GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA"

Átírás

1 GYAKORLÓ FELADATOK MIKROÖKONÓMIA 1. Mi a közgazdaságtan három alapkérdése? a. mennyiért, kik, hogyan b. hányan, mit, mikor c. mit, hogyan, kinek d. mennyi, ennyi, annyi 2. Mit jelent a ceteris paribus? a. minden egyéb változatlansága mellett b. latinul azt jelenti, hogy kísérleti változó? c. csak egy tényezıt hagyok az eredeti értéken a kísérletben d. egyik tényezıt sem változtatjuk a kísérlet során 3. Az alternatív költség a választott tevékenység miatt elszalasztott a. legrosszabb alternatíva értéke b. legkedvezıbb alternatíva értéke c. alternatívák átlagos értéke d. egyik sem 4. Az alábbiak közül melyik tartozik az elméleti közgazdaságtan kereteibe? a. Munkagazdaságtan b. Makroökonómia c. Vállalat-gazdaságtan d. Marketing 5. A makroökonómia foglalkozik: a. Egy fogyasztó keresletével b. Egy termék piacával c. Egy gazdaság egészének teljesítményével d. Egyikkel sem. 6. Melyik nem termelési tényezı? a. A munka b. A tıke c. A vállalkozó d. Az ár 7. Mi a bérleti díj értelme a közgazdaságtanban? a. A termek bérletének ára. b. A természeti tényezık ára bérleti formában való felhasználás esetén c. Szervezı tényezı, ami kapcsolatot jelent a föld-, és tıkefelhasználás között d. A munkaerı fizikai képességeinek összessége. 8. Melyik termelési tényezı ára a munkabér? a. vállalkozó b. munkaerı c. tıkejavak d. az a) és b) is igaz 9. A következı magatartások közül melyik az, amelyik közgazdasági értelemben biztosan nem racionális? a. Tóth úr annak adja el a telkét, aki a legmagasabb árat fizeti érte. b. Tóth úr 1 millió Ft-ért eladja azt a telket, amelyiket az elızı évben 1,2 millió Ft-ért vett. c. Tóth úr annak adja el a telkét, aki a leghamarabb fizet érte. 1

2 d. Mindegyik magatartás lehet racionális. 10. A specializáció: a. Hátrányos a gazdaság számára b. Egy gazdaság egyetlen jószág termelésére szakosodása c. Az egyes termelık legnagyobb hatékonysággal termelhetı jószágra való szakosodása d. Egyik elızı állítás sem igaz 11. Alternatív költség lehet: a. Egy meg nem vett fagylalt b. Egy nem dolgozott óra díja c. Egy elhalasztott befektetés haszna d. Mind a három fenti lehet 12. Szabó úr jegyet akart venni egy koncertre. A pénztárnál 3 órás sorban állással Ft-ért kapott volna jegyet, de ı inkább ugyanott, ugyanakkor a jegyüzérnél vett belépıt forintért, sorban állás nélkül, mikroökonómiai megfontolásokból. Ez alapján valószínősíthetı, hogy Szabó úr munkával szerezhetı jövedelme a. kb. 400 Ft/óra; b. éppen 400 Ft/óra; c. kisebb, mint 500 Ft/óra; d. nagyobb, mint 500 Ft/óra. 13. Az alábbiak közül melyik állítás az, amelyik biztosan igaz? a. A vállalkozó alkalmazottja egy termelıüzemnek. b. A vállalkozó tulajdonosa az általa használt földterületnek. c. A vállalkozó jövedelme, a profit, egy maradvány jellegő jövedelem. d. A vállalkozó egyben munkaerı az adott vállalkozásban. 14. A háztartások a termelési tényezık piacán a. munkajövedelmüket költik el; b. munkaerı-kínálatot jelentenek; c. a fogyasztási cikkek vásárlóiként szerepelnek; d. nem jelennek meg. 15. A Marshall-kereszt a. két, a piacon versenyzı termék piacát ábrázolja; b. a termelık racionális magatartását ábrázolja; c. egy termék keresletét és kínálatát ábrázolja; d. a termékek túlkínálatát ábrázolja. 16. A következı táblázat az alma-kereslet/kínálat alakulását mutatja valamely piacon. Ár (Ft/kg) Keresett mennyiség (tonna/hét) Kínált mennyiség (tonna/hét) Többlet/Hiány (tonna/hét) Az ármozgás iránya a. Határozza meg a táblázat hiányzó adatait! b. Határozza meg az egyensúlyi árat és az egyensúlyi mennyiséget! c. Ábrázolja a keresleti és a kínálati függvényt közös koordináta-rendszerben! 2

3 17. A fényképezıgépek piacán a kereslet a következı összefüggéssel írható le Q = 50-0,5P. A kínálati függvény: Q = 2P+20 (Q db, a P ezer Ft) A piaci egyensúlyi ár a. 10 b. 12 c. 24 d. 44 e. egyik elızı válasz sem helyes Mekkora lenne a piaci kínálat, ha olyan ár alakul ki, amely mellett a fogyasztók kereslete 45 darab fényképezıgép? a. 10 b. 14 c. 40 d. 44 e. egyik elızı válasz sem helyes A videokamerák árának 30 százalékos csökkenésének hatására fényképezıgépek kereslete 15 százalékkal csökken. Ennek hatására a. a fényképezı gépek kínálati függvénye jobbra tolódik b. a fényképezı gépek keresleti függvénye jobbra tolódik c. a fényképezıgépek piacán az egyensúlyi ár csökken, az egyensúlyi mennyiség nı d. a fényképezıgépek piacán az egyensúlyi ár nı, az egyensúlyi mennyiség csökken e. egyik elızı válasz sem helyes 18. A piaci keresleti függvény D = 400-2p. A piaci kínálati függvény S = p. A piaci egyensúlyi mennyiség: a. 20 b. 80 c. 125 d. 150 e. egyik elızı válasz sem helyes 19. A narancs kereslete és kínálata egy negyedévben egy nagyvárosi piacon a következı: Ár Keresett mennyiség Kínált mennyiség (Ft/kg) (tonna/negyedév (tonna/negyedév a. Ábrázolja a narancs keresleti és kínálati függvényét közös koordinátarendszerben! b. Állapítsa meg a narancs-piac egyensúlyi helyzetét! c. Milyen módon reagálnak a piaci szereplık abban az esetben, ha a narancs ára 100 Ft/kg? d. Hogyan reagálnak abban az esetben, ha 60 Ft/kg a narancs ára? e. Tegyük fel, hogy az állam rögzíti az árat a 60 Ft/kg-os szinten. Mi történne ekkor? 20. Egy gyógyhatású forrásvízbıl naponta 64 litert fogyasztanak, ha ingyen lehet hozzájutni. Ha pénzért adják, akkor minden 1 Ft-os áremelkedés hatására 2 literrel csökken a forrásvíz iránti kereslet. 3

4 a. Adja meg a keresleti görbe képletét! b. Adja meg a P = f(d) típusú inverz keresleti görbét! c. Számítsa ki, hogy milyen ár mellett lesz a kereslet 8, 24, 40 illetve 56 liter naponta! d. Számítsa ki, hogy mekkora lesz a kereslet P = 24, P = 16 illetve P = 8 esetén! 21. Egy termék piacán a keresleti görbe: D = 80 1/3P. A kínálati görbe ugyanezen a piacon: S = 0,5P 30. a. Vizsgálja meg a piac helyzetét P = 150 esetén! b. Milyen ár mellett jön létre a piaci egyensúly? Mekkora a kereslet illetve a kínálat egyensúly esetén? 22. Ha az alma keresletének árrugalmassága 2, akkor az alma árának 1%-os növelésekor a keresett mennyiség a. 2%-kal nı. b. 2%-kal csökken. c. 2 Ft-tal csökken. d. nem változik. 23. Ha a tej keresletének árrugalmassága 1, akkor a keresett mennyiség 1%-os növekedését a tej árának. idézte elı. a. literenként 1 Ft-os növekedése; b. literenként 1 Ft-os csökkenése; c. 1%-os növekedése; d. 1%-os csökkenése. 24. Tegyük fel, hogy a só kereslete árrugalmatlan, és a só kereslete az ár csökkenı függvénye. Így a só árának 1%-os növekedésére a keresett mennyiség a. 1%-kal csökken; b. több mint 1%-kal csökken; c. kevesebb mint 1%-kal csökken; d. nullára esik le. 25. A piacon akkor van egyensúly, ha a. a kínált mennyiség nagyobb, mint a keresett mennyiség, így a vevı kedvére válogathat, b. minden esetben, ha a fogyasztó rajta van a keresleti görbén, c. amikor adott ár mellett a kínált és keresett mennyiség megegyezik egymással, d. amikor a keresett mennyiség nagyobb, mint a kínált mennyiség, így a termelıket ösztönzi a termelés növelésére, e. ha a termék ára és a fogyasztók jövedelme megegyezik. 26. Ha egy A áru árának növekedése B áru keresletének növekedéséhez vezet, akkor az A és B áru közötti keresztrugalmasság: a. negatív, b. O és - 1 közötti érték, c. Pozitív, d. 1, e. rugalmatlan. 27. Határozza meg az alábbi jószágpárok keresztrugalmasságát (negatív, pozitív, nulla), miután jellemezte a jószágok kapcsolatát (kiegészítı, helyettesítı, független)! a. síléc sícipı, b. tapéta tapétaragasztó, c. gyógynövény kenyér, d. manikőrkészlet hajkefe, e. csavarhúzó diótörı, 4

5 f. vaj margarin, g. kaszinótojás franciasaláta, h. fogkrém szappan, 28. Válassza ki a helyes megoldást! helyettesítı javak kiegészítı javak inferior javak az alábbiak közül? a. Ha X termék ára nı, Y termék kereslete csökken, b. Ha a fogyasztó jövedelme nı, X termék kereslete csökken, c. Ha X termék ára nı, akkor Y termék kereslete nı, d. Ha X termék ára csökken, Y termék kereslete is csökken. 29. Egy háztartási termékeket árusító kereskedı két termékének forgalmát szeretné növelni. Ezért a 10 ezer Ft-os kenyérpirító árából 20 %-os, a 8 ezer F-os turmixgép árából 30 %-os engedményt ad. A forgalomnövelés eredménye az lett, hogy a kenyérpirító korábbi 900 darabos forgalma 1000 darabra nıtt, a turmixgépé pedig 500 darabról 800 darabra. a. Számítsa ki a termékek árrugalmasságát (εd)! b. Értékelje a döntést! Mit javasol a kereskedınek? 30. A banán piaci keresletét és kínálatát a következık jellemzik. Banán ára (Ft/kg) Keresett mennyiség (kg) Kínált mennyiség (kg) a b c d e f g h a. A fenti adatok alapján mennyi lesz a banán egyensúlyi ára és egyensúlyi mennyisége? Rajzolja fel a Marshall keresztet! b. Értelmezze a kereslet-kínálat törvényét a banán esetében? c. Jellemezze a piacot a banán 120 Ft/kg-os és 200 Ft/kg-os áránál! 31. A SAMSUNG videokamera ára a vizsgált idıszakban 120 ezer Ft-ról 150 ezer forintra nıtt. Az eredeti ár mellett darabot adtak el. A tapasztalatok alapján a kereslet árrugalmassága 1,5. Határozza meg, hogyan változott az eladott kamerák mennyisége! 32. Szabó néni a lányától havonta változó nagyságú pénzösszeget kap a lányától. Tudjuk, hogy ı csak ebbıl a pénzbıl vásárol gyógyszereket, és azt is tudjuk, hogy ezt a pénzt teljes egészében elkölti gyógyszerekre, függetlenül az összeg nagyságától és a gyógyszerek árának alakulásától. Szabó néni gyógyszer iránti kereslete eszerint a. árrugalmas, b. árrugalmatlan, c. egységnyi jövedelemrugalmasságú, d. egyik válasz sem helyes. 5

6 33. A HAMMA gyorséttermekben árusított HAMburger ára 165 Ft és 200 ezer darabot adnak el belıle hetente. A HAMMA marketingosztálya 1,6-ra becsüli a HAMburger keresletének árrugalmasságát, és erre hivatkozva az árbevétel növelése érdekében javasolja az ár 30 forintos csökkentését. a. Mennyi lesz az eladott mennyiség és mennyivel nı a HAMMA összbevétele, ha jól becsülték az árrugalmasságot? b. A konkurens vállalat 156 forintért árulja saját SUPERburgerét. A HAMMA árcsökkentése elıtt heti 250 ezer darabot adtak el belıle. Mennyi SUPERburger fogy a HAMMA árcsökkentése után és hogyan alakul az árusító cég összbevétele, ha a kereszt-árrugalmasság becsült értéke 1,8? c. Mennyivel kellene a konkurens vállalatnak a SUPERburger árát csökkentenie ebben a helyzetben, hogy tartani tudja az eredeti (a HAMMA árcsökkentése elıtti) heti forgalmát? A SUPERburger saját árrugalmassága 1, Egy országban két terméket (x-et és y-t termelnek). A termelési lehetıségek görbéjének egyenlete: y = 72 x 2 /18. a. Adja meg a görbén lévı kiválasztott pontok hiányzó koordinátáit az alábbi táblázatban: X Y b. Rajzolja meg a termelési lehetıségek görbéjét! c. Hogyan alakul az x termék gazdasági költsége, ha fokozatosan növelik a kibocsátását? d. Mely termékkombinációk hatékonyak az alábbiak közül paretói értelemben? X , Y 66 59,5 47, Egy egyszerő modellben a gazdaságban egyetlen termelési tényezıt használnak, a munkát és két terméket termelnek. X termék termeléséhez 7,5; Y termeléséhez 3 egységnyi munkát használnak fel, függetlenül a két termék termelési arányától. A rendelkezésre álló munka mennyisége 150. a. Adja meg a gazdaság termelési lehetıségeinek y = f(x) típuő függvényét. b. Rajzolja meg a fenti függvényt. c. Mely termékkombinációk hatékonyak az alábbiak közül? X Y Egy fogyasztó számára x jószág fogyasztása révén nyert haszon a következı függvénnyel írható le: TU = x 2 36x a. Írja fel az x jószág határhaszon függvényét! b. Hány egységnyi x jószág elfogyasztása során éri el a fogyasztó a telítıdési potnját? 37. Egy fogyasztó összes jövedelmét gyümölcsre, méghozzá almára és narancsra költi. Jövedelmét teljesen elköltve 4 kg almát és 6 kg narancsot vehet. Ugyanezt a jövedelmet másképpen elköltve 10 kg almát és 2 kg narancsot tud venni. Hányszorosa a narancs ára az almáénak? a. 0,4-szerese b. 1,5-szöröse c. kétszerese d. 2,5-szöröse Ha az alma ára 120 Ft, akkor a fogyasztó jövedelme. Ft. a

7 b c d Melyik esetben nı biztosan a fogyasztó reáljövedelme? a. A fogyasztó nomináljövedelme nı. b. Csökken a nomináljövedelem, de csökken az árszínvonal is. c. Csökken az árszínvonal minden más tényezı változatlansága mellett. d. Mindhárom esetben nı. 39. Egy jószág fogyasztásakor a fogyasztó telítettségi pontja az a pont, ahol a. a határhaszon nulla. b. a teljes haszon maximális. c. többet képtelen fogyasztani. d. az a, b, c is igaz. e. az a, b igaz. 40. A következı két táblázat Péter napi bon-bon és fagyi fogyasztásának határhaszon értékeit tartalmazza. a. Számítsa ki a teljes haszon nagyságait az elsınél, a határhaszon nagyságait a másodiknál! b. Hol van a telítettségi pont? Bon-bonok száma Határhaszon (MU) Teljes haszon (TU) Gombócok száma Teljes haszon (TU) Határhaszon (MU) 41. Egy fogyasztó teljes hasznosság függvénye: TUx=8x-x 2 a. Írja fel minden egyes termék határhasznát a 7. termékig! b. Hol van a telítettségi pont? 42. Gossen I. törvénye értelmében a határhaszon: a. csökkenı; b. monoton csökkenı; c. növekvı; d. állandó. 43. A közömbösségi térkép "egyik" jószágának ára megduplázódik, a másik változatlan marad, a jövedelem pedig a 3-szorosára nı. Ekkor a. jobban járunk b. nem tudhatunk bizonyosan semmit c. ha egymást kiegészítı termékekrıl van szó akkor rosszabul járunk d. a változatlan árú jószágból többet fogyasztunk 44. A szokásos közömbösségi térképen a fogyasztó jövedelme 2-szeresére nı, és minden más változatlan marad, akkor a. biztosan többet fogyaszt mindkét jószágból, de kevesebb mint az eredeti kétszeresét 7

8 b. pontosan az eredeti 2-szeresét fogyasztja c. az új költségvetési egyenes tengelymetszete a régi fele lesz d. a költségvetési egyenes meredeksége nem változik 45. Egy közömbösségi görbe pontjában a helyettesítési ráta 2. Ez a szokásos megközelítésben mit jelent? a. 2-szer annyi y terméket kell adni mindenegyes x termékért b. ha két x terméket adunk egy y-ért, akkor kétszeresére nı a hasznosságunk c. az x termék árrugalmassága -2 d. egyik sem helyes 46. A rágó keresletének árrugalmassága -1/2, ilyenkor ha az árát csökkentjük 10%-kal akkor a kereslete a. megnı 20%-kal b. csökken 20%-kal c. nı 5%-kal d. csökken 5%-kal 47. Egy család teljes jövedelmét két jószágra költi, kenyérre és tejre. Jövedelmük1000 forint, a kenyér ára 100 forint, a tejé 80 forint. Ekkor a. mik lesznek a költségvetési egyenes tengelymetszetei? b. hogyan változik ez ha a kenyér ára megduplázódik? c. várhatóan milyen elıjelőek lesznek az árrugalmasságok, a keresztárrugalmasságok, és jövedelemrugalmasságok? 48. Tibi számára mindegy, hogy (A) 5 fagyija és 3 tortája van, vagy (B) 6 fagyija és 1 tortája, vagy (C) 3 fagyija és 4 tortája van. a. Számold ki a helyettesítési rátákat (A) és (B), (A) és (C), illetve (B) és (C) pontok között! b. (D) pontban 5 fagyija és 4 tortája van. Mi a helyettesítési ráta (C) és (D) között? 49. Tibi imádja a csokit és a fagyit. Heti 1000 forintos zsebpénzét erre a két jószágra költi. Fogyasztása 5 tábla csoki és 8 gombóc fagyi. Amikor felemelik a fagyi árát, a csoki fogyasztása is csökken. Milyen ésszerő magyarázatot lehet erre a jelenségre adni? 50. Egy fogyasztó forintot kizárólag két termékre (X,Y) költ el, a nevezett összeg teljes elköltése mellett. Az X kezdetben négyszer annyiba kerül, mint az Y. Ezt követıen az X ára felére csökken, és (egyebek változatlansága mellett) az optimális vásárlás esetén az Y-ra költött pénzösszeg is felére csökken. Eszerint bizonyos, hogy a. az X-bıl kétszer annyit vásárol árváltozás után, mint elıtte. b. az X-bıl kétszer annyit vásárol árváltozás után, mint Y-ból. c. az X-bıl fele annyit vásárol árváltozás után, mint elıtte. d. az Y-ból fele annyit vásárol árváltozás után, mint elıtte. 51. Ha a fogyasztó preferenciarendszere megváltozik, miközben jövedelme és az árak változatlanok, akkor ennek következtében a. a költségvetési egyenes meredeksége megváltozik, b. a közömbösségi térkép is megváltozik, c. a költségvetési egyenes meredeksége és a közömbösségi térkép is megváltozik, d. a fogyasztó reáljövedelme megváltozik. 52. Egy fogyasztó 75 egység jövedelemmel rendelkezik. A termék 25 forintos ára esetén 3 darabot fogyaszt. Ha az ára lecsökkenne 3-ra, akkor 25 db-ra emelkedne a fogyasztása. Ha az eredeti ár mellett lecsökkenne a jövedelme 25-re, akkor a fogyasztása visszaesne 1 db-ra. a. Mit tudunk a termék árrugalmasságáról? 8

9 b. Mi jellemzı a jövedelemrugalmasságra? 53. Ha egy jószág jövedelemrugalmassága negatív, akkor (abban a jövedelem- és ártartományban, ahol a jövedelemrugalmasság negatív) a. a jószág árának növekedésekor a fogyasztó biztosan többet vásárol a jószágból; b. a fogyasztó jövedelmének csökkenésekor biztosan többet vásárol a jószágból; c. a fogyasztó az árváltozás hatására biztosan nem változtatja meg azt a mennyiséget, amennyit a jószágból fogyaszt; d. a jószág keresletének kereszt-árrugalmassága bármely másik jószág vonatkozásában negatív. 54. Várhatóan mely két termék kereszt-árrugalmassága negatív? a. Fagylalt és jégkrém. b. Kék és fekete golyóstoll. c. Esıkabát és esernyı. d. Fagylalt és fagylalttölcsér. 55. Egy négytagú család egy fıre jutó havi jövedelme forint, ekkor havonta 20 kg kenyeret fogyasztanak. A családfıt elbocsátják állásából, munkanélküli segélyt kap, így az egy fıre esı jövedelem forintra csökken. Változatlan kenyérár mellett havi kenyérfogyasztásuk 22 kg lesz. Milyen típusú termék a kenyér a szóban forgó család számára? 56. Felemelték a tollbetét árát 50 Ft-ról 100 Ft-ra, de a golyóstoll ára nem változott. Egy üzletben az áremelés elıtt heti 100 db golyóstollat adtak el, az áremelés után már csak 90 darabot. Milyen típusú kapcsolat van a két termék között? 57. Egy mőszaki cikkeket árusító kereskedı készletcsökkentés céljából az általa árusított Ft-os videomagnók árából szeptemberben 6000 Ft-os árengedményt adott, s ennek következtében havi forgalma az eddigi szokásos 100 darabról 150 darabra nıtt. a. Számítsa ki a videomagnók keresletének árrugalmasságát! b. Mekkora árengedményt kellene adnia (feltéve, hogy az árrugalmasság a szóbajöhetı ártartományban állandó) októberben, ha ebben a hónapban, felhalmozott készleteinek további csökkentése érdekében további 60 darabbal több videót szeretne eladni? 58. Egy termék keresletének kereszt-árrugalmassága egy másik termékre nézve pozitív, ha a két normáljószág a. egymást helyettesíti b. egymást kiegészíti c. egymástól független 59. Egy fogyasztó havi burgonya fogyasztása tavaly 2000 Ft volt, az idén csak 1500 Ft volt, miközben jövedelme havi Ft-ról Ft-ra emelkedett. Milyen típusú áru volt a burgonya a fogyasztó számára? 60. Mely jószágok keresletének kereszt-árrugalmassága pozitív, negatív ill. nulla? a. gépkocsi és étolaj b. fa teniszütı és fém teniszütı c. gin és tonik d. horgászbot és horgászengedély 61. Tegyük fel, hogy valaki annyira szereti a pisztáciát, hogy minden pénzét mindig erre költi. Ekkor a pisztácia keresletének milyen a. az árrugalmassága, b. jövedelemrugalmassága, c. kereszt-árrugalmassága a földimogyoróval? 9

10 62. Határozza meg a következı hasznossági függvények x szerinti határhaszonfüggvényét, amennyiben y = 10; majd határozza meg a helyettesítési határrátákat! a. U = xy b. U = x3y2 c. U = (x + 2)(y 2) d. U = 5x + y e. U = x 3 y 63. Az alábbi ábrán egy fogyasztó költségvetési egyenesét látja. y termék mennyisége 4 3 x termék mennyisége A fogyasztó számára változnak a feltételek. Jövedelme kétszeresére nı, az x termék ára felére csökken, míg az y termék ára kétszeresére nı. Ábrázolja az új feltételeknek megfelelı költségvetési egyenest! 64. Egy fogyasztó x és y termékre vonatkozó preferenciáját az U = 4xy hasznossági függvény fejezi ki. A fogyasztó e két termékre költött jövedelme Ft. Az y termék ára 50 Ft/db. A racionális fogyasztó jövedelmének teljes elköltésével x termékbıl maximum 500 darabot tud vásárolni. a. Határozza meg a megadott feltételek mellett, hogy a fogyasztó mennyi x és y terméket fogyaszt, és mekkora az ez által elérhetı maximális haszon nagyságát! b. Tegyük fel, hogy x termék ára kétszeresére nı. Mennyivel változik meg az optimális fogyasztási szerkezetben lévı x és y termék mennyisége? 65. Egy fogyasztó preferenciarendszerét kifejezı hasznossági függvénye: U = 2x2y. Az x termék ára 50 Ft/db, az y termék ára pedig 10 Ft/db. Töltse ki az alábbi táblázatot a megadott információk alapján! A fogyasztó jövedelme x termék kereslete y termék kereslete Egy fogyasztó 2 termékre (x,y) költi teljes jövedelmét. Ha minden pénzét y-ra költené, akkor 50 db-t tudna vásárolni. 4 db x termékért 5 db y terméket vehetünk. Ismerjük továbbá, hogy az egyik hasznossági görbéje tartalmazza a (x=16;y=30) és a (x=24;y=20) jószágkombinációkat. a. Érhet-e el az adott közömbösségi görbénél nagyobb hasznosságot? b. Lehet-e optimális választás a (x=27;y=15)? c. Lehet-e optimális választás a (x=20;y=25)? d. Lehet-e optimális választás a (x=22;24)? e. Hogyan változik a maximális hasznosság, ha az x termék ára az y termékével azonos lesz? 67. Egy fogyasztó számára azonos hasznossággal bíró jószágkombinációkat tartalmaz a következı táblázat: 10

11 U1 = 100 U2 = 200 U3 = 250 X Y X Y X Y , a. A táblázat adatai alapján ábrázolja a fogyasztó közömbösségi görbéjének ismert pontjait és a lehetséges közömbösségi görbéket! b. Határozza meg a fogyasztó két termékre vonatkozó helyettesítési rátáját az U2 közömbösségi görbe ismert pontjai között! c. Határozza meg az X termék határhasznát, ha Y = 9, illetve Y = 2! Érvényesül-e a csökkenı határhaszon törvénye? d. Legyen px = 300 Ft és py 100 Ft, a fogyasztó e két jószágra költött jövedelme pedig 1500 Ft. Írja fel a költségvetési egyenes egyenletét, ábrázolja és határozza meg az adott feltételek mellett (az ismert pontok közül) lehetséges optimális jószágkosarat! e. Az X termék ára elıször 150, majd 100 Ft-ra csökken, miközben a fogyasztó pénzjövedelme változatlan. Határozza meg a megváltozott áraknak megfelelı költségvetési egyenleteket és optimális fogyasztói kosarakat, és ábrázolja a közömbösségi térképen! 68. A Kovács család hetente mindig ugyanannyit, 1000 Ft-ot költ két élelmiszerre: kenyérre és sajtra. A kenyér ára 100 Ft/kg. A két termékre vonatkozó preferenciákat ábrázoló közömbösségi térkép két közömbösségi görbéjének U1 és U2, ahol U1 < U2 néhány pontját tartalmazza a következı táblázat (a közömbösségi görbék a szokásos alakúak!): U1 U2 Sajt (10 dkg) Kenyér (kg) Kosár Sajt (10 dkg) (x) (y) (x,y) (x) A 3 12 F 5 12 B 4 9 G 7 7,5 C 6,25 5 H 8 6 D 10 2,5 I 10 4 E 12 2 J 12 3 Kosár (x,y) Kenyér (kg) (y) a. Számítsa ki a helyettesítési rátát az U1 görbe B és C, valamint C és D pontja között! Mire következtethetünk a kapott számokból? b. Mennyibe kerül 10 dkg sajt, ha az optimális választást az U1 görbe C pontja képviseli? c. A család jövedelme megnı, és ennek megfelelıen az eddigiekhez képest 20%- kal többet fordítanak e két élelmiszerre is. A táblázatban szereplı fogyasztói kosarak közül melyik kosarat választja most a racionális család, illetve mennyi sajtot és kenyeret fognak most vásárolni? Válaszát indokolja! d. Számítsa ki a fentiek alapján a sajt és a kenyér jövedelemrugalmasságát, és ennek segítségével jellemezze a két terméket a Kovács család fogyasztásában! 69. Az alábbi táblázat adatai egy mezıgazdasági terület termelési hozamait mutatja a munkaráfordítás függvényében, miközben a technikai felszerelést, a vetımag minıségét és mennyiségét stb. változatlannak tekintjük. Munkafelhaszná Termelés Határtermék Átlagtermék 11

12 lás t/év (MPL) (APL) (fı/év) Határozza meg a munka határ- és átlagtermékét minden input szintre! 70. Számítsa ki a hiányzó adatokat! Munkaerı mennyiség Teljes termelés APL MPL (ezer fı) (ezer m2) , a. Milyen inputszint után jelentkezik a csökkenı hozadék a munkaráfordításban? b. Milyen inputszintnél egyenlı a munka átlag- és határterméke? 71. Azt az összefüggést, amely a termelési tényezık kombinációi és a velük elıállítható maximális termékmennyiség közötti kapcsolatot írja le,... nevezzük. a. csökkenı hozadék elvének, b. termelési függvénynek, c. inputkeresleti függvénynek, d. profit függvénynek 72. Az alábbiak közül melyik tényezı mennyisége változó hosszú távon? a. munka b. tıke c. föld d. az a), b) és c) is. 73. Az alábbiak közül azonos outputot feltételezve a technikailag hatékony eljárás a. 3 gép és 50 fı b. 3 gép és 100 fı c. 4 gép és 60 fı d. 4 gép és 100 fı 74. Egy pék az ünnepi nagy kalácskeresletet készül maximálisan kielégíteni. Segítséget idılegesen két helyrıl szerezhet: pékinasokat fogadhat fel, vagy a sütés idejére kemencéket bérelhet. A tervezett mennyiséget többféleképpen tudja megvalósítani: (a táblázat tartalmazza, hogy mennyi munkásra és gépre van szüksége az egyes alternatíváknál ugyanannyi termék elıállításához, ugyanannyi idı alatt). 12

13 A B C D Pékinasok száma Kemencék száma A pékinasok munkabére 800 Ft, a kemencék bérleti díja 6000 Ft óránként. Melyik alternatívát fogja választani a pék, ha hatékonyan akar termelni? 75. Egy termék 5 féle (A,B,C,D,E) termelési eljárással termelhetı, 3 féle termelési tényezı: tıke, szakképzett munka és képzetlen munka felhasználásával. Az alábbi táblázat a 10 egység termék elıállításához szükséges termelési tényezı mennyiségét mutatja az egyes termelési eljárásoknál: A B C D E Tıke Képzett munka Képzetlen munka A táblázat adatain kívül ismerjük az egyes termelési tényezık árát: a tıke ára 10, a képzett munka ára 8, a képzetlen munka ára 4 pénzegység. a. Válassza ki a technikailag nem hatékony termelési eljárásokat! Indokolja válaszát! b. Válassza ki a gazdaságilag hatékony termelési eljárást! Indokolja válaszát! 76. A rövid távú termelési függvény a. végig növekvı, mert a változó inputot növelve a termelés gyorsuló vagy lassulü ütemben, de mindenképpen nı b. meredeksége megmutatja az egységnyi inputfelhasználásra jutó kibocsátást c. megmutatja a változó input adott mennyiségével elérhetı maximális kibocsátást d. a költségeket minimalizáló termelési mennyiségeket mutatja e. a fentiek mindegyike igaz 77. Annál a munkamennyiségnél, ahol a munka határterméke megegyezik a munka átlagtermékével, ott a. a rövidtávú termelési függvénynek inflexiós pontja van. b. a határtermék maximális. c. az átlagtermék maximális. d. a rövidtávú termelési függvénynek maximuma van e. a fentiek egyike sem igaz. 78. Az output növelésével az átlagos állandó költség a. csökken b. nı c. konstans d. nulla 79. Az értékcsökkenés. a. Explicit költség. b. Implicit költség. c. A vállaltnak bevétel. d. Nem tartozik a vállalat gazdasági költségei közé. 80. Az átlagos fix költség. a. Általában parabola. b. Folyamatosan nı a termelés bıvítésével. c. Mindig ugyanannyi. 13

14 d. A termelés növelésével csökken. 81. Számítsa ki a hiányzó értékeket! Q TC FC VC MC AC AVC AFC Számítsa ki a hiányzó értékeket! Q FC VC TC AFC AVC AC MC a. Határozza meg az üzembezárási és a fedezeti pontot, ha tudjuk hogy az adatok egy tökéletesen versenyzı vállalatra vonatkoznak! b. Rajzolja fel a vállalat rövid távú kínálati függvényét! 83. Egy vállalat teljes költség-függvénye a következı: TC=100+10q+50q2-q3 a. Mennyi a termelés átlagköltsége? b. Mekkora az átlagos változó költség függvény? c. Határozza meg a fix költséget! d. Határozza meg a változó költség-függvényt! e. Mennyi az átlagos fix költség-függvény? 84. Kis Balázs egy tervezıiroda alkalmazottjaként dolgozott, havi 200 ezer Ft-ért. Úgy döntött, hogy otthagyja állását, és saját vállalkozásba kezd. Ennek érdekében kivette a bankból 500 ezer Ft lekötött betétjét, amely 10 % kamatot hozott. Emellett még 250 ezer Ft hitelt vett fel, 20 %-os kamatra, és ebbıl finanszírozta a tevékenység megkezdéséhez szükséges beruházásokat: a tervezıiroda berendezését és egy számítógépet. Úgy tervezi, hogy a berendezést és a számítógépet három évig tudja majd használni, Az irodában saját maga dolgozik, ill. felvett egy ügyintézıt havi 80 ezer Ft-ért. Ezenkívül havonta 50 ezer Ft-os telefon, áram stb. költsége van. Egy évre 250 ezer Ft bérleti díjat fizet. a. Melyek a vállalkozás explicit költségei? Egy évben mekkora az összes explicit költség? b. Melyek a vállalkozás implicit költségei? Egy évben mekkora az összes implicit költség? c. Mennyi a vállalkozás számviteli és éves teljes gazdasági költsége? d. Mekkora a számviteli profit és a gazdasági profit, ha az éves árbevétel 4200 ezer Ft? 14

15 85. A következı táblázat egy vállalat termelési függvényének néhány pontját tartalmazza. Az ismert összefüggések felhasználásával határozza meg a táblázat hiányzó adatait! Input (L) Output (Q) MPL APL a. A munkaráfordítások mely szintje után jelentkezik csökkenı hozadék? b. Mikor lesz a munka átlag és határterméke azonos? 86. Számítsa ki táblázat hiányzó adatait! Q FC VC TC AFC AVC ATC Adott üzemméret mellett növelve az outputot a következı tényezı értéke biztosan nem változik a. átlagköltség b. átlagos változó költség c. átlagos fix költség d. határköltség e. egyik válasz sem helyes 88. Egy tökéletesen versenyzı vállalat fix költsége 10. A következı táblázat az adott vállalat változó költségeit tartalmazza. A hiányzó adatok kiszámítása után válaszoljon a következı kérdésekre! a. Mekkora ár mellett realizál a profitját maximalizáló vállalat éppen normál profitot? b. Termel-e a vállalat 9Ft-os egységár mellett? (Válaszát indokolja!) Q VC A következı táblázat technológiai összefüggéseket tartalmaz egy vállalatról: 15

16 Q L MPL APL a. Töltse ki a hiányzó adatokat! b. Ismert, hogy a vállalat a megadott munkamennyiségek mellett tıkét is használ. Ennek mennyisége állandó, K = 10. Tudjuk, hogy a munka egységnyi ára, pl =10 PE (pénzegység), a tıke egységnyi ára pedig 15 PE. A vállalat irodákat bérel, a bérleti díj 110 PE. Határozza meg a fix költségeket! c. Töltse ki a fenti adatok segítségével a következı táblázatot! Q TC FC VC AC AVC AFC d. Ábrázolja a fenti táblázat adatait felhasználva a költségfüggvényeket! 90. Egy egytermékes vállalat átlagköltség-függvénye: AC = Q2 10Q /Q, ahol Q a termelés mennyisége. a. Írja fel a többi rövidtávú költségfüggvényt és számítsa ki azok értékeit 10 nagyságú termelés esetén! b. Határozza meg a vállalat üzemszüneti pontját! c. Mekkora nagyságú termelésnél van a vállalat fedezeti pontja? d. Mennyit termel a vállalat a profitmaximumot jelentı 830 pénzegység termékárnál, s mekkora ez a profit? 91. Egy vállalat teljes költségfüggvénye TC = Q2 2Q3. Számítsa ki, hogy milyen kibocsátás mellett lesz a vállalat határköltsége minimális! 92. Egy vállalkozó gazdasági profitja mínusz e Ft. Az el nem számolható implicit költség nagysága eft. Az amortizáció nagysága eft. A vállalkozó tervezett árbevétele e Ft. Számítsa ki a vállalkozó: a. explicit költségét; b. implicit költségét; c. számviteli költségét; d. gazdasági költségét, valamint e. számviteli- és normál profitját! 93. Egy tökéletesen versenyzı vállalat határköltség függvénye MC = 20Q. A vállalat fix költsége 2000, a termék piaci ára 400. a. határozza meg a fenti feltételek mellett a realizálható profit nagyságát! b. mekkora lenne az a piaci ár, mely mellett a vállalat csak normálprofitot realizálna? 94. Egy iparág keresleti függvénye Q = P. Az iparág termelésének költségfüggvénye TC = 460Q + 4Q Az iparágban egyetlen vállalat mőködik. Határozza meg a vállalat kibocsátását, az általa kialakított piaci árat és a realizált profit nagyságát! 95. Egy rövidtávú termelési eljárásban a vizsgált intervallumban a kibocsátás növelésekor a határköltség növekvı, az átlagköltség pedig csökkenı. Eszerint az adott tartományban a határköltség függvény bizonyosan... a. az átlagos változó költség alatt helyezkedik el. b. az átlagos változó költség és az átlagköltség között helyezkedik el. 16

17 c. az átlagköltség alatt helyezkedik el. d. az átlagos fixköltség alatt helyezkedik el. 96. Az explicit és implicit költségek különbsége mindig... a. a normál profittal egyenlı. b. a számviteli költséggel egyenlı. c. az amortizációval egyenlı. d. Egyik elızı válasz sem helyes. 97. Egy vállalat teljes költségfüggvénye: TC = 4Q 2 + 8Q a. Határozza meg fix költség nagyságát! b. Írja fel a változó költségfüggvényt és a határköltségfüggvényt! c. Hogyan határozná meg az AFC, AVC és AC értékét? 98. Egy vállalat következı adatainak ismeretében határozza meg a vállalat optimális termelési mennyiségét! Q (db) TC (Ft) A termék piaci ára darabára 5 Ft. Érdemes-e a vállalatnak termelnie? 99. Egy tökéletesen versenyzı vállalat teljes bevétele bármilyen pozitív termelés esetén a. a teljes profit és a teljes költség különbsége. b. az ár és a mennyiség szorzata. c. a határbevétel és a mennyiség szorzata. d. a b), és c) válasz is helyes Egy vállalat ott termeli a maximális profitot, ahol a. a határbevétel és határköltség különbsége a legnagyobb. b. a teljes bevétel és a teljes költség különbsége a legnagyobb. c. mivel a határbevétel állandó, ezért az AC minimumában. d. Egyik válasz sem helyes Egy tökéletesen versenyzı vállalat átlagváltozó-költsége a következı: AVC=q2-20q+140. a. Milyen ár mellett lesz hajlandó termelni a vállalat. b. A határköltség-függvénye: MC = 3q2-40q c. Ha az ár 92, akkor mennyit termel a vállalat és mekkora a profitja? 102. Az alábbi ábra egy iparág piacának keresleti és kínálati görbéjét ábrázolja. Az iparágban a tökéletes verseny jellemzıi érvényesülnek. 17

18 Az iparágban mőködı vállalatokat teljesen azonos költségviszonyok jellemzik. Egy vállalat átlagos fixköltsége a profitmaximum feltételének megfelelı kibocsátási szint mellett 10, változóköltség - függvénye: VC=60q+5q2. A határköltség-függvény: MC=60+10q a. Határozza meg ilyen feltételrendszer mellett az iparág egy vállalatának kibocsátását! b. Határozza meg az iparág egészének kínálatát és az iparágban mőködı vállalatok számát! c. Milyen közgazdasági idıtávról van szó a feladatban? Válaszát indokolja meg! d. Milyen ártartományban termel egy vállalat veszteség esetén! Válaszát számításokkal támassza alá! e. Hosszú távon milyen változások várhatók ebben az iparágban? Válaszát indokolja meg! f. A munkavállalói és a munkaadói oldal közötti bértárgyalások hatására a fogyasztók jövedelme, így az iparágban termelt termékek fogyasztóinak a jövedelme is nı. Hogyan hat ez az iparág egészének piaci helyzetére, az iparág, illetve egy - egy vállalat kibocsátására? Válaszát indokolja és az ábra segítségével szemléltesse a várható hatásokat! 103. Mi határozza meg egy termék piacának formáját a mikroökonómiában? a. Képes-e egy-egy szereplı befolyásolni az árat? b. Mekkora a termék árrugalmassága? c. Mennyien vannak az eladók és vevık? d. Az a és c válasz is helyes Tökéletes versenyben egy kistermelı a. befolyásolja az árakat. b. ha alacsonyabb költségfüggvénnyel rendelkezik, mint a többiek akkor gazdasági profitot realizálhat. c. ott termel, ahol az iparági kereslet metszi az átlagköltség-függvényt. d. Egyik válasz sem igaz Azonos költségek és egyéb feltételek mellett a monopólium kínálata és ára a tökéletes versenyhez képest: a. az ár és a kínálat is nagyobb a monopóliumnál. b. monopólium esetén az ár nagyobb, a kínálat kevesebb. c. egyforma az ár és a kínálat mindkét esetben. d. tökéletes versenynél az ár nagyobb, a kínálat kevesebb A monopólium a. árelfogadó. 18

19 b. csak a keresleti függvény adottság számára, az árat és a kínálatot befolyásolni képes. c. termelésének, árainak nincsen korlátja Monopólium teljes bevételi függvénye a. egyenletesen nı b. egyre kisebb mértékben nı, s csökkenhet is c. állandó d. egyik elızı válasz sem helyes Egy tiszta monopólium határköltség-görbéje MC = 1/2Q, átlagköltség-görbéje AC= 1/4 Q határbevételi görbéje MR = Q, s a piaci kereslet D(Q)=5000-p. a. Mekkora a monopólium által meghatározott kínálat, s az ár? b. Mennyi a monopólium teljes bevétele, teljes költsége, s a profitja? 109. A következı táblázat egy monopólium feltüntetett termelési mennyiségeihez tartozó teljes költséget és piaci árat mutatja. Számítsa ki az adatok alapján a határköltség, teljes bevétel, határbevétel és teljes profit értékeit! Mennyit termel és milyen áron értékesít a monopólium? ár (Ft/db) mennyiség (100 db) teljes költség (ezer Ft) határköltség (Ft/db) teljes bevétel (ezer Ft) határbevétel (Ft/db) Teljes profit (ezer Ft) Egy tıkebefektetést akkor érdemes megvalósítani, ha a. a belsı kamatláb > piaci kamatláb, b. a belsı kamatláb < piaci kamatláb, c. a belsı kamatláb = piaci kamatláb, d. a fentiek alapján nem dönthetı el Egy vállalat egy középtávú beruházási tervet mérlegel. Az alábbi táblázat a beruházás várható folyó bevételét és várható folyó költségeit tartalmazza az egymást követı években: Megnevezés/Évek várható bevétel (ezer $) , ,416 várható költségek (ezer $) , A beruházás költsége a 0. évben egy összegben merül fel. Ez K0 = 210 ezer $. a. Mekkora a beruházás egyes évekre várható hozamának jelenértéke, ha a kamatláb 20%? b. Mekkora a beruházás nettó jelenértéke? c. Érdemes-e ilyen körülmények között megvalósítani a beruházást? 112. A vállalat munkafelhasználásának optimalizációs feltétele, hogy a. MFCL=VMPL b. MC=MR c. MPL*PL=VMPL d. MFCL=MC 113. A tızsde a. Egy profitorientált szervezet b. Nem profitorientált szervezet 19

20 c. A vevık és eladók koncentrált találkozóhelye d. A (b) és a (c) válasz is helyes 114. Mi nem tartozik a vagyonértékelési eljárások közé? a. Könyv szerinti érték b. Beruházási érték c. Likviditási érték d. Mind a három válasz helyes 115. A pozitív jelenérték a. Azt fejezi ki, hogy a beruházásba fektetett tıke nem fog megtérülni b. A zt jelenti, hogy az országban magas a piaci kamatláb c. A piacinál magasabb belsı kamatlábra utal d. A (b) és a (c) válasz is helyes 116. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke annál nagyobb, minél a. Nagyobb a kamatláb és minél késıbb kapom meg a pénzt b. Nagyobb a kamatláb és minél hamarabb kapom meg az összeget c. Kisebb a kamatláb és minél késıbb kapom meg az összeget d. Kisebb a kamatláb és minél hamarabb kapom meg az összeget 117. Vállalkozó kedvő gyerekek egy akváriumban halakat tenyésztenek. Egyetlen költségük a halak tápláléka. A kifejlet példányokat 10 forint/darab áron el tudják adni. A havonta felhasznált táplálék és a kifejlett példányok mennyisége közötti összefüggést az alábbi táblázat mutatja: Haltáp (kg) Hal (db) Tudjuk, hogy egy kilogramm táp 500 ft-ba kerül. Mennyi haltápot vásárolnak és hány díszhalat értékesítenek a gyerekek, ha profitjukat maximalizálni akarják? 118. Egy olajkitermelı társaság új olajlelıhely feltárását fontolgatja. A törvények szerint a lelıhelyet legalább 3 évig kell üzemeltetni. A várható kitermelési adatokat a következı táblázatban összegezték: Évek Termelés (hordó) Számításaik szerint az olaj ára a következı 4 évben stabilan 20$/hordó lesz. A lelıhely kiaknázása K0=2 millió $ értékő tıkeberuházást tesz szükségessé. A folyó költségek az alábbiak: minden évben 200 munkást kell alkalmazni fejenként 2000$/év fizetéssel. A befektetett tıke évente 10 % -ot veszít értékébıl az eredeti értékéhez képest. Az üzem bezárásakor (a 3. vagy a 4. év végén) a tıkejavakat számvitelben nyilvántartott értéken el tudják adni. Az üzem bezárásával kapcsolatban más költség vagy bevétel nem merül fel. A kezdıtıke elıteremtéséhez saját forrást használnak fel és a piaci kamatláb évi 10%. A döntéshozók elıtt felmerülı kérdés a következı: 3 vagy 4 évig üzemeltessék a lelıhelyet. a. Milyen hozamokkal számolhatunk az egyes alternatívák esetén az egyes években? b. Melyik alternatívát válassza a vállalat? Indokolja és számításokkal támassza alá válaszát! 119. Egy vállalat tervezett beruházásának költsége A beruházás várhatóan két évig termel jövedelmet a vállalat számára; az elsı évben 1000, a másodikban 875. Tudjuk, hogy a piaci kamatláb jelenleg 25 % (0,25). a. Érdemes-e a vállalatnak a tervezett beruházásba belefogni? Véleményét indokolja meg! b. Melyik kamatláb mellett zérus a nettó jelenérték? 20

21 120. Egy vállalat kapacitásának bıvítése érdekében gépek beszerzését tervezi. A következı ajánlatok közül választhat: Beszerzési ár (mft) Élettartam (év) Éves hozam (mft) I II ,5 III a. számítsa ki, hogy az ajánlatok közül melyiket érdemes a vállalatnak megvalósítani (kamatláb 20%)? b. idıközben másik vevı is jelentkezett az ön által kiválasztott gépekre, maximálisan mennyit adna ezekért a gépekért? 121. Az egyik vállalat menedzsmentje a kapacitások bıvítését tervezi. A következı táblázat a beruházás adatait tartalmazza. Számítsa ki, hogy a beruházás a tervek szerint hányadik évtıl fog megtérülni, ha a piaci kamatláb 10%? Év Beruházási egyéb költség (mft) Teljes bevétel (mft) , ,8 3 0, ,6 1,6 5 0,8 1, Tegyük fel, hogy x termék forgalmazójaként úgy dönt, hogy üzletláncának egyik boltját értékesíti. Hirdetésére három ajánlat érkezett. A piaci kamatláb 20%. Számítsa ki, hogy melyik ajánlat a legkedvezıbb az Ön számára! 1. A vevı most fizet 20 mft-t, majd három éven át évente 5 mft-t. 2. A vevı a szerzıdés aláírásakor fizet 25 mft-t, majd egy év múlva 4 mft-t, két év múlva pedig 3 mft-t. 3. A vevı 8 mft-t fizet szerzıdéskötéskor, majd végtelen lejárattal minden évben 4 mft-t Egy számítógéphez vásárolt egér tıkejószágnak minısül, ha a. segítségével mőszaki rajzokat készítünk, b. segítségével kedvtelésbıl mőszaki rajzokat készítünk, c. számítógépes játékokat tervezünk saját gyerekeink számára, d. mindegyik igaz, e. egyik sem igaz Ugyanazon ügylet kamatai azért különböz(het)nek egymástól, mert a. különbözı idıszakokra kölcsönözték a pénzt, b. a pénz kölcsönzése különbözı kockázattal jár, c. az infláció módosíthatja a kamat értékét, d. mindegyik eddigi válasz igaz, e. egyik sem igaz A reálkamat abban különbözik a nominálkamattól, hogy a. az elıbbi tartalmazza az inflációs rátát, az utóbbi pedig nem, b. az utóbbi tartalmazza az inflációs rátát, az elıbbi pedig nem, c. eltérı a kölcsön adott tıke értéke, d. minden válasz igaz lehet, e. egyik sem igaz A diszkontálás abban különbözik a kamatozástól, hogy a. az elıbbi idıben elıre mutat, az utóbbi pedig visszafelé, 21

22 b. az utóbbi idıben elıre mutat, az elıbbi pedig visszafelé, c. a diszkontálásnál a jövıben várt hozam nem bizonytalan, d. a kamatozás csak véges számú idıszakra vonatkozik, e. egyik sem igaz Mi határozza meg egy embernél, hogy mennyit hajlandó dolgozni? a. a jövedelem; b. a munkaidı; c. a szabadidı; d. mind a három együtt Ha valakinek duplájára emelik a bérét, akkor a. ugyanannyit fog dolgozni; b. többet; c. kevesebbet fog dolgozni; d. nem tudjuk eldönteni, mennyit hajlandó dolgozni Az egyéni munkakínálati görbe jellegzetes alakja: a. pozitív meredekségő egyenes; b. negatív meredekségő egyenes; c. visszahajló görbe; d. hiperbola Milyen tényezı határozza meg piaci szinten a kínálatot? a. a népesség száma; b. a szabadidı mennyisége; c. egyik sem; d. mindkettı. 22

FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL

FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL Az alábbiakban példamegoldaásra javasolt feladatok találhatók mikroökonómiából. Az összeállítás formailag nem úgy épül fel, mint a dolgozat, célja, hogy segítse a vizsgára való

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció

Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció Révész Sándor Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011. október 12. Tesztek - Preferenciák, közömbösségi görbék Egy közömbösségi görbe mentén biztosan

Részletesebben

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS III. rész: A VÁAATI MAGATARTÁS Az árupiacon a kínálati oldalon a termelőegységek, a vállalatok állnak. A vállalatok különböznek tevékenységük, méretük, tulajdonformájuk szerint. Különböző vállalatok közös

Részletesebben

Mikroökonómia I. feladatok

Mikroökonómia I. feladatok Mikroökonómia I. feladatok 2014 december Írta: Rózemberczki Benedek András Alkalmazott közgazdaságtan szak Got It! konzultáció 2014 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. Preferenciák 3 2.

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1.

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Az alábbi adatokat ismerjük: T o idıpontban 5 gép, 10 munkás 1200 db-ot 120.000 Ft. értékben, T 1 idıpontban 7 gép 14 munkás 1400 db-ot 150.000 Ft. értékben gyárt. A bevétel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Neved:... E-mail címed:... SG-s tanáraid*:... P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 1 1. j a n u á r 2 2. A KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Neved:... E-mail címed:... SG-s tanáraid*:... P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 1 1. j a n u á r 2 2. B KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu nő csökken (L) cs. nő L gyorsulva nő lassulva nő csökken AP L MP L A kibocsátás, a határtermék, az átlagtermék és a költségfüggvények kapcsolata

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Piac és fogyasztás

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Piac és fogyasztás MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Piac és fogyasztás Révész Sándor szuperkonzultacio.hu 2012. január 7. Dierenciálszámítási alapok A mikroökonómiai problémák megoldása két formában fog történni: 1. egyensúly

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

7. Feladatsor. Bérlık száma Maximális bérleti díj (Ft/hó) 100 bérlı 50000 Ft 150 bérlı 40000 Ft 250 bérlı 30000 Ft 400 bérlı 20000 Ft

7. Feladatsor. Bérlık száma Maximális bérleti díj (Ft/hó) 100 bérlı 50000 Ft 150 bérlı 40000 Ft 250 bérlı 30000 Ft 400 bérlı 20000 Ft 7. Feladatsor 1. Hogyan és miért változik a málna egyensúlyi ára az alábbi változások hatására? (Egyszerre csak egyetlen tényezı változik.) a) Az eper ára emelkedik. b) A málnafagylalt ára emelkedik. c)

Részletesebben

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok 2. Piaci modellek 5 2. Piaci modellek A piac tanulmányozásának legalább két fontos megközelítése létezik, melyek a szerkezet-magatartás-teljesítmény paradigma és az árelmélet. Az első szerint egy iparág

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA m á j u s 1 8. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Név Tanárok neve Pontszám E-mail cím STUDIUM

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak közgazdaságtan szükséglet mikroökonómia makroökonómia nemzetközi közgazdaságtan ceteris paribus elv piac kereslet kínálat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Mikroökonómia. Gyakorló feladatok

Mikroökonómia. Gyakorló feladatok Mikroökonómia Gyakorló feladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly 1/A feladat: Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2016. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2016. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 206. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium. Optimális (maximális profitot biztosító) termelési mennyiség

Részletesebben

Költség/Vonzat Élet a beruházás után. Neszmélyi Zoltán BCE-BME 2006. november 29.

Költség/Vonzat Élet a beruházás után. Neszmélyi Zoltán BCE-BME 2006. november 29. Költség/Vonzat Élet a beruházás után Neszmélyi Zoltán BCE-BME 2006. november 29. Tartós Nem tartós Vagyon (Eszköz) Befektetett eszközök ----------------------------------------------------- Forgóeszközök

Részletesebben

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés 1 /8 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés Termékdifferenciálás A termékek azért differenciáltak, mert a fogyasztók úgy gondolják, hogy különböznek egymástól A fogyasztónak mindig

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Közgazdaságtan - 3. elıadás

Közgazdaságtan - 3. elıadás Közgazdaságtan - 3. elıadás A FOGYASZTÓI DÖNTÉS TÉNYEZİI 1 A FOGYASZTÓI DÖNTÉS ELEMEI Példa: Eg személ naponta 2000 Ft jövedelmet költhet el pogácsára és szendvicsre. Melikbıl mennit tud venni? 1 db pogácsa

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Közgazdasági alapok ZH mintasor

Közgazdasági alapok ZH mintasor Közgazdasági alapok ZH mintasor Csorba László A1: A közgazdaságtan legfőbb kérdései: A) Termelés B) Elosztás C) Szállítás D) Termelés és elosztás E) Termelés és szállítás F) Elosztás és szállítás B1: A

Részletesebben

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK A faji sajátoss tosságok A tejágazat ökonómiai jellemzése Agrárgazdas rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK Késın érı állatfaj. Hosszú generáci ciós s intervallum. Egyet ellı állatfaj. Tömegtakarmány fogyasztó

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan gtan FÖLD- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT Földfelszín hasznosítása: mezőgazdaság, ill. egyéb (ipar, közlekedés, üdülés, sport) a földfelszín, mint szűkös erőforrás Az erőforrások

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM KIEGÉSZÍTENDŐ ÁLLÍTÁSOK A felsorolt alapfogalmadat illessze az állításokban kihagyott helyre! Egy fogalmat több helyen is felhasználhat. a) adott időszaki kiadások

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Bacsi, 4. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése EUFIM minısítésre felkészítı továbbképzés elıadása Dr. Berdár Béla A termıföld jellemzıi A föld alapvetı funkciói: A nemzet létezésének alapja, benne ölt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139-044/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. G. Sz. J. ügyvéd (Dr. Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (Budapest) és Lyoness

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

HVP gyakorló példák (2015-2016-1)

HVP gyakorló példák (2015-2016-1) HVP gyakorló példák (2015-2016-1) 1. Ön egy biztosítóval 12 éves járadékszerződést akar kötni. A biztosító ajánlata úgy szól, hogy 12 éven keresztül minden év végén egy meghatározott fix összeget kap,

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba

Bevezetés s a piacgazdaságba Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Bacsi, BevPiacgaz 1 Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan közg. elmélettörténet

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Selei Adrienn A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Név:. Dátum: 2013... 01a-1

Név:. Dátum: 2013... 01a-1 Név:. Dátum: 2013... 01a-1 Ezeket a szorzásokat a fejben, szorzótábla nélkül végezze el! 1. Mennyi 3 és 3 szorzata?.. 2. Mennyi 4 és 3 szorzata?.. 3. Mennyi 4 és 4 szorzata?.. 4. Mennyi 5 és 3 szorzata?..

Részletesebben

Fogyasztói egyensúly

Fogyasztói egyensúly 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

1. zh: Minta + segédpéldák

1. zh: Minta + segédpéldák 1. zh: Minta + segédpéldák A ZH 17 kérdésből áll. A kérdések pontszámai a kiértékelő táblázatban találhatók. A maximális pontszám: 40 pont. Minden számítási és tesztfeladatnál öt válaszlehetőség közül

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul A jelzáloghitelezés története: ie.. II-III. III. évezred: Egyiptom, Babilónia Magyarországon a XIV. sz-tól tól: mortum

Részletesebben

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy 1. forduló feladatai 1. Üres cédulákra neveket írtunk, minden cédulára egyet. Egy cédulára Annát, két cédulára Pétert, három cédulára Bencét és négy cédulára Petrát. Ezután az összes cédulát egy üres kalapba

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Mikroökonómia feladatgyűjtemény GTGKG131KSZN1 és GTGKG131KSZL1

Mikroökonómia feladatgyűjtemény GTGKG131KSZN1 és GTGKG131KSZL1 ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet Mikroökonómia feladatgyűjtemény GTGKG131KSZN1 és GTGKG131KSZL1 Kis-Orloczki Mónika (orloczki.monika@uni-miskolc.hu) 2014-15 I.félév 1.TÉMAKÖR A KERESLET, KÍNÁLAT, ÉS A PIACI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A monopólium, oligopólium és monopolisztikus verseny 7. lecke Piaci szerkezetek

Részletesebben