszen egyfelől a lokális villamos energia igények így kisebb hálózati veszteséggel fedezhetők, ugyanakkor a termelt villamos áram megújuló energiaforrásból származik. 8

9 Hő-energia A (biogáz erőműben alkalmazott) gázmotorok hűtése jelentős másodlagos (hő) energiaforrás, amit a projekt figyelembe vesz és hasznosít. Fontos kiemelten kezelni a hulladék-hő kezelését, mely a jelenleg már üzemelő (biogáz) rendszerek egyik sarkalatos problémája, lévén a törvényi meghatározás hetven (70) százalékos hasznosítást ír elő, így projektnek szüksége van olyan output rendszerre, ami a keletkezett hőt komplexen kezeli. Irányvonalak A jelenleg üzemelő biogáz rendszerek a projekt üzemterületén építik meg az áramtermelést biztosító gázmotorokat, és éppen emiatt a hő-hasznosítást, is lokálisan kell és lehet rendezni. Az FT projektprogram keretében épülő biogáz üzemek, és a biogázt felhasználó üzemek, három projektrendszerre épülnek. Egyfelől a biogáz üzem, másfelől a biogáz továbbítására alkalmas gázvezetékrendszerből, harmadsorban a biogáz által hajtott települési fűtőművekből. Az elektromos áram termelése nem egy nagy, hanem több kisebb rendszerből áll össze. Települési szinten így egyszerűbben adható el a szolgáltatónak a termelt energia, mert nem megawattokról van szó, hanem esetenként csak pár száz kilowattról, aminek a szakmai, technikai kezelése egyszerűbb, és kevesebb hálózat átalakítást igényel. A termelt villamos-energiát a szolgáltató akár azonnal kész és képes hasznosítani, hiszen a településen felhasználásra kerülő elektromos áram igénynek ez mindig egy adott hányadát teszi ki, azaz nincs túltermelés, vagy felesleg, egyszerűen a hálózatba indukált áram azonnal, és ésszerűen hasznosítható, mindezt folyamatos üzemben (kivétel a mély időszaki pár órát, amikor a fogyasztás alacsony, és az áram értékesítése nem éri meg). A termelt hőenergia a termelt villamos energia mintegy 1,2-1,5 szerese. Ez egy 200 kwh elektromos teljesítményt leadó fűtőmű esetében kwh hőenergiát jelent. 9

10 Közműrendszerek A Fűtőművek két rendszerre épülnek. A már fent említett biogáz ellátást szavatoló gázvezeték, valamint a település hő és használati melegvíz-ellátását szavatoló központi fűtésrendszer ellátórendszereként megépítendő közműrendszer. A biogázt egy erre a célra épített gázvezetéken vezeti a projekt a település fűtőművekbe telepített gázmotorokhoz, melyek egyfajta hő-központként a környezetük teljes energiaellátását készek és képesek ellátni. A hőkezelésért, hő-átadásért felelős és megépítésre kerülő közművekről az érkező hőt, minden esetben egyedi, méretezett hőcserélőrendszeren keresztül veszik le, és hasznosítják, a fogyasztói energiakorszerűsítési program keretében beépítésre kerülő technológiai rendszerek segítségével, pontosan elszámolható rendben és mértékben. Fogyasztói energiakorszerűsítés A FT települési energiakorszerűsítési koncepciója elveti a szokásos elképzeléseket, ami szerint egy jelenlegi, kifejezetten pazarló, és ellenőrizhetetlen energiafelhasználási rendszert akarunk ellátni, megújuló energiaforrásból. A jelenlegi települési energetikai rendszerek, az egyedi felhasználói felületek, az eltérő felhasználási szokások, az átláthatatlan egyedi technikai rendszerek sokasága okán, szinte kezelhetetlen költségmutatókkal üzemelnek a fogyasztók. Az elgondolás alapja, egy komplex, a felhasználók energiaigényét radikálisan csökkentő felhasználói bázis létrehozása épület energiakorszerűsítéssel és az ezzel járó szemléletváltással aminek keretében a fogyasztók egyazon energiaforrásból, a korábbi igény töredékét igénylik meg, azonos, vagy jobb komfortérzet elérése érdekében, azonos, vagy alacsonyabb havi költségkörnyezetben, már csökkentett energiaigényüket. Így a projekt első lépésében az energia felhasználók épületeit olyan műszaki állapotba kell emelni, ami eredményeként az energiaigényük csökken. Ezt a klasszikus épületenergiakorszerűsítéssel, tudja a rendszer megoldani. 10

11 Vállalkozó intézmények, infrastruktúra A lakossági energiakorszerűsítésben a családi ház szinonimája bármilyen energiakorszerűsítési, program megvalósítása, melyek önálló szakmai programként állnak rendelkezésre. Karbon kredit A projekt a komplexen és áttekinthetően kezelt karbon-kibocsátás miatt jelentős kvótabevételt kész és képes könyvelni. A projektkörnyezetet röviden Input azaz ahonnan a biomassza, mint nyersanyag származik) környezet: - Mezőgazdasági termelést folytat és a termelésből származó mezőgazdasági terményeket értékesíti, a keletkező hulladékokat, pedig továbbítja a biogáz üzemnek. - A lakossági, ipari, közintézményi területein, szelektív hulladékgyűjtést szervez, mely egyfelől az újrahasznosításnak ad teret, másfelől a szerves maradványok a biogáz üzembe kerülnek. - A lakossági, ipari, közintézményi területen keletkező szennyvíziszapot gyűjti, és továbbítja a biogáz üzemnek. - Háztáji mezőgazdasági termelésből származó trágyát gyűjti és kezeli. Megújuló energia környezet: - Fogadja a heterogén szerves hulladékokat - A fermentációs eljárásban (metán kivonása közben) homogenizálja az input anyagokat, biotrágyát hoz létre. - Fermentációs eljárásban energiahordozót nyer ki (metánt) - Elektromos áramot és Hőt termel. 11

12 Output környezet: - Értékesíti, illetve visszajuttatja az energiát és a hőt - Értékesíti, illetve visszajuttatja az input környezetbe a keletkező jó minőségű biotrágyát. - Zártan körkörösen - kezeli az üvegházi gázokat (karbon kör valósul meg, hiszen a természetes körforgásban megjelenő széndioxid a leválasztást követően visszajut az üvegházi környezetbe, mint termelésfokozó) - Kivonja és hasznosítja a metánt. - Az input környezet hulladékait kezeli - A megújuló környezet hulladékait kezeli Motiváció Olyan piacszerző és megtartó, tartósan jövedelmező beruházás végrehajtása, mely képes egyetlen tervben megvalósítani egy átfogó település-fejlesztési koncepciót, jelentős befektetés nélkül. 1. Környezet és energiatudatos rendszereket hoz létre, amik: - Karbon emissziós megtakarításai az önkéntes piacon könnyen elérhető, és magas karbon kredit, értékesítési pozíciót biztosítanak. - Kiemelkedően környezettudatosak. - Megvalósítja a fenntartható fejlődés, illetve a fenntarthatón gazdaság megvalósításához vezető alaprendszerek egy jelentős hányadát. - Megfelel az EU fenntartható fejlődési stratégiájának (EU, SDS) - Mintaképzési rendszere minden szempontból kiszolgálja az Európai Közösség megalapításáról szóló szerződés amszterdami módosított változatának 174. cikkelyét - Megfelel az Európa Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelvének - Megfelel az Európai Közösség Szerződésének 130r (2) cikkelyében megfogalmazott klíma politikai alapelveknek. 12

13 2. Közösségi központi fűtés ami: - Minden a projektben érintett fogyasztó számára létfontosságú, megkerülhetetlen. - Egyszeri beruházást követően maximum karbantartási feladatokat igényel - Forrása ingyen áll rendelkezésre (hulladék-hő) a fogyasztók olyan értéken és feltételekkel férhetnek hozzá, ami a versenytársaknak (gázszolgáltatás/áramszolgáltatás) nem ad piaci értelemben vett versenylehetőséget. - Adott ponton túl a projekt egészének legfőbb bevételi forrásává válik. - Jelentős karbon emissziós megtakarításhoz vezetnek a környezeti CO2, valamint az üvegházi gázok megkötése, kibocsátásának visszaszorítása tekintetében. 3. Energiakorszerűsítési rendszereket üzemeltet, amik: - Kiemelten jelentős munkahelyteremtést valósít meg - Hazai viszonylatban is kész és képes az építőipart beláthatatlan méretben aktiválni - Lakossági vagyonosodáshoz vezet - Csökkenti a fogyasztói kiadásokat, és az energiafogyasztást, miközben jelentős mértékben növeli a privát, illetve a közösségi élettérben tapasztalható komfortérzetet. - A település megjelenése tekintetében komplex és teljes körű megújulást eredményez. - Szemléletváltáshoz vezet a fogyasztók között. - Jelentős karbon emissziós megtakarításhoz vezetnek a környezeti CO2, valamint az üvegházi gázok megkötése, kibocsátásának visszaszorítása tekintetében. 4. Mezőgazdasági rendszereket hoz létre, amik: - Munkahelyeket hoznak létre - Alternatív befektetői köröknek biztosítanak üzemfelületet (Üvegház, Élelmiszeripar, stb.) - Jelentős termelési hasznot hoznak a termékértékesítés folyamatában (magtermések, hústermékek értékesítése) - Védik a termőföld tulajdoni struktúráját. - A kialakuló és egyre jelentősebb európai élelmiszerhiány-piacon kiváló minőségű, házi jellegű, Hungaricumokkal tudnak megjelenni. - Az erdők és fatelepítések megakadályozzák a talajeróziót, új élettereket nyitnak a vadon élő álatoknak, faipari fejlesztésekre adnak lehetőséget, illetve erősítik az árvízvédelmi rendszereket. 13

14 - Optimalizálja a gép és munkaerő-felhasználást. - Jelentős karbon emissziós megtakarításhoz vezetnek a környezeti CO2, valamint az üvegházi gázok megkötése, kibocsátásának visszaszorítása tekintetében. - Öntözéses rendszerben növelik a hozamot - Saját biotrágya rendszerrel növelik a hozamot. 5. Megújuló energiaforrást hasznosít, ami: - Lokális hőenergia-szolgáltatást valósít meg - Lokálisan biztosítja a központi vezérlésű elektromos hálózat, lokális energiaigényének (hálózati elektromos áram szolgáltatás) jelentős hányadát. - A megújuló energia hő és áram előállítása biogáz üzemben történik, mely a környezeti szerves hulladékokat dolgozza fel. - Az energiatermelés a karbon és nitrogén körforgást folyamatosan fenntartva mezőgazdasági és fogyasztói rendszerek integrált ellátása révén fenntartható energiatermelést valósít meg. - A karbon gázok zárt rendszerű, jelentős mértékű körforgását szolgálja, ezzel minimálisra csökkentve a kibocsátást - A hő és elektromos áram értékesítés révén jelentős bevételt generál - Munkahelyeket hoz létre. - A környezeti károkat okozó hulladékokat (lakossági és ipari szerves hulladékok) hasznosít, homogenizál, és tesz energiatermelési alapanyaggá, valamint az energiatermelést követően jól értékesíthető maradványanyaggá: - Biotrágya. - Jelentős karbon emissziós megtakarításhoz vezetnek a környezeti CO2, valamint az üvegházi gázok megkötése, kibocsátásának visszaszorítása tekintetében. 6. Tanít, képez - A jelentkezőket kompetenciaméréssel sorolja saját oktatási rendszerébe. - Felzárkóztat - Alapismereteket ad, és magabiztos tudásanyagot, mint alapokat - Célra és komplexen is tanít - Teret enged az önképzésnek 14

15 - Támogatja a szorgalmat - Munkahelyre képez - Továbblépésre ad lehetőséget - Szakosíthat - Ingyenesen ad alapképzést, és célképzést - Lehetőséget ad továbbképzésre, továbbtanulásra A fentieken túl, a komplexitás gazdasági védőernyőként is funkcionál, mert bár a feladatok összetettek, azok, mind kivitelezésük, mind üzemben tartásuk alatt, az egyedi, feladatspecializált programüzemeltetés miatt: - Önállóan üzemelnek - Saját költségvetésük van Feladatok A FT projektprogram az alábbi feladatok egyedi megoldása, valamint a megoldások egymásra utalása, integrálása révén, kész és képes sajátosan egyedi, a fent megfogalmazottakat megvalósító rendszert létrehozni. a. A település központi fűtésrendszerének, energiáit biztosító erőmű építése - Biogáz üzem - Alapanyag tároló rendszer - Maradványanyag tároló rendszer b. A település minden épületének (ami szakmai szempontból érdemes erre) energiakorszerűsítése. - Családi házak - Panel és társasházak - Vállalkozói épületek - Intézményi épületek 15

16 c. A települést a pont ellátó központi, távfűtő és használati melegvízrendszerének kiépítése. - Melegvíz közműhálózat megépítése - Közműhálózat melegvízforrását biztosító biogáz fűtőmű építése - Biogáz fűtőmű gázellátó hálózatának a megépítés d. A település közvilágítási rendszerének energiakorszerűsítése. - Soláris energiaforrások - Led világító testek - Akkumulátoros alaprendszer, vészhálózati csatlakozással e. A biogáz erőmű fűtőanyagának biomassza ellátását biztosító mezőgazdasági és hulladékkezelési rendszer létrehozása. - Földművelés takarmány és élelmiszer - Üvegházi zöldségtermelés - Erdőtelepítés - Állattenyésztés háztáji, és ipari - Lakossági szelektív hulladékkezelés (és a helyben fel nem dolgozható hulladék papír, fém, stb értékesítése) - Szennyvízkezelés f. A Biogáz erőmű forrásfelhasználásáért és utókezeléséért felelős rendszer létrehozása. - Trágyakezelés - Hő-hasznosítás - Áram-hasznosítás - CO2 hasznosítás 16

17 Biogáz üzem Nyersanyag/alapanyag: a. Lakossági maradvány - Szennyvíziszap - Kommunális szerves hulladék - Háztáji almos trágya - Főzőolaj b. Mezőgazdasági maradvány - Növényi maradványok szár, törek - Állattartási almos trágya - Kommunális szerves hulladék c. Feldolgozóipari maradvány - Kommunális szerves hulladék Termelés/felhasználás Fermentációs eljárásban a heterogén nyersanyag, homogenizálódik, és egységes biomassza tömeget alkotva válik nyersanyagbázissá, a hozzá adott baktériumkultúra segítségével. Maradvány/eredmény a. Metán - fűtésre - elektromos áram termelésre (gázmotorokban elégetve) 17

18 b. Carbon gázelnyelés üvegházban - A felhasználás menetében a természetes carbon körforgás mentén a tárolt CO2 elnyelődik - A maradvány carbon gázok újrafelhasználhatóak fóliatermelésben, CO2 trágya - Szerves hulladék c. Homogenizált, csiramentes, magas értékű biotrágya - Termőföld trágya - Virágkertészet - Gomba - Haleledel - Stb. d. Hő - Elektromos áram termelése közben fellépő hulladék-hő - Fermentálás közben fellépő hulladék-hő Termény, és termékkereskedelem. A mezőgazdasági termelés eredményei - Gabona értékesítés - Gabona lokális takarmányozás pl: háztáji - Sertéshús és termékei a lokális piacon értékesítve - Baromfihús és termékei a lokális piacon értékesítve - Tojás a lokális piacon értékesítve - Fa értékesítés A Mezőgazdaság melléktermékei - Kukoricaszár, és torzsa, szerves lombozat - Trágya - Vágóhídi hulladék - Értékesítési hulladék (pl: kész de nem eladott élelmiszerek) 18

19 Elektromos áram A Magyarországi biogáz üzemek elektromos áram értékesítése tekintetében a VET villamos energia törvény, valamit, a KÁT a meghatározó. Biotrágya A projekt a képződő biotrágyát saját rendszerben visszajuttatja az Input rendszerek mezőgazdasági felületeire, hogy a termőföld Nitrogén körforgása biztosított legyen. A maradványokat értékesíti. Élelmiszer, húskészítmények Fontosnak tekinti a projekt, hogy a háztáji termelésben előállított hústermékeket elsősorban a lokális piacon kívánja értékesíteni, így az értékesítés költségei is jelentősen csökkennek, lévén a projekt egészében a lakosság részt vesz, mint felvásárló. Azaz minden érintett településen lakó, az éves húsfogyasztási norma alapján, hetente hozzájuthat, friss, olcsó, háztáji nevelésű, hazaihoz, olyan módon, hogy a költségeket előre tudja tervezni, azok kalkulálhatóan rendelkezésére állnak. A megtermelt háztáji húst lokálisan értékesítve helyi húsüzletekben és élelmiszerboltokban a logisztikai költségek radikálisan csökkenthetők. A maradványt, azaz az értékesítésre nem kerülő húskészítményeket a közvetlen és gazdaságosan elérhető (40 km) értékesíti a projekt. A 40 km-en túlmutató élelmiszerértékesítést a gazdapartner program és a célszövetkezetek integrációja biztosítja. Fa és erdő A smaragdfa nyolc év alatt vágáséretté válik, így a nyolcadik évtől, éves szinten az állomány hatoda-nyolcada kitermelhető, majd újratelepítéssel pótolható. 19

20 Szerkezeti ábra a fenntartható üzemmenetről 20

21 Összefoglalva Látható, hogy a FT program, nagyon összetett és számtalan kisebb projektből tevődik össze, amelyek kiegészítik, és pénzügyileg támogatják egymást. Az alkalmazott technológiák és módszerek környezettudatosak, a fenntarthatóságot szem előtt tartják. A terv bizonyítja, hogy a vidék jövőjének egyik lehetséges, és talán egyetlen alternatívája, a mezőgazdaság fenntartható újjáélesztése, és az önállóságra való törekvés. A projekt a következő célmegfogalmazásokra tud támaszkodni: - Jelentős munkahelyteremtés - Folyamatos fejlesztési alternatíva - Egyértelmű haszon és megtérülés - Magas környezettudatosság és fenntarthatósági mutató 21

22 Swott analízis Előnyök 1. A természeti és környezeti adottságok figyelembevételével épül 2. Fenntartható 3. Környezettudatos módszertan 4. Megújuló energiaforrásra épül 5. Decentralizált 6. Jelentős technológiai tapasztalat áll rendelkezésre 7. A vitatott törvényekre adott módosító indítvány megoldást ad. 8. A beruházás pénzügyi háttere nem ró extrém terhet senkire 9. Alacsonya tervezési költség Lehetőségek 1. Energiafüggetlenség valósulhat meg 2. Jelentős bevételi források jelennek meg 3. Gazdasági fejlődés indukálódik 4. Új piacok jöhetnek létre 5. Új munkahelyek jöhetnek létre 6. jelentős Karbon emissziós megtakarításból származó bevételek jelenhetnek meg 7. Fenntartható projektek összessége jöhet létre 8. Szemléletváltásra bíztató rendszer 9. Vidékfejlesztésben az agrár ágazat számára kiemelt fontosságú lehet. Hátrányok 1. A szabályozás nem megfelelő 2. A technológiát rosszul azonosíthatja a környezet, mert rosszak az információk (hangos, büdös, stb) 3. Bizalmatlanság Veszélyek 1. A pártpolitika és a vezető gazdasági érdekek ellene lehetnek. 2. A jelenlegi földbirtokosi rendszerben szembe megy a kormánypolitika baráti körével. 22

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL LEVEGŐ FÜZETEK LEVEGŐ MUNKACSOPORT BUDAPEST, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Az államháztartás ökoszociális reformja Adócsalás személygépkocsielszámolással

Részletesebben

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSOK ÉS JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÓ- ÉS KÉRDŐÍV A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) lehetőséget kíván teremteni az értékteremtő és hordozó helyi és térségi magyar gazdasági szereplők számára,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

4.1. - a mezőgazdasági üzemekre irányuló beruházások támogatása

4.1. - a mezőgazdasági üzemekre irányuló beruházások támogatása A támogatható Natura 2000 területek és az egyéb, magas természeti értéket képviselő területek meghatározása és azonosítása A mezőgazdasági üzemeknek nyújtott támogatás célzottságának leírása az 1305/2013/EU

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 03-08 A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Dr. Buócz Zoltán

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. Szentendre, 2008. szeptember 29. A fűtőmű létesítése 1993. Döntés a szentendrei

Részletesebben

Fenntarthatósági Stratégia

Fenntarthatósági Stratégia Fenntarthatósági Stratégia 2016 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 4 2.1 Fenntartható fejlődés fogalma... 4 2.2 A fenntartható fejlődés főbb területei... 4 2.3 Fenntartható fejlődés

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA 2014. VERZIÓ: 1.0 2015.11.24.

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA 2014. VERZIÓ: 1.0 2015.11.24. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG VERZIÓ: 1.0 2015.11.24. TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 3 2. A MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK A HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSAINAK ÉS JÓ GYAKORLATAINAK GYŰJTÉSE SORÁN FELTÁRT PÉLDÁK ALAPJÁN 1.1. Helyi termék

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat ) BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL Projekt bemutatása ( rövidített változat ) TARTALOMJEGYZÉK I. Vezetői összefoglaló 3. oldal II. A vállalkozás

Részletesebben

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4.

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. EURELECTRIC AZ EURÓPAI ENERGETIKA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ÚTELÁGAZÁSNÁL Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. Az EURELECTRIC üdvözli a megnövekedett figyelmet mely

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVŐKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Nem releváns. A kollektív beruházások meghatározása Lásd 8.1. fejezet. Az integrált projektek meghatározása Nem releváns

Nem releváns. A kollektív beruházások meghatározása Lásd 8.1. fejezet. Az integrált projektek meghatározása Nem releváns A kollektív beruházások meghatározása Lásd 8.1. fejezet. Az integrált projektek meghatározása A támogatható Natura 2000 területek és az egyéb, magas természeti értéket képviselő területek meghatározása

Részletesebben

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének lehetősége és egyben kötelessége is kihasználni

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek SZOMSZÉDOLÁS VIDÉKFEJLESZTÉS A VELENCEI-TÓNÁL ÖTLETADÓ JÓ GYAKORLATOK című mikrokonferencia és szakmai bemutató 2015. október 20. Vidékfejlesztési támogatási

Részletesebben

A TISZA. biomassza termelő termelői i csoport. Előadó: File Sándor Gazdasági vezető Tisza Szövetkezet

A TISZA. biomassza termelő termelői i csoport. Előadó: File Sándor Gazdasági vezető Tisza Szövetkezet A TISZA TISZA Szövetkezet az első államilag elismert biomassza termelő termelői i csoport Előadó: File Sándor Gazdasági vezető Tisza Szövetkezet TARTALOMJEGYZÉK 1. Bemutatkozás 2. Eredményeink (piaci lehetőségeink)

Részletesebben

Geotermikus energia felhasználása

Geotermikus energia felhasználása Geotermikus energia felhasználása Mikor a hazai megújuló energiaforrás-potenciálokról esik szó, gyakorta kiemelkedő helyen szerepel a geotermikus energia felhasználása. Az Energetikai Szakkollégium 2012.

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t VERSENYTANÁCS VJ-89/2005/70. Ikt.sz.: AM/181/2006/2. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. (Budapest) kérelmező, illetve a Moeller Electric Kereskedelmi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. fundamentális részvényelemzése

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. fundamentális részvényelemzése Kochmeister-pályázat Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. fundamentális részvényelemzése Készítette: Málnási Zita-Klára IV. évfolyamos hallgató Babes-Bolyai Tudományegyetem Vállalati pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében. Pécs, 2015. november 15.

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében. Pécs, 2015. november 15. TÁJÉKOZTATÓ az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében Pécs, 2015. november 15. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Fogalom magyarázat... 1 A Mecsekerdő Zrt. rövid bemutatása...

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK V Á L L A L K O ZÓ I H Í R L E V É L KEDVES OLVASÓINK! Egyre-másra jelennek meg a különböző pályázati felhívások. Azokból választjuk ki azokat, amelyek leginkább felkelthetik az Önök érdeklődését, és lehetőséget

Részletesebben

Leghűségesebb Nép 2016.04.11. Mezőgazdasági területi adatok. 1948 után községünket felszámolásra ítélték.

Leghűségesebb Nép 2016.04.11. Mezőgazdasági területi adatok. 1948 után községünket felszámolásra ítélték. Mezőgazdasági területi adatok Komlóska Komlóska, a hagyományaiban élő önfenntartó ökofalu Összes terület (ha) Erdő (ha) Mezőgazdasági terület (ha) 2986 2057 804 Állami terület: 75% 10% Magánterület: 25%

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör (megfelelőt aláhúzni) A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány Intelligens energia fenntartható epületek tanulmány Készítette: Kypaword Kft 2012. szeptember 20. 1 2 Vezetői összefoglaló Alapfelvetés: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan Tanszék Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak TANULMÁNY A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2016 BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Közműellátás (véleményezési szakasz) 2016. április 25. Nógrádterv Kft. Nógrádterv Kft. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7 A Zala Hőerőmű Kft. Söjtörön tervezett szalmatüzelésű erőművének módosított Környezeti Hatástanulmánya és Egységes Környezethasználati Engedélykérelme Közérthető összefoglaló 2008.június 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve.

Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve. Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve készítette: HCSEnergia Kft. 2016. 03. 03. HCSENERGIA KFT. 1 Vezetői

Részletesebben

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ ENERGIATERMELÉS; A SZENTENDREI ERŐMŰ KÖVETENDŐ PÉLDÁJA Készítette: Iváncsics Bernadett Rita (Környezettan Bsc) Témavezető: Varga Katalin (Energiaklub) Belső konzulens: Dr.

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az 1996. évi I. törvény

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az 1996. évi I. törvény Gellén Klára Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az 1996. évi I. törvény Budapest, 2009. december, 43. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-8-1 Kiadja az Alkalmazott

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS-Single Payment Scheme)

Részletesebben

Soltész Ilona 2011. május 25.

Soltész Ilona 2011. május 25. Feladatok és kihívások a középületek energiafogyasztásának csökkentésére 1 Milyen épület a középület? Már az épületállomány meghatározása sem egyértelm: - vizsgálhatjuk a nem lakóépület állományt, - vagy

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben Tóth László 1, Beke János 1, Hajdú József 2 1 Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő; 2 OBEKK Zrt., Gödöllő Magyarországon

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Épületgépészeti tagozati stratégia a magyarországi épületállomány energiahatékonysági felújítási programjához (Nemzeti Energetikai Stratégia MMK szemszögből) Rövid történeti áttekintés A magyarországi

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Kö rnyezete rte kele s Te telsör

Kö rnyezete rte kele s Te telsör Kö rnyezete rte kele s Te telsör 1. TÉTEL A monetáris környezetértékelés szükségessége és kritikája, valamint az arra adható válaszok. A fenntartható fejlődés, az erős és gyenge fenntarthatóság és a monetáris

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben