Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai"

Átírás

1 RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor; fémöntöde. Tíz fémöntöde energetikai értékelése alapján kidolgozott energiatakarékossági intézkedéseket foglaltak össze. Az öntészet rendkívül energiaigényes. Az energetikai vizsgálatok fémolvasztási folyamatokra, tüzelőberendezések fúvóira, szivattyúira és elszívó szellőzőire, hő és villamos energia kombinációs lehetőségeire vonatkoztak. Az öntödék energia költségeinek túlnyomó részét a fémolvasztás igényli. Ebben az esetben az energiatakarékosság legeredményesebben a hőveszteség csökkentésével biztosítható. A legjelentősebb hőveszteség-okozó tényezők: 1. magas hőmérsékleten eltávozó füstgázok, 2. az indukciós tekercsek hűtővíz vesztesége, 3. a megfelelő kemenceszigetelés hiánya. Ezeknek a veszteségeknek a csökkentési lehetőségeit vizsgálták. További energiamegtakarítást eredményezhet az elszívó szellőzők, a szivattyúk és a fúvók energiafogyasztásának ésszerűsítése. A két fordulatszámú vagy szabályozható fordulatszámú hajtóművek felhasználásával is lehet energiát nyerni. Miután legtöbb ilyen üzemben egyidejűleg van szükség hőre és villamos energiára, adott a lehetőség a kombinált hő- és energiarendszerek előnyeinek kihasználására. Meg kell vizsgálni, ki lehet-e a fémöntő üzemek igényeit ilyen rendszerekkel elégíteni. A jellegzetes fémöntő üzemek alkalmazottainak száma általában 500 alatt van és évi energiaköltségük nem éri el az 1,5 M USD-t. Ezek alkotják az Egyesült Államokban a fémöntés gerincét. Az alumínium, sárgaréz, vörösréz, bronz, vas és acél olvasztására láng-, tégely-, aknás, villamos ellenállásos és indukciós kemencéket használnak. Az energiaellátást villamos energia, földgáz és koksz biztosítja. Az energiamegtakarítási lehetőségekre az 1. táblázat hívja fel a figyelmet. Az elérhető megtakarítás függ a berendezés méretétől, üzemviszonyaitól, a metallurgiai sajátosságoktól és a technológiától.

2 Ajánlások és ezek felhasználása a fémöntésben 1. táblázat Ajánlások Alkalmazás Példa Berendezés mérete Füstgáz hőtartalmának visszanyerése Hővisszanyerés hűtővízből Kemence lefedése Szabályozható fordulatszámú hajtómű Kombinált hő- és villamos energia Öntöde/hőkezelés/szén-hidrogén tüzelőanyaggal Villamos kemencék, télen Valamennyi magas hőmérsékletű felület és nyílás Porleválasztás és égéslevegő Hőkezelés földgázzal Villamos kemencék Fémöntés Égéslevegő szállító fúvó Megtakarítások 1758 kw 14% 500 kw 20% télen 1 m átmérőjű 70% olvadéktároló üst 224 kw 29% Helyi villamosenergia-termelés Gázturbina 3 MW 14% + Fémöntő berendezések üzemeltetése és energiahasznosítása A fémöntési technológiát és az energiaigényt tünteti fel az 1. ábra. Jellegzetes műveletek a mintatervezés és készítés, a magkészítés és formázás, olvasztás, öntés, kiverés, letörés és tisztítás. A termelés műveleteit elsősorban a mintatervezés befolyásolja, azonban lényegesen kevesebb energiát vesz igénybe, mint a többi művelet: csupán világításra, számítógépre és szellőzésre van szükség. A magkészítés igényel némi energiát földgáz, villamosság és sűrített levegő formájában a formázáshoz, szárításhoz és a homokszállításhoz. t e c h n o l ó g i a nyersanyag ócskavas, hulladék fém formázás olvasztás öntés szállítás: homok öntvény formaszekrény mintakészítés magkészítés öntvénytisztítás levágás köszörülés csiszolás hőkezelés szénhidrogén villamos energia 1. ábra Egy jellegzetes fémöntő vállalat technológiája és az energia közvetlen hasznosítása

3 A kemencebetét a legkülönbözőbb lehet, kezdve az ócskavason egészen a kiváló minőségű, osztályozott tuskókig, a berendezés típusától függően. A fémolvadékot formába öntik, ahol megdermed, ezután rázóasztalon kiverik. Innen továbbítják az öntvénytisztítóba, ahol a felöntéseket levágják, az osztásvonlat leköszörülik és a felületet a rendelő kívánságának megfelelő mértékben készre munkálják. Szükség esetén a kívánt metallurgiai tulajdonságok elérése érdekében az öntvényt hőkezelik. Kisegítő művelet a homok, a formák és az öntvények szállítása. Bár az olvasztási folyamathoz különböző energiahordozókat használnak fel, az olvasztás utáni műveletekhez villamos energiát vesznek igénybe, kivéve a hőkezelést, amit általában földgáztüzelésű berendezésekben végeznek. A 2. ábra a végső energiafelhasználók megoszlását mutatja két különböző öntőüzem esetében. A vállalat 5% 5% 3% 68% 4% 15% utánégető fej vállalati világítás/szellőzés különböző villamos fogyasztók fúvók, szellőzők és szivattyúk fűtés utóégetés vagy hőkezelés olvasztás B vállalat 8% 25% 12% 2% 8% vállalati világítás/szellőzés különböző villamos fogyasztók fúvók, szellőzők és szivattyúk fűtés utóégetés vagy hőkezelés olvasztás 45% hőkezelés 2. ábra Fémöntő üzem közvetlen energiafogyasztói

4 Az A vállalat elsősorban földgázt, a B vállalat villamos energiát használ fel olvasztáshoz. Az energiafogyasztás megoszlása függ a kemence típusától, a betétanyagtól és a többi művelettől. A 2. ábra a különböző műveletek relatív fontosságát szemlélteti. Tíz vállalat értékelésére került sor. A végső energiafelhasználó 20 80%-ban az olvasztási művelet volt. Esetenként a hőkezelést a helyszínen végzik földgáztüzelésű kemencében. Ez a földgáz fő fogyasztója. A teljes energiafelhasználás 10%-a a világítás, a kompresszorok, a fúvók, a szellőzők és a szivattyúk számlájára írható. 5 15%-ot használ el a teljes energiából a többi villamos berendezés, a motorok, amelyeket a tisztításnál vesznek igénybe, és az emelővillás targoncák. A fémöntő-berendezések legnagyobb energiafogyasztója a fémolvasztási művelet. További lényeges energiafelhasználók a fúvók, a szellőzők és a szivattyúk. Végül a kombinált hő- és energiahasznosítás lehetőségeit is érdemes megvizsgálni. Az olvasztás hatékonysága Miután a fémöntöde legnagyobb energiafogyasztója az olvasztóberendezés, részletesen kell foglalkozni azzal, milyen energiamegtakarítási lehetőségek kínálkoznak itt. Az energiaigény függ az ötvözettől, az öntési hőmérséklettől és a kemenceveszteségtől. Az egyes ötvözetek energiaszükségletét megadja a 2. táblázat. 2. táblázat Különböző fémek energiatartalma és öntési hőmérséklete Fém Energiatartalom öntésnél, J/kg Általános öntési hőmérséklet, C Alumínium présöntés Alumínium Sárgarézöntés , Szürkevasöntés Acélöntés Érdemes megjegyezni, hogy bár az alumínium öntési hőmérséklete alacsonyabb, mint a sárgarézé, az alumínium nagy fajhője és olvadási hője következtében az öntési hőmérsékleten nagyobb a tömegegységre vonatkoztatott hőtartalma, mint a sárgarézé. Az energiatartalom és az öntési hőmérséklet növekedése függvényében nagyobb hőveszteségre kell számítani, mivel a kemencehőmérséklet és a fajlagos hőátadás növelésére van szükség ahhoz, hogy egy adott olvadékáramlási arányt érjenek el. A nagyobb kemencehőmérséklet és a tüzelőanyag na

5 gyobb áramlási sebessége következtében megnövekszik a vezetési, a konvekciós és a sugárzási veszteség. További veszteséget okoz az öntés előtti fémolvadék-hőntartás, a ciklikus kemenceüzem és az előmelegítő berendezés. Az öntvény előállításához a kemencének több energiára van szüksége, mint amennyi az energiatartalom. Az öntőcsatornák, a tápfejek és a felöntések miatt nagyobb mennyiségű fémolvadékot kell felhasználni, mint amekkora a kívánt öntvény. A járulékos tömeg a szükséges hőátadást is megnöveli. A fémöntési folyamat r m hatékonysága M c r m =, Mt ahol M c a teljes igényelt öntvénytömeg, M t a teljes öntött fémmennyiség. A minta tervezésekor sok bevezető munkát igényel az a törekvés, hogy minimumra csökkentsék ezeket a veszteségeket és hogy az r m lehetőleg minél jobban megközelítse az 1 értéket. A kemence termikus hatásfoka a berendezésnek azt a képességét fejezi ki, amivel a szilárd betétanyagot olvadékká képes átalakítani. A kemence termikus hatásfoka: M t E η th =, EI ahol E az öntésnél érvényesülő energia (2. táblázat) és EI a kemencébe táplált energia. A falakon és a nyílásokon keresztül a környezetbe átvitt energia minden kemence termikus hatásfokát azonos módon csökkenti, azonban észrevehető különbség van a villamos és a földgáztüzelésű kemencék várható termikus hatásfoka között. A villamos energiát felhasználó kemence termikus hatásfoka η th 1 kellene, hogy legyen, mivel a villamosenergia-termelési és átviteli termikus veszteség a berendezésen kívül lépett fel. Azonban a tekercshűtés által előidézett termikus veszteségek miatt az indukciós kemence nem érheti el a 100%-os hatásfokot. Földgáztüzelésű kemence esetén, ahol az eltávozó gázok entalpiája komoly termikus veszteséget okoz, kívánatos a mintegy 85%-os termikus hatásfok elérése. Az olvasztási folyamat teljes energetikai hatásfokát a kemence üzemi hatásfoka alapján lehet közelíteni. Az üzemi hatásfok: M E EI c η op = = rmηth.

6 Az üzemi hatásfok a termikus hatásfok és az öntési folyamat hatásfoka által képzett szorzattal fejezhető ki. Arra kell törekedni, hogy ez maximális legyen. Ekkor érjük el a kemence legjobb energetikai teljesítményét. A meglátogatott üzemekben felhasznált indukciós kemencék üzemeltetési hatásfoka 25 65% között volt. A földgáztüzelésű kemencék esetében 3 25%. Figyelembe véve, hogy az r m jellemző értéke 0,5, a villamos indukciós kemencék hatásfoka akár 50%-os is lehet. A földgáztüzelésű kemencék termikus hatásfoka 6 50% között mozgott. A 2. ábrán feltüntetett energiafelhasználás alapján látszik, hogy a termikus hatásfok javítása valamennyi kemencetípus esetében fontos. A maximális hatásfok elérése érdekében ismerni kell a kemencében végbemenő termikus ciklusokat és hőveszteségeket. Állandó veszteségeket okoznak a magas hőmérsékleten eltávozó füstgázok, a kemence-hűtővíz, a kemence felület és a kemencébe szivárgó levegő. Amikor a kemencét szakaszosan üzemeltetik, a rendszer termikus tehetetlensége miatt ciklikus veszteségek lépnek fel. Még szakaszos üzemmódban is a tranziensek elég lassúak ahhoz, hogy a hőveszteségi és hővisszanyerési folyamatokat stabilizált feltételként vizsgálhassanak a teljes kemence ciklusra. A maximális kemence hőmérséklet határozza meg elsősorban az állandósult hőveszteséget. Ha a maximális hőmérséklet növekszik, az energiaveszteség is nő. A kemence oldalfalain és tetején keresztül eltávozó hőmenynyiséget a kemence belső és külső fala közötti hőmérsékletkülönbség befolyásolja. A külső kemencefelületről hővezetéssel távozik el az energia. A sugárzás és a konvekció melegíti az üzemet. Sok meglátogatott üzemnek nem volt szüksége télen kiegészítő térfűtésre. Viszont nyáron hűtő-szellőzőket kellett üzemeltetni, ami jelezte, hogy a berendezés hővesztesége jelentős. A falveszteségen és a nyílások veszteségén kívül a földgázfűtésű és a villamos kemence típusra jellemző veszteségek is érvényesülnek. A kemencéből eltávozó forró gázok entalpiatartalma arányos a füstgáz és a kemence hőmérsékletével. Indukciós kemence esetén nincs füstgázveszteség, viszont a tekercsek hűtővizének felmelegedése hőt visz el. Füstgázok hőtartalmának hasznosítása Szénhidrogén energiahordozók használatakor a fűtéshez szükséges hőenegia jelentős hányadát teszi ki a füstgázzal távozó hőveszteség. Szerencsére egyes esetekben hőcserélőkkel ezek a veszteségek visszanyerhetők. A hőcserélők által visszanyert hőt a színes és könnyűfém öntödékben és a hőkezelő berendezésekben lehet hasznosítani. A vasfémeket feldolgozó öntödék, amelyek földgáztüzelésű és koksztüzelésű berendezéseket alkalmaznak, nagy hőmérsékletű hőcserélők által nyerhetnek vissza hőenergiát (3. ábra).

7 1250 F 800 F füstgáz kemence levegő hőcserélő füstgáz kemence levegő tüzelőanyag tüzelőanyag A B 3. ábra Hőcserélő nélkül (A) és hőcserélővel (B) üzemeltetett kemence A 3A ábrán látható földgáztüzelésű kemence a környezetből szívja be az égéshez szükséges levegőt és magas hőmérsékleten bocsátja ki az égéstermékeket. A nagy hőmérsékletű füstgázok 20 40% energiát visznek el a kemencéből. Egy hőcserélő berendezés, pl. egy rekuperátor, vagy regenerátor beállításával visszanyerhető a füstgázok energiája és felhasználható a 3B ábrának megfelelő módon a beérkező friss levegő előmelegítéséhez. A rekuperátor és regenerátor olyan hőcserélő berendezések, amelyeket korábban a kemencehatásfok javításához használtak fel. A rekuperátorban a hőátadás vezetéssel és konvekcióval, általában a két áramló közeget elválasztó médiumon keresztül valósul meg. A regenerátorban egy másik közeg tárolja az átadott energiát és a tároló közegen keresztül váltakozva halad át a forró közeg, valamint a hideg levegő. Bármelyik berendezés beiktatása megnöveli a kemencén a nyomásesést, fokozza a légfúvó által megkívánt teljesítményt. A rekuperátor gyakran némi módosítással a kemence kiáramló rendszeréhez csatlakoztatható a kéményhez, vagy a levegőbeszívó vezetékhez és az égéslevegőt tápláló fúvóhoz. Egy keresztáramlású hőcserélő vázlatát mutatja be a 4. ábra. A forró gázok függőleges irányba távoznak és a friss levegő a csöveken keresztül áramlik az égéstérbe. A regenerátor hatását általában mozgó alkatrészekkel, vagy szakaszos tüzeléssel fokozzák. A hőcserélő típusától függetlenül a hatásfok javítása érdekében szabályozásra is szükség van. A szabványos égők általában C-ra előmelegített levegővel táplálhatók, módosításokkal egészen 425 C hőmérsékletig is alkalmazhatók. Magasabb hőmérsékletű előmelegítést tesznek lehetővé a tökéletesített égők és a módosított levegőkezelő berendezések. Az előmelegítés hatását az olvasztási folyamat hatásfokára mutatja be az 5. ábra.

8 friss levegő füstgáz a környezetbe kemencefüstgáz égéslevegő 4. ábra Keresztáramlású hőcserélő 0,25 %-os energia-megtakarítás 0,2 0,15 0,1 0,05 93 C 204 C 316 C 427 C levegőhőmérséklet = 538 C fajlagos hőcserélő-felület, négyzetláb/mrd Btu 5. ábra Légelőmelegítés által elért energiamegtakarítás 1 négyzetláb/mrd Btu = 88 mm 2 /MJ Ebben az esetben a füstgázhőmérséklet 680 C. Az előmelegített levegő hőmérsékletét az ábra a hőcserélő felületnagysága függvényében tünteti fel. A hőcserélő mérete fontos, mivel ez határozza meg a berendezés költségét és az elérhető megtakarítást. Amennyiben egy vállalat földgáztüzelésű kemencét használ alumíniumolvasztáshoz és a teljes felhasznált energia 70%-át fordítja erre a műveletre, egy nagyjából 10 m 2 felületű hőcserélő beiktatásával 14% energiát takaríthat meg.

9 Villamos indukciós kemencék termikus veszteségének visszanyerése A földgáz- és koksztüzelésű kemencékkel szemben a villamos kemencéknél nem lép fel füstgázveszteség, tehát kedvezőbb termikus hatásfokkal üzemeltethetők. Erre szükség is van, mivel ezek a kemencék igen drága energiaforrást (villamos energiát) vesznek igénybe, amelynek nagyok a termelési és szállítási veszteségei. Az alábbiakban az indukciós kemencéket fogjuk vizsgálni. Az indukciós kemencét a kemencébe ágyazott tekercseken átvezetett árammal működtetik. A váltakozó feszültség áramot indukál a betétanyagban, amely ettől felmelegszik. A gerjesztett áram hatására a tekercsek is felhevülnek saját ellenállásuk és a kemencéből érkező hő hatására. Ezt a hőt a tekercseket hűtő víz elszállítja. Így a tekercs az előírt üzemi hőmérsékleten működhet. Hűtésre víz/glikol keveréket használnak. A hőveszteség 20 30%-os. Bár a tekercsek veszteségi energiája alacsony hőmérsékletű víz formájában áll rendelkezésre (kb. 93 C), a hőmennyiség jelentős. A keringő víz/glikol keverék hűtésére külső, léghűtéses egységek szolgálnak. A meglátogatott üzemek mindegyikének volt téli fűtésigénye, amit a kemence hűtőrendszerének veszteséghőjével lehet fedezni. (Hasonló hőhasznosító rendszer felhasználására ponthegesztő berendezések esetében már tettek javaslatot.) A hűtővíz által felmelegített levegőt az épületbe vezetve lehetne a téli fűtésigényeket kielégíteni. Például egy 500 kw-os kemence, melynek energiavesztesége 20%-os, 100 kw hőteljesítményt adna. A veszteség hasznosításához mindössze egy olyan vezeték szükséges, amelyik a felmelegedett levegőt az épületbe juttatja. Egyéb termikus veszteségek Valamennyi kemence hatékony üzemeltetése szempontjából fontos a vezetési, a konvekciós és a sugárzási veszteségek csökkentése. A fémöntő vállalatok állandóan figyelik a kemencebélés vastagságát és megkísérlik a javítást állásidőkre ütemezni. A veszteségek nagyságára lehet következtetni arról, hogy kellemetlen meleget érzünk a kemence közelében. Esetenként ezek a veszteségek elkerülhetetlenek. Azonban amennyire csak lehetséges, ésszerű műszaki megoldásokkal csökkenteni kell. Mindhárom veszteségtípus együtt érvényesül, ezért ha egyiket csökkentjük, ez kedvezően hat a többire is. A kemence szigetelőbélés vastagságának növelése csökkenti a kemencefalon keresztül kialakuló hővezetést. Ennek következtében viszont a fal hőmérséklete is lassabban emelkedik, ami végeredményben a külső fal konvekciós és sugárzási veszteségének visszaesését eredményezi. Sok esetben az égő irányítása is befolyásolhatja a kemencefelület hőmérsékletét, mert amikor a láng eléri a kemencefalat, a falhő

10 mérséklet emelkedik. A kemencefal veszteségének minimumra csökkentése érdekében biztosítani kell, hogy egyenletes legyen a kemencefal hőmérséklete. A sugárzási és konvekciós veszteségek visszafogása által elérhető energiamegtakarítást jól szemlélteti egy alumíniumolvadékot tartalmazó fedetlen tartály. A présöntő gépek mellett általában van egy-egy tartály. A fémolvadékot öntőüsttel juttatják el a présöntőgépekhez. A tartályba juttatott fémolvadékot kis energiaráfordítással lehet öntési hőmérsékletre melegíteni. A veszteséget a fémfelületről eltávolított kaparék, a füstgázok, a sugárzás ás a konvekció okozzák. A tartály fedetlen, mert a fémolvadékhoz adagolás céljából hozzá kell férni. Hosszú szünetidőkön keresztül a tartály tehát fedetlen marad. A hőveszteség a 650 C hőmérsékletű szabad felületről a környezetbe irányuló konvekció és sugárzás következtében lép fel. A tartály belsejében az olvadékban kialakuló konvekciós áramlatok növelik a veszteséget azáltal, hogy a magasabb hőmérsékletű fémolvadék a fedetlen szabad felület felé áramlik. Számítások azt mutatják, hogy szigetelt fedél felhasználásával az ilyen jellegű hőveszteség kb. a tizedére csökkenthető. A 6. ábra tünteti fel egy kb. 1 m átmérőjű hőntartó kemence energiaigényét fedett és fedetlen állapotban. Bár a befedés következtében a sugárzási és konvekciós veszteségek kisebbek lesznek, a kaparék képződés okozta és a magas hőmérsékletű füstgázok által előidézett veszteségek még mindig nagyok. A teljes hőveszteség a kemence működési feltételeitől függően elvileg 70%-kal csökkenthető. Fúvók és szellőzők szabályozása Legtöbb berendezés esetében villamos motorok működtetik a fúvókat, a szellőzőket és a szivattyúkat. Ezek szolgáltatják az égéslevegőt, végzik a porgyűjtést és a víz keringtetését. Az ilyen típusú gépek folyadékáramlási mechanikáját az affinitási törvények határozzák meg, amelyek szerint a levegőnek nagy átmérőjű csőben, kis sebességgel való mozgatásához (az összenyomhatatlan folyadéknak megfelelő sebességen) szükséges teljesítmény Q 3 -el arányos, ahol Q képviseli a térfogati áramlási sebességet. Legtöbb esetben egy csillapító elemmel, vagy egy pillangószeleppel korlátozzák a kívánt mértékűre az áramlási sebességet. Ez egyúttal a teljesítményigényt is csökkenti, de ez a csökkenés a megnövekedett nyomásesés következtében nem éri el az affinitási törvény által meghatározott értéket. Egy másik lehetséges megoldás a szabályozható fordulatszámú hajtómű alkalmazása. A fúvó fordulatszámának szabályozásával fojtás nélkül csökkenthető az átáramló térfogat fajlagos mennyisége, ugyanakkor a motor az elméletileg szükséges teljesítményhez közelebb fog működni. Ebben az esetben a megtakarítás függ a ténylegesen felszerelt berendezés típusától. Így például egy szabályozható lapátállású hajtómű kevesebb

11 energiát igényel, mint egy csillapító elem. Sok esetben alkalmazhatók a fémöntő berendezéseknél felhasznált nagy szellőzők és fúvók motorjainak szabályozására a változtatható fordulatszámú hajtóművek. fedél nélkül: 100%-os energiahasználat konvektív és sugárzásos 46% füstgáz 35% hevítés és kaparék 19% lefedve: 30%-os energiahasználat konvektív és sugárzásos 4% füstgáz 35% hevítés és kaparék 61% 6. ábra Olvadéktároló üst energiaigénye A szabályozható fordulatszámú hajtóművel elérhető megtakarításra mutat példát a 7. ábra. A 224 kw-os fúvó égéslevegőt szállít egy kupolókemence számára. A 3. táblázatnak megfelelően, a termelés változásakor műszakról műszakra az égéslevegő fajlagos mennyisége is változik. A levegőáramlást egy csillapítórendszer szabályozza, amelyik az áramlási mennyiséget korlátozza anélkül, hogy számottevően megváltoztatná a motor áramfogyasztását. Mint ahogy az a 3. táblázatból kitűnik, a fajlagos Q áramlási térfogat 4712 m 3 /h-ról 3829 m 3 /h-ra csökken, ugyanakkor a motor által felvett eredeti 224 kw teljesítmény, a fúvók jelleggörbéje szerint, mindössze 215 kw-ra változik.

12 7. ábra Égéslevegő szállításához szükséges teljesítmény (1 LE = 0,75 kw; 1 CFM = 1,7 m 3 /h) 3. táblázat Üzemeltetési program és teljesítményfelvétel fordulatszám-szabályozással, valamint anélkül Műszak Időtartam Térfogatáram, m 3 /h Műszakváltás 7 óra 7 óra 7 óra 3 x 1 óra Villamosenergiafelvétel, kw Fordulatszámszabályozással, fogyasztás, kw Az energiamegtakarítás azzal érhető el, ha a motor a teljesítmény közelében működik és nem korlátozzuk az áramlást. Ezzel a motor és a szelep elhasználódását is le lehet lassítani. A 7. ábra és a 3. táblázat tünteti fel a fordulatszám-szabályozásos motor teljesítményfelvételét különböző térfogatáramok mellett. A teljes áramlási térfogatmennyiség fordulatszám-szabályozás nélkül 224 kw-ot igényel. A fordulatszám-szabályozási teljesítmény-jelleg

13 görbét az affinitási törvény határozza meg és az eredeti teljesítménygörbétől hamar eltér. A felvett teljesítmény csökkenését a fordulatszám-szabályozásos teljesítmény-jelleggörbe és a jelenlegi közötti különbség adja meg. Az energiamegtakarítás számítása úgy történik, hogy a teljesítménycsökkenés értékét megszorozzuk az egyes térfogatáramokhoz tartozó idővel. Ha egy 224 kw-os motort napi 24 órában, heti 7 napon át, 52 héten keresztül üzemeltetünk egész évben, akkor összesen kwh energiamegtakarításra lehet számítani évente. Becslés szerint a hajtómű üzemeltetési költsége USD, és üzembehelyezési költsége USD. Ha a villamos energia költsége 0,05 USD/kWh, akkor a hajtómű 2 éven belül amortizálódik. Kombinált hő- és villamosenergia-szolgáltatás Termikus visszanyerés A villamosenergia-iparban végbemenő jelenlegi változások következtében egyes fémöntő üzemek azt a megoldást választhatják, hogy villamosenergia-ellátásukat saját kezükbe veszik és helyszíni termelőberendezést helyeznek üzembe. Erre általában földgáztüzelésű turbinákat, gázmotorokat, vagy dízelmotorokat használnak. Ezeknek a berendezéseknek a villamosenergia-termelési hatásfoka 25 35%. Az energia többi része füstgáz formájában távozik. Példaként tételezzük fel, hogy az egyik üzem villamos kemencéi számára 2 MW teljesítményű gázturbinával termel villamos energiát. 30%-os turbinahatásfok esetében mintegy 10 MW teljesítménynek megfelelő földgáz hasznosul villamosenergia-termelésre. A villamosenergiatermelés költsége az üzem számára 0,06 USD/kWh, amennyiben a földgáz ára 5 USD/M Btu. (1 Btu = 1055 joule). Így ez olcsóbb lehet, mint a vásárolt villamos energia, azonban a karbantartási és hálózati költségek növelik a kiadásokat. Ezek visszafogása úgy lehetséges, ha a veszteségi hőt valahol más célra hasznosítjuk. A villamosenergia-termelési veszteségi hő például a formahomokelőkészítésben hasznosítható. Sok fémöntőüzemben a kivert formahomokot olyan hőmérsékletre hevítik, hogy a kötőanyag elillanhasson. Ha ezt a műveletet földgáz felhasználásával végzik, a turbina által szolgáltatott energia nagyobb, azonban alacsonyabb hőmérsékletű (425 C), mint homok-előkészítéshez szükséges hőhordozó (650 C). A füstgázok elegendő energiát szolgáltatnak ahhoz, hogy a homokelőkészítő rendszerben a formahomokot 425 C-ra előmelegítsék. Ezáltal 14%-os megtakarítás érhető el, ha feltételezzük, hogy a homokelőkészítőberendezést elhagyó levegő hőmérséklete 148 C. Ezt a hulladékenergiát lehet felhasználni a homok előmelegítésére, mielőtt a homok-előkészítő beren

14 dezésbe kerülne. A rendszer teljes hatásfoka a homokadagolás sebességétől és annak végső előírt hőmérsékletétől fog függni. Következtetések A fémöntő üzemek termelékenységének növelésére alkalmas, energiahatékonyság-növelő technológiák ismertetésére került sor. Közvetlenül szénhidrogént elégető vállalatok számára kínálkozó lehetőség: Füstgázok hőtartamának visszanyerésével csökkenthetők a primer tüzelőanyag-költségek. Villamos kemencék esetében: Alacsony hőmérsékletű hő visszanyerése révén az üzem fűtése oldható meg. Valamennyi üzem esetében: Megfelelő szigetelés és a fémolvadék lefedése csökkenti az energiaköltségeket. A fúvók, szellőzők és szivattyúk optimálása növeli a villamos energia hatékonyságát. Az üzem termikus és villamosenergia-igényeinek gondos elemzése alapján kimutatható a kombinált hő- és energiahasznosítás lehetősége. Az üzem által elért tényleges megtakarítások a működési feltételektől és a berendezésektől függnek. Az üzem számszerűsített energiamérlege lehetővé teszi a vállalat számára, hogy meghatározza az energia leghatékonyabb hasznosítási lehetőségeit. (Dr. Barna Györgyné) Everest, D.; Atreya, A.: Lessons learned from industrial assessment of metal casting facilities. = Energy Engineering, 99. k. 5. sz p Boggs III, P.: Increased motor/drive compatibility and service life with magnetic coupled adjustable speed drives. = Energy Engineering, 97. k. 4. sz Martin, V.: VFD energy savings: do the benefits outweigh potential mechanical problems? = Energy Engineering, 97. k. 2. sz Metha, D. P.: Waste heat recovery from a low temperature heat source. = Energy Engineering, 97. k. 4. sz címeink megváltoztak: Műszaki Gazdasági Kiadványok Osztálya: Értékesítés és marketing csoport:

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 10. sz. 2006. p. 54 61. Korszerű energetikai berendezések Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással A lendkerék ősidők óta

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 7 8. sz. 2006. p. 81 87. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása Az adatfeldolgozó

Részletesebben

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása A cikk készült: 2007. év elején Hamarosan készül a cikk folytatása a későbbi eseményekről Bevezetés A helyszín adottságai Napkollektoros hőgyűjtés Tartály

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban Tárgyszavak: kapcsolt termelés; fűtés; hűtés; tömbfűtő-erőművek; abszorpciós

Részletesebben

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA A T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K É R T K E R E S S E F E L H O N L A P U N K A T : W W W. H U L L A D E K H O. H U növényházak fűtése és hűtése TARTALOM AGRÁRFEJLESZTÉS A T

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 4.1 3.1 Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében Tárgyszavak: ikerkamrás olvasztókemence; alumíniumolvasztás; TCF; CMMS; PLC; energiafelhasználás.

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 55 65. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd

Részletesebben

Energiatakarékos bevonatok vákuumkemencék teljesítményfokozására

Energiatakarékos bevonatok vákuumkemencék teljesítményfokozására RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.2 Energiatakarékos bevonatok vákuumkemencék teljesítményfokozására Tárgyszavak: vákuumkemence; feketetest-sugárzás; burkolatok; energiamegtakarítás.

Részletesebben

Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat

Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat Kétfokozatú, szállítási teljesítmény: max. 30,1 m³/min; nyomás:,, és bar DSG-2 sorozat Innováció minőség KAESER Új dimenzió a szárazon sűrítésben A kétfokozatú,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítási lehetőségek a szárításnál Egyes műanyagféleségeket feldolgozás előtt szárítani kell, amihez a gépgyártók különböző elven működő szárítókat kínálnak. Működésüket

Részletesebben

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 44 56. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis

Részletesebben

A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban

A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.8 4.9 A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban Tárgyszavak: hibrid hajtás; üzemanyag-megtakarítás; dízelmotor; fékezési

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

FEHU-A kompakt álló légkezelők

FEHU-A kompakt álló légkezelők A FEHU-A készülékek olyan helyiségek szellőztetésére lettek tervezve, ahol a levegőminőség biztosítása érdekében mesterséges szellőztetésre van szükség. Fő alkalmazási területük azok a 100 1000 m 2 alapterületű

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor. MI A HŐSZIVATTYÚ? A hőszivattyú olyan berendezés, amely energia felhasználásával a hőt a forrástól a felhasználóhoz továbbítja. A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező

Részletesebben

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám A megújuló energiák vizsgálata: A földhő hasznosítása Nagymegyeren Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám A Föld energiaháztartása Föld energiaszolgáltatója a

Részletesebben

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve Thermo-Ciklon Kft. Épületgépészeti Kereskedelmi. és Szolgáltató Kft 3532 Miskolc Andrássy út 3-5 Adószám: 14135851-2-05; Cég j.sz.: 05-09-014932 ; Banksz.: 55100337-12330579; Tel/fax.: 46/740-979 ; Mobil.:20/94-95-114

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

FEHU-L alacsony légkezelők

FEHU-L alacsony légkezelők A FEHU-L készülékek olyan helyiségek szellőztetésére lettek tervezve, ahol a levegőminőség biztosítása érdekében mesterséges szellőztetésre van szükség. Fő alkalmazási területük azok a 100 300 m 2 alapterületű

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában 2012. 10. 31. Az Energetikai Szakkollégium 2012-es őszi félévének negyedik üzemlátogatásán a Visonta mellett található Mátrai

Részletesebben

Energetikai mérőszámok az iparban

Energetikai mérőszámok az iparban ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.6 Energetikai mérőszámok az iparban Tárgyszavak: energiafelhasználás; mérőszám; benchmarking; Németország. A német Szövetségi Környezetügyi Hivatal

Részletesebben

GÁZBOJLER (Páraelszívó, szagelszívó, második gázkészülék!)

GÁZBOJLER (Páraelszívó, szagelszívó, második gázkészülék!) GÁZBOJLER (Páraelszívó, szagelszívó, második gázkészülék!) RETESZELŐ KAPCSOLÁS Adott egy THERMOFEG V4 típusú átfolyó rendszerű, kéménybe kötött, nyílt égésterű gázüzemű vízmelegítő. Van a WC-ben egy szagelszívó

Részletesebben

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján 2014. november 1 Előzmények Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Az energetikai auditálás kötelezettség, vagy érdek?

Az energetikai auditálás kötelezettség, vagy érdek? XVIII. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS IPARBIZTONSÁGI KONFERENCIA Az energetikai auditálás kötelezettség, vagy érdek? Dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu Balatonfüred, 2016. május 18-20. 1 Az előadás felépítése

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

Kiegészítő jövedelem. karbantartási munkálat és a karbantartási ráfordítás. Hozzájárulás a környezetvédelemhez

Kiegészítő jövedelem. karbantartási munkálat és a karbantartási ráfordítás. Hozzájárulás a környezetvédelemhez A TRÁGYÁJA SOKAT ÉR! Egyetlen tehén trágyájából 1000 kilowattóra villamos energia nyerhető évente. Amennyiben ezt az energiát felhasználja, úgy emellett közel 600 kilogramm üvegházhatású gázt is megtakaríthat.

Részletesebben

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb rezgőmozgást végeznek, az anyag felmelegszik. A világító volfram-izzólámpa

Részletesebben

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Service for the Future Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 13,33 kw Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Kőfalusi Viktor ASA Magyarország, László Tamás AEE Magyar

Részletesebben

SZEZONÁLIS HŐTÁROLÓ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSRA

SZEZONÁLIS HŐTÁROLÓ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSRA SZEZONÁLIS HŐTÁROLÓ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSRA Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar fulopl@pmmf.hu Fűtés napkollektorral? A kollektor felület

Részletesebben

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei Papp Viktória PhD.stud. Prof.Dr.Marosvölgyi Béla Deák Levente Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató)

Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató) Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató) Szponzorálta: United Nations Environment Programme Készítette: National Productivity Council, New Delhi,

Részletesebben

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok.

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok. A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A szárítás fontossága a műanyag-feldolgozásban Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek

Általános mérnöki ismeretek Általános mérnöki ismeretek 3. gyakorlat A mechanikai munka, a teljesítmény, az energiakonverzió és a hőtan fogalmával kapcsolatos számítási példák gyakorlása 1. példa Egy (felsőgépházas) felvonó járószékének

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23..

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23.. Depóniag niagáz z kutak problémái, megoldási lehetőségek Hódi JánosJ Technológus szakért rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum, 2009. április 21-23.. A cím c m pontosan: Milyen elvezetésű gázkutat

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

Mágneses hűtés szobahőmérsékleten

Mágneses hűtés szobahőmérsékleten TECHNIKA Mágneses hűtés szobahőmérsékleten Tárgyszavak: mágnes; hűtés; magnetokalorikus hatás; gadolínium. Már 1881-ben kimutatta E. Warburg német fizikus, hogy bizonyos anyagok felmelegednek, ha mágneses

Részletesebben

Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Energiatudatos építészet Szikra Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Az épületgépészeti rendszerek hatásosságának növelése

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiatakarékosság az extrudáló üzemben A műanyag-feldolgozó üzemekben változatlanul az energiatakarékosság a legfontosabb célkitűzés. Az alábbiakban az extrudálósorokban rejlő

Részletesebben

Hűtõ és fűtõ berendezések szekvenciális (váltakozó) szabályozása

Hűtõ és fűtõ berendezések szekvenciális (váltakozó) szabályozása FED érzékelõk Hűtõ és fűtõ berendezések szekvenciális (váltakozó) szabályozása Termékek FED-IF: beépített érzékelővel FED-FF: távérzékelővel A FED érzékelőket olyan rendszereknél alkalmazzák, amelyekben

Részletesebben

Az energiatározók hazai perpektívái

Az energiatározók hazai perpektívái Az energiatározók hazai perpektívái Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Energiatározás - 2014.11.26. - ÓE KVK 1 Vázlat Technológiák paraméterei Technológiák áttekintése Módszertan Költség összehasonlítás

Részletesebben

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK Nap-Energy 1075 HU-Budapest Dohany utca 16-18 Nyitva tartás: Iroda H-P: 10-18-ig GSM: +36 30 892 4158 Tel: +36 1 287 8240 Fax: +36 1 287 8241 Email:

Részletesebben

Energiahatékonyság közösen projekt (Low Energy Apartment Futures)

Energiahatékonyság közösen projekt (Low Energy Apartment Futures) Értékelő kérdőív Energiahatékonyság közösen projekt (Low Energy Apartment Futures) Kedves Lakó! Az Önök háza 2014-ben csatlakozott az Energiahatékonyság közösen (angol rövidítéssel LEAF) című projekthez.

Részletesebben

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése Tárgyszavak: napelemek; PR (teljesítményarány); termikus napenergia-hasznosítás; állami

Részletesebben

Mintakapcsolások - 1.

Mintakapcsolások - 1. Mintakapcsolások - 1. 1. Bevezetés A napenergia aktív hasznosításának néhány, alapvető, mintaértékű rendszerére kívánunk rávilágítani néhány kapcsolási sémával a legegyszerűbbtől, az integrált, több hőforrásos

Részletesebben

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői Megbízás célja, indoka A felperes a kilencvenes évek elején elindította erdészeti csemetetermesztési vállalkozását. Saját tulajdonú, valamint bérelt földön végzi azóta is a csemetetermesztést. Az 1994-es

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NARVI NM 450, NM 600, NM 800, NM 900 VILLAMOS KÖVES KEMENCÉK 1. A VILLAMOS KÖVES KEMENCE TARTALMA: 1. Villamos köves kemence. 2. Kőtároló vezérlővel. 3. Rögzítő lemez

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELİÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRİK MINTAVÉTELES ELSİ HITELESÍTÉSE HE 19/5-2011

HITELESÍTÉSI ELİÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRİK MINTAVÉTELES ELSİ HITELESÍTÉSE HE 19/5-2011 HITELESÍTÉSI ELİÍRÁS HE 19/5-211 HE 19/5-211 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELİÍRÁS HATÁLYA... MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK.... ALAPFOGALMAK... 4.1 Fogyasztásmérı... 4.2 Aktív (hatásos) energia... 4 4. MEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE Kutatási jelentés a Pro Progressio Alapítvány Magyar Cukor Zrt. kutatói ösztöndíjához Készítette: Dr. Barta Zsolt Egyetemi

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

2 Mennyit fizetünk az áramért? Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól

2 Mennyit fizetünk az áramért? Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól Policy Agenda: a felső húsz százaléknak kedvezett a rezsicsökkentés Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól 1 Bevezetés A kormány döntése alapján 201 3. január 1 -től 1 0%-kal

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán

A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán Ludányi Lajos - Göllei Attila 2 - Pallainé Varsányi Erzsébet 3 - Vass András 3 - Szijjártó

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11.1. A Nap sugárzásának és a Föld közethőjének fizikája, technikai alapok. 11.2.

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Korszerű tömítések A tömítések közül a poliuretánból készülteket alig ismerik, pedig vannak speciális célokra alkalmazható, kiemelkedően jó változataik. Bizonyos alkalmazásokra a

Részletesebben

Az iparágat átfogó elemzés... Ralf Henze Energia-hatékonyság projektvezető MAN Roland Product Marketing & Sales Support Webfed Presses

Az iparágat átfogó elemzés... Ralf Henze Energia-hatékonyság projektvezető MAN Roland Product Marketing & Sales Support Webfed Presses Az iparágat átfogó elemzés... Ralf Henze Energia-hatékonyság projektvezető MAN Roland Product Marketing & Sales Support Webfed Presses 2007.04.25. -1- Két tény az energiával kapcsolatban 1. A rendelkezésre

Részletesebben

Korszerű szénerőművek a jövőben

Korszerű szénerőművek a jövőben ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 2.1 Korszerű szénerőművek a jövőben Tárgyszavak: erőmű; barnaszén; kőszén; hatásfok; CO 2 -emisszió. A világon 1998-ban a villamos energia

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Elsődleges tejkezelés gépei 1. A tej hűtésének megoldásai, műszaki kivitelek. 2. Szeparálás gépi

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack

Részletesebben

Az alábbi munkák az Európai Unió Friendly Heating elnevezésű kutató projekt keretein belül készültek.

Az alábbi munkák az Európai Unió Friendly Heating elnevezésű kutató projekt keretein belül készültek. Az alábbi munkák az Európai Unió Friendly Heating elnevezésű kutató projekt keretein belül készültek. A projekt témája: Az emberek komfortérzetét és a templomokban tárolt műemlék jellegű tárgyak védelmét

Részletesebben

Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött.

Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött. Tisztelt vásárlónk! Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött. Mielőtt első alkalommal használatba venné új grillezőjét, ismerkedjen meg

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Energetika 167 14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Az energiamenedzsment 1 értelmezésünk szerint az energiákkal való gazdálkodás irányítása. Ez vonatkozhat a prímér és a feldolgozott energiákra

Részletesebben

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A hőtároló méretének és hőszigetelésének optimálása Árpád István levelező PhD hallgató MVM ERBE Zrt. Dr. Timár Imre egyetemi tanár PE Gépészmérnöki

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások

Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások Levegő-víz hőszivattyú Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások LG Electronics Magyar Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a. www.lg.com/hu LG Magyarország A katalógusban szereplő adatok

Részletesebben

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről Helyszín: Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Taksony, Iskola u. 3. hrsz.:198. Megrendelő: Taksony Német Nemzetiségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben