Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biodízel előállítása hulladék sütőolajból"

Átírás

1 HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban és ipari forrásokból növekvő mennyiségben keletkező elhasznált sütőolaj mind nagyobb problémát jelent Portugáliában és szerte a világon egyaránt. Ezt a hulladékot rendszeresen csatornába öntik, ami a szennyvíztisztításnál okozott gond mellett energiaveszteséget is jelent, de előfordul, hogy ezt az olajat állati takarmányok kiegészítőjeként használják fel, ami viszont az ember egészségre veszélyes. Van néhány iparág, ahol e hulladékot hasznosítani tudják, például a szappangyártásban vagy anaerob erjesztéssel az energetikában, termikus krakkolással, és az utóbbi időben biodízel gyártásában is ásványi eredetű motorüzemanyag helyettesítésére. A biodízelgyártás alapvető technológiai folyamata a nyersanyag (növényi olajok és zsiradékok) átészterezése rövid láncú alkohol alkalmazásával. A növényi olajok és a zsiradék főként kis mennyiségben digliceridet tartalmazó trigliceridekből áll (1. ábra). Az átészterezési reakció (1-es reakció) egy lipid- és egy alkoholmolekula között játszódik le, miközben észter és melléktermékként glicerol (ami glicerinként is ismeretes) keletkezik. E reakció lépcsőzetesen megy végbe, amikor mono- és digliceridek, illetve közbülső termékek keletkeznek. Az így előállított üzemanyag a fosszilis motorüzemanyagokhoz hasonlóan viselkedik, de mivel megújuló forrásokból állítják elő hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez is.

2 monoglicerid diglicerid trigilerid 3-as reakció szappanképződési reakció katalizátor 1-es reakció átészterezési reakció 2-es reakció hidrolízis reakció 1. ábra A mono-, di- és trigliceridek szerkezeti felépítése, ahol R1, R2 és R3 zsírsavláncokat képviselnek A biodízel előállításáról a közelmúltban több tanulmány is készült, és sokan folytattak az átészterezéssel összefüggésben is eredményes vizsgálatokat többféle kis molekulasúlyú alkohol, valamint homogén savas és bázikus katalizátorok felhasználásával. A homogén bázikus katalizátorok felülmúlták a savas katalizátorokat, mivel a reakció gyorsabban (a savas katalizátorokra jellemző 1 8 óra helyett 30 perc alatt) megy végbe, miközben az átészterezés kihozatala ugyanúgy 90% fölötti. Ha viszont a kezelendő olajok nagy koncentrációban szabad zsírsavakat is tartalmaznak (a savassági fok meghaladja a 2 mg KOH/g-ot), előzetes kezelésre van szükség. Ez utóbbi lépés sav által katalizált reakció alkohollal, célja a szabad zsírsavak megfelelő észterekké alakítása. Nagy kiindulási zsírsavtartalom mellett is sikerült a savassági fok csökkenésében megmutatkozó jó eredményeket elérni. A fenti előkezelést követően az olaj/észter fázisban található gliceridek bázikus katalizátorok közreműködésével átésztereződnek. Az átésztereződési reakcióban általuk elért nagy kihozatal miatt katalizátorként főként nátrium- és káliumhidroxidot, illetve kálium-metilátot használnak. A metilátsók ugyan aktívabban reagálnak a megfelelő hidroxidoknál, de drágák, felhasználásuk különféle melléktermékek keletkezéséhez vezet, miközben jó minőségű olajat és vízmentes metanolt is igényelnek. Másfelől viszont a nátriumés kálium-hidroxid az alkohollal víz keletkezése mellett reagál, ami nem

3 kívánatos reakció, mivel a víz hidrolízisreakcióba léphet a trigliceridekkel, a zsírsavakkal vagy az észterekkel, és ezután szappanképződésre is sor kerül. Ha viszont a katalizátorokat nagyobb mennyiségben alkalmazzák, gyengébb reagáló képessége ellenére a nátrium- és kálium-hidroxid is jó kihozatallal felhasználható. A biodízelgyártással kapcsolatban az elmúlt 20 évben aktív kutatások folytak. Több tanulmány készült metil-észterek friss növényi olajokból és zsírokból történő előállításával kapcsolatban, de vizsgáltak olcsó alapanyagokat (sütőolajat, szappandarabokat és állati zsiradékot) hasznosító eljárásokat is. Trigliceridek átészterezésére enzimkatalizátor, köztük lipáz is felhasználható. Szakirodalmi adatok szerint e reakció sok tekintetben kiküszöböli a kémiai úton történő átészterezés egyes hátrányait, nevezetesen azt, hogy a glicerol kinyerése nehéz, nemkülönben azt is, hogy kémiai átészterezéskor a hulladékként kezelt sütőolajban található szabad zsírsavak alkil-észterekké alakulása nem teljes mértékű. A katalizátorok gyártása azonban itt jóval költségesebb, mint alkáli katalizátorok esetében. Az utóbbi időben előtérbe került fenntarthatóság és környezetvédelem, valamint a nyersanyagok bekerülési költségei vonzóvá tették a sütőolaj-hulladék hasznosítását az ipar számára, különösen, ha ennek kapcsán az előállított biodízel motorüzemanyag-adalékként is hasznosítható. Az iparban és a háztartásokban használt növényi olajok hidrolízises lebomlás és oxidációs reakciók révén bomlanak, ami a friss olajokhoz viszonyítva kémiai és fizikai tulajdonságaik számottevő megváltozásához vezet. A sütés folyamán megnő az olaj viszkozitása és savassága, sötétebbé válik és kellemetlen szagot bocsát ki. Az alábbi tanulmány a biodízel gyártásban alkalmazott átészterezési folyamat nyersanyagaként hulladék sütőolajat felhasználó technológia optimális feltételeit vizsgálja. Anyagok és módszerek A hulladék sütőolajat iskolai büfékben és helyi éttermekben, illetve háztartásoktól gyűjtötték össze. A sokféle frakcióból két különböző minőségű sütőolajhulladék-keveréket állítottak elő. Az olajminták előkezelése A két olajkeverékből vett homogén mintákat magnézium-szulfát fölött szárították, majd a lebegő részecskék és a magnézium-szulfát kristályok eltávolítása érdekében szűrték. Az így kezelt olajmintákban (a to-

4 vábbiakban 1-es és 2-es számmal jelölve) a víztartalom 0,07 és 0,13 %(m/m), a savassági fok 0,42 és 2,07 mg KOH/g, a jódszám 116,9 és 130,5 volt. A zsírsav-összetételt (1. táblázat) mindkét mintában GC technikával vizsgálták. A hulladék sütőolaj zsírsav-összetétele (%m/m) 1. táblázat Zsírsav 1-es minta 2-es minta C16:0 8,65 8,29 C18:0 4,70 4,02 C18:1 30,60 27,25 C18:2 55,10 57,62 C18:3 0,30 2,28 C20:0 0,65 0,55 Átészterezés Az átészterezés során 200 g (874,8 g/mol moltömegből kiindulva 228,6 mmol) fáradt sütőolajat hőmérővel és visszafolyós hűtővel ellátott, kétnyakú Woulf-palackba helyeztek. Az olajat a szükséges 65 C-ra melegítették, majd metanolból és nátrium-hidroxidból készített keveréket adtak hozzá, ami beindította az átészterezési reakciót. A reaktort 1 órán át 65 C-on tartották. A vizsgálatok során 3,6 és 5,4 között volt a metanol és a fáradt sütőolaj aránya, katalizátorból pedig az olaj 0,2 1,0 %(m/m)- ánek megfelelő mennyiségeket adtak az olajhoz. A metilészter-fázis tisztítása A reakcióidő (1 óra) elteltével dekantáló tölcsérben elválasztották a glicerinben dús fázist a metil-észter rétegtől. Az utóbbit vízzel, 0,5%-os HCl-oldattal, majd ismét vízzel mosták a tisztított biodízel előállítására. A kimosott metil-észtert magnézium-szulfát fölött szárították, majd vákuumban szűrték. Elemzés Annak megállapítására, hogy az így kapott biodízel eleget tesz-e az EN es európai szabványnak, a tisztított metil-észtert egy sor teszttel vizsgálták. Folyadéksűrűség-mérővel 15 C-on meghatározták az anyag sűrűségét, és 40 C-on mérték viszkozitását is. A jódszámot a

5 metil-észter összetételéből, a savasságot pedig titrálással határozták meg, láng fotométerrel mérték a nátrium mennyiségét, és megállapították a víztartalmat is. A metanolkoncentrációt úgy határozták meg, hogy ismert mennyiségű metil-észtert 75 C-on addig melegítettek, ameddig tömege változatlan maradt. A metil-észter összetételét gázkromatográffal határozták meg. Eredmények és értékelés A sütőolaj tulajdonságainak hatása az átészterezési reakcióra A hulladék sütőolaj tulajdonságainak az átészterezési reakcióra gyakorolt hatását vizsgálva kutatók korábban megállapították, hogy az olaj savassági fokát 1 mg KOH/g alatt kell tartani, és vizet a felhasznált nyersanyagok 0,3%-nál kisebb mennyiségben tartalmazhatnak. Amenynyiben e követelmények nem teljesülnek, a biodízel gyártási kihozatala erősen csökken, mivel a katalizátor deaktiválódik, és beindul a szappanképződés. Bár a magas savassági fok nátrium-hidroxid hozzáadásával korrigálható, ennek során a szabad zsírsavak szappanosodnak, ami a metil-észter-kihozatal mellett befolyásolja a glicerinleválasztást is. A sütőolaj savassági foka hatásának megállapítása céljából hat, 0,42 és 2,07 savassági fokú mintával végeztek kísérleteket, a kísérleti feltételeket a 2. táblázat tartalmazza. Emellett a táblázatban szerepel a metil-észter (ME) 100 g sütőolaj-hulladékra számított tömege (mme/100 g olaj) és a metil-észter-fázisok tisztasága (%ME) is. Kísérlet sorszáma 2. táblázat A savassági fok hatása a metil-észter-fázis kihozatalára és tisztaságára Savassági fok (mg KOH/g) m NaOH /m olaj (%) MeOH/olaj (mol/mol) m ME /100 g olaj Tisztaság (% ME) 1 0,42 1,0 3,6 80,4 95,3 2 2,07 1,0 3,6 80,9 80,6 3 0,42 0,2 5,4 92,7 83,9 4 2,07 0,2 5,4 86,8 70,8 5 0,42 1,0 5,4 87,0 99,3 6 2,07 1,0 5,4 80,2 84,9

6 Bár az első két kísérletben a metil-észter-kihozatal mind a két mintánál hasonló, tisztaságuk viszont merőben eltér egymástól. Minden kísérletre érvényes, hogy a kisebb savassági fokú sütőolajmintákból előállított biodízel legalább 14%-kal tisztább, mint a nagyobb savassági fokú mintákból készült anyag. Emellett megfigyelték azt is, hogy az MErétegeket könnyebben el lehetett különíteni a glicerinben dús fázisokból, mint a savasabb mintákból előállított anyagból. Az utóbbi esetben ezért kellő tisztaság csak előkezeléssel biztosítható. A metanol és a sütőolaj-hulladék mólarányának hatása A metanol és sütőolaj moláris aránya a metil-észter-gyártás egyik legfontosabb változója. Kutatók hulladék sütőolaj és metanol 1:3,6 mólaránya mellett, 50 C-on, 0,4% nátrium-hidroxid jelenlétében 24 óráig folytatott kezelés során 74% metil-észtert tartalmazó üzemanyagot állítottak elő. Megint mások finomított olaj metanollal, 6:1 metanol/olaj mólarány mellett, 1% nátrium-hidroxid vagy 0,5% nátrium-metilát jelenlétében, 60 C-on, 1 óráig folytatott átészterezésével maximális (98 99%-os) konverziót értek el, hulladék sütőolaj ugyanígy történő kezelésére vonatkozóan azonban a szakirodalomban alig található adat. A szerzők tudomása szerint különböző nátrium-hidroxid/sütőolaj arányok esetén optimális metil-észter-kihozatalt és tisztaságot biztosító metanol/sütőolaj arányokra vonatkozóan biztosan nem áll rendelkezésre korábbi információ. m ME /100 g olaj ,6% 0,8% 1% 0,2% 0,4% 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 metanol/olaj, mol/mol 2. ábra A metanol/sütőolaj mólarány hatása a biodízelgyártás kihozatalára. Kísérleti feltételek: az olaj savassági foka 0,42; reakcióidő 1 h; katalizátor/sütőolaj tömegarány: : 0,2%; : 0,4%; : 0,6%; : 0,8%; : 1,0%

7 A 2. ábrán látható, hogy 0,42 mg KOH/g savassági fokú minta és állandó katalizátor/sütőolaj arány mellett a reakció kihozatala (100 g hulladék sütőolajból 1 órás reakció során előállított metil-észter tömegében kifejezve) a metanol mennyiségének növekedésével arányosan nő. Emellett azt is megfigyelték, hogy a metanolfölösleg növekedésével a glicerin könnyebben leválasztható a metil-észter-fázisból. A 2. ábra alapján levonható a következtetés, hogy a legjobb katalizátor/sütőolaj arány 0,6%, mivel ennél az értéknél a legnagyobb a metilészter-kihozatal. Arra is fény derült, hogy 4,2-nél nagyobb katalizátor/sütőolaj arány a metil-észter-kihozatal szempontjából nem előnyös. A későbbiek folyamán azonban bebizonyosodott, hogy magasabb arányszámot alkalmazva befolyásolni lehet a reakció lefolyásának mértékét és ezen keresztül a biodízel tisztaságát és látszólagos viszkozitását is. A nátrium-hidroxid és a hulladék sütőolaj tömegarányának hatása A technológiában felhasznált katalizátor mennyiségét is figyelembe kell venni, és nemcsak azért, mert az meghatározza a reakciósebességet, de azért is, mert az hidrolízist és a szappanképződést okozhat. E két utóbbi reakció kapcsolatban van a glicerinben dús fázis leválasztásával és a metil-észter tisztításával is. Korábbi kutatások alapján az optimális katalizátormennyiséget 1% NaOH-ban vagy 0,5% NaOCH 3 -ban adták meg, a közelmúltban pedig egy másik tanulmány 1% KOH-ot közölt optimumként. További erre vonatkozó szakirodalmi adat hiányában jelen tanulmány keretében a 3. ábra 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% és 1,0% nátrium-hidroxid/sütőolaj arány esetén kapott eredményeket mutat be. Mint látható, 1 óráig folytatott kezelés után a kihozatal a 0,4 0,8%- os tartományban éri el a maximális szintet. Ha a metanol/sütőolaj arány meghaladja a 4,8-et, a katalizátor/sütőolaj arány hatása már nem jelentős. Ebből következik, hogy a nátrium-hidroxid-felhasználás a metilészter-kihozatal befolyásolása nélkül is csökkenthető. A biodízel gyártás optimális feltételei A 2. és a 3. ábrából adódik, hogy a 0,42-es savassági fokú hulladék sütőolaj 1 órán át folytatott kezelése esetén az optimális gyártási feltételek a következők: metanol/sütőolaj mólarány >4,2, és a fölös alkohol mennyiségétől függően a nátrium-hidroxid/sütőolaj tömegarány 0,4 és 0,8% közötti. Mivel a reakció kihozatala igen érzékeny a katalizátor koncentrációváltozásaira (3. ábra), a 4,2-es mólarány gondokat okozhat, ezért tanácsos ezt az értéket 4,8-on vagy e fölött tartani. Ipari méretekben ez nem jelent problémát, mivel a metanol a glicerinből és a metil-

8 észter fázisból visszanyerhető. A katalizátor tömegarányára vonatkozóan a 2. ábra világosan 0,6%-ot jelöl meg optimumként, mivel itt a legnagyobb a kihozatal. Fontos megjegyezni, hogy ezek az optimális értékek a szakirodalomban közölt értékeknél alacsonyabb metanol- és katalizátorfelhasználásnak felelnek meg. m ME /100 g olaj ,6 70 4,2 65 4,8 60 5, ,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% NaOH/olaj, m/m 3. ábra A katalizátor/sütőolaj tömegarány hatása a biodízelgyártás kihozatalára. Kísérleti feltételek: az olaj savassági foka 0,42; reakcióidő 1 h; metanol/sütőolaj mólarány: : 3,6; : 4,2; : 4,8; : 5,4 A biodízel jellemzői Annak megállapítására, hogy a különböző kísérleti feltételek mellett előállított biodízel eleget tesz-e az EN (2003) szabványnak, a biodízelből vett mintákat egy sor tesztnek vetették alá. A 15 C-on mért sűrűségre vonatkozóan a biodízelszabvány a 0,86 0,9 g/cm 3 -es tartományt írja elő. Mivel e mutató befolyásolja az üzemanyag porlasztását, e mutató főként légmentes égéssel működő rendszerekben fontos. A kapott eredmények szerint a tanulmányban érvényesített kísérleti feltételek mellett előállított biodízel sűrűsége minden esetben a 0,864 0,9 g/cm 3 -es értéktartományba esett. A 15 C-on mért kinematikai viszkozitás az üzemanyag porlasztása mellett annak adagolása szempontjából is igen jelentős tényező. A dízelmotorokban használatos biodízel kinematikai viszkozitásának a 3,5 5,0 mm 2 /s értéktartományba kell esnie. A tanulmány keretében mért viszkozitás 4,1 6,3 mm 2 /s között volt. Megjegyzendő, hogy a biodízelgyártásban alkalmazott reakció lefolyásának teljessége, illetve a reakció

9 feltételei nagymértékben befolyásolják az üzemanyag jellemzőit, különösen látszólagos viszkozitását (azaz a metil-észter-fázis kimosatás utáni viszkozitását). A metanol/sütőolaj vagy a nátrium-hidroxid/sütőolaj arány növekedésével ez az érték csökken. A viszkozitásban mutatkozó eltéréseket a sütőolaj nem teljes mértékű reagálása vagy a biodízel nem kellőképpen hatékony tisztítása okozza, mivel ilyenkor a metil-észter-fázisban odatapadt vagy szabad glicerin marad. A gliceridmaradványok szakirodalmi adatok szerint is megváltoztatják a metil-észter látszólagos viszkozitását a reakció lefolyása mértékének, illetve a metil-észter fázis tisztaságának megfelelően. Mint már említettük, a hulladék sütőolaj főként abban különbözik a friss olajtól, hogy a benne található trigliceridek oxidálódtak és polimerizálódtak. Miután az előkezelés további melegítéssel jár, újabb polimerizálódásra kerülhet sor, tovább fokozva a nyersanyag viszkozitását. A polimerizáció és a viszkozitás növekedésének megelőzése érdekében kisebb mennyiségben szabadgyökös kioltóanyagok vagy antioxidánsok alkalmazhatók. Néhány polimerizációt gátló reagenssel kapcsolatban jelenleg is folynak vizsgálatok, amelyek a sütőolajba adalékként bevitt anyagok hatásának megállapítását célozzák. A jódszám az üzemanyag telítetlensége mértékének megállapítására szolgáló fontos mérőszám. Az üzemanyag e jellemzője nagymértékben befolyásolja oxidálódását, valamint a dízelmotorok üzemanyagfúvókáiban képződő olajöregedési termékek és lerakódások típusát. Az EN (2003) szerint a dízelüzemanyagként használt metil-észter jódszáma 100 g mintára vetítve 120 g I 2 kell legyen. A kísérletek során előállított biodízelből vett minták elemzése során as értékeket mértek. Ezekre a magas értékekre egyébként számítani lehetett, mivel a Portugáliában használatos sütőolajok főként napraforgómagból készülnek, jódszámuk 120 és 140 között van. Ehhez járul továbbá az a körülmény is, hogy az olaj elbomlásának végső fázisaiban a jódszám tovább nő, különösen, ha az oxidálódott triglicerid-molekulák kiküszöbölése céljából a hőmérsékletet 180 C-nál magasabbra növelik. Az Instituto Superior Téchnicoban jelenleg is folynak vizsgálatok a biodízel jódszámának átészterezés előtti csökkentését szolgáló vegyületekkel. Bizonyos bátorító előzetes eredmények szerint napraforgóolajból származó alapanyagból is lehet 120-nál kisebb jódszámú biodízelt előállítani. A savszám a biodízelben szabadon található zsírsavakat méri. Tekintettel arra, hogy a szabad zsírsavak befolyásolják az üzemanyag öre-

10 gedését, az európai szabvány erre vonatkozóan megad egy 0,5 mg KOH/g mintahatárértéket. A jelen munkában előállított biodízelben mért legnagyobb érték 0,47 volt, de a minták körülbelül 80%-nál e paraméter 0,15 0,25 közé esett, ami jóval alatta van a fenti határértéknek. A víztartalom azért fontos, mert a vízzel szennyezett üzemanyag korróziót okoz a motorban, vagy pedig a víz a gliceridekkel reagálva glicerin és szappan keletkezéséhez vezet. Ebből kiindulva az EN (2003) az üzemanyagok maximális víztartalmát 0,05%-ban szabja meg. A tanulmány keretében előállított biodízelt rutinszerűen, kötött vizet nem tartalmazó magnézium-szulfát fölötti szárításnak vetették alá. Mivel e technika laboratóriumi feltételek között nem elég hatásos, néhány biodízelminta víztartalma magas, 0,08 0,21% közötti érték volt. Ipari méretekben a vízmentesítés vákuumdesztillációval (0,05 bar), C-on történik. Ennek megfelelően két mintát asztali készülékben, hasonló feltételek között kezeltek, amikor is a biodízel víztartalma 0,12 0,21%-ról 0,02 0,04%-ra csökkent. A nátriumtartalom azért lényeges mutató, mert a biodízelben nagy mennyiségű nátrium jelenlétében a motor elemein korrózió léphet fel, illetve a metil-észter-fázisban szappanképződés is kezdődhet az EN (2003) ezért 5 mg/kg határértéket ír elő a nátriumtartalomra. Mint ismeretes, a biodízelben található nátriummennyiségét főként a kimosatási fázis hatékonysága határozza meg. A tanulmány keretében előállított biodízelből vett néhány mintában a nátriumtartalom 2,3 5,3 mg/kg volt, és csak két esetben haladta meg a specifikáció szabta értéket. Ez arra utal, hogy a kimosatási folyamat a nátrium eltávolítása szemszögéből elég hatékony volt. A metil-észter-fázis tisztasága az EN (2003) szerint akkor elfogadható, ha a biodízelben található metil-észter legalább 96,5%-ban tiszta. A tanulmány keretében előállított biodízel e követelménynek való megfelelőségét GC-technikával ellenőrizték. Mint a 4. ábrán látható, a NaOH/hulladék sütőolaj arány a 0,6%-ot meghaladó szinten különösen jelentős mértékben befolyásolja a biodízel tisztaságát, jól látható az ábrán a metanol/hulladék sütőolaj mólarány hatása is. Levonható ezért a következtetés, hogy ha az alkohol/sütőolaj arány és a katalizátor/sütőolaj arány eléri a 4,8, illetve a 0,6%-ot, a biodízel megtisztul. Tisztaságának fokozódása a glicerin hatékony eltávolításával és a reakció teljesebb mértékű lefolyásával függ össze. Figyelemre méltó körülmény, hogy az EN (2003) által elfogadhatónak minősített tisztasági szint a más kutatók által közölt metanol- és katalizátormennyiségeknél kevesebb anyag felhasználásával is biztosítható volt.

11 100 m ME /100 g olaj ,6 4,2 4,8 5,4 70 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% NaOH/olaj, m/m 4. ábra A biodízel gyártási feltételeinek hatása a metil-észter tisztaságára. Kísérleti feltételek: az olaj savassági foka 0,42; reakcióidő 1 h; metanol/sütőolaj mólarány: : 3,6; : 4,2; : 4,8; : 5,4. A szaggatott vonal (96,5%) a metil-észter minimális tisztaságát (EN 14214, 2003) mutatja A metanoltartalom is lényeges mutató, mivel ez a metil-észtert szennyező anyag felelős a motorelemekben (különösen az alumínium alkatrészeken) fellépő korrózióért, valamint az üzemanyag lobbanáspontjának csökkenéséért is. Az EN (2003) a biodízel maximális metanoltartalmát 0,2%-ban határozza meg. Az alkohol a metil-észterfázisból a mosás során könnyen eltávolítható; laboratóriumi biodízelben a metanoltartalom 0,02 és 0,11% között változó volt, de még a legszenynyezettebb mintákban (ME < 80%) is a megadott értéken belül maradt. A lobbanáspont tekintetében az EN (2003) által elfogadhatónak minősített szint 120 C fölötti. Hogy a metanoltartalom mennyiben befolyásolja ezt a paramétert, ezt néhány minta vizsgálatával állapították meg. A kapott eredmények szerint a 0,1%-nál kevesebb metanolt tartalmazó biodízelminták lobbanáspontja C volt, de 0,5%-nál ez az érték C-ra csökkent. Megállapítható tehát, hogy a metanoltartalom mindössze 0,4%-nyi emelkedése 50 C-al csökkenti a lobbanáspontot. Az elszulfátosodott hamu maximális mennyiségét az EN (2003) 0,02%-ban rögzíti. Ez azért fontos mutató, mert ennél magasabb értékeknél az üzemanyag-fúvókák és -szűrők általában eltömődnek. Je-

12 len esetben néhány mintát megvizsgálva ezt az értéket 0,002 és 0,006% közöttinek mérték a kutatók. Az átészterezés során keletkező metil-észter százalékos aránya rendkívül fontos mutató a biodízel ipari méretű gyártásában. Más kutatóknak sikerült a metil-észter-fázis tisztaságának meghatározására olyan gyorstesztet kidolgozniuk, amely mindössze 40 C-on elvégzett viszkozitásmérést igényel. Egyes kutatók szerint ugyanis a metil-észter aránya a biodízelfázisban a következő képlet segítségével összefüggésbe hozható a viszkozitással: w = a ln ν + b (1) ahol: w a metil-észter tömegaránya, ν (mm 2 /s) a mért viszkozitás, a és b pedig az olaj típusától, illetve a hőmérséklettől függő állandók. Jelen tanulmányban a fenti módszert alkalmazva a metil-észterréteg tisztasága és a viszkozitás közötti korrelációra az 5. ábra szerinti eredményt kapták. A vizsgált minták savszáma 0,42 és 2,07 volt. Az ábra szerint ugyan az egyszerű lineáris egyenlet korrelációs együtthatója (R 2 = 0,9268) illeszkedik a kísérleti adatokhoz, mégis alacsonyabb a fent említett kutatók által kapott értéknél, ami számottevő becslési eltérésre enged következtetni az átésztereződés mértéke tekintetében. Tekintettel arra, hogy a vizsgálatban használt sütőolajok tulajdonságai különbözőek voltak, a kimutatott kapcsolat valósnak ítélhető. tisztaság, % y = -45,055x + 162,85 80 R 2 = 0, ,3 1,5 1,7 1,9 Ln, v 5. ábra A metil-észter tisztasága lnν függvényében. Kísérleti adatok: : lineáris regresszió; : meredekség = -45,055; ordinátatengely-metszet: 162,85; R 2 = 0,9268

13 Következtetések Az elhasznált sütőolajból bázikus közegben katalizált átészterezéssel előállított biodízel minősége megfelel az ilyen üzemanyag-adalékok iránt támasztott követelményeknek. A kapott eredmények szerint egyórás kezeléssel a metil-észter-kihozatal 4,8-as metanol/sütőolaj és 0,6%- os katalizátor/sütőolaj arány mellett a maximális, miközben a metilészter-fázis hatékony tisztítására is van lehetőség, amit e réteg viszkozitásának csökkenése és nagy tisztasága is tanúsít. A további kutatás célja az EN (2003) követelményeinek megfelelő kísérleti gyártás létrehozása. Ennek kapcsán egy teljesen automatizált, biodízelt ipari méretekben is optimális feltételek mellett előállítani képes gyártóberendezés létrehozása a cél. Összeállította: dr. Balog Károly Felizardo, P.; Correia, M. J. N. stb: Production of biodiesel from waste frying oils. = Waste Management, 26. k. 5. sz Mittelbach, M.; Tritthart, P.: Diesel fuel derived from vegetable oils, III. Emissions tests using methyl esters of used frying oil. = Journal of the American Oil Chemists Society, 65. k. 7. sz p

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Alternatív motorhajtóanyag-komponensek elállítása és vizsgálata tématerület (VIKKK 17491-016-1/III) Témavezet: Eladó: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Krár

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Biomassza. az integrált hasznosítás s energetikai

Biomassza. az integrált hasznosítás s energetikai Biomassza az integrált hasznosítás s energetikai lehetőségei Kótai LászlL szló-balogh JánosJ MTA TTK AKI-Kemobil Kemobil-zRT Biomassza energetikai hasznosítása sa Hő Agrárium Áram Gáz Üzemanyag K + F Ipar

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 12/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

Integrált biomassza hasznosító rendszer

Integrált biomassza hasznosító rendszer Integrált biomassza hasznosító rendszer Kótai LászlL szló MTA KK AKI Biomassza energetikai hasznosítása sa Ipar Agrárium K + F Energia Hő Áram Gáz Üzemanyag Diesel motor ttó motor Biomassza alapanyagok

Részletesebben

A víz újrahasznosítása környezetbarát és gazdaságos megoldás

A víz újrahasznosítása környezetbarát és gazdaságos megoldás Víz-újrahasznosítás A víz újrahasznosítása környezetbarát és gazdaságos megoldás A gépjárműmosó berendezésekben, valamint ipari magasnyomású mosásnál keletkező szennyezett víz visszanyerése, ill. kezelése

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO CUT 32 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Vágóolaj. 1.3. Gyártó cég neve: Név: PARAMO, a.s.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat kelte: 2013. 01. 07. Kiadás dátuma: 2012. 11. 21. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Panda hideg zsíroldó 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu Sportélettan zsírok Futónaptár.hu A hétköznapi ember csak hallgatja azokat a sok okos étkezési tanácsokat, amiket az egészségének megóvása érdekében a kutatók kiderítettek az elmúlt 20 évben. Emlékezhetünk

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 68. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/129 számú előírás A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ 11/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával MÛANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával Tárgyszavak: PET; újrafeldolgozás; kémiai bontás; molekulatömeg; lánchosszabbítás; reaktív extrúzió;

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -től 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motor Oil SAE 15W-40 (S-SDB) Engine oil SAE 15W-40 (S-SDB) Huile

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO ERO-SB Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Emulgáló olaj. 1.3. Gyártó cég neve: Név: PARAMO,

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 152/2008. (VIII. 20.) KE h. kitüntetés adományozásáról

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban

Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban Tárgyszavak: komposztálás; komposztálóüzem; polietilén; tárolótartály;

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: EPOXI HÍGÍTÓ 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA, Festékhígító,

1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: EPOXI HÍGÍTÓ 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA, Festékhígító, BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: EPOXI HÍGÍTÓ 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA, Festékhígító, lemosó ILL. ELLENJAVALLT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ KÉZI MOSOGATÓ 11/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ KÉZI MOSOGATÓ 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2012. július 23. Felülvizsgálva: -- 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve:

Részletesebben

Dátum: 2005. Június 22.. Verziószám:2 Kiadás:1

Dátum: 2005. Június 22.. Verziószám:2 Kiadás:1 Oldal 1/ 5 1. Anyagazonosítás/Előkészítés azonosítás / vállalatazonosítás/ Termék Használat Motorolaj Biztonsági adatlapot kibocsátó adatai JX Nippon Oil & Energy Europe Limited. 4th Floor, 4 Moorgate,

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.11.11. Verzió: 2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Elektromos tisztító 400 ml Cikkszám:

Részletesebben

Perefert 20 10-10 MŰTRÁGYA BIZTONSÁGI ADATLAP

Perefert 20 10-10 MŰTRÁGYA BIZTONSÁGI ADATLAP Perefert 20 10-10 MŰTRÁGYA BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék meghatározása Ebbe a csoportba azok a szilárd komplex műtrágyák tartoznak, melyek legfeljebb

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO PNEUMAT 22 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Hidraulikaolaj. 1.3. Gyártó cég neve: Név: PARAMO,

Részletesebben

ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata

ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Tóvári P. Bácskai I. Csitári M. Madár V. Bemutatás A program címe: Kistelepülések mezőgazdasági

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat és átdolgozás kelte:2013.04.02. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Az anyag

Részletesebben

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: 646/2002 OÉTI: 1079-2/2002, 1204/2011 OTH: JÜ-3296-5/2012 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 4.1 3.1 Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében Tárgyszavak: ikerkamrás olvasztókemence; alumíniumolvasztás; TCF; CMMS; PLC; energiafelhasználás.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 201520601020, 400246, 440719-60 EXXON MOBIL

BIZTONSÁGI ADATLAP 201520601020, 400246, 440719-60 EXXON MOBIL 1/ 9 oldal 1. AZ ANYAGRA/KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A GYÁRTÓRA/FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A KÉSZÍTMÉNY NEVE: LEíRÁSA: Alapolaj és adalékok KÓDJA: 201520601020, 400246, 440719-60 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE: Motorolaj

Részletesebben

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L)

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) Termékazonosító: 7290012117916 1.2. A keverék megfelelı

Részletesebben

Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013. 02. 19. Kibocsátás kelte: 2011. 04. 14. Oldal: 1/(12)

Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013. 02. 19. Kibocsátás kelte: 2011. 04. 14. Oldal: 1/(12) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013. 02. 19. Kibocsátás kelte: 2011. 04. 14. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító ENI i-sint MS (SAE 5W-40) 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Biztonsági adatlap. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Kiállítás kelte: 2014.02.25. Felülvizsgálat dátuma:- Verzió:1. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve: Nátrium-hipoklorit (háztartási

Részletesebben

Termék neve GLIFOZÁT360 g/l SL Lecserélt adatlap: 2009. szeptember BIZTONSÁGI ADATLAP. GLIFOZÁT 360 g/l SL

Termék neve GLIFOZÁT360 g/l SL Lecserélt adatlap: 2009. szeptember BIZTONSÁGI ADATLAP. GLIFOZÁT 360 g/l SL Termék száma 45A/4510 GHB/2009. december Termék neve GLIFOZÁT360 g/l SL Lecserélt adatlap: 2009. szeptember 1 / 11. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP GLIFOZÁT 360 g/l SL Felülvizsgálat: A felülvizsgált vagy új

Részletesebben

Készült a 91/155 EGK, 93/122 EGK, 2001/85/EC és a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint.

Készült a 91/155 EGK, 93/122 EGK, 2001/85/EC és a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2007 1101 1/5 Készült a 91/155 EGK, 93/122 EGK, 2001/85/EC és a 33/2004 (IV 26) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000(XII27) EüM rendelet szerint 1 A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Judit. A nedvesítő folyadék. A követelménymodul megnevezése: Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása

MUNKAANYAG. Barna Judit. A nedvesítő folyadék. A követelménymodul megnevezése: Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása Barna Judit A nedvesítő folyadék A követelménymodul megnevezése: Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása A követelménymodul száma: 0965-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Aktívklór tartalmú padozat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010 EK rendelet, 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010 EK rendelet, 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010 EK rendelet, 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító A termék neve: A termék angol neve: A termék latin

Részletesebben

Mosószerek KT-66. Érvényes: 2016. december 31-ig. Követelményrendszer a magyar nemzeti Környezetbarát Termék minősítő védjegy elnyeréséhez RVEZET

Mosószerek KT-66. Érvényes: 2016. december 31-ig. Követelményrendszer a magyar nemzeti Környezetbarát Termék minősítő védjegy elnyeréséhez RVEZET RVEZET Környezetbarát Környezetbarát Termék Nonprofit Termék Kft. Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 1027 336-1156, Budapest, fax: Lipthay (+36-1) utca 336-1157 5. E-mail: info@okocimke.hu

Részletesebben

1907/2006/EK és a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint

1907/2006/EK és a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint Kiadás dátuma: 20110804 1/6 STENSON KFT 1907/2006/EK és a 44/2000(XII27) EüM rendelet szerint 1 A KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 11 A keverék azonosítása: Terméknév: PowerOne 10W-40 motorolaj 12 A keverék

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t e k n e k m e g f

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Oldalszám:1/10 1. S Z AK AS Z : Az a n y a g / k e v e r é k é s a v á l l a l a t / v á l l a l k o z á s a z o n o s í t á s a 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: eni i-sigma universal 10W-40

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: eni i-sigma universal 10W-40 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító eni i-sigma universal 10W-40 Honosítás kelte: 2010. 04. 05. Oldal: 1/(13) 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 többfokozatú dízelmotor olaj

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 többfokozatú dízelmotor olaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag / készítmény és

Részletesebben

SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40. 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40

SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40. 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40 BIZTONSÁGI ADATLAP SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40 A termék típusa: Motorolaj Gyártó neve:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE Szakdolgozat Készítette: Lohárth

Részletesebben

6/1. oldal az 1907/2006/EK 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2010.10.22. Átdolgozás dátuma: 2010.10.22. Biztonsági adatlap

6/1. oldal az 1907/2006/EK 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2010.10.22. Átdolgozás dátuma: 2010.10.22. Biztonsági adatlap 6/1. oldal 1. Az anyag, ill. keverék és a társaság/vállalat azonosítása Termékadatok: Cikkszám: 0781 309 0011, 0781 309 0012 Az anyag/készítmény felhasználása: motorolaj Gyártó/szállító adatai: Viking

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: eni i-sigma monograde 10W-20

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: eni i-sigma monograde 10W-20 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító eni i-sigma monograde 10W-20 Honosítás kelte: 2010. 04. 05. Oldal: 1/(12) 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. orváth István Tamás, egyetemi tanár Napjaink: A vegyipar megítélése romlott A társadalom lélekszáma és igényei

Részletesebben

A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők

A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK HULLADÉKAI 3.1 A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők Tárgyszavak: szennyvíziszap; ezüst; ezüstfelhasználók; ezüstvisszanyerés; hulladékgazdálkodás; ezüstmérleg;

Részletesebben

1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. A készítmény megnevezése: Supralux Lakkbenzin hígító

1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. A készítmény megnevezése: Supralux Lakkbenzin hígító 1/8 Supralux Lakkbenzin hígító verziószám: 1-HU BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux Lakkbenzin hígító A készítmény felépítése/rendeltetése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Loctite 270 oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 153492 Felülvizsgálat ideje: 07.07.2008 Nyomtatás ideje: 21.04.2009 1. Anyag/készítmény

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Oldalszám:1/12 1. S Z AK AS Z : Az a n y a g / k e v e r é k é s a v á l l a l a t / v á l l a l k o z á s a z o n o s í t á s a 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék:

Részletesebben

Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem.

Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.2 1.6 Az energia jövője Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem. Az emberiség 100 000 nemzedéket átfogó, hárommillió éves

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint Oldal: 1/(14) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító eni Rotra ATF III Termékkód: 1298 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1069 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

BIZTONSÁGI ADATLAP. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1069 Budapest, Nagyvárad tér 2.) BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2002. március 10. Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2007. szeptember 17. 1. A készítmény neve: Motorolaj adalék Cikkszám: 705/706 Gyártó cég neve: Kleen-Flo Tumbler

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása Tárgyszavak: betongyártás; építés; építőipar; hulladékhasznosítás; mélyépítés; útépítés. A tanulmány céljai Németországban

Részletesebben

buchem: chemie + technik GmbH & Co.KG Albert-Einstein-Str.8, 42929 Wermelskirchen Telefon : +49 2196 7277-0 Telefax : +49 2196 5843

buchem: chemie + technik GmbH & Co.KG Albert-Einstein-Str.8, 42929 Wermelskirchen Telefon : +49 2196 7277-0 Telefax : +49 2196 5843 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1/9 1. ANYAG-/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS: Termékinformáció: KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS: REINIGER SE spezial Iparág: Szerszámgyártás Fő alkalmazási terület: Szerszámkészítés Alkalmazás:

Részletesebben

MOL Hykomol K 80W-90 közlekedési hajtóműolaj

MOL Hykomol K 80W-90 közlekedési hajtóműolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Hykomol K 80W-90 közlekedési hajtóműolaj Változat: 2 Felülvizsgálat: 2009. 01. 29. Kibocsátás

Részletesebben

MOL TCL 320 M cirkulációs és csapágyolaj

MOL TCL 320 M cirkulációs és csapágyolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 2 Felülvizsgálat: 2010. 06. 15. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 02. 23. Kibocsátás kelte: 2011. 08. 04.

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 02. 23. Kibocsátás kelte: 2011. 08. 04. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 02. 23. Kibocsátás kelte: 2011. 08. 04. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. motorolaj négyütemű motorokhoz

BIZTONSÁGI ADATLAP. motorolaj négyütemű motorokhoz 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Multi Elastic Diesel 15W-40 Alkalmazás: motorolaj négyütemű motorokhoz Gyártó cég: Aral Lubricants GmbH Co. KG Címe: D-44789 Bochum

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKSZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1559. az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás dátuma: 2008. 04. 04. Oldalszám: 1/5. MEDIKÉMIA Zrt.

Biztonsági adatlap Azonosító: 1559. az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás dátuma: 2008. 04. 04. Oldalszám: 1/5. MEDIKÉMIA Zrt. Kiadás dátuma: 2008. 04. 04. Oldalszám: 1/5 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: PRELIX Autoglykol 72 C koncentrátum 1.2. A készítmény felhasználása: fagyálló hűtőfolyadék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ASTER MM/E.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ASTER MM/E. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP ASTER MM/E 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

A palagáz várható hatása az USA műanyagiparára

A palagáz várható hatása az USA műanyagiparára VEZETŐI ISMERETEK A palagáz várható hatása az USA műanyagiparára Az USA-ban nagy reményeket fűznek a palagázhoz, amely amellett, hogy új, olcsó energiaforrást jelent, ugyancsak olcsó alapanyagforrása lehet

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/7 CID 2000 tisztító-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP VAS 460.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP VAS 460. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP VAS 460 Termékkód: 3020 Honosítás kelte: 2013. 09. 04. Oldal: 1/(11) 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 05.

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 05. Oldal: 1 / 10 A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 05. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: HAVOLINE EXTRA 10W-40 motorolaj 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása A termék kódja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ MOSÓSZÓDA 10/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ MOSÓSZÓDA REACH regisztrációs szám: 01-2119485498-19

Részletesebben

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban Tárgyszavak: USA; egészségügy; hulladékkezelés;

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Biztonsági adatlap (1907/2006/EK rendelet szerint)

Biztonsági adatlap (1907/2006/EK rendelet szerint) Brigéciol D-3 Oldal: 1/10 1. A keverék és a vállalkozás azonosítása: 1.1. Termékazonosító 1.2. Kereskedelmi név: Brigéciol D-3 1.3. A keverék azonosított felhasználása: Alkalmazható: gépjármű alváz, motor,

Részletesebben

Elméleti tribológia és méréstechnika Összefüggések felület- és kenőanyag-minőség, súrlódás és kopás között

Elméleti tribológia és méréstechnika Összefüggések felület- és kenőanyag-minőség, súrlódás és kopás között ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.03 Elméleti tribológia és méréstechnika Összefüggések felület- és kenőanyag-minőség, súrlódás és kopás között Tárgyszavak: tribológia; kenés; kenőanyag; mérés; kenőolaj.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Tételszám S90513467 Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Anyag-csoport: Motorolaj Katalógusszám: 19 42 188 Motoröl SAE 10W-40 (S-SDB) Engine Oil SAE 10W-40

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF II D.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF II D. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP ATF II D 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

STOP jégmentesítő karbonát

STOP jégmentesítő karbonát 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT BEAZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve: anyagkeverék Egyéb megnevezések: Kémiai név és képlet: téli jégolvasztó nemesített mészkő jégoldó karbonát, jégolvasztó

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

1/7. Zum univerzális mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP

1/7. Zum univerzális mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP 1/7 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: folyékony mosószer

Részletesebben