Környezetvédelem (KM002_1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem (KM002_1)"

Átírás

1 A légkör keletkezése Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék A Föld keletkezésekor: főleg H 2, He, CO 2, NH 3, CH 4, N 2, CO, H 2 O alkotja (redukáló hatású légkör) vulkáni működés: gázok H 2 O fotodisszociáció: O 2 UV hatására: O 3 élet kialakulhat a tengerekben fotoszintézis: O 2 -t termel (oxidáló hatású légkör) kb. 300 millió éve a maihoz hasonló O 2 szint CO 2 szint: csökken a földtörténet során (logaritmikus skála!) A légkör összetétele present atmospheric level légzésre lehetőség van UV szűrés már hatékony Gáz Koncentráció Tartózkodási térfogat% ppm idő Állandó nitrogén N év oxigén O 2 20,9 5*10 3 év argon Ar 0,934 neon Ne 18,18 hélium He 5, év Változó szén-dioxid CO év metán CH év hidrogén H 2 0,5 6,5 év ózon O 3 (0-5)* év Erősen változó vízgőz H 2 O nap szén-monoxid CO (1-20)* hónap nitrogén-dioxid NO 2 (0-3)* nap ammónia NH 3 (0-2)* nap kén-dioxid SO 2 (0-2)* nap 1

2 A légkör szerkezete elektromágneses jelenségek UV-elnyelés, rövid- és hosszúhullámú rádióadások visszaverése A légkör tömegarányos és térfogatarányos összetétele (Bolygónk születése nyomán) vízszintes légmozgás, O 3 réteg (20-25 km-en) meteorológiai folyamatok, szennyezések színtere (László Ferenc: Környezetvédelem korszerűen nyomán) Levegőszennyezők Légszennyező források Levegőszennyező: származásától és állapotától függetlenül az az anyag, amely olyan mértékben jut a levegőbe, hogy azzal az embert és a környezetét kedvezőtlenül befolyásolja vagy anyagi kárt okoz természetes légszennyező anyagok a Föld felszínén egyenletesen helyezkednek el a képződési sebesség kb. egyenlő az atmoszférából történő távozás sebességével antropogén légszennyező anyagok az emberi források általában koncentráltak a képződés sebessége általában gyorsabb, mint a távozásé pontszerű források pl. kémény, kürtő, szellőző diffúz források hulladéklerakók felszíne, pernyehányók, meddőhányók vonalas légszennyező források pl. közút, vasút, légifolyosó, vízi út Elsődleges gázhalmazállapotú légszennyezők Másodlagos szennyezőanyagok 2

3 Légszennyező emberi tevékenységek A közlekedés légszennyezése Az emisszió fajtája és mennyisége számos tényezőtől függ: lakosság száma az energiatermeléshez és fűtéshez használt tüzelőanyag fajtája az ipari termelés mértéke, korszerűsége a légszennyező anyagok leválasztásának foka gépjárművek száma és műszaki színvonala éghajlat stb. emisszió: 50%-a a közlekedésből 25%-a a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből 25%-a az iparból származik azaz oxidációs, égési folyamatokból! A gépkocsik kipufogó gázainak összetétele Komponens Benzinmotorok Dízelmotorok Hatás nitrogén tf% tf% oxigén 0,1-3 tf% 2-14 tf% vízgőz 3-6 tf% 0,5-6 tf% nem mérgező CO tf% 1-6 tf% CO 0,5-10 tf% ppm NO x ppm ppm szénhidrogének ppm ppm mérgező aldehidek ppm 0-50 ppm korom 0-2 mg/m mg/m 3 benzpirén μg/m μg/m 3 rákkeltő Környezetvédelem A közlekedés légszennyezése (folyt.) Gépkocsik számának és életkorának alakulása hazánkban (KSH) a két motortípus különbsége különböző égésfolyamatok, más üzemanyag eltérő kibocsátás NO x emisszió döntően a közlekedésből származik a kipufogógáz emisszió csökkentésének lehetőségei: műszaki fejlesztések gondos karbantartás benzin ólomtartalmának csökkentése, ólommentes benzin (Mo.-on megvalósult) gázolajak kéntartalmának csökkentése 3

4 A nehéz tehergépjárművek és autóbuszok szennyezőanyag kibocsátására vonatkozó követelmények alakulása A levegő-benzin arány hatása a kipufogógáz-összetételére és az égetés hatásfokára (Moser-Pálmai 1992) A nehéz tehergépjárművek és autóbuszok szennyezőanyag kibocsátására vonatkozó követelmények alakulása A szállított áru mennyiségének változása 4

5 Az áruszállítás teljesítményének változása A vasúti és légi közlekedés személyszállítási teljesítménye 1 árutonna km = 1 tonna áru 1 km-re történő elszállítása XY árutonna km = X tonna áru Y km-re történő elszállítása ( = X Y) A közösségi közlekedés teljesítményének változásai a helyi személyszállításban Az energiatermelés légszennyezése Az 1000 MW teljesítményű erőművekben elégetett tüzelőanyagokból származó gáz-emissziók átlagos mennyisége (Kerényi, 1988 nyomán) Emisszió Széntüzelésű erőmű Olajtüzelésű erőmű Földgáztüzelésű erőmű t/év % t/év %* t/év %* SO NO x CO szénhidrogének aldehidek összes gázemisszió szilárd részecskék *: a széntüzelésűek kibocsátásának %-ában 5

6 Az energiatermelés légszennyezése (folyt.) A települések SO 2 és szilárd részecske emissziója elsősorban a kommunális fűtés és az ipari hőenergia termelés üzemanyagaitól és berendezéseitől függ levegőtisztaság szempontjából legkedvezőbb a gáz és legkedvezőtlenebb a szén (a hagyományos, nem megújuló energiaforrásokat használó fűtési módok közül) Ipari légszennyező források Rendkívül változatos szennyező anyagok, pontszerű források, pl.: szénbányák: szén-, meddőpor cementgyárak: porszennyezés kohászat: CO, CH 4, vaspor acélgyártás: vas-oxid foszforműtrágya-gyártás: HF timföldgyártás: HF szerves vegyipar, NaCl elektrolizáló üzemek: Cl 2 szerves vegyipar, ércek klórozó pörkölése, klórtartalmú hulladékok égetése: HCl kénsavgyártás, cellulózipar: SO 2 nitrogénműtrágya-, salétromsavgyártás: NO x A mezőgazdasági tevékenységből származó légszennyezések Légszennyező anyagok szántóterületekről: porszennyezés Mo.: 70%-a mg-i művelés alatt, ennek kb. fele szántott hónapokig fedetlen műtrágyák pora növényvédőszerek (peszticidek): különösen, ha repülőről szórják őket pl. klórozott szénhidrogének, szerves foszfátészterek természet biológiai egyensúlyát veszélyeztetik üvegházhatású gázok (ÜHG): CO 2, N 2 O, CH 4, fluorozott szénhidrogének (HFC-k), perfluorkarbonok (PFC-k), kén-hexafluorid (SF 6 ) ezeken kívül: vízgőz, halonok, ózon, egyéb klór-flourkarbon vegyületek (CFC-k) savasodást okozó gázok: SO 2, NO x, NH 3 ózonprekurzorok: NMVOC, NO x, CO, CH 4 szálló por 6

7 CO 2, CH 4, N 2 O HFC, PFC, SF 6 CO 2 : szén-dioxid fosszilis tüzelőanyagok elégetése erdőégetés erdőhiány miatti lekötés csökkenés mészkőfelhasználás CH 4 : metán természetes forrásai: bomlás, fermentáció antropogén forrásai: rizstermelés, hulladékok bomlása, bányászat, energia-ipar, biomassza tüzelés, kérődzők N 2 O: dinitrogén-oxid műtrágyázás, gyártási folyamatok (salétrom, adipin, glioxil, glioxálsav) HFC-k: fluorozott szénhidrogének freonok kiváltására alkalmazzák az 1990-es évek 2. felétől hazánkban (hűtőberendezések hűtőközegeként) PFC-k: perfluorkarbonok CF4 és C 2 F 6 primer Al előállításakor 2006-ban megszűnt hazánkban az Al előállítás kibocsátás megszűnt SF 6 : kén-hexafluorid sűrűsége a levegő 5-szöröse nagy villamos szilárdság nagy zárlati teljesítményű hálózatok megszakítóiban gáztöltet Freonok és halonok A magyar nemzetgazdaság és a háztartások üvegházhatásúgáz-kibocsátásának megoszlása összetevők szerint freonok (fluorozott, klórozott szénhidrogének): pl. CFCl 2, CFCl 3 hűtőközeg, vivőanyag halonok: C + F + Cl + Br atomokból állnak tűzoltás 1986 Monterali egyezmény: felhasználásuk csökken, Magyarországon megszűnt stabilak feljutnak a sztratoszférába is fotokémiai folyamatok klóratomok ózont lebontják sztratoszférikus ózon mennyiségét hazánk felett továbbra is csökkentik 2011-ben összesen: 73,4 M t CO 2 egyenérték, ebből: 60,5 M t: nemzetgazdaság termelő ágazatokból (82%) 12,9 M t: lakossági eredetű (18%) 7

8 A magyar nemzetgazdaság üvegházhatású gázkibocsátásának mennyisége és szerkezete Üvegházhatású gázok kibocsátása hazánkban (KSH) 28% 23% 17% 15% 17% CO 2 kibocsátó források hazánkban, 2010 (KSH) N 2 O kibocsátó források hazánkban, 2010 (KSH) főként műtrágyázás (NH 4 NO 3 bomlásakor) 8

9 CH 4 kibocsátó források hazánkban, 2010 (KSH) szennyvíziszap rothasztók, hulladéklerakók: kevés helyen hasznosítják a keletkező metánt állattenyésztés: technológiailag nemigen csökkenthető Egy főre jutó bruttó CO 2 -kibocsátás Európa országaiban, 2011 EEA Ózonréteg károsító gázok felhasználása hazánkban (KSH) Kén-dioxid (SO 2 ) legfőbb ok: tüzelési folyamatok káros hatásai: légzési nehézségek klorofil bontása épületek károsítása vízben jól oldódik: H 2 O + SO 2 H 2 SO 3 Az igényeket importból fedeztük, előállítás hazánkban nem volt fajlagos kibocsátás: olajtüzelés: 1000 mg/mj, szén: 600 mg/mj, földgáz: 10 mg/mj 9

10 Kén-dioxid kibocsátás hazánkban (forrás: VM) Nitrogén-oxidok (NO x ) 2NO + O 2 = 2NO 2 3NO 2 + H 2 O = 2HNO 3 + NO legfőbb források: égési folyamatok (közlekedés!) káros hatások: tüdő- és légúti ártalmak savas esők szmogképződés Nitrogén-oxid kibocsátás hazánkban (forrás: VM) Nitrogén-oxidok kibocsátása hazánkban, 2010 (forrás: VM) ~60% 10

11 Nitrogén-dioxid éves terheltségi szint alakulása hazánkban (forrás: OMSZ) A magyar nemzetgazdaság és a háztartások savasodást okozó gázkibocsátásának megoszlása összetevők szerint NH 3 : 98%-a mezőgazdaságból NO x : 65%-a szállítás, raktározás háztartások: 15% az összes emisszióból Az ország SO 2 szennyezettsége az éves átlagok alapján (2008) Az ország NO x szennyezettsége az éves átlagok alapján (2008) forrás: OMSZ városok: nem egyértelmű tendenciák a NO x immisszióban nagy átmenő gépjármű forgalmú települések: NO x koncentráció nő forrás: OMSZ 11

12 Levegő-minőség és szennyezés Illékony szerves vegyületek VOC: Volatile Organic Compounds NMVOC: No Metan Volatile Organic Compounds: nem metán illékony szerves vegyületek NO x -kal reakció fotokémiai füstköd antropogén források: tüzelőanyagok, üzemanyagok, oldószerek párolgása SO 2 éves határérték: 50 μg/m 3, NO 2 éves határérték: 40 μg/m 3 Policiklusos aromás szénhidrogének Szén-monoxid (CO) PAH: Policyclic Aromatic Hydrocarbons nagy molekulasúlyú, 4-7 benzolgyűrű összekapcsolódásából eredő vegyületek források: gépkocsik kipufogógáza (mintegy 30 PAH) szerves anyagok magas T-n történő kezelése fitomassza égetés rákkeltők emisszió: 3400 Mt/év (Földön) források: 80%-ban természetes források tüzelőberendezés, közlekedés tökéletlen égési folyamatok eredménye rendkívül mérgező (CO-hemoglobin) NO x jelenlétében Nitro-PAH 12

13 Felszínközeli ózon (O 3 ) A magyar nemzetgazdaság ózonprekurzorkibocsátásának mennyisége és szerkezete fotokémiai szmog fő alkotója 59% közlekedési eredetű légszennyező anyagokból napfény hatására keletkezik NO 2 NO + O O + O 2 O 3 sejteket elpusztítja ember: tüdőszövetek roncsolása, tüdőödéma Mo: felszínközeli ózonkoncentráció nőtt 2000-ben 337 ezer t NMVOC egyenérték 2011-ben: 234 ezer t NMVOC egyenérték (31%-os csökkenés) A magyar nemzetgazdaság és a háztartások ózonprekurzorgáz-kibocsátásának megoszlása összetevők szerint Szálló por teljes emisszió: 70% gazdaság, 30% háztartások NOx: 65% szállítás, raktározás NMVOC: 44% háztartások PM 10 : 10 μm és az az alatti átmérőjű részecskék (10-5 m) PM 2,5 : 2,5 μm és az az alatti átmérőjű részecskék (2,5 x 10-6 m) (1 mm = 1000 μm) forrásai: természetes, antropogén ipari üzemekben technológiai folyamatok során, pl.: ásvány- és ércőrlés cementgyártás szilárd energiahordozók (szén) elégetésekor fafeldolgozás dízelüzemű járművek keletkezés helyén nagyon nagy koncentráció is lehet káros hatás nem rögtön, tüdőelváltozások minél kisebb méretű, annál nagyobb az egészségügyi kockázat különösen ha nehézfémeket, nehezen lebomló szerves anyagokat tartalmaz 13

14 A PM 10 kibocsátás fő forrásai hazánkban, 2009 (OMSZ) A magyar nemzetgazdaság 10 mikrométer átmérő alatti szálló por (PM 10 ) kibocsátásának mennyisége és szerkezete fűtés gazdaság: 2000-ben: 46 ezer t, 2011-ben 20 ezer t teljes kibocsátás: 45 ezer t, ebből háztartások: 25 ezer t (56%), gazdaság: 20 ezer t (44%) A magyar nemzetgazdaság 2,5 mikrométer átmérő alatti szálló por (PM 2,5 ) kibocsátásának mennyisége és szerkezete A PM 2,5 kibocsátás fő forrásai hazánkban, 2009 (forrás: OMSZ) 39% 34% fűtés gazdaság: 2000: 23 ezer t, 2011-ben 7,2 ezer t teljes kibocsátás: 31,3 ezer t, ebből háztartások 24,1 ezer t (77%), gazdaság 7,2 ezer t (23%) 14

15 PM 10 koncentrációja hazánkban (forrás: OMSZ) PM 10 határérték túllépések a mérőpontok %-ban hazánkban (forrás: OMSZ) 40 μg/m 3 50 μg/m 3 éves határérték PM 10 : 40 μg/m 3 határérték túllépések: jellemzően fűtési időszak fűtés + gyakrabban van légköri inverziós időszak Az ország PM 10 szennyezettsége az éves átlagok alapján (2008) A PM 2,5 koncentráció éves átlagai (forrás: OMSZ) WHO irányelv: 10 μg/m 3 15

16 Magyarországi légszennyezettségi helyzet összefoglalva A légszennyező anyagok kibocsátása a rendszerváltozást követő években a gazdasági visszaesés és szerkezetváltás hatására csökkent, az ország légszennyezettsége általában javult 1990-es évek: közlekedés vált a legnagyobb légszennyező forrássá: a közlekedési eredetű NO x, szilárd anyag, CO, CO 2 kibocsátás, felszínközeli O 3 terhelés nőtt Korábban jelentős iparral rendelkező területek: légszennyezés csökkent A települések forgalmas területeinek légszennyezése növekedett: különösen a NO x, a por és a felszínközeli O 3 A nagyobb településektől, szennyezőanyag-kibocsátásoktól távol, a mezőgazdasági területeken, erdőkben, természetvédelmi területeken a levegő minősége általában kifogástalan A levegő öntisztulása A, a szennyező anyag eltávozik a légtérből (és egy másik szférát szennyez!) pl. ülepedés, kimosódás, kondenzáció, adszorpció, abszorpció B, a szennyező anyagok kevéssé ártalmas anyagokká alakulnak át C, a szennyező anyagok koncentrációja csökken, felhígul (de az összmennyiség nem változik!) Füstköd (szmog) képződés nagyvárosok és ipari területek fölött esetenként létrejövő, füstből, porból, reaktív kémiai komponensekből álló szennyeződés ). meteorológiai viszonyok (szélsebesség, turbulencia, diffúziós paraméterek, inverziós időjárási helyzet) fontos szerepe redukáló (Londoni típusú) füstköd oxidáló (Los Angeles típusú) füstköd Gázterjedési módok összehasonlítása a) szétterjedés normális körülmények között b) szétterjedés inverziós időjárási körülmények között 16

17 Londoni típusú szmog Kialakulása: Az inverziós réteg kialakulása (Environmental Science alapján) főleg télen jön létre (3-5 C) magas páratartalom (>80%) szélcsend inverziós légréteg fő kiváltó ok: fűtés (szén) a szennyezett, el nem távozott levegőnek magas a CO, por, korom, SO 2 -tartalma általában hajnalban jelentkezik redukáló típusú London: kb haláleset, hirtelen halál (SO 2, kénsav a tüdőbe jut tünetek: kötőhártya-gyulladás, fejfájás, mellkasi fájdalom, köhögés, légszomj, hányás, hasi görcs voltak) Fotokémiai szmog (Los Angeles típusú) A halálozások száma, valamint a levegő kén-dioxid és füstkoncentrációja, London, dec. (Moser-Pálmai 1992) nagyvárosokra jellemző meleg, napsütéses napokon: C alacsony páratartalom, kis szélsebesség fő kiváltó ok: autók kipufogógázai (autópályák, autóutak!) NO x, CO, szénhidrogének oxidáló típusú UV sugárzás hatására: NO 2 NO + O (atomos) O 2 + O O 3 gerjesztett O-atomok OH - szénhidrogének lebontása szerves gyökök peroxi-acetil-nitrát (PAN) 17

18 A fotokémiai szmog jellegzetes reakciói Fotokémiai szmog (folyt.) csökken a tüdő vitálkapacitása, a látásélesség, koncentrálóképesség szemirritáció, köhögés, ingerlékeny légutak, fejfájás, torokfájás, légzési nehézség, asztmás roham növények is károsodnak (csökken a fotoszintézis és a gyökérlégzés) PAN koncentrációja 0,02 ppm fölötti: órákon belül károsodik a vegetáció A fotokémiai szmog komponensei koncentrációjának időbeli változása A levegőszennyezés elleni védekezés műszaki lehetőségei növekvő UV sugárzás redukáló komponensek fogyasztják az ózont az energiahordozók struktúrájának megváltoztatása (szénről földgázra: SO 2 emisszió csökkenne) a tüzelőanyagok vagy a füstgázok kéntelenítése magas kémények építése (mennyiség nem csökken!) zárt technológiák alkalmazása üzemek áttelepítése (mennyiség nem csökken!) gépkocsik emissziójának szabályozása stb. porleválasztás gáztisztítás szennyező anyagok leválasztása levegőből 18

19 Légszennyező anyagok leválasztása Szilárd szennyezők leválasztása levegőből a tisztítás mértékét környezetvédelmi előírások határozzák meg tisztítási hatásfok nő költség exponenciálisan nő további feladat: mi legyen a leválasztott komponenssel a tisztítás után Száraz leválasztás Szilárd szennyezők Nedves leválasztás a tisztítás során a szennyező komponenseket ártalmatlan anyagokká alakítják vagy a szennyező anyagokat hasznosítható alakban nyerik vissza, újra felhasználják vagy a tisztítás során csak dúsulnak a szennyező anyagok, további kezelésükről vagy elhelyezésükről gondoskodni kell tömegerőn alapuló leválasztás centrifugális erőn alapuló leválasztás elektrosztatikus leválasztás leválasztó mozgó alkatrész nélkül leválasztó mozgó alkatrésszel nedves elektrosztatikus leválasztás Tömegerőn alapuló leválasztás Porszűrők Porkamrák (Moser-Pálmai 1992) Tömlős szűrő porleverő berendezéssel és ellenáramú öblítő gázvezetéssel 1: tömlőtartó, 2: pillangószelep, 3: tisztítás alatti kamra (Moser-Pálmai 1992) 19

20 Centrifugális erőn alapuló leválasztás Elektrosztatikus leválasztás Multiciklon (Moser-Pálmai 1992) Örvénycsövek (Moser-Pálmai 1992) Elektrosztatikus leválasztók szerkezeti megoldásai (Moser-Pálmai 1992) Nedves leválasztás a porszemcséket folyadékkal nedvesítik, a mosófolyadékhoz kötődve azok a gázfázisból távoznak berendezései pl.: permetes mosók Permetező mosótorony (Moser-Pálmai 1992) töltetes tornyok nedves dinamikus berendezések tányéros tornyok nedves centrifugális berendezések Venturi-mosók (gázporlasztásos mosók) 20

21 Gáz halmazállapotú szennyezők leválasztása levegőből Gáz halmazállapotú szennyezők adszorpció abszorpció Szennyező anyag leválasztása kondenzáció Szennyező anyag átalakítása termikus égetés katalitikus égetés katalitikus redukció Töltetes tornyok (Moser-Pálmai 1992) véggázok biológiai tisztítása 21

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) HARMADIK RÉSZ: LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM AZ ATMOSZFÉRA LÉGSZENNYEZŐDÉS LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KÁROS HATÁSAI GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS SAVASODÁS OZÓNRÉTEG KÁROSODÁSA FOTOKÉMIAI

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Az ózonréteg sérülése

Az ózonréteg sérülése Az üvegházhatás Már a 19. században felismerték hogy a légköri CO2 üvegházhatást okoz. Üvegházhatás nélkül a felszínen 2 m-es magasságban 14 oc-os hmérséklet helyett kb. 2 oc lenne. Az üvegházhatás mértéke

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Miért is fontos a levegő minősége?

Miért is fontos a levegő minősége? Környezetgazdálkodás (Gépészmérnök BSc) Dr. Béres András egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék beres.andras@mkk.szie.hu SZIE MKK 1 Miért is

Részletesebben

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése 1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése I.rész A légkör szerkezete TROPOSZFÉRA: A légkör függőleges tagozódása HOMOSZFÉRA A légkör alsó, sűrű, felszíntől átlagosan 12 km magasságig terjedő

Részletesebben

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 1.5 A korszerű és régi típusú fa- és pellettüzelésű 1 kazánok kibocsátási jellemzői Tárgyszavak: fa; pellet; tüzeléstechnika; biomassza; levegőszennyezés. A biofűtőanyag fontos

Részletesebben

Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 5. A levegőtisztaság-védelem alapjai. A légkör keletkezése. A légkör összetétele

Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 5. A levegőtisztaság-védelem alapjai. A légkör keletkezése. A légkör összetétele A légkör keletkezése Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 5. A levegőtisztaság-védelem alapjai 2018/2019-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék A

Részletesebben

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN 2 A mecseki széntől a zöld energiáig 1953. A kezdetek... A távhőtermelő társaságcsoport A PANNONPOWER társaságcsoport A Dalkia Energia Zrt. érdekeltsége

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS LEVEGŐSZENNYEZÉSI ALAPFOGALMAK Szennyezett levegő - a természetes alkotóktól minőségileg eltérő

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezethasználaton alapuló adatok 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék A környezeti adatok csoportosítása

Részletesebben

Vetélkedő II. LIFE 00ENV/H/000963 Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Vetélkedő II. LIFE 00ENV/H/000963 Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat Vetélkedő II. LIFE 00ENV/H/000963 Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat 2004. 1.feladat - totó A helyes válaszokat karikázd be! LIFE 00ENV/H/000963 Kelet

Részletesebben

Környezetvédelmi technika és menedzsment oktatási segédlet

Környezetvédelmi technika és menedzsment oktatási segédlet BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan Tanszék Környezetvédelmi technika és menedzsment oktatási segédlet Készítette: Dr. Molnár Károly

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

Elnyelési tartományok. Ionoszféra, mezoszféra elnyeli

Elnyelési tartományok. Ionoszféra, mezoszféra elnyeli Sztratoszféra Sztratoszféra Jó ózon rossz ózon Elnyelési tartományok Ionoszféra, mezoszféra elnyeli UV-A, UV-B, UV-C O 3 elnyelési tartomány Nincs O 3 elnyelés!!!!! UV-A: 315-400 nm, 7 %-a a teljes besugárzásnak,

Részletesebben

h ;. rv~~~ Kósa Tímea \lá s Ferenc .---_..._..._... _._._-----_..------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 1:1-t, L Faragóné Széles Andrea

h ;. rv~~~ Kósa Tímea \lá s Ferenc .---_..._..._... _._._-----_..------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 1:1-t, L Faragóné Széles Andrea NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : 46.846-2/2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vízellátás-csatornázás tanszék

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vízellátás-csatornázás tanszék Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vízellátás-csatornázás tanszék Vincze Lászlóné dr. A levegőtisztaságvédelem alapjai A levegő szennyezőanyagok környezeti hatásai Kézirat Baja 2004. Tartalom 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1819-2/2011. Tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fővárosi

Részletesebben

ÉS S A KOMLÓI. A mecseki szént. 1953. A kezdetek... AVAGY

ÉS S A KOMLÓI. A mecseki szént. 1953. A kezdetek... AVAGY A PÉCSI P ÉS S A KOMLÓI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S HELYZETE ÉS S JÖVŐJEJ JE AVAGY BIOMASSZA ALAPÚ TÁVHŐTERMELÉS S BARANYA MEGYÉBEN 1 A mecseki szént ntől l a zöld z energiáig ig 1953. A kezdetek... 2 A társast

Részletesebben

Környezet-egészségtan (KM030_1)

Környezet-egészségtan (KM030_1) Környezet-egészségtan (KM030_1) Településegészségtan 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Települések ~: a társadalmi-gazdasági fejlődés

Részletesebben

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján Ferenczi Zita XI. Magyar Aeroszol Konferencia Debrecen 2013.10.30. TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 Földünk természetes

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

LEVEGŐMINŐSÉGI TERV ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 2013.

LEVEGŐMINŐSÉGI TERV ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 2013. LEVEGŐMINŐSÉGI TERV ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 2013. BEVEZETÉS Az Európai Bizottság 2013-at a Levegő évének nyilvánította, valamint

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapest, 2006. február 27. Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 8001 Székesfehérvár Pf. 137 Fax: 22/313-564

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok Az Európai Bizottság 2015 08.11.-én hivatalosan elfogadta a Vidékfejlesztési Programot (VP), így közel 1300 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2020-ig

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára Miklós György Környezettudományi hallgató Belső konzulens: Dr. Munkácsy Béla egyetemi adjunktus, ELTE Külső konzulens: Berndt

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Konzulens: Kádárné Dr. Horváth Ágnes Készítette: Vadicska Zsanett Miskolc, 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Siplast Primer Speed SBS kellősítő 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi típusnév: Felhasználása Siplast Primer Speed SBS oldószer

Részletesebben

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása. A Felhívás több területen

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) A légkör kémiája Sztratoszférikus ózon és kénvegyületek 1 Dr. Goricsán István, 2008 Balczó Márton, Balogh Miklós, 2009 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

ÚT AZ ISKOLA ÉS AZ OTTHONOM KÖZÖTT!

ÚT AZ ISKOLA ÉS AZ OTTHONOM KÖZÖTT! ÚT AZ ISKOLA ÉS AZ OTTHONOM KÖZÖTT! Cél: A megfigyelés célja, hogy a gyerekek megértsék azt, hogy ők is befolyásolják légszennyezést azzal, hogy milyen közlekedési lehetőséget vesznek igénybe otthonuk

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek Kompromisszum Levegőtisztaság-védelem A levegőszennyezés elleni védekezés lehetőségei Az emissziók szabályozásának mértéke: A környezet minőségére vonatkozó társadalmi igény Az ország gazdasági lehetőségei

Részletesebben

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub fontosnak tartja a természet és a környezet állapotának megőrzését és ápolását, ugyanakkor

Részletesebben

JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE

JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE ZÁDOR ISTVÁN okleveles közlekedésmérnök, Kogát Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Eperjes út 16. istvan.zador@kogat.hu

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Edző kétkomponensű

Részletesebben

Gázfázisú biokatalízis

Gázfázisú biokatalízis Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,

Részletesebben

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG Biogáz tisztítás A biogáz metán (60-65% CH 4 ) és széndioxid (30-35% CO 2 ) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Szén-dioxid, szilárd (szárazjég) Változat: 1.0. Gafin Hungária Kft. 1125 Budapest, Mátyás király út 14/a info@gafin.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Szén-dioxid, szilárd (szárazjég) Változat: 1.0. Gafin Hungária Kft. 1125 Budapest, Mátyás király út 14/a info@gafin. Oldal: 1/4 1. VEGYI ANYAG NEVE: SZÁRAZJÉG (SZILÁRD SZÉNDIOXID) Kereskedelmi forgalomban használt elnevezések és termékszámok: Szárazjég (blokk), Szárazjég (pellet) CAS-szám: 124-38-9 EU-szám: 204-696-9

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20 energiaellátási lehetőségei energiaellátási lehetőségei Készítette: Petrikó László - tanársegéd SZE Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér Jogszabályi

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ponal PUR-Leim oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 59357 Felülvizsgálat ideje: 22.11.2011 Nyomtatás ideje: 31.05.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03. 03. Oldal :5/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó/Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail, internet:

Részletesebben

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza Zöld szervezetek zöld üzletek Hőbontásos hulladékhasznosítás a XXI. században HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban Előadó: Varga Géza Kiemelt Üzletfejlesztési Menedzser Budapest,

Részletesebben

10. ELŐADÁS HŰTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI

10. ELŐADÁS HŰTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI 10. ELŐADÁS HŰTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI HŰTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI: ÓZONLEBONTÁS HŰTŐKÖZEGEK HATÁSA A FÖLD KLÍMÁJÁRA A hűtőközegek szerepelnek azon gázok között, amelyeket felelősnek tartanak: a sztratoszférai

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

Az emberi tevékenység lenyomata: A nitrogén és a szén-dioxid lábnyom számítása

Az emberi tevékenység lenyomata: A nitrogén és a szén-dioxid lábnyom számítása Az emberi tevékenység lenyomata: A nitrogén és a szén-dioxid lábnyom számítása Varga Attila Környezettudomány MSc. Témavezető: Dr. Weidinger Tamás Konzulens: Dr. Grosz Balázs 2013. június. 11. Előadás

Részletesebben

Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása

Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása Földrajzi burok Levegőtisztaság védelem előadás 1. előadás A Föld három külső szervetlen szférájának a szilárd kéregnek (litoszféra) a vízburoknak (hidroszféra) és a légkörnek (atmoszféra) valamint az

Részletesebben

SIGMA PHENGUARD 930 (SIGMA PHENGUARD PRIMER) 7409

SIGMA PHENGUARD 930 (SIGMA PHENGUARD PRIMER) 7409 2005..szeptember 2003. januári kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS Két komponenses, vastagrétegű, aminnal térhálósodó, fenolepoxi alapozó JELLEMZŐI SZÍN/FÉNY - a Sigma Phenguard tartálybevonat rendszer alapozó

Részletesebben

Környezetvédelem és energiapolitika. Előadó: Dr. Héjjas István aranydiplomás mérnök

Környezetvédelem és energiapolitika. Előadó: Dr. Héjjas István aranydiplomás mérnök Környezetvédelem és energiapolitika Előadó: Dr. Héjjas István aranydiplomás mérnök A zöld mozgalmak a Római Klub hatására alakultak ki, amelyben a tudósok figyelmeztették a politikusokat, hogy az emberiség

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK A távfűtési rendszer biztonságos és a sok-lakásos épületek ellátására leginkább alkalmas módszer. Kényelmes, hiszen nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését és üzemeltetését.

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet 12. A. Előadás Környezetszennyezés csökkentés Benzin motor károsanyag

Részletesebben

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó 1 Folyamatok: Emisszió Transzport Keveredés / higulás Kémiai átalakulás Ülepedés / kivállás Immisszió

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A jó gyakorlat Készítette: Buzás

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r. és módosításaik szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r. és módosításaik szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r. és módosításaik szerint Kiállítva: 2008. 08. 21. 1. A készítmény és a vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FELÜLETTÖMÍTŐ ZÖLD 50GR

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FELÜLETTÖMÍTŐ ZÖLD 50GR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893573050 MSDS-Identcode : 10014568 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31.

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. 1. rész. A hıtermelı berendezéseket jellemzı hatásfokok 2 Az éppen üzemelı hıtermelı berendezés veszteségei

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FSK-RAGASZTÓ FEHÉR 200G

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FSK-RAGASZTÓ FEHÉR 200G 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0892100091 MSDS-Identcode : 10014749 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 136 - GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 136 - GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500ML Termék kódja : 0893 136 MSDS-Identcode : 10032968 1.2 Az anyag

Részletesebben

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3 3 Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlott (diszpergált) szilárd vagy folyadék részecskék együttes rendszerét [Més97]. Ha ez a gáznemű közeg maga a levegő, akkor légköri aeroszolról

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL Termék kódja : 0890 023 600 MSDS-Identcode : 10034497 1.2 Az

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

7. Energiatermelés rendszere

7. Energiatermelés rendszere Energetika 73 7. Energiatermelés rendszere Az energiatermelés az emberrel összefüggő fogalom. Az ember energetikai szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység. Az energiatermelés során az ember

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pattex Palma Nut és Csapragasztó oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 167558 Felülvizsgálat ideje: 03.10.2012 Nyomtatás ideje: 05.10.2012 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2012.11.21. Terresztris ökológia Simon Edina 2012. szeptember 25. Szennyezések I. Szennyezések II. Szennyezések forrásai

2012.11.21. Terresztris ökológia Simon Edina 2012. szeptember 25. Szennyezések I. Szennyezések II. Szennyezések forrásai Terresztris ökológia Simon Edina 2012. szeptember 25. Nehézfém szennyezések forrásai és ezek környezeti hatásai Szennyezések I. Térben és időben elkülöníthetők: 1) felszíni lefolyás során a szennyezőanyagok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 5861 001 300 - DIESEL ADALÉK AR 300ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 5861 001 300 - DIESEL ADALÉK AR 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : DIESEL ADALÉK AR 300ML Termék kódja : 5861 001 300 MSDS-Identcode : 10042457 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Debrecen, 2008. augusztus

Debrecen, 2008. augusztus A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2007. ÉVBEN Debrecen, 2008. augusztus 2 A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

TÉRSÉGI KLÍMAVÉDELMI STRATÉGIA A ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉRE KÖZISMERETI ANYAG

TÉRSÉGI KLÍMAVÉDELMI STRATÉGIA A ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉRE KÖZISMERETI ANYAG TÉRSÉGI KLÍMAVÉDELMI STRATÉGIA A ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉRE KÖZISMERETI ANYAG Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Európa TÉRSÉGI KLÍMAVÉDELMI

Részletesebben