A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31."

Átírás

1 A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai Hőtés és hıtermelés október 31.

2 1. rész. A hıtermelı berendezéseket jellemzı hatásfokok 2

3 Az éppen üzemelı hıtermelı berendezés veszteségei 3

4 A hıtermelı berendezés veszteségei hosszabb idıtartam alatt, amelyben üzemi és üzemszüneti állapotok fordulnak elı 4

5 A tüzelıanyaggal bevitt teljesítmény meghatározása az MSZ EN 15378:2008 szabvány szerint A kazánba a szilárd tüzelıanyaggal bevitt energiaáram: Q & bevezetett = m H τ szt x, kw ahol m szt a kazánba bevitt szilárd tüzelıanyag mennyisége, kg; H x a tüzelıanyag főtıértéke (H i, a gyakorlatban korábban elterjedt jelölésével: H a, kj/kg), vagy égéshıje (H s, szokásos korábbi jelölésével: H f, kj/kg); τ a tüzelıanyag-mennyiség elégésének idıtartama, s. 5

6 Néhány szilárd tüzelıanyag főtıértékét a következı táblázat mutatja: Tüzelıanyag Főtıérték, kj/kg Feketeszén 1) Barnaszén 1) Lignit 1) Szénbrikett 1) Keményfa 2) Lucfenyı 2) ) Kéreg 2) ) ) Fapellet 4) ) Forrás: Főtéstechnikai Segédlet, Egyetemi jegyzet, J4-1065, BME, 1988, vagy Völgyes I.: Főtéstechnikai adatok, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, ) Forrás: Barótfi I.: A fatüzelésrıl körültekintıen, Magyar Installateur, 2009/1. szám, p ) 15-20% nedvességtartalomnál 4) Forrás: Marosi B.: Közeleg egy újabb főtési idıszak, váltsunk biomassza tüzelıanyag főtésre! Magyar Épületgépészet, LVIII. évf. 2009/7-8. szám, p

7 A tüzelıanyaggal bevitt teljesítmény meghatározása az MSZ EN 15378:2008 szabvány szerint A kazánba folyadék halmazállapotú tüzelıanyaggal bevitt energiaáram: 1. eset: ha a tüzelıanyag-vezetékben fogyasztásmérı van, a következık szerint kell eljárni: ellenırizni kell, hogy a mérés ideje alatt csak a vizsgált kazán kap tüzelıanyagot a mérın keresztül; biztosítani kell az égı üzemének állandósult állapotát; meg kell mérni a tüzelıanyag térfogatáramát közvetlenül, vagy a mérıeszköz két leolvasása között eltelt idı segítségével; a bevitt teljesítményt a következı összefüggéssel kell meghatározni: Q & bevezetett = V & ft ρ ft H x, kw V & ft Ahol a folyékony tüzelıanyag térfogatárama, m 3 /s, l/s (a szabványban; ρ ft a folyékony tüzelıanyag sőrősége, kg/m 3, kg/l; H x a tüzelıanyag főtıértéke (H i, kj/kg), vagy égéshıje (H s, kj/kg) 7

8 Néhány folyékony tüzelıanyag jellemzıi: Tüzelıanyag Típus Sőrőség 15 C-on, kg/m 3 Kinematikai viszkozitás, mm 2 /s Égéshı, kj/kg Főtıérték, kj/kg Tüzelıolaj TÜ 5/20 0,820 0,860 2,0 8,0 (20 C-on) Legalább Extra könnyő főtıolaj FA-60/80 Legfeljebb 0,985 Legalább 4,5 (40 C-on) Legalább Könnyő főtıolaj FA-60/120 Legfeljebb 0,985* 4,5 24,0 (100 C-on) Legfeljebb * Propángáz 0,5 051 (folyadék) Butángáz 0,56 0,59 (folyadék) Pébé-gáz 0,525 0,555 (folyadék) * Tájékoztató érték Forrás: január 8

9 2. eset: a tüzelıanyag-vezetékben nincs fogyasztásmérı Ekkor a tüzelıanyag térfogatáramát a szabvány szerint a következık szerint kell meghatározni: meg kell mérni az égı fúvókája elıtti nyomást; meg kell határozni a fúvóka típusát és méretét; a fúvókára (például az égıgyártó által) megadott nyomás/térfogatáram összefüggésbıl meg kell határozni a térfogatáramot. Visszatérı vezetékkel kialakított fúvókák esetében a visszatérı tüzelıanyag-térfogatáramot is mérni kell. 9

10 A tüzelıanyaggal bevitt teljesítmény meghatározása az MSZ EN 15378:2008 szabvány szerint Gáz tüzelıanyag esetében a kazánba bevitt teljesítményt a hivatkozott szabvány szerint a következı összefüggéssel kell meghatározni: Q & bevezetett = V & gáz H x ahol V & gáz a gáz tüzelıanyag térfogatárama, m 3 /s, l/s; H x a tüzelıanyag főtıértéke (H i, kj/kg), vagy égéshıje (H s, kj/kg). 10

11 A gáztérfogat korrekciója az általános gáztörvény alapján: V T p 0 m 0 = Vm = Vm K t Kp Tm p0 Ahol T m a mérési idıszakra vonatkozó átlagos gázhımérséklet abszolút értéke, K, p m = p b + p ϕ p vt, Pa, ahol p b a mérési idıszakra vonatkozó átlagos barometrikus nyomás, Pa; p a mérınél uralkodó gáz túlnyomás átlagos értéke a mérés idıtartama alatt, Pa; ϕ a gáz relatív nedvességtartalma, ha vízgızt is tartalmaz; p vt a parciális vízgıznyomás. A képletben a mérési körülményekre m index és a normál állapotra 0 index vonatkozik 11

12 1. Példa Egy gázkazán felülvizsgálata során a beépített membrános gázmérın 6 perc alatt 1,28 m 3 térfogatváltozást mértünk. Mivel a gázvezetékbe hımérsékletmérı helyet nem építettek be, jó közelítésként a gázmérı mellett mértük a levegı hımérsékletét. A gáztérfogat-mérés idején ez a hımérséklet t m = 19 C volt, a barometrikus nyomás p b = Pa. A gázkazán kisnyomású elosztóhálózatra kapcsolódik, ahol a körzeti nyomásszabályozó állomás szekunder oldalán a gáz nyomása közel állandó, 33 mbar. A gázkazán elıírt csatlakozási nyomása 25 mbar. Mivel a gáznyomás mérésére a membrános gázmérı közvetlen környezetében nincs módunk, a gáz túlnyomását a gázmérıben a környezeti nyomáshoz képest p = 28 mbar = 2800 Pa értékőnek becsüljük. Határozzuk meg a mért gáz térfogatáramot gáztechnikai normál állapotban! (Részeredmények: K t = 0,9863, K p = 1,02926, V gáz = 12,994 m 3 /h) 12

13 A hıtermelı berendezés hatásfoka MSZ EN 15378:2008 Épületek főtési rendszerei. Kazánok és főtırendszerek felügyelete. 13

14 Tüzeléstechnikai hatásfok Az égı üzeme közben, névleges teljesítményen vett hatásfok. A veszteséget az égéstermékkel távozó energia jelenti: η & Qbevezetett Qfüstgáz Qfüstgáz tüz = = 1 Q Q& & bevezetett & & bevezetett A tüzeléstechnikai hatásfok az MSZ EN jelöléseivel: η cmb 100 αch,on = 100 c ( ) c1 Θ + 21 X fg Θair O2, fg,dry = 2 14

15 A füstgáz (égéstermék-veszteség) meghatározása Az égéstermék mért CO 2 -tartalma alapján: Q& égéstermék = ( tégéstermék tlevegı ) A1 CO 2 + B,% Az égéstermék mért O 2 -tartalma alapján: Q& égéstermék = ( t égéstermék t levegı ) A2 21 O 2 + B, % Főtıolaj Földgáz Városi gáz Kokszgáz PB A 1 0,50 0,37 0,35 0,29 0,42 A 2 0,68 0,66 0,63 0,60 0,63 B 0,007 0,009 0,011 0,011 0,008 15

16 2. Példa Határozzuk meg egy gázkazán tüzeléstechnikai hatásfokát a szabvány szerinti módszerrel! Kiinduló adatok: A tüzelıanyag H jelő földgáz, a korábbi példák szerinti összetétellel. Az égéstermék vizsgálatakor mért oxigénkoncentráció mérés alapján legyen 12,5%. Az égéstermék-hımérséklet 106 C, a helyiségh ımérséklet 20 C. Földgáz és adott oxigén-koncentráció esetében az állandókat vegyük fel a következık szerint: A 2 = 0,66, B = 0,009. (A gázkazán tüzeléstechnikai hatásfoka : 92,55%) 16

17 Az égéstermék-veszteség meghatározása gáz tüzelıanyag esetében Az égéstermék-veszteség az égéstermékkel elvitt és az égési levegıvel bevitt hıáram különbsége: Q& égéstermék = m& c t m& ét ét ét élev c lev t lev Az égéstermék tömegárama: m & = [ 1 V& ρ ét Vét,elm + ( λ ) Vlev,elm ] g ét 17

18 A λ légellátási tényezı tényleges értéke az égéstermék szén-dioxid-, vagy oxigén-tartalmából számítható: Az égéstermék-hígítási tényezı: h = CO CO 2max 2s h = 0,21 0,21 O 2s A légellátási tényezı: Vét,elm λ = ( h 1) + 1 V lev,elm 18

19 Kazánhatásfok A készülék üzeme közben, névleges teljesítményen vett hatásfok. Az üzem közben fellépı veszteségek: - az égéstermékkel távozó energia, égéstermék veszteség, - elégetlen veszteség, tökéletlen égésbıl származó veszteség, - a készülék felületérıl a környezetbe távozó energia, elnevezése: sugárzási veszteség (szigeteletlen készüléknél 10% is lehet), - korom- és pernyeveszteség (szilárd tüzelıanyagoknál 1-3%), - rostély- és salakveszteség (szilárd tüzelıanyagoknál 5-10%). η Q& Q& füstgáz + Q& sugárzási + Q& elégetlen + Q& korom + Q& Q& Q& hasznos kazán = = 1 bevezetett bevezetett salak 19

20 A kazánhatásfok meghatározása az MSZ EN szerint A sugárzási veszteség: Φ ge = Ai hi ( Θi,env Θint i ), ahol A h i Q i,env Q int a kazán felülete, amit i elembıl kell összeállítani, az i-edik felület-részre vonatkozó hıátadási tényezı, az i-edik felület-rész hımérséklete, a kazán helyiségének hımérséklete. A h hıátadási tényezı értékére a szabvány a következıket javasolja: Felületi hımérséklet, C Hıátadási tényezı, W/m 2 K

21 A sugárzási veszteség százalékos értéke a bevitt energiára vonatkoztatva: α ge = 100 Φ Φ cmb ge, % ahol Φ cmb a bevezetett energiaáram. A sugárzási veszteség meghatározása után a kazánhatásfok: η = 100 α ch,on ge 100 α. Ahol α ch,on az égéstermék-veszteség. 21

22 3. Példa Határozzuk meg egy hıtermelı berendezés sugárzási veszteségét a szabvány szerinti módszerrel! Egy hıtermelı berendezés (kazán) befoglaló méretei a következık: szélessége 1500 mm, mélysége 800 mm, magassága 1200 mm. A kazán jól hıszigetelt, a felületek átlaghımérséklete 35 C. A kazánhelyiség hımérséklete 20 C. (A sugárzási veszteség százalékos értéke: 0,76%. A 2. példa eredményét figyelembe véve a kazánhatásfok 91,79%) 22

23 23 A hıtermelı berendezések éves hatásfoka felhasználás energia tüzelési Éves felhasználás energia főtési Éves = η é készenlét készenléti üzem bevezetett üzem hasznos éves τ τ τ η + = Q Q Q & & & üzem készenlét készenléti bevezetett hasznos éves τ τ η + = Q Q Q & & & üzem készenlét bevezetett készenléti bevezetett hasznos éves 1 τ τ η + = Q Q Q Q & & & &

24 Q& Q& hasznos bevezetett a kazánhatásfok Q& Q& készenléti bevezetett a kazán fajlagos készenléti vesztesége τ üzem τ üzem + τ készenlét = ϕ i Az éves hatásfok: η = ηkazán q ϕi készenléti q k készenléti veszteség ϕ i kihasználás 24

25 Az éves hatásfok az MSZ EN jelöléseivel: η gen = ( η cmb α ge α 100 β ) 100 α P0 cmb P0 A számításhoz szükség van a tüzeléstechnikai hatásfokra (η cmb ), a sugárzási veszteségre (α ge ), a készenléti veszteségre (α P0 ), a kazán átlagos terhelésének (β cmb ) a meghatározására. 25

26 4. Példa Határozzuk meg a korábbi példákban szereplı gázkazán 188 napos főtési idényre vonatkozó éves hatásfokát a (28) jelő összefüggés felhasználásával! Adatok: Kazánhatásfok a 3. példából: η k = 91,79% A készenléti veszteség legyen 1% = 0,01 A kazán üzemideje a 188 napos főtési idényben 1580 óra. (Eredmények: a kazán kihasználtsága: 0,35, az éves hatásfok: 90,1%) 26

27 Szabvány átlaghatásfok A DIN 4702 szerint a 13%-os, 30%-os, 39%-os, 48%-os és 63%-os kihasználáshoz tartozó hatásfok η 5átlag = 5 1 i= 1 5 η kazán,i 27

28 A hıfokgyakoriság, a külsı hımérséklet, a főtési napok és a kazánterhelés kapcsolata (Németország területére) 28

29 5. példa Határozzuk meg ki egy 40/30 C hılépcsıvel üzemelı főtési rendszerre kapcsolódó kondenzációs kazán szabvány átlaghatásfokát a DIN 4702 szerinti diagram segítségével! 1. 63% => 106,5% 2. 48% => 107,5% 3. 39% => 108,5% 4. 30% => 109% 5. 13% => 109,5% (Eredmény: 108,9%) 29

30 Hıszivattyúk hatékonysága1 COP (Coeficient of Performance) teljesítménytényezı A teljesítménytényezı a leadott termikus teljesítmény és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Megmutatja, hogy a berendezés mennyi termikus energiát állít elı 1 kw villamos teljesítmény felhasználásával. COP = P P termikus villamos kw kw 30

31 Hıszivattyúk hatékonysága2 SPF (Seasonal Performance Faktor) szezonális teljesítménymutató A szezonális teljesítménymutató egy arányszám, amely megmutatja, hogy egy főtési szezonban a teljes felvett villamos felvett energia hányszorosának megfelelı főtési energiát termel a hıszivattyú. Figyelembe veszi a változó üzemi körülményeket, például a levegı-víz hıszivattyú esetén a külsı hımérséklet változását. Korrekt SPF értéket csak a főtési szezon után kaphatunk, oly módon, hogy a főtési szezon folyamatosan mérjük a felvett villamos energiát és a leadott hıenergiát. Az SPF értékre léteznek számítási eljárások is, amik képesek figyelembe venni a várható üzemi körülményeket. A gyártó azonban nem tud a hıszivattyúra vonatkozó SPF értéket megadni, mert ez használat és rendszerfüggı. SPF értéke a főtési rendszerbe épített, mőködı hıszivattyúnak van. SPF = E E leadott termikus felvett villamos kwh kwh 31

32 Hıszivattyúk hatékonysága3 A hıszivattyúk teljesítményeinek, valamint energiahatékonysági viszonyszámainak összehasonlítása csak azonos paraméterek mellett lehetséges. Ez a névleges értékek használatával történik. Levegı/folyadék hıszivattyúk esetében a névleges értékeket főtési esetben 45 C-os elıremenı víznél és 7 C-os külsı léghımérséklet 5 C-os h ımérsékletváltozásánál mért értékek, hőtési esetben 7 C-os elıremenı víznél és 35 C-os külsı léghımérséklet 5 C-os hımérsékletváltozásánál mért értékek mellett adják meg. Folyadék/folyadék hıszivattyúk esetében a névleges értékeket főtési esetben 45 C-os elıremenı víznél és 10/5 hımérsékletlépcsıjő elpárologtató hımérséklet mellett mért értékek, hőtési esetben 7 C-os elıremenı víznél 30/25 hımérsékletlépcsıjő kondenzátor hımérsékletnél mért értékek mellett adják meg. 32

33 2. rész. A hıtermelı berendezések fejlesztése 33

34 A fejlesztés szempontjai Az energetikai jellemzık javítása, hatásfok növelés A külsı környezetre tett hatás csökkentése: környezetvédelmi szempontok A belsı környezetre tett hatás csökkentése: zárt égésterő készülékek 34

35 Az energetikai jellemzık javítása A kazánok hasznosított energiaárama és veszteségei 35

36 A különbözı gázok H f / H a aránya Tüzelıanyag Arány Főtıérték Égéshı H f /H a H a, MJ/m 3 H f, MJ/m 3 Földgáz, L típus 1, ,5 Földgáz, H típus 1,13 35,8 40,5 Városi gáz 1,12 15,5 17,4 Propán 1, ,5 Bután 1, Tüzelıolaj (EL)* 1,05 42,8 45 * A főtıérték és az égéshı MJ/kg-ban 1,10 1,13 1,12 1,09 1,08 1,05 H f /H a Hf és Ha, MJ/m Ha, MJ/m3 Hf, MJ/m Földgáz, L típus Földgáz, H típus Városi gáz Propán Bután Tüzelıolaj (EL)* Tüzelıanyag 36

37 A kondenzációs kazánok kialakítása és alkalmazási feltételeik Elsıgenerációs kazán: utánkapcsolt 2. hıcserélı égéstermék ventilátor kondenzátum elvezetés 37

38 A kondenzációs kazánok kialakítása és alkalmazási feltételeik Másodikgenerációs kazán: függıleges égéstermékáramlás túlnyomásos égı kondenzátum elvezetés 38

39 A kondenzációs kazánok kialakítása és alkalmazási feltételeik Korszerő kondenzációs kazán főtésre és hmv készítésre 39

40 A kondenzációs kazánok kialakítása és alkalmazási feltételeik Korszerő kondenzációs kazán főtıfelület 40

41 Az égéstermék hımérséklet és a kondenzvízmennyiség alakulása kondenzációs kazánoknál 41

42 A külsı környezetre tett hatás csökkentése: környezetvédelmi szempontok Az éghetı gázok égéstermékében a következı alkotók vannak: nitrogén, az égési levegıbıl, szén-dioxid, mint égéstermék, oxigén, mivel a készülékbe több égési levegı áramlik, mint amennyi az égéshez szükséges, jelentıs mennyiségő víz, gız formában, minimális mennyiségő nemesgázok az égési levegıbıl. 42

43 A környezetre és az egészségre káros anyagok is keletkeznek, illetve jutnak a környezetbe. A káros anyagok általában három csoportba sorolhatók: a nem tökéletes égés miatt keletkezı anyagok, pl. a szénmonoxid és az el nem égett szénhidrogének; az tüzelıanyag szennyezıibıl keletkezı károsanyagok, pl. kéndioxid; az égési levegı nitrogéntartalmának káros reakciója során keletkezı anyagok (pl. nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid). 43

44 A nem tökéletes égés miatt keletkezı anyagok A nem tökéletes égés következtében károsanyag keletkezik, ha a láng hideg felülettel érintkezik és emiatt az oxidációs reakció megszakad, túl kicsi vagy túl nagy az égési levegı aránya, nincs megfelelı lángstabilitás, nem megfelelı a keveredés az égési levegıvel. A nem tökéletes égésbıl keletkezı károsanyagok mennyisége az égı konstrukciójának változtatásával, az égéstér méretének növelésével és az égıbeállítás optimalizálásával csökkenthetı. 44

45 Az égési levegı nitrogéntartalmának káros reakciója során keletkezı anyagok A termikus NO x -képzıdés során kb C felett az oxigén-atomok koncentrációja rohamosan nı, mert az oxigén disszociációja (O 2 2 O) meggyorsul. Emiatt az NO x keletkezés hevessége nı; A promt NO x -képzıdés oka, hogy a levegı nitrogéntartalma reakcióba lép a lángfrontban lévı, elégetlen szénhidrogénekkel, majd a levegı oxigéntartalmával reakcióba lépve ez a közbensı termék nitrogén-oxiddá alakul. 45

46 a tőztérterhelés csökkentésével. Gazdaságossági megfontolásból általában nem használható ki; hıelvonás az égési zónából. A tőztér falának hőtésével megoldható, más készülékfajtáknál hőtırudakat alkalmaznak; az égéstermék visszavezetésével az égı elé, vagy az égıszájhoz; a sztöchiometrikushoz közel álló égés létrehozásával, azaz igen kis légellátási tényezı biztosításával. A megoldás hátránya a szénmonoxid képzıdés növekedése; a fokozatokba sorolt égés megvalósításával. Az elsı fokozatban sztöchiometrikushoz közeli égés valósul meg. A második fokozatban a légellátási tényezı már egynél nagyobb, felületi égés megvalósításával. Platinával bevont huzalok szilárd felületén katalitikus reakció megy végbe. A nitrogénoxid-képzıdés csökkentése 46

47 Az egyes megoldások hatása az NO x -kibocsátásra 47

48 A károsanyagok képzıdésére ható paraméterek Károsanyag NO x CO C n H m Lánghımérséklet Tartózkodási idı A gáz és a levegı keveredésének minısége O 2 parciális nyomása 48

49 A Lownox égık elve 49

50 Teljes elıkeveréső égık Természetes levegıellátású, teljes elıkeveréses égı A fúvókából kiáramló gáz a hosszú keverıcsıbe a szükséges égési levegı teljes mennyiségét beszívja, és ott a gáz a levegıvel teljes mértékben összekeveredik. Az égıfelületen szekunder levegı hozzákeverésére már nincs szükség, az égés nagyon rövid lánggal, vagy láng kialakulása nélkül megy végbe. 50

51 Teljes elıkeveréső égık Teljes elıkeveréses ventilátoros égı 51

52 Teljes elıkeveréső égık Teljes elıkeveréses felületi égı gömbsüveg égıfelülettel (Viessmann mátrix-égı) 52

53 A belsı környezetre tett hatás csökkentése Korlátozások a (nyílt) égésterő gázfogyasztó készülékek lakótérben való elhelyezésére. A típusú gázfogyasztó készülékek: nem helyezhetık el épületek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és azokkal légtér összeköttetésben lévı helyiségekben, testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiségekben, nevelési, oktatási építmények legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló helyiségeiben, a taneszköznek minısülı, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével, közvetlen természetes szellızés nélküli helyiségekben, valamint A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben. A gázfogyasztó készülékek mőködéséhez szüksége légtérbıvítés (szellızınyílás) sem nyílhat a felsorolt helyiségekbıl. 53

54 A belsı környezetre tett hatás csökkentése B típusú gázfogyasztó készülékek: A Szabályzat hatálybalépését követıen új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévı helyiségekben B típusú főtı- és vízmelegítı gázfogyasztó készülék nem helyezhetı el. Kivételt képez, ha a gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológia része (nagykonyha, mőhely, laboratórium, mezıgazdasági állattartó épület, stb.), és a felállítási helyiségben túlnyomásos, vagy kiegyenlített szellızés üzemel. Ez esetben a gázfogyasztó készülékek üzemelését reteszelni kell a gépi szellıztetés mőködéséhez. 54

55 A belsı környezetre tett hatás csökkentése: C típusú gázkészülékek C típusú készülékek, amelyek égési köre (légbevezetıje, tőztere, hıcserélıje, égéstermék-elvezetı tere) a készülék felállítási helyiségétıl elzárt. 55

56 Az energia-felhasználó termékekre vonatkozó EU-szabályozás Energiacímkézési (Energy Labelling Directive, ELD) Az energia-felhasználótermékek környezetbarát kialakításáról szóló (Eco-design of Energy Using Products (EuP)) irányelvek Az energia-felhasználó termékek környezetbarát kialakításáról szóló irányelvet (EuP) minden olyan termék esetében alkalmazni lehet, amely energiát használ fel, kivéve a jármőveket és a közlekedésben használt gépeket. Az energiacímkézésrıl szóló irányelv (ELD) a háztartási termékekre és készülékekre vonatkozik. 56

57 Der Blaue Engel jelölés Termékcsoport Érvényességi tartomány, kw NO x mg/kwh CO mg/kwh C n H m mg/kwh Éves hatásfok, % RAL-UZ 39 Gáz főtıkazánok RAL-UZ 40 Gáz kombikazán és átfolyós vízmelegítı RAL-UZ 61 Gáz kondenzációs kazánok RAL-UZ 71 Gáz helyiségfőtı készülékek kw: kw: kw: 89,5 30 kw: 90 75/60 C hılépcsınél 10 kw: kw: /30 C hılépcsınél 10 kw: kw: 104 Hatásfok 4 kw: 82,5 > 4 kw: 84,5 RAL-UZ 80 Ventilátoros gázégı

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Bepárlás Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Megköszönjük Szternácsik Klaudia és Wolowiec Szilvia hallgatóknak a diák

Részletesebben

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME)

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME) Vízellátás-Csatornázás Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME) Vízellátó rendszerek Rendszer megtáplálása szerint lehet: -atmoszférikus magastartályos

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20 energiaellátási lehetőségei energiaellátási lehetőségei Készítette: Petrikó László - tanársegéd SZE Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér Jogszabályi

Részletesebben

Kazánház gázellátása. Tervezés 2013. október 2.

Kazánház gázellátása. Tervezés 2013. október 2. Kazánház gázellátása Tervezés 2013. október 2. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet Korábban: GMBSZ 3. módosítás: Műszaki Biztonsági Szabályzat: Letölthető: www.mkeh.gov.hu Műszaki engedélyezés a MKEH honlapján

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

2012. Energetikai tanusítvány. O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca 27. 206 2012.07.30.

2012. Energetikai tanusítvány. O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca 27. 206 2012.07.30. 01. Energetikai tanusítvány O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca 7. 06 01.07.30. Energetikai min ségtanúsítvány Megrendel neve (elnevezése), címe (székhelye): A követelményérték

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

KOMPLEX tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai) Kiadás: 2009-03-23

KOMPLEX tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai) Kiadás: 2009-03-23 KOMPLEX tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai) Kiadás: 2009-03-23 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

Hővisszanyerős szellőztető berendezések 2016.04.27

Hővisszanyerős szellőztető berendezések 2016.04.27 2016.04.27 Készítette: Petrikó László - tanársegéd SZE Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉS: Ablakszellőztetés ELŐNY: Olcsó beruházási költség HÁTRÁNY: A szellőző levegő mennyisége,

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai Készítette: Csordás Bernadett Konzulensek: Woperáné

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Az előadás időpontja: 2016. március 17. Felkérő: Tóth Marianna megbízott igazgató Mivel fogunk fűteni, hűteni és használati

Részletesebben

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN 2 A mecseki széntől a zöld energiáig 1953. A kezdetek... A távhőtermelő társaságcsoport A PANNONPOWER társaságcsoport A Dalkia Energia Zrt. érdekeltsége

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

VEZETÉKES ENERGIAELLÁTÁS I.

VEZETÉKES ENERGIAELLÁTÁS I. Dr. Zsebik Albin VEZETÉKES ENERGIAELLÁTÁS I. TÜZEL ANYAGOK ÉGETÉSE Oktatási segédanyag Kézirat Budapest, 200. július EGES.doc.doc www.jomuti.lpm.hu Tartalomjegyzék Bevezetés...1 1. Hıtermelés...2 1.1.

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23.

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. Kéményfelújítás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. 1 A gravitációs kéményrendszerek típusai Egyedi kémény (MSZ-04-82-2:1985) Egycsatornás győjtıkémény 2 A gravitációs kéményrendszerek

Részletesebben

II. verzió, lezárva: 2002.01.14.

II. verzió, lezárva: 2002.01.14. II. verzió, lezárva: 2002.01.14. TISZTELT TERVEZŐ, KIVITELEZŐ A Raypak típusú atmoszférikus gázkazánok tervezési segédletének második változatát tartja kezében. Ennek létrehozása azért vált szükségessé,

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 0. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 014. május 0. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag:

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag: SZÁRÍTÁS Szárításo azt a űveletet értjük, ely sorá valailye edves ilárd ayag tartalát csökketjük, vagy eltávolítjuk elárologtatás vagy kigőzölögtetés által. Esetükbe a árítadó ayag ecsés (darabos), a legtöbbör

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6208-11/3 A kompresszoros hűtőberendezések

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő T Á R S A S H Á Z I L A K Á S M I N T A 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasház 1111 Budapest Társasház út 11. Hrsz.111111 Épületrész (lakás):

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

5. témakör. Megújuló energiaforrások

5. témakör. Megújuló energiaforrások 5. témakör Megújuló energiaforrások Tartalom 1. A világ energiapotenciálja 2. Magyarország energiapotenciálja 3. Energiatermelés megújuló energiaforrásokból 3.1. Vízer m 3.2. Széler m 3.3. Napenergia 3.4.

Részletesebben

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához Soltész Ilona, NFGM 2008. szeptember 1. 2 Az épületek energetikai jellemzőinek megállapítására vonatkozó jogszabályok Az épületek

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ENERGETIKAI ÉS VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZETI TANSZÉK Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak nergetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak NRGIA, TLJSÍTMÉNY, NRGTIKAI TCHNOLÓGIÁK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók A. elsajátítsák az energia és teljesítmény, ár és költség fogalmak pontos használatát;

Részletesebben

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 A támogatás mértéke, összege A támogatás maximális

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések

Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. A tételhez

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47 117-08 Robbanásbiztos berendezés kezelése A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK A CSOPORT Név:.. Alkalmazott műszaki hőtan, Csoport:. Hűtés Dátum: 2005.10.25. Adott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél

Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 2. sz. 2006. p. 16 23. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél

Részletesebben

Épületgépész rendszerek

Épületgépész rendszerek Épületgépész rendszerek Hőmennyiség Q, Energia E, Munka W Nm=J 1 cal = 4,1868 J 1 Wh = 3600 J Munka:fizikai értelemben munkavégzésről beszélünk, ha erő hatására elmozdulás történik. Energia az anyag különböző

Részletesebben

Fűtés és hűtés. Légkondicionálók FVXS-F. Ideális ablak alá történő telepítéshez. Rugalmas telepítés. Extra csendes működés

Fűtés és hűtés. Légkondicionálók FVXS-F. Ideális ablak alá történő telepítéshez. Rugalmas telepítés. Extra csendes működés 䄀攀 挀 渀搀 渀愀 瀀攀渀 甀 甀渀 䌀渀昀 倀 攀 昀 吀攀 愀ᤂ 攀瀀 洀 渀 猀栀眀 洀ⴀ 甀氀 渀猀 甀 䴀戀 氀 㨀 㜀㔀㔀 㔀㐀 㐀 䘀 砀 㨀 㠀 㤀 㔀 㐀 䘀愀砀 㨀 㠀 㐀㤀 㜀㤀㤀 䔀ⴀ 洀愀 氀 㨀 昀 昀 挀 攀䀀戀甀攀渀 栀 戀甀攀渀 栀ⴀ 猀 栀瀀 匀 攀㨀 眀眀眀 䄀搀 攀猀 愀㨀匀 䠀攀氀 愀搀攀 츀 渀 攀 嘀 Ⰰ 渀 㠀Ⰰ 匀 Ⰰ 䈀甀挀 甀 攀ᤂ Légkondicionálók

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6207-11/2 Klíma- és légtechnikai szerelési

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

VIESMANN VITOCAL 300/350. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCAL 350 VITOCAL 300

VIESMANN VITOCAL 300/350. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCAL 350 VITOCAL 300 VIESMANN VITOCAL 300/350 Hőszivattyú Talaj/víz 4,8-32,6 kw Víz/víz 6,3-43,0 kw Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A tárolás helye: Vitotec dosszié, 11. fejezet VITOCAL 300 Típus:

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz.

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. Gódor József EV. (telephely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 043/9hrsz.) mint gyártó

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei (Áramlástechnikai gépek rész) A minimumteszt célja a vizsgára és zárthelyi dolgozat megírására

Részletesebben

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK 2012. évi adatairól

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK 2012. évi adatairól Magyar Energia Hivatal Telefon: (1) 459-7777 Internet: www.eh.gov.hu előlap Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a módosított, 2013. I. 1-től hatályos

Részletesebben

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM 600-3200 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM 600-3200 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő) P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S NILAN VPM 600-3200 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő) NILAN VPM 600-3200 Ipari hővisszanyerős szellőztető hűtéssel

Részletesebben

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) Épület: Megrendelő: Tervező: Dátum: Kétlakásos lakóépület Erdélyi Enikő Tóth István 2010. október Szerkezet típusok: µ parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) y méret: 1.0 m tervi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza A tételekhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk Energetika 111 10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk A villamos erőművek olyan nagyrendszerek, amelyek különböző energiahordozókból villamos energiát állítanak elő. A világ első villamos

Részletesebben

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA SZERZŐK: DR. BALPATAKI ANTAL DR. BÉCSI TAMÁS KÁROLY JÓZSEF RAJZOLÓK: MÁRTON GERGELY SZENTANNAI GÁBOR

Részletesebben

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon FP7-ENERGY-2008-TREN-1 ENERGY.2008.8.4.1.: CONCERTO communities: the way to the future FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon Pásztor József Zoltán Projektmenedzser, Mórahalom Városi Önkormányzat

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

4. Gyakorlat, Hőtan. -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67. értékkel nőtt. Határozza meg, milyen anyagból van a rúd.

4. Gyakorlat, Hőtan. -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67. értékkel nőtt. Határozza meg, milyen anyagból van a rúd. 4 Gyakrlat, Hőtan 7111 Feladat Határzza meg az 50 m hsszú rézdrót megnyúlását, ha hőmérséklete 12 C -ról 32 C -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67 10 5 1/C A rézdrót megnyúlása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ Gönyû Pécs Jánossomorja Kiskunlacháza Mátraderecske Hajdúszoboszló Devecser Tartalom A LEIER KÉMÉNYEK KERESZTMETSZET-MÉRETEZÉSE......................... 4 A méretezés menete...........................................

Részletesebben