VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK"

Átírás

1 VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK A csapadékvíz elvezetése Tárgyszavak: csapadékvíz; elvezetés; műszaki megoldások; teknők; csövek; árkok; elszivárgás. Víz nélkül nincs élet a Földön. Világméretekben egyre fogy a rendelkezésre álló vízmennyiség, ezért fontos a vízkészleteink védelme. A világ 1360 M km 3 vízkészletének 97,3%-a az óceánok sós vize, a fennmaradó 2,7% (37 M km 3 ) édes víz. Utóbbi 77,2%-a jég és hó, 22,4%-a talajvíz formájában, 0,35%-a tavakban és mocsarakban, 0,01% a folyókban, 0,04% a légkörben található. A vízkészleteknek tehát csak kevesebb, mint 0,5%-a hasznosítható. A számok egyértelműek: takarékoskodni kell a vízzel. Vízkészleteink pótlását szolgálja a csapadékvíz beszivárgása a talajba. A települések vízelvezetésének kialakítása Már az emberi települések szerveződése óta foglalkoznak a tervezők a víz elvezetésével. Időszámításunk előtt 3000 évvel Babilonban már több méter mély aknák biztosították a paloták szennyvízelvezetését, de közismertek a római kori vízvezeték- és vízelvezető rendszerek is. A 19. század közepére egyre fontosabbá váltak a higiéniai szempontok. A járványok jelentősen csökkentették az európai nagyvárosok lélekszámát, ezért kialakították az első vegyes vizes csatornarendszereket. A növekvő életszínvonal és a vízhálózatok kiépítése ugyanakkor hozzájárult a szennyvíz mennyiségének a növekedéséhez. A 20. század 60-as éveiben a lakótelkeken még általánosak voltak a derítőgödrök. Kis kapacitásuk miatt arra törekedtek, hogy a lehető legkevesebb felszíni víz kerüljön a gödrökbe. Az utcákon az útpadkát használták a felszíni vizek elvezetésére. Az 1960-as években megindult motorizáció és az építkezések miatt új megoldásokat kellett kifejleszteni az alig szennyezett felszíni víz és az erősen szennyezett ipari és háztartási szennyvíz egy csatornarendszerben történő elvezetésére.

2 A felszín lezárása A mind nagyobb mennyiségben keletkező szennyvíz oka a szabad felületek lezárásának növekedése: a növekvő területhasználat és ezzel összefüggésben az utcákon, a településeken és az üzemekben a felületek lezárása megbontotta a természetes vízháztartás egyensúlyát, és gátolja a csapadékvíz-elszivárgást. Ezáltal csökken a talajvízképződés és nő az árvíz veszélye. Az ok kézenfekvő: a keletkező csapadékvíz a le nem zárt felületeken közvetlenül a földbe szivárog és talajvizet képez, a lezárt felületen viszont lefolyik és nem képződik belőle talajvíz. A lezárt felületek és a gyors csapadékelvezetés következtében a településeken csökken a talajvíz mennyisége, a vízkészletek elszennyeződnek, a csapadék befolyik a felszíni vizekbe, csökkentve a talajvízhez való hozzáfolyást, illetve növelve az árvíz és a nyári száraz időszakban az egyensúly megbomlásának a veszélyét. Az utóbbi időben gyakori árvizekért a lezárt területek növekedése a felelős. Az útfelületek lezárása akkor növeli a lefolyást, ha a lezárt felületek és a befogadók között csatorna keletkezik, amely a megnövekedett lefolyást a vízrendszerekbe vezeti. A csatornahálózat ennek a figyelembevételével méretezhető. Az árvíz okozta problémák szintén megoldhatók elvezető rendszerek kiépítésével. A települések vízgazdálkodását korábban úgy tervezték, hogy a csapadékvíz a lehető leggyorsabban távozzon a csatornarendszeren. Ez az elvezetés ökológiai hátrányokkal jár (a talajvízképződés csökkenése, az árvízveszély növekedése, a vízkészletek elszennyeződése). Szükséges ezért a helyi feltételekhez és a megvalósítandó célokhoz illeszkedő, alternatív elvezetési koncepciók és az alábbi intézkedések együttes alkalmazási lehetőségének a vizsgálata: a lezárt felületek minimalizálása (ez a leghatékonyabb módszer a vízháztartást érő káros hatások csökkentésére, de megvalósítása nem mindig lehetséges, ezért az esővíz-elvezetés alternatív lehetőségeit is vizsgálni kell) a szennyezett esővíz elszivárgása a talajba az esővíz összegyűjtése és hasznosítása késleltetett elvezetés decentralizált kezelés. Az alternatív vízelvezetés feltételei A geológiai tényezők vizsgálata A talaj vizsgálata Geológiai viszonyok. A földkéreg szerkezete, a sziklás talajréteg, a laza kőzetek). Miután a ökológiai szempontból kedvező esővíz-gazdálkodás csak a

3 felszín közeli kőzetrétegeket érinti, elegendő az első átmenő talajvízréteg vizsgálata. Talajfajta. A vízáteresztő képességet befolyásoló homok, agyag, iszap részarányának meghatározása, a rendelkezésre álló geológiai talaj- és ásványtérképek tanulmányozása, helyszíni vizsgálatok 1 2 m mélységben. Áteresztőképesség. Összetétel, az elszivárgást befolyásoló fizikai tulajdonságok vizsgálata, telítődés vízzel (k f érték), helyszíni vizsgálatok. A pontosabb adatállomány létrehozása érdekében ajánlatos több vizsgálóeljárás együttes alkalmazása. Talajtípus. A talaj vízviszonyainak és a visszafolyásoknak a tanulmányozása talajtérképek és helyszíni vizsgálatok alapján. Talaj- és rétegvizek. Ha a talajvízszint magas, mesterséges elvezetésekkel csökkenteni kell a vízszintet. Alacsony talajvízszint esetén az elvezetéseket közvetlenül a felszín alatt kell elhelyezni. 1 méter alatt számolni kell a csökkentett elvezetésű felület visszatartó hatásával. Ebben az esetben elvezető berendezés telepítése célszerű. A felszín vizsgálata Folyóvizek. Ha a talaj a csapadék elvezetését nem teszi lehetővé, a folyóvizek befogadókként hasznosíthatók. Állóvizek. A csapadék állóvizekbe tengerek, tavak, vízgyűjtő területek is elvezethető. Az állóvizekbe vezetett vízmennyiség nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a vízháztartást, tehát a víz levezetésének folyó- vagy a talajvízen át kell történnie, hogy az elvezetés csökkentse a vízszint növekedését. A vízbevezetés nem szennyezheti a vízkészleteket, ezért szennyeződést visszatartó hatású berendezés telepítése szükséges. A terep topográfiai adottságai. A felszíni vizek száma és típusa. Ha az érintett terület környékén folyóvíz található és van vízelvezető vonal, célszerű a folyóvízbe elvezetésekkel rendelkező vízlevezető berendezés telepítése. Ha nincs folyóvíz vagy a terep szabálytalan, a számos mély- és magaspont egyszerű vízelvezetés kialakítását teszi lehetővé, ezért decentralizált vízelvezetési rendszer alkalmazható. A topográfiai viszonyok térképek és helyszíni mérések alapján határozhatók meg. Biotop alapok Zöld tervek kidolgozása az élőlénytípusok, növények és állatcsoportok telepítésére. A települések hatása Vízelvezető rendszerek. A meglévő csatornák, gödrök felülvizsgálata az új rendszerekhez történő illeszthetőségük szempontjából. A már meglévő rendszer felhasználása vagy a túlterhelt rendszerek tehermentesítése.

4 A felület hasznosítása. Az elszennyeződés mértékének és a tisztítás lehetőségének vizsgálata. A csapadék elvezetése a talajba hidraulikai szempontból kritikus, mert az ilyen típusú elvezetés mindig szennyeződéssel jár, ami kevésbé kritikus, mint a kevert víz vagy a szennyvíz által a hiányzó vagy rosszul működő tisztítóberendezések esetén okozott szennyeződés. A rendelkezésre álló szabad felületek nagysága. Ha a beépítéshez megfelelő szabad felület áll rendelkezésre, meghatározhatók az elvezetés alapelvei. Ennek során figyelembe kell venni: Az utca szélességét. Az esővíz-elvezető rendszerek (teknők, árkok, gödrök) kiépítéséhez egy minimális utcaszélesség szükséges: településeken levő utak esetén 5 méter, gyűjtő és összekötő utak esetén szélesebb útterület szükséges. A fák elhelyezkedését. A gyökérzet működését befolyásolja az utca kialakítása. Az elvezető teknőket és árkokat a fa sugarán kívül, a fától távol kell elhelyezni. A telkek felosztását. A telkeken a lezárt terület nagyságát a lehető legkisebb értéken kell tartani, hogy a csapadékvizet elvezető rendszer is a lehető legkisebb legyen. Vizsgálni kell még a szabad felületek elhelyezkedését és hasznosítását, a megfelelő vízelvezetési koncepció kialakítása érdekében. Újonnan beépítésre kerülő területek Alapvetően csak a geológiai és a biológiai tényezőket kell figyelembe venni. A tervezési és az infrastrukturális feltételeket illeszteni kell a ökológiai szempontból kedvező esővíz-elvezetéshez. Az ökológiai szempontból optimális megoldásokat már a hasznosítási terv kidolgozásának a fázisában meg kell határozni. A csapadékvíz-elvezetés lehetőségei A ökológiai szempontból kedvező esővíz-elvezető rendszer elemeit és egymással való kapcsolatukat az 1. ábra foglalja össze. Elszivárgás A felszíni elszivárgás A csapadékot nyitottan, duzzasztás nélkül vagy közvetlenül az átfolyó, megerősített felszínen (beton, kövezet) vagy át nem folyó felületeken (iskolaudvar, sportlétesítmények) vezetik el. A felületi elszivárgás alkalmazható járdaszigetek mellett, parkokban, vidéki utakon, kempingekben, sportlétesítményekben.

5 A felszíni elszivárgás az esővíz-elvezetés legegyszerűbb módja, mert a csapadék a felületről közvetlenül a talajba kerül. Elvezető anyagként kavicsréteg, aszfalt, beton és kövezet alkalmazható. Előnyei: jó tisztítóhatás, a víznek nem kell jó minőségűnek lennie, jó karbantartási lehetőség, csekély műszaki ráfordítás. Hátrányai: kis tárolási kapacitás, nagy felületigény. elszivárgás tárolás elvezetés áteresztő, megerősített és meg nem erősített felületek elszivárgó teknők teknő elvezető árok elemek elszivárgó medencék teknő elvezető árok rendszer szigetelt elvezető árok visszatartó terek, medencék kevés szabad felület rendelkezésre áll sok 1. ábra Különböző építési és rendszer elemek alkalmazása Teknős elvezetés A felszíni elvezetés egy változata, amely során átmeneti tárolás valósítható meg. Nem hasznosított zöld területeken, gyalogjárókon, kerékpárutakon, illetve alárendelt utakon és tereken alkalmazható. Az elve egy élő talajrétegen át történő felszíni elvezetés, amely során jó biológiai tisztítás valósul meg. A finom szemcsés rétegek a víz beszűrődése során oldhatatlan anyagokat tartanak vissza. Az eljárás a lakóterületek kialakítása során, illetve akkor alkalmazható, amikor helyhiány miatt nem valósítható meg a felszíni elvezetés. Előnyei: jó visszatartó hatás, az esővíz tisztasága nem előírás, jó karbantartási lehetőség, csekély műszaki ráfordítás, jól alkalmazható a zöld területeken, növények telepítése lehetséges. Hátrányai: a lakóterület hulladékkal töltődik fel, a felületi igény a kapcsolt felület 10-20%-a.

6 Elvezető árokban, illetve elvezető csövekben történő elvezetés A csapadékot a föld felett, kaviccsal töltött árokban vagy föld alatti kavicságyban elhelyezett perforált csőben vezetik el és tárolják. A víz a helyi kőzet áteresztőképességétől függően, késleltetve kerül a talajba. Lehetséges a két eljárás együttes alkalmazása is. A rendszereket a tároló teknők alján vagy azok vonalában helyezik el, ahol az elvezetés és további tárolás valósítható meg. Az elvezető árokban történő elvezetés jól áteresztő, aktív, mesterséges kavicsrétegen át megy végbe. A finom eloszlású réteg további szűrőhatást biztosít. Előnyei: kis felületigény, jó visszatartó hatás, a felszín használata nem korlátozott. Hátrányai: csekély karbantartási lehetőség, kis tisztítási teljesítmény, a víznek lebegő szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A csőben történő elvezetés a talajba fektetett, nagy átmérőjű, perforált csövekkel történik. A cső és a kavicságy visszatartó térként is szolgál. Előnyei: kis felületigény, jó visszatartó hatás, a betáplálás gyors elosztása, könnyű telepíthetőség. Hátrányai: karbantartás és ellenőrzés nem lehetséges, nincs tisztítóhatása, a víz lebegő szennyeződést nem tartalmazhat. Aknában történő elvezetés A csapadékot átfolyó aknában tárolják és mesterséges szűrőrétegeken át késleltetve elvezetik a talajba. Az akna elvezetési kapacitása kisebb lehet, mint az elvezetendő csapadék mennyisége. Az eljárás elsősorban családi házaknál alkalmazható. Előnyei: kis felületigény, a terület hasznosítása nem korlátozott, felszínhez közeli, át nem eresztő aknáknál is alkalmazható, jó ellenőrizhetőség. Hátrányai: nincs tisztítóhatás, korlátozott karbantartási lehetőség, az elvezetésre kerülő víz nem tartalmazhat lebegő szennyeződést, eltömődéskor drága a tisztítás. Kombinált elvezető rendszerek A retenciós (visszatartó) teres elvezetés A felületen a csapadékvizet tisztító-, tároló- és elvezető elemeket helyeznek el. Jellemző a talaj felől szigetelt tárolótó kialakítása. Ha a víztükör eléri a maximális értéket, a víz egy teknőben elfolyik. Az előkapcsolt tisztítóárkot erősen szennyezett csapadéknál alkalmazzák. A vízi növények a nehézfémeket megkötve tisztítják a vizet. Előnyei: kis felületigény, jó visszatartási tulajdonságok, biotopként kialakítható, jó karbantartási lehetőség. Hátránya: gyakori karbantartási igény.

7 A teknőben és az elvezető árokban/csőben történő elvezetés Együttesen alkalmazható előzetes tisztítás, nagy beszűrődési sebesség, elvezető hálózatok kiépítése, hosszú tárolás és a rosszul átvezető talajok esetében késleltetett elvezetés során. Az eljárás elve: visszatartás a teknőben és késleltetett elvezetés árkokon át. Az eljárás kevéssé átvezető talajban alkalmazható. Előnyei: kis felületigény, jó elvezetési tulajdonságok, jó tisztítási hatásfok, a vízben oldhatatlan anyagok visszatartása. Hátránya: az árkok nem karbantarthatók. Az aknában és az elvezető árokban/csövekben történő elvezetés Együttes alkalmazása során 2 vagy több elszivárgó aknát csövekkel kapcsolnak össze. A víz előzetes tisztítása nem lehetséges, mert az elszivárgás közvetlenül a talajvizet tartalmazó rétegbe történik. A rendszer áteresztő talaj esetén, illetve olyan építési területeken alkalmazható, ahol nincs elegendő felület nyitott elvezető rendszer kiépítésére. Előnyei: nagy elszivárgási teljesítmény, kis felületigény, a rendszer bővítése lehetséges, felszín közeli, át nem folyó aknáknál is alkalmazható, a pontszerű betáplálások gyors elosztása. Hátrányai: nincs tisztítóhatás, a víznek jó minőségűnek kell lennie, a karbantartás lehetősége korlátozott. Vízvisszatartó rendszerek Ahol a csapadékvíz elvezetése vagy hasznosítása nem lehetséges, a vízvisszatartást biztosító rendszerek kiépítésére kerülhet sor. Az alkalmazás lehetőségei: időszakosan nagy vízmennyiségeknél; elvezetés előtt, tervezett tárolás során; sűrűn beépített területen vízvisszatartás céljából; szennyezett víz előzetes tisztítására; az esővíz minőségének az ellenőrzésére. A szűrőréteg egy, a talaj felől szigetelt és csövezett teknőrendszer. A víz egy talajrétegen folyik át, egy ellenőrző aknába kerül, ahonnan a tervezett elvezetés megvalósul. A talajréteg jó tisztító hatást nyújt. A visszatartó szűrőmedencék a szűrőteknőktől mélységükben és a vonatkozó műszaki követelmények előírásaiban különböznek. A szűrőmedencéket erősen szennyezett (pl. autópályákon felgyülemlő) víz esetén alkalmazzák. Az élő talajrétegen történő átfolyás során a víz megtisztul. A tetőszerű kialakítás nemcsak vízgazdálkodási, hanem építészeti szempontból is előnyös. A csapadékvizet elsősorban a vízszegény területeken hasznosítják Mérsékelt éghajlati viszonyok között az esővíz hasznosítására nincs szükség, mert elegendő víz áll rendelkezésre. Ennek ellenére Németországban egyre nagyobb jelentőségűvé válik a vízgazdálkodás: az ivóvízzel való takarékosság érdekében az elmúlt években megkezdték az esővíz hasznosítását.

8 hasznosítás elágazás a gyűjtőhöz A szakemberek minőségi és higiéniai szempontok miatt régóta vitatják az esővíz hasznosíthatóságát. Az ellenzők a járványveszély növekedésével érvelnek, mert a tetőről lefolyó, újrafelhasználásra kerülő víz biológiailag szennyezett lehet. A támogatók az EU vízhasznosítási irányelveire hivatkoznak, amely szerint a tetőről lefolyó víznek meg kell felelnie az ivóvízre vonat- részelvezetés tároló csatorna a tároló túlfolyása 2. ábra Elágaztatott elvezető rendszer hasznosítás szűrő túlfolyás a szűrőről tároló csatorna a tároló túlfolyása 3. ábra A tároló előtt túlfolyót tartalmazó rendszer

9 kozó előírásoknak. Az esővizet néhány szövetségi államban mosdók és WC-k öblítésére használják, ez azonban bizonyos területeken (kórházak, idősek otthona) nem alkalmazható. Korlátozott alkalmazás lehetséges ipari vízként, zöld területek öntözésére, WC öblítésére és a háztartásokban mosásra. A felhasználás lehetőségeit az 2 7. ábrák mutatják. hasznosítás szűrő tároló csatorna a tároló túlfolyása 4. ábra Túlfolyót csak a tárolónál tartalmazó rendszer hasznosítás szűrő puffertároló hasznos tárolótér csatorna fojtott tároló túlfolyás 5. ábra Puffertárolóval és fojtással ellátott rendszer

10 hasznosítás szűrő szivárgás túlfolyással tároló csatorna 6. ábra Vésztúlfolyóval felszerelt elszivárgó rendszer hasznosítás szűrő tároló szivárgás túlfolyás nélkül 7. ábra Teljes elszivárgást biztosító rendszer elvezetés nélkül Talaj- és vízvédelem A tetőről és a teraszos felületekről lefolyó, veszélyes szennyeződést nem tartalmazó csapadékvíz háztartási és ipari célokra alkalmazható. A megerősített felületekről lefolyó víz a veszélyesanyag-tartalom és a talajvizet veszé

11 lyeztető hatása szerint három csoportba sorolható. A 1. táblázat a csapadékvíz eredetének és a minőségi kategóriáknak az összerendelését mutatja. Ökológiai szempontból kedvező csapadékvíz-elvezetés csak az A és a B kategóriákban lehetséges, ahol figyelembe vették a talaj veszélyesanyagtartalmát. A csapadék eredetének és a minőségi kategóriáknak az összerendelése 1. táblázat Kategória Terhelés Eredet A (nem szenynyezett) B (elfogadható mértékben szennyezett) C (elfogadhatatlanul terhelt, erősen szenynyezett) nem terhelt gyengén terhelt terhelt lakóterületek tetői, kerékpárút, kis forgalmú gyalogjárók, városi utak, korlátozott hasznosítású területek pl. házudvarok (a gépjárművek mosásának tilalma) lakóterületek utcái parkokkal és terekkel, kis gépjárműforgalom esetén szabad területek, ahol sok ember fordul meg (bevásárlóutcák, piacok, szabadtéri létesítmények) ipari területek tető, udvar és közlekedési felületei, ahol a szennyeződés mértéke azonos a lakóterületekével repülőterek kifutópályái (téli üzemvitel nélkül, azaz nincs jégmentesítés) nagyforgalmú főútvonalak, forgalmas nagy parkolók, vágányok repülőterek kifutópályái (jégmentesítéssel), repülőgépek mosása tároló, töltő és átrakó területek, ahol a vízre veszélyes anyagok (pl. trágyalé) vannak jelen tető, udvar és közlekedési felületek ipari területeken állattartó telepek, istállók, lovardák, vágóhidak, prémes állatok farmja hulladékkezelő berendezések (lerakóhelyek, átrakóhelyek, köztes tárolók, komposztáló berendezések) Az elszivárgó víz szennyeződése a csapadék és az elfolyás helyének a szennyeződéséből származik. Mielőtt a csapadék eléri a Föld felületét, az atmoszférából finom részecskéket és aeroszolokat vesz fel. A veszélyes anyagok (nehézfémek, szerves vegyületek) koncentrációját az urbanizáció jelentősen befolyásolja.

12 A beszűrődő esővízzel különböző összetételű, oldott vagy szuszpendált részecskék kerülnek a talajvízbe és onnan továbbszállításra, amelyek között vannak a talajvíz minőségét veszélyeztető anyagok is (nitrogéntartalmú vegyületek, szerves anyagok, nehézfémek). A talaj- és vízvédelem megvalósításához a tervezőknek az elvezető rendszerek töltőanyagának az optimális kialakítása érdekében ismerniük kell a helyi geológiai viszonyokat (pl. a karbonátban gazdag talajok az elvezető réteg első 30 cm-én károsanyag-visszatartó hatásúak). Erősen szennyezett csapadékvíz esetén élő talajzóna kialakítása szükséges. (Regősné Knoska Judit) Gehm, T., Usemann, K.: Die Ableitung von Niederschlagswasser. = Gesundheits Ingenieur Haustechnik Bauphysik Umwelttechnik, 122. k. 3. sz jún. p Verkehrsflächen entwässern?: Strassenablauf halt Schadstoffe zurück. = Wasser Luft und Boden, sz. p Binnewies, w.; Nagel, W.: Das Bürogebäude Berliner Bogen in Hamburg mit integriertem Mischwasserrückhaltebecken. = Bautechnik, 79. k. 1. sz p Entwässerung von Bahnanlagen. Effiziente Ableitung von anfallendem Oberflächenwasser. = Eisenbahningenieur, 53. k. 4. sz p

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai és vizsgakövetelmények 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

A víz Szerkesztette: Vizkievicz András

A víz Szerkesztette: Vizkievicz András A víz Szerkesztette: Vizkievicz András 1.A talajban, mint talajoldat, ami lehet: kapilláris víz (növények által felvehető víz), adszorbciós víz (talajkolloidok felületén megkötött víz, növények számára

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj és védelme Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj nagyon fontos természeti erőforrása az emberiségnek, és a nemzeteknek is. Bosznia

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözés alapfogalmai. 34.lecke Az öntözés kialakulása hazánkban 1937 Öntözésügyi

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk CSAPADÉKV

MMK Szakmai továbbk CSAPADÉKV CSAPADÉKV KVÍZ-GAZDÁLKODÁS CSAPADÉK SZENNYVÍZ EGYESÍTETT RENDSZERŰ CSATORNÁZÁS URBANIZÁCIÓ SZENNYVÍZTÍTÁS CSATORNÁZÁSI RENDSZEREK KLÍMAVÁLTOZÁS CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS MEGAVÁROSOK A csapadé időszerűségét

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 22.) rendelete a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben)

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14.

Részletesebben

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6.

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6. P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. K Ö R N Y E Z E T E V Í Z E L V E Z E T É S É N E K V Í Z J O G I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V E ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ,

Részletesebben

CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS JELENTŐSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSÁRA

CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS JELENTŐSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSÁRA CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS JELENTŐSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSÁRA A CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS mennyiségi, gazdálkodás (gazdaságosság), minőségi, ökológiai szükségszerűség.

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről 1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA 1.1 A tervezés tárgya, a feladat ismertetése: Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Frankhegy Közműtervezés KÉ-23143 (KÉ-23802)számú egyszerűsített közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Bevezetés A növényi tápanyagok eltávolítása a szennyvízből, azon belül is a nitrogén-eltávolítás

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca - Sibrik Miklós út - Harmat utca - Lavotta utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-20-01-v04 Oldalszám: 1/91 EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2009. május

Ráckeve Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2009. május Ráckeve Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. május 2 1. Bevezető... 5 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1. A környezeti elemek állapota... 7 2.1.1. Levegő...

Részletesebben

Termék ismertető. PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, Adatlapok

Termék ismertető. PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, Adatlapok Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Adatlapok ISO minősítés Termék ismertető 8041 Csór Felsőtabán u. 4/c. Tel./Fax.: 22/599-518

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ A LERAKÓ LÉTESÍTMÉNYEI BEVEZETŐ ÚT

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ A LERAKÓ LÉTESÍTMÉNYEI BEVEZETŐ ÚT Tervszám: 23/2004. Iratszám: 4.31. KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ MŰSZAKI LEÍRÁS A LERAKÓ LÉTESÍTMÉNYEI BEVEZETŐ ÚT 22 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ ÚT...22 1./A TERVEZÉS TÁRGYÁNAK

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-7-1 Telepi vezetékek és burkolatok műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-7-1 Telepi vezetékek és burkolatok műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmányterv kiegészítő vizsgálata

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmányterv kiegészítő vizsgálata Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ VITAANYAG TISZÁRÓL SZÓLÓ FEJEZETÉRŐL WWF Magyarország, 2008. július 31. Általános észrevételek A Tiszáról szóló fejezet nem VKI szempontú

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Polgármester Úr! Makó, 2011. november 3. Makó Város Önkormányzata Dr. Buzás Péter Polgármester Úr részére Iktatószám: 441/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 M a k ó Széchenyi tér 22. 6900 Tárgy: Tájékoztató a települési folyékony

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben