Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban"

Átírás

1 RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban Tárgyszavak: kapcsolt termelés; fűtés; hűtés; tömbfűtő-erőművek; abszorpciós hűtőgép. A fosszilis energiahordozók felhasználásban mutatkozó megtakarítás egyben az atmoszférába távozó CO 2 mennyiségét is csökkenti. Ez különösen érvényes a földgázra, amely szénben szegény tüzelőanyag, és jelentős mennyiségű CO 2 -csökkentést lehet vele elérni. A földgáztüzelésnél a por- és az SO 2 -kibocsátás gyakorlatilag elmarad. A kapcsolt hő- és villamosenergiatermelő tömbfűtő-erőművek (BHKW) CO 2 - és szénhidrogén-kibocsátása korlátozható a katalizátorokkal. A motorok nitrogén-oxid-kibocsátása csökken, ha az égés kevesebb oxigénnel történik, vagyis Lambda-1 háromutas katalizátort alkalmaznak. A BHKW hulladék hőjének fűtési célokra történő hasznosítása mellett lehetséges az abszorpciós hűtőberendezésekkel a hőt hűtési célokra alkalmazni. Ez az összekapcsolás ugyancsak energiamegtakarításhoz vezet. Az abszorpciós hűtőberendezések nem használnak FCKW-t (klórozott-fluorszénhidrogéneket), sem FKW-t (fluorszénhidrogéneket), amelyek káros anyagok, kibocsátásuk fokozza az üvegházhatást. Abszorpciós hűtőberendezések Az abszorpciós hűtőberendezések hőt használnak a hűtéshez, így lehetőség van az ún. hulladék hők hasznosítására hűtési folyamatok hajtóenergiájaként. Az abszorpciós hűtéstechnika régóta használt eljárás. Franciaországban fejlesztették ki, és több évtizeden át az egyetlen használható eljárás volt ipari hűtésekben, míg nem terjedtek el a villamos energiával üzemelő kompresszoros hűtőberendezések. A halogén és egyéb megbízható hűtőközegek használata az abszorpciós hűtőtechnika további visszaszorulását eredményezte. A konvencionális kompresszoros hűtéssel szemben az abszorpciós hűtőberendezéseknek a következő előnyei vannak: környezetbarát hűtőközeg alkalmazása,

2 hulladék hő energia, nincs forgó vagy mozgó alkotórész, kisebb a karbantartási igény, hosszabb az élettartam, kisebb a zaj, fokozatmentes szabályozás, egészen 10%-os leterhelésig nincs lényeges veszteség, kisebb a készülék saját villamosenergia-felhasználása. Az abszorpciós hűtőberendezések ma főként a következő hűtőközegoldószer párokkal működnek: víz és lítium-bromid (LiBr), vagy ammónia (NH 3 ) és víz. A víz-libr közegpárt a klimatizálás területén is használják; 4 C hőmérséklet tartományában. Ennél a közegpárnál a víz a hűtőfolyadék és a LiBr az oldószer. Normál és mélyebb hűtési tartományban 55 C-ig ammónia/víz közegpárt használják, ahol az NH 3 a hűtőközeg és a víz az oldószer. A hűtőberendezés hajtóenergiáját biztosító hő származhat alacsony nyomású gőzből, forró vízből vagy közvetlen tüzelésből. Az egylépcsős abszorpciós hűtőberendezés működési elve A berendezés két nyomásszinten működik: a kisnyomású tartomány az elpárologtatáshoz, a nagynyomásút a hűtőfolyadék kondenzációjához használják (1. ábra). A rendszer egy hűtőfolyadék-körfolyamatból és egy oldószer-körfolyamatból áll. Mindegyik körfolyamatban hőcserélők, leválasztók, fojtószelepek és armatúrák vannak, és ezek csővezetékekkel összekapcsolt rendszer alkotnak. Mindkét körfolyamatnál a közeget kiforraló és elnyelő (abszorbens) elemek kapcsolódnak egymással. A hűtőfolyadék az elpárologtatóban leadva hőteljesítményét gőzfázisba kerül. Ezt követően az abszorbe jut, ahol a csekély hűtőközeget tartalmazó oldatot abszorbeálja, és a keletkező oldószerhőt a hűtővíz elvezeti. Az abszorpció folytán feldúsult oldatot egy szivattyú nagy nyomásra sűríti, és a kiforralóba szállítja. A forró víz hőcserélő hajtja ki a hűtőközeget az oldatból. Ez a hűtőközeg átmegy a deflegmátoron (leválasztón), ahol közel tiszta hűtőfolyadékgőz keletkezik (>99,8%), amelyet a kondenzátorba vezetve cseppfolyósítanak. A lekondenzált hűtőfolyadékot ezután fojtószelepen keresztül a kisnyomású térbe vezetve engedik kiterjedni és elpárologni. A hűtőközegben szegény oldat a kiforralóból fojtáson keresztül az abszorberbe áramlik, így képes az elpárologtatóból újabb hűtőfolyadékgőzt felvenni. Az eljárás optimalizálását biztosítja, hogy a folyamatba két belső hőcserélő van. A hűtőközeg-hőcserélő a hűtőfolyadékgőz hőjét hasznosítja. Cél az, hogy a hűtőfolyadék lehűtése minél alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a fojtás előtt, és növeljék a hűtési teljesítményt. Az oldószer-hőcserélő hasznosítja

3 a hűtőközegben szegény oldat hőjét, és ezzel előmelegíti a hűtőközegben gazdag oldatot a kiforraló előtt. hideg víz belépése folyékony hűtőfolyadék hűtőközeg gőze kondenzátor deflegmátor (leválasztó) oldószer hűtőközeget hővel kiforraló hűtőközegben szegény oldat hűtőközegben dús, gazdag oldat forró víz belépése forró víz kilépése oldószerhőcserélő hűtőközeghőcserélő hűtőközeg fojtószelep gőze fojtószelep oldószer-szivattyú hűtőközeg belépése hűtőközeg kilépése hideg víz kilépése elpárologtató abszorber 1. ábra Egylépcsős abszorpciós hűtőberendezés A kondenzátor, leválasztó és abszorber hőjét hűtővízzel vezetik el. A hőcserélők egymással sorba kapcsoltak, így a hűtővíz ezeken egymás után áramlik keresztül, hőjüket begyűjti. Egylépcsős NH 3 /H 2 O abszorpciós hűtőberendezésekkel működő hűtőközpontok normál és mélyhűtési céllal 10 C-tól 28 C-ig terjedő elpárologtatási hőmérséklettel dolgoznak. A fűtőközeg hőmérsékletének a 100 C-ot meg

4 kell haladnia. Az összekapcsolt rendszereknél a belső égésű motorból elvezetett hő ritkán éri el ezt a hőmérsékletet. Ezért van szükség kétlépcsős, termikus sűrítéssel kombinált rendszerre. A kétlépcsős abszorpciós hűtőberendezés folyamata Igen alacsony hűtési hőmérsékletnél (T o ) vagy alacsony fűtési hőmérsékletnél (T H ) kell a kétlépcsős az abszorpciós hűtőberendezés. hűtőfolyadék-körfolyamat oldat-körfolyamatok deflegmátor (leválasztó) oldószer hűtővíz hűtőközeg gőze nagynyomású kiforraló oldószerhőcserélő fűtővíz 2. oldószerkörfolyamat fojtószelepek oldószerszivattyú nagynyomású abszorber hűtővíz kondenzátor kisnyomású kiforraló fűtővíz folyékony hűtőfolyadék hűtőközegben szegény oldat hűtőközegben dús, gazdag oldat oldószerhőcserélő hűtőközeghőcserélő 1. oldószerkörfolyamat fojtószelepek hűtőközeg gőze fojtószelepek oldószerszivattyú hűtőközeg belépése hűtőközeg kilépése elpárologtató kisnyomású abszorber hűtővíz 2. ábra Kétlépcsős abszorpciós hűtőberendezés

5 A berendezés alapelve (2. ábra) azonos az egylépcsőssel, azonban új elemenként belépnek a termikus sűrítők. Az abszorber, az oldószer-hőcserélő, a kiforraló és a leválasztó sorba kapcsolva jelenti a két lépcsőt. E folyamatnál három nyomást kell meghatározni: a kondenzátornyomást, a közbenső nyomást és az elpárologtató nyomását. Ezek értékei szorosan összefüggnek és illeszkednek az alkalmazott fűtési és hűtési hőmérsékletekhez. Az első kísérleti berendezésekkel 80 C-tól 95 C-ig terjedő hőmérsékletű hulladék hővel 10 C-tól 30 C-ig terjedő elpárologtatási hőmérsékletet lehetett elérni. Az első tapasztalatok azt mutatták, hogy közvetett mélyhűtéssel nyitott, hosszú raktározási pultnál (pl. árucsarnokok mélyhűtő pultjai) megfelelően alacsony hőmérsékleteket lehetett elérni NH 3 /H 2 O kétlépcsős abszorpciós hűtőberendezéssel. Az egy- és kétlépcsős abszorpciós hűtőberendezések részei Elpárologtató Egy hőcserélőből áll, amelyben a hűtőfolyadék a hűtési teljesítmény leadása során elpárolog, míg az ellenáramban vezetett közeg/sólé lehűl. Hűtőfolyadék hőcserélő A meleg hűtőfolyadék és a hideg hűtőközeggőz közötti hőcsere következtében a folyadék a fojtás előtt lehűl. Abszorber Egy hőcserélőből áll, amely a hűtőközeg gőzében van elhelyezve, és az oldat hőleadását biztosítja, miközben a csekély hűtőközeget tartalmazó szegény oldatot abszorbeálja. Ezt az oldatot az abszorberhez speciális porlasztókon át vezetik az optimális hő- és anyagcsere érdekében. A nyert hőt ellenáramban hűtővízzel vezetik el. Oldószer-hőcserélő A hűtőközegben szegény meleg oldat és a hűtőközegben dús (gazdag) hideg oldat közti hőcsere csökkenti a fűtési energiafelhasználást. Kiforraló (hűtőközeg-kiűző) Egy hőcserélőből áll, amely hőközléssel a hűtőközegben dús oldatból a hűtőfolyadékot elpárologtatja. Az ehhez szükséges hőt az ellenáramban vezetett forró víz szolgáltatja.

6 Deflegmátor (leválasztó) Egy hőcserélőből áll, amely a kiforralóból áramló hűtőközeg gőzében van elhelyezve, és az ellenáramban áramló hűtővíz lehűti. Így a gőzből a maradék víz lecsapódik, és maximális tisztaságú hűtőközeggőz biztosítható (>99,8%). Kondenzátor Egy hőcserélőből áll, amely a hűtőközeg gőzében van elhelyezve, ahol az ellenáramban vezetett hűtővíz hatására kondenzál és kismértékben lehűl. Oldószer-szivattyú Szivattyú közvetlen motorikus meghajtással szállítja az abszorbenst elhagyó hűtőközegben dús oldatot az oldószer-hőcserélőn át a kiforralóba. Fojtószelepek Két fojtószelep biztosítja a nagy- és kisnyomású tér közti átmenetet. A fojtás következtében a hűtőközeg-kondenzátum az elpárologtatás nyomásértékére, a hűtőközegben szegény oldat az abszorbens nyomásértékére expandál. Hűtőfolyadék-gyűjtő A kondenzátort elhagyó hűtőközeg kondenzátumot gyűjtőtartályba vezetik. Elválasztók Két elválasztót használ; egyet a kiforraló és a deflegmátor között, egyet az abszorber és az oldószerszivattyú között. A folyamat paramétereinek meghatározása Egy abszorpciós hűtőberendezés optimális üzemelése függ a használt hűtővíz és forró víz hőmérséklettől. Az elemek helyes kiválasztása és a megfelelő tervezése döntő jelentőségű a villany-hő-hűtés összekapcsolásával működő berendezés gazdaságosságánál. Gyakran a folyamatot alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló közeg hőmérséklete (T H ) és a hűtővíz hőmérséklete (T kw ) által meghatározott elpárologtatási hőmérséklet (T o ). A 3. és 4. ábrák szemléltetik az elérhető elpárologtatási hőmérséklet függését az áramló forró víz hőmérsékletétől az egy- és a kétlépcsős berendezéseknél. Alapvető, hogy egy t kw = 27/33 C hűtővíz-hőmérsékletnél egylépcsős folyamatoknál az elgázosítás terjedelme ξ = 5%, ugyanez kétlépcsős folyamatoknál ξ = 3%. A folyamatokat alapvetően befolyásoló nyomásokat a kondenzátorét (p), az elpárologtatóét (p o ) és a közbenső nyomást (p n ) megfelelően kell meghatározni a kétlépcsős berendezéseknél.

7 10 5 elpárologtatás hőmérséklete, C áramló forró víz hőmérséklete, C 3. ábra Egylépcsős abszorpciós hűtőberendezésnél az elpárologtatás hőmérsékletének függése a forró víz hőmérséklettől áramló forró víz hőmérséklete, C 4. ábra Kétlépcsős abszorpciós hűtőberendezésnél az elpárologtatás hőmérsékletének függése a forró víz hőmérsékletétől A kondenzátor nyomásának (p) eltekintve a jelentéktelen nyomásveszteségtől azonosnak kell lennie a kiforralóban uralkodó nyomással. Van egy minimális nyomás (p min ), amelynél a gőzformájú hűtőközeg a kondenzátorban

8 még teljes mértékben kondenzálni tud. A kondenzátorban lévő hőmérsékletkülönbségből ( T kond. ) és a számítás egyszerűsítése végett feltételezett tiszta NH 3 hűtőközeggőzből (tömegarány ξ NH = 1) a következő közelítő összefüggéssel számolható e 3 nyomás: p min = p telített (T K + T kondenzátor, ξ NH = 1). 3 Az elpárologtatási nyomásnál alsó és felső értékhatárok meghatározhatók. A felső értékhatárnak annak kell megfelelnie, hogy a hűtőfolyadék az elpárologtatóban a hőközlés következtében el tudjon párologni. Az elpárologtatóban bekövetkező hőmérsékletkülönbség a következők szerint számítható: p o p o, max = p telített (T o T elpárologtató, ξ NH = 1). 3 Az alsó határérték az abszorpciós folyamatok körülményeinek figyelembevételével adódik. A kiforralóból jövő hűtőközegben szegény folyadék koncentrációjának (ξ szegény oldat ) kell lehetővé tennie az elpárologtatóból jövő hűtőközeg abszorpcióját. Ehhez az abszorber nyomásának nagyobbnak kell lennie az oldat telítettségi nyomásánál az abszorber alacsony hőmérséklete mellett. Így az elpárologtató nyomásának alsó értékhatára a következő: p o p o, min = p telített (T K T abszorbens, ξ = ξ szegény oldat ) + p. Ahol p az a nyomásesés, amely az elpárologtató és az abszorber között jelentkezik. A közbeeső nyomás (p n ) kétlépcsős berendezéseknél a két nyomásszint (p o és p) közötti érték. Ahhoz, hogy a nagynyomású térben az abszorber egyáltalán abszorbeálni tudja a kisnyomású kiforralóból jövő gőzöket, egy közbenső nyomásra van szükség, amelynek értéke a következő: p n p telített (T K T abszorber, ξ = ξ szegény oldat, nagynyomású ) + p. A közbenső nyomást úgy kell megválasztani, hogy a hűtőteljesítmény vagy a hőviszonyok maximális értéket érjenek el. Az abszorpciós hűtőberendezést a hőaránnyal jellemzik (ζ), mely a hűtőteljesítmény (Q o ) és a hozzá felhasznált fűtési hőteljesítmény (Q HW ) aránya: hőarány ζ = hűtőteljesítmény (Q o ) fűtési hőteljesítmény (Q HW )

9 Az 5. ábra szemlélteti az egy és a kétlépcsős hűtőberendezések hőarányát mint hatásfokát, az elpárologtatási hőmérséklet függvényében. Az ábrázolt görbéket az egylépcsős berendezésnél 32 C kondenzációs hőmérséklet és 115 C forróvíz-hőmérséklet, a kétlépcsősnél 95 C forróvíz-hőmérséklet mellett határozták meg. 0,7 0,6 0,5 egylépcsős berendezés hőarány { - } 0,4 0,3 0,2 kétlépcsős berendezés 0, elpárologtatási hőmérséklet, C 5. ábra Egy és kétlépcsős abszorpciós berendezések hőarányszámai Kétlépcsős kísérleti berendezés Jelenleg Drezdában az ILK-án (Institut für Luft- und Kältetechnik = Légés Hűtéstechnikai Intézetnél) egy kísérleti berendezésen folynak vizsgálatok. A berendezésen mind egylépcsős, mind kétlépcsős üzemeltetés is megvalósítható. A berendezés 25 C elpárologtatási hőmérséklettel 95 C forróvízhőmérséklettel és 27 C hűtővíz-hőmérséklettel működik. A fűtőteljesítménye 50 kw, amivel kétlépcsős folyamatban 14,25 kw hűtőteljesítményt ér el. A kísérletek célja annak vizsgálata, hogy milyen hűtőteljesítményt lehet elérni ilyen paraméterek és 100 C alatti fűtőközeg-hőmérséklet mellett. A tapasztalatok szerint kedvező költségekkel üzemeltethető, kompakt berendezést sikerült modellezni.

10 Üzemeltetési tapasztalatok Napenergiával összekapcsolt abszorpciós hűtőberendezés Az ABB áprilisban kapott megrendelést egy NH 3 -abszorpciós hűtőberendezés létesítésére, amelynél a szükséges hőenergiát napenergiával biztosítják. A 6. ábra áttekintést nyújt ennek a berendezésnek teljesítőképességéről. Még 75 C alatti kiforraló-hőmérsékleten is 30%-os pulthűtést lehetett elérni. Az eredményes üzemelés 1998 szeptemberétől referenciát biztosít. hűtőteljesítmény, Qo (kw) az egyes mérési pontokból extrapolált jellemgörbék az abszorberbe belépő fűtőközeg hőmérséklete, C 6. ábra Abszorpciós hűtőberendezés mérési eredményei; Köthen Villany-hő-hűtés összekapcsolása Aschaffenburg Városi Művek ivóvíz-előkészítésénél A hűtőteljesítményre az épületekben található nedves levegő szárítása céljából volt szükség, ott, ahol a tiszta víz tartalékát helyezték el. A hőteljesítmény fűtési célokra, a villamos teljesítmény a berendezések üzemeltetéséhez volt szükséges. Ennek a három igénynek helyi kielégítésére felmerült egy kedvező költségű, üzembiztos, és mindenekelőtt környezetkímélő technika keresése, és erre villany-hő-hűtés összekapcsolása bizonyult a legmegfelelőbbnek.

11 Koncepció Az ABB Energiesysteme GmbH által választott egységek: tömbfűtő-erőmű (ZANTEC475) NH 3 /H 2 O abszorpciós hűtőberendezés. Egy gázkazánnal és egy hőtárolóval összekötötték az energiarendszert. a tüzelés hője tömbfűtő erőmű súrlódás, füstgáz és sugárzás hővesztesége kis hőmérs. nagy hőmérsékletű hő (abszorpciós hűtőberendezés üzemeltetési hője) szivattyú teljesítménye leadott hőmennyiség (az AKA hűtőteljesítménye) abszorpciós hűtőberendezés hűtővíz hője konvekció és sugárzás hővesztesége kis hőmérsékletű hő villamosenergiatermeléshez felhasznált fűtési hő 7. ábra Az Aschaffenburgi berendezés energiaellátása

12 A tömbfűtő-erőmű áramot termel (446 kw) és hőt ad le egy nagyhőmérsékletű vezetékre (541 kw; 108 C és 96 C) az abszorpciós hűtőberendezés számára, alternatív esetben hőtárolási célra kishőmérsékletű vezetékre (105 kw; 34 C és 27 C) melegvíz-fűtéshez. A gázmotor nagyhőmérsékletű hője hajtja az abszorpciós hűtőberendezést (biztosítva a kiforraláshoz szükséges hőt), biztosítva a szükséges hőteljesítményt, a 440 kw-ot. A hűtést felhasználót áramló hűtőközeg (glikol-víz keveréke) látja el a szükséges hűtőteljesítménnyel. A hőtároló egy termeléskiegyenlítést biztosít a gázmotor számára. A hűtés alapterhelése kw között mozog, az ehhez szükséges hőteljesítményt a BHKW-modul szolgáltatni tudja. A gázkazán a csúcsterhelés fedezését szolgálja. Eredmények A primer energia, a földgáz felhasználással (1231 kw) a következőket biztosította: villamos hatásfok 36,2%, a BHKW-modul termikus hatásfoka 52,2%, a teljes hatásfok 88,4%. A villany-hő-hűtés összekapcsolt alkalmazásával működő berendezés energetikai értékelése az abszorpciós hűtéstechnika területén azt mutatja, hogy a hőhasznosítás (nagy és kishőmérsékleten egyaránt) igen jó. Az eredmények a 7. ábrán láthatók. A CO 2 -kibocsátás egyszerű összehasonlító elemzésével megállapítható, hogy az összekapcsolt rendszer lényegesen kisebb primerenergia-felhasználása 56%-kal csökkentette a CO 2 -kibocsátást ahhoz képest, mikor az egyes energiafolyamatot elválasztva, külön valósul meg (széntüzelésű kondenzációs erőművel, gázkazánnal és kompresszoros hűtőberendezéssel). Az óránként megtakarított CO 2 -kibocsátás 361,6 kg. Évi 6500 üzemórát számolva, ez 2350 tonna CO 2 éves megtakarítását jelenti. (Szentpály Tibor) Förster, M.: Erfahrungen mit Kraft-Kälte-Kopplung in der Nahrungsmittelindustrie Kälteerzeugung bis 55 C unter Einsatz eines BHKW. = VDI-Berichte, sz. p

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban

A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.8 4.9 A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban Tárgyszavak: hibrid hajtás; üzemanyag-megtakarítás; dízelmotor; fékezési

Részletesebben

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok.

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok. A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A szárítás fontossága a műanyag-feldolgozásban Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

Mágneses hűtés szobahőmérsékleten

Mágneses hűtés szobahőmérsékleten TECHNIKA Mágneses hűtés szobahőmérsékleten Tárgyszavak: mágnes; hűtés; magnetokalorikus hatás; gadolínium. Már 1881-ben kimutatta E. Warburg német fizikus, hogy bizonyos anyagok felmelegednek, ha mágneses

Részletesebben

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a termékadatlap

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor. MI A HŐSZIVATTYÚ? A hőszivattyú olyan berendezés, amely energia felhasználásával a hőt a forrástól a felhasználóhoz továbbítja. A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező

Részletesebben

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « 2016 / 17 ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « ESTIA Hozzájárulásunk a környezetvédelemhez Amikor manapság megújuló energiáról beszélünk,

Részletesebben

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 44 56. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

Kazánok és Tüzelőberendezések

Kazánok és Tüzelőberendezések Kazánok és Tüzelőberendezések Irodalom Az ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/kazanok_es_tuzeloberendezesek/ szerveren Az előadások és gyakorlati példák pdf formátumban Jegyzet (ugyancsak az ftp-n): Dr. Lezsovits

Részletesebben

Brenner und Heizsysteme

Brenner und Heizsysteme Brenner und Heizsysteme 2C + O 2 = 2CO C C + O O C C O O A folyamat hátrányai: obbanásveszély! zénmonoxid mérgezés energiaveszteség Januar 2003 Copyright by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi Az égési

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítási lehetőségek a szárításnál Egyes műanyagféleségeket feldolgozás előtt szárítani kell, amihez a gépgyártók különböző elven működő szárítókat kínálnak. Működésüket

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés

Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés always around you Fűtés Hűtés Friss levegő Tiszta levegő 1 Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés Általános bemutatás Nyári időszak A XXI. századi építési

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Energetika 167 14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Az energiamenedzsment 1 értelmezésünk szerint az energiákkal való gazdálkodás irányítása. Ez vonatkozhat a prímér és a feldolgozott energiákra

Részletesebben

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk Környezeti hő Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk geotermikus energia: a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia; Sekély mélységű (20-400 m) Nagy mélységű hidrotermikus

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB 12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,

Részletesebben

ERŐMŰVI SALAK-PERNYE ELHELYEZÉS KÜLSZÍNI BÁNYATEREKBEN. Valaska József Mátrai Erőmű Rt. igazgatóságának elnöke

ERŐMŰVI SALAK-PERNYE ELHELYEZÉS KÜLSZÍNI BÁNYATEREKBEN. Valaska József Mátrai Erőmű Rt. igazgatóságának elnöke PubL Univ. of Miskok, SeriesA. Mining, Vol. 53. (1999) pp. 135-158 Erőművi salak-pernye elhelyezés külszíni bányaterekben ERŐMŰVI SALAK-PERNYE ELHELYEZÉS KÜLSZÍNI BÁNYATEREKBEN igazgatóságának elnöke 1.

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

Der Getreide-Fulliner. NEUERO keresztáramlású NDT szárító. Bevált technológia, kreatív megoldások, rugalmas gyártás NEUERO FARM- UND FÖRDERTECHNIK

Der Getreide-Fulliner. NEUERO keresztáramlású NDT szárító. Bevált technológia, kreatív megoldások, rugalmas gyártás NEUERO FARM- UND FÖRDERTECHNIK Der Getreide-Fulliner NEUERO keresztáramlású NDT szárító Bevált technológia, kreatív megoldások, rugalmas gyártás NEUERO FARM- UND FÖRDERTECHNIK Az NDT típusú NEUERO keresztáramlású szárítók a legmodernebb

Részletesebben

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE Kutatási jelentés a Pro Progressio Alapítvány Magyar Cukor Zrt. kutatói ösztöndíjához Készítette: Dr. Barta Zsolt Egyetemi

Részletesebben

www.electromega.eu A HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ELEKTROMOS JÖVŐJE

www.electromega.eu A HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ELEKTROMOS JÖVŐJE www.electromega.eu A HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ELEKTROMOS JÖVŐJE A FEJLESZTÉS TARTALMA A Debreceni Egyetemmel kötött megállapodás alapján, az Electromega vásárolta meg ennek a szabadalomnak a hasznosítási jogát.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra

Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra Q P L A N R E F R I G E R AT I O N Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu A kihívás:

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat

Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat Kétfokozatú, szállítási teljesítmény: max. 30,1 m³/min; nyomás:,, és bar DSG-2 sorozat Innováció minőség KAESER Új dimenzió a szárazon sűrítésben A kétfokozatú,

Részletesebben

1. A berendezés ismertetése

1. A berendezés ismertetése 1. A berendezés ismertetése 1.1. Mûszaki leírás A CALOR-450 fahulladék-tüzelésû melegvíz-kazán lakás vagy ipari, ill. mezõgazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek fûtésére használható. A berendezés

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA KLÍMA HELYISÉGFŰTÉS MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN» HŐSZIVATTYÚK» SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK» NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK» ADATOK, TÉNYEK, KIEGÉSZÍTŐK Technika a jó

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN 2 A mecseki széntől a zöld energiáig 1953. A kezdetek... A távhőtermelő társaságcsoport A PANNONPOWER társaságcsoport A Dalkia Energia Zrt. érdekeltsége

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Komfortos fűtés fával - a fa mint megújuló energiahordozó

Komfortos fűtés fával - a fa mint megújuló energiahordozó Energetikusok klubja Győr Vorlage 1 2012.10.15. Komfortos fűtés fával - a fa mint megújuló energiahordozó 2015. 03.05. Előadó: Gazda-Pusztai Gyula 2012.10.15. Energetikusok klubja Győr Vorlage 2 minden

Részletesebben

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23..

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2009. április 21-23.. Depóniag niagáz z kutak problémái, megoldási lehetőségek Hódi JánosJ Technológus szakért rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum, 2009. április 21-23.. A cím c m pontosan: Milyen elvezetésű gázkutat

Részletesebben

Szívó- és szűrőberendezések (közepes nyomású) A szűrőberendezés felépítése... 71. Intelligens szűréstechnika... 72

Szívó- és szűrőberendezések (közepes nyomású) A szűrőberendezés felépítése... 71. Intelligens szűréstechnika... 72 Szívó- és szűrőberendezések (közepes nyomású) A szűrőberendezés felépítése... 71 Intelligens szűréstechnika... 72 Elszívó- és szűrőberendezések részletei...... 73-74 Központi elszívórendszerek felépítése

Részletesebben

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon

Részletesebben

Energia előállítása állati tetemekből húslisztet elégető erőműben

Energia előállítása állati tetemekből húslisztet elégető erőműben KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 Energia előállítása állati tetemekből húslisztet elégető erőműben Tárgyszavak: BSE; hulladékégetés; együttégetés; húslisztégetés; zsír elégetése; technológiai

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

új épületekhez Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű berendezések Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés »» Energiahatékonyság

új épületekhez Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű berendezések Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés »» Energiahatékonyság Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű berendezések új épületekhez Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés»» Energiahatékonyság»» Alacsony üzemeltetési költségek»» Rugalmas telepítés»» Nincs szükség talajszondák

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL!

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL! Cégünk felismerve a gázkészülék piac egy még betöltetlen üres szegmensét, kifejlesztette a MIKA-6E 6 kw-os parapetes/turbós mini kazánt. Új fejlesztéseink a MIKA-6E.LV látvány mini kazán illetve a MIKA-6E

Részletesebben

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP követelmények) célja, hogy segítse a közszektorbeli

Részletesebben

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés 6C - 0M - 0Y - 61K 34C - 11M - 0Y - 0K 0C - 0M - 71Y - 0K 20C - 97M - 41Y - 6K Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés Hőszivattyús technológia a szakértőtől A Daikin

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek

Részletesebben

Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért

Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért Hidrogén előállítás megújuló szélenergiával a közlekedésért Molnár László Quantum Energia Kft. Kádár Péter BMF KVK VEI A QUANTUM ENERGY missziója, hogy szélerőművek engedélyeztetésével, építésével, valamint

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek Kompromisszum Levegőtisztaság-védelem A levegőszennyezés elleni védekezés lehetőségei Az emissziók szabályozásának mértéke: A környezet minőségére vonatkozó társadalmi igény Az ország gazdasági lehetőségei

Részletesebben

Termográfia alkalmazása a megelőző karbantartásban

Termográfia alkalmazása a megelőző karbantartásban ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.09 Termográfia alkalmazása a megelőző karbantartásban Tárgyszavak: megelőző karbantartás; termográfia; állapotfüggő karbantartás. Miért hasznos a termográfia? A hőfejlődés

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában 2012. 10. 31. Az Energetikai Szakkollégium 2012-es őszi félévének negyedik üzemlátogatásán a Visonta mellett található Mátrai

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) A légkör keletkezése Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása

Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 7 8. sz. 2006. p. 81 87. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Adatfeldolgozó központok energiafelhasználása Az adatfeldolgozó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ A nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok (ammónia, savak és műtrágyák) gyártása számára elérhető legjobb technikákról (Best Available Techniques, BAT) szóló referenciadokumentum (BREF) a

Részletesebben

Energetikai mérőszámok az iparban

Energetikai mérőszámok az iparban ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.6 Energetikai mérőszámok az iparban Tárgyszavak: energiafelhasználás; mérőszám; benchmarking; Németország. A német Szövetségi Környezetügyi Hivatal

Részletesebben

Kiegészítő jövedelem. karbantartási munkálat és a karbantartási ráfordítás. Hozzájárulás a környezetvédelemhez

Kiegészítő jövedelem. karbantartási munkálat és a karbantartási ráfordítás. Hozzájárulás a környezetvédelemhez A TRÁGYÁJA SOKAT ÉR! Egyetlen tehén trágyájából 1000 kilowattóra villamos energia nyerhető évente. Amennyiben ezt az energiát felhasználja, úgy emellett közel 600 kilogramm üvegházhatású gázt is megtakaríthat.

Részletesebben

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

Hogy egy országban az egyes erőműfajták Iskolakultúra 1998/9 Hagyományos erőművek környezeti hatásai Szemle Hagyományos erőműveknek nevezzük a szén, olaj- és gáztüzelésű erőműveket. A szén fogalomkörébe tartozik a lignit is, de nem értjük ide

Részletesebben

Első lépések kandalló vásárlásnál:

Első lépések kandalló vásárlásnál: Első lépések kandalló vásárlásnál: Kémény A kémény a lakásnak az a meghatározó szerkezeti eleme, ahonnan el kell indulnunk, amikor kandallót szeretnénk vásárolni. Alapvetően a kémény mérete (keresztmetszete

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

Drágán üzemelnek a régi motorok

Drágán üzemelnek a régi motorok A készülékek többségében ma már nem lehet szabályozatlan aszinkron- motorokat használni. Az új direktíváknak megfelelően frekvenciaváltókat is be kell építeni, vagy más technológiákat kell alkalmazni.

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter *

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Állami Támogatások Joga 27 (2015/7) 3 17. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Tárgyszavak: csoportmentességi rendelet, környezetvédelmi támogatás,

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZT ARS A8AG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 176436 Bejelentés napja: 1977. IV. 27. (VI 1124) G 21 C 9/00, G 21 C 15/18 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1980. VIII. 28. Megjelent:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK Gyakorlati feladatok gyűjteménye Összeállította: Kun-Balog Attila Budapest 2014

Részletesebben

Korszerű diagnosztika és értékelési módszer csőszerelvényekhez

Korszerű diagnosztika és értékelési módszer csőszerelvényekhez ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.09 5.06 5.32 Korszerű diagnosztika és értékelési módszer csőszerelvényekhez Tárgyszavak: atomerőmű; csőszelep; szerelvény; karbantartás; hibafelismerés; diagnosztika; rendelkezésre

Részletesebben