Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR"

Átírás

1 Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink - elérhető közelségbe hozzák, Az új és tiszta, mindenki által megfizethető energiát a jövőt. Termékfejlesztő, forgalmazó: PÉTER IMPEX Kft Kecskemét, Alkony u. 29. T/F: +36 (76) Kizárólagos gyártó: METALCONSTRUCT zrt Kecskemét, Fűzfás köz 3. T: +36 (76) A PÉTER IMPEX Kft. által gyártatott és forgalmazott napkollektor a / / sorszámokon közösségi formatervezési mintaoltalom alatt, az U számon használati mintaoltalom alatt, a P számon szabadalommal rendelkező, törvény által védett termék.

2 A napenenergia hasznosításának lehetőségei Az emberiség növekvő energiaigényét jelenleg döntő többségében fosszilis energiahordozók (szén, olaj, földgáz, stb.) biztosítják. Ezek felhasználási lehetősége nem kimeríthetetlen, vagy megújítható folyamat, ugyanis az egyre csökkenő készletek még pótolhatóak költséges beruházásokkal - ideig-óráig -, de a feltárt tartalékokkal is csökkenő értéket mutatnak. Az égéstermékekkel légkörbe jutó káros anyagok (széndioxid és a kéndioxid) rontják a levegő minőségét, befolyásolják a bolygónk kisugárzását, megnövekedésük felmelegedést okozva veszélyezteti a Föld energia-egyensúlyát. Következésképpen a minket körülvevő levegő egyre növekvő szennyezettsége - a jelenlegi energiagazdálkodásból adódóan a természetre is mind nagyobb hatást gyakorol. Nő a természeti katasztrófák (viharok, áradások) aránya, és ez a felelősen gondolkodó társadalmat mindinkább a jelenségek újraértékelésére és a szakmai megoldások keresésére kényszeríti, egyre hangosabb és radikálisabb figyelmeztetést adva a döntéshozók részére. Szakértők véleménye szerint a környezetbarát életszemlélet lehet a megoldás; ennek fő elemei az energiatakarékosság és megújuló energiaforrások alkalmazása. Megújuló energiaforrások biztosítják azt az új energiát, ami állandóan, vagy ciklikusan mindig rendelkezésre áll - emberi mértékben - szinte kimeríthetetlen, használata során a Föld természetes energia-egyensúlya nem módosul, visszafordíthatatlan környezetterhelést nem okoz. A megújuló energiák közös jellemzője, hogy létrehozójuk és táplálójuk a Nap. A napsugárzás hatása különböző természeti jelenségeket hoz létre, melyek lehetnek közvetett, vagy közvetlen energiatermelésre hasznosíthatóak. Közvetett jelenségeken alapuló energiaforrások: Szélenergia Vízenergia Biomassza Talajhő Közvetlenül felhasználható napenergia: Passzív hasznosítás Aktív hasznosítás Napelemek Napkollektorok A napsugárzás jellemzői A Föld legfontosabb energiaforrása a Nap. A napsugárzásnak köszönhető a földfelszín és az azt beborító légréteg felmelegedése, így a -270 C hőmérsékletű világűrben keringő Föld átlagos hőmérséklete eléri a +17 C-ot, lehetővé téve ezzel az élet kialakulását és fenntartását. A Nap nagyrészt plazma állapotban lévő hidrogénből álló gáztömb tömegében magfúzió, vagyis termonukleáris hőtermelés zajlik, melynek során hidrogén héliummá alakul. A magfúzió következtében Nap külső felületének a hőmérséklete megközelítőleg 6000 K. E rendkívüli magas hőmérséklet következtében a Nap a világűr felé rövid hullámhosszú elektromágneses fény-sugárnyalábot bocsát ki. A napsugárzás teljesítményből (4x10 23 kw) a földfelszín részesedése eléri a kw. A Föld légkörének külső határára érkező napsugárzásnak csak egy része éri el a földfelszínt. A teljes mérleg szerint a napsugárzás 23%-át a légköri gázok elnyelik, hővé alakítják, 26% pedig visszaverődés és szórt sugárzás formájában a világűrbe visszasugárzódik. A földfelszínt így a napsugárzás 51%-a éri el, 33% mint közvetlen rövidhullámú sugárzás és 18% mint diffúz sugárzás. Ebből a földfelszín a napsugárzás 10%-át visszaveri, amiből 5% a légkörben elnyelődik, 5% pedig a világűrbe távozik. A Föld napsugárzási háztartása - ami több ezerszeresen meghaladja az emberiség jelenlegi energiaigényét - átlagértékben állandóan kiegyenlített, azonban egyes pontjain, értéke időben változó. A jelenség oka a Föld geometriai viszonya a Naphoz, ami befolyásolja az időjárás alakulását. A napsugárzás a légkör határán az alábbi tartományokra osztható: Ibolyántúli sugárzás, részaránya 9% Látható fény tartománya, részaránya 49% Nem látható infravörös (hő-) sugárzás, részaránya 42% Fentiekből látható, hogy a légkör, a földfelszínre érkező napsugárzás gyengülését okozza, amit jelentősen befolyásol az időjárás állandó változásától függő felhőzet és köd jelenléte, ezek a napsugárzás jelentős részét visszaverik, ill. elnyelik. A Föld forgástengelye és a Nap körüli keringés tengelye közötti 23,5 -os eltérés miatt a Nap látszólagos pályája az égbolton az év minden napján más és más. Ez a pálya télen alacsonyabb, nyáron magasabb, ami természetesen befolyásolja a hasznosítható energia mennyiséget is. Mivel Magyarország az északi mérsékelt övben, az északi szélesség 45,8 és 48,6 között található, a napsütéses órák száma megközelítőleg 2100 óra/év, az érkező napsugárzás hőmennyisége ~1300 kwh/m 2 év, csúcsértéke nyáron, a déli órákban, tiszta égbolt esetén eléri, néha meghaladja az 1000 W/m 2 értéket. Magyarországon ennek a hőmennyiségnek legnagyobb értéke megközelítőleg évi 1450 kwh/m 2 a déli tájolású és os dőlésszögű felületre érkezik. Erre az értékre hatással van a hőelnyelő napkollektor optimális dőlésszöge, tájolása, illetve a napenergia-hasznosító berendezés típusa ill. üzemi körülménye is. Felmerülhet az a kérdés is, hogy célszerű-e a Nap irányába forgatni a hőelnyelő készüléket. Mivel a napsugárzás jelentős része határozott irány nélküli szórt sugárzás, a napkövetéssel elérhető teljesítménynövekedés általában nem áll arányban a

3 Napkollektoros rendszerek általános felépítése Magyarországon - igen jó éghajlati adottságai miatt - aktív napenergia-hasznosítás céljára többnyire folyadék munkaközegű napkollektorokat alkalmaznak. Az ilyen napkollektoros hőtermelő berendezések általában az alábbi fő részekből tevődnek össze: Napkollektorok, melyek elnyelik, hővé alakítva átadják a munkaközeg folyadéknak a napsugárzás energiáját. Tárolók, melyek a napkollektorokkal termelt hőt melegvíz formájában tárolják. Működtető, szabályozó, biztonsági és ellenőrző szerelvények. Ide tartozik a keringető szivattyú, az automatika, a tágulási tartály, a biztonsági szelep, a nyomás- és hőmérők, a szabályozó- és váltószelepek valamint az egyéb szerelvények. Csővezeték rendszer, ami a kollektorokat köti össze a tárolóval és a fogyasztóval. A napkollektoros rendszerek a kollektorokban felmelegedő folyadék szerint lehetnek egy vagy kétkörösek. Egykörös rendszer esetén a kollektorokban közvetlenül a felmelegítendő használati víz kering. Az ilyen rendszer előnye az egyszerűség, hátránya a fagymentes időszakra korlátozott alkalmazhatóság, valamint a kollektorokban a vízkövesedés, lerakódás és forrás veszélye. Kétkörös rendszer esetén a kollektor kör (primer) külön zárt kör, melyet megfelelő hígítású fagyálló hőátadó folyadékkal töltenek fel. A kollektorokban felmelegedett fagyálló folyadék hőcserélőn keresztül fűti fel a tárolóban lévő vizet. Műszakilag megoldható a fagyálló folyadék kiiktatása és vízzel való helyettesítése, ami valamivel jobb hőátadást- és átvételt biztosít, de ehhez szükséges egy kisebb tároló tartály és egy kevés automatika. A kétkörös rendszerek egész évben, tehát télen is biztonsággal használhatók, előnyük a nagyobb éves energiahozam, a megbízható - a kollektorok vízkövesedését kiküszöbölő - üzem, míg hátrányuk a hőcserélő miatti nagyobb beruházási költség, és a kissé bonyolultabb működtetés. A folyadék munkaközeg szállítása szerint a napkollektoros rendszerek lehetnek gravitációs vagy szivattyús keringetésük. Gravitációs (fajsúlykülönbségből adódó) keringetés esetén a tárolótartály a kollektorok fölött helyezkedik el, ahol a hőátadó munkaközeg keringése - napenergia hatására - a kollektorban felmelegedett folyadék fajsúlycsökkenése miatt következik be. Az ilyen rendszerek előnye az egyszerűség, a keringető szivattyú és automatika kiiktatása, hátránya a tároló helyének kötöttsége. Gravitációs rendszereknél a keringést biztosító nyomás-különbség viszonylag kicsi, ezért csak kis áramlási ellenállású kollektorokat, csöveket és tárolókat lehet alkalmazni. Szivattyús keringetésű rendszerek esetén a hőátadó folyadékot szivattyú áramoltatja. A szivattyús rendszerek előnye, hogy a tároló bárhol elhelyezhető, kiterjedt rendszer építhető, nem indokolt a kis áramlási ellenállással bíró elemek használata, a szivattyú ki- és bekapcsolásával, vagy a fordulatszám változtatásával, jól szabályozható üzem valósítható meg. Hátrányuk a nagyobb beruházási- és üzemköltség. A napkollektorok működése, felépítése A napsugárzást a különböző tárgyak anyaguktól, kialakításuktól függő részarányban visszaverik, elnyelik, vagy átengedik. Hő akkor keletkezik, ha a napsugárzást az anyag elnyeli. Ezért a napkollektoros berendezések célja a napsugár minél nagyobb részarányú befogadása és elnyelése. Azt a berendezést, ami a napsugár energiáját elnyeli, hővé alakítja, azt a folyadék munkaközegnek átadja, napkollektornak (napenergia-gyűjtőnek) nevezzük. A napkollektorok legfontosabb eleme a hőelnyelőlemez (abszorber). Feladata a napsugár elnyelése és hővé alakítása, valamint a keletkezett hő átadása a kollektorban keringő munkaközegnek. A napsugarat minden fekete színű és matt felületű anyag a reá jellemző hatásfokkal elnyeli, amíg hőmérséklete nem emelkedik környezete fölé, ezt követően maguk is sugárzóvá válnak, ami már veszteséget jelent. Itt van nagy jelentősége a jó tervezésnek és a jó műszaki megoldásoknak.

4 PÉTER IMPEX Kft. által gyártatott és forgalmazott napkollektor jellemzői Cégünk által gyártatott és forgalmazott napkollektor a / / sorszámokon közösségi formatervezési mintaoltalom alatt, az U számon használati mintaoltalom alatt áll, és a P számon szabadalomra terjesztett termék. Ez egy zárt különleges bevonatú síkkollektor, első és egyben a legfontosabb jellemzője - eltérve a hagyományos típusoktól - az a műszaki megoldás, ahol a hőelnyelő felület azonos a hőátadó felülettel, így biztosítva egy rendkívüli hőteljesítményt és a legnagyobb elérhető hatásfokot. Nincs közvetítő elem az abszorber hőátadó felülete és a fűtőközeg között, nincs galvanikus rozsdásodás - ami szigetelne -, nincs rossz préselés, rossz összeillesztés, melyek mind-mind hatásfok-csökkentő tényezők. A kollektor fő eleme a melegen préselt erre a célra tervezett különleges ötvözött alumínium lemezprofil, melyen préseléssel kis mélységű széles folyadékjárat került kialakításra, a lemezek párhuzamosan egymáshoz megfelelő távolságban rögzítve, végei bekötve az elosztó- illetve a gyűjtőcsövezettbe, biztosítva egy ideális 1,7 liter űrtartalmat és a szükséges két be- illetve két kimenetet. Az általunk gyártatott termék második igen fontos jellemzője a kimondottan erre a célra kialakított és alkalmazott - egynemű és kizárólagos - ötvözött alumínium anyag, ami nagyon jó hővezető képességgel (235 W/m C) rendelkezik, időt álló, rozsdásodásnak ellenálló, tömege kicsi (sűrűsége nem több mint 2,8 kg/dm 3 ), könnyen megmunkálható, könnyen szerelhető fém, és viszonylag olcsó. A termék harmadik, szintén nagyon fontos jellemzője - eltérően a hagyományos megoldásoktól - a napkollektor felületi kezelése. Az általunk alkalmazott ötvözött alumínium lemez felületkezelése matt fekete elox, aminek a napsugárzás hullámhossz-tartományában igen nagy a fajlagos hőelnyelő képessége (kb. 85%), míg a saját hőmérsékletének megfelelő hullámhossz tartományra vonatkozó fajlagos hő-kisugárzó képessége (kb. 15%) aránylag kicsi. Az eloxréteg elektrokémiai úton kerül felvitelre, tartósabbá téve annak felületét, ugyanis a felületen tömör mikron fémes oxidréteg alakul ki. Ez a tömör réteg elektromos szigetelő hatásánál fogva kizárja a galvanikus rozsda lehetőségét, ugyanakkor esztétikus, hőszigetelése elenyésző, hatásfoka rendkívül jó. A kollektorok igen fontos eleme a kollektorház, ami általában alumínium lemezből készül. Feladata a lefedés és a hőszigetelés, az abszorber zárt egységben tartása, a kollektor lezárása, a nedvesség bejutásának megakadályozása. A kollektorház kialakítása cégünk esetében is fontos szempontként szerepelt, ugyanis erre a célra tervezett különleges ötvözött alumínium keretprofilt használtunk. Előnye, hogy méreteiből adódóan a kollektor esztétikus és tömege számottevően csökkentett: vastagsága csak 6,1 cm, külső méretei 2,0 x 1,0 m, tömege 38,6 kg. A kollektorház alja (feneke) szintén hidegen hengerelt ötvözött alumínium lemez. A kollektorok szintén fontos eleme a lezáró üveg. Feladata, hogy szabad felületén (a mi esetünkben 1,94 x 0,94 m) átengedje és visszatartsa a napsugárzást, ugyanakkor hőszigetelő-képességével csökkentse az abszorberlemez konvektív hővesztességét. Általában nagy tisztaságú, alacsony vastartalmú, edzett antireflexiós szolár üveget alkalmaznak; ez a megoldás a mi termékünkre is igaz. Az üveg edzettsége és vastagsága (4 mm) biztosítja, hogy szállítás és felszerelés közben nem törik el, ellenáll a rárakodó hórétegnek és az erősebb jégverésnek is. A napkollektorok hatásfokának a növelése érdekében hőszigetelést használnak, általában ásványgyapot lemezt. Cégünk ragaszkodott a hővisszaverő fóliával ellátott hungarcell ill. a kombinált ásványgyapot-hungarocell hőszigeteléshez. A kollektor kialakításánál lényeges szempont volt, hogy szükség esetén legyen szétszerelhető, elemei cserélhetőek, valamint a zárt térfogat párátlanítása megoldott. A napkollektorok alkalmazási területei, kiválasztásának szempontjai A kereskedelmi forgalomban az alábbi típusú napkollektorokat találjuk: lefedés nélküli, nem különleges bevonatú síkkollektor, nem különleges bevonatú síkkollektor, lefedéssel, különleges bevonatú síkkollektor, lefedéssel (leggyakrabban alkalmazott típus), különleges bevonatú, vákuumos síkkollektor, vákuumcsöves kollektor. A napkollektorokat a leggyakoribb esetekben szabadtéri vagy fedett medencék fűtésére, használati-melegvíz (HMV) készítésre vagy épületek kiegészítő fűtésére alkalmazzák. Ezek az alkalmazások egymástól eltérő üzemmódokat jelentenek, így más-más követelményeket támasztanak a napkollektorokkal szemben. Szabadtéri medencék fűtése Nyáron, szabadtéri medencék fűtésére alkalmazott kollektorok közepes hőmérséklete nem sokkal magasabb a környezeti levegő hőmérsékleténél. A levegő hőmérséklete C, a medence vizének hőmérséklete C, amit C-os kollektorral lehet fűteni. A napsugárzás teljesítménye ~800 W/m 2. Ekkor a kollektorok hatásfok képletében szereplő független változó X = 0-0,2 körüli érték. Legrosszabb hatásfoka ebben az esetben - erős tükröződése miatt - a vákuumcsöves napkollektornak van. Szabadtéri medencék fűtésére, tehát egyszerű, viszonylag olcsó, lefedés nélküli kollektorokat is eredményesen lehet alkalmazni, sőt ezeket, a kollektorokat elsősorban erre a célra gyártják. A lefedéssel készült kollektorok síkkollektorok - nagyobb teljesítménye viszont, hidegebb napokon érvényesül, ezért nyáron, medencefűtés esetén ezekkel, a kollektorokkal 15%-al nagyobb teljesítmény érhető el.

5 Egész éves használati-melegvíz készítés A napkollektorok leggyakoribb alkalmazási üzemmódja a használati-melegvíz (HMV) készítés. A HMV készítés esetén a kollektorok hőmérséklete általában C-kal magasabb a környezeti levegő hőmérsékleténél, ekkor a hatásfok független változója X>0,04. Ebben az üzemállapotban a síkkollektorok és a vákuumos kollektorok hatásfoka közel megegyezik, 60% körüli érték, ebből következően ajánlott az olcsóbb és könnyen kivitelezhető síkkollektorok alkalmazása. Fedett medencék egész éves fűtése Fedett medencék egész éves fűtése a kollektoroknak valamivel kedvezőbb üzemmódot jelent, mint a HMV készítés. Ennek oka, hogy a kollektoroknak egész évben a viszonylag hideg medencét kell fűteniük. Ebben az üzemmódban vákuumos kollektorokkal kb. 5%-al érhető el jobb eredmény, mint a síkkollektorokkal, de ez utóbbiakat kárpótolja a tartóssága és a kisebb beruházási költség. Épületek kiegészítő fűtése Épületek fűtése esetén a kollektor és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség C, ugyanakkor a napsugárzás értéke általában W/m 2. A hatásfok paramétere így X = 0,1 körüli érték. Ebben az üzemállapotban legjobb hatásfoka a vákuumcsöves és a síkkollektornak van, mivel ilyenkor jelentkezik a kiváló hőszigetelés előnye. A napkollektoros rendszerek tartozékai A napkollektor rendszerek általában az alábbi fő részekből állnak: Napkollektorok, melyek elnyelik, és hővé alakítják a napsugárzás energiáját. Tárolók, melyek a napkollektorokkal termelt hőt melegvíz formájában tárolják a napsütés-mentes időszakra. Működtető, szabályozó, biztonsági, és ellenőrző berendezések, szerelvények. Ide tartozik a keringető szivattyú, az automatika, a tágulási tartály, a biztonsági szelep, visszacsapó szelep, a légtelenítő, a nyomásmérő, a hőmérő és egyéb szerelvények. Általános követelmények A melegvíz-termelő napkollektoros rendszerek legfontosabb eleme maga a napkollektor. Ahhoz azonban, hogy a rendszer jól és jó hatásfokkal működjön, szükséges, hogy a többi elemet is gondosan válasszuk ki. A napkollektor rendszer megvalósítása épületgépészeti tevékenység, a szerelési munkálatok hasonlóak a fűtés- és vízvezeték-szerelési munkákhoz. A felhasznált szerkezeti és szerelési anyagok többsége is megegyezik az ott alkalmazottakkal. Néhány különleges szempont azonban eltérő, melyeket fokozottan figyelembe kell venni. Ezek a következők: Egy kollektor mezős, egy tárolós rendszer A napkollektor rendszereknek nincs meghatározott, állandó teljesítménye. A kollektor által szolgáltatott energia pillanatról-pillanatra változhat a napsütéstőlés a léghőmérséklettől függően. Ezért a rendszer tervezésekor, méretezésekor napi, ill. időszakra átlagolt hasznosítható hőmennyiséggel kell számolni. A jó minőségi kollektorok üresjárási hőmérséklete igen magas, elérheti a 180 C t. Üresjárat mindig előfordul, azt kivédeni nem lehet (pl. áramszünet), ezért az újrainduláskor rövid ideig ez a magas 100 C feletti hőmérséklet jelenik meg a teljes rendszerben, ezt az összes szerkezeti elemnek el kell viselnie. Ezért nem lehet pl. műanyagcsövet, gumibetétes csövet, stb. alkalmazni. Fokozottan kell ügyelni a hőtágulási lehetőségekre is, bizonyos teljesítmény felett Egy kollektor mezős, gondoskodni kell a kollektorok nyári hűtéséről is. két tárolós rendszer A nagy közeg-hőmérséklet miatt, napkollektoros rendszerekben az üzemi nyomás is magas, ezért a hőhordozó közeg forrásának elkerülése érdekében az üzemi nyomást körültekintően kell meghatározni, ami a forráspont hőmérsékletét is befolyásolja. Ezért célszerű az üzemi nyomást legnagyobb 3-4 bar érték alá beállítani, mivel úgy az alkalmazott fagyálló folyadék-víz keverék forráspontja nem emelkedik 150 C körüli érték fölé. Az épületgépészetben általában 1-1,5 bar üzemi nyomást és 2,5 bar nyomásra alkalmas biztonsági szelepet alkalmaznak. Meg kell tehát nézni, hogy a beépített berendezések megengedett legnagyobb nyomása a biztonsági szelep nyitónyomásánál magasabb kell, hogy legyen. Egész évben üzemelő napkollektoros rendszereket általában fagyálló folyadékkal kell feltölteni. Ez fokozott figyelmet és körültekintést igényel, ugyanis csak nem mérgező, propilén-glikol alapú, illetve monopropilén-glikol alapú fagyállót szabad alkalmazni, és akkor is rendszeresen ellenőrizni kell, hogy meghibásodás esetén a fagyálló folyadék az ivóvíz

6 Általános méretezési szempontok Magyarországon meteorológiai adottságai mellett, csak napkollektorokkal általában nem állítható elő a különböző felhasználási területek egész éves hőigénye. Ezért a napkollektoros rendszerek többnyire párhuzamosan működnek a hagyományos energiahordozójú hőtermelőkkel. A napkollektoros rendszerek méretezésének célja meghatározni, hogy mekkora az optimális rendszer, és milyen részarányban tudja fedezni az adott feladathoz tartozó hősszükségletet. A kollektorok által fedezett hőigény és a teljes szükséges hőigény hányadosát szoláris részaránynak nevezzük. A napkollektoros rendszerek másik fontos jellemzője a rendszerhatásfok, ami nem más, mint a napkollektoros rendszerrel hasznosított és a napkollektorok felületére érkező napsugárzás aránya. Az alacsony szoláris részarányú rendszerek magas rendszerhatásfokkal működnek, magas szoláris részarányt viszont általában csak alacsony rendszerhatásfokkal lehet elérni. Az optimális szoláris részarány igen sok tényezőtől függ. Kisebb használati-melegvíz készítő rendszereknél, családi házak esetében, nagy valószínűséggel elérhető az 50-70%-os hatásfok. Nagyobb rendszereknél inkább alacsonyabb, 20-50% körüli érték a célszerű, a megtakarítás ekkor is jelentős. Mindkét esetben a kollektoros rendszer egész éves hatásfoka és megbízható működése, ill. a beruházási költség megtérülési ideje a fontos. Szoláris részarány = Kollektorok hőmennyisége / Teljes hőigény Átfogó sugárzás évi összege Magyarországon [kwh/m 2 /év] Rendszerhatásfok = Hasznosított napsugárzás / A napkollektoros rendszerekkel hasznosítható hőmennyiség Vízszintes felületre érkező napsugárzás energiájának napi átlagértékei [kwh/m 2 /nap] Napkollektoros rendszerek pontosabb méretezése csak számítógépes szimulációs programmal végezhető el. A program alkalmas arra, hogy valamennyi, a valóságos rendszerekben is előforduló paraméterek beállítása után elvégezze a rendkívül bonyolult, sok tényezőtől függő méretezést. Nem számítógépes módszerrel napkollektoros rendszereket nehéz méretezni. Egyszerűsítő összefüggések, térképek, vagy nomogramok léteznek, melyekkel közelítő előméretezést lehet végezni. Déli tájolású, 35 -os dőlésszögű felületre beeső napsugárzási adatok a hónapok egy napjára számított átlagértékek alapján Déli tájolású, 45 -os dőlésszögű felületre beeső napsugárzási adatok a hónapok egy napjára számított átlagértékek alapján

7 Használati-melegvíz (HMV) készítő rendszerek méretezése Először meg kell állapítani a méretezendő létesítmény átlagos napi melegvízszükségletét. Ez meghatározható számítással, a személyenkénti fogyasztás megbecsülésével, vagy már üzemelő létesítmények esetén a tulajdonos, üzemeltető adatszolgáltatása alapján. A napi vízfogyasztás: V = n V 1 [l/nap] Jelmagyarázat: n: a felhasználó személyek száma, V 1 : a személyenkénti melegvízfogyasztás [l/nap] Családi házak esetén 45 C-os vízből: o V 1 = magas igények, o V 1 = átlagos igények, o V 1 = alacsony igények, Szállodák, panziók 45 C-os vízből: V 1 = Vendéglők, konyhák 60 C-os vízből: V 1 = 5 liter / adag Egyéb létesítményekre vonatkozó adatok épületgépészeti kézikönyvekből vehetők. A melegvíz előállítás hősszükséglete Nyári félévben hasznosítható hőmennyiség átlagos értéke: Téli félévben hasznosítható hőmennyiség átlagos értéke: A hasznosítható napsugárzás átlagos értékei [kwh/m 2 /nap] A napi melegvíz mennyiség előállításához szükséges hőmennyiség: Q (HMV) = 1,1 c ρ V (t m - t h ) [Wh/nap] Jelmagyarázat: c = 1,16 Wh/kg. K a víz fajhője ρ = 1 kg / l a víz sűrűsége t h = C a hidegvíz hőmérséklete t m = C használandó melegvíz hőmérséklete A képletben az 1,1-es szorzó a tárolási és felhasználási veszteségeket veszi figyelembe. Ha a melegvizet áramoltatják is, akkor cirkulációs hővesztesség miatt további 10-20%-al meg kell növelni a hőigényt. Q knyár = ~2,8 kwh/m 2 /nap Q ktél = ~1,1 kwh/m 2 /nap A melegvíztároló méretét célszerű úgy meghatározni, hogy a tároló térfogata körülbelül egyezzen meg a napi melegvízfogyasztás (45 C-ra számított) mennyiségével. A hasznosítható sugárzásra megállapított értékeket még módosítani kell a kollektorok elhelyezésétől függően. Magyarországon egész éves használat esetén, az optimális kollektorhelyzet os dőlésszögű és déli tájolású. Az optimális elhelyezéstől való eltérés miatti teljesítménycsökkenést jellemző k igazításos érték. A szükséges kollektor darabszám: nk = 1,2 x f t x f dm x Q / ( 7,5 x 825 x 1,82 ) Jelmagyarázat: 1,2 felülméretezési szorzó f t tájolástól függő kiigazításos tényező f dm dőlésszögtől függő kiigazításos tényező Q napi hőigény Wh/nap 7,5 óra/nap napi átlagos működési idő 825 W/m 2 a napkollektor átlag teljesítménye 1,82 m 2 /kollektor a napkollektor abszorber felülete Használati-melegvíz készítő rendszereket általában úgy célszerű méretezni, hogy a kollektorok átlagos nyári napon a szükséges melegvízmennyiséget teljes egészében előállítsák. Épület- és medencefűtő rendszerek méretezése A napkollektoros fűtésrásegítést az alábbi szempontoknak megfelelő épületek esetében célszerű alkalmazni: Az épület az átlagosnál jobban hőszigetelt, így hővesztessége minimális. Az épület a passzív napenergia-hasznosítás szempontjainak megfelelően épült, vagyis tájolása, üvegezett felületei, és az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt maga az épület is teljes mértékben hasznosítja a napsugárzást. Az épület alacsony hőmérsékletű, központi melegvizes fűtéssel rendelkezik. Ilyen a padló- vagy falfűtés és az alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés. A napkollektorok elsősorban az átmeneti időszakokban, ősszel és tavasszal alkalmasak fűtésrásegítésre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 1m 2 napkollektor felülettel 4-5m 2 padló felület fűtésére lehet hatékonyan rásegíteni puffer tároló beiktatásával, melynek mérete 50 liter/kollektor. Egy ilyen aránnyal megvalósított épület esetében a napkollektorok március közepétől október közepéig közel 100%-ban tudják fedezni a fűtési hőigényt. A téli időszakban a napsütötte órák arányában képes rásegíteni a rendszerre. Napkollektoros épületfűtő rendszerek akkor alkalmazhatók gazdaságosan, ha a kollektorokkal hasznosítható energiát egész évben, tehát nyáron is fel tudjuk használni. Ezért az ilyen rendszerek általában mindig előállítanak használati-melegvizet is, de a legjobb kihasználás akkor érhető el, ha a napkollektorok nyáron szabadtéri úszómedencét fűtenek, melynek nyáron is nagy a hőigénye.

8 Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer A napkollektorok kéthőcserélős álló melegvíztárolót fűtenek az alsó, beépített csőkígyón keresztül. A tároló hagyományos fűtése állókazánnal, a felső csőkígyón keresztül történik. A kazánon kívül a tároló fűthető középmagasságba beépített elektromos fűtőpatronnal is. 1. Napkollektorok 2. Két csőkígyós függőleges tároló 3. Napkollektor-tároló köri hőcserélő 4. Napkollektor-köri tágulási tartály 5. Napkollektor-köri töltő-ürítő csap 6. Napkollektor-köri biztonsági szelep (max. 4 bar) 7. Napkollektor-köri keringető szivattyú 8. Légtelenítő szelep 9. Használati melegvíz (HMV) 10. Hidegvíz hálózat 11. Nyomáscsökkentő szelep (javasolt 5 bar) 12. Egyirányú szelep 13. Tágulási tartály és biztonsági szelep (6 bar) 14. Napkollektor vezérlő egység 15. Tároló hőmérő 16. Napkollektor tároló hőmérsékletérzékelő 17. Napkollektor hőmérsékletérzékelő 18. Fali-, vagy állókazán 19. Fűtési hálózat 20. Fűtésköri keringető szivattyú 21. Tároló-fűtésköri keringető szivattyú 22. Kazánszabályozó tároló érzékelő 23. Tároló-fűtésköri tágulási tartály és biztonsági szelep 24. Tároló kazán-köri hőcserélő Használati-melegvíz készítő, kiegészítő épületfűtő és medencefűtő napkollektoros rendszer A napkollektorok melegvizet kéthőcserélős álló melegvíztárolóban, az alsó csőkígyón keresztül készítenek, az épületfűtő rendszerre külső hőcserélővel fűtött puffer-tárolón keresztül segítenek rá, míg a medencét a vízforgató körbe épített hőcserélőn keresztül fűtik. A fűtésrásegítés úgy valósul meg, hogy ha a puffertároló felső részében a hőmérséklet magasabb, mint a visszatérő fűtővíz hőmérséklete, akkor egy motoros váltószelep a visszatérő fűtővizet a puffertároló alsó részébe vezeti, míg a kazánba a puffertároló felső részéből a melegebb, kollektorokkal felfűtött víz kerül vissza. A kollektorok előnykapcsolás szerint először a melegvíztárolót fűtik, majd a puffertárolót, végül a medencét. Az átkapcsolások két darab motoros váltószeleppel valósulnak meg. A melegvízkészítés a tároló felső hőcserélőjén keresztül történhet a puffer-tárolóból, vagy ha ott nincs ehhez elég meleg, akkor a kazánnal. A medence a kollektorokon kívül szintén fűthető a kazánnal is. 1. Napkollektorok 2. Két csőkígyós függőleges HMV tároló 3. Napkollektor-tároló köri hőcserélő 4. Napkollektor-köri tágulási tartály 5. Napkollektor-köri töltő-, ürítőcsap és biztonsági szelep (max. 4 bar) 6. Kétirányú váltószelep 7. Napkollektor-köri keringető szivattyú 8. Légtelenítő szelep 9. Hidegvíz hálózat 10. Nyomáscsökkentő szelep (javasolt 5 bar) 11. Egyirányú szelep 12. Tágulási tartály 13. Ürítőcsap és biztonsági szelep (6 bar) 14. Használati melegvíz (HMV) 15. Napkollektor vezérlő egység 16. Tároló hőmérő 17. Tároló napkollektor-köri hőmérsékletérzékelő 18. Tároló kazán-köri hőmérsékletérzékelő 19. Kollektor-medence hőcserélő 20. Kazán-tároló köri hőcserélő 21. Tároló-fűtésköri keringető szivattyú 22. Tároló-fűtésköri tágulási tartály és biztonsági szelep 23. Fűtési hálózat 24. Kazán 25. Kazán-medence hőcserélő 26. Medence fűtés-köri keringető szivattyú 27. Medence 28. Medence túlfolyó 29. Medenceürítő 30. Medencefeltöltő 31. Medence vízszűrő 32. Medence vízforgató szivattyú 33. Medence hőmérsékletérzékelő 34. Kollektor-medence hőcserélő érzékelő 35. Medencefűtés vezérlő egység 36. Egy csőkígyós függőleges fűtési tároló 37. Napkollektor, fűtés-tároló köri hőcserélő 38. Fűtés-köri keringető szivattyú 39. Kétirányú váltószelep 40. Fűtési hálózat vezérlő egység 41. Átfolyásblokkoló automata szelep 42. Tároló hőmérő 43. Puffer tartály hőmérséklet érzékelő 44. Kétirányú váltószelep

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Napkollektoros megoldások

Napkollektoros megoldások Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331. Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 www.bosch.hu, www.bosch-climate.hu E-mail cím: bosch-termotechnika@hu.bosch.com,

Részletesebben

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11.1. A Nap sugárzásának és a Föld közethőjének fizikája, technikai alapok. 11.2.

Részletesebben

Mintakapcsolások - 1.

Mintakapcsolások - 1. Mintakapcsolások - 1. 1. Bevezetés A napenergia aktív hasznosításának néhány, alapvető, mintaértékű rendszerére kívánunk rávilágítani néhány kapcsolási sémával a legegyszerűbbtől, az integrált, több hőforrásos

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Elektronikai tervezés és gyártás szakirány Egy tanya energiaellátásának biztosítása,

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor A napkollektor összeszerelése és használata nagyon egyszerű. Ezért megpróbálunk a feltett kérdésekre nagyon érthetően válaszolni és ötleteket adni azoknak

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása A cikk készült: 2007. év elején Hamarosan készül a cikk folytatása a későbbi eseményekről Bevezetés A helyszín adottságai Napkollektoros hőgyűjtés Tartály

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves

Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves Mûszakilag és optikailag is az abszolút elsõ osztály: A félovális gyûjtõ, a karcsú csövek, a jellegzetes CPC tükör és az éleket lezáró profil az elsõ pillantásra

Részletesebben

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve Thermo-Ciklon Kft. Épületgépészeti Kereskedelmi. és Szolgáltató Kft 3532 Miskolc Andrássy út 3-5 Adószám: 14135851-2-05; Cég j.sz.: 05-09-014932 ; Banksz.: 55100337-12330579; Tel/fax.: 46/740-979 ; Mobil.:20/94-95-114

Részletesebben

PRO-CLEAN. Műszaki leírás. Műszaki adatok. Napkollektoros rétegtároló

PRO-CLEAN. Műszaki leírás. Műszaki adatok. Napkollektoros rétegtároló PRO-CLEAN Termékleírás Műszaki adatok Műszaki leírás Puffertároló max. üzemi nyomása Használati max. üzemi nyomása 3 bar 6 bar Melegvíz-csatlakozó " IG* V4A (Nr..4) Hidegvíz-csatlakozó " IG* V4A (Nr..4)

Részletesebben

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu

Részletesebben

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót Állókazánok 65 kw felett Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Vaillant forródrót A fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából.

Részletesebben

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK Nap-Energy 1075 HU-Budapest Dohany utca 16-18 Nyitva tartás: Iroda H-P: 10-18-ig GSM: +36 30 892 4158 Tel: +36 1 287 8240 Fax: +36 1 287 8241 Email:

Részletesebben

Épületenergetikai számítások

Épületenergetikai számítások Épületenergetikai számítások A számításokat az EPBD előírásaival összhangban lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [1] előírásai szerint végeztük el. Az alkalmazásra magyarországon kerül sor, illetve amennyiben

Részletesebben

Családi hőközpontok. I. Bevezetés

Családi hőközpontok. I. Bevezetés Családi hőközpontok I. Bevezetés Mint ahogy a címben is olvasható, az előadás a központ -ra helyezi a hangsúlyt. A szó azt jelenti, hogy több forrásból származó jelet, transzport közeget stb. fog egybe,

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

Épületgépészet. Őszi Vásár 2008. szeptember 1-30-ig (amíg a készlet tart)

Épületgépészet. Őszi Vásár 2008. szeptember 1-30-ig (amíg a készlet tart) Épületgépészet 200.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhoz szállítás Budaörs és Budapest területén Őszi Vásár 2008. szeptember 1-30-ig (amíg a készlet tart) 70 HÁZ és KERT Épületgépészet Vízellátó

Részletesebben

Legmagasabb minőségi követelmények

Legmagasabb minőségi követelmények BAXI A BAXI a BDR Thermea cégcsoport tagjaként vezető szerepet tölt be az európai fűtéstechnikai piacon. Elismert hagyományokkal rendelkezik a gázkazánok fejlesztésében, gyártásában és a legmagasabb minőségi

Részletesebben

2. Biztonsági követelmények Az alkalmazott elektronikus szabályozó működési leírása. 3. Szállítási és alkalmazási feltételek

2. Biztonsági követelmények Az alkalmazott elektronikus szabályozó működési leírása. 3. Szállítási és alkalmazási feltételek OKF-CK 22 síkkollektorok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató szabadon történő telepítéshez Term. sz. 136 12 86 alapkészlet OKF kollektorokhoz Term. sz. 136 12 87 kieg. készlet OKF kollektorokhoz 5 Méretek,

Részletesebben

Melegvíz üzemű kályha- és kandallóbetétek kapcsolódása a központi fűtéshez Tágulási tartályok

Melegvíz üzemű kályha- és kandallóbetétek kapcsolódása a központi fűtéshez Tágulási tartályok Melegvíz üzemű kályha- és kandallóbetétek kapcsolódása a központi fűtéshez Tágulási tartályok Baumann Mihály Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Alkalmazás várt előnyei A kandalló használata

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE

NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE KÉSZÍTETTE: Volascsek Péter TERVEZÉSVEZETŐ: Dr. Horváth Eszter PhD villamosmérnök KONZULENS:

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott, az Ing- Reorg Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által 2005-ben

Részletesebben

Naperőművek és napkollektorok -

Naperőművek és napkollektorok - Naperőművek és napkollektorok Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Naptűzhely Naperőmű típusok Napteknő (eng: solar trough, deu: Parabolrinne): Teknő alakú tükrök követik a Nap mozgását, a tükrök

Részletesebben

Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226. A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk

Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226. A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226 A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk 1.1. A rendszer jellemzői A napkollektor szivattyú akkor kapcsol

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK Miért ne fürödne napfényben? Egy napsütötte hely, már több mint 20 éve A jó közérzet, a kényelmes otthon és a tisztább környezet összeegyeztetése: lehet, hogy ez ma még csak trend,

Részletesebben

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés 6C - 0M - 0Y - 61K 34C - 11M - 0Y - 0K 0C - 0M - 71Y - 0K 20C - 97M - 41Y - 6K Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés Hőszivattyús technológia a szakértőtől A Daikin

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Honeywell. Előszó. Tisztelt Partnerünk!

Honeywell. Előszó. Tisztelt Partnerünk! Előszó Honeywell Tisztelt Partnerünk! Évről-évre magas kereslet mutatkozik a vegyestüzelésű kazánok iránt. Az esetek túlnyomó többségében a vegyestüzelésű kazánokat meglévő gázfűtéses rendszerek kiegészítéseként

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL

TÁRSASHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke TÁRSASHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL SZAKDOLGOZAT Főiskoli szintű Gépészmérnöki szak

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére HelioSet 150 szolárrendszer HelioSet 250 C szolárrendszer Szolár Mindig az Ön oldalán Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére Miért éri meg a napenergiát hasznosítani? A Nap kevesebb mint két hét

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Használati melegvíz és puffer tárolók

Műszaki dokumentáció. Használati melegvíz és puffer tárolók Műszaki dokumentáció asználati melegvíz és puffer tárolók Tárolók Rétegtároló SP, SP-SL, SP-W, SP-W-SL 3. oldal Tartozékok Kapcsolási vázlatok Műszaki adatok 3. oldal 4. oldal 5. oldal Puffertároló S 6.

Részletesebben

VIESMANN. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 300

VIESMANN. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 300 VIESMANN VITOSOL 300 Vákuumcsöves kollektor a Heatpipe-elv szerint a napenergia hasznosítására Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A tárolás helye: Vitotec dosszié, 13. fejezet

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár

A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár ÁRLISTA Érvényes: 2010 január 11- től Termikus rendszerelemek A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár TiNIRT

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ENERGETIKAI ÉS VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZETI TANSZÉK Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy

Részletesebben

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz GYÁRTMÁNYISMERTETŐ DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz Tartalomjegyzék oldal 1. Vizsgálati jkv az ÖNORM EN 12975-1 szabvány szerint 2 Általános adatok Napkollektor

Részletesebben

KÖZVETETT FŰTÉSŰ VÍZMELEGÍTŐK

KÖZVETETT FŰTÉSŰ VÍZMELEGÍTŐK KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ KÖZVETETT FŰTÉSŰ VÍZMELEGÍTŐK OKC 300 NTR/1MPa OKC 400 NTR/1MPa OKC 500 NTR/1MPa OKC 750 NTR/1MPa OKC 1000 NTR/1MPa OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa OKC 500 NTRR/1MPa

Részletesebben

Agripellet kazán Kezelési utasítás 8154 Polgárdi, Bálintmajor; T T e e l l.. : : 06 30/ 9 561 891, 06 30/ 6 036 105

Agripellet kazán Kezelési utasítás     8154 Polgárdi, Bálintmajor; T T e e l l.. : : 06 30/ 9 561 891, 06 30/ 6 036 105 Agripellet kazán Kezelési utasítás KKaazzáánn ggyyáárrt t ááss KKaann ddaa lll llóó gg yyáár rt ttááss FFéém ss zzeer rkkeezzeet tteekk ggyyáár rt ttááss aa 88115544 Polgáárrdi i,, Báál linttmaaj jorr;;

Részletesebben

Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás

Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás Tervezési segédlet Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 74. oldal Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 74. oldal Vaillant

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt

Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Az Ön Viessmann partnere:

Az Ön Viessmann partnere: Az Ön Viessmann partnere: Viessmann Fûtéstechnika Kft 2054 Törökbálint, Süssen u. 3. Telefon: (23) 334 334 Telefax: (23) 334 339 www.viessmann.hu 9446 378-9 H 1/2008 A mûszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Részletesebben

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA KLÍMA HELYISÉGFŰTÉS MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN» HŐSZIVATTYÚK» SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK» NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK» ADATOK, TÉNYEK, KIEGÉSZÍTŐK Technika a jó

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

Jó befektetés alternatív energiás berendezéseket vásárolni, mert sokkal nagyobb hozamot lehet elérni, mint bármelyik bankbetéttel.

Jó befektetés alternatív energiás berendezéseket vásárolni, mert sokkal nagyobb hozamot lehet elérni, mint bármelyik bankbetéttel. www.thermo.hu www.geosolar.hu www.levegokazan.hu www.hoszivattyu.org Jó befektetés alternatív energiás berendezéseket vásárolni, mert sokkal nagyobb hozamot lehet elérni, mint bármelyik bankbetéttel. A

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Szolárrendszerek és hőszivattyús fűtési lehetőségek mérlegelése egy mintaépületen

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Szolárrendszerek és hőszivattyús fűtési lehetőségek mérlegelése egy mintaépületen 1.dia 2012. november Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Szolárrendszerek és hőszivattyús fűtési lehetőségek mérlegelése egy mintaépületen Makk Árpád Műszaki referens Viessmann Fűtéstechnika Kft 2.dia 2012.

Részletesebben

1.1 3. GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK. Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer

1.1 3. GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK. Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer 3.gener áci ósszol árhasznál at i mel egví zr endszer ek 1.1 3. GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK Grc ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják:

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLIST ÁRLIST ÁRLIST 2015/2016 TRTLOMJEGYZÉK Megnevezés Jellemzők Rendelési kód Nettó listaár Oldal Fali, kondenzációs gázkészülékek 35 kw felett VICTRIX PRO 35 ErP 34,0 kw, tároló előkészítéssel - - 3.025622

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Roto Energiatetô 2008 Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek

Roto Energiatetô 2008 Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek Roto Energiatetô 2008 Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek 2008 Roto Sunroof: az energiatetô. A választás lehetôsége: - csak melegvíz elôállításra, - melegvíz és fûtés támogatására,

Részletesebben

kemény hidegben, magas hatékonyság

kemény hidegben, magas hatékonyság terméktájékoztató ProFIk részére kemény hidegben, magas hatékonyság Az új generációs ecodan levegő-víz hőszivattyúk 2013 tavasztól tartalom előnyök 04 Működési elv 06 ecodan komplett rendszer 08 Felhasználási

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések - Napkollektor

Gyakran ismétlődő kérdések - Napkollektor Gyakran ismétlődő kérdések - Napkollektor Miért éri meg megvenni ezt a napkollektort? Mert pénzt tudunk vele megtakarítani és függetlenné válunk a külső energiaforrásoktól. Üzembe helyezhetjük a hétvégi-házunkban

Részletesebben

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT A LEGKORSZERŰBB NÉMET TECHNOLÓGIA A SCHÜCOTÓL DÉKÁNY ISTVÁN CALLENS KFT. 2011. 04. 14. SCHÜCO A legtisztább energiával ma, a holnapért A SCHÜCO vezető technológiai

Részletesebben

ECOTHERM magas hatásfokú vízmelegítők:

ECOTHERM magas hatásfokú vízmelegítők: Akár 95%-kal kevesebb helyet foglal Akár 25% energia-megtakarítás Akár 80%-kal kevesebb karbantartás Egyszerű szerelés Mikroprocesszoros vezérlés ECOTHERM magas hatásfokú vízmelegítők: a legjobb megoldás

Részletesebben

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor. MI A HŐSZIVATTYÚ? A hőszivattyú olyan berendezés, amely energia felhasználásával a hőt a forrástól a felhasználóhoz továbbítja. A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Weishaupt Thermo Condens: takarékos és jövőbiztos Az egyre

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár Fénytechnika Tükrös nap erőmű Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Föld energia forrásai A kimerülőben lévő energia források: Fa Szén Lignit Kőolaj Földgáz

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA A T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K É R T K E R E S S E F E L H O N L A P U N K A T : W W W. H U L L A D E K H O. H U növényházak fűtése és hűtése TARTALOM AGRÁRFEJLESZTÉS A T

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 1019 OTP Társasház Budapest, XI. Regős utca 14-15-16. Megrendelő: 1019 OTP TÁRSASHÁZ Budapest, XI. Regős utca 14-15-16.

Részletesebben

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7.1. Áttekintés Igény esetén a tároló szállítható egy polipropilén rétegelválasztó lemezzel, mely segítségével a fels és az alsó tárolótartomány termikus

Részletesebben

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Példák az energiatudatos építészetre

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.......................................................

Részletesebben

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

A Solanova projekt és a kapcsolódó lehetőségek

A Solanova projekt és a kapcsolódó lehetőségek Dr. Becker Gábor: A Solanova projekt és a kapcsolódó lehetőségek BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék kiindulási állapot kitűzött cél: panelos épület ultra-alacsony energiafelhasználású

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fűtési hőszivattyúk. 1. kiadás. 1 / 264. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Tervezési segédlet. Fűtési hőszivattyúk. 1. kiadás. 1 / 264. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos! Tervezési segédlet Fűtési hőszivattyúk Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 264. oldal Vaillant hőszivattyúk általános tervezési segédlete Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 264. oldal Vaillant hőszivattyúk általános

Részletesebben

Fokolus szilárd-tüzelésű kazán

Fokolus szilárd-tüzelésű kazán Ezt továbbítsd a Megrendelő felé! gyorsolvasás piros és kék betűkkel : 4. füst-járatok a kőzet-boltív felett, a járatokban turbolátor-hullám-lemezek is vannak (ezen a képen nem látszanak), a füst hátrafelé

Részletesebben

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek Exclusive Green Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben Kondenzációs / Fali gázkazánok Háztartási készülékek Exclusive Green: A kondenzáció A Beretta bemutatja az új Exclusive

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL!

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL! Cégünk felismerve a gázkészülék piac egy még betöltetlen üres szegmensét, kifejlesztette a MIKA-6E 6 kw-os parapetes/turbós mini kazánt. Új fejlesztéseink a MIKA-6E.LV látvány mini kazán illetve a MIKA-6E

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

Napenergia-hasznosítási rendszerek

Napenergia-hasznosítási rendszerek Napenergia-hasznosítási rendszerek 1. Napenergia-hasznosítási rendszerek 2. Termékek - Minőségbiztosítás 3. Napkollektorok 4. Tartályok 5. A szükségletek becslése 6. Szolár Rendszerek - Termoszifon Rendszer

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez

VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez Műszaki adatlap A rendelésszámokat és árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-L Típus: CVL Álló acélmelegvíz-tároló, Ceraprotect zománcozással

Részletesebben