A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei 2016. 01. 20"

Átírás

1 energiaellátási lehetőségei

2 energiaellátási lehetőségei Készítette: Petrikó László - tanársegéd SZE Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

3 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér Jogszabályi háttér: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A 20/2014. (III. 7.) BM és a 39/2015 MvM(IX. 14.) rendelettel módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

4 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre (a továbbiakban: KNE) vonatkozó követelményeket. Ezeknek a szabályoknak az épületek engedélyeztetése és kivitelezése esetén még nem minden esetben kell megfelelni; csak akkor, ha december 31-e után fog megtörténni az épület használatbavétele (hatóságok használatára szánt vagy tulajdonában lévő épületeknél december 31. után), és az építési engedély iránti kérelmet január 1-je után nyújtották be január elsejétől a BB és az annál jobb besorolású (pl.: AA) épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt. Tájékoztató a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményekről (Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság)

5 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról: (2) 2 A rendelet hatálya nem terjed ki: f)műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m 2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

6 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról: 6. melléklet:a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje Sorszám Rendeltetés Lakó- és szállás jellegű épületek (nem tartalmazza a világítási energiaigényt) 2. E P Összesített energetikai jellemző követelményértéke (kwh/m 2 a) 100 Iroda és legfeljebb 1000 m 2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló 90 kereskedelmi épületek (világítási energiaigényt isbeleértve) 1) 3. Oktatási épületek és előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületek(világítási energiaigényt is beleértve) 85

7 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról: 6. melléklet:a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje 1) Az épület 1. melléklet V. részében meghatározottak szerint hűtött helyiségeinek a hűtéssel ellátott hasznos alapterület hányadában további 10 kwh/m 2 a-vel való megnövelése megengedett. 2. Egyéb rendeltetésű épületek 2.1. Az 1. pontban meghatározottól eltérő rendeltetésű épületekre, épületrészekre az összesített energetikai jellemző követelményértékét a következők szerint az épület és épületgépészeti referencia rendszeralapján lehet meghatározni:

8 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér a fajlagos hőveszteség-tényező értéke a vizsgált épület, épületrész lehűlő felület (A) és fűtött terek levegő térfogat (V) arány függvényében a II. részben megadott követelményérték (az ott meghatározott előírásokat az összesített energetikai jellemző követelményértékének kifejezéséhez alkalmazni kell olyan mezőgazdasági ipari és műhely épületre, amelyben nincs huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség, továbbá a fajlagos hőtároló tömege szerint nehéznek minősülő épületeknél is); az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg; a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat légcsereszám, belső hőterhelés, világítás, a használati melegvíz-ellátás nettó energiaigénye az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.) alapján a vonatkozó jogszabályok, szabványok, vagy ezek hiányában a tervezési programban meghatározottak szerint kell meghatározni; az épület szakaszos üzem korrekciós szorzójának értéke? = 0, Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt épületgépészeti rendszer adataival kell számítani: a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a tényleges állapottal megegyezően adottságként veendő figyelembe, a feltételezett energiahordozó földgáz, a feltételezett hőtermelő kondenzációs kazán,

9 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 1 K arányossági sávval, a fűtési rendszerben tároló nincs, a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül vagy kívül való vezetése), a vezetékek hőveszteségének számításakor az 55/45 C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét kell alapul venni, a szivattyú fordulatszám szabályozású, a fűtővíz hőfoklépcsője 10 K, a melegvíz-ellátás hőtermelője földgáztüzelésű kondenzációs kazán, a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező, m 2 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van, a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül), a tároló indirekt fűtésű, a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges állapottal megegyezően adottságként veendő figyelembe A gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni Az így meghatározott fajlagos éves bruttó energiaigény mínusz 10 kwh/m 2 a tekintendő követelményértéknek.

10 energiaellátási lehetőségei jogszabályi háttér 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról: 6. melléklet: A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya 1. Az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-osmennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított. A III. rész 2. pontjában meghatározott egyéb rendeltetésű épületeknél minimálisan alkalmazandó megújuló részaránynak nem kell meghaladnia a 25 kwh/m 2 -évet. A minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke a következő képlettel határozható meg: E susmin = 0,25 E P méretezett, ahol E susmin : a minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke, E P méretezett : a 2. melléklet XII. része szerint meghatározott az épület számított összesített energetikai jellemzője.

11 energiaellátási lehetőségei Teendők a KNE követelmények biztosítása érdekében: Az épület vagy épületrész összesített energetikai jellemzőjének csökkentése a 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott követelményértékhez képest. A szintén a 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletben előírt 25% megújuló részarány biztosítása Épületgépészeti (az épületvillamosságot is beleértve) rendszerek, melyek megfelelő kialakításával a fentiek teljesíthetők: SZELLŐZTETÉS KLIMATIZÁLÁS FŰTÉS EGYÉB (PL. VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS, KERESKEDELMI HŰTÉS, SŰRÍTETT LEVEGŐ ELLÁTÁS STB.)

12 energiaellátási lehetőségei - szellőztetés SZELLŐZTETÉS: ablakszellőztetés vs. hővisszanyerővel ellátott mesterséges befúvó-elszívó szellőztetés Utóbbival az épület vagy épületrész összesített energetikai jellemzője csökkenthető, a megújuló hányad nem biztosítható. (Forrás:

13 energiaellátási lehetőségei - szellőztetés SZELLŐZTETÉS: ablakszellőztetés vs. hővisszanyerővel ellátott mesterséges befúvó-elszívó szellőztetés 1. példa: 120 m 2 -es családi ház, 3,0 m belmagassággal Az energiahatékonysági rendelet értelmében az ablakszellőztetés kívánatos mértéke 0,5-szörös óránkénti légcsere, ami 3,00 m belmagasság esetén 180 m 3 /h térfogatáramot eredményez. Méretezési állapotban (-13 C külső hőmérséklet) ez 2,10 kwtöbblet hőigénnyel jár a termikus burok transzmissziós hőveszteségén felül. Hővisszanyerősmesterséges szellőztetés esetén a megkövetelt térfogatáram 1,5 120=180 m 3 /h. Az előírt legalább 65%-os hatásfokú hővisszanyeréssel a friss levegő felfűtéséhez szükséges hőteljesítmény méretezési állapotban 0,74 kw, 90%-os hővisszanyerési hatásfok esetén pedig 0,21 kw.

14 energiaellátási lehetőségei - szellőztetés SZELLŐZTETÉS: ablakszellőztetés vs. hővisszanyerővel ellátott mesterséges befúvó-elszívó szellőztetés 2. példa: 2000 m 2 -es irodaépület, 100 fő dolgozóval Az energiahatékonysági rendelet értelmében az ablakszellőztetés kívánatos mértéke használati időben 2- szeres óránkénti légcsere, ami 2,70 m belmagasság esetén m 3 /h térfogatáramot eredményez. Méretezési állapotban (-13 C külső hőmérséklet) ez 126,0 kwtöbblet hőigénnyel jár a termikus burok transzmissziós hőveszteségén felül. Hővisszanyerősmesterséges szellőztetés esetén a megkövetelt térfogatáram 25,2 m 3 /h/fő + 2,52 m 3 /h/m 2, tehát 25, ,52=7560 m 3 /h. Az előírt legalább 65%-oshatásfokú hővisszanyeréssel a friss levegő felfűtéséhez szükséges hőteljesítmény méretezési állapotban 30,87 kw, 80%-os hővisszanyerési hatásfok esetén 17,64 kw.

15 energiaellátási lehetőségei - szellőztetés SZELLŐZTETÉS: talajkollektorral megújuló módon csökkenthető a friss levegő téli felfűtéséhez és esetleges nyári lehűtéséhez szükséges teljesítmény LEWT direkt talaj-levegő hőcserélő (Forrás:

16 energiaellátási lehetőségei - szellőztetés SZELLŐZTETÉS: talajkollektorral megújuló módon csökkenthető a friss levegő téli felfűtéséhez és esetleges nyári lehűtéséhez szükséges teljesítmény SEWT indirekt talaj-levegő hőcserélő (Forrás:

17 energiaellátási lehetőségei - hűtés KLIMATIZÁLÁS: A kompresszoros hűtéssel biztosított nyári klimatizálásminden esetben növeli (rontja) az épület vagy épületrész összesített energetikai jellemzőjét, de Irodaépületek esetében a hűtött alapterület arányában a követelményérték 10 kwh/m 2 a értékkel növelhető. Hiánya szállás-, kereskedelmi-, kulturális-és bizonyos esetekben az oktatási épületek komfortfokozatát csökkenti, versenyképességüket ronthatja.

18 energiaellátási lehetőségei - hűtés KLIMATIZÁLÁS: kisebb épületek esetén jó, és az összesített energetikai jellemző értékét nem növelő megoldás a kútvizesés a passzív hűtés (a talajhő kompresszorüzem nélküli hasznosítása hűtésre) (Forrás:

19 energiaellátási lehetőségei - hűtés KLIMATIZÁLÁS: Adiabatikus hűtéssel nem növekszik az épület vagy épületrész összesített energetikai jellemzője Szellőztetés közvetett adiabatikus hűtéssel nyári üzemben (Forrás:

20 FŰTÉS: A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei - fűtés A fűtési rendszer hőtermelőből, fűtési csőhálózatból és hőleadókból áll. A 25% megújuló hányad biztosítására megfelelő hőtermelő alkalmazásával a fűtési rendszer a legalkalmasabb, de Meglévő épületek esetén a meglévő, megmaradó hőleadókhoz nem minden esetben illeszthető a korszerű, megújuló energiaforrást felhasználó hőtermelő.

21 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőleadók: radiátorok Korábbi építésű épületekben viszonylag magas fűtővíz hőfokra méretezték őket. Alacsony hőmérsékletű fűtővizet előállító hőtermelő nem biztos, hogy illeszthető hozzá. (Forrás:

22 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőleadók: padlófűtés A nagy hőleadó felület miatt alacsony hőmérsékletű fűtővízzel (<45 C) működik, ezért az ilyet előállító hőtermelő illeszthető hozzá. (Forrás:

23 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőleadók: falfűtés A nagy hőleadó felület miatt alacsony hőmérsékletű fűtővízzel (<35 C) működik, ezért az ilyet előállító hőtermelő illeszthető hozzá. Nagy előnye, hogy kútvizes- vagy passzív hűtéshez is illeszthető (Forrás:

24 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: cserépkályha A sugárzó hő nagyon jó hőérzetet biztosít, de ha az égési reakció megszűnése előtt fojtjuk le a levegő útját, tökéletlen lesz az égés, CO keletkezik. Égési levegő!!! (Forrás:

25 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: kandalló, vízteres kandalló A nyitott tűztér jelentősen lerontja a hatásfokot. Vízteres kivitelben hatékonyan rá tud segíteni az épület fűtési rendszerére. Égési levegő!!! (Forrás:

26 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: vegyestüzelésű kazán Akár egyedüli hőtermelőként is megállja a helyét. Kérdés, hogy a felhasználó elég környezettudatos, és nem éget el benne tüzifánkívül más éghető anyagot is? (Forrás:

27 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: pelletkazán Jól automatizálható, viszonylag csekély az élőmunka igénye. (Forrás:

28 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: faelgázosító kazán Komolyabb az élőmunka igénye, mint a pelletkazánesetén, cserébe olcsóbb a tüzelőanyag. Az égés mindig tökéletes és magas hatásfokú, viszont a megtermelt hőteljesítmény nem minden esetben egyezik a hőleadók által igényelttel, ezért mindig puffertartályt (~50 l/kw) kell alkalmazni. (Forrás:

29 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: levegő-levegő hőszivattyú A hagyományos vagy inverteres splitklímák, amennyiben hűtő-fűtő kivitelűek, fűtési üzemben levegőlevegő hőszivattyúkként üzemelnek. (Forrás:

30 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: a kompresszoros hőszivattyú működési elve (Forrás: gtsolar.hu)

31 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: a hőszivattyú fűtési és hűtési üzeme

32 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: levegő-víz hőszivattyú A leadott teljesítmény érzékeny a külső hőmérséklet változására Fagypont alatti hőmérsékleten deresedés (Forrás:

33 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: víz-víz hőszivattyú (kutas) Egész fűtési szezonban egyenletesen magas teljesítménytényező (COP) A lehűtött kútvizet vissza kell sajtolni (nyelőkutat is létesíteni kell) (Forrás:

34 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: víz-víz hőszivattyú (talajkollektoros) Egész fűtési szezonban egyenletesen magas teljesítménytényező (COP) Fagyálló keverék kering a csőhálózatban, épület alá nem kerülhet (Forrás:

35 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: víz-víz hőszivattyú (talajszondás) Egész fűtési szezonban egyenletesen magas teljesítménytényező (COP) Fagyálló keverék kering a csőhálózatban, épület alá nem kerülhet (Forrás:

36 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) (Forrás:

37 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: hibrid hőszivattyú Mindig az energetikai szempontból kedvezőbb berendezés üzemel (Forrás:

38 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú (levegő-víz) A leadott teljesítmény mint a kompresszoros levegő-víz hőszivattyú esetében érzékeny a külső hőmérséklet változására (Forrás:

39 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú (levegő-víz) A külső hőmérséklettől függően a kondenzációs gázkazán hatásfokánál kb %-kal magasabb hatásfok Hűtési üzemben alacsony hatásfok (Forrás:

40 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: gázmotorral hajtott kompresszoros hőszivattyú Magas- és alacsony hőfokú fűtővíz egyaránt rendelkezésre áll (Forrás: Épületgépészet 2000, Fűtéstechnika, Épületgépészet Kiadó Kft., 2000)

41 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: biomassza fűtőmű (falufűtőmű) Pornóapáti falufűtőmű (Forrás:

42 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: biogáz tüzelőanyag szerves hulladék anaerob fermentációjából (oxigénhiányos erjesztés) (Forrás:

43 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: biogáz erőmű (kapcsolt hő- és villamos energia term.) Pécs biogáz erőmű (Forrás: epulettar.hu)

44 energiaellátási lehetőségei - fűtés Hőtermelők: komposztkazán Égés nélkül, a szerves hulladék bomlása során termelődő hőt lehet fűtésre hasznosítani. Folyamatos törődést igényel, a megtermelt fűtővíz előremenőhőmérséklete alacsony (~40 C). (Forrás: kozossegek.atalakulo.hu; greenr.blog.hu)

45 energiaellátási lehetőségei egyéb megújuló energiaforrások Napkollektor Használati melegvíz termelésre, uszodavíz fűtésre Síkkollektor (Forrás:

46 energiaellátási lehetőségei egyéb megújuló energiaforrások Napkollektor Használati melegvíz termelésre, uszodavíz fűtésre Vákuumcsöves kollektor (Forrás:

47 energiaellátási lehetőségei egyéb megújuló energiaforrások Napelem (napcella, fotovoltaik) Egyenáramot termel, a váltakozó áramú fogyasztók ellátására ill. a közüzemi hálózathoz illesztés érdekében invertert kell alkalmazni (Forrás: napelem.net)

48 energiaellátási lehetőségei egyéb megújuló energiaforrások Napelem (napcella, fotovoltaik)

49 energiaellátási lehetőségei egyéb megújuló energiaforrások Szélkerék (szélturbina) Vízszintes tengelyű szélkerék Függőleges tengelyű szélkerék (Forrás: (Forrás:

50 energiaellátási lehetőségei egyéb megújuló energiaforrások Vízikerék Szent Miklós Vízi- és Taposómalom (Forrás:

51 energiaellátási lehetőségei lakóépület (100 kwh/m 2 a) fűtővíz hőmérséklet új építésnél alkalmazható? felújításnál alkalmazható? E p értékét* 25% megújuló hányadhoz Megjegyzés délre tájolt ablakfelületek IGEN NEM csökkenti hozzájárul építészeti, nem épületgépészeti eszköz NYÁRI ÁRNYÉKOLÁS NAGYON FONTOS! naptér, tömegfal, Trombe-fal IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul hővisszanyerős mesterséges szellőztetés IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti nem járul hozzá nyitható ablakokat mesterséges szellőztetés esetén is biztosítani kell! passzív hűtés IGEN IGEN nem járul hozzá cserépkályha IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul DE: ha az égés befejeződéseelőtt lefojtják, tökéletlen lesz az égés, szén-monoxid (CO) termelődik. ÉGÉSI LEVEGŐ! kandalló, vízteres kandalló magas is lehet IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul DE: nyitott tűztér esetén alacsony hatásfok. ÉGÉSI LEVEGŐ vegyestüzelésű kazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul DE: ki garantálja, hogy műanyagot, traktorgumit nem égetnek el benne? faelgázosító kazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul puffertartály (~50 l/kw) szükséges, nincs tökéletlen égés pelletkazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul jól automatizálható, nincs tökéletlen égés levegő-levegő hőszivattyú IGEN IGEN csökkenti hozzájárul hűtő-fűtő klíma, nyáron hűt, télen fűt levegő-víz hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul zaj- és kültéri elhelyezési problémák adódhatnak hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) víz-víz hőszivattyú (kút, talajkollektor, talajszonda) gázmotorral hajtott kompresszoros vízvíz hőszivattyú magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, mindenkor az energatikailag kedvezőbb üzem biztosított alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul magas szezonális teljesítmény-tényező magas is lehet IGEN NEM csökkenti hozzájárul gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, DE komoly zajproblémák, csak nagyméretű társasházak esetén! a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, alacsony hőmérsékletű fűtés, zaj- és kültéri elhelyezési problémák adódhatnak távhő biomassza fűtőműből magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul falu fűtőmű (pl. Pornóapáti), Mo.-n egyelőre elég ritka napkollektor IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul HMV-termelésre mindenképpen, fűtésrásegítésre korlátozottan ajánlott napelem (napcella, fotovoltaik) IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul közüzemi hálózatra csatlakoztatva vagy sziget üzemben (utóbbi az szélkerék IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul akkumulátortelep miatt nem túl környezetbarát) *A követelmény- vagy a referenciaértékhez képest

52 energiaellátási lehetőségei szállásépület (100 kwh/m 2 a) fűtővíz hőmérséklet új építésnél alkalmazható? felújításnál alkalmazható? E p értékét* 25% megújuló hányadhoz Megjegyzés délre tájolt ablakfelületek IGEN NEM csökkenti hozzájárul építészeti, nem épületgépészeti eszköz NYÁRI ÁRNYÉKOLÁS NAGYON FONTOS! naptér, tömegfal, Trombe-fal IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul hővisszanyerős mesterséges szellőztetés IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti nem járul hozzá nyitható ablakokat mesterséges szellőztetés esetén is biztosítani kell! hűtés IGEN IGEN növeli nem járul hozzá Kisebb épületekben passzív-, nagyobbakban aktív hűtés cserépkályha NEM NEM kandalló, vízteres kandalló NEM NEM csökkenti hozzájárulhat esetleg a közös használatú terekben, üzemeltetői felügyelettel vegyestüzelésű kazán NEM NEM faelgázosító kazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb szállásépületek esetén pelletkazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb szállásépületek esetén levegő-levegő hőszivattyú IGEN IGEN csökkenti hozzájárul hűtő-fűtő klíma, nyáron hűt, télen fűt levegő-víz hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb szállásépületek esetén hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb szállásépületek esetén víz-víz hőszivattyú (kút, talajkollektor, talajszonda) alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul magas szezonális teljesítmény-tényező gázmotorral hajtott kompresszoros vízvíz hőszivattyú magas is lehet IGEN NEM csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, DE komoly zajproblémák, csak nagyméretű épületek esetén! gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb szállásépületek esetén távhő biomassza fűtőműből magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul falu fűtőmű (pl. Pornóapáti), Mo.-n egyelőre elég ritka napkollektor IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul HMV-termelésre, uszodavíz melegítésre mindenképpen, fűtésrásegítésre korlátozottan ajánlott napelem (napcella, fotovoltaik) IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul közüzemi hálózatra csatlakoztatva vagy sziget üzemben (utóbbi az szélkerék IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul akkumulátortelep miatt nem túl környezetbarát) * A követelmény- vagy a referenciaértékhez képest

53 energiaellátási lehetőségei irodaépület (90 kwh/m 2 a) fűtővíz hőmérséklet napelem (napcella, fotovoltaik) IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul közüzemi hálózatra csatlakoztatva vagy sziget üzemben (utóbbi az szélkerék IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul akkumulátortelep miatt nem túl környezetbarát) * A követelmény- vagy a referenciaértékhez képest új építésnél alkalmazható? felújításnál alkalmazható? E p értékét* 25% megújuló hányadhoz Megjegyzés délre tájolt ablakfelületek IGEN NEM csökkenti hozzájárul építészeti, nem épületgépészeti eszköz NYÁRI ÁRNYÉKOLÁS NAGYON FONTOS! naptér, tömegfal, Trombe-fal IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul hővisszanyerős mesterséges szellőztetés IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti nem járul hozzá jelenlét- vagy CO 2 -koncentráció érzékelő alapján változó mértékű világítás növeli nem járul hozzá LED-fényforrások: hosszabb élettartam, kedvezőbb energiafogyasztás vs. magasabb ár hűtés IGEN IGEN növeli, DE nem járul hozzá DE a klimatizáltterülettel arányosan E pkövetelményértéke 10 kwh/m 2 a értékkel növelhető cserépkályha NEM NEM kandalló, vízteres kandalló NEM NEM vegyestüzelésű kazán NEM NEM faelgázosító kazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb (egyfelhasználós) irodaépület esetén pelletkazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb (egyfelhasználós) irodaépület esetén levegő-levegő hőszivattyú IGEN IGEN csökkenti hozzájárul hűtő-fűtő klíma, nyáron hűt, télen fűt levegő-víz hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb (egyfelhasználós) irodaépület esetén hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) víz-víz hőszivattyú (kút, talajkollektor, talajszonda) gázmotorral hajtott kompresszoros vízvíz hőszivattyú magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb (egyfelhasználós) irodaépület esetén alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul magas szezonális teljesítmény-tényező magas is lehet IGEN NEM csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, DE komoly zajproblémák, csak nagyméretű épületek esetén! gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb (egyfelhasználós) irodaépület esetén távhő biomassza fűtőműből magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul falu fűtőmű (pl. Pornóapáti), Mo.-n egyelőre elég ritka napkollektor NEM NEM a csekély HMV-fogyasztás miatt nem javasolt

54 energiaellátási lehetőségei <1000 m 2 kereskedelmi épület (90 kwh/m 2 a) fűtővíz hőmérséklet új építésnél alkalmazható? felújításnál alkalmazható? E p értékét 25% megújuló hányadhoz Megjegyzés délre tájolt ablakfelületek NEM NEM jellemzően egy üvegezett homlokzat, árnyékolás nehezen oldható naptér, tömegfal, Trombe-fal NEM NEM meg, ezért nem célszerű délre tájolni hővisszanyerős mesterséges szellőztetés IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti nem járul hozzá világítás növeli nem járul hozzá a rendeltetés miatt a természetes szellőzés nem, vagy csak korlátozottan lenne megoldható LED-fényforrások: hosszabb élettartam, kedvezőbb energiafogyasztás vs. magasabb ár hűtés IGEN IGEN növeli, DE nem járul hozzá nem hagyható el, DE a klimatizált területtel arányosan E p követelményértéke 10 kwh/m 2 a értékkel növelhető kereskedelmi hűtés alacsony??? hozzájárulhat cserépkályha NEM NEM kandalló, vízteres kandalló NEM NEM vegyestüzelésű kazán NEM NEM faelgázosító kazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb bolt esetén pelletkazán magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb bolt esetén a kereskedelmi hűtés kondenzációs hulladékhője fűtési szezonban fűtésre felhasználható levegő-levegő hőszivattyú IGEN IGEN csökkenti hozzájárul hűtő-fűtő klíma, nyáron hűt, télen fűt levegő-víz hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb bolt esetén hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) víz-víz hőszivattyú (kút, talajkollektor, talajszonda) gázmotorral hajtott kompresszoros vízvíz hőszivattyú magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb bolt esetén alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul magas szezonális teljesítmény-tényező magas is lehet IGEN NEM csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, DE komoly zajproblémák, csak nagyméretű épületek esetén! gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb bolt esetén távhő biomassza fűtőműből magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul falu fűtőmű (pl. Pornóapáti), Mo.-n egyelőre elég ritka napkollektor NEM NEM a csekély HMV-fogyasztás miatt nem javasolt napelem (napcella, fotovoltaik) IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul közüzemi hálózatra csatlakoztatva vagy sziget üzemben (utóbbi az szélkerék IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul akkumulátortelep miatt nem túl környezetbarát) * A követelmény- vagy a referenciaértékhez képest

55 energiaellátási lehetőségei oktatási épület (85 kwh/m 2 a) fűtővíz hőmérséklet új építésnél alkalmazható? felújításnál alkalmazható? E p értékét 25% megújuló hányadhoz Megjegyzés délre tájolt ablakfelületek IGEN NEM csökkenti hozzájárul építészeti, nem épületgépészeti eszköz NYÁRI ÁRNYÉKOLÁS NAGYON FONTOS! naptér, tömegfal, Trombe-fal IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul hővisszanyerős mesterséges szellőztetés IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti nem járul hozzá jelenlét- vagy CO 2 -koncentráció érzékelő alapján változó mértékű világítás növeli nem járul hozzá hűtés IGEN IGEN növeli, DE nem járul hozzá cserépkályha NEM NEM kandalló, vízteres kandalló NEM NEM vegyestüzelésű kazán NEM NEM faelgázosító kazán NEM NEM pelletkazán NEM NEM napelem (napcella, fotovoltaik) IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul közüzemi hálózatra csatlakoztatva vagy sziget üzemben (utóbbi az szélkerék IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul akkumulátortelep miatt nem túl környezetbarát) * A követelmény- vagy a referenciaértékhez képest LED-fényforrások: hosszabb élettartam, kedvezőbb energiafogyasztás vs. magasabb ár a nyári tanszünet okán el lehet tekinteni tőle, DE nem minden esetben és mindenhol levegő-levegő hőszivattyú IGEN IGEN csökkenti hozzájárul hűtő-fűtő klíma, nyáron hűt, télen fűt levegő-víz hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb oktatási épület esetén hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) víz-víz hőszivattyú (kút, talajkollektor, talajszonda) gázmotorral hajtott kompresszoros vízvíz hőszivattyú magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb oktatási épület esetén alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul magas szezonális teljesítmény-tényező magas is lehet IGEN NEM csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, DE komoly zajproblémák, csak nagyméretű épületek esetén! gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb oktatási épület esetén távhő biomassza fűtőműből magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul falu fűtőmű (pl. Pornóapáti), Mo.-n egyelőre elég ritka napkollektor NEM NEM a csekély HMV-fogyasztás miatt nem javasolt

56 energiaellátási lehetőségei kulturális épület (85 kwh/m 2 a) fűtővíz hőmérséklet új építésnél alkalmazható? felújításnál alkalmazható? E p értékét 25% megújuló hányadhoz Megjegyzés délre tájolt ablakfelületek IGEN NEM csökkenti hozzájárul építészeti, nem épületgépészeti eszköz NYÁRI ÁRNYÉKOLÁS NAGYON FONTOS! naptér, tömegfal, Trombe-fal IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul hővisszanyerős mesterséges szellőztetés IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti nem járul hozzá jelenlét- vagy CO 2 -koncentráció érzékelő alapján változó mértékű világítás növeli nem járul hozzá LED-fényforrások: hosszabb élettartam, kedvezőbb energiafogyasztás vs. magasabb ár hűtés IGEN IGEN növeli, DE nem járul hozzá hiánya az épület komfortfokozatát csökkenti, kisebbekben passzív h. cserépkályha NEM NEM kandalló, vízteres kandalló NEM NEM vegyestüzelésű kazán NEM NEM faelgázosító kazán NEM NEM pelletkazán NEM NEM levegő-levegő hőszivattyú IGEN IGEN kisebb vidéki kultúrházak esetén levegő-víz hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb vidéki kultúrházak esetén hibrid hőszivattyú (levegő-víz hőszivattyú + kondenzációs kazán) magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul kisebb vidéki kultúrházak esetén víz-víz hőszivattyú (kút, talajkollektor, talajszonda) alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul magas szezonális teljesítmény-tényező gázmotorral hajtott kompresszoros vízvíz hőszivattyú napelem (napcella, fotovoltaik) IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul közüzemi hálózatra csatlakoztatva vagy sziget üzemben (utóbbi az szélkerék IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul akkumulátortelep miatt nem túl környezetbarát) * A követelmény- vagy a referenciaértékhez képest magas is lehet IGEN NEM csökkenti hozzájárul a meglévő gáz csatlakozásról nem kell lemondani, DE komoly zajproblémák, csak nagyméretű épületek esetén! gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú alacsony IGEN KORLÁTOZOTTAN csökkenti hozzájárul kisebb vidéki kultúrházak esetén távhő biomassza fűtőműből magas is lehet IGEN IGEN csökkenti hozzájárul falu fűtőmű (pl. Pornóapáti), Mo.-n egyelőre elég ritka napkollektor NEM NEM a csekély HMV-fogyasztás miatt nem javasolt

57 energiaellátási lehetőségei egyéb épületek (referencia kritérium) Bevásárlóközpontok: Hidrobankrendszer: egy nagyobb levegő-víz vagy víz-víz hőszivattyú ill. egy nyitott rendszerű hűtőtorony a hőtermelő télen ill. nyáron, melyek a csőhálózatba (hidrobankhálózat) egész évben 25 C és 35 C közötti előremenőhőmérsékletű vizet táplálnak be. A hőleadók víz-levegő hőszivattyúk, melyek hőforrása a hidrobank hálózat. Ipari épületek: Gyártócsarnokokat általában a 20 W/m 2 értéket meghaladó belső technológiai hőfejlődés miatt nem szükséges tanúsítani. Ennek ellenére célszerű a technológiai hűtési- és a komfort fűtési rendszerek összekapcsolása, a sűrített levegőt termelő kompresszorok hulladékhőjének fűtésre, HMV-termelésre felhasználása. Raktárcsarnok: nincs sem technológiai, sem hulladékhő. A 25% megújuló hányad legegyszerűbben tetőre telepített napelemekkel biztosítható.

58 energiaellátási lehetőségei KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához Soltész Ilona, NFGM 2008. szeptember 1. 2 Az épületek energetikai jellemzőinek megállapítására vonatkozó jogszabályok Az épületek

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

Épületgépész rendszerek

Épületgépész rendszerek Épületgépész rendszerek Hőmennyiség Q, Energia E, Munka W Nm=J 1 cal = 4,1868 J 1 Wh = 3600 J Munka:fizikai értelemben munkavégzésről beszélünk, ha erő hatására elmozdulás történik. Energia az anyag különböző

Részletesebben

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6208-11/3 A kompresszoros hűtőberendezések

Részletesebben

A közel nulla közelr l és távolról. az energiaigényt nagyon jelent s mértékben megújuló energiaforrásokból kell fedezni

A közel nulla közelr l és távolról. az energiaigényt nagyon jelent s mértékben megújuló energiaforrásokból kell fedezni Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Részletesebben

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA WAGNER SOLAR ALAPINFORMÁCIÓK 2 Alapítva: 2002 13 éve megújulunk Magyar tulajdonosi háttér Pest megyei régió stabil, a megújuló energia hasznosítása területén

Részletesebben

Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések

Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. A tételhez

Részletesebben

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN 2 A mecseki széntől a zöld energiáig 1953. A kezdetek... A távhőtermelő társaságcsoport A PANNONPOWER társaságcsoport A Dalkia Energia Zrt. érdekeltsége

Részletesebben

Cservenyák Gábor (KLIMASOL Kft.) Építész generál ill. főtervező:

Cservenyák Gábor (KLIMASOL Kft.) Építész generál ill. főtervező: A Miskolci B.A.Z. Megyei Csillagpont Kórház energetikailag önellátó épületegyüttese környezeti energiahasznosítással, belső hőfejlődés figyelembevételével, szerkezettemperálással. Cservenyák Gábor (KLIMASOL

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

MATÉSZ konferencia 2011. - A hagyomány és az innováció találkozása. energiahatékony során

MATÉSZ konferencia 2011. - A hagyomány és az innováció találkozása. energiahatékony során Az épületgépészet szerepe az energiahatékony épületek tervezése során Versits Tamás épületgépész mérnm rnök - MGVE Korszerű,, energiatakarékos kos és s alternatív v energiát t hasznosító épületgépészeti

Részletesebben

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK A távfűtési rendszer biztonságos és a sok-lakásos épületek ellátására leginkább alkalmas módszer. Kényelmes, hiszen nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését és üzemeltetését.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció.

G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció. G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció. Mit kínál a kereskedelem? 1. Mélyfúrás 2. Felszíni kollektorok 3. Levegő hőszivattyú 4. Víz kollektorok (talaj/esővíz) Mindegyiknek van

Részletesebben

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31.

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. 1. rész. A hıtermelı berendezéseket jellemzı hatásfokok 2 Az éppen üzemelı hıtermelı berendezés veszteségei

Részletesebben

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk Energetika 111 10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk A villamos erőművek olyan nagyrendszerek, amelyek különböző energiahordozókból villamos energiát állítanak elő. A világ első villamos

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK TETŐ HOMLOKZAT NAPELEM www.prefa.com TARTALOMJEGYZÉK TETŐFORMÁK ÁLLÓ TETŐABLAKOK / TETŐ HAJLÁSSZÖG SZERKEZETI FELÉPÍTÉS ALÁTÉTHÉJAZAT ÉS RÉTEGREND 7 KIALAKÍTÁSI

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14 A..TNM rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén (HUSK/1001/1.1.2/0046) Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén Ez a dokumentum az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány (www.europeer.eu) és a Regionálna rozvojová

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

10. REHAU h szivattyú program TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS

10. REHAU h szivattyú program TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS 10. REHAU h szivattyú program TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS 10.1. Általános követelmények A h forrástól függetlenül a következ pontokat kell figyelembe venni a f tési oldalon: F t víz A vízkeménységére külön tekintettel

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás Számítási példák Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás HMV primer energiaigény számítása Határozza meg egyszerűsített számítással az adott A N =143 m 2 alapterületű lakóépület (családi

Részletesebben

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás Tervezési segédlet auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 119. oldal Vaillant auroflow plus tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 119. oldal Vaillant

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításról

Tájékoztató szerződés módosításról Tájékoztató szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban

2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban 2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban változtatja meg a magyarok által választható és vásárolható

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE 2016 március KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Szerző: Kray Zsuzsanna Szakmai vezető: Sáfián Fanni ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ IMPRESSZUM Kisújszállás város

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 1. Jogosultak köre: I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000

Részletesebben

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, 2010. Magyar Mérnöki Kamara 1

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, 2010. Magyar Mérnöki Kamara 1 Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, 2010 Magyar Mérnöki Kamara 1 Első gondolatok a gépész szemszögéből Magyarországi építészeti trendeknek megfelelő épület a gépészeti helyiség (12) szűkös: minél

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Az előadás időpontja: 2016. március 17. Felkérő: Tóth Marianna megbízott igazgató Mivel fogunk fűteni, hűteni és használati

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ENERGETIKAI ÉS VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZETI TANSZÉK Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy

Részletesebben

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME)

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME) Vízellátás-Csatornázás Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME) Vízellátó rendszerek Rendszer megtáplálása szerint lehet: -atmoszférikus magastartályos

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 12. sz. Napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései)

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 12. sz. Napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) 1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 12. sz. Napirendi ponthoz (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) Tisztelt Közgyűlés! I. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék

Részletesebben

Fűtési rendszerek elemei

Fűtési rendszerek elemei Fűtési rendszerek elemei Előadás vázlata A melegvizes fűtési rendszerek legfontosabb elemi, szerkezeti felépítésük, jellemzőik. 1.Hőcserélők 2. Hőleadók radiátorok fűtőelemek 3. Tágulási tartály 4. Légtelenítő

Részletesebben

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE KÉSZÍTETTE: BOGNÁR-DÖRNER ÁGNES PAJOR ZSÓFIA RITA GERGELY GYULA MÁTYÁS BORSAI ÁRPÁD 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése,

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL

KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés»» LWZ 304 SOL»» LWZ 404 SOL TARTALOM KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KEZELÉS 1. Általános tudnivalók 3 1.1 Biztonsági tudnivalók 3 1.2 A dokumentumban

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2013. FEBRUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2013. FEBRUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani legújabb szolgáltatásunkat: Amennyiben Ön korábban megnyert pályázata (melynek beadása nem a mi szolgáltatásunk keretében történt)

Részletesebben

A salgótarjáni távhőrendszer korszerűsítése

A salgótarjáni távhőrendszer korszerűsítése A salgótarjáni távhőrendszer korszerűsítése Környezet és Energia Operatív Program Kódszám: KEOP-5.4.0/12-2015-0007 A projekt rövid összefoglalása A projekt közvetlen célja A projekt közvetlen célja a salgótarjáni

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

Energetikai számítás példa

Energetikai számítás példa Energetikai számítás példa Course Budapest 2002' 1 Elkészültek az első vázlatok. Megállapítható a felület/térfogatarány. Ennek függvényében leolvasható a fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb

Részletesebben

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására peer-reviewed article A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására KARÁCSONYI Zsolt 1, HANTOS Zoltán 2 1 Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Közel nulla energiafogyasztású épületek európai uniós követelményrendszere és annak várható hazai adaptációja a 2020-as követelmény elérése

Közel nulla energiafogyasztású épületek európai uniós követelményrendszere és annak várható hazai adaptációja a 2020-as követelmény elérése Közel nulla energiafogyasztású épületek európai uniós követelményrendszere és annak várható hazai adaptációja a 2020-as követelmény elérése Dr. Csoknyai amás, Dr. zalay suzsa, tefler-hess Nóra lőadó: Dr.

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt.sz.: 10441-5/2014. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 7 db határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt.sz.: 10441-5/2014. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 7 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt.sz.: 10441-5/2014 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK II. FEJEZET JELZİTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TŐZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1.1. A jelzıtáblák (a továbbiakban: tábla) kialakításuktól függıen a következık: a) A jelő tábla: ivóvíz-távvezetékekhez,

Részletesebben

A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg

A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg Minta Üzleti Terv Megújuló erőforrások alkalmazása a kisgazdaságokban A dokumentum a Hungary Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

CSŐVEZETÉK SZAKASZ KIVÁLTÁS,

CSŐVEZETÉK SZAKASZ KIVÁLTÁS, MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE CSŐVEZETÉK SZAKASZ KIVÁLTÁS, SZILÁRDSÁGI ELLENŐRZÉS KÉSZÍTETTE: Szerafi Máté TERVEZÉSVEZETŐ: Bokros István mérnöktanár KONZULENS:

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

VÍZ MŰ PANORÁMA. Megújuló energiák alkalmazása. Rekonstrukciótervezés Biológiai ivóvíztisztítás. Vízmérők a próbapadon

VÍZ MŰ PANORÁMA. Megújuló energiák alkalmazása. Rekonstrukciótervezés Biológiai ivóvíztisztítás. Vízmérők a próbapadon A Magyar Víziközmű Szövetség lapja Megújuló energiák alkalmazása Rekonstrukciótervezés Biológiai ivóvíztisztítás VÍZ MŰ 04 XXII/2014. Vízmérők a próbapadon 4. szám PANORÁMA vízmű panoráma 2014/4 1 vízmű

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések - "Nincs kellően hűvös a helyiségben, miért? - Túl hideg van a helyiségben, miért? - Egyszer túl hideg van máskor meg túl meleg, miért? - Szeretném tudni, hogy mi az a hőmérséklet

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25.

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25. EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25. Ez a tanulmány egy konkrét ház kapcsán készült, az előző, a 110 m2-es

Részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben Ezen az oldalon a kandalló egyik ma már széles körben elterjedt típusával, a kályhacsempével körbeburkolt, találó elnevezésű un."csempekandallóval", annak felépítésével, tulajdonságaival foglalkozunk.

Részletesebben

KIVÁLÓ ÉPÍTÉSI TERMÉK-PASSZÍVHÁZ AKADÉMIA MINŐSÉGI PASSZÍVHÁZ

KIVÁLÓ ÉPÍTÉSI TERMÉK-PASSZÍVHÁZ AKADÉMIA MINŐSÉGI PASSZÍVHÁZ Minősítési eljárás a KIVÉT-PHA Minőségi Passzívház védjegy elnyeréséhez lakóépületek számára 1 Preambulum A passzívház olyan épület, melyben mind télen, mind nyáron a kellemes belső hőmérséklet eléréséhez

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

ALTEM Nagy hatékonyságú osztott kompakttípusú DC inverteres levegő-víz hőszivattyú

ALTEM Nagy hatékonyságú osztott kompakttípusú DC inverteres levegő-víz hőszivattyú ALTEM Nagy hatékonyságú osztott kompakttípusú DC inverteres levegő-víz hőszivattyú Optimális éves átlagos hatásfok az inverter szabályozású kompresszornak köszönhetően Kompakt beltéri egység, melyhez közvetlen

Részletesebben

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Előadó: Csikai Mária Budapest, 2012. február 22. Energiaklub Think&Do Önkormányzati programjaink/ anyagaink Éghajlatvédelmi stratégia (ennek a SEAP

Részletesebben

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) Épület: Megrendelő: Tervező: Dátum: Kétlakásos lakóépület Erdélyi Enikő Tóth István 2010. október Szerkezet típusok: µ parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) y méret: 1.0 m tervi

Részletesebben