Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft"

Átírás

1 Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) Fax: (88) Honlap: cím: A Környezetvédelmi Minisztérium által; Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére feljogosított szakértői szervezet Engedély száma: VMMK 19/0457. VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2006 A dokumentáció azonosító jele: VJ-

2 A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV ADATAI: Neve: Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Címe: 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Telefon száma: (88) Telefax száma: (88) Felelős vezető: Németh Zoltán ügyvezető Cégbejegyzés száma: Felügyeleti szerv: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság A VIZSGÁLATOT MEGRENDELTE: Neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Címe: 8100 Veszprém, Megyeház tér 1. Levélcíme: 8100 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: (88) FAX: (88) A VIZSGÁLAT HELYSZÍNE: A VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: Veszprém megye közigazgatási területe október-november A VIZSGÁLAT CÉLJA: Veszprém megye évben készített és elfogadott környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, a jogszabályi változásokból és a környezet állapotának változásából eredő intézkedések meghatározása. A VIZSGÁLATBAN RÉSZTVEVŐK: A Megbízó felelős képviselője A vizsgálatot végezte: Felelős vezető Lasztovicza Jenő elnök Athanassoff Ibolya környezetvédelmi referens Janó István környezetvédelmi igazgató Horváth József környezetvédelmi csoportvezető Németh Zoltán ügyvezető A VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA: Megbízó által szóban közölt és írásban rendelkezésre bocsátott adatok, információk és a Megbízott által beszerzett mérési és vizsgálati anyagok. A DOKUMENTUM AZONOSÍTÁSA: Dokumentum fájl neve: Készült 6 hiteles példányban. Tartalmaz 47 számozott oldalt. Azonos a(z) példánnyal. A vizsgálati jelentésről másolatot készíteni, annak adatait, megállapításait felhasználni csak a vizsgálatot megrendelő tudtával és engedélyével szabad. A vizsgálati jelentésben történő bárminemű javítás, módosítás a jelentést kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos. A vizsgálati jelentés a megbízó által szolgáltatott technológiai, üzemviteli és egyéb üzemi jellemzők, mint alapadatok felhasználásával készült. A vizsgálati eredmények ezen feltételek teljesülése esetén értelmezendőek. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 01. Bevezetés, előzmények, felhasznált dokumentumok Környezeti problémák, célok, célkitűzések Légszennyezés, levegőtisztaság-védelem Szennyezett területek kijelölése A levegőminőség javításához szükséges intézkedések Az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek és a levegőminőség alakulását tükröző adatok hozzáférhetősége Vízminőség-védelem Felszíni vizek minősége Feszín alatti vizek és a talaj minősége Ivóvízminőség A vízminőség javításához szükséges intézkedések Az intézkedés végrehajtásáért felelős szervek és a víz és a talaj minőség alakulását tükröző adatok hozzáférhetősége Hulladékgazdálkodás A keletkező hulladékok fajtája és mennyisége A keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése A hulladékgazdálkodás javításához szükséges intézkedések Az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok hozzáférhetősége Zaj és rezgésvédelem Környezeti zajforrások és a zajvédelemre vonatkozó előírások Javasolt zajvédelmi intézkedések Az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek és a zajvédelemmel kapcsolatos adatok hozzáférhetősége Természet- és tájvédelem Természetvédelem Javasolt természetvédelmi intézkedések Tájvédelem Javasolt tájvédelmi intézkedések Az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek és a természet- és tájvédelmi adatok hozzáférhetősége Radiológia Ásványok és kőzetek radioaktivitása Ivó- és forrásvizek radioaktivitása Az ipari és melléktermékek radioaktivitása és környezeti hatásai Kiemelt területek és vizsgálati javaslatok 31 3

4 folytatás 2.7. Környezetbiztonság A biztonságot befolyásoló potenciális veszélyforrások A környezetbiztonság javítására javasolt intézkedések Az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek és a környezetbiztonsággal kapcsolatos adatok hozzáférhetősége Az emberi egészség védelme Veszprém megye lakosságának egészségi állapota A lakosság egészségi állapotának a javítására javasolt intézkedések Az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek és a környezetegészségügyi adatok hozzáférhetősége A Veszprém Megyei Önkormányzat környezetvédelmi feladatai Ajánlások megfogalmazása Állami szervek részére Önkormányzatok részére Veszprém Megyei Önkormányzat részére Szakhatóságok részére Támogatási, pályázati lehetőségek Javasolt intézkedések összefoglalása 40 4

5 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK A Veszprém Megyei Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény előírásának megfelelően évben elkészíttette a Veszprém megye környezetvédelmi programját. A Veszprém megyei környezetvédelmi programot megbízás alapján a KGI Környezetvédelmi Intézet (Budapest.) készítette el a hatályos jogszabálynak megfelelő tartalommal. Az elkészített környezetvédelmi program azon túl, hogy hozzájárul az országos és regionális szintű környezetvédelmi problémák megoldásához, hatékony eszköze a Veszprém megye által legfontosabbnak tekintett környezetvédelmi problémák kezelésének is. A programban megfogalmazásra kerültek a megvalósítandó környezetvédelmi célok és az ezek eléréshez szükséges intézkedések és eszközök. A programban megfogalmazott célok megvalósításaként egyebek mellett évben elkészült Veszprém megye hulladékgazdálkodási terve, amely alapját képezi a megye korszerű hulladékgazdálkodási rendszere kialakításának. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény előírja a települési környezetvédelmi programok felülvizsgálatát és a környezetvédelem alapelveként fogalmazza meg a tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság elvét. A felülvizsgálat tárgya a környezet állapota változásának meghatározása, a megtett intézkedések hatékonyságának vizsgálata és a közeljövő feladatainak meghatározása. A környezetvédelmi program felülvizsgálata során első lépésként vizsgáltuk a megye környezeti állapotának változását a közötti időszakban, értékeltük a környezeti elemek állapotát és kijelöltük azokat a területeket, ahol a környezeti állapot javításához beavatkozásra van szükség. A vizsgálathoz, a helyzetelemző dokumentáció összeállításához a Megbízó által rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat, információkat használtuk fel: - KGI Környezetvédelmi Intézet: Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja - Veszprém Megye Területrendezési Terve - PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.: Veszprém Megye Hulladékgazdálkodási Terve - Radon Kontrol Bt.: Veszprém megye területéről készített radiológiai összefoglaló helyzetértékelés - Veszprém megye területén készített települési környezetvédelmi programok és helyi hulladékgazdálkodási tervek - Veszprém megye területén végzett és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre álló mérési és vizsgálati adatok A vizsgálathoz felhasználtuk a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Veszprém Megyei ÁNTSZ, a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, illetve a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adattáraiban rendelkezésre álló, Veszprém megye környezeti állapotát tükröző adatokat, a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.: Levegőminőségi intézkedési program 4. zóna, a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.: Levegőminőségi intézkedési program Ajka kijelölt város adatait, és a megye területén végzett méréseink és vizsgálataink eredményeit és tapasztalatait, 5

6 Veszprém megye környezeti állapotáról készített helyzetértékelő dokumentációt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés Területrendezési és Kommunális Bizottsága megtárgyalta és értékelte, és a 76/2006. (IX.12.) Ter. Biz. számú határozatában foglalt kiegészítésekkel elfogadta. A szükséges vizsgálatok elvégzése és az adatok értékelése után elvégeztük az igényelt kiegészítéseket és elkészítettük Veszprém megye felülvizsgált környezetvédelmi programját. A felülvizsgált program tartalmi elemi a következők: - Tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek a évben készített programban is szerepelnek, de az eltelt időszak alatt nem kerültek megvalósításra. - Tartalmazza azokat a követelményeket, amelyek az Európai Unió direktíváinak a hazai jogszabályokba történő beépítése kapcsán merültek fel, és - Tartalmazza a közötti időszakra megalkotott és az Országgyűlés által a 132/2003.(VII.11.) számú határozattal elfogadott második Nemzeti Környezetvédelmi Program Veszprém megyére vonatkozó követelményeit. 2. KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK, CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK Az egyes szakterületek környezeti problémáit a helyzetelemzés során gyűjtött adatok, információk alapján határoztuk meg, a célok és célkitűzések a hatályos jogszabályok előírásai, követelményei és a második Nemzeti Környezetvédelmi Program vonatkozó célkitűzései alapján kerültek megfogalmazásra Légszennyezés, levegőtisztaság-védelem A megye területén a korábban összefüggően szennyezett, ipari térségekben a levegőminőség jelentősen javult. A szerkezetváltás, a jelentős környezetvédelmi beruházások és az erősen szennyező üzemek leállítása eredményeként az ipari forrásokból eredő légszennyezés korábban meghatározó jellege napjainkra megszűnt. Az EU csatlakozási tárgyalások során október 30- ig kaptunk haladékot bizonyos jelentős légszennyező hatással járó technológiák vonatkozásában a kibocsátási határértékek maradéktalan teljesítésére. Erre az ipari üzemek felkészültek, mivel október 30-a után a kibocsátási határértéket nem teljesítő tevékenység nem folytatható. A mezőgazdaság légszennyező hatása megyei viszonylatban nem kritikus. Az esetenként előforduló lokális problémák, például a nem megfelelően telepített és üzemeltetett állattartó telepek bűz szennyezése egyedi kezelést igényel. A kiterjedt földgáztüzelés hatására a kommunális (szolgáltatás, lakossági) fűtés légszennyező hatása a megyében nem kritikus. Az országos helyzethez hasonlóan a megye jelentős, megoldásra váró levegőtisztaság- védelmi problémáját a közlekedés által okozott légszennyezés jelenti a jelentős forgalommal terhelt települések azon részein, ahol a beépítettség miatt az átszellőzés, a légszennyező anyagok szükséges elkeveredése, felhígulása nem biztosított. 6

7 Szennyezett területek kijelölése A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírta, hogy meg kell határozni azokat a légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat, ahol a környezeti levegő egy vagy több légszennyező anyag koncentrációja hosszabb-rövidebb ideig túllépi a vonatkozó egészségügyi határértéket és olyan levegőminőségi intézkedési programot kell kidolgozni, amely végrehajtásával biztosítható, hogy a környezeti levegő minősége megfeleljen a vonatkozó egészségügyi határértéknek. A zónák kijelölése és lehatolása a következő szempontok szerint megtörtént és a zónákon belül az alábbi zónacsoportok kerültek meghatározásra. Az A csoportba sorolhatók az agglomerációk, ahol a lakosság száma meghaladja a 250 ezret, ill., az 500 fő/ km 2 sűrűséget. A B csoportba sorolandók azok a területek, ahol a légszennyezettség egy vagy több szennyező anyag esetében meghaladja a határértéket és a tűréshatárt. A C csoportba sorolandók azok a területek, ahol a légszennyezettség egy vagy több szennyező anyag esetében a határérték és a tűréshatár közé esik. A D csoportba sorolandók azok a területek, ahol a légszennyezettség egy vagy több szennyező anyag esetében a felső vizsgálati küszöb és a határérték között van. Az E csoportba sorolandók azok a területek, ahol a légszennyezettség egy vagy több szennyező anyag esetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb alatt van. Az F csoportba sorolandók azok a területek, ahol a légszennyezettség egy vagy több szennyező anyag esetében az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. Intézkedést igénylő levegőtisztaság-védelmi problémák a B és C zónacsoportba sorolt települések esetén vannak. A fenti eljárás alapján meghatározott zónák a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében kerültek közzétételre. Veszprém megye szennyezett területei a 4. zónába, Ajka város szennyezett területe zónán kívül került besorolásra. A zóna besoroláshoz végzett vizsgálatok adatai alapján, ami a jelenleg is a környezeti levegő minősítésétének az alapját képezi, Veszprém megye környezeti levegőjének az állapota az alábbiak szerint minősíthető. Balatonalmádi és Balatonfűzfő A településeken a közlekedésből származó légszennyezés a meghatározó. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a településeken a 71-es számú közút körzetében (kb méteres sáv) a nyári (június-július-augusztus) forgalmi viszonyok esetében alakul ki esetenként egészségügyi határérték túllépés. A települések forgalmi adatai alapján számított nitrogén-oxidok kibocsátások és a terjedési modellek alapján a határérték túllépés maximum 10-15%-ra becsülhető. Várpalota A Várpalota város területén telepített mérőhelyeken végzett vizsgálatok adatai alapján megállapítható, hogy a környezeti levegő szennyező anyag koncentrációja a város területének legnagyobb részén határérték alatti. 7

8 A zóna besoroláshoz vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a város területén a nitrogén-oxidok kibocsátás és szennyezés érdemel kiemelt figyelmet. Az egyes tevékenységekből származó kibocsátást és ezek hatását vizsgálva megállapítható, hogy a város környezeti levegőjének a nitrogén-oxidok terhelését döntően a közlekedés határozza meg. A városban és a környezetében lévő ipari források modell vizsgálatai azt mutatták, hogy ezek nitrogén-oxidok kibocsátása a környezeti levegő határérték feletti nitrogén-oxidok szennyezését nem idézi elő. A vizsgálatokba a MAL Rt., a Nitrogénművek Zrt. és a Huntsman Rt. nitrogénoxidokat kibocsátó forrásait kerültek bevonásra. Várpalota város területén húzódik a jelentős forgalmat lebonyolító 8-as számú főközlekedési út. A modellszámítások azt mutatják, hogy Várpalota város területén a közlekedési lámpánál a környezeti levegő nitrogén-oxidok koncentrációja jelentős. A vizsgálati adatok szerint, a vizsgált helyszínen jelentős forgalmi terhelés mellett és kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén határérték feletti nitrogén-oxidok koncentráció alakul ki. A légszennyezettség az út tengelyétől számított mintegy m-en belül tapasztalható. A Fehérvári út és a Szent Imre út kereszteződésének (lámpás útkereszteződés) környezetében a környezeti levegő nitrogén-oxidok koncentrációja csúcsforgalom esetén %-kal túllépi az egészségügyi határértéket. Veszprém A város területén telepített és üzemeltetett mérőhelyek vizsgálati adati azt mutatják, hogy a Megyeház tér környezetében a környezeti levegő nitrogén-oxidok koncentrációja az egészségügyi határértéket csúcsforgalmi időszakban túllépi. A város területén a Budapest út - Brusznyai út-mártírok útja és Bajcsy-Zsilinkszy utak kereszteződése jelentős közlekedési csomópont. A közlekedésből eredő nitrogén-oxidok terhelés meghatározására végzett modellvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a jelentős forgalmat bonyolító utak kb. 30 méteres környezetében csúcsforgalmi időszakban és kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén az egészségügyi határértéket meghaladó nitrogén-oxidok koncentráció alakul ki a környezeti levegőben. Ezen a területen a közlekedés mellett a környezeti levegő nitrogén-oxidok szennyezettségét az időszakos fűtés is befolyásolja. A város egyéb részein lévő mérőhelyek adatai azt mutatják, hogy a környezeti levegő légszennyező anyag koncentrációi a határértéket nem lépik túl. A város területén végzett ipari tevékenység légszennyező hatásának vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a meghatározó pontforrások normál üzemmenet és meteorológiai viszonyok esetén a környezeti levegő határérték feletti nitrogén-oxidok koncentrációját, szennyezettségét nem idézik elő. 8

9 Ajka város Ajka város, mint zónán kívüli település került vizsgálatra és besorolásra. A város területén telepített és üzemeltetett mérőhálózat vizsgálati adatai azt mutatták, hogy a környezeti levegő szálló por (PM 10 ) koncentrációja időnként túllépi az egészségügyi határértéket. A zóna besoroláshoz végzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a környezeti levegő szálló por terhelését ipari kibocsátások határozzák meg. A város területén bonyolódó forgalom adataival végzett modell számítások eredményei azt mutatták, hogy a közlekedés hatása a környezeti levegő szálló por terhelésére nem meghatározó. A város területén a meghatározó szilárdanyag kibocsátó források a Bakonyi Erőmű Rt. és a MAL Rt. kéményei. Ezeknek a forrásoknak a kibocsátásait a város területén üzemelő mérőhálózat vizsgálati adataival összehasonlítva megállapítható volt, hogy a környezeti levegő szálló por terhelése akkor lépi túl az egészségügyi határértéket, amikor a meghatározó kibocsátó források szilárd anyag kibocsátása határérték feletti. Ez az állapot a években volt gyakori, amikor a Bakonyi Erőmű Rt.-nél tüzelőanyag váltás és biomassza tüzelésre történő átállás zajlott. Az új technológia beüzemelésére végzett próbaüzem alatt előfordult határértéke feletti szilárd kibocsátás, a környezeti levegő szennyezettségét idézte elő. A próbaüzem befejezését és az erőmű pontforrásainak a folyamatosan mérő és regisztráló berendezéssel történő felszerelését követően mind az üzemmenet, mind a légszennyező anyag kibocsátás jól szabályozható, a korábbi határérték feletti kibocsát megszűnt, aminek következtében a környezeti levegő minősége elfogadhatóra változott A levegőminőség javításhoz szükséges intézkedések A vizsgálati adatokból megállapítható, hogy Veszprém megye döntő részén a környezeti levegő minősége nem kifogásolható. Ezeken a területen a jelenlegi levegőminőség megőrzése, esetleges javítása a feladat. A környezeti levegő minőségének folyamatos vizsgálata, a javításhoz szükséges átfogó intézkedések megtétele a környezetvédelmi hatóság, Veszprém megyében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség feladata és hatásköre. A környezeti levegő minőségével kapcsolatos adatok, információk a környezetvédelmi hatóság adattáraiból szerezhetők. Minden település esetében vannak olyan intézkedések, amelyek elmulasztása, vagy nem szakszerű kivitelezése bizonyos időszakokban egy adott terület levegőjének a minőségét jelentősen befolyásolja. Ezek az általános intézkedések, amelyekre minden települési önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani, a következők: - Közterületek takarítása, tisztán tartása. A nem megfelelően takarított közterületről kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén jelentős mennyiségű por kerül a környezeti levegőbe, megnövelve annak szálló por koncentrációját. - Avar és kerti hulladék égetés szabályozása. Az engedély nélkül végzett hulladék égetés esetén, különösen, ha nedves hulladékot égetnek, jelentős mennyiségű légszennyező anyag kerül a környezetbe. Ezt a tevékenységet meg kell tiltani, a biológiailag lebomló hulladékot komposztálni kell. Ahol ennek a feltételei még nincsenek meg a hulladék égetését csak megfelelően szabályozott körülmények között lehet engedélyezni. 9

10 - Az állattartás szabályozása. Ez különösen a vidéki településeken fontos, mert a nem megfelelően kezelt trágya, a nem megfelelően épített és üzemeltett állattartó ólak, istállók komoly bűzforrást jelentenek. - A kültéri munkák, útfelbontás, csatornázás, épületek építése, bontása, stb. szabályozása. A nem megfelelő formában végzett kültéri munkák során jelentős mennyiségű por kerülhet a környezeti levegőbe jelentősen megnövelve a szálló por koncentrációját. Az építési-bontási engedélyek kiadásánál olyan munkavégzést kell előírni, amely nem idézi elő a környezeti levegő szennyezését. A jelentős légszennyezéssel járó tevékenység engedélyezési eljárásába szakhatóságként be kell vonni az illetékes környezetvédelmi hatóságot és az engedélyben előírt követelmények betartását a munkavégzés során ellenőrizni kell. - Depóniagáz hasznosítása - Megújuló energiaforrások, nap és szélenergia használatának elterjesztése A fenti általános intézkedéseken túlmenően a szennyezett levegőjű területeken az alábbi intézkedésekre van szükség a környezeti levegő minőségének javításához. Várpalota A környezeti levegő szennyezését a 8-as számú főút forgalmából eredő terhelés jelenti, különösen kritikus a jelzőlámpás útkereszteződésnél, ahol forgalom torlódás esetén jelentős a nitrogén-oxidok kibocsátás, és a környezeti levegő nitrogén-oxidok szennyezése. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a környezeti levegő minőségének javításához a 8-as számú főút forgalmát a településen kívüli területre kell áthelyezni. A megkerülő út építésére vonatkozóan a tervek elkészültek, megvalósítás, ütemezés országos közútfejlesztési program M8 gyorsforgalmi útra vonatkozó előírásainak megfelelően kerül kivitelezésre. Az intézkedésért felelős megyei közútkezelő, környezeti levegő minőségének alakulását a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellenőrzi. A pontosabb ellenőrzés érdekében javasolt a folyamatos üzemű mérőállomás áttelepítése a jelenlegi helyről a kritikusabb területre. Javasolt továbbá a passzív monitoring rendszer bővítése a 8-as számú főút jelenlegi szakaszai közelében és a készenléti lakótelepen. Az intézkedés végrehajtásáért felelős szervezet a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A mérőállomás áttelepítéséhez és a mintavevő helyek kijelöléséhez, a helyszín biztosításához a helyi önkormányzat együttműködése szükséges. Veszprém Veszprém város belterületén a forgalmas utak mentén és azon belül is a Budapest út, Mártírok útja, Brusznyai Árpád utak kereszteződésénél a környezeti levegő időnként szennyezett. A folyamatosan mérő állomást át kell telepíteni a csomópont környezetébe, és vizsgálni kell a levegő minőségének alakulását. A vizsgálati eredmények alapján forgalomszervezéssel kell csökkenteni a légszennyezést. 10

11 Hosszútávon a meg kell oldani a buszpályaudvar csomópont mellől történő kitelepítését és a nehéz gépjárművek forgalmának korlátozását. A közlekedés légszennyező hatásának csökkentése érdekében teendő intézkedések végrehajtásáért a Megye Jogú Város Önkormányzata a felelős. A környezeti levegő állapotának vizsgálatát és ellenőrzését a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi. Balatonalmádi, Balatonfűzfő A Balaton parti településeken döntően a nyári főszezonban (június, július, augusztus) várható jelentősebb forgalomnövekedés a 71. számú úton. Az időszakosan jelentkező terhelés környezeti levegőre gyakorolt hatásának pontosabb nyomon követése érdekében a passzív monitoring rendszer mintavételi helyeinek sűrítése a cél településenként a főút mentén 5-6 pontban. Amennyiben a kibővített mintavételi helyek adatai alapján intézkedések megtétele szükséges, úgy azokat a kapott eredmények alapján lehet tervezni Az intézkedés végrehajtásáért felelő szervezetek és a levegőminőség alakulását tükröző adatok hozzáférhetősége A településen belül a közterületek takarítása, a zöldterületek fenntartása, gondozása, a közterületen folyó munkák engedélyezése, felügyelete, a településen belül a forgalom szervezése, a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatosan a telep engedélyezési eljárások az illetékes önkormányzat feladata és hatásköre. A településeken kívüli úthálózat fenntartása, kezelése, a települések levegőminőségének javításához szükséges elkerülő utak megépítése (Várpalota, Márkó, Tüskevár települések esetében ) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium feladata. A tervezés és kivitelezés felügyeletét és ellenőrzését a területi szerve, a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Területi Igazgatósága végzi. A települési elkerülő utakkal kapcsolatosan a Veszprém Megyei Területrendezési Terv, a Veszprém Megyei Önkormányzati Közgyűlésének 5/2005. (V. 27.) rendelete rendelkezik. A környezeti levegő minőségének vizsgálata, a levegőtisztaság-védelmi monitoring rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása és tárolása, határértéket meghaladó kibocsátás esetén a szükséges intézkedés foganatosítása Veszprém megye területén a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) feladata és hatásköre. Az adatbevallásra kötelezett légszennyezők kibocsátási adatait a Felügyelőség ellenőrzi és a levegőtisztaság-védelmi adattárban rögzíti. A Felügyelőség által üzemeltett levegőtisztaság-védelmi monitoring rendszer adatai ellenőrzés után az országos adattárban kerülnek rögzítésre és tárolásra. Mind a légszennyezők által szolgáltatott kibocsátás adatok, mind a monitoring rendszer környezeti levegő állapotát tükröző adatai a lakosság tájékoztatás, tervezés vagy egyéb célokra a Felügyelőségen hozzáférhetők. 11

12 2.2. Vízminőség-védelem Felszíni vizek minősége Veszprém megye fontos felszíni álló és folyóvizei az alábbiak: - Balaton - Balatoni vízfolyások - Séd-Nádor rendszer További felszíni vizek a megyében az alábbiak: Rába Marcal Duna kis mellékvízfolyásai A felszíni vizek minőségének a vizsgálata rendszeresen történik törzs- illetve regionális hálózati rendszer keretében. A mintavételt és az elemzéseket a Felügyelőség végzi rögzített vizsgálati program alapján. A vizsgált paraméterek alapján a minősítés az MSZ 12749:1993 szabvány szerint történik. A vizsgálati adatok alapján a felszíni vizeket az alábbiak szerint kategorizálják: - I. Kiváló víz, - - II. Jó minőségű víz, - - III. Tűrhető vízminőségű víz, - - IV. Szennyezett víz, - - V. Erősen szennyezett víz. A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a Balaton vizének a minősége a keleti medencében a legkedvezőbb és ezen belül a legkisebb évszakos változás is itt észlelhető. A középső medencében a víz minőségének a változása már nagyobb mértékű, növekszik a vízben lévő élő szerves anyag mennyisége. A tó vizének a minősége továbbra is a Keszthelyi öbölben a legkedvezőtlenebb. Ezen a részen a víz minősége az üdülési szezon végére általában a tűrhető kategóriába tartozik. A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a tó Veszprém megyei részén a víz minősége olyan, ami sem az üdülési célokat, sem a vízellátást nem korlátozza. A vizsgálati adatok azt is mutatják, hogy az utóbbi két évben jelentős vízminőség változás az átlagosnál alacsonyabb vízszint ellenére sem volt. A Balatonba ömlő kis vízfolyások vize a tóhoz viszonyítva oldott szervetlen anyagokban gazdagabb. A vizük minőségét a vízhozamuk jelentősen meghatározza, és a viszonylag kis vízhozam miatt meghatározó jelentőségűek a kis szennyezőanyag terhelések és a diffúz (azaz a talajból, a felszín alatti vizekből és a levegőből származó közvetett) szennyezések is. A szennyezőanyagok közül általában a nitrogén-formák mennyisége a számottevőbb. A vizsgálati adatok alapján a vízfolyások minősítése általában III. osztályú, tűrhető, illetve IV. osztályú, szennyezett. A vízminőség az utóbbi két évben számottevően nem változott. 12

13 A Séd-Nádor csatorna vízrendszer vizének a minőségét a vízgyűjtőn üzemelő szennyvíztisztító művek hatékonysága és a tisztítás nélkül bevezetett szennyvíz mennyisége határozza meg. Jelentősen befolyásolja a vízminőséget a vízhozam is. A Séd-Nádor csatorna rendszer vízminősége az utóbbi évek jelentős erőfeszítése ellenére is döntően szennyezett, illetve erősen szennyezett minősítésű. Ezen a területen további intézkedésekre van szükség a vízminőség javításához. A Rába és a Duna kis mellékvízfolyásai vízgyűjtő területeken felszíni vizek a minősége nem kifogásolható. A vízgyűjtő Veszprém megyei részén a felszíni vizek nagy része időszakos vízfolyás, az itt végzett tevékenység a víz minőségét számottevően nem befolyásolja. A Rába folyó vizének a minőségét az utóbbi években az Ausztriában végzett ipari tevékenységből nem megfelelő tisztítás után kikerülő szennyvizek befolyásolják. A Marcal vízgyűjtő területén található a Torna patak, amely Ajka városon és a pernyehányók és vörösiszap tárolók mellett folyik. A korábbi években, amikor az Ajkai Timföldgyár a jelenlegi kapacitása többszörösével üzemelt és a vörösiszap tárolók szigetelése és rekultiválása nem volt teljes, üzemzavarok esetén nagymennyiségű szennyezőanyag (lúgos hulladék) került a Torna patakba, ami a Marcal folyóban is halpusztulást okozott. Napjainkra mind az Ajkai Timföldgyár, mind Ajka város szennyvíztisztítása és a vörösiszap tárolók szigetelése megfelelően megoldott, a Marcal vízgyűjtőjének felszíni vizei minőségét számottevően befolyásoló szennyező anyag nem kerül a környezetbe Felszín alatti vizek és a talaj minősége A felszín alatti víz és a talaj minősége között szoros kapcsolat van. Hosszantartó talajszennyezés esetén szennyeződik a talajvíz, és ezen a közvetítő közegen keresztül nagy területek válnak szennyezetté. A felszín alatti víz és talaj minőségét döntően az alábbi forrásokból származó szennyező anyagok befolyásolják: - az ipari tevékenységből eredő szennyező anyagok - a mezőgazdasági tevékenységből eredő szennyező anyagok - a nem megfelelő szennyvíztisztításból eredő szennyező anyagok. A megye ipari régióiban az elmúlt évtizedek alatt végzett tevékenység következtében nagy területeken elszennyeződött mind a talaj, mind a talajvíz. A megye ipari régiói a követképpen jellemezhetők. Várpalotai régió A régióban a MAL Rt. Inotai telephelye, a Bakonyi Erőmű Rt. inotai pernyehányói és a Péti Nitrogénművek Zrt. telephelyei környezetében mind a felszín alatti víz, mind a talaj szennyezett. A térségben végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a szennyezés korábbi forrásait megszüntették, a szennyezett területeket lehatárolták, és figyelőkutakból álló monitoring rendszert létesítettek a szennyezés alakulásának nyomon követésére. A vizsgálati adatok azt mutatják, hogy mind a felszín alatti víz, mind a talaj szennyezettsége csökkenő tendenciát mutat, élővilágot vagy ivóvízbázist nem veszélyeztet, de a lehatárolt területeken mind a talajvíz, mind a talaj használatát illetően korlátozásra van szükség (pl. a talajvíz ipari technológiai célra felhasználható, ivóvíz céljára viszont nem). 13

14 Balatonfűzfő térsége Az egykor Nitrokémia vállalat telephelyein végzett ipari tevékenység következtében elszennyeződött a felszín alatti víz és a talaj Balatonfűzfő és Papkeszi térségében. A szennyezett területek lehatárolása megtörtént és a vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy hatékony beavatkozás hiányában a Közeli Balaton vízminősége is veszélybe kerül, ezért a térségben kármentesítés kezdődött. A kármentesítés során megtörtént a szennyezett talaj kitermelése és ártalmatlanítása, valamint egy tisztító rendszer kiépítése a szennyezett felszín alatti víz tisztítására. A közvetlen beavatkozás a tervek szerint folyó év második felében befejeződik. Az elvégzett munkákról, a felszín alatti víz és a talaj állapotáról záródokumentáció készül, amelyet a Felügyelőség az érintett önkormányzatokkal és szakhatóságokkal együtt felülvizsgál, és dönt a szennyezett területekkel kapcsolatos további követelményekről. Ajka térsége Ajka város térségében az erőművi pernye és a timföldgyári vörösiszap nem megfelelő tárolásából eredően jelentős területen elszennyeződött a felszín alatti víz és a talaj. Az 1990-es években megtörtént a szennyezés lokalizálása, a tárolók vízzáró függőfallal történő körbezárása. A szennyezés alakulásának folyamatos nyomon követésére figyelőkutakból álló monitoring rendszert létesítettek és üzemeltetnek. A vizsgálati adatok a szennyezés csökkenő trendjét mutatják. A szennyezés megszűnéséig szükség van a felszín alatti víz és a talaj használatának korlátozására. A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a megye ipari területein a felszín alatti víz és talaj szennyezettségének a feltárása megtörtént. A szennyezett területek az iparvállalatok tulajdonosának a birtokában vannak. Ahol a szennyezettség élővilágot, felszíni vagy felszín alatti vízbázist veszélyeztetett, ott kármentesítés történik. Az egyéb területeken a szennyezés forrását megszüntették, a szennyezett területet lokalizálták és a kiépített monitoring rendszer elemzési adatainak a függvényében kell a későbbieken felszín alatti víz és a talaj használatot engedélyezni, illetve korlátozni. A kiépített monitoring rendszereket az érintett iparvállalatok üzemeltetik és a Felügyelőség határozatában előírtak szerint végzik a mintázásokat és elemzéseket, és meghatározott időszakonként beszámolót készítenek a szennyezés alakulásáról. A vizsgálati adatok, eredmények mind az érintett vállalatoknál, mind a Felügyelőségen hozzáférhetőek. Mezőgazdasági művelés alatt álló területek A megye területén az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk a talaj, amely a mező- és erdőgazdálkodás termelőeszköze és alapvető közege. A minőségének, termékenységének megőrzése alapvető érdek. Az ezzel kapcsolatos szabályokat és a szükséges intézkedéseket a termőföldről szóló évi LV. törvény tartalmazza, amely a talajvédelem célját a következőképpen fogalmazza meg: a termőföld termékenységének megóvása, fizikai, kémiai, biológiai romlásának megelőzése, illetőleg elhárítása. A talaj védelme az állam és földhasználó, illetve a beruházó és üzemeltető közös feladata. A jogszabályi követelmények teljesítésére Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) került kidolgozásra, amit a megyében a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat üzemeltet. A rendszer keretében Veszprém megyében 77 pontból álló mérőhálózat került kialakításra az alábbi elrendezésen: 14

15 - 45 információs pont mezőgazdasági művelés alatt álló területen van - 13 speciális pont valamilyen környezeti terhelés alatt álló terület közelében balatonfűzfő, pétfürdő, peremartongyártelep környezetében -, szennyvíziszappal, hígtrágyával kezelt területek környezetében, illetve fokozottan védett területen (Tihany) került kijelölésre információ pont erdészeti területen van. Valamennyi mérési pontban meghatározzák a talajszelvényre, a talajszelvény genetikai szintjeire vonatkozó jellemzőket, elvégzik a talajszelvények genetikai szintjeire vonatkozó fizikai, kémiai, biológiai laboratóriumi vizsgálatokat. A TIM működtetése során minden évben szeptember 15. és október 15. között az információs pontokon megtörténik a talajmintavétel. Az adatokat, a talajszelvényről készített fényképfelvételeket, GPS koordinátákat, elemzési adatokat a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat dolgozza fel és tárolja, amelyek hozzáféréséhez lehetőség van. Az adatbázis adatait és a fenti dokumentumokat vizsgálva a Veszprém megyei talajokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a domborzati viszonyokból adódóan vannak erózió által veszélyeztetett területek (a Dunántúli-középhegység és a Bakony területén) és vannak mélyfekvésű, magas talajvízállású területek (Kisalföld-Marcal medence). A talajvizsgálati adatok eredményei azt mutatják, hogy a mezőgazdasági művelés alatt áll talajok minősége nem kifogásolható, mind a ph (savasság), mind a toxikus fém koncentráció értékek jóval az igen szigorú határértékek alatt vannak. A megye bizonyos érzékeny területein korábban végzett nem megfelelő mezőgazdasági tevékenység a felszín alatti víz nitrát szennyezését idézte elő. Ennek oka a nem megfelelő trágya tárolás és kihelyezés, illetve a nem szakszerű műtrágyázás volt. A lakott területek környezetében a nitrát szennyezéshez hozzájárult a nem kezelt, elszikkasztott, kiöntözött szennyvíz is. A nitrát szennyezés a felszíni és a felszín alatti vizeket csökkent értékűvé teszi, a felhasználhatóságukat jelentősen korlátozza és hozzájárul a Balaton eutrofizálódásához. A probléma országos méretű, ezért a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló, 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet kijelölte a nitrát érzékeny területeket. E jogszabály hatályos részei mellett a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szabályait is kell alkalmazni. Veszprém megye nitrát szennyezés szempontjából különösen érzékeny területei a Balaton vízgyűjtője és a karsztos területek. Ezeken a területeken a trágya és csurgalék tárolásával és elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatban Korm. rendelet által előírt szigorú követelményeket kell érvényesíteni. Veszprém megye településeinek vezetékes ivóvíz ellátása gyakorlatilag 100%-ban megoldott, a szennyvízcsatorna kiépítés viszont nem teljes körű. A csatornázottság 71,4%-os, ami az országos átlagot meghaladja, de a megye adottságait figyelembe véve a növelés indokolt. A megye területén végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a nem csatornázott területeken a szennyvíz gyűjtése nem megfelelő módon történik A becslések szerint a nem csatornázott területeken keletkező szennyvíznek csak kb. 1%-át kezelik a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon. 15

16 Ivóvízminőség A vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos követelményeket az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet írja elő. A Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó paramétereket és határértékeket, amit az ÁNTSZ és a szolgáltatók vizsgáló laboratóriumai ellenőriznek. A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy Veszprém megye döntő részén az ivóvíz minősége kiváló, az országos átlagot jóval meghaladó. Ez döntően annak a következménye, hogy megtörtént a szennyezett területek lehatárolása, a szennyezés lokalizálása és ahol szükséges volt, a műszaki beavatkozás. Folyamatban van és a megye területének nagy részén megtörtént vízbázisok védőterületének a kijelölése, amelyen belül a tevékenységek csak szigorú korlátozások mellett végezhetők A megtett intézkedések ellenére a megye területén van néhány olyan település, ahol az ivóvíz minősége kifogásolható. Határérték feletti nitrit tartalmú vízzel ellátott település: - Magyargencs - Várkesző Határérték feletti ammónium tartalmú vízzel ellátott település: - Bakonytamási - Borszörcsök - Doba - Egeralja Határérték feletti ammónium tartalmú vízzel ellátott település(folytatás): - Egyházaskesző - Kamond - Kemeneshőgyész - Kispirit - Külsővat - Nagypirit - Nóráp - Vínár A vízminőség javításhoz szükséges intézkedések A felszíni vizek minőségének a javításához kiemelt figyelmet kell fordítani a Nemzeti Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program ütemezett feladatinak a végrehajtására. A megyében fejleszteni kell az iszapkezelési technológiákat és a növelni kell a kommunális szennyvíziszapok hasznosításának az arányát. A diffúz szennyezések csökkentésére programot kell kidolgozni. 16

17 Az ipari régiókban a felszín alatti víz és a talaj szennyezettségének az alakulását figyelemmel kell kísérni. A területhasználatot a vizsgálati adatok függvényében kell engedélyezni, illetve módosítani. A monitoring rendszerek felszín alatti víz és a talaj szennyezettségét mutató vizsgálati eredményei a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen rendelkezésre állnak. A nitrát érzékeny településeken szigorúan szabályozni kell az állattartást. Zárt trágya tárolást és engedélyezett elhelyezést kell előírni. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elevezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002.(II.27.) Korm. rendelet ütemezésének megfelelően folytatni kell a nem csatornázott területeken a szennyvízcsatorna kiépítését és a szennyvíztisztítás javítását. A Korm. rendelet előírása alapján a kijelölt szennyvíz agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését az alábbiak szerint kell megvalósítani. Legkésőbb: december 31-ig a lakosegyenértéknél nagyobb terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású területeken, nitrogén és foszfor eltávolítás egyidejű biztosításával. (Az érintett Veszprém megyei települések listája a Helyzetértékelés 6. számú mellékletében található.) december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén. (Az érintett Veszprém megyei települések listája a Helyzetértékelés 7. számú mellékletében található.) december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén. (Az érintett Veszprém megyei települések listája a Helyzetértékelés 8. számú mellékletében található.) december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén. (Az érintett Veszprém megyei települések listája a Helyzetértékelés 9. számú mellékletében található.) A regionális csatornarendszer kiépítésével párhuzamosan ösztönözni kell a csatornára történő rákötést. Az építési engedélyezési eljárás során elő kell írni a csatorna rendszerre a rákötést. A csatorna és szennyvíztisztító rendszerek tervezése és építése során kiemelt figyelmet kell fordítani a szaghatások kiküszöbölésére, a meglévő rendszerek esetében hatékony beavatkozást kell végezni az időszakos bűzhatás megszüntetésére. A nem csatornázott területeken kiöntözött vagy elszikkasztott szennyvíz jelentős mértékben hozzájárul a felszín alatti víz és a talaj elszennyezéséhez, ezért ez a tevékenység megengedhetetlen. A szennyvízelvezető és tisztító rendszereken a nem megfelelő tervezés vagy kivitelezés miatt néhány helyen szaghatások keletkeznek (pl. Balatonalmádi Neptun u., Ajka Kinizsi u.). Az ipari fejlesztések, beruházások során kiemelten kell vizsgálni a vízgazdálkodást, a szükséges intézkedéseket a vízjogi engedélyben kell előírni. 17

18 Vannak olyan települések, amelyek speciális adottságaik miatt a fenti programba nem kapcsolhatók be. Ezeket a településeket, ahol egyedi szennyvíz-elvezetés és tisztítás javasolt a 174/2003.(X.28.) Korm. rendelet tartalmazza. Az érintett Veszprém megyei településeket a 10. számú mellékletben foglaltuk össze. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet előírása szerint december 25-ig határérték alá kell csökkenteni az ammónium koncentrációt a jogszabály által kijelölt Veszprém megyei települések ivóvizében. A szennyvíztisztító telepek hatékonyságának fokozásával és a tisztítatlan használt és szennyezett vizek közvetlen bevezetésének megakadályozásával javítani kell a Séd-Nádor vízrendszer vízminőségét 2008-ra III. osztályúra. Veszprém megye területén számos forrás található, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek. Az es évek intenzív bányászata (szénbányászat, bauxitbányászat) során végzett nagymennyiségű vízkiemelés a kasztvíz szintjét méterrel süllyesztette,a minek a következtében a források elapadtak, a tapolcai tavas barlangból eltűnt a víz. Az elapadt források környezetét nem gondozták, több esetben illegális hulladéklerakásra használták. Az utóbbi években a bányászati tevékenység (különös tekintettel a mélyművelési bányákra) felszámolása és a vízkiemelés csökkentése eredményeként a karsztvíz szint emelkedik, a tapolcai tavas barlangban megjelent a víz és a források döntő többsége vizet ad. Jelen helyzetben kiemelt feladat forráskataszter elkészítése és a források környezetének rendezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a források felújítására és a környezetének rendezésére. A közötti időszakban a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával felújított forrásokat a Helyzetértékelés tartalmazza. A megye területén a források környezetének rehabilitálását továbbra is kiemelten kell kezelni. Folytatni kell a vízbázisok állapotának a felülvizsgálatát és a védőterületek kijelölését Az intézkedés végrehajtásáért felelős szervezetek és a víz és a talaj minőség alakulását tükröző adatok hozzáférhetősége A felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségének vizsgálata és szabályozása a Felügyelőség feladata és hatásköre. Veszprém megye lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása az illetékes önkormányzatok feladata. A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése a Veszprém Megyei ÁNTSZ és az illetékes önkormányzat feladata. Ennek a kötelezettségnek az önkormányzatok a területükön lévő szolgáltató útján tesznek eleget. A föld használatából eredő szennyezésért, károkozásért a tulajdonos, használó, bérlő tartozik helytállni. Önkormányzati tulajdonban lévő területeken szennyezés esetén a kármentesítés, monitoring rendszerek létesítése és üzemeltetése az illetékes önkormányzatot terheli. Napjaink jelentős feladata ezen a területen a felhagyott hulladéklerakók felülvizsgálata és szükség esetén a műszaki beavatkozás, kármentesítés elvégzése. 18

19 Mezőgazdasági művelés alatt álló talajok esetében a tevékenység hatását (trágyázás, növényvédőszer használat) a talaj minőségére a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felügyeli és szabályozza. A Felügyelőség Veszprém megye felszíni vizei minőségének folyamatos ellenőrzésére az alábbi monitoring rendszert üzemelteti: - Balaton nyílt vizének minősítésre: 10 pontból álló monitoring rendszert - A Balatonba ömlő vízfolyások vizének minősítésére: 22 pontból álló monitoring rendszert - A Séd-Nádor csatorna rendszer Veszprém megyei szakasza vizének minősítésére: 3 pontból álló monitoring rendszert. A monitoring rendszerek feldolgozott vizsgálati adatai a Felügyelőségen rendelkezésre állnak. Veszprém megye lakossága részére szolgáltatott vezetékes ivóvíz minőségét a Veszprém Megyei ÁNTSZ és a szolgáltatók rendszeresen vizsgálják, a vizsgálati adatok ezeknél a szerveknél hozzáférhetők. A ipari területeken a talaj és a talajvíz minőségének az alakulását az érintett vállalatok az általuk létesített és üzemeltetett monitoring rendszerek vizsgálati adatai alapján követik nyomon. A monitoring rendszerek kialakítását, a mintavétel gyakoriságát, a vizsgálandó szennyezőanyagok és paraméterek körét a Felügyelőség határozatban rendeli el. A vizsgálati adatok mind az érintett vállalatoknál, mind a Felügyelőségen megtalálhatók. Veszprém megye mezőgazdasági művelés alatt álló talajai minőségének vizsgálatára a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 77 pontból álló mérőrendszert üzemeltet. A feldolgozott vizsgálati adatok a Szolgálatnál rendelkezésre állnak Hulladékgazdálkodás A keletkező hulladékok fajtája, mennyisége A Veszprém megye területén keletkező hulladékok a tulajdonságuk alapján két kategóriába sorolhatók: a különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok és a települési vagy azzal együtt kezelhető nem veszélyes hulladékok. Veszprém megye Pest megye után az ország legtöbb veszélyes hulladékot termelő megyéje. Ebben jelentős szerepet játszik az alumíniumiparból származó vörösiszap, az évi több, mint 600 ezer tonna mennyiségével. A veszélyes hulladék megjelenési formája szilárd, iszap és folyékony lehet. A keletkező hulladék mennyiségben az utóbbi öt év adatait figyelembe véve jelentős változás nem tapasztalható. A veszélyes hulladékok gyűjtésnek, kezelésének és ártalmatlanításának szabályozása a Felügyelőség hatásköre. A megye területén az egykori ipari régiókban Inota, Balatonfűzfő, Ajkatárolnak szabályozott és engedélyezett körülmények között jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot. 19

20 A települési vagy az azzal együtt kezelhető hulladékok fajtája a következő: - települési szilárd hulladék - települési folyékony hulladék - kommunális szennyvíziszap - építési, bontási és egyéb inert hulladékok Ezeknek a hulladékoknak a gyűjtésének, kezelésének és ártalmatlanításának a szabályozása az önkormányzatok feladata. A feladat teljesítéshez az illetékes önkormányzatnak közszolgáltatót kell kijelölni és a szolgáltatás igénybevételét helyi rendeletben kötelezővé kell tenni. Veszprém megyében a települési szilárd hulladék gyűjtésbe bevont települések aránya 96,0%, a települési szilárd hulladék gyűjtésbe bevont lakások aránya pedig 91,8% (2003. évi KSH adat). A megye területén keletkező nem veszélyes hulladék fajtáját és mennyiségét a Helyzetértékelés fejezet tartalmazza. A települési folyékony hulladék mennyiség adat azt a mennyiséget jelenti, amelyet dokumentált módon szennyvíztisztító telepre elszállítottak. A csatornára nem kötött lakások becsült vízfelhasználásából számított mennyiséghez viszonyítva ez kb. 1%-ot tesz ki. A települési folyékony hulladék döntő részét szabálytalanul elszikkasztják, kiöntözik, ami a terület érzékenységét figyelembe véve elfogadhatatlan A keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése Veszprém megye területén keletkező hulladékok kezelésének a módját a évi adatok alapján a Helyzetértékelés fejezetben foglaltuk össze (Forrás: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.). Az adatok alapján látható, hogy - A települési szilárd hulladékok teljes egészében lerakással kerülnek ártalmatlanításra - A települési folyékony hulladék igen kis része (kb. 1%) szennyvíztisztító telepen kerül ártalmatlanításra, a döntő rész kezelése nem ismert. - A kommunális szennyvíz iszap 34%-a komposztálás után hasznosításra kerül, a nagyobb részt előkezelés után lerakással ártalmatlanítják - A keletkező inert hulladék 11%-át előkezelés után hasznosítják, a nagyobb részt lerakással ártalmatlanítják. Megállapítható, hogy Veszprém megye területén alkalmazott hulladékgazdálkodási rendszer nem felel meg korszerű követelményeknek, mivel a keletkező hulladékok döntő részét lerakással ártalmatlanítják. 20

21 A hulladékgazdálkodás javításához szükséges intézkedések Veszprém megye hulladékgazdálkodásának a hiányosságai csak a jelenleg tervezés alatt álló regionális hulladékgazdálkodási rendszerek létesítése és üzembe helyezése után oldódnak meg teljes körűen. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek létesítésével párhuzamosan az alábbi intézkedésekre van szükség a hulladék gyűjtés, kezelés és ártalmatlanítás területén. - A fogyasztási szokások megváltoztatásával (az egyszer használatos csomagolóanyagok és eszközök használatának csökkentésével) el kell érni a települési hulladékok keletkezésnek megelőzését, illetve csökkentését. - A szelektív gyűjtő kapacitást növelni kell az anyagában hasznosítható hulladékok (fém, papír, műanyag) begyűjtésének a növeléshez. - Meg kell teremteni a szelektíven gyűjtött települési hulladékok előkezezésének és hasznosításának a feltételeit. - El kell végezni a megye területén a felhagyott hulladéklerakók felülvizsgálatát és vizsgálat eredményétől függően kell dönteni a további intézkedésekről. - Ahol szükséges el kell készíteni a rekultivációs terveket és ezek alapján el kell végezni a rekultivációt. - A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez hasonlóan szolgáltatót kell kijelölni a települési folyékony hulladék elszállítására (szippantására), a szolgáltatás igénybevételét helyi rendeletben kötelezővé kell tenni. A kijelölt szolgáltatónak rendelkeznie kell a munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyekkel és gépi eszközökkel. - Felül kell vizsgálni a települési folyékony hulladékok gyűjtésére használt berendezések (aknák, tartályok) állapotát. A nem kielégítően zárt berendezések használatát meg kell tiltani, be kell zárni és a környezetét rekultiválni kell. - A komposztáló kapacitás bővítésével növelni kell a szennyvíziszap hasznosításának az arányát. A települési hulladék biológiailag lebomló részét a szennyvíziszappal együtt komposztálni kell. - Meg kell teremteni az építési-bontási hulladékok gyűjtésének és hasznosításhoz történő előkezelésének (aprítás, osztályozás) a feltételeit. - El kell érni a csomagolóanyagok 50%-os hasznosításnak az arányát. - A települési hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát 2007-ig 50%-ra, 2014-ig 35%-ra kell lecsökkenteni. - A gumiabroncs és gumiőrlemény lerakását meg kell tiltani. - A veszélyes hulladékok kezelésénél 2008-ig el kell érni a 30%-os hasznosítási arányt. - Ösztönözni és segíteni kell a komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszerek létesítését. - A regionális hulladékgazdálkodási rendszerekben meg kell oldani az állati hulladék gyűjtését és kezelését. 21

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 Dunaújváros 2004 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 5 Légszennyezettségi állapot

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. Répcelak Város a Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2016. 2 Bevezetés Répcelak Város a 2005 során

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jei Közmeghallgatására

TÁJÉKOZTATÓ. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jei Közmeghallgatására Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi tanácsnok TÁJÉKOZTATÓ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december -jei Közmeghallgatására Tárgy: Tájékoztató Veszprém város 2008.

Részletesebben

Vízvédelem 2015.04.23. Törvények KM011_1. 2014/2015-ös tanév II. félév. 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás

Vízvédelem 2015.04.23. Törvények KM011_1. 2014/2015-ös tanév II. félév. 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás Vízvédelem KM011_1 Széchenyi István Egyetem 2014/2015-ös tanév II. félév 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva I.fejezet Általános leírás 1. A Településszerkezeti Terv hatálya Nyírgyulaj

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a környezet

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Hegyi Árpád Szent István Egyetem MKK, KTI Halgazdálkodási Tanszék 1. óra Alapfogalmak, vizeink jellemzése és csoportosítása Vizeink csoportosítása

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS A környezeti állapotfelmérés összeállítási vázlata INDOKLÁS A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12345/06. ügyszám alatt teljes

Részletesebben

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu VESZPRÉM MJV UNILEVER

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel.

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Feljegyzés Készült: 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Borai Tamás Horváth Jenő Punk

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

MUNKAPÉLDÁNY Iktatószám: 55093-1 /2012/JKOORD Hiv. szám: 04/227-41/2012 Ügyintéző: Smid Eszter Telefon: 795-3423 Melléklet: -

MUNKAPÉLDÁNY Iktatószám: 55093-1 /2012/JKOORD Hiv. szám: 04/227-41/2012 Ügyintéző: Smid Eszter Telefon: 795-3423 Melléklet: - Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszter MUNKAPÉLDÁNY Iktatószám: 55093-1 /2012/JKOORD Hiv. szám: 04/227-41/2012 Ügyintéző: Smid Eszter Telefon: 795-3423 Melléklet: - Lasztovicza Jenő részére Veszprém

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7 A Zala Hőerőmű Kft. Söjtörön tervezett szalmatüzelésű erőművének módosított Környezeti Hatástanulmánya és Egységes Környezethasználati Engedélykérelme Közérthető összefoglaló 2008.június 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete Vác város füstköd-riadó tervéről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete Vác város füstköd-riadó tervéről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete Vác város füstköd-riadó tervéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 22356/2011 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának 2011. évi felülvizsgálatára

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Ónod Község Önkormányzata KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 A települési környezetvédelmi

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1433-7/2011. Tárgy: A Budapest, IX. kerület, Illatos u. 19-23.

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007.

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Helyzetértékelés 2007. Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója I.kötet Helyzetértékelés Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából készítette

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2005. Dunaújváros 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2005. Dunaújváros 2006. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 6 I. Légszennyezettségi állapot 6 II. Vizeink

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27.-i ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a megye környezetállapotáról

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19.-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19.-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/64-2/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Máza Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2006. Dunaújváros 2007.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2006. Dunaújváros 2007. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 2007. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 6 I. Légszennyezettségi állapot 6 II. Vizeink

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben