HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS"

Átírás

1 ÖTLETADÓ MEGOLDÁSOK ÉS JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÓ- ÉS KÉRDŐÍV A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) lehetőséget kíván teremteni az értékteremtő és hordozó helyi és térségi magyar gazdasági szereplők számára, hogy ötletadó jó gyakorlataikat, példáikat, projektjeiket szélesebb közönséggel megismertessék, ezáltal elősegítve, hogy további helyi gazdaságfejlesztésben gondolkodó vállalkozások, közigazgatási szervek, közösségek vagy civil szervezetek is hasonló, a helyi körülményeikhez és igényeikhez igazodó fejlesztéseket valósítsanak meg. A jelen kérdőívvel az NTH az első lépést kívánja megtenni annak érdekében, hogy a helyi és térségi szereplők egymás közötti információáramlása, illetve kapcsolati hálója megerősödjön. Kérjük, figyeljenek rá, hogy a *-gal jelölt részek kitöltése kötelező, e nélkül ne küldje el a kérdőívet! Kérjük, hogy a világoszöld mezőkbe írjanak! Köszönjük segítségüket a jó gyakorlat bemutató és kérdőív kitöltésében! Az NTH kiemelten fontos kérdésként kezeli a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését, ugyanakkor a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát. Az NTH-ra vonatkozó adatvédelmi, információ-biztonsági szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak értelmében az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza, amely a oldalon érhető el. A mintaadó kezdeményezés, jó gyakorlat leírása Projekt neve * Kulcsszavak * Nagypáli komplex helyi alternatív A projekttel kapcsolatban felmerülő kulcsszavak (pl.: gazdasági energetikai fejlesztések együttműködések ösztönzése, vállalkozásfejlesztés, élelmiszer-termelés, lokalizáció, projektgenerálás, turisztikai fejlesztés, marketing, innováció, közösségépítés, helyi/térségi decentralizált energetikai rendszer, stb.) helyi decentralizált energetikai rendszer, alternatív energiagazdálkodás, komplex helyi gazdaságfejlesztés, turisztikai fejlesztések, vállalkozásfejlesztés, hazai és nemzetközi gazdasági és civil együttműködések, hálózatfejlesztés Projektgazda * Nagypáli Község Önkormányzata Projektlogó, jellemző kép A kezdeményezés rövid leírása * Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye? Nagypáli az elmúlt 12 évben sikeres komplex településfejlesztési programot dolgozott ki, melynek két fő alappillére a megújuló energiaforrások termelésének folyamatos fejlesztése és az ehhez kapcsolódó korszerű és diverzifikált agrárenergetikai területhasznosítás és termelési mód bevezetése. Az eddigi fejlesztések során első körben a helyi önkormányzati fenntartású közösségi házat bioszolár rendszerrel építették át, ami a közösségi ház és a hozzá kapcsolódó épületek fűtésének korszerűsítését, a túlterhelt fűtési rendszer napkollektorral történő tehermentesítését jelenti. További fejlesztések a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrum megépítése és működtetése, többféle energetikai hasznosításra alkalmas smaragdfa ültetvények és energiafűz telepítése a település határában, a falu közvilágításának napelemekkel való korszerűsítése és a Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 1

2 LED technológia és mozgásérzékelő rendszer fokozatos beépítése az utcai lámparendszerbe, biogáz üzem és szélgenerátor üzembe helyezése, továbbá biomassza fűtőrendszer kiépítése. Projekt jellege * Projektgazda típusa * Mi a projekt jellege (pl. profitérdekelt, non-profit, stb.)? állami szervezet profitérdekelt (a megtakarításokon keresztül) önkormányzat kistérségi szervezet vállalkozás civil szervezet felekezeti közösség (pl. egyház) egyéb: Projektpartnerek Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még érintettek benne? - Projekt központi helyszíne * Régió * Nyugat-Dunántúl Megye * Zala Pl. Nyugat-Dunántúl, Járás (Kistérség) * Zalaegerszeg Település * Nagypáli A kezdeményezés célja * Miért kezdtek bele? A polgármester első megválasztását követően azt a célt tűzte ki maga elé, hogy energetikailag önellátó és gazdaságilag több lábon álló települést hoz létre, amely fejlettségében nem marad le a hozzá hasonló nyugat-európai településtípusoktól. Ezt elsődlegesen a természeti környezettel való harmonikus kapcsolaton keresztül kívánta elérni, amivel a település a különböző társadalmi csoportok számára fokozatosan növeli vonzerejét, így egy életképes és növekvő település jön létre. A kezdeményezés indoka, háttere * Melyek voltak az előzmények? A polgármester nemzetközi példák alapján, illetve a falu helyzetéből kiindulva arra következtetésre jutott, hogy az energetika - az energiatakarékosság, illetve a megújuló energiákra alapozott komplex energetikai rendszer - terén valósulhat meg olyan komplex program, amely sikeressé teheti a falut. A több ütemben megvalósuló, komplex energetikai fejlesztések több szempontból is előnyösnek bizonyultak. Egyrészt kevesebb CO2 kibocsájtással terhelik a levegőt, és ezáltal hozzájárulnak a település természeti környezetének megőrzéséhez. Másrészt hozzájárultak a település energetikai függetlenedési és pénzügyi fenntarthatósági törekvéseihez, valamint új, helyi munkalehetőségeket teremtettek. A kezdeményezés leírása * Kérjük, amennyire lehet, részletes leírást adjon, hogy az érdeklődők alaposan megismerhessék a projektet! 1996-ban választották meg a jelenleg (2013) is hivatalban lévő Köcse Tibort polgármesternek. Ekkor a település lélekszáma 272 fő volt. A megválasztott polgármester rövid helyzetelemzés és a fejlesztési lehetőségek feltérképezése után megalkotta a Nagypáli Zöldút programot, mely azóta is iránytű a falu számára. A program hivatalosan 2003-ban indult útjára, így már közel 10 éves sikerekben gazdag utat tudhatnak maga mögött. A faluvezető a siker kulcsindikátorának a lakosságszám növelését tartotta, így született meg egy lakópark megépítésének a gondolata. Felismerték, hogy az embereket valahogy oda kell csábítani. Ez volt minden további fejlesztés alapja. Azt a célt tűzték maguk elé, hogy a magyar falu hagyományait megőrizve európai színvonalra fejlesszék Nagypálit. A megújuló energia felhasználásával egy fenntartható, élhető és jól működő települést kívántak létrehozni. Így lett a kétezres évtized második felére Nagypáli több mint 500 fős, fiatalodó falu, öko-településrésszel. Törekvéseiket több díjjal is elismerték, közben pedig elérték, hogy az önkormányzati épületek energiaigényének 70%-át megújuló energiákból fedezzék. Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 2

3 A fejlesztési folyamat elején három célcsoportot különböztettek meg a megvalósítás időigénye alapján: rövid, közép és hosszútávú célokra osztották a megvalósulási ütemtervet. A rövidtávú célok közé tartozott az önkormányzati épületek biomassza fűtőrendszerrel való ellátása, a faapríték gyártásának beindítása, a lakóliget közvilágításának korszerűsítése. Ezekkel a fejlesztésekkel a kétezres évek második felére végeztek. A kétezres évek végére megépült az Innovációs Ökocentrum is, amelynek klímatizálását földhővel, elektromos áramellátását szélgenerátorokkal, fűtését pellettel oldották meg ben átadták a Logisztikai Központot is, melynek a villamos energiaellátását napelemmekkel, a mellékhelyiségek vízbiztosítását szürkevíz hasznosításával és a melegvíz-felhasználást napkollektorokkal oldották meg. Középtávú célként fogalmazták meg azt, hogy a település teljes önkormányzati energiaszükségletének biztosítása fotovoltaikus napelemekkel valósuljon meg. Az erre szánt napelemek beépített teljesítménye 37,5 kw. Jelenleg ennek a projektnek a kivitelezése folyamatban van, a 2010-es évek közepére várható a teljes megvalósulása. Továbbá már megvalósult egy 4 kw- os napraforgó formájú napelem telep kialakítása minta 1. kép: Napraforgó napelem a község központjában projektként a település központjában, illetve 3 önkormányzati fejlesztésű épület villamos energia ellátó rendszerének korszerűsítése. A kétezres évek második felétől a falu melletti, élelmiszer-termesztésre nehezen hasznosítható területen japán energiafűzt termesztenek. Ennek az energianövénynek számos előnye van rendkívül nagy fűtőértéke mellett. Az égés során keletkező hamu mindössze 15%-a az eltüzelt mennyiségnek. A növény másik jó tulajdonsága, hogy a földet nem szipolyozza ki, így folyamatos termesztésre van lehetőség. Hosszútávú céljuk megvalósításához jelenleg, a 2010-es évek első felében az INTERREG III. A program keretén belül egy biomassza erőmű tanulmányát készítik el, illetve Nagypáli Technológia Park Komplex Termelési és Energetikai Rendszer megvalósulásához keresnek forrásokat és készítenek megvalósíthatósági tanulmányt. Folyamatosan erősítik nemzetközi kapcsolatrendszerüket is a hasonló tapasztalatok kölcsönös megosztásáért, illetve lehetséges pályázati társakat keresve további terveikhez ban csatlakoztak egy európai szintű nemzetközi energetikai hálózathoz, a RURENER-hez (Vidéki közösségek hálózata az energia-semlegességért), melynek 2011-ben Nagypáli az egyik minta településévé vált további 13 településsel egyetemben Ausztriából, Horvátországból, Görögországból, Olaszországból, Romániából, az Egyesült Királyságból, Németországból és Spanyolországból. Ebben a csapatban Európa energetikailag legkörnyezettudatosabb kistelepülései tartoznak. A hálózat 2011-ben Rurener Egyesület néven egyesületté szerveződött, melynek a négy alelnöke közül az egyik Köcse Tibor nagypáli polgármester lett. Ebben az évben a község adott helyet a szervezet egyik éves konferenciájának ben szudáni állami vezetőkkel tárgyaltak a falu vezetői, majd testvértelepülési megállapodást kötöttek egy félmilliós nagyvárossal, Kostival. Szeretnének a napenergia felhasználása vagy például a víztisztítás révén jelen lenni az afrikai országban. A 2013 tavaszán Magyarországon megrendezett I. Nemzetközi Magyar-Arab Solymász Találkozó egyik napjának színhelye Budapest, Hévíz és Sümeg mellett Nagypáli volt. Igen aktív testvérvárosi kapcsolatokat ápolnak az erdélyi Remetével és az ausztriai Güssinggel. További testvértelepülése a községnek a görögországi Kreatea városa ben a budapesti Indonéz Kereskedelmi Központ és Nagypáli közös szervezésében Indonéz-Magyar Gazdasági Fórumot tartottak a településen. Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 3

4 A megvalósítás során alkalmazott eszközök * Milyen eszközöket használtak a megvalósításban (Pl. közösségépítés, hálózatfejlesztés, találkozók, fórum, vásár, kaláka, önkéntes munka, térség- és településmarketing, értékesítési csatorna kiépítése, piacépítés, termelők megkeresése, termékfejlesztés, helyi termék adatbázis létrehozása, helyi termék klaszter kialakítása, foglalkoztatás, felnőttképzés, kiállítás, házfelújítás, arculatépítés, közös arculat, védjegy, kiadványok, web áruház, stb.) Két helyi nonprofit kft.-t alapítottak (Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft., Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft.) a folyamatos pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment, pályázat-monitoring és egyéb fejlesztéseket támogató tevékenységekre, miközben térségi, országos és nemzetközi szervezetekben is aktívan részt vesznek (Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft., Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület, RURENER Egyesület). Alkalmazott eszközök a fejlesztések során: - projektíró és pályázati menedzser cégek megalapítása; - Zöld út stratégia kialakítása; - fejlesztési források megpályázása; - komplex energetikai rendszerek (nap, szél, biomassza, geotermia) fokozatos kialakítása és összehangolása, valamint a megtermelt energia komplex hasznosítása (Önkormányzat energiaellátása, Innovációs központ, logisztikai központ, stb.); - nemzetközi kapcsolatépítés, tudásmegosztás. A kezdeményezés eredményei * Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? Az önkormányzat költségvetésében az energetikai projektek eredményeként jelentős szabad források keletkeztek, amelyeket folyamatosan újabb fejlesztésekre falukép javítás, turisztikai fejlesztések - tudnak felhasználni. Az önkormányzati épületeknél (LED technológia + A energiakategória felszerelések) 70-80%-os megtakarítást értek el, a közvilágításban (LED) 50%-os a várható megtakarítás (folyamatban), mozgásérzékelő és szürkületkapcsoló üzembe helyezésével. Az alternatív energiaforrásokból előállított energia körülbelül az önkormányzati fogyasztás 70%-át fedezi. Közvetett eredményként megvalósult a polgármester elképzelése, a lakosságszám növekedése az elmúlt évtizedben töretlen volt a kétezres évek elejétől, csökken az átlagéletkor, egyre számottevőbb az idegenforgalom (Tourinform iroda a faluban, energiatakarékossági projektek megtekintése, téma utak: ökovölgy, szőlőhegy, építészeti hagyományok: borona, tájjellegű természeti értékek bemutatása). Az energetikai fejlesztések bemutatására, a know-how átadására képzéseket indítottak (megújuló energia használata az építészetben, lakossági képzés - négy állomásos: szél, nap, biomassza, biogáz). A lakosság bevonása és szemléletformálása érdekében lakossági akciókat szerveznek (pl. ingyenes energiafűz akciók, új smaragdfa projekt bekapcsolódás,,jó példával járj elöl program). Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 4

5 Pénzügyek, időzítés Megvalósítás éve, időtartama * Mikor kezdték és meddig tart/tartott a projekt? Mik voltak a legfontosabb szakaszok, mérföldkövek? A megvalósítás forrása * Mi a megvalósítás forrása, amely lehet saját erő, hazai, vagy európai uniós finanszírozású pályázat, nemzetközi program, Norvég Civil Támogatási Alap, vagy finanszírozási igény nélkül megvalósított projekt. Költség * Ha nem volt a projektnek költsége, akkor 0 (nulla) tól napjainkig UMVP, INTERREG III/A, nemzetközi Leader, CÉDÉ Támogatás Mekkora külső támogatást vettek igénybe? Ez lehet pályázaton nyert pénz, vagy más úton külső forrásból a projektre fordított pénz. Programszerűség Kapcsolódás, térségi, helyi hatás A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot alkot, netán egyedi projekt-e? Az energetikai fejlesztések Nagypáli komplex gazdaságfejlesztési stratégiájának alapelemét képezik, a további önkormányzati és helyi vállalkozói kezdeményezések mellett. A Nagypáli komplex program összességében a helyi gazdaság és társadalom komplex revitalizálásához és hosszútávon fenntartható életképességéhez járul hozzá. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan kapcsolódik a térség fejlesztésébe? A település aktív szereplője a térség fejlesztésének, szerves és kezdeményező aktora a Göcsej- Hegyhát LEADER Egyesületnek. Itt lehetőség van a térségi tudástransferre is. Nagypáliban van a helyi LEADER közösség központja, illetve a községben jelen lévő pályázatíró cégek (Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft., Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft., Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.) a térség más településeinek is segítenek a fejlesztési pályázatok elkészítésében. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás Milyen hatással volt a projekt a térség fejlődésére? Az élhető és társadalmilag-gazdaságilag fejlődő település megteremtéséhez elsősorban az energetikai fejlesztések járultak hozzá. Ez mind térségi, mind hazai és nemzetközi viszonylatban példaértékű más települések számára, akik élhető, fejlődő községeket szándékoznak kialakítani. Nagypáli sikerei a térség településeire is ösztönzőleg hatottak, ennek eredményeképpen széleskörű összefogás alakult ki a térségben nagypálihoz hasonló fejlesztési szándékokkal ben a Rurener Egyesülethez Zala megyéből Nagypálival együtt még további 14 település csatlakozott. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? Miért jó a gyakorlat, tapasztalatok A jó gyakorlatok mintaként szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a projektet? Az életképes község jó példa más hasonló adottsággal és rendelkező településnek. Eddigi fejlesztéseik eredményeképpen egyre inkább önellátóvá válik a település energetikailag, sőt mindezt környezetkímélő módon, eközben új munkahelyeket is teremtve helyben. A stratégia megvalósításának eredményeként a helyi lakosok lokális identitása pozitív irányban megerősödött, ami meglátszik a közösségi kezdeményezőkészségen és a helyi feladatok, a közösség és a környezet iránti felelősségtudat növekedésén. A település népességszáma a kétezres évek óta folyamatosan növekszik és a korösszetétele egyre fiatalodik, mely szoros összefüggésben van a helyi fejlesztésekkel és fejlődéssel. Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 5

6 Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az elvégzett munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi okozta a legnagyobb elégedettséget a projekt során! A projektek fokozatos megvalósulása. A megvalósult projekteredményeknek köszönhetően Nagypáli 2011-ben az ERS Championship második helyét szerezte meg a fő alatti települések között az energia felhasználás és tudatformálás kategóriájában. A faluban lakó és a falut szerető lakosok lelkesedése már önmagában sikerélményt jelentett. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán. Mi okozta a legnagyobb fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? Mit tennének másképp, ha a projekt most indulna? A kiíróval, illetve értékelővel nehézkes a kapcsolattartás, az információáramlás nem egyértelmű, ill. az információk nem kellően definiáltak. Mire kell figyelni a megvalósítás során? Itt a hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük feltüntetni. - A környező települések a mindennapos problémákba (pl. járda, ravatalozó) fordították a fejlesztési forrásokat és nem megtérülő, jövedelmező fejlesztésekbe, amelyek bevételt generáltak volna a megoldandó problémákhoz. A tervezés folyamán fokozottan figyelni kell arra, hogy első lépésben a cégek számára kell gazdaságilag vonzóvá tenni a települést, és csak utána szépíteni. - Az előkészítés során nagyon fontos a projekt előtanulmányok megvalósítása, és a projektek alapos körüljárása a megtérülés szempontjából. - A fejlesztések során keresni kell szinergikus hatásokat a projektek és projektelemek között, hogy nagyobb legyen az összesített pozitív hatás. - A megvalósítás során megbízható cégeket kell alkalmazni (tanúsítvány), illetve a projektek képzési részében csak magasan kvalifikált előadók és munkatársak vegyenek részt. További tervek, a fejlesztés jövője További tervek, fejlesztési igények Hogyan folytatódik a projekt a továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó projekteket terveznek még (ami nyilvános)? A tervek között szerepel egy biomassza alapon működő távhőrendszer megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése. A tanulmány keretében egy kogenerációs erőművel oldanák meg a község határában épülő lakópark, az Innovációs Ökocentrum, a turisztikai központ, az önkormányzat épülete és a község régi lakóházai egy részének fűtését és melegvíz-ellátását. A tervezett erőmű faaprítékot és fűrészport használna az üzemeléshez. A felhasznált tüzelőanyagból villamos energiát állítanának elő, mely a hálózatra kerülne. Az energiafűzhöz kapcsolódóan szeretnének megvalósítani egy zárt rendszerű erőművet is. A zárt rendszer arra utal, hogy az üzemelése során közel nulla a környezetbe jutó szennyező anyag. A berendezés alkalmas mindenféle széntartalmú anyag felhasználására, így például kommunális hulladékkal és szennyvíziszappal is üzemeltethető. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? Mi hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, továbbfejlesztéséhez? Információáramlás javítása a pályázatok kiírói részéről, a pályázati kiírások jobb specifikációja (sokáig tart az értékelés), nehéz a pénzügyi tervezés (önrésszel való tervezés, ha esetleg nem nyer egy pályázat). Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 6

7 További ajánlatok, saját szerep ajánlása További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok (akár határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb nemzetköziek is) Ha van olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt tüntessék fel! Zalaszentiván követő projektek LED világítás, óvoda napelem. További helyi gazdaságfejlesztés szempontjából fontos, újító és értékteremtő, áthagyományozó személyek Kérjük, segítse a hálózatosodást azzal, hogy olyan kapcsolatot ajánl, aki a gazdaságfejlesztésben aktív, érdemes őt a hálózatba bevonni! Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön szerint ajánlani érdemes a helyi gazdaságfejlesztés témájában? Vállalna-e egy helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztési munkacsoportban szerepet? * Vállalna-e egy helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztési munkacsoportban szerepet (akár virtuálisan is), ha ilyen szakértői csoportot a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehoz? igen nem Egyéb Milyen szakértelme van? Mit tud felajánlani? Ha vállalna gazdaságfejlesztési munkacsoport szerepet, akkor milyen szakértelme van? Miben ajánlja segítségét? Tudásmegosztás energia (Fővárossal együttműködés) Közös projektek közreműködés (projekt tudás átadás) Derecske, Bélapátfalva, Önkormányzati fejlesztések bemutatása - Pécs, Keszthely Pályázati központ kialakítás Biatorbágy Fejlesztések bemutatása Franciaországból, Magyarországról évente kb előadás, tudásátadás Szakdolgozat írás elősegítése a faluról Gyakornoki programok Elérhetőségek * Kapcsolati adatok Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy megjelenhet-e az adott személyes adat valamely nyilvános kiadványunkban, honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal hozzájárulását adja a megjelenéshez. Szervezet * Kapcsolattartó * Cím Telefon 06 ( ) Honlap A kapcsolattartás preferált formája * Kérjük, jelölje meg, hogy mely kommunikációs csatorná(ko)n szeretne velünk kapcsolatban állni. Előnyben részesített csatorna postai levelezés elektronikus levelezés telefonos kapcsolattartás személyes kapcsolattartás Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 7

8 Csatolt képek, fájlok, dokumentumok Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal az adatgyűjtéshez kapcsolódó NTH - Helyi gazdaságfejlesztés - adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás dokumentumban foglalt feltételek szerint az itt megadott adatokat a fentebb megadott engedélyeim alapján teljes egészében, vagy részleteiben felhasználja, pl. az NTH honlapján (a az oldalon) megjelentesse. Adatszolgáltató aláírása Kelt Helyi és térségi fenntartható gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások és jó gyakorlatok 8

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában

Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában A Feladat! Fenntartható térségi modellprogramok megalapozása a Nyugat-dunántúli régióban Zala Termálvölgye és a Szigetköz

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről. 2015. december 9. Zalaszentgrót

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről. 2015. december 9. Zalaszentgrót Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről 2015. december 9. Zalaszentgrót 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program Összeállítás a támogatásokról honlapunkon: www.zalatermalvolgye.hu (link) 897 oldalas

Részletesebben

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft Energiaracionalizálást támogató pályázati források Energiahatékonysági Információs Nap 2010. március 31. Bükiné Foki Ariel regisztrált pályázati tanácsadó ÚMFT forrás megosztás összegben Operatív programok

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK A HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSAINAK ÉS JÓ GYAKORLATAINAK GYŰJTÉSE SORÁN FELTÁRT PÉLDÁK ALAPJÁN 1.1. Helyi termék

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK V Á L L A L K O ZÓ I H Í R L E V É L KEDVES OLVASÓINK! Egyre-másra jelennek meg a különböző pályázati felhívások. Azokból választjuk ki azokat, amelyek leginkább felkelthetik az Önök érdeklődését, és lehetőséget

Részletesebben

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 19 /2016. (V. 27.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Energiaigény; előrejelzése. Várható fogyasztás modellezése

Energiaigény; előrejelzése. Várható fogyasztás modellezése Energetika 67 6. Energiaigény; előrejelzése. Várható fogyasztás modellezése. Energiafogyasztás menedzselése: fogyasztásmérés fogyasztó ki- és bekapcsolása. Statikus és dinamikus árazás Minden emberi tevékenység

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı.

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı. SZALMABRIKETT TÜZELÉSRE VALÓ ÁTÁLLÁS VIZSGÁLATA Gáztüzeléső melegvizes kazánok kiváltása Szalmabrikett tüzeléső kazánokra, /önkormányzati/brikettáló létesítéssel A vizsgálat Dévaványa (Dévaványa Város

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Épületgépészeti tagozati stratégia a magyarországi épületállomány energiahatékonysági felújítási programjához (Nemzeti Energetikai Stratégia MMK szemszögből) Rövid történeti áttekintés A magyarországi

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

A kistérségi energiastratégia készítése

A kistérségi energiastratégia készítése A kistérségi energiastratégia készítése 2013. február 28. VM Energiastratégia www.essrg.hu 2 Az önellátásra alapuló energiastratégia elemei Önellátás előnyben részesítése a profittermeléssel szemben Helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

Öko-falu projekt - Bakonyszombathely

Öko-falu projekt - Bakonyszombathely Öko-falu projekt - Bakonyszombathely A bio-kazán után már a napkollektor is működik, napirenden a kistérségi bio-massza üzem (Pintér Lajos polgármester előadása a Műegyetemen) A bakonyszombathelyi önkormányzat

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

A B C D E F G H I J K Felhívás Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 1. Felhívás Felhívás neve

A B C D E F G H I J K Felhívás Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 1. Felhívás Felhívás neve 1. melléklet az 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K Felhívás Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Részletesebben

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016.

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016. Vezetői összefoglaló 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre

Részletesebben

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november 1 FESTETICS HAJÓS KLASZTER Az agárdi székhelyű Pro Rekreatione Nonprofit Kft. (VVSI), a vitorlázás és hozzá kapcsolódó utánpótlás nevelés területén is

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP követelmények) célja, hogy segítse a közszektorbeli

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának. GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 - től 2010 - ig terjedő időszakra I. BEVEZETÕ

Herceghalom Község Önkormányzatának. GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 - től 2010 - ig terjedő időszakra I. BEVEZETÕ Herceghalom Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 - től 2010 - ig terjedő időszakra I. BEVEZETÕ Az önkormányzat éves költségvetésének alapját a gazdasági program képezi. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester,

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek SZOMSZÉDOLÁS VIDÉKFEJLESZTÉS A VELENCEI-TÓNÁL ÖTLETADÓ JÓ GYAKORLATOK című mikrokonferencia és szakmai bemutató 2015. október 20. Vidékfejlesztési támogatási

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Bevezető A 2005. évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Aktuálisan pályázható támogatások

Aktuálisan pályázható támogatások Aktuálisan pályázható támogatások 2016. februártól újabb uniós források pályázhatóak: február 15-től élelmiszeripari, akár 500 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatások érhetőek el, február 1. és február

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február

Részletesebben

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva Videó az ITKERT megvalósításáról A tavaly elkészült ITKERT megvalósításának menetéről készült egy kis videó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. VP-2-4.1.3.1.-16

Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. VP-2-4.1.3.1.-16 Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. A pályázat tárgya VP-2-4.1.3.1.-16 A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok,

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel: Tájékozató Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázatról Kódszám: VP2-4.1.3.4-16 A konstrukció célja A jelen felhívás egyik

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Napelemes rendszerek kialakítása Világítási rendszerek korszerűsítése Energetikai audit Külső nyílászáró-csere és utólagos hőszigetelés Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

Helyi termelők számára elérhető pályázati lehetőségek 2014-2020-ban Zalai Nyitott Porták hálózata. 2015. november 5. Zalaszentgrót

Helyi termelők számára elérhető pályázati lehetőségek 2014-2020-ban Zalai Nyitott Porták hálózata. 2015. november 5. Zalaszentgrót Helyi termelők számára elérhető pályázati lehetőségek 2014-2020-ban Zalai Nyitott Porták hálózata 2015. november 5. Zalaszentgrót 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program Összeállítás a támogatásokról honlapunkon:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008. Általános tudnivalók Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK január Amennyiben egy pályázati kiírás felkelti érdeklődését és további információkat szeretne kapni róla, azt kérjük jelezze a jobb oldalon található jelölőnégyzetben, végezzen

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜZLETI ETIKAI DÍJ 2014.

ÜZLETI ETIKAI DÍJ 2014. ÜZLETI ETIKAI DÍJ 2014. Pályázatot benyújtja: Printker Office Land Zrt. Pályázatot elkészítette: Dr. Varga Péter Dénes vezérigazgató A PRINTKER OFFICE LAND ZRT. PÁLYÁZATA A 2014. ÉVI ÜZLETI ETIKAI DÍJ

Részletesebben

- a településképet meghatározó épületek külső rekonstukciója és energetikai korszerűsítése;

- a településképet meghatározó épületek külső rekonstukciója és energetikai korszerűsítése; 8.2.6.3. Az intézkedés alkalmazási köre, a támogatható kedvezményezettek, valamint adott esetben a támogatás összegének vagy mértékének kiszámításához használt módszer, szükség esetén alintézkedések és/vagy

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL

Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Soltész Ilona mb. országos főépítész és Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Tárgy: A Belügyminisztérium megbízásából a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében 2011. március 4-én lezajlott prezentáció ÉPÜLETENERGETIKAI

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSPÍTŐ KLASZTER

ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSPÍTŐ KLASZTER MAGYAR INGATLANTANÁCS MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSPÍTŐ KLASZTER ALAPÍTÓI OKIRAT 01 2011.02.21. 2011. február 21. Egy fenntartható, kezelhető bérlakás rendszert építéssel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Vámosi Gábor. ügyvezető igazgató. Nyíregyháza, 2014

Vámosi Gábor. ügyvezető igazgató. Nyíregyháza, 2014 BESZÁMOLÓ ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Beszámolási időszak: 2013. március 08. 2014. március 07.. Vámosi Gábor ügyvezető igazgató Nyíregyháza, 2014 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató

Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató MMK FAP 5/2015/1 Témavezető: Nagy Gyula, MMK ÉgT elnök Készítette: Cservenyák Gábor, MMK ÉgT alelnök Nagy Gyula, MMK ÉgT elnök 2015.11.15.

Részletesebben

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata 6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata Forrás: Rural Innovation Dossier No.6, LEADER European Observatory, 2001 A fejezetet szerkesztette: Jean-Pierre

Részletesebben

Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető

Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető Két, Magyarországon már működő, mezőgazdasági melléktermékre alapozott, egy kistelepülés ellátására is alkalmas bioenergetikai technológia bemutatása. Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető Tartalom

Részletesebben