Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)"

Átírás

1 Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék 2 1

2 5. konzultáció A nemzetközi pénzügyi rendszer Fő témakörök A nemzetközi fizetési mérleg A devizagazdálkodás A konvertibilitás A devizaárfolyam Devizaárfolyam-rendszerek A devizapiacok Nemzetközi fizetési rendszer Az országkockázat 4 2

3 1. A nemzetközi fizetési mérleg: első megközelítés, fogalom Pénzforgalmi mérleg (flow), amely egy nemzetgazdaság külfölddel lebonyolított pénzügyi műveleteit összesítő kimutatás Tartalmazza: a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok keretében az összes külföldről származó pénzbevételt és külföldre teljesített kifizetést a külfölddel szemben adott időszakban keletkezett követeléseket és kötelezettségeket a hivatalos tartalékok állományának változását. pozíciója egy ország valutájával kapcsolatos keresletkínálati viszonyokat fejezi ki 5 1. Nemzetközi fizetési mérleg (flow) Aktív tétel = külföldi fizetőeszköz beáramlását generáló tranzakció (pl. áruexport, tőkeimport) Passzív tétel = külföldi fizetőeszköz kiáramlását generáló tranzakció. (pl. áruimport, tőkeexport) 6 3

4 1. A nemzetközi fizetési mérleg: szereplők 1. Devizabelföldi = az a szereplő, akire az adott ország devizagazdálkodási szabályai vonatkoznak. Nem teljes konvertibilitás esetén értelmezhető 1a. Rezidens az a gazdasági szerelő, akit alapvető gazdasági érdeke az adott országhoz köt 2. Devizakülföldi = akire az adott ország devizagazdálkodási szabályai nem vonatkoznak. Nem teljes konvertibilitás esetén értelmezhető 2a. Nem rezidens akit alapvető gazdasági érdeke a külföldhöz köt 3. Offshore = kedvező deviza- és adószabályozási feltételeket biztosító országban bejegyzett, de gazdasági érdeke szerint nem a bejegyzés helyéhez kötődő szereplő, területen kívüli 7 1. Nemzetközi fizetési mérleg: tranzakciók 1. A folyó pénzügyi műveletek: áru- és szolgáltatás áramlások (áru- és szolgáltatás export-import, speciális pl. idegenforgalom) a tényezőjövedelem-transzferek (pl. munkabér, osztalék, kamat) viszonzatlan átutalások (támogatások, segélyek, adományok). 8 4

5 1. Nemzetközi fizetési mérleg: tranzakciók 2. A tőketranzakciók: Működőtőke befektetések; ezeknek nincs lejárata, a befektető tartós érdekeltsége a vállalatirányításban). Formája lehet zöldmezős beruházás, vállalatfelvásárlás (részvények többségének megvásárlása) a portfólió befektetések, itt likvid másodlagos piaccal rendelkező értékpapírok külföldi befektetők általi megvásárlásáról van szó bankhitel; a spekulációs befektetések (forró pénz) Nemzetközi fizetési mérleg részei 1. Folyó mérleg: a tranzakció hatása egyszeri, áru-szolgáltatás mérleg, tényező jövedelmek áramlása (transzfer 1.) és egyoldalú (vagy viszonzatlan) átutalások (pl. EU-s támogatás, nemzetközi segély) 2. Tőkemérleg: a devizatartalékokra és a folyó fizetési mérlegre későbbiekben kiható pénzmozgások (Pl. tőkebefektetés tőkejövedelem kiáramlást generál) 10 5

6 1. Nemzetközi fizetési mérleg úgynevezett alapmérleg folyó mérleg + a rövidlejáratú tőkemozgásoktól (forró pénzek) megtisztított tőkemérleg, ezen tételek finanszírozása tervezhető 11 Fizetési mérleg pozíció Ha több külföldi fizetőeszköz áramlik be, akkor ez aktívum. Ha több külföldi fizetőeszköz áramlik ki, akkor ez passzívum. Önmagában az aktívum vagy passzívum a gazdaság egészségéről nem sokat mond. Ne keverjük össze a költségvetési mérleggel!!! 12 6

7 Az ikerdeficit Az ikerdeficit az a jelenség, amikor a költségvetési hiány együtt jár a folyó fizetési mérleg hiánnyal. Vitatott jelenség: az ok, okozati összefüggések vonatkozásában meghatározott feltételrendszer esetén következik be 13 Aktívum/passzívum: mi a jó??? Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyan az. Magyarország fizetési mérlege: az elmúlt 20 esztendőben jellemzően folyó passzívumot mutatott, ezt ellensúlyozta a külföldi tőke beáramlása. Ha a tőke önként jön az befektetés, ha nem az kölcsöntőke. Ennek a tőkebeáramlásnak ára, hozama van. A nem fedezett passzívum a tartalékok változását eredményezi. (Az utóbbi néhány évben a magyar folyó fizetési mérleg aktív.) USA folyó fizetési mérlege passzív. Ezt nem kell teljes mértékben fedezni, mert az USD tartalékvaluta. 14 7

8 Aktívum/passzívum: mi a jó??? Az ördög a részletekben lakozik. Jelenleg a magyar folyó fizetési mérleg aktív. A gazdasági egészség jele? Nem! Nem mindegy, hogy a pozícióm milyen valutában keletkezik. Σ Egy-egy indikátort nem szabad abszolutizálni. 15 Monetáris politikai szempont Hogyan hat a fizetési mérleg egyenlege a pénzmennyiségre? Pénzteremtés lehetséges úgy is, hogy monetáris szereplő devizát vált át hazai fizető eszközre. Ceteris paribus az aktívum pénzmennyiséget növelő, mivel több devizát váltanak át hazai fizetőeszközre. A passzívum ceteris paribus pénzmennyiséget csökkentő hatást fejt ki, mert több hazai valutát váltanak át külföldi fizetőeszközre. A sterilizáció lényege éppen a fölös pénzmennyiség piac konform eltüntetése, kivonása a gazdaságból. 16 8

9 Devizapiacok (FX) 17 Deviza-valuta Valuta = készpénz, egy ország törvényes fizetőeszköze Deviza = egy ország törvényes fizetőeszközére szóló követelés, számlapénz és az M2, M3, nem készpénz komponensei 18 9

10 A külföld bekapcsolása A nemzetgazdaságon túlmutató tranzakciók mikroökonómiai megközelítése. A nemzetállamok szabályozzák a külfölddel kapcsolatos tranzakciókat (vám, nem tarifális eszközök, devizaszabályozás). A külfölddel bonyolított tranzakciókkal kapcsolatos szabályozás lebontása a liberalizáció.(pl. külkereskedelmi korlátok /vámok/ leépítése, a törvényes fizetőeszközök szabad átváltása./ 19 Konvertibilitás A hitelpénz fogalmából adódóan nem automatikusan szabadon átváltható, hiszen az nem más, mint az adott ország monetáris rendszerének fizetési ígérete. Az aranypénz az volt, amennyiben az arany nemzetközi forgalmát nem korlátozták. A konvertibilitás = a törvényes fizetőeszköz szabad átválthatósága. A konvertibilitás gazdasági hatásai: előnyök: külgazdasági kapcsolatok olajozottsága, a gazdasági szereplők kalkulációja könnyebb, hátrányok: az állami kontroll lehetősége kisebb, passzívum előfordulása jelentős veszély nő a nemzetgazdaság sebezhetősége. Pl. spekulálni lehet annak árfolyamára

11 Konvertibilitás Fokozatait értelmezzük 3 dimenzióban: 1. A nemzetközi fizetési mérleg mely tételeire érvényesül. Csak a folyó tételekre, akkor részleges, ha a tőkeműveletekre is, akkor teljes. 2. A gazdasági szereplők milyen körére vonatkozik. 3. De jure vs. de facto Két szélső eset: Kötött devizagazdálkodás. Teljes konvertibilitás. ( Ez adja meg a spekulációs támadás lehetőségét.) 21 Kötött devizagazdálkodás 1. Kötött devizagazdálkodás esetében egy szervezetet kizárólagos joggal felhatalmaznak az országban arra, hogy az ország rezidenseinek valutában és devizában felmerült tranzakcióit intézze. Három következménnyel jár: 1. Devizamonopólium 2. Rögzített árfolyamon igényelhetünk valutát 3. Devizatulajdonosoknak fel kell ajánlaniuk a devizát az államnak megvételre. Magyarország: , majd , MNB rendelkezett a devizamonopóliummal

12 Kötött devizagazdálkodás 2. Rendszer előnyei: 1. Az állam átlát minden devizaműveletet 2. Csökkenti az árfolyamkockázatot 3. Forró pénzek elkerülik az országot 4. Külpiaci sokkok hatása kezelhető 5. Állam szabályozhatja az importot 23 Kötött devizagazdálkodás 3. A rendszer hátrányai: 1. Kikapcsolja a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatokban a piaci kontrollt. 2. Minél nyitottabb az ország, annál nehezebb kontrollálni a devizaműveleteket. 3. A mesterséges árfolyam félreorientál. 4. Működő tőke befektetéseket visszafogja. 5. Korlátozott nemzetközi fizetési módok. 6. A nem kezelhető külgazdasági sokkok minden gazdasági szereplőt érinteni fognak

13 Szabad devizagazdálkodás 1. Teljesen szabad devizagazdálkodás: árfolyamot a piac határozza meg, mindenki szabadon tarthat valutát. Konvertibilitás: szabadon, kötöttségektől mentesen lehet átváltani más országok fizetőeszközére a hazai pénzt A konvertibilitás fokozataitól függ a szabadság mértéke: Kire vonatkozik? (jegybanki, belső, külső) Mire vonatkozik? (korlátozott, részleges, teljes) a fizetési mérleg mely tételeire! Törvényekkel alátámasztott-e? (de facto, de jure) Magyarországon már teljes konvertibilitás van! 25 Szabad devizagazdálkodás 2. A konvertibilitás főbb előnyei: Közvetlenebb kapcsolat a világpiaccal, piaci jelzések érvényesülnek. Segíti a külföldi befektetéseket. Kedvezőbb fizetési formák a határokon átnyúló ügyleteknél. Feltételek: Megfelelő devizatartalék. Stabil kiszámítható árfolyam. Importliberalizáció, piaci verseny. Fejlett pénzügyi intézmények és infrastruktúra, bankok, fizetési rendszerek. Fizetési alapmérleg egyensúlya hosszú távon

14 Átváltások (FX műveletek) iránti igényt meghatározó tényezők Határokon átnyúló reálgazdasági tranzakciók volumene és iránya Határokon átnyúló pénzügyi műveletek volumene és iránya Spekuláció és arbitrázs lehetősége 27 Árfolyam kockázat és az árfolyamváltozások hatásai Árfolyam kockázat nyitott pozíció. 1. átárazza a követeléseket, kötelezettségeket és a vagyont. 2. ceteris paribus változtatja a határokon átnyúló gazdasági tranzakciók szereplőinek helyzetét. Gyengülés jó azoknak, akik külföldi fizetőeszközben szerzik bevételeiket, rossz akiknek külföldi fizetőeszközben merülnek fel kiadásai. Erősödés fordítva

15 Árfolyamjegyzés - árfolyamjegyzők Egy törvényes fizetőeszköz árának egy másik törvényes fizetőeszközben történő kifejezése átváltási (vásárlási-eladási) céllal. Az átváltások piaca koncentrált, a legfőbb jegyzők a monetáris szereplők. E mellett a tőzsdéken is történik árfolyamjegyzés. (Mély piac-sekély piac) 29 Az árfolyam fajtái- árfolyam jegyzés Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Valutaárfolyam: törvényes fizetőeszköz esetében Devizaárfolyam: számlapénz esetében (Deviza = valutára szóló követelés, számlapénz) 2 fajta kifejezése: Direkt árfolyamjegyzés: 1 = 300 forint (külföldi fizetőeszköz ára hazai pénznemben) Indirekt: 1 forint =0,0033 (hazai pénz külföldi pénzben vett ára) Hivatkozási deviza = hivatkozott deviza 30 15

16 Konvenciók az árfolyamjegyzésben USA dollár szempontjából fontos fogalom a az egyenes és kereszt árfolyam. Egyenes: hivatkozási vagy hivatkozott deviza az USD. (Ennek történelmi hagyománya a 2. vh. utáni nemzetközi rendszerből jön, amikor az USD kulcsvaluta volt.) Kereszt: egyik sem USD, általában azonban az egyenes árfolyamokon keresztül jutunk el ehhez. 31 Az árfolyamok fajtái az árfolyam jegyző szempontjából Reláció: valuta vételi < deviza vétel < devizaközép < deviza eladási < valuta eladási árfolyama Valuta vételi: ha a bank valutát vesz Valuta eladási: ha mi veszünk a banktól Deviza vételi: bank valutára szóló követelést vesz Deviza eladási: vállalat külföldre utal át Deviza közép: nincs tranzakció, csak elszámolás! Árfolyam marzs= elada si ve teli 32 16

17 A devizaárfolyamot meghatározó főbb tényezők 1. Paritás. (Vásárlóerő~, kamat~) 2. Az adott fizetőeszközzel kapcsolatos kereslet és kínálat. (Nemzetközi fizetési mérleg pozíciója határozza meg.) 3. Árfolyam- rezsim, árfolyam-politika. 33 Az árfolyam rezsim Ki vagy mi határozza meg az árfolyamot? Rögzített (fix) árfolyam: a monetáris hatóság Szabadon lebegő árfolyam: a piac Rugalmas (vegyes) árfolyam: van deklarált árfolyam, de egy sávban el lehet térni tőle: bizonyos keretek között a piac, monetáris hatóság interveniál. Az intervencióra a nemzetközi tartalékokat használja

18 Árfolyam-politika A valuta árának direkt és indirekt eszközökkel történő változtatása. Célja: belgazdasági folyamatok terelése, a versenyképesség javítása, a fizetési mérleg pozíciójának befolyásolása. A közös valutára ( ) történő áttérés ezt a lehetőséget szünteti meg. 35 Le/felértékelés vs. le/felértékelődés Leértékelés= kormányzati döntés, végrehajtója a monetáris hatóság. Leértékelődés = devizapiaci folyamatok eredménye, amelyben sok tényező játszik szerepet. Ld. a nemzetközi fizetési mérleg pozícióját! 36 18

19 A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró Nemzetközi aranystandard Intézményi feltételek: 1. a pénzhelyettesek zavartalan, aranyparitásnak megfelelő átválthatósága aranyra és az arany bankjegyekre történő konverziójának lehetősége; 2. az arany akadálytalan nemzetközi áramlása; 3. olyan szilárd szabályozó rendszer, amely az egyes országokban a forgalomba lévő pénzhelyettesek, kvázi pénzek mennyiségét az aranytartalékokhoz köti

20 Nemzetközi aranystandard Önszabályozó nemzetközi pénzügyi rendszer, A fizetési mérleg pozíciók kiegyenlítődése, Árfolyamok ingadozási centruma az aranyparitás, 39 Nemzetközi aranystandard Példa a felső aranypont működésére: A $ és Ł aranyparitása 1Ł= 2 $. A $ Ł bankjegyek aktuális árfolyama 1 Ł = 1,8 $. Egy brit üzletembernek 1000 $ t kell fizetnie az USA-ban. 1. Vagy átvált 555,56 Ł-t $-ra és teljesíti fizetési kötelezettségét 2. Vagy 500 Ł-ért vesz aranyat, elszállítja az USA-ba, ott az aranyat beváltja 1000 $-ra. 3. Tegyük fel, hogy az aranyszállítás tranzakciós költsége 40 Ł! Amíg a font árfolyama 1,85 $-nál gyengébb lesz, érdemes lesz aranyban fizetni! (Művelet 1000/ 540) Adott arany szállítási költségek mellett tehát kialakul az árfolyam ingadozás egy sávja, amelyet a kiviteli és behozatali aranypont határoz meg

21 Nemzetközi aranystandard Példa az alsó aranypont működésére: A $ és Ł aranyparitása 1Ł= 2 $. A $ Ł bankjegyek aktuális árfolyama 1 Ł = 2,18 $. Egy amerikai üzletembernek 500 Ł ot kell fizetnie az Egyesült Királyságban. 1. Vagy átvált 1080 $-t Ł-ra és teljesíti fizetési kötelezettségét 2. Vagy 1000 $-ért vesz aranyat, elszállítja az USA-ba, ott az aranyat beváltja 500 Ł-ra. 3. Tegyük fel, hogy az aranyszállítás tranzakciós költsége 80 $! Amíg a font árfolyama 2,16 $-nál erősebb lesz, érdemes lesz aranyban fizetni! (Művelet 1080/ 500) Adott arany szállítási költségek mellett tehát kialakul az árfolyam ingadozás egy sávja, amelyet a kiviteli és behozatali aranypont határoz meg. 41 Nemzetközi aranystandard A valuta mozgása a behozatali és kiviteli aranypontok között Korona/márka árfolyam felsõ kiviteli aranypont aranyparitás 2:1 alsó behozatali aranypont idõ 42 21

22 Nemzetközi aranystandard A valuták egymáshoz viszonyított árfolyama meglehetősen stabil volt az aranypont mechanizmus miatt. Adott valutának az a legalacsonyabb árfolyamát, ami felett már érdemes az aranyat kivinni az országból felső, vagy kiviteli aranypontnak nevezzük. A $ esetében 1,85 Ł, ami 0,54 Ł árfolyamnak felel meg. Adott valutának az a legmagasabb árfolyamát, ami alatt már érdemes az aranyat behozni az országba alsó vagy behozatali aranypontnak nevezzük. A $ esetében 2,16, ami 0,46 Ł árfolyamnak felel meg. 43 Az arany demonetizálódásának kezdete Az I. világháború idején felfüggesztették az aranyra történő átváltást. Miért? I. VH után több országban restaurálták az aranystandard rendszert de nem volt tartós. Verseny UK és USA között a pénzügyi hegemóniáért. Aranyrúd-standard. Az átváltás korlátozott volt. A nemzetközi pénzrendszer nem segített a gazdasági fejlődésben

23 A Bretton Woods-i rendszer júliusa: konferencia Bretton Woods-ban, egy teljesen új nemzetközi pénzrendszer születik. Csak az USD-nek van aranyparitása: 1 uncia arany ára = 35 USD A többi valuta árát az USD-hez rögzítették, kis lebegési sávval (dollár világpénz lett) Arany deviza rendszer arany-dollár standard 3 szervezet felállítása: 1. Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2. Világbank (Worldbank vagy IBRD) 3. Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO). Később GATT, most WTO. 45 A rendszer jellemzői Kulcsvaluta egy nemzeti valuta (USD). Kulcsvaluta = első számú tartalékvaluta, az árfolyamok rajta keresztül határozódnak meg, arannyal megtartotta a kapcsolatát. Az USD a résztvevő országok jegybankjai számára aranyra beváltható volt, Rögzített árfolyamrendszer, (vásárlóerő paritás alapján). Fokozatosan kialakuló részleges (tőke tételekre nem érvényes) konvertibilitás. Működését nem az önszabályozás, hanem nemzetközi intézmények biztosították. (IMF IBRD, a washingtoni ikrek) 46 23

24 A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szupranacionális pénzügyi szervezet Hármas szerepkör, a szerepkörök tartalma változik: Szabályozás (árfolyamok, konvertibilitás, pénzügyi stabilitás) Finanszírozás (a nemzetközi pénzügyi rendszer végső mentsvára) Egyeztetés, konzultáció a tagországokkal. Az IMF = nemzetközi gazdaság stabilitásának egyik legfőbb letéteményese, 184 tagország. Még nem a globális monetáris hatóság. Szavazati arányok az alaptőke arányában, döntéseket a kormányzótanács hozza, a tagok delegálják. 47 A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Szervezeti felépítés: Szavazati arányok az alaptőke arányában SDR (Special Drawing Rights, Különleges Lehívási Jogok) az elszámolás alapegysége Kormányzótanács: tagok delegálják, évente egyszer Ügyvezető igazgatóság: folyó ügyekért felelős, 5+15 igazgató, vezérigazgató mindig európai. DSK bukása, kínai helyettese volt

25 A Világbank (IBRD, Worldbank)- szupranacionális pénzügyi szervezet Háború utáni újjáépítés de mekkora pénzből? Később fejlesztési bank, majd szerkezeti kiigazítás lett a feladata a szegényebb országok számára Felépítés hasonló az IMF-hez (184 tagország) Élén elnök áll, aki hagyományosan amerikai. Hitelez, de neki is folyamatosan forrást kell szereznie kötvénykibocsátás, a világ legjobb adósa (AAA)! 49 A Bretton Woods-i rendszer felbomlása 1969/ USA hegemóniáját veszélyeztette az NSZK és Japán. No system, rendszernélküliség. Árfolyamok lebegtek, súlyos pénzügyi egyensúlytalanságok 50 25

26 A korai globalizáció pénzügyi rendszere Nyitány: az 1974-es olajár- robbanás. Liberalizáció. Teljes konvertibilitás, a periféria országok (emerging markets) kénytelenek jobban nyitni. Dereguláció. Tűzfalak (kínai falak) lebontása a pénzügyi szolgáltatóiparban Privatizáció kivásárlások. A pénzügyi szolgáltató piacok koncentrációja (M&A) Információ technológia adta lehetőségek, a tér és idő összezsugorodott. 51 A ban kialakult válság új helyzetet jelentett a válság az USA pénzügyi szektorából indult ki, de a globális rendszer miatt a terhek szétterültek. a világgazdasági, ezen belül a reálgazdasági erőviszonyok a liberalizáció hatására megváltoztak. (BRIC-országok javára) a válság jelentős pénzügyi átrendeződések elindítója, G-7-ek után G

27 Mi az Európai Unió? A gazdasági és a politikai unió határán álló regionális integráció, olyan politikai képződmény, amely esélyt ad a tagországoknak a globális versenyben történő helytállásra. amelyben a tagállamok nemzeti szuverenitásuk számos elemét megőrizték, de amelyben a tagországok többsége számos elemről le is mondott (pl. a pénzkibocsátás monopóliumáról, az önálló monetáris politikáról és önálló fiskális politikáról), 53 Mi az Európai Unió? 1950-es évek eleje óta folyamatosan fejlődő, folyamatos válságok nyomán erősödő politikai és gazdasági közösség. Eredeti cél a tartós európai béke feltételeinek biztosítása, később a globális politikai és gazdasági versenyben történő helytállás

28 Az EU pénzügyi rendszere Monetáris rendszer, saját valuta, belső érték nélküli pénzrendszer, erős és autonóm monetáris hatóság; euró-mint potenciális tartalékvaluta. Fiskális rendszer, döntően a nemzeti költségvetésekre alapozott, de létezik egy Közös Költségvetés. Itt zajlanak a legfontosabb változások. Liberalizált a globalizált rendszerbe illeszkedő pénz-és tőkepiac, szabad árfolyamrendszer, pénzügyi szolgáltató szervezetek és piacok globális szabályozása. 55 Az Európai Monetáris Unió- előzmények Bretton Woods a Közös Piac számára biztosította az árfolyam stabilitást. Gazdasági és monetáris unió első koncepciója 1969 Barre-terv, 1970 Werner terv, alapelvek: 1. A valuták szabad átválthatósága, szabad tőkeáramlás, 2. árfolyamok egymással szembeni visszavonhatatlan rögzítése, idővel közös valuta 3. monetáris tartalékalapok a fizetési mérleg hiányok kiegyenlítésére 4. Pénzügyi és gazdaságpolitikai koordináció

29 Az Európai Monetáris Unió A közös valuta bevezetése politikai döntés volt. Végül is Franciaország kényszerítette ki árukapcsolással német újraegyesülés~euró. Egyedülálló projekt, állomások: 1989 április, EK jegybankelnökei Basel-ben aláírták a szándéknyilatkozatot, Maastricht-i egyezmény (kritériumok, Január 1. számlapénz euró, március európai valuta visszavonhatatlan megszűnése 57 A közös pénz Előnyök Egységes piacon egységes pénz, átláthatóbb gazdasági kalkuláció. Nincs árfolyamkockázat. Nincsenek átváltási költségek. Kisebb a spekulációs támadások veszélye. Kevesebb nemzetközi tartalékra van szüksége az övezeti országoknak. Nemzetközi tartalékvaluta. Hátrányok Önálló kamat politika lehetősége megszűnik valutaleértékelés lehetősége megszűnik, belső leértékelés. Korlátozott fiskálispolitikai önállóság

30 Az EU fiskális rendszere Közös költségvetés néhány jellemzője: A tagországok GNP-ének maximum 1,01%-át összpontosítja, Speciális bevételi szerkezet,(vámok, agrárilletékek, VAT, negyedik (GDP arányos) forrás Speciális kiadási szerkezet(cap, Strukturális Alapok, Igazgatás, Belpolitika, Külpolitika) Σ Közösségi szinten nem érvényesül a stabilizációs funkció. 59 Az euró-válság oka Nagy fejlettségbeli különbségek az övezeti országok között. (Balassa-Samuelson hatás) Az előnyök aszimmetrikus eloszlása. Nagy és erős gazdaságoknak nagyobb előny. Aszimmetrikus pénzügyi rendszer. Önálló jegybank, közös fiskális politika intézményi feltételei nincsenek meg, az övezet a globális pénzügyi piacoknak kitett

31 Köszönöm a figyelmüket! Kérdések? 61 31

A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer 1 Fő témakörök A nemzetközi fizetési mérleg A devizagazdálkodás A konvertibilitás A devizaárfolyam Devizaárfolyam-rendszerek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai Unió pénzügyi rendszere 140. lecke Elméleti alapok Integráció

Részletesebben

PÉNZÜGYEK OKTATÁSI SEGÉDLET

PÉNZÜGYEK OKTATÁSI SEGÉDLET PÉNZÜGYEK OKTATÁSI SEGÉDLET A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben

2011.10.21. A NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG HAZÁNK FIZETÉSI MÉRLEGE A FIZETÉSI MÉRLEG SZEREPLİI MÉRÉSÉNEK FONTOSSÁGA

2011.10.21. A NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG HAZÁNK FIZETÉSI MÉRLEGE A FIZETÉSI MÉRLEG SZEREPLİI MÉRÉSÉNEK FONTOSSÁGA 1 A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG 4. elıadás A NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK MÉRÉSÉNEK FONTOSSÁGA A nemzetközi áru- és pénzforgalom számszerő összefüggései, A külkereskedelmi kapcsolatok alakulása, A külkereskedelmi

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. György László egyetemi adjunktus BME GTK, Pénzügyek Tanszék, Gazdaságpolitika és Gazdaságtörténet Szakcsoport gyorgy@finance.bme.hu http://mono.eik.bme.hu/~gyorgy Nemzetközi pénzügyi

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás. Budapest, 2015.11.30.

Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás. Budapest, 2015.11.30. Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás Budapest, 2015.11.30. Tartalom I. Bevezetés II. Definíciók III. FDI módjai IV. FDI indítékai V. FDI hatásai VI. FDI Magyarországon

Részletesebben

Az euró és Magyarország Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

Az euró és Magyarország Madár István Gazdaságpolitika Tanszék Az euró és Magyarország Integrációs szintek Preferenciális vámövezet Szabadkereskedelmi terület Vámunió Közös piac Gazdasági unió Politikai unió 1 Az euró közgazdasági jelentősége Euró = tökéletesen rögzített

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A nemzetközi fizetési mérlegelső megközelítés, fogalom Pénzforgalmi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi fizetési mérleg Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi pénzügyi piacok mikroökonómiája Árfolyam alakulás, árfolyam rendszer kérdései A piac szabályozottsága (kötött devizagazdálkodás-

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. Kis és középvállalkozások (KKV) gazdasági és társadalmi jelentısége. 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. KKV minıségi és mennyiségi ismérvei.

Részletesebben

Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz. 2013/2014. tanév

Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz. 2013/2014. tanév Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz 2013/2014. tanév 5 Barta Árpád 1. FEJEZET A PÉNZ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ÉS A PÉNZELMÉLET ALAPJAI 1.1. A pénz kialakulása és a pénz lényege A pénz

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ 1. Az állam funkciói. (allokációs, redisztribúciós, stabilizációs, önfenntartó funkció, illetve a társadalom és a gazdaság jogi szabályozása) 2. Az államháztartás fogalma. Az

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 2.

Részletesebben

Nemzetközi pénzügyek. 1. Az alapok áttekintése

Nemzetközi pénzügyek. 1. Az alapok áttekintése Nemzetközi pénzügyek 1. Az alapok áttekintése Tananyag Félév menete 1) P.R. Krugmann - M.Obstfeld : Nemzetközi Gazdaságtan IV. rész 18-22. fejezet, Panem, 2003 + előadásokon kijelölt további részek 2)

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

Az EU Közbeszerzési politikája

Az EU Közbeszerzési politikája Az EU Közbeszerzési politikája A témák ismertetése Közbeszerzés fogalma, jelentősége Kialakulásának okai Történeti áttekintés Szabályozás A közbeszerzési irányelvek mechanizmusa Közbeszerzés Magyarországon

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Pénz és infláció (előadásvázlat) Budapest, 2011. március. 1

Közgazdaságtan II. Pénz és infláció (előadásvázlat) Budapest, 2011. március. 1 Közgazdaságtan II. Pénz és infláció (előadásvázlat) Budapest, 2011. március. 1 Tartalom I. Bevezetés II. Pénz fogalma III. A pénzrendszerek fejlődése IV. Az infláció fogalma V. Az infláció negatív hatásai

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

2016.02.25. Pénzügyek. 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése

2016.02.25. Pénzügyek. 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése Pénzügyek 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése 1 Az előadás témái 1. Mi a pénz? 2. A pénz funkcionális definíciója 3. A pénz kialakulásának elméletei 4. Pénzrendszerek 5. Az infláció mérése 6.

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2006 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK AZ EKB MÉRLEGE 3 AZ EKB EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5 AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 6 A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 15 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága 2015 végére 75,3 százalékra csökkent, így folytatódott a 2011 után elindult csökkenő államadósság-pálya,

Részletesebben

2016.05.16. Pénzügyek. 5. A pénzügyi piacok

2016.05.16. Pénzügyek. 5. A pénzügyi piacok Pénzügyek 5. A pénzügyi piacok 1 Fő témák 1. Pénzügyi piacok fogalma 2. A keresleti oldal 3. A kínálati oldal 4. A pénzügyi piacok szegmensei 5. A pénzügyi piacok fejlődése 6. Pénzügyi válságok és kezelésük

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1.

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Az alábbi adatokat ismerjük: T o idıpontban 5 gép, 10 munkás 1200 db-ot 120.000 Ft. értékben, T 1 idıpontban 7 gép 14 munkás 1400 db-ot 150.000 Ft. értékben gyárt. A bevétel

Részletesebben

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás 6. Elıadás Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Állami Jegyintézet felállítása I. 1919. szeptember 10-én bankjegycsere-

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései. Záró megállapítások. 2008. június 10.

MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései. Záró megállapítások. 2008. június 10. MAGYARORSZÁG 2008. évi IV-es cikkely konzultáció megbeszélései Záró megállapítások 2008. június 10. A költségvetési hiány és a folyó fizetési mérleg hiány 2007-ben történt csökkenése üdvözlendő, azonban

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2013.05.01-2013.05.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

Fogyasztói egyensúly

Fogyasztói egyensúly 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA dr. Kárpáthegyi Tamás Geoff Bennett Válságkezelő intézkedések Magyarországon (7. változat) 1 2009. május 8. Bankmentő csomag: Betétgarancia: SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Kamatláb: ÚJRATŐKÉSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Pénzügytan 3. A monetáris rendszer működése. Homolya Dániel KRE-ÁJK Közgazdasági Tanszék

Károli Gáspár Református Egyetem Pénzügytan 3. A monetáris rendszer működése. Homolya Dániel KRE-ÁJK Közgazdasági Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Pénzügytan 3. A monetáris rendszer működése Homolya Dániel KRE-ÁJK Közgazdasági Tanszék *Pulay Gyula korábbi előadását felhasználva 2015. november 7. 1 Miről lesz ma szó?

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

Magyarország külső adósságállományának és a külföldiek kezében lévő adósságának elemzése

Magyarország külső adósságállományának és a külföldiek kezében lévő adósságának elemzése Magyarország külső adósságállományának és a külföldiek kezében lévő adósságának elemzése Készült a Költségvetési Tanács részére 2015. október 30. Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Virovácz Péter

Részletesebben

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A MASTERPLAST NYRT. Időközi vezetőségi beszámolója 2015. május 13. nem auditált, konszolidált készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint 1 Az 1997-ben alapított Masterplast

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. OTKA ny. sz. T 048286. Futamidő: 2005-2006

ZÁRÓJELENTÉS. OTKA ny. sz. T 048286. Futamidő: 2005-2006 ZÁRÓJELENTÉS. OTKA ny. sz. T 048286. Futamidő: 2005-2006 A kutatás a munkatervnek megfelelően két szakaszban került végrehajtásra. Az első szakaszban a japán gazdaságfejlődés problémáit vizsgáltuk, nevezetesen

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését;

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését; Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról Mivel Magyarország Kormánya és

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFOGLALÓ MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

Ellátási lánc menedzsment III.

Ellátási lánc menedzsment III. Ellátási lánc menedzsment III. 1/85 Győr, 2009 2/85 Tartalomjegyzék Előszó... 5 1 Banki logisztika... 6 1.1 Kockázatelemzés a banki rendszerek esetében... 7 1.1.1 Kockázattípusok... 7 1.1.2 Kockázatcsökkentési

Részletesebben

Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól. 2015. szeptember

Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól. 2015. szeptember Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól 2015. szeptember Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM I IV. negyedév Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISSN 1219 6754 A kézirat lezárásának dátuma: 2013. február 28. Készült

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben