KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan)"

Átírás

1 KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan) előadó: Dr. Fábián Attila, egyetemi docens Szakirodalom: Lengyel I. Rechnitzer J.: Regionális gazdaságtan. Dialóg- Campus, Budapest-Pécs, kijelölt fejezetei Solt Katalin: Makroökonómia, TRI-MESTER, Tatabánya, számonkérés: szóbeli kollokvium

2 I. BEVEZETÉS

3 1. A makroökonómia fogalma, története MIKRO MAKRO kulcsfogalmak: Növekedés Infláció Munkanélküliség Költségvetési egyenleg Fizetési mérleg egyenlege haszonélvezője: GAZDASÁGPOLITIKA 3

4 John Maynard Keynes, A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete

5 1. A makroökonómia alapkérdései A makroökonómia alapkérdései nem az egyes piacokra, hanem a gazdaság összteljesítményére irányulnak. Mi határozza meg egy ország össztermelésének, kibocsátásának nagyságát és növekedési ütemét? Mi határozza meg egy országban a foglalkoztatottságot? Miért veszítenek egyes országok pénzei az értékükből, vagyis mi okozza az infláció jelenségét? Milyen tényezők befolyásolják egy ország külkereskedelmi mérlegének (vagyis az export és az import egyenlegének), valamint fizetési mérlegének alakulását? 5

6 2. Gazdasági modellek A modellezés okai: A valós rendszer nem tesztelhető (emberekről van szó!) A változók száma nagy A rendszer állandóan változásban van A jó modell viselkedése: Ugyanazokkal az outputokkal reagál a vizsgált inputokra, mint az eredeti rendszer. A modell változói: inputok exogén változók RENDSZER fekete doboz outputok endogén változók Az elemzés módszere: ceteris paribus vizsgálódás ceteris paribus : egyéb tényezők változatlansága mellett 6

7 3. Eklektikus makroökonómia A makroökonómia ugyanolyan változatos, mint a gazdaság maga. Gregory Mankiw Követelmény: Az adott feltételeknek leginkább megfelelő modell alkalmazása. Egy példa: 4. A ragadós árak problémája Probléma: Az árak és a bérek alkalmazkodásának sebessége Neoklasszikus rugalmas Keynesi ragad 7

8 4. A mikroökonómia szerepe a makroökonómiában Mikroökonómia Optimalizálás (hasznosság, profit) egyéni szinten! Makroökonómia Háztartások összessége Vállalatok összessége A makroökonómiai elemzésekben az egyéni optimalizáció meghatározó, de implicit jelenség. 8

9 5. Hosszú távú növekedés és rövid távú gazdasági ingadozások Potenciális kibocsátásnak nevezzük a gazdaságban hosszú távon érvényesülő kibocsátást. Gazdasági ingadozásnak (konjunktúraciklusnak, vagy üzleti ciklusnak) nevezzük a termelés és foglalkoztatás ingadozását, visszaesés és fellendülés váltakozását. A gazdasági ingadozások néhány jellemző sajátossága: szabálytalanok és előre jelezhetetlenek fellendülés idején emelkedik a foglalkoztatás és csökken a munkanélküliség a fellendülés időszakában a termelés növekedésével együtt gyorsul az infláció. 9

10 6. Az üzlet ciklus (konjunktúraciklus) Reál GDP mélypont konjunktúra mélypont Idő (évek) Hosszú távú trend 10 fellendülés recesszió fellendülés recesszió A gazdaság teljesítménye

11 7. Gazdaságpolitikai célok és eszközök Hosszú távú cél a gazdasági növekedés ösztönzése, vagyis a potenciális kibocsátás növekedésének elősegítése. Rövid távon a gazdaságpolitika célja a gazdasági ingadozások mérséklése. stabilizációs politika: A gazdasági teljesítmény ingadozásainak csökkentése érdekében folytatott gazdaságpolitika Eszközök: Fiskális politika Monetáris politika 11

12 8. A gazdasági szektorok Egy gazdasági szektor az azonos gazdasági szerepet, funkciót ellátó szereplők összessége. A szektorok: Háztartások Vállalatok Állami szektor Külföld MAGÁNSZEKTOR 9. A piacok Az árupiac A termelési tényezők piaca (munkapiac!) A pénzügyi eszközök piaca 12

13 10. A makroökonómiai körforgás Fogyasztási kiadások Kormányzati vásárlások Nettó export Külföld Árupiac Vállalati bevétel Háztartások Nettó adók Költségvetési hiány Állam Háztartási megtakarítás Pénzügyi piacok Beruházási kiadások Fel nem osztott profit Nettó adók Vállalatok Jövedelmek (bérek, kamatok, osztalékok, bérleti díjak) Tényezőpiacok Tényezőköltségek 13

14 Rövid táv vs. hosszú táv Az USA éves GDP növekedési üterme százalékban, negyedéves bontásban Reál GDP százalékos változása Forrás: 14

15 Befolyásol-e valamit rövid távon a kereslet, és ha igen, mit? (IS görbe) P LRAS SRAS AD AD 15

16 John Maynard Keynes ( ) Keynes egyetemi tanár a King s College-ben, Cambridge, UK. 16

17 A foglalkoztatottság, a kamat és a pénz általános elmélete (1936) Rövid távú gazdasági ingadozások vizsgálata Rugalmatlan árak Kereslet határozza meg a kínálatot 17

18 A keynesi kereszt és az árupiaci egyensúly E = E G E = C(-T) + I + G

19 E = E E = C(-T) + I + G MPC* T

20 E I E E I r I r r r r IS r 20

21 E E I T E I r r r r IS IS r 21

22 r A likviditás-preferencia elmélet és a pénzpiaci egyensúly (LM görbe) r M S /P LM r 1 L 1 r 0 L M, L 22

23 r LM r M S /P M S /P LM r 1 r 0 L 0 0 M, L 23

24 Sir John R. Hicks ( ) Az IS-LM rendszer és a rövid távú makroegyensúly Mr. Keynes és a klasszikusok (1937): az IS-LM modell bevezetése. 24

25 Áttekintés: az IS LM rendszer IS: = C ( T) + I (r) + G LM: M/P = L ( ; r) Egyensúlyi jövedelem kijelölése Exogén válltozók: -árszínvonal (P) -fiskális politika (T és G) -monetáris politika (M) r r* LM IS * 25

26 A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása az egyensúlyra a) A fiskális politika hatása Pl.: G növekszik (expanzív) nő és r is nő növekedése kisebb az IS-LM rendszerben, mint a keynesi-keresztben r r 1 r* LM (1/1-MPC)* G IS * 1 26

27 A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása az egyensúlyra b) A monetáris politika hatása Pl.: M növekszik (expanzív) nő és r pedig csökken növekedése kisebb az IS-LM rendszerben, mint a likviditáspreferencia-elv szerint monetáris tranzmisszió r r* r 1 LM IS * 1 27

28 A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása az egyensúlyra c) A fiskális és a monetáris politika együttes hatása Pl.: T növelés és a monetáris politika válasza Ha M változatlansága a cél: LM -, ; r r LM LM LM Ha r változatlansága a cél: M ; LM ; ; r- r* Ha változatlansága a cél: M ; LM ; r ; - IS * IS 28

29 Sokkok és az egyensúlyi jövedelem Modell szempontjából exogén adottságok megváltoznak: Beruházók pesszimistább várakozásai: IS Fogyasztók csökkenő költekezési kedve: IS Növekvő pénzkereslet: LM r r* LM Egyensúlyi jövedelem ceteris paribus csökken * IS 29

30 Az árszínvonal változása: az AD görbe Az IS-LM rendszer rögzített G, T és M mellett megad egy egyensúlyi jövedelmet egy adott árszínvonalon. r LM LM Ha P nő, LM eltolódik felfelé (reálpénzkínálat csökken), ezért csökken az egyensúlyi jövedelem, ceteris paribus. P P 1 IS Az összes egyensúlyi P- kombináció az AD görbe. P 0 AD

31 Az árszínvonal változása: az AD görbe Ha bármilyen sokk vagy gazdaságpolitikai beavatkozás hatására az IS vagy LM elmozdul, akkor az AD is! restriktív monetáris LM expanzív monetáris P expanzív restriktív fiskális expanzív fiskális IS restriktív AD 31

32 Rövid táv vs. hosszú táv Rövid távon P állandó és alkalmazkodik, hosszú távon állandó és P alkalmazkodik. IS: = C ( T) + I (r) + G LM: M/P = L ( ; r) ÉS r LRAS P LM(P 0 ) LM(P 1 ) LRAS A B IS A B SRAS 0 =P 0 SRAS 1 =P 1 AD + Keynes: P = rögzített -> rövid táv + klasszikus: = pot rögzített -> hosszú táv 32

33 A nagy gazdasági világválság magyarázata(i) Válság oka: sokk az IS görbére? kiadási hipotézis - fogyasztási függvény lefelé tolódása - ingatlanberuházások csökkenése - adóemelés Válság oka: sokk az LM görbére? pénzhipotézis - csökkenő pénzmennyiség - defláció destabilizáló hatása Milton Friedman ( ) 33

34 Az aggregált kereslet és kínálat 1. Áttekintés: az AS AD rendszer 2. A rövid távú aggregált kínálati görbe magyarázatai 3. Infláció és munkanélküliség: a Phillips-görbe 4. A természetes ráta hipotézis 34

35 Áttekintés: az AS AD rendszer r IS: = C ( T) + I (r) + G LM: M/P = L ( ; r) LM LM Exogén válltozók: -fiskális politika (T és G) -monetáris politika (M) P P 1 IS AS AD: = f (P) Aggregált keresleti függvény P 0 AD

36 A rövid távú aggregált kínálati görbe magyarázatai P P AS AS? Az aggregált kínálat tökéletesen rugalmas, vagy tökéletesen rugalmatlan, vagy a kettő között? Mi határozza meg az aggregált kínálat meredekségét? 36

37 A rövid távú aggregált kínálati görbe magyarázatai AS se nem függőleges, se nem vízszintes, hanem pozitív meredekségű = + α( P e P ) 4 modell: 2.1 Ragadós bérek modellje 2.2 Téves helyzetmegítélés modellje 2.3 Információhiány modellje 2.4 Ragadós árak modellje 37

38 Ragadós bérek modellje A bérek nem alkalmazkodnak tökéletesen a munkapiacon: hosszú távú szerződések L L d L W = ω * P e W / P = ω * (P e / P) Túlkínálat a munkapiacon > L = L d (W / P) És: = f (L), tehát W/P P P e AS = + α( P e P ) pot 38

39 Téves helyzetmegítélés modellje A bérek szabadon alkalmazkodnak a tökéletes munkapiacon, de a szereplők összetévesztik a nominál és a reálbéreket L d = f (W / P) > vállalatok nem tévesztik össze L s = f (W / P e ) > munkavállalók nem ismerik az árakat W/P W / P e = W / P * P / P e Illúziók L s L d L 39

40 Információhiány modellje Egyensúly és szabad alkalmazkodás, a megközelítés az árupiacra koncentrál a vállalatok és munkavállalók egyaránt tévednek Termelő egy terméket gyárt, de sokat fogyaszt. Saját terméke nominális árát ismeri, de relatív árát nem Terméke árának emelkedését a relatív ár emelkedéseként értelmezi Ha nő a terméke ára, többet termel. 40

41 Ragadós árak modellje Nem tökéletes alkalmazkodás az árupiacon: vállalatok rugalmatlan árképzése Összes vállalat s hányada rugalmatlan árat alkalmaz: p = P e + a ( e pot ) Ha e = pot > p = P e A maradék 1-s hányad rugalmas árat használ: p = P + a ( pot ) Így az árszínvonal: P = s*p e + (1-s)(P + a ( pot )) Ami átrendezve = pot + s / (a*(1-s))*(p P e ) 41

42 2. A rövid távú aggregált kínálati görbe magyarázatai Nem tökéletes t piac Munkapiac Árupiac Megtisztul a piac? Igen Nem P Téves megítélés Ragadós bérek Informáci cióhiány Ragadós árak = + α( P e P ) P e pot 42

43 P A rövid távú aggregált kínálati görbe magyarázatai AS C B > C: P e alkalmazkodik AS B A > B: P nő, de P e nem A AD AD 43

44 Infláció és munkanélküliség: a Phillips-görbe AS: ha P nő > is nő Phillips-görbe: növekvő infláció esetén a munkanélküliség csökken π = π e β(u u n ) + ε 1. a várt infláció: π e 2. a ciklikus munkanélküliség: (u u n ) 3. költséginfláció: ε 44

45 Infláció és munkanélküliség: a Phillips-görbe π Phillips-görbe Alban William Phillips ( ) π e + ε u n u 45

46 A természetes ráta hipotézis π e + ε π Rövid távon változtatható az infláció-munkanélküliség kombináció, ez a rövid távú Phillips-görbe > klasszikus dichotómia felbomlása De hosszú távon a várakozások alkalmazkodnak > klasszikus dichotómia érvényesülése u n u 46

47 A természetes ráta hipotézis Természetes ráta hipotézis: a természetes ráta adottság, csak rövid távon lehet eltérni tőle Hiszterézis elmélet: a gazdaságot érő sokkok hatnak magára a természetes rátára is, ő is változik 47

48 MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS INFLÁCIÓ A MUNKANÉLKÜLISÉG 1. Állásvesztés és állásszerzés 2. Álláskeresés és frikciós munkanélküliség 3. Nominálbér, reálbér, munkakínálati és keresleti függvény 4. Reálbér-rugalmatlanság és várakozási munkanélküliség 5. A munkanélküliség szerkezete Bemelegítő kérdések: Miért probléma a munkanélküliség? Jó-e a magas minimálbér? Mik a munkanélküliség okai? Kiket tekinthetünk munkanélkülinek? Rövid táv (konjuktúra) vs. hosszú táv (természetes munkanélküliség)? 48

49 1. Állásvesztés és állásszerzés Kérdés: Mi határozza meg a munkanélküliség természetes rátáját? Definíció:... Munkanélküliségi ráta (%) 4-6% Idő (évek) 49

50 Átjárás a munkanélküliek és a foglalkoztatottak között Állásvesztés Foglakoztatottak + Munkanélküliek = Aktívak Állásszerzés 50

51 Munkaerőállomány (aktív népesség): Munkanélküliségi ráta: U L L = E + U foglalkoztatott munkanélküli Állásvesztési ráta: s Állásszerzési ráta: f Ha U L stabil, akkor f U = s E U U f U = s(l U) f = s( 1 ) L L U L = s s + f 51

52 A munkanélküliség okai a) Álláskeresés frikciós munkanélküliség b) Reálbér-rugalmatlanság keresési munkanélküliség 52

53 Álláskeresés és frikciós munkanélküliség a) A frikciós munkanélküliség: A megfelelő munkahely megtalálásához szükséges idő miatt kialakuló munkanélküliség Sajátos forma: szektorális munkanélküliség b) Gazdaságpolitika és frikciós munkanélküliség Munkaügyi központok (f nő) Munkanélküliségi segély (f csökken) + Javuló munkavállalói alkupozíció 53

54 Nominálbér, reálbér, munkakínálati és keresleti függvény* Nominálbér: a pénzbérek átlaga (W) A munkakínálati függvény Reálbér: a nominálbér vásárlóértéke (W/P) reálbér L S létminimum L S *előadás alapján aktív munkakínálat 54

55 De (az egyszerűség okán) W/P W/P L S vagy L S L S L S 55

56 A munkakeresleti függvény Cél: profitmaximalizálás! Mikroökonómia: MFC L = MRP L I/O kompetitív: P L = MP L P X Makroökonómia: W = L P W P = L W/P L D Ok: a csökkenő hozadék törvénye L 56

57 Reálbér-rugalmatlanság és várakozási munkanélküliség Másik fontos ok: reálbér-rugalmatlanság Következmény: várakozási munkanélküliség Reálbér munkanélküliség kínálat A rugalmatlanság magyarázatai: Minimálbérek merev reálbér Szakszervezetek kereslet Hatékony bérek Munkaerő 57

58 A munkanélküliség szerkezete 1. A munkanélküliség hossza Ha rövid (1-2 hónap): frikciós Ha hosszú (12 hónap vagy több): várakozási 2. A munkanélküliségi ráta eltérései a demográfiai csoportok között Kor (év) Fehér r férfif Fehér r nőn Fekete férfif Fekete nőn ,3 13,8 37,6 32,6 20-4,8 4,6 10,3 9,8 58

59 3. A munkanélküliség növekedése baby boom generáció növekvő női munkavállalás kétkeresős családmodell szektorális változások 4. A munkaerő-állományba ki- és belépők pályakezdő fiatalok kivonuló állástalanok állományon kívüli munkanélküliek reményvesztett munkanélküliek 59

60 5. A növekvő európai munkanélküliség : átlagosan 4,1% : átlagosan 9,8% euroszklerózis Vélhető okok: bőkezű állam képzett-képzetlen közötti béreltolódások 60

61 MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS INFLÁCIÓ PÉNZ ÉS INFLÁCIÓ 1. Mi a pénz? 2. A pénz mennyiségi elmélete 3. A seigniorage 4. Infláció és kamatlábak 5. A nominális kamatláb és a pénzkereslet 6. Az infláció társadalmi költségei 7. A hiperinfláció 8. A klasszikus dichotómia 61

62 a) A pénz fogalma, funkció Mi a pénz? Olyan eszköz, ami bármikor felhasználható tranzakciók lebonyolítására. funkciói: Vagyontartási Értékmérő Forgalmi eszköz b) A pénz fajtái Papíralapú pénz Árupénz (arany; aranystandard) 62

63 c) A papíralapú pénz kalakulása aranyrög aranyérme ap-szigeti mészkőérme, a fei állami aranybizonylat fedezet nélküli papírpénz d) A pénzmennyiség befolyásolása és mérése pénzkínálat: rendelkezésre álló pénzmennyiség szabályozó: JEGBANK Monetáris politika Nyíltpiaci műveletek 63

64 Hogyan mérhető a pénzmennyiség? készpénz (bankjegy, érme) látraszóló betétek + rövid lejáratú betétek M1 M2 M3 + hosszú lejáratú betétek 64

65 65 A pénz mennyiségi elmélete a) Tranzakciók és a mennyiségi egyenlet T P V M = Tranzakcióktól a jövedelemig: T P V M = P V M = b) A pénzkeresleti függvény és a mennyiségi egyenlet : Az emberek által tartani kívánt pénzmennyiség egyenlete k P M D = Pézpiaci egyensúly esetén: k P M = P k M = 1

66 c) Konstans forgási sebesség Ha V konstans: M V = P M meghat. Nominális GDP d) Pénz, árak, infláció Ha és V adottság, akkor: P = M V Az infláció egy lehetséges magyarázata másképpen: M(%) + V(%) = P(%) + (%) 66

67 A seigniorage Az állami kiadások fedezésének módjai: adók kivetése hitelfelvétel pénzkibocsátás seigniorage: A pénzkibocsátásból származó bevétel következmény: M nő P nő inflációs adó akik fizetik: a pénz birtokosai 67

68 Infláció és kamatlábak a) Nominális kamatláb, reálkamatláb nominális: amit a bank fizet reál: amennyivel a vásárlóerő nő A reálkamatláb a nominális kamatláb és a (várható) inflációs ráta különbsége. Képletben: b) A Fisher-hatás r = i π, illetve: r = i π e Fisher-egyenlet: Fisher-hatás: i = r + π Az inflációs ráta 1%-os növekedése 1%-kal növeli a nominális kamatlábat. 68

69 A nominális kamatláb és a pénzkereslet a) A pénztartás költsége A pénz reálhozadéka: π e Más vagyon reálhozadéka: r A pénztartás költsége: r ( π e ) = i b) A kibővített pénzkeresleti függvény M D M D Eddig: = k Immár: = L(i,) P P 69

70 Az infláció társadalmi költségei a) Várt infláció cipőtalpköltség étlapköltség relatív árak instabilitása torz adórendszer tervezési nehézségek b) Nem várt infláció adós nyer, hitelező veszít fix nyugdíjak túlzott kockázatkerülés a nagy infláció ingadozó infláció 70

71 a) A hiperinfláció költségei b) A hiperinfláció okai A hiperinfláció felduzzadt cipőtalpköltség követhetetlen árváltozások az árak információs funkciója megszűnik adóbevételek reálértéke zuhan a pénz elhordásának költsége a pénzkínálat túlzott emelkedése bankóprés (pl. háború idején) seigniorage-hiperinfláció-költségvetési hiány spirál 71

72 A klasszikus dichotómia a) A makroökonómia változói Reálváltozók: reál GDP tőkeállomány relatív árak stb. Nominálisváltozók: árszínvonal inflációs ráta pénzbérek stb. b) A klasszikus dichotómia A reálváltozók és a nominális változók elméleti szétválasztása Egy példa: M V = P P M V = A pénz semleges! 72

73 Ez az előadás nem jöhetett volna létre, ha sohasem él Irving Fisher ( ) 73

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

A főbb témakörök listája

A főbb témakörök listája A főbb témakörök listája Nem jelenti azt, hogy kizárólag ezek közül lehetnek vizsgakérdések (nem mind részletezettek, a teljes számonkérhető anyag a tankönyv és az előadás fóliák), de a hangsúly ezeken

Részletesebben

Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék. Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára

Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék. Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

INFLÁCIÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON

INFLÁCIÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány INFLÁCIÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON Készítette: Cseh Ágnes Budapest, 2005

Részletesebben

Mikroökonómia vs. Makroökonómia. A nemzeti jövedelem mérése. A nemzet jövedelme és kiadásai. A GDP mérése. A GDP mérése. Mikroökonómia.

Mikroökonómia vs. Makroökonómia. A nemzeti jövedelem mérése. A nemzet jövedelme és kiadásai. A GDP mérése. A GDP mérése. Mikroökonómia. A nemzeti jövedelem mérése Chapter 15 Mikroökonómia vs. Makroökonómia Mikroökonómia Háztartások és vállalatok Döntésének és Piaci interakcióinak vizsgálata Makroökonómia Gazdaság szintű jelenségek vizsgálata

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

MAKROJÖVEDELEM (Y)= FOGYASZTÁS (C) + MEGTAKARÍTÁS (S)

MAKROJÖVEDELEM (Y)= FOGYASZTÁS (C) + MEGTAKARÍTÁS (S) 1. Mutassa be a makroökonómia alapösszefüggéseit, a mikro- és makroökonómia közötti különbségeket, a makroökonómia alapfogalmait, szerepl it, céljait, eszközeit! A mikroökonómia és a makroökonómia a gazdaság

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Képességek: A nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseinek feltárásán keresztül eligazodás a nemzetközi pénzügyi kérdésekben.

Képességek: A nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseinek feltárásán keresztül eligazodás a nemzetközi pénzügyi kérdésekben. Tantárgy neve: Nemzetközi pénzügyek Kódja: LMG_NT127K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: 10 óra előadás / 2 konzultációs alkalom Az értékelés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest, 2007. november Tartalom 1. Makrogazdasági célok és prognózis... 2 1.1. Külső feltételek... 2 1.2. Ciklikus

Részletesebben

Mikroökonómia I. feladatok

Mikroökonómia I. feladatok Mikroökonómia I. feladatok 2014 december Írta: Rózemberczki Benedek András Alkalmazott közgazdaságtan szak Got It! konzultáció 2014 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. Preferenciák 3 2.

Részletesebben

5. Munkapiac és munkanélküliség. Munkanélküliség. A munkanélküliség természetes rátája

5. Munkapiac és munkanélküliség. Munkanélküliség. A munkanélküliség természetes rátája 5. Munkapiac és munkanélküliség Munkanélküliség A munkanélküliség az a makrogazdasági probléma, amely az egyént a legközvetlenebbül és legsúlyosabban érinti. A legtöbb ember számára munkahelyének elvesztése

Részletesebben

A fenntartható társadalom elvárásai. Gyulai Iván 2013. november 21. Budapest

A fenntartható társadalom elvárásai. Gyulai Iván 2013. november 21. Budapest A fenntartható társadalom elvárásai Gyulai Iván 2013. november 21. Budapest Fenntartható fejlődés A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér! Elvárás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Függetlenség a cél elérése érdekében. Pénzügytan I. Központi bank, monetáris politika

Függetlenség a cél elérése érdekében. Pénzügytan I. Központi bank, monetáris politika Pénzügytan I. Központi bank, monetáris politika 4. Gyakorlat 2010.09.28. 2010.09.28. 1 Központi bank szabályozó eszközei A monetáris politika végső célja a gazdasági stabilitás feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz. 2013/2014. tanév

Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz. 2013/2014. tanév Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz 2013/2014. tanév 5 Barta Árpád 1. FEJEZET A PÉNZ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ÉS A PÉNZELMÉLET ALAPJAI 1.1. A pénz kialakulása és a pénz lényege A pénz

Részletesebben

Makroökonómia. 7. szeminárium

Makroökonómia. 7. szeminárium Makroökonómia 7. szeminárium Amit eddig tudunk hosszú táv: Alapfogalmak: GDP, árindexek Hosszú távú (klasszikus) modell: alapvető egyensúlyi összefüggések Solow-modell: konvergencia, növekedés Ami most

Részletesebben

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS III. rész: A VÁAATI MAGATARTÁS Az árupiacon a kínálati oldalon a termelőegységek, a vállalatok állnak. A vállalatok különböznek tevékenységük, méretük, tulajdonformájuk szerint. Különböző vállalatok közös

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005.

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. 1 ICEG VÉLEMÉNY XXI Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. szeptember 2 Tartalom Bevezetés 4 1. A keynesiánus és nem

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. május (408 427. o.) KISS GERGELY VADAS GÁBOR A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban A lakáspiac a monetáris politika alakításának egyre fontosabb tényezõje

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Makroökonómia. 8. szeminárium

Makroökonómia. 8. szeminárium Makroökonómia 8. szeminárium Jövő héten ZH avagy mi várható? Solow-modellből minden Konvergencia Állandósult állapot Egyensúlyi növekedési pálya Egy főre jutó Hatékonysági egységre jutó Növekedési ütemek

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET 2008/2009. 2. FÉLÉV GTGKG600BS GTGKG600BP GTGKG600BL GTGKG600BPL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK... 3 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA m á j u s 1 8. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Név Tanárok neve Pontszám E-mail cím STUDIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Neved:... E-mail címed:... SG-s tanáraid*:... P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 1 1. j a n u á r 2 2. B KÖZGAZDASÁGI ALAPISMRETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Diplomamunka. Koczka László

Diplomamunka. Koczka László Diplomamunka Koczka László Debrecen 010 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Közgazdasági Modellek Számítógépes Szimulációja Témavezető: Dr. Földvári Péter Egyetemi adjunktus Készítette: Koczka László Gazdaságinformatikus

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei. Dr. Bernek Ágnes 2008.

Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei. Dr. Bernek Ágnes 2008. Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei Dr. Bernek Ágnes 2008. Regionális fejlıdési elméletek A neoklasszikuson kívül számos elmélet tett kísérletet a regionális gazdaságok növekedésének

Részletesebben

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1 84 HITELINTÉZETI SZEMLE FARKAS RICHÁRD MOSOLYGÓ ZSUZSA PÁLES JUDIT A TÕKEINDEXÁLT ÁLLAMKÖTVÉNY JELLEMZÕI, NEMZETKÖZI HELYZETE ÉS HAZAI TAPASZTALATAI * A tõkeindexált

Részletesebben

Makroökonómia I. segédanyag 2004. február

Makroökonómia I. segédanyag 2004. február Makroökonómia I. segédanyag 2004. február. feladat Egy gazdaságra vonatkozóan ismertek az alábbi adatok a beruházási függvény I 600 2000R,a netto export függvény X 500 3000R, A fogyasztási határhajlandóság

Részletesebben

2016.02.25. Pénzügyek. 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése

2016.02.25. Pénzügyek. 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése Pénzügyek 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése 1 Az előadás témái 1. Mi a pénz? 2. A pénz funkcionális definíciója 3. A pénz kialakulásának elméletei 4. Pénzrendszerek 5. Az infláció mérése 6.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. György László egyetemi adjunktus BME GTK, Pénzügyek Tanszék, Gazdaságpolitika és Gazdaságtörténet Szakcsoport gyorgy@finance.bme.hu http://mono.eik.bme.hu/~gyorgy Nemzetközi pénzügyi

Részletesebben

A fogyasztási kereslet elméletei

A fogyasztási kereslet elméletei 6. lecke A fogyasztási kereslet elméletei A GDP, a rendelkezésre álló jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítás kapcsolata. Az abszolút jövedelem hipotézis és a keynesi fogyasztáselmélet. A permanens jövedelem

Részletesebben

Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára

Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára 1. A makroökonómia tudománya 1. feladat. 1. Ábrázolás

Részletesebben

Makroökonómia. 9. szeminárium

Makroökonómia. 9. szeminárium Makroökonómia 9. szeminárium Ezen a héten Árupiac Kiadási multiplikátor, adómultiplikátor IS görbe (Investment-saving) Árupiac Y = C + I + G Ikea-gazdaságot feltételezünk, extrém rövid táv A vállalati

Részletesebben

A fogyasztás makrogazdasági szerepe. A gazdaságelmélet újra pozícionálásának folyamata a fogyasztás példáján keresztül

A fogyasztás makrogazdasági szerepe. A gazdaságelmélet újra pozícionálásának folyamata a fogyasztás példáján keresztül A fogyasztás makrogazdasági szerepe A gazdaságelmélet újra pozícionálásának folyamata a fogyasztás példáján keresztül A gazdaságelmélet újra pozicionálása Filozófia Art Science Poltika, etika, teológia

Részletesebben

Bevezetés a gazdasági ingadozások elméletébe

Bevezetés a gazdasági ingadozások elméletébe Hosszú táv vs. rövid táv Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Aggregált kereslet Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (hosszú távú modell) Tudjuk, mit l

Részletesebben

Nominális sokkok átmeneti reálhatása egy kétszektoros növekedési modellben

Nominális sokkok átmeneti reálhatása egy kétszektoros növekedési modellben Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. február (101 126. o.) BENCZÚR PÉTER Nominális sokkok átmeneti reálhatása egy kétszektoros növekedési modellben A szerzõ egy kétszektoros növekedési modellt használ

Részletesebben

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM KIEGÉSZÍTENDŐ ÁLLÍTÁSOK A felsorolt alapfogalmadat illessze az állításokban kihagyott helyre! Egy fogalmat több helyen is felhasználhat. a) adott időszaki kiadások

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Bevezetés a gazdasági ingadozások elméletébe

Bevezetés a gazdasági ingadozások elméletébe Hosszú táv vs. rövid táv Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elmélet Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági

Részletesebben

Közgazdaságtan - 3. elıadás

Közgazdaságtan - 3. elıadás Közgazdaságtan - 3. elıadás A FOGYASZTÓI DÖNTÉS TÉNYEZİI 1 A FOGYASZTÓI DÖNTÉS ELEMEI Példa: Eg személ naponta 2000 Ft jövedelmet költhet el pogácsára és szendvicsre. Melikbıl mennit tud venni? 1 db pogácsa

Részletesebben

Nemzetközi pénzügyek. 3. Árfolyampolitika

Nemzetközi pénzügyek. 3. Árfolyampolitika Nemzetközi pénzügyek 3. Árfolyampolitika Alapfogalmak Valuta és deviza fogalma Speciális fogalmak Eurodollár, euro valuta Szamuráj kötvény Árfolyam (E) = hazai valuta / külföldi valuta EHUF/EUR = 312,54

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés 1 /8 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés Termékdifferenciálás A termékek azért differenciáltak, mert a fogyasztók úgy gondolják, hogy különböznek egymástól A fogyasztónak mindig

Részletesebben

PPP-kézikönyv A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSE

PPP-kézikönyv A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSE PPP-kézikönyv A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSE Szerzők: Dr. Karakas Péter Leiner Vera Percze Róbert Wagner Anna Szerkesztette: Leiner Vera Lektorálták: Dr. Balogh László Dr. Köves Péter 3

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Dr. Rechnitzer János. alaptevékenység, bázistevékenység. nem alaptevékenység, helyi tevékenység

Dr. Rechnitzer János. alaptevékenység, bázistevékenység. nem alaptevékenység, helyi tevékenység A regionális makroökonómia elemzési módszerei Regionális gazdaságtan 2007/2008. tanév Dr. Rechnitzer ános A regionális makroökonómia elemzési módszerei A regionális gazdaság elvi működési modellje A regionális

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 2 1

Részletesebben

Vannak releváns gazdasági kérdéseink és ezekre válaszolni szeretnénk.

Vannak releváns gazdasági kérdéseink és ezekre válaszolni szeretnénk. Vannak releváns gazdasági kérdéseink és ezekre válaszolni szeretnénk. Modellt építünk Szereplők + Piacok Magatartási egyenletek + Piaci egyensúlyi feltételek Endogén változók + Exogén változók GDP nominális

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Fogyasztói egyensúly

Fogyasztói egyensúly 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 2.

Részletesebben

Nemzetközi pénzügyek. 1. Az alapok áttekintése

Nemzetközi pénzügyek. 1. Az alapok áttekintése Nemzetközi pénzügyek 1. Az alapok áttekintése Tananyag Félév menete 1) P.R. Krugmann - M.Obstfeld : Nemzetközi Gazdaságtan IV. rész 18-22. fejezet, Panem, 2003 + előadásokon kijelölt további részek 2)

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA Aggregált kínálati modellek, Philips görbe, Intertemporális döntés. Kiss Olivér

MAKROÖKONÓMIA Aggregált kínálati modellek, Philips görbe, Intertemporális döntés. Kiss Olivér MAKROÖKONÓMIA Aggregált kínálati modellek, Philips görbe, Intertemporális döntés Kiss Olivér AS elmélet 4 modell az agregált kínálatra Azonos rövid távú egyenlőség az aggregált kínálatra: Y = Y + α(p P

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Társasági adó Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat II. rész: Egyéb adók és az adóreform A jogi személyiségű vállalkozások nyereségének adóztatására. Jellemzően lineáris, egykulcsos adó. Mértéke: erősen

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) 2016. február 4. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és az azóta elkészült anyagok

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA FENNTARTHATÓSÁGA ÉS A SZABÁLYALAPÚ GAZDASÁGPOLITIKA

A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA FENNTARTHATÓSÁGA ÉS A SZABÁLYALAPÚ GAZDASÁGPOLITIKA BENCZES ISTVÁN KUTASI GÁBOR A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA FENNTARTHATÓSÁGA ÉS A SZABÁLYALAPÚ GAZDASÁGPOLITIKA A költségvetési pénzügyek irodalmában a fenntarthatóság koncepciója csak az elmúlt két-három évtizedben

Részletesebben

Csatlakozó államok: növekvő költségvetési problémák. Tartalomjegyzék. I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3

Csatlakozó államok: növekvő költségvetési problémák. Tartalomjegyzék. I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3 GÁSPÁR PÁL: CSATLAKOZÓ ÁLLAMOK: NÖVEKVŐ KÖLTSÉGVETÉSI PROBLÉMÁK 2002. OKTÓBER Tartalomjegyzék I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3 II. A növekvő fiskális feszültségek okai 4 III. Az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az árupiaci kereslet és az egyensúlyi jövedelem 14. lecke Az árupiac Az árupiac

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben

Makroökonómia Kisokos

Makroökonómia Kisokos Makroökonómia Kisokos A kiadvány az Ecourse Bt. tulajdonát képezi, annak engedély nélküli, részbeni vagy teljes sokszorosítása tilos. Szerkesztette: Szántó Ivett Budapest, 2016 Tartalomjegyzék 1. A Kisokos

Részletesebben

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan gtan FÖLD- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT Földfelszín hasznosítása: mezőgazdaság, ill. egyéb (ipar, közlekedés, üdülés, sport) a földfelszín, mint szűkös erőforrás Az erőforrások

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció

Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció Révész Sándor Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011. október 12. Tesztek - Preferenciák, közömbösségi görbék Egy közömbösségi görbe mentén biztosan

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG, RUGALMASABB MUNKAERŐPIAC A JAPÁN STÍLUSÚ FOGLALKOZTATÁSI MODELL ÁTALAKULÁSA

NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG, RUGALMASABB MUNKAERŐPIAC A JAPÁN STÍLUSÚ FOGLALKOZTATÁSI MODELL ÁTALAKULÁSA NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG, RUGALMASABB MUNKAERŐPIAC A JAPÁN STÍLUSÚ FOGLALKOZTATÁSI MODELL ÁTALAKULÁSA FAZEKAS KÁROLY OZSVALD ÉVA Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP. 1999/9 1999. december 2 Budapesti

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

Rövid távú modell:aggregált kínálat

Rövid távú modell:aggregált kínálat Rövid távú modell: Aggregált kínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Rövid távú ingadozások elmélete Mit tudunk már és mi kell még a modellhez? A keynesi kereszt segítségével

Részletesebben

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN*

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* FALUSSY BÉLA A szerző az időfelhasználás alapvető szerkezeti változásait a társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó

Részletesebben

A makro-kínálat. Makroökonómia - 7. elıadás. Bacsi-Weisz, Makro7 1. A makrogazdaság kibocsátása:

A makro-kínálat. Makroökonómia - 7. elıadás. Bacsi-Weisz, Makro7 1. A makrogazdaság kibocsátása: A makro-kínálat Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi-Weisz, Makro7 1 A makrogazdaság kibocsátása: Makroökonómiai termelési függvény: azt a kibocsátási szintet adja meg, melyet adott technikai szint (és adott

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben