Vízvédelem KM011_ /2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv"

Átírás

1 Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér,

2 Víz Keretirányelv 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén célja: (i) a vízi ökoszisztémák, a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlásának megakadályozása, állapotuk védelme, javítása (ii) vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat előmozdítása (iii) a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó különösen veszélyes anyagok csökkentése, a vizek további szennyeződésének megakadályozása (iv) árvizek és az aszályok mérséklése A VKI fő környezeti célkitűzése év végére el kell érnünk a felszíni és felszín alatti vizek ún. jó állapotát (jó ökológiai és jó kémiai állapot, ill. jó mennyiségi és jó kémiai állapot) az erősen módosított és mesterséges víztestek esetében a jó ökológiai potenciál és a jó kémiai állapot a cél 2

3 Jó ökológiai állapot Vízfolyások esetében: a folyó vízjárása zavartalan (kapcsolata a felszíni vizekkel zavartalan, a vízi szervezetek vándorlása zavartalan stb.) szabad hordalékszállítás a parti sáv viszonyai szintén zavartalanok (áramlási sebességek, morfológiai viszonyok stb.) Tavak esetében: a tó mélységének változékonysága, a fenéküledék mennyisége és szerkezete, valamint a parti sáv viszonyai teljesen vagy közel teljesen megfelelnek a zavartalan viszonyoknak Jó fizikai és kémiai állapotú felszíni víz A hőmérséklet, az oxigénegyensúly, a ph, a savközömbösítő kapacitás és a sótartalom nem lépnek ki abból a tartományból, amelyet annak jelzésére alakítottak ki, hogy biztosított-e a típusra jellemző ökoszisztéma funkcionálása és a biológiai minőségi elemek jó állapot -hoz tartozó értékeinek fennállása. A tápanyag-koncentráció nem haladja meg azokat a szinteket, amelyeket arra a célra alakítottak ki, hogy azok alapján meg lehessen győződni az ökoszisztéma funkcionálásáról és a biológiai minőségi elemek jó állapot - hoz tartozó értékeinek fennállásáról. A specifikus szintetikus szennyező anyagok és a specifikus nem szintetikus szennyező anyagok koncentrációi nem haladják meg a kerettervben részletezett eljárásokkal megállapított szinteket, nem érintve a 91/414/EK és a 98/8/EK irányelveket. 3

4 Jó mennyiségi állapotú felszín alatti víz A víztestben a felszín alatti víz szintje olyan, hogy a hosszabb időszakra számított átlagos éves kitermelés hozama nem haladja meg a hasznosítható felszín alatti vízkészletet. Ennek megfelelően a felszín alatti víz szintje nincs kitéve olyan antropogén hatásoknak, amelyek következtében: a kapcsolódó felszíni vizekre a kerettervben megállapított környezeti célkitűzések nem érhetők el, a kapcsolódó felszíni vizek állapotában bármilyen jelentős romlás következne be, a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémában bármilyen jelentős károsodás következne be, továbbá egy térbelileg behatárolt területen időlegesen vagy folyamatosan elfordulhatnak a vízszint változás miatt az áramlás irányában bekövetkező változások, de az ilyen irányváltozások nem okozhatják a sós vagy egyéb víz térnyerését, és nem jelezhetnek az áramlás irányára vonatkozóan az előbbieket előidéző tartós és egyértelműen meghatározható antropogén eredetű tendenciát. Jó kémiai állapotú felszín alatti víz a szennyezőanyagok koncentrációi: nem mutatják a sós vagy más szennyeződés térnyerésének jeleit, nem haladják meg a vonatkozó közösségi joganyagban meghatározott egyéb minőségi határértékeket a kerettervben meghatározott felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzéséhez és szabályozásához megfogalmazott stratégiákkal összhangban, nem akadályozzák a kapcsolódó felszíni vizekre a kerettervben megállapított környezeti célkitűzések elérését, sem ezek ökológiai vagy kémiai állapotának bármilyen jelentős romlását, sem a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák bármilyen jelentős károsodását, a vezetőképességben bekövetkező változások nem jelzik sós víz vagy bármilyen más szennyezés térnyerését. 4

5 A VKI vezérgondolatai: (új) szemléletek fenntartható vízgazdálkodás minden víztípus számára védelem elővigyázatosság elve szubszidiaritás elve szennyező fizet elv költségmegtérülés elve vízgyűjtőre alapuló vízgazdálkodás határokon átnyúló együttműködések minden emisszió-forrás (ipar, mg, közl., település stb.) által okozott vízszennyezés csökkentését és ellenőrzését írja elő biztosítja minden érdekelt tevékeny részvételét stb. A VKI vezérgondolatai: integráció az összes vízkészlet integrációja az összes vízhasználat integrációja vízmennyiségi és vízminőségi kérdések integrálása a szakterületek, elemzések és tapasztalatok integrálása a vízügyi törvényhozás integrálása egy közös és összefüggő keretbe az összes jelentős gazdálkodási és ökológiai szempont integrálása a széleskörű intézkedési programok integrálása az érintettek és a civil társadalom integrálása a döntéshozási folyamatban a különböző döntési szintek integrálása a különböző tagországok vízgazdálkodásának integrálása 5

6 A VKI végrehajtása 2003: VKI nemzeti jogba való átültetése (221/2004 (VII.21.) korm. rend. a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól), vízgyűjtőkerületek azonosítása és hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése 2004: A vízgyűjtőrendszerek jellemzése, a vizeket érő hatások elemzése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, a védett területek nyilvántartásba vétele 2006: Monitoring hálózat létrehozása és üzembe helyezése A VKI végrehajtása (folyt.) 2007: Jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása. 2008: A vízgyűjtő gazdálkodási terv első változatának bemutatása. 2009: A környezeti célkitűzések költség-hatékony elérését célzó intézkedési programok összeállítása, illetve a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek elkészítése és publikálása minden vízgyűjtőkerületre, ideértve az erősen módosított víztestek meghatározását is. 6

7 A VKI végrehajtása (folyt.) 2010: A költség visszatérülés és a szennyező fizet elvét tekintetbe vevő, a vízkészletek hatékony használatát biztosító vízárpolitika bevezetése : Az intézkedések gyakorlatba történő átültetése. 2012: Az intézkedési programok bevezetése. 2015: A környezetvédelmi célkitűzések elérése után: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata 6 évente. 2027: A célok elérésének lehetséges meghosszabbított határideje kétszer 6 év meghosszabbítás után. ÁTTEKINTÉS Ijjas, Madarassy,

8 Jelentős vízgazdálkodási kérdések hazánkban 1. Szerves anyagok és tápanyagok által okozott szennyezések 1.1. Vízfolyások szerves anyag és tápanyag-szennyezése települési szennyvízbevezetésekből 1.2. Szennyezés diffúz forrásokból, a mezőgazdaságból és a települések területéről 1.3. Állóvizek eutrofizálódása 1.4. A használt termálvizek által okozott szennyezések 2. Szennyezés veszélyes anyagokkal 3. Hidromorfológiai változások 3.1. A vízfolyás és az élőhelyek folytonosságának megszakítása 3.2. A vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és beavatkozásokkal 3.3. A vizes élőhelyek állapotának romlása a belvízvédelmi tevékenység során 3.4. Vízfolyások vízjárásában bekövetkező változások 3.5. Tavak, holtágak állapotérzékenysége 3.6. Tervezett infrastrukturális projektek által okozott hidromorfológiai változások 4. Felszín alatti vizek mennyiségi változásai 5. Ivóvíz előállítására használt felszín alatti vizek nem megfelelő minősége 6. Felszín alatti vizek szennyezése 7. Más országokban végzett tevékenységek által is befolyásolt víztestek nem megfelelő állapota 8. Világméretű akciókkal befolyásolható jelentős vízmennyiségi változások in Fehér,

9 in Fehér, 2009 Magyarországon vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kellett készíteni: az ország egész területére (Duna VGT részeként), 4 részvízgyűjtőre: (1) Duna vízgyűjtőnek Magyarországon a Dunához közvetlenül csatlakozó részére, (2) a Dráva és (3) a Tisza vízgyűjtőjének Magyarország területére eső részére, (4) a Balaton vízgyűjtőjére, és a részvízgyűjtőket 42 tervezési alegységre osztották fel 9

10 in Fehér, 2009 in Fehér,

11 in Fehér, 2009 Minden víztestre meg kell határozni a környezeti célkitűzéseket és meg kell tervezni az intézkedési programokat természetes víztest erősen módosított víztest mesterséges víztest 11

12 A vízgyűjtő gazdálkodási terv tartalma 1. A vízgyűjtő, részvízgyűjtő általános leírása. 2. Az emberi tevékenység felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős terheléseinek és hatásainak összefoglalása. 3. Az ivóvízkivételre kijelölt területek és a védett területek azonosítása és térképi ábrázolása. 4. A vizek állapotának megfigyelésére létesített monitoring hálózatok térképi ábrázolása. 5. A monitoring hálózatok eredményeinek bemutatása térképi formában. 6. Térképi ábrázolás térinformatikai rendszerben. 7. Környezeti célkitűzések listája. 8. Az eredeti célkitűzés teljesíthetetlenségével kapcsolatos információk részletezése. A vízgyűjtő gazdálkodási terv tartalma (folyt.) 9. Összefoglaló leírás a vízhasználatok gazdasági elemzéséről. 10. Az intézkedési programok összefoglalása. 11. Azon szennyező anyagokról és indikátoraikról biztosítandó információk, amelyekre küszöbértékeket határoztak meg. 12. Programok és tervek jegyzéke (integrálás biztosítása). 13. A közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett intézkedések összefoglalása. 14. Dokumentumok hozzáférési helyei. 15. A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése és adatai. 16. Mindazok a dokumentumok, amelyeket egyéb jogszabály a vízgyűjtőgazdálkodási terv tartalmaként ír elő. 12

13 Best Available Techniques Best Available Practices Best Environmental Practices in Fehér, 2009 in Fehér,

14 in Fehér, 2009 A vízgyűjtőgazdálkodási tervekkel kapcsolatos észrevételek A tervek jó áttekintést adnak a vízgyűjtők jelenlegi állapotáról a jelentős vízgazdálkodási kérdésekről, megoldandó problémákról összegzik a szükséges intézkedések körét, és becslést adnak azok várható pozitív hatásáról (a nemzetközi együttműködésben készülő tervek esetében, pl. Duna, Tisza, Dráva) Ugyanakkor felismerhető, hogy a nemzeti tervekben (országos, 4 rész-vízgyűjtő és a 42 alegység): az intézkedések várható hatása nem kapcsolódik közvetlenül az adott víztestekhez ig jelentős arányban nem teljesíthetők a VKI elvárta célkitűzések a második és a harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési periódusra további jelentős programok megvalósítása válik szükségessé, amihez a források biztosítása szükséges 14

15 VKI: Víztestek tipizálása vízfolyások: 869 vízfolyás víztest 25 típus tavak: 213 tó víztest 16 típus típusok lehatárolása: ökorégió tengerszint feletti magasság nagyság geológiai viszonyok passzportok (típusleírások) felszín alatti víztestek: 185 db 45 hegyvidéki: 22 sekély hegyvidéki, 23 hegyvidéki víztest 111 porózus: 55 sekély porózus (talajvíz), 48 porózus (rétegvíz), 8 porózus termál víztest 29 karszt: 14 hideg karszt, 15 termál karszt víztest 15

16 16

17 17

18 A következőkben bemutatott 7 db térkép az alábbi forrásból származik (4. sz. melléklet): Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK sz. Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén c. irányelvben március 22.-ei határidővel előírt J E L E N T É S a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területének jellemzőiről, az emberi tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok gazdasági elemzéséről 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 VKI: monitoring monitoring: a vízstátusra vonatkozó adatok előállítása feltáró monitoring: az alapállapot felmérése a változások értékelésére operatív monitoring: minden olyan változás számbavétele, amely a víztestek állapotára a beavatkozások következtében hatással van vizsgálati monitoring: a balesetszerű szennyezések kivizsgálására átültetés: 31/2004 (XII. 30) KvVM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 23

24 Felszíni vizek 2006 előtti vízminőségi monitoringja Országos felszíni vízminőség-ellenőrző hálózat (1954-től) szabványcsomag az egyes mérőhelyekre 241 törzs- és regionális hálózati (109 vízfolyás, 4 állóvíz), 249 lokális hálózati mintavételi hely mérések: a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és az ÁNTSZ laboratóriumai MSZ sz. szabvány alkalmazása vizsgált paraméterek 5 csoportja: 1. oxigénháztartás, 2. tápanyagtartalom, 3. mikrobiológiai jellemzők, 4. mikroszennyezők és toxicitás, 5. egyéb jellemzők minősítés ötosztályos rendszerben Törzshálózati és regionális szelvények 24

25 vízminőségi jellemzők mértékegység Határérték I. II. III. IV. V. osztály A. Oxigénháztartás jellemzői oldott oxigén mg/l oxigéntelítettség % biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) mg/l kémiai oxigénigény (KOI ps ) mg/l kémiai oxigénigény (KOI k ) mg/l szaprobitási (Pantle-Buck) index - 1,8 2,3 2,8 3,3 3,3 B. Tápanyagháztartás jellemzői ammónium (NH 4 -N) mg/l 0,2 0,5 1,0 2,0 2,0 nitrit (NO 2 -N) mg/l 0,01 0,03 0,1 0,3 0,3 nitrát (NO 3 -N) mg/l összes-foszfor g/l összes foszfor* g/l ortofoszfát (PO 4 -P) g/l ortofoszfát (PO 4 -P)* g/l klorofill-a g/l C. Mikrobiológiai jellemzők coliformszám i/ml *Tározásra vagy állóvizekbe kerülő folyóvizek esetén D. Mikroszennyezők és toxicitás D1. Szervetlen mikroszennyezők alumínium g/l arzén g/l cink g/l higany g/l 0,1 0,2 0,5 1 1 kadmium g/l 0, *Tározásra vagy állóvizekbe kerülő folyóvizek esetén króm g/l króm (VI) g/l nikkel g/l ólom g/l réz g/l D2. Szerves mikroszennyezők fenolok (fenolindex) g/l anionaktív detergensek g/l kőolaj és termékei g/l D4. Radioaktív anyagok összes -aktivitás Bq/l 0,17 0,35 0,55 1,1 1,1 E. Egyéb jellemzők ph - 6,5-8,0 8,0-8,5 6,0-6,5 5,5-6,0 5,5 8,5-9,0 9,0-9,5 9,5 fajlagos vezetőképesség (20 C-on) S/cm vas mg/l 0,1 0,2 0,5 1 1 mangán mg/l 0,05 0,1 0,1 0,5 0,5 25

26 Régi vízminőségi osztályok (felszíni vizekre) I. osztályú, kiváló minőségű víz: gyakorlatilag a természetes állapotot jelenti. II. osztályú, jó minőségű víz: külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt víz. III. osztályú, tűrhető minőségű víz: mérsékelten szennyezett, eutrofizálódást eredményező mértékben tartalmaz szerves-, szervetlen és tápanyagokat. IV. osztályú, szennyezett minőségű víz: nagy mennyiségben tartalmaz szennyező anyagot és szennyvízbaktériumokat. V. osztályú, erősen szennyezett minőségű víz: erősen terhelt, esetenként toxikus jellegű víz. Az adott csoportban legalacsonyabb osztályzat döntötte el a csoport osztályzatát, függetlenül az abba a csoportba tartozó más paraméterek kedvezőbb állapotától az MSZ minősítési rendszere az egyes víztestek állapotának összehasonlítására csak korlátozottan volt alkalmas 26

27 Vízminősítés a VKI-ban vízminőség: ökológiai szemlélet a felszíni víztest állapotát annak ökológiai és kémiai állapota együttesen határozza meg ökológiai állapot: biológiai elemek (vízi flóra, fenéklakó gerinctelen fauna, halfauna) + hidrológiai és morfológiai elemek (áramlás, folyófolytonosság, medermorfológia) + fizikai és kémiai elemek (hőmérséklet, oxigénellátottság, sótartalom, savasodási állapot, tápanyag-állapot) + egyéb specifikus szennyezők (fémek: Cu, Zn, Cr, As) kémiai állapot: vízszennyező anyagok A felszíni vizek minősítése Az MSZ alapján ötosztályos rendszer paraméterek 5 csoportja oxigénháztartás jellemzői tápanyagháztartás jellemzői mikrobiológiai jellemzők mikroszennyezők és toxicitás egyéb jellemzők A VKI alapján ökológiai állapot biológiai hidrológiai és morfológiai fizikai és kémiai elemek egyéb specifikus szennyezők (fémek) kémiai állapot (vízszennyezők): elsőbbségi anyagok (vízbevezetésük tilos) élővízben kedvezőtlen hatást okozó, nagy mennyiségben bevezetett szennyező anyagok 27

28 VKI monitoring paraméterek Minőségi elem Biológiai elemek Fitoplankton, fitobenton Makrofita Makroszkópikus gerinctelenek Halak Hidrológiai-morfológiai elemek Folytonosság Hidrológia Fizikai-kémiai elemek Hőmérsékleti viszonyok Oxigénellátottság Sótartalom Tápanyaghelyzet Savasodási helyzet Egyéb szennyezőanyagok Elsőbbségi anyagok Morfológia VKI feltáró monitoring: paraméterek Általános fizikai-kémiai paraméterek (évente 12 alkalommal): vízhőmérséklet, ph, lúgosság, fajlagos elektromos vezetőképesség, oldott oxigén, összes lebegőanyag, KOI p, KOI k, TOC, BOI 5 ; összes oldott anyag, összes keménység, oldott vas, oldott mangán, kalcium, magnézium, nátrium, kálium, klorid, szulfát. Tápanyagmutatók (évente 12 alkalommal): ammónium, nitrát, összes nitrogén, orto-foszfát, összes foszfor, klorofill-a. 28

29 VKI feltáró monitoring: paraméterek Veszélyes anyagok ( 33 lista és egyéb veszélyes anyagok listája alapján): 33 lista szerves (évente 12 alkalommal): Poliaromás szénhidrogén (PAH) vegyületek: naftalin, antracén, fluorantén, benzo(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(g,h,i)perilén, benz(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pirén; Illékony aromás szénhidrogének (BTEX): benzol; Tributil-ón vegyületek Egyéb aromás szénhidrogén vegyületek: di(2-etilhexil)ftalát, nonil-fenolok, (4-p-nonilfenol), oktil-fenolok, (p-terc-oktilfenol); Halogénezett alifás szénhidrogén vegyületek: diklórmetán, triklórmetán, 1,2-diklóretán, C10-C13 klóralkánok, hexaklórbutadién; Halogénezett aromás szénhidrogén vegyületek: 1,2,4-triklór-benzol, pentaklór-benzol, hexaklórbenzol, brómozott difeniléterek, pentaklór-fenol; Peszticidek: alaklór, atrazin, klórfenvinfosz, klórpirifosz, endoszulfán (alfa-endoszulfán), hexaklór-ciklohexán, gamma izomer lindán, izoproturon, diuron, simazin, trifluralin. VKI feltáró monitoring: paraméterek Egyéb veszélyes anyagok szerves (évente 12 alkalommal): DDT vegyületek, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, széntetraklorid, tetraklór-etilén, triklór-etilén. 33 lista (nehézfémek) (évente 12 alkalommal): kadmium, ólom, higany, nikkel. Egyéb veszélyes anyagok (nehézfémek) (évente 12 alkalommal): összes króm, arzén, cink, réz. 29

30 VKI feltáró monitoring: paraméterek Biológiai mutatók: fitoplankton (évente 4x vízfolyások, 6x állóvizek esetén) fitobenton (évente 2 alkalommal) makrofita (évente 1 alkalommal) makrozoobenton (évente 2x vízfolyások, 1x állóvizek esetén) halak (min. 6 évente) Morfológiai paraméterek a meder kanyargóssága, a mederanyag összetétele, az üledék vastagsága, a meder jellemző méretei, a hullámtér szélessége és használati jellege, a partvédelem jellege és célja, a burkolat hossza és jellege, a mederduzzasztás helye és mértéke, a meder szabályozás helye és jellege, a kotrás gyakorisága és célja minimum 6 évente kell vizsgálni Felszíni vizek esetén: Vízminősítés a VKI-ban az ökológiai állapotot öt osztályba sorolja: kiváló (K), jó (J), mérsékelt (M), gyenge (Gy), rossz (R) kiváló állapot = referencia állapot (víztípusra jellemző) jó állapot = az általános környezeti célkitűzés biológiai-, fizikai-kémiai-, hidromorfológiai elemek osztályozása: hazai vízminőségi határértékek alapján a kémiai állapot két osztályba sorolja: jó, vagy nem megfelelő valamennyi tagországban egységesen alkalmazandó EU szintű határértékek alapján 30

31 Az állapotértékelés menete az EU útmutató szerint A víztest integrált vízminőségi állapotát az ökológiai és kémiai vízminősítés eredménye közül a gyengébb határozza meg A figyelembe vett minőségi emelek: Az 5 élőlénycsoportra (fitoplankton, fitobenton, makrofiton, makrozoobentosz, halak) vonatkozó biológiai jellemzők Fizikai-kémiai elemek (szerves anyag, tápanyag, sótartalom, ph) Egyéb specifikus kémiai jellemzők (pl. nehézfémek) Hidromorfológiai jellemzők (hosszirányú átjárhatóság, vízszintek és sebességviszonyok, keresztirányú átjárhatóság és a parti sáv kapcsolata, mederviszonyok, felszín alatti vizekkel való kapcsolat 31

32 A több elemből álló minősítések esetén mindig a legrosszabb a mértékadó. Ökológiai minősítés: a biológiai minősítés határozza meg az összesített minősítés eredményét, azzal, hogy kiváló ökológiai állapotú egy víztest csak abban az esetben lehet, ha a hidromorfológiai és fizikai-kémiai osztályozás szerint is kiváló jó ökológiai állapotú akkor, ha a fizikai-kémiai osztályozás is jó. A kémiai állapot minősítése: az EU szinten rögzített veszélyes anyag lista (ún. elsőbbségi lista ) alapján kétosztályos skálán jó kémiai állapot: ha valamennyi anyag esetén megfelel az EU szinten rögzített határértékeknek nem jó kémiai állapot: ha ez akár csak egyetlen egy anyagra is nem teljesül A mesterséges és az erősen módosított állapotú víztestek minősítése: A minősítés kiindulási alapja a maximális ökológiai potenciál: egy hasonló természetes állapotú víztest referencia állapotából vagy a víztest fenntartható funkciójából vezethető le a potenciálisan elérhető legjobb állapot Osztályba sorolás: azonos felbontású Ökológiai állapot helyett a megfelelő szintű ökológiai potenciál kifejezést kell alkalmazni 32

33 A felszíni vizek feltáró monitoringja 1) Tavak feltáró monitoringja (HUSWPS_1LW): 21 m.h. 2) Vízfolyások feltáró monitoringja (HUSWPS_1RW): 122 m.h. a 31/2004. KvVM rendelet szabályozza a felszíni vizek állapotára vonatkozó jellemzők megfigyelésének rendjét a VKI monitoring tervezése az ebben foglalt előírásoknak megfelelően történt meg alapozva a már évtizedek óta működő monitoring programokra figyelembe vették az egyéb hazai jogszabályi és szakmapolitikai szempontokat, a rendelkezésre álló mérési kapacitásokat is Felszíni vizek operatív monitoringja szerves anyag és tápanyag-terhelés szerinti kockázatosság hidromorfológiai kockázatosság veszélyes anyag terhelés szerinti kockázatosság kockázatosság : a jó állapot 2015-ig valószínűleg nem megvalósítható mérések gyakorisága: vízhozam naponta morfológiai paraméterek min. 6 évente biológiai paraméterek évi 1-4 alkalommal általános fizikai-kémiai paraméterek évente 4 alkalommal a veszélyes anyagok szerinti kockázatosság esetén a veszélyes anyagok évente 12 alkalommal 33

34 Felszíni vizek operatív monitoringja 1) tavak hidromorfológiai kockázatosság szerinti operatív monitoringja: 19 m.h. 2) tavak tápanyag és szerves anyag kockázatosság szerinti operatív programja: 21 m.h ) vízfolyások hidromorfológiai kockázatosság szerinti operatív monitoringjai: 112 m.h. (hosszanti átjárhatóság hiánya) 204 m.h. (völgyzárógát, duzzasztás, jelentősebb vízkivétel vagy vízbevezetés, vízmegosztás hatásai) 196 m.h. (keresztszelvény menti vagy folyószabályozással kapcsolatos elváltozások) 71 m.h. (kotrás és a meder-burkolat) 7) vízfolyások tápanyag és szerves anyag kockázatosság szerinti operatív monitoringja: 177 m.h. 8) vízfolyások veszélyes anyag kockázatosság szerinti operatív monitoringja: 76 m.h. 34

35 35

36 Felszíni vizek monitoring rendszere (Forrás: VGT, 2009) 36

37 Felszíni vizek vizsgálati monitoringja (i) valamely vízminőségi határérték túllépésének oka ismeretlen (ii) a feltáró monitoring jelzi, hogy a víztestre a célkitűzések valószínűleg nem teljesülnek, és operatív monitoring még nem létesült (iii) balesetszerű szennyezés nagyságáról és hatásáról kell megbizonyosodni a konkrét eset vagy probléma alapján jelölik ki a vizsgálandó mutatókat, mérési gyakoriságot, a vizsgálati helyeket 2000 évi tiszai cianid szennyezésére a Rába habzására vízkémiai és üledék vizsgálatokkal követték nyomon 2010 októberében, az Ajkai vörösiszaptároló gátjának átszakadásával okozott iszaphullám levonulását a Marcal vízrendszerében. Felszín alatti vizek 2006 előtti mennyiségi monitoringja A) Talajvízszintészlelő törzshálózat: 1642 kút, hetente 1x, 2x vízszint-leolvasás B) Rétegvízszintészlelő törzshálózat: 377 kút, legalább havonta vízszint-leolvasás C) Karsztvízszintészlelő törzshálózat: 247 figyelőkút, +3 egyéb repedezett víztartóban, legalább havonta leolvasás D) MÁFI vízszint-figyelő hálózata: 163 kút E) Forrásmérő törzshálózat: 52 forrás, legalább havonta 37

38 Deák J, 2005 Deák J,

39 Felszín alatti vizek 2006 előtti mennyiségi monitoringja F) Üzemi mérések vízművállalatok havonta mérik a hozamokat és szinteket adatok KÖVIZIG-eknek Központi Vízrajzi Adattárba továbbítás évente (4830 objektum) Ezen kívül:minden, évi 500 m 3 -nél többet termelő forrásról és kútról a használónak szolgáltatnia kell a termelési adatokat KÖVIZIG Központi Vízrajzi Adattárba (összesen objektum) G) Építéskori kútadatok: mintegy kút építéskori vízszintadata Deák J,

40 Felszín alatti vizek 2006 előtti mennyiségi monitoringja H) Sérülékeny távlati és üzemelő vízbázisok 78 távlati és 626 üzemelő vízbázison feltárást végeztek és végezni fognak eddig 2870 monitoring-kút készült el, főként azonban vízminőségi monitoring céljára Deák J,

41 Felszín alatti vizek 2006 előtti minőségi monitoringja Átfogó, országos felszín alatti vízminőségi monitoring kialakítása folyamatban volt A felszín alatti víztestek kémiai állapotának jellemzésére használható adatok a különböző rész-monitoring rendszerekből és felvételezésekből származtak 2006 előtti vízminőségi monitoring rendszerek A) a kutak építése során szerzett vízminőségi adatok 1970-ig 60 ezer kút: elégtelen adatok 1970-től új kút: építéskori rutin kémiai elemzés (VITUKI-nál) B) a települési ivóvízellátásra szolgáló kutak rendszeres minőség-ellenőrzése több mint 3800 kút rutin kémiai vizsgálata évi 1-12x KÖVIZIG VITUKI most már mikroszennyezőket is kell: 201/2001 (X. 25.) sz. korm.r, 21/2002. sz. miniszteri rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 41

42 2006 előtti vízminőségi monitoring rendszerek C) Felszín Alatti Vízminőségi Törzshálózat 1983-tól, 600 kút 97 kutat (később 83) KÖF mintáz, a többi közüzemi vízművek termelőkútja, 1-12x évente leginkább sérülékeny területeken 70 kutat mikroszennyezőkre is vizsgáltak D) a pontszerű szennyezőforrások monitoringja legfontosabbakat már nyilvántartásba vették helyi monitoring-hálózatok megépítése és üzemeltetése a tulajdonos felelősségébe tartozik az elemzések gyakorisága és a komponensek a szennyezőforrás típusától függenek adatbázisok bővítése és pontosítása kell Deák J,

43 2006 előtti vízminőségi monitoring rendszerek E) a sérülékeny távlati és üzemelő vízbázisokhoz kapcsolódó monitoring ld. mennyiségi monitoring rész, vízmin. esetében nagyobb a szerepe F) környezetvédelmi monitoring-rendszerek a hiányosságok (főleg talajvíz és források) kiküszöbölésére, kiépítés alatt állt Szigetköz és környezete Duna-Tisza köze Dráva-völgy havária monitoring expedíciószerű talajvíz feltárás az Alföldön mezőgazdasági diffúz szennyezések monitoringja települési monitoring a vízkivételi területek közötti térségek monitoringja Deák J,

44 Felszín alatti vizek 2006 előtti minősítése nem osztályozták őket, mint a felszíni vizeket, hanem határértékeket adtak meg: háttér koncentráció (A): reprezentatív érték, az anyag természetes vagy ahhoz közeli koncentrációja a felszín alatti vízben ill. talajban szennyezettségi határérték (B): az ivóvízminőség és az ökoszisztéma igényei alapján meghatározott kockázatos anyag koncentráció a felszín alatti vizekben intézkedési szennyezettségi határérték (C 1, C 2, C 3 ): meghaladásakor intézkedni kell, fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területekre van meghatározva kármentesítési szennyezettségi határérték (D): a kármentesítés eredményeként el kell érni Vízminősítés a VKI-ban Felszín alatti vizek állapotértékelése: mennyiségi és kémiai (vízminőségi) szempontból történik a kettő közül a rosszabbik határozza meg a víztest állapotát mennyiségi és kémiai állapotot tesztekkel határozzák meg a különböző tesztek közül egyetlenegy megfelelő is elegendő az adott szempontból gyenge állapot minősítéséhez a minősítés kétosztályos: jó és gyenge 44

45 A mennyiségi állapot értékelése és minősítése 4 vizsgálati módszer (teszt): Süllyedéses teszt: a vízkivételek következtében nem süllyed-e tartósan a vízszint (vízkivétel nem haladja-e meg az utánpótlódó vízmennyiséget) Vízmérleg teszt: a közvetlen vízkivételek (kutakkal) és a közvetett vízelvonások (vízfolyások mesterséges megcsapoló hatása, bányatavak párolgása) nem ellentétesek-e a terület tájökológiai potenciáljával a vízkivételek hatására kialakuló vízháztartási viszonyok nem biztosítják a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigényét A felszín alatti vizektől függő ökoszisztémákra vonatkozó teszt: azt ellenőrzi, hogy vannak-e a víztesten belül olyan jelentős, károsodott ökoszisztémák, amelyek károsodását a felszín alatti vízhasználatok (kutak, megcsapolás) okozzák Intruziós teszt: Azt ellenőrzi, hogy a felszín alatti vízhasználatok nem indítanak-e el káros vízminőségi változásokat Bármelyik teszt pozitív a víztest gyenge állapotú A kémiai állapot minősítése Küszöbértéket meghaladó koncentrációk megállapítása: Nitrát, növényvédő szerek (EU-s szinten rögzített) NO3, NH4, vezetőképesség, Cl, SO4, TOC, Cd, Hg, Pb, peszticidek, tri- és tetraklór-etilén (hazai szinten) Tesztek célja: A fenti szennyezések felszín alatti vízhasználatokra és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémákra gyakorolt hatásának (veszélyességének) ellenőrzése Kémiai minősítés jó, ha Túllépés nem vezet a vízmű bezárásához vagy az ivóvízkezelési technológia módosításához A szennyezett felszín alatti víz kiterjedése nem korlátozza a vízkészletek jövőbeli hasznosítását (NO3, NH4, peszticidre) A szennyezés nem veszélyezteti a vízfolyások ökológiai vagy kémiai állapotát A szennyezés nem veszélyezteti jelentős vizes vagy szárazföldi ökoszisztémákat Jelentős pontszerű szennyezés továbbterjedése nem vezet az előző problémák bármelyikének kialakulásához 45

46 A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a felszín alatti víztestek, ahol valamely szennyező anyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja tartós emelkedő, vagy a hőmérséklet csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek elemzésének célja, hogy jelezze azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú víztestek esetében felléphetnek, a már most is kimutatható jelentős és tartós koncentráció- vagy hőmérséklet-változás miatt 46

47 Felszín alatti vizek VKI szerinti mennyiségi monitoringja 1) Vízszint észlelő monitoring (HUGWPQ1): a korábbi vízszint figyelő hálózat állomásaiból került kiválasztásra, alapvetően egyenletes területi sűrűséggel 1659 észlelési hely porózus felszínközeli és hideg karszt: heti 1 vagy több alkalom mélyebb porózus és termálvíz: havonta 2) Kiegészítő mennyiségi monitoring (HUGWPQ2): karszt víztesteken, hegy- és dombvidéki területeken, a termálvíztesteken, a források, kisvízfolyások és egyes termelő kutak túlfolyásainál 113 észlelési hely sűríti a vízszint észlelő monitoringot ott, ahol az nem volt megfelelő Felszín alatti vizek VKI szerinti feltáró, vízminőségi monitoringja oldott oxigén, ph, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát, ammónium + az egyes alprogramoknál jelölt paraméterek mintavételek gyakorisága évente 1-2 (sérülékeny m.), évente 1 (nem sérülékeny m.) és hat évente egy (termálvizek m.) 47

48 Felszín alatti vizek VKI szerinti vízminőségi monitoringja 1) Feltáró monitoring külterületeken (685 m.h.) 2) Feltáró monitoring beépített és ipari területeken (196 m.h.) hideg (porózus és hegyvidéki) víztestek sekély mélységű, valamint a karsztvíztestek nyílt karszt területein lévő, vagy azokhoz közel eső, döntő többségében sérülékeny rétegei kötelező paraméterek + arzén, kadmium, ólom, higany, klorid, szulfát, peszticidek Felszín alatti vizek VKI szerinti vízminőségi monitoringja 3) feltáró monitoring mélyebb, nem sérülékeny rétegekre hideg víztestek mélyebb (középső és alsó mélységtartományba eső), nem sérülékeny rétegei ez a monitoring figyeli az ivóvíztermelésre alkalmas rétegvíztestek és fedett karsztvíztestek víztartó képződményeit 784 m.h., elsősorban az ivóvíztermelő kutak közül VKI szerinti kötelező paraméterek + arzén, kadmium, ólom, higany, klorid, szulfát, ill. indokolt esetben peszticidek, triklóretilén, tetraklóretilén 4) feltáró monitoring termálvíztestekre természetes vízminőség jellemzésére ill. a termálvíz használatából eredő természetes vízminőség változásának követésére 74 m.h. VKI szerinti kötelező paraméterek + klorid, szulfát 48

49 49

50 50

51 51

52 52

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) VAL, VÉL FAVI Emisszió: körny.haszn. MR TESZIR KSH OSAP egyéb adatbázisok Környezeti adatok: Víz 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens spec.

Részletesebben

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni. 89920 IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe: V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált): A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Részletesebben

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN Virág Margit 1, Csegény József 2, Dr. Szűcs Péter 3, Dr. Madarász Tamás

Részletesebben

VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc.

VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. A 2000/60/EK VKI VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS JELLEMZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, A FELSZÍNI

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok Tel.: 62-553-028; Fax: 62-553-029 1/51 IVÓVÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK Biológiai vizsgálatok Csíranövényteszt Ökotoxikológiai vizsgálat Daphniateszt Ökotoxikológiai vizsgálat

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 Bevezetés Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize,

Részletesebben

A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA

A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ ÖSSZHANGJA? Szabályozott immissziós anyagok köre Nem megfelelt víztestek száma %-os arány Savasság 8 1% Sótartalom

Részletesebben

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály VKI szempontú monitorozás Magyarországon Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály Felszíni vizes monitoring-rendszer 1960-as évek-2005: a monitoring-hálózat

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK, NITRÁT- ÉS TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK, HALAS VIZEK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK, NITRÁT- ÉS TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK, HALAS VIZEK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ EU IRÁNYELVEK ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A GYAKORLATI TERVEZÉSI FELADATOKBAN MHT XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK,

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 1/107 File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 2/107 TARTALOMJEGYZÉK 13 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei a Balaton vízgyűjtőjén

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei a Balaton vízgyűjtőjén A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei a Balaton vízgyűjtőjén Szabó Péter Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízgyűjtő-gazdálkodási referens Gyenesdiás 2015. szeptember 29. BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyűjtő alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv szerinti monitoring

A Víz Keretirányelv szerinti monitoring A Víz Keretirányelv szerinti monitoring A VÍZ-KERETIRÁNYELV 2000/60/EK irányelv, története 1988-ig nyúlik vissza célja a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotban tartása (ökológiai, kémiai, mennyiségi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (Regionális

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 Dunaújváros 2004 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 5 Légszennyezettségi állapot

Részletesebben

TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 1. Bevezetés Az Eötvös József Főiskolán a Hidroökológia mérőgyakorlat

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2 Mérőállomás

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Hegyi Árpád Szent István Egyetem MKK, KTI Halgazdálkodási Tanszék 1. óra Alapfogalmak, vizeink jellemzése és csoportosítása Vizeink csoportosítása

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat 1. e) pontja szerinti kiegészítő monitoring vizsgálatok végrehajtása

Részletesebben

Vízvédelem 2015.04.23. Törvények KM011_1. 2014/2015-ös tanév II. félév. 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás

Vízvédelem 2015.04.23. Törvények KM011_1. 2014/2015-ös tanév II. félév. 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás Vízvédelem KM011_1 Széchenyi István Egyetem 2014/2015-ös tanév II. félév 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki

Részletesebben

Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata

Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata Ph.D. értekezés tézisei Mátrai Ildikó Témavezető: Dr.

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

2013. évi programajánlat

2013. évi programajánlat 272-272- 2013. évi programajánlat Általános információk Jelen programajánlat a által 2013. évre meghirdetett jártassági vizsgálatokat ismerteti. A részvétellel kapcsolatban további információ a QualcoDuna

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljai, a mezőgazdasággal való kapcsolata

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljai, a mezőgazdasággal való kapcsolata Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP-2.5.0 projekt Mezőgazdasági fórum 2009. szeptember 7. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljai, a mezőgazdasággal való kapcsolata Simonffy Zoltán BME 2000: EU Víz

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

a) Felszíni víz hidrológia

a) Felszíni víz hidrológia a) Felszíni víz hidrológia Szlovák oldal Szelvény Vízfolyás Helyszín száma 1250 Duna Bratislava - Devín 2848 Duna tározó - Čunovo 2552 Duna Čunovo öreg meder 2545 Duna Hamuliakovo 2558 Duna Dobrohošť 1251

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1058/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Stratégiai Osztály Laboratórium (6000 Kecskemét,

Részletesebben

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005)

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005) OTKA T037390 Szakmai beszámoló (Zárójelentés 2002-2005) 2 Bevezetés A kutatás célja, feladatai A hasznosításra nem kerülő REA-gipsz a salak és pernye anyagokkal és az ún. mosóvízzel együtt sűrű zagy formájában

Részletesebben

1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben

1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben 1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben T= talaj; V= víz; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Metán (CH 4 ) Szén-monoxid (CO) Szén-dioxid (CO 2 ) Fluorozott szénhidrogének

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vízminõség- és Talajvédelmi Osztály

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vízminõség- és Talajvédelmi Osztály KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vízminõség- és Talajvédelmi Osztály Felszín alatti vízvédelmi havária-monitoring rendszer megfigyelõ kútjaiból vett vízminták elemzése a környezetben

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht. A FÜRDŐFEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATBAN A HAZAI TERMÁLVÍZKÉSZLET FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS A HASZNÁLT VÍZ KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ HIDROGEOLÓGIAI

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17. 1. sz. melléklet A Felügyel ség által elvégzett munkák irányárai I. Laboratóriumi vizsgálatok iránydíjai

Részletesebben

A HORTOBÁGY-BERETTYÓ VÍZMENNYISÉGI ÉS VÍZMINŐSÉGI MONITOROZÁSA KISVIZES ÜZEMREND ESETÉN 2007-BEN

A HORTOBÁGY-BERETTYÓ VÍZMENNYISÉGI ÉS VÍZMINŐSÉGI MONITOROZÁSA KISVIZES ÜZEMREND ESETÉN 2007-BEN A HORTOBÁGY-BERETTYÓ VÍZMENNYISÉGI ÉS VÍZMINŐSÉGI MONITOROZÁSA KISVIZES ÜZEMREND ESETÉN 2007-BEN KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítõ és Szolgáltató Kft. Kéve u. 41.) akkreditált mûszaki területe: Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas,

Részletesebben

Vadása-tó és előtározó

Vadása-tó és előtározó Vadása-tó és előtározó Vizsgált tényező Mintavétel helye Mért érték 24/2004. (XII. 18.) KvVM rendelet MSZ 12749: Felszíni vizek minősége Alakulását befolyásoló tényező Lehetőségek Kémhatás ph Vadása-tó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY (A VITUKI helyszíni programjának szemléltetése, mintavétel a Lipóti

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról TÁJÉKOZTATÓ Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzatnak

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ VITAANYAG TISZÁRÓL SZÓLÓ FEJEZETÉRŐL WWF Magyarország, 2008. július 31. Általános észrevételek A Tiszáról szóló fejezet nem VKI szempontú

Részletesebben

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai 8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai TARTALOM BEVEZETŐ... 9 1 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE... 10 1.1 A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1362/2007 számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete,

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

SZJ-TESZOR 36.00.20 (Vezetékes víz kezelése, elosztása) SZJ-TESZOR 37.00.11 (Szennyvíz elvezetése és kezelése) 2010. évi

SZJ-TESZOR 36.00.20 (Vezetékes víz kezelése, elosztása) SZJ-TESZOR 37.00.11 (Szennyvíz elvezetése és kezelése) 2010. évi Készítés időpontja: 2009.11.01 Módosítás időpontja: 2010.09.10 I./ A ALAPTEVÉKENYSÉG Ármegállapítás: önkormányzati hatáskör 36.00.20 (Vezetékes víz kezelése, elosztása) 37.00.11 (Szennyvíz elvezetése és

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET

FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE 2012. május 11. 1/18 Tartalomjegyzék 4 FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE... 4 4.1 A vizsgálat céljának és terjedelmének megalapozása...

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Milléri halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG995 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A víz körforgása a Földön ezer km3 % újratermelődési idő óceánok és tengerek 1 380

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. Toxikológia és Ökotoxikológia X. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. B) Fémes és nem fémes elemek Fémes elemek:

Részletesebben

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MECSEKÉRC Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság izsgáló Laboratórium (7673 Kõvágószõlõs, 0222/15 hrsz) akkreditált

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Zárójelentésünkhöz CD-n mellékeljük a munka során elkészített teljes adatbázist, melynek használatának módját is tartalmazza a CD.

Zárójelentésünkhöz CD-n mellékeljük a munka során elkészített teljes adatbázist, melynek használatának módját is tartalmazza a CD. Zárójelentésünkhöz CD-n mellékeljük a munka során elkészített teljes adatbázist, melynek használatának módját is tartalmazza a CD. 2 MÓDSZERTAN ÉS ELVÉGZETT MUNKA 2.1 Módszertan 2.1.1 Az EU Víz Keretirányelvének

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓINTÉZET Technológiai Jövőkuatási Intézet

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓINTÉZET Technológiai Jövőkuatási Intézet EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓINTÉZET Technológiai Jövőkuatási Intézet A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése Referenciadokumentum a nagy mennyiségű szervetlen vegyi

Részletesebben

JELENTÉS. Az Európai Bizottság részére

JELENTÉS. Az Európai Bizottság részére JELENTÉS Az Európai Bizottság részére a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a Víz Keretirányelv 3. cikk 8.

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben