A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban"

Átírás

1 KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban Tárgyszavak: USA; egészségügy; hulladékkezelés; költségcsökkentés; költségelemzés; kórházi hulladék. Az egészségügyi hulladékok kezelésének módszerei Minden ország különböző mennyiségű egészségügyi hulladékot termel egészségügyi rendszerének helyzetétől függően. Az Amerikai Egyesült Államokban pl. minden évben több mint 3,5 millió tonna egészségügyi hulladék keletkezik (1. táblázat). 1. táblázat A képződő egészségügyi hulladékok relatív mennyisége néhány országban Ország Hulladékmennyiség, kg/ágy nap Tájföld 1 Portugália 3,8 2,5 4,5 Olaszország 3 5 Amerikai Egyesült Államok 5 7 Az egészségügyi hulladékok két típusba sorolhatók: általános és speciális hulladékok. Mivel az általános hulladékok nem számítanak ve-

2 szélyes vagy potenciálisan veszélyes hulladékoknak, ezért ezek nem igényelnek speciális kezelést (például égetést) és ártalmatlanítást; egyes közleményekben nem szabályozott egészségügyi hulladékokként hivatkoznak rájuk. A speciális hulladékok kategóriái olyan anyagokat foglalnak magukban, amelyek károsítják az egészséget, ezért speciális szabályozásokon és útmutatásokon alapuló kezelést és ártalmatlanítást igényelnek. Ebbe a csoportba tartoznak a kémiai, fertőzött, illetve radioaktív hulladékok. Ebből következik, hogy a speciális hulladékok többsége szabályozott egészségügyi hulladéknak minősül. Az egészségügyi hulladékok kezelésére számos módszer áll rendelkezésre. A szabályozott egészségügyi hulladékok körülbelül 59 60%- át égetéssel, 37 20%-át gőzsterilizációval kezelik, 4 5%-át pedig egyéb kezelési módszerrel. Az utóbbi időben a nem helyben végzett kezelés és ártalmatlanítás aránya 84%-ra növekedett a helyi égetésre vonatkozó szigorú szabályozások következtében. Az égetés különböző előnyeinek köszönhetően hagyományosan nagyon fontos kezelési eljárás. Ilyen előnyök pl. a rothadás megelőzése, patológiai vagy anatómiai hulladékok sterilizációja, térfogatcsökkenés, illetve hővisszanyerés. Számos kórház kezeli szabályozott egészségügyi hulladékait helyi égetéssel. Ezek a hulladékok azonban jelentős mennyiségű klórtartalmú anyagot, például PVC-t vagy fertőtlenítőszert tartalmazhatnak, amelyeknek elégetése veszélyes szennyező anyagok, például dioxin és furán keletkezésével jár, de a szabályozott egészségügyi hulladékok elégetésével nagy mennyiségű nehézfémhulladék is a levegőbe kerülhet füst, gőz, hamu, illetve részecskék formájában. Mindezek miatt a közvélemény fél az egészségügyi hulladékok elégetéséből származó szennyező anyagok káros hatásaitól, így érthető, hogy felmerült az égetés nélküli, korszerű és biztonságos eljárások kifejlesztésének igénye. Ilyen módszer pl. a mikrohullámú, autoklávos, rádióhullámos kezelés, illetve az elektrotechnikai módszerek, amelyek egyesítik az elektronsugárzást, pirolízist és oxidációt, gőzsterilizációt és gőzsterilezést. Jelenleg a mikrohullámú és autoklávos technikát tartják az égetés legjobb helyettesítésének. A mikrohullámú technika gazdasági szempontból versenyképes az égetéssel, és folyamatos vagy szakaszos üzemmódban egyaránt alkalmazható. Az eljárás folyamán a hulladékokat 30 percig előmelegített kamrában mikrohullámmal kezelik, majd legalább C-on fertőtlenítik. 120 C fölötti hőmérsékleten azonban ez az eljárás nem nyújt megfelelő sterilizációt: a spórák aktiválódnak és néhány spóra életképes marad. Az autoklávos eljárásban (gőzsterilizációnak is nevezik) gőzt, száraz

3 hőt vagy sugárzást vezetnek be egy szorosan zárt kamrába, ahol a hulladékokat a spórákat elpusztító sterilizáció érdekében 121 C és 163 C közötti hőmérsékleten tartják. Ez az autoklávos eljárás széles körben alkalmazható újrahasznosítható anyagok, például papír, műanyag és laboratóriumi hulladékok kezelésére. A patológiai, radioaktív, laboratóriumi és kemoterápiás hulladékok számára azonban sem a mikrohullámú, sem az autoklávos kezelés nem megfelelő megoldás. A pénzügyi nehézségekkel küszködő kórházak megpróbálnak együttműködni más intézményekkel, közösen tanulmányozva az újszerű és gazdaságos kezelési, ártalmatlanítási és újrahasznosítási módszereket. A műanyagok újrahasznosítási programjai kiemelt fejlesztést igényelnek, mivel az egészségügyi hulladékok műanyagtartalma nagyobb, mint a kommunális szilárd hulladékoké, ezáltal ezeknek a műanyaghulladékoknak az ártalmatlanítási lehetőségekhez szállítása jelentős költségvonzattal jár. A szabályozott egészségügyi hulladékok kezelési és ártalmatlanítási költségei általában sokkal nagyobbak, mint a nem szabályozott vagy kommunális szilárd hulladékoké. E probléma tisztázása, illetve a csökkentés lehetőségeinek felmérése céljából az USA Massachusetts államának néhány kórházában tanulmányozták a szabályozott egészségügyi hulladékok mennyiségét, fajtáját, keletkezésük forrásait, kezelési és ártalmatlanítási módszereit, illetve költségeit. Elvégezték a hulladékok kezelési és ártalmatlanítási költségeinek összehasonlító elemzését, és végül javasoltak néhány alternatív lehetőséget az összköltség egy részének megtakarítására. Vizsgálati módszerek Öt városi kórházból és három egészségügyi iskolából gyűjtött egészségügyi hulladékok felhasználásával vizsgálták a keletkezett mennyiségeket, ezek forrásait, a kezelési és ártalmatlanítási eljárásokat, illetve elvégeztek néhány hulladékáram-elemzést. A tanulmány első lépéseként telefonon keresték meg az illetékes személyeket, és információt gyűjtöttek tőlük a kórházakról és az iskolákról, majd kérdőíveket küldtek a hulladéktermelő egységekhez, például étkezdékhez, laboratóriumokhoz, intenzív osztályokhoz és műtőkhöz, illetve a különböző hulladékgyűjtő részlegekhez. A kérdőívekben az alábbiakról érdeklődtek: ágyak száma, ezek betöltöttségének aránya, a

4 keletkező hulladék mennyisége és forrásai, a hulladékgyűjtés módszerei, illetve a hulladékkezelés és -ártalmatlanítás eljárásai és költségei. A kijelölt öt városi kórházból háromban tanulmányozták ezeket a tényezőket, a másik két kórházat információhiány következtében kizárták a vizsgálatból. A kérdőívekből nyert adatokkal statisztikai elemzést nem végeztek, mivel mindegyik kórház a többiekétől eltérő, saját alapelvek szerint osztályozza hulladékait. Elemezték azonban a hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek, illetve a hulladékáramnak a lényeges jellemzőit. A hulladékok keletkezésének formáival kapcsolatban ahol erre volt lehetőség összehasonlították a kórházat és az egészségügyi iskolát. Vizsgálták a hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának üzemi költségeit, annak érdekében, hogy meg lehessen határozni a leggazdaságosabb módszereket az alábbiak közül: égetés helyben, égetés helyben az égetési kapacitás kiterjesztésével, mikrohullámú kezelés helyben égetés nélkül, illetve helybeni égetés mikrohullámú kezeléssel kombinálva. A tanulmány befejezésével javaslatot tettek a gazdaságos hulladékszelektálási módszerekre. Vizsgálati eredmények és értékelésük A szabályozott egészségügyi hulladékok áramának elemzése Az egészségügyi hulladék osztályozható általános hulladékként, illetve speciális hulladékként, ez utóbbiak közé tartoznak a fertőző, a patológiai és a radioaktív hulladékok. A 2. táblázat összefoglalja a D jelzésű kórházban képződött szabályozott egészségügyi hulladékok mennyiségét, típusait, a helyi égetés, illetve a nem helyi ártalmatlanítás költségeit. Az általános hulladék jelentős részét fertőző hulladéknak minősítették és helyi égetéssel kezelték. A radioaktív és folyékony kémiai hulladékok nem helyi ártalmatlanítási költsége 24-szer, illetve 28-szor nagyobb volt az általános szilárd hulladékokénak. A 2. táblázatban bemutatott hulladékelemzés segítségével felismerhető az összefüggés a hulladékok típusa és kezelési, ártalmatlanítási módszerei (helyszíni égetés és nem helyszíni ártalmatlanítás) között, illetve vizsgálható a képződött hulladékok típusa és forrása. Az egészségügyi hulladékok összetételének részletes azonosítása azonban ebből az osztályozásból viszonylag nehéz.

5 2. táblázat A D jelű kórház szabályozott egészségügyi hulladékai Hulladék forrása Hulladék fajtája Képződőtt mennyiség, t/év Helyi égetés Kórház fertőző hulladék Arány, % éles eszköz 22,7 0,9 Nem helyben ártalmatlanítás költsége, USD/kg laboratórium 35,9 1,4 általános egészségügyi 80,4 3,2 hulladék részösszeg 139,0 5,5 Laboratórium patológiai hulladék állati tetem 6,5 0,3 Laboratórium radioaktív hulladék ampullák 16,3 0,6 laboratóriumi hulladék 16,3 0,6 állatok 9,1 0,4 részösszeg 41,7 1,1 Részösszeg (helyi égetés) 187,2 7,4 Nem helyben ártalmatlanítás (kiszállított) Kórház és fertőző hulladék 84,7 a 3,4 0,79 laboratórium Laboratórium radioaktív hulladék 1,2 0,05 2,87 Laboratórium folyékony vegyi hulladék 6,4 a 0,3 3,44 Kórház általános szilárd 2242,1 88,9 0,12 hulladék Részösszeg 2334,6 92,6 (kiszállított) Képződött hulladék összesen 2521,6 100 a az égetési kapacitás növelése esetén helyben lehetne elégetni A 3. táblázat összehasonlítja a D jelzésű kórházban képződött szabályozott egészségügyi hulladékokat a kórházhoz kapcsolódó ekészségügyi oktatási intézmény hulladékaival.

6 3. táblázat A D jelzésű kórházban és a hozzá kapcsolódó iskolában képződött egészségügyi hulladékok összehasonlítása Hulladék fajtája Szabályozott egészségügyi hulladék Kórház Egyetem kg/20 nap % kg/20 nap % Patológiai ,3 Éles eszközök ,8 87 2,8 Laboratóriumi , ,9 Általános egészségügyi hulladék , ,0 Összesen Az egyes forrása hozzájárulása a képződött hulladék egészéhez 75,7% 24,3% A kórházban nagy mennyiségű általános egészségügyi hulladék és használt éles eszköz (ide tartozik minden eszköz, amely vágott sérülést okozhat) keletkezik. Ennek oka az, hogy a kórház a betegellátásra összpontosít, és sok ember látogatja a kórházat betegként vagy látogatóként. Az iskola patológiai és laboratóriumi hulladékot állít elő nagy arányban, mivel ebben az intézményben az orvosi kutatásokhoz kapcsolódó tevékenységek állnak az előtérben. A keletkezett szabályozott egészségügyi hulladék megoszlása a tevékenységek különbözősége miatt a városi kórházban és a hozzá kapcsolódó oktatási intézményben eltérő. Általánosságban megállapítható, hogy másfajta hulladék képződik egy speciális ellátást nyújtó egészségügyi intézményben (például szemészet, orrfül-gégészet, gyermek- illetve állatkórház), mint egy általános kórházban. Az egészségügyi hulladékok kezelési vagy ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek elemzése A 4. táblázat a C jelű kórházban keletkezett egészségügyi hulladékokat mutatja, valamint azok kezelésének és ártalmatlanításának módszereit.

7 4. táblázat A C jelű kórházban képződött egészségügyi hulladékok, azok kezelési és ártalmatlanítási módszerei Hulladék fajtája Mennyiség, tonna/év Részarány, % Fő kezelési/ártalmatlanítási módszer Szilárd hulladék (műanyag) 1115,6 20,0 hulladéklerakás Szilárd hulladék (egyéb) 2515,1 45,2 hulladéklerakás Fehér papír újrahasznosítása 191,4 3,4 újrahasznosítás Kartonpapír újrahasznosítása 186,8 3,4 újrahasznosítás Építési hulladék 439,0 7,9 hulladéklerakás/újrahasznosítás Szabályozott egészségügyi hulladék 1119,2 20,1 égetés Összeses 5567,1 100 A kórházakban keletkezett általános szilárd hulladékok fő ártalmatlanítási módszere a hulladéklerakás volt, a papír és kartonpapír többségét pedig újrahasznosították. A szabályozott egészségügyi hulladékok többségét először égetéssel kezelték, majd ártalmatlanították. Az égetést azonban a dioxinok, furánok és nehézfémek képződése miatt új módszerekkel, például mikrohullámú és autoklávos eljárásokkal kell helyettesíteni. Az 5. táblázat a B jelű kórházban képződött egészségügyi hulladékokra mutatja be a keletkezés forrásait, a jellemző kezelési és ártalmatlanítási módszereket és költségeket. A táblázatban látható az egyes részlegekben képződött egészségügyi hulladékok mennyiségének, tömegének, kezelési vagy ártalmatlanítási költségeinek részaránya. Az osztályokon, laboratóriumokban és étkezdékben képződött hulladékok mennyiségének összege az összes egészségügyi hulladék körülbelül háromnegyed részét tette ki. Az éttermi hulladékok tömegének részaránya majdnem megegyezik a laboratóriumi hulladékokéval, összehasonlítva azonban a két részlegből származó hulladékok kezelési vagy ártalmatlanítási költségeit azt találták, hogy az előző költségei sokkal kisebbek, mint az utóbbié (laboratóriumok). Ez a különböző forrásokból származó hulladékok eltérő kezelési vagy ártalmatlanítási módszerei miatt van. A laboratóriumok hulladékait főként égetéssel kezelik, míg az étkezdék elsősorban hulladéklerakással vagy újrahasznosítással ártalmatlanítják a hulladékokat. A tömegegységre jutó

8 égetési költség sokkal nagyobb, mint a hulladéklerakás vagy újrahasznosítás költsége. 5. táblázat A B jelű kórház különböző részlegeiben keletkezett egészségügyi hulladékok kezelési és ártalmatlanítási jellemzői Részleg Mennyiség, m 3 /hónap Kezelési és ártalmatlanítási költség, USD/év Részarány egységenként, % térfogat tömeg költség Jellemző kezelési vagy ártalmatlanítási módszer Étkezde 88, ,5 20 6,7 újrahasznosítás/hulladéklerakás/komposztálás Műtő 7, , ,0 égetés/újrahasznosítás Intenzív osztály 14, ,9 5 10,0 égetés Laboratórium 58, , ,3 égetés Szolgáltatás 132, , ,7 égetés/újrahasznosítás Adminisztráció 29, , ,3 újrahasznosítás/hulladéklerakás Egyéb 44, ,8 5 20,0 újrahasznosítás/hulladéklerakás Összes 375, Az étkezdék sokkal nagyobb mennyiségű hulladékot termelnek, mint a műtők és intenzív osztályok. Az étkezdékben termelt hulladékok kezelési vagy ártalmatlanítási egységköltsége sokkal kisebb, mint a műtő- és sürgősségi helyiségeké, mivel ez utóbbi részlegek hulladékait fertőzőnek kell minősíteni. A fertőző hulladékokat főként égetéssel kezelik, ami jelentős költségekkel igényel. Az étkezdék nem fertőző hulladékait főleg hulladéklerakással ártalmatlanítják, ami olcsóbb megoldás. A fertőző hulladékok kezelési vagy ártalmatlanítási költségei körülbelül szor nagyobbak, mint a nem fertőző hulladékoké. Egyes önkiszolgáló éttermi hulladékok újrahasznosíthatók, ami a műtők és intenzív osztályok hulladékaival ritkán valósítható meg. Az újrahasznosítás nagyon fontos té-

9 nyező az egészségügyi hulladékok kezelési vagy ártalmatlanítási költségeinek megtakarításában, mivel ezzel csökkenthető az égetésre kerülő hulladékok mennyisége, illetve a költség egy része megtérül az újrahasznosított anyagok eladásából. Azokat az egészségügyi hulladékokat, amelyek esetében a forrás vagy a jellegzetességek nem ismeretesek, főként égetéssel kezelik; és azokat, amelyekről nem tudják, hogy fertőzöttek-e vagy sem, minden esetben fertőzötteknek minősítik. Erre példa a 2. táblázatban látható, amely szerint a helyszíni égetéssel kezelt fertőző hulladéknak több mint 60%-a tartalmazott nem pontosan azonosított általános egészségügyi hulladékot. Azt a hulladékot, amelynek forrása vagy állapota (fertőző vagy sem?) nem ismeretes, többnyire a drága égetéssel kezelik. Ebből következik, hogy a hulladéktermelő pontokon a hulladékok egyértelmű feliratozása vagy jellemzőinek leírása hozzájárulhat a kezelési vagy ártalmatlanítási költségek csökkentéséhez. Az üzemi költségek csökkentése kezelési és ártalmatlanítási módszerek kombinációjával A 6. táblázat a D jelzésű kórházban képződött szabályozott egészségügyi hulladékok évenkénti kezelési és ártalmatlanítási költségeit mutatja a különböző módszerekre. A táblázatban megadott kezelési és ártalmatlanítási költségeket a D jelzésű kórházban végrehajtott tanulmányra alapozták, amely a szabályozott egészségügyi hulladékok azonos mennyiségére vonatkoztatva összehasonlította a különböző kezelési technológiák költségeit. A kórházról minden egyes esetben feltételezték, hogy olyan mennyiségű hulladékot kezel, amilyet saját lehetőségei megengednek, a többit értelemszerűen nem helyben végzik. Bár az égetési és/vagy mikrohullámú kezelés után megmaradó mennyiség jelentősen függ a hulladék típusától és a kezelés paramétereitől, feltételezik, hogy a kezelések után a hulladékok 20%-a marad fenn. A tanulmány feltevése szerint a maradékot általános szilárd hulladékként ártalmatlanítják, amelynek ártalmatlanítási költsége 0,12 USD/kg. Az A-nál nagyobb helyi égetési kapacitású B változat olcsóbb, mint az A. Az A esetben a helyszíni égetőmű korlátozott kapacitása miatt jelentős mennyiségű fertőző hulladékot nem helyszíni ártalmatlanító berendezéshez kell szállítani, ami a kezelés és ártalmatlanítás összkölt-

10

11 ségét jelentősen növeli. A B esetben a kórház az égetőmű kapacitásának és ezzel a helyben elégetett hulladék arányának növelésével tudta csökkenteni a nem helyben ártalmatlanított hulladék mennyiségét. A C változat, amelyben a helyi elégetés helyett mikrohullámú kezelést alkalmaztak, a kezelési és ártalmatlanítási összköltség tekintetében a legdrágább, még akkor is, ha az egységnyi hulladékra jutó kezelési költség sokkal kisebb más módszerekénél. Ennek magyarázata az, hogy igen jelentős azoknak a hulladékoknak a mennyisége, amelyek nem alkalmasak mikrohullámú kezelésre, csak égetésre, így mivel helyben csak a mikrohullámú kezelést alkalmazzák, nagy mennyiségű egészségügyi hulladékot kell szállítani és máshol ártalmatlanítani, aminek költségét a kórháznak kell fizetnie. A tanulmányban vizsgált négy lehetőség közül a leggazdaságosabb kezelési és ártalmatlanítási módszer a D jelű, amely az égetés és mikrohullámú kezelés kombinációja. Ez azt jelenti, hogy a mikrohullámú kezelésre alkalmas hulladékokat ezzel az eljárással kezelték, a többit pedig szintén helyben elégették. Azokat a hulladékokat, amelyek egyikre sem voltak alkalmasak, máshol ártalmatlanították. A D és B változat kezelési és ártalmatlanítási összköltségének összehasonlításában D sokkal, USD-ral olcsóbb volt, mint B. Ebből a jelentős költségmegtakarításból levonható az a következtetés, hogy az egészségügyi hulladékok megfelelő elkülönítésével, minden egyes hulladéktípus számára különkülön megfelelő kezelési és ártalmatlanítási módszerek alkalmazásával minimálisra csökkenthető a kezelési és ártalmatlanítási összköltség. A helyszíni égetés és mikrohullámú eljárás együttes alkalmazása a szabályozott egészségügyi hulladékok gazdaságos kezelésének tekinthető. A hulladékok minősítése a kezelési és ártalmatlanítási költségek csökkentése céljából A kórházak a hulladékok osztályozásának különböző módszereit alkalmazzák, mivel nem áll rendelkezésre az egészségügyi hulladékok egyes csoportjainak egységes definíciója. A 2. és 4. táblázat az egészségügyi hulladékok jellemzésének különböző módjait ismerteti. A 2. táblázat az elégetett és kórházból kiszállított hulladékok összetételére és mennyiségére összpontosít. Információkat tartalmaz a hulladékok típusáról, forrásáról, mennyiségéről, a helyben égetés és a nem helyben történő ártalmatlanítás költségeiről. Ez a jellemzési módszer hasznos a kórházakban és az oktatási intézmények kutatólaboratóriumaiban képződött szabályozott egészségügyi hulladékok különféle kezelési és ártalmatlanítási módszereinek összehasonlítására. Az adatok alapján megállapítha-

12 tó, hogy a hulladékok hatékony osztályozásával csökkenthetők az ártalmatlanítási költségek. A táblázat azonban nem nyújt részletes információt a hulladékok összetevőiről és azok kezelési módszereiről, ezáltal ez a jellemzési módszer nem jelent segítséget az egyes hulladéktípusoknak megfelelő kezelési módszerek költségeinek csökkentésében. A 4. táblázat információt nyújt a szabályozott egészségügyi hulladék, szilárd hulladék, újrahasznosított papír és kartonpapír arányáról, illetve a kórházi hulladék kezelési és ártalmatlanítási módszereiről. A műanyagok, illetve a speciális kezelést és ártalmatlanítást igénylő szabályozott egészségügyi hulladékok körülbelül 20%-át teszik ki az összes egészségügyi hulladéknak. A táblázat minden egyes hulladéktípusra összefoglalja a kezelési vagy ártalmatlanítási módszer, például égetés, hulladéklerakás és újrahasznosítás részarányát. A C jelű kórháznak ez az osztályozási módszere hasznos lehet az újrahasznosítható termékek felismerésében. Nem számol be azonban a táblázat a kezelési vagy ártalmatlanítási költségekről, illetve a fém- és üveghulladékok újrahasznosítási programjairól. Az egészségügyi hulladékok kezelési és ártalmatlanítási költségeinek folyamatos növekedése összefügg a hulladékok helytelen osztályozásával, illetve nem megfelelő ártalmatlanításával. Minden kórházban meg kellene valósítani a hulladékok megfelelő szelektálását, és a leggazdaságosabb kezelési vagy ártalmatlanítási módszerek ezen alapuló alkalmazását. A szakszerű osztályozással, kezeléssel vagy ártalmatlanítással jelentős költségmegtakarítás érhető el, illetve csökkenthető az egészségre káros légszennyező anyagok, például dioxinok és furánok képződésének mértéke. A tanulmányból levonható következtetések A három amerikai városi kórházban keletkezett szabályozott egészségügyi hulladék kezelésének és ártalmatlanításának tanulmányozásával megállapítható, hogy a legtöbb hulladékot elégették, ami jelentős kezelési költségekkel járt. Az évenkénti kezelési és ártalmatlanítási költségek elemzése szerint az egységnyi hulladéktömegre jutó kezelési költség a mikrohullámú eljárásban volt a legkisebb. A mikrohullámú kezelés alkalmazhatósága és sterilezési kapacitása azonban korlátozott, ezért a hulladékok nagy részét máshol kell ártalmatlanítani. Ez minden esetben a jelentős hulladékszállítási ráfordításokkal jár. Ebből következik, hogy a helyi mikrohullámú technológia kizárólagos, égetés nélküli alkalmazása az egyik leg-

13 költségesebb módszer. A leggazdaságosabb eljárás a helyi égetés és mikrohullámú kezelés kombinációja. A tanulmány szerint tehát a kórházaknak a kezelési és ártalmatlanítási költségek jelentős mértékű csökkentése érdekében fejleszteniük kell az egészségügyi hulladékok szelektálási módszereit, és a hulladékaik sajátosságainak leginkább megfelelő kezelési vagy ártalmatlanítási módszereket kell alkalmazniuk. Összeállította: Molnár Kinga Lee, B-K.; Ellenbecker, M. J.; Moure-Ersaso, R.: Alternatives for treatment and disposal cost reduction of regulated medical wastes. = Waste Management, 24. k. 2. sz p Lee, B-K.; Ellenvacker, M.: Analyses of the recycling potential of medical plastic wastes. = Waste Management, 22. k. 5. sz p Alvim-Ferraz, M. C. M.; Afonso, S. A. V.: Incineration of different types of medical wastes: emission factors for gaseous emissions. = Atmospheric Environment, 37. k. 38. sz p (EN)

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban

A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban Tárgyszavak: hulladékgazdálkodás; rendszer; Kelet-Közép-Európa; Bulgária; Litvánia; Lengyelország; Szlovákia; Románia.

Részletesebben

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

A hordozható akkumulátorok összegyűjtésének és újrahasznosításának világméretű áttekintése, ill. összehasonlítás a brazíliai helyzettel

A hordozható akkumulátorok összegyűjtésének és újrahasznosításának világméretű áttekintése, ill. összehasonlítás a brazíliai helyzettel EGYÉB HULLADÉKOK 6.7 A hordozható akkumulátorok összegyűjtésének és újrahasznosításának világméretű áttekintése, ill. összehasonlítás a brazíliai helyzettel Tárgyszavak: akkumulátor; ártalmatlanítás; USA;

Részletesebben

WM 2009 Peking Textkorrektur Ungarisch

WM 2009 Peking Textkorrektur Ungarisch 1 WM 2009 Peking Textkorrektur Ungarisch Európában az élelmiszerbiztonság a prioritások rangsorában egészen elöl áll. A 2000. év óta az EU szigorú előírásait tovább szigorították annak biztosítása érdekében,

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása Tárgyszavak: betongyártás; építés; építőipar; hulladékhasznosítás; mélyépítés; útépítés. A tanulmány céljai Németországban

Részletesebben

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.5 Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában Tárgyszavak: építőanyag; gyártás; hulladék-újrahasznosítás; szennyvíziszap; textilipar.

Részletesebben

ÁTI DEPO ZRT. Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

ÁTI DEPO ZRT. Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1. Az Általános szerződési feltételek jogi jellege 1.1. Jelen Általános szerződési feltételek mezőgazdasági termékek bértárolására vonatkozó

Részletesebben

A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők

A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK HULLADÉKAI 3.1 A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők Tárgyszavak: szennyvíziszap; ezüst; ezüstfelhasználók; ezüstvisszanyerés; hulladékgazdálkodás; ezüstmérleg;

Részletesebben

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 1.5 A korszerű és régi típusú fa- és pellettüzelésű 1 kazánok kibocsátási jellemzői Tárgyszavak: fa; pellet; tüzeléstechnika; biomassza; levegőszennyezés. A biofűtőanyag fontos

Részletesebben

Tárgyszavak: műanyaghulladék; gyűjtési rendszer; Norvégia; másodnyersanyag; energia-visszanyerés.

Tárgyszavak: műanyaghulladék; gyűjtési rendszer; Norvégia; másodnyersanyag; energia-visszanyerés. HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.3 Norvégia újrafeldolgozza a műanyaghulladékot Tárgyszavak: műanyaghulladék; gyűjtési rendszer; Norvégia; másodnyersanyag; energia-visszanyerés. Norvégia évente mintegy 100 000

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Újrahasznosítás Jellemzői

Újrahasznosítás Jellemzői Újrahasznosítás Jellemzői Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő újrahasznosítási eljárást. Olyat, amely üzemeltetése kevesebb pénzbe kerül, mint a belefektetett, sőt a legjobb, ha még profitot is termel.

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

ZA5474. Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Hungary

ZA5474. Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Hungary ZA5474 Flash Eurobarometer 316 (Attitudes of Europeans Towards Resource Efficiency) Country Questionnaire Hungary Fl316 Waste Management, Prevention, Re use and Recycling Q0. Ön szerint Európa tudná hatékonyabban

Részletesebben

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.4 A vas- és acélhulladékok piacának alakulása Tárgyszavak: acél, ár; hulladék; piac; trend; vas. Az acélhulladék-piac alakulásának áttekintését megkönnyítő mutatók Az Eurofer,

Részletesebben

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában EGYÉB HULLADÉKOK 6.6 Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában Tárgyszavak: aeroban; aerob; hulladékkezelés; kommunális; rothasztás. A kommunális hulladékok kezelése biogázüzemekben

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 3. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 3. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Nyomtatás Dátuma: 02/02/2012 Biztonsági Adatlap Az 1907/2006/EK rendelet alapján Felülvizsgálási szám: 3 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

SEVESO IRÁNYELVEK (I - III.) BEVEZETÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

SEVESO IRÁNYELVEK (I - III.) BEVEZETÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI SEVESO IRÁNYELVEK (I - III.) BEVEZETÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő Veszélyes anyagok a telephelyen Zalaegerszeg, 2015. június 9. Az előadás tartalma: 1. SEVESO

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI BIOTECHNOLÓGIÁK

ÉLELMISZERIPARI BIOTECHNOLÓGIÁK ÉLELMISZERIPARI BIOTECHNOLÓGIÁK Aromaanyagok biotechnológiai szintézise természetes zsírsavakból Tárgyszavak: aromaanyag; bioszintézis; enzimes észterszintézis; átészterezés. A természetes aromaanyagok

Részletesebben

Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye?

Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye? FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 4.2 Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye? Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; káros hatás; egészségvédelem; szilikózis; megelőzés; védekezés; foglalkozási

Részletesebben

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 4.1 3.1 Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében Tárgyszavak: ikerkamrás olvasztókemence; alumíniumolvasztás; TCF; CMMS; PLC; energiafelhasználás.

Részletesebben

Termográfia alkalmazása a megelőző karbantartásban

Termográfia alkalmazása a megelőző karbantartásban ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.09 Termográfia alkalmazása a megelőző karbantartásban Tárgyszavak: megelőző karbantartás; termográfia; állapotfüggő karbantartás. Miért hasznos a termográfia? A hőfejlődés

Részletesebben

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából PAPÍRHULLADÉKOK 4.2 Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából Tárgyszavak: hulladékfeldolgozás; mezőgazdaság; nehézfém; papír; újrafeldolgozás; újság.

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. Örvös Mária LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (oktatási segédlet) Budapest, 2010 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM. Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján Tárgyszavak: levegőszennyezés; közúti alagút; benzol; nemmetán-szénhidrogének;

Részletesebben

Energia előállítása állati tetemekből húslisztet elégető erőműben

Energia előállítása állati tetemekből húslisztet elégető erőműben KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 Energia előállítása állati tetemekből húslisztet elégető erőműben Tárgyszavak: BSE; hulladékégetés; együttégetés; húslisztégetés; zsír elégetése; technológiai

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A HÚSFELDOGOZÓ IPAR, OROSZORSZÁG

A HÚSFELDOGOZÓ IPAR, OROSZORSZÁG A HÚSFELDOGOZÓ IPAR, OROSZORSZÁG A húsfeldolgozó iparág energia kezelése Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 15. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban

Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban Tárgyszavak: komposztálás; komposztálóüzem; polietilén; tárolótartály;

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

Izopropil-alkohol visszanyerése félvezetőüzemben keletkező oldószerhulladékból

Izopropil-alkohol visszanyerése félvezetőüzemben keletkező oldószerhulladékból KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.1 Izopropil-alkohol visszanyerése félvezetőüzemben keletkező oldószerhulladékból Tárgyszavak: hulladék; kondenzáció; oldószer; technológia; visszanyerés.

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU. IN 6864 Dönthetö háttámla insportline Lombi

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU. IN 6864 Dönthetö háttámla insportline Lombi HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 6864 Dönthetö háttámla insportline Lombi Méretek: 594 mm * 420 mm 1 pozíció alappozíció legkisebb megterhelés, kezdőknek alkalmas 2 pozíció nagyobb megterhelés, közepesen haladóknak

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés tézisei Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi

Részletesebben

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 7 8. sz. 2006. p. 81 87. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása Az adatfeldolgozó

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban

Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Depóniákból elszivárgó vizek hasznosítása komposztálásban Tárgyszavak: depónia; kísérlet; komposztálás; szivárgóvíz; zöldhulladék. A zöldhulladékok

Részletesebben

Milyen lenne a klímatudatos lakás- és várospolitika? Beleznay Éva építész-várostervező HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, alelnök

Milyen lenne a klímatudatos lakás- és várospolitika? Beleznay Éva építész-várostervező HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, alelnök Milyen lenne a klímatudatos lakás- és várospolitika? Beleznay Éva építész-várostervező HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, alelnök Problémák kiemelt témakörök Területhasználat Termőterületek,

Részletesebben

Cím: "PSG" Tűzgátló zsákok beépítési utasítása

Cím: PSG Tűzgátló zsákok beépítési utasítása 1.0. Az általános munkavédelmi utasításban foglaltakon túli sajátos veszélyek Nincsen az általános munkavédelmi utasításon kívül speciális követelmény. 2.0. Környezetvédelmi előírások Minden tevékenységet

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01-12. 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 I. Általános kiegészítések 3 1.A vállalkozás bemutatása 3 Jogi

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE Kutatási jelentés a Pro Progressio Alapítvány Magyar Cukor Zrt. kutatói ösztöndíjához Készítette: Dr. Barta Zsolt Egyetemi

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Arany (bronz) zománcfesték 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest Budapest, 2006. szeptember 14. Tisztelt Miniszter Úr! Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét egy olyan

Részletesebben

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ FS-102 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA. Brüsszel, 2008. augusztus 20. (OR. en) 11119/08 Intézményközi referenciaszám: 2006/0136 (COD) AGRILEG 116 E V 407 CODEC 867

AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA. Brüsszel, 2008. augusztus 20. (OR. en) 11119/08 Intézményközi referenciaszám: 2006/0136 (COD) AGRILEG 116 E V 407 CODEC 867 AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA Brüsszel, 2008. augusztus 20. (OR. en) 11119/08 Intézményközi referenciaszám: 2006/0136 (COD) AGRILEG 116 E V 407 CODEC 867 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

ARANY (BRONZ) ZOMÁNCFESTÉK

ARANY (BRONZ) ZOMÁNCFESTÉK KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Arany (bronz) zománcfesték 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Levegőminősítési indexek elemzése

Levegőminősítési indexek elemzése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.2 Levegőminősítési indexek elemzése Tárgyszavak: levegőminősítés; index; statisztika; NSZK. A levegőben levő káros anyagok megítélése alapvetően relatív vagy abszolút módszerrel

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Bevezetés A mind gyorsabb ütemben zajló, ma már a nemzetközi tudomány által is elismert éghajlatváltozás kezelése egyre sürgetőbb probléma, hiszen

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata

Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata Budapest, 2014. január Msz: 103/2014 Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN

FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN 630*232.3 SZEPESI ANDRÁS FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN Erdőgazdálkodásunkban meghatározó szerepet tölt be a kereken 360 ezer ha tölgyes és 103 ezer ha bükkös

Részletesebben

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák községi 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

54 524 02 0100 33 01 Gyógyszer-készítménygyártó Vegyipari technikus

54 524 02 0100 33 01 Gyógyszer-készítménygyártó Vegyipari technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Hazánkban, a környező országokban és az Európai Unió más tagországaiban is komoly feladat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszap

Részletesebben

Mágneses hűtés szobahőmérsékleten

Mágneses hűtés szobahőmérsékleten TECHNIKA Mágneses hűtés szobahőmérsékleten Tárgyszavak: mágnes; hűtés; magnetokalorikus hatás; gadolínium. Már 1881-ben kimutatta E. Warburg német fizikus, hogy bizonyos anyagok felmelegednek, ha mágneses

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Gonda Cecília. Témavezető: Dr. habil Bai Attila egyetemi docens

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Gonda Cecília. Témavezető: Dr. habil Bai Attila egyetemi docens Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZŐLŐVENYIGE SZEREPE ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJA A HELYI BIOMASSZA-HASZNOSÍTÁSBAN Gonda Cecília Témavezető: Dr. habil Bai Attila egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM Ihrig

Részletesebben

Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei

Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

MSZ 274-52 1953. február 15. MSZ 274-62 1963. július 1. MSZ 274-72 1973. július 1.

MSZ 274-52 1953. február 15. MSZ 274-62 1963. július 1. MSZ 274-72 1973. július 1. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai továbbképzés 2016 Villámvédelem Az MSZ 274 és a korábbi OTSZ-ek előírásai (nem norma szerint villámvédelem V274) Villámvédelem 1 MSZ 274 története

Részletesebben

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Az Európai Unió INTERREG IVC program Waste to Energy elnevezésű projektjének keretében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben