Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel"

Átírás

1 Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja. kisebb mint 0 Állami költségvetés: az állam pénzügyi mérlege, amelynek egyik oldalán a bevételek, a másikon a kiadások jelennek meg Állandó költség FC: azok a költségek melyek a termelés nagyságától nem függenek Alternatív költség: haszonáldozat, elveszett hozam Ár (P): az áru értékének pénzben történő kifejezése. Ezt rövid távon a kereslet - kínálat alakítja. A kereslet növekedése áremelkedést, a kereslet csökkenése árcsökkenést von maga után; de az ár is befolyásolja a kereslet kínálat alakulását. Árrugalmasság: a jószág árának egy százalékos változása hány százalékos változást idéz elő a keresett mennyiségben. Ennek száma általában negatív, de ettől eltekinthetünk, mivel az ár és a kereslet mennyisége ellentétes irányba mozog. Árszínvonal: a termékárak súlyozott számtani átlaga. Árupiaci egyensúly: ha a szándékok megtakarítás megegyezik a szándékolt beruházással Átlagköltség (AC): az összköltség termékegységre jutó nagysága Átlagos fix költség (AFC): termék egységre jutó összköltség Átlagos profit: A termelékenységre jutó gazdasági profit Átlagos változó költség (AVC): a változó költség termelékenységre jutó összege Átlagtermék (AP): egységnyi munkára jutó átlagos termék. AP = Q/L Autonóm beruházás: a beruházás kamattól független része, maximális értéke. Autonóm fogyasztás (C o ): a jövedelemtől független fogyasztás Beruházás: a pénztőke dologi tőkévé válásának folyamatát nevezzük beruházásnak Beruházási függvény: a kamat és a várható profit függvényében megmutatja az állóeszközök létesítési szándékát Bruttó beruházás: amortizált eszközök pótlása és új eszközök létesítése: a régiek bővítése. Nettó beruházás - adott időszakban megvalósult reáltőkeállomány növekedése / új tőke javak létesítése / Amortizáció - a tartós használati tőkejavak elhasználódásuk mértéke, és megtérülésük formája. Bruttó hazai termék (GDP): egy országban egy év alatt előállított végső fogyasztásra kerülő termékek és szolgáltatások összértéke Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): az ország állampolgárai által egy adott évben realizált összes elsődleges jövedelem és az amortizáció értékét tartalmazza Deficit: ha a ktgv. kiadások nagyobbak, mint a bevételek Egyéni keresleti görbe: egy termék ára és a termékből megvásárolt mennyiség közötti viszony. Egyéni kínálati görbe: azt mutatja, hogy egy termékre vonatkozóan egy adott időpillanatban egyetlen eladó kínálata miként változik az ár függvényében. Egyensúlyi jövedelem: Y e = 1/1 -c (C 0 +I(i) Előnykiegyenlítődés elve (Gossen li): azt fejezi ki hogy a fogyasztó akkor költi el optimálisan a jövedelmét ha az utolsó pénzegység bármely termék vásárlása esetén ugyanazt a haszonnövekedést eredményezi Explicit költség azok a ráfordítások amelyek a vizsgált időszakban a számlákon pénzügyi átutalásokban megjelennek Faktorális határköltség: hogyan változik az összes költség, ha az inputot változtatom egy egységgel MFC = VMP Fedezeti pont: a bevételek fedezik a kiadásokat, már normál profitja is van a vállalatnak MC = Acmin F Fix költségek amelyeket akkor is fizetni kell ha nincs kibocsátás / bérleti díj /. Fogyasztás - / C consumption /: a makrojövedelem azon része, amelyet, a szükségleteket közvetlenül kielégítő javakra és szolgáltatásokra költenek el. Fogyasztási függvény: minden tervezett jövedelemhez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá C(Y)= C 0 +ĉy Fogyasztási hányad adott jövedelem és a belőle megvalósított fogyasztás aránya Fogyasztási határhajlandóság: mennyivel nőnek a fogyasztási kiadások a jövedelem egységnyi növekedése mellett Fogyasztási kereslet két részből áll: az autonóm és a jövedelemtől függő fogyasztástól Fogyasztói ár az a végső ár amelyiken a felhasználó megvásárolhatja a terméket vagy a szolgáltatást Fogyasztói többlet az a pénzmennyiség, amellyel a fogyasztó egy jószágfajta bizonyos egységéért többet lenne hajlandó fizetni, mint az aktuális piaci ár. Folyó költségek: amelyeknek a ráfordított értéke az adott időszakban merülnek fel, és a termék eladásával megtérülnek,

2 Gazdasági hatékonyság: adott kibocsátáshoz a minimális költséget használja el Gazdasági költség: a termelés érdekében felmerült valamennyi ráfordítás pénzben kifejezett értéke. Gazdasági profit: váll. tevékenységből származó tiszta haszon Gi = TR-TC Gazdasági racionalitás: amelynek célja a minél jobb eredmény elérése, ill. a rosszabb elkerülése GDP: bruttó hazai termék egy országban adott évben előállított végső fogyasztásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke. GNDI: bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem, amellyel adott évben az ország állampolgárai rendelkeznek. GNI: bruttó nemzeti jövedelem, az ország állampolgárai által (országhatártól függetlenül) adott évben realizált jövedelem GO: bruttó kibocsátás, adott évben az ország területén összes termék és szolgáltatás értéke Gossen I. törvénye: a csökkenő hozadék elve: határhaszon törvénye valamely jószág fogyasztása során az egymást követően elfogyasztott jószágegységek élvezeti értéke, vagyis hasznossága csökken. Gossen II törvénye előnykiegyenlítődés: a fogyasztó akkor költi el optimálisan jövedelmét, ha az utolsó pénzegység által nyerhető határhaszon bármelyik termékre nézve ugyanakkora. Addig érdemes feláldozni egy javat másik javára, amíg az összhaszon a csere segítségével növelhető. Hasznosság:megmutatja, hogy a jószág milyen mértékben képes valamilyen szükségletet kielégíteni. Vagyis mekkora az élvezet értéke. Hasznosságelmélet kétféle megközelítése: A hasznosság a jószág oldaláról nézve a hasznos tulajdonságoknak összege, a fogyasztó oldaláról pedig a jószág elfogyasztásával nyert haszonérzet. Határbevétel: megmutatja, hogyan változik a bevétel a termelés mennyiségének függvényében tiszta verseny esetében: MR = P Határhaszon (MU) megmutatja hogy mennyire értékeli a fogyasztó az utoljára elfogyasztott jószág-egységet, azaz mennyivel változik a fogyasztó összhaszna az utolsó elfogyasztott egység után Határköltség (MC) az a pénzben kifejezett összeg, amely megmutatja mennyivel, változik a költség a termelés egységnyi növekedésével Határprofit: az összprofit változásának az az összege, amely Q termelés egységnyi változásának eredménye Határtermék (MP): valamely term. tényező (L) egységnyi változáskor az össztermékben beköv. változás Határtermék bevétel (MRP) valamely termelési tényező Újabb egységének felhasználásából származó bevételváltozás a tényező határtermékének és a termék árának szorzata Háztartás olyan gazdasági egység mely a fogyasztási cikkek felhasználásáról dönt Helyettesítési határráta (MRS): az egyik jószág azon mennyisége, amelyet a fogyasztó hajlandó feláldozni a másik jószág egy tetszőleges kis egységével történő növelése céljából; a határhasznok arányát fejezi ki Helyettesítési ráta: két terméknek azt az arányát, amely mellett a fogyasztó hajlandó elcserélni az egyik jószágot a másikra. Helyettesítő javak: olyan javak, melyek közül bármelyiket fogyasztva megközelítőleg azonos élvezetre teszünk szert. Ilyenek például a sertéshús és marhahús, melyek helyettesíthetők egymással, vagy pl. a kenyér és a zsemle, vaj és margarin. Hitelpénz a bank a letétek alapján hiteleket nyújt ezzel olyan bankszámlapénzt, teremt, amely ugyanolyan fizetési eszközként funkcionál, mint a letétekkel létrehozott bankszámlapénz Hitelpénz: a mai pénz, hitel révén kerül a forgalomba Hosszú táv: amely alatt a termelő minden inputját képes megváltoztatni. Hozadéki függvény: valamely tényező parciális termelési függvénye, a tényező változásának a termelésre gyakorolt hatását fejezi ki, egyéb tényezők változatlansága mellett Hozadéki maximum: MP 1 = 0<AP 1 Hozadéki optimum: MP 1 = AP 1max ICC-görbe: jövedelem-fogyasztás görbe, a különböző jövedelemhez tartozó optimális fogyasztási pontokat köti össze Implicit költségek: alternatív költségek azon része, mely pénzkifizetés formában nem jelennek meg, de a gazdasági folyamatokban figyelembe kell venni. (saját munka, tőke ráfordítás) Infláció: az árak általános színvonalának emelkedése kúszó egyszámjegyű infláció, vágtató két, három számjegyű, hiperinfláció Isocost egyenes: a költségvetési egyenlet negatív meredekségű egyenes Isoquant-görbe: egy termelési szintvonal különböző inputkombinációk mellett Jegybank: bankjegy kibocsátás, állami pénzügyek bonyolítása, pénzmennyiség szabályozása, devizapolitika érvényesítése - állami tulajdonú

3 Jelenérték (PV): jövőbeli pénzösszeg mai pénznemben kifejezve. PV 0 =FVt / (1+r) t, ahol FV = jövőérték, t = évek száma, r = piaci kamatláb Jószágok, javak: Az emberi szükségletek kielégítésének eszközei a jószágok vagy javak Jövedelem: termelői oldalról az áruk értékesítése során realizált árbevétel és a termelés során felmerülő költségek különbözete; fogyasztói oldalról a fogyasztó vásárlóképessége Jövedelem árrugalmasság: hány százalékkal változik meg az árú kereslete a fogyasztó jövedelmének 1%-os hatására. Jövedelmi multiplikátor: megmutatja, hogy az autonóm tényező változása mértékének hányszorosa a jövedelemváltozás Jövőérték (FV): becsült jövőbeni hozamok jelenértéke az idő és a kamatláb segítségével állapítjuk meg (kamatos kamatot számítunk) FV = Co*(1+r) T = évek száma, r = kamatláb századrésze, Co = jelenleg meglévő pénzösszeg Kamat általában a pénzkölcsönök után az adós által a hitelezőnek fizetendő rendszerint a kölcsönösszeg évi %-ban meghatározott időarányosan térítendő pénzösszeg (használati díj) Kamatlábak: nagysága hatással van a beruházásokra és a gazdaságra Kereskedelmi bankok: bankjegy forgalmazás, egyéb pénzügyi tevékenységek (betéti rendszer, üzleti szaktanácsadás, hitelkártya) Kereslet (D): az az árumennyiség, amelyet a vásárlók adott árak mellett hajlandók és képesek megvásárolni Kereslet árrugalmassága (ExPx): az ár 1%-os változásának hatására hány %-kal változik a kereslet (normál javaknál negatív az értéke) Kereslet jövedelemrugalmassága: a fogyasztó jövedelmének 1 %-os változtatása, adott áru keresletében hány %-os és milyen irányú változással jár (normál javaknál pozitív az értéke) Kereslet rugalmassága: a keresletnek az a %-os változását, amely egy adott független változó %-os változásának hatására következik be Keresleti függvény: valamely áru azon mennyiségeit, amelyeket a vásárlók különböző árak mellett hajlandóak és képesek megvásárolni. Negatív lejtésű. Alakját a fogyasztók száma, jövedelme, igényei és ízlése határozza meg. A függvény elmozdulását az árváltozás váltja ki, hatására megváltozik a keresett mennyiség. Kereszt árrugalmasság: a termék keresletének változása más termék árának változásával függ össze Ex Py = % X / % Py ha pozitív = helyettesítő termék, negatív = kieg. termék, 0 rugalmasság = független Kibocsátás: egy bizonyos időszakban (általában 1év) létrehozott javak és szolgáltatások összege, melyek a gazdaság számára rendelkezésre állnak (output) Kiegészítő javak: együttes fogyasztásuk nagyobb élvezetet okoz, mintha külön-külön fogyasztanánk őket. Kínálat (S): a piacon eladásra felkínált termékmennyiség Kínálati függvény: a termelők különböző árak mellett milyen mennyiséget kínálnak eladásra a piacon. Helyzete és alakja alapvetően a termelők számától a termelés költségeitől függ. Költség: a ráfordítások pénzben kifejezett összegét értjük Költségvetési egyenes: azon jószágkombinációk összegzése, két jószág terén, melyet a fogyasztó adott pénzösszegből, annak teljes elköltésével megvásárolhat adott piaci árak mellett. A költségvetési egyenes a fogyasztó számára korlát, amely megmutatja, hogy vásárlásaival meddig mehet el. Meredeksége a termék árának arányát tükrözi. Költségvetési egyenlet: I = (XP x +YP y ) a vállalat összköltségét a különböző ráfordítási elemek függvényeként fejezi ki. Közgazdaságtan: annak tanulmányozásával foglalkozik, hogy az emberek és a társadalom miként választják meg a szűkösen rendelkezésre álló, alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazását különböző áruk termelésére, és az árukat miként osztják el a társadalom különböző tagjai és csoportjai között a folyó és a jövőbeni fogyasztás céljaira. Közömbösségi görbe: azon pontok mértani helye, amelyek azonos hasznosságot fejeznek ki kétdimenziós térben Kvázi pénz M2: tágan értelmezett pénz. Ide tartozik az M1-en túl a lekötött betétek is Magas rendű javak: azok melyeknek jöv.rugja. nagyobb mint 1 Mai pénz: az aranytól elszakított belső érték nélküli papírpénz, amelyet az emberek közötti megállapodások, ill. állami törvények tesznek meg törvényes fizetési eszköznek Makrogazdasági alapegyenlet: Y = C+I+G+X-IM, Y = makrojövedelem, C = fogyasztás, G = költségvetési k., I = beruházások, X = export, IM = import Makrojövedelem (Y yield): a termelési tényezők felhasználásával nyert jövedelmek összegzése Makrokeresleti függvény: kifejezi, hogy az árszínvonal változásával hogyan változik az összkereslet Makroökonómia: zokat a folyamatokat igyekszik bemutatni, amelyek az egyéni cselekedetek összességének eredményei Marshall kereszt: az ugyanazon termékekre vonatkozó keresleti és kínálati függvény. A kereslet és kínálat metszési pontját egyensúlyi árnak nevezzük. Az egyensúlyi ár az az ár, amelynél a kereslet és kínálat egyenlő.

4 Megtakarítás (S saving): a makrojövedelem el nem fogyasztott része, minden olyan jövedelmet, amely nem a folyó fogyasztás célját szolgáló termékeke és szolgáltatások megvásárlására fordítanak. Megtakarítási határhajlandóság (ŝ): mennyivel nőnek a szándékolt megtakarítások, ha a tervezett jöv. egy egységgel nő Mikroökonómia: az egyéni piaci szempontok optimális gazdálkodási lehetőségeit és ennek feltételeit vizsgálja. Modern pénz: készpénz, számlapénz Monopólim: ha a piacon egyetlen vevő, vagy egyetlen vásárló szerepel MP 1 = Q / L Multiplikatív hatás: a beruházásra a jövedelem és a kibocsátás nagyobb mennyiséggel nő, mint a beruházás értéke. Ennek oka az, hogy a beruházás a keresletre tovagyűrűző és sokszorozó hatással van. Munkanélküli: akinek nincs munkája és komoly erőfeszítéseket tesz elhelyezkedése érdekében Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliséget jellemző mutató, a munkanélküliek száma és a munkaerő állomány hányadosaként határozható meg. Munkapiac: a munkaerő keresletének és kínálatának összessége és azok egymásra hatása Munkapiaci egyensúly: az adott reálbérszintnél éppen annyian akarnak munkát vállalni amennyi munkást keresnek a vállalatok NDP (Nettó Hazai Termék): az ország területén keletkezett jövedelem összege Nettó jelenérték: a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a befektetés pénzráfordításának különbsége. Ha egy befektetés nettó jelenértéke negatív a befektetést nem célszer ű megvalósítani. NNI: nettó nemzeti jövedelem amortizációval csökkentett belföldiek által realizált jöv. (GNI amortizáció) NNDI: nettó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem, az ország állampolgárai által adott évben felhasználható jövedelem Nominálbér: pénzbér Nomináljövedelem: a jövedelem pénzbeni összege Normál javak: azok a termékek, melyeknek a jövedelemrugalmassága nem tér el lényegesen az egységnyitől Optimális jövedelem-felhasználás: az utolsó pénzegységre jutó határhaszon minden terméknél azonos Paradox árhatás: azt jelenti, hogy az ár növekedésével a kereslet nem csökken, illetve az ár csökkenésével a kereslet nem növekszik PCC-görbe: árfogyasztás-görbe, a fogyasztó optimális választását tükrözik a termék árának változása mellett. Pénz: az áruforgalom lebonyolításnak eszköze, törvény által elismert fizetési eszköz, amely alkalmas az értékek nyilvántartására Pénz funkciói: értékmérő eszköz, forgalmi eszköz, mint a cser általános eszköze, fizetési eszköz, felhalmozási eszköz, mert bármikor mobilizálható, világpénz Pénzhelyettesítők: azoknak a csereeszközöknek a neve, amelyet széles körben vagy általánosan elfogadják a pénz helyett Philips-görbe: az inflációs ráta és a munkanélküliség kapcsolatát mutatja Piac: kereslet és a kínálat összessége, a kereslet és a kínálat egymásra hatása, a kereslet és a kínálat találkozási módja, helye Piaci egyensúly: a kereslet megegyezik a kínálattal Piaci időtáv: amely alatt a termelő nem képes egyetlen inputját sem megváltoztatni Piaci kereslet: egy termék összes kereslete, amit az egyéni keresletek összességével határozhatunk meg Piaci szereplők: vásárlók, eladók, állam, állami intézmények. Azok akik vagy keresletükkel, vagy kínálatukkal kapcsolódnak a piachoz Profitmaximum: a vállalat optimális kibocsátása, ahol MC = MR ez tv. Esetén MR = P Reálbér: a pénzbér vásárló értéke Reálbér index: nominálbér index / fogyasztási árindex Reáljövedelem: mennyi árut tudunk venni a nomináljövedelemből Rövid táv: amely alatt a termelő legalább egy de nem minden inputját meg tudja változtatni, melynek hatására a kínálat is nő Rövidebb oldal elve: szűk keresztmetszet elve: a foglalkoztatás mindig a kisebb tényezőnek megfelelő Rövidtávú termelési függvény: a felhasznált munkamennyiség változásának eredményeként milyen mértékben növelhető a kibocsátás. A tőke olyan tényező, amit rövid távon nem lehet megváltoztatni. A termelés eleinte gyorsulva nő, de egy idő után növekedése egyre lassuló, majd a termelés csökkenni kezd. Ez a csökkenés a hozadékelv. Rugalmas keresletű termék: melynek árrugalmassága nagyobb mint 1 Rugalmasság: megmutatja, hogy valamely tényező 1%-os változása esetén hány %-kal változik a kereslet Rugalmatlan keresletű termék: melynek árrugalmassága 1 és 0 között van

5 Számviteli költség: az adott évben felmerülő explicit és az elszámolható implicit költségek összege Származékos kereslet: input kereslet MC = MR = P Egy vállalat tényező kereslete az általa előállítani kívánt termékek eladási lehetőségeiből származtatható Szufficit: a ktgv. Bevételek nagyobbak, mint a kiadások Szűkösség: a szükségletek egyre növekvő jellege és a kielégítésüket szolgáló javak korlátozottsága Szükséglet: a létfenntartáshoz szükséges termékek és szolgáltatások iránti igény Telítettségi pont: a jószág azon mennyisége, amelynél a fogyasztó teljesen kielégítette az adott szükségleteket, a mennyiség tovább növelésével az összhaszon nem nő Telítettségi pont: a teljes haszon maximuma Teljes bevétel (TR): összes bevétel összes kiadás TR TC Teljes termék: teljes munkára, és teljes időre jutó összes termelési érték Teljesen rugalmatlan k. term.: árrugalmassága = 0 Tényező határköltsége: kifejezi, hogy a termelési tényező változásával mennyivel változik az összköltség Termék: azon javak melyeket emberi közreműködéssel hoztak létre Termelés rugalmassága: E P = MP/AP Termelési függvény: a felhasznált erőforrások és a kibocsátás közötti mennyiségi kapcsolatot fejezi ki Termelési lehetőségek határa: ha a gazdaság minden erőforrását felhasználja, akkor milyen arányban tudja előállítania terméket Termelési tényező: a föld és az egyéb természeti tényezők, továbbá a munka és a tőke Tökéletes piac: csak elméletileg létező, idealizált piac, szükséges a nem tökéletes piac megértéséhez Transzferek: az ellenszolgáltatás nélküli jövedelem-juttatás Tranzakciós pénz M1: szűken vett pénz. Ide tartozik a készpénz, folyószámlapénz, látra szóló betétek Üzemszüneti pont: P = AVCmin Ü Vállalat: a fejlett üzleti vállalkozás szervezett formája, jövedelmi célok által vezérelt fejlődő szervezet, rendszer, amely erőforrásokat alakít át kibocsátásokká Változó költségek: a kibocsátás mértékétől függenek és vele együtt változnak Valuta: az ország törvényes fizetési eszköze Magas árnál is lehet egy termék piaca egyensúlyban: hamis, mert a piaci egyensúly mindig a kereslet-kínálat egyensúlyánál van. A költségvetési egyenes meredeksége megmutatja, hogy mely jószágok preferálja jobban a fogyasztó: hamis, mert a meredekséggel két termék arányát fejez ki. A határtermékérték egyenlő az input határtermékének és az input árának szorzatával: hamis, mert a határtermékérték VMP = MP*P x Az ICC görbe negatív lejtése normál jószágra utal: hamis, mert a negatív görbe inferior jószágra utal. Egy vagyontárgy üzleti értéke megegyezik a vételárával: hamis, mert az üzleti értéke a jövőbeni hozamok jelenbeli értékével egyezik meg. A határhaszon maximumában az összhaszon zérus: hamis, mert ahol a teljes haszon maximális, a határhaszon nulla. A rövid táv egy olyan periódus, amelyben az inputokat nem lehet változtatni: hamis, mert rövid távon 1 inputot lehet változtatni. A munkaidő feláldozott haszon: igaz, a munkavállaló a munka és a szabadidő között dönthet. A háztartások magánimportja a makroszintű jöv.-et negatívan befolyásolja: hamis, mert nincs benne a makrojövedelemben. A pénz fizetési eszköz funkciójában az árumozgást közvetíti: hamis, az áru és pénzmozgás elválik egymástól. A fogyasztási és megtakarítási határhajlandóság abszolút étéke azonos, csak előjelük ellentétes: hamis, mert a ĉ+ŝ=1. A külföld hozzájárulása a makrojövedelemhez egyenlő a külföld megtakarításával: hamis, mert y = C+G+I+(X-IM). A kamatok változásakor a beruházási függvénynek megfelelően, de ellentétes irányban változik a beruházás összege: igaz, a kamat és a beruházás fordítottan a. Az adó az államnak fizetet transzferként értelmezhető: igaz, mert a transzfer egyirányú, cserébe közvetlenül nem kapunk semmit. A független javak keresztárrugalmassága nulla. Az értékpapírok vásárlása rövid és hosszú távú megtakarítás. A csökkenő határhaszon elve alapján a cserében utolsónak feláldozott terméket többre értékeljük az előzőnél. Az inputkereslet származékos kereslet, mert a felhasznált mennyiséget az általa termelt termék keresletétől teszi függővé a vállalkozó. A normál javak jövedelem rugalmassága pozitív. Az output növelésével csökken az átlagos fix költség. A munkabér tényezőköltség a vállalat és jövedelem a munkavállaló szempontjából Ahol a határhaszon negatív az összhaszon csökken. A tőkésített érték alkalmas mindenféle befektetés gazd.-i értékelésére. A keresleti függvény a keresett mennyiség és az árak kapcsolatát mutatja.

6 A közjószágok fogyasztására a közös felhasználás jellemző. A GDP és a külfölddel kapcs. Jövedelmek összegéből GNI számolható. A növekvő kamatláb a megtakarításra kedvezően hat. Egy adott évben az ország területén létrehozott, végső felhasználásra kerülő javakat GDP-nek hívjuk. A jelenbeli jövedelem nagysága nem befolyásolja a beruházási tevékenységet. Fogyasztói többlet: az a hason, amit a fogy. által ér el, hogy a termékért többet is hajlandó lenne fizetni, mint a piaci ár, de nem kell. Származékos kereslet: inputkereslet, term. Tényező keresletét jelenti. Jövőbeni érték: becsült jövőbeni hozamok jelenértéke. Gazd-i hatékonyság: az az eljárás, amikor adott kibocsátáshoz a minimális ktg-et használjuk fel. Gazd-i racionalitás: minden olyan eljárás, amelynek célja a legjobb eredmény elérése vagy a rosszabb elkerülése. Isoquand-görbe: termelési szintvonal különböző inputkombinációk mellett. Árrugalmasság: azt fejezi ki, hogy a jószág árának 1%-os változása, hány %-os változást idéz elő a keresett mennyiségben. Fedezeti pont: a bevétel fedezi a kiadásokat, már normál profitja is van a váll.-nak MC = ACmin

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu nő csökken (L) cs. nő L gyorsulva nő lassulva nő csökken AP L MP L A kibocsátás, a határtermék, az átlagtermék és a költségfüggvények kapcsolata

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1.

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Az alábbi adatokat ismerjük: T o idıpontban 5 gép, 10 munkás 1200 db-ot 120.000 Ft. értékben, T 1 idıpontban 7 gép 14 munkás 1400 db-ot 150.000 Ft. értékben gyárt. A bevétel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS III. rész: A VÁAATI MAGATARTÁS Az árupiacon a kínálati oldalon a termelőegységek, a vállalatok állnak. A vállalatok különböznek tevékenységük, méretük, tulajdonformájuk szerint. Különböző vállalatok közös

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL

FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL Az alábbiakban példamegoldaásra javasolt feladatok találhatók mikroökonómiából. Az összeállítás formailag nem úgy épül fel, mint a dolgozat, célja, hogy segítse a vizsgára való

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Fogyasztói egyensúly

Fogyasztói egyensúly 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A főbb témakörök listája

A főbb témakörök listája A főbb témakörök listája Nem jelenti azt, hogy kizárólag ezek közül lehetnek vizsgakérdések (nem mind részletezettek, a teljes számonkérhető anyag a tankönyv és az előadás fóliák), de a hangsúly ezeken

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Neved:... E-mail címed:... SG-s tanáraid*:... P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 1 1. j a n u á r 2 2. B KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

Mikroökonómia I. feladatok

Mikroökonómia I. feladatok Mikroökonómia I. feladatok 2014 december Írta: Rózemberczki Benedek András Alkalmazott közgazdaságtan szak Got It! konzultáció 2014 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. Preferenciák 3 2.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17.

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Makroökonómia feladatok e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Az SNA (System of National Termelés Accounts) mutatók #1 Jövedelem Hazai Hazai Nemzeti GDP = GO - termelőfogyasztás NDP = GDP amortizáció

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan)

KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan) KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan) előadó: Dr. Fábián Attila, egyetemi docens afabian@ktk.nyme.hu Szakirodalom: Lengyel I. Rechnitzer J.: Regionális gazdaságtan. Dialóg- Campus, Budapest-Pécs,

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető.

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA

GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA 1. Mi a közgazdaságtan három alapkérdése? a. mennyiért, kik, hogyan b. hányan, mit, mikor c. mit, hogyan, kinek d. mennyi, ennyi, annyi 2. Mit jelent a ceteris paribus?

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 27. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

MAKROJÖVEDELEM (Y)= FOGYASZTÁS (C) + MEGTAKARÍTÁS (S)

MAKROJÖVEDELEM (Y)= FOGYASZTÁS (C) + MEGTAKARÍTÁS (S) 1. Mutassa be a makroökonómia alapösszefüggéseit, a mikro- és makroökonómia közötti különbségeket, a makroökonómia alapfogalmait, szerepl it, céljait, eszközeit! A mikroökonómia és a makroökonómia a gazdaság

Részletesebben

Termelői magatartás elemzése

Termelői magatartás elemzése Termelői magatartás elemzése Termelési függvény A termelési tényezők kombinációi és az általuk termelhető maximális termékmennyiség közötti összefüggés. Termelési tényezők fajtái: Munka () Tőke (K) Természeti

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2016. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2016. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 206. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium. Optimális (maximális profitot biztosító) termelési mennyiség

Részletesebben

Mikroökonómia vs. Makroökonómia. A nemzeti jövedelem mérése. A nemzet jövedelme és kiadásai. A GDP mérése. A GDP mérése. Mikroökonómia.

Mikroökonómia vs. Makroökonómia. A nemzeti jövedelem mérése. A nemzet jövedelme és kiadásai. A GDP mérése. A GDP mérése. Mikroökonómia. A nemzeti jövedelem mérése Chapter 15 Mikroökonómia vs. Makroökonómia Mikroökonómia Háztartások és vállalatok Döntésének és Piaci interakcióinak vizsgálata Makroökonómia Gazdaság szintű jelenségek vizsgálata

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Közgazdasági alapok ZH mintasor

Közgazdasági alapok ZH mintasor Közgazdasági alapok ZH mintasor Csorba László A1: A közgazdaságtan legfőbb kérdései: A) Termelés B) Elosztás C) Szállítás D) Termelés és elosztás E) Termelés és szállítás F) Elosztás és szállítás B1: A

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közgazdasági-marketing

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak. Bacsi-Weisz, Közgazd.9

Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak. Bacsi-Weisz, Közgazd.9 Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak 1 Mivel foglalkozik a makroökonómia? Nem egy gazdasági szereplı, termék, hanem: AGGREGÁTUMOK kettıs aggregálás Gazdasági szereplık ÁGAZATOK, SZEKTOROK Termékek

Részletesebben

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak közgazdaságtan szükséglet mikroökonómia makroökonómia nemzetközi közgazdaságtan ceteris paribus elv piac kereslet kínálat

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Neved:... E-mail címed:... SG-s tanáraid*:... P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 1 1. j a n u á r 2 2. A KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A monopólium, oligopólium és monopolisztikus verseny 7. lecke Piaci szerkezetek

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Selei Adrienn A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK

Részletesebben

2. MODUL Gazdasági és pénzügyi ismeretek Elméleti rész

2. MODUL Gazdasági és pénzügyi ismeretek Elméleti rész 2. MODUL Gazdasági és pénzügyi ismeretek Elméleti rész Tökéletes verseny A tökéletes verseny fogalma egy olyan, versenyalapú piac feltételezéséből indul ki, amelyben: megfelelően magas számú vásárló és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA m á j u s 1 8. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Név Tanárok neve Pontszám E-mail cím STUDIUM

Részletesebben

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok 2. Piaci modellek 5 2. Piaci modellek A piac tanulmányozásának legalább két fontos megközelítése létezik, melyek a szerkezet-magatartás-teljesítmény paradigma és az árelmélet. Az első szerint egy iparág

Részletesebben

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés 1 /8 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés Termékdifferenciálás A termékek azért differenciáltak, mert a fogyasztók úgy gondolják, hogy különböznek egymástól A fogyasztónak mindig

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET 2008/2009. 2. FÉLÉV GTGKG600BS GTGKG600BP GTGKG600BL GTGKG600BPL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK... 3 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok

Részletesebben

7. Feladatsor. Bérlık száma Maximális bérleti díj (Ft/hó) 100 bérlı 50000 Ft 150 bérlı 40000 Ft 250 bérlı 30000 Ft 400 bérlı 20000 Ft

7. Feladatsor. Bérlık száma Maximális bérleti díj (Ft/hó) 100 bérlı 50000 Ft 150 bérlı 40000 Ft 250 bérlı 30000 Ft 400 bérlı 20000 Ft 7. Feladatsor 1. Hogyan és miért változik a málna egyensúlyi ára az alábbi változások hatására? (Egyszerre csak egyetlen tényezı változik.) a) Az eper ára emelkedik. b) A málnafagylalt ára emelkedik. c)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián

Előadó: Dr. Kertész Krisztián Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu A termelés költségei függenek a technológiától, az inputtényezők árától és a termelés mennyiségétől, de a továbbiakban a technológiának és az inputtényezők

Részletesebben

Dr. Dedák István. Fejezetek a gazdaságpolitikából (Mesterképzés)

Dr. Dedák István. Fejezetek a gazdaságpolitikából (Mesterképzés) Dr. Dedák István Fejezetek a gazdaságpolitikából (Mesterképzés) I. Kamatlábak és a Balassa-Samuelson hatás I.1. A kamatlábak és a fedezetlen kamatparitás A fedezetlen kamatparitás tétele szerint jól müködő

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Próbaérettségi január 18.

Próbaérettségi január 18. Próbaérettségi MEGOLDÓKULCS KÖZÉPSZINT I. Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok Feleletválasztás (10 2 = 20 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C A C D B D A D C B Minden helyes válasz

Részletesebben

Mintapéldák és gyakorló feladatok

Mintapéldák és gyakorló feladatok Mintapéldák és gyakorló feladatok Közgazdaságtan II. (Makroökonómia) címû tárgyból mérnök és jogász szakos hallgatók számára Az alábbi feladatok a diasorozatokon található mintapéldákon túl további gyakorlási

Részletesebben

Kö rnyezete rte kele s Te telsör

Kö rnyezete rte kele s Te telsör Kö rnyezete rte kele s Te telsör 1. TÉTEL A monetáris környezetértékelés szükségessége és kritikája, valamint az arra adható válaszok. A fenntartható fejlődés, az erős és gyenge fenntarthatóság és a monetáris

Részletesebben

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan gtan FÖLD- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT Földfelszín hasznosítása: mezőgazdaság, ill. egyéb (ipar, közlekedés, üdülés, sport) a földfelszín, mint szűkös erőforrás Az erőforrások

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK. I. Kamatos kamat számítása

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK. I. Kamatos kamat számítása PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK I. Kamatos kamat számítása Kamat: a kölcsönök után az adós által időarányosan fizetendő pénzösszeg. Kamatláb: 100 pénzegység egy meghatározott időre, a kamatidőre vonatkozó kamata.

Részletesebben

Veres Judit. Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából. Témavezető:

Veres Judit. Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából. Témavezető: Vezetői Számvitel Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Veres Judit Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Lukács

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ Feleletválasztás Közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ I. Választásos, egyszerű rövid választ igénylő

Részletesebben

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik.

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik. 2 Ha az ár nő a költségvetési egyenes meredekebb lesz: B A U2 U1 U3 I2 I1 I0 1 d = egyéni keresleti függvény Kereslet: az a termékmennyiség, amennyit a vevő vásárolni kíván adott áruból. d iaci kereslet:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

1. zh: Minta + segédpéldák

1. zh: Minta + segédpéldák 1. zh: Minta + segédpéldák A ZH 17 kérdésből áll. A kérdések pontszámai a kiértékelő táblázatban találhatók. A maximális pontszám: 40 pont. Minden számítási és tesztfeladatnál öt válaszlehetőség közül

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA február 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA február 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS 2015. február 14. STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ I. Választásos,

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1322 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOK... 6 2.1 PIACI KOCKÁZAT... 6 2.1.1 Árfolyam kockázat...

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét TÉNYEZŽPIACOK ÉS JÖVEDELEMELOSZTÁS 2. RÉSZ

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét TÉNYEZŽPIACOK ÉS JÖVEDELEMELOSZTÁS 2. RÉSZ MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B TÉNYEZŽPIACOK ÉS JÖVEDELEMELOSZTÁS 2. RÉSZ Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack Hirshleifer,

Részletesebben

A makroökonómia tárgyköre. Makrogazdasági termelési érték, bruttó kibocsátás. Bruttó hazai termék (GDP)

A makroökonómia tárgyköre. Makrogazdasági termelési érték, bruttó kibocsátás. Bruttó hazai termék (GDP) A makroökonómia tárgyköre 1.) Az alábbiak közül mely kérdések tartoznak a makroökonómia tárgykörébe? Válaszait indokolja! a) Milyen gazdasági növekedést feltételezve állítsa össze a költségvetést a gazdasági

Részletesebben

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK 1. Feleletválasztás Mikroökonómia a) Az alábbi jövedelemformák közül melyik a vállalkozó vállalkozói

Részletesebben

Mikroökonómia. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Mikroökonómia. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Universität Miskolci Miskolc, Egyetem, Fakultät Gazdaságtudományi für Wirtschaftswissenschaften, Kar, Gazdaságelméleti Istitut für Wirtschaftstheorie Intézet Mikroökonómia Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti

Részletesebben

HITELKONSTRUKCIÓK. Mekkora lesz a jelzáloghitel értéke a második évben, a második éves törlesztő-részlet kifizetését követően?

HITELKONSTRUKCIÓK. Mekkora lesz a jelzáloghitel értéke a második évben, a második éves törlesztő-részlet kifizetését követően? Hitelkonstrukciók HITELKONSTRUKCIÓK 1. FELADAT Ön 1 000 000 Ft évi 18%-os kamatozású kedvezményes jelzálogkölcsönt kap vállalatától, amit 15 év alatt kell visszafizetnie úgy, hogy minden évben ugyanakkora

Részletesebben

Regionális gazdaságtan gyakorlat

Regionális gazdaságtan gyakorlat 1 Regionális gazdaságtan gyakorlat 2. Telephelyválasztás, vonzáskörzetek Transzferálható input és output modellje 2 Keressük azt a telephelyet (T), amelynél az S inputforrástól szállítva az alapanyagot

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.16. 13:56:00 KÉZIKÖNYV EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

A lecke célja... A tényezőpiac keresleti és kínálati oldala. 14. hét / #1 A vállalatok termelési tényezők iránti kereslete. fogyasztási javak piaca

A lecke célja... A tényezőpiac keresleti és kínálati oldala. 14. hét / #1 A vállalatok termelési tényezők iránti kereslete. fogyasztási javak piaca 4. hét / # A vállalatok termelési tényezők iránti kereslete A vállalatok egyéni munkakereslete rövid és hosszú távon. Az iparági munkakeresleti görbe. A munkapiaci egyensúly és a munkavállalók gazdasági

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Társasági adó Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat II. rész: Egyéb adók és az adóreform A jogi személyiségű vállalkozások nyereségének adóztatására. Jellemzően lineáris, egykulcsos adó. Mértéke: erősen

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

2. Seigniorage-elméletekelméletek

2. Seigniorage-elméletekelméletek dr. Varga József A helyi pénz seigniorage-hatása Tartalom I. A helyi pénz bevezetésének célja, a helyi pénzzel kapcsolatos várakozások II. A helyi pénz bevezetésének előnyei 1. A pénz teremtéséből származó

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken.

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken. Minta az ajánlás 2. alcímében foglaltak szerinti, forintra átváltáshoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló tájékoztatáshoz CHF alapú, referencia-kamatlábhoz kötött kamatú, élő gépjárművásárlási kölcsönszerződés

Részletesebben

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM KIEGÉSZÍTENDŐ ÁLLÍTÁSOK A felsorolt alapfogalmadat illessze az állításokban kihagyott helyre! Egy fogalmat több helyen is felhasználhat. a) adott időszaki kiadások

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci kereslet viszonyát! Hasonlítsa össze

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A javítás

Részletesebben

Közgazdaságtan - 3. elıadás

Közgazdaságtan - 3. elıadás Közgazdaságtan - 3. elıadás A FOGYASZTÓI DÖNTÉS TÉNYEZİI 1 A FOGYASZTÓI DÖNTÉS ELEMEI Példa: Eg személ naponta 2000 Ft jövedelmet költhet el pogácsára és szendvicsre. Melikbıl mennit tud venni? 1 db pogácsa

Részletesebben

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Bacsi, 4. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Környezetszabályozás elméleti alapjai

Környezetszabályozás elméleti alapjai Környezetszabályozás elméleti alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék Terepbejárás 2015.04.30 Összevont Településgazgálkodás- és üzemeltetés

Részletesebben

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése 1 /11 (C) http://kgt.bme.hu/ A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése Varian 20.3-6. 21. fejezet Termelési és hasznossági függvény (ismétlés

Részletesebben