A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával"

Átírás

1 HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék; biotechnológia; erjesztés; technológia. A biohulladék-kezelő előtörténete 1997-ben a Müncheni Körzetben biológiai erjesztő berendezést létesítettek. A mintegy 17 millió euró költséggel Kirchstockachban felépített rendszert 1998 novemberében ideiglenesen átvették. A berendezés München városa és a körzet számára évente tonna biológiai hulladék kezelését végzi el. A müncheni körzetben a szerves hulladékok értékesítésére és eltávolítására eredményesen alkalmazzák a háromutas modellt, amelynek célja a szerves hulladékok hasznosítása, illetve keletkezésük megelőzése: a kerti és zöldterületi hulladékot központi berendezésben hasznosítják, támogatják a konyhai és kerti hulladékok házi komposztálását, a biológiai hulladékok értékesítését pedig a kirchstockachi erjesztő berendezésben végzik. A hiányosságok kiküszöbölése és a berendezések optimálása után a feldolgozási kapacitást évi tonnára növelték. A berendezést egy magánvállalkozás üzemelteti 5 6 alkalmazottal. A biohulladék kezelése kézi osztályozás nélkül, teljesen automatikusan történik. A beszállított biohulladék tudományos vizsgálata és az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatták, hogy abban a kerti hulladékokból több volt, mint ahogy azt a tervezés folyamán végzett modellkísérletekben feltételezték. A nehezen rostosítható strukturális anyag fokozott részaránya következtében a berendezések terhelése megnövekedett, és ennek követ-

2 keztében azok kopása is nagyobb lett, mint ahogy azt elvárták. Ez elsősorban a csigamalmokra, a rostzúzókra (pépesítőkre) és a fogazott gerebenezőkre vonatkozott. A csigamalmok esetében az aprítóhengerek és a motoros hajtóművek megerősítésével már eredményesen sikerült alkalmazkodni a fokozott követelményekhez ben befejeződtek az előkészítő feldolgozó berendezések, valamint a szennyvíztisztítás hiányosságainak kiküszöbölésével és a folyamat optimálásával kapcsolatos, alább ismertetésre kerülő munkálatok. Az előkezelés technológiája A biohulladékok előkészítő feldolgozása két párhuzamos soron történik csigamalmokkal végzett aprítással, a vasfémek mágneses szeparátoros leválasztásával, az anyag ezt kövező pépesítésével, majd a fogazott gerebenektől a még nem rostosított könnyű anyag a présbe kerül. A rendkívül nagy mechanikai igénybevétel következtében a fogazott gereben rendszer hajtóművét mintegy üzemóra után le kellett cserélni. Emiatt az volt a feladat, hogy egy csillagszűrő segítségével előzetesen kiválasztva a könnyűfrakciót, csökkentsék a meglévő előkészítő berendezés (pépesítő és fogazott gereben) terhelését, vagy pedig egy másik megoldással helyettesítsék a fogazottgereben-rendszert. A különböző lehetőségek elemzését gazdaságossági és üzemeltetési szempontok figyelembevételével végezték. Úgy döntöttek, hogy a gerebenező rendszert szüredékforgató szállítóval ellátott kihordótartállyal váltják fel. A döntés oka az volt, hogy el kívánták kerülni az üzemeltetési költségeknek a további berendezés beállításával együtt járó növekedését, és nem akarták lényegesen megváltoztatni a berendezés biológiai szakaszán bemenő teljesítményt, ugyanakkor csökkenteni szándékoztak az előkészítő berendezés karbantartásigényét. Az új kihordórendszer mellett az szólt, hogy csak nehezen lehet szűrési folyamattal szétválasztani a jól és a rosszul erjedő anyagot. Az 1. ábra tünteti fel a berendezések új elrendezését és az újonnan létesítendő vízhatlan kád helyzetét. Az alábbi átalakításokra került sor: a két prést leszerelték és helyükön a kihordótartály számára kialakítottak egy vízhatlan kádat. Emiatt a padló alaplemezét fel kellett törni, és az alatta lévő földet ki kellett termelni. A technológiai víznek a körfolyamatba való visszavezetése érdekében a vízhatlan kádban kiegészítő szivattyúzsompot létesítettek. A kigerebenezett könnyű anyagot ideiglenesen elhelyezett szállítószalag távolította el. Ez lehetővé tette, hogy az építkezési munkálatok

3 alatt az üzemeltetés folytatódjon. A kihordótartály méreteinek meghatározása és kialakítása a helyi adottságoknak megfelelően történt, mivel a folyamatos üzemeltetés és az alapozás biztonsága érdekében a pépesítő alapozásáig egy minimális távolságot be kellett tartani. Ugyanakkor a vízhatlan kád előtt gondoskodni kellett megfelelő üzemeltetési térről. Ennek megfelelően a kihordótartály maximális befogadóképességét a vízhatlan kád helyzete és mélysége határozta meg. kihordótartály szüredékszállító prés pépesítőberendezés vízhatlan kád és szivattyúzsomp 1. ábra A kihordótartály elvi vázlata A kihordótartályt úgy alakították ki, hogy a pépesítő a gerebenező üreg nagy tolózárjáig változatlan maradhatott. A gerebenező üreg helyét utólag a kihordótartály foglalta el. Átépítés után a könnyű anyagot a mosóvízzel ki lehet sodorni. A könnyű anyagot a kihordótartályba beállított szüredékforgató szállító távolítja el a mosóvízből, és egy szállítószalagra juttatja, amely viszont az anyagot a présekhez továbbítja. A mosóvíz lyukszűrőn keresztül elfolyik, majd a szivattyú visszajuttatja a pépesítőbe. Ott hozzájárul a következő pépesítő folyamathoz. A könnyű anyagokat sajtoló két prés az új megoldásban sorban helyezkedik el, ami lehetővé teszi, hogy mindegyikük feltöltése bármelyik sorról megtörténhet. Tehát a prések karbantartása esetében mindkét sor tovább üzemeltethető április folyamán az új kihordórendszert üzembe lehetett helyezni.

4 Az előkezelés működése A gerebenező rendszerben a tökéletlen kihordás következtében a művelet befejezése után is visszamarad egy bizonyos mennyiségű könynyű és zavaró hatású anyag a hulladékpépesítőben. Mivel a módosított üzemmódban ez a maradék mennyiség is eltávozik, most már adagonként egy harmaddal több biohulladék juthat a pépesítőbe. Ennek megfelelően 2005 folyamán évi átlagban az adagonként feldolgozott biohulladék mennyisége 30%-kal, 7,0 tonnáról 9,1 tonnára nőtt. A várakozások ellenére eddig az előtérben nem növekedett meg a könnyű anyag mennyisége, sőt, 2005 folyamán, évi átlagban a könnyű anyagok részaránya biohulladék-adagonként 16,7%-ról 15,0%-ra csökkent. Amennyiben a kihordótartályból a könnyű anyagfrakciót teljesen el akarják távolítani, egyúttal a nehéz anyagok egy részének a kihordására is sor kerül. Ennek következtében a nehéz anyag részaránya a beérkező biológiai hulladék 1,2%-áról 0,6%-ra csökken. Miután nem kell a biológiai hulladék összetételének változására számítani, feltételezhető, hogy a nehézfrakció mennyiségi különbözetét a könnyű anyaggal együtt eltávolították. A nehézfrakció nagyobb részaránya ellenére csökkent a könnyű anyag mennyisége. Ez nyilván azzal magyarázható, hogy a könnyű anyag kihozatalának elválasztása a pépesítési folyamattól változatlan kezelési időtartama ellenére meg növelte az effektív rostbomlási időt, mivel a pépesítő feltöltésére csak a könnyű anyagnak a tartályból való kihordásával párhuzamosan kerülhet sor, és ezáltal az oldódás mértéke megnövekszik. Ezeknek a hatásoknak a következtében a könnyű- és a nehézfrakció együttes mennyisége a biológiai hulladék beadagolási mennyiségének 17,9%-áról 15,6%-ára csökkent. A homok mennyisége nem változott. Hasonlóképpen rendkívül kedvező hatású volt a könnyű anyagot sajtoló berendezés áthelyezése. Az új kihordórendszer beállítása előtt a prések a gerebenező kihordó aknákkal párhuzamosan helyezkedtek el. Most viszont a prések elrendezése soros, így bármelyik kihordótartályból megtörténhet feltöltésük. Ez a prések optimális leterheltségét biztosítja, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy mindkét vonalon folytatódjék az üzemeltetés, még akkor is, amikor az egyik présen karbantartási munkálatokat végeznek. Vagyis ki lehetett küszöbölni a technológiai folyamatból az egyik lehetséges szűk keresztmetszetet.

5 A szennyvíztisztítás technológiája Az előkészítési folyamat átrendezésén túlmenően a szennyvíztisztítás terén is komoly változtatásokra került sor. Ezekre azért volt szükség, mert a hétvégi csúcsidőkben a keletkező ipari vízben a szilárd szennyezőanyagok mennyisége olyan nagy volt, hogy az utótisztítás során azt nem lehetett kellő mértékben eltávolítani, ezért arányuk többször is elérte a határértéket. A koncentrációnövekedés oka jelentős mértékben az volt, hogy a befogadási időkön túl igen nagy volt a tisztító fokozatok hidraulikus terhelése. A hétvégék alatt azt a teljes vízfelesleget, amelyet hét közben a biohulladéknak a pépesítőben végbemenő kezelésére lehetett felhasználni, a hétvégeken a tisztítófokozatokon keresztül kellett átbocsátani és elvezetni. A 2. ábrából kiderül, hogy a befogadásmentes időkben átlagosan 2,4-szeres mennyiségű szennyvizet kellett kezelni. A flotálási fokozat után egy további, 300 m 3 befogadóképességű technológiai víztározó létesítésére került sor. Ezzel a flotálás nagy hidraulikus terhelését, változatlan befogadási teljesítmény mellett, mintegy 45%-al lehetett csökkenteni. Az ily módon rendelkezésre álló új tárolási kapacitás módot nyújt arra, hogy a teljes vízfelesleget azonnali tisztítás és elvezetés nélkül tárolják azokon a napokon, amikor az üzem nem fogad szennyvizet. Ily módon a tisztítófokozatok egyenletes terhelése révén hatékonyabb szennyvízkezelésre van lehetőség. vasárnap szombat péntek csütörtök szerda kedd hétfő kiegészítő tárolóval kiegészítő tároló nélkül térfogatáram, m 3 /nap 2. ábra A tisztítófokozaton átáramló mennyiség

6 A technológiai víz fogadására létesített második tározó szükségessé tette a szennyvíztisztítás technológiai folyamatának módosítását. A korábbival szemben a flotálási kapacitást most már nem veszi igénybe a metánreaktor teljes átmenő teljesítménye, hanem csupán az a hányad, amelyet elvezetnek, valamint az a mennyiség, amelyik öblítés és homokosztályozás céljaira szolgál, és ezért előtisztítást igényel. A második metánreaktor átmenő teljesítményét közvetlenül a már régebben is rendelkezésre álló első víztározóba vezetik. A technológiai víz onnan a biológiai hulladék pépesítőrendszerébe kerül. A 3. ábra mutatja az új technológiai elrendezés vázlatát. friss víz hulladék- pépesítés pehely- kicsapató adalék átépítés előtt metánreaktor flotálás átépítés után metánreaktor flotálás friss víz pehely- icsapató k adalék hulladékpépesítés technológiai víz 1. tárolója technológiaivíztároló technológiai víz 2. tárolója szennyvíztisztítás szennyvíztisztítás 3. ábra Az új technológiaivíz-tárolók hatása a rendszer felépítésére 10,0 m 3 /h 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0,0 00:00: :54: ábra A szennyvízbevezetés lefutása a megadott időszakban

7 A metánreaktorból kivezetés után is megfigyelhető még bizonyos mennyiségű maradék gáz képződése. Az átépítés előtt a flotálórendszerbe bevezetett levegő oxigénje ezt részben lekötötte, az átépítés után azonban, a flotálást megkerülve, a technológiaivíz-tárolót a gázgyűjtőhöz kellett csatlakoztatni. A víztároló, útóerjesztő tartályként működve, 2 4%- kal járul hozzá a teljes gáztermeléshez. Az új technológiaivíz-tárolót 2004 októberében lehetett üzembe helyezni. A szennyvíztisztítás működése A kiegészítő, második technológiaivíz-tartálynak köszönhetően egyenletes lett a térfogatáram, és egyaránt elkerülhető mind a víztisztító fokozatok csúcsigénybevétele, mind pedig azok ideiglenesen korlátozott hidraulikus leterhelése. A tisztítófokozatokon keresztül végbemenő egyenletes áramlás és azok csökkentett hidraulikus leterhelése egyenletes üzemvitelt tesz lehetővé. Ennek következtében nő a szennyezőanyagleválasztás hatékonysága, javul a tisztítófokozatok hatásfoka (nitrifikálás/denitrifikálás, útóderítés) és csökken az uszadékiszap-képződés. A 4. ábra mutatja a most már állandó heti szennyvízbevezetés grafi- konját ( ). A folyamat kiegyenlítése lehetővé tette az üzemértékű segédanyagok jelentős mértékű megtakarítását. Így például a flotáláshoz felhasznált adalék mennyisége a felére csökkent. Az egy tonna biológiai hulladékra vonatkoztatott teljes vegyianyag-felhasználást 2,5 kg-ról 1,8 kg-ra lehetett csökkenteni, ugyanakkor az átmenő térfogatáram is növelhető volt. Az üzem működése mindkét intézkedés megvalósítása után Az előkezelés és a szennyvíztisztítás terén végrehajtott intézkedémegszüntették az egyes területek legsúlyosabb problémáit: sek Sikerült stabilizálni az előkezelés üzemvitelét. A gyakori állásidők megszűntek. Az új rendszer üzembe helyezése (2004 áprilisa) óta egyetlen nem betervezett leállásra sem került sor, ugyanakkor a könnyű anyagok préseinek soros elrendezése révén kiküszöböltek egy potenciális szűk keresztmetszetet. A szennyvíztisztítási fokozatok üzemvitele is stabilizálódott, ezálsikerült tal betarthatóvá váltak a bevezetési határértékek. Az üzemvitelhez szükséges segédanyagok mennyiségét és a frissvízfogyasztást is csökkenteni.

8 Tulajdonképpen mindkét intézkedés eredményes kölcsönhatása te- meg az erjesztő berendezés átmenő teljesítményének legfonto- remtette sabb előfeltételeit. A szennyvíztisztítás struktúraváltása nélkül nem lett volna lehetőség az előkészítési műveletek átmenő teljesítményének növelésére. Az optimálisan stabil viszonyokat csak a szennyvíztisztítási folyamat állandó átmenő áramlástani viszonyai tudták biztosítani. Az erjesztőrendszer ma már a beszállított biológiai hulladék bármely mennyiségét fel tudja dolgozni ben a rendszer teljesítménye meghaladta a tonna mennyiséget, és havi csúcsteljesítmény a 3000 tonnát. Közismert, hogy csúcsterhelés alatt csökken a tartózkodási idő az erjesztőrendszerben (metánreaktor, hidrolízisreaktor), és ennek következtében mintegy 5%-kal csökken a fajlagos biogáz-kihozatal is, ami kismértékben fokozza a vízben a szennyező anyagok koncentrációját. A tervnek megfelelő méretezési feltételek között azonban semmiféle változásra nem került sor. A könnyű- és nehézfrakciók együttes mennyisége a biológiai hulladék mennyiségére vonatkoztatott 17,9%-ról 15,6%-ra csökkent. A homok mennyisége egyáltalán nem változott. A képződő könnyűfrakciót teljes egészében energetikailag hasznosítják. Kísérleti jelleggel hidrolízismaradék energetikai értékesítésére is sor került. A hidrolízismaradék fűtőértéke mintegy Joule/g, víztartalma 67%. Eddig a hidrolizis-maradék mennyisége a biohulladék menynyiségére vonatkoztatott 37%-ról 42%-ra emelkedett. Az intézkedések eredményeként a biohulladék mennyiségére vonatkoztatott fajlagos villamosenergia-fogyasztás 12%-al csökkent (111 kwh/t-ról 97 kwh/t-ra). Jelenleg készülnek fel a rendszer energetikai hatékonyságának javításra. Többek közt a hűtési körfolyamat hulladékhőjét kívánják fokozott mértékben fűtési és szárítási célokra hasznosítani. Távolabbi kilátások A németországi hulladékgazdálkodásban bekövetkezett közelmúlt- követelmény az erőforrások kímélése beli paradigmaváltás óta alapvető és új antropogén erőforrások feltárása. A hulladékok biztonságos deponálása vagy termikus kezelése után mind inkább a hulladék keletkezésének megelőzése és az újraértékesítés kerül az előtérbe. Erre ösztönöz a geogén források belátható időn belüli fogyása, ami szükségessé teszi az anyagigények antropogén forrásokból való kielégítését. Ebből adódó-

9 an a hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szerepét a nyersanyagszolgáltatási funkciót váltja fel. A szekunder nyersanyagok kinyerése annál gazdaságosabb, minél jobban sikerül műszaki megoldásokkal a kinyerési költségeket csökkenteni, és minél jobban drágulnak az egyre ritkábbá váló nyersanyagok. Így például a szekunder tüzelőanyagok a primer energiahordozók árának emelkedése következtében mind fontosabbak lesznek. A primer tüzelőanyagok helyett a biomassza hasznosítása is hozzájárulhat az éghajlatváltozások veszélyeinek elhárításához. A München körzetében üzemeltetett hulladékgazdálkodási rendszer a hulladékfeldolgozás korszerűsítésével és a biológiai hulladék hasznosításával sikeresen csökkenti az üvegházhatást kiváltó gázok képződését. Ezen túlmenően az erjesztőberendezés által termelt hő és a biomassza tüzelőanyagként való felhasználása is javít a rendszer hatékonyságán. Összeállította: Dr. Barna Györgyné Kirschenhofer, M.; Kroner, T.; Niefnecker, U.: Durchsatzsteigerung der Vergärungsanlage durch Umbau und Erweiterung der Anlagenbereiche Aufbereitung und Prozesswasserreinigung. = Müll und Abfall, 38. k. 4. sz p Dalhoff, R.: Neue Wege in der Bioabfallbehandlung. = WLB. Wasser, Luft und Boden, 49. k sz p Röviden A világ legnagyobb biogázüzemét építik Svédországban A környezetvédelmi technológiákkal foglalkozó svéd Läckeby Water AB vállalat megrendelést kapott a Göteborg Energi AB-től a világ legnagyobb biogáz-berendezésének megépítésére. A kb millió forint volumenű beruházásban alkalmazott technológia teljesen emissziómentesen képes biogáz előállítására. Mint a vállalat vezetője elmondta, várakozásaik szerint öt év alatt öt hasonló berendezést fognak építeni Svédországban összesen kb. 4,3 milliárd forintnak megfelelő értékben, de Németországból, az Egyesült Államokból és Japánból is volt már érdeklődés, így a nemzetközi pi- ac kétszer ekkora is lehet.

10 A biogáz iránti kereslet növekedésével egyre fontosabbakká válnak a hatékony biogáztermelő berendezések, mégpedig elsősorban az olyan energiatermelő, önkormányzati vagy mezőgazdasági vállalatok számra, amelyeknek szerves hulladékokat, így pl. vágóhídi és élelmiszerhulladékokat, állati trágyát kell kezelniük, de energianövényekből is lehet biogázt előállítani. Ezeket az anyagokat elgázosítják, majd a képződő gázt tisztítják. Eddig az ilyen ügyfeleknek nem állt rendelkezésére megfelelő technológia hulladékproblémáik megoldására. A göteborgi megrendelés áttörést jelent a Läckeby Water számára, mivel az új berendezés fontos referencia lehet a jövőben. A svéd cég egyébként a holland Cirmac vállalattal közösen, Svédországban fejlesztette ki a technológiát, amelyet Cooab-nak hívnak. A göteborgi berendezés a város szennyvíztisztító üzeméből kapja az erjedéskor keletkező nyersgázt, amelyből a kezelés során többféle célra, elsősorban járművekben üzemanyagként használható gázt állít elő. A Cooab-technológia valamivel drágább ugyan, mint a konkurens eljárások, de a különbség öt év alatt megtérül, és a fenntartási költségek is alacsonyabbak. A göteborgi energiavállalat azonban főleg kiváló környezeti teljesítményéért választotta partnerként a Läckeby Watert: míg a többi tisztítási eljárás metánkibocsátása 2 4%, a Cooab-technológiáé pusztán 0,1%. Nagyobb tehát a termék energiatartalma, az eljárás pedig sokkal kevésbé szennyezi a környezetet. További előnye, hogy nem kell létesíteni oxidációs berendezést az emisszió megszüntetésére. A tervezett berendezés kapacitása 1600 m 3 /h, illetve 60 GWh/a. Járművek üzemanyagaként benzin helyett biogázt használva évente tonnával csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás, ha a berendezés kapacitását teljes mértékben kihasználják. A tervek szerint a biogázüzem december végére készül el. A biogáz iránti érdeklődés a benzin árának emelkedésével párhuzamosan nőtt az utóbbi élvekben, és ennek köszönhetően pl. Svédországban 2005-ben mintegy 49%-kal nőtt az eladott biogáz-üzemű autók száma, a gázüzemű autók számára gázt szolgáltató üzemanyagtöltő állomásoké pedig 45%-kal. Segítheti a gázüzemű autók további elterjedését, hogy az országban az ilyen szolgálati autókra az idei évtől csak az eredeti adó 60%-át kell fizetni, valamint az is, hogy gázüzemű autók tulajdonosainak nem kell fizetni a Stockholmban bevezetett útadót. (Az idén év elején Stockholmban kísérleti jelleggel fél évre bevezetett útadó lényege, hogy a város belső részeibe behajtó autóknak minden be- és kilépésnél egy bizonyos összeget kell fizetniük). További kedvezmény,

11 hogy egyes városokban, pl. Stockholmban és Göteborgban, ingyen lehet parkolni a gázüzemű autókkal. Szintetikus üzemanyag előállítása műanyaghulladékokból A reinbeki székhelyű Gossler Envitec GmbH a közelmúltban helyez- berendezését, amelyben új mű- te üzembe egy újonnan kifejlesztett anyag-újrafeldolgozó technológia alkalmazásával polipropilén- (PP-) és polietilén- (PE-) hulladékból (italos palackok kupakjai, szennyezett mezőgazdasági fóliák, olajoskannák) üzemanyagot állítanak elő félüzemi méretekben. Az eljárás során szintetikus üzemanyagok keletkeznek, amelyek a szokásos adalékanyagok hozzáadása után veszélyes anyagban szegény benzinként vagy dízelüzemanyagként használhatók fel. Az új technológia kiváló hatásfoka miatt az üzemanyag állami támogatás nélkül, versenyképesen állítható elő. A Németországban ez idáig alkalmazott technológiák (pl. pirolízis) üzemi hőmérséklete igen magas, ezért a nagy üzemi költségek miatt az újrafeldolgozás hosszú távon gazdaságtalan lett volna. Az új műanyaghulladék-feldolgozási technológia előnyei a következők: a feldolgozás során alkalmazott katalizátor alacsony hőmérsékleten és normál nyomáson bontja le a műanyagot üzemanyaggá (katalitikus hasítás), a folyamatban feldolgozásra kerülő műanyaghulladékot elegendő csak minimális mértékben megtisztítani és osztályozni, tehát például az erősen szennyezett mezőgazdasági fóliák is feldolgozhatók. Az eljárást egy lengyel vegyész fejlesztette ki. Az első berendezéseket Koreában telepítették, és azok az üzemeltetők szerint jól működnek. Németországban az eljárást eddig még nem alkalmazták, Európában a technológia forgalmazása a Gossler Envitec kizárólagos joga. A technológia kifejlesztésében a merseburgi G&P mérnöki iroda és a lengyel REMIX cég is részt vett. A kisméretű, mobil berendezésben ellenőrizhetők és optimalizálhatók az ipari léptékű berendezés paraméterei.

12 A technológiát a jövőben alkalmazni kívánók számára érdekes lehet a már működő félüzemi berendezés, amely elfér egy teherautón, gyorsan telepíthető, ezért elsősorban bérelt berendezésként célszerű alkalmazni. Telepítéséhez hatósági engedély nem szükséges. A közeljövőben a Gossler egy további berendezést helyez üzembe, amelyben más technológiával PET-hulladékból gyártanak másodnyersanyagot. (Recycling magazin, 60. k. 15. sz aug. 1. p. 13.)

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

a hulladékgazdálkodásra Ausztriában

a hulladékgazdálkodásra Ausztriában HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.3 4.2 Az italcsomagolás hatása a hulladékgazdálkodásra Ausztriában Tárgyszavak: egyszer használatos italcsomagolás; visszaváltható italcsomagolás; hulladékgazdálkodás. Az osztrák

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága Hulladékgazdálkodás Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága 2015/2016. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (buruzs@sze.hu) SZE

Részletesebben

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem Titrik Ádám Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása doktori értekezés Témavezető: Dr. Lakatos István

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23..

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23.. Depóniag niagáz z kutak problémái, megoldási lehetőségek Hódi JánosJ Technológus szakért rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum, 2009. április 21-23.. A cím c m pontosan: Milyen elvezetésű gázkutat

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fóliagyártás versenyképesen Az öntött és a fújt fóliák közül is jelenleg a 3-rétegűek a legnépszerűbbek mind a gyártók, mind a felhasználók körében. Megkezdődött azonban az átrendeződés

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Energetika 167 14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Az energiamenedzsment 1 értelmezésünk szerint az energiákkal való gazdálkodás irányítása. Ez vonatkozhat a prímér és a feldolgozott energiákra

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

A gépkocsi-újrahasznosítás gazdaságosságának vizsgálata: a szétszerelő- és a shredder-üzemek bevételei és költségei

A gépkocsi-újrahasznosítás gazdaságosságának vizsgálata: a szétszerelő- és a shredder-üzemek bevételei és költségei EGYÉB HULLADÉKOK 6.8 A gépkocsi-újrahasznosítás gazdaságosságának vizsgálata: a szétszerelő- és a shredder-üzemek bevételei és költségei Tárgyszavak: bevétel; feldolgozás; gazdaságosság; költség; roncsautó;

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Nagyméretű és nagy teljesítményű villamos fröccsgépek A villamos hajtású fröccsöntő gépeket korábban hatékony energiafelhasználásuk és a hidraulikus gépeknél precízebb munkájuk miatt

Részletesebben

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban Tárgyszavak: kapcsolt termelés; fűtés; hűtés; tömbfűtő-erőművek; abszorpciós

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban

A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban Tárgyszavak: hulladékgazdálkodás; rendszer; Kelet-Közép-Európa; Bulgária; Litvánia; Lengyelország; Szlovákia; Románia.

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Környezetvédelmi 2013.

Környezetvédelmi 2013. Környezetvédelmi NyilatkozaT 2013. Tartalomjegyzék 1. A telephely bemutatása 3 2. A szervezet bemutatása 4 Környezetvédelmi Nyilatkozat 2013. GEOSOL Kft. Székhely: H-3273 Halmajugra, külterület 07/130

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Villám- és túlfeszültség-védelem a feldolgozóiparban

Villám- és túlfeszültség-védelem a feldolgozóiparban MUNKABIZTONSÁG 2.5 Villám- és túlfeszültség-védelem a feldolgozóiparban Tárgyszavak: villámcsapás; villámvédelem; villámhárító; túlfeszültség-védelem; robbanásveszély; ipari berendezés. A robbanásveszélyes

Részletesebben

EuRec hulladékbálázó rendszer

EuRec hulladékbálázó rendszer HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 EuRec hulladékbálázó rendszer Tárgyszavak: hulladékkezelés; hulladéklerakó; hulladéktároló. Az európai lerakási irányelv hulladékkezelést ír elő lerakás előtt, így gyakran szükséges

Részletesebben

15. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben II.

15. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben II. Energetika 177 15. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben II. A közlekedés és ezen belül a gépjármű közlekedés növekedése kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatásokat generált. Ezek közül kiemelhetők

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Francsics Péter Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrárműszaki Tanszék Ismeretes,

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

33 814 02 0000 00 00 Vegytisztító, kelmefestő, mosodás. Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 2/42

33 814 02 0000 00 00 Vegytisztító, kelmefestő, mosodás. Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve. Előterjesztést megalapozó

Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve. Előterjesztést megalapozó Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve Előterjesztést megalapozó MUNKAANYAG 1. melléklet A mezőgazdasági vízszolgáltatás megfizethetőségi elemzése TARTALOM 1. AZ ÖNTÖZÉS

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL LEVEGŐ FÜZETEK LEVEGŐ MUNKACSOPORT BUDAPEST, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIAD- VÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Az államháztartás ökoszociális reformja Adócsalás személygépkocsielszámolással

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.1 3.3 A csapadékvíz elvezetése Tárgyszavak: csapadékvíz; elvezetés; műszaki megoldások; teknők; csövek; árkok; elszivárgás. Víz nélkül nincs élet a Földön. Világméretekben

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Műanyagok galvanizálása A kétkomponensű fröccsöntött kemény-lágy formadarabok szelektív galvanizálására a jelenleginél egyszerűbb és olcsóbb eljárást fejlesztettek ki egy új elasztomer

Részletesebben

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA A T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K É R T K E R E S S E F E L H O N L A P U N K A T : W W W. H U L L A D E K H O. H U növényházak fűtése és hűtése TARTALOM AGRÁRFEJLESZTÉS A T

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

Nagy Zsolt Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben

Nagy Zsolt Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben Nagy Zsolt Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben Bevezetés A katasztrófák elleni védekezés hazai és nemzetközi szabályozása a következmények felszámolásában résztvevő szervek feladata

Részletesebben

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése I. Oktatási segédlet Készítette: Dr. Szabó

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Zárójelentés Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése című projekt EnviroVid, HUSK/1101/1.2.1/0358 NAIK Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Víztelenítés & vízellátás KATALÓGUS 2016

Víztelenítés & vízellátás KATALÓGUS 2016 Víztelenítés & vízellátás KATALÓGUS 2016 OASE Passionate about water Az OASE támogatja a Kenyai segélyprojektet Kenya keleti vidékein az év legnagyobb része forró és száraz. A Machakos régió hagyományosan

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

ALATTI INGATLANON TERVEZETT

ALATTI INGATLANON TERVEZETT ELŐZETES KONZULTÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 08/34 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON TERVEZETT GTE HULLADÉK FELDOLGOZÓ PROJEKT Tervszám: K 288/2015. Készült a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.4 A vas- és acélhulladékok piacának alakulása Tárgyszavak: acél, ár; hulladék; piac; trend; vas. Az acélhulladék-piac alakulásának áttekintését megkönnyítő mutatók Az Eurofer,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Anyagok előkezelése, szállítása és adagolása a műanyag-feldolgozásban A műanyag-feldolgozáshoz a különböző előkészítő műveletek is hozzátartoznak. Egyes anyagokat szárítani kell,

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági

projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági A vidékfejlesztési miniszter 115/2011. (XII. 9.) VM rendelete a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK.

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK. AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK. 1. A hang fizikai leírása Fizikai jellegét tekintve a hang valamilyen rugalmas közeg mechanikai rezgéséből áll. Az emberi fül döntően a levegőben

Részletesebben

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1 2.2 1.1 Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással Tárgyszavak: átlátszó műanyag; fröccsöntés; dombornyomás; hibalehetőségek; új technológiák; extrudálás;

Részletesebben

Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban

Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban Tárgyszavak: depónia; kísérlet; komposztálás; szivárgóvíz; zöldhulladék. A zöldhulladékok

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. www.eakhulladek.hu Tel.: 06-80/205-269 Fax: 06-42/508-366 Email: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack

Részletesebben

ERŐMŰVI SALAK-PERNYE ELHELYEZÉS KÜLSZÍNI BÁNYATEREKBEN. Valaska József Mátrai Erőmű Rt. igazgatóságának elnöke

ERŐMŰVI SALAK-PERNYE ELHELYEZÉS KÜLSZÍNI BÁNYATEREKBEN. Valaska József Mátrai Erőmű Rt. igazgatóságának elnöke PubL Univ. of Miskok, SeriesA. Mining, Vol. 53. (1999) pp. 135-158 Erőművi salak-pernye elhelyezés külszíni bányaterekben ERŐMŰVI SALAK-PERNYE ELHELYEZÉS KÜLSZÍNI BÁNYATEREKBEN igazgatóságának elnöke 1.

Részletesebben

Kiegészítő jövedelem. karbantartási munkálat és a karbantartási ráfordítás. Hozzájárulás a környezetvédelemhez

Kiegészítő jövedelem. karbantartási munkálat és a karbantartási ráfordítás. Hozzájárulás a környezetvédelemhez A TRÁGYÁJA SOKAT ÉR! Egyetlen tehén trágyájából 1000 kilowattóra villamos energia nyerhető évente. Amennyiben ezt az energiát felhasználja, úgy emellett közel 600 kilogramm üvegházhatású gázt is megtakaríthat.

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Név: Szatai Sebestyén Zalán Neptun: C7283Z N I 11 A Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Mérésnél használt eszközök: Alumínium-magnézium-szilícium minta (5/6) Acélminta (5) Etalon (29) Célkeresztes skálázott

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3 3 Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlott (diszpergált) szilárd vagy folyadék részecskék együttes rendszerét [Més97]. Ha ez a gáznemű közeg maga a levegő, akkor légköri aeroszolról

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok a hagyományos, az elektromos és a hibrid hajtású gépkocsikban Németországban a műanyagipar növekedése meghaladja a BIP általános növekedését, ezen belül a járműgyártás műanyag-felhasználása

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyag felületek módosítása különleges bevonatokkal A műanyagok felületét bevonatokkal, fóliázással, adalékolással és technológiai módszerekkel is lehet változtatni a felhasználási

Részletesebben

Elektrohidraulikus berendezések hibadiagnosztizálása sajtológép példáján

Elektrohidraulikus berendezések hibadiagnosztizálása sajtológép példáján ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.09 Elektrohidraulikus berendezések hibadiagnosztizálása sajtológép példáján Tárgyszavak: elektrohidraulika; szerszámgép; hibadiagnosztizálás; karbantartás; javítás; sajtológép.

Részletesebben

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 55 65. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Hibrid szerkezetek szerves bádoggal A hibrid szerkezetek tömege jelentősen csökkenthető, ha a fémkomponens helyett is műanyagot, ún. szerves bádogot használnak. A szerves

Részletesebben

2 Mennyit fizetünk az áramért? Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól

2 Mennyit fizetünk az áramért? Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól Policy Agenda: a felső húsz százaléknak kedvezett a rezsicsökkentés Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól 1 Bevezetés A kormány döntése alapján 201 3. január 1 -től 1 0%-kal

Részletesebben

Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek

Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. június (528 550. o.) RÉTI JÁNOS Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Az 1998-as nyugdíjreform nem hozott alapvetõ változásokat a társadalombiztosítási

Részletesebben

Mintakapcsolások - 1.

Mintakapcsolások - 1. Mintakapcsolások - 1. 1. Bevezetés A napenergia aktív hasznosításának néhány, alapvető, mintaértékű rendszerére kívánunk rávilágítani néhány kapcsolási sémával a legegyszerűbbtől, az integrált, több hőforrásos

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben