Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban"

Átírás

1 HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban Tárgyszavak: komposztálás; komposztálóüzem; polietilén; tárolótartály; technológia; zöldhulladék. A szerves hulladékok problémája az Egyesült Királyságban A hulladéklerakókra vonatkozó EU-irányelv (99/231/EC, European Landfill Directive) 2001-es életbe léptetése után az Egyesült Királyságban megnőtt az utcai szerveshulladék-gyűjtő rendszerek száma. Az irányelv célja a biológiailag lebontható települési hulladék lerakókba kerülő mennyiségének 35%-os csökkentése 2020-ig, három lépésben, a csurgalékvíz és a metánfejlődés okozta környezeti károk mérséklése érdekében. Az országban már bevezették az eladható (becserélhető) engedélyek rendszerét. Az önkormányzatok kísérleteket végeznek, kutatási terveket és rendszereket tanulmányoznak, hogy meghatározzák az elkülönítés, begyűjtés, szállítás és feldolgozás legjobb megoldásait. Az Organic Resource Agency (Szerves Erőforrások Hivatala) hulladékvizsgálati adatai szerint a háztartási hulladék fele szerves kerti és konyhai, tehát biológiailag lebomló hulladék. A hatékony utcai gyűjtés jó minőségű komposzttermékhez vezet, és csökkenti a lerakókba kerülő hulladékmennyiséget. Számos önkormányzat támogatja a szerves anyagok gyűjtését, mivel ez megfelelő módja a lerakói hulladékmennyiség csökkentésének és az előírások teljesítésének. Az Egyesült Királyságban a kerti és szerves hulladék gyűjtésére forgalmazott polimer zsákok részben biológiailag lebomlók, részben nem. A biológiailag lebomló polimerek kémiai úton, biológiai enzimek vagy mikroorganizmusok segítségével átalakíthatók olyan termékekké, amelyek maguktól képesek lebomlani. A lebontható polimerek kémiai szerkezeté-

2 ben adott környezeti feltételek mellett komoly változás megy végbe. A komposztálható polimer biológiai lebomláson megy át a komposztálás során, miközben szén-dioxid, víz, biomassza és szervetlen vegyületek képződnek a komposztálásra jellemző sebességgel, toxikus maradékok képződése nélkül. Jelen tanulmány az utcai gyűjtéssel kapott biológiailag lebomló hulladékok nyitott halmokban komposztálása során kapott eredményeket ismerteti. A komposztálás monitorozása és a kapott termékek alapján meghatározható, hogy a polietilén zsákok károsan hatnak-e a komposztálási folyamatra vagy a kapott termékre. Módszer Polimermaradék a végtermékben A komposztálás befejeződése után általában szükség van a végtermék forgalmazás előtti szitálására. A szitaméret függ a végtermék felhasználásától. Mezőgazdasági felhasználás esetén például durvább termékre van szükség, ezért ezt 20 mm-es, a fogyasztók számára készült jó minőségű termékeket pedig 8 mm-es berendezésen rostálják. A zöldhulladék-komposztból származó túl nagy méretű tételt eldobják, illetve félreteszik. Ez rendszerint fát és más durva anyagot tartalmaz, mert a 12 hetes komposztálási eljárás nem elegendő bizonyos anyagok (lignin, cellulóz) lebontására. Igen fontos, hogy a szemét összetételét meg lehessen határozni a kontroll és a polietilént tartalmazó halomból. Ezért az ipari szitálás vagy a 12 mm-es kézi szita alkalmazása előtt mintát vesznek a végtermékekből. Kémiai elemzés A lebontható polietilén zsákok kémiai elemzése biztosítja, hogy ne legyen potenciális szennyező anyag a zsákokban, amely befolyásolná a végtermék biztonságosságát. A begyűjtött szerves hulladékokat elemezték az aprítás és a komposztálás befejezése után, mind a polietilénes, mind a kontrollhalmok esetében. Az elemzés során a szén:nitrogén arányt, ph-t, villamos vezetőképességet és a nehézfém-koncentrációt mérték. A polietilén zsákok olyan fémet (kobaltot) is tartalmaztak, amelyet a szabványos komposztelemzéskor nem szokták azonosítani. Ezért ezt a fémet külön vizsgálták a kísérlet során.

3 A halmok hőmérsékletprofilja A komposztálási hőmérséklet jelzést ad a kezelőnek a komposztálási folyamat előrehaladásáról és eredményességéről. Az ipari szabványok előírásának teljesítése érdekében hangsúlyt fektettek az adott időtartamoknak megfelelő speciális hőmérséklet megtalálására és a fogyasztók megnyugtatására afelől, hogy a végtermék valóban kívánt minőségű, patogén- és gyomirtómag-mentes, ami az idő hőmérséklet profil betartásával érhető el. A Composting Association (Komposztáló Társulás) útmutatót állított össze a vonatkozó szabványok figyelembevételével, és e szerint a halmokat 55 C-on kell tartani 14 napon át, így a komposzt higiénikus lesz. Naponta mérték a halmok hőmérsékletét a kontroll és a polietilénes halmok egyedi hőmérsékletprofiljának meghatározása céljából. Összesen négy sorozat hőmérsékletprofilt kaptak. A halmok egy telephelyen, önállóan helyezkedtek el, azonos klímaviszonyok között, így összehasonlíthatók voltak. A töltött, zárt polietilén zsákok gázelemzése Az aprításig a telephelyen tárolt zárt polietilén zsákokon belüli paramétereket meg kell határozni. Gázelemzéssel akarták ellenőrizni, hogy vajon a bezárt szerves anyag anaerobbá válik-e az aprítás és halomképzés előtt. A végtermék komposzt nagyobb C:N aránya ezzel lenne magyarázható, mivel az aerob komposztálási folyamatot gátolják az anaerob feltételek. A zsákok száma miatt egyszerűbb volt helyi gázelemzést végezni a zsákokon belül a minták szállítása helyett. Az alkalmazott gázelemző készülék az oxigén-, szén-dioxid- és kén-hidrogén-koncentrációt mérte. A költségcsökkentés érdekében a készüléket nem csatlakoztatták számítógéphez. Az elemzést szerves anyagot tartalmazó frissen gyűjtött zsákokkal végezték tíz héten át. Hatvan zsákot elemeztek, tízet a gyűjtés után, tízet kéthetenként a tíz hét folyamán. Eredmények Polimermaradék a komposztált végtermékben Az 1. táblázat mutatja az egyes mintákban talált maradék relatív tömegét. A maradék volumene függ a zöldhulladék-aprító berendezés típusától is. Ez megnehezíti a volumenek összehasonlítását a különböző

4 halmokban, bár a kontroll és a polietilén zsákokat azonos napon, ugyanabban az aprítóban darabolták. 1. táblázat A minta és maradék tömege, a rostálásra kerülő maradék százalékos aránya Név A minta tömege, kg A maradék tömege, kg Maradék a komposztban, %(m/m) 1. halom kontroll 41,4 7,9 19,3 1. halom PE-zsák 42,8 11,3 26,5 2. halom kontroll 36,4 3,6 9,9 2. halom PE-zsák 37,6 8,8 23,4 3. halom kontroll 41,6 3,2 7,7 3. halom PE-zsák 31,6 5,4 17,1 4. halom kontroll 45,0 7,9 17,5 4. halom PE-zsák 34,7 8,1 23,3 A PE a maradékban, %(m/m) 0,42 0,31 0,39 0,34 A maradék százalékos aránya a kontroll halomban minden esetben alacsonyabb volt, mint a polietilént tartalmazó halmokban. A PE összes tömege azonban igen kicsi volt (bár nagy térfogatú és jól látható). Hasonló nyersanyag és azonos aprítás, komposztkezelés mellett más okának kellett lennie annak, hogy a PE-tartalmú halmokban nagyobb a maradék mennyisége. Ezért elemezték a halmok hőmérsékletprofilját. Kémiai elemzés A vizsgálathoz használt PE-zsákok elemzése a 2. táblázatban látható. Átmeneti fémekkel gyengítették a polimer C-C vázát, hogy könnyebben lebomoljon. Az átmeneti fémek beépültek a polimermátrixba. Ezek a fémek bizonyos talajokban előfordulnak, és kis mennyiségben megtalálhatók voltak a PE-zsákokban. A gyártók egyébként változtathatják a PEzsákok fém alkotóelemeit, és más adalékanyagokat is bevihetnek a polietilén bomlási sebességének megváltoztatására. A 3. táblázat a végtermék komposzt összetételét adja meg rostálás előtt és után. Az elemzés azt mutatja, hogy a PE-zsákokon belül a fémek jelentős mértékben növelik a komposztmátrixban kimutatott fém koncent-

5 rációját, de a látható polietilén maradékok kirostálásával elérhető a réz és kobalt mennyiségének csökkenése a le nem bomlott PE-zsákokban. A lebomló PE-zsákok kémiai elemzése 2. táblázat Vizsgált elem Átlagos érték a zsákban Egység Réz, oldatban 35 mg/kg Kobalt, oldatban 35 mg/kg Egyéb elemek jelentéktelen mennyiség 3. táblázat A végtermék komposzt kémiai elemzése szitálás előtt és után Vizsgált elem Nem szitált Szitált Egység Száraz anyag 58,3 49,9 % Összes nitrogén 0,9 1,61 %(m/m) Összes szén 10,6 20,9 %(m/m) C:N arány 12,1 13,1 arány Összes réz 32,4 42,8 mg/kg Összes cink 97,4 139 mg/kg Összes ólom 57,4 101 mg/kg Összes kobalt 3,48 3,31 mg/kg A komposzt kémiai elemzése azt mutatja, hogy a PE-tartalmú halmok C:N aránya nagyobb, mint a kontroll halmoké. Alacsony C:N arány lenne a kívánatos, mivel az azt jelzi, hogy az oldható szén lebomlott szén-dioxiddá, így csökkent a szén aránya a nitrogénhez képest. Az eredmény egyik magyarázata az lehet, hogy a szerves hulladék aprítás előtt el volt zárva a levegőtől a polietilén zsákban. A halmok hőmérsékletprofilja Az idő hőmérséklet görbék azt mutatták, hogy a PE-tartalmú halmokon belüli hőmérsékletek átlaga alacsonyabb volt, mint a kontroll halmokban mért értékek. A kontroll halmok átlaghőmérséklete mindegyik esetben magasabb volt, mint a polietilén-tartalmúaké. Az 1. és 2. ábrán eltérő hőmérsékletprofilok láthatók. Az 1. ábrán látható két profil megfelel a BSI PAS 100 szabványnak, bár a PE-

6 tartalmú halmok hőmérséklete gyorsabban csökken, mint a kontroll halmoké. hőmérséklet, C kontrollal PE-zsákokkal napok száma 1. ábra A [2] sorozat kontroll és PE-tartalmú halmainak hőmérsékletprofilja hőmérséklet, C kontrollal PE-zsákokkal napok száma 2. ábra A [3] sorozat kontroll és PE-tartalmú halmainak hőmérsékletprofilja

7 A két ábra azonos anyagok komposztálását ábrázolja. A 2. ábrán a kontroll és a PE-tartalmú halmok komposztálási hőmérséklete közötti különbség nagyobb, mint az 1. ábrán. A komposztálás kiindulási hőmérsékletei ugyanis igen eltérőek voltak. Az 1. és 2. ábrák profiljai közötti különbség 2. ábrán bemutatott halmok aprításának és halomképzésének késedelmével magyarázható. Az 1. ábrán látható halmok anyagát összegyűjtötték, majd a gyűjtést követő 6 héten belül aprították és halmokba rakták, azonban az aprítóhoz való nehéz hozzáférés miatt a 2. ábrán látható halmok anyaga 12 hetes volt. Tehát a szerves anyag 12 hetet töltött a zárt polietilén zsákokban. A helyben végzett gázelemzés fokozódó anaerob feltételeket mutatott bennük. A négy halomsorozat hőmérsékletprofiljának szóródási diagramja nem elegendő annak meghatározására, hogy vajon szignifikánsan lineáris viszony áll-e fenn a kontroll és a PE-tartalmú halmok hőmérséklete között. Korrelációelemzést végeztek az idő hőmérséklet kapcsolat erősségének meghatározására, amely a két változó közötti asszociáció fokának mértékét vizsgálja. A következő korrelációs tényezőket állapították meg a négy halomsorozatra: [1] halmok: 0,672; [2] halmok: 0,929; [3] halmok: 0,686; [4] halmok: 0,668. A négy halomsorozat korrelációs tényezői azt mutatják, hogy kapcsolat áll fenn a kontroll és az aprított, lebomló polietilént tartalmazó halmok hőmérséklete között. Elvégezték a regressziós modellek elemzését GENSTAT 6 statisztikai csomaggal. A regressziós elemzés során matematikai képletet írnak fel, amely alkalmas egy változó értékének előrejelzésére a másik változó egy ismert értéke alapján. Ebben az esetben a képlet a nyitott halom hőmérsékletének előrejelzésére szolgált az aprított, lebontható polietilén bevezetésekor a szerves komposzt nyersanyagba. Szórásnégyzet-elemzést használtak a megfigyelt kapcsolat megfelelő leírására szolgáló legegyszerűbb modell kiválasztására. Lineáris öszszefüggést találtak a kontroll és PE-tartalmú halmok hőmérsékletei között. Ez a viszony, vagyis a négy regressziós vonal meredeksége azonos volt az összes halomra. Az R 2 érték 66,4% volt, ami azt mutatja, hogy a kontroll és PE-tartalmú halmok hőmérsékletei közötti kapcsolat variabilitásának kétharmada magyarázható volt.

8 A következő négy egyenletet írták fel a négy halomsorozatra: CWT emp = ,6 PEWT emp, (1) CWT emp = ,6 PEWT emp, (2) CWT emp = ,6 PEWT emp, (3) CWT emp = ,6 PEWT emp, (4) ahol CWT emp a kontroll halom hőmérséklete, C; PEWT emp az aprított, bontható PE-t tartalmazó halom hőmérséklete, C. A négy regressziós egyenlet azt mutatja, hogy a kiindulási hőmérsékletek a kontroll halmokban magasabbak voltak (25 33 C), mint a PE-tartalmú halmokban. Az egyenletek azt is elárulják, hogy a hőmérséklet-növekedés sebessége a PE-tartalmú halmokban jóval nagyobb, mint a kontroll halmokban. Minden 1 C-os emelkedés a PE-tartalmú halmokban 0,6 C-os emelkedésnek felel meg a kontrollokban. Gázelemzés a töltött, lezárt polietilén zsákokban A 4. táblázatban látható eredmények szerint erősen csökkent oxigénkoncentrációt (17%) és növelt szén-dioxid-koncentrációt (4%) mértek. Az oxigénkoncentráció fokozatosan esett a szén-dioxid-koncentráció növekedésével. Mindkét tényező összhangban volt a zsákok öregedésével. Nem tapasztalták hidrogén-szulfid-jelenlétet. 4. táblázat A gázelemzés eredményei Hét sorszáma Vizsgált vegyület Átlag, % 0 (gyűjtés hete) Oxigén 2 Oxigén 4 Oxigén 6 Oxigén 8 Oxigén 10 Oxigén 20,75 0,366 20,5 0,65 20,18 0,692 19,95 0,782 19,28 1,374 19,19 1,589

9 Az adatok megfelelnek az ismert elméleti folyamatnak, vagyis a szerves anyag bomlásával a mikrobák elhasználják az oxigént, és ezt követően kilélegzik a szén-dioxidot. Ezek eredmények azonban nem teljesen meggyőzőek, mivel a zsákon belüli gázkoncentrációk mérése céljából a mintavevőt úgy helyezték be a zsákba, hogy azt ki kellett nyitni, ami megváltoztatja az eredményeket. Következtetések A lebontható zsákok komposztálása bonyodalmakat okoz a korábbi tartályok, szemétládák és dobozok alkalmazásához képest. A le nem bomló polimerek, miután összekeverték azokat a szerves anyaggal, nehezen és drágán távolíthatók el. A problémák a következők: A komposztálás alatt végzett mechanikai műveletek (forgatás és szitálás), amelyek következtében a polimerek nagyszámú kis részre nyíródnak. A polimerek fennakadnak a gépek mozgó részein, és eltömhetik a levegőbevezetés útját, ezért kézzel el kell őket távolítani. Mivel a komposzt és a polimer fóliák sűrűsége közel azonos, a levegővel való szétválasztást nehéz megvalósítani, ráadásul ez a lépés érzékeny a nedvességre. A kémiai analízis szerint a PE-tartalmú halmoknak kisebb a szárazanyag-tartalma, mint a kontroll halmoknak. Ez egybeesik azzal a megfigyeléssel, hogy a polietilént tartalmazó halmok rendszerint nedvesebbek, ezért nehezebb a mozgatásuk és szitálásuk. Fontos, hogy a hulladékgyűjtő szervezetek és a kezelő/lerakó berendezéseket üzemeltető cégek részt vegyenek a gyűjtési stratégia és módszer körüli vitákban. A komposztfeldolgozókat már a tervezés korai stádiumában be kell vonni a begyűjtő rendszerek kialakításával kapcsolatos kérdések megvitatásába. Ennek három oka is van. Először is, a telephely-engedélyek beszerzése több mint egy évig tart, másodszor, fontos, hogy a komposztálóüzem kezelni tudja a kapott szerves hulladékot, és harmadszor, hogy a hulladék térfogata az engedélyezett határokon belül legyen. A gyűjtési stratégia típusa (vagyis a gyűjtési gyakoriság és a gyűjtőedények fajtái) erősen befolyásolják a begyűjtött hulladék volumenét. A zsákokat, rövid élettartamuk miatt, folyamatosan, változó költségen kell beszerezni, a komposztálási helyen hozzáadódó, növekvő feldolgozási költségek mellett.

10 Az aprított polietilént tartalmazó halmokban nem érték el ugyanazt a magas hőmérsékletet, mint a kontroll halmokban. Ennek van jelentősége, mivel a hosszabb időtartamon át tartó magas hőmérséklet pusztítja hatékonyan a patogéneket és a gyommagvakat, ami végső soron meghatározza a végtermék minőségét és biztonságát. Azokat a halmokat, amelyekben nem érték el a kívánt hőmérsékletet, össze kell keverni a friss nyersanyaggal, újra kell komposztálni, vagy fel lehet használni a lerakók napi beterítésére, bár a BSI PAS 100 nem írja elő, hogy a komposztot le kell rakni. Ez logisztikai problémát okozhat az üzemeltetőnek, akinek több munkaórát és területet kell rááldoznia a szerves hulladék újrakomposztálására, és a komposzt bármilyen elhelyezéséért fizetnie kell. Emellett a helyi önkormányzat elveszti jogát az engedélyekkel való kereskedés igénylésére a begyűjtött szerves hulladék tömege után. Az utcai gyűjtéssel a háztartásokból kapott biológiailag lebontható hulladéknak rendszerint kicsi a részecskemérete, és nincs szükség az aprítására. Ez különösen igaz a PE-zsákokban gyűjtött hulladékra, mivel a nagy tárgyak kilyukasztanák a zsákot, és azok kezelése nehézkessé válna. A nyári hónapok folyamán az utcai gyűjtésű hulladék mérete még kisebb a nagy mennyiségű fű miatt, ami nem kívánatossá teszi az aprítást, mivel a méretek csökkentése növeli a komposztálandó anyag sűrűségét, ami gátolja a komposztálást, mivel akadályozza a hő és oxigén áramlását a halmokon belül. A nedves hulladékok hajlamosabbak az aprító eltömésére és növelik az aprítóberendezés károsodásának veszélyét. A környezeti és költségvonzatok ellenére szükség van az utcai gyűjtésű szerves hulladékot tartalmazó PE-zsákok aprítására, mert: a PE-zsákokat a háztartásokban általában lezárják, hogy tartalmuk ne ömöljön ki a töltés, tárolás és gyűjtés során. A PE jó gázzáró tulajdonságú, a szerves hulladék anaerobbá válik a zsákokon belül, ezért a zsákokat minél előbb fel kell nyitni; a zsákok aprítása elősegíti azok mechanikai bomlását. A kutatás célja annak megállapítása volt, hogy a PE-zsákokat be lehet-e adagolni a szerves hulladékot komposztáló nyitott halmokba. Azt tapasztalták, hogy bár a PE-zsákok alkalmasak a szerves hulladékok gyűjtésére, nyitott halmokban komposztálásuk nem megfelelő megoldás, mivel a komposztálható polimer jellemző tulajdonsága az a képesség, hogy biológiai bomlásának sebessége azonos más anyagokéval, és amellett nem maradnak látható maradékok a végtermékben. A kísérletek során a PE lebomlási sebessége nem volt azonos a szerves hulladékéval, ahol a várt térfogatcsökkenés 40 60%, és ez azt eredményezte, hogy nőtt a PE aránya a komposztálás során, amellett a

11 polimer vizuálisan látható volt a halmokban. Az utcai gyűjtéshez és a szerves hulladék komposztálásához megfelelő lebomló zsáknak problémamentes feldolgozást kell lehetővé tennie a komposztáló üzemben, és kényelmesnek, megfelelő élettartamúnak kell lennie a háztartásokban. Bár a PE-zsákok megfelelnek a háztartásokban és elég erősek az utcai gyűjtéshez, a komposztálóknál további kezelésre van szükség, aprítással és szitálással kell eltávolítani a látható maradékokat a komposzt értékesítése előtt. A szitálási maradékok tartalmazzák a fásabb szerves hulladékot is, mert a szén kevésbé oldható ott, ahol a lignin védi. Ezeket a részeket bekeverik a friss komposztanyagba, hogy struktúrát adjanak a halmoknak, és ott idővel megfelelő mértékben lebomlanak. A rostált maradék nagy polietilén-tartalma miatt ezt a frakciót lerakón kellett elhelyezni. A feldolgozási igény növekedésének és a maradék lerakásának pénzügyi vonzata van, vagyis jelentős mértékben nő a termelési költség, amit a fogyasztó negatív hatásként érzékel. Összeállította: Fazekasné Horváth Zsuzsanna Davis, G. U.: Open windrow composting of polymers: An investigating into the optimal issues of composting polyethylene (PE). = Waste Management, 25. k. 4. sz p Costi, P.; Minciardi, R.: An environmentally sustainable decision model for urban solid waste management. = Waste Management, 24. k. 3. sz p

Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban

Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban Tárgyszavak: depónia; kísérlet; komposztálás; szivárgóvíz; zöldhulladék. A zöldhulladékok

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Hazánkban, a környező országokban és az Európai Unió más tagországaiban is komoly feladat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszap

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága Hulladékgazdálkodás Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága 2015/2016. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (buruzs@sze.hu) SZE

Részletesebben

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában EGYÉB HULLADÉKOK 6.6 Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában Tárgyszavak: aeroban; aerob; hulladékkezelés; kommunális; rothasztás. A kommunális hulladékok kezelése biogázüzemekben

Részletesebben

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%

Részletesebben

Mi kell a hatékony komposztáláshoz?

Mi kell a hatékony komposztáláshoz? Mi kell a hatékony komposztáláshoz? Az edényzet elhelyezése Megfelelő kiindulási anyagok A megfelelő homogenitás, - halomba rakás, - nedvességtartalom A komposzt átforgatása A komposztáló gondozása A megfelelő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái C43 Konzervújság 1996. 2. 40-42. és HÚS 1996. 4. 210-214 Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái 1. Penészgombák élelmiszeripari jelentősége A penészgomba elnevezés nem rendszertani

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

Házikerti. komposztálás. telei

Házikerti. komposztálás. telei Komposztálás Házikerti és s közössk sségi komposztálás Bezeczky-Bagi Beáta Magyar Minőségi Komposzt Társaság Komposztálásnak - a pontos definíció alapján - az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag bontható

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár MMK Környezetvédelmi Tagozat 2016. január 20. Problémafelvetés

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET által 2002. február 22-én tartandó 307. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben

A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA. az orvostechnikában A PEEK

A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA. az orvostechnikában A PEEK A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA 4.4 1.3 A PEEK és más high-tech műanyagok az orvostechnikában Tárgyszavak: hőálló műszaki műanyag; PEEK; összehasonlítás más polimerekkel; tulajdonságok; feldolgozhatóság; sterilizálhatóság;

Részletesebben

Biopolimerek 1. Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs

Biopolimerek 1. Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs Biopolimerek 1 Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs MTA BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék 2016. Május 3. Mi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007 TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HASZNOSÍTÁSA KORSZERŰ, KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN Székesfehérvár 2007 LEGÚJABB HAZAI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK MECHANIKAI

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Polimerdiszperziókkal módosított habarcsok és betonok Ismert, hogy a cementalapú komponenseknél drágább polimerekkel javítani lehet a betonok és habarcsok számos tulajdonságát, pl.

Részletesebben

MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK

MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK BIOLÓGIAI BONTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA SZÁRAZ LEONÓRA doktori értekezésének tézisei

Részletesebben

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG Biogáz tisztítás A biogáz metán (60-65% CH 4 ) és széndioxid (30-35% CO 2 ) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

2. fejezet KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉS

2. fejezet KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉS 2. fejezet KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉS 223 224 Tartalomjegyzék 1.1 Elõzmények 227 1.2 A környezeti kockázatok becslésének általános alapelvei 229 2 A környezeti expozíció becslése 231 2.1 Bevezetõ 231 2.1.1

Részletesebben

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója Tárgyszavak: ammónia, tejelő tehenek, zsírok, trágyatárolás,

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Újfajta vízgőzzáró és -szabályozó csomagolófóliák Az áruk főképpen az élelmiszerek csomagolásával szemben egyre nagyobbak az igények, egyúttal elvárják, hogy ehhez egyre kevesebb

Részletesebben

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. Előadás helye és időpontjai: Dunaharaszti 14.09.09. Debrecen 14.09.16. Kaposvár 14.09.26. Előadó: Dr Petis

Részletesebben

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÖRNYEZETVÉDELMI TAGOZATA BUDAPEST, 2016. JANUÁR 20. PUZDER TAMÁS GYULA OKL. GEOLÓGUS, EURGEOL ALTERNATÍV

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere

Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere Dr. Aleksza László*, Dr. Dér Sándor**, Dr. Béres András*,

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása Tárgyszavak: betongyártás; építés; építőipar; hulladékhasznosítás; mélyépítés; útépítés. A tanulmány céljai Németországban

Részletesebben

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc akadémikus ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA Doktori értekezés PhD

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

Fejlesztési irányvonalak az élelmiszeripari műanyag csomagolások területén

Fejlesztési irányvonalak az élelmiszeripari műanyag csomagolások területén A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 Tehetségeket gondozunk! Fejlesztési irányvonalak az élelmiszeripari műanyag csomagolások

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack

Részletesebben

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem Titrik Ádám Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása doktori értekezés Témavezető: Dr. Lakatos István

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Tárgyszavak: PVC; fenntartható fejlődés; PVC imázsa, PVC stabilizátor; lágyító; autóipar; egészségügy; blisztercsomagolás; műszaki textil.

Tárgyszavak: PVC; fenntartható fejlődés; PVC imázsa, PVC stabilizátor; lágyító; autóipar; egészségügy; blisztercsomagolás; műszaki textil. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA A PVC versenyképes alapanyag marad Tárgyszavak: PVC; fenntartható fejlődés; PVC imázsa, PVC stabilizátor; lágyító; autóipar; egészségügy; blisztercsomagolás; műszaki textil. A

Részletesebben

Állományvédelem Lengyelországban. Beszámoló egy lengyelországi tanulmányútról

Állományvédelem Lengyelországban. Beszámoló egy lengyelországi tanulmányútról Beszámoló egy lengyelországi tanulmányútról A tanulmányútra 2006. május 15. és 19. között került sor Kastaly Beatrix (az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló osztályának vezetője), Orosz Katalin (főrestaurátor,

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából PAPÍRHULLADÉKOK 4.2 Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából Tárgyszavak: hulladékfeldolgozás; mezőgazdaság; nehézfém; papír; újrafeldolgozás; újság.

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

OTKA 48978 beszámoló

OTKA 48978 beszámoló OTKA 48978 beszámoló A pályázat Kutatás munkaterve című 2. sz. mellékletben leírt célok sorrendjében adom meg a feladat teljesítését. 1. Munkaszakasz, 2005 év A nanokristályok szintézise területén a kitűzött

Részletesebben

A komposztálás biológiai mechanizmusa

A komposztálás biológiai mechanizmusa HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A komposztálás biológiai mechanizmusa Tárgyszavak: mezofil szakasz; termofil szakasz; második mezofil szakasz; utóérés. A komposztálás a mezőgazdálkodás

Részletesebben

6.7.4. Cukrásztermékek készítése

6.7.4. Cukrásztermékek készítése 6.7.4. Cukrásztermékek készítése JOGHÁTTÉR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 1.cikk c. c) a szobahőmérsékleten biztonságosan nem tárolható

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 1999 Felülvizsgálat dátuma: 2012-11-14. Változat száma: 5 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.5 Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában Tárgyszavak: építőanyag; gyártás; hulladék-újrahasznosítás; szennyvíziszap; textilipar.

Részletesebben

Tárgyszavak: textil; intelligens textil; lélegző szöveg; fázisváltó anyag; formatartó anyag; divat; elektronika; egészségvédelem; festék.

Tárgyszavak: textil; intelligens textil; lélegző szöveg; fázisváltó anyag; formatartó anyag; divat; elektronika; egészségvédelem; festék. MINDENNAPI ÉLETÜNK Intelligens textilanyagok Tárgyszavak: textil; intelligens textil; lélegző szöveg; fázisváltó anyag; formatartó anyag; divat; elektronika; egészségvédelem; festék. Az intelligens textília

Részletesebben

Kertészeti termékek és szolgáltatások termékadatlap végleges változat

Kertészeti termékek és szolgáltatások termékadatlap végleges változat Kertészeti termékek és szolgáltatások Termékadatlap környezettudatos közbeszerzéshez (GPP) 1 Alkalmazási kör Ez a termékadatlap a zöld közterületek karbantartását szolgáló következő beszerzési tevékenységekre

Részletesebben

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-13. 13. Másodlagos tüzelőanyag előállítás, nemesítés és pirolízis i technológia Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár,

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum Bírság A bírság nem mentesít semmi alól. A környezetvédelmi minisztérium vagy a jegyző szabhatja ki (utóbbi esetben a bírság 30%-a az önkormányzatot illeti). ( ) Alap 9-18.000 Ft Környezetveszélyeztetés

Részletesebben

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Dr. Deák György *, Holup Péter **, Ferroni Liz Priscila **, Dr. Zsuga Miklós ***, Dr. Kéki Sándor *** Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Célul tűztük ki egy biológiailag lebomló polietilén

Részletesebben

Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján

Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján Laborgyakorlat Összeállította: Gruiz Katalin, Molnár Mónika, Klebercz Orsolya, 2010. A mérés célja Laborkísérletekre van szükség annak megállapítására,

Részletesebben

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló beszerelési és felhasználói útmutató 2014. Üzembehelyezés és működtetés előtt kérem olvassa el a használati útmutatót! PN-EN13240:2008 szabvány szerint

Részletesebben

A korrózió elleni védekezés módszerei. Megfelelő szerkezeti anyag alkalmazása

A korrózió elleni védekezés módszerei. Megfelelő szerkezeti anyag alkalmazása A korrózió elleni védekezés módszerei Megfelelő szerkezeti anyag kiválasztása és alkalmazása Elektrokémiai védelem A korróziós közeg agresszivitásának csökkentése (inhibitorok alkalmazása) Korrózió-elleni

Részletesebben

A pentominók matematikája Síkbeli és térbeli alakzatok 4. feladatcsomag

A pentominók matematikája Síkbeli és térbeli alakzatok 4. feladatcsomag A pentominók matematikája Síkbeli és térbeli alakzatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 18 év pentominók adott tulajdonságú alakzatok építése szimmetrikus alakzatok egybevágó alakzatok

Részletesebben

EuRec hulladékbálázó rendszer

EuRec hulladékbálázó rendszer HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 EuRec hulladékbálázó rendszer Tárgyszavak: hulladékkezelés; hulladéklerakó; hulladéktároló. Az európai lerakási irányelv hulladékkezelést ír elő lerakás előtt, így gyakran szükséges

Részletesebben

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE Szakdolgozat Készítette: Lohárth

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA

A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA A FENNAKADÁS KÉT TÍPUSA Galgóczi Gyula Hajdu Endre Az alábbiakban a kézi eszközökkel végzett fakitermelés egyik balesetveszélyes mozzanatáról lesz szó. Arról a folyamatról,

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

Bevezetés - helyzetkép

Bevezetés - helyzetkép Új irányzatok a szennyvíz-technológiában hazai kutatási eredmények Dr. Fleit Ernő, Sándor Dániel Benjámin, Dr. Szabó Anita Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fóliagyártás versenyképesen Az öntött és a fújt fóliák közül is jelenleg a 3-rétegűek a legnépszerűbbek mind a gyártók, mind a felhasználók körében. Megkezdődött azonban az átrendeződés

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS HULLADÉK ÉS SZEMÉT Hulladék - az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkező anyagok melyeket már nem tudnak/akarnak felhasználni. Kezeléséről

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1.1 A munka kezdete és befejezése: 1.2 Célkitűzés:

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1.1 A munka kezdete és befejezése: 1.2 Célkitűzés: 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1.1 A munka kezdete és befejezése: 23-26. 1.2 Célkitűzés: A hagyományos és a talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 3.1 1.1 Innovene eljárással előállított PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében Tárgyszavak: polimerizációs eljárás; poli; polimerpor; morfológia;

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 15. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata

ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Tóvári P. Bácskai I. Csitári M. Madár V. Bemutatás A program címe: Kistelepülések mezőgazdasági

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.1 3.5 A szennyvíz felhasználása öntözésre Tárgyszavak: talaj; öntözés; szennyvíz; szennyvízkezelés; fertőtlenítés. A szennyvíz öntözésre történő felhasználásával a száraz

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv HistoCore Arcadia C Hűtőlap HistoCore Arcadia C V 1.4, magyar 04/2016 Rendelési szám: 14 0393 80118 Rev. E A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az üzembe helyezés előtt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően Verzió: 3.0 Felülvizsgálat és hatálybalépés időpontja: 2016. jan. 29. Felváltja az előző, 2015. december 2-án kiadott

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc In situ és ex situ biológiai kármentesítési eljárások I. 68.lecke Intenzifikált

Részletesebben

Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére

Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére Készítette: Farkas Éva Tervezési feladat, biomérnök, BSc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2012 A búzaszalma A búza (Triticum)

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Kiállítás dátuma: 2016.04.22. 1. Az anyag / keverék megnevezése, forgalmazó neve, elérhetősége: Termék neve : Cink-oxid Forgalmazó: Thomasker Finomvegyszer Kft. Cím: 1163 Budapest,

Részletesebben

Biztonsági adatlap CASPER. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CASPER. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termékazonosító Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Sörárpa (Hordeum vulgare) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Sörárpa (Hordeum vulgare) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus ÉLELMIERIPARI ISMERETEK Sörárpa (Hordeum vulgare) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus Külső réteg 32 % pelyva termés- és maghéj aleuron endospermium Liszttest 67 % pajzs Embrió 1 % rügyecske gyököcske

Részletesebben

Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata

Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata Nobuyuki Sato Hachinohe Institute of Technology, Graduate School, Civil Engineering

Részletesebben

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Adatlap száma: KEM 1M-03 Oldalszám: 1/10 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban Tárgyszavak: USA; egészségügy; hulladékkezelés;

Részletesebben

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1: AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG / ÜZEM AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1: AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG / ÜZEM AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1: AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG / ÜZEM AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Date:2012.02.06 BIZTONSÁGI ADATLAP SCHEIBEN-REINIGER 1:100 (ablakmosó folyadékkoncentrátum) 1. A KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012)

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) Résztvevők: Bélafiné dr. Bakó Katalin; Barta Zsolt; Dienes Dóra; Gyalai-Korpos Miklós;

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben