KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL"

Átírás

1 Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés»» LWZ 304 SOL»» LWZ 404 SOL

2 TARTALOM KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KEZELÉS 1. Általános tudnivalók Biztonsági tudnivalók A dokumentumban használt egyéb jelölések Mértékegységek 3 2. Biztonság Rendeltetésszerű használat Általános biztonsági tudnivalók CE-jelölés Tanúsítvány 4 3. A készülék leírása 4 4. Kezelés Kezelőszervek Üzemmódok Kedvencek, gyors hozzáférés, tisztítási zárolás Paraméter-bevitel FŐMENÜ 9 AKTUALIS ERTEKEK 9 DIAGNÓZ. 9 RENDSZ.ÁLLAP. 9 HIBALISTA 9 PROGRAMOK 10 FŰTÉSI PROGRAM 10 HASZNÁLATI MELEGVÍZ-PROGRAM 10 SZELLŐZÉS PROGRAM 10 SZABADSÁG PROGRAM 11 PARTIPROGRAM 11 BEÁLLÍTÁSOK 11 FŰTÉS 11 HASZNÁLATI MELEGVÍZ 13 SZELLŐZÉS 13 HŰTÉS 14 SZOLÁR 14 SZÁRÍTÓ FŰTÉS PROG 15 ÜZEMBE HELYEZÉS 15 IDŐ / DÁTUM 16 SZERVIZTECHNIKUS Tisztítás, ápolás és karbantartás Beszívó- és kifúvószűrők cseréje Hibaelhárítás Szűrőszimbólumok megjelenése Nincs használati melegvíz Csepeg a hidegvíz-bevezetés biztonsági szelepe Megjelenik az üzemzavar szimbólum Víz távozik a készülékből Vízcseppek a készülék külsején vagy a levegőtömlőkön Zaj hallható Az előremenő ági hőmérséklet, különösen szárítófűtés esetén, nem éri el a kívánt értéket A lakás állandóan túl hideg A lakás állandóan túl meleg A lakás télen túl hideg A lakás télen túl meleg A lakás az átmeneti időszakban túl hideg A lakás az átmeneti időszakban túl meleg A lakás nyáron túl meleg Rossz a levegő minősége A levegő télen túl száraz Menürendszer 20 GARANCIA KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK Ezt a készüléket 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő és a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek. Meghibásodás vagy csereigény esetén az elektromos csatlakozó vezetéket csak a gyártó által feljogosított szakember cserélheti ki. A készülék nyomás alatt áll. Felfűtés alatt tágulás következtében víz csepeg a biztonsági szelepből. Rendszeresen működtesse a biztonsági szelepet; így elkerülhető a szelep pl. vízkő miatti megszorulása. 2 LWZ SOL

3 Általános tudnivalók KEZELÉS 1. Általános tudnivalók Ez az útmutató felhasználók és szakszerelők részére készült. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja, az útmutatót is adja át a következő felhasználónak. 1.1 Biztonsági tudnivalók Szimbólum Jelentése A készülék hasznosítása hulladékként ffez a szimbólum a felhasználó által elvégzendő teendőkre utal. A szükséges műveleteket lépésről lépésre ismertetjük. Ezek a szimbólumok a szoftvermenük szintjeit jelölik (ebben a példában: 3. szintek). 1.3 Mértékegységek Egyéb utalás hiányában a méretek mm-ben vannak megadva. MAGYAR Egy biztonsági tudnivalók bekezdés felépítése! JELZŐSZÓ A veszély jellege Itt találhatók meg a biztonsági tudnivaló figyelmen kívül hagyásából adódó lehetséges következmények. ffitt találhatók meg a veszély elhárításához szükséges intézkedések Szimbólumok, A veszély jellege Szimbólum! Jelzőszavak A veszély jellege Sérülés Áramütés Égési sérülés (égési sérülés, forrázás) JELZŐSZÓ Jelentése VESZÉLY Olyan tudnivalók, amelyek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. FIGYELMEZTETÉS Olyan tudnivalók, amelyek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. VIGYÁZAT Olyan tudnivalók, amelyek figyelmen kívül hagyása közepesen súlyos vagy könnyű sérülésekhez vezethet. 1.2 A dokumentumban használt egyéb jelölések A tudnivalókat a szöveg alatt vagy fölött található vízszintes vonalak határolják. Az általános tudnivalókat a mellettük lévő szimbólumok jelölik. fffigyelmesen olvassa el ezt a fejezetet. 2. Biztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A készülék egy hővisszanyeréssel működő komplett rendszer, amely központi levegő befújásra és elszívásra, továbbá központi használati melegvíz ellátásra és fűtésre szolgál. A készülék háztartási környezetben történő alkalmazásra készült. A készülék betanítás nélkül is biztonságosan használható. A készülék nem otthoni környezetben, például pl. kisüzemekben szintén felhasználható, amennyiben a használat azonos feltételek mellett történik. Más jellegű vagy ettől eltérő használat nem minősül rendeltetésszerűnek. A jelenlegi útmutató figyelembe vétele része a rendeltetésszerű használatnak. 2.2 Általános biztonsági tudnivalók A készüléket csak teljes körűen telepítve és az összes biztonsági berendezésével együtt üzemeltesse. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem szennyeződött-e el a befújó és/vagy az elszívó ágakban lévő szűrő. Soha ne módosítsa a helyiség befújó és elszívó szelepeinek a beállításait, mert azokat az üzembe helyezés során pontosan beszabályozták. Ne hajtson végre semmilyen módosítást a készülék belső elektronikájában és vezérlésében. FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye A készülékre ne fröccsenjen víz vagy más folyadék. FIGYELEM Égési sérülés 43 C-nál magasabb kiömlő víz hőmérséklet esetén fennáll a leforrázás veszélye. Szimbólum! Jelentése Anyagi kár (a készülék sérülése, következményként fellépő kár, környezeti kár) LWZ SOL 3

4 A készülék leírása!! FIGYELMEZTETÉS Sérülés Ezt a készüléket 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint a testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő és a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek. A készülék nyomás alatt áll. Felfűtés alatt tágulás következtében víz csepeg a biztonsági szelepből. ffha felfűtés után továbbra is csepeg a víz, tájékoztassa a szakszerelőjét. FENNÁLL A sérülés veszélye! Ha rádióközleményben vagy a rendőrségtől olyan utasítást kap, hogy be kell zárni az ajtókat és az ablakokat, akkor néhány órára a 0 ventilátorfokozatot állítsa be (= szellőző ventilátor kikapcsolva). Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használták, úgy a kezelőegységet aktiválni kell: ffhárom másodpercig tartsa lenyomva a MENÜ gombot. ffha korábban már navigált a menüben, akkor a menügomb lenyomásával lépjen a kezdőképernyőre. Szükség esetén a menü gombot többször le kell nyomni. ffhúzza végig az ujját a kezelőtárcsa mentén, amíg a SZELL. FOKOZATOK menüponthoz nem ér. ffnyomja meg az OK gombot. ffaz OK ismételt lenyomásával a MODFUGGODIN ALL paraméter beállítási menüjébe léphet. ffállítsa a MODFUGGODIN ALL paraméter értékét 0-ra, ujját a kezelőtárcsa mentén jobbról balra húzva. fferősítse meg választását az OK megérintésével. ffállítsa be a KERING ID RNDKIV0. FOKOZAT paraméter megfelelő értékét. Ne módosítsa a szabályozó rendszer-specifikus beállításait. A szabályozót a szakszerelő úgy állította be, hogy pontosan megfeleljen a lakóépület adottságainak és az Ön személyes igényeinek. A rendszerspecifikus paraméterek véletlen elállításának megakadályozása érdekében azokat KÓD védi. A készülék egyéni igényekhez való hozzáigazítására szolgáló paramétereket nem védi KÓD. 2.3 CE-jelölés A CE-jelölés azt mutatja, hogy a készülék minden alapvető követelménynek megfelel: Elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv Kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelv 2.4 Tanúsítvány Lásd a készülék típustábláját. 3. A készülék leírása A kilépő levegőből való hővisszanyerés nagy hatékonyságú kereszt-ellenáramú hőcserélő és levegő-víz hőszivattyú segítségével történik. Ezenkívül a rendszer a külső levegőből is hőt nyer ki. Ez a hőszivattyú által hatékonyan előállított energia leadásra kerül a fűtési, illetve a használati melegvíz rendszerbe. A lehűlt levegőt a rendszer a szabadba engedi ki. Nagyon alacsony hőmérséklet vagy nagyon magas hőigény esetén a készülék a beépített elektromos szükség-/kisegítő fűtés segítségével elégíti ki a további hőigényt. Monovalens (egyértékű) kialakítás esetén, ha a hőmérséklet a határértékként (bivalenciapont) beállított külső hőmérséklet alá süllyed, a rendszer kiegészítő fűtésként bekapcsolja az elektromos fűtést. Ezáltal a fűtési üzemmód és a magasabb használati melegvíz hőmérséklet rendelkezésre állása biztosítva van. Monoenergia üzemmódban az elektromos szükség-/kisegítő fűtés kiegészítő fűtésként kapcsolódik be. A készüléket külső hőmérséklettől függő szabályozó vezérli. Hűtés funkció A készülék hűtésre alkalmas. Ez úgy történik, hogy a készülék hőt von el a fűtőrendszerből az által, hogy megfordítja a hőszivatytyúkör működését. A fűtővízből elvont hőt az elpárologtató leadja a külső levegő felé. Külső kezelőegység nélkül semmilyen hűtési funkció nem lehetséges. Amennyiben FES-komfort külső kezelőegységet csatlakoztatnak a CAN gyűjtősínhez (a szabályozó max. 2 kezelőegység ellátását képes biztosítani) és a szabályozó felismeri azokat, úgy a képernyőn megjelenik a HUTES menü. Hőmennyiség-mérés A készülék beépített hőmennyiség-mérővel rendelkezik. Az AK- TUALIS ERTEKEK menüben kerülnek kijelzésre a leadott hőmenynyiségek. Szolár-rásegítés támogatása Szolár hőcserélőn keresztül termikus szolárberendezés csatlakoztatható. Szolár rásegítésre fűtő- és használati melegvíz üzemmódban egyaránt lehetőség van. A szolárrendszer hőmérsékletkülönbség-szabályozója be van építve a készülék szabályozójába. Egy, a külső levegő áramlási útjában található hőcserélő előmelegíti a külső levegőt a lakásszellőztető rendszer számára. Amennyiben elegendő szolárhő áll rendelkezésre, a külső levegő előmelegítése indirekt módon, napenergia felhasználásával következik be. 4 LWZ SOL

5 Kezelés 4. Kezelés 4.1 Kezelőszervek SZERDA 10.SZEP 14. KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET MVIZ HŐMÉRS ELŐREMENŐ HŐM. NAPPALI ÜZEMMÓD 10:23 ÓRA 27,0 C 35,0 C 28,0 C A felső szűrő cseréje: A kilépő levegő szűrő elszennyeződött. Cserélje ki a kilépő levegő szűrőjét. Az alsó szűrő cseréje: A beszívott levegő szűrő elszennyeződött. Cserélje ki a beszívott levegő szűrőjét. A felső és az alsó szűrő cseréje: Elérkezett a kilépő- és a beszívott levegő szűrők cseréjének időpontja vagy a szűrők idő előtt elszennyeződtek. Cserélje ki a kilépő- és a beszívott levegő szűrőket. MAGYAR A kezelőegységgel paramétereket módosíthatunk és információkat szerezhetünkbe a készülék működéséről. A készülék szabályozója akkor is működik, ha a kezelőegységet nem csatlakoztatták vagy az meghibásodott. A kezelőegység a két gombot tartalmazó kezelőtárcsából és az a fölött található kijelzőből áll. A kijelző a rendszer aktuális állapotát mutatja, illetve üzeneteket és utasításokat tartalmaz. A kezelőegység funkciói egy menüfából érhetők el. A kezelőtárcsa a menürendszerben való navigálásra és az értékek módosítására szolgál. 26_04_01_0309 Elektromos szükség-/kisegítő fűtés Bekapcsolt az elektromos szükség-/kisegítő fűtés. Erre például akkor kerül sor, ha a külső hőmérséklet a bivalenciapont alá csökken. Hűtés: A Hűtés szimbólum akkor látható, ha a készülék hűtési üzemmódban van. Fűtés: A Fűtés szimbólum akkor látható, ha a készülék fűtési üzemmódban van. Használati melegvíz előállítás: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék használati melegvizet melegít Kijelző 1 SZERDA 10.SZEP :23 ÓRA Kompresszor: A kompresszor szimbólum arra utal, hogy működik a kompresszor KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET MVIZ HŐMÉRS ELŐREMENŐ HŐM. NAPPALI ÜZEMMÓD 27,0 C 35,0 C 28,0 C 26_04_01_0292 Elpárologtató leolvasztása: Folyamatban van az elpárologtató leolvasztása. Aktív kapcsolási program: Ez a szimbólum akkor látható, ha időprogram van beállítva. 1 Dátum és idő 2 Kedvencek 3 Üzemmód 4 A készülék állapotát jelző szimbólumok A kezdőkép vízszintes vonalakkal négy alterületre van felosztva. Felül az óraidő és az aktuális dátum látható. Az alatta lévő mező a kedvenceket tartalmazza. A készülék max. 3 paraméterét lehet itt folyamatosan leolvasni (lásd a Kedvencek című fejezetet). Amikor a menüben tartózkodik, a kedvencek nem láthatók a kijelzőn. A harmadik alterület az aktuális üzemmódról tájékoztat és további funkciók (pl. gyors hozzáférés, tisztítási zárolás) vezérlésére szolgál. A negyedik alterületen (a kijelző alsó szélén) szimbólumok jelzik a rendszer aktuális állapotát. A kijelző kontrasztja és nyelve az BEÜZEMELÉS menüben állítható be A kijelzőmezőn megjelenő képszimbólumok A kijelzőmező alsó szélén szimbólumok tájékoztatnak a készülék aktuális üzemállapotáról. Egyszerre legfeljebb nyolc szimbólum jeleníthető meg. Szervizelés: Szervizbetét használata mindenképp szükséges. Forduljon a szakszerelőjéhez. Szellőztetési fokozat: A készülék adott ideig módosított szellőztetési fokozaton üzemel. Fűtőköri szivattyú: Ha működik a fűtőköri keringtetőszivattyú, megjelenik a szivattyú szimbólum. Felfűtés: Ez a szimbólum a szárítófűtési program működése közben láthatóe. EVU-zár: Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha a készülék nem kap engedélyjelet az energiaszolgáltatótól. LWZ SOL 5

6 Kezelés Kezelőtárcsa Kijelölés A menü- és paraméterszintek közötti navigálás során a kijelölés folyamatosan mutatja az aktuális pozíciót. Ennek jelzésére sötét háttér jelenik meg, vagy az aktuális listaelem alatt és felett egyegy vonal látható. A kezelőtárcsa érintésérzékeny érzékelőt tartalmaz. Attól balra és jobbra egy-egy gomb található. A kezelőtárcsával és a gombokkal a készülék minden fontos funkciója irányítható és ellenőrizhető. Kesztyű viselése, nedves kéz vagy nyirkos kezelőfelület esetén a rendszer számára nehezebb az érintésfelismerés és ezáltal a kívánt műveletek végrehajtása. A szakszerelő az BEÜZEMELÉS menüben az ÉRINTÉSÉRZÉ- KENYSÉG paraméter segítségével tudja beállítani az érintésérzékenységet. Aktiválás A készülék beállításainak véletlenszerű módosítását elkerülendő a kezelőfelület zárolva van. SZERDA 10.SZEP :23 ÓRA KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET 14,0 C AKTIVÁLÁSHOZ MVIZ HŐMÉRS 35,0 C 3 MP HOSSZAN ELŐREMENŐ HŐM. 18,0 C MENÜ GOMBOT MEGNYOMNI NAPPALI ÜZEMMÓD ffa kezelőfelület aktiválásához 3 másodpercig érintse meg a menügombot. Ha a kezelőtárcsát és a gombokat 20 percig nem használják, a kezelőegység ismét zárolásra kerül. A tisztítás céljára szolgáló zárolással 60 másodpercre lezárható a kezelőegység. A kezelőegység aktiválása után két beállítási lehetőség közül választhat: A kezelőtárcsával üzemmódokat állíthat be. A MENÜ megnyomásával folytathatja a navigálást a kívánt készülék-paraméter felé. 26_04_01_ _04_01_0292 Körmozdulat Ha egyik ujjával az óramutató járásával megegyező körmozdulatot (= forgatást) végez a kezelőtárcsán, a kijelölt kiválasztási mező jobbra vagy (ha a menüpontok függőlegesen vannak rendezve) lefelé mozdul el. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás esetén a kijelölés balra vagy felfelé mozdul el. A menürendszerben való navigálás mellett a kezelőtárcsa a paraméterek beállítására is szolgál. A kezelőtárcsa óramutató járásával megegyező forgatása esetén az érték nő. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás esetén az érték csökken. Gyorsabb forgatáskor a paraméter módosítás lépéstávolsága növekszik. A szakszerelő az BEÜZEMELÉS menüben az ÉRINTÉS- GYORSÍTÁS paraméter segítségével képes meghatározni, hogy a lépéstávolság átállítása milyen forgatási sebesség mellett következik be Menü gomb A menügombnak két funkciója van. Ha a kezdőképernyőn van, lépjen a MENÜ gombbal a menürendszer második szintjére. Onnan elérhetők a készülék különféle beállítási lehetőségei, illetve megadhatók az esetleges időprogramok. Ha nem a legfelső menüszinten tartózkodik, akkor a menügomb megérintésével egy szinttel feljebb léphet. A dokumentum alábbi részeiben a MENÜ szó arra utal, hogy meg kell érintenie a MENÜ gombot. A kívánt művelet végrehajtásához röviden érintse meg a gombokat. Ha a menü- vagy az OK gombot túl hosszú ideig érinti meg, a kezelőegység nem reagál OK gomb Az OK gomb megérintésével megerősítheti a kijelölt menüpont kiválasztását. Így a menürendszer következő szintjére kerül. Ha már a paraméterszinten tartózkodik, akkor az OK megérintése a beállított paraméter tárolását eredményezi. 1. példa A kezdőképernyő harmadik alterületén az éppen aktív üzemmód például Kezi uzemmod látható. Ha automatikus üzemmódra kíván váltani, forgassa a kezelőtárcsát a kívánt üzemmód eléréséig. Ezután erősítse meg a választást az OK gombbal. A készülék csak ekkor vált át az új üzemmódra. 6 LWZ SOL

7 Kezelés 2. példa Az OK gomb a bevitt paraméter nyugtázására szolgál. Az újonnan beállított érték csak az OK megnyomásakor tárolódik. A dokumentum alábbi részeiben az OK szó arra utal, hogy meg kell érintenie a OK gombot Hangjelzések A kezelési műveleteket kattanó hang kíséri. Példa: Az OK és a MENÜ gomb minden megérintésekor kattanó hang hallható. Ugyancsak kattanó hang hallható, ha a menülisták elemei között a kezelőtácsa forgatásával lépkednek. 4.2 Üzemmódok Ugorjon a kezdő képernyőre, így megjelenik az aktuális üzemmód. Ha másik üzemmódot kíván beállítani, forgassa el a kezelőtárcsát. Így léphet végig a lehetséges üzemmódokon. Az aktuális javaslat (listaelem) sötét kijelöléssel jelenik meg. Ha a berendezést ebbe az új üzemmódba kívánja állítani, érintse meg az OK gombot. SZERDA 10. SZEP :23 ÓRA KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET 14,0 C MVIZ HŐMÉRS 35,0 C HELYISÉGHŐMÉRSÉKLET18,0 C NAPPALI ÜZEMMÓD A készülék a következő üzemmódokban működtethető: készenléti, automatikus, nappali, csökkentett, melegvíz, kézi és vészüzemmód. A listán mindezeken túlmenően további öt beállítási lehetőség szerepel: kedvencek, gyors hozzáférés a ventilátorfokozatokhoz, melegebb/hidegebb, közvetlen választás és a lista végén a tisztítási zárolás. Mivel új üzemmód kiválasztása esetén a kijelölés mindig az aktuális üzemmódról indul, előfordulhat, hogy az óramutató járásával ellentétes irányú körmozdulatot kell tennie. A használati melegvíz üzemmód kivételével valamennyi üzemmód egyaránt vonatkozik a fűtésre, a szellőztetésre és a melegvízre KÉSZENLÉT Készenléti üzemmódban a rendszer a készenléti értékekre áll be. A készenléti mód jellemzően a készülék minimum-üzemmódját jelenti. A készülék mindaddig készenléti üzemmódban működik, amíg más üzemmódot nem aktiválásnak AUTOMATIKA Automatikus üzemmódban a rendszer a beállított fűtő-, melegvízés szellőztetési programokat hajtja végre. A készülék alapértelmezett beállítása az automatikus üzemmód. Az előremenő ági fűtési hőmérséklet szabályozása egy, a külső hőmérséklettől függő fűtési jelleggörbe alapján történik. Ha nincsenek aktív időprogramok, akkor a készülék csökkentett üzemben működik. 26_04_01_ NAPPALI ÜZEMMÓD Nappali üzemmódban (ez általában azokban a nappali időszakokban aktív, amikor a házban személyek tartózkodnak) a fűtés a beállított nappali névértékekkel működik. A használati melegvíz készítést és a szellőztetést a napi üzem nem befolyásolja CSÖKKENTETT ÜZEMMÓD A csökkentett üzemben a készülék aktivitása csökken, például éjszaka vagy olyan nappali időszakokban, amikor senki sincs otthon. A csökkentett üzemben a fűtés a beállított éjszakai névértékek figyelembevételével üzemel. A használati melegvíz készítést és a szellőzést a csökkentett üzem nem befolyásolja HMV ÜZEMMÓD A használati melegvíz (HMV) üzemmód a beállított időprogramoknak megfelelően aktiválódik. A folyamatban lévő időszakban a rendszer a használati melegvíz nappali értékével működik. A fűtés a fagyvédelmi funkció kivételévelkikapcsol. A szellőztetést a használati melegvíz üzemmód nem befolyásolja KÉZI ÜZEMMÓD Aktív kézi üzemmód esetén a rendszer a kézi üzemmódhoz meghatározott értékekkel működik. Kézi üzemmódban az előremenő ági fűtővíz hőmérsékletet a külső hőmérséklet nem befolyásolja VÉSZÜZEM Aktív vészüzemmód esetén a rendszer átugorja a Kompresszor fűtési fokozatot. A fűtés a szolárrendszerrel (ha van ilyen csatlakoztatva) vagy az elektromos szükség-/kisegítő fűtéssel történik. A bivalenciapontnak nincs jelentősége. Az elektromos szükség-/ kisegítő fűtési fokozatok hosszabb kizárólagos használata megnöveli az energiaköltségeket. Amennyiben aktiválja a vészüzemet, az automata üzemmódhoz beállított helyiség célhőmérsékletek lesznek érvényesek. Az automata üzemmód kapcsolási programjai is érvényesek. 4.3 Kedvencek, gyors hozzáférés, tisztítási zárolás Az üzemmódokon kívül ugyancsak a kezdőképernyőn adható meg, hogy mely paraméter értékeket kívánja állandóan megjeleníteni a kedvencek listáján. Ezen túlmenően gyors hozzáféréssel adhatja mega ventilátorfokozatokat és a hőmérsékletet, közvetlenül adott paraméterekre ugorhat, illetve aktiválhatja a tisztítási zárolást Kedvencek A KEDVENCEK funkció eléréséhez lépkedjen végig a kezelőtácsával a kezdőképernyőn, az üzemmódok listáján. Üzem közben legfeljebb három paraméter állandóan megjeleníthető a kijelzőn. A Kedvencek kiválasztásához lépjen a kívánt paraméterre. Ha a sor végén található négyzet nincs kijelölve, akkor az illető paraméter nem tartozik a kedvencek közé. A módosításhoz nyomja meg az OK gombot. Legfeljebb három Kedvenc választható ki. A módosításhoz tehát esetenként egy korábbi Kedvenc elvetésére lehet szükség. Az elvetéshez érintse meg az OK gombot. MAGYAR LWZ SOL 7

8 Kezelés Ventillátor fokozatok! FENNÁLL A sérülés veszélye! Ha rádióközleményben vagy a rendőrségtől olyan utasítást kap, hogy be kell zárni az ajtókat és az ablakokat, akkor néhány órára a 0 ventilátorfokozatot állítsa be (= szellőző ventilátor kikapcsolva). Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használták, úgy a kezelőegységet aktiválni kell: ffhárom másodpercig tartsa lenyomva a MENÜ gombot. ffha korábban már navigált a menüben, akkor a menügomb lenyomásával lépjen a kezdőképernyőre. Szükség esetén a menü gombot többször le kell nyomni. ffhúzza végig az ujját a kezelőtárcsa mentén, amíg a SZELL. FOKOZATOK menüponthoz nem ér. ffnyomja meg az OK gombot. ffaz OK ismételt lenyomásával a MODFUGGODIN ALL paraméter beállítási menüjébe léphet. ffállítsa a MODFUGGODIN ALL paraméter értékét 0-ra, ujját a kezelőtárcsa mentén jobbról balra húzva. fferősítse meg választását az OK megérintésével. ffállítsa be a KERING ID RNDKIV0. FOKOZAT paraméter megfelelő értékét. A SZELL. FOKOZATOK gyors hozzáférésű menüvel közvetlenül a ventilátorfokozat beállítására ugorhat (lásd a következő ábrát). A KERINGETES KERING ID RNDKIV0. FOKOZAT ) állítható be. Ha nem állítja be az időt, a készülék átveszi a tárolt paraméter értékeket. VENTILLÁTOR FOKOZATOK SZELLŐZÉS DIN ÁLL 02 SZELLŐZÉS KI. 2. FOKOZAT MELEGEBB/HIDEGEBB Itt módosíthatja a fűtőkörök beltéri hőmérséklet-alapjeleit, és ezáltal megemelheti vagy lejjebb viheti a fűtési jelleggörbéket. 26_04_01_ KÖZVETLEN KIVÁLASZTÁS Ha tudja a kívánt paraméter számát (például P37), a közvetlen választás segítségével azonnal odaugorhat. ffmiközben a kezdőképernyőt látja, addig forgassa a kezelőtárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a KOZV. VALASZTAS felirat. Erősítse meg választását az OK megérintésével. Állítsa be a kívánt paraméter számát. Erősítse meg választását az OK megérintésével. A paraméter sorszáma között adható meg. A közvetlen választást megkönnyítendő a paraméterszámok mellett a paraméterek neve is megjelenik a kijelzőn TISZTÍTÁSI ZÁROLÁS A TISZTITAS menüpont kiválasztása esetén a kezelőmodul 60 másodpercre zárolásra kerül. Ez idő alatt a kezelőfelületet anélkül tisztíthatja meg, hogy közben véletlenül módosítaná a készülék beállításait. A képernyőn számláló mutatja a zárolási időből még hátralévő másodperceket. 4.4 Paraméter-bevitel Ha olyan menüszinten tartózkodik, amelyen különféle paraméterek közül választhat, akkor az aktuális listahelyen előnézetként a paraméter értéke jelenik meg. A paraméterek módosítása a kezelőtárcsán tett körmozdulattal (elforgatással) történik. Az új érték tárolásához érintse meg az OK gombot. Ha meg kívánja szakítani a paraméter-bevitelt, érintse meg a MENÜ gombot. Az adott paraméter így megtartja korábbi értékét. Ha a felhasználó több mint 5 percig semmilyen műveletet nem hajt végre, vagyis sem a tárcsát nem forgatja, sem a MENÜ vagy az OK gombot nem érinti meg, akkor a kezelőegység automatikusan visszaugrik a kezdőképernyőre. Az OK megérintésével a jóvá nem hagyott paraméter-módosítások elvesznek. A paraméterek megtartják korábban beállított értéküket. 1. példa A hőmérséklet-alapjel értékének megadásakor a kijelzőn egy bekarikázott szám jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az értéket a kezelőtárcsa elforgatásával módosíthatja. FÕMENÜ FŰTÉSHELYISÉGHŐM. HŐM. ALAPJ. FK1 FK NAPPAL C HŐM. ALAPJ. NAPPAL 26_04_01_ LWZ SOL

9 Kezelés 2. példa A szabadság időszakának megadásához egy naptárlap jelenik meg a kiválasztott hónappal. Beállítások SZABADSÁG SZABADSÁG SZABADSÁG PROGRAM PROGRAM - PARTI KEZDETE HÉ KE SZE CS PÉ SZO VAS NAP HÓNAP ÉV ÓRA PERC A kezelőtárcsa elforgatásával megjeleníthető a kiválasztómező, amely aztán a kívánt naphoz állítható. 3. példa Egyes paraméterek esetében a kiválasztás jelet tartalmazó négyzetek segítségével történik. A jelölt, vagyis sötét színnel kijelölt négyzetek melletti pozíciók aktívak. Példa erre a kedvencek meghatározása. Az OK megérintésével kijelölheti a négyzetet, vagy törölheti annak kijelölését, ha előzőleg jelölve volt. A kedvenceknél legfeljebb három listaelem választható ki a négyzetek kijelölésével. 26_04_01_ FŐMENÜ Bizonyos menüpontokat kód véd.azok megtekintése és beállítása csak szakszerelők számára engedélyezett. AKTUALIS ERTEKEK FÕMENÜ AKTUALIS ERTEKEK DIAGNÓZ. PROGRAMOK BEÁLLÍTÁSOK SZERVIZTECHNIKUS Az AKTUALIS ERTEKEK menüben kerülnek kijelzésre az aktuális értékek. Erről felsorolást a Menürendszer fejezetben talál. DIAGNÓZ. RENDSZ.ÁLLAP. 26_04_01_0294 MAGYAR FÕMENÜ AKTUALIS HELYISÉGHŐMÉRSÉKLET ERTEKEK HELYISÉG HŐMÉRS FK1 HELYISÉGHŐM ALAPJ FK1 HELYISÉGHŐM FK2 HELYISÉGHŐM ALAPJ FK2 34,2 C Szakszerelői jogosultság A hibás beállítások elkerülése érdekében bizonyos készülék-paramétereket csak szakszerelő módosíthat. Ezek a paraméterek védettek, és csak egy kód beírása után változtathatók meg. FÕMENÜ SZELLŐZTETÉS BEFÚJÓ VENT. FOKOZAT 0 * * * KÓD BEÍRÁS 26_04_01_ _04_01_0293 ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ÁLTALI ZÁ- ROLÁS KÉMÉNY LEVEGŐ HŐCSERÉLŐ LEOLVASZTÁS ELPÁROLOGTATÓ LEOLVASZTÁS AZ EVU-ZÁR azt mutatja, hogy van-e feszültség az EVU-bemeneten. Feszültség alatti állapotban az áramszolgáltatók nem zároltak semmilyen készülék-részegységet. HIBALISTA A hibamemória mindig a legutóbbi tíz hibaüzenetet tárolja. A kijelzőn ugyanakkor csak hat hibaüzenet jeleníthető meg egyszerre. A hibamemória többi bejegyzését a kezelőtárcsa forgatásával tekintheti meg. FÕMENÜ DIAGNÓZ. HIBALISTA 01. HIBASZÁM 20 11:00 ÓRA 10. SZEP HIBASZÁM 06 11:01 ÓRA 10. SZEP HIBASZÁM 20 12:23 ÓRA 10. SZEP HIBASZÁM 06 12:24 ÓRA 10. SZEP HIBASZÁM 20 12:34 ÓRA 10. SZEP HIBASZÁM 06 12:35 ÓRA 10. SZEP 14 26_04_01_ LWZ SOL 9

10 Kezelés PROGRAMOK Itt adhatók meg azok az időprogramok, amelyek a készüléket automatikus üzemmódban vezérlik. FŰTÉSI PROGRAM FŰTŐKÖR 1 FŰTŐKÖR 2 Az 1. és a 2. fűtőkörökhöz saját fűtési programokat adhat meg. Ezekkel meghatározhatja, hogy mikor és milyen gyakorisággal működjön a készülék napközbeni üzemmódban. A többi időszakban a készülék csökkentett módban üzemel. A nappali és a csökkentett üzemmódok célértékei a HELYISEG HOM menüpontban adhatók meg. Először válassza ki, hogy mely napokon kívánja aktiválni a Fűtés funkciót: FÕMENÜ PROGRAMOK FÛTÉSI FÛTÕKÖR PROGRAM 1 FK + HÉ - HETFO adott napokon ( HETFO... VASARNAP ) hétfőtől péntekig ( HE - PE ) szombaton és vasárnap ( SZO - VA ) egész héten ( HE - SZO ) Elsőként a Hétfő lehetőség jelenik meg. ffválassza ki a napot vagy napcsoportot. ffválasztását az OK megérintésével hagyja jóvá. Három kapcsolási időszak állítható be. A három kapcsolási időszak a kijelző jobb oldalán, az óra mellett jelenik meg. Mindegyik kapcsolási időszak egy indítási és egy leállítási időpontból áll, mely utóbbinál a készülék a korábbi állapotába tér vissza. FÕMENÜ PROGRAMOK FÛTÉSI FÛTÕKÖR PROGRAM 1 FK HETFO 07:00-20:00 - -: : : :- - Példánkban előzőleg csak egy kapcsolási időszakot adtak meg. A 2. és a 3. kapcsolási időszaknál időpontok helyett apró vízszintes vonalak láthatók. Ezek a kapcsolási időszakok még szabadok. Az OK megérintésével válassza ki azt a szabad kapcsolási időszakot, amelynek kezdő és befejező időpontját be szeretné állítani. Az OK megérintése után megjelenik az alábbi képernyő. Állítsa be a kívánt időpontot. 26_04_01_ _04_01_0299 FÕMENÜ PROGRAMOK FÛTÉSI BEÁLLÍTÁSOK PROGRAM FK - -:- - ÓRA - -:- - INDÍTÁS VÉGE ÓRA Az idő 15 perces lépésközökkel állítható be. Így vagy megadható, azonban nem. Az OK megérintésével hagyja jóvá a választását. Éjfélen átnyúló időszakok A fűtésnek minden szerdán, este tól 4 órán keresztül kell működnie. Az időszak tehát csak a következő napon, csütörtökön hajnali 2.00-kor ér véget. Mivel azonban a nap 0.00-kor végződik, ehhez a programhoz két kapcsolási időszakot kell megadni. Először egy szerdait és 0.00 között, majd egy csütörtökit 0.00 és 2.00 között. Kapcsolási időpontpár törlése Válassza ki az eltávolítani kívánt kapcsolási időpontpárt. Lépjen a kezdési időpont módosítására. Forgassa el a kezelőtárcsát az időpont csökkentéséhez. Ha a 0:00 időpont elérése után tovább forgatja a kezelőtárcsát, az időpontpár eltűnik. Ekkor megjelenik a fenti kijelző, vagyis a számok helyett rövid vonalak láthatók. Erősítse meg a módosítást az OK megérintésével. HASZNÁLATI MELEGVÍZ-PROGRAM Itt állíthatók be azok az időszakok, amelyekben a használati melegvíz előállítás a nappali célhőmérsékletek alapján történik. A többi időszakban a rendszer az éjszakai előírt hőmérsékleteket veszi figyelembe. Az időpontok beállítása ugyanúgy történik, mint a fűtési programoknál. A nappali és az éjszakai üzemmód célértékei a Használati melegvíz fejezetben leírtaknak megfelelően állíthatók be. Példa: A használati melegvizet naponta kétszer, két különböző időpontban szeretné előállítani, mégpedig este 22:00 órától másnap reggel 5:00 óráig, majd 8:00 és 11:00 óra között. Mivel a nap 0:00 órakor kezdődik, a programozást 0:00 órával kell elkezdeni. Az első kapcsolási időpontpár 0:00 órától 5:00 óráig tart. A második kapcsolási időpontpár 8:00 órakor kezdődik, és 11:00 óráig tart. A harmadik kapcsolási időszak és óra között van érvényben. A kapcsolási időpontpárokat úgy kell megadni, hogy a be- és kikapcsolás között eltelő időszak elegendő legyen a tartályban lévő teljes vízmennyiség felmelegítésére (legalább 3 óra). SZELLŐZÉS PROGRAM A beállítás ugyanúgy történik, mint a fűtési és használati melegvíz programok esetében. 26_04_01_ LWZ SOL

11 Kezelés SZABADSÁG PROGRAM Szabadság időtartama alatt, amikor senki sincs a házban, a fűtési, melegvíz előállítási és szellőzési funkciókra nincs szükség teljes körűen. A készenléti üzemmódhoz megadott célhőmérséklet-értékekérvényesek. Adja meg a szabadságon töltött időszak első és utolsó napját. A beállítás ugyanúgy történik, mint az Idő / dátum esetében. A szabadság letelte után a készülék ismét a beállított programoknak megfelelően üzemel. SZABADSÁG KEZDETE NAP HÓNAP ÉV ÓRA PERC SZABADSÁG VÉGE NAP HÓNAP ÉV ÓRA PERC PARTIPROGRAM Ebben a menüpontban néhány órával meghosszabbíthatja a nappali üzemmódot. Adja meg a parti kezdetének és végének időpontját. A kezdőnap vége utáni időpont is megadható. BEÁLLÍTÁSOK FŰTÉS Ez a készülék két fűtőkört képes üzemeltetni, pl. pl. egy radiátoros fűtést biztosító közvetlen fűtőkört és egy padlófűtést biztosító kevert fűtőkört. Lépjen be a HELYISEG HOM FK1 menübe az első fűtőkör beállításainak megadásához. HELYISÉG HŐM FK2 Lásd a HELYISEG HOM FK1 c. fejezetet. Megfelelő módon állítsa be az értékeket ebben az almenüben is. FŰTÉSI GÖRBE FK1 NÖVELÉS FK1 P13 TALPPONT FK1 P14 HELYIS BEFOLYÁS FK1 P15 ARÁNY ELŐREM ÁG FK1 P19 ALAPJEL MAX FK1 ALAPJEL MIN FK1 FŰTÉSI GÖRBE FK1 A helyiség-hőmérséklet bármely külső hőmérséklet esetén csak az adott épülethez megfelelő fűtési jelleggörbe esetén marad állandó. Ezért a fűtési jelleggörbe helyes megválasztása kulcsfontosságú. Minél pontosabban állítja be a fűtési jelleggörbét, annál takarékosabban működik a rendszer. Ezért próbálja meg optimalizálni a fűtési jelleggörbét! Csökkentse az aktuális fűtési jelleggörbét úgy, hogy az előremenő ági hőmérséklet még éppen megfeleljen a fűtéshez. A cél a minél laposabb fűtési jelleggörbe megvalósítása. ffnyissa ki teljesen a termosztátszelepeket valamelyik referenciahelyiségben, például a nappaliban vagy a fürdőszobában (vegye le a fejet). ffkülönböző külső hőmérsékletek esetén úgy állítsa be a fűtési jelleggörbét, hogy a referenciahelyiségben (nappali vagy fürdő) a kívánt hőmérséklet uralkodjék. Ekkor az adott helyiségekben már a beállított fűtési jelleggörbe szabályozza a hőmérsékletet (lásd a következő ábrát). Kezdeti irányadó értékek: Paraméter Padlófűtés Radiátoros fűtés MEREDEKSÉG 0,4 0,8 TALPPONT 3 K 10 K HŐM. ALAPJEL NAPPAL (P01) 20 C 20 C MAGYAR HELYISÉG HŐM FK1 1 HŐM. ALAPJ NAPPAL FK1 HŐM ALAPJ ÉJSZ FK1 HŐM ALAPJ KÉSZNL FK1 FK ALAPJEL KÉZI FK1 HELYISÉG HŐMÉRS FK1 Y X Állítsa be az elérni kívánt szobahőmérsékletet a nappali, a csökkentett és a készenléti üzemmódhoz. Példa: Léptesse a kiválasztási mezőt a HOM ALAPJ KESZNL pontra, és érintse meg az OK gombot. Ekkor megjelenik a paraméter beállítására szolgáló képernyő. A kijelzőn a jelenleg beállított érték látható. Ha beállítja a 10 értéket, akkor a rendszer KESZENLET üzemmódban a 10 C helyiség-hőmérséklet elérésére törekszik. FK ALAPJEL KEZI : Ebben a menüpontban a kézi üzemmód előremenő ági fűtési hőmérsékletét állíthatja be. HELYISÉGHŐMÉRSÉKLET: Ez a menüpont, a pillanatnyi érték kijelzése csak akkor jelenik meg, ha a készülékhez csatlakoztattak beltéri hőmérséklet-érzékelőt. X Külső hőmérséklet [ C] Y Fűtőköri hőmérséklet alapjel [ C] 1 Meredekség hatása Meredekség = ΔY/ΔX = Fűtőköri hőmérséklet-változás/külső hőmérséklet-változás 2 Talppont eltolásának hatása 3 Fűtési jelleggörbe 4 Helyiség alapjel hatása 5 Talppont 5 D LWZ SOL 11

12 Kezelés MEREDEKSÉG A NOVELES paraméterrel azt határozza meg, hogy milyen mértékben eredményezi a külső hőmérséklet megváltozása az előremenő ági hőmérséklet megemelkedését. Gyakori probléma: Ha a helyiség-hőmérséklet alacsony külső hőmérséklet (kb. -10 C) esetén túlzottan lecsökken, akkor nagyobb meredelságet kell beállítani. TALPPONT A TALPPONT paraméter módosítása a fűtési jelleggörbe párhuzamos eltolását eredményezi. Ennek tipikus felhasználási módjait a Hibaelhárítás c. fejezet ismerteti. HELYISÉGHATÁS Ha azt szeretné, hogy a fűtési jelleggörbét a szobahőmérséklet befolyásolja, akkor egy további kezelőegységet ( FES Komfort ) kell telepítenie a lakásába. Mivel a padlófűtés késleltetve hat a helyiség-hőmérsékletre, ennek ellensúlyozására kiegészítő melegítés pl. pl. besütő nap hatása vagy kandalló alkalmazható. A HELYIS BEFOLYAS paraméternek >0 értéket kell megadni. fűtőköri beállított hőmérséklet = fűtési jelleggörbe szerinti fűtőköri beállított hőmérséklet + ((helyiség beállított hőmérséklete - aktuális helyiség-hőmérséklet) * helyiségbefolyás * meredekség / 10) ARÁNY ELŐREM ÁG Előremenő ágon a fűtőrendszerbe melegvizet szállító csővezetékek értendők. A visszatérő ág visszaszállítja a lehűlt vizet a fűtőrendszerből a fűtőberendezésbe. Az ARANY ELOREM AG paraméterrel az állítható be, hogy az előremenő vagy a visszatérő ági hőmérséklet által vezérelt fűtőberendezést kíván-e működtetni. Arány Eredmény előrem ág 0 Visszatérő ági vízhőmérséklet által vezérelt fűtőberendezés 100 Előremenő ági vízhőmérséklet által vezérelt fűtőberendezés 50 Elosztott szabályozás (50 % visszatérő ági, 50 % előremenő ági) 30 Elosztott szabályozás (70 % visszatérő ági, 30 % előremenő ági) 80 Elosztott szabályozás (20 % visszatérő ági, 80 % előremenő ági) Normál esetben 50-nél kisebb értékeket kell (ajánlás = 30) az 1. fűtőkörnél beállítani, korlátozva az előremenő ági hőmérséklet hatását. Az előremenő ági hőmérséklet a hőszivattyú be- és kikapcsolásakor jelentkező átmeneti időszakban jellemzően erős ingadozást mutat. Ezek az erős ingadozások adott esetben bekapcsolhatnák az utánfűtő fokozatokat, noha a hőszivattyú egyedül is képes lenne a pillanatnyi hőigény kielégítésére. A 2. fűtőkörhöz nem kell megadni az előremenő ág arányát. Itt mindig a 100 értéket kell beírni, hiszen a keverőkörnek nincs saját visszatérő ági érzékelője. ALAPJEL MIN / ALAPJEL MAX Ezekkel a paraméterekkel a fűtőkör minimális és maximális előírt hőmérsékletét adhatja meg. Ezek az értékek felülről és alulról korlátozzák a fűtési jelleggörbét. Ha a számított fűtési jelleggörbe átlépné ezeket a határértékeket, akkor ezek az előírt értékek maradnak érvényben. FŰTÉSI JELLEGGÖRBE Ebben a menüpontban megjeleníthetők a két fűtőkör fűtési jelleggörbéi. FÕMENÜ FŰTÉSFŰTÉSI FŰTÉSI GÖRBE JELLEGGÖRBE FK1 FKH C KH 00 C Ügyeljen arra, hogy az ARANY ELOREM AG paraméter hatással van az FK1 fűtési jelleggörbéjére. Így a fűtési jelleggörbe lényegesen alacsonyabb, mint az előremenő ági hőmérséklet-lefolyás (lásd az 1. és a 2. példát). Az FK2 fűtési jelleggörbéje előremenő ági hőmérsékleti görbe. 1. példa (55/40 fűtési jelleggörbe) 55/40 fűtési jelleggörbe radiátoros fűtéshez (beállított helyiség-hőmérséklet 20 C, talppont 5 C, meredekség 0,65, előremenő ág aránya 30 %, méretezési hőmérséklet -15 C) X Külső hőmérséklet [ C] Y Fűtési hőmérséklet [ C] 1 Előremenő ág 2 Fűtési jelleggörbe 3 Visszatérő ág 2. példa (35/28 fűtési jelleggörbe) 35/28 fűtési jelleggörbe padlófűtéshez (beállított helyiség-hőmérséklet 20 C, talppont 1 C, meredekség 0,3, előremenő ág aránya 30 %, méretezési hőmérséklet -15 C) X Külső hőmérséklet [ C] Y Fűtési hőmérséklet [ C] 1 Előremenő ág 2 Fűtési jelleggörbe 3 Visszatérő ág 26_04_01_ _04_01_ _04_01_ LWZ SOL

13 Kezelés A fűtési jelleggörbe sikeres beállítása után állítsa be a termosztátszelepeket a kívánt hőmérsékletre. A hőmérséklet teljes épületre kiterjedő csökkentését nem az összes termosztátszelep elzárásával kell végrehajtani. E helyett használja az éjszakai programokat vagy állítsa be a helyiséghőmérséklet alapjelet a MELEGEBB / HI- DEGEBB paraméterrel ALAPBEÁLLÍTÁS Ez a paraméter szakszerelőknek van fenntartva és a leírás beszerelési útmutatóban található meg. HASZNÁLATI MELEGVÍZ MVIZ HŐMÉRS MVIZ ALAPJ-NAPPAL P04 MVIZ ALAPJ-ÉJSZ P05 MVIZ ALAPJ-KSZNL P06 MVIZ ALAPJ-KEZI P11 MVIZ HŐMÉRS Itt állíthatja be a használati melegvíz kívánt hőmérsékletét. Adja meg a nappali, csökkentett, készenléti és kézi üzemmódokhoz tartozó értékeket. A használati melegvíztároló tartályban lévő víz hőmérséklete minden üzemmódban a megfelelő értékre áll be. A BOJLERHOM menüpontban a tároló tartályban lévő víz aktuális hőmérséklete jeleníthető meg. ALAPBEÁLLÍTÁS Ez a paraméter szakszerelőknek van fenntartva és a leírás beszerelési útmutatóban található meg. SZELLŐZÉS Itt állíthatók be a lakás központi levegőbefúvó és elszívó rendszerének paraméterei. VENTILLÁTOR FOKOZATOK A ventilátorok három fokozatban működtethetők. Páravédelmi szellőztetés Csökkentett szellőzés Normál szellőzés Intenzív szellőzés fokozat 0 Az épületszerkezet védelmének biztosítása érdekében normál használati körülmények között, részben csökkentett páraterhelés mellett pl. pl. a felhasználó huzamosabb távolléte során szellőztetés szükséges. 1 A higiéniai minimumkövetelmények, valamint az épületszerkezet védelem (nedvesség elleni védelem) biztosítása érdekében normál használati körülmények között, részben csökkentett pára- és anyagterhelés mellett pl. pl. a felhasználó huzamosabb távolléte során szellőzésre van szükség. 2 A higiéniai követelmények, valamint az épületszerkezet védelmének biztosítása érdekében a felhasználó távolléte során szellőztetés szükséges (Normál üzem). 3 A teljesítménycsúcsok csökkentése érdekében megnövelt levegőmennyiséggel történő szellőzés szükséges. Az intenzív szellőzésre a felhasználónak rá kell segítenie (időnként kézi ablaknyitás). SZELLŐZÉSI IDŐK A készülék normál esetben szabályozza a ventilátorok bekapcsolásának időpontját és működési időtartamát. A szellőzés ugyanakkor a SZELL. FOKOZATOK gyors hozzáférés menüvel az ütemezéstől eltérően is bekapcsolható. Állítsa be a KERING ID RNDKIV1. FOKOZAT menüben, hogy hány percig működjön a ventilátor, amennyiben ön a készüléket a SZELL. FOKOZATOK menüpontban az 1. fokozatra kapcsolja. Ötperces lépésekben 0 és 1000 perc közötti értékek állíthatók be. Adja meg hasonlóképpen a 0, a 2. és a 3. fokozat szellőzési időtartamát is. A kiválasztott szellőzési fokozat csak 20 másodperc után aktiválódik. Gyors szellőztetés külső nyomógombbal A kivitelezés során felszerelendő külső nyomógombbal a szellőzőrendszer azonnal a 3. fokozatba kapcsolható. A szellőzés a 3. fokozatban működik és csak azon idő leteltével kapcsolódik ki, amelyet a KERING ID RNDKIV3. FOKOZAT paraméternél állítottak be. MAGYAR VENTILLÁTOR FOKOZATOK NAPPALI ÜZEMMÓD ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD-KESZENL PARTI ÜZEMMÓD KÉZI ÜZEMMÓD SZELLŐZÉSI IDŐK SZELLŐZÉS KI. 0. FOKOZAT SZELLŐZÉS KI. 1. FOKOZAT SZELLŐZÉS KI. 2. FOKOZAT SZELLŐZÉS KI. 3. FOKOZAT Páramentesítő szellőzés (0 fokozat) A szabályozórendszer páramentesítő szellőző funkciót tartalmaz. Ennekk biztosítania kell a magas páratartalom okozta károk elleni védelmet arra az esetre, ha a szellőzés nem kívánatos. Ez pl. pl. szabadság miatti hosszú távollét esetén jöhet szóba. Ehhez a KE- RINGETES / PARAMETER menüben a Páramentesítés paramétert a BE értékre kell állítani. A páramentesítő szellőzés 24 óra szünet elteltével kapcsol be. Amíg nem telik le a 24 óra, addig a szellőzés nem kapcsolódik be. Amennyiben a helyiség levegőjének páratartalma a szellőzőrendszer kikapcsolt állapotában (0 fokozat) meghalad egy határértéket, úgy a szellőzőés bekapcsol. A szellőztetés ismét kikapcsol, amennyiben az érték a beállított hiszterézis-értékkel megnövelt mértékben a határérték alá kerül. A határérték a külső hőmérséklettől függ. ffforduljon szakemberhez. LWZ SOL 13

14 Kezelés A ventilátor-teljesítmény páratartalomtól függő korrekciója (1/2/3 fokozat) Az 1., 2. és 3. ventilátor-fokozatokban a szakszerelő aktiválhatja a ventilátor-teljesítmény páratartalom függő korrekcióját. Ez a beltéri páratartalom függvényében megy végbe. Alacsony beltéri páratartalom esetén, pl. pl. télen, a levegő térfogatárama a Telj. csökkentés paraméter függvényében csökken. Ennek hatására a levegő túl szárazzá válik. Nyáron a ventilátor-teljesítmény páratartalomfüggő korrekciója révén csökkenthető a beltéri páratartalom. ffforduljon szakemberhez. SZERVIZELÉS FUTÁSI IDŐ SZŰRŐ : Ez a paraméter azt adja meg, hogy utoljára mikor állították alaphelyzetbe a szűrőt. SZŰRŐ VISSZAÁLLÍTÁS : Ezzel a paraméterrel elvégezhető a szűrő visszaállítása, amihez a Be lehetőséget kell kiválasztani. HŰTÉS Az FES Komfort digitális távirányító hőmérséklet-érzékelővel valamint páratartalom-érzékelővel rendelkezik, amelyek a felületfűtések (pl. pl. padlófűtések, falfűtések, hűtőfödémek) harmatpont-figyelésére szolgálnak. Aktív hűtés Ha aktiválták a HUTOUZEM paramétert, akkor bekapcsolódik a kompresszor és a leolvasztószelep, amennyiben a fűtőköri hőmérséklet meghaladja a beállított célértéket (alapjelet). Hűtés és használati melegvíz előállítás Amint használati melegvíz igény jelentkezik, a hűtési üzemmód megszakad, és kezdetét veszi a használati melegvíz előállítása. Hűtés és szolárrendszer A SZOLAR menüpontban a szakszerelő az ELSŐDLEGES SZO- LÁR paraméter segítségével beállíthatja a hűtőüzemmód prioritását rákapcsolt szolárrendszer esetén. Lehetséges beállítások: Szolár prioritás, Hűtés prioritás valamint az időprogram szerinti beállítás a Hűtési idő prioritás paraméter segítségével. Itt kell megadni a hűtés időtartamának a paramétereit. A Szolár prioritás funkció aktivált állapotában a rendszer nem engedélyezi a hűtést mindaddig, amíg nem teljesülnek a szolárrendszer bekapcsolási feltételei, és a hőmérsékletek nem érik el a rendszerhőmérsékletek maximumait. A Hűtés prioritás üzemmódban a szolárfunkció túl van terhelve, a kollektorvédelem pedig ki van iktatva. Amint a hűtés befejeződik, a rendszer megvizsgálja a szolárfunkció bekapcsolási feltételeit. ffaktiválja a hűtőüzemet a kívánt fűtőkörökhöz, megfelelően beállítva a HUTOUZEM paramétert ( KI / BE ). HELYISÉG HŐM FK1 HŐM. ALAPJ NAPPAL FK1 HŐM ALAPJ ÉJSZ FK1 HŐM ALAPJ KÉSZNL FK1 HELYISÉG HŐMÉRS FK1 A hűtés csak puffertárolóval, illetve hidraulikus kiegyenlítéssel lehetséges. Ahhoz, hogy a készülék le tudjon hűlni, a HUTOUZEM paramétert BE értékre kell állítani. A szükséges beállításokat kérdezze meg a szakszerelőtől. A hűtés engedélyezett, ha a készülék nyári üzemmódban van, és a külső hőmérséklet a helyiség fűtéshez előírt hőmérsékletét 2 órán keresztül 3 K értékkel meghaladja. Amennyiben ezt követően a helyiséghőmérséklet a HISZT HELYIS HOM paraméternél beállított értékkel meghaladja a helyiség hűtéshez előírt hőmérsékletét, akkor a rendszer előkészíti a hűtést. A kijelzőn megjelenik a hópehely-szimbólum. A keringtető szivattyú bekapcsol, a kétútú szelep átkapcsol a fűtőkörre, a Hűtés kimenet pedig aktív állapotba kerül, pl. pl. a hűtendő helyiségekben lévő termosztát-szelepek megnyitása céljából. A helyiség előírt értékének beállításával befolyásolni lehet, hogy a készülék mikor hűtsön. HELYISÉG HŐM FK2 Lásd a HELYISEG HOM FK1 c. fejezetet. FK1 HŰTÉSI ÜZEM FK1 HŰTŐÜZEMMÓD KI BE FK1 HŰTŐRENDSZER FELÜLETI HŰTÉS kóddal védett KOMPR. HŰTÉS kóddal védett FK HŐM. FK1 HŰTES kóddal védett HISZT HELYIS HŐM FK1 kóddal védett FK2 HŰTÉSI ÜZEMMÓD Lásd az FK1 HŰTŐÜZEMMÓD c. fejezetet. SZOLÁR SZOLÁR ENGEDÉLYEZVE Közv. választás: P80 KI BE HŐM. KÜLÖNBSÉG Közv. választás: P81 KÉSL. KOMPR. HASZNÁ- Közv. választás: P82 LATI MELEGVÍZ (HMV) MVÍZ HŐM SZOLÁR Közv. választás: P83 Ha szolárberendezést csatlakoztattak, itt megtalálható minden olyan paraméter, amelyet a szolár üzemmódhoz meg kell adni. Napkollektor-üzemmódban a készülék használati melegvíz előállítási és fűtés i működéséta szolár hőcserélő támogatja. 14 LWZ SOL

15 Kezelés SZOLÁR ENGEDÉLYEZVE A szolár üzemmód aktiválásához állítsa 1-re a SZOLAR ENGE- DELY menüpont értékét. HŐM. KÜLÖNBSÉG Ezzel a paraméterrel, amelyet szolár hőmérséklet-különbségnek is nevezünk, megadható a szolárszivattyú be- és kikapcsolását kiváltó hőmérsékleti határérték. Ha a napkollektor-hőmérséklet HOMERSKULONBSEG + HISZT SZOLAR értékkel meghaladja a visszatérő ági hőmérsékletet, akkor a szolárszivattyú elindul. Ha a kollektor-hőmérséklet már csak a HOMERSKULONBSEG HISZT SZOLAR értékkel haladja meg a visszatérő ági hőmérsékletet, a szolárszivattyú leáll. A HISZT SZOLAR paramétert a szakszerelő állítja be. Ügyelni kell arra, hogy a kikapcsolási pont ne legyen alacsonyabb a visszatérő ági hőmérsékletnél, ami akkor következhet be, ha a hiszterézis értéke magasabb, mint a hőmérséklet-különbség. Minél nagyobb a szolár hőmérséklet-különbség értéke, annál később kapcsol be a szolárszivattyú, miután kisütött a Nap. Ezzel együtt csökken a kitárolás veszélye. Kitárolás esetén a hőenergiaáramlás iránya megfordulna, vagyis vagyis a már felmelegített víz az elégtelen szolársugárzás miatt lehűlne. KÉSL. KOMPR. HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV) A szolárszivattyú működése közben a kompresszor az itt megadott időtartamig le van tiltva. A használati melegvíz előállítás ebben az időszakban csak napenergiával történik. MVÍZ HŐM SZOLÁR Ha a használati melegvíz-tároló tartályban a víz felmelegedett, az előremenő ági hőmérséklet elérte beállított célértékét, és a kollektor-hőmérséklet továbbra is magas, a víztartályban lévő víz a napenergia tárolása érdekében magasabb hőmérsékletre is felmelegíthető. Itt állíthatja be azt az értéket, amelyre a víztartályt fel szeretné hevíteni. FIGYELEM Égési sérülés A MVIZ HOMSZOLAR értéket csak akkor szabad 60 Cnál magasabbra állítani, ha megfelelő óvintézkedésekkel gondoskodnak a leforrázás elleni védelemről. 43 C-nál magasabb kifolyási hőmérséklet esetén fennáll a leforrázás veszélye. ÜZEMBE HELYEZÉS KEZELŐEGYSÉG KEZELŐEGYSÉG SZOFTVER Ebben a menüpontban a kezelőegység szoftververziója kerül kijelzésre. KONTRASZT A KONTRASZT paraméterrel beállíthatja a kijelzőn megjelenő karakterek és a háttér közötti kontrasztot. FÉNYESSÉG NYELV Itt adhatja meg, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a kijelzőn látható szövegek. KORR. HELYISÉGHŐM. Ha azt tapasztalja, hogy a kezelőegység által mért szobahőmérséklet nem egyezik a tényleges helyiséghőmérséklettel, például, ha az érzékelő egy hideg külső falon található, akkor a készüléken korrigálni lehet a beállítást. Állítsa be a HELYIS HOMKORR paraméterrel a tényleges és a kezelőegységen látható helyiséghőmérsékletek közti különbséget. Példa: Mért hőmérséklet 19 C kijelzett hőmérséklet 21 C Új paraméterérték -2 KORR. HELYISÉG PÁRATARTALOM Ha azt tapasztalja, hogy a kezelőegység által mért helyiséglevegő-páratartalom nem egyezik meg a tényleges helyiséglevegő-páratartalommal, akkor a készüléken korrigálni lehet a beállítást. Ha a kezelőegységen látható érték túl alacsony, akkor növelje a HELYIS.PÁRAT.-KORR. paraméter alatt beállított értéket. SZAB. MAGYAR Ha a szolárfunkciót kívánja használni, akkor szakszerelőjének az alábbi értékeket kell beállítania: MINIMÁLIS CIKLUSSZÁM (P54) 1 MAXIMÁLIS CIKLUSSZÁM (P55) 50 KÜLSŐ HŐM. MAX. CIKL (P56) 0 C KÜLSŐ HŐM. MIN. CIKL (P57) 25 C SZÁRÍTÓ FŰTÉS PROG A szárítófűtési programra a mindennapos használat során nincs szükség. A magyarázat a szakszerelőnek szóló telepítésiútmutatóban található. SZOFTVER VERZIÓ A SZOFTVER VERZIO paraméter alatt látható, hogy melyik szoftververzió van telepítve a szabályozóra. A szoftver verziószáma utal a készülék típusára. SZOFTVERAZONOSÍTÓ A SZOFTVER-ID pontban a szoftver sorozatszáma látható. LWZ SOL 15

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Hőszivattyú menedzser»» WPMW 3»» WPMS 3 MITTWOCH 12.JUN 13 10:23 UHR AUSSENTEMPERATUR 27,0 C WW-ISTTEMPERATUR 35,0 C RÜCKLAUFISTTEMPERATUR 28,0 C ECO-BETRIEB TARTALOM

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. Üzemeltetési útmutató. calormatic 470f. Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval

Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. Üzemeltetési útmutató. calormatic 470f. Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató calormatic 470f Időjárásfüggő szabályozó rádióadóval HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz.3 1.1

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS ELEPÍÉSI ÚMUAÓ Levegő víz hőszivattyú»» WPL AS»» WPL ACS»» WPL 0 A»» WPL 0 AC»» WPL A»» WPL AS»» WPL AC»» WPL ACS ARALOM KÜLÖNLEGES UDNIVALÓK KEZELÉS. Általános tudnivalók. Biztonsági tudnivalók.

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató Szolár töltőállomás auroflow exclusiv HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató WRS-K felszerelési és kezelési útmutató KLM klíma- és szellőztető modul BMK kezelőmodul BMK-F távirányító Érvényes a 2.0.031 szoftververziótól Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádiójel vezérlésű mozgásérzékelő Modell: MSR939 BEVEZETÉS Köszönjük,

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal.

Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal. Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal. VX82 - M 2 6 Y Ön mostantól egy PULSAR analóg, kvarc-szerkezetű karóra boldog

Részletesebben

E8.5064 V1. Rendszervezérlő Kezelési útmutató

E8.5064 V1. Rendszervezérlő Kezelési útmutató E8.5064 V1 Rendszervezérlő Kezelési útmutató Kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és az üzembe helyezés előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Biztonsági utasítások Általános Általános

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

devireg 850 Szerelési utasítások

devireg 850 Szerelési utasítások HU devireg 850 Szerelési utasítások Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Tartalom: 1. Szerelési utasítások.................................... 1.a. Az érzékelőket tartó tokok elhelyezése............... 1.b. Az érzékelő

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

ROMEO OpenTherm távvezérlés

ROMEO OpenTherm távvezérlés 1 Áttekintés: Módválasztó gomb: -ki, -nyár/tél, -reset,hibák Automatikus/Kézi üzemmód átkapcsoló Főtés - HMV programozó gomb Idıpont és nap program gomb Főtési hımérséklet beállító gomb HMV hımérséklet

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

coffee wakes up the world Kezelési útmutató Kávéfõzõgép Magyar 01.01.001

coffee wakes up the world Kezelési útmutató Kávéfõzõgép Magyar 01.01.001 coffee wakes up the world Kezelési útmutató Kávéfõzõgép Magyar 01.01.001 Típussor 1300 Rend. sz.: 33 2467 5160 Kiadás 09.2009 Bemutatás és általános leírás Gratulálunk Önnek a WMF kávéfõzõgép megvásárlásához.

Részletesebben

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás Laser istancer L 500 asználati utasitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. asználati útmutató magyar Gratulálunk a megvásárlásához!

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

Az Új Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N

Az Új Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N Egy technológiai mestermű, ami teljes kényelmi megoldást biztosít hűtés, fűtés, légtisztítás, szellőztetés, párásítás és szárítás terén Az első R32-es hűtőközeggel üzemelő lakossági légkondicionáló berendezés

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB FDXS50CVMB FDXS60CVMB FDKS25EAVMB FDKS35EAVMB FDKS50CVMB FDKS60CVMB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

BF 400. H Diagnosztikai mérleg. Használati utasítás

BF 400. H Diagnosztikai mérleg. Használati utasítás BF 400 H H Diagnosztikai mérleg Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Magyar

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

CITIZEN. Digitális, fülhőmérő GYCTD504 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CITIZEN. Digitális, fülhőmérő GYCTD504 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CITIZEN Digitális, fülhőmérő GYCTD504 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! TARTALOM JEGYZÉK: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT A MÉRÉS MENETE

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035)

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) WAC 2200 Klímaszervizelő készülék 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1 Bevezetés... 1 Üzemeltetés... 1 Utasítás... 1 A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGŐRZÉSE... 1

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Elektronikus vaku FL-36R. Kezelési útmutató

Elektronikus vaku FL-36R. Kezelési útmutató Elektronikus vaku FL-36R HU Kezelési útmutató Az egyes részek elnevezése Vaku Derítőlap g20. oldal Vakufej AF segédfény világító felület g23., 27. oldal = Ha a fotóalany kontrasztja sötét vagy alacsony,

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Testzsír monitor BF 306-os MODELL

Testzsír monitor BF 306-os MODELL Testzsír monitor BF 306-os MODELL Köszönjük, hogy az OMRON BF306 testzsír monitort választotta. A helyes és biztonságos használat érdekében, kérjük szánjon pár percet a használati útmutató elolvasására.

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép Használati utasítás 1 Gratulálunk, hogy gondosan megtervezett termékünket választotta. Annak érdekében, hogy a leghasznosabban alkalmazhassa a készüléket, kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben