Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében"

Átírás

1 (92)TÉGLA ZS. 1, BORÓCZKI G. 2, TERBE T. 3 Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében Results of the experiment the pepper powdery mildew pest control and climate control technologies 1 Károly Róbert Nonprofit Kft., LHNV 2008 szakmai vezető 2 Pro Horto Kft., ügyvezető igazgató 3 Károly Róbert Nonprofit Kft., kertészeti ágazat vezető Bevezetés Gazdasági szempontból a paprika lisztharmat a legjelentősebb károkat okozó növénykórtani problémák közé tartozik. Az Európai Unió országaiban a legnagyobb mennyiségű fungicid felhasználás az elmúlt évtizedben éppen a termesztett növények lisztharmat-fertőzéseinek megfékezéseire irányult. Ugyanakkor az elmúlt években a hajtatott paprikatermesztésben a szakszerűen alkalmazott, korszerű fungicidkészítményekkel sem sikerült az elvárt mértékben visszaszorítani a lisztharmat járványokat. A jelenség mögött a nemzetközi szakirodalomból már ismert, Magyarországon még ki nem mutatott fungicid rezisztencia állhat. A kutatásunkban a hajtatott paprikatermesztés során fellépő lisztharmat gomba fertőzésének gazdasági hatását vizsgáltuk meg a Magyarországon termesztett paprikafajták vonatkozásában. Emellett az összehasonlító fajtakísérlet során értékeltük a vizsgálatba bevon hajtatott paprikák lisztharmattal szembeni érzékenységét, a terméseredmények minőségi és mennyiségi alakulását, a piaci illetve termesztési igényeknek való megfelelés kérdéseit is. A projekt céljaként a olyan technológiai know-how fejlesztettünk ki, amely során a meglévő növényvédelmi stratégiák módosíthatók legyenek a fungicid-rezisztencia elleni hatékony fellépés és megelőzés / prevenció érdekében, lisztharmatgombák, és más kórokozók esetén. Kutatásunk során olyan komplett termesztési technológiát hoztunk létre, amely gazdasági szempontok alapján is jól adaptálható gyakorlat a hazai paprika hajtatással foglalkozó gazdálkodók számára. Anyag és módszer, a hajtatott paprikatermesztésben végzett vizsgálatok A Lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és monitoring szolgáltatás fejlesztése, gazdaságilag jelentős növénykultúrákban című kutatás során a hajtatott paprika termesztés során folytattunk megfigyeléseket. A lisztharmat megjelenésének és terjedésének vizsgálata során megkülönböztetett figyelmet fordítunk a élettelen tényezők, valamint a termesztőközeg tulajdonságainak rögzítésére, ezek a tényezők határozzák meg ugyanis a növény általános egészségi állapotát és a fertőzés számára kedvező mikroklímát. A lisztharmat fertőzés elleni védelem során nagy jelentősége van a külső klimatikus tényezőknek és az azokat részben meghatározó, részben pedig módosító termesztési technológiának. A lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák között hazánkban még nem terjedt el a preventív szemlélet, ami a termesztési technológia során tudatosan használva jelentősen lecsökkenthetné a lisztharmat fertőzés kialakulásának lehetséges intervallumát és a kialakult fertőzést is könnyebben lehetne felszámolni egy, a számára alapvetően kedvezőtlen mikroklíma mellett. A kísérlet helyszínéül szolgáló termesztőberendezést 2001-ben létesítették, azóta a kialakított termesztéstechnológiában változtatás nem történt, így mindenképpen szükséges volt egyes technológiai elemek modernizálása. A homogén növényállomány elérése érdekében beszerelésre kerültek új kapilláris csöpögtetőtestek és felső párásító szórófejek. A termesztőközeg cseréjét egyrészt a gyakorlat is igazolja, másrészről pedig így biztosítható évről-évre az azonos kiindulópont. A műszeres vizsgálat (Grodan WCM - EC és vízkapacitásmérő) során hetente mérésre került a termesztőközeg nedvesség- és tápanyagtartalma, valamint a közeghőmérséklet. A méréseket a 485

2 pontosság kedvéért mind a paplan oldalán, mind pedig a tetején keresztül beszúrt szondával végeztük el és a mért adatokból számított középértékkel dolgoztunk. Az elfolyó drénvíz EC-jének, ph értékének valamint az öntözővízhez arányosított mennyiségének rögzítése pedig a növény táplálkozásának és fejlődésének dinamizmusát mutatta. Fenológiai vizsgálatok A növények fenológiai vizsgálata során rögzítésre került a termésterheltség mértéke a következő szempontok alapján (mindkét száron számolva): fehér bimbó virág terméskötés (0-2 cm-ig) kis paprika (6 cm-ig) nagy paprika (6 cm-től szedési érettségig) Azt tapasztaltuk, hogy a kötéseknél a sokkhatások (hideg, leterheltség stb.) miatt akár 2 cm-es méretig is elrúgás következhetett be. Szedési mennyiségek és minőségi frakciók elemzése A szedett paprikák minőségi frakciókba történő besorolása és azok mennyiségének rögzítése egyfelől a termésterhelésről nyújtott jó értékelést, másrészről pedig az alkalmazott technológia megbízhatóságát és gazdasági sikerességét támasztotta alá. A vizsgált 2000 m 2 -es növényházban a termésmennyiség alakulását az 1.és 2. ábra tartalmazza. 486

3 Forrás: Saját Növény egészségügyi megfigyelések Az adatrögzítés során minden alkalommal felmértük az állományok növényegészségügyi állapotát is. Kórokozó, illetve kártevő észlelése esetén rögzítettük a fertőzés helyét és kiterjedését és a továbbiakban figyelemmel kísértük a fertőzés lefolyását. Mivel a tass-pusztai telephelyen természetes úton nem fordult elő paprika lisztharmat fertőzés, ezért más termőhelyekről kellett fertőzött növényrészekről, majd teljes növényről gondoskodnunk és így kidolgozni a növényvédelmi technológiákat. A gyűjtött minták egyik felét in vitro fenntartás és kórokozó vizsgálat céljából eljuttattuk az MTA-NKI részére. A minták másik felével a Tass-pusztai telephelyen a hajtatott körülmények között provokációs fertőzést végeztünk a következő módszerekkel: (a): az egészséges levelek színének fonákjának megkenése fertőzött, sporuláló telepekkel rendelkező levelekkel, (b): a fertőzött levelek elhelyezése az egészséges növények termesztőközegén, (c): fertőzött, élő növény behelyezése az egészséges növények közé. A növényvédelmi kezelések metodikája a hajtatott paprikatermesztésben A permetezéseket hetente egyszer (a szimpla kezelések esetében), illetve hetente kétszer (a dupla kezelések esetében) végeztük el kezelésenként azonos hatóanyag tartalmat kijuttatva. Az egymástól pár héttel elvégzett a, és b, kezelések nem hoztak semmilyen eredményt, míg a c, kezelés után (a növény a 6. helyszínről származott) 20 nappal megjelent az első paprika lisztharmat fertőzés, ami utána gyorsan terjedni kezdett. A különböző lisztharmat populációk DMI- és strobirulin-rezisztenciájának éves dinamikáját a különböző növényvédelmi technológiák függvényében vizsgáltuk meg. A kísérletekben beállított kezelések meghatározásakor elsődlegesen a gyakorlatban használt és engedélyezett növényvédő szereket alkalmaztuk. A kezelések során provokatív módszereket alkalmaztunk annak érdekében, hogy a strobirulin-rezisztens lisztharmat populációkat kellő mértékben kimutathassuk. A provokatív kezelések során úgy jártunk el, hogy a növényvédőszer dózisokat az előírt szinten hagyva a permetezések gyakoriságát növeltük meg a duplájára. 487

4 1. táblázat: A kezelések időpontjai a hajtatott termesztésben Alapkezelés (szimpla) Provokatív kezelés (dupla) A vegyszeres kezelések dózisai 1. kontroll - 2. Amistar 0,1% 3. Amistar Top 0,1% 4. Systhane Duplo 0,03% A fungicid-rezisztenciák változása a növényvédelmi technológiák függvényében Forrás : Saját A provokatív kezeléseket összesen három ismétlésben végeztük el. A permetezéseket csak a kórokozó első megjelenése után kezdtük el. A kezelések hatását a kontroll mintához viszonyítottuk elsődlegesen, de az egyes kezelések közötti eltéréseket is figyelembe vettük az értékelés során. Az értékelés során a növény összes levélfelületének lisztharmattal való fertőzöttségét vizsgáltuk %-os formában, illetve ezen belül a fertőzött levelek lisztharmattal való borítottságát is figyelembe vettük. A paprika lisztharmat gomba a legnagyobb mértékű fertőzését a kontroll növényeken érte el, ahogyan itt lett a legnagyobb mértékű a levélborítottság mértéke is. A kórokozó a vegyszeres kezelésben nem részesített töveken teljes mértékben elszaporodott, amely a termés mennyiségére és a minőségre is jelentős negatív hatást gyakorolt. A szimpla, tehát heti egy permetezésben részesített Amistar (250 g/l azoxistrobin) növényvédő szerrel kezelt paprika tövek esetén megfigyelhető volt, hogy a lisztharmat gomba hétről hétre tovább fertőzött. A tenyészidőszak közepéig a fertőzés mértéke kisebb volt a kontroll-kezeléshez képest, ami a szezon végére azonban csak minimális eltérést mutatott. A dupla, tehát heti kettő alkalommal permetezett Amistar (250 g/l azoxistrobin) szerrel kezelt növényeknél kezdetben megfigyelhető volt, hogy a fertőzés kezdeti szakaszában csökkent a lisztharmat gomba jelenléte és fertőzése, azonban ahogyan az előző grafikonokonokon is jól látható a tenyészidőszak háromnegyedénél ez a kezdeti előny jelentős mértékben csökkent. A dupla kezelések hatására a lisztharmat gomba fertőzés ugrásszerűen növekedni kezdett és az év végére már elérte a kontrollhoz hasonló erős fertőzöttségi szintet. A provokatív kísérletben jól bizonyított az Amistar Top (200g/l azoxistrobin, 125 g/l difenokonazol) növényvédőszer. A két egymástól eltérő hatóanyagú szert tartalmazó permetezőszer a kontroll és az Amistarral kezelt tövekhez képest is kisebb mértékben engedte felszaporodni a lisztharmat gombákat. Ez a kezdeti előny a tenyészidőszak végéig jellemzően megmaradt. A Systhane Duplo (250 g/l 488

5 miklobutanil) növényvédőszerrel kezelt paprika tövek kezelése során egyértelműen jól érzékelhető az a tény, hogy már az első kezeléseket követően jelentősen visszaszorult a kórokozó fertőzése. A heti egyszeri illetve a heti kétszeri kezelések hatása közötti csak minimális mértékű eltéréseket voltak. A gyakorlat szempontjából viszont mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a Systhane Duplo (250 g/l miklobutanil) növényvédőszer csak a tenyészidőszak elején alkalmazható, mivel az élelmezés egészségügyi várakozási ideje a paprika esetében 7 nap, amely időintervallum a termő időszakban a szedések között nem mindig áll rendelkezésre. Összességében jól megfigyelhető, hogy az azoxistrobin hatóanyagú növényvédő szerek nem minden esetben biztosították a megfelelő védelmet a lisztharmatgombák ellen. Megfigyelhető a fertőzöttségi mutatók segítségével, hogy a tenyészidőszak végére a hatásuk jelentősen visszaesett, szemben a más hatóanyagot (mikrobutanil) tartalmazó szerekkel. 3. ábra: Provokatív fertőzések megfigyelésének eredményei (LI - levélfertőzöttségi %-os arány, B - levélfelület borítottsága %-ban) Forrás: Saját 4. ábra: Lisztharmat borítottsági értékek alakulása a kísérletben Forrás: Saját 489

6 Klímaszabályozás A tass-pusztai termesztőberendezésben a paprika lisztharmattal szembeni ellenálló képességének növelése érdekében arra törekedtünk, hogy a hideg időszakban a szellőztetések alkalmával ne érintkezzenek a növény levelei közvetlenül a beáramló hideg levegővel. Erre a 2000 m 2 -es növényház részben alkalmas volt, mert a vápamagassága 4 méter, azonban az egyik 1000 m 2 -es rész nem rendelkezett gerincszellőzőkkel, ami megnehezítette március-április hónapban a szellőztetés végrehajtását. Az március végi és április eleji időszakban a szellőztetés kézi szabályozásával el tudtuk érni azt, hogy ne érje stersszhatást a növényt abban az 1000 m 2 -es növényház egységbe, amely nem rendelkezett gerincszellőzőkkel. A növényház hőmérséklete a kiültetéstől május 20-ig tartó fűtési időszakban éjszakára 17 C-ra, nappal 20 C-ra volt beállítva. A klímaadatokból egyértelműen látszik, hogy ezt nem sikerült tartani technológiai problémák miatt, amit bizonyos korlátok között sikerült megvalósítani. A mikro szórófejes párásításnak köszönhetően a májustól augusztusig tartó időszakban a nagymértékű hőingadozást a növényházon belül sikerült kiküszöbölni. Minden környezeti tényező, mint a berendezés belső klímája (fény, hőmérséklet, páratartalom, CO 2 koncentráció) és a gyökérklíma (hőmérséklet, oxigén- és tápanyagellátás), hatással van a transzspirációra, fotoszintézisre, a növények növekedésére és fejlődésére. A hatásuk nem csak a fiziológiai és fejlődési folyamatokban látható, de nagy szerepet játszanak a tápelemek felvételében, mozgatásában és a növények energiaháztartásában. A fény mint domináló tényező, a legerősebb hatást gyakorolja a fotoszintézisre, a transzspirációra és a táp anyagok felvételére nemcsak azáltal, hogy irányít ja a fiziológiai folyamatokat, de azzal is, hogy befolyásolja a berendezés többi termesztési tényezőjét is. A hőmérséklet elsődlegesen megváltoztatja a folyamatok sebességét, illetve az energia eloszlását és háztartását. A hőmérséklet növekedésével nő a víz igény és csökken a víz - hasznosítás hatékonysága a termelt biomasszához viszonyítva. A páratartalom a transzspiráción keresztül játszik szerepet a tápelemek mozgásába a xilemben. A túl magas, illetve túl alacsony víz gőznyomás telítettsége csökkenti a víz felvételt, a magas páratartalom az egyes nehezen mobilizálható tápelemek hiányát okoz hatja a floémben. A szén-dioxid alapvetően növeli a tápanyagigényt és javítja a vízhasz nosítást. A gyökérzóna klímája befolyásolja a víz és a tápelemek felvételi sebességét és arányát a közegből a gyökér belsejébe. A klimatikus tényezők hatását mindig együttesen kell vizsgálni és szabályoz ni a harmonikus növekedés érdekében. Az utóbbi időben, a piaci igényeknek megfelelően egyre több egymástól eltérő fajt és fajtát használnak a hajtatásos termesztésben. A fajták között három típus különböztethető meg: generatív, vegetatív és kiegyensúlyozott vegetatív-generatív. A generatív típusúak növekedése könnyebben irányít ható. Előnyük, hogy jobban és bőségesen virágoznak, a virág színe intenzív, a terméskötődés kedvezőtlen körülmények között is jó. A növények hajtásai vékonyak, gyengén elágazók, a kis levelek nem árnyékolják egymást. A laza habitusnak köszönhetően a terméseket állandóan éri a fény, ezáltal nagyon jól színeződnek. A téli hónapokban a növények nem igényelnek radikális irányítást az egyensúly beállításához. A nyári hónapokban viszont a kicsi lombfelülettel nehezen alkalmazkodnak a magas hőmérséklethez és az erős besugárzáshoz, és sokkal precízebb klímaszabályozást igényelnek a berendezésben. A vegetatív fajták jóval erősebb növekedési üteme nehezíti a termesztést a téli hónapokban, amikor a több kedvezőtlen környezeti tényező nagy hatással van a növények növekedésére. A hajtatásban, a termesztési ciklustól függően, inkább vegetatív fajtákat használnak, vállalva ezzel a növekedés irányítását a termesztés egész időszaka alatt. Ez magasabb hozamot eredményez és nagyobb termesztési biztonságot ad azáltal, hogy a növények intenzív növekedése képes korrigálni a termesztési rendszer hiányosságait. 490

7 5. ábra: A klímakomputer által rögzített napi adatok alakulása a Tass-pusztai növényházban Forrás: Saját Minden környezeti tényező, mint a berendezés, belső klíma (fény, hőmérséklet, páratartalom, CO2 koncentráció), gyökérklíma (hőmérséklet, oxigén- és tápanyagellátás) hatással van a transzspirációra, fotoszintézis re, a növények növekedésére és fejlődésére. A hatásuk a fiziológiai és fejlődési folyamatokban érezhető, nagy szerepet játszanak a tápelemek felvételében, mozgatásában és a növények energia eloszlásában. A fénynek domináns szerepe van az összes folyamatban, és legnagyobb mértékben befolyásolja a többi termesztési tényezőt is. Gazdaságosság szempontjából viszont nehezebben szabályozható, a pótmegvilágítás különleges felszerelést igényel. 6. ábra: A fűtés és a szellőztetés stratégiájának alakulása a növényházban Forrás: Saját 491

8 A besugárzás gyakorolja a legerősebb hatást a fotoszintézisre, transzspirációra és a tápanyagok felvételére azáltal, hogy irányítja a fiziológiai folyamatokat, és azzal is, hogy megváltoztatja a folyamatok sebességét, energia eloszlását és háztartását a növényen belül. A hőmérséklettől függ az asszimilációdisszimiláció egyensúly, melynek növekedésével nő a víz igény és csökken a vízhasznosítás hatékonysága a termelt biomasszához viszonyítva. A páratartalom a transzspiráción keresztül szerepet játszik a tápelemek mozgásában a xilémben. A túl magas, illetve túl alacsony páratartalom csökkenti a vízfelvételt, a magas páratartalom egyes nehezen mobilizálható tápelemek hiányához vezet. A széndioxid alapvetően növeli a tápanyagigényt és javítja a vízhasznosítást. A gyökérzóna klímája befolyásolja a víz és tápelemek mozgását a közegből a gyökér belsejébe. A klimatikus tényezők hatását mindig együttesen kell vizsgálni és szabályozni a harmonikus növekedés érdekében. A növényházak modernizálása az irányban fejlődik, hogy minél nagyobb mértékben és minél pontosabban lehessen optimalizálni a termesztett növény körülményeit. Fűtés szabályozása Hajtatásban a fűtőrendszerek irányításával a növények azon részeit melegítik, amelyeket nevelni akarnak vagy amelyek több asszimilátát igényelnek. A hőmérséklet vertikális eloszlása elsődlegesen fűtéssel, ventilátorok és energiaernyők használatával szabályoz ható. A differenciált hőmérséklet a generatív növekedést erősíti azáltal, hogy növeli a levegő mozgását a berendezésen belül, és nő a víz és a tápanyagok felvétele. A levélfelületről elpárologó víz hőelvonással jár. Optimálisnak mondható, ha a levél hőmérséklete 2 3 C- kal alacsonyabb a levegőnél. Bármely tényező (vízhiány, magas EC a gyökérzónában, magas relatív páratartalom), ami korlátozza az evaporációt, csökkenti a levegő és a levél közti hőmérsékletkülönbséget. Páratartalom szabályozása Az utóbbi időben egyre többet foglalkoznak a páratartalom szabályozásával a növényházakban, és annak jelentőségével a növekedési folyamatokban. A termesztő házak zárt állapotban bent tartják a növények által és a talajból elpárologtatott vizet. A páratartalom szabályozásában legnagyobb szerepe a szellőztetésnek, a növény gyökérzóna aktiválásának és LAI felület növelésének van. A hőmérséklettől függően akár telített állapotig nőhet a páratartalom. A pára egy része lecsapódik a falakon, egy része pedig a nyitott szellőzőkön keresztül távozik. A magas páratartalom csökkenti a párahiányt a levegőben és fékezi a transzspirációt, a növények fejlődése és a tápanyagok mozgása csökken. A növények nemcsak a légzőnyílásokon keresztül párologtatnak, hanem egyéb felületen is. A légzőnyílások transzspirációja teljesen nyitott állapotban g/m2/h, az egyéb párologtatásuk viszont csak 1 10 g/m2/h körül van, tehát a légzőnyílás okon távozó víz mennyisége a döntő. A klímaszabályozásnak elő kell segíteni a párologtatás intenzitását. A növények optimális aktivitását 2,5 8 g/m3 párahiány mellett érik el. Ez átszámolva a gyakrabban használt relatívértékek re, alacsonyobb hőmérsékleten a 35 70% relatív páratartalomnak felel meg, 26 C-on viszont 60 85% az optimális. Azonos páratartalom esetén a levegő hőmérsékletének növekedése a relatív páratartalom csökkenését és ezen keresztül a vízpotenciál csökkenését okozza, és viszont. Összességében jól megfigyelhető, hogy az azoxistrobin hatóanyagú növényvédő szerek nem minden esetben biztosították a megfelelő védelmet a lisztharmatgombák ellen. Megfigyelhető a fertőzöttségi mutatók segítségével, hogy a tenyészidőszak végére a hatásuk jelentősen visszaesett, szemben a más hatóanyagot (mikrobutanil) tartalmazó szerekkel. 492

9 Összefoglalás, következtetések A vizsgált termesztő berendezésben a klímaszabályozás növényi morfológiai és fiziológiai igényeihez történő igazítsa jelentős mértékben javítja a termesztési folyamat eredményességét. Ez nem csak a hozamok értékét garantálja, hanem preventív módon jelentősen csökkenti a kórokozók, így a leveilulla taurica (paprika lisztharmat) kialakulásának valószínűségét. Mindez természetesen csak akkor érhető el, ha a besugárzási értékekhez mérten alakítjuk a növényházban a hőmérséklet, a páratartalom, az ec, a ph és a gyökérhőmérsékleti értékeket. A fényt, a hőt, a vizet és a tápanyagokat, mint a növényi élet egy mással komplex hatásban lévő tényezőit, mindig együttesen kell vizsgálni a növények növekedési üteme alapján. Az egész termesztési folyamat alatt törekedni kell a harmonikus egyensúly beállítására azáltal, hogy a növekedést legjobban korlátozó tényezőt optimalizáljuk. Abban az esetben, ha a klímaszbályozás nem megfelelő a növényházban, vagy stressz éri a növénykultúrát, nagy valószínűséggel jelenik meg a lisztharmat gomba. Az ellene való védekezés során az egyes növényvédőszeres provokatív kezelések során megfigyelhető, hogy az azoxistrobin hatóanyagú növényvédő szerek nem minden esetben biztosították a megfelelő védelmet a lisztharmatgombák ellen. Megfigyelhető a fertőzöttségi mutatók segítségével, hogy a tenyészidőszak végére a hatásuk jelentősen visszaesett, szemben a más hatóanyagot (mikrobutanil) tartalmazó szerekkel. Éppen ezért összegezve elmondható, hogy csak a preventív módszerek azon belül is s klímaszabályozás helyes alkalmazásával lehet igazán eredményes védekezés a paprika lisztharmat gomba ellen. LHNV 2008 A Projekt A Nemzeti Innovációs Hivatal Támogatásával Valósult Meg Irodalomjegyzék SZŐRINÉ Z. A. (2007) A zöldségnövények generatív és vegetatív fejlődésének szabályozása klimatikus tényezőkkel. Kertgazdaság (1) FORRAY A., TERBE I. (2008) Öntözés és tápoldatozás. In Terbe I. Slezák K. (szerk.): Talaj nélküli zöldséghajtatás. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN FORRAY A. (2008) Klímaszabályozás. In Terbe I., Slezák K. (szerk.): Talaj nélküli zöldséghajtatás. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN Gondola István Agronómiai értekezlet ULT Magyarország Zrt. Napkor 2013. január 29. Bevezetés Justus von Liebig

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához 3. számú melléklet Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához Jelen tájékoztató, általánosságban tartalmaz információkat az élőfüves sportpályák kezelésére. Javasoljuk, hogy a konkrét kezelésre vonatkozó

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének, a jövő nemzedékek szószólójának JAVASLATA A FATESTVÉR

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Dr. Békési Pál ny. osztályvezető Szentendre Kissé talán meglepő, hogy ilyen korán, már a márciusi számban a napraforgó-betegségek elleni védelemre irányítjuk

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A jó gyakorlat Készítette: Buzás

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

A szélsőséges hőmérséklet-változás miatt elrendelt rendkívüli ellenőrzések eredményeinek összefoglalása

A szélsőséges hőmérséklet-változás miatt elrendelt rendkívüli ellenőrzések eredményeinek összefoglalása A szélsőséges hőmérséklet-változás miatt elrendelt rendkívüli ellenőrzések eredményeinek összefoglalása A szélsőséges hőmérséklet-változás hőséghullám miatt elrendelt rendkívüli munkavédelmi és munkaügyi

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme Csávázás Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen A vetőmag-forgalmazók a napraforgó-vetőmagot a csírakori kórokozók és a peronoszpórás kártétel elleni megelőző védelem érdekében általában

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Mezıgazdaság, élelmiszer, természeti erıforrások, klíma és zöldenergia kutatás-fejlesztési kulcsterületek a magyar soros elnökség ideje alatt

Mezıgazdaság, élelmiszer, természeti erıforrások, klíma és zöldenergia kutatás-fejlesztési kulcsterületek a magyar soros elnökség ideje alatt Mezıgazdaság, élelmiszer, természeti erıforrások, klíma és zöldenergia kutatás-fejlesztési kulcsterületek a magyar soros elnökség ideje alatt c. tanulmány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Gradus Vol 2, No 2 (2015) 336-341 ISSN 2064-8014 DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Turiné Farkas Zsuzsa Kertészeti Tanszék, Kertészeti Főiskolai

Részletesebben

Ellátási lánc menedzsment III.

Ellátási lánc menedzsment III. Ellátási lánc menedzsment III. 1/85 Győr, 2009 2/85 Tartalomjegyzék Előszó... 5 1 Banki logisztika... 6 1.1 Kockázatelemzés a banki rendszerek esetében... 7 1.1.1 Kockázattípusok... 7 1.1.2 Kockázatcsökkentési

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL MVH Irányítási és Jogorvoslati Főosztály A főosztály háttérintézménye

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007.

(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista V3.0-2 Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól TERMELŐ: ALÁÍRÁS: ELLENŐR: ALÁÍRÁS: DÁTUM:, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne);

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2016.05.19. 12:00-kor. Érvényes: 2016.05.26-ig. Várható frissítés: 2016.05.26. 12:00-kor. A változékony időjárásban

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről?

Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről? MANDJÁK Tibor Marketing professzor, Bordeaux École de Management valamint Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 680,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Növényi stresszélettan Előadás áttekintése 1. A növényi stressz, akklimatizáció és adaptáció fogalma 2. A fénytől

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK A távfűtési rendszer biztonságos és a sok-lakásos épületek ellátására leginkább alkalmas módszer. Kényelmes, hiszen nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését és üzemeltetését.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben