Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XIII. kerület. klímastratégiája"

Átírás

1 Budapest XIII. kerület klímastratégiája

2 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8 A XIII. kerületi Önkormányzat tevékenysége...10 A lakosság szerepe...12 SWOT-analízis...14 III. A kibocsátások csökkentése...15 A XIII. kerület lépései a karbonsemlegesség felé...18 Energiagazdálkodás...18 Közlekedés...20 Hulladékgazdálkodás...23 A széndioxid kivonása a légkörből...24 IV. Alkalmazkodás az éghajlat változásához...25 Az emberi egészséget veszélyeztető hatások...25 Zöldfelület-gazdálkodás...26 Vízgazdálkodás...28 V. Megvalósítási javaslatok...29 A klímatudatosság növelése érdekében megvalósítandó feladatok...29 A kibocsátás csökkentése érdekében megvalósítandó feladatok...30 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében megvalósítandó feladatok...31 Összefoglaló...33 Szakkifejezések jegyzéke

3 Bevezető Bolygónk klímája az elmúlt tízezer évben a földtörténeti előzményekhez képest legalábbis szokatlanul stabil volt. A hasonló időjárási körülmények szabályos, kiszámítható ismétlődése tette lehetővé a mezőgazdaság kialakulását, az emberi közösségek letelepedését, végső soron mai civilizációnk kialakulását. A globális felmelegedés ezt a stabilitást veszélyezteti. A ma élő generációk olyan kihívással néznek szembe, mellyel a történelem folyamán még nem szembesült az emberiség. Miközben bolygónk népessége évente megduplázódik, olyan folyamatoknak vagyunk tanúi, melyek az egész földi klímára kiterjedő, jelentős változásokat fognak előidézni: megváltoznak a megszokott hőmérsékleti és csapadékviszonyok, gyakoribbá és erősebbé válnak a szélsőséges időjárási jelenségek, csökken a hozzáférhető ivóvíz és élelmiszerek mennyisége. A klímaváltozás megkezdődött, a Föld átlaghőmérséklete emelkedik, ez a meteorológusok, klímakutatók számsoraiból világosan kiderül. De ennek belátásához ma már nem szükségesek tudományos ismeretek, mindennapjaink során is egyre gyakrabban találkozunk szélsőséges időjárási jelenségekkel, korábban nem látott viharokkal, árvizekkel, illetve olyan, a klímaváltozás hatásai miatt katasztrofálissá váló eseményekkel, amilyenek az aszályos vidékeken tomboló erdőtüzek. A Föld csaknem hétmilliárdos népességének fele városokban él. Olyan környezetben, melyet az ember teljes egészében a saját képére alakított, figyelmen kívül hagyva a természet törvényeit. Az ember alkotta rendszerek fenntartása hatalmas mennyiségű energiát igényel, melyet döntően a földtörténeti korokkal ezelőtt élt növények maradványaiból keletkezett kőolaj és földgáz elégetésével állítunk elő: ez fűti lakásainkat, hajtja autóinkat, repülőgépeinket és kombájnjainkat, ebből állítjuk elő a világításhoz használt elektromos áramot is. A fosszilis energiahordozók elégetésekor széndioxid (CO 2 ) keletkezik, mely a légkörbe jutva úgy viselkedik, mint az üvegház, beengedi a Föld légkörébe a napsütést, de a keletkezett meleget bent tartja. Ez váltja ki a globális felmelegedés folyamatát. A földi klíma rendkívül összetett rendszer, a lég- és tengeráramlások, csapadékrendszerek bonyolult kapcsolatai alakítják. Az átlaghőmérséklet emelkedése megváltoztatja ezeket a kapcsolatokat, olyan változásokat indít be, melyek pontos kimenetelével nem is vagyunk még tisztában. 3

4 Abban biztosak lehetünk, a klímaváltozás nemcsak annyit jelent, hogy hosszabb lesz a nyár és enyhébbek lesznek a telek. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek, mint árvizek és aszályok már most hatalmas károkat okoznak a mezőgazdaságban és az infrastruktúrában. A Föld egyre több régiójában kerül veszélybe az ivóvíz- és az élelmiszer-ellátás, ami a népcsoportok közötti konfliktusok kiéleződéséhez, háborúkhoz vezethet. A sarkvidékek jégpáncéljának megolvadása méterekkel emelheti meg a tengerek vízszintjét, az elöntött parti területekről sok százmillió ember lesz kénytelen elvándorolni. A globális felmelegedés következményeit mindenki viselni fogja, ezért mindenkinek tennie kell ellene. Bár a globális klímaváltozás szélviharokkal, áradásokkal, vagy hőséggel és aszállyal veszélyezteti egészségünket és életünket, valójában nem a természettel kell szembeszállnunk, hanem a fogyasztói társadalom természetellenes értékrendjével, a termelés és a fogyasztás egyre bővülő spiráljával. Mivel többé-kevésbé mindannyian okozói is vagyunk a folyamatnak, a változások mértékére mindannyiunknak van befolyásunk, mindannyian tudunk is tenni ellene. Ugyanakkor fel is kell készülnünk azokra a változásokra, melyeket megelőzni nem tudunk, életünket a közeljövőben befolyásolni fogják. A változás elkezdődött, a világ, melyet átadunk unokáinknak, más lesz, mint az, amit nagyszüleinktől örököltünk. A klímaváltozás életmódunk megváltozását fogja kikényszeríteni. Még dönthetünk, hogy változtatunk-e, lemondunk-e önként a kényelmünk egy részéről, a természeti erőforrások pazarló felhasználásáról, vállaljuk-e a felelősséget és a szolidaritást az utánunk jövő nemzedékekkel, vagy megvárjuk, hogy a változások még nagyobb lemondásra kényszerítsenek bennünket. Cselekednünk nemcsak kell, de érdemes is. A természeti erőforrások hatékonyabb, takarékosabb felhasználása élhetőbb környezetet, az emberi kapcsolatok, a helyi közösségek felértékelődését, hatékonyabban működő, nemzetközileg is versenyképesebb gazdaságot összességében jobb minőségű életet is jelent. 4

5 I. Célok és alapelvek A kerületi klímastratégia kidolgozásának és megvalósításának célja a globális éghajlatváltozást előidéző folyamatok mérséklése, illetve az elkerülhetetlen következményekre való felkészülés és alkalmazkodás, a kerületi szinten rendelkezésre álló eszközökkel. A stratégia megjelöli a XIII. kerületi Önkormányzatnak a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb feladatait a közötti időszakra, és be kívánja mutatni azokat a lehetőségeket is, melyekkel a kerületi lakosság is kiveheti a részét e célok megvalósításából. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! A XX. század folyamán a műszaki fejlődés, a tömegtársadalom kialakulása és a fejlett országokban tapasztalható életszínvonal-növekedés oda vezetett, hogy napjainkban döntően nem az ipari termelés, hanem a fogyasztók, mi magunk okozzuk a káros folyamatok jelentős részét. A kommunális és lakossági szektor energiafelhasználása, közlekedése és hulladékgazdálkodása felelős a globális ÜHG-kibocsátások harmadáért. Ingatlanjaink fenntartása (döntően a fűtés), a közlekedés, a melegvíz-előállítás és elektromos berendezéseink használata egyre növekvő mennyiségű energiát igényel. Az utóbbi években a kibocsátás csökkentését célzó intézkedések, az egyre szigorúbb szabályozások a háztartási és kommunális szektort nem érintették. Így ezen a területen a kibocsátások visszafogására nagy lehetőségek vannak: ésszerű energiahasználattal és takarékossággal nagyarányú csökkentés érhető el. Fontos meglátnunk, hogy bár a káros kibocsátások csökkentéséhez a jelenlegi energiafelhasználás csökkentésére van szükség, az élet minőségének csökkenésével nem kell együtt járnia. Az energia- és nyersanyagpazarlás megszüntetése ésszerűbb erőforrásfelhasználást, jobb minőségű környezetet, jobb minőségű életet jelenthet. A jelenlegi fogyasztási szint (sem az energia, sem az anyagi javak fogyasztása terén) nem tartható fenn. Ez korlátozásokat, kényelmetlenségeket jelent a jóléti társadalomban megszokottakhoz képest, megvalósításához gondolkodásmódunk megváltoztatására van szükség. Egy ember csak kismértékben járul hozzá a klímaváltozást előidéző okokhoz, a káros következményeket mindannyiunknak viselnünk kell. Idejét múlt a szemlélet, mely szerint a világ, hazánk, városunk sorsáért a politikusok felelősek. Közös a felelősségünk, társadalmi és gazdasági helyzetünknek megfelelően mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a feladatokból. Jól felfogott saját érdekünkből fontos, és erkölcsi kötelességünk, felelősségünk, hogy a fenntarthatóság elvének megfelelve jelenkori igényeink kielégítése során se a természeti erőforrások túlzott 5

6 használatával, se a természetet terhelő kibocsátásainkkal ne veszélyeztessük az utánunk következő generációk szükségleteinek kielégítését. A klímastratégia elfogadása és megvalósítása a fenntarthatóság felé törekvésnek egyik eszköze. Mint ilyennek, a stratégiának magába kell foglalnia a kerületi társadalom értékrendjét, alapértékeit, a társadalom, a gazdasági szereplők és a környezet hosszútávú érdekeit. A klímastratégiának és a megvalósítását szolgáló programoknak pártpolitikától függetlennek kell lennie. A legszélesebb közmegegyezésen alapuló, hosszú távú iránymutatásként megvalósulásához a kerület életét alakító politikai, civil és gazdasági szervezeteknek támogatása és tevékenysége is elengedhetetlen, a kerületben működő politikai pártok, a társadalmi szervezetek, vállalkozások és a lakosság egyetértésére van szükség. Különösen igaz ez azokra a területekre, ahol a fogyasztás visszafogása, spórolás tehát a vágyott, a megszokott életszínvonalról történő lemondás szükséges. A klímavédelem rendszerszemléletet igényel. Fel kell ismerni és fel kell mérni, hogy mely tevékenységek, folyamatok milyen mértékben járulnak hozzá közvetlenül vagy közvetve a klímaváltozáshoz. A társadalom tűrőképességét figyelembe véve kell kiválasztani a leghatékonyabb kibocsátáscsökkentési módszereket. A kisebb lemondást követelő eszközöket kell először alkalmazni, szem előtt tartva, hogy a fenntarthatóság érdekében tett lépések közvetlen haszonnal, megtakarítással is járnak: a kibocsátás-csökkentés a levegő minőségében azonnal javulást eredményez, a kisebb energiafogyasztást a pénztárcánkon azonnal megérezzük. Nagyon fontos, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás során csak olyan eszközök alkalmazhatók, melyek nem növelik a kibocsátásokat, nem járulnak hozzá maguk is a klímaváltozáshoz. A stratégia behatárolt időtávra szól, a célkitűzések megvalósulása esetén sem számíthatunk arra, hogy a törekvéseket fel lehessen adni. A megvalósulást figyelemmel kell kísérni, erről tájékoztatni kell az érintetteket, a célkitűzéseket és feladatokat aktualizálni kell. 6

7 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal A XIII. kerületi Önkormányzat által elfogadott és megvalósítás alatt lévő koncepciók, stratégiák és programok közül több közvetlenül érinti a klímastratégia céljait. Local Agenda 21 - A fenntarthatóság helyi programjában a Városi környezet; Természetvédelem; Energia és klímavédelem; Közlekedés; Hulladék; Levegő; Felszíni vizek témakörökben megjelenő, generációkon átívelő célkitűzések egybeesnek a klímastratégia céljaival. A klímastratégia végrehajtása a fenntarthatóságot, így az LA 21 megvalósítását szolgálja. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia közép- és hosszútávra szóló fejlesztési célokat fogalmaz meg, melyek közül sok, például a közlekedés- és a parkolásfejlesztés közvetlenül befolyásolja az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezek megvalósítása során különösen fontos klímavédelmi szempontok érvényesítése. A Közösen a XIII. kerületért program - Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Programja ben megjelenő feladatok némelyike közvetlenül érinti a klímavédelem területét. A Fenntartható fejlődés és környezetünk védelme érdekében című fejezetben összefoglalt programelemek mindegyike ezt a célt szolgálja, különösen a környezettudatosság növelése, a megújuló energiaforrások lakossági használatának támogatása, a hulladékgazdálkodás és az alternatív (nem motorizált) közlekedés fejlesztése. A program más feladatai, például a Rendezett közterületek fejezetben megfogalmazott, a nagyobb területű belső udvarok rehabilitációjának támogatásával a korlátozott használatú közterületek létrehozása is az itt megfogalmazott célok megvalósítását segítik elő. A kerület zöldterület-rendszere fejlesztéséről szóló AngyalZÖLD stratégia Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz alprogramján keresztül közvetlenül kapcsolódik a klímastratégiához. A későbbiekben elfogadásra kerülő stratégiák és programok kidolgozása során figyelemmel kell lenni a klímavédelmi szempontokra is, azokat minden szakterületi tervezés során figyelembe szükséges venni, integrálni kell a jogalkotási tevékenységbe, a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást minden fejlesztésnek elő kell segítenie. 7

8 II. Helyzetkép A Föld népességének 20%-át adó fejlett és átalakuló gazdaságú országok a globális kibocsátás 46%-áért felelősek. Ezekben az egy főre jutó éves kibocsátás 14,6 t CO 2 e (széndioxidegyenérték: meghatározásánál valamennyi kibocsátott üvegházhatású gáz mennyiségét széndioxid-kibocsátásra számítják át), míg a világ más részein 4,2 t. A klímaváltozás elleni nemzetközi összefogás alapja az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (1992), és az ezt kiegészítő Kiotói Jegyzőkönyv (1997). Ezekben a világ fejlett és átalakuló gazdaságú államai kibocsátásaik csökkentését vállalták. A vállalások eltérő mértékűek, az Európai Unió (az 1990-es évihez képest) 8%-os, Magyarország (az es éves átlaghoz képest) 6%-os kibocsátás-csökkentésre vállalkozott 2012-ig. Az Európai Unió élen jár a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a klímavédelem területén. Amellett, hogy kezdeményezője a nemzetközi együttműködéseknek, következetesen szigorúbb kötelezettségeket vállal a kibocsátás korlátozása területén is. A célkitűzések elérését szolgálja az Európai Éghajlatváltozási Program, melyben az Unió egyoldalúan 20%-os kibocsátás csökkentést vállalt 2020-ig, bevezette az uniós emisszió-kereskedelmi rendszert is. Fontos mérföldkő volt 2007-ben az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában Az uniós fellépés lehetőségei című zöld könyv elfogadása, mely megfogalmazta az integráció elvét. Magyarországon az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény alapján, a 29/2008. (II. 20.) számú határozatával fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS). A NÉS a középtávú (2008 és 2025 közötti) klímapolitika három fő irányát jelöli ki: - a kezelhetetlen elkerülése érdekében az üvegházhatású gázok kibocsátása növekedését meg kell állítani, a kibocsátás csökkentését célzó intézkedéseket kell hozni, - az elkerülhetetlen kezelése érdekében a ránk váró kedvezőtlen változásokhoz alkalmazkodni kell, a káros természeti, társadalmi és gazdasági következményekre fel kell készülni, - az előző célok felé törekvés érdekében a társadalom klímatudatosságát erősíteni kell. A NÉS végrehajtását kétéves időszakokra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Programok szolgálják. 8

9 A NÉS az érintett társadalmi szereplők között feladatokat jelöl ki a helyi közösségek, önkormányzatok számára is: példamutatással és a rendelkezésükre álló információk, tapasztalatok cseréjével kell hozzájárulniuk a nemzeti és nemzetközi erőfeszítésekhez. A lakosság feladata a fogyasztás (az anyag- és energiafelhasználás) csökkentése, hatékonyabbá tétele és a klímabarát közlekedés. Az átalakuló gazdaságú Magyarországon az egy főre jutó éves kibocsátás 7,4 t CO 2 e, mely alapján hazánk Európában az ötödik legjobb helyen áll. Ennek oka az, hogy a Magyarországon felhasznált elektromos energia 40%-a atomenergiából származik, és hogy a fosszilis energiahordozók közül a legelterjedtebb a legkisebb széndioxid-kibocsátást okozó földgáz. Magyarországon az energia 35%-át a háztartások, 22,5%-át a közlekedés, 20%-át a szolgáltatáskereskedelem, 19%-át az ipar használja fel. [2004-es adatok, forrás: NÉS] 2007 óta Magyarországon is megszülettek az első települési klímastratégiák, melyekben a helyi közösségek határozták meg önmaguk számára a klímaváltozás csökkentése, kezelése érdekében szükséges tennivalókat. 9

10 A XIII. kerületi Önkormányzat tevékenysége Az Önkormányzat feladatai ellátása során jelentős mennyiségű energiát használ fel, melyet jelenleg csaknem kizárólag meg nem újuló forrásokból, fosszilis energiahordozók felhasználásával állít elő. Az önkormányzat által üzemeltetett óvodák és iskolák, szociális létesítmények, a Polgármesteri Hivatal, a Lehel Csarnok fűtése, a használati melegvíz előállítása legnagyobb részt a fosszilis tüzelőanyagok közül a környezetre legkevésbé károsnak tekinthető (2010-ben összesen m 3 ) földgáz felhasználásával történik. A Hajdú u. 29. irodaépület, a Szegedi úti szakorvosi rendelő és a József Attila Művelődési Központ fűtéséhez felhasznált GJ távhő jelentősége kisebb. A évi kwh áramfelhasználás 48%-a a Lehel Csarnok, 10%-a a Polgármesteri Hivatal, 7,4%-a a Szegedi úti rendelő fenntartásából adódott, a fennmaradó harmad több mint száz ingatlan között oszlik meg. Az Önkormányzat 18 gépkocsit üzemeltet, melyek 2010-ben l benzint és l gázolajat használtak fel. Az Önkormányzat összetett tevékenysége révén közvetett módon is jelentős mennyiségű ÜHG-kibocsátásért felelős. A klímavédelem érdekében cél a kibocsátások növekedésének megállítása és az energiafelhasználás racionalizálása. A kibocsátások csökkentése érdekében tett első lépésként a kiindulási helyzet meghatározására felmértük a XIII. kerületi Önkormányzat karbonlábnyomát. A karbonlábnyom valamely szervezet tevékenysége során közvetlenül vagy közvetve kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét mutatja meg. Közvetlen kibocsátást okoz a fosszilis energiahordozók (földgáz, fűtőolaj, benzin, dízelolaj stb.) elégetése például a szervezet ingatlanjainak fűtése, vagy gépkocsijainak használata során. Közvetett kibocsátás alatt azt az ÜHGmennyiséget értjük, amely a szervezet által felhasznált egyéb energiahordozók, termékek és igénybe vett szolgáltatások előállítása során került a légkörbe. (Például a felhasznált elektromos áram előállítása során keletkezett gázok mennyiségét.) A XIII. Ker. Önkormányzat intézményeinek fenntartásából származó CO 2 -kibocsátás összetétele (2010. év) Nevelési, oktatási és szociális intézményeinek, a Polgármesteri Hivatal és más szervezeti egységek fenntartása során az Önkormányzat 2010-ben több mint t CO 2 légkörbe jutását okozta. 10

11 (Az adat az önkormányzati intézményekben történt energia-felhasználásból eredő közvetlen és közvetett kibocsátásokat tartalmazza. Nem tartalmazza a munkatársak közlekedéséből, a tevékenységek során felhasznált termékek előállításából és a hulladékok kezeléséből származó CO 2 mennyiségét, az egyéb feladatok ellátása során keletkező, így a zöldfelület-fenntartás, építési és útfenntartási tevékenységek okozta kibocsátást.) Saját kibocsátásainak csökkentésén túl az önkormányzat klímaváltozás elleni összefogásban sokoldalú társadalmi szerepvállalásának megfelelően további fontos szerepet játszhat. Az önkormányzat: - intézményei révén fogyasztó: korlátok között szabadon dönt arról, hogy a rendelkezésére álló anyagi forrásokat milyen célokra fordítja, hogy feladatait milyen beruházásokkal, milyen energiahordozók, termékek, szolgáltatások megvásárlásával és felhasználásával látja el. - szabályozó (normaalkotó, jogalkalmazó) funkciójával közvetlenül avatkozik be a helyi társadalmi és gazdasági életbe, ezen keresztül a helyi természeti folyamatokba is. Nem csupán a környezetvédelmi jogszabályok megalkotására kell gondolni, a környezet állapotára kihatása lehet a legkülönbözőbb rendeleteknek, stratégiáknak, szabályzatoknak. A kerületben sikerrel alkalmazott, a nagy ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó településrendezési szerződések hatékony eszközök az önkormányzat kezében a fejlesztési célok megvalósítására, és a magántőkét is bevonják a helyi klímapolitikába. - példamutatása kulcsfontosságú: az önkormányzat tevékenységével az emberek naponta találkoznak az oktatási, egészségügyi és szociális intézményekben, a hivatalban, és a közterületeken is. 11

12 A lakosság szerepe Több olyan terület is van, melyen a lakosság közvetlenül okozza az üvegházgázok kibocsátásának zömét: ilyen földgáz-, a benzin-, a gázolaj- és a villamosenergia háztartáson belüli felhasználásból eredő CO 2 -kibocsátás. A lakossági energiafogyasztás döntő részét (kb. 53%-át [forrás: NÉS]) a fűtés energiaszükséglete teszi ki, emiatt a CO 2 -kibocsátás döntő része is ebből ered. A ma elterjedt fűtési rendszerek kifejezetten energiapazarlók, ehhez hozzájárul a lakások rossz hőszigetelése is. Ezért a jelenlegi fűtési rendszerekben nagy lehetőség van a megtakarításra a hatékonyság javításával, a berendezések korszerűsítésével, hőszigeteléssel. A mennyiségi csökkentés mellett a megújuló energiahordozók alkalmazására való áttérés közvetlen megtakarítást jelent. Az olajcsúcs - a kőolajkitermelés legnagyobb mennyisége 2008-ban - mögöttünk van [forrás: klimakor.hu], a könnyen hozzáférhető kőolajkészletek apadása miatt a fosszilis energiahordozók kitermelése csökkenni kezdett, áruk emelkedni fog a jövőben - ezzel párhuzamosan egyre versenyképesebbek lesznek a megújuló energiahordozók. A kőolajkitermelés csökkenése párosulva a hatalmas fejlődő gazdaságok, mint Kína, India és Brazília energiaéhségével azt is jelenti, hogy a kisebb gazdaságok, így Magyarország is, egyre kevesebb fosszilis energiahordozóhoz fog hozzáférni. E globális folyamat mellett hazánkban a gázár-támogatás és a távhő-támogatás mesterségesen, szociálpolitikai okokból javítja a fosszilis energiahordozók gazdaságosságát, csökkenti a lakosság energiahatékonyság javításában való érdekeltségét. Az életszínvonal növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb igény van a lakások, intézmények légkondicionálására, az egyre forróbb nyári időszakban történő hűtésére. A légkondicionálók nagy energiafelhasználása hozzájárul az üvegházhatás növeléséhez. Ennek a pozitív visszacsatolású folyamatnak megtöréséhez az épületek hűtésére alternatív (valójában hagyományos) módszerek jól használhatók Érdemes újragondolni a külső árnyékolók, közöttük a növények ilyen célú alkalmazását, egyszerű eszközökkel (pl. éjszakai szellőztetéssel, a nappali időszakban árnyékolással) energiafelhasználás nélkül is növelhető a komfortérzet. A közlekedési eredetű légszennyezés döntő része a közúti egyéni közlekedésből, a személygépkocsi-használatból ered. Csökkentése alapvető fontosságú, mivel a személygépkocsi 12

13 közlekedés az az egyetlen terület, ahol minden környezetvédelmi törekvés, műszaki fejlesztés ellenére is gyors ütemben emelkedik a kibocsátás. A mennyiségi csökkentés elsődleges jelentőségű, mivel az alternatív üzemanyagok térnyerése a vártnál lassabb ütemű. A közlekedésben szerkezetváltásra van szükség, az alternatív (a közösségi és a nem motorizált) közlekedési módok terjedésének elősegítésével a személygépkocsik használatának területén a jelenlegi igények korlátozására van szükség. A gépkocsi-közlekedésből a CO 2 mellett jelentős a nitrogén-oxid-, az ózon- és porkibocsátás is, melyek a klímára gyakorolt hosszú távú negatív hatások mellett rövidtávon is károsak az egyre gyakoribbá váló szmoghelyzetek okozásával. A lakosság mint a mezőgazdasági és ipari termékek, szolgáltatások végső fogyasztója vásárlási döntéseivel közvetlenül befolyást gyakorol ezen szektorok tevékenységére. A tudatos vásárlóifogyasztói magatartás, a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztása olyan eszközök, melyek közvetve szolgálják a klímapolitika céljait is. A hulladékgazdálkodás fejlesztése egyfelől közvetlen kibocsátás-csökkentést jelent, mivel a széntartalmú hulladékok bomlásakor üvegházhatású gázok keletkeznek: aerob (levegő jelenlétében történő) bomlás során széndioxid, anaerob, levegőtől elzárt bomlás folyamán metán keletkezik. Az eszközök, anyagok újrahasználata, anyagában történő újrahasznosítása esetén ezzel nem kell számolni. A közvetett kibocsátás is csökken, ha az adott terméket nem alapanyagából kell előállítani nagy energiafelhasználással. (Például egy alumínium sörösdoboz újrahasznosításával annyi energia takarítható meg, amennyi egy televízió három órás üzemeltetéséhez elegendő.) 13

14 SWOT-analízis Erősségek Az Önkormányzat minden szakterületre részletesen kidolgozott, aktualizált és monitorozott stratégiákkal és programokkal rendelkezik Az Önkormányzat elismerten színvonalas zöldfelületgazdálkodást folytat A kerület adottságai nem motorizált közlekedéshez a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően jók és elismertek ( kerékpárosbarát település cím) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel magas színvonalú hulladékgazdálkodás valósul meg az Önkormányzat támogatásával Léteznek kiemelkedő gyakorlati példák a kerületben (Hun u , Green House projekt) A lakossági kezdeményezések támogatása (helyi jogszabályok és pályázatok) Lehetőségek A kerületi lakosság jelentős részének elvárása a környezettudatosság, nagy a részvételi hajlandóság a környezetvédelmi akciókban A magas színvonalú építési beruházásokkal együtt közterület-fejlesztések valósíthatók meg magántőke bevonásával Forgalomszabályozással tovább javíthatók a kerékpáros közlekedés lehetőségei (nagy forrásigény nélkül) Gyengeségek Az Önkormányzat tevékenységeiben jelenleg még korlátozottan jutnak érvényre a klímavédelmi, fenntarthatósági követelmények A fejlesztésekben esetenként a lakosság ellenállása miatt nem érvényesülhetnek fenntarthatósági szempontok (pl. felszíni parkolóhelyek számának csökkentése) Az Önkormányzat által elért eredmények, tervek, a lakossági kezdeményezések kommunikációja fejlesztésre szorul Az alternatív közlekedés presztízse továbbra is alacsony, gyakoriak a konfliktusok a közlekedési módok között A zöldfelületek rendeltetésszerű használata akadályozott a hajléktalan-probléma miatt, a lakosság nem tekinti sajátjának a közterületeket A Népsziget és a Rákos-patak környezete mint zöldvagyon fejlesztésre szorul A kerület fejlődése környezethasználati konfliktusokkal jár együtt (építési zaj- és légszennyezés, zöldfelületek beépülés) Veszélyek A természeti erőforrások szűkösségét nem tükröző árképzési és támogatási rendszer az energiaszektorban Nem fenntartható fogyasztói szokások A főváros fejlődése környezethasználati konfliktusokkal jár együtt (növekvő gépjármű-forgalom, ide értve a repülőgépeket is) A főváros részeként a kerületnek szűk a mozgástere, ennek változása középtávon is kiszámíthatatlan Az alternatív energiaforrások potenciálja korlátozott (pl. nem lehet szélerőművet építeni) A finanszírozási problémákkal küzdő (állami és magán) vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok állapota kritikus (por- és pollenszennyezés) 14

15 III. A kibocsátások csökkentése Az éghajlatváltozást döntően az emberiség tevékenysége során légkörbe bocsátott, a XIX. század dereka óta exponenciálisan növekvő mennyiségű széndioxid okozza. A klímaváltozás mérsékléséhez a légkörbe jutó ÜHG-ok mennyiségének csökkentése szükséges, ami a gyakorlatban történhet a kibocsátások csökkentésével és a már a légkörbe került káros gázok elnyeletésével. A kibocsátás csökkentésének két stratégiája van. A hatékonyság stratégiája az emberi igények kielégítéséhez szükséges természeti erőforrás-igény, az egységnyi termeléshez szükséges energia- és anyagfelhasználás, valamint a hulladéktermelés mennyiségének csökkentését célozza. Ez közvetlen költségcsökkenést hoz, így akkor is gazdaságos a fejlesztés, ha a beruházás jelentős befektetést igényel. Az elegendőség stratégiája alapján a természeti erőforrásokat csak a legszükségesebb mértékben szabad igénybe venni az anyag- és energiapazarlást meg kell szüntetni. Ez azért különösen fontos, mert ennek az elvnek ellentmondhat a hatékonyság növelésének követelménye: ha nő egy természeti erőforrás használatának hatékonysága, az gyakran az igénybevétel mennyiségi növekedését is okozza, mivel az adott erőforrás már gazdaságosabban hozzáférhető. Folyamatosan csökken a gépkocsik fajlagos üzemanyag-felhasználása, mégsem csökken a kőolaj-felhasználás, mert egyre olcsóbb a gépkocsihasználat és egyre gyakrabban ülünk autóba. Ugyanerre példa a papírmentes iroda koncepció kudarca: az informatikai eszközök általános elterjedése nemhogy csökkentette volna, hanem növelte a papírfelhasználást, mivel egyre egyszerűbb dokumentum-előállítást tesznek lehetővé. Várhatóan ez a folyamat fog lejátszódni a megújuló energiaforrások használatával is, az olcsóbb és ráadásul környezetbarátabb energiákat még pazarlóbban fogjuk használni. A közvéleménnyel akkor fogadtatható el a luxusfogyasztásról való lemondás, ha közben jelentős hatékonyság-javulást lehet felmutatni, ezért a két stratégiát kiegyensúlyozottan kell alkalmazni. A technikai fejlődés ezután sem lesz képes feloldani a globális gazdaság folyamatos növekedésének és a Föld erőforrásai végességének ellentmondását. Új szemléletmód, új értékrend kialakítására van szükség, amely nem a fogyasztást tekinti nagyobb értéknek, hanem a közösségen belüli és a generációk közötti szolidaritás és felelősségvállalás hatja át. 15

16 Az energiafelhasználás csökkentése mellett a legfontosabb cél, hogy megújuló energiaforrások alkalmazásának arányát jelentősen növelni kell. Magyarországon a teljes energiafelhasználásnak 4%-a származik megújuló forrásból. Hazánk megújuló energia-potenciálja elmarad az európai átlagtól. A napenergia, a biomassza és különösen a talajhő hasznosításának van nagyobb jelentősége. (Ezek hasznosítása hazánkban meghaladja az európai átlagot.) A földrajzi adottságok miatt a víz- és a szélenergia hasznosítása kisebb jelentőségű. A biomassza energetikai felhasználása ma Magyarországon leginkább a tűzifa kis hatásfokkal történő elégetését jelenti, a bioüzemanyagok és a biogáz felhasználása jelenleg marginális. A biomassza ilyen célú felhasználása természetvédelmi, élelmiszer-biztonsági, klímavédelmi kockázatot is jelent, ezért alkalmazása megfontolással lehetséges. A melléktermékek hasznosítása és az alternatív megoldások kombinációja (pl. a biodízel-hibrid hajtású gépkocsik) lehet a megfelelő fejlesztési irány. A szerves hulladékokból előállított biogáz felhasználás azzal az előnnyel is jár, hogy a széndioxidénál nagyobb üvegházhatást okozó metán légkörbe kerülését is megelőzi. (A metán (CH 4 ) a széndioxidnál hússzor hatékonyabban melegíti a Föld légkörét, ezért lényegesen alacsonyabb légköri koncentrációja ellenére az üvegházhatás növekedésének harmadáért felelős. Földgáz formájában az egyik legfontosabb energiaforrásunk, ezért a hulladékból keletkező biogáz hasznosítása a fosszilis energiahordozókkal takarékoskodást is jelent.) Energiaforrásaink a nukleáris energia kivételével közvetve a Napból származó energián alapulnak. A napenergia közvetlenül is hasznosítható: passzív hasznosítása az épületek kialakításával (tájolás, hőszigetelés, napcsapdák alkalmazásával) lehetséges, aktív hasznosítás a napkollektoros hőenergia-előállítás és a napelemekkel történő villamosáram-előállítás. A lakossági szektorban a használati melegvíz előállítására alkalmaznak napkollektorokat, ennek kiegészítő jellegű alkalmazására széleskörű lehetőség van. A napelemek elterjedését a magas előállítási költségek, a lassú megtérülés akadályozza. Magyarország geológiai adottságainak köszönhetően a megújuló energiaforrások közül a földhő (geotermális és geotermikus energia) hasznosítására van legjobb lehetőség. A geotermikus energia előnye a többi megújuló energiával szemben, hogy nem függ az időjárástól, és ennek hasznosításához szükséges a legkisebb beruházás. A geotermikus energia (pl. termálvizek többlépcsős, előbb gyógyvízként, majd hőforrásként történő) hasznosítása a jellemzően magas 16

17 hőmérsékletek miatt közvetlen hőcserélős, a talajhő hasznosítása hőszivattyús rendszerekben kifizetődő. A jó költséghatékonyság és a gyors megtérülés miatt érdemes központi és helyi forrásokból közvetve vagy közvetlenül támogatni. A megújuló energiaforrások használata nem csak azt jelenti, hogy hagyományos energiatermelő rendszereket más energiahordozókra állítanak át. Az energia szállításához drága infrastruktúra szükséges. Az alternatív energiák helyben vannak, ezért lokális rendszerekben érdemes hasznosítani, amihez a helyi adottságokhoz, a helyi közösség sajátosságaihoz, a fogyasztók számához igazított rendszerek kialakítását kell elősegíteni, ezért az új megközelítés alapján kis erőművek látják majd el a helyi közösségeket ( egy falu - 1 MW ). A helyi közösségek összetartó, szervező és szemléletformáló ereje kulcsfontosságú az intézkedések szükségességének lakossági elfogadásában is. Jó példáért nem kell a szomszédba mennünk I. Közép-Európában az egyetlen olyan iparosított technológiával épült társasház, melynek hagyományos fűtési rendszerét talajhővel üzemeltetik kerületünkben, a Hun utcában van. A rendszer megvalósításához a lakóközösség összefogása mellett a kerületi önkormányzat és a területi országgyűlési képviselők közreműködésére, és egy tapasztalt vállalkozóra is szükség volt. A Hun u társasház négy évtizede, iparosított technológiával épült (panel-) ház. Fűtési rendszere mai formáját nem egy beruházás során, hanem évek óta folyó, egymásra épülő fejlesztések eredményeképp nyerte el. A társasház 256 lakásában élő közel 1000 lakó 1995-ben GJ távhőt és m 3 melegvizet használt fel. A teljes épületgépészeti felújítás során lakásonként szabályozhatóvá tették a fűtési- és használati melegvíz-rendszert, aminek következtében évi GJ-lal kevesebb távhőt használtak fel, mint a nem korszerűsített társasházak. A ház tetőszigetelése és nyílászárók cseréjével 2007-re a távhőfelhasználás az eredeti harmadára, GJ-ra esett. Ezt a korszerűsített fűtési rendszert állították át 2009-ben a talajhő hasznosítására. A Hun u társasház fűtési rendszerében a 12 C-os talajvízzel hőcserélőben melegítik fel a fűtőközeget, miközben a víz 5 C-ot hűl. Az így kinyert hővel egy kompresszor közbeiktatásával 60 C-os fűtővizet állítanak elő. A kivett víz nem szennyeződik, és teljes mennyiségét visszavezetik a talajba. A víz a talajban a nyelőkúttól 6 m- re már visszanyeri eredeti hőmérsékletét, azaz az energiaforrás megújul. A társasház a fűtésen évente több mint 15,5 millió forintot, a költség 38%-át takarítja meg. A használati melegvizet negyedével olcsóbban állítják elő. Az elért megtakarítások lehetővé tették a ház teljes hőszigetelésének finanszírozását is. Az energia- és költségmegtakarítás mellett fontos szempont, hogy a lakók életminősége is javult. Ez azon is lemérhető, hogy ebben a társasházban a lakások lényegesen értékesebbek, mint a környék hasonló lakásai, bár a házban senki sem szándékozik eladni a lakását. 17

18 A XIII. kerület lépései a karbonsemlegesség felé Energiagazdálkodás Az épületenergetikai korszerűsítések területén állnak rendelkezésre meg a legköltséghatékonyabb kibocsátáscsökkentési megoldások, ezért az itt megvalósítható ÜHGkibocsátás csökkentés a legfontosabbak közé tartozik. Ezen a területen az Önkormányzatnak és lakosságnak mint ingatlantulajdonosnak és -fenntartónak hasonlóan fontos szerepe van. Az Önkormányzat széndioxid-kibocsátásának zöme ingatlanjainak fűtéséből ered, ezért a legnagyobb mértékű csökkentés is ezen a területen érhető el. Első és azonnal megvalósítandó lépésként az energiafelhasználás racionalizálása szükséges azokon a területeken, ahol ez még nem történt meg. A Polgármesteri Hivatalban 2011-ben bevezetett környezetirányítási rendszer (ISO 14001) része a Környezetvédelmi Szabályzat, mely részletes előírásokat tartalmaz az energia- és anyagtakarékosságra vonatkozóan is. Fel kell tárni azokat a területeket, ahol indokolatlan energiafelhasználás történik, és ezeket haladéktalanul meg kell szüntetni. Az épületek környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében több nemzetközi követelményrendszert is kidolgoztak (a legismertebbek a BREEM, a LEED és az uniós GreenBuilding Programme). Az épületek környezeti hatékonysága számos tényezőből adódik, ezek közül a legfontosabbak a környezeti szempontból előnyös elhelyezkedés (megközelíthetőség); az energiafelhasználás hatékonysága; a vízfelhasználás hatékonysága; a beépített anyagok jellemzői, az újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok aránya; alkalmazott innovatív technológiák. Az energiahatékonyság növelése történhet hulladékenergiák felhasználásával (ahogyan ezt a Polgármesteri Hivatal használati melegvíz rendszere valósítja meg a klímaberendezések hulladékhőjének hasznosításával) és passzív eszközökkel (az épületek hőszigetelése a téli időszakban az energiaveszteség csökkentése, a nyári időszakban a nagy meleg elleni védelemben is egyre nagyobb jelentőségű). 18

19 Jó példáért nem kell a szomszédba mennünk II. Kerületünkben épül Magyarország jelenleg legmagasabb szintű, LEED-Platinum minősítésű irodaháza. A svéd beruházó által épített ingatlannak a Magyarországon megszokottaknál sokkal szigorúbb követelményeknek felel meg, olyan környezettudatos technológiákat alkalmaznak, melyekre kevés más példát találunk. Elkészülte után az irodaházban: A felhasznált anyagok a régióból származnak, az újrahasznosított anyagok előnyt élveztek a kiválasztásnál. A vízfelhasználás hatékonysága érdekében minimalizált vízfelhasználású szerelvényeket alkalmaznak, hasznosítják a csapadékvizet és szürkevizet használnak a wc-k öblítésére. Az energiahatékonyság növelése, és a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekben geotermális energiával fűtenek, a melegvíz előállításához napkollektorokat is használnak, az épület homlokzatán napelemek működnek, a liftek energia-visszanyerő rendszerűek, a világítási rendszer jelenlét- és fényérzékelő vezérlésű, a lehető legjobban kihasznált a természetes fény. Az épületen zöldtetőt alakítanak ki. Több innovatív technológia került beépítésre, például töltési lehetőséget biztosítanak az elektromos autók számára. Az épület minősítésénél szerepet játszott a környezeti szempontból előnyös elhelyezkedés is: az irodaház tömegközlekedéssel és az épület előtt futó kerékpárúton is jól megközelíthető, az épület közvetlen szomszédságában park van. Az elektromos áram felhasználása helyben nem okoz ÜHG-kibocsátást, előállítása az esetek nagy részében széndioxid-kibocsátással jár. Magyarország áramfelhasználásának 40%-át a paksi atomerőmű állítja elő, a fennmaradó hányadot jellemzően hőerőművekben állítják elő. Az árammal való takarékoskodás hozzájárul a klímaváltozás elleni erőfeszítésekhez. Jelenleg uniós irányelv írja elő, hogy a tagállamokban 2012-ig fel kell mérni az intelligens fogyasztásmérés bevezetésének lehetőségét, és 2020-ig a lakosság 80%-át okos mérőórákkal kell ellátni. Ez lehetővé teszi az időzített áramfelhasználást, kiegyenlítve az áramfelhasználás napi ingadozását, megkönnyítené az energiatakarékosságot, a költségek folyamatos nyomon követését, illetve az áram szabadpiacon történő beszerzését a lakosság számára is. Jelentős kibocsátás-csökkentés érhető el azzal, ha a világítást a feltétlenül szükséges mértékben alkalmazzuk. Az általános térvilágítás helyett a helyi megvilágítást kell előnyben részesíteni. A jelenleg világításra használt hagyományos izzók hatékonysága alacsony, mindössze 5% körüli, azaz a felhasznált villamosáram túlnyomó része hőenergiává alakul, töredéke hasznosul világításra. Az Európai Unió piacáról 2012-ig ki kell vonni ezeket, ezért energiatakarékos izzókra történő cseréjük nem csak lehetőség, hanem elkerülhetetlen is. Az új típusú (különösen a LED-technológiájú) izzók hatásfoka többszöröse, élettartamuk sokszorosa a hagyományosénak. 19

20 Szem előtt kell tartani azt is, hogy ezek jelentősen drágábbak, és elhasználódásukat követően veszélyes hulladékok. Felesleges energiafelhasználást okoz az elektronikai eszközök készenléti (stand by) üzemmódja. Egyes becslések szerint ez a háztartások áramfogyasztásának 5-10%-át is kiteheti. Ezért a készenléti üzemmódot lehetőség szerint el kell kerülni, a használaton kívüli készülékek teljes áramtalanításával. Az elektromos és elektronikus berendezések beszerzésénél alapkövetelmény, hogy azok megfeleljenek a vonatkozó szabványoknak, előnyben kell részesíteni a legenergiatakarékosabb berendezéseket. A berendezések szakszerű használatával törekedni kell azok élettartamának meghosszabbítására, cseréjüknél elsősorban újrahasználattal (más szervezeti egységeknek, esetleg harmadik félnek történő átadással) kell a hulladékképződést megelőzni. Alternatív energiaforrások használata területén a kerület adottságai (zömmel beépített, nagyvárosi környezet) miatt elsősorban hőszivattyús rendszer kialakítására van lehetőség, a talajból vagy a levegőből nyert hőenergia felhasználása is szóba jöhet. Ezeknek jelenleg kiegészítő rendszerekként van realitása, a kialakításuk felújítások során, vagy új beruházásoknál jöhet szóba. A használati melegvíz napkollektorokkal történő előállítása sok helyen nem igényel nagy beruházást, ellenben azonnali energia-megtakarítást eredményez. A kerületben tudomásunk szerint 510 m 2 -nyi napkollektor működik a Hotel Hélián és a Nemzeti Sportuszodán. Ezzel kerületünk jelenleg negyedik a budapesti kerületek között [forrás: napkoronabajnoksag.hu]. Önkormányzati intézményekben jelenleg napkollektor nincs. Közlekedés A közlekedési ágazatban ellentétben az energiaszektorral, az iparral és a mezőgazdasággal folyamatosan nő a felhasznált fosszilis eredetű energiahordozók mennyisége, így az üvegházhatású gázok kibocsátása is emelkedik. A közlekedésből származó kibocsátás abszolút és relatív értékben is emelkedett, Magyarország összes energiafelhasználásának 22,5%-át a közlekedés igénye adja [forrás: NÉS]. Az életszínvonal emelkedése jelenleg elválaszthatatlannak tűnik a motorizált közlekedés és a közúti közlekedés növekedésétől. A gépkocsik számának rohamos emelkedése, illetve a használat intenzívebbé válása miatt az egyre környezetkímélőbb motorokat előállító technikai fejlődés ellenére sem csökken a kibocsátás. Kulcsfontosságú a helyzet további romlásának megelőzése, az energiaintenzív közlekedési módok (első sorban a személygépkocsi-használat) arányának csökkentése, minimum a növekedés megállítása. 20

21 A közlekedési eredetű kibocsátásának csökkentésére a közlekedési és szállítási igények csökkentése az egyik leghatékonyabb eszköz. A helyi termékek vásárlása és a helyi szolgáltatások igénybevétele ezek közé tartozik. Ez ellen hat az Európai Unió által létrehozott egységes piac, melyben a nagy távolságból szállított áruk a helyiekkel egyenrangúan, vagy sokszor kedvezőbb áron jelennek meg. A gépkocsihasználat korlátozása közvetlenül csökkenti a kibocsátást, továbbá közvetetten is kedvező hatású: a kisebb gépkocsiforgalom miatt kevesebb lesz a torlódás, ez ismét a kibocsátást csökkenti. A motorizált egyéni és közösségi közlekedés aránya kedvezőtlen. Budapesten a gépjárművel történő utazások kétharmadát bonyolítja a tömegközlekedés, a forgalomban résztvevő járművek 0,5%-ával, a közlekedési eredetű kibocsátások 6%-át okozva. Az utcákat megtöltő járművek 99,5%-ával az utazások egyharmadát bonyolítják le. [forrás: NÉS] A személygépkocsi használat visszaszorításához a színvonalas közösségi közlekedés elengedhetetlen ez fővárosi feladat, itt elsősorban kezdeményező szerepe lehet a kerületi önkormányzatnak. Elő kell segíteni a kerületi lakosság igényeinek megfelelő fejlesztéseket, a más városrészekkel, más településekkel összekötő közlekedési kapcsolatok fejlesztését (elővárosi vasút fejlesztése, a rakparton végigfutó villamosvonal kialakítása stb.) A sétálóutcák, gyalogos-elsőbbségű területek kialakítása közvetlenül csökkenti a személygépkocsik használatát. Ilyen területek kialakítására elsősorban a belvárosi (intenzívebben beépített) területeken van lehetőség, ahol kis távolságon belül megtalálhatók a tömegközlekedés megállói, illetve a munka- és bevásárlóhelyek. A városi gépkocsihasználatra a kis távolságok jellemzők, ami aránytalanul magas kibocsátást okoz (rövid idő alatt a motor nem éri el az optimális üzemi hőmérsékletet, így az egy kilométerre jutó kibocsátás is magasabb, mint hosszabb út alatt). Az Önkormányzat saját kibocsátása a motorizált közúti közlekedés területén elenyésző. Nagy az önkormányzat felelőssége abban, hogy a lakosság részére minél elérhetőbbé tegye az alternatív közlekedési módokat. A kerület adottságai jók a kerékpáros és a gyalogos közlekedéshez. A jól körülhatárolható, többé-kevésbé elkülönülő kerületrészeken belül helyben megvan a legtöbb szükséges szolgáltatás (pl. okmányiroda, bevásárlóhelyek, szórakozási lehetőség, oktatási 21

22 intézmények). Ezt a szerkezetet meg kell őrizni, fejleszteni kell a hiányzó szolgáltatások megtelepedésének elősegítésével. A kerékpáros közlekedés fejlesztésére az Önkormányzat nagy figyelmet fordít, az Integrált Városfejlesztési Stratégia, a Közösen a XIII. kerületért program is tartalmaz ilyen irányú fejlesztési terveket. Jelenleg kerületünkben 24 km kerékpárút van. Vannak kiaknázatlan lehetőségek ezen a területen, legfontosabb itt is a szemléletváltás. Az elmúlt évek fővárosi és kerületi fejlesztéseinek hatása, fogadtatása megmutatta, hogy igény van a kerékpározás lehetőségeinek fejlesztésére, és hogy a kerékpározás nem problémája a városfejlesztésnek, hanem megoldás több környezetvédelmi és településfejlesztési problémára. Városképet formáló eszköz, mely élhetőbbé teszi a települést, egészségesebbé és elégedettebbé a településen élőket. A kerékpározás nagyvárosi környezetben is valódi alternatíva, olyan előnyökkel rendelkezik a többi közlekedési módhoz képest, melyek a legfontosabb fejlesztési iránnyá tehetik. Aki rendszeresen kerékpározik, egészségesebb ember, így jobb munkaerő. A biciklizés menetideje pontosabban tervezhető, mint személygépkocsival vagy akár tömegközlekedéssel történő utazásé. Stresszoldó, élménnyé teheti a munkába járást is. A kerékpár is jármű, biciklisáv kialakításával nem csökken az út kapacitása, és egy gépkocsi-parkolóhelyen megoldható akár nyolc kerékpár elhelyezése is. Vannak korlátai is a kerékpározásnak, melyeket a fejlesztésnél figyelembe kell venni. Éghajlatunkon az évnek nagyjából harmada nem teszi lehetővé a biciklis közlekedést az átlagos kerékpározó számára. Az is fontos, hogy biciklis közlekedés a tömegközlekedéstől visz el utasokat, az autóról biciklire váltás nem jellemző. A kerékpáros fejlesztések legdrágább módja a kerékpárút építése, ezért ezt megfontoltan kell alkalmazni. Nagy távolságok megtételéhez van szükség kerékpárútra, nem kell mindenhová. A fejlesztés célja, hogy minden út kerékpározható legyen, minden célpont kényelmesen és főleg biztonságosan elérhető legyen kerékpárral is. Kiemelkedő fontosságú a kerékpárok biztonságos tárolásának megoldása a kerület közterületein. Ezért önkormányzati és magánberuházások esetében elvárás a megfelelő tárolók kialakítása, különösen a közlekedésimód-váltó (intermodális) csomópontokban. 22

23 Hulladékgazdálkodás A fogyasztói társadalom egyik környezetvédelmi problémája a nagy mennyiségben keletkező hulladék. A háztartási (kommunális) hulladék szervesanyag-tartalma magas, melynek bomlása során a bomlás módjától függően metán vagy széndioxid keletkezik. (Magyarországon a hulladékgazdálkodásból származik az ÜHG-kibocsátás 7%-a. [Forrás: NÉS]) A hulladékok okozta környezetvédelmi problémák megelőzésének, csökkentésének módszerei a hulladékképződés megelőzése újrahasználattal, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás (a közismert 3R - reuse, reduce, recycle). A legegyszerűbb és leggazdaságosabb mód a hulladékok keletkezésének megelőzése hulladékszegény (pl. nem előrecsomagolt) termékek fogyasztásával. Az újrahasználat azt jelenti, hogy a feleslegessé vált terméket (mint például a befőttes üveget) minimális fizikai beavatkozással ugyanarra a célra ismét fel lehet használni. A magas energiaigényű termékek hulladékainak hasznosítása abban az esetben is szükséges, ha szerves anyagokat nem tartalmaznak, azaz nem okoznának közvetlenül ÜHG-kibocsátást. A korlátozottan rendelkezésre álló, és egyre nehezebben hozzáférhető természetes nyersanyagforrások helyett a hulladékok hasznosítása több szempontból is előnyös. Anyag- és energiamegtakarítást is jelent, ha az adott termék alapanyagait nem kell kitermelni a természetből. A fém és az üveg mellett a papír újrahasznosítása jelentheti a legnagyobb energiamegtakarítást. Ha ezeket a termékeket nem nyersanyagaikból (ércekből, ásványokból, illetve növényekből), hanem hulladékokból kell előállítani, a CO 2 -kibocsátás is legalább 50%-kal (de akár 80%-kal is) csökken. Az újrahasznosítás alapja a különböző típusú hulladékok fajtánként elkülönítve történő gyűjtése és kezelése. A szelektív hulladékgyűjtés az elmúlt években elterjedt, a mindennapok részévé válik. Hatékonysága nem megfelelő, jelenleg a képződő kommunális (háztartási jellegű) hulladékoknak töredékét (az FKF Zrt. adatai szerint Budapesten 5-6%-át) gyűjtjük szelektíven. Az ismeretterjesztés, szemléletformálás mellett különösen fontos a kényelmes, gyakorlatban is különösebb erőfeszítések nélkül alkalmazható gyűjtési megoldások kidolgozása. Nyugat- Európában, és több magyar nagyvárosban is bevált megoldás a házhoz menő szelektív gyűjtés, mely során a háztartásokban külön gyűjtik az újrahasznosítható hulladékokat. Két frakció gyűjtése célszerű: egy zsákba kerülnek az újrahasznosítható hulladékok (papír, műanyag, fém, 23

24 üveg), és külön a maradék vegyes (zömében szerves) hulladékok. E rendszer előnye, hogy a hulladékgyűjtők nem foglalnak feleslegesen helyet a lakásokban, a lépcsőházban, mivel csak két különböző gyűjtőre van szükség, nem négy-öt darabra. A begyűjtéshez kevesebb forduló szükséges, ami a költségmegtakarítás mellett kisebb kibocsátást is jelent. Szükség van a begyűjtött hulladék utóválogatására. Erre a frakciónkénti gyűjtés esetében is szükség van, mivel a lakossági gyűjtésből származó hulladék tisztasága a feldolgozóipar számára nem elég nagy. A kerületi önkormányzat finanszírozásában házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési program működik a kerület déli területein. Ezzel magas színvonalú hulladékgazdálkodási rendszerben vesz részt a kerület lakosságának egy része. Hosszútávon ennek a rendszernek a főváros által végzett közszolgáltatás részéve kell válnia, pluszköltség nélkül, a lakosság által fizetett szemétdíjból kell megvalósítani. Az Önkormányzat szervezeti egységeiben zömében háztartási jellegű hulladékok képződnek, a következő sajátosságokkal. A Polgármesteri Hivatalban a hulladék legnagyobb része papír Ennek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása megoldott. A XIII. kerületi óvodáinkban a gyerekek jó példát látnak: hat tagóvodánkban gyűjtik szelektíven a hulladékokat, ahol nem szállítják el közvetlenül az intézményből a külön gyűjtött papírt és PET-palackokat, ott a gyerekekkel közösen viszik a szelektív szigetekhez. A széndioxid kivonása a légkörből A légkörbe került széndioxidot több természetes folyamat is elnyeli, melyek az antropogén CO 2 - kibocsátásnak felét elvonják a légkörből. Az egyik legfontosabb elnyelő folyamat a fotoszintézis, mely során a növények a légkörből kivont széndioxidból a napfény energiájának felhasználásával építik fel szervezetüket, a folyamat melléktermékeként oxigént termelnek. Az egyenlítő mentén elterülő ma még hatalmas trópusi esőerdők a Föld tüdejeként funkcionálnak, ha kisebb mértékben is, de a közvetlen környezetünkben élő növények is ellátják ezt a funkciót. A racionális zöldfelület-gazdálkodás fontos szerepet játszik a globális felmelegedés csökkentésében, ezen a területen is hasonló jelentőségű a lakosság és az Önkormányzat tevékenysége. A XIII. kerületben több mint fa van, ebből et a kerületi önkormányzat tart fenn. Kerületünk 13,44 km 2 területéből 3,086 km 2, vagyis 23% zöldfelület (2005-ös adat). 24

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fenntartható fejlıdési Stratégia 1/60. Fenntartható Fejlıdési Stratégia

Szegedi Tudományegyetem Fenntartható fejlıdési Stratégia 1/60. Fenntartható Fejlıdési Stratégia Szegedi Tudományegyetem Fenntartható fejlıdési Stratégia 1/60 Fenntartható Fejlıdési Stratégia 2011 Szegedi Tudományegyetem Fenntartható fejlıdési Stratégia 2/60 Tartalomjegyzék VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE 2016 március KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Szerző: Kray Zsuzsanna Szakmai vezető: Sáfián Fanni ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ IMPRESSZUM Kisújszállás város

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén (HUSK/1001/1.1.2/0046) Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén Ez a dokumentum az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány (www.europeer.eu) és a Regionálna rozvojová

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

1. A környezet fogalma. A természeti környezet (víz, talaj, levegő, élővilág)

1. A környezet fogalma. A természeti környezet (víz, talaj, levegő, élővilág) 1. A környezet fogalma. A természeti környezet (víz, talaj, levegő, élővilág) A környezet fogalma szorosan kapcsolódik a rendszer fogalmához. A két fogalom egymás nélkül nem is definiálható. A környezet

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításról

Tájékoztató szerződés módosításról Tájékoztató szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Fenntartható bérlakásépítés

Fenntartható bérlakásépítés (HUSK/1001/1.1.2/0046) Fenntartható bérlakásépítés Ez a dokumentum az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány (www.europeer.eu) és a Regionálna rozvojová agentúra Dolny Zemplín

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése

A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet A miskolci házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és elemzése Konzulens: Kádárné Dr. Horváth Ágnes Készítette: Vadicska Zsanett Miskolc, 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20.

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20. 1. Bevezetés 1. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. Előzmények... 1 1.2. Az atomerőmű és legfontosabb tervezési jellemzői... 8 1.3. A tervezett tevékenység meghatározása, céljai,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 A támogatás mértéke, összege A támogatás maximális

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Tervének Melléklete

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Tervének Melléklete Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Tervének Melléklete Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

Kérdések és válaszok a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló irányelvjavaslattal kapcsolatban

Kérdések és válaszok a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló irányelvjavaslattal kapcsolatban MEMO/08/36 Brüsszel, 2008. január 23. Kérdések és válaszok a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló irányelvjavaslattal kapcsolatban 1) Mit takar a szén-dioxid elkülönítésének és tárolásának fogalma?

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. határozattal elfogadott felülvizsgálat kiegészítéseivel

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Dr. Egervári Ágnes Czibere Károly Panker Mihály Sztenderdek az idősek

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

Megújuló Energiaforrások

Megújuló Energiaforrások Megújuló Energiaforrások Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. A Természet az általunk előidézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 64 72. GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN GALYAS ANNA BELLA okl. olaj- és gázmérnök Miskolci

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben