Kö rnyezete rte kele s Te telsör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kö rnyezete rte kele s Te telsör"

Átírás

1 Kö rnyezete rte kele s Te telsör 1. TÉTEL A monetáris környezetértékelés szükségessége és kritikája, valamint az arra adható válaszok. A fenntartható fejlődés, az erős és gyenge fenntarthatóság és a monetáris értékelés kapcsolata. A monetáris környezetértékelés szükségessége Sok probléma abból adódik, hogy számos természeti erőforrásnak nincs reális ára és az emberek nem fizetik meg a szennyezésük által okozott károkat. Ha az embereknek ezeket a károkat meg kellene fizetniük, felelősségteljesebben gondolkodnának és cselekednének, illetve jelentősen több erőforrás állna rendelkezésre, hogy a károkat mérsékeljük Kétféle értékelési mód: o ökológiai közgazdaságtan: a természeti javaknak nem adható pénzbeli érték a bennük bekövetkező változások is csak különböző kvantitatív fizikai mennyiségekkel, illetve kvalitatív módon írhatók le o környezetgazdaságtan: igyekszik monetárisan értékelni a környezeti javakat, megpróbálja pénzben kifejezni a különböző, akár közjavak közé tartozó természeti, környezeti jószágok értékét A monetáris értékelés legfontosabb célja a döntéselőkészítés, a természeti javakban és a környezetminőségben bekövetkező változások meghatározása és értékelése a döntéshozók számára is érthető, ismert és mérhető mértékegységekben. Leginkább a beruházások előtt, vagy már megtörténte után a természetben bekövetkező változások értékelésére használjuk. A monetáris értékelés további céljai: o a környezeti javak, a természeti tőke monetáris formában történő értékelése o környezeti javak, a természeti tőke értékváltozásainak számszerűsítése o meghatározni, hogy az ember alkotta tökére milyen hatással vannak a környezeti tényezők

2 A monetáris környezetértékelés kritikája és az arra adott válaszok A kritikai megállapítások két nagy csoportja: o erkölcsi alapú kritika: a környezeti javak monetáris értékelését erkölcsi alapon kérdőjelezik meg, vagyis azt mondják, hogy nincs jogunk a természetnek pénzértéket adni (ökológiai közgazdaságtan) mégis rákényszerülünk döntésekre az átváltással kapcsolatban o szakmai jellegű kritika: a természet értéke végtelen: erkölcsi alapon lehetséges a monetáris értékelés, de a természet értéke nem számszerűsíthető, hiszen végtelen a cél a monetáris környezetértékelés során nem is a természeti rendszer egészének értékelése, hanem csak kisebb összetevőinek, kisebb változásainak vizsgálata és pénzbeli kifejezése a környezetértékelés módszerei nem megfelelőek: leginkább a feltárt preferencia módszereket éri kritika, hiszen a kérdőíves preferenciafelmérés számos hibalehetőséget hordoz magában. Ennek csökkentésére folyamatosan fejlesztik, finomítják a módszereket. A fenntartható fejlődés, az erős és a gyenge fenntarthatóság és a monetáris értékelés kapcsolata A fenntartható fejlődés: a fejlődés olyan formája, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. Fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi folyamat. Gyenge fenntarthatóság: a természet korlátlan helyettesíthetőségéből indul ki. A megfogyatkozott természeti tőkét szabadon lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. A tőkeállomány értéke nem csökkenthet, de az összetevők értéke külön-külön csökkenthet, ha más összetevők értéke olyannyira nő, hogy azzal helyettesíteni lehessen a csökkent értékű tőkét. Erős fenntarthatóság: a természeti javak csak korlátozott mértékben helyettesíthetőek gazdasági tőkével. Azaz a természeti tőkének sem szabad csökkennie, a természeti és művi tőke csak korlátozott mértékben helyettesíthető egymással, és a teljes természeti tőke megőrzése a fontos.

3 A monetáris környezetértékelés és a gyenge fenntarthatóság: a természeti és gazdasági tőke (anyagi javak) bizonyos fokú felcserélhetőségét, egymással való helyettesíthetőségét feltételezi a monetáris értékelés A monetáris értékelés és az erős fenntarthatóság: Az erős fenntarthatóságot szolgálja, mert segítségével számszerűsíthetőek a környezet állapotában bekövetkezett változások és következményeik, ezzel a megőrzés és az állapot-javítás kerül előtérbe. A monetáris értékelés és az idő A monetáris értékelés iránti igény a környezet állapotának megváltozásakor merül fel. Az értékelés elvégezhető a változás bekövetkezése előtt: o ha a fejlesztés célja épp a változás o vagy ha egy fejlesztés, beruházás jelentős környezeti hatésokkal jár Az értékelés elvégezhető a változás bekövetkezése után: o havária esetén (nem tervezett változás) o fejlesztés, beruházás megkezdésekor nem megfelelően vették figyelembe a környezeti szempontokat o ellenőrizni akarják az előzetes értékelés eredményeit

4 2. TÉTEL A környezetértékelés eredményeinek lehetséges alkalmazási területei. A természeti tőke értékelési sajátosságainak okai (közjavak és szabad javak, externális hatások, diszkontálási sajátosságok) A monetáris értékelés legfontosabb célja a döntéselőkészítés, a természeti javakban és a környezetminőségben bekövetkező változások meghatározása és értékelése a döntéshozók számára is érthető, ismert és mérhető mértékegységekben. Leginkább a beruházások előtt, vagy már megtörténte után a természetben bekövetkező változások értékelésére használjuk. A környezetértékelés eredményeinek alkalmazási területei o A környezetet is érintő beruházások költség-haszon elemzése során a környezet állapotában bekövetkezett változás pénzbeli értékének meghatározása o a döntéshozók részéről új környezetvédelmi szabályozók kidolgozása során a szabályozás módjának, mértékének meghatározása o különböző hatásokra (emberi tevékenység, környezeti katasztrófa stb.) a természeti erőforrásokban bekövetkező értékváltozások becslése o a környezetszennyezés hatására felmerülő externális költségek meghatározására o a természeti vagyon értékének meghatározására a nemzeti elszámolások készítése során A természeti tőke értékelési sajátosságainak okai A hagyományos gazdasági számítások nem elégségesek a környezettel kapcsolatos hasznok, illetve károsodások számbavételére. Szabad javak: o A szabad javakként rendelkezésre álló környezeti jószágok értékelésében nem érdekelt a fogyasztó, hiszen a szabad jószág fogyasztásának haszonáldozatköltsége zérus, tehát nem kell a fogyasztás érdekében a korlátozott jövedelemmel rendelkező fogyasztónak más javakról lemondania.

5 o A szabad javak problémái oszthatatlanok, és senki sem kizárható alóluk, azaz a szennyezeti környezeti elemek pl. szennyezett levegő problémája is mindenkit érint Közjavak: o Ha a közjavak minőségi és mennyiségi változásairól van szó, újabb problémát vet fel, hogy nincsen, aki a negatív változás ellen közvetlenül fellépne, a tulajdonjogát érvényesítve. o Egyéni érdekek miatt a közjavak túlhasználata jelenik meg, pl. levegőszennyezés, a tengerek, óceánok szennyezése, a talaj túlhasználata, a biodiverzitás csökkentése erkölcsi kockázat Externális hatások: o Az externáliák jelentősége a negatív externális hatást előidéző termelőt teszi ellenérdekeltté a monetáris értékelésben, hiszen a pénzben kifejezett externális költségekkel lehetőség nyílik azok internalizálására, vagyis a termelési költségekbe való beépítésre. o A környezetállapot romlások gyakran piacon kívüli hatások eredményei, de a környezeti beruházásoknak pozitív externális hatásai is lehetnek. o Gyakran hosszútávú hatások, amelyek nem mindig vezethetőek vissza az okozóig Diszkontálási sajátosságok: speciálisan kell eljárni a különböző időpontokban jelentkező költségek és hasznok jelenértékének meghatározásához o a jelenérték számításhoz nem a gazdaságossági diszkontrátát, hanem a társadalmi diszkontrátát alkalmazzuk: ezzel a jövőbeni környezeti károk és hasznok is nagyobb súllyal szerepelnek a döntéshozatal során, és a fenntarthatóság egyik alapelve, a jövő generációinak érdekei is figyelembe lesznek véve

6 3. TÉTEL A természeti erőforrások értékösszetevői, a teljes gazdasági érték fogalma, elemei. Soroljon fel példákat az egyes összetevőkre. Mit értünk ökoszisztéma - szolgáltatás alatt? A természeti erőforrások értékösszetevői, a teljes gazdasági érték fogalma, elemei, példák az egyes összetevőkre A teljes gazdasági érték: több összetevőre bontható, amelyek két nagy csoportba sorolhatóak: a használattal összefüggő és a használattól független értékek Teljes gazdasági érték (TGÉ) = használattal összefüggő értékek + használattól független értékek

7 TELJES GAZDASÁGI ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI SZEMÉLYES HASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉK Közvetlen használat értéke Helyhez kötött: a területre ellátogatók haszna, rekreáció, gyógyulás (pl. barlangi levegő jótékony hatása a tüdőre) Nem helyhez kötött: a területről kitermelt erőforrások haszna (pl. élelmiszer, biomassza, azaz az ott megtermelt kukorica, vagy energiafű) Közvetett használat értéke Gyakran rejtve marad és értékre csak akkor jövünk rá, amikor megszűnik a funkció Pl. erdők szerepe a talajerózió megakadályozásában, árvízvédelmi tulajdonság, vagy a természeti értékekről írt könyv olvasása Választási lehetőség értéke Egy erőforrásnak akkor is lehet értéke számunkra, ha még nem használtuk és most pillanatnyilag sem használjuk. Később még hasznosíthatjuk, lehetőségünk van a későbbi hasznosításra. Ilyen lehet például egy még fel nem fedezett gyógyszer vagy energiaforrás, illetve még fel nem fedezett fajok genetikai információi NEM HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÉRTÉK Hagyomány vagy örökölhetőség értéke Fontosnak tartjuk a természeti értékek jövő generációk számára történő megőrzését, azt, hogy ők is élvezhessék ezek értékét. Emellett a ránk örökölt értékek és hagyományok is értékesek számunkra. pl. Gemenci erdő: nagy kiterjedésű, összefüggő ártéri erdő, amelyet megismerve több évszázaddal ezelőtti magyar tájat ismerhetünk meg Tiszta létezési érték A természet önmagáért való értékei. Az ember elismeri és tiszteletben tartja a természeti környezetnek a létezéshez való jogát. pl. a Gemenci erdőben a fekete galagonya egyedül itt található meg

8 Ökoszisztéma szolgáltatás Ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük mindazt a sok hasznot, melyet az emberiség kap az élővilágtól; négy főcsoportja a fenntartó (pl. elsődleges produkció), szabályozó (beporzás, biológiai védekezés), ellátó (pl. élelmiszerek) és kultúrális (pl. kirándulás) szolgáltatások. Az ökoszisztéma szolgáltatások pozitívan összefüggenek a biológiai sokféleséggel, például diverzebb méh közösség hatékonyabban porozza be a gyümölcsfákat. Az ökoszisztéma szolgáltatás megközelítés jelentősége, hogy lefordítja a biológiai sokféleség értékét közgazdaságilag értelmezhető nyelvre, ezáltal bekerülhet a politikai-gazdasági döntéshozatali rendszerbe. Egyre inkább elismert, hogy az ökoszisztémák hasznos, mással nem helyettesíthető szolgáltatást nyújtanak az emberiség számára Az ökoszisztéma szolgáltatások jelentősen hozzájárulnak az emberi jóléthez A jólét csak a természeti tőke megőrzésével biztosítható, ezért a döntéshozatal során értékváltozásait figyelembe kell venni Az emberek jelenleg nem fizetnek az ökoszisztéma szolgáltatásokért, pedig akkor a jelenlegi struktúra jelentősen megváltozna Ökoszisztéma szolgáltatások: o légköri gázegyensúly o éghajlat szabályozása o éghajlati szélsőségek szabályozása o vízszabályozás o vízellátás o erózió akadályozása, üledék visszatartás, talaj megőrzése az ökoszisztémában o talajképzés o tápanyagok körforgása o hulladékok asszimilálása, elszállítása, semlegesítése o vegetáció reprodukciós képessége, beporzás o biológiai folyamatok, populációk természetes szabályozása o élőhely biztosítása ember, állandó és vonuló állatok és növények számára

9 4. TÉTEL A környezetértékelési módszerek csoportosítása. A költségeken alapuló (költség alapú) módszerek fajtái, jellemzése, előnyei, korlátai. A termelékenység változása módszer A környezetértékelési módszerek csoportosítása A környezetnek, a környezeti elemeknek értéket adunk, hogy a bennük bekövetkező változások összemérhetőek, számszerűsíthetőek legyenek

10 A költségeken alapuló módszerek A költség alapú módszerek abból a feltételezésből indulnak ki, hogy egy természeti erőforrás értéke, azaz az általa az ember számára biztosított hasznosság megegyezik a megőrzéshez vagy helyreállításhoz szükséges költségek nagyságával Ha ez a természeti erőforrás károsodik, valamilyen szolgáltatás elvész. Ennek megakadályozására vagy mesterséges pótlására valamilyen beruházás szükséges. Ez költséggel jár, és ennek nagysága alapján becsülhetjük az eredetileg ingyenes (ökoszisztéma-szolgáltatás!) szolgáltatás értékét A módszerek megkülönböztetése e költségek jellege alapján történik Helyettesítési költség módszer: Költség: a mesterséges helyettesítés vagy áthelyezés költsége, amely a természeti erőforrás változása, degradációja után szükséges pl. tiszta természetes ivóvíz helyett a mesterségesen tisztított ivóvíz költsége

11 Árnyékprojekt módszer: Költség: a negatív hatások kompenzálásához szükséges beruházás költségei Ha egy beruházás jelentős környezeti változásokkal, értékcsökkenéssel jár, azok helyreállításához szükség van egy másik beruházás megvalósítására, ez az árnyékprojekt Korlátok: természeti erőforrások eredeti állapotának visszaállítása vagy hasonló létrehozása emberi eszközökkel lehetetlen, ezért a károsodott természeti erőforrás valódi értéke meghaladja az árnyékprojekt módszerrel becsült értéket pl. ártéri erdő felhasználása, kivágása, de cserébe gátat kell építeni Helyreállítási költség módszer: Költség: a leromlott környezetállapot helyreállításának költsége Korlátok: a helyreállítás lehet, hogy nem jár e tervezett eredménnyel, és az eredeti természeti állapotot nem sikerül visszaállítani; ilyenkor a becsült költségeknél jóval magasabb az eredeti értéke a természeti erőforrásnak pl. Kis-Balaton remediációjának költsége (nem is volt igazán sikeres!) Védekezési költségek módszere: Költség: a kedvezőtlen helyzet elkerülésének, az az ellen való védekezésnek a költsége a kedvezőtlen környezeti hatás bekövetkezésének csökkentése, vagy a meglévő károk enyhítése többletköltségekkel jár, ezt megelőzendő védekezési lépéseket lehet tenni Előnyei: Az elkerült értékcsökkenés hasznai gyakran meghaladják a védekezési költségeket pl. szennyvíz ciántalanításának költsége, ahhoz képest, hogy ha a cián bekerülne a természetes vizekbe és rombolná az ökoszisztémát, és azt kéne helyreállítani A termelékenység változása módszer Költség: a termékek előállítási költségei változásának és az előállított termék minőségi romlásának költségei

12 A termelékenység változása módszer Költség- alapú környezetértékelési módszer A környezetben, a környezeti erőforrásokban végbemenő változások befolyásolhatják a termékek előállításának költségét, illetve a termék minőségét is, vagyis a tevékenység eredményessége, haszna megváltozik. Ezek a változások alapján számítható a környezetben végbement változások pénzbeli értéke. pl. romlik a helyi levegőminőség, és ezáltal a mezőgazdasági termelékenység is Jellemző szektorok: o mezőgazdaság: talaj, levegőminőség, csapadék, hőmérséklet o halászati szektor: vízminőség o erdészet: levegőminőség, éghajlat A termelékenység változása módszer alkalmazása: 1. A termelékenység változásának meghatározása (fizikai mennyiségekkel) 2. A termelékenység változása hatásának pénzértékben való kifejezése (piaci ár alapján) 3. A teljes elmaradt haszon számítása jelenérték számítással Problémák a módszer alkalmazásával: 1. többféle hatás is befolyásolhatja a vizsgált tevékenységet, akár szinergikusan felerősítve egymást 2. a hosszú idő múlva jelentkező hatásokat nehéz előre megbecsülni

13 5. TÉTEL A költség-haszon elemzés és a költséghatékonyság elemzés módszerek összehasonlítása, alkalmazási területei. A társadalmi diszkontráta fogalma. A költség- haszon elemzés (CBA: Cost-Benefit Analysis) A költség- haszon elemzés olyan fejlesztések értékelésére szolgál, amelyek közpénzből, közösségi céllal valósulnak meg (infrastruktúra fejlesztése, környezetállapot megőrzésére és javítására irányuló beruházások) Az értékelést a teljes társadalom szempontjából, a teljes társadalmat érintő költségeket és hasznokat vizsgálva végezzük Az elemzés lépései: o 1.) A projekt meghatározása: a projekt célja a projekt pontos lehatárolása az externáliákban érintettek (stakeholderek) o 2.) A projekt hatásainak azonosítása gazdasági, társadalmi, környezeti hatások számbavétele a fenntarthatóság alapelveivel összhangban a hatások: felhasznált input: anyag, energia, munka kibocsátások, azaz output gazdasági, társadalmi hatások ingatlanárak változásai többlethatás: munkahelyteremtés, ingatlanok értékének növekedése, növekvő forgalom helyettesítési hatás: a szolgáltatás használatával milyen eddigi tevékenység vagy szolgáltatás váltható ki o 3.) A gazdaságilag releváns hatások meghatározása Hasznok, pozitív hatások: termékek, szolgáltatások mennyiségének vagy minőségének növekedése ár csökkenése

14 Költségek, negatív hatások: termékek, szolgáltatások mennyiségének vagy minőségének romlása ár növekedése Csak az érintett lakosságra vonatkozó hatások figyelembevétele, a transzferköltségek (pl. adó) nem jelennek itt meg o 4.) Releváns hatások fizikai mennyiségekben történő kifejezése a hatás nagyságának meghatározása fizikai mennyiségekkel a hatás jelentkezésének ideje műszaki számításokkal, vagy becsléssel o 5.) A hatások pénzbeli kifejezése a hatások monetarizálása, pénzbeli kifejezése a jövőben várható árak meghatározása a piaci árak szükség szerinti korrigálása az árral nem rendelkező javak árának meghatározása környezetértékelési módszer segítségével o 6.) Diszkontálás: Jelenérték számítása PV: Present Value PV= S : az n-edik évre eső összeg (költség, ill. haszon) (Summarize) n : az évek száma r : diszkontráta A diszkontálás egy mai gazdasági-pénzügyi döntésünk jövőbeli pozitív vagy negatív hatásainak jelenértékét adja meg. o 7.) A nettó jelenérték kiszámítása NPV: Nettó Present Value NPV= PV szükséges ráfordítás ha a nettó jelenérték nagyobb, mint 0, akkor éri meg a beruházás, hiszen akkor a ráfordítási költségek megtérülésén felül valamekkora profitot is hoz a beruházás

15 o 8.) Érzékenységelemzés Mivel a hatások nem határozhatóak meg előre teljes pontossággal, ezért célszerű azt is megvizsgálni, hogy a nettó jelenértéket hogyan, mennyire érzékenyen befolyásolják az egyes tényezők változásai a diszkontráta a szükséges input fizikai mennyisége, minősége, ára a keletkező output fizikai mennyisége, minősége, ára a projekt időtartama A Költség- haszon (CBA) elemzés főbb problématerületei o a nem piaci (p. környezeti) javak értékelése problémát jelent o az ökoszisztémák komplexitása miatt az arra gyakorolt hatások nem jelezhetőek előre telej pontossággal o a diszkontráta megválasztásakor figyelembe kell venni a jövő generációk érdekeit! o intézményi torzítás: a CBA-t végző szakember vagy intézmény befolyásolja az eredményt o a többszörös számbavétel elkerülése (tovagyűrűző hatások) o a megtakarított idő értékelésének nehézségei o a bizonytalanság és az irreverzibilis folyamatok figyelembevételének nehézségei A költséghatékonyság elemzés (CEA: Cost Effectivenes Analysis) A költséghatékonyság elemzés akkor alkalmazható, amikor a környezetminőség változása nem fejezhető ki monetáris formában, illetve nem az a feladatunk, mert egyegy környezeti cél a költségektől függetlenül, mindenképpen elérendő (pl. nemzetközi egyezmény kötelez rá) Ekkor az optimális megoldási út kiválasztásához alkalmazzuk, az előre meghatározott cél elérése érdekében. A CEA során tehát a különböző megvalósítási változatok esetében csak a költségeket fejezzük ki monetárisan, a hasznokat, vagyis a projekt, illetve intézkedés eredményét nem.

16 Az összehasonlítás

17 A társadalmi diszkontráta fogalma A társadalmi diszkontráta általános esetben az a ráta, amelyben a közösség, a társadalom egésze hajlandó a jelenlegi hasznot átváltani jövőbeni haszonra. A társadalmi diszkontráta a közösségi, környezetvédelmi beruházásoknál alkalmazandó: o A jövő generációik érdekeinek jobb figyelembevétele miatt o A környezeti károk és hasznok is nagyobb súllyal szerepelnek Az egyébként magas diszkontráta miatt a gazdaságilag kevésbé megtérülő, de környezeti vagy társadalmi szempontból egyértelműen nagy haszonnal járó beruházások megvalósulását segíti elő A szokásos diszkontrátánál alacsonyabb, az ökológiai közgazdászok zérus, vagy akár negatív rátát javasolnak, hiszen a jövőben a környezeti javak többet fognak érni

18 6. TÉTEL A környezetértékelési módszerek csoportosítása. A kinyilvánított preferencia módszerek általános jellemzése, előnyei, korlátai A környezetértékelési módszerek csoportosítása A környezetnek, a környezeti elemeknek értéket adunk, hogy a bennük bekövetkező változások összemérhetőek, számszerűsíthetőek legyenek

19 A kinyilvánított preferencia módszerek általános jellemzése, előnyei, korlátai A módszerek azon alapulnak, hogy az emberek piaci döntéseik során sok esetben kifejezik a környezeti javakkal kapcsolatos preferenciáikat. Az egyes emberek preferenciái, viselkedése, megítélése, értékrendje alapján következtetünk a természeti javak értékességére az egész társadalom számára A piacon árusított cikkek fogyasztásában beálló változások alapján következtetünk az ezen árucikkekhez kapcsolódó természeti/környezeti erőforrások iránti keresletre, s így azok értékére A teljes gazdasági értéknek csak a használattal összefüggő részeit veszik számításba, viszont valós piacon való viselkedést elemezhetünk velük Előnyei: o Nem kell közvetlenül rákérdeznünk arra, hogy az emberek mennyire értékelik a környezetet, ezért nem torzulnak a válaszok az elvárt vélemény alapján o Az emberek cselekedeteit kell vizsgálni, és nem feltételes, hipotetikus helyzeteket valós piacon való viselkedés megfigyelésén alapul Hátrányai: o Adat-, idő-, és költségigényes módszerek o Csak bizonyos értéktípusok (rekreációs érték vagy a használattal kapcsolatos érték) mérhetőek velük o Az emberek preferenciáit, viselkedését más tényezők is befolyásolhatják, amelyek feltárására és figyelembe vételére a módszerek nem biztos, hogy megfelelőek o Csak a jelenleg is elérhető jellemzőket tudja értékelni A módszerek: o Utazási költség módszer: kapcsolódó termék az utazás (üzemanyag vagy menetjegy, járulékos költségek, haszonáldozati költség o Hedonikus ármódszer: kapcsolódó termék az ingatlan o Hedonikus bérmódszer: kapcsolódó termék a munka

20 Az utazási költség módszer (TCM- Travel Cost Method) Az egyik legrégebben alkalmazott és legismertebb módszer Olyan környezeti javak értékelésére alkalmas, amelyek esetében a rekreációs tőke a meghatározó pl. parkok, természeti és turisztikai látványosságok A terület értékét az odalátogatók utazásra fordított költségeinek alapján becsülik: odajutás költsége, járulékos költségek, haszonáldozati költség (idő) Előnyök: o valós piacon való magatartáson alapul o jól kidolgozott módszertan Hátrányok: o csak a rekreációs érték mérhető o korlátozott az értékelhető környezeti javak és azon belül a területek köre: kizárólag a kirándulók, turisták által szabadon látogatható területek értékelhetőek ezzel a módszerrel o adat- és költségigényes o az utazási gyakoriságot a terület megközelíthetősége, az infrastruktúra és a marketing is jelentősen befolyásolja Módszertani problémák: o A kérdezési szituáció, és a kérdező és a megkérdezett között kialakult kapcsolat jellege befolyásolja a kérdésekre adott válaszokat o a többcélú utazásoknál vagy a környéken hosszabb időt eltöltők esetében: vagy nem is számolják ezeket vagy időarányosan osztják el a költségeket o eltérő eredmény a zonális és az egyéni utazási költség módszer esetén A hedonikus ármódszer (HP- Hedonic Pricing) Egy jószág által az egyénnek nyújtott hasznosság a jószág jellemzőinek összességétől függ Bizonyos feltételek mellett az egyes jellemzők hatásai elkülöníthetőek, meghatározható, hogy a különböző jellemzőkben bekövetkező változások hogyan hatnak az egyénnek nyújtott hasznosságára A hedonikus ármódszer a környezeti szolgáltatások értékét azon keresztül próbálja megragadni, hogy azok befolyásolják bizonyos piaci javak, leginkább az adott területen és környéken lévő ingatlanok értékét

21 A környezetminőségben bekövetkező változások hatással vannak az ingatlanárakra Az ingatlanárat befolyásolja: o az ingatlan jellemzői (méret, szobák száma, komfort, építés ideje stb.) o a környék jellemzői (közbiztonság, közlekedés, ellátottság) o a környezetminőség (levegő minősége, zaj, zöld terület közelsége) Előnyök: o kinyilvánított preferenciamódszer, azaz valós piacon való viselkedés megfigyelésén alapul o térinformatikai rendszerek adatai felhasználhatóak o beruházási döntéseket (pl. elkerülő út, zajvédő fal) adatokkal indokolhat Hátrányok: o adat-, idő-, és költségigényes o csak a használattal kapcsolatos értéket becsüli o gondot okoz a környezeti változók mérése o eltérő eredmény ingatlan ár és bérleti díj esetében o élénk ingatlanpiac kell az alkalmazásához o a vevőknek jól informáltaknak kell lenniük Metodikai problémák: o Minden fontos magyarázó változó szerepeljen a függvényben (később ezek száma csökkenthető) o A változók, főleg a környezeti változók, mérése komoly megfontolást igényel o A magyarázó változók nem mindig lineárisan függetlenek egymástól o Azon a feltételezésen alapszik, hogy az ingatlanpiacon mindenki hozzájuthat az összes releváns információhoz o Az emberek különböző korlátozó tényezők miatt az ingatlanoknak csak egy részpiacán jelenhetnek meg (pl. munkahely közelsége) A hedonikus bérmódszer A nagyobb kockázat magasabb bér kapcsolaton alapszik a munkaadó részéről a biztonság növelhető, azonban ez költséges, ezért csökkennének a bérek A munkaerő-piaci helyzet alapján számítható a statisztikai emberélet értéke (pl. 0,1%- kal magasabb halálos baleset valószínűsége 250 ezer forinttal magasabb éves fizetés

22 azaz 0,001 emberélet = Ft 1 emberélet = Ft /ÉV A módszer alkalmazásának korlátai: o a munkavállalóknak pontosan ismerniük kell a kockázatot és a jellemző béreket is o ténylegesen kell választási lehetőségüknek lenni (pl. csak a Vasműben lehet elhelyezkedni Dunaújvárosban, akármilyen is a kockázat ) o valójában a negatív események valószínűségét az emberek alacsonyabbnak gondolják a valósnál

23 7. TÉTEL Az utazási költség módszer alkalmazásának lépései, az utazási költség összetevői. A TCM típusai, módszertani problémák, az eljárás előnyei, hátrányai, korlátai Utazási Költség Módszer: TCM Travel Cost Method Kinyilvánított preferencia módszerek közé tartozik a környezetértékelési módszerek között Olyan környezeti javak értékelésére alkalmas, melyek esetében a rekreációs tőke a meghatározó pl. parkok, természeti és turisztikai látványosságok A terület értékét az odalátogatók utazásra fordított költségei alapján becsülik Az utazási költség összetevői: 1. közvetlen utazási, odajutási költség: gépkocsi használata, menetjegy, autópályadíj 2. járulékos költségek: parkolás, belépődíj, szállás, étkezés, a területen elköltött összeg 3. az utazással töltött idő haszonáldozati költsége: nem munkaidő, így az órabér töredékével kell számolni 0 a költség, ha az odaút is az élmény része egyes szerzők szerint: ha alkalmazott az illető, akkor 0 Ft, ha vállalkozó, akkor a teljes órabér Az utazási költség módszer alkalmazásának fő lépései: 1. A függő változó (látogatási ráta), illetve az alkalmazott modell kiválasztása 2. Látogatási ráták meghatározása minden egyes övezetre (zonális módszernél) 3. A többcélú utazások azonosítása 4. Utazási költségek becslése 5. Statisztikai regresszió meghatározása ( ~ átlagszámítás, szórás) 6. Keresleti görbe szerkesztése 7. A fogyasztói többlet becslése

24 A TCM típusai Zonális utazási költség módszer: o Célterület körül zónákat határozunk meg, és a látogatási gyakoriságot a zónák lakosságának arányában vizsgáljuk o Az utazási költség nem egyénenként kerül meghatározásra, hanem átlagos utazási költséget számítunk minden zónára vonatkozóan Előnyök a TCM-nél: o valós piacon való magatartáson alapul o jól kidolgozott módszertan

25 Hátrányok az utazási költség módszerrel kapcsolatban: o csak a rekreációs érték mérhető o korlátozott az értékelhető környezeti javak és azon belül a területek köre: kizárólag a kirándulók, turisták által szabadon látogatható területek értékelhetőek ezzel a módszerrel o adat- és költségigényes o az utazási gyakoriságot a terület megközelíthetősége, az infrastruktúra és a marketing is jelentősen befolyásolja Módszertani problémák: o A kérdezési szituáció, és a kérdező és a megkérdezett között kialakult kapcsolat jellege befolyásolja a kérdésekre adott válaszokat o a többcélú utazásoknál vagy a környéken hosszabb időt eltöltők esetében: vagy nem is számolják ezeket vagy időarányosan osztják el a költségeket o eltérő eredmény a zonális és az egyéni utazási költség módszer esetén

26 8. TÉTEL A hedonikus ármódszer (Hedonic Pricing HP) felhasználási területei, az ingatlanok árát befolyásoló tényezők és a vizsgálható környezeti jellemzők. Módszertani problémák a HP használata során. A hedonikus bérmódszer lényege, felhasználási területe. A Hedonikus ármódszer (HP - Hedonic Pricing) bemutatása, felhasználása Élvezeti ár módszer Egy jószág által az egyénnek nyújtott hasznosság a jószág jellemzőinek összességétől függ Bizonyos feltételek mellett az egyes jellemzők hatásai elkülöníthetőek, meghatározható, hogy a különböző jellemzőkben bekövetkező változások hogyan hatnak az egyénnek nyújtott hasznosságára. A HP alapja, hogy a javak tulajdonságok különféle együtteséből állnak össze, amelyek különböző súllyal szerepelnek, és ezek értékeinek összege adja a termék vagy szolgáltatás összértékét. A hedonikus ármódszer a környezeti szolgáltatások értékét azon keresztül próbálja megragadni, hogy azok mennyire befolyásolják bizonyos piaci javak, leginkább az adott területen és környéken lévő ingatlanok értékét A környezetminőségben bekövetkező változások hatással vannak az ingatlanárakra Leginkább repülőterek környékén elhelyezkedő, vagy tengerparti ingatlanok árösszetevőinek vizsgálatára használják, de a levegőminőség ingatlanárra való hatásainak vizsgálatára is alkalmazzák

27 Az ingatlanok árát befolyásoló tényezők A hedonikus ármódszerrel (HP) vizsgálható környezeti jellemzők 1. Levegőminőség 2. Vízszennyezés 3. Zaj (repülőtér, közút, vasút) 4. Ipari üzemek, hulladéklerakók 5. Kilátás 6. Zöld, erdős terület, nem beépített terület (van-e a közelben, milyen messze van, milyen arányban van jelen a környéken) 7. Vízpart közelsége 8. Távolság a központtól, nagyvárostól (nem tisztán környezeti érték) 9. Mezőgazdasági területek árait meghatározó tényezők (nem a lakóingatlan-piacot vizsgálja)

28 A hedonikus ármódszer előnyei, hátrányai, metodikai problémák Előnyök: o kinyilvánított preferenciamódszer, azaz valós piacon való viselkedés megfigyelésén alapul o térinformatikai rendszerek adatai felhasználhatóak o beruházási döntéseket (pl. elkerülő út, zajvédő fal) adatokkal indokolhat Hátrányok: o adat-, idő-, és költségigényes o csak a használattal kapcsolatos értéket becsüli o gondot okoz a környezeti változók mérése o eltérő eredmény ingatlan ár és bérleti díj esetében o élénk, viszonylag stabil ingatlanpiac kell az alkalmazásához o a vevőknek jól informáltaknak kell lenniük a környezeti jellemzők állapotában és a jellemző ingatlanárakban is Metodikai problémák: o Minden fontos magyarázó változó szerepeljen a függvényben (később ezek száma csökkenthető) o A változók, főleg a környezeti változók, mérése komoly megfontolást igényel (pl. kilátás minősége, zajszint jellemzése) az érzékelt állapot számít pl. levegőminőségnél is (nem káros, de büdös; nem büdös, de káros ) o A magyarázó változók nem mindig lineárisan függetlenek egymástól o Azon a feltételezésen alapszik, hogy az ingatlanpiacon mindenki hozzájuthat az összes releváns információhoz o Az emberek különböző korlátozó tényezők miatt az ingatlanoknak csak egy részpiacán jelenhetnek meg (pl. munkahely közelsége)

29 A Hedonikus bérmódszer A nagyobb kockázat magasabb bér kapcsolaton alapszik a munkaadó részéről a biztonság növelhető, azonban ez költséges, ezért csökkennének a bérek A statisztikai emberélet értéke, és a munkahelyi kockázat, veszélyes munkahelyek értékét vizsgálhatjuk vele A munkaerő-piaci helyzet alapján számítható a statisztikai emberélet értéke (pl. 0,1%- kal magasabb halálos baleset valószínűsége 250 ezer forinttal magasabb éves fizetés azaz 0,001 emberélet = Ft 1 emberélet = Ft /ÉV A módszer alkalmazásának korlátai: o a munkavállalóknak pontosan ismerniük kell a kockázatot és a jellemző béreket is o ténylegesen kell választási lehetőségüknek lenni (pl. csak a Vasműben lehet elhelyezkedni Dunaújvárosban, akármilyen is a kockázat ) o valójában a negatív események valószínűségét az emberek alacsonyabbnak gondolják a valósnál

30 9. TÉTEL A környezetértékelési módszerek csoportosítása. A feltárt preferenciákon alapuló módszerek lényege, típusai, előnyei és korlátai, a teljes gazdasági érték ezen módszerek segítségével vizsgálható elemei. A környezetértékelési módszerek csoportosítása A környezetnek, a környezeti elemeknek értéket adunk, hogy a bennük bekövetkező változások összemérhetőek, számszerűsíthetőek legyenek

31 A feltárt preferenciákon alapuló módszerek A feltárt preferenciákon alapuló módszerek lényege: o Nem az emberek valós piaci viselkedését vizsgálják, hanem egy feltételezett, hipotetikus helyzet alapján történik a becslés. o Ezáltal lehetővé válik, hogy ne csak a jelenleg is elérhető jellemzők értékelésére szorítkozzunk. o A hipotetikus helyzetek felvázolása után az ezzel kapcsolatos értékítéletek alapján válnak ismertté a preferenciák: feltárjuk a preferenciákat egy mit csinálna, ha típusú kérdéssel. Előnyeik: o Lehetővé válik, hogy ne csak a jelenleg is elérhető jellemzők értékelésére szorítkozzunk. o Jobban megközelíthetjük a teljes gazdasági értéket: míg a kinyilvánított preferencián alapuló eljárások inkább csak a használattal összefüggő értéket vették számításba, a feltárt preferenciákon alapuló módszerekkel a használattal nem összefüggő értékek is vizsgálhatóak A feltárt preferenciákon alapuló módszerek típusai KÖZVETETT, INDIREKT ELJÁRÁSOK: o Feltételes rangsorolás (contingent ranking) o Feltételes választás (choice experiment) KÖZVETLEN, DIREKT ELJÁRÁS o Feltételes értékelés módszere (contingent valuation method CVM) Direkt feltárt preferencia módszer: feltételes értékelés módszere Kérdőíves felmérésen alapuló közvetlen eljárás Hipotetikus helyzetek felvázolása után közvetlenül rákérdezünk arra, hogy a válaszadó mekkora gazdasági értéket (fizetési vagy elfogadási hajlandóságot) kapcsol az adott környezeti javakhoz Az alkalmazott kérdőív sok más kérdés mellett arra vonatkozó kérdést is tartalmaz, hogy egy bizonyos haszonért mennyit hajlandóak fizetni a megkérdezettek (fizetési hajlandóság, willingness to pay WTP), illetve, hogy mekkora kompenzációt éreznének megfelelőnek a környezet minőségének romlásáért, azért cserébe, hogy

32 elfogadjanak bizonyos pozitív hatások megszűnését (elfogadási hajlandóság, willingness to accpet, WTA) A felmérés alapja, hogy a rosszabb környezetminőség bizonyos mértékben kompenzálható magasabb megszerezhető jövedelemmel, és viszont. Minél kevesebb áll rendelkezésre adott jószágcsoportból, annál kevésbé vagyunk hajlandóak lemondani róla a másikért cserébe. Ez a helyettesítési arány függ a mennyiségtől, így a klasszikus egymással nem tökéletesen helyettesíthető jószágok esetén szokásos közömbösségi görbét kapjuk. Több, különböző hasznossági szintet reprezentáló közömbösségi görbét ábrázolva megkapjuk a fogyasztó közömbösségi térképét. A feltételes értékelés előnyei: o A módszer széles körben alkalmazható, bármilyen környezeti jószág vagy természet nyújtotta szolgáltatás gazdasági értékének meghatározását lehetővé teszi o Az egyetlen olyan módszer, amellyel a teljes gazdasági érték minden tényezője megragadható: a használattal nem összefüggő értékek is o A feltételes értékelésnél olyanokat is megkérdeznek, akik nem közvetlen használói a szolgáltatásnak, vagy akár a közvetett használati érték is zérus számukra. széleskörű reprezentatív mintára van lehetőség o A kapott adatok feldolgozása, értékelése viszonylag egyszerű o Mivel széles körben alkalmazott módszer, korábbi kutatások eredményei és tapasztalatai is rendelkezésre állnak A feltételes értékelés korlátai: o Nem bizonyított, hogy egy mesterségesen létrehozott piac esetében, hipotetikus döntési helyzetben a tényleges értékrendjüknek megfelelően döntenek, válaszolnak a kérdésekre az emberek o Mivel a fizetési hajlandóságra is hipotetikusan kérdezünk rá, az emberek kevésbé fontolják meg a válaszadást, mert nincs tényleges fizetés o A fizetési hajlandóságot befolyásolja, hogy mi a fizetés módja: önkéntes adományt szívesebben adnak az emberek, mint adót o Fontos az értékelni kívánt javak pontos leírása, meghatározása o A válaszok függnek a kérdés formájától is: nyílt vagy zárt kérdéseket fogalmazunk meg o A kapott eredmény függ attól, hogy a fizetési hajlandóságra vagy az elfogadási hajlandóságra kérdezünk rá: az emberek többre tartanak igényt a

33 környezetállapot romlásának kompenzálásáért, és a pozitív változásokra is csak kevesebbet hajlandóak áldozni (~minden jó úgy, ahogy van, de főleg ne legyen rosszabb) A feltételes értékelést torzító hatások: o Beágyazódás problémája: a megkérdezett nem tud különbséget tenni a rész és az egész értékelése között Tökéletes beágyazódás: előfordulhat, hogy egy speciális jószágnak nagyobb gazdasági értéket kapunk, mint egy nagyobb, az előzőt is magába foglaló jószágnak Klasszikus beágyazódás: a részekből összeadott összeg magasabb, mint az egész értékelésekor kapott összeg o Lexikografikus preferenciák: tiltakozó zérus válaszok, a környezet pénzbeli értékelésének elvetése o Stratégiai torzítás: Az emberek szándékosan más választ adnak, mint amit valójában gondolnak annak érdekében, hogy a felmérés eredményeképpen hozott döntést befolyásolják o Információs torzítás: a megkérdezett nem tud objektív választ adni a nem megfelelő vagy hiányos információk miatt, függ a válasz attól, hogy mennyire jól ismeri a megkérdezett az adott természeti értéket vagy ökoszisztémát o Sorrend hatása: az előrébb lévőket magasabbra értékelik o Warm glow effect (megelégedettség érzése): a válaszadó szeretne helyesen cselekedni, magát a kérdés iránt elkötelezettebbnek mutatni, mert ez jó érzéssel tölti el Indirekt feltárt preferencia módszerek A direkt feltárt preferencia módszer, a feltételes értékelés alkalmazása számos problémát vet fel: a hipotetikus helyzetek vizsgálata, a torzító hatások és a fizetési hajlandóság megkérdezésénél a nem válaszolók nagy aránya miatt továbbfejlesztésekre volt szükség indirekt feltárt preferencia módszerek A vizsgált környezeti jószág értékét nem a fizetési hajlandóság nyílt vizsgálata révén, hanem választási rangsorolási feladatok során hozott döntések, szcenáriók közti választások alapján vizsgáljuk

34 Azt vizsgáljuk, hogy a különböző jellemzők megváltozásai közül melyek egyenértékűek a megkérdezett számára, illetve a jellemzők egyes szintjei milyen értékűek Feltételes rangsorolás (contingent ranking) o Közvetett, indirekt feltárt preferenciákon alapuló eljárás o Olyan esetekben használható eredményesen, amikor egymással ütköző célok kompromisszumos, egyidejű megvalósíthatóságát, összehangolhatóságát vizsgálják o Egy természeti/környezeti erőforrás különböző minőségi szintjei és az azokat befolyásoló egyéb tényezők szerepelnek a kártyákon, és a válaszadóknak rangsorolni kell az adott szituációkat a preferenciáik szerint o Előny: egyszerre több, konzisztens információ is nyerhető; a beágyazódás és más torzító hatások kevésbé jelentkeznek o Hátrány: a válaszadó a feltételes választásnál nehezebb, összetettebb döntési szituációba kerül Feltételes választás (choice experiment) o Közvetett, indirekt feltárt preferenciákon alapuló eljárás o A válaszadónak egyszerre két a környezet minőségi változásában eltérő eredménnyel és eltérő anyagi vonzattal járó alternatíva, szcenárió közül kell választania o Statisztikai módszerekkel ennek alapján következtethetünk a környezetminőség különböző jellemzői eltérő szintjeinek értékére, az implicit árra o Fontos, hogy a környezeti jószágok megfelelő jellemzőit emeljük ki o A túl kevés hipotetikus lehetőség az eredmények használhatóságát, a túl sok pedig az eredmények hitelességét rontja Az indirekt feltárt preferencia módszerek előnyei: o A teljes gazdasági érték egészét- a használattól független összetevőket is- tudja értelmezni és vizsgálni o Nem direkten kérdez rá a fizetési hajlandóságra, így a válaszadás kevésbé torzított lehet o Nem szükséges a jószág nagyon részletes és pontos leírása

35 o Képes megragadni egy adott erőforrás komponenseit külön-külön, de azokat összességében is vizsgálni o Torzító tényezők kevésbé fordulnak elő Az indirekt feltárt preferencia módszerek hátrányai: o A válaszadás bonyolult lehet o A fizetési hajlandóság csak közvetve mutatható ki o A fizetési hajlandóság értékei függnek az alkalmazott közgazdasági modellek definiálásától, illetve a választási- rangsorolási feladat megtervezésétől o A megkérdezettek a választás vagy rangsorolás során hajlamosak a hátrébb elhelyezkedő helyzeteket könnyelműen besorolni o Bonyolult elemzés, illetve magas matematikai-statisztikai elemzőprogram igény

36 10. TÉTEL A feltételes értékelés előnyei és hátrányai, torzító tényezők a CVM alkalmazása során. A módszer alkalmazásának lépései, a fizetési hajlandóságra vonatkozó kérdések formái, az alkalmazott kérdőív felépítése Direkt feltárt preferencia módszer: feltételes értékelés módszere Kérdőíves felmérésen alapuló közvetlen eljárás Hipotetikus helyzetek felvázolása után közvetlenül rákérdezünk arra, hogy a válaszadó mekkora gazdasági értéket (fizetési vagy elfogadási hajlandóságot) kapcsol az adott környezeti javakhoz Az alkalmazott kérdőív sok más kérdés mellett arra vonatkozó kérdést is tartalmaz, hogy egy bizonyos haszonért mennyit hajlandóak fizetni a megkérdezettek (fizetési hajlandóság, willingness to pay WTP), illetve, hogy mekkora kompenzációt éreznének megfelelőnek a környezet minőségének romlásáért, azért cserébe, hogy elfogadjanak bizonyos pozitív hatások megszűnését (elfogadási hajlandóság, willingness to accpet, WTA) A felmérés alapja, hogy a rosszabb környezetminőség bizonyos mértékben kompenzálható magasabb megszerezhető jövedelemmel, és viszont. Minél kevesebb áll rendelkezésre adott jószágcsoportból, annál kevésbé vagyunk hajlandóak lemondani róla a másikért cserébe. Ez a helyettesítési arány függ a mennyiségtől, így a klasszikus egymással nem tökéletesen helyettesíthető jószágok esetén szokásos közömbösségi görbét kapjuk. Több, különböző hasznossági szintet reprezentáló közömbösségi görbét ábrázolva megkapjuk a fogyasztó közömbösségi térképét. A feltételes értékelés előnyei: o A módszer széles körben alkalmazható, bármilyen környezeti jószág vagy természet nyújtotta szolgáltatás gazdasági értékének meghatározását lehetővé teszi o Az egyetlen olyan módszer, amellyel a teljes gazdasági érték minden tényezője megragadható: a használattal nem összefüggő értékek is o A feltételes értékelésnél olyanokat is megkérdeznek, akik nem közvetlen használói a szolgáltatásnak, vagy akár a közvetett használati érték is zérus számukra. széleskörű reprezentatív mintára van lehetőség o A kapott adatok feldolgozása, értékelése viszonylag egyszerű

37 o Mivel széles körben alkalmazott módszer, korábbi kutatások eredményei és tapasztalatai is rendelkezésre állnak A feltételes értékelés korlátai: o Nem bizonyított, hogy egy mesterségesen létrehozott piac esetében, hipotetikus döntési helyzetben a tényleges értékrendjüknek megfelelően döntenek, válaszolnak a kérdésekre az emberek o Mivel a fizetési hajlandóságra is hipotetikusan kérdezünk rá, az emberek kevésbé fontolják meg a válaszadást, mert nincs tényleges fizetés o A fizetési hajlandóságot befolyásolja, hogy mi a fizetés módja: önkéntes adományt szívesebben adnak az emberek, mint adót o Fontos az értékelni kívánt javak pontos leírása, meghatározása o A válaszok függnek a kérdés formájától is: nyílt vagy zárt kérdéseket fogalmazunk meg o A kapott eredmény függ attól, hogy a fizetési hajlandóságra vagy az elfogadási hajlandóságra kérdezünk rá: az emberek többre tartanak igényt a környezetállapot romlásának kompenzálásáért, és a pozitív változásokra is csak kevesebbet hajlandóak áldozni (~minden jó úgy, ahogy van, de főleg ne legyen rosszabb) A feltételes értékelést torzító hatások: o Beágyazódás problémája: a megkérdezett nem tud különbséget tenni a rész és az egész értékelése között Tökéletes beágyazódás: előfordulhat, hogy egy speciális jószágnak nagyobb gazdasági értéket kapunk, mint egy nagyobb, az előzőt is magába foglaló jószágnak Klasszikus beágyazódás: a részekből összeadott összeg magasabb, mint az egész értékelésekor kapott összeg o Lexikografikus preferenciák: tiltakozó zérus válaszok, a környezet pénzbeli értékelésének elvetése o Stratégiai torzítás: Az emberek szándékosan más választ adnak, mint amit valójában gondolnak annak érdekében, hogy a felmérés eredményeképpen hozott döntést befolyásolják o Információs torzítás: a megkérdezett nem tud objektív választ adni a nem megfelelő vagy hiányos információk miatt, függ a válasz attól, hogy mennyire jól ismeri a megkérdezett az adott természeti értéket vagy ökoszisztémát

38 o Sorrend hatása: az előrébb lévőket magasabbra értékelik o Warm glow effect (megelégedettség érzése): a válaszadó szeretne helyesen cselekedni, magát a kérdés iránt elkötelezettebbnek mutatni, mert ez jó érzéssel tölti el A feltételes értékelés alkalmazásának lépései: 1. Az értékelni kívánt jószág és a kapcsolódó forgatókönyv meghatározása 2. Az érintettek, megkérdezettek körének meghatározása 3. A kérdőív elkészítése 4. Próbakérdezések, végleges kérdőív 5. A felmérés lebonyolítása 6. Eredmények rögzítése, összesítése 7. Eredmények értékelése 8. Döntés Az alkalmazott kérdőív felépítése 1. Bemutatkozás, a felmérés céljának ismertetése 2. Az értékelni kívánt jószág bemutatása 3. A környezeti attitűdre vonatkozó kérdések 4. A fizetési/elfogadási hajlandóságra vonatkozó kérdések 5. A megkérdezett társadalmi-gazdasági jellemzői 6. A felmérésre vonatkozó kérdések 7. Az interjúkészítő véleménye A fizetési hajlandóságra vonatkozó kérdések formái o Nyitott kérdés: Előny: pontos érték a fizetési hajlandóságra Hátrány: nagyobb elutasítási arány az értékelési tapasztalat hiánya miatt o Zárt kérdés: Előny: magasabb válaszadási arány Hátrány: plusz torzítások; nem a pontos WTP-t adja meg

39 11. TÉTEL A fizetési hajlandóság és a kompenzáció elfogadási hajlandóság fogalma, ábrázolása, a kettő közötti gyakorlati eltérés okai A fizetési hajlandóság (willingness to pay, WTP) A fizetési hajlandóság azt jelenti, hogy egy pozitív változásért, vagy negatív változás elkerülése érdekében mennyit hajlandóak fizetni az emberek Willingness to pay WTP A közömbösségi térkép a fogyasztó fizetési hajlandóságát ábrázolja. Ha az anyagi javak mennyisége változatlan marad, közben pedig a környezetminőség javul, a fogyasztó magasabb hasznossági szintre kerül. Magasabb hasznossági szint érhető el oly módon is, hogy javul a környezetminőség és csökken az anyagi javak mennyisége, de nem olyan mértékben, hogy a kiinduló közömbösségi görbére kerülnénk vissza.

40 Willingness to pay WTP Létezik olyan maximális fizetési hajlandóság, amely esetében a javuló környezetminőség mellett ugyanarra a hasznossági szintre kerül a fogyasztó, mint a kiinduló helyzetben. maximális fizetési hajlandóság (willingness to pay WTP)

41 Kompenzáció elfogadási hajlandóság (willingness to accept, WTA) Negatív változás bekövetkezése vagy pozitív változás elmaradása esetében mennyit hajlandóak elfogadni az emberek kompenzációként Willingness to accept WTA A kompenzáció mértéke, amely romló környezetminőség esetében megfelel a kiinduló hasznossági szintnek. Az a minimális összeg, amely kárpótolja a fogyasztót a romló környezetminőségért. A WTP és a WTA közötti gyakorlati eltérés okai A tapasztalatok alapján többszörösen felülmúlhatja a kompenzációként igényelt összeg azt az összeget, amit hajlandóak lennének az emberek fizetni Ennek okai: o A WTA esetében nincs jövedelmi korlát, azaz az embereket nem köti meg, hogy mennyit tudnának fizetni o A tulajdonjog kérdése: az emberek másképp értékelik ugyanazt a nagyságú veszteséget illetve nyereséget, mert ami már a miénk, arról nehezebben mondunk le

42 o Felvázolt negatív változást csak kompenzáció esetén fogadnak el az emberek, míg a változás megakadályozása érdekében csak kevesebbet hajlandóak áldozni o Az emberek, bár tudják, hogy csak hipotetikus esetre vonatkozik a felmérés, mégis tartanak tőle, hogy az általuk megjelölt összeget valóban ki kell fizetniük a jövőben, ezért megfontoltabban döntenek, az esetleges kompenzáció esetén pedig természetesen nagyobb összeget mondanak o Ezért a szakirodalom inkább a fizetési hajlandóságra vonatkozó kérdések alapján javasolja a felmérések elkészítését

43 12. TÉTEL A környezetértékelési módszerek csoportosítása. A haszonátvitel módszer alkalmazhatósága, típusai, előnyei és hátrányai A környezetértékelési módszerek csoportosítása A környezetnek, a környezeti elemeknek értéket adunk, hogy a bennük bekövetkező változások összemérhetőek, számszerűsíthetőek legyenek A haszonátvitel módszer alkalmazhatósága, típusai, előnyei és hátrányai Haszonátvitel módszer: meglévő elemzések eredményeit ülteti át egy olyan területre, amely hasonlónak tekinthető ahhoz, amelyre az eredeti elemzések vonatkoznak Nem tekinthető önálló környezeti módszernek Alapvetően két esetben alkalmazzuk: o amikor nincs lehetőség (idő, pénz) primer kutatás végzésére o a primer kutatási eredményeink ellenőrzésére, korábbi felmérések eredményeivel való összevetésre

44 A haszonátvitel fajtái: o Már meglévő becslést viszünk át ugyanarra a területre, de más időpontra o Már létező eredményt ültetünk át másik területre, de ugyanarra az időpontra vonatkozóan o Másik területre és időpontra visszük át az eredményt (ez legkevésbé pontos) A haszonátvitel alkalmazásának feltételei: o A vizsgálni kívánt problématerület hasonlít a mintaproblémához o A vizsgálandó változás várható következményei hasonlítanak a mintaértékelésnél megfigyelt következményeket o A mintaértékelést megfelelő pontossággal és körültekintéssel hajtották végre o Nincs lehetőség egy eredeti vizsgálatra

A természeti erõforrások pénzbeli értékelése

A természeti erõforrások pénzbeli értékelése Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. február (114 129. o.) MARJAINÉ SZERÉNYI ZSUZSANNA A természeti erõforrások pénzbeli értékelése A tanulmány a természeti erõforrások és környezeti javak változásainak

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ KÖRNYEZETI KÁROK PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉHEZ Szerz!k: Harangozó Gábor dr., egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Széchy Anna, doktorjelölt, projektmenedzser,

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Dr. Tánczos Lászlóné - Dr. Bokor Zoltán A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Az EU több kutatási programja foglalkozik a közlekedés társadalmi

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan az alábbiakat: - Konzisztencia

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció

Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Nyilvános változat V Ny3 1 2016. március Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Nyilvános változat V Ny3 1 Tekintettel arra, hogy a teljes,

Részletesebben

1. Értelmezze, és csoportosítsa a globális problémákat. Olyan társadalmi, gazdasági és környezeti (ökológiai) jelenségek és folyamatok, amelyek

1. Értelmezze, és csoportosítsa a globális problémákat. Olyan társadalmi, gazdasági és környezeti (ökológiai) jelenségek és folyamatok, amelyek 1. Értelmezze, és csoportosítsa a globális problémákat. Olyan társadalmi, gazdasági és környezeti (ökológiai) jelenségek és folyamatok, amelyek hatása nem szűkíthető le országos, regionális, vagy térségi

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA

Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA Kulcsszavak: földpiac, földforgalom, földár, földbérlet, termőföld. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007.

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007. Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon - Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel

A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon - Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon - Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel Készítették: MONIGL János HORVÁTTH Balázs BERKI Zsolt KOREN Tamás - 2004 június

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A társadalom és a földi rendszer kapcsolata Kerényi Attila 1 Az elmúlt 3,5 milliárd évben

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

Vagyonőr. vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17947

Vagyonőr. vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17947 Vagyonőr vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17947 2 Tartalomjegyzék Vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (VVF)... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVŐKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA Megújuló erőforrások napenergia, szél, hullámenergia stb. élő szervezetek (önreprodukció) termőföld vízrendszerek, légköri folyamatok Halállomány növekedése (t) A halpopuláció

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 11. Előadás. IAS 18 Bevételek. Dr. Pál Tibor 2014.05.13.

Nemzetközi számvitel. 11. Előadás. IAS 18 Bevételek. Dr. Pál Tibor 2014.05.13. Nemzetközi számvitel 11. Előadás IAS 18 Bevételek 2014.05.13. Dr. Pál Tibor IAS 18 Bevételek 2 3 Célja, hatóköre Bevétel elszámolása Milyen feltételekkel Mikor Milyen értékben Milyen címen Alkalmazandó:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A társadalom fenntarthatóságának nyomon követése. Megmérni a megmérhetetlent

A társadalom fenntarthatóságának nyomon követése. Megmérni a megmérhetetlent A társadalom fenntarthatóságának nyomon követése Megmérni a megmérhetetlent Definíció Az emberiség képes fenntarthatóvá tenni a fejlődést biztosítani, hogy a jelen szükségleteit kielégítse anélkül, hogy

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉS 1. mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com. okl. ingatlangazdálkodási szakértő

INGATLANÉRTÉKELÉS 1. mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com. okl. ingatlangazdálkodási szakértő INGATLANÉRTÉKELÉS 1. okl. ingatlangazdálkodási szakértő mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com 2013.10.05. Ajánlott szakirodalom Dr. Soós János: (szerk.) Ingatlan-gazdaságtan

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése

Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése E vonatkozásban külön is ki kell emelni a megye két városát, Miskolcot és Ózdot.

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOK... 6 2.1 PIACI KOCKÁZAT... 6 2.1.1 Árfolyam kockázat...

Részletesebben

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 BME Közlekedésgazdasági Tanszék Mészáros Ferenc Bevezetés A közlekedési létesítmények magas minőségi színvonala elemi fontosságú

Részletesebben

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1610 Tartalomjegyzék Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési

Részletesebben

2. MODUL Gazdasági és pénzügyi ismeretek Elméleti rész

2. MODUL Gazdasági és pénzügyi ismeretek Elméleti rész 2. MODUL Gazdasági és pénzügyi ismeretek Elméleti rész Tökéletes verseny A tökéletes verseny fogalma egy olyan, versenyalapú piac feltételezéséből indul ki, amelyben: megfelelően magas számú vásárló és

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Környezetszabályozás elméleti alapjai

Környezetszabályozás elméleti alapjai Környezetszabályozás elméleti alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék Terepbejárás 2015.04.30 Összevont Településgazgálkodás- és üzemeltetés

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A közlekedési externáliák beszámításának társadalmi és gazdasági hatásai

A közlekedési externáliák beszámításának társadalmi és gazdasági hatásai A közlekedési externáliák beszámításának társadalmi és gazdasági hatásai Több mint 1000 milliárd forinttal javulna a közjólét Magyarországon évente, ha a közúti közlekedés által okozott környezeti és egészségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

A GVH VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS-INDÍTÁSI STRATÉGIÁJA

A GVH VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS-INDÍTÁSI STRATÉGIÁJA A GVH VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS-INDÍTÁSI STRATÉGIÁJA 1. A stratégiaalkotás célja A Gazdasági Versenyhivatalhoz (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal) évente több mint 2000 piaci jelzés érkezik. A tévesen

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás FORDÍTÁS MFTE PROFORD

Együttműködési megállapodás FORDÍTÁS MFTE PROFORD Együttműködési megállapodás FORDÍTÁS 2013 MFTE PROFORD SZERZŐK Balázs Márta EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Bán Miklós espell fordítás és lokalizáció zrt. Hajdú Csaba M-Prospect Oktatási és Szolgáltató

Részletesebben

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető.

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. V. kötet A közösségi politikai prioritásokra gyakorolt hatások

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a nyíregyházi Őzdomb lakókert

Részletesebben

Duna House Barométer. 20. szám. 2013. január

Duna House Barométer. 20. szám. 2013. január Duna House Barométer 20. szám Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

DUNA HOUSE BAROMÉTER. www.dh.hu. 2015. I. Félév 2015. június hónap. A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. 49.

DUNA HOUSE BAROMÉTER. www.dh.hu. 2015. I. Félév 2015. június hónap. A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. 49. DUNA HOUSE 49. szám 2015. I. Félév 2015. június hónap A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. www.dh.hu Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén Készítés időpontja: 2013. december 18. Hatályos: 2014. január 31.

Részletesebben

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése A DOMUS Rt. szervezetében az év folyamán változás nem volt, a vezető állású tisztségviselőinek körében bekövetkezett változás: az igazgatóság

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Duna House Barométer 16. szám 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Régiós lakásadatok

Részletesebben

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan gtan FÖLD- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT Földfelszín hasznosítása: mezőgazdaság, ill. egyéb (ipar, közlekedés, üdülés, sport) a földfelszín, mint szűkös erőforrás Az erőforrások

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben